BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

2 Tartalom 1. Bevezetés 4. oldal 2. Jövőkép, misszió 5. oldal 3. Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrásai 6. oldal 4. Helyzetelemzés 7. oldal 4.1 Demográfiai viszonyok 4.2 Ifjúságkutatás- Milyenek a békéscsabai fiatalok? 4.3 Békéscsaba meglévő szolgáltatásai, helyzetelemzés 4.4 Oktatás 4.5 Kultúra, szabadidő 4.6 Szociális ellátás, lakáshelyzet 4.7 Egészségügy 4.8 Pályaválasztás, munkavállalás 5. Ifjúsági szolgáltatások 18. oldal Az önkormányzat lépései 5.1 Közösségi terek, intézmények Patent Diákiroda- Ifjúsági Információs Pont Diáktanya- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Játszóterek Szabadtéri sportpályák 6. Gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszer 20. oldal 6.1 Iskolai diákönkormányzatok 6.2 Diákönkormányzatot Segítő Pedagógusok Munkaközössége 6.3 Békéscsabai Diákönkormányzat 6.4 Városi Ifjúsági Parlament 6.5 Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács 6.6 Diákpolgármester, diák- alpolgármesterek 7. Prevenció, mentálhigiéné 24. oldal 7.1 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 7.2 Mi- Értünk Prevenciós és Segítő Egyesület Kazinczy lakótelepi székhelye 7.3 Gadara Ifjúsági Gondozóház- Pszichoklinika 7.4 Pszichológiai Tanácsadó és Mentálhigiénés Gondozó 7.5 SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat 7.6 Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány 7.7 Kortárssegítés 8. Rendezvények, programok 26. oldal 8.1 Garabonciás Napok 8.2 Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedő 8.3 Középiskolai Sportparádé 8.4 DÖK- Rock 8.5 Tanévnyitó Utcabál 8.6 Nyári táborok 8.7 Iskolai programok 9. Ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek 27. oldal 10. Egyházi ifjúsági tevékenység 28. oldal 11. Bűnmegelőzés 28. oldal 2

3 12. Az ifjúságpolitikai támogatási rendszere 29. oldal Ifjúságpolitikai célok az elkövetkezendő 5 évben 30. oldal I. A fiatalok aktív közéleti szerepvállalásának, közéletben történő részvételének segítése 32. oldal I.1 Nem profitorientált ifjúsági programok ingyenes propagandájának segítése I.2 Városi ifjúsági honlap, városi szintű diákújság I.3 Ifjúsági hírlevél I.4 A diákpolgármester, diák alpolgármesterek szerepvállalásának bővítése I.5 Iskolai diákönkormányzatok és a Békéscsabai Diákönkormányzat megerősítése I.5.1 Iskolai diákönkormányzatok I.5.2 Békéscsabai Diákönkormányzat I.5.3 Ifjúsági kedvezményrendszer kialakítása I.6 Ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó szervezetek létrejöttének, programjainak támogatása I.6.1 Ifjúsági szervezetek I.6.2 Egyházi ifjúsági szervezetek I.7 Az ifjúságért végzett munka erkölcsi és anyagi megbecsülése I.8 Nemzetközi csereprogramok támogatása II. Foglalkoztatás, munkaerő-piaci integráció segítése 34. oldal II.1 Önkéntes munka megismertetése, támogatása, nyári munkalehetőségek bővítése II.2 Ifjú vállalkozók inkubátorháza II.3 Kreatív műhely létrehozása III. A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, környezetvédelem 35. oldal III.1 Patent Diákiroda és Ifjúsági Információs Pont III.2 Diáktanya- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda III.3 Ifjúsági pont a buszpályaudvaron III.4 További ifjúsági pontok Jamina, Lencsési ltp., Gerla, Fényes, Mezőmegyer településrészeken III.5 Szabadtéri közösségi terek kialakítása, fejlesztése III.5.1 Extrémsport pálya fejlesztése III.5.2 Ifjúsági parkok III.5.3 Játszóterek III.6 Táborozási lehetőségek támogatása III.7 Multiplikáló, mintaértékű programok megtartása, fejlesztése III.8 Új, Városi Tanévzáró Fesztivál létrehozása III.9 Környezetünk védelme III.9.1 Élővíz- csatorna kihasználása III.9.2 Tanévenkénti játékos környezetvédelmi programsorozat az iskolákban III.9.3 Bővülő városi kerékpárút hálózat IV. Hozzájárulás a fiatalok társadalmi problémáinak megoldásához 39. oldal IV.1 Megye- város együttműködés IV.2 Rendszeres ifjúságkutatások IV.3 Rendszeres beszámoló az ifjúságról IV.4 Hatékony prevenció, mentálhigiéné IV.4.1 Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum IV.4.2 A prevenció, mentálhigiéné területén tevékenykedő civil szervezetek támogatása IV.4.3Kortárssegítő képzések, csoportok Összegzés 39. oldal 3

4 1. BEVEZETÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi beilleszkedésének segítését helyi közügynek tekinti. Érdekelt abban, hogy a város népességmegtartó ereje növekedjen a fiatal és a fiatal felnőtt korosztályok körében is. A koncepció meghatározza az ifjúságpolitika helyi céljait, prioritásait, az önkormányzat felelősségvállalásának területeit, azokat az alapelveket, melyeket a szolgáltatások, tevékenységek fejlesztése során érvényesíteni kell. Ifjúságpolitikára azért van szükség sok egyéb ok mellett, hogy a helyi ifjúság társadalommal szembeni igényei érvényesülhessenek, szükségleteik kielégüljenek. A koncepció elkészítésénél arra kell törekedni, hogy legyen egy a fiatalokkal kialakított rendszerezett elképzelés arra vonatkozóan, hogy a városban élő ifjak élethelyzeteihez hogyan viszonyuljunk, szerepüket a város közéletében hogyan határozzuk meg. Az ifjúságról való felelősségteljes gondolkodás alapja, hogy a korosztállyal, mint összetett jelenséggel, a fiatalokkal, mint önálló társadalmi csoporttal számol. Az őket érintő kérdésekbe nemcsak bevonja őket, de a döntéshozatali mechanizmusból sem hagyja ki érdekképviseleti szerveit. A fiatalsággal való foglalkozás hosszú távú befektetés, a célcsoportra nem elsősorban problémaforrásként kell tekinteni. Az ifjúsággal kapcsolatos felelősségvállalásában elsőbbséget élveznek a kötelezően ellátandó feladatok. Az önkormányzat többletfeladatot elsősorban az előzőek hatékonyabb és hatásosabb megvalósítása és az ifjúsági koncepcióban megfogalmazott célok elérése érdekében vállal. Az önként vállalt feladatok végrehajtása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátását. Az állami, valamint az önkormányzati ifjúsági feladatok és szolgáltatások szabályozatlansága, az ifjúsági törvény hiánya, a túl általános megfogalmazások rendkívül megnehezítik azok alkalmazását és a fiatalok helyzetét is. Az ifjúságpolitika nem közösségi politika, de az EU elvárja a horizontális megközelítést, a nyitottságot és a részvétel elveinek következetes érvényesítését. Ennek megfelelően költségvetésében külön forrást biztosít a fiatalság támogatására. Az önkormányzat az ifjúsági koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítása során együttműködik a fiatalokkal és szervezeteikkel, valamint a helyi társadalom többi szereplőivel és szervezeteivel. 4

5 2. JÖVŐKÉP, MISSZIÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciója a jelen igények és lehetőségek tudatában egy-egy területtel kapcsolatos ellátandó faladatok funkcióinak a fenntartására vagy megteremtésére, különböző megoldások kidolgozására tesz javaslatot. Célja, hogy az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat, megoldási módozatokat számbavételezve a döntéshozatali elveket, irányokat meghatározza, Békéscsaba ifjúságot érintő, szolgáló intézkedései összehangoltak legyenek, középtávon, az elkövetkező 5 évben a koncepcióban lefektetett alapelvek és irányok szerint történjenek, a koncepció segítségével az önkormányzat a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyabban és hatásosabban használja fel, a békéscsabai lakosság, azon belül kiemelten az ifjúsági korosztály ismerje az önkormányzat fiatalokért tett eddigi intézkedéseit és jövőbeni lépéseit, hatékony kommunikáció alakuljon ki az ifjúság körében, az ifjúság és a felnőtt társadalom között, Békéscsaba város rendelkezzen jól működő, keresett és kedvelt ifjúsági szolgáltatásokkal: közösségi terekkel, civil szervezetekkel, programokkal, rendezvényekkel, az oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok és a Békéscsabai Diákönkormányzat legyen hatékony színtere a diákok érdekérvényesítésének, kezdeményezőkészségüknek. A tanulók érezzék hasznosnak a DÖK működését, az ifjúsági és az ifjúságot segítő civil szervezetek erősödjenek meg, alakuljanak újak, és azok rendszeres segítséget kapjanak mind az önkormányzattól, mind annak intézményeitől, Békéscsaba Város Önkormányzata, intézményei, civil szervezetei ifjúsági területen sikerrel szerepeljenek az országos és nemzetközi pályázatokon, építsen a település jövőjének letéteményese, az ifjúsági korosztály tenni akarására, alkotókészségére, kreativitására. 5

6 3. AZ ÖNKORMÁNYZATI IFJÚSÁGPOLITIKA JOGFORRÁSAI Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege is. Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8. -ában a települési önkormányzat feladatai között a törvény 1994 óta felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. Ezen belül a törvény értelmében a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Ezeken kívül az adott helyi önkormányzat ifjúságpolitikájának kialakításakor a gyermekvédelmi törvény és a közoktatási törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály. Az évi XXVI. törvény elfogadásával megteremtődött a fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlősége biztosításának törvényi háttere. Mivel a törvényekből nem derül ki, hogy pontosan milyen ifjúsági feladatai vannak az önkormányzatoknak, alapvető fontosságú, hogy a település önkormányzata kidolgozza saját ifjúsági koncepcióját. Kiindulási alap az, hogy a települési önkormányzat ifjúsági feladatok ellátása szempontjából elsősorban szolgáltató, nem pedig közhatalom-gyakorló szerv. 6

7 4. HELYZETELEMZÉS 4.1 DEMOGRÁFIAI VISZONYOK: NÉPESSÉG, KORFA, IFJÚSÁGI KOROSZTÁLY TAGOZÓDÁSA, LÉTSZÁMA Békéscsaba hosszú távú népességváltozási folyamatai igen kedvezőtlenek. Az 1990-es évek közepétől lényeges népességcsökkenés jellemzi a várost. A hasonló méretű településekhez képest kiemelkedően magas a halálozási ráta, alacsony a szülőképes korú nők termékenységi mutatója től a város vándorlási egyenlege negatív. Békéscsaba népessége 2001-ben fő volt, jelenleg ez lakos, azaz 6 év alatt közel 5 %- os a lakosságszám csökkenése. Érdekes tendencia viszont, és ez a szolgáltatások későbbi bővítését, kiterjesztését is eredményezheti, hogy 1990 óta mind a központi belterülethez nem tartozó ún. egyéb belterületek (Mezőmegyer, Gerla, Fényes), mind a külterületek lakossága növekedett, sőt, a népességen belüli arányuk is nőtt. A külterületek közül elsősorban Nagyrét, Felsőnyomás, valamint a fényesi és gerlai külterület népessége emelkedett. Békéscsaba népessége idősebb, mint a legtöbb megyeszékhelyé. A gyermekkorúak (0 14 évesek) aránya a megyeszékhelyek átlagának megfelelő, ahogyan a születési ráta is átlagos volt. Ezzel szemben az öregkorúak (60 év felettiek) aránya az egyik legrosszabb a megyeszékhelyek között. A magas öregkorú és az átlagos gyermekkorú-aránynak megfelelően az aktív korúak (15 59 évesek) aránya alacsony. Az elkövetkező években nem várható jelentős változás a születések és a halálozások számában, ám között egy újabb jelentős, mintegy 15%-os születésszám csökkenés prognosztizálható a jelenlegi trendek alapján a szülőképes korú nők számának csökkenése miatt. A vándorlási egyenleg az elmúlt évek során jelentősen romlott Békéscsabán, további jelentős visszaesés azonban már kevésbé valószínű, ugyanakkor a kilencvenes évek eleji kedvező folyamatok visszatérési esélye is kicsi re ezer, 2020-ra ezer fő prognosztizálható ben Békéscsaba lakosságának több mint harmada, 34%- a, lakos a gyermek és ifjúsági korosztályba (0-30 év) tartozik a következő megoszlás szerint: gyermek korosztály: 0-14 éves korig fő ifjúsági korosztály: éves korig fő fiatal felnőtt korosztály: éves korig fő összesen: fő Népesség

8 4.2 IFJÚSÁGKUTATÁS- MILYENEK A BÉKÉSCSABAI FIATALOK? Hatékony önkormányzati ifjúságpolitika, cselekvési terv, koncepció vagy stratégia nem készülhet anélkül, hogy a helyi közösség döntéshozói ne ismernék a település ifjúságának helyzetét. Ezen felismerés hatására döntött úgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága 2005-ben, hogy készüljön egy kutatás, amely megkísérli feltárni a tizenéves korosztály életének számos jellemzőjét, sajátosságát. Herczeg Tamás szociológus vezetésével önkitöltős módszerű kérdőíves adatfelvétel készült két intézmény kivételével az összes általános és középiskolában, így 1045 fő tanuló megkérdezésével alakult ki a kutatás eredménye. Néhány fontos adatot, momentumot érdemes megemlíteni, mely befolyásolhatja az ifjúsággal kapcsolatos döntések meghozatalát. A felnőtté válás lépcsőfokai, a jövő kilátásai A függetlenné válásnak fontos lépcsőfoka az önállóan meghozott döntések, autonóm cselekvések időpontjáról való gondolkodás. A felnőtté válás stádiumai ma részben hamarabb következnek be, mint akár tíz-tizenöt évvel korábban. Az önállósodás lépcsőfokaira a fiatalabb korosztályok korábban lépnek. A szülői ház elhagyását, egy állandó partnerrel való együttélést 20 évesen szeretnének legtöbben. A tanulmányok befejezésére zömmel a 22. és a 25. életévet jelölték, az autóvásárlást és a házasságkötést 25 éves korban vélik a legvalószínűbbnek. A gyermekvállalást 30 éves korra kalkulálják legnagyobb számban. A kutatásba bevontak 60%-a két gyereket tervez és közel 80%-a felnőtt korában házasságban szeretne élni. A társadalom jövőjét a legtöbben pesszimistán látják, kevesebben vannak azok, akik nem tudják eldönteni, derű- vagy borúlátásra van-e inkább okuk, legkisebb arányban optimisták a megkérdezett tanulók. Az Európai Unióhoz való csatlakozást a megkérdezettek 38 %-a inkább jónak tartja, a többiek közel egynegyednyien inkább rossznak, illetve a legtöbbjüknek (405-nek) nincs kialakult véleménye. Értékek, társadalmi problémák, intézmények Az értékek közül a legfontosabbak a személyes kapcsolatrendszerhez kötődnek, a szerelem, a család és a barátság vezeti az értékek sorát. A kreativitás, az érdekes élet, az egészséges életvitel, a sport, a tudás, a béke és a szabadság is igen jelentős arányban szerepel a tanulók érték-rangsorában. A rendkívül fontos kategóriában a gazdagságot és a hagyományokat a megkérdezettek kevesebb, mint 1/3- a jelölte meg, míg a hatalmat 13%, a nemzet szerepét 24% tartja rendkívül fontosnak. A megkérdezettek 44%-a ítéli aggasztónak a fiatalok és a felnőttek között gyakran meglévő ellentéteket. A csabai iskolások társadalmi gondokra való érzékenységét mutatja, hogy az alkoholizmust 710-en, a munkanélküliséget 780-an ítélik súlyos vagy nagy bajnak, míg a legnagyobb veszedelemnek a drogot (920 fő) és a bűnözést tartják (958 fő, ez 92%). A fiatalok nagy aránya (45%) a magyarországi cigánysággal való együttélés minden formáját elvetik, de magas a románság és a zsidóság elutasítottsága is. Elfogadó attitűd leginkább a határon túli magyarság iránt van. A válaszadók 31%-a akár a családjába is fogadná őket. A békéscsabai intézmények, színterek, programok, szervezetek fontosságát illetően legnagyobb tanácstalanság az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórummal kapcsolatban van, 151-en nem tudták eldönteni, hasznos vagy haszontalan-e számukra a szervezet léte, de jól látható a 8

9 diákönkormányzatokat és a települési önkormányzatokat érintő tájékozatlanság, információhiány is. A legkevésbé hasznos intézménynek a megkérdezettek az iskolai diákönkormányzatot gondolják. Akik ismerik egyáltalán az Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács (IfÉT) tevékenységét, sokan (86-an) haszon nélkülinek vélik, épp annyian, ahányan a települési önkormányzatét. A legfontosabbnak az alkohol és füstmentes szórakozóhelyek kialakítását, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, az extrémsport pályát, a Garabonciás Napokat és az iskolát tartják. Az ifjúság életét befolyásoló intézményrendszert illetően a fiatalok bizalma, elégedettsége a felnőtt döntéshozókkal kapcsolatban akkor növekedhet, ha úgy érzik, az őket érintő döntésekbe jobban bevonják őket, ha odafigyelést éreznek a dolgaik iránt. Szabadidő, életstílus Az életstílus-csoportok közül legtöbben, 288-an (22,8%) a diszkó-rajongók táborába tartoznak. Legfőképp a kábítószer-élvezőket (291-en)utasítják el, majd a sátánistákat (253- an), a homoszexuálisokat (185-en), a nyerőautomatával játékgépezőket (178-an), a skinheadeket (106-an) és a technorajongókat (101-en). A diákok 89%-a kap zsebpénzt a szüleitől, ez mutatja, hogy a legnehezebb anyagi helyzetben lévő családok is biztosítanak kisebb-nagyobb mértékben költőpénzt a gyerekeiknek. A tizenhat év alatti fiatalok jogszabály szerint nem folytathatnak hivatalosan kereső tevékenységet, ehhez képest igen sokan vannak, akik rendszeresen dolgoznak, hogy szert tegyenek kisebb-nagyobb jövedelemre. A tanulók kedvenc szórakozóhelyeket sorra vevő válaszokban mintegy 70 kocsmát, klubot, vendéglátóhelyet sorolnak fel. Mindegyik a felnőtt társadalom által kevéssé ellenőrzött hely, így itt a minden kontroll nélküli bulizás, szórakozás számos kockázatot rejthet. A megkérdezett tanulók pályaválasztásukat elsősorban a szülőkkel beszélik meg, továbbtanulással foglalkozó valamilyen tanácsadó intézményt mindössze 5% keres meg. A fiatalok közel 40%-a rendszeresen, ennél kicsit nagyobb része alkalomszerűen sportol. Több hobbival 74% rendelkezik, 9%-nak egyáltalán nincs tartós szabadidős kedvtelése. 23% egyáltalán nem olvas újságot, folyóiratot. Szépirodalmat szintén nagyon kevesen vesznek kezükbe. A megkérdezettek rendkívül sok időt töltenek televíziózással, közel háromnegyedük időmérlegében napi egy-két óra vagy annál több tévézéssel töltött idő szerepel, így a szabadidős elfoglaltságokat tekintve a passzív tevékenységek főképp a televíziózás - túlsúlyban vannak az aktív elfoglaltságokkal szemben. A tudatos szabadidő-eltöltés kevéssé jellemzi a fiatalokat, kulturális, művészeti jellegű programokon csekély intenzitással vesznek részt. A sokszínűség helyett túlnyomóan a kommersz kultúra elemeivel élnek, a gyorsan fogyasztható késztermékeket preferálják, ezt illusztrálja az olvasás, a szépirodalom, s egyáltalán az igényes művészet nagyarányú térvesztése is. Nyelvismeret, továbbtanulás A kutatás szerint a tanulók 87%-a beszél legalább egy idegen nyelvet, ez nagyon komoly tudáselőnyt jelent a korábbi évtized, évtizedek fiataljaihoz képest. Nagymértékben rontja azonban az összképet, hogy mindössze négy főnek van felsőfokú és 117-nek középfokú nyelvvizsgája. A továbbtanulási szándék jól jelzi a magyar felsőoktatás expanzióját. A tanulók 95%-a tervezi a továbbtanulást, ám 1/4 része középfokú, 2/3- a felsőfokú képesítést tervez megszerezni. 9

10 Közéleti aktivitás A többség (58%) szerint ugyan kis mértékben fejlődik a megyeszékhely, de a helyben lakók kevésbé érzik úgy, hogy Békéscsaba fejlődő város lenne. A békéscsabaiak meghatározó mértékkel nagyobb arányban szeretnének a megyeszékhelyen maradni, mint ahányan a többi településen élők költöznének Csabára. Akik maradnának, elsősorban a család és a barátok miatt hoznák ezt a döntést, akik pedig el szeretnének menni, úgy gondolják, ennek legfőbb oka a Békéscsabán tapasztalható alacsony életszínvonal és a munkanélküliség. Összességében a közélet iránti érdeklődéssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok azt mutatják, hogy a politikával szemben meglehetősen nagy az érdektelenség. Az ifjúsági és civil szervezetek iránti közöny a politika irántit is felülmúlja, mindössze 118-an tagjai valamilyen szerveződésnek és még ennyien sem tervezik, hogy a későbbiekben belépnek valamilyen csoportba. Az egyetemi, főiskolai felvételire készülők nagyobb arányban tagjai valamilyen civil vagy ifjúsági szervezetnek, vagy ha nem is tagjai még, tervezik a belépésüket. Így tehát a civilség, a közéleti, közösségi tevékenység inkább jellemző a magasabb végzettségre pályázók között. A civil szervezeti tagság alacsony szintje jelzi, hogy bár nagyon színes a non- profit szektor, a szervezetek sokféle szükséglet-kielégítés céljából jöttek létre, az ifjúsági civil szervezetek vagy nem működnek megfelelően, vagy a fiatalok épp az érintettek zömének aktív részvétele nélkül dolgoznak. Pedig az ilyen formális és informális csoportokban kapcsolati tőkét, a társadalmi életben való részvételhez rutint lehet szerezni. A normaszegő magatartás A megkérdezettek 30%-a dohányzik, 264-en tizenöt éves korukig már elszívták az első cigarettát. Nyolcvanan napi egy doboz cigarettát füstölnek el. Alkoholt az 1045 tizenévesből 676-an szoktak inni. 258-an legalább hetente egyszer fogyasztanak szeszes italt. A dohányzók, az alkoholfogyasztók és a kábítószert használók között egyaránt nagyobb százalékkal vannak jelen az elvált szülők gyermekei. Az italfogyasztás már nyolcadikos korban erőteljesen megjelenik, majd a középfokon drasztikusan megnő. Ezzel szemben a kábítószer-fogyasztás alig van jelen nyolcadik osztályban, viszont nagyságrenddel megugrik a kipróbálók száma tizedik osztályra, és mérsékeltebb ütemben, de tovább nő a következő évfolyamra is. Megállapítható, hogy kevés a civil szerveződések, a közélet, az érdekérvényesítési technikák iránt fogékony, egyetemi végzettségre törekvő, idegen nyelveket beszélő, az információs forradalom lehetőségeit önépítésre is használó értelmiségi-jelölt fiatal, az olyan diák, aki hosszabb távon tervezi a jövőjét, akit a mai ifjúságszociológiai vizsgálatok a leendő nyertesek, a leendő elit kategóriájába szoktak sorolni. A kirekesztettség, a leszakadás kockázata meghatározóan jelen van a tizenéves korosztály tekintélyes hányadának életében. 10

11 4.3 BÉKÉSCSABA MEGLÉVŐ IFJÚSÁGGAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI, HELYZETELEMZÉS A város megyeszékhelyként rendkívül széles ifjúsággal foglalkozó szolgáltatói rendszerrel, fejlett intézményhálózattal rendelkezik. A koncepció egyik feladata, hogy ezeket ágazatonként rendszerezze. 4.4 OKTATÁS Békéscsabán 9 óvodában, 11 általános iskolában, 3 gimnáziumban, 7 szakképző iskolában a 2006/2007. évi adatok szerint 1758 óvodás, 4589 általános iskolás és 7400 középiskolás tanul önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben, azaz összesen fő. Békéscsaba város területén a városi és megyei önkormányzati fenntartású intézményeken kívül kisebbségi önkormányzati, egyházi, alapítványi és magániskolák is megtalálhatóak. Az egyházi jogi személyek, mint fenntartók a közoktatási törvény alapján a közoktatási feladatok ellátására kiterjedő megállapodást kötöttek a kormánnyal, illetve erre vonatkozó nyilatkozatot tettek így ezek az iskolák a Savio Szent Domonkos Római Katolikus Általános Iskola, a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a város közoktatásának szerves részét képezik. Ezért is szokták a települést iskolavárosként emlegetni Óvodák Az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése 9 önálló óvodában folyik, két intézményben iskola és óvoda együttesen működik, valamint egy óvodai csoport működik az Esély Pedagógiai Központban. Jelenleg 74 óvodai csoportba 1758 gyermek jár. Ez a létszámadat az alábbi táblázat alapján a közeljövőben jelentősen nem fog változni: Évfolyamonként várható létszám között 7 éves 6 éves 5 éves 4 éves 3 éves Összes 2006/ / / / (Forrás: Békéscsaba MJV Önkormányzata közoktatást érintő feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007) Békéscsabán, az óvodai ellátásban speciális helyzetű csoportokban differenciált nevelés is folyik, valamint Waldorf-módszerű nevelés a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Ligeti utcai telephelyén. A Szigligeti Óvodában működő uszodában városi feladatként a város nagycsoportos óvodásai vízhez szoktatása, úszásoktatása történik, a szülők és a gyermekek több helyen délutáni játékos torna, modern tánc, lovaglás, gyógytestnevelés, zeneovi, színházlátogatás, környezetvédelmi program, kirándulások között válogathatnak Általános iskolák A város 11 önkormányzati fenntartású általános iskolájában 4589 diák tanul, valamint további 550 tanuló a Savio Szent Domonkos Római Katolikus Általános Iskolát, a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumot, valamint a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt látogatja. 11

12 Az ellátottak számának elmúlt 15 évben bekövetkezett csökkenése eredményeként az iskolákban először a túlzsúfoltság szűnt meg, azután már iskola megszűntetésre, épületrészek vagy épületek oktatásból történő kivonására is sor került. A 3. Sz. Általános Iskola megszüntetése után a 9. Sz. Általános Iskola és az Általános Iskolai Diákotthon is összevonásra került, a két jaminai iskola (Madách Utcai Általános Iskola, 11. Sz. Általános Iskola) integrációjával kialakult Erzsébethelyi Általános Iskola nem csak szervezeti átalakítást jelentett, a Madách utcai iskolaépület bővítése lehetővé tette a régi, Orosházi úti iskolaépület kiváltását is. Az önkormányzat a színvonalas közoktatás biztosítása érdekében elősegítette minden általános iskolában a többletóra biztosítását nyelvoktatásra, tornász osztály szervezését, két tanítási nyelvű képzést, logopédiai osztály, óvoda-iskola átmenet program indítását Középfokú oktatási intézmények Jelenleg 1395 diák tanul három önkormányzati fenntartású gimnáziumban (Rózsa Ferenc Gimnázium, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium), emellett a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium és a Szlovák Gimnázium is bővíti a város oktatási rendszerét. A gimnáziumi férőhelyek száma az utóbbi 15 év alatt 11,9%-ról 20 %-ra nőtt. Ez az arány stabilizálódott. A minőségi oktatást az intézményi pedagógiai programokban meghatározott tantervi specializációk szolgálják: az idegen nyelvek, informatika, egyes tantárgyak emelt szintű tanításával. Békéscsabán 10 szakképző középiskolában 2006-os adat szerint 6005 diák tanult. A meglévő középiskolai férőhelyek és a csökkenő létszám lehetővé tették, hogy a tanulók egyre nagyobb arányban érettségit adó középiskolában tanuljanak. Néhány kivételtől eltekintve kis mértékű kereslet mutatkozik a szakiskolai képzés iránt. Ennek eredményeként már jelenleg is érzékelhető, hogy hiány van a szakmunkások terén, amely ugyan bizonyos szakmákban csak relatív hiányt jelent. A közismeret és a szakképzés szétválasztása eredményeként ma már nem lehet az érettségivel együtt szakmai vizsgát szerezni. A felsőoktatás expanziójaként egyre nagyobb arányban jutnak be a tanulók főiskolára vagy egyetemre. Azok, akik nem felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. A városi kínálatban jelen vannak a csak szakképző évfolyammal működő alapítványi és magániskolák is. (Pl.: Eötvös József Iskola Alapítvány Szakközépiskolája, ILS Idegennyelvi Szakközépiskola, Euro-Oktaéder Szakközépiskola) A középiskolák, a képzés színvonalának növekedését több fejlesztés is szolgálta: Erősödött a városban a nyelvi képzés. Két tannyelvű szakközépiskola és a nyelvi előkészítő osztályok indításával lehetőség nyílik az általános iskolából hozott a különböző előképzettségek miatti hátrányok lefaragására. Az informatikai képzés színvonalának emelését szolgálja az intézmények oktatásra használt számítógépparkjának minőségi és számbeli fejlesztése. Minden iskola kiemelten kezeli az informatikai ismeretek minél magasabb szintű elsajátítását. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók ellátását utazó gyógypedagógus-hálózat segíti Kollégiumok A kollégiumok fontos színterei a diákéletnek, az intézmények és diákönkormányzataik számos szabadidős programmal igyekeznek színesebbé tenni a lakók mindennapjait. A településen 8 önkormányzati és 2 nem önkormányzati fenntartású kollégium szolgálja a nem békéscsabai diákok lakhatását, összesen 1466 tanulóét. Az utóbbi évek romló férőhelykihasználtsága miatt szükségessé vált a kollégiumi férőhelyek számának csökkentése, 12

13 kollégiumi épületek vagy épületrészek oktatásból történő kivonása. Az önkormányzat döntéseinek hatására jelenleg a kollégiumi férőhelykínálat illetve kereslet egyensúlyban van ben közgyűlési döntés alapján a Középfokú Iskolai Diákotthont, a Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumot, a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumot és a Jókai Mór Középiskolai Kollégiumot területi integráció alapján a szomszédos iskolával összevonták. Így ezek tagintézményként működnek tovább Felsőoktatás A Tessedik Sámuel Főiskola békéscsabai kara a gazdaságiszakember-képzésre és az ehhez kapcsolódó humán területekre specializálódott. A pénzügyi, gazdálkodási és személyügyi szervező szakon a nappali és levelező tagozatokra fölvett mintegy 3000 hallgató képzését hat tanszék biztosítja. Az Idegen Nyelvi Tanszék szervezésében akkreditált nyelvvizsgaközpont is működik a karon, valamint kihelyezett intézményi kommunikátor szak. A karon a 2006/2007-es tanévtől indított szakok mindegyike illeszkedik a foglalkozási igényekhez. A kar elképzelése szerint ezt a célt a következő szakirányok valósítják meg: vállalkozásszervezési, regionális gazdaságfejlesztési és üzleti informatikai. A felszálló ágban levő és a humán területeket érintő foglalkozások ismeretanyagát közvetíti a beindított andragógia (felnőttképzés-szervező) szak, illetve a civil szféra sajátosságaira koncentráló civil mediátor szak. A Tessedik Sámuel Főiskola a Békéscsabán intézményesített magyarországi szlovákságkutatás, valamint a városban működő Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Alföldi Kutatócsoportja mellett a város tudományos életének bázisa is. Hallgatói önkormányzata számos olyan programot szervez, mely a város lakosságának, tanulóinak is szól Alapfokú művészetoktatás A két önkormányzati fenntartású önálló intézményben 592 tanuló részesül alapfokú művészetoktatásban tánc- és zeneművészeti ágban. Az önkormányzat által létrehozott alapítvány működteti a Hétpróbás Néptánciskolát, mely az általános iskolákban is lehetővé teszi a néptánc tanulását. Alapfokú művészetoktatás folyik még a nem önkormányzati fenntartású, Pro Arte Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Békés Megyei Művelődési Központ Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében több általános iskolában, valamint az Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Ezáltal egyaránt biztosított szülőknek és tanulóknak a széles kínálat. 4.5 KULTÚRA, SZABADIDŐ Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör széles tevékenységi körrel szolgálja a békéscsabai és megyei fiatalok kulturális igényeit, szabadidejük hasznos eltöltését. A Patent Diákiroda és szervezetei mellett működő gyermek és diákcsoportok közül kiemelkedik a Csabai Színistúdió, mely számos fiatalt indított el a sikeres színészi pályán. A rendszeres élőzenei kínálat két szinten valósul meg: a nagyobb érdeklődésre számot tartó koncertek az Ifiház nagytermében, a kisebb, klubkoncertek a Casinóban. Az eltelt 10 év alatt mindkét helyszínen zajlottak a DÖK-ROCK, a békéscsabai Diákönkormányzat zenei rendezvényei, az alkohol- és füstmentes diákbulik. Mintaértékű kezdeményezés a két éve kialakított Városi Gyermeknap, mely szakítva a sablonokkal, egy egész napos élményközpontú, interaktív programsorozattal várja a gyermekeket. Szintén a gyermekkorosztályt célozza meg a gyermekszínházi sorozat, a Mikulás Fesztivál. 13

14 Nagyrendezvényeik közül több az ifjúsági korosztály bevonásával zajlik, pl.: ZENIT- Zenei Ifjúsági Találkozó, Scherzo- Zenés Színpadok Országos Találkozója, Tavaszi Fesztivál. Az Ifjúsági Ház folyamatosan nyitott szakmai partnerként lehetőséget biztosít a nagyobb diákrendezvények megvalósítására. Az intézmény berkeiből nőtt ki a Csabai Garabonciás Napok, melynek jelenleg is infrastrukturális hátteret biztosít További közművelődési intézmények, rendezvények A Békési úti Közösségi Házak a lakókörzet közművelődését szolgáló és nemzetiségi feladatokat is ellátó intézmény, amely valamennyi kisebbségi kulturális közösségnek színteret biztosít. A Muzsikáló Udvar és a Jazz Klub zenei sorozatokon kívül számos legtöbbször ünnepkörökhöz, évfordulókhoz kapcsolódó szakkör, foglalkozás várja a gyermekeket, fiatalokat. A Schéner-gyűjteménynek helyet adó Meseház állandó és időszaki kiállításokkal várja a látogatókat. A Lencsési Közösségi Ház elsősorban a lakótelepen élők művelődési, közösségi életét szervezi, az itt élőknek biztosít kulturális lehetőségeket, szolgáltatásokat. A közösségi térben emagyarország pont is működik, mely számos látogatót vonz. Az intézmény leglátogatottabb programja az augusztus19-i, Szent István napi előzetes egész napos rendezvény. Az Arany János Művelődési Ház elsősorban a mezőmegyeri lakosok közösségi, művelődési életét szervezi, ugyanakkor a lakókerület információs központja. A fiatalok számára a rendezvényeken kívül emagyarország pont, biliárd és darts is szabadidő eltöltési alternatívát nyújtanak. A Fegyveres Erők Klubja befogadóként főleg a könnyűzenei koncertek terén szolgálja ki a korosztály igényeit, míg a Vasutas Művelődési Ház is helyt ad diákcsoportoknak, fiatalok közösségeinek. A Békés Megyei Jókai Színház műsorán minden évadban szerepelnek a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szóló előadások, melyeket kedvezményes ifjúsági, diák- és mesebérlet váltásával lehet megtekinteni. A színház mellett működik a Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola, mely által kínált 4 éves képzést 3 év iskolarendszeren belüli szakközépiskolai oktatás és 1 év iskolarendszeren kívüli mesterkurzus alkotja. A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum könyvtár része a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül rendezvényekkel, a Brit sarokban az angol nyelv tanulását és oktatását segítő speciális forrásokkal, emagyarország ponttal várja a látogatókat, akiknek még mindig nagy része a gyermek- és ifjúsági korosztályból kerül ki. A magánszféra által szervezett rendezvények közül érdemes kiemelni a Városházi Estéket és a Kolbászfesztivál is egyre több fiatalt vonz, ahogy a Center Napok, a Sörfesztivál és a Frankó Fesztivál, ahol az ifjúsági korosztály az első számú célközönség Gyermek- és ifjúsági sport Az ifjúsági korosztály számára a sport fontos iskolai és szabadidős tevékenység, mely túl a testmozgáson, a fizikai aktivizáláson jelentős személyiségformáló szereppel bír, hiszen a sport révén megtanulható a siker és a kudarc elviselése, a tehervállalás öröme, az ítéletalkotás felelőssége, a konfliktustűrés és -kezelés, a közösségi élet szabályai. Emellett az egyik leghatékonyabb prevenciós tevékenység. Békéscsaba közgyűlése 2005-ben elfogadta a város Sportkoncepcióját, mely külön fejezetben taglalja a gyermek- és ifjúsági sport stratégiai megközelítését, fejlesztési irányait. Az önkormányzat a diáksport hatékony működéséhez támogatást biztosít, mely a sportfinanszírozási rendszerben rögzítettek alapján kerül felosztásra; továbbá biztosítja a 14

15 tanulók részére a rendszeres, teljes tanévre kiterjedő, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó alapfokú bajnokságok rendszerét, az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérleti díj megfizetése nélküli, illetve kedvezményes használati lehetőségét. A Polgármesteri Hivatal Sport csoportjának feladata többek közt az Óvodai Sportnap, a Középiskolai Sportparádé, a Tárt Kapus Létesítmények program, valamint helyi, országos és nemzetközi sportesemények lebonyolítása, koordinálása. 4.6 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, LAKÁSHELYZET Szociális ellátás Az önkormányzati törvény értelmében a települési önkormányzatok kötelező feladatává vált a lakosság szociális alapellátásáról való gondoskodás. A Szociális Iroda kezdeti feladata a pénzbeli és természetben nyújtott szociális segélyezés, és 1995-ig a Családsegítő Szolgálat törvényességi és szakmai felügyelete volt ben a gyermek- és ifjúságvédelmi törvény hatályba lépésével a rendszeres és rendkívüli nevelési segélyezés a Szociális Irodán megszűnt. Megalakult a Közigazgatási Iroda, majd Osztály, keretei között a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport, amely a törvényből adódó család, gyermek és ifjúságvédelmi segélyezési feladatokat azóta is ellátja. Békéscsaba évről- évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek kezelője a Szociálpolitikai Osztály. A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ jelenleg a következő, gyermek és ifjúsági korosztályt is érintő feladatokat látja el Békéscsaba területén: - kapcsolattartási ügyelet, - készenléti szolgálat, - támogató szolgálat, - Hajléktalanok Átmeneti Szállás (1993), - Nappali Melegedő (1994), - Gyermekjóléti Szolgálat (1997), - Helyettes szülői hálózat, megyei módszertani feladatok ellátása (2000), - Családok Átmeneti Otthona (2001), - Utcai szociális munka (2005), - Kistérségi feladatellátás, Gyermekjóléti Központ, Támogató Szolgálat (2006), - Gyermekek Átmeneti Otthona (2007) működtetése Lakáshelyzet Békéscsaba város önkormányzata többféle megoldással segítette és segíti a fiatalok lakáshoz jutását. Támogatja az első lakásvásárlókat, 1999-ben átadásra került az Ifjúsági Garzonház 28 bérlakással, melynek lakói megtakarítási kötelezettséget vállalnak, ezzel segítve a kiköltözés utáni önálló otthonhoz jutást. Az önkormányzat a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében állami támogatással valósította meg a költségelvű, családi házas jellegű, 57 db önkormányzati bérlakásból álló Erzsébet lakóparkot. Az Önkormányzat a lakópark megépítésével a képzett, kvalifikált fiatalok Békéscsabán való letelepedését, az elvándorlás csökkentését szerette volna elérni. Szintén ennek a programnak köszönhetően 2005 végén épült meg a Felkelő Nap Háza a Lencsési lakótelepen, melyben 33 másfél szobás lakás került kialakításra. A bérlők 51 hónapig lakhatnak ott az Ifjúsági Garzonházhoz hasonlóan előtakarékosság vállalásával. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 679/2006. (XII.14.) határozatában elfogadta a város Új Magyarország Fejlesztési Tervhez illeszkedő fejlesztési programját, melyben új Ifjúsági Garzonház építésének szándékáról is döntött. 15

16 4.7 EGÉSZSÉGÜGY Az ifjúsággal kapcsolatos egészségügy terén nyújtott és a későbbiekben tervezett szolgáltatásokat, programokat a 2004-ben elfogadott Városi Egészségfejlesztési Terv tartalmazza a következő fejezetekben kiemelten: - egészségfejlesztési programok a gyermek és ifjúsági korosztály számára, az egészséget támogató iskolák rendszere (I/1. fejezet) - a dohányzás visszaszorítása (II/1. fejezet) - az alkohol- és drogprevenció (II/2. fejezet) - az aktív testmozgás elterjesztése (II/4. fejezet) - Környezet-egészségügyi Program (III/1.) - a mentális betegségek visszaszorítása (IV/3.1) A mentálhigiéné külön említést érdemel, hiszen a korosztály mentális egészsége kiemelten fontos, ezért ezt külön fejezetben is tárgyalja a koncepció. 4.8 PÁLYAVÁLASZTÁS, MUNKAVÁLLALÁS Jelenleg, (2006. decemberi adatok szerint) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabán a éves korosztályban 1551 fő regisztrált álláskeresőt tart nyilván, a következő kormegoszlás szerint: Kor 19 év alatt éves éves Álláskeresők száma Egy másik korcsoport-bontás szerint: Kor 17 év alatt éves éves éves Álláskeresők száma A sikeres pályakezdés meghatározó a fiatal számára: a munka világában szerzett első élményei alapvetően befolyásolják későbbi viszonyulását a munkavégzéshez. Ezen élethelyzet segítése érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve az Állami Foglalkoztatási Szolgálat számos speciális eszközt ajánl fel munkáltatók és munkavállalók számára (ösztöndíj, bértámogatás, stb.). Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a munkahelyteremtő beruházások megvalósulását anyagilag és erkölcsileg támogatja, a városban lábukat megvetett cégek alkalmazottainak lakáshelyzetét is segíti megoldani. A Munkaügyi Központ újszerű, öninformációs lehetőséget biztosít Pályainformációs Tanácsadó Pontja is. A helyi fiatalok számára ugyancsak közvetlenül hozzáférhető a munkaügyi központ Foglalkoztatási Információs Tanácsadója, mely a foglalkozási és szakmaválasztási döntéshez nyújt nélkülözhetetlen ismereteket. A diplomás munkanélküli és a diplomás álláskereső ügyfelek részére alakította ki a Munkaügyi Központ a Diplomás Munkaközvetítő Irodát, mely országos állás-adatbankkal, munkaerőpiaci helyzetelemzésekkel, képzési, átképzési lehetőségekkel próbál segíteni az álláskeresésben. Az Irodát felkeresők munkavállalási tanácsadáson, álláskeresési technikák oktatásán, pszichológiai tanácsadáson vehetnek részt, internetes álláskeresési lehetőség és önéletrajz-bank is rendelkezésükre áll. A békéscsabai fiatalok pályaorientációját segíti a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum továbbtanulási pályaválasztási tanácsadója, mely szolgáltatás számukra helyben hozzáférhető. 16

17 Az Esély Pedagógiai Központ, mint önkormányzati fenntartású intézmény 2004-ben alakította ki különálló szolgáltatásként a Pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadást: egyéni és csoportos konzultáció, oktatási intézményekben történő előadás lehetőségével. Szintén a pályakezdők elhelyezkedéséhez biztosít lehetőséget a helyi civil szervezetek számára számos ifjúsági önkéntes program, melyek kapcsán a közösségi részvétel is gyakorolható. Ezek közül kiemelendő az ÖTLET Hosszú távú Önkéntes Program, melynek dél-alföldi koordinációját a kecskeméti székhelyű Tér Ifjúságsegítő Egyesület végzi. A fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében tanfolyamaikkal, átképzési programjaikkal nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a felnőttképző intézmények. A helyben működő szolgáltatók közül kiemelendő a Békéscsabai Regionális Képző Központ, mely országos viszonylatban is modellértékű szolgáltatásokat biztosít. A most kiépülő Közép- békési Térségi Integrált Szakképző Központnak (TISZK) szintén fontos feladata a karrier-tanácsadás, szülők, tanulók segítése az életvezetés terén, a megalapozott szakmaválasztás elősegítésében. 17

18 5. IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK Az önkormányzat lépései Az önkormányzat 1990-től folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági területen felmerülő igényeket, s azokat beépíti szélesebb társadalmi rétegeket érintő döntéseibe. Az elmúlt évek folyamán több olyan témát tárgyalt a közgyűlés, több olyan kezdeményezést támogatott, amely jelentős előrelépést hozott ezen a téren. Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: Beindítja a Diáktanyát, és létrehozza a Diáktanya Közalapítványt Ifjúságpolitikai célú pénzeszközöket különít el a költségvetésben Támogatja a Csabai Garabonciás Napok létrejöttét december 17. Megalakul a Városi Diákönkormányzat október 17. Működni kezd a Patent Diákiroda az Ifjúsági Házban Városi ifjúsági célú pályázatot hirdet A közgyűlés létrehozza a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot, majd 2006-ban az Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot 2000-től pályázati támogatással, 2003-tól főállásban alkalmaz ifjúsági referenst a polgármesteri hivatalban június 16. Megalakítja a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot Meghirdeti a Békéscsabai tehetségekért pályázatot a békéscsabai állandó lakhellyel rendelkező, felsőoktatási tanulmányaikat külföldön folytatni kívánó hallgatók támogatására június 1.- Extrémsport pályát létesít a Városi Sportcsarnok mellett május- 17 játszóteret újít fel 5.1 KÖZÖSSÉGI TEREK, INTÉZMÉNYEK Gyermek- és ifjúsági közösségi tér: A gyermekek és az ifjúság közösségi tevékenységének, szabadidejük hasznos eltöltésének, a gyermek- és az ifjúsági közösségek és az ifjúsági szervezetek működésének, valamint programjaik megvalósításának keretét biztosító közösségi tér Patent Diákiroda és Ifjúsági Információs Pont Az Ifjúsági Házban október 17-én nyílt meg a Patent Diákiroda, felvállalva Békéscsabán a gyermek- és ifjúsági korosztály érdekképviseletének, érdekérvényesítésének segítését. Az iroda legfőbb feladata a kapcsolattartás, információgyűjtés, továbbítás, a gyermek- és ifjúsági korosztály felkészítése a párbeszédrendszerben való részvételre, a felnőttek szemléletének formálása. Ennek eszközei: képzések, konferenciák, találkozók szervezése, információs kiadványok készítése, gyűjtése, terjesztése, valamint tanácsadó szolgáltatások működtetése. Az irodai tevékenység elemei: Ifjúsági információs pont A gyermek- és ifjúsági korosztály körében érdeklődésre tartó információk gyűjtése, rendszerezése mellett gondoskodik azok széles körű tájékoztatásáról. Ez jelenti a személyes, telefonos irodai felhasználást, de a mobil szolgálatot is, azaz külső helyszíneken teszik hozzáférhetővé, kereshetővé az információkat. 18

19 Alapszolgáltatás mellett működő egyéb szolgáltatások Közösségfejlesztő projektje középpontjában olyan formális és informális csoportok létrehozása, segítése áll, amelyek egyrészt válaszokat adnak az ifjúság körében jellemző problémacsomagokra, másrészt lehetőséget biztosítanak a kapcsolatteremtésre, csoportos kommunikációra. Az iroda munkatársai segítik a Békéscsabai Diákönkormányzat, a Diákönkormányzat segítő pedagógusok munkaközössége, a Békéscsabai Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács, a Közép- Békési Ifjúsági Fórum és a Táliber Közhasznú Alapítvány működését is Diáktanya- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda A Diáktanya Közalapítvány által működtetett Diáktanya- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda heti 35 órában naponta óráig tartó nyitva tartással áll a békéscsabai lakosság rendelkezésére jegyértékesítésben, információnyújtásban és tanácsadásban. Az iroda a közművelődési intézményekből beszerezi ill. eljuttatja a városi, a megyei és országos kulturális programajánlókat a látogatókhoz, az oktatási intézményekbe. Folyamatosan gyűjti a városi intézményekből az információkat, melyet feldolgozva tár ügyfelei elé. Tárgyi, technikai feltételrendszerének biztosítása mellett szakmai segítséget nyújt rendezvények megszervezésében; előkészítésében ill. lebonyolításában. A Diáktanyán az információszerzésen kívül lehetőség nyílik fénymásolásra, terem bérlésére, internetezésre, emellett az iroda munkatársai vállalják szabadidős foglalkozások biztosítását iskolai csoportoknak, baráti- és civil közösségeknek ill. spontán szerveződő résztvevőknek, autóbuszok indításának megszervezését az ország távolabbi pontjain zajló rendezvényekre Játszóterek Békéscsaba területén 50 játszótér található, melyből az önkormányzat országosan egyedülálló módon 2006-ban 17 játszóteret újított fel az Európai Unió szabványainak megfelelően, így városunkban 20-ra nőtt számuk. A játszóterek fontos közösségi terek, ahol kiváló lehetőség nyílik a prevenciótól kezdve az egyszerű és alkalmi szórakoztatásig; a közművelődés és a közösségfejlesztés, a közösségi mentálhigiéné új lehetőségeit rejtik magukban. Ezt a lehetőséget ismerte fel a Táliber Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal ifjúsági referense, amikor elindította az Unokáink is használni fogják játszótér- örökbefogadói programot Szabadtéri sportlétesítmények A város közterületein, elsősorban szabadidősport gyakorlására tizenegy szabadtéri sportlétesítmény, ifjúsági játszótér áll rendelkezésre. Ezen létesítmények karbantartása, felújítása, bővítése korábban elfogadott közgyűlési ütemterv szerint történt. Az újabb 5 esztendős ciklusra szóló tervezést a Közgyűlés 90/2007. (II. 15.) határozatában fogadta el. Ezen létesítmények fejlesztése fontos mind a szabadidősport, mind az ifjúságpolitika szempontjából a lakossági igény is igen nagy a jó minőségű pályákra, szabadtéri közösségi helyekre. 19

20 6. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PÁRBESZÉDRENDSZER 6.1 Iskolai diákönkormányzatok A diákönkormányzatok (dök) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a szerint jönnek létre és működnek az iskolákban. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról. Bár a törvényi lehetőségek adottak, a diákönkormányzatok fele sokkal inkább végez programszervezési, tanácsadói és információs feladatot, mint a szűken értelmezett érdekképviseleti tevékenységet. Az ifjúsági munka szempontjából kiemelt fontosságú az a tény, hogy a dökök a nemformális tanulás színterei is: segítik az együttműködési, a kommunikációs, a konfliktuskezelő készség fejlődését, saját tapasztalatokat adnak szervezésben, tárgyalástechnikában, projektmenedzsmentben, és nem utolsó sorban gazdálkodási, finanszírozási és pályázatkészítési ismereteket is szerezhetnek saját szervezetük működtetése révén. Békéscsaba valamennyi oktatási-nevelési intézményében működik diákönkormányzat. Az integrált intézményekben tagintézményenként szerveződnek a dökök, egy központi diákönkormányzat vezetésével. Az intézményi diákönkormányzatok gazdálkodása két fő bevételi forrásból gazdálkodnak: az önkormányzati pályázati támogatásból, valamint a diákönkormányzat alapítványi tevékenységéből. 6.2 Diákönkormányzat segítő pedagógusok munkaközössége A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. A diákönkormányzatok mellett dolgozó patronáló tanárok tevékenysége nagyon fontos, szerepük, feladatuk, jogosítványuk helyi szintű meghatározása, egységbe foglalása 2004 szeptemberében valósult meg, amikor az Ifjúsági Ház Patent Diákirodájának kezdeményezésére megalakult a Diákönkormányzat segítő pedagógusok munkaközössége. A munkaközösség célja: Részvétel a fiatalokat közvetlenül érintő döntések előkészítésében és megvalósításában; az ifjúsággal kapcsolatos párbeszédrendszer kialakításában, működtetésében. A gyermekek és a fiatalok szükségleteinek, törekvéseinek figyelemmel kísérése, a felmerülő problémák elemzése, aktív közreműködés a megoldásban. A diákönkormányzat segítő munkával kapcsolatos belső és külső elvárások egységes megfogalmazása. A rendszeres információ- és tapasztalatcsere segítségével az iskolai és városi diákönkormányzati tevékenység összehangolása. Együttműködés a gyermek- és ifjúsági intézményrendszer tagjaival; a hasonló célkitűzésekkel működő hazai és külföldi társszervezetekkel. 20

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010.

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010. I. Megyei szintű feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Feladatterv 2005-2010. 5. számú melléklet Az ifjúsági feladatok elsősorban az ágazati intézményrendszer feladatellátása részeként,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben