E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának május 23-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: /2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának május 23-i ülésére Tárgy: A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság évi beszámolója a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról, a ok felhasználásáról Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter referens, Humánszolgáltatási Főosztály Kárpáti Árpád a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezető igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) a.) pontjában meghatározott gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos kötelező megyei feladatait a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal (a továbbiakban: Társaság), a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal (a továbbiakban: Közalapítvány), valamint civil szervezetekkel együtt látja el. A megyei önkormányzat a Társaságot a Közalapítványon belül kialakított és működő Ifjúsági Információs Iroda szervezeti egységből hozta létre évben oly módon, hogy a megalakítással egyidejűleg a feladatok ellátására szerződést (a továbbiakban: Ellátási Szerződés) kötött. Ennek keretében a Társaság gondoskodik a megyében élő gyermekek és fiatalok számára információs és tanácsadó szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről; segíti a gyermek és ifjúsági szervezetek, öntevékeny csoportok megalakulását, működését; támogatja a gyermekek és fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése érdekében szervezett programokat, rendezvényeket. A Társaság szervezi a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum munkáját, segítőként és koordinálóként vesz részt a Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztal tevékenységében. A megyei önkormányzat a feladatok ellátásához működési t, térítésmentes székhely és irodahelység használatot, valamint a kiírt nemzetközi, hazai ifjúsági témájú pályázatokon való részvételt (önrész) biztosítja. A Társaság, mint kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező, közösségi, társadalmi tevékenységet folytató szervezet, évenként - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően tesz eleget beszámolási kötelezettségének: a közhasznúsági jelentés elkészítésével, jóváhagyásával és ellenőriztetésével, valamint ezek tartalmi előírásira vonatkozó feltételek betartásával. Ugyanakkor - az Ellátási Szerződés 4. pontja alapján a Társaság minden évben, a mérlegkészítés időszakában beszámol a Baranya Megyei Önkormányzatnak a vállalt kötelezettségek teljesítéséről is. A beszámoló elfogadásáról (átruházott hatáskörben) a megyei önkormányzat illetékes szakbizottsága dönt. A Társaság gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése a jogszabályokban meghatározott módon történik. A Társaság képviselője (ügyvezető igazgatója) a jogszabályi előírások betartásával elkészítette a évről szóló közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza a számviteli beszámolót, részletesen a kapott ok mértékéről és felhasználásáról szóló beszámolót; a vagyonnal való gazdálkodásról szóló beszámolót; a cél szerinti juttatások kimutatását; a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokat, valamint összefoglaló szöveges tartalmi beszámolót a évi tevékenységről. (1. számú melléklet)

2 2 A szakmai tevékenységét átfogó tartalmi beszámoló alapján a Társaság évi tevékenységéből az alábbi jellemzők emelhetők ki. Továbbra is működtette a megyei és Pécs városi érdekegyeztetési fórumait: ellátta a fórumok titkári feladatait, háttérmunkálatait, szervezte üléseit, kapcsolatot tartott az önkormányzatok és civil szervezetek között. A megyei önkormányzat ifjúsági koncepciójának cselekvési tervét koordináló Ifjúsági Munkacsoport -ot működtette: szervezte üléseit, előkészítette a tárgyalandó napirendeket. Részt vett a Kábítószerügyi Egyezető Fórum, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács, a Regionális Ifjúsági munkacsoport munkájában. Ellátta a megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörét. A Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ és végponthálózata segítségével továbbra is végezte az ifjúsági információszolgáltató és tanácsadó tevékenységet. (pl. albérlet-közvetítés, tanulás-módszertani tanácsadás, stb.) Fejlesztette a Tett-Hely hálózatot: irodafejlesztést valósított meg 5,5 millió forint értékben 15 végponton, 10 pécsi irodában fejlesztette az Ifjúsági Klubhálózatot, rendszeresítette a Hálózati Munkacsoport üléseket. Új végpontok csatlakozását segítette elő: az Alternatíva (Pécs) és Klubnext (Mohács) ifjúsági szervezetet sikerült bevonnia a hálózatba. Több ifjúsági célú rendezvény, képzés főszervezőjeként is tevékenykedett: - Hálózati képzést szervezett Sikondán március 7-9. között, - Csellengők ifjúsági tábort bonyolított Orfűn augusztus között, - Érzem és teszem ifjúsági tábort, valamint EU képzőtábort vezetett Déldunántúli gyermek- és ifjúsági önkormányzatok részére Orfűn július között, - Alpok-Adria Ifjúsági Konferenciát szervezett Pécsen július között, - Civitas képzést bonyolított Pécsen szeptember 29.- október 3. között, - Európai Uniós pályázati konferenciát tartott Pécsen november között. Közreműködött (többek között) a Nemzeti Ifjúsági Információs Dokumentációs Központ létrehozásában, az Európa Vonat nemzetközi programban, valamint a Testvárosi Ifjúsági Konferencián. A tartalmi beszámoló alapján a Társaság évi szakmai tevékenysége megfelel a jogszabályi követelményeknek, összhangban áll a megyei gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásának átvállalásáról szóló Ellátási Szerződésben foglaltakkal. A közhasznúsági jelentésben a helyi önkormányzattól kapott ok között szereplő, a Baranya Megyei Önkormányzat által a Társaság számára évben biztosított ok jellege és mértéke a valóságnak megfelel. A Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt évben az Ellátási Szerződésben vállalt egyéb közvetett ok mellett a Társaságnak működésre ezer forintot biztosított. Pályázati önrészként az Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott A közösségi védelem alatt álló város című pályázathoz ezer forintot, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak kiegészítő ára beadott Baranyai fiatalokért ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében című pályázathoz ezer forint pályázati önerőt bocsátott rendelkezésre. Továbbá elkülönített a évi költségvetésről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletében tervezett intézményi pályázati keret terhére ezer forintot a Társaság számára, mely összeget a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghirdetett Gyermek és ifjúság önálló projekt, Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése című

3 3 pályázat önerejeként mutathatott fel a szervezet. (lásd. Norvég Finanszírozási Mechanizmus). Ugyanakkor a megyei önkormányzat átadta az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól az ifjúsági feladatellátásra még évben elnyert ezer forint összegű pályázati t is. Ezt a Társaság a pályázati célnak megfelelően használta fel, és a pályázati elszámolási és beszámolási kötelezettséget a kiírásnak megfelelően teljesítette. Az illetékes szakminisztérium az elszámolást a szakmai beszámolóval együtt elfogadta, melyről a Baranya Megyei Önkormányzatot is értesítette. A Társaság közhasznúság jelentését dr. Fehér Mihály bejegyzett, független könyvvizsgáló (MKVK ig. sz ) ellenőrizte, véleményezte (2. számú melléklet). A könyvvizsgálat során a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részleteit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását tekintették át az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján. Elvégezték a Társaság évre vonatkozó eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének átvilágítását is. A könyvvizsgálat magába foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés leglényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az eszközök és a források egyező végösszege ezer forint, a mérleg szerinti eredmény ezer forint. A záradék végső megállapítása alapján a Baranya Ifjúságáért Kht december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képes ad. A Társaság közhasznúsági jelentésével, a csatolt független könyvvizsgálói jelentéssel a szakterületen tevékenykedő szakértői is egyet ért. Véleménye szerint a Társaság évi tevékenysége és gazdálkodása megfelel a törvényi előírásoknak és a közhasznú szervezetekkel szemben támasztott követelményeknek. Javasolja a beszámoló elfogadását. (3.sz. melléklet) Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentésében foglaltakat tudomásul veszi és a Társaság évi szakmai beszámolóját elfogadja. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, május 14. Szatyor Győző sk.

4 1. számú melléklet Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott mértéke f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1

5 a.) Számviteli beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás összköltség eljárással A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Mellékelve! b.) Költségvetési felhasználása A Kht. részére összesen forint költségvetési t ítéltek meg a költségvetés különböző alrendszereiből. Ebből és a évi elhatárolásokból felhasználásra került összesen forint. Az alábbi kimutatás részletezi a ok felhasználását: Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott HU R6-S évi HU R5-H évi HU R6-S évi HU R2-H HU R2-H HU R5-H HU R6-S évi EVS küldés 57 (II. részlet) EVS küldés 205 (II. részlet) EVS küldés 334 EVS fogadás 238 EVS fogadás 200 EVS fogadás 685 EVS küldés 462 2

6 HU R4-S HU R3-S HU R3-S HU R2-S HU R3-S HU R2-H HU R3-H HU R5-S HU R5-S HU R5-H HU R4-H ICSSZEM NKA-PANKKK 200 IFJ-GY-DD-06-B0012 IFJ-GY-DD-06-C0037 IFJ-GY-DD-06-TA0127 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány IFJ-GY-DD-05-D évi 334 EVS küldés 312 EVS küldés EVS küldés 313 EVS küldés EVS küldés 334 (I. részlet 945 EVS fogadás EVS fogadás EVS küldés 292 EVS küldés 916 EVS fogadás EVS fogadás Csellengők módszertan (4.485 e Ft elhatárolva 2007-re) Amatőr együttes 200 CD kiadása 500 MIKSZ IRM - OBmB DD-30 Britt Nagykövetség HU R évi Alakítsd életed képzés Érzem és teszem 300 Tourist Police program Nyisd meg! - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Közösségi védelem alatt álló város prog. Felkereső tájékoztató munka ára Sporttal az erőszak ellen program Tett-Rádió program

7 HU R2 HU R Csellengők tábor 663 Study Visit Összesen évi: Baranya Megyei Önkormányzat BM-ICSSZEM IFJ-BM évi BMÖ Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Összesen 2006 évi: Pécs MJV Önkormányzata Helyi önkormányzattól kapott Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Közösségi védelem alatt álló város program Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész e Ft elhatárolva 2007-re ICSSZEM BM-ICSSZEM IFJ-BM évi PMJV Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJ Város Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Csellengők módszertan Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Tourist Police program 400 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész Közösségi védelem alatt álló város program önrész (2.088 e Ft elhatárolva) 4

8 Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Nagyvárosi bűnmegelőzési program Nagyvárosi bűnmegelőzési program Összesen 2006 évi: Önkormányzati összesen: Egyéb Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ 584 Közhasznú munka a Munkatapasztalatszerző 584 Összesen: c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Baranya Ifjúságáért Kht. nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. A Társaság törzstőkéje ezer Ft, csak az esetleges likviditási problémák kezelésére használjuk fel, ami után visszapótlásra kerül. A Társaság szabad pénzeszközei növekedtek az év során ezer Ft-ról ezer Ft-ra. Eszközbeszerzésünk összesen ezer Ft összegben (extrém sportpálya, informatikai eszközök, sporteszköz) történt. A Társaság tárgyi eszközeiből értékesítés nem történt. Terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra ezer Ft értékben, terven felüli selejtezés 280 e Ft, kisértékű beszerzésként leírt beszerzés pedig e Ft. (Részletesen a mellékletben) Összesen a tárgyi eszközök ezer Ft értékkel növekedtek. d.) Cél szerinti juttatások kimutatása A Baranya Ifjúságáért Kht. nem nyújtott semmiféle t évben más szervezetnek, vagy személynek. 5

9 e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott mértéke Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott HU R6-S évi HU R5-H évi HU R6-S évi HU R2-H HU R2-H HU R5-H HU R6-S évi HU R4-S HU R3-S HU R3-S HU R2-S HU R3-S HU R2-H HU R3-H HU R5-S HU R5-S EVS küldés 57 (II. részlet) EVS küldés 205 (II. részlet) EVS küldés 334 EVS fogadás 238 EVS fogadás 200 EVS fogadás 685 EVS küldés EVS küldés 312 EVS küldés EVS küldés 313 EVS küldés EVS küldés 334 (I. részlet 945 EVS fogadás EVS fogadás EVS küldés 292 EVS küldés 6

10 HU R5-H HU R4-H ICSSZEM NKA-PANKKK 200 IFJ-GY-DD-06-B0012 IFJ-GY-DD-06-C0037 IFJ-GY-DD-06-TA0127 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány IFJ-GY-DD-05-D évi IRM - OBmB DD-30 Britt Nagykövetség HU R évi HU R2 HU R EVS fogadás EVS fogadás Csellengők módszertan (4.485 e Ft elhatárolva 2007-re) Amatőr együttes 200 CD kiadása MIKSZ 432 Alakítsd életed képzés Érzem és teszem 300 Tourist Police program Nyisd meg! - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Közösségi védelem alatt álló város program Felkereső tájékoztató munka ára Sporttal az erőszak ellen program Tett-Rádió program Csellengők tábor 663 Study Visit Összesen évi: Helyi önkormányzattól kapott Baranya Megyei Önkormányzat BM-ICSSZEM IFJ-BM BMÖ évi Baranya Megyei Önkormányzat Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására

11 Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Közösségi védelem alatt álló város program Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész e Ft elhatárolva 2007-re 1500 Összesen 2006 évi: Pécs MJV Önkormányzata ICSSZEM BM-ICSSZEM IFJ-BM évi PMJV Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJ Város Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Összesen 2006 évi: Önkormányzati összesen: Csellengők módszertan Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Tourist Police program 400 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész Közösségi védelem alatt álló város program önrész Nagyvárosi bűnmegelőzési program Nagyvárosi bűnmegelőzési program (2.088 e Ft elhatárolva 2007-re) Egyéb Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ 584 Összesen: Közhasznú munka a Munkatapasztalatszerző

12 Vállalkozói Pécsi Vagyonkezelő és Extrém, sportpálya Városgazdálkodási Zrt. létesítésére Grósz és Társa Bt. 500 Sportpálya létesítésére 500 Összesen: f. ) A Baranya Ifjúságáért Kht. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője évben a következő juttatásokat kapta: Bruttó bér (12 hó) Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés (12x4000,-): Ft Összesen: Ft A Felügyelő Bizottság tagjai 2006-ben tiszteletdíjat nem kaptak. g.) A évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1. Központi iroda szolgáltatásai: - Információszolgáltatás (albérletekről, rendezvényekről helyi, regionális és országos szálláslehetőségekről, közoktatási, felsőoktatási és egyéb képzési lehetőségekről, nyelvtanulási lehetőségekről, nyelvvizsgákról, pályázatokról, közlekedési információkról, közérdekű információkról, táborozási lehetőségekről) - Tanácsadások: egyének és szervezetek részére ingyenes jogi, pályázatírási, pályaválasztási, diákjogi, tanulásmódszertani, életvezetési tanácsadás - Irodai- és számítástechnikai szolgáltatások (internet, fénymásolás, fax, CD- DVD írás, szkennelés, nyomtatás stb.) - Egyebek (Folyóirat olvasási lehetőség és szakmai könyvtár biztosítása;; nemzetközi és hazai programokra jegyek, tagkártyák bizományos árusítása) 2. Tett-Hely Hálózat fejlesztése: - Irodafejlesztés 15 irodában: 5,5 millió - Ifjúsági Klubhálózat fejlesztése 10 pécsi irodában: 4,5 millió - Megszűntetett tagság: Mohács IC, Komló KH - Új végpontok: Alternatíva (Pécs), Klubnext (Mohács) - Csatlakozás előtt álló végpont: Komló Teleház, Alsómocsolád, Sásd, Szentlőrinc, Sellye, Mohács IC - Rendszeres Hálózati Munkacsoport ülések 9

13 3. Hálózati tagok: Pécsett: - Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ (Széchenyi tér 9.) - Tett-Hely Meszesi Végpont (Meszes) - Ifjúsági Ház (Belváros) - Szivárvány Gyermekház (Uránváros) - Apáczai ÁNK Művelődési Ház (Kertváros) - Apáczai ÁNK MH Közösségi Ház (régi Kertváros) - Ifjúsági Unió Pécs Net-Megálló (Ledina) - Közösségek Háza (Pécsújhegy) - Alternatíva (Pécs Pláza, Kertváros) - Istenkúti Közösségért Egyesület (Ürög) - Pécsbányai Ifjúsági Egyesület közösségi háza (Pécsbánya) - Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda PTE-KÖSZI (Uránváros) A megyében: - Pécsváradi Ijfúsági Önkormányzat - Siklósi Teleház - Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület - Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány - Klubnext - Mohács 4. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés: - Baranya Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Munkacsoportja - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése - Diákfórumok szervezése - Szociálpolitikai Kerekasztal tagság - Baranyai Civil Ifjúsági és Sport Kerekasztal tagság - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagság - Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács tagság - Regionális Ifjúsági Munkacsoport - Részvétel a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának munkájában (jelenleg MKISB) - Részvétel Pécs MJV Önkormányzata Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága munkájában (jelenleg TKB) 5. Szakmai tanácskozások, képzések: - Hálózati képzés (Sikonda, március 7-9.) - Csellengők ifjúsági tábor (Orfű, augusztus 7-13.) - Érzem és teszem ifjúsági tábor (Orfű, július ) - EU képzőtábor Dél-dunántúli gyermek- és ifjúsági önkormányzatok részére (Orfű, július ) - Alpok-Adria Munkaközösség ifjúsági konferencia szervezése ( ) - Civitas képzés (2006. szeptember 29-október 3.) - Európa Uniós pályázati konferencia (2006. november ) 10

14 Közreműködés: - Nemzeti Ifjúsági Információs Dokumentációs Központ létrehozása, szakmai nap, Zámoly, Civil Hálózatok konferencia (Budapest ) - Testvérvárosi Ifjúsági Konferencia (Pécs, ) - Részvétel több országos rendezvényen (ICSSZEM, SZMM, IRM, OBMB, HAYICO stb.) - Részvétel több megyei és városi civil fórumon - Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Pécsi Rendőrkapitányság fórumain - Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal szakmai fórumain - Európa Vonat nemzetközi program (Pécs, ) - MATRIOSCA program (Ausztria, ) 6. Szakmai együttműködések: - Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - EURODESK partner - HAYICO tagság - Csellengők programban több partnerrel - Baranya Megyei Munkaügyi Központ (közhasznú és munkatapasztalat szerző foglalkoztatás; pályaválasztási kiállítások, képzési és állásbörzék) - Közös rendezvények a Baranya Megyei Európai Információs Ponttal - Civitas Egyesület - Testvérvárosi kapcsolatok építése (Graz, Eszék, Fellbach) - Dunamenti Tartományok Munkaközössége Ifjúsági Bizottsága - Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozata - Pécsi Ifjúsági Központ - Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat - MIOK Alapítvány - Többcélú Kistérségi Társulások Egyetemi kapcsolatok: - PTE-FEEK szakmai gyakorlat biztosítása ifjúságsegítő szakos hallgatóknak - PTE-BTK és IGYFK terepgyakorlat szociális munkás és szociálpolitikus szakos hallgatók részére - PTE PMMFK nyári gyakorlat mérnöktanár hallgatók részére 7. Folyamatban lévő programok Elbírálás alatt: - Norvég Alap, Tett-Háló Baranyában - A "Tett-Háló" komplex ifjúsági szolgáltatás fejlesztése Euro ( ,-) Baranya Megyei Önkormányzat önrész ,- Pécs MJV Önkormányzata önrész , ről átnyúlt pályázati programok: - Pécs MJV ifjúsági feladatainak a - Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatainak a 2007-re átnyúlt pályázati programok: - Pécs MJV ifjúsági feladatainak a ( ,-) - Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatainak a ( ,-) 11

15 2007-re áthúzódó programok: - A közösségi védelem alatt álló város OBmB ( ) - Sporttal az erőszak ellen ( ) - Csellengők módszertan kidolgozása ( ) 2005-ben benyújtott: 20 db Nyertes: 16 db 2006-ban benyújtott: 32 db Nyertes: 29 db Elbírálás alatt: 2 db 8. Következő évek kiemelt feladatai: - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve végrehajtása - Pécs MJV Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve végrehajtása - Tett-Hely ifjúsági szolgáltató hálózat fejlesztése - Csellengő fiatalok komplex ifjúsági modellprogram fejlesztése - Nemzetközi programok fejlesztése (pl. felkészülés az Európa Kulturális Fővárosa programra) - Az ifjúságsegítő szak gyakorlati képzésének fejlesztése - Extrémsport központ fejlesztése, működtetése Pécs, április 24. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 12

16 Baranya Ifjúságáért Kht. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: évi Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

17 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság A Társaság rövid neve: Baranya Ifjúságáért Kht. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Cégbejegyzés száma: Cg Cégbejegyzés dátuma: január 31. Alapító okirat kelte: december 3. Alapító: Jegyzett tőke Közhasznúsági fokozat: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezetek: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 7621 Pécs, Széchenyi tér Ft, azaz hárommillió Ft készpénz Kiemelten közhasznú Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: március 30. A Baranya Ifjúságáért Kht. szervezeti felépítése: - A Kht. alapítója április 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat, az alapítói jogokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke gyakorolja. - A Kht tevékenységét hat főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe három főt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált, további három tagját pedig Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak. - A Kht. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Baranya Megyei Önkormányzat nevez ki. - A Kht. a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatait. - A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. 1.1 A Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1998 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/1999.(I.25.) Kgy határozata alapján. 14

18 A Központ működtetését január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma - mint alapító tulajdonos döntése alapján a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság vette át, melyet a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság január 31-én Cg számon a cégjegyzékbe kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett. 1.2 A tevékenység A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 181/2001.(XII.18.) és Pécs MJ Város Önkormányzat Közgyűlése 65/2002. (02.28.) számú határozatainak megfelelően március 29-én ünnepélyes keretek között került sor a két önkormányzat közötti megállapodás és a Baranya Ifjúságáért Kht-val kötendő ellátási szerződések aláírására. Ezen megállapodások szerint a Kht. a következő feladatokat látja el: - Gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése, képzések szervezése. - Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a megyei ifjúsági szakmai koordináció ellátása, és az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése. - A megyei és városi gyermek és ifjúsági érdekegyeztetés fórumának működtetése - A megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása. - A megyében és Pécs városában működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének segítése. - Diákönkormányzatok információs adattárának kialakítása, jogi tanácsadás, képzések szervezése, programbörze, diákjogi referensi hálózat kiépítése. - Táborozási lehetőségek ismertetése, tájékoztatás ifjúsági szálláslehetőségekről Magyarországon és Európában. - Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás. - A gyermekvédelmi törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése. - A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel. - Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó megyei programok szervezése, koordinálása. - A megyén belül működő korosztályi illetve támogatói gyermek és ifjúsági célú szerveződések munkájának, működésének a. - Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása Pécsett, a megyében és a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról. - A Baranyában és Pécsett élő gyermekek és fiatalok szocializációjának segítése, érdekérvényesítési képességük fejlesztése. - Megyei végpontok működtetésének a, a szolgáltatások megyei jellegének erősítése és a távolabbi településeken élő fiatalok igényének kielégítése. - Hazai és nemzetközi ifjúsági programok szervezése. - A fiatalok és szervezeteik felkészítése az EU integrációra. 1.3 Éves beszámoló és könyvvezetés A Baranya Ifjúságáért Kht. a könyvvezetése és az éves beszámoló elkészítése során a következő jogszabályokat vette figyelembe: évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban SZT) - 224/2000 Kormányrendelet (XII.19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A Baranya Ifjúságért Kht. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kht. az ÁFA tv a szerint alanyi adómentességre jelentkezett be. A Kht beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) 15

19 - az eredménykimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. 1.4 Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 2.1 Befektetett eszközök A Kht. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenés a következő módon számolható el: - az immateriális és a lineáris javaknál az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint, - a tárgyi eszközöknél a bruttó értékalapú módszert, azon belül is a lineáris, az évenként azonos kulccsal számított leírást kell alkalmazni. Az értékcsökkenési kulcsok az eszközök várható hasznos élettartama alapján kerülnek meghatározásra. A értékcsökkenési kulcsok az egyes eszközkategóriában az alábbiak szerint alakulnak: Számítógép és a hozzá tartozó alkatrészek: 33 % Gépek, berendezések 20 % Szoftverek: 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % évi értékcsökkenés elszámolása (Ft-ban): Ssz. Megjegyzés Nyitó érték Beszerzések évi écs. Záró érték 1. Üzemi gépek, berendezések Irodai berendezések Egyéb berendezések Szellemi termékek Egyéb épület Összesen: A Kht minden Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 2.2 Forgóeszközök A Kht. a forgóeszközök között szerepelteti azokat az eszközöket, amelyek 1 éven belül elhasználódnak. 16

20 A Kht. a követeléseket a mérlegben - kivéve a devizában fennálló követeléséket - bekerülési értéken szerepelteti (519 ezer Ft). A behajthatatlanná vált követeléseket nem szerepelnek a mérlegben. 2.3 Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között jelennek meg az olyan követelések, melyek a megállapodás szerint évre lettek jóváhagyva, de teljesítésükre csak évben kerül sor. Ezek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A évi mérlegben van ilyen követelés, ez alapján ezer Ft az aktív időbeli elhatárolás. 2.4 Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Kht. saját tőkeként - a számviteli törvény meghatározása szerint /35../ - olyan tőkerészt mutat ki, amelyet a tulajdonos, az alapító bocsátott a vállalkozás rendelkezésére A Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke, az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összegben, jelen esetben e Ft A tőketartalék A tőketartalék összege negatív nem lehet, a tőketartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni Az eredménytartalék Az eredménytartalékot a mérlegben könyv szerinti értékben kell kimutatni, jelen esetben e Ft Értékelési tartalék A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni A mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményt a mérlegbe könyv szerinti értékkel kell felvenni. Jelen esetben ez ezer Ft. 2.5 Kötelezettségek értékelése A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Kötelezettségek (e Ft): Szállítói szolgáltatások 159 Rövid lejáratú kötelezettségek (bér és járulékok) Összesen

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006.

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: 21177923-9133 - 571-02 Cégjegyzék száma: 02-14 - 000081 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás,

Részletesebben

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 21177923-9499 - 599-02 Cégjegyzék száma: 02 09-072806 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás,

Részletesebben

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: 21177923-9133 - 571-02 Cégjegyzék száma: 02-14 - 000081 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 878/2008. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. május 25-i ülésére

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. május 25-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 1541/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005.

Részletesebben

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004.

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési támogatás felhasználása c) Vagyon

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 908-2/2008. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2008.

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1083-2/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentése

Tárgy: A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentése Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 1137-2/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 2008.01.01. 2008.12.31. -1- Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 213. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 214. február 3. ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 213. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben