VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT."

Átírás

1 VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Közreműködés az EU tagsággal kapcsolatos vízvédelmi feladatok végrehajtásában Előkészítő anyagok Az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén c. irányelvben március 22-i határidővel előírt magyarországi jelentéshez ZÁRÓJELENTÉS TÉMASZÁM: 712/ december

2 VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Minősítés: nyílt Téma nyilv. sz.: 712/1681 OKTVH nyilv. sz.: TÉMABESZÁMOLÓ Zárójelentés évi munkáról 1. A téma megnevezése: Közreműködés az EU tagsággal kapcsolatos vízvédelmi feladatok végrehajtásában. Előkészítő anyagok Az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén c. irányelvben március 22-i határidővel előírt magyarországi jelentéshez. 2. A téma célkitűzése: A nemzeti jelentésben az emberi tevékenységek környezeti hatásainak áttekintéséhez háttéranyagok készítése. 3. A téma kezdete: május 4. A téma tervezett befejezése: december 5. A Megbízó neve és címe: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezetvédelmi Hivatal, Víz- és Talajvédelmi Főosztály, 1011 Budapest, Fő utca A Megbízó műszaki ellenőre: Kovács Péter, főosztályvezető Konzulense: Kiss Ildikó, osztályvezető Koordinátora: Kovács Péter, főosztályvezető 7. A téma felelőse: Dr. László Ferenc, tudományos főmunkatárs

3 8. A téma ismertetése: A VKI évi nemzeti jelentéshez a téma keretében az alábbi háttér anyagok készültek az emberi tevékenységek környezeti hatásainak áttekintéséhez: - A felszíni víztestek tápanyagterhelésének meghatározása és a terhelések vízminőség (VKItapanyag); - A VKI végrehajtása során az IMPRESS analízis elvégzéséhez szükséges szakmai háttértevékenység, a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata (VKINSZP); - A mezőgazdasági peszticid felhasználásból származó hazai felszíni vizeinket érő diffúz szennyezés felmérése (VKIpesztdiff); - Az emberi tevékenység környezeti hatásának áttekintése, felülvizsgálata; Növényvédő szerek környezeti hatásának áttekintése (VKINTKSZ); - Kockázatos felszíni víztestek kijelölése veszélyes anyagok szempontjából (VKIveszany); - Adatgyűjtés és feldolgozás a felszíni vizek diffúz szennyezőforrásokból történő terhelésének számításához (VKIfelszdiff); - A felszín alatti vizek terhelése diffúz szennyezőforrásokból (VKIfavdiff); - Középvízi és kisvízi országos lefolyástérkép készítése az közötti időszak adatai alapján. Országos csapadékadat-állomány összeállítása az időszakra (VKIlefolyas). Budapest, december... Dr. László Ferenc intézeti igazgató E jelentésben foglaltak a VITUKI Kht. szellemi tulajdonát képezik, harmadik személy részére történő másolása, vagy bárminemű felhasználása kizárólag annak írásbeli engedélyével lehetséges.

4 A felszíni víztestek tápanyagterhelésének meghatározása és a terhelések vízminőségi hatásainak becslése (IMPRESS jelentéshez) 1. TERHELÉSEK MEGHATÁROZÁSA 1.1 Pontszerű Időszak: év, Komponensek: BOI, KOI, összes N, összes P Adatok: OKTVF víziközmű nyilvántartási adatbázisa (forrás: Volánelektronika Rt): ivóvízellátó rendszerek, csatornázási rendszerek és kommunális szennyvíztisztító telepek adatai (üzemeltető, nyers tisztított szennyvíz mennyisége, nyers és tisztított szennyvíz koncentrációk, telep kapacitás, tájékoztató (alig használható) információ a technológiáról). KÖFE ellenőrző adatai (forrás: volt KGI): ismert kommunális és közvetlen ipari szennyvízkibocsátók adatai (Szennyvízkibocsátó és a befogadó neve, éves terhelés (2-4 mérésből számítva, információ a technológiáról) K & K: Szennyvíztelep felmérés: Technológiák felmérése (nem sikerült hozzájutni!!!) Módszer: Telepenként, a telephez rendelt csatornázott lakosszám x fajlagos emissziókból, technológia függvényében feltételezett tisztítási hatásfok (1. táblázat) alapján becsültük az éves kibocsátást ( becsült ). Ezt összehasonlítottuk a KGI és az OKTVF adatokból számított éves terhelésekkel ( mért ). Ha mért > becsült Ha mért < becsült becsült ha mért > 0.8 * becsült mért ha mért < 0.8 * becsült becsült 1. táblázat Tisztítási hatásfok (%) N-formák aránya az elfolyó vízben Technológia KOI BOI 5 ÖP ÖN NH4-N (%) NO3-N (%) Mechanika (rács, homokfogó,előülepítő) Vegyszeres (nagyterhelésű) Nagyterhelésű biológiai (nitrifikáció nélkül) Nagyterhelésű biológiai kémiai P eltáv. (nitrifikáció nélkül) Kisterhelésű biológiai (nitrifikációval) Kisterhelésű biol. + kémiai P eltáv. Kisterhelésű biológiai biológiai P eltáv. Kisterhelésű biol. + kémiai P eltáv. (részleges denitrifikációval)

5 Tápanyageltávolítás (kisterhel. biol, denitrifikáció, kémiai P eltáv.) Lakosegyenértékre vonatkoztatott fajlagos emissziók: BOI 5 60 g/fő,nap (< LEÉ 55 g/fő,nap) KOI 120 g/fő,nap ÖN 11 g/fő,nap (szerves N és NH4-N, de tekinthető 100 %-ban NH4-N-nek) ÖP 2 g/fő,nap A közvetlen ipari kibocsátókra csak egyetlen adatforrásunk volt (KGI) és ellenőrzési lehetőség sincs, így azokat elfogadtuk. Időszak: 2015 (Szennyvíz program megvalósulása) Adatok:... rendelet (szennyvíz agglomerációk, lakosegyenérték) Emisszió becslése: Feltételeztük, hogy az összes (meglévő, meglévő bővített és új) telep megfelel a jelenleg érvényes 9/2002 Korm. rendelet elfolyó víz határértékekre vonatkozó előírásainak. A terheléseket a lakosegyenérték alapján becsült szennyvíz mennyiség és az elfolyó határérték szorzatából számoltuk. Az ipari emissziókra a 2015-ös állapotra a jelenlegi helyzetet változatlannak tekintettük. Térinformatikai rendszerbe helyezés: A pontforrások helyét azonosítottuk (forrás: KGI, VITUKI). Az új telepeket a település súlypontjába helyeztük (forrás: VITUKI). 1.2 Nem pontszerű Komponensek: összes P, összes N Időszak: Sokéves átlag, az időszakban mért átlagos lefolyással közvetített fiktív terhelés, a közötti időszakra jellemző mezőgazdaság hatása mellett. A terhelések számítása három lépcsőben történt. Az első fázis az ország különböző térségeit a diffúz tápanyagterhelésekre való érzékenység szempontjából jellemeztük. Az értékelés számára a kiindulási adatok digitális térképek formájában rendelkezésre álltak. Az értékelés során az ország területét elemi cellákra osztottuk fel és valamennyi cella számára az alapadatokból kiindulva terheléskomponensenként egy-egy 0 1 közötti érzékenységi faktort határoztunk meg. A felszíni vizeket érő diffúz terhelését hat komponensre bontottuk: oldott, és partikulált felszíni, ill. felszín alatti terhelés a nem-burkolt (nem városi) területekről, ill. ugyanezen három összetevő városi területekről. Ezt követően a rendelkezésre álló országos terhelés-értékeket a meghatározott érzékenységi faktoroknak megfelelően cellaszintre visszakonvertáltuk. Végül az egyes elemi egységek vízgyűjtőterületbe rendezése történt, majd minden vízgyűjtő számára a területükre eső cellák alapján egyetlen összegzett terhelési értéket determináltunk. A kapott értékeket mérési adatbázissal rendelkező teszt-vízgyűjtőkre 2

6 kalibráltuk. A terhelések számítása az es időszakra történt. A számítást térinformatikai rendszerhez (ArcView GIS 3.2) csatlakozva végeztük, lehetővé téve az eredmények térképi ábrázolását. Alapadatok A becsléshez az ország területét lefedő digitális térképeket, talajmintavételi eredményeket, számított nitrogénmérleg-értékeket és települési csatornázatlanság-adatokat használtunk fel. A digitális térképek a domborzatról, a geológiai egységről, a fedőtalaj típusáról, a területhasználatról, a hosszúidejű átlagos lefolyásról ( ) és a víztestek számára lehatárolt vízgyűjtőterületekről adtak területi információt 200 m x 200 m raszterfelbontásban. A domborzat alapján valamennyi cella számára meghatároztuk a lejtést. A pontszerű adat formájában rendelkezésre álló talaj- és nitrogénmérleg-adatokat, valamint az éves csapadékösszegeket a felületre interpoláltuk, a települések csatornázatlan laksűrűség értékeit a burkolt felületekhez rendeltük. A talajadatok 1990-es évből származnak, a nitrogénmérleg és a csapadékösszeg térképek az es időszak átlagértékeinek felelnek meg, a csatornázatlanság mérőszámai a 2000-es évet jellemzik. Összességében a számítás során a következő alapfedvényeket használtuk (mind 200 m x 200 m cellaméretű, lásd 1-11 ábrák): Domborzat illetve abból előállított lejtéstérkép (50 x 50 m-es katonai domborzat) Geológiai térkép (VITUKI?) Fedőtalaj-térkép (fizikai talajtípus) (AGROTOPO) Területhasználat-térkép (CORINE) Humusztartalom-térkép (ONTSZ) Növények által felvehető foszfortartalom-térkép (ONTSZ) Nitrogénmérleg-térkép (VITUKI Deák adataiból) Csatornázatlan laksűrűség térkép (OTAB, KSH adatokból) Csapadéktérkép (VITUKI Varga Gy. adataiból) Lefolyástérkép (VITUKI Varga Gy. Simonffy) A víztestekhez tartozó vízgyűjtőterület-térkép (Albert Kornél) Érzékenység-térképek létrehozása Az alaptérképek információi alapján 10 kiindulási érzékenység-térképet állítottunk elő, melyek közül 9 a nem-városi területekre, míg egy a burkolt városi területekre vonatkozik. A nem-városi fedvények közül 3 a szennyezést szállító folyamatokra (felszíni lefolyás, erózió és szivárgás), további három-három fedvény a fenti folyamatok nitrogén-, ill. foszfortartalmára, végül az utolsó a települések csatornázatlansági fokára vonatkozik. A térképek mindegyike relatív skálát reprezentál (az értékek 0 és 1 közöttiek, a maximális érték relatív értéke 1, a többi érték pedig a maximálishoz képesti arányt mutatja). A lefolyási térkép a cellák talaj- és területhasználati típusa valamint lejtése alapján meghatározott lefolyási tényezők és a csapadékmennyiség felhasználásával készült. A felszíni lefolyás foszfortartalmát a foszfortartalom-alaptérkép egyszerű relatív skálába rendezése eredményezte. A lefolyásra jellemző nitrogénmennyiségek (és ezek sorrendje) a területhasználati kategóriák szerint meghatározottak. Az eróziós térkép talaj- és területhasználati típus, a lejtés, a humusztartalom valamint a csapadékmennyiség szerint differenciál. Az erodált talaj nitrogéntartalmát a humusz mennyisége determinálja. A foszfor számára a talaj fizikai típusától függő adszorpciós képességet vezettünk be. A beszivárgási térkép a lefolyási térkép egyszerű ellentettjeként adódik. Nitrogén esetén a felszín alatti vizek szennyeződése egyértelműen a nitrogénmérleg-térképhez és a geológiai egység típusához köthető. Foszforra a talajtípustól 3

7 függő kimosódási értékeket állapítottunk meg. Városi területek esetén a felszíni szennyezettség (oldott és partikulált) tekintetében nem vettünk figyelembe térbeli különbségeket (minden cella értéke 1). A felszín alatti szennyezettség egyértelműen hozzárendelhető az egyes települések csatornázatlan lakosszám-sűrűségéhez. Fent említett 10 kiindulási érzékenység-térkép alapján 6 újabb érzékenységi térképet állítottunk elő, melyek már nem alapadatokra ill. jellemzőkre, hanem terheléskomponensekre vonatkoznak. A nem burkolt területek lemosódás-térképei a lefolyási térkép és az oldott nitrogén és foszfortartalom térképek szorzata alapján álltak elő. Az eróziós eredetű terhelés az eróziós potenciál, az adszorpciós kapacitás és oldható foszfortartalom, ill. a humusztartalom térképek szorzatával adódott. A kimosódási térkép nem burkolt területek esetén a beszivárgási térkép és a foszforkimosódási térkép szorzatából, ill. a nitrogéntöbblet-térkép értékeiből adódik. Városi területek esetén nem volt szükség újabb térképe előállítására, hiszen a felszíni lefolyás és szennyezettség relatív mértékét azonosnak feltételeztük, míg a kimosódási érzékenység-térkép azonos a csatornázatlansági fedvénnyel. Országos terhelések cellaszintre konvertálása és a cellák vízgyűjtőkbe rendezése Az érzékenységi értékek konkrét terhelésértékeinek meghatározása az országos terhelések alapján történt. A magyarországi diffúz nitrogén- és foszforemissziókat az es periódusra Behrendt és munkatársai határozták meg (Behrendt et al., 2003). Eszerint a hazai diffúz tápanyag-emissziók értékei ill. azok megoszlása az 1-2 ábrák szerinti. A terhelések értékét komponensenként az egyes cellák meghatározott érzékenységi faktora szerinti súlyozással cellaszintre visszaosztottuk. Ily módon valamennyi cellára a 6 terheléskomponensnek megfelelő egy-egy értéket kaptunk. A cellákat a víztestekhez tartozó vízgyűjtőkbe rendezve azok egyes terhelés-összetevői ill. teljes terhelései számíthatóak voltak az azonos vízgyűjtőterületre eső cellaértékek összegzésével (14-15 ábrák). 4

8 5

9 1 ábra: Magyarország lejtésvszonyai 6

10 2 ábra: Magyarország geológiai egységei 7

11 3 ábra: Magyarország fizikai talajtípusai 8

12 4 ábra: A magyarországi területhasználat-típusok 9

13 5 ábra: A magyarországi települések csatornázatlan laksűrűsége (2000) 10

14 6 ábra: A magyarországi éves átlagos csapadékösszegek ( ) 11

15 7 ábra: Magyarországi hosszúidejű átlagos, teljes lefolyásértékek ( ) 12

16 8 ábra: A magyarországi talajok humusztartalma (1990) 13

17 9 ábra: A magyarországi talajok foszfortartalma (1990) 14

18 10 ábra: A magyarországi talajok nitrogénmérlege ( ) 15

19 13% 11 ábra: A magyarországi víztestek és vízgyűjtőik 1% 9% Felszíni oldott 6% Felszíni partikulált 14% TN: t/év Felszín alatti oldott Települési oldott Települési partikulált Települési szivárgó 57% 16

20 13% 12 ábra: A magyarországi diffúz nitrogénemissziók terheléskomponensek szerinti megoszlása 8% 2% Felszíni oldott Felszíni partikulált 4% TP: 2912 t/év Felszín alatti oldott Települési oldott Települési partikulált Települési szivárgó 13% 60% 17

21 13 ábra: A magyarországi diffúz foszforemissziók terheléskomponensek szerinti megoszlása 18

22 14 ábra: A magyarországi víztestek fajlagos diffúz foszforemissziói ( ) 15 ábra: A magyarországi víztestek fajlagos diffúz nitrogénemissziói ( ) 19

23 2. VÍZMINŐSÉGI HATÁSOK SZÁMÍTÁSA A pontszerű és a diffúz terheléseket emissziókat (a pontszerűek esetében jelenlegi és 2015-ös állapot) víztest-vízgyűjtőnként összegezzük, majd vízgyűjtőnként a vízfolyások mentén haladva göngyölítettük. 2.1 Visszatartás becslése A vízminőségi hatások számításánál figyelembe kell vennünk, hogy a szóban forgó tápanyagok nem tekinthetők konzervatívnak, ezért a vízfolyásban történő átalakulásokat és ezek eredményeként fellépő tápanyag veszteséget nem hanyagolhatjuk el. Mivel a rendelkezésre álló idő és a modellezéshez szükséges adatok hiányában nem volt lehetőség országos szintű, minden víztestre kiterjedő vízminőségi modell (QUAL, stb.) alkalmazására, a tápanyag visszatartást egyszerűsítve kezeltük. Ehhez felhasználtuk, hogy a Behrendt at. al. (1998) által fejlesztett MONERIS módszerben alkalmazott empirikus összefüggéssel a vízgyűjtők teljes tápanyagvesztesége a fajlagos lefolyás, ill. a fajlagos hidraulikai terhelés 1 függvényében számítható: L m = L / (a + q b ) (1) Ahol L m (kg/év) a visszatartással módosított terhelés, L (kg/év) a vizeket érő összes terhelés, Q (m/év) vagy q (l/s,ha) a fajlagos hidraulikai terhelés vagy a fajlagos lefolyás, a és b modell paraméterek. 2.2 Ellenőrzés a mérési pontokon, kalibrálás Kiválasztottunk 55 db. monitoring állomást, melyekhez tartozó teljes vízgyűjtő az országhatárokon belülre esik. Ezekre a pontokra számítottuk az összegzett (pontszerű + diffúz) N és P terhelést, majd összehasonlítottuk a mért vízhozam és vízminőségi adatokból számított anyagáramokkal (utóbbi esetében az átlagos értékeit vettük alapul). A becsült terhelést az (1) összefüggés alapján módosítva a paraméterek értékét úgy állítottuk be, hogy a legjobb illeszkedést érjük el. A mérések és a visszatartással módosított terhelés között a legjobb egyezést akkor kaptuk (16. ábra), ha a pontszerű terheléseket nem csökkentettük a visszatartással (ezesetben a biztonság javára járunk el a számítás során). A paraméterek kalibrált értékei: P : a = 13.3, b = -2.9 N: a = 2.1, b = -1.1 Ezt követően a terheléseket a befogadóban mért vízhozammal leosztva számítottuk a tápanyagok koncentrációját, melyet szintén összehasonlítottunk a mérésekkel (17. ábra). 1 A számításnál csak a fajlagos lefolyást használtuk, mivel a hidraulikai terhelés meghatározásához a medergeometria ismeretére is szükség lett volna. 20

24 Összes P (t/év) Összes szervtlen N (t/év) becsült y = 0.78x R 2 = mérésből 16. ábra: Mért és számított terhelés a kalibrált pontokon becsült y = 0.88x R 2 = mérésből Összes P (mg/m 3 ) Összes szervtlen N (g/m 3 ) becsült y = 0.89x R 2 = 0.67 becsült y = 0.64x R 2 = mérésből 17. ábra: Mért és számított koncentrációk a kalibrált pontokon mérésből 2.3 Koncentráció számítása az összes víztestre, kockázat meghatározása A fenti eredményeket elfogadva a koncentráció számítást az összes víztestre elvégeztük. A terheléseket részvízgyűjtőnként minden víztestre (göngyölítve) összegeztük, az összegzett terhelést a befogadó víztest vízhozamával osztottuk. A vízhozamokat (i) az időszak mérési adatából, (ii) ha nem volt mérés, a lefolyás térképből számítottuk. (Utóbbi esetben értelemszerűen a terheléshez hasonlóan a lefolyás értékeket is göngyölítettük). Azoknál a vízfolyásoknál, ahol a koncentrációt a külföldi eredet befolyásolhatja, a következőképpen jártunk el: (i) A koncentrációt becsültük úgy, mintha terhelés nem érkezne az országhatáron túlról (a vízhozam természetesen tartalmazta a külföldi hatást); (ii) A számított értéket a méréssel ( átlag) összehasonlítottuk, a különbség megadta a külföldi hatást. A kockázat meghatározása A Megbízóval történt megegyezés alapján az MSZ osztályhatárait egy korrekciós tényezővel átszámítottuk az éves átlagokra. Az I. és II. osztálynak megfelelő vizeket kockázat 21

25 mentesnek, a IV.-V. osztályú vizeket egyértelműen kockázatosnak, a III. osztályúakat esetlegesen kockázatosnak minősítettünk. Egyéb megfontolások Azokon a víztesteken, ahol rendelkeztünk mérésekkel, abban az esetben, ha a mérés és a számítás nem azonos besoroláshoz vezetett, a kockázat megállapításához a mérési adatot fogadtuk el. Az összes N helyett minden esetbe összes szervetlen nitrogént használtunk (össz. N mérés csak nagyon kevés van és azok sem megbízhatóak). A kockázat okának megállapításához a diffúz és a pontszerű terhelésből külön-külön számítottunk koncentrációt. Ha a víztest az osztályhatárt csak az együttes (pontszerű + diffúz) terheléssel lépte át, az abszolút étékben nagyobb terhelés komponenst tekintettük mértékadónak. Azoknál a víztesteknél, melyek a vízgyűjtő kijelölés során egy területre kerültek (azaz nem lett kijelölve önálló vízgyűjtőjük) a koncentrációt azonosnak tekintettük. A számítás végeredményét (kockázat térképek) a ábrákon mutatjuk be. 22

26 18. ábra 23

27 19. ábra 24

28 20. ábra 25

29 21. ábra 26

30 VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE A VKI végrehajtása során az IMPRESS analízis elvégzéséhez szükséges szakmai háttértevékenység, a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata ZÁRÓJELENTÉS TÉMASZÁM: 712/3/ november 19.

31 VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. Minősítés: nyílt Téma nyilv. sz.: ISZKF 199/1/2004 H OKTVH nyilv. sz.: 712/3/ TÉMABESZÁMOLÓ Zárójelentés évi munkáról 1. A téma megnevezése: A VKI végrehajtása során az IMPRESS analízis elvégzéséhez szükséges szakmai háttértevékenység, a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata 2. A téma célkitűzése: A VKI végrehajtása során az IMPRESS analízis elvégzéséhez szükséges szakmai háttértevékenység végrehajtása és a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata, felszíni vizeink vízminőségváltozására. 3. A téma kezdete: szeptember A téma tervezett befejezése: december A Megbízó neve és címe: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezetvédelmi Hivatal, Integrált Szennyezés-megelőzési- és Környezetegészségügyi Főosztály, 1011 Budapest, Fő utca A Megbízó műszaki ellenőre: Steindl Zsuzsanna, főosztályvezető Konzulense: Kiss Ildikó, osztályvezető Koordinátora: Steindl Zsuzsanna, főosztályvezető 7. A téma felelőse: Dr. László Ferenc, tudományos főmunkatárs 8. A téma ismertetése: lásd Összefoglaló Budapest, november hó szervezeti egység vezető E jelentésben foglaltak a VITUKI Kht. szellemi tulajdonát képezik, harmadik személy részére történő másolása, vagy bárminemű felhasználása kizárólag annak írásbeli engedélyével lehetséges.

32 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A DUNA EGYEZMÉNY EMISSZIÓS MUNKACSOPORT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKÉRTŐI HÁTTÉRTEVÉKENYSÉG Az adatbázis frissítésekor figyelembe veendő szempontok Kommunális szennyezőforrások Ipari szennyezőforrások Mezőgazdasági szennyező források A jelentős szennyező források leválogatása TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYES ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATGYŰJTÉSRŐL A SZENNYEZŐANYAG-TERHELÉSEK MEGHATÁROZÁSÁT TÁMOGATÓ KÖZPONTI ADATBÁZISOK Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) FVM Növény és Talajvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) KvVM Integrált Szennyezés-megelőzési és Környezetellenőrzési Főosztály KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály KvVM Levegőtisztaság-védelmi, Zaj- és Rezgésellenőrzési Főosztály KvVM Környezeti Informatikai Főosztály KvVM Környezetbiztonsági Főosztály Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (OKTVF) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESzCsM) Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (OKK) - Országos Kémiai Biztonsági Intézete (OKK-OKBI) Gazdasági és Közlekedésügyi Minisztérium (GKM) Egyéb Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete (MTA TAKI) Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége (VCSOSZSZ) információs rendszere a közműellátottságáról EMLA Korábbi szennyező forrás felmérések adatbázisai Összegzés A MONERIS MODELL BEMENŐ ADATAINAK AKTUALIZÁLÁSA A mezőgazdasági adatok kérdőíve Magyarország állatállománya márc. 31-én - településsoros adatok című adatbázis Magyarország mezőgazdasága évben- területi adatok című adatbázis Földhasználat Magyarországon évben településsoros adatok című adatbázis...33

33 5.2. Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó kérdőív Vízminőségi monitoring állomásokon mért adatokról szóló kérdőív A NEMZETI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAM HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Pontszerű terhelések számbavétele a Jelenlegi (2003. év) és a Távlati (2015. év) időszinteken Meglévő szennyvíztisztító telepek hatásának vizsgálata Újonnan létesítendő szennyvíztisztító telepek hatásának vizsgálata Diffúz terhelések számbavétele a Jelenlegi (2003. év) és a Távlati (2015. év) időszinteken A pontszerű és diffúz terhelések meghatározása víztestenként (illetve víztest-vízgyűjtőnként), a jelenlegi és a távlati időszinten Víztestek vízhozamainak számítása Pontszerű terhelések számítása (Jelenlegi és Távlati) Diffúz terhelések számítása (Jelenlegi és Távlati) Koncentrációk (ΣBOI 5 és ΣKOI, ΣN, ΣP) számítása és ellenőrzése a vízminőségi és hidrológiai mérések alapján, általános komponens terhelése Víztestek kockázati besorolásának meghatározása a jelenlegi és távlati időszinten Víztestek kockázati besorolása Eredmények és a Távlati időszinten kockázatosabbá váló víztestek vizsgálata MUNKATÁRSAK... 57

34 ÖSSZEFOGLALÁS A zárójelentés A VKI végrehajtása során az IMPRESS analízis elvégzéséhez szükséges szakmai háttértevékenység, a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata című szerződésben foglalt feladatok összefoglalását tartalmazza. Tekintettel arra, hogy Magyarország jellegzetesen alvízi ország, a vizekkel történő gazdálkodás tervezésekor a környezet- és természetvédelmi szempontokat figyelembe véve is együttműködésre van szükség a szomszédos országokkal. A nemzetközi egyezményekhez és együttműködésekhez kapcsolódóan sok esetben a nemzetközi szervezetek kiterjedt szakmai tevékenységet várnak el a részes országoktól, amelyben az információszolgáltatástól, az egyeztetett metodológiák szerinti tevékenységeken keresztül konkrét beavatkozásokra vonatkozó programok kidolgozását, előkészítését, végrehajtását várják el. A szerteágazó, rendszeres jellegű szakmai tevékenység részben az egyezmények égisze alatt létrejött munkabizottságokban zajlik, másrészt különböző pénzügyi forrásokra (hazai, PHARE, GEF, USAID, WHO, stb.) épülő, konkrét projektben nyilvánul meg. Magyarország szakértői csoportokban képviselteti magát a Duna Konvenció és a Duna-medence Környezetvédelmi Program végrehajtása során, valamint a Víz Keretirányelv bevezetéséhez kapcsolódóan egyaránt. Tekintettel a nemzetközi feladatok összetettségére és ugyanakkor kapcsolódásaira jelen munka célja, hogy a munkacsoportokban résztvevő szakemberek tevékenységét segítse, szakértői háttértevékenység biztosításával. A VKI végrehajtása során az IMPRESS analízis elvégzéséhez szükséges szakmai háttértevékenység végrehajtása képezi jelen munka súlyponti részét, a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata felszíni vizeink tápanyagterhelésének vonatkozásában (ΣBOI 5, ΣKOI, ΣN, ΣP). A munka keretében elvégzendő feladatok a következők: 1. A Duna Egyezmény Emissziós Munkacsoport feladataihoz kapcsolódó szakértői háttértevékenység 2. A Duna medencei országok közös projektjei végrehajtásához kapcsolódó szakmai feladatok 3. A Víz Keretirányelv bevezetéséből adódó feladatok elvégzéséhez szakértői háttértevékenység 4. Egyéb felkészítő anyagok, elemzések készítése nemzetközi ülésekre 5. A Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata Jelen zárójelentésben, a fenti témakörökben elvégzett feladatokról számolunk be. I

35 1. BEVEZETÉS Mivel Magyarország jellegzetesen alvízi ország, a vizekkel történő gazdálkodás tervezésekor a környezet- és természetvédelmi szempontokat figyelembe véve is együttműködésre van szükség a szomszédos országokkal. A nemzetközi egyezményekhez és együttműködésekhez kapcsolódóan sok esetben a nemzetközi szervezetek kiterjedt szakmai tevékenységet várnak el a részes országoktól, amelyben az információszolgáltatástól, az egyeztetett metodológiák szerinti tevékenységeken keresztül konkrét beavatkozásokra vonatkozó programok kidolgozását, előkészítését, végrehajtását várják el. A szerteágazó, rendszeres jellegű szakmai tevékenység részben az egyezmények égisze alatt létrejött munkabizottságokban zajlik, másrészt különböző pénzügyi forrásokra (hazai, PHARE, GEF, USAID, WHO, stb.) épülő, konkrét projectben nyilvánul meg. Magyarország aktívan és folyamatosan részt vesz a szakértői csoportok munkájában a Duna Védelmi Egyezményintézményi keretén belül, mely a hagyományos szintű multilaterális együttműködés keretein túlmenően egyúttal az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv nemzetközi vízgyűjtőterületi szintű kötelezettségeinek koordinációs platformjaként is működik, és ennek értelmében a évi, az Európai Unió Bizottságának történő jelentési kötelezettségek a nemzeti jelentéseken túlmenően- külön kötelezettségként is jelentkeznek. Tekintettel a nemzetközi feladatok összetettségére és ugyanakkor kapcsolódásaira, jelen munka célja, hogy a munkacsoportokban résztvevő szakemberek tevékenységét szakértői háttértevékenység biztosításával segítse, elsősorban a Duna Védelmi Egyezmény keretén belül működő, a felszíni vizeket ért terhelések számbavételével, hatásainak elemzésével, és a szennyezések csökkentését célzó közös projektek és összehangolt tevékenységek hatásainak és lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozó EMIS szakértői munkacsoport tevékenységének szakmai támogatásán keresztül, tekintettel az integrált szennyezés megelőzés és csökkentés elveire is. A jelen szerződésben foglalt feladatok szervesen kapcsolódnak a korábbi években megkezdett, a Vállalkozó által a Megbízó részére a témakörben végzett tevékenységéhez, így a folyamatos feladatvégzést hivatottak biztosítani. A évi szerződés keretében elvégzendő kiemelt feladat célja, hogy alapanyagként és háttérinformációként szolgáljon mind a nemzeti, mind a Duna medence szintű, a Víz Keretirányelv feladataihoz kapcsolódó évi jelentési kötelezettségek teljesítéséhez, ezen belül a jelentős terhelések ( significant pressures ) hatásainak felméréséhez a kockázatos helyzetű víztestek beazonosítása érdekében ( impact analízis). E témakörben az elvégzendő fő feladat annak prognoztizálása, hogy a Nemzeti Szennyvíztisztítási Program keretében évig megvalósuló fejlesztések, beruházások milyen vízminőségváltozást eredményeznek a befogadó vizekben, hogyan hatnak a jó ökológiai állapot elérésének vagy el nem érésének kockázatára, illetve Duna medencei szinten hogyan befolyásolják az alsó-duna szakasz, valamint a Fekete tenger eutrofizációs viszonyait. Ezzel kapcsolatosan a felszíni vizeink állapotértékelési- és hatásvizsgálati munkájának ki kell terjednie az összes szerves anyag (BOI és/vagy KOI), az összes nitrogén, az összes foszfor, és lehetőség 1

36 szerint a nitrát, az ammónium és az ortofoszfát szennyezőanyag komponensek változásainak elemzésére. A munka keretében elvégzendő feladatok a következők: 1. A Duna Egyezmény Emissziós Munkacsoport feladataihoz kapcsolódó szakértői háttértevékenység 2. A Duna medencei országok közös projektjei végrehajtásához kapcsolódó szakmai feladatok 3. A Víz Keretirányelv bevezetéséből adódó feladatok elvégzéséhez szakértői háttértevékenység 4. Egyéb felkészítő anyagok, elemzések készítése nemzetközi ülésekre 5. A Nemzeti Szennyvíztisztítási Program hatásának vizsgálata A tevékenység részletes meghatározása: 1. A Duna Egyezmény Emissziós Munkacsoport feladataihoz kapcsolódó szakértői háttértevékenység A Duna védelmi Egyezmény keretében létrehozott EMIS szakértői munkacsoport elsősorban a pontszerű és a diffúz szennyező-forrásokból származó terhelésekkel, azok forrásának és mértékének meghatározásával, a szennyezés csökkentését szolgáló programok nyilvántartásával, előkészítésével és koordinálásával foglalkozik évben elkészült és aktualizálásra került a Duna-medence szennyezőforrásainak leltára, az ún. Emission Inventory évre vonatkozóan. A kapcsolódó szakértői tevékenység évben az alábbi területekre terjed ki, a évi adatokra vonatkozóan: 1.1. A kommunális szennyezők közül a LE-nél nagyobb települések kerülnek be a leltárba egy ICPDR által készített kérdőív információi alapján határidő szeptember Az ipari szennyezők közül a Duna-medencére vonatkozó veszélyes anyag listán szereplő anyagra vonatkozóan rendelkezésre álló információk összegyűjtése és adatbázisba illesztése az ICPDR metodikája alapján. Az információgyűjtés során a rendszeres monitoringból származó adatokon kívül figyelmet kell fordítani a nem rendszeres monitoringból (pl. felmérési projektek, tanulmányok, környezeti hatásvizsgálatok stb.) származó adatokra is A mezőgazdasági szennyező források vonatkozásában a Duna medencei leltárba azon élővízbe bocsátó telepekről kell információt gyűjteni, amelyek állatállománya 200 szarvasmarha, 2000 sertés, baromfi feletti. Az adatokat a évre kell megadni. 2. A Duna medencei országok közös projektjei végrehajtásához kapcsolódó szakmai feladatok A feladat célja a Duna Védelmi Egyezmény keretében futó projektekhez kapcsolódó szakértői feladatok előkészítése, támogatása. 2

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

Környezeti informatika dr. Gyulai, István

Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Tartalom 1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok... 1 1.1. A környezeti adatok... 1 1.2. Zöldhatóságok...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, 2004 A III. Európai Környezet

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 2008. OKTÓBER Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Megrendelő: Pest Megye Önkormányzata Kidolgozta: AACM Central Europe Kft. Tartalom

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben