A jogszabály száma és címe: évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl."

Átírás

1 JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK ROMA HÍREK Aláírásgyőjtés a győlöletbeszéd elleni törvény azonnali módosítására (MTI március 06.) Aláírták a megállapodást: német testvértelepülése van Kakasdnak (TEOL.hu március 8.) Magyar és román megyék 57 millió euróra pályáznak (MTI március 9.) Mintegy 57 millió euró értékben pályázott európai uniós források megszerzésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a román Szatmár megyei tanács - közölte Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyőlés elnöke sajtótájékoztatón Nyíregyházán hétfın MMM: Méltóságot Mindenkinek Mozgalom (Népszabadság március 13) Kiss Péter: nem ígérhetjük, hogy nem lesznek érdeksérelmek (MTI március 15.) Svábbált tartottak Németkéren (MNO március 16) A Stuart Máriával ünnepel a szekszárdi német színház (MTI március16.) Holland oktatási szakértık segítenének a magyar hátrányos helyzető gyerekek képzésében (RomNet, március 20.) Bemutatkoznak a magyarországi cigánytelepek (c-press március 19.) Fókuszban a kisebbségi és többségi lét lélektana az Antirasszizmus Világnapján Késıbbi idıpontban kerül sor a magyar-horvát kormányülésre a Kormányszóvivıi Iroda közleménye (2009. március 25) C-PRESS Meghívó Szentandrássy István, korunk legkiemelkedıbb roma festımővészének kiállítására (2009. március 25.) Nem kapta meg a gyulai román iskolát az országos önkormányzat (BEOL.hu március 26.) Fıvárosi Roma Kulturális Központ lesz a Szentkirályi utcában (MTI március 31.) Mohácsi Viktória kapta a Bátor Nık Nemzetközi Díját (HírExtra március 31.) Elindult az Út a munkához program (Népszava online április 2.).. 20 Görög Örökség Magyarországon - kiállítás a Budavári Palotába (MTI április 2.) Szabó Máté: Visszavonom a saját szavaimat is (NOL április 4.).. 21 Jól jártak a magyarok a svábokkal (TEOL.hu április 2.) A romák világnapja - Magyarországon 2003-tól e napon tartják a roma közösségek napját (Népszava online április 6.) August Šenoa Horvát Asszonykórus CD-bemutató koncert (Pecsikult április 8.) EP-jelentés a romák helyzetérıl (Népszava online március 9.) Az ECRI jelentése Magyarországról Stratfor: erısödı idegengyőlölet Európában (Népszabadság március 10.) Kósáné Kovács Magda: a többség létbizonytalansága termékeny talaja a kisebbségek kirekesztésnek (RomNet, március 11.) Eörsi: segítse hatékonyabban az ET az emberi jogok európai egyezményének érvényesülését Íme, a romák elleni támadások Magyarországon ben Kronológia (Népszava online március 6.) Hittel az erıszak ellen - romamisszió békési központtal (BEOL.hu március 8.) Nem jelentkeznek rendırnek cigány származásúak (RomNet, március 11.) Konferncia a romák helyzetérıl (Népszava online március 12.) Megkérdeztük az utca emberét a magyar-roma ellentétrıl (ZALAIHIRLAP.hu március 16.) Miért sikertelen az integráció? konferencia (RomNet, március 19.) Foglalkoztatási kvótarendszert akar a Roma Irányító és Monitoring Bizottság (Mr1- kossuth.hu március 25.) Önállóan indul az EP-választáson az MCF Roma Összefogás Párt (Hirado.hu április 01.) Április 8. a romák világnapja (RomNet április 8.) PÁLYÁZATI LEHETİSÉGEK VÉLEMÉNYEK, INTERJÚK Miniszterelnöki Hivatal Ferge Zsuzsa: Kire vigyázzanak a válságkezelık? (Népszabadság március 7.) Nem tudom, mi mozgatja a népszavazást erıltetıket - Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke a győlölködés határairól (Czene Gábor - NOL március 9.) A hét embere szereti a vándorbotot (BEOL.hu március 12.) A svábok nem kerülnek a szekérrel" (168 óra2009. március 20.) Délben érték el Pestet - Magyarország megszállása Nehéz ma cigányként boldognak lenni interjú Rézmőves Melinda néprajzkutatóval ESEMÉNYEK, KÉPZÉSEK

2 JOGI INFORMÁCIÓK A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl A jogszabály száma és címe: évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. A jogszabály lényege: Az Országgyőlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Módosított Európai Szociális Karta (továbbiakban: Egyezmény) kötelezı hatályának elismerésére. Az Egyezményt az Országgyőlés e törvénnyel hirdeti ki, amelyben közli annak angol nyelvő szövegét és hiteles magyar nyelvő fordítását. A dokumentum május 3-án született Strasbourgban, aláírói az Európa Tanács tagjai. Az Egyezmény legfontosabb pontjai: I. rész: - a dolgozók és munkáltatók jogai, - gyermekek és fiatalok jogai, - fogyatékossággal élı személyek jogai, - idıs emberek jogai. Az Egyezmény II. része a fent említett jogokat fejti ki részletesen, a III. rész az aláíró Felek kötelezettségvállalásaira, az Európai Szociális Kartával és az 1988-as Kiegészítı Jegyzıkönyvvel való kapcsolatára, a IV. és V. rész a kötelezettségek teljesítésének ellenırzésére, a korlátozásokra, a Karta országon belüli joggal és a nemzetközi szerzıdésekkel való viszonyára vonatkozik. A VI. rész az aláírás, ratifikáció és hatálybalépés pontjait, valamint a területi alkalmazást, felmondást részletezi, majd ezeket követik az Egyezmény függelékei. Hatálybalépés: március 14. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 30. szám (2009. március 13.) A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek mőködésérıl szóló, Budapesten, május 30-án aláírt Egyezmény kihirdetésérıl A jogszabály száma és címe: A külügyminiszter 12/2009. (III. 17.) KüM határozata a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek mőködésérıl szóló, Budapesten, május 30-án aláírt Egyezmény kihirdetésérıl szóló 263/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. -ának hatálybalépésérıl. A jogszabály lényege: A 263/2008. (XI. 6.) Korm. rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek mőködésérıl szóló, Budapesten, május 30-án aláírt Megállapodás 10. cikk (1) bekezdése értelmében a szükséges belsı jogi eljárások lefolytatásáról szóló késıbbi hivatalos értesítés kézhezvételét követı 30. napon lép hatályba. A Lengyel Köztársaság november 25-én, a Magyar Köztársaság december 2-án küldte meg e hivatalos értesítést. Így az Egyezmény a 8. cikk elsı bekezdése értelmében január 17-én hatályba lépett. A fentiekre tekintettel május 30-án aláírt Megállapodás kihirdetésérıl szóló 195/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 2. és 3. -a január 17-én hatályba lépett. Hatálybalépés: január 17. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 33. szám (2009. március 17.)

3 A programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi EGYÜTTMŐKÖDÉSHEZ kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl A jogszabály száma és címe: 5/2009. (III. 18.) NFGM rendelet A programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmőködéshez kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl A jogszabály lényege: Jelen rendelet a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmőködéshez kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szól. A jogszabály részletesen kifejti a támogatások jogcímeit (6. ), a támogatási kategóriákat (7. ), a beruházási és foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó szabályokat, továbbá az egyes támogatások igénybevételének szabályait, igénybevételének lehetıségeit. Hatálybalépés: március 21. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 34. szám (2009. március 18.) A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról A jogszabály száma és címe: Az oktatási és kulturális miniszter 12/2009. (III. 27.) OKM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról A jogszabály lényege: Szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás) az a helyi önkormányzat részesülhet, amely mőködési engedéllyel rendelkezı múzeumot tart fenn. A támogatás vissza nem térítendı támogatás, amely a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. tör vény 5. számú mellékletének 7. pontjában megjelölt összeg 32 %-a. Támogatás az alábbi feladatokra igényelhetı: - nagyszabású állandó kiállítás elıkészítése, létrehozása, korszerősítése, kiállítás-vezetık megjelentetése - oktatási célú közösségi terek kialakítása a Közép-Magyarországi Régióban székhellyel rendelkezı múzeumok számára. A támogatásra vonatkozó igényt tartalmazó kérelmet a helyi önkormányzatnak április 20-ig kell benyújtania az oktatási és kulturális miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egysége (a továbbiakban: Igazgatóság) útján. A támogatásról a miniszter június 20-ig dönt, a döntést június 30-ig közzéteszi az OKM hivatalos lapjában és honlapján. Hatálybalépés: március 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 38. szám (2009. március 27.) Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetérıl szóló Megállapodás kihirdetésérıl szóló 94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. -ai hatálybalépésérıl A jogszabály száma és címe: A külügyminiszter 14/2009. (III. 27.) KüM határozata a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetérıl szóló Megállapodás kihirdetésérıl szóló 94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. -ai hatálybalépésérıl 3

4 A jogszabály lényege: A 94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetérıl szóló Megállapodás 7. cikk (1) bekezdése szerint, a Megállapodás akkor lép hatályba, amikor a Szerzıdı Felek kölcsönösen, diplomáciai úton, írásban értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsı jogi követelményeknek eleget tettek. A szükséges belsı jogi eljárások lefolytatásáról szóló hivatalos értesítést a Románia február 9-én, a Magyar Köztársaság március 6-án kelt értesítésével küld te meg. Az Egyezmény a 7. cikk (1) bekezdése értelmében március 6-án hatályba lépett. A fentiekre tekintettel a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetérıl szóló Megállapodás kihirdetésérıl szóló 94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. -ai március 6-án hatályba léptek. Hatálybalépés: március 6. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 38. szám (2009. március 27.) A helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatásáról A jogszabály száma és címe: 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatásáról. A jogszabály lényege: A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvény 5. számú mellékletének 30. pontjában foglalt elıirányzat a helyi önkormányzatok által fenntartott sportlétesítmények felújításához nyújt támogatást. A támogatásra helyi önkormányzatok pályázhatnak. Az önkormányzat a támogatást a tulajdonában, illetve fenntartásában lévı (meglévı) sportlétesítmény felújítására igényelheti, Az önkormányzat a pályázatában több sportlétesítmény felújítására is igényelhet támogatást. A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, maximális összege sportlétesítmény-felújításonként 10 millió forint. Az önkormányzat pályázatát az Önkormányzati Minisztérium által készített - a rendelet 1. számú mellékletét képezı - és honlapján közzétett pályázati adatlapon nyújthatja be. A pályázat részét képezi az önkormányzat sportlétesítmény felújítási programja. A pályázatot papír alapon egy eredeti és két másolati példányban postai úton, illetve elektronikus formában (eadaton) - a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységeihez (a továbbiakban: Igazgatóság) április 24-ig kell eljuttatni. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes követelményeket jelen rendelet 5. -ának (3) bekezdése tartalmazza. A rendelet további -ai kifejtik a támogatás felhasználására, folyósítására és a felhasználás ellenırzésére vonatkozó részleteket. Hatálybalépés: március 18. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 33. szám (2009. március 17.) A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról A jogszabály száma és címe: Az önkormányzati miniszter 10/2009. (II. 27.) ÖM rendelete a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról A jogszabály lényege: Jelen rendelet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletet az alábbiak szerint módosítja: a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 4

5 támogatás igénybe vételének részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet 12. (1) bekezdésében a március 13-áig szövegrész helyébe a március 27-éig szöveg, 12. (2) bekezdésében a március 16-áig szövegrész helyébe a március 30-áig szöveg, 12. (3) bekezdésében a március 17-én szövegrész helyébe a március 31-én szöveg, az április 6-áig szövegrész helyébe az április 20-áig szöveg, 12. (5) bekezdésében az április 3-áig szövegrész helyébe az április 10-éig szöveg, 13. (1) bekezdésében az április 30-áig szövegrész helyébe a május 8-áig szöveg, 14. (1) bekezdésében a május 15-éig szövegrész helyébe a május 22-éig szöveg lép. Hatálybalépés: február 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 24. szám (2009. február 27.) 5

6 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke március 6-án ellátogatott az Országgyőlési Biztosok Hivatalába és megbeszélést folytatott az országgyőlési biztosokkal. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke március 6-án ellátogatott az Országgyőlési Biztosok Hivatalába és megbeszélést folytatott az ombudsmanokkal. Az országgyőlési biztosok beszámoltak tevékenységükrıl, mőködésük tapasztalatairól. Kállai Ernıt Sólyom László javasolta a kisebbségi biztosi posztra, a Magyar Köztársaság Országgyőlése pedig június 11-én 326 igen és 14 nem szavazat ellenében megválasztotta İt a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyőlési biztosának. A kisebbségi ombudsman a találkozón ismertette hivatala tevékenységét Sólyom Lászlóval, beszámolt az aktuális helyzetrıl, valamint jelezte, hogy az ügyek száma az elmúlt évben a duplájára nıtt, tükrözve a felerısödı társadalmi problémákat. Elkészült az egykori soroksári sváb temetı felszámolásával kapcsolatos ombudsmani vizsgálat, melyet Dr. Kállai Ernı ombudsman március 27-én sajtótájékoztató keretében ismertetett. A feltárt visszásságok orvoslása érdekében megfogalmazott javaslatok keretében a kisebbségi ombudsman között kezdeményezte, hogy Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselıtestülete határozatban kövesse meg a német (sváb) közösséget amiatt, hogy kegyeletsértı módon történt halottaik exhumálása. Kezdeményezte továbbá, hogy Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának képviselı-testülete soron kívül intézkedjék az esetlegesen még megtalálható emberi maradványok kegyeleti szempontoknak megfelelı összegyőjtése és elhelyezése iránt, valamint hogy szállítassa el a Déli temetıbe hordott lakossági hulladékot, építési törmeléket, és a közterület-felügyelettel együttmőködve lépjen fel a területen való szemétlerakás ellen. A vizsgálat alapján elkészült jelentés teljes terjedelemben megtalálható a internetes oldalon. Folytatódott az ombudsman által életre hívott II. Kisebbségi Kerekasztal szakmai munkája április 6-án folytatódtak a megkezdett szakmai egyeztetések az országos kisebbségi önkormányzatok elnökei és a kisebbségi ombudsman között. Kállai Ernı tájékoztatta az elnököket a évi országgyőlési beszámolójának elkészültérıl, fıbb tartalmi elemeirıl, egyúttal meghívta ıket a beszámoló parlamenti vitájára. Az ombudsman ismertette a II. Kisebbségi Kerekasztal résztvevıivel a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális jogainak érvényesülése tárgyában indított átfogó vizsgálatának tervezetét. Ennek megvalósításához az ombudsman az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek támogatását kérte, akik üdvözölték a vizsgálat megindítását, valamint felajánlották segítı közremőködésüket. A II. Kisebbségi Kerekasztal áttekintette a kisebbségi közösségek jogalkotás folyamatában való fokozottabb részvételére vonatkozó

7 javaslatot. Kállai Ernı ismertette, hogy a évi népszámlálásról szóló törvénytervezet nem rendelkezik a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó adatok győjtésérıl. II. Kisebbségi Kerekasztal közös állásfoglalásban hatalmazta fel a kisebbségi biztost, hogy képviseletében eljárva a törvényjavaslat átdolgozására hívja fel a Központi Statisztikai Hivatalt. Beterjesztette éves beszámolóját az Országgyőlésnek Dr. Kállai Ernı kisebbségi ombudsman. Dr. Kállai Ernı a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyőlési biztosa elkészítette és beterjesztette az Országgyőléshez a múlt évi tevékenységérıl szóló beszámolóját, melynek Parlamenti vitája május elejére várható. A kisebbségi ombudsman a múlt évben indított vizsgálatairól, azok eredményeirıl és a beszámolótartalmáról tájékoztatta a 13 kisebbségi önkormányzat elnökét is a II. Kisebbségi Kerekasztal ez évi elsı találkozóján. A beszámoló teljes terjedelemben megtalálható a internetes oldalon. (A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei hírblokk forrása a internetes oldal) 7

8 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI Megjelent a Kisebbségi Kalauz legújabb száma A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fıosztálya gondozásában április elsı napjaiban megjelent a Kisebbségi Kalauz címő kiadványsorozat harmadik kötete. Gémesi Ferenc szakállamtitkár elıszavával ellátott könyv a Miniszterelnöki Hivatal által az elmúlt évben nyújtott kisebbségi célú költségvetési támogatásokról nyújt részletes tájékoztatást. Az új könyv közreadja a kisebbségi törvény elfogadásának 15. évfordulója alkalmából és a Kisebbségekért Díjak átadására a Parlament kupolatermében december 18-án megtartott ünnepségen elhangzott beszédeket. A Kisebbségi Kalauz bemutatja a kulturális autonómia kiteljesedését szolgáló, a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai intézményalapítási, intézmény-átvételi programjának megvalósítása érdekében biztosított évi támogatások hasznosulását. Önálló fejezet számol be a MeH Kisebbségi- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkárság intervenciós és koordinációs költségvetési támogatásaiból étrejött sikeres projekteket. Részletes tájékoztató olvasható a kiadványban a kisebbségi önkormányzatok differenciált támogatási rendszere elsı éves számadatairól, tapasztalatairól. A kiadvány beszerezhetı a MeH NEKF Titkárságán. A Kalauzban szereplı, a MeH évi kisebbségi célú költségvetési támogatásokról szóló részletes táblázatok megtalálhatók a honlapon, a hazai kisebbségekrıl szóló oldalakon is. Ugyanitt a évi hasonló célú pályázati felhívások is elérhetıek. Kisebbségi ifjúsági szerveztek szerepe a nemzetiségek kulturális életében A fiataloknak a kisebbségi közösségek életében betöltött helyérıl, az ifjúsági szervezeteknek a nemzetiségi közéletben vállalt szerepérıl rendezett mőhelybeszélgetést április 8-án Budapesten a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus. A tanácskozáson az ország különbözı térségeiben mőködı kisebbségi ifjúsági szervezetek képviselıi számoltak be a tevékenységük eredményeirıl, problémáikról. A konzultáció célja a nemzetiségi ifjúsági szervezetek hatékony mőködésének elısegítése, a fiatalok közösségszervezésre való ösztönzése, kezdeményezéseik támogatása volt. A tanácskozás levezetı elnöki feladatait Paulik Antal, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fıosztálya fıigazgató-helyettese látta el. Az oktatási és kulturális szaktárca háttérintézménye, a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus kisebbségi szakemberek bevonásával Nemzetiségi Kulturális Szakértıi Tanácsot mőködtet. A testületek feladata a kisebbségi kulturális szervezetek, önkormányzatok együttmőködésének koordinálása, a szakminisztérium kisebbségeket érintı döntések szakmai elıkészítése. A most szervezett mőhelybeszélgetés keretében görög, horvát, német és szlovák ifjúsági szervezetek számoltak be a munkájukról, a közösségük kulturális életébe való bekapcsolódási lehetıségeikrıl. A tanácskozás résztvevıi megállapodtak abban, hogy a jövıben rendszeres konzultációkat szerveznek a kisebbségi fiataloknak a nemzetiségi közéletben való részvétele megerısítése érdekében. Choli Daróczi József köszöntése Az ismert roma közéleti személyiség, Choli Daróczi József író, mőfordító és pedagógus volt vendége a Kisebbségi Klub március 31-én Budapesten, a Miniszterelnöki Hivatal konferenciatermében megtartott találkozónak. A Gondolatok és tettek címmel meghirdetett program keretében az Országos Cigány Önkormányzat intézményvezetıje az életútja bemutatásával ábrázolta a magyarországi romák helyzetének alakulását, a kisebbség és többség közötti viszony aktuális kérdéseit. A találkozón moderátori feladatokat ellátó 8

9 Németh Erika, a Miniszterelnöki Hivatal fıigazgatója köszöntötte Choli Daróczi Józsefet a 70. születésnapja alkalmából. A kisebbségi közismeretekrıl szóló elıadássorozat 2008 októberében indult. A program célja, hogy teret biztosítson a kisebbségi területet is befolyásoló kérdésekrıl való beszélgetéseknek. A kisebbségpolitikai kérdésekrıl szóló elıadássorozat az államigazgatásban dolgozók, valamint az országos és a fıvárosi kisebbségi önkormányzatok tisztségviselıi, munkatársai, valamint kisebbségi civil szervezetek vezetıi figyelmére számít. A múlt évi elsı találkozó témája a közbeszéd kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseit érintette, és Debreczeni József közíró volt a vendég. A második klubtalálkozó során az I. világháborút követı változások hatásairól, az ezt követı kormányzati politikákról Ormos Mária történész beszélt. A Kisebbségi Klub évi elsı találkozóján Choli Daróczi József hangsúlyozta, hogy a cigányság csak a munkához való hozzájutása révén találhatja meg a helyét a társadalomban. Véleménye szerint az oktatás önmagában keveset ér a foglalkoztatási helyzet javítása nélkül. Az integrált oktatás igazán akkor lehet eredményes, ha a gyerekek iskolán kívüli életfeltételei közötti különbségek is eltőnnek, és a társadalmi együttélés minden szintjén létrejön a romák és nem-romák integrációja. A hazai kisebbségekrıl a fiatalok körében A magyarországi kisebbségpolitikában ismert közszereplık részvételével hirdetett egész hetet betöltı programsorozatot a Budapest XIII. kerületében mőködı Berzsenyi Dániel Gimnázium. A Tolerancia Napok keretében többek között dr. Kállai Ernı, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyőlési biztosa, Fuhl Imre újságíró, az Országos Szlovák Önkormányzat képviselıje és Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke találkozik a középiskolás diákokkal. A Tolerancia Napok március 25-ei programján a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fıosztálya képviseltében résztvevı Paulik Antal fıigazgató-helyettes a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérıl adott tájékoztatást az érdeklıdı fiataloknak. Konzultáció az ET budapesti Dokumentációs Központja vezetıjével A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi Média Munkacsoportja március 19-én Budapesten megtartott ülésén az Európa Tanács (ET) kisebbségekkel kapcsolatos dokumentumait érintı kérdések kerültek napirendre. A tanácskozáson részt vett Pappné Farkas Klára, az ET budapesti Információs és Dokumentációs Központja igazgatója. Az Európa Tanács által a kilencvenes évek elején megalkotott két egyezményt, a Nemzeti Kisebbségek Védelmérıl szóló Keretegyezményt és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját Magyarország az elsı államok között írta alá. A dokumentumok ratifikálásával hazánk vállalta, hogy rendszeresen beszámol az ET részére a magyarországi kisebbségek helyzetérıl, a velük kapcsolatos kormányzati intézkedéseirıl. Az idei esztendıben a magyar Kormány országjelentést készít mind a Nyelvi Karta, mind a Kisebbségvédelmi Keretegyezményben foglaltak magyarországi megvalósításának helyzetérıl. A két dokumentum számos, a kisebbségek médiáját érintı értékelést is tartalmaz. A Média Munkacsoport tagjai e kérdésekrıl tájékozódtak. A tanácskozáson az ET budapesti Információs és Dokumentációs Központja igazgatója bemutatta a nemzetközi szervezet Állj ki a diszkrimináció ellen címő projektjét. Az Európa Tanács magyarországi irodája támogatni kívánja a kisebbségek anyanyelvő médiáját abban, hogy építı szerepet töltsön be egy folyamatosan bıvülı, kulturálisan egyre sokszínőbbé váló környezetben. Pappné Farkas Klára kiemelte, hogy segíteni kell a kisebbségi közösségekhez tartozó szakembereket abban, hogy a média legkülönbözıbb területein kapjanak megszólalási lehetıséget. A budapesti Információs és Dokumentációs Központ hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyarországi közmédia kisebbségi mőhelyei anyanyelvőkön jussanak hozzá az Európa Tanács dokumentumaihoz, kölcsönös segítségek is kérve a nemzetközi szervezet kisebbségeket érintı munkája széles körben való ismertetése érdekében. 9

10 Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmőködési Program konferencia A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fıosztály képviseletében Paulik Antal fıigazgató-helyettes és Ispánovity Márton kormánytanácsadó április 1-én Čakovec-ben részt vett a Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmőködési Program konferencián, melyet a programot lebonyolító Közös Technikai Titkárság szervezett abból az alakalomból, hogy március 26-án kiírásra került a program elsı pályázata. A konferenciát Mikulás Brigitta, az Irányító Hatóság vezetıje nyitotta meg, majd az egybegyőlteket magyar részrıl Varjú László, a NFGM államtitkára, horvát részrıl Milivoj Mikulić, a Regionális Fejlesztési, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium államtitkára köszöntötte. Varjú László kiemelte, hogy a magyar-horvát együttmőködés eddig is a harmonikus partnerség jegyében zajlott. A most induló IPA program által nyújtott támogatással az elsı három évre 19,3 millió euró áll rendelkezésre élnie kell a két országnak. A két országban élı kisebbségekre fontos szerep vár, ık lehetnek a motorjai az együttmőködésnek emelte ki az államtitkár. Beszédet mondott még Jose Palma Andres, az EU Bizottság Regionális Politikákért felelıs igazgatója, valamint Oskar Benedikt, az EU Bizottság zágrábi missziójának tanácsosa. A felszólalók méltatták a két ország eddigi erıfeszítéseit az EU-s források kiaknázásában, kiemelték a programban rejlı lehetıségeket. A program második felében a magyar és horvát illetékesek ismertetıt adtak az európai fejlesztéspolitikával kapcsolatos ország-specifikus sajátosságokról, célkitőzésekrıl. Az ismertetık után a Váti Kht. programmenedzsere, Rózsa Diána és munkatársai adtak részletes tájékoztatást a Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmőködési Program március 26-án kiírt elsı pályázatáról, és válaszoltak a felmerült kérdésekre. Megjelentek a Miniszterelnöki Hivatal évi kisebbségpolitikai támogatási felhívásai A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelıs Szakállamtitkársága közzétette a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeket érintı évi költségvetési támogatásokra vonatkozó közleményeit. A Szakállamtitkárság támogatni kívánja a kisebbségek kulturális autonómiájához kapcsolódó intézményi rendszer megerısödését és kiszélesítését. A támogatás a kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított, vagy fenntartásba átvett kulturális, oktató-nevelı és tudományos intézmények mőködését, fejlesztését kívánja szolgálni. A támogatásra 120 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A támogatás iránti igényt egyedi kérelem alapján lehet beterjeszteni. A támogatást ismertetı Közlemény a honlapunkon elérhetı. A Szakállamtitkárság meghirdette a kisebbségi koordinációs és intervenciós támogatásokat érintı pályázatot is. A keret elsısorban a kisebbségi non-profit szervezetek, intézmények, kisebbségi önkormányzatok önhibájukon kívüli mőködési zavarainak elhárítására használható fel. Különösen indokolt esetekben támogatás nyújtható az elıirányzat terhére kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, projektek más forrásból nem finanszírozható eseti résztámogatására is. A részletes pályázati dokumentáció itt érhetı el. A támogatások iránti egyedi kérelmek és a pályázatok az elıirányzott költségvetési források felhasználására is figyelemmel folyamatosan, de legkésıbb november 1-jéig nyújthatók be a Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2. címre. (Forrás: 10

11 HAZAI HÍREK Befejezıdött a 7. Nemzetiségi Színházi Találkozó (MTI március 6.) A Jónás Judit vezette Cinka Panna Cigány Színház Faludy-Villon: Máshogy címő produkciója kapta a legjobb elıadásért járó díjat a március 6-án pénteken zárult Arcusfest 7. Magyarországi Nemzetiségi Színházi Találkozón - közölte a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (MNEKK) színházi fıszervezıje az MTI-vel. Lásztity Péró elmondta, hogy a Thália Színházban és a Budapest Bábszínházban megrendezett seregszemlén résztvevı társulatok mindegyike kapott valamilyen elismerést, különdíjat, mivel a Magi István vezette szakmai zsőri elégedett volt mind a 18 társulat munkájával.a legjobb rendezésért járó elismerést Gergely Lászlónak ítélték a szarvasi Cervinus Teátrum elıadásáért. A legjobb férfi alakításért járó díjat Fiscsenko Mihajlo kapta az Elsı Magyarországi Ukrán Színház Revízióra készülıdve címő elıadásába nyújtott kimagasló játékáért. A legjobb nıi alakításért odaítélt elismerést Hadzsikosztova Gabriella érdemelte ki a bolgár Malko Teatro Elada Pinyo és az idı címő darabjának fıszerepében nyújtott teljesítményéért.. Folytatódik a mentorprogram (OKM: március 6.) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) aláírta a mentorprogram folytatásáról szóló szándéknyilatkozatot - olvasható a oktatási tárca honlapján. Dr. Manherz Károly felsıoktatási és tudományos szakállamtitkár és Miskolczi Norbert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke megállapodtak abban, hogy a hátrányos helyzető hallgatók támogatását célzó mentorprogram megszervezése, a mentorprogram koordinációs feladatainak ellátása érdekében az OKM és a HÖOK együttmőködik. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felkérte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját, hogy a mentorprogram koordinálását végzı szervezetként lássa el a mentorprogram szervezési feladatait. A szándéknyilatkozatban megfogalmazott együttmőködés kereteit szerzıdésben rögzítik, amelyben meghatározzák a mentorszervezet feladatait, a finanszírozási szabályokat, a mentorok által végzett tevékenység általános leírását és a mentorokkal szemben támasztott egyéni szakmai felkészültségi követelményeket. 73 milliárd forint jut foglalkoztatási programokra (MTI március 6.) Jelenleg 73 milliárd forintos keret szolgálja a munkahelymegırzést, a foglalkoztatást és képzést - mondta Szőcs Erika szociális és munkaügyi miniszter az MTI-nek csütörtökön Szekszárdon, ahol a kormány válságkezelı intézkedéseirıl tartott fórumot. A miniszter kifejtette: nagy jelentıséget tulajdonít az adójavaslatoknak, amelyek csökkentik a munkáltatói terheket, a szociális tárca ugyanakkor kifejezetten a foglalkoztatás védelmében állít össze programokat. Aláírásgyőjtés a győlöletbeszéd elleni törvény azonnali módosítására (MTI március 06.) A cigányság foglalkozatása, a győlöletbeszéd elleni törvény megalkotása, valamint a kedvezményes települési önkormányzati mandátum visszaadása érdekében aláírásgyőjtésbe kezdenek a cigány önkormányzatok - errıl döntött a helyi érdekképviseletek elsı országos kongresszusa pénteken Budapesten. A magyarországi cigányság elsı országos kongresszusát Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnöke hívta össze, és az országban mőködı 1127 kisebbségi önkormányzatból 684 település 1500 képviselıje jelent meg a tanácskozáson.a résztvevık egyhangú szavazással döntöttek: 50 ezer aláírást 11

12 győjtenek össze, hogy az Országgyőlés azonnal vegye napirendre a győlöletbeszéd elleni törvény módosítását, tartós foglakozatási és önálló szakképzési alap létrehozását, valamint a helyi önkormányzatokban a kedvezményes mandátum visszaállítását. A kongresszuson részvevı önkormányzati képviselık azt követelték Kolompár Orbántól, hogy a cigányság állítson önálló listát a júniusi európai parlamenti választásokra. Aláírták a megállapodást: német testvértelepülése van Kakasdnak (TEOL.hu március 8.) Bányai Károly, Kakasd polgármestere beszédében kiemelte, évtizedes álom vált valóra ezzel. Elmondta, már az édesapja tanácselnökként is próbálkozott testvértelepülést találni. Végül a megyei német kisebbségi önkormányzat és a megyei önkormányzat vezetıi hozták össze a két falut. A kakasdi faluházban megtartott ünnepi testületi ülésen közel kétórás mősor köszöntötte az eseményt, s mindkét nyelven felolvasták a megállapodást. Vinzenz Baberschke, Radibor polgármestere beszédét azzal kezdte: Ma nem a politikát ünnepeljük, hanem történelmet írunk. Utalt a múlt néhány közös szeletére, végezetül meghívta a kakasdiakat Radiborba. Dr. Puskás Imre megyei közgyőlési elnök beszédében egyebek mellett azt mondta, akkor tudjuk megélni uniós polgárságunkat, ha megismerjük egymást Európa népeivel. Dr. Józan Jilling Mihály, a Német Kisebbségi Önkormányzatok Tolna Megyei Szövetsége elnöke többek közt szólt a párhuzamosságról, mely szerint szorbok küzdenek a német tengerben nyelvük és kultúrájuk megırzéséért, ahogy nálunk a német kisebbség küzd ezért. Közel kétórás mősor köszöntötte az eseményt és a vendégeket, a mősorban szerepelt a község apraja-nagyja. Este fogadáson találkoztak a húsztagú radibori költöttség tagjai, az önkormányzat vezetıi a helyi vállalkozókkal, az intézmények és a civil szervezetek vezetıivel. Magyar és román megyék 57 millió euróra pályáznak (MTI március 9.) Mintegy 57 millió euró értékben pályázott európai uniós források megszerzésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a román Szatmár megyei tanács - közölte Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyőlés elnöke sajtótájékoztatón Nyíregyházán hétfın. A projektben kiemelt szerepet kaptak az egészségügyi és közlekedési infrastrukturális fejlesztési pályázatok. Húsz olyan közös pályázatot adott be a két önkormányzat és intézményeik, amelyek döntıen az önkormányzati világhoz sorolhatók, ezen projektek nagy része jelenleg elbírálási fázisban van. A közgyőlés elnöke a további projektekkel kapcsolatban elmondta: a kultúra és a pedagógia területén szintén sikerült kedvezı uniós forrásokat találni. Két és félmillió forint értékben pályáztak levéltári infrastruktúra fejlesztésére és a két megye kulturális örökségének megırzésére. Csehi Árpád a Szatmár megyei tanács elnöke hozzátette: a határmentiségbıl adódó hátrányokat ezekkel a fejlesztésekkel lehetne elınnyé kovácsolni. Állami fenntartású iskolák (Népszava online március 9.) Az oktatási miniszter a múlt héten több menetben egyeztetett az állami fenntartású iskolák létrehozásáról és a héten folytatja a konzultációkat. A jelek szerint az érintettek többsége egyetért a kezdeményezéssel. Nem csoda, hisz a magyar közoktatás problémáira, az esélyegyenlıtlenségre és a szegregációra ígér gyógyírt, ugyanakkor létbiztonságot kínál az iskoláknak és a pedagógusoknak. Az önkormányzati és a közoktatási törvény bevezetése óta eltelt bı két évtized tapasztalatai alapján azt javasoljuk, hogy Magyarországon ismét iktassuk be az iskolafenntartók sorába az államot. Ezt mondta Hiller István a lapunkban két hete megjelent interjúban, amelyben elıször beszélt elképzeléseirıl. Szerinte egyedül az állam képes arra sıt ez a feladata is, hogy hasonló lehetıségeket teremtsen különbözı iskolái számára, de a gondolatot csak akkor lehet jó színvonalon megvalósítani, ha erıs szakmai egyetértés van mögötte. Az egyeztetéseket a közoktatási szakszervezetekkel, szakmai szervezetekkel kezdte meg a miniszter. 12

13 Többségük egyetértett az állami fenntartású iskolák létrehozásával. Horváth István, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség elnöke szerint a kollégiumok szolgáltatják a legriasztóbb példát arra, hogy az erısen szabdalt érdekviszonyok miként nehezítik meg sok esetben lehetetlenítik el azt, hogy egy intézményrendszer képes legyen betölteni társadalmi küldetését. Nem volt viszont elragadtatva az ötlettıl Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szervezetének elnöke, aki a foglalkoztatási és finanszírozási garanciákat hiányolta. Az Országos Szülıi Érdekképviseleti Tanács tagszervezetei egyhangúlag támogatták a miniszteri elképzelést. A Szülık Egyesülete a Gyermekekért elnöke, Simonné Toldi Ágnes azért, mert szerinte jelenleg minden osztálynak, iskolának más a tanterve, még egyik osztályból a másikba sincs átjárhatóság, nemhogy az ország másik megyéjébe. Az oktatási tárca által tervezett, egységes pedagógiai program ezt kiküszöbölné, így az esélyegyenlıséget is biztosítani tudná országszerte. Keszei Sándor, a Magyarországi Szülık Országos Egyesületének elnöke azt tartotta fontosnak, hogy garanciát kaptak a szabad iskolaválasztás fenntartására. A diákjogi szervezetek, így az Országos Diákjogi Tanács és a Diákközéletért Alapítvány is egységesen kiállt az állami iskola ötlete mellett. László Ferenc, az Országos Diákjogi Tanács elnöke fontosnak tartja, hogy folyamatos párbeszéd lehessen az önkormányzati és állami iskolák között, és kooperatív iskolarendszer alakuljon ki, ahol az együttmőködés hosszú távon jól alakítható. A héten az önkormányzati szövetségekkel, késıbb a Közoktatás-politikai Tanáccsal tárgyal a kérdésrıl a miniszter. A szakmai egyeztetések után Hiller István az ellenzéki pártokkal is tárgyalásokat kezdeményez. Ha az egyeztetések jól haladnak, akár a 2010/11-es tanévtıl is mintegy iskola kerülhetne állami kézbe. MMM: Méltóságot Mindenkinek Mozgalom (Népszabadság március 13) "Hiszünk abban, hogy a cigányok és nem cigányok közös országa talpra állítható" - a hét végén zászlót bont a Méltóságot Mindenkinek Mozgalom. A megalakulás dátuma a nemzeti ünnephez kötıdik, a helyszín stílszerően a Kossuth Klub lesz. Néhány név az alapítók közül: Fleck Gábor, Horváth Aladár, Kóczé Angéla, Michael Stewart, Neményi Mária, Szalai Júlia, Szuhay Péter, Zentai Violetta, Zolnay János. Nem kimondottan a romákra fókuszál, de a miniszterelnök felhívására hasonló céllal korábban már alakult egy mozgalom, a Magyar Demokratikus Charta. Kóczé Angéla szociológus kérdésünkre hangsúlyozta, hogy a mostani kezdeményezés nem értelmezhetı a demokratikus charta kritikájaként: az lenne a jó, ha a többféle szervezıdés az "erık egyesítését" szolgálná. A szervezık elhatározták, hogy a mozgalom megmarad a "civil keretek között", és nem kíván elindulni a választásokon. Ezzel együtt az alapítók közt akad olyan, aki - szintén cigány és nem cigány közéleti személyiségek részvételével - párt létrehozásában (is) gondolkodik. Ha a terv megvalósul, akkor a politikai palettán eggyel több szereplı lesz, amely a jelenlegi pártokból kiábrándult, de a szélsıjobboldaltól irtózó szavazók támogatására számít. Ide sorolható a Lehet Más a Politika, a Tamás Gáspár Miklós nevével fémjelzett Zöld Baloldal vagy akár az újjáélesztett, Kolompár Orbán-féle MCF Roma Összefogás Párt is. Arról, hogy utóbbi elindul-e az EP-választáson, hivatalosan csak pár nap múlva döntenek, de a párt egyik képviselıje szerint ez 99 százalékig biztosra vehetı. Élni és visszaélni - Közös ombudsmani vizsgálat az adatkezelésrıl (Népszabadság március 14.) Az adatvédelmi és a kisebbségi ombudsman közös vizsgálatban szeretné kideríteni, hogy a jogszabályok segítik-e a kisebbségi jogok érvényesülését. Vagy épp ellenkezıleg. A Közép-európai Egyetem lassan a cigányügyi konferenciák törzshelyévé válik: a napokban Etnikai adatok és statisztikák - Élni és visszaélni címmel rendeztek tanácskozást. A programot böngészve még csak az volt feltőnı, hogy a roma szakértıket majdnem teljesen kifelejtették a "felkért hozzászólók" sorából. A helyszínen azután az a balsejtelem is igazolódott, hogy a sok-sok elıadás megint elveszi az idıt a vita elıl. Az egyik meghívott szakértı a tiltakozás klasszikus formáját választotta: a szünetben távozott. 13

14 Amúgy nagyjából mindenki egyetértett azzal, hogy az etnikai vonatkozású adatok más elbírálást igényelnek a "faji indíttatású bőncselekmények" elkövetésekor, és mást, ha a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésrıl vagy esélyegyenlıségi intézkedésekrıl van szó. Rasszista támadás esetén például nem szükséges bizonyítani, hogy a sértett valóban kisebbségi-e. Lehet, hogy nem is, csak az elkövetı azt gondolta róla. És ez a perdöntı. A diszkrimináció csökkentéséhez viszont tényleg nélkülözhetetlenek a valós etnikai adatok, ám ehhez nem kell személyre szóló nyilvántartást vezetni. Trócsányi Sára, az adatvédelmi biztos hivatalának munkatársa negatív példaként említett egy esetet, amikor a józsefvárosi cigány önkormányzat "származási igazolásokat" adott ki romáknak. Az adatvédelmi és a kisebbségi ombudsman fél éve közös állásfoglalásban ítélte el a jogsértınek tartott gyakorlatot, hangsúlyozva: az ilyen tartalmú igazolás azt a látszatot kelti, hogy kibocsátója rendelkezik az igazolásban foglalt tényállítás alapjául szolgáló nyilvántartással. Zsigó Jenı, a Roma Parlament elnöke közbevetette: több érv kellene az elıadó által veszélyesnek minısített - szerinte viszont önkéntességen alapuló, ezért nem is kifogásolható - eljárással szemben. Kiderült, hogy utólag Kaltenbach Jenı volt ombudsman is más fényben látja az ügyet. Ma úgy véli, a kisebbségi önkormányzatoknak jogot kellene adni, hogy eldönthessék, ki tartozik az adott közösséghez. Többek szerint nem a törvényekkel van a baj, hanem azzal, ahogyan az adatvédelmi szabályokat értelmezik és alkalmazzák: tévesen és rosszul. Nyilvánvalónak tőnı eseteknél sem mindig sikerül bizonyítani, hogy etnikai diszkrimináció vagy rasszista bőncselekmény történt. Kaltenbach szerint ragaszkodunk ahhoz a képhez, hogy a térségben mi vagyunk a leginkább kisebbségbarát állam. Még a gyanúját is szeretnénk elkerülni, hogy a valóság ennél árnyaltabb. A konferencián elhangzott: Jóri András adatvédelmi biztos és Kállai Ernı kisebbségi ombudsman közös vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a jogszabályok alkalmasak-e a kisebbségi jogok érvényesítésére, esetleg pont fordítva, inkább akadályozzák azt. Kiss Péter: nem ígérhetjük, hogy nem lesznek érdeksérelmek (MTI március 15.) 1848 márciusának szereplıi a tettek emberei voltak, és nemcsak arról beszéltek, hogy ki a hibás, kinek kell kezébe venni az irányítást, hanem átfogó politikai programjuk volt, és a haza védelmében cselekedtek - mondta Kiss Péter kancelláriaminiszter vasárnap a XV. kerületben, Rákospalotán tartott ünnepi megemlékezésen. A miniszter kiemelte, hogy ma is cselekedni kell. "Nekünk ma az a dolgunk, hogy a válságos helyzetben megoldásokat találjunk, s azokat alkalmazzuk is. Tudnivaló, hogy ma nemhogy negyed évszázad, de negyedév sem áll rendelkezésünkre a cselekvésre. Ez azonban nem ment fel a körültekintés, az átgondoltság követelménye alól. Persze kell mérlegelnünk a szükséges lépések hatásait, várható következményeit, de nem ígérhetjük, hogy nem lesznek érdeksérelmek, mert lesznek" - fogalmazott a kancelláriaminiszter, hozzátéve, amit meg lehet védeni az eddigi vívmányainkból, azt kötelességünk megvédenünk Kiss Péter azt mondta, a mai választott vezetıknek, a teljes politikai elitnek az a dolga, hogy olyan válságkezelı megoldásokat válasszon, amelyek nem a hatalom birtoklásának jövıjérıl, hanem a haza jövıjérıl szólnak. Fontosnak nevezte, hogy az állampolgárok is megértsék, utat kell engedjenek a változásnak - tette hozzá. Beszédében Kiss Péter úgy fogalmazott, hogy a forradalom és szabadságharc talán még nagyobb és tartósabb sikereket aratott volna, ha sikerül megtalálni a módját a nemzetiségekkel közös együttmőködésnek, összefogásnak. Emlékeztetett, Magyarország roma közössége tevıleges és hazafias szerepet játszott a forradalomban, ık is a hazájukért harcoltak. El kell fogadni, hogy ez a haza az ı hazájuk is, hogy Magyarország mindannyiunké - tette hozzá. Svábbált tartottak Németkéren (MNO március 16) Gazdag programot és hajnalig tartó szórakozási lehetıséget kínált a hétvégi svábbál. A Fülöp-Heim kúria tömve volt a hagyományos tavasz eleji rendezvényen. Elıbb az általános iskolások, majd a nemzetiségi kórus és a tánccsoport is fellépett. Itt tartották Hanák Ottóné, Braun Margit Anyám szakácskönyve címő kötete német változatának bemutatóját. A könyvet a Nünberg közelében élı Fóber Attila fordította, aki erre az 14

15 alkalomra eljött Németkérre, hogy maga ajánlja a közönség figyelmébe. A svábbálban hirdették ki az idei borverseny eredményét. Fóber Ferenc, a német önkormányzat elnöke elmondta, hogy nem volt rossz az évjárat, de ráfért volna még a mintákra az érés. A negyvenöt benevezett bor közül tizenhat nem ért el minısítést, hét aranyérmet osztott a Keller János vezette bírálóbizottság, köztük egy nagyaranyat. Balázs Ignác fehér bora érdemelte ki ezt a címet és miután ez kapta a legtöbb pontot, a gazda egy különdíjat is haza vihetett egy gyapai bíráló, Fehér József jóvoltából. (teol.hu) A Stuart Máriával ünnepel a szekszárdi német színház (MTI március16.) Friedrich Schiller Stuart Mária címő drámáját viszi színre Tömöry Péter rendezésében a szekszárdi Magyarországi Német Színház (Deutsche Bühne Ungarn - DBU) a drámaíró születésének 250. évfordulója alkalmából. Az elıadás premierje kedden lesz. Frank Ildikó, a DBU igazgatója elmondta: a darabválasztásban a Schiller-év mellett a két éve bemutatott Ármány és szerelem sikere is közrejátszott. A darabot Tömöry Péter rendezi, aki jelenleg a bonni Euro Theater Central mővészeti vezetıje. A bonni társulat igazgatója és a - korábban több magyar vidéki színházban dolgozó - rendezı 2008-ban kereste fel a szekszárdi német színházat együttmőködési szándékukkal - mondta a DBU vezetıje. Frank Ildikó szerint klasszikus rendezıi felfogásban kerül színre a darab. Kosztümös elıadást láthatnak a nézık, amelynek a színvilága ugyanakkor leegyszerősített, szimbolikus, a tér, amelyben játszódik, a bezártságot érzékelteti. Az elıadás két nı párharcáról és önmagukkal való harcáról szól - fogalmazott a szekszárdi színház igazgatója. A címszerepet Frank Ildikó játssza, Erzsébet szerepében Lotz Katát láthatják. A DBU húsz elıadást tervez magyar szinkronnal, siker esetén többször is bemutatják a darabot - mondta a társulatvezetı. A határ mentén tudnak együtt élni... (HírExtra március 18.) Közös uniós pályázatokat nyújtott be egészségügyi és megújuló energia kapcsán Szentes és romániai testvérvárosa Újszentes, illetve új partnere, Zsombolya - tájékoztatta szerdán az MTI-t Szentes polgármestere. Magyar oldalon három nagy városi programhoz kapcsolódnak a pályázatok, a romániai partnernél viszont új programok indulnak mind a megújuló energia, mind az egészségügyi fejlesztés területén - mondta Szirbik Imre (MSZP). Szentesen a súlyponti kórházban indul egy kisprogram, melyben kialakítanak egy konferencia központot a zsombolyai kórházzal közösen, ahol a szakdolgozókat képzik tovább elsısorban a sürgısségi betegellátás és a traumatológia területén. Természetesen a kórházak tárgyi felszereltsége is fejlıdne a 207 ezer euróból - mondta a város elsı embere. A másik egy nagyprogram, melyben 1,3 millió euróra pályáznak, ez elsısorban a rehabilitációs feladatok ellátását biztosítja majd a két kórház betegei számára Szentesen. Miután Zsombolya a szerb határhoz közel van, így késıbb lehetıség lenne egy szerb projektbe való bekapcsolódásra is - szólt a jövırıl Szirbik Imre. Holland oktatási szakértık segítenének a magyar hátrányos helyzető gyerekek képzésében (RomNet, március 20.) Csütörtökön a holland Roc Friese Poort szakiskola vezetıi értékelı győlést tartottak Budapesten a Raoul Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnáziumban: a rendezvényt a Holland Andrássy Alapítvány szervezte. A győlésen meghatározták azokat az alapelveket, amelyek alapján megkezdıdhet a munka a holland szakiskola a Tiszadobi Gyerekváros, a Nyírvidéki Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) a tiszavasvári Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Kelet- Európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány (KUL) közt - tudta meg a Roma Sajtóközpont. 15

16 Bemutatkoznak a magyarországi cigánytelepek (c-press március 19.) A fotókat több európai nagyvárosban kiállították, itthon pedig most április végéig láthatóak. E "füstös képeket" most is levetítik Horváth M. Judit fotóriporter április végéig látogatható tárlatán, a fıvárosi Mai Manó Házban, ám az alkotó félszáz, meseszerő témájú színes fotóval egészítette ki a kollekciót, tág teret nyitva az asszociációknak. Horváth M. Judit hivatásszerően 1985-tıl kezdett fényképezni. Eleinte szabadúszóként dolgozott különbözı lapoknál. A rendszerváltástól az Amaro Drom romalap képszerkesztı-fotóriportere lett, 1994-ben pedig elnyerte a Sajtófotó-pályázat esszédíját. Szintén fotográfus férjével együtt bejárták a hazai cigánytelepeket és Más Világ címmel közös fotóalbumot jelentettek meg 1998-ban. Ez a drámai mondanivalójú, fekete-fehér képanyag még abban az esztendıben eljutott vándortárlat formájában a gyıri Mediawave kiállítására éppúgy, mint Budapesten a Vigadó Galériába. Külföldön a litvániai Kaunas után Bécs és Helsinki lett a bemutatók színhelye, tavalyelıtt pedig meghívták a lengyelországi Bielsko Bialába is. Most a magyar fıváros szívében, a Mai Manó Ház emeletén is ezeknek a "füstös képeknek" non-stop vetítése fogadja a belépıt a fotóriporter április 26-ig látható egyéni tárlatán. Annál nagyobb a kiállításlátogató meglepetése, amikor a továbbiakban megtekinti a falakon függı félszáznyi színes képet. Csalóka látszat címmel az utóbbi évtized válogatott termését tárja az érdeklıdık elé, ám ezekkel teljes fordulatot tett a szürke hétköznapok szociofotóinak riportsorozatától egy képzeletbeli mesevilág felé. Jung és Freud álomfejtéseibıl idéz a képekhez mellékelt feliratokon,vagy Weöres Sándor bőbájos gyermekverseinek részleteit illeszti az "illusztrációkhoz", s észrevétlenül magával ragadja a nézıt is a realitás prózai talajáról a gyerekek szabadon szárnyaló fantáziájának varázslatos birodalmába, félszáznyi szebbnélszebb kép erejéig. Ezek hol teljesen külön életet élnek, hol összetartoznak kisebb-nagyobb sorozatokban, egyesek meg éppen éles ellentétben állnak egymással. A végsı meghökkenés akkor következik, amikor a látványos kiállítás legutolsó termében, mindössze egyetlen üveglappal fedett fakazettában összezsúfolja valamennyi kellékét, amelyekbıl - hol drámaian, hol líraian, hol pedig humorosan - ezeket a "variációkat azonos témára" hallatlan invenció-készséggel és ötletgazdagsággal összehozta. Fókuszban a kisebbségi és többségi lét lélektana az Antirasszizmus Világnapján (Forrás: március 20.) Március 21-ét 1966-ban jelölte ki az ENSZ az Antirasszizmus Világnapjának, ezzel állítva emléket egy ban Dél-Afrikában történt, vérfürdıbe torkollott apartheid-ellenes demonstráció áldozatainak. A Szubjektív Értékek Alapítvány, az ENSZ Menekültügyi Fıbiztossága idén is közösen programokat szervez erre a napra. A 2009-es világnap fı témája "A kisebbségi és többségi lét lélektana" lesz a Millenárison. A program 13 órától kezdıdik, amelynek keretében szakmai elıadásokra és pódiumbeszélgetésekre kerül sor. Számos ismert szakértıvel és közéleti személyiséggel (Erıs Ferenc, Hárdi Lilla, Mérı László, Polgár Tamás, Sik Endre, roma falvak polgármesterei) járják körül a témakört és vitatják meg a felmerülı kérdéseket, problémákat. A szervezık célja az, hogy a véleménycserék és gondolatcsaták által közelebb kerülhessenek a kisebbségi és többségi lét pszichológiai és szociológiai hátterének megismeréséhez és megértéséhez, ezáltal pedig elfogadásához is. A szakmai elıadások és beszélgetések mellett számos gyermek és családi programmal is várják a Millenárison az érdeklıdıket. Kora délutántól továbbá mőhelyfoglalkozásokat és tréningeket tartanak; több civil szervezet mutatkozik be programjaival. Mindezekkel párhuzamosan filmvetítések és fotókiállítás is színesíti majd a délutánt 16

17 Az UNICEF A roma fiatalok megbélyegzése ellen (Forrás: ; március 21.) A rasszizmus elleni világnap alkalmából az UNICEF Magyar Bizottsága közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy ma Magyarországon a gyermekek bizonyos csoportjait diszkrimináció sújtja: a roma fiatalokat is széles körben be kell vonni a megbélyegzés és a kirekesztés elleni küzdelembe. Az idén 20 éves Gyermekjogi Egyezményben foglalt jogok megkülönböztetés nélkül megilletnek minden gyermeket. A rasszizmus elleni világnap alkalmából az UNICEF Magyar Bizottsága felhívja a figyelmet arra, hogy ma Magyarországon a gyermekek bizonyos csoportjait diszkrimináció sújtja. Etnikai hovatartozásuk miatt a roma családok, így gyakran a gyerekek is, megtapasztalják a kirekesztést és a megbélyegzést. Fokozottan sújtják ıket a társadalomban kialakult egyenlıtlenségek, például a lakhatás és a munkavállalás terén. Gyakran csak alacsonyabb szintő vagy gyengébb minıségő ellátáshoz jutnak a mindenki számára biztosított olyan szolgáltatások területén, mint az egészségügyi ellátás vagy az oktatás. Ennek következtében rosszabbak életkilátásaik, esélyeik a munkaerıpiacon. Csak nagyon lassan sikerül elırelépni olyan programok terén, amelyek ellensúlyozhatnák, vagy legalább csökkenthetnék azokat a hátrányokat, amelyeket a roma gyerekek megszületésük pillanatától magukkal visznek. Annak érdekében, hogy javuljon a roma gyerekek társadalmi integrációja és ık is teljességükben élvezhessék a gyermekeket megilletı jogokat, az UNCEF fontosnak tartja, hogy az elmúlt években elfogadott pozitív programok a nehéz gazdasági helyzet ellenére megvalósulhassanak. Elengedhetetlen, hogy a központi és a helyi intézmények a roma közösség bevonásával meggyızzék a szülıket gyermekeik fejlıdésének és oktatásának fontosságáról, s ezekben segítséget nyújtsanak nekik. Az elıítéletes gondolkodás és a diszkriminatív magatartás visszaszorításához szükséges az emberi jogok oktatásának minél szélesebb körben történı elterjesztése. A cigány fiatalok nagyobb mérvő részvétele ezekben az erıfeszítésekben növelné a programok hitelességét és hatékonyságát. - olvasható a közleményben. A média "cigányellenes megnyilvánulásai" ellen tüntettek az ORTT közelében (Népszava online március 21.) Roma és nem roma civil szervezetek, jogvédık tüntettek az antirasszista világnap alkalmából szombaton Budapesten. Demonstrációjukkal az általuk cigányellenesnek ítélt megnyilvánulásokkal szemben tiltakoztak a médiában és közszereplık fellépésében. A megmozdulás szervezıi petícióban követelték Majtényi Lászlótól, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnökétıl, hogy indítson vizsgálatot "a rasszista megnyilvánulásoknak helyet és teret adó" televíziós mősorok miatt. A VIII. kerületi Mikszáth Kálmán téren, az ORTT székházának közelében tartott demonstráción megjelent Majtényi László, aki a petíció átvétele elıtt úgy fogalmazott: az általa vezetett testület a tavalyi évben győlöletbeszéd miatt több esetben is elmarasztaló határozatot hozott, romák elleni győlöletbeszéd miatt büntetett. Hozzátette: a romák ábrázolásáról, megjelenésérıl átfogó vizsgálatot indítanak a televíziós mősorok alapján, és az eredményeket összehasonlítják a 2003-as vizsgálati adatokkal. Az ORTT elnöke azt mondta: bármit is tesznek, kevés, mert a győlölködést hatósági eszközökkel nem lehet megszüntetni. Setét Jenı, a Roma Polgárjogi Alapítvány igazgatója, a demonstráció egyik szervezıje azt hangozatta, az állampolgári és az adatvédelmi jogok országgyőlési biztosa egyetlen esetben sem emelte fel szavát, nem indított vizsgálatot a "cigányozás" és a győlölködés miatt. Megjegyezte, a szólásszabadság nem versenyezhet az emberi élethez és az emberi méltósághoz főzıdı jogokkal. "A rasszistáknak és a győlölködıknek az a szándékuk, hogy maguknak tulajdonítsák a jogot arra, hogy kijelöljék, ki az elsı és másodrendő állampolgár" - jelentette ki a roma jogvédı szervezet igazgatója, hozzátéve, ezek a megnyilvánulások a demokrácia alapkövét, az alkotmányt, továbbá a jogállamiságot, s így az egész társadalmat támadják, és egyenlıségjelet akarnak tenni a "bőnözı" és a "cigány" között. Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a rendszerváltozás legnagyobb vesztesei a romák voltak, és az elmúlt 20 évben nem indult olyan markáns, konkrét program, amely a romák életkörülményeit javította volna. Két táborra szakadt az ország, amely között nincs átjárás - mondta Hanti Vilmos. Hozzátette: május végére ezért a békés együttélés napját hirdetik meg. Szilvási István zenész, az antirasszista tüntetés másik 17

18 szervezıje a mintegy száz ember elıtt arról beszélt, hogy az uszításnak, a rasszizmusnak már halálos áldozatai is vannak. Megjegyezte, a médiában az utolsó három hónapban soha nem látott mértékben felerısödtek a cigányellenes megnyilvánulások, márpedig ezek az uszítások megengedhetetlenek egy demokráciában. Felhívta a figyelmet arra, hogy az évforduló alkalmából az ország több városában hasonló demonstrációkat tartanak jogvédı szervezetek, civilek. A rasszizmus elleni világnapot minden év március 21-én tartják a világ minden országában arról a rendırsortőzrıl megemlékezve, amely március 21-én a dél-afrikai Sharpeville-ben 72 békés tüntetıvel végzett. Az ENSZ-közgyőlés 21. ülésszakának határozata alapján 1966 óta emlékeznek erre, akkor a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napjaként, az utóbbi idıkben antirasszista világnapként. A világnap a világszerte erısödı és egyes embercsoportok társadalmi kirekesztését célzó folyamatok veszélyességére hívja fel a figyelmet. Késıbbi idıpontban kerül sor a magyar-horvát kormányülésre a Kormányszóvivıi Iroda közleménye (2009. március 25) A magyar és a horvát fél közös megállapodása alapján a március 26-i idıpont helyett késıbbi idıpontban kerül sor a két kormány együttes ülésére. Addig is folyamatos az együttmőködés a két kormány között a közös ülés napirendjére kerülı ügyekben. Az elhalasztott ülés új idıpontjáról késıbb lesz belejelentés. A magyar - lengyel barátságról beszélnek Szegeden (Promenad.hu március 26.) Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományırzı Egyesület a Lengyel-Magyar Barátság Napja és az 1848/49-es szabadságharc 160. évfordulója alkalmából a Wysocki Légió Hagyományırzı Egyesület közremőködésével ismeretterjesztı elıadást szervez ma délután Szegeden a Nemzetiségek Házában- tudtuk meg Sánta Jánostól, az egyesület titkárától. A mi szabadságunkért s a tietekért címmel az es forradalom és szabadságharcban részt vett lengyel nemzetiségő katonák emlékének tiszteletére ma délután 5 órakor a Nemzetiségek Házában ismeretterjesztı elıadást tekinthetnek meg az érdeklıdık. Március 23. a magyar- lengyel barátság napja, de tekintettel a fiatalokra, akik a hét munkanapjain jóval többen tartózkodnak a városban, inkább ma emlékeznek a híres 110 éves barátságra. Elsısorban a fiatalokat célozza meg az ismeretterjesztı elıadás- tudtuk meg Sánta Jánostól, az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományırzı Egyesület titkárától, aki azt is elmondta, fontos, hogy a fiatalabb generációs tudja, ismerje azoknak a lengyel származású katonáknak a nevét, akik a mi szabadságharcunkban is hısiesen harcoltak, ezért az elıadás is lengyel származású katonákról szól, mint például Bem tábornok. C-PRESS Meghívó Szentandrássy István, korunk legkiemelkedıbb roma festımővészének kiállítására (2009. március 25.) Tisztelettel meghívjuk Szentandrássy István, korunk legkiemelkedıbb roma festımővészének kiállítására. A kiállítás helye: Budapest. Népszínház utca A kiállítás megnyitásának idıpontja: Március. 27. Péntek. Délelıtt 11 óra. A kiállítást megnyitja: April H. Foley Amerikai Nagykövet Asszony A kiállítás címe: SZENTY A kiállítás megnyitása egybekötıdik a C-PRESS Média Alapítvány és Hírügynökség új központjának részleges megnyitásával. Nem kapta meg a gyulai román iskolát az országos önkormányzat (BEOL.hu március 26.) A szülıi és a diákszervezet véleményét nem csatolta megkereséséhez a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, így a gyulai képviselı-testület nem volt köteles automatikusan átadni neki a városi fenntartású Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumot. A ma reggel kezdıdött testületi ülésen dr. Görgényi Ernı ügyrendi bizottsági elnök elmondta, a hiányosan benyújtott anyag miatt megmaradt a képviselık mérlegelési joga, vagyis az intézményrıl ık dönthettek. 18

19 Döntöttek is: a 22 jelen lévı városvezetıbıl mind a 22 amellett szavazott, hogy megtartják az iskolát, amit az igazgatónó azon nyomban meg is köszönt, felelıs döntést emlegetve. Nemcsak az országos román önkormányzat, hanem meggyızıdésem szerint az iskola jövıjét tekintve is kedvezıtlen döntést hozott a gyulai képviselı-testület fogalmazott Kreszta Traján. Az országos román önkormányzat elnöke elmondta, ennek ellenére a továbbiakban is minden támogatást megadnak az intézménynek, és továbbra is szeretnék átvenni az iskolát. EP-választás június 7-én (http://www.europarl.europa.eu március 26.) Az Európai Unió országaiban június 4. és 7. között - Magyarországon a köztársasági elnök március 26-ai döntésének megfelelıen június 7-én, vasárnap - választják meg az Európai Parlament új tagjait a következı öt évre. Magyarország 22 képviselıt küldhet a Brüsszelben és Strasbourgban ülésezı testületbe. Az alábbi cikkben összefoglaltuk a lényeges tudnivalókat. Az európai parlamenti képviselıket 1979 óta közvetlenül választják. Az innentıl számított hatodik parlamenti ciklus 2004-ben kezdıdött és az idén ér véget. Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Az elsı magyar EP-választást ez után, június 13-án tartották, egyidıben az akkor még 25 tagú unió többi országával. Az Európai Unió minden tagállama maga dönt arról, milyen szabályok szerint választja meg saját EPképviselıit. A választási alapelvek mellett csak a választás lehetséges idıpontjait és az adott országban megválasztható képviselık számát határozzák meg közösségi szinten. Kegyeletsértı kiebrudalás sváb temetıre épült a lakópark ( MNO március 27.) A Fıvárosi Fıügyészséghez, a fıvárosi fıjegyzıhöz és az ÁNTSZ-hez fordult a kisebbségi ombudsman, mivel pénteken sajtótájékoztatón ismertetett vizsgálata szerint kegyeletsértı módon ürítették ki a soroksári temetıket. Kállai Ernı elmondta, a kerületben az északi és a déli temetı kiürítésével kapcsolatban merültek fel problémák. A Középtemetı utcai sírkert területére pedig, amelyet vélhetıen szintén nem, vagy csak részben ürítettek ki, azóta lakóparkot építettek, így az ottani jogsértések már nem tárhatók fel és nem orvosolhatóak. A Középutcai temetıt tíz éve adta el az önkormányzat egy építési vállalkozónak, és a sírkert helyén azóta egy 22 lakásos lakópark áll. A 7200 négyzetméteres területő déli temetı és az északi, Szentlırinci úti temetı amelyhez 27 ezer négyzetméternyi terület tartozik kiürítését 1985-ben és 1986-ben is meghirdették, de azt a Fıvárosi Temetkezési Intézet nem végezte el. A sírkertekben fıleg azoknak a sváboknak a hozzátartozói nyugodtak, akiket a II. világháború idején Németországba telepítettek, így nem volt, aki továbbgondozza a sírokat. Kutatások szerint ez több mit hat és fél ezer embert jelent. Hartyányi Jaroszlava az Országos Ukrán Önkormányzat elnök asszonya a Magyar Televízió Kárpát Express címő tévémősora március 25-i adásában nyilatkozott a Kárpátaljai Petıfi szobor lefestésével kapcsolatban. Fıvárosi Roma Kulturális Központ lesz a Szentkirályi utcában (MTI március 31.) Kormányzati és fıvárosi együttmőködéssel reprezentatív roma kulturális központot alakítanak ki a Szentkirályi utcában - nyilatkozta Horváth Csaba fıpolgármester-helyettes az MTI-nek annak kapcsán, hogy a Fıpolgármesteri Kabinet kedden támogatta a javaslatot. A Fıvárosi Roma Kulturális Központhoz a fıvárosi önkormányzat biztosítja a Szentkirályi utca 7. szám alatti épületet, ahol korábban a Dekoratır Iskola mőködött. Az épület felújításához és a funkció szerinti 19

20 kialakításhoz 900 millió forintot biztosít az állam. A mőködés költségeihez évi 100 millió forintot különít el költségvetésében a fıvárosi önkormányzat, a Napház-Khamorro teljes feladatkörének és a Cigányház-Romano Kher kulturális feladatainak az új intézménybe integrálása mellett. A Miniszterelnöki Hivatal és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig közszolgáltatási szerzıdés keretében évente legalább millió forint értékő szolgáltatást vásárol. A központ szakmai programjának alapját a szaktárca által az országos központ számára elkészített program adja, amit a fıvárosi szempontok szerint átdolgoznak - jegyezte meg Horváth Csaba. A fıváros és a kormányzat 2007-ben kezdte meg az elıkészületeket egy, a fıvárosban mőködı, országos feladatokat is ellátó roma kulturális intézmény létrehozásához. A Roma Integrációs Tanács a múlt év végén elutasította a kormányzati szervek és a fıváros javaslatát. A tanács szerint az országos központ kialakításához nem alkalmas a Szentkirályi utcai épület, mert az alapterülete nem elegendı a feladatok teljes körő ellátásához - olvasható az elıterjesztésében. Mohácsi Viktória kapta a Bátor Nık Nemzetközi Díját (HírExtra március 31.) Mohácsi Viktória európai parlamenti képviselıje kapta az idei Bátor Nık Nemzetközi Díját; az Egyesült Államok nagykövetségének elismerését April H. Foley nagykövet adta át a roma származású liberális politikusnak kedden Budapesten. Az elismerést, melyet 2007-ben Condoleezza Rice, az akkori amerikai külügyminiszter alapított, minden év márciusában, a nemzetközi nınap közelében, az amerikai nıi történelem hónapja alkalmából ítéli oda az adott ország nagykövete annak a nınek, aki a szabadság, az igazságosság és a társadalmi béke megteremtésén maradandót alkotott, jelentıs eredményt ért el. Mohácsi Viktória a díj átvételekor úgy fogalmazott: hiszek a békés egymás mellett élés lehetségességében, annak ellenére, hogy nem ez a magyar valóság. Mohácsi Viktória a magyarokat és romákat összefogására szólította fel. Ne erısödjenek és ne terjedjenek a faji üldöztetések, közösen építsenek olyan egységes magyar nemzetet, ahol nem kell bátorság ahhoz, hogy mindeni az legyen, aminek született - mondta. Elindult az Út a munkához program (Népszava online április 2.) Tegnap indult az Út a munkához program. A megkérdezett munkaügyi központok vezetıi állítják, a segélyezettek többségének lesz munkája. Vas István, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ igazgatója elmondta, hogy a jogosultak kétharmadának legalább hét hónapig tudnak munkát adni az önkormányzatok. Az érintettek 45 százaléka középfokú végzettségő, többségük nı, ıket elsısorban az oktatásban és az egészségügyben foglalkoztatják. Az adatok szerint an vannak, akik 35 év alattiak, és nem fejezték be az általános iskolát, nekik a támogatásért iskolapadba kell ülniük. Az önkormányzatoknak április 15-ig kell foglalkoztatási tervet készíteniük arról, milyen munkakörökben, mennyi ideig és hány fıt szeretnének foglalkoztatni, de a költséget is ki kell kalkulálniuk. A régió 211 települése közül 130-ban már elkészültek a tervek. Kiderült: az önkormányzatok egy része a csak késıbb munkanélkülivé válóknak is tud munkát ajánlani, máshol csak a jelenlegi ügyfelekkel számolnak, és vannak olyan helyhatóságok is, amelyek rotációs rendszerben néhány hónapos feladatokat szerveznek. Április elseje és június 30. között legalább hatezer, munkára kötelezett kezdhet dolgozni. Vas István elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak százalékát szeretnék az elsıdleges munkaerıpiacra juttatni; a jól dolgozó, motivált alkalmazottakat lefölözik. Megjegyezte, sokan a segély megvonása ellenére sem vállalnak közmunkát, vélhetıen eddig is és ezután is feketemunkából élnek. Az Észak-Alföldön is hasonló a helyzet, bár ott rövidebb ideig dolgozhatnak majd az érintettek. Miskó Istvánné, a regionális munkaügyi központ vezetıje elmondta, 389 településbıl 201 készítette el a közfoglalkoztatási tervet, aszerint 40 ezer 700 eddigi segélyezettnek kellene dolgoznia, 30 ezer 600-nak tudnak 3-5 hónapos munkát ajánlani. Legalább 4100-an nem fejezték be az általános iskolát, ıket képzésre kötelezik. Áprilisban indul és novemberig tart egy nagy közmunkaprogram is, abban várhatóan 500 dolgozhatnak majd. Mint ismert, április 1-jétıl a munkaképes eddigi segélyezettek vagy munkát és azért minimálbért, vagy ha nem tudnak számukra feladatot biztosítani, rendelkezésre állási támogatást kapnak. Csak az 55 éven felüliek, a 20

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. december

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S az önkormányzat civil stratégiája tapasztalatainak áttekintésérıl

E L İ T E R J E S Z T É S az önkormányzat civil stratégiája tapasztalatainak áttekintésérıl Budapest Fıváros XV. Kerület Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 1601 Bp., Pf. 46. Fogadónap: Minden hónap elsı csütörtök: 13 30-17 15 Telefon: 307 6479 Fax: 307-7360 Ikt. sz.: Ülésszám: Képviselı-testületi

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS Budapest Fıváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Fıpolgármester-helyettes *1000050705873* *1000050705873* ikt. szám: FPH037 /968-16 /2012 tárgy: Javaslat a Fıvárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 138/2014. JEGYZİKÖNYV amely készült 2014. február 11-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. március

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben