IV.modul: Tanárképzési Workshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV.modul: Tanárképzési Workshop"

Átírás

1 IV.modul: Tanárképzési Workshop Önkéntes szolgálat lépésről lépésre. Te is lehetsz önkéntes! 1. Bevezetés Az "EUBIS EU polgárság" projekt fő gondolata: "A társadalmi tettrekészség az iskolában kezdődik" az, hogy az iskolai és társadalmi életben való aktív részvételt fejlesszük és segítsük. Projektpartnerként jó esélyeket látunk az önkéntes munkában a tanulók részvételére. Az állampolgári tettrekészség nem csak kifelé mutat pozitív hatást, hanem tartalmaz lépéseket az önszervezéshez és az önmeghatározáshoz. Az állampolgári tettrekészség nyilvános, illetve nyilvános helyeken valósul meg;a nyilvánosság létrehozása egyrészt fontos a tettrekész emberek érdekképviseletéhez és az elismerési kultúra létrehozásához; a tettrekész emberek tevékenységéhez információkat kell rendelkezésre bocsájtani. Másrészről a nyilvánosság létrehozása átláthatóságot, párbeszédet, részesedést és felelősséget von maga után ezen tevékenységek szervezeti formáiban. Az állampolgári aktivitást általában közösségben illetve kooperálva végzik. Ez azonban nem csak a hagyományos tiszteletbeli aktivitásokat jelenti, amelyeket erősen formális, hosszútávú tevékenykedés jellemez. Nyilvános kritika és ellentmondani tudás, és az önszerveződés további új formái ugyanúgy az állampolgári aktivitáshoz tartoznak, mert "Mellette és ellene lenni egyformán a polgári aktivitáshoz tartozik egy demokratikus közösségben, és annak eredményességét és innovatív erejét jelentik." ( Deutscher Bundestag 2002: 74). Ehhez szeretnénk modulunkat ("THEMA") hozzátenni, hogy járuljon hozzá a tanulók kompetencia fejlesztéséhez, hogy a tanároknak álljanak rendelkezésre anyagok, aminek a segítségével a jövőbeni önkénteseket jobban fel tudják készíteni a szerepükre. 2. Célok 1. A tanároknak bemutatni az önkénesekkel való munkamódszert. 2. Felkelteni a figyelmet a társadalmi érzékenységre, mint oktatási szükségletre, továbbá a közömbösség és cinizmus elleni harcra. 3. Az oktatás nagy jelentőségének tudatosítása, ami a leendő önkénteseket új feladatra készíti fel. 4. Az önkéntesek oktatása gyakorlati aspektusainak hangsúlyozása: 5. A tanárok számára az önkéntes munkához szükséges összes kompetencia tudatosítása. 71

2 3. Megvalósítás Mások szolgálata leggyakrabban egy vagy néhány lelkes ember elszántságával kezdődik.gyakran elegendő csak egy kis láng, hogy meggyújtsuk a nagy tüzet. Az iskola feladata többek között, hogy a fiatal embereket felkészítse arra, hogy különböző társadalmi szerepekben kipróbálják magukat. Minden társadalmi tevékenység alapja az a meggyőződés, hogy más emberek élete fontos számunkra. Nem lehet senkit mások iránti gondoskodásra kényszeríteni, de meg lehet mutatni, hogy a másokért akik időnként erőtlenebbek, mint mi, ezért van szükségük a segítségünkre - végzett munka jóleső érzést okoz. Az a cél, hogy a világot empátiával és érzékenységgel szemléljük, a tanári munka fontos része. Ha sikereket szeretnénk az önkéntes munkában elérni, mindenekelőtt lehetőséget kell adni a fiatal embereknek, hogy tevékenykedjenek ezen a területen. Mi késztetheti őket erre? Leggyakrabban a mentor szavahihetősége és példája. Nekünk, felnőtteknek meg kell mutatnunk minden lépésnél, hogy mások szükségletei, kárai és szenvedései nem közömbösek számunkra; észre kell vennünk, mi történik a környezetünkben, meg kell mutatnunk, hogy nem félünk valamit cselekedni, hogy másoknak segíthessünk Tartalom A) A tanár lépései, ha iskolájában önkéntes szakkört szeretne vezetni. B) Workshopjavaslat leendő önkénteseknek A) A tanár lépései, ha iskolájában önkéntes szakkört szeretne vezetni A probléma leírása: Kinek van szüksége segítségre, milyen gyakran és milyen területen? Diagnózis: Mivel rendelkezünk? Milyen saját eszközeink vannak? Milyen kiindulópontunk van? Mennyire tudjuk sz összes segíségre szoruló szükségleteit kielégíteni? A szükségletek leírása. Pontos diagnózis a segítség formáiról, amit egy önkéntes csoport meg tud tenni. A segítség melyik formája lenne a legjobb? Milyen formában tudnak ebben a tanulók részt venni? A feladatok általános leírása, amit az önkéntesek végezhetnének (életkor és lehetőségek szerint) Iskolai bejegyzés az önkéntes csoportról Az önkéntes munkaközösség alapítása közismertté tételének útja, módja» Információs plakátok az önkéntes csoport bejegyzéséről és az első összejövetel időpontjáról» Információk az iskolai rádión keresztül» Információk a Web-oldalon» Újság különkiadás, amelyik tájékoztat az önkéntes akciókról és bíztat az önkéntes munkaközösségben való részvételre. Kooperáció helyi és nem helyi önkéntes központokkal azzal a céllal, hogy szervezési segítséget adjanak az egyes vállalkozásokhoz. Van lehetőség adminisztratív segítséget kapni:hozzáférés adatbázisokhoz, beiskolázási segítség, hozzáférés információs anyagokhoz. Az iskolaigazgató támogatásának elnyerése az önkéntességi ötletekhez. Az összes érdekelt első találkozója Bevezetés: Mi az önkéntes szolgálat? 72

3 A teljesítmények és elismerések leírása, amiket mindenki megkap, ha jelentkezik önkéntes munkaközösségbe. Elégedettség azon segítségeken és minden tevékenységen keresztül, amelyek javítják a helyi közösség, emberek és állatok stb. egy-egy csoortjának helyzetét. A kooperációs képesség továbbfejlesztése nagyobb embercsoportokban (pl. hasonló korúak, felnőttek vagy kisgyermekek) Képességfejlesztés a "probléma- és konfliktusoldás nehéz helyzetű emberek számára" területen. Empátia fejlesztés, a közömbösség legyőzése Feladatok delegálása a tagoknak Egy kötelező iskolázási program leírása Reklám az iskolában az önkéntes mozgalomról. Minden olyan tevékenység gyűjtése, amelyek a szolgálatot ajánlani tudják másoknak. Információk azokról az előnyökről, hátrányokról a tanulóknak, osztályoknak és az iskolának, amelyek az országos karitatív akciókon való részvételből következnek. Kooperáció osztályfőnökökkel. Témajavaslatok gyűjtése speciális nevelési órákra. Az iskolai karitatív tevékenység és az önkéntes ötletek segítése Információs találkozó a szülőkkel. A nevelési haszon bemutatása, ami a segítségre szorulókkal való munkához kapcsolódik. A szülők felvilágosítása arról, milyen fontos a sokoldalú képzés a diákoknak tekintettel szociális tettrekészségükre az iskolában, a környezetben és más emberekkel kapcsolatban. Együttműködés az iskolapedagógussal és pszichológussal. Javaslatokat gyűjteni feladatokhoz és gyakorlatokhoz. amelyek a saját erősségeket és gyengéket segítenek meghatározni.» Az iskolaigazgató tetszését elnyerni és a javaslatot továbbítani, hogy az önkéntes szolgálatot fontos pontként vegye fel az iskola nevelési programjába. Fejleszteni egy programot "Cselekvésorientált nevelés" céllal. Minden osztály kiválaszthat magának egy programot célként, amit aztán a tanév során megvalósítanak. Ehhez a programhoz felírnak a tanulók olyan feladatokat, amelyek a segítségadás, munka a helyi társadalom számára, a diáktársak számára végzett tevékenységeken alapulnak.» Szövetségesek keresése minden verbuváló tevékenységnél, az önkéntes szolgálattal kapcsolatos ötletek gyűjtése, olyan országosan ismert szervezetek, baráti körök és intézmények tevékenységének bemutatása, amelyek karitatív tevékenységgel és mások szolgálatával foglalkoznak, mint pl.: "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" (Ünnepi Segítség Nagy Zenekara) vagy "Polska Akcja Humanitarna" (Lengyel Humanitárius Akció). Az önkéntes munkaközösség munkaterve az első periódusra Az időkeret rögzítése A tevékenységi területek rögzítése A feladatok rögzítése A felelősségvállaló személyek felsorolása A siker kritériumainak rögzítése Az evaluáció tervezése és az összes tevékenység összefoglalása 73

4 Workshop tervezése leendő önkénteseknek B) Workshopjavaslat leendő önkénteseknek Időtartam: 12 óra Workshopvezető: Egy pszichológus / egy iskolapedagógus, egy tanár az önkéntes munkaközösség vezetője, egy meghívott szakember (pl. egy regionális önkéntes központból), egy hosszabb szolgálati idővel rendelkező önkéntes Célok: Az önkéntes munka jellegzetességeinek megismerése A különböző területeken végzendő önkéntes kötelességek ellátásához szükséges pszichológiai előkészítés Segítségnyújtás a leendő önkéntes erősségei és gyengeségei diagnózisának felállításához Egy kooperáló csoport felállítása, amelyik támogatja a más emberek javára végzendő szolgálat ötletét. Tematika (kérdések): Interpersonális Training» a jó kommunikáció alapjai (kérdésfeltevés, válaszadás)» a saját elvárások, kételyek, fenntartások megfogalmazása- saját gyengék és erősségek felismerése» az elutasítás nyelve Csoportmunka és a csoportért végzett munka» teamfelépítés, rituálék» az együttműködés alapelvei, csoportszerződés» tárgyalásvezetés, érvelési képesség Az önkéntes munka elmélete és gyakorlata» Kinek és hogyan tudunk segíteni? (csoportmunka ötletgyűjtés poszter formájában)» személyes attitűd kártya ( 4.melléklet)» munkaelőírások. mi szabad, mi abszolút tilos?» etikus cselekvési törvénykönyv» példák, amelyekben önkéntesek Lengyelországban és az egész világon tevékenykednek. Problémamegoldás» Szituációelemzés; Problémák megbeszélése a tapasztalt önkéntes nézőpontjából.» Kis jelenetek bemutatása, amelyek a lehetséges szituációkat visszatükrözik (problematikus védenc, nem az előírásoknak megfelelő munkafeltételek, más problémák a szolgáltatásokkal)» A szimulációs munka eredményeinek megvitatása (dráma) 3.2. Módszertani-didaktikai ajánlások Ezeket a munkaanyagokat elsősorban olyan tanárok és más személyek kezébe ajánljuk, akik fiatalokkal dolgoznak, akik a jövőben önkéntesek akarnak lenni. Mindamellett lehet a modulból olyan segédanyagokat generálni, amelyeket leendő önkéntesekkel való workshopra lehet használni. Olyan oktatáshoz nyújtanak alapot, amelyben a tanárok lehetővé teszik a verbális és nonverbális kommunikációs kompetenciák vizsgálatát és felépítését, azért, hogy más emberekkel jobban tudjanak bánni. 74

5 Modulunk anyagaihoz sok olyan forrás áll rendelkezésre, amelyeket közvetlenül lehet a diákokkal felhasználni. Ezek a tanárok rendelkezésére állnak a workshopok előkészítésénél, vagy a diákok használhatják azokat új kompetenciák elsajátítására. Minden segédanyag arra szolgál, hogy a másikat jobban megismerhessük, a különböző személyiségek közötti különbségeket tisztázzuk, mi a közös és mi az eltérő, mi segít az önkéntes munkában, és mit kellene elkerülni, hogy ne lépjenek fel akadályok. Ennek során azt is meg lehet tanulni, hogyan képviseljük saját nézeteinket Evaluáció A Workshopot két kérdőívvel evaluáljuk ( 5. és 6. függelék). A megfigyelési- és következtetési ív (5.függelék) a workshop tanáraira irányul; a sikerekre, a jól sikerült órai elemekre, a problémákra és a hátráltató tényezőkre kell fókuszálnia. A tanfolyam résztvevőinek szóló kérdőívekből a workshop vezetője fontos jelzéseket kap a résztvevők véleményéről. (6.függelék ) 4. Ötletek a további munkához Az önkéntesmunka ötlete a diákok közösségi- és állampolgári érzéseinek fejlesztésére irányul. A tanár vagy az ifjúsági csoport segítőjének munkája, akinek az a célja, hogy másoknak segítsen, azon alapul, hogy felkészítse a diákokat ezen terület nehéz feladataira először a helyi közegben. A csapatmunkához, az empátiához, az aktív odafigyeléshez és a másokkal szembeni nyitottsághoz szükséges kompetenciák kiépítése alapítványokban, egyesületekben és segítő szervezetekben való cselekvésre készít fel. Az így képzett önkéntesek nem csak arra képesek, hogy a helyi társadalomban segítsenek, hanem ezen túlmenően is aktívak tudnak lenni: tudnak például fogyatékos gyermekekkel dolgozni, peremhelyzetű csoportokkal foglalkozni, sőt háborús- és katasztrófa áldozatoknak az egész világon segíteni. 5. Áttekintés: Segédanyagok/munkalapok 1. függelék: Munkalap a gyakorlati feladatok összefogalásához 2. függelék: Munka a képekkel 3. függelék: Segédanyag egy önkéntes csoport munkájához 4. függelék: Személyes szemléltető kártya 5. függelék: Megfigyelési- és következtetési ív (a workshop vezetője részére) 6. függelék: Evaluációs kérdőív (a workshop résztvevői részére) 6. Források és hivatkozások 1. Jak pracować z wolontariuszami, Małgorzata Ochman, Paweł Jordan,Wyd. Centrum Wolontariatu i BORIS,Warszawa Poradnik wychowawcy - Wolontariat w szkole,wydawnictwo Raabe, Warszawa Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, red B. Kromolicka Toruń Trening interpersonalny, red. K.Jedliński, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000, 5. K.J. Zabłocki, Integracja szansą wychowania nowego pokolenia, Wydawnictwo NOVUM, Płock 2002 r. 6. Wolontariusze - źródło siły organizacji,małgorzata Ochman, Paweł Jordan Wyd. John Hopkins 75

6 Uniwersity, Baltimore 1997, USA 7. Wolontariusz w życiu środowiska lokalnego, Szczecin Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych red B. Kromolicka, Toruń, Wyd. Akapit Sliwka, A.; Frank, S.: Service Learning Verantwortung lernen in Schule und Gemeinde. Weinheim Sliwka, A. Frank, S.: Bürgerbildung. Weinheim 2008 Linkek: (utolsó letöltés: ) (utolsó letöltés: ) (utolsó letöltés : ) (utolsó letöltés : ) (utolsó letöltés ) 7. Kapcsolattartó Iwona Wysocka Ewa Wawrzyniak Kinga Żurczak Hans-Martin Wickert Grażyna Wodała Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Kanclerska Poznań Tel

7 8. Függelék 1. Segédanyagok/munkalapok Munkalap a gyakorlati feladatok összefogalásához Jegyezd meg! A nonverbális kommunikáció fontos jövendő munkádban. Töltsd ki a kipontozott részeket! INTONÁCIÓ,HANGSZÍN,HANG ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS TESTTARTÁS ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS GESZTUS ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS MIMIKA ZÁRT TARTÁS NYÍLT TARTÁS 77

8 2. Feladatok a képekkel 1. Feladatkijelölés: A résztvevől/tanulók páros munkában dolgoznak együtt. Kiválasztanak egyet a négy képből a feldolgozáshoz. Döntsétek el páronként, hogy melyik szituációt választjátok a négyből.a szituációk feldolgozásánál és elemzésénél a következőképpen járjatok el: 2. Tisztázzátok előbb a következő kérdéseket: Hol és mikor játszódhatott a jelenet? Kik a résztvevő személyek? Miről szól a szituáció? Miért az ábrázolt módon cselekednek a személyek? Mik lehetnek viselkedésük okai? Mi történt a szituáció előtt? Mi történhet utána? Ezeket a kérdéseket írásban kell megválaszolni. Időtartam: 10 perc 3. A kérdések megválaszolása után a párok eldöntik, milyen perspektívába akarják beleélni magukat. Ehhez a feladathoz a következő kérdések adnak támpontot: Hogy hívnak? Hány éves vagy? Hol és hogyan laksz? (egyedül, családdal, városban stb..) Milyen munkád van? Vannak barátaid illetve barátnőd? Nős/férjezett vagy? Hogyan töltöd a hétköznapjaidat, hogyan a szabadidődet? Mi az életed mottója? Mi zavar magaddal kapcsolatban? Mi másokkal kapcsolatban? Milyen most a hangulatod illetve milyenek az érzéseid? Ezt a feladatot egész mondatokkal (nem címszavakban!) és Én-formában írjuk! Időtartam: 10 perc 4. Az egyes személyek szerepébe való beleélés leírása után a résztvevők egy párbeszédet írnak. Mit és hogyan beszélnek a szereplők egymással? Mit gondolhatnak és érezhetnek? Időtartam: 10 perc A párbeszédeket kifüggesztik a táblára. 78

9 Ezután bemutatják a munkákat és kiértékelik az eredményeket plénumban. 1. Minden jelenetet bemutatnak a partnerek a plénumnak. Az írott szöveget fel lehet olvasni, vagy szereposztásban bemutatni, vagy részenként felváltva olvasni. Időtartam: 10 perc 2. A plénumban történő kiértékeléskor világossá kell tenni a különbségeket a segítő személy és a segítségre szoruló között. Ehhez ajánlható, hogy személyenként vegyék ezt végig, és a közös illetve eltérő vonásokra mutassanak rá. Időtartam: 10 perc 3. Segédanyag egy önkéntes csoport munkájához Szociális kérdőív 1 (család- és keresztnév) A segítést akadályozó tényezők A segítést segítő tényezők A szociális környezet leírása A családi helyzet leírása A segítségre szoruló személy leírása Ajánlások az önkéntes számára Egy ilyen kérdőívet az osztályfőnök, a szociális munkás, a pszichológus vagy egy pedagógus tölthet ki. 1 A lengyel önkéntes központok hálózata információs anyagai alapján 79

10 "Személyes attitűd" kártya (A Workshop résztvevői töltik ki a kártyákat, ahol a befejezetlen mondatokat saját szemléletüknek megfelelően kiegészítik. A feladat végén kirakják kártyáikat a táblára. Mindenki elolvashatja a többiek kártyáját. A Workshop vezetője az önkéntes munka lényegéről vitázik a résztvevőkkel) Segíteni akarok másoknak, mert... Önkéntesként a...szerepet vállalnám el. Láttam már önkénteseket, akik Az önkéntes munka értelmes, mert.. A legjobb funkció számomra a... lenne. 5. Megfigyelési- és következtetési ív (a workshop vezetője részére) Sikeres tanítási elemek, pozitív megfigyelések Sikertelenségek és figyelmeztető jelek Okai Következtetések és javaslatok a Workshopterv módosításához 80

11 6. Evaluációs kérdőív (a workshop résztvevői részére) Kedves Tanfolyam Résztvevők! Kérjük az Önök véleményét azokról a megtartott előadásokról, amelyeken részt vettek. A kérdőív névtelen. Kérjük, jelöljék be azokat a kijelentéseket (X), amelyekkel egyetértenek. A képzés tartalmi mondanivalója a feladataimhoz hasznos. nem nincs véleményem inkább igen igen Die Teilnahme an der Schulung hat mir die Vertiefung meines Wissens ermöglicht nem nincs véleményem inkább igen igen Véleményem szerint a képzés egyes elemeit alkalmazni tudom majd az önkéntes szolgálatomban nem nincs véleményem inkább igen igen A képzés jól szervezett volt. nem nincs véleményem inkább igen igen Miért? A tanfolyam mely tartalmai a legkevésbé hasznosak az Ön számára? Milyen elemekkel bővítené a rendezvény tematikáját? Köszönöm a segítségét! 81

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton Miért lehet jó? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Te megállnál segíteni? 1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

ELTE BTK Énkomponálás.net kurzus április 8. Varga Krisztina

ELTE BTK Énkomponálás.net kurzus április 8. Varga Krisztina ELTE BTK Énkomponálás.net kurzus 2015. április 8. Varga Krisztina Gondolatébresztő kérdések mára 1 2 3 Mitől más ez az alma? Oktatni de kiket? Nevelni de hogyan? Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére A nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás 4 szinten elismertethető:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Szakmai műhely a korszerű nyelvtanárképzésről 1. Önálló nyelvtanulóvá nevelés az egyetemen és az iskolában új kihívás vagy mindennapi gyakorlat?

Szakmai műhely a korszerű nyelvtanárképzésről 1. Önálló nyelvtanulóvá nevelés az egyetemen és az iskolában új kihívás vagy mindennapi gyakorlat? Szakmai műhely a korszerű nyelvtanárképzésről 1. Önálló nyelvtanulóvá nevelés az egyetemen és az iskolában új kihívás vagy mindennapi gyakorlat? 2013. november 18. Bandiné Dr. Liszt Amália A (nyelvi) portfólió

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása Elkészült egy rendszer és kézikönyv és már próbaüzemben van 450 szakértő, tapasztalat, képzés A tanfelügyeleti eljárás és minősítés kritikus pontjain A folyamatok

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben