JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 25-én 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Fischer Kálmán Rolandné Cseréné Gelencsér Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai képviselő-testületi ülésünkön megjelent képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt. Devecsery Ildikó Anikó képviselő társunk jelezte, hogy a mai testületi ülésen sajnos nem tud részt venni. Megállapítom, hogy 4 fő jelen van, így a testület határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A meghívóban javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítésetek, javaslatotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben nincs, és elfogadjátok a meghívóban szereplő napirendi pontokat, kérem,

2 2 kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 2/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat Vilonya Község Önkor mányza ta Szerveze ti és Működési Szabályza tára Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat az avar és ker ti hulladékok nyílt t éri ége téséről szóló rendele t m e galkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) A lakóhelyi környeze t állapotának ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Helyi kulturális és sport tevékenység, civil tevékenység ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Javaslat a évi közbeszerzési t ervre

3 3 Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Vagyonrendelet felülvizsgálata b.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására c.) Javaslat a Családsegítő Központ alapdokumentumainak elfogadására d.) Javaslat a litéri szennyvíztisztító telep gépi rács felújítás költségeihez való hozzájárulásra e.) Javaslat a Regio Pelso Kiemelten Közhasznú Közalapítvány tagdíjának befizetésére f.) Javaslat országos szemétgyűjtő akcióban való részvételre g.) Tájékoztatás a település körzeti megbízottjairól NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat Vilonya Község Önkor mányza ta Szerveze ti és Működési Szabályza tára Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az előterjesztés pontokba szedve felsorolja lépésről lépésre, hogy mik azok a változások, amik érintették az SZMSZ-t, ami miatt be kellett hozni a testületi ülésünkre. Nekem egy észrevételem lenne: a 21. oldalon a 3. pontban félbe maradt a mondat. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Úgy szól a képviselők jogállásáról szóló törvény, hogyha egy képviselőt megválasztanak, és vele szemben összeférhetetlenség merül fel, azt neki 30 napon belül meg kell szüntetni. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a polgármester felé lehet bárkinek

4 4 jelezni ezt, vagy kérni ennek a megszüntetését. A polgármester az SZMSZ-ben meghatározott bizottságnak adja oda kivizsgálásra, de itt nincs bizottság. Így szerintem a polgármester terjeszti a testület elé. Legyen úgy, hogy a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Ha az előterjesztés és a rendelet átolvasása párhuzamosan zajlott, akkor ezek a változtatások átláthatók. Ezzel kapcsolatban még hozzászólás? Kardos Sándor képviselő: Ennyire részletesen ki sem kellett volna nyomtatni, megvolt elektronikusan. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A 11. oldalon a 24. -ban az van, hogy nem vonunk le tiszteletdíjat, ha valaki igazolatlanul hiányzik. Ez maradjon így, vagy akartok ezzel élni? Most vagylagos a rendelet-tervezet. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nincs is tiszteletdíjunk most. Az igazolatlan hiányzás nem jellemző nálunk, szerintem sem kell beleírni. Az elején a feladatoknál kell javítanunk alapfeladatokra. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A kötelező feladatokat alapfeladatokra javítjuk a 3. pontnál. A 39. (2) bekezdésében is vagylagos a tervezet. Ha abban a tárgyban érintett a képviselő, amiről éppen szavaz a testület, azt be kell jelentenie. Ha nem jelenti be, de köztudomású, hogy ő érintett, megállapíthatja a testület az érintettségét, és ezért kizárja. Azt írja az önkormányzatokról szóló törvény, hogy a bejelentés elmulasztásának a jogkövetkezményét meg kell határozni az SZMSZ-ben. Vagy egy olyan enyhe javaslat, hogy határozatban rögzíti a jegyzőkönyvben a testület, hogy elmulasztotta ezt

5 5 a bejelentési kötelezettségét, és így nyoma marad, vagy a tiszteletdíj egy része is levonásra kerül. Nálatok ennek most nincs jelentősége, de az SZMSZ nemcsak erre a ciklusra vagy erre az évre készül, hanem hosszabb időre. A 40. -ban van, hogy kinek van tanácskozási joga. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Azt is írja az önkormányzati törvény, hogy meg kell határozni, hogy melyik önszerveződő közösség(ek)nek biztosít tanácskozási jogot. Az, hogy meghívja, nem azt jelenti, hogy tanácskozási joga van. Az még csak leül és hallgatja, de meg kell itt nevezni azt, hogy melyik önszerveződő közösségnek biztosít tanácskozási jogot. Itt a Polgárőrséget azért írtuk be, mert Berhidán azt javasolták. Két alternatíva van: vagy mindenki, aki meg van hívva, tanácskozási joggal is rendelkezik ez lenne a c) pont, vagy nem mindenki. A civil szervezetek közül csak a polgárőrséget jelöltük, nálunk ez volt a bizottság kérése. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Ha olyan volt, ami érintette valamelyik szervezetet, akkor jó volt, hogy szólhattak. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Azt is meg kell beszélni, hogy ki legyen meghívva? A székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezet? Jó ez így? Kardos Sándor képviselő: Szerintem úgy, ahogy eddig. Eddig nem így volt, helyben működő civil szervezetek voltak meghívva. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Tehát ne legyen ott a székhelye, meg ne legyen a bejegyzett sem feltétel. Csak a településen működő civil szervezetek képviselőit.

6 6 Mindenkinek legyen akkor tanácskozási joga? Kardos Sándor képviselő: Legyen. A 40. -ból a d) pont kimarad, és a c) pontba kerülne a 15. (5) bekezdése szerint meghívottak. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Véleményezésre kerül még csak, tehát a következő ülésre visszahozzuk. Ezt javítjuk, és javítva lehet feltenni a honlapra véleményezésre. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Eddig egy tárgyban nem lehetett kétszer szavazni. Azt ki kellett belőle venni. Most meg lehet ismételni egyszer a szavazást. Ha Vilonya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezettel, az elhangzott módosításokkal kiegészítve egyetértetek, és hozzájárultok, hogy a rendelet-tervezetet társadalmi véleményezésre bocsássuk, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 3/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról

7 7 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és az alábbi döntést hozta: 1 A rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal bocsátja társadalmi véleményezésre: a) II. fejezet 3. cím változtatása: Alapfeladatok b) 15. (5) bekezdés c) pont változtatása: c) a településen működő civil szervezetek, c) 24. változtatása: 24. A Képviselő az akadályoztatását az ülés előtt köteles bejelenteni az ülés elnökének. A nem bejelentett távollét igazolatlan hiányzásnak minősül és a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. d) 39. (2) bekezdés változtatása: (2) Amennyiben a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be, és az köztudomású, vagy a Képviselő-testület azt megállapítja, a jegyzőkönyvben határozatban rögzíti, hogy a törvényi kötelezettségnek nem tett eleget. e) 40. (1) bekezdés c) pont változtatása: c) a Testület nyilvános ülésén a 15. (5) bekezdés szerinti meghívottak. f) 40. (1) bekezdés d) pont törlése. 2 A véleményezési határidőt április 22. napjáig állapítja meg. 3 Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi véleményezést követően beérkezett vélemények értékelése alapján az esetlegesen átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Határidő: értesítésre: március 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna ügyintéző

8 8 2.) Javaslat az avar és ker ti hulladékok nyílt t éri ége téséről szóló rendele t m e galkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Korábbi testületi ülésünkön vetődött fel ez a kérdés, hogy próbáljuk meg rendeletben szabályozni, és alkalomadtán kihirdetni. Ennek a rendelet-tervezetnek a mintája a berhidai rendelet. Ott ez lett elfogadva, sőt az őszi időszakban már működött is. Ezzel kapcsolatban annyi kérdésem lenne, hogy a 2. -ban sorolja fel azt, hogyan vétenek a rendelet ellen az ingatlantulajdonosok. Ezt kinek kellene ellenőrizni? A lakók is észrevételezhetik, de észlelheti a tűzoltóság is. Azt gondolom, hogy nem kell itt zaklatni az embereket, ha valami panasz van, ki kell menni, és megnézni. De mi nem intézkedhetünk. A műszakos kollégák voltak is kint egy-két helyen, lefényképezik, rögzítik, és feljelentést teszünk a környezetvédelmi hatósághoz. Az nem saját szankció a végén, hanem csak figyelmeztetés, hogy ez levegő tisztaságvédelmi bírság. Emellett, ha nem szabályos tűzrendészeti szempontból sem az égetés, tehát nincs megfelelő oltóeszköz, gyúlékony helyen van, tehát nem a tűzrendészeti szabályok betartásával éget, az külön tűzrendészeti bírságot vonhat maga után. Azt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szabhatja ki. Még nekem is kellett beszélnem a tűzoltókkal, mert nem volt tudomásuk arról, hogy kormányrendelet tiltja a nyílt téri égetést, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Most mindenhonnan bekérték az ilyen rendeletet. Ez a magyarázat, hogy miért kell ilyen rendeletet alkotni. Mert ha nincs, akkor egyáltalán sehol sem szabadna kerti hulladékot égetni.

9 9 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Ezt még a Közép-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére gyorsan meg kell küldeni, hogy a következő ülésig ők is adjanak véleményt. Azon lehet változtatni, hogy az égetés ideje melyik hónapokban legyen? A szerda és szombat 9-19 óra megfelel-e? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nem kéne szeptembertől engedni? Mariann, neked mi a véleményed? Tassi Lászlóné képviselő: Szerintem korábban kellene kezdeni és november közepéig mindenféleképpen engedni az égetést. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Inkább szeptember 1-től novemberig közepéig legyen. Mert augusztusban majdnem mindent fölszedünk a kertben. November végéig kitolhatnánk az időt. Márciusnál korábban szerintem felesleges. Szerda és szombat, két sz betűs, könnyű lesz megjegyezni. 19 óráig be kell fejezni. Tassi Lászlóné képviselő: Hétköznap meg hét végén jó. Vasárnap már ne legyen égetés. Kardos Sándor képviselő: Akkor gyújthatja meg, ha nem esik az eső. Amúgy is ott van, hogy csak szélcsendes időben. Egy kicsit ellentétes érzést fog a lakosokban kelteni, hogy most jött az új szemétszállítás, miszerint a kerti hulladékot elviszik az ingatlantulajdonosoktól. Attól függetlenül biztosan lesz rá precedens, hogy égetnek.

10 10 Ezt is véleményezésre küldjük. Idén júniustól hatályba lép. Előtte közmeghallgatáson tájékoztatni tudjuk róla a lakosságot. Tassi Lászlóné képviselő: Többen érdeklődtek utána, hogy mikor és hogyan lehet égetni. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Reméljük, hogy tényleg nem fognak mást égetni. Attól félek, hogy flakonokat, meg mindent égetnek. Ettől függetlenül, grillezni vagy bográcsozni lehet? Persze. Kifejezetten az van a kormányrendeletben, hogy avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. Megvan, hogy milyen anyagot lehet a kályhába beletenni. Van-e valami kiegészítés vagy más javaslatotok? Én nem a véleményezéstől várok eget rengető újításokat, de ha ez kimegy a köztudatba, és gyakorlatban lesz már, akkor látjuk, hogy mennyire tudnak hozzá idomulni az érintettek. El lehet dönteni, hogy az elfogadással megvárjuk-e a közmeghallgatást? Mert elég, ha szeptemberig hatályba lép. Amire figyelmet kell fordítani, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőségtől a véleményt bekérjük. Amennyiben más kiegészítés vagy javaslat nincs, megkérdezlek benneteket, hogy a rendelet-tervezetben szereplő március 1. április 30. és a módosított szeptember 1. november 30. közötti időponttal, illetve az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló javított rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásával egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek.

11 11 A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 4/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és az alábbi döntést hozta: 1.) A rendelet-tervezetet az alábbi módosítással bocsátja társadalmi véleményezésre: - 6. (1) bekezdés b) pontja változik: b) szeptember 1. és november 30. közötti időszakban,. 2.) A véleményezési határidőt április 22. napjáig állapítja meg. 3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi véleményezést követően beérkezett vélemények értékelése alapján az esetlegesen átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Határidő: értesítésre: március 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna ügyintéző 3.) A lakóhelyi környeze t állapotának ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az anyagot a Müller úr készítette el. Sok újdonságot nem tartalmaz.

12 12 A jó hírek között olvasható, hogy befejeződött a Séd-patak ipari szennyezéstől való megtisztítása. Ez véleményem szerint is jó hír. A Malom-csatorna mederrendezése várhatóan I. félévben fejeződik be. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a vállalkozó és a műszaki ellenőr elég sok kívánnivalót hagyott a munkája után, legalábbis itt a településünk tekintetében. A Müller úrral ezzel kapcsolatosan folyamatosan beszélünk, és szinte minden héten azzal kezdjük, hogy mikor tartsuk meg azt a bejárást, de az időjárás sajnos ezt még nem tette lehetővé. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb kellemesebb időjárás lesz, és meg tudjuk ejteni ezt a bejárást a megfelelő szakemberekkel. Ehhez nem kell mérnöki végzettséggel rendelkezni senkinek, egyszerűen végigmegy a szakaszon, és látja, hogy ez az elvégzett munka véleményem szerint köszönőviszonyban sincs azzal, amit a munka elején lévő tájékoztatón ígértek. Ha az ember azokat a szakaszokat látja, ahol nem ez a vállalkozó volt a kivitelező, össze sem lehet hasonlítani, egy napon nem lehet említeni őket. A Vízügyi Felügyelőség kollégáival is tartjuk a kapcsolatot. Tőlük is kaptunk utógondozásra ígéretet. Reméljük, ezt ki is tudjuk sajtolni belőlük. A hulladékszennyezettséggel kapcsolatban valóban nagy gondot jelent a különböző hulladékok illegális lerakása. Peremarton felé, a murvabányával szemben lévő magánterület tulajdonosa feljelentést is tett a rendőrségen, amit aztán áttettek hozzánk. Ott nem lehet felszólítani a tulajdonost, hogy a szemetet tüntesse el onnan? Igazából a tulajdonoson csapódik le, mert amikor nem közterületen van, akkor a tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállítása, ha nincs meg a szemetelő. Én beszéltem a tulajdonossal. Azt mondta, hogy már korábban is szembesült ilyen problémával, akkor is az ő költségén kellett elszállíttatni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Árkoltasson ott ki. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Pont ezt akartam mondani. Volt ott pár éve árok, és egy darabig az hatásos volt.

13 13 Tassi Lászlóné képviselő: A TSZ gépei művelik az osztatlan közös területet, és ott szoktak megállni, tölteni a tartályt. Úgy oldja meg, hogy a saját területét védje, a saját területén árkoltasson. Ezzel kapcsolatban a Müller urat meg fogom keresni, hogy valamilyen lépést tud-e ebben az irányban tenni. Zaj-rezgésvédelemmel kapcsolatban annak azért örülök, legalábbis eddig még hozzánk negatív visszajelzés nem érkezett a hivatalba a peremartoni bánya kármentesítésével kapcsolatban. Az elején féltem tőle, hogy ezzel kapcsolatban lesznek problémák. Elsősorban a Hétvezér utcában lakók az érintettek, de nem tudok róla, hogy bárki bejelentéssel élt volna. A szállításvezető mindig jelentkezik, folyamatosan informál minket a kármentesítés menetéről. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan próbálnak odafigyelni az érintett sofőrökre, hiszen komolyan elvárják a KRESZ szabályok betartását. Ezzel kapcsolatosan jó hír, hogy március 28-án 11 órakor lesz egy előadás a 7202-es útszakasz felújításával kapcsolatban. Ez már több éve húzódik. Hamarosan neki fognak állni, nap van az útszakasz felújítására. Hogy ez milyen szinten fog történni, arról nagyon remélem ezen a tájékoztatón kapok információt. Kardos Sándor képviselő: Két réteget húznak föl. Egy pár perces tájékoztató volt Királyszentistvánon, egy fiatalember értesített minket, a királyszentistváni polgármester asszonyt és engem, hogy neki fognak állni ennek a beruházásnak. Az út két felét két különböző vállalkozó fogja felújítani. Kardos Sándor képviselő: Amíg tart a munkálat a közigazgatási területen, a cég vagy cégek az iparűzési adót ide fizetik be. A KÖZGÉP lesz a kivitelező konzorcium. Hogy azon belül kik fogják csinálni, azt nem tudom. Be kell jelentkezniük, Úgy tudom, az egyik cég már küldött is erre vonatkozóan

14 14 iparűzési adós bejelentkezést. Félpályás útlezárásra számíthatunk, amíg a munka tart. Kardos Sándor képviselő: 40-es sebességkorlátozó tábla lesz kitéve folyamatosan. De amikor ilyen hasznos dologról van szó, hagyján, mert az ember elmegy Sóly felé, aztán jó napot. De ez egy kellemes probléma, mert végre megcsinálják. Ezt a pár hónapot kibírjuk. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Hány éve ígérgették? Kardos Sándor képviselő: óta. A meglévő pénzeket közben átcsoportosították az ajkai meg sümegi utakra, meg a DROP-os pénzeket. Ha a nap a munka ideje, a királyszentistváni polgármester asszony elsődleges félelme az volt, hogy akkor az augusztus 20-át hogy fogja megtartani. De ha áprilisban kezdenek, addigra már nem lehet ott effektíve munkavégzés, elvileg. Még azt az információt kaptam, hogy ebbe a felújításba a buszmegállók öblei is beletartoznak. Reméljük, azokat is rendbe rakják. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Az árkok a szélén? És a fásítás? Mert arról volt szó tavaly, amikor kivágták a fákat, hogy majd fásítanak is. Az is most lesz majd? Az árkok is, elvileg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ezen a tájékoztatón elmondani. A fásításról nem tudok, sajnos. Amikor utoljára a fásításra kérdeztem, akkor azt mondták, hogy annak a költsége a költségvetésükben külön megvan. Nincs elfelejtve, meg fogják tenni a megfelelő lépéseket. A Papkeszi - Vilonya dűlőút borzasztó állapotban van. A múlt héten arra jártam, de már megbántam. A Ráczékig a Peti tömködi a gödröket, de ilyen latyakos időben pillanatok

15 15 alatt kimossa, kihordja a víz. Én összefoglalva ennyit szerettem volna mondani a lakóhelyi környezet állapotáról. Lenne-e kérdésetek? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Én pont azt húztam alá, amit megbeszéltünk. Ha a lakóhelyi környezet állapotáról szóló előterjesztést elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 5/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a lakóhelyi környezet állapotáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lakóhelyi környezet állapotának értékeléséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) A lakóhelyi környezet állapotáról szóló írásos anyagot elfogadja. 2.) A környezetvédelem kiemelt feladatát a következők szerint határozza meg: Az illegális hulladéklerakások megszüntetése érdekében további erőfeszítéseket kell tenni. Határidő: április 15. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Müller József műszaki ügyintéző 4.) Helyi kulturális és sport tevékenység, civil tevékenység ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester

16 16 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az esetleges közösségi támogatás egyik feltétele az, hogy a támogatott egyesület, civil szervezet az előző évi támogatási összeg felhasználásáról kis szöveges beszámolóban adjon képet a képviselő-testületnek. Ennek a civil szervezetek maradéktalanul eleget tettek. Sok mindent egyelőre nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, hiszen ha esetlegesen lesz is keretünk a civil szervezeteket bármilyen formában támogatni, az a zárszámadásunk után fog kiderülni. Azt már korábban megbeszéltük, hogy sajnos itt is szűkíteni kellett a kereteinket. Remélem valamilyen módon tudjuk támogatni az egyesületeinket, hiszen valóban nagyon sokat segítenek mind a képviselő-testületnek, mind a településünknek. Reméljük, hogy a Nyugdíjas klub vezetőjének, Marika néninek az állapota is normalizálódik, és a korábbiakhoz hasonlóan folytatni tudják majd a munkájukat. A leírt beszámolók magukért beszélnek. Április 13-án - ha jók az információim - Férfi napi bált rendez az Iskolai és Óvodai Szülői Munkaközösség. A két állandó fellépőnk, a Népdalkör és a Nyugdíjas klub segítsége nagyban hozzájárul minden egyes nemzeti ünnepünk és minden önkormányzati rendezésű megemlékezésünk, ünnepünk lebonyolításához. A Népdalkör munkáján határozottan látszik Csillak Jánosné hozzáértő keze. Ők nem csak itt a vilonyaiaknak, hanem bármikor, bárhol színvonalas előadásokat tudnak produkálni. Amit még szeretnék két mondatban elmondani, hogy nekem jól esett a Polgárőr Egyesület beszámolóját olvasni. Lehet, hogy hosszabb lett, mint ahogy azt vártuk a Lacitól, de attól függetlenül, ahogy átolvastam, örültem annak, hogy nem olyan kis beszámoló, amiben azt kellett volna írni, hogy alig volt szolgálat a településen, alig volt esetleg olyan rendezvény, amiben részt vettek. Nagyon remélem, hogy az ő elkötelezettségük is töretlen lesz a későbbiekben. Gondolom valamilyen szinten ez a támogatás függvénye is. Habár ők a Polgárőr Szövetségtől is támogatást kaptak. Reméljük, idén is ki tudják harcolni maguknak. Sanyi, mint egyesületi vezető szeretnél-e kiegészítést tenni? Illetve kiegészítésetek lenne-e ezzel kapcsolatban? Kardos Sándor képviselő: Nem.

17 17 Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Köszönjük mindenkinek a munkáját, és továbbra is számítunk mindenkire. Remélem, tudnak majd számítani ránk is, ahogy eddig. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Mindenhol meglepődnek egyébként, ha szóba kerül, hogy ilyen pici faluban ennyi civil szervezetünk van. Tassi Lászlóné képviselő: És aktívak. Az a szomorú, hogy megint a pénzhiány jelenthet problémát. Nagyon reméljük, hogy nem fog. Ha lesz mód az egyesületek támogatására - mivel polgármesteri hatáskör -, annak felosztásáról mindenképpen tájékoztatom a testületi tagokat. Ha nincs több hozzászólás, kérlek benneteket, kézfelemeléssel jelezzétek, hogy a helyi civil szervezetek kulturális és sporttevékenységéről szóló értékelést elfogadjátok-e az előterjesztés szerint? A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 6/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a helyi kulturális és sporttevékenység értékeléséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi kulturális és sporttevékenység, civil tevékenység értékeléséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Vilonya községre vonatkozó évi kulturális- és sport beszámolót elfogadja.

18 18 2.) Megköszöni a helyi szervezetek kulturális programokban való közreműködését, a település hírnevének fellépéseik általi öregbítését. Határidő: április 15. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester 5.) Javaslat a évi közbeszerzési t ervre Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Javaslatainkat megtettük. A Zsuzsával délelőtt egyeztettem, és az önkormányzati épületek energiakorszerűsítése, ezt az építési beruházásokat kiegészíthetnénk. Természetesen ugyanezekkel a feltételekkel az iskola tetőszerkezetének a felújítására. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Ne óvodát írjunk? Hol van a beázás? Mindenhol? Állami kezelésbe adtuk az iskola oldalt. Hozzá lehet-e nyúlni az egész tetőhöz? Beázás nincs mindenhol, de a tetőszerkezettel sajnos gond van. Mint közbeszerzés, az egy dolog. De ha ez realizálódna, ennek elég hosszú menete van. Akár ő jelezheti, mint vagyonkezelő, akár az önkormányzat, mint tulajdonos, hogy valamelyik szeretne valamit csinálni. Ha az önkormányzat szeretne valamit csinálni, akkor jön az egyeztetés a KIK-kel, és ha ők hozzájárulnak, meg anyagilag is a rá eső részüket tudják finanszírozni, akkor lehet indítani. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Lehet a kettőt külön kezelni?

19 19 Nem, mert egy épület. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Legfeljebb akkor, ha csak valami kisebb javítást csinálunk, pl. csatornát az egyik oldalon. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Mi van akkor, ha azt mondják, ők nem tudnak anyagilag hozzájárulni a felújításhoz? Ugyanaz, mint fordítva. Ha ők akarnak valamit csinálni, de az önkormányzat nem tud hozzájárulni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Csak akkor az óvodát sem tudjuk megcsinálni? Mert beázik. A beázást kell elhárítani. Nem biztos, hogy az egész tetőszerkezet komplett felújítását meg lehet oldani. Én azt gondoltam, hogy így fog működni, amikor Hersics Balázs vállalkozót megkerestem, és mondtam, hogy legyen szíves, nézze át a tetőszerkezetet. Át is nézte. Egyeztettünk, fényképeket csinált. Megmondom őszintén, azt hittem, három cserepet ki kell cserélni, mert esetleg eltörtek. Hogy egy-két helyen fóliát kell pótolni. Azt mondta, egyszerűen nem is tudna árajánlatot tenni, mert olyan állapotban van a tetőszerkezet. Meg kell nézni a szerződést. Úgy tudom, a tetőszerkezetre nem egy év garancia van, év van a tetőszerkezetre, ha igaz. Tassi Lászlóné képviselő: Talán már a vállalkozó sincs meg.

20 20 Azt nem sikerült megállapítani, hogy beépítési probléma, vagy anyag probléma miatt van a beázás? Mert magára a tetőcserépre 30 év garancia van. Tassi Lászlóné képviselő: Ott szerkezeti probléma van. Van olyan gázkibúvó, ami úgy van beépítve, hogy bevezeti a vizet. Mutatta a fényképen. Azt mondta, ha nem látja, nem hiszi el. Fóliázás az itt-ott van. Szigetelés olyan, hogy egy db itt, egy db ott. Az nem szigetelés. Azt mondta, nagyon szívesen segítene benne, árajánlatot is adna, de erre, így nem tud. Ami esetleg megmenthető, a cserép maga. A fa szerkezeten is látszik, hogy beázott, korhad az egész. Kardos Sándor képviselő: Ráadásul ehhez kellett egy műszaki ellenőr, aki mindent átvett. Ide akkor beírhatnánk, hogy óvoda. Egy épület. Óvoda és iskola épületének felújítása. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Pályázaton? Persze. Másképp nem lenne rá pénz. De ilyenre meg nem írnak ki pályázatot. Azért a garancia feltételeket érdemes megnézni. Tassi Lászlóné képviselő: Nincs kit perelni. Az ajtókat, ablakokat is ki lehetne cserélni. A közbeszerzési tervbe beírjuk ezt a kiegészítést, ha ti is egyet értetek vele.

21 21 Ha a évre a közbeszerzési tervet az elhangzott kiegészítéssel elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 7/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a évi közbeszerzési tervről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Vilonya község Önkormányzata évi közbeszerzési tervét - az évközben szükséges módosítások kötelezettsége mellett - változtatás nélkül elfogadja. 2.) A évi közbeszerzési terv a határozat 1. mellékletét képezi. Határidő:: március 31. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző 6.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6/a.) Vagyonrendele t felülvizsgála ta /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Jegyző Úr! Megkérhetnélek, hogy elmondd, miért kell a rendeletet felülvizsgálni?

22 22 A Kormányhivatal hivatalból célvizsgálat keretében ellenőrzi az összes önkormányzati vagyonrendeletet. Elsősorban abból az apropóból, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény jelentős változásokat hozott az önkormányzati vagyongazdálkodásba, és feladatot írt elő. Tavaly ezt meg is tettük. Meg kellett határozni, hogy a vagyonából mit tart nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyontárgynak. Ez az iskolaépület volt. Viszont, ami kimaradt eredetileg a nemzeti vagyonról szóló törvényből, a tavaly őszi felsorolta, hogy mik a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak. Az eredeti törvény kimondta, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló tárgyak forgalomképtelenek, azokat pedig felsorolta. A korlátozottan forgalomképes vagyoncsoportot nem határozta meg, míg a korábbi önkormányzati törvény meghatározta. E tekintetben kiegészítésre került a törvény - ha jól emlékszem - szeptemberben, és jött egy ilyen kérdés a kormányhivataltól, hogy nem látják, hogy módosult volna a vagyonrendelet ősszel. Azt beszéltem meg a kormányhivatal területfelelősével, hogy miután nekünk nincs mellékletként beletéve már a vagyonkataszter, egyébként meg a felsorolás teljes mértékben átfedi a korábbiakat, - tehát amik intézményi épületek; ez az épület, az iskolai épület, a kultúrház épülete az, ami korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak minősülnek most is, meg előtte is az volt. Egyedül a víziközmű jött be új fogalomként, az nincs itt az önkormányzatnak, mert bement apportba. Majd most lesz, ha átadják. Azzal úgyis ki kell egészíteni, de a vagyonkataszterben zajlanak a változások, ezért nem került módosításra vagyonrendelet. De hogy gondolt rá az önkormányzat, tehát nem elmulasztotta felülvizsgálni a törvény módosítását követően a vagyonrendeletet, ezért javasoljuk ezt a megoldást, hogy határozatot hozna a képviselő-testület arról, hogy felülvizsgálta, de nem szükséges a rendeletet módosítani. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésetek? Ha nincs, kérlek benneteket, hogyha a vagyonrendelet felülvizsgálatáról szóló határozati javaslattal egyetértetek, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta:

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28.-án, órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28.-án, órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 20-án órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 20-án órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Művelődési ház Bakonytamási Jelen vannak: Az 5 fős

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Farkas Zsuzsa, Kovács Antal, Kóbor Tamás, Mayer Endre Gyuláné,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 09-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben