Az esszéket szabadkézi rajzok, akvarellek, fotók és makettek illusztrálták.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az esszéket szabadkézi rajzok, akvarellek, fotók és makettek illusztrálták."

Átírás

1 Diákok a magyar szakrális örökség őrzésében címmel olyan tanulmányi versenyt hirdetett a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, melynek témája a magyarországi szakrális építészeti és tárgyi emlékek felkutatása, bemutatása, valamint annak megóvásában és továbbörökítésében való tevékeny részvétel. Abban az időben, mikor világossá vált, hogy a fiatalok nem szívesen járnak múzeumba, a pedagógusok egy csoportja arra szakosodott, hogy interaktív múzeumi foglalkozások keretében élet-közelivé tegyék számukra a kiállított műveket. A múzeumpedagógia valóra is váltotta hivatását: a diákok otthonosan járnak-kelnek a múzeumokban, szeretik a rendezvényeket. A múzeumok a művészet szent helyeivé váltak, ahol bárki könnyedén elérheti a kívánt mértékű beavatást. Ezzel egyidőben régi templomaink művészi kifejezőeszközei egyre érthetetlenebbé és életidegenebbé váltak a fiatalok számára. A liturgikus tér megújult: a súlypontok, a nyelvi és formai megoldások átalakultak, a régi tárgyak avíttá és használaton kívüliek lettek. A vallásos fiatalok gyülekezeti termekben, közösségi házakban tartják összejöveteleiket. A régi szakrális tárgyak nyelve csak azok számára érthető, akiknek vagy tanult mestersége a művészettörténet, vagy akik brossurákkal a kezükben hajlandók tanulmányozni a szent tér alkotásait. Ilyen áldozatra, valljuk be, manapság egyre kevesebben vállalkoznak. Az archaikus szimbólumok, a szakrális értékek egyre messzebb kerülnek az emberektől, s ez hatalmas veszteség! Mára a templomok váltak múzeummá: régi emberek régi szokásaihoz tartozó régi tárgyak gyűjtőhelyévé. Szükséges tehát a szakrális emlékek értékére fókuszáló pedagógiai program kezdeményezése. A KPSZTI által meghirdetett verseny célja, hogy a diákok közel kerüljenek a szakrális művészethez. Kutassák fel a környezetükben lévő tárgyakat, dokumentálják azt a lehető legpontosabban (felmérési rajzok, festmények, fotók, leírások, interjúk), miközben megtanulják a jelképek értelmét, egy adott kor kifejezési formáit és a közvetített tanítást. Fontos, hogy képessé váljanak arra, hogy a választott építményt saját világukba integrálják és használják, s így mutassák meg értéküket. A verseny arra szólítja fel a pályázókat, hogy aktívan vegyenek részt az emlékek állagának javításában: szervezzenek szertartásokat, ünnepségeket a tárgy köré, s az így kialakult érzelmi kötés, remélhetően hosszú távú értékőrző elköteleződéshez vezet majd.

2 Az idén indult versenyre 13 csoport küldött pályamunkát. Az indulók mindegyike kutatást végzett a kiválasztott szakrális tárgy történetével kapcsolatban: levéltári, műemlékvédelmi, egyházközségi irattári dokumentumok, valamint saját készítésű interjúk alapján (a tárgyhoz kötődő személyekkel: tulajdonosokkal, készítőkkel, vagy azok leszármazottaival). Volt olyan pályamű, amely összehasonlításokat is végzett más, már tudományosan feldolgozott magyarországi építménnyel és olyan is, amely szépirodalmi vonatkozásokat tárt fel. Az esszéket szabadkézi rajzok, akvarellek, fotók és makettek illusztrálták. A szakrális emlékek helyreállítására nagyszerű konkrét javaslatok érkeztek. A csoportok mindegyike olyan kiviteli tervet állított össze, amelyben a felkért szakemberek útmutatásával végzett munkák mellett szerepeltek az önállóan megvalósítható teendők: pl. a környezet megtisztítása, tereprendezés, vízelvezetés kiépítése, festés stb. Azokban az esetekben, ahol a munkálatok speciális szakmai tudást követelnek, a pályázó diákok felkeresték a KPSZTI által ajánlott illetékeseket (restaurátor szakemberek, polgármester, plébános), s a kezükbe vették a munka megszervezését. Battonya szabadon álló keresztjeiről a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium diákjai készítettek dokumentációt - Nagyné Kocsis Éva és Mák László vezetésével. Feltárták a vonatkozó írásos emlékeket, vizsgálták a keresztek anyagait, a kunhalmokra jellemző, XIX. századbeli építészeti stílust. A sok értékes anyag között korabeli kőfaragók részletterveire akadtak, sőt, kiderült, hogy a Baltakereszt tövében írta József Attila a Lázadó Krisztus című versét, ami miatt perbe fogták őt sajtó útján elkövetett istengyalázás vétsége címén. A költő levélben védekezik: ő nem gyalázza sem Istent, sem Krisztust, hanem az örök dolgozó Embernek Krisztussá szimbolizált alakjában fordul panaszával Istenhez. József Attila annyi idős volt ekkor, mint a pályázó diákok. Mi sem kézenfekvőbb példája nyomán, mint hogy ők is panaszaikkal bátran Istenhez kiáltsanak, akár lázadó hangú, őszinte imában.

3 A battonyai diákok nemcsak liturgikus összejövetelek szervezését tervezik, hanem azonnal hozzá is kezdenek a keresztek felújításához. A versenyszabályzat értelmében, a nyert pénzjutalmat a kivitelezési munkákra kell fordítaniuk. A zsűri döntése így egyben a kiemelkedő pályázók további támogatását (programban tartását) is jelenti. Kocsis Éva csapatát már a díjátadó ünnepségen megkereste egy építész (Asztalos Éva: Remmers Ungarn Kft.), aki közelebbről ismeri a homokkövek restaurálásához szükséges anyagokat, s a kivitelezés csínját-bínját, és elköteleződött a csoport szakmai támogatása mellett. Battonya több jóakaratú embere kapcsolódott a fiatalok ügyéhez. Bajnai István kanonok szellemi támogatása mellett gyűjtés indult a munka finanszírozására. A Budafoki Szent Péter és Pál kápolna évek óta zárva van. Két eltökélt fiatal leány ( a Szent Margit Gimnáziumból Balla Lajos diákjai) azonban elérte, hogy fotókat készíthessenek az 1700-as évek elején épült fogadalmi templom belső teréről is, s közben beszélgessenek Sárhegyi Zoltán plébánossal. Kutatásuk nyomán számtalan, érdekes régi sváb történet és képeslap került elő. Ennek ellenére a lányok akkor involválódtak valóban a kápolna-védő programba, mikor egyik reggel friss élénkpiros és kék grafitit pillantottak meg a templom oldalán: - Ki tehet ilyet az ő kápolnájukkal? Ne gondolja senki, hogy fellobbanó haragjuk csupán szalmaláng volt! Női bájjal és magas színvonalon előadott dokumentációjuk már cselekvési tervet is tartalmazott: hogyan fogják újraszínezéssel eltüntetni a falfirkát, s elérni, hogy még az idén megoldódjon a kápolna vízelvezetése. A plébánossal és Rumi Imre főépítésszel helyszíni bejárást tartottak, s megállapodtak abban, hogy rendezik a kis kápolna környékét, gyűjtést szerveznek a dréncsövezés költségeinek fedezésére. Szeptemberben, a Szakrális Művészetek Hetén, zenés áhítat keretében a két pályázó bemutatja majd a

4 templomot. Húsvétra a margitos diákok misztérium játékot terveznek a kis kápolnába; az előadás alkalmas arra is, hogy lehetővé tegye a bedohosodott épület átszellőzését. Rumi Imre kezdeményezi, hogy a templomot kapcsolják be az El Camino zarándokútba (a közelben szálló építését is tervezik), s a templom köré bibliai játszóteret alakítsanak ki. A fóti templom körül keresztúti állomások épültek a XIX. század végén - sajnos a templom szintjéhez képest alacsonyabban. A házikók állapotát elsősorban a víz ásta alá: repedések vannak a falakon és a boltozatokon, ráadásul a héjazat is sok helyen hiányos, többségük megsüllyedt, a domborított képekről pereg a festék. A Fóti Ökumenikus Iskola vállalta, hogy megállítja ezt a pusztulást. Pályamunkájuk komoly pedagógiai programra épült. A Sándor János művésztanár vezette csoportok szimultán dolgoztak a keresztúti képek helyreállítási tervén: egyesek a domborművek színvázlatait készítették el, mások a méretarányos belső terek perspektivikus képével foglalkoztak úgy, hogy a vázlatok összeilleszthetők legyenek. Miközben így részt vettek egy interaktív társasjátékban, közel kerültek a keresztút eseményeihez és azok művészi megjelenítésének kérdéseihez. Sándor János célja az volt, hogy a fiatalok szívesen közelítsék meg ezeket az alkotásokat, ne tartsák az örökségvédelmet fennkölt dolognak, hanem bátran és kreatívan vállaljanak felelősséget környezetükért. Meg is tették az első lépéseket, zsebükben a pályázatban nyert pénzjutalommal: közösen dolgozzák ki a kivitelezés teendőit Sebők Sándor plébánossal, Iványi János építésszel, aki a fóti templom felújítását irányította és a Maracskó Izabella vezette restaurátor csapattal. Az érettségi előtt állóknak a közösségért gyakorlati munkát kell végezniük az ökumenikus iskola diákjai ezt a kötelezettségüket ebben a programban fogják teljesíteni. Nem szorul magyarázatra, micsoda pedagógiai értéke van ennek a civil összefogásnak! Az, hogy a felnőtt társadalom csatlakozott a diákok kezdeményezéséhez, súlyt ad felelősségérzetüknek, növelik elkötelezettségüket. A Váci Piarista Gimnázium csapata az ordaspusztai, Árpád-kori templomrommal kezdett foglalkozni. A majd 800 éves kápolna falait mára csak néhány nagyobb kőtömb jelöli itt-ott a füves dombtetőn. Dubniczky Zsuzsanna és Untsch Gergely tanítványai kihúztak egy zsinórt az egykor volt falak helyén kőről-kőre haladva, s kirajzolódtak a templom terei. A varázslat

5 megtörtént. A gyerekek beléphettek a templomba, kiki a magáéba. Megilletődtek. Érthető, hogy azonnal ásót akartak ragadni, hogy lefejtsék a falszerkezetről a felrakódott talajt, s láthassák, hogy a föld alatt lévő épület olyan-e, mint amilyet a fantáziájuk teremtett. Miközben megtanulnak látva járni ezen a terepen, a látottakat értelmezik is, az ismereteket új összefüggésekbe helyezik. A környék történetének, néprajzának kutatási anyagai és művészettörténeti ismereteik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az egykori kápolna hasonló lehetett a váraszói templomhoz. Ennek alapján rajzokat, maketteket készítettek a kápolna feltételezhető formájáról. A következő tanévben freskó-terveket fognak készíteni. A templomrom és környezete különleges hangulatú hely. Alkalmas misztériumjátékok, áhítatok, sőt történelmi drámák bemutatására. A csapat a következő tanévben szakrális témájú előadást szeretne bemutatni. Előtte azonban a terepet rendezniük kell: kiépíteni a csapadékvíz elfolyását úgy, hogy ne áztassa tovább a falakat, az agresszív gyökerektől meg kell szabadítani az épület maradványait. A szentély kellős közepén kinőtt hatalmas koronájú fát azonban megtartják, mert érzik annak szimbolikus jelentését. A szakrális hétre szórólapokat készítenek a pályázati anyag alapján a kis kápolnáról. Ki fognak helyezni ismertetőt, makettet a feltételezhető bejárathoz, valamint a környező településekhez vezető utak mentén műemléket jelző táblákat. Az előző pályázatok megoldásaitól különböző, de az épített örökség védelmének megfelelő terv bontakozik ki az ordaspusztai romokkal kapcsolatban is. Bukodiné Sólyom Ilona a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanára nem egy, hanem öt pályázó csoportot készített fel. Munkáik olyan pusztulásnak indult értékekre irányítják figyelmünket,

6 mint például Putnokon az Ybl Miklós tervezte Serényi-kripta, Bánhorvátiban a katolikus templom falán függő barokk kereszt fából faragott Jézus szobra, vagy a Szuhogyi szószék. A pécsi Papnövelde hatalmas fa kapujával a Szent Mór Iskolaközpont diákjai foglalkoztak Koppány Zsolt Viktor restaurátor szakmai vezetésével. A Heves-megyei Terpes XVII. századbeli, kedves, fatornyos templomáról a Sancta Maria Általános Iskola és Gimnázium diáklányai készítettek felmérést. Pillangóeffektus a műemlékvédelemben? A pályamunkák elbírálására és a kivitelezés koordinálására összegyűlt szakemberek önkéntes vállalása, a diákok lelkesedése, a tapasztalat, hogy munkájukat a felnőttek komolyan veszik és támogatják, olyan apró történések, melyek nagymértékben megváltoztathatják a forráshiány fölött búsuló, depressziós műemlékvédelmi rendszert. A program nem várt pedagógiai eredménnyel is jár - éppen mert az iskolai tantárgyakat meghaladó kompetenciákat mozgósít. A csoportokban nemcsak azok a tanulók vehettek részt, akik valamely tantárgyban kiemelkedők, hanem azok is, akiknek a fizikai munka vagy a praktikus intelligencia az erőssége. A program lehetőséget biztosít a tanulmányi szempontból hátrányos tanulók számára is személyiségük és ismereteik fejlesztésében. A nyertes pályázókkal a Magyar Katolikus Rádió riportot készített, amely meghallgató: perc=04

A KÁRPÁT-MEDENCEI ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MEGISMERTETÉSÉBEN 1

A KÁRPÁT-MEDENCEI ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MEGISMERTETÉSÉBEN 1 VIZI GYÖRGY A KÁRPÁT-MEDENCEI ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MEGISMERTETÉSÉBEN 1 Magyarország műemlékjegyzéke szerint mintegy tizenegyezer épület, építmény, épületegyüttes,

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu Promontorium Polgári Casino Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012 www.promontoriumcasino.hu 1 2 3 Szerkesztette: Döbrönte Katalin. Közreműködött: Farkas Balázs, Dr. Mészáros Péter, Dr. Schütt Margit. Fotóanyag:

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő Előzmények és megalakulás Megalakuláshoz vezető indokok Megalakulás előzményei Szakcsoportjaink Szervezeti felépítésünk Tagok Közgyűlés Elnökség Céljaink és tevékenységeink

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó ÖNKORMÁNYZAT Újabb 150 millió forint Józsefvárosnak

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

Városházi Híradó. Kültéri tornapályák, felújított közintézmények. A legjobb iskola a család

Városházi Híradó. Kültéri tornapályák, felújított közintézmények. A legjobb iskola a család Idegsebész a művészetről Szekeres Pál a Kempelenben Világbajnok táncosok Folytatódik a csatornázás Dr. Freund Tamás idegsebész volt a vendége a Vojnovich Huszár-villának, ahol fellépett az Ars Nova Sacra

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28. www.budapest16.hu 4-5 Ünnep 6 Mátyásföld új plébánosa Gödölle

Részletesebben

Koronázási hétvége a királyi kastélyban

Koronázási hétvége a királyi kastélyban XVI. évf. 23. szám 2007. június 14. Terjesztői ára: 75 Ft Koronázási hétvége a királyi kastélyban Erzsébet mítosza Gödöllőn Az Erzsébet-év programsorozatában kiemelt helyett kapott a koronázási hétvége,

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám Mikro, kis- és középvállalkozások figyelem! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak- Alföldi Operatív Program keretein belül

Részletesebben

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010.

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. 2 A kiadvány az Új Ezredév Alapítvány által, a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben