VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008."

Átírás

1 VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: Pk /1995/6. T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 1/14.

2 1. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója Közhasznú Egyszerősített beszámoló Mérleg év Adatok: eft-ban Megnevezés Elızı év Tárgyév Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Befektetett eszközök C. Saját tıke I. Immateriális javak I. Induló tıke / Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény tartalék II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök D. Tartalék I. Készletek E. Céltartalék III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tev V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. II. Követelések F. Kötelezettségek III. Értékpapírok I. Hosszú lejáratú kötelezettságek IV. Pénzeszközök II. Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközö (Aktívák) összesen Források ( Passzívák )összesen /14.

3 Közhasznú Egyszerősített beszámoló Eredménykimutatás év Megnevezés Adatok: eft-ban Elızı Tárgy év év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl, szja 1 % c) helyi önkormányzattól 0 0 d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások, szervezet által nyújtott támogatások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívőli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívőli ráfordítások F.Összes ráfordítás G. Adózás elıtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállakozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény /14.

4 Közhasznú Egyszerősített beszámoló Tájékoztató adatok év Adatok: eft-ban Megnevezés Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség Ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: Korm.rend. 16. (5) bek.szerinti 4/14.

5 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült: A támogató állami szervezet megnevezése A kapott támogatás jogcíme A támogatás utalásának dátuma Utalt támogatás mértéke Program azonosítója Felhasználás bemutatása * Elszámolás határideje Gyermek és Ifjúsági Gyermek és Ifjúsági Veszprém MJV Civil Keret Civil Szervezetfejlesztési képzés Mőködési támogatás Civil Fiatalok - Fiatal Civilek 4. Még nem késı! Rendelkezzen! - Veszprém megyei kampány Az ÉDF-SZEM bemutatkozó kiadványa A VEHA évi mőködési pályázata Az ÉDF-SZEM vezetıképzıje Észak-Dunántúli Felsıoktatási Szellemi Mőhely Pályázatírás képzés Ifjúsági Civil Vezetık Komplex Képzése A VEHA stratégiai terve Ft NCA-CIV-07- A Ft NCA-KD-07-P Ft NCA-CIV-07- F-P Ft NCA-CIV-07- H Ft IFJ-GY-07-D FtNCA-KD Ft IFJ-GY-08-AB Ft NCA-ÖNSZ- 08-A FtVCK Ft NCA-CIV-08- A Ft NCA-CIV-08- F-0214 APEH SZJA 1% Ft *EF: Elızı évi felhasználás mértéke TF: Tárgyévi felhasználás mértéke KF: Következı évi felhasználás mértéke FtÖsszesen EF: TF: KF:0 EF: TF: KF:0 TF: KF:0 TF: KF:0 TF: KF:0 TF: KF: TF: KF: TF: KF: TF: KF:0 TF: KF: TF: KF: TF:0 KF: /14.

6 Bevételek és kiadások a felhasználásnak megfelelı idıbeni elhatárolások tükrében Bevételek Kiadások NCA-CIV-07-A NCA-CIV-07-A NCA-KD-07-P NCA-KD-07-P NCA-CIV-07-F-P NCA-CIV-07-F-P NCA-CIV-07-H NCA-CIV-07-H IFJ-GY-07-D IFJ-GY-07-D NCA KD NCA KD IFJ-GY-08-AB IFJ-GY-08-AB NCA-ÖNSZ 08-A NCA-ÖNSZ VCK-I VCK-I NCA-CIV-08-A NCA-CIV-08-A NCA CIV 08-F NCA CIV 08-F VEN Adó 1 % Egyéb pályázati költségek kapott támogatások Szervezeteknek adott támogatás egyéb alapítványi bevétel ösztöndíj kiegészítés VEHA belsı pályázat útján adott támogatások mőködési költségek Értékcsökkenési leírás Összesen Eredmény A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználását a mérleg és az eredménylevezetés tartalmazza. A tárgyévi eredmény (veszteség) összege forint veszteség, amely abból fakad, hogy a pályázati úton elnyert támogatások jelentıs része áthúzódott az elızıévrıl a tárgyévre, valamint a tárgyévrıl a következı évre. A bevételek késıi megérkezése és a felhasználások idıbeni teljesítése okozta a negatív eredményt Nyitó Bank HUF Pénztár Nyitó összesen Záró Bank Pénztár Záró összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6/14.

7 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 2008-ban Alapítványunk ellenszolgáltatás nélkül más szervezetek vagy személyek részére az alábbi pénzbeli valamint eszköz támogatást nyújtotta, illetve továbbadta: Szervezet megnevezése Csoportoknak, jogi személyiség nélküli hallgatói szervezeteknek nyújtott támogatások VEHA pályázati rendszere alapján nyújtott támogatások Magánszemélyeknek nyújtott támogatás (ösztöndíj kiegészítés jogcímen) Hexolut Alapítvány Veszprémi Egyetemi Napok Szervezı Bizottsága Egyéb támogatás ÖSSZESEN: Összeg (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány évben a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl nem kapott támogatást. 7/14.

8 Jogi személyiséggel rendelkezı szervezetektıl kapott támogatások Vállalkozás megnevezése Támogatási összeg Adószám Accor Pannónia Hotels Zrt Aquaprofit Kft Bólya György Ev BTH Budapesti Turisztikai Kht Büki Gyógyfürdı Zrt CBA-Pláza Ker és Szolg. Kft Deutsch Pál egyéni vállalkozó Er-Vit Bt Holcim Hungária Zrt I.I.R. Hungary Limited Magyarországi Fióktelepe Magyar Turizmus Zrt Malév Air Tours Kft Menzies Aviation Kft MOL Nyrt. Társasági Kommunikáció Moson Szállodaberuházó Kft Planning and Trading Kft Rév 2001 Kft Saxum Investments Befektetési és Vagyonkezelı Zrt Sirius Travel Utazásszervezési Kft Trade-Invest 93 Kft West End Szállodaüzemeltetı Kft WET Automotive Systems Mo. Kft ÖSSZESEN: Magánszemélyektıl kapott támogatások A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány évben nem részesült magánszemélyektıl támogatásban. 8/14.

9 6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Alapítvány évben nem nyújtott pénzbeli támogatást, juttatást vezetı tisztségviselıinek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Dr. Hlavay József 1995-ben hozta létre a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítványt a Hallgatói Önkormányzat vezetıi kezdeményezésére. Az alapítvány október 14-én közhasznú szervezetként bejegyzésre került a Veszprém Megyei Bíróságon Pk /1995/6. számú határozattal. Az Alapítvány céljai: 04. Nevelés és oktatói képességfejlesztés, ismeretterjesztés 05. Kulturális tevékenység 06. Kulturális örökség megóvása 10 Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 11. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Ezen belül: - a rászoruló diákok támogatása - oktatáshoz kötıdı rendezvények, programok támogatása - a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának mőködési körülményeinek, technikai felszerelésének javítása. Az alapítvány legfıbb kezelı, ügyintézı szerve és egyben képviselıje egy 5 fıbıl álló kuratórium (vezetı szerv). A kuratórium (vezetı szerv) tagjait az alapító kéri fel, aki kijelöli a kuratórium (vezetı szerv) elnökét. A kuratórium tagjai december 31-én: Szonda Tamás elnök Leé Dániel tag Dr. Németh Zoltán tag Nıs Gábor tag Wéninger László tag Az alapítványi támogatások odaítélését az alapító okirat és a pályázati felhívás alapján a kuratórium végzi. A kuratórium a évi támogatások odaítélésérıl a kuratóriumi ülésen döntött. A kuratórium 2008-ban negyedévente egyszer, és egy rendkívüli alkalommal ülésezett, melynek helye a Pannon Egyetem, Veszprém volt. Az Alapítvány 2008-ban a jogi személyektıl kapott támogatást az Alapítvány cél szerinti támogatásaira és a mőködési költségek fedezésére használta fel. Alapítónk, Dr. Hlavay József év januárjában elhunyt. 9/14.

10 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA A VEHA elsıdleges tevékenysége a Veszprémi Egyetemhez kötıdı ifjúsági közösségek és a közép-, valamint nyugat-dunántúli felsıoktatási intézményekben tevékenykedı civil szervezıdések és hallgatói közösségek számára anyagi, információs és rendezvényekhez kapcsolódó támogatásokat és oktatási-képzési szolgáltatások nyújtása. Regionális szinten tartunk fenn kapcsolatokat az északdunántúli civil szervezetekkel, és tevékenységünk több megyére kihatnak. Számos belsı pályázati lehetıségeket indítottunk útjára. A legfontosabb tevékenységünk a rászoruló hallgatók támogatása mellett, az egyetemi élet fellendítése, az oktatók és hallgatók közös programjainak fejlesztése oktatáshoz kötıdı programok támogatásával, valamint a hallgatói érdekképviselet támogatása, oktatás, képzés és információátadás, tájékoztatás, tanácsadás személyesen és kiadványok segítségével ban megvalósított jelentısebb programjaink: KIADVÁNYOK Civil Fiatalok - Fiatal civilek - 4. A Civil Fiatalok - Fiatal Civilek kiadványsorozat negyedik tagjaként megjelenı információs füzet fı témájául a civil szervezetek megjelenését, a piaccal és a célközönséggel való kapcsolatfelvételüket, a médiaszereplést és a médiában történı megjelenést, az ismertségük növelését, a marketing tevékenységük tudatos tervezését és megvalósítását; összefoglalva a civil marketinget választottuk. Formátum: A/5, oldalszám: 40. Felelıs kiadó: Szonda Tamás - VEHA (2008) Észak-Dunántúli Felsıoktatási Szellemi Mőhely A VEHA által elindított Észak-Dunántúli Felsıoktatási Szellemi Mőhely elsı bemutatkozó kiadványában, mely az "Út a jövı felé" alcímet viseli, a regionális szövetség tagszervezeteit, az ÉDF-SZEM küldetését, a regionális Önkéntes Hallgatói Programot és a támogatói információkat mutatjuk be. Az igényes kivitelezéső kiadványban színes képek és logók segítik az olvasót a tagszervezetekrıl való tájékozódásban. Formátum: A/5, oldalszám: 36. Felelıs kiadó: Szonda Tamás - VEHA (2008) KÉPZÉSEK Alapítványunk 2008-ban is számos képzést valósított meg a nem formális és nem iskolarendszerő képzések terén. A veszprémi és a közép-dunántúli szervezetek számára szervezett képzési tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük,. A fenntartható fejlıdés szellemében saját magunkat is képezzük, személyes oktatások és szakkönyvek segítségével. 10/14.

11 Jelentısebb képzéseink: 1. CiviliVENizáció a Veszprémi Egyetemi Napok alatt fórum és civil találkozó (2008. április - Veszprém) 2. Civil szervezetfejlesztési képzés (2008. április - Tihany) 3. Érdekérvényesítés és forrásteremtés képzés civil szervezeti vezetıknek (2008 október Veszprém) 4. Pályázatíró képzés civil szervezetek számára (2009. február Veszprém) 5. VEHA stratégiai tervezési programsorozata (2008. szeptember 2009 május - Veszprém) 6. Civil vezetık komplex képzési programja (asszertív kommunikáció, csaoportszerepek, idıgazdálkodás, motiválás-önkéntesség, csapatépítés) (2008 október május - Veszprém) 7. Önkéntes képzési program az ÉDF-SZEM munkatársai és önkéntesei számára (2008. szeptember április Gyır/Szombathely/Veszprém) PARTNERSÉG Az Észak-Dunántúli Felsıoktatási Szellemi Mőhely A 2005-ben életre hívott Szellemi Mőhely deklarált létrehozásának legfıbb céljai: a felsıoktatási intézmények mellett mőködı ifjúsági civil szervezetek kapcsolatrendszerének erısítése, szakmai együttmőködésének továbbfejlesztése, közös programok kidolgozása, a legjobb gyakorlat elve szerinti tudásmegosztás megvalósítása. Cél, hogy a civil szektor is alternatívát jelentsen a pályakezdı fiatalok számára a tapasztalatszerzés, és önkéntes munka során megtanulható, elsajátítható ismeretek által; hogy a felsıoktatási intézmények is partnereink legyenek a fiatalok szakmai gyakorlatának hasznos eltöltésében, a szektorban a fiatalok utánpótlásának kinevelésében és közös céljaink egyeztetett megvalósításában ben öt alkalommal formális találkozó keretében folytattuk a partnerhálózat fejlesztését Gyırben, Szombathelyen és Veszprémben megvalósított programok keretében, részben a NCA támogatásoknak köszönhetıen. Befejeztük az ÉDF-SZEM bemutatkozó kiadványának elkészítését. Elkészítettük közös projektterveinket az önkéntesek képzésére, a saját szervezeti hátterünk megerısítésére, valamint megkezdtük az immár 5 fıre duzzasztott önkéntesek képzési programját. 11/14.

12 FONTOSABB ESEMÉNYEK 2008-BAN 2008-ban továbbfejlesztettük az Önkéntes Hallgatói Programunkat és megkezdtük a hosszú távon fenntartható mőködtetésének kidolgozását. Ettıl az évtıl kezdıdıen három önkéntes hallgató szakmai foglalkoztatását valósítjuk meg a program keretében, miközben a tapasztalatokat és az eredményeket adoptáljuk az ÉDF- SZEM tagszervezetei részére is ban elkészítettük a VEHA középtávú szervezeti stratégiáját és meghatároztuk a következı három év legfontosabb tevékenységeit. A kidolgozott akciótervek személyre szabottan kerültek meghatározásra, így a szervezet emberi erıforrás háttere közvetlenül kapcsolható a szervezet által vállalt célkitőzésekhez ban kidolgoztuk a civil szervezetek vezetıinek komplex képzési programját, mely a csapatszervezési és csoportmőködési készségekre, a szervezeti kommunikációra, az idımenedzsmentre, a motiválásra és önkéntességre, valamint a hatékony szervezeti mőködésre, a finanszírozási forrástérkép elkészítésére irányult ban 13 szervezet kapcsolódott a programhoz, melyet 2009-ben is folytatni kívánunk ban második alkalommal szerveztük meg a CiviliVENizáció programot, mely a Veszprémi Egyetemi Napok keretében biztosítja a civilség eszméjének terjesztését, az öntevékenység és civil mozgalmak segítését, a fiatalok bevonását a civil szektorba tıl kizárólagos szervezıi joggal szervezzük a programot évente ban megalkottuk az új szervezeti struktúránkat, melynek eredményeképpen a kuratórium egy felettes döntéshozó, irányító és stratégiai vezetı szerepet kapott (legfelsıbb szint), miközben a helyileg szervezett, önkénteseken alapuló szervezeti modell kurátori koordináció mellett operatív szinten valósítja meg a közvetlen kapcsolódást a célcsoporthoz, a partnerekhez ban megreformáltuk a belsı pályázati rendszerünket, mely évtıl VEHA Pályázatok néven fut és ötvözi az elmúlt évek eredményeit a fejlesztı munkacsoport javaslataival. A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2008-ban is folytatta a korábbi években megkezdett tevékenységét, és számos pályázati lehetıségeket biztosított a célcsoportja számára. A legfontosabb finanszírozandó programoknak évre az egyetemi élet fellendítését, az oktatók és hallgatók közös programjainak fejlesztését tőztük ki. 12/14.

13 KIEMELT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK 2007-BEN: 1. Programpályázati kiírás A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) pályázatot hirdetett a Pannon Egyetem hallgatói közéleti, kulturális és szakmai életének fejlesztését, hagyományokkal rendelkezı, illetve új események elindítását célzó rendezvények, programok, események támogatására. A VEHA kuratóriumának döntése alapján 2008-ban Ft összértékő támogatás került kifizetésre. S. sz. Program címe Igényelt támogatás (Ft) Megítélt támogatás (Ft) Önkéntes visszafizetés összege (Ft) 04 Alumni találkozó (BEST) VEN Amatır Színpad Reguly Antal tiszteletére megrendezésre kerülı konferencia Kollégiumi Hét Nemzetközi Tanulmányok Szakest VIII. Végzısbúcsúztató Vegyészmérnök Szakest Gazdaságos Zenekar kerestetik Villamosmérnök tabló ÖSSZESEN Korrigált egyenleg Rászoruló hallgatók ösztöndíj-kiegészítése szakmai gyakorlatuk idejére, valamint egyszeri ösztöndíj-kiegészítı támogatás rászorultsági, szakmai-közéleti, ÖNHAP programban való részvétel alapján 2008-ban ilyen jogcímen kifizetett támogatások összege: forint 13/14.

14 ÖSSZEGZÉS: A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2008-ban közhasznú céljainak eleget téve végezte tevékenységét. A bevételeket céltámogatásként a megjelölt célok elérésére, egyéb bevételként rendezvények és rászoruló hallgatók támogatására fordítottuk ban megtartottuk a támogatóink jelentıs részét, és újabb támogatók is megjelentek a szerveztünk életében. Sikeresnek ítéljük meg az adó 1% győjtése érdekében folytatott tevékenységünket és az adománygyőjtı felajánlások érdekében végzett munkánkat, azonban eredményességében elmaradt a korábbi évek növekvı tendenciája mellett ban számos oktatási, képzési és tanácsadási-tájékoztató tevékenységet végeztünk térítésmentesen a veszprémi egyetemi öntevékeny csoportok és hallgatói szervezetek tagjai és önkéntesei, valamint a közép és nyugat--dunántúli régió ifjúsági civil szervezetei számára, elsısorban a pályázatírás, az és adománygyőjtés, vezetıi kompetenciák növelése és önkéntesség témakörben készségfejlesztı tréningek, kompetenciafejlesztı nem-formális képzési programok segítségével. Megerısítettük regionális szerepünket, projektjeinket ennek szellemében valósítjuk meg. Az ÉDF-SZEM számára megteremtettük az együttmőködés feltételeit, kiszélesítettük az anyagi és szakmai hálózatot, önkéntes programot indítottunk Szombathelyen. Eredményes pályázati tevékenységet folytattunk, melynek eredményeképpen javultak a mőködési feltételeink, továbbá regionális mérető projekteket bonyolítottunk le. A közhasznúsági jelentésbıl megállapíthatjuk, hogy az alapítvány pénzügyileg egyensúlyban van. Összességében a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány, közhasznú céljainak megfelelıen végezte tevékenységét a évben. Veszprém, május 10. Szonda Tamás az alapítvány kuratóriumának elnöke Záradék: A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyőlése május 21-én elfogadta. 14/14.

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE www.szimbiozis.net Szimbiozis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: 18432930-1-0-5 Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk. 1619 / 1999 / 2 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: 18179530-1-41 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21.

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21. Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY közhasznúsági jelentés 2008 Kelt: Pécs, 2008.május 21.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészítı melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben