IV.modul: Tanárképzési Workshop

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV.modul: Tanárképzési Workshop"

Átírás

1 IV.modul: Tanárképzési Workshop Önkéntes szolgálat lépésről lépésre. Te is lehetsz önkéntes! 1. Bevezetés Az "EUBIS EU polgárság" projekt fő gondolata: "A társadalmi tettrekészség az iskolában kezdődik" az, hogy az iskolai és társadalmi életben való aktív részvételt fejlesszük és segítsük. Projektpartnerként jó esélyeket látunk az önkéntes munkában a tanulók részvételére. Az állampolgári tettrekészség nem csak kifelé mutat pozitív hatást, hanem tartalmaz lépéseket az önszervezéshez és az önmeghatározáshoz. Az állampolgári tettrekészség nyilvános, illetve nyilvános helyeken valósul meg;a nyilvánosság létrehozása egyrészt fontos a tettrekész emberek érdekképviseletéhez és az elismerési kultúra létrehozásához; a tettrekész emberek tevékenységéhez információkat kell rendelkezésre bocsájtani. Másrészről a nyilvánosság létrehozása átláthatóságot, párbeszédet, részesedést és felelősséget von maga után ezen tevékenységek szervezeti formáiban. Az állampolgári aktivitást általában közösségben illetve kooperálva végzik. Ez azonban nem csak a hagyományos tiszteletbeli aktivitásokat jelenti, amelyeket erősen formális, hosszútávú tevékenykedés jellemez. Nyilvános kritika és ellentmondani tudás, és az önszerveződés további új formái ugyanúgy az állampolgári aktivitáshoz tartoznak, mert "Mellette és ellene lenni egyformán a polgári aktivitáshoz tartozik egy demokratikus közösségben, és annak eredményességét és innovatív erejét jelentik." ( Deutscher Bundestag 2002: 74). Ehhez szeretnénk modulunkat ("THEMA") hozzátenni, hogy járuljon hozzá a tanulók kompetencia fejlesztéséhez, hogy a tanároknak álljanak rendelkezésre anyagok, aminek a segítségével a jövőbeni önkénteseket jobban fel tudják készíteni a szerepükre. 2. Célok 1. A tanároknak bemutatni az önkénesekkel való munkamódszert. 2. Felkelteni a figyelmet a társadalmi érzékenységre, mint oktatási szükségletre, továbbá a közömbösség és cinizmus elleni harcra. 3. Az oktatás nagy jelentőségének tudatosítása, ami a leendő önkénteseket új feladatra készíti fel. 4. Az önkéntesek oktatása gyakorlati aspektusainak hangsúlyozása: 5. A tanárok számára az önkéntes munkához szükséges összes kompetencia tudatosítása. 71

2 3. Megvalósítás Mások szolgálata leggyakrabban egy vagy néhány lelkes ember elszántságával kezdődik.gyakran elegendő csak egy kis láng, hogy meggyújtsuk a nagy tüzet. Az iskola feladata többek között, hogy a fiatal embereket felkészítse arra, hogy különböző társadalmi szerepekben kipróbálják magukat. Minden társadalmi tevékenység alapja az a meggyőződés, hogy más emberek élete fontos számunkra. Nem lehet senkit mások iránti gondoskodásra kényszeríteni, de meg lehet mutatni, hogy a másokért akik időnként erőtlenebbek, mint mi, ezért van szükségük a segítségünkre - végzett munka jóleső érzést okoz. Az a cél, hogy a világot empátiával és érzékenységgel szemléljük, a tanári munka fontos része. Ha sikereket szeretnénk az önkéntes munkában elérni, mindenekelőtt lehetőséget kell adni a fiatal embereknek, hogy tevékenykedjenek ezen a területen. Mi késztetheti őket erre? Leggyakrabban a mentor szavahihetősége és példája. Nekünk, felnőtteknek meg kell mutatnunk minden lépésnél, hogy mások szükségletei, kárai és szenvedései nem közömbösek számunkra; észre kell vennünk, mi történik a környezetünkben, meg kell mutatnunk, hogy nem félünk valamit cselekedni, hogy másoknak segíthessünk Tartalom A) A tanár lépései, ha iskolájában önkéntes szakkört szeretne vezetni. B) Workshopjavaslat leendő önkénteseknek A) A tanár lépései, ha iskolájában önkéntes szakkört szeretne vezetni A probléma leírása: Kinek van szüksége segítségre, milyen gyakran és milyen területen? Diagnózis: Mivel rendelkezünk? Milyen saját eszközeink vannak? Milyen kiindulópontunk van? Mennyire tudjuk sz összes segíségre szoruló szükségleteit kielégíteni? A szükségletek leírása. Pontos diagnózis a segítség formáiról, amit egy önkéntes csoport meg tud tenni. A segítség melyik formája lenne a legjobb? Milyen formában tudnak ebben a tanulók részt venni? A feladatok általános leírása, amit az önkéntesek végezhetnének (életkor és lehetőségek szerint) Iskolai bejegyzés az önkéntes csoportról Az önkéntes munkaközösség alapítása közismertté tételének útja, módja» Információs plakátok az önkéntes csoport bejegyzéséről és az első összejövetel időpontjáról» Információk az iskolai rádión keresztül» Információk a Web-oldalon» Újság különkiadás, amelyik tájékoztat az önkéntes akciókról és bíztat az önkéntes munkaközösségben való részvételre. Kooperáció helyi és nem helyi önkéntes központokkal azzal a céllal, hogy szervezési segítséget adjanak az egyes vállalkozásokhoz. Van lehetőség adminisztratív segítséget kapni:hozzáférés adatbázisokhoz, beiskolázási segítség, hozzáférés információs anyagokhoz. Az iskolaigazgató támogatásának elnyerése az önkéntességi ötletekhez. Az összes érdekelt első találkozója Bevezetés: Mi az önkéntes szolgálat? 72

3 A teljesítmények és elismerések leírása, amiket mindenki megkap, ha jelentkezik önkéntes munkaközösségbe. Elégedettség azon segítségeken és minden tevékenységen keresztül, amelyek javítják a helyi közösség, emberek és állatok stb. egy-egy csoortjának helyzetét. A kooperációs képesség továbbfejlesztése nagyobb embercsoportokban (pl. hasonló korúak, felnőttek vagy kisgyermekek) Képességfejlesztés a "probléma- és konfliktusoldás nehéz helyzetű emberek számára" területen. Empátia fejlesztés, a közömbösség legyőzése Feladatok delegálása a tagoknak Egy kötelező iskolázási program leírása Reklám az iskolában az önkéntes mozgalomról. Minden olyan tevékenység gyűjtése, amelyek a szolgálatot ajánlani tudják másoknak. Információk azokról az előnyökről, hátrányokról a tanulóknak, osztályoknak és az iskolának, amelyek az országos karitatív akciókon való részvételből következnek. Kooperáció osztályfőnökökkel. Témajavaslatok gyűjtése speciális nevelési órákra. Az iskolai karitatív tevékenység és az önkéntes ötletek segítése Információs találkozó a szülőkkel. A nevelési haszon bemutatása, ami a segítségre szorulókkal való munkához kapcsolódik. A szülők felvilágosítása arról, milyen fontos a sokoldalú képzés a diákoknak tekintettel szociális tettrekészségükre az iskolában, a környezetben és más emberekkel kapcsolatban. Együttműködés az iskolapedagógussal és pszichológussal. Javaslatokat gyűjteni feladatokhoz és gyakorlatokhoz. amelyek a saját erősségeket és gyengéket segítenek meghatározni.» Az iskolaigazgató tetszését elnyerni és a javaslatot továbbítani, hogy az önkéntes szolgálatot fontos pontként vegye fel az iskola nevelési programjába. Fejleszteni egy programot "Cselekvésorientált nevelés" céllal. Minden osztály kiválaszthat magának egy programot célként, amit aztán a tanév során megvalósítanak. Ehhez a programhoz felírnak a tanulók olyan feladatokat, amelyek a segítségadás, munka a helyi társadalom számára, a diáktársak számára végzett tevékenységeken alapulnak.» Szövetségesek keresése minden verbuváló tevékenységnél, az önkéntes szolgálattal kapcsolatos ötletek gyűjtése, olyan országosan ismert szervezetek, baráti körök és intézmények tevékenységének bemutatása, amelyek karitatív tevékenységgel és mások szolgálatával foglalkoznak, mint pl.: "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" (Ünnepi Segítség Nagy Zenekara) vagy "Polska Akcja Humanitarna" (Lengyel Humanitárius Akció). Az önkéntes munkaközösség munkaterve az első periódusra Az időkeret rögzítése A tevékenységi területek rögzítése A feladatok rögzítése A felelősségvállaló személyek felsorolása A siker kritériumainak rögzítése Az evaluáció tervezése és az összes tevékenység összefoglalása 73

4 Workshop tervezése leendő önkénteseknek B) Workshopjavaslat leendő önkénteseknek Időtartam: 12 óra Workshopvezető: Egy pszichológus / egy iskolapedagógus, egy tanár az önkéntes munkaközösség vezetője, egy meghívott szakember (pl. egy regionális önkéntes központból), egy hosszabb szolgálati idővel rendelkező önkéntes Célok: Az önkéntes munka jellegzetességeinek megismerése A különböző területeken végzendő önkéntes kötelességek ellátásához szükséges pszichológiai előkészítés Segítségnyújtás a leendő önkéntes erősségei és gyengeségei diagnózisának felállításához Egy kooperáló csoport felállítása, amelyik támogatja a más emberek javára végzendő szolgálat ötletét. Tematika (kérdések): Interpersonális Training» a jó kommunikáció alapjai (kérdésfeltevés, válaszadás)» a saját elvárások, kételyek, fenntartások megfogalmazása- saját gyengék és erősségek felismerése» az elutasítás nyelve Csoportmunka és a csoportért végzett munka» teamfelépítés, rituálék» az együttműködés alapelvei, csoportszerződés» tárgyalásvezetés, érvelési képesség Az önkéntes munka elmélete és gyakorlata» Kinek és hogyan tudunk segíteni? (csoportmunka ötletgyűjtés poszter formájában)» személyes attitűd kártya ( 4.melléklet)» munkaelőírások. mi szabad, mi abszolút tilos?» etikus cselekvési törvénykönyv» példák, amelyekben önkéntesek Lengyelországban és az egész világon tevékenykednek. Problémamegoldás» Szituációelemzés; Problémák megbeszélése a tapasztalt önkéntes nézőpontjából.» Kis jelenetek bemutatása, amelyek a lehetséges szituációkat visszatükrözik (problematikus védenc, nem az előírásoknak megfelelő munkafeltételek, más problémák a szolgáltatásokkal)» A szimulációs munka eredményeinek megvitatása (dráma) 3.2. Módszertani-didaktikai ajánlások Ezeket a munkaanyagokat elsősorban olyan tanárok és más személyek kezébe ajánljuk, akik fiatalokkal dolgoznak, akik a jövőben önkéntesek akarnak lenni. Mindamellett lehet a modulból olyan segédanyagokat generálni, amelyeket leendő önkéntesekkel való workshopra lehet használni. Olyan oktatáshoz nyújtanak alapot, amelyben a tanárok lehetővé teszik a verbális és nonverbális kommunikációs kompetenciák vizsgálatát és felépítését, azért, hogy más emberekkel jobban tudjanak bánni. 74

5 Modulunk anyagaihoz sok olyan forrás áll rendelkezésre, amelyeket közvetlenül lehet a diákokkal felhasználni. Ezek a tanárok rendelkezésére állnak a workshopok előkészítésénél, vagy a diákok használhatják azokat új kompetenciák elsajátítására. Minden segédanyag arra szolgál, hogy a másikat jobban megismerhessük, a különböző személyiségek közötti különbségeket tisztázzuk, mi a közös és mi az eltérő, mi segít az önkéntes munkában, és mit kellene elkerülni, hogy ne lépjenek fel akadályok. Ennek során azt is meg lehet tanulni, hogyan képviseljük saját nézeteinket Evaluáció A Workshopot két kérdőívvel evaluáljuk ( 5. és 6. függelék). A megfigyelési- és következtetési ív (5.függelék) a workshop tanáraira irányul; a sikerekre, a jól sikerült órai elemekre, a problémákra és a hátráltató tényezőkre kell fókuszálnia. A tanfolyam résztvevőinek szóló kérdőívekből a workshop vezetője fontos jelzéseket kap a résztvevők véleményéről. (6.függelék ) 4. Ötletek a további munkához Az önkéntesmunka ötlete a diákok közösségi- és állampolgári érzéseinek fejlesztésére irányul. A tanár vagy az ifjúsági csoport segítőjének munkája, akinek az a célja, hogy másoknak segítsen, azon alapul, hogy felkészítse a diákokat ezen terület nehéz feladataira először a helyi közegben. A csapatmunkához, az empátiához, az aktív odafigyeléshez és a másokkal szembeni nyitottsághoz szükséges kompetenciák kiépítése alapítványokban, egyesületekben és segítő szervezetekben való cselekvésre készít fel. Az így képzett önkéntesek nem csak arra képesek, hogy a helyi társadalomban segítsenek, hanem ezen túlmenően is aktívak tudnak lenni: tudnak például fogyatékos gyermekekkel dolgozni, peremhelyzetű csoportokkal foglalkozni, sőt háborús- és katasztrófa áldozatoknak az egész világon segíteni. 5. Áttekintés: Segédanyagok/munkalapok 1. függelék: Munkalap a gyakorlati feladatok összefogalásához 2. függelék: Munka a képekkel 3. függelék: Segédanyag egy önkéntes csoport munkájához 4. függelék: Személyes szemléltető kártya 5. függelék: Megfigyelési- és következtetési ív (a workshop vezetője részére) 6. függelék: Evaluációs kérdőív (a workshop résztvevői részére) 6. Források és hivatkozások 1. Jak pracować z wolontariuszami, Małgorzata Ochman, Paweł Jordan,Wyd. Centrum Wolontariatu i BORIS,Warszawa Poradnik wychowawcy - Wolontariat w szkole,wydawnictwo Raabe, Warszawa Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, red B. Kromolicka Toruń Trening interpersonalny, red. K.Jedliński, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000, 5. K.J. Zabłocki, Integracja szansą wychowania nowego pokolenia, Wydawnictwo NOVUM, Płock 2002 r. 6. Wolontariusze - źródło siły organizacji,małgorzata Ochman, Paweł Jordan Wyd. John Hopkins 75

6 Uniwersity, Baltimore 1997, USA 7. Wolontariusz w życiu środowiska lokalnego, Szczecin Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych red B. Kromolicka, Toruń, Wyd. Akapit Sliwka, A.; Frank, S.: Service Learning Verantwortung lernen in Schule und Gemeinde. Weinheim Sliwka, A. Frank, S.: Bürgerbildung. Weinheim 2008 Linkek: (utolsó letöltés: ) (utolsó letöltés: ) (utolsó letöltés : ) (utolsó letöltés : ) (utolsó letöltés ) 7. Kapcsolattartó Iwona Wysocka Ewa Wawrzyniak Kinga Żurczak Hans-Martin Wickert Grażyna Wodała Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Kanclerska Poznań Tel

7 8. Függelék 1. Segédanyagok/munkalapok Munkalap a gyakorlati feladatok összefogalásához Jegyezd meg! A nonverbális kommunikáció fontos jövendő munkádban. Töltsd ki a kipontozott részeket! INTONÁCIÓ,HANGSZÍN,HANG ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS TESTTARTÁS ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS GESZTUS ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS MIMIKA ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS 77

8 2. Feladatok a képekkel 1. Feladatkijelölés: A résztvevől/tanulók páros munkában dolgoznak együtt. Kiválasztanak egyet a négy képből a feldolgozáshoz. Döntsétek el páronként, hogy melyik szituációt választjátok a négyből.a szituációk feldolgozásánál és elemzésénél a következőképpen járjatok el: 2. Tisztázzátok előbb a következő kérdéseket: Hol és mikor játszódhatott a jelenet? Kik a résztvevő személyek? Miről szól a szituáció? Miért az ábrázolt módon cselekednek a személyek? Mik lehetnek viselkedésük okai? Mi történt a szituáció előtt? Mi történhet utána? Ezeket a kérdéseket írásban kell megválaszolni. Időtartam: 10 perc 3. A kérdések megválaszolása után a párok eldöntik, milyen perspektívába akarják beleélni magukat. Ehhez a feladathoz a következő kérdések adnak támpontot: Hogy hívnak? Hány éves vagy? Hol és hogyan laksz? (egyedül, családdal, városban stb..) Milyen munkád van? Vannak barátaid illetve barátnőd? Nős/férjezett vagy? Hogyan töltöd a hétköznapjaidat, hogyan a szabadidődet? Mi az életed mottója? Mi zavar magaddal kapcsolatban? Mi másokkal kapcsolatban? Milyen most a hangulatod illetve milyenek az érzéseid? Ezt a feladatot egész mondatokkal (nem címszavakban!) és Én-formában írjuk! Időtartam: 10 perc 4. Az egyes személyek szerepébe való beleélés leírása után a résztvevők egy párbeszédet írnak. Mit és hogyan beszélnek a szereplők egymással? Mit gondolhatnak és érezhetnek? Időtartam: 10 perc A párbeszédeket kifüggesztik a táblára. 78

9 Ezután bemutatják a munkákat és kiértékelik az eredményeket plénumban. 1. Minden jelenetet bemutatnak a partnerek a plénumnak. Az írott szöveget fel lehet olvasni, vagy szereposztásban bemutatni, vagy részenként felváltva olvasni. Időtartam: 10 perc 2. A plénumban történő kiértékeléskor világossá kell tenni a különbségeket a segítő személy és a segítségre szoruló között. Ehhez ajánlható, hogy személyenként vegyék ezt végig, és a közös illetve eltérő vonásokra mutassanak rá. Időtartam: 10 perc 3. Segédanyag egy önkéntes csoport munkájához Szociális kérdőív 1 (család- és keresztnév) A segítést akadályozó tényezők A segítést segítő tényezők A szociális környezet leírása A családi helyzet leírása A segítségre szoruló személy leírása Ajánlások az önkéntes számára Egy ilyen kérdőívet az osztályfőnök, a szociális munkás, a pszichológus vagy egy pedagógus tölthet ki. 1 A lengyel önkéntes központok hálózata információs anyagai alapján 79

10 "Személyes attitűd" kártya (A Workshop résztvevői töltik ki a kártyákat, ahol a befejezetlen mondatokat saját szemléletüknek megfelelően kiegészítik. A feladat végén kirakják kártyáikat a táblára. Mindenki elolvashatja a többiek kártyáját. A Workshop vezetője az önkéntes munka lényegéről vitázik a résztvevőkkel) Segíteni akarok másoknak, mert... Önkéntesként a...szerepet vállalnám el. Láttam már önkénteseket, akik Az önkéntes munka értelmes, mert.. A legjobb funkció számomra a... lenne. 5. Megfigyelési- és következtetési ív (a workshop vezetője részére) Sikeres tanítási elemek, pozitív megfigyelések Sikertelenségek és figyelmeztető jelek Okai Következtetések és javaslatok a Workshopterv módosításához 80

11 6. Evaluációs kérdőív (a workshop résztvevői részére) Kedves Tanfolyam Résztvevők! Kérjük az Önök véleményét azokról a megtartott előadásokról, amelyeken részt vettek. A kérdőív névtelen. Kérjük, jelöljék be azokat a kijelentéseket (X), amelyekkel egyetértenek. A képzés tartalmi mondanivalója a feladataimhoz hasznos. nem nincs véleményem inkább igen igen Die Teilnahme an der Schulung hat mir die Vertiefung meines Wissens ermöglicht nem nincs véleményem inkább igen igen Véleményem szerint a képzés egyes elemeit alkalmazni tudom majd az önkéntes szolgálatomban nem nincs véleményem inkább igen igen A képzés jól szervezett volt. nem nincs véleményem inkább igen igen Miért? A tanfolyam mely tartalmai a legkevésbé hasznosak az Ön számára? Milyen elemekkel bővítené a rendezvény tematikáját? Köszönöm a segítségét! 81

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A partnerszervezetek listája

A partnerszervezetek listája Kortárs képzők képzése Segédanyagok kortárs képzőknek Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 2. Melléklet 022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés)

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Steklács János Szabó Ildikó Szinger Veronika Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Az elmúlt évtizedekben a csúcstechnológiai és médiaeszközöket használó XXI. században

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Részvételi módszerek

Részvételi módszerek 3.module Részvételi módszerek Szerző: Elisabeth Huber Részvételi módszerek 1 3-as modul: Részvételi módszerek A. Bevezető Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg és emlékszem majd rá. Vonj be és érteni fogom.

Részletesebben

Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok

Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok 2014 februárjában az iskola tanulói körében igény- és elégedettségvizsgálatot

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Kommunikáció és moderálás

Kommunikáció és moderálás 2.modul Kommunikáció és moderálás Szerzők: Maria Costa Pau, Gerd Zimmer Module Kommunikáció és moderálás 1 2. modul: Kommunikáció és moderálás A. Bevezető Korábban készítettünk egy elemzést arról, hogy

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben