E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának május 23-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: /2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának május 23-i ülésére Tárgy: A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság évi beszámolója a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról, a ok felhasználásáról Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter referens, Humánszolgáltatási Főosztály Kárpáti Árpád a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezető igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) a.) pontjában meghatározott gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos kötelező megyei feladatait a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal (a továbbiakban: Társaság), a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal (a továbbiakban: Közalapítvány), valamint civil szervezetekkel együtt látja el. A megyei önkormányzat a Társaságot a Közalapítványon belül kialakított és működő Ifjúsági Információs Iroda szervezeti egységből hozta létre évben oly módon, hogy a megalakítással egyidejűleg a feladatok ellátására szerződést (a továbbiakban: Ellátási Szerződés) kötött. Ennek keretében a Társaság gondoskodik a megyében élő gyermekek és fiatalok számára információs és tanácsadó szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről; segíti a gyermek és ifjúsági szervezetek, öntevékeny csoportok megalakulását, működését; támogatja a gyermekek és fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése érdekében szervezett programokat, rendezvényeket. A Társaság szervezi a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum munkáját, segítőként és koordinálóként vesz részt a Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztal tevékenységében. A megyei önkormányzat a feladatok ellátásához működési t, térítésmentes székhely és irodahelység használatot, valamint a kiírt nemzetközi, hazai ifjúsági témájú pályázatokon való részvételt (önrész) biztosítja. A Társaság, mint kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező, közösségi, társadalmi tevékenységet folytató szervezet, évenként - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően tesz eleget beszámolási kötelezettségének: a közhasznúsági jelentés elkészítésével, jóváhagyásával és ellenőriztetésével, valamint ezek tartalmi előírásira vonatkozó feltételek betartásával. Ugyanakkor - az Ellátási Szerződés 4. pontja alapján a Társaság minden évben, a mérlegkészítés időszakában beszámol a Baranya Megyei Önkormányzatnak a vállalt kötelezettségek teljesítéséről is. A beszámoló elfogadásáról (átruházott hatáskörben) a megyei önkormányzat illetékes szakbizottsága dönt. A Társaság gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése a jogszabályokban meghatározott módon történik. A Társaság képviselője (ügyvezető igazgatója) a jogszabályi előírások betartásával elkészítette a évről szóló közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza a számviteli beszámolót, részletesen a kapott ok mértékéről és felhasználásáról szóló beszámolót; a vagyonnal való gazdálkodásról szóló beszámolót; a cél szerinti juttatások kimutatását; a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokat, valamint összefoglaló szöveges tartalmi beszámolót a évi tevékenységről. (1. számú melléklet)

2 2 A szakmai tevékenységét átfogó tartalmi beszámoló alapján a Társaság évi tevékenységéből az alábbi jellemzők emelhetők ki. Továbbra is működtette a megyei és Pécs városi érdekegyeztetési fórumait: ellátta a fórumok titkári feladatait, háttérmunkálatait, szervezte üléseit, kapcsolatot tartott az önkormányzatok és civil szervezetek között. A megyei önkormányzat ifjúsági koncepciójának cselekvési tervét koordináló Ifjúsági Munkacsoport -ot működtette: szervezte üléseit, előkészítette a tárgyalandó napirendeket. Részt vett a Kábítószerügyi Egyezető Fórum, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács, a Regionális Ifjúsági munkacsoport munkájában. Ellátta a megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörét. A Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ és végponthálózata segítségével továbbra is végezte az ifjúsági információszolgáltató és tanácsadó tevékenységet. (pl. albérlet-közvetítés, tanulás-módszertani tanácsadás, stb.) Fejlesztette a Tett-Hely hálózatot: irodafejlesztést valósított meg 5,5 millió forint értékben 15 végponton, 10 pécsi irodában fejlesztette az Ifjúsági Klubhálózatot, rendszeresítette a Hálózati Munkacsoport üléseket. Új végpontok csatlakozását segítette elő: az Alternatíva (Pécs) és Klubnext (Mohács) ifjúsági szervezetet sikerült bevonnia a hálózatba. Több ifjúsági célú rendezvény, képzés főszervezőjeként is tevékenykedett: - Hálózati képzést szervezett Sikondán március 7-9. között, - Csellengők ifjúsági tábort bonyolított Orfűn augusztus között, - Érzem és teszem ifjúsági tábort, valamint EU képzőtábort vezetett Déldunántúli gyermek- és ifjúsági önkormányzatok részére Orfűn július között, - Alpok-Adria Ifjúsági Konferenciát szervezett Pécsen július között, - Civitas képzést bonyolított Pécsen szeptember 29.- október 3. között, - Európai Uniós pályázati konferenciát tartott Pécsen november között. Közreműködött (többek között) a Nemzeti Ifjúsági Információs Dokumentációs Központ létrehozásában, az Európa Vonat nemzetközi programban, valamint a Testvárosi Ifjúsági Konferencián. A tartalmi beszámoló alapján a Társaság évi szakmai tevékenysége megfelel a jogszabályi követelményeknek, összhangban áll a megyei gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásának átvállalásáról szóló Ellátási Szerződésben foglaltakkal. A közhasznúsági jelentésben a helyi önkormányzattól kapott ok között szereplő, a Baranya Megyei Önkormányzat által a Társaság számára évben biztosított ok jellege és mértéke a valóságnak megfelel. A Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt évben az Ellátási Szerződésben vállalt egyéb közvetett ok mellett a Társaságnak működésre ezer forintot biztosított. Pályázati önrészként az Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott A közösségi védelem alatt álló város című pályázathoz ezer forintot, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak kiegészítő ára beadott Baranyai fiatalokért ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében című pályázathoz ezer forint pályázati önerőt bocsátott rendelkezésre. Továbbá elkülönített a évi költségvetésről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletében tervezett intézményi pályázati keret terhére ezer forintot a Társaság számára, mely összeget a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghirdetett Gyermek és ifjúság önálló projekt, Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése című

3 3 pályázat önerejeként mutathatott fel a szervezet. (lásd. Norvég Finanszírozási Mechanizmus). Ugyanakkor a megyei önkormányzat átadta az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól az ifjúsági feladatellátásra még évben elnyert ezer forint összegű pályázati t is. Ezt a Társaság a pályázati célnak megfelelően használta fel, és a pályázati elszámolási és beszámolási kötelezettséget a kiírásnak megfelelően teljesítette. Az illetékes szakminisztérium az elszámolást a szakmai beszámolóval együtt elfogadta, melyről a Baranya Megyei Önkormányzatot is értesítette. A Társaság közhasznúság jelentését dr. Fehér Mihály bejegyzett, független könyvvizsgáló (MKVK ig. sz ) ellenőrizte, véleményezte (2. számú melléklet). A könyvvizsgálat során a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részleteit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását tekintették át az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján. Elvégezték a Társaság évre vonatkozó eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének átvilágítását is. A könyvvizsgálat magába foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés leglényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az eszközök és a források egyező végösszege ezer forint, a mérleg szerinti eredmény ezer forint. A záradék végső megállapítása alapján a Baranya Ifjúságáért Kht december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képes ad. A Társaság közhasznúsági jelentésével, a csatolt független könyvvizsgálói jelentéssel a szakterületen tevékenykedő szakértői is egyet ért. Véleménye szerint a Társaság évi tevékenysége és gazdálkodása megfelel a törvényi előírásoknak és a közhasznú szervezetekkel szemben támasztott követelményeknek. Javasolja a beszámoló elfogadását. (3.sz. melléklet) Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentésében foglaltakat tudomásul veszi és a Társaság évi szakmai beszámolóját elfogadja. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, május 14. Szatyor Győző sk.

4 1. számú melléklet Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott mértéke f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1

5 a.) Számviteli beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás összköltség eljárással A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Mellékelve! b.) Költségvetési felhasználása A Kht. részére összesen forint költségvetési t ítéltek meg a költségvetés különböző alrendszereiből. Ebből és a évi elhatárolásokból felhasználásra került összesen forint. Az alábbi kimutatás részletezi a ok felhasználását: Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott HU R6-S évi HU R5-H évi HU R6-S évi HU R2-H HU R2-H HU R5-H HU R6-S évi EVS küldés 57 (II. részlet) EVS küldés 205 (II. részlet) EVS küldés 334 EVS fogadás 238 EVS fogadás 200 EVS fogadás 685 EVS küldés 462 2

6 HU R4-S HU R3-S HU R3-S HU R2-S HU R3-S HU R2-H HU R3-H HU R5-S HU R5-S HU R5-H HU R4-H ICSSZEM NKA-PANKKK 200 IFJ-GY-DD-06-B0012 IFJ-GY-DD-06-C0037 IFJ-GY-DD-06-TA0127 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány IFJ-GY-DD-05-D évi 334 EVS küldés 312 EVS küldés EVS küldés 313 EVS küldés EVS küldés 334 (I. részlet 945 EVS fogadás EVS fogadás EVS küldés 292 EVS küldés 916 EVS fogadás EVS fogadás Csellengők módszertan (4.485 e Ft elhatárolva 2007-re) Amatőr együttes 200 CD kiadása 500 MIKSZ IRM - OBmB DD-30 Britt Nagykövetség HU R évi Alakítsd életed képzés Érzem és teszem 300 Tourist Police program Nyisd meg! - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Közösségi védelem alatt álló város prog. Felkereső tájékoztató munka ára Sporttal az erőszak ellen program Tett-Rádió program

7 HU R2 HU R Csellengők tábor 663 Study Visit Összesen évi: Baranya Megyei Önkormányzat BM-ICSSZEM IFJ-BM évi BMÖ Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Összesen 2006 évi: Pécs MJV Önkormányzata Helyi önkormányzattól kapott Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Közösségi védelem alatt álló város program Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész e Ft elhatárolva 2007-re ICSSZEM BM-ICSSZEM IFJ-BM évi PMJV Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJ Város Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Csellengők módszertan Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Tourist Police program 400 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész Közösségi védelem alatt álló város program önrész (2.088 e Ft elhatárolva) 4

8 Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Nagyvárosi bűnmegelőzési program Nagyvárosi bűnmegelőzési program Összesen 2006 évi: Önkormányzati összesen: Egyéb Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ 584 Közhasznú munka a Munkatapasztalatszerző 584 Összesen: c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Baranya Ifjúságáért Kht. nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. A Társaság törzstőkéje ezer Ft, csak az esetleges likviditási problémák kezelésére használjuk fel, ami után visszapótlásra kerül. A Társaság szabad pénzeszközei növekedtek az év során ezer Ft-ról ezer Ft-ra. Eszközbeszerzésünk összesen ezer Ft összegben (extrém sportpálya, informatikai eszközök, sporteszköz) történt. A Társaság tárgyi eszközeiből értékesítés nem történt. Terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra ezer Ft értékben, terven felüli selejtezés 280 e Ft, kisértékű beszerzésként leírt beszerzés pedig e Ft. (Részletesen a mellékletben) Összesen a tárgyi eszközök ezer Ft értékkel növekedtek. d.) Cél szerinti juttatások kimutatása A Baranya Ifjúságáért Kht. nem nyújtott semmiféle t évben más szervezetnek, vagy személynek. 5

9 e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott mértéke Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott HU R6-S évi HU R5-H évi HU R6-S évi HU R2-H HU R2-H HU R5-H HU R6-S évi HU R4-S HU R3-S HU R3-S HU R2-S HU R3-S HU R2-H HU R3-H HU R5-S HU R5-S EVS küldés 57 (II. részlet) EVS küldés 205 (II. részlet) EVS küldés 334 EVS fogadás 238 EVS fogadás 200 EVS fogadás 685 EVS küldés EVS küldés 312 EVS küldés EVS küldés 313 EVS küldés EVS küldés 334 (I. részlet 945 EVS fogadás EVS fogadás EVS küldés 292 EVS küldés 6

10 HU R5-H HU R4-H ICSSZEM NKA-PANKKK 200 IFJ-GY-DD-06-B0012 IFJ-GY-DD-06-C0037 IFJ-GY-DD-06-TA0127 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány IFJ-GY-DD-05-D évi IRM - OBmB DD-30 Britt Nagykövetség HU R évi HU R2 HU R EVS fogadás EVS fogadás Csellengők módszertan (4.485 e Ft elhatárolva 2007-re) Amatőr együttes 200 CD kiadása MIKSZ 432 Alakítsd életed képzés Érzem és teszem 300 Tourist Police program Nyisd meg! - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Közösségi védelem alatt álló város program Felkereső tájékoztató munka ára Sporttal az erőszak ellen program Tett-Rádió program Csellengők tábor 663 Study Visit Összesen évi: Helyi önkormányzattól kapott Baranya Megyei Önkormányzat BM-ICSSZEM IFJ-BM BMÖ évi Baranya Megyei Önkormányzat Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására

11 Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Közösségi védelem alatt álló város program Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész e Ft elhatárolva 2007-re 1500 Összesen 2006 évi: Pécs MJV Önkormányzata ICSSZEM BM-ICSSZEM IFJ-BM évi PMJV Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJ Város Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Pécs MJV Önkormányzata BM - OBmK Összesen 2006 évi: Önkormányzati összesen: Csellengők módszertan Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Tourist Police program 400 Helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő a önrész Közösségi védelem alatt álló város program önrész Nagyvárosi bűnmegelőzési program Nagyvárosi bűnmegelőzési program (2.088 e Ft elhatárolva 2007-re) Egyéb Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ 584 Összesen: Közhasznú munka a Munkatapasztalatszerző

12 Vállalkozói Pécsi Vagyonkezelő és Extrém, sportpálya Városgazdálkodási Zrt. létesítésére Grósz és Társa Bt. 500 Sportpálya létesítésére 500 Összesen: f. ) A Baranya Ifjúságáért Kht. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője évben a következő juttatásokat kapta: Bruttó bér (12 hó) Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés (12x4000,-): Ft Összesen: Ft A Felügyelő Bizottság tagjai 2006-ben tiszteletdíjat nem kaptak. g.) A évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1. Központi iroda szolgáltatásai: - Információszolgáltatás (albérletekről, rendezvényekről helyi, regionális és országos szálláslehetőségekről, közoktatási, felsőoktatási és egyéb képzési lehetőségekről, nyelvtanulási lehetőségekről, nyelvvizsgákról, pályázatokról, közlekedési információkról, közérdekű információkról, táborozási lehetőségekről) - Tanácsadások: egyének és szervezetek részére ingyenes jogi, pályázatírási, pályaválasztási, diákjogi, tanulásmódszertani, életvezetési tanácsadás - Irodai- és számítástechnikai szolgáltatások (internet, fénymásolás, fax, CD- DVD írás, szkennelés, nyomtatás stb.) - Egyebek (Folyóirat olvasási lehetőség és szakmai könyvtár biztosítása;; nemzetközi és hazai programokra jegyek, tagkártyák bizományos árusítása) 2. Tett-Hely Hálózat fejlesztése: - Irodafejlesztés 15 irodában: 5,5 millió - Ifjúsági Klubhálózat fejlesztése 10 pécsi irodában: 4,5 millió - Megszűntetett tagság: Mohács IC, Komló KH - Új végpontok: Alternatíva (Pécs), Klubnext (Mohács) - Csatlakozás előtt álló végpont: Komló Teleház, Alsómocsolád, Sásd, Szentlőrinc, Sellye, Mohács IC - Rendszeres Hálózati Munkacsoport ülések 9

13 3. Hálózati tagok: Pécsett: - Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ (Széchenyi tér 9.) - Tett-Hely Meszesi Végpont (Meszes) - Ifjúsági Ház (Belváros) - Szivárvány Gyermekház (Uránváros) - Apáczai ÁNK Művelődési Ház (Kertváros) - Apáczai ÁNK MH Közösségi Ház (régi Kertváros) - Ifjúsági Unió Pécs Net-Megálló (Ledina) - Közösségek Háza (Pécsújhegy) - Alternatíva (Pécs Pláza, Kertváros) - Istenkúti Közösségért Egyesület (Ürög) - Pécsbányai Ifjúsági Egyesület közösségi háza (Pécsbánya) - Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda PTE-KÖSZI (Uránváros) A megyében: - Pécsváradi Ijfúsági Önkormányzat - Siklósi Teleház - Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület - Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány - Klubnext - Mohács 4. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés: - Baranya Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Munkacsoportja - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése - Diákfórumok szervezése - Szociálpolitikai Kerekasztal tagság - Baranyai Civil Ifjúsági és Sport Kerekasztal tagság - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagság - Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács tagság - Regionális Ifjúsági Munkacsoport - Részvétel a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának munkájában (jelenleg MKISB) - Részvétel Pécs MJV Önkormányzata Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága munkájában (jelenleg TKB) 5. Szakmai tanácskozások, képzések: - Hálózati képzés (Sikonda, március 7-9.) - Csellengők ifjúsági tábor (Orfű, augusztus 7-13.) - Érzem és teszem ifjúsági tábor (Orfű, július ) - EU képzőtábor Dél-dunántúli gyermek- és ifjúsági önkormányzatok részére (Orfű, július ) - Alpok-Adria Munkaközösség ifjúsági konferencia szervezése ( ) - Civitas képzés (2006. szeptember 29-október 3.) - Európa Uniós pályázati konferencia (2006. november ) 10

14 Közreműködés: - Nemzeti Ifjúsági Információs Dokumentációs Központ létrehozása, szakmai nap, Zámoly, Civil Hálózatok konferencia (Budapest ) - Testvérvárosi Ifjúsági Konferencia (Pécs, ) - Részvétel több országos rendezvényen (ICSSZEM, SZMM, IRM, OBMB, HAYICO stb.) - Részvétel több megyei és városi civil fórumon - Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Pécsi Rendőrkapitányság fórumain - Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal szakmai fórumain - Európa Vonat nemzetközi program (Pécs, ) - MATRIOSCA program (Ausztria, ) 6. Szakmai együttműködések: - Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - EURODESK partner - HAYICO tagság - Csellengők programban több partnerrel - Baranya Megyei Munkaügyi Központ (közhasznú és munkatapasztalat szerző foglalkoztatás; pályaválasztási kiállítások, képzési és állásbörzék) - Közös rendezvények a Baranya Megyei Európai Információs Ponttal - Civitas Egyesület - Testvérvárosi kapcsolatok építése (Graz, Eszék, Fellbach) - Dunamenti Tartományok Munkaközössége Ifjúsági Bizottsága - Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozata - Pécsi Ifjúsági Központ - Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat - MIOK Alapítvány - Többcélú Kistérségi Társulások Egyetemi kapcsolatok: - PTE-FEEK szakmai gyakorlat biztosítása ifjúságsegítő szakos hallgatóknak - PTE-BTK és IGYFK terepgyakorlat szociális munkás és szociálpolitikus szakos hallgatók részére - PTE PMMFK nyári gyakorlat mérnöktanár hallgatók részére 7. Folyamatban lévő programok Elbírálás alatt: - Norvég Alap, Tett-Háló Baranyában - A "Tett-Háló" komplex ifjúsági szolgáltatás fejlesztése Euro ( ,-) Baranya Megyei Önkormányzat önrész ,- Pécs MJV Önkormányzata önrész , ről átnyúlt pályázati programok: - Pécs MJV ifjúsági feladatainak a - Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatainak a 2007-re átnyúlt pályázati programok: - Pécs MJV ifjúsági feladatainak a ( ,-) - Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatainak a ( ,-) 11

15 2007-re áthúzódó programok: - A közösségi védelem alatt álló város OBmB ( ) - Sporttal az erőszak ellen ( ) - Csellengők módszertan kidolgozása ( ) 2005-ben benyújtott: 20 db Nyertes: 16 db 2006-ban benyújtott: 32 db Nyertes: 29 db Elbírálás alatt: 2 db 8. Következő évek kiemelt feladatai: - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve végrehajtása - Pécs MJV Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve végrehajtása - Tett-Hely ifjúsági szolgáltató hálózat fejlesztése - Csellengő fiatalok komplex ifjúsági modellprogram fejlesztése - Nemzetközi programok fejlesztése (pl. felkészülés az Európa Kulturális Fővárosa programra) - Az ifjúságsegítő szak gyakorlati képzésének fejlesztése - Extrémsport központ fejlesztése, működtetése Pécs, április 24. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 12

16 Baranya Ifjúságáért Kht. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: évi Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

17 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság A Társaság rövid neve: Baranya Ifjúságáért Kht. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Cégbejegyzés száma: Cg Cégbejegyzés dátuma: január 31. Alapító okirat kelte: december 3. Alapító: Jegyzett tőke Közhasznúsági fokozat: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezetek: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 7621 Pécs, Széchenyi tér Ft, azaz hárommillió Ft készpénz Kiemelten közhasznú Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: március 30. A Baranya Ifjúságáért Kht. szervezeti felépítése: - A Kht. alapítója április 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat, az alapítói jogokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke gyakorolja. - A Kht tevékenységét hat főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe három főt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált, további három tagját pedig Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak. - A Kht. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Baranya Megyei Önkormányzat nevez ki. - A Kht. a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatait. - A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. 1.1 A Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1998 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/1999.(I.25.) Kgy határozata alapján. 14

18 A Központ működtetését január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma - mint alapító tulajdonos döntése alapján a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság vette át, melyet a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság január 31-én Cg számon a cégjegyzékbe kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett. 1.2 A tevékenység A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 181/2001.(XII.18.) és Pécs MJ Város Önkormányzat Közgyűlése 65/2002. (02.28.) számú határozatainak megfelelően március 29-én ünnepélyes keretek között került sor a két önkormányzat közötti megállapodás és a Baranya Ifjúságáért Kht-val kötendő ellátási szerződések aláírására. Ezen megállapodások szerint a Kht. a következő feladatokat látja el: - Gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése, képzések szervezése. - Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a megyei ifjúsági szakmai koordináció ellátása, és az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése. - A megyei és városi gyermek és ifjúsági érdekegyeztetés fórumának működtetése - A megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása. - A megyében és Pécs városában működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének segítése. - Diákönkormányzatok információs adattárának kialakítása, jogi tanácsadás, képzések szervezése, programbörze, diákjogi referensi hálózat kiépítése. - Táborozási lehetőségek ismertetése, tájékoztatás ifjúsági szálláslehetőségekről Magyarországon és Európában. - Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás. - A gyermekvédelmi törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése. - A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel. - Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó megyei programok szervezése, koordinálása. - A megyén belül működő korosztályi illetve támogatói gyermek és ifjúsági célú szerveződések munkájának, működésének a. - Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása Pécsett, a megyében és a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról. - A Baranyában és Pécsett élő gyermekek és fiatalok szocializációjának segítése, érdekérvényesítési képességük fejlesztése. - Megyei végpontok működtetésének a, a szolgáltatások megyei jellegének erősítése és a távolabbi településeken élő fiatalok igényének kielégítése. - Hazai és nemzetközi ifjúsági programok szervezése. - A fiatalok és szervezeteik felkészítése az EU integrációra. 1.3 Éves beszámoló és könyvvezetés A Baranya Ifjúságáért Kht. a könyvvezetése és az éves beszámoló elkészítése során a következő jogszabályokat vette figyelembe: évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban SZT) - 224/2000 Kormányrendelet (XII.19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A Baranya Ifjúságért Kht. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kht. az ÁFA tv a szerint alanyi adómentességre jelentkezett be. A Kht beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) 15

19 - az eredménykimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. 1.4 Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 2.1 Befektetett eszközök A Kht. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenés a következő módon számolható el: - az immateriális és a lineáris javaknál az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint, - a tárgyi eszközöknél a bruttó értékalapú módszert, azon belül is a lineáris, az évenként azonos kulccsal számított leírást kell alkalmazni. Az értékcsökkenési kulcsok az eszközök várható hasznos élettartama alapján kerülnek meghatározásra. A értékcsökkenési kulcsok az egyes eszközkategóriában az alábbiak szerint alakulnak: Számítógép és a hozzá tartozó alkatrészek: 33 % Gépek, berendezések 20 % Szoftverek: 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % évi értékcsökkenés elszámolása (Ft-ban): Ssz. Megjegyzés Nyitó érték Beszerzések évi écs. Záró érték 1. Üzemi gépek, berendezések Irodai berendezések Egyéb berendezések Szellemi termékek Egyéb épület Összesen: A Kht minden Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 2.2 Forgóeszközök A Kht. a forgóeszközök között szerepelteti azokat az eszközöket, amelyek 1 éven belül elhasználódnak. 16

20 A Kht. a követeléseket a mérlegben - kivéve a devizában fennálló követeléséket - bekerülési értéken szerepelteti (519 ezer Ft). A behajthatatlanná vált követeléseket nem szerepelnek a mérlegben. 2.3 Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között jelennek meg az olyan követelések, melyek a megállapodás szerint évre lettek jóváhagyva, de teljesítésükre csak évben kerül sor. Ezek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A évi mérlegben van ilyen követelés, ez alapján ezer Ft az aktív időbeli elhatárolás. 2.4 Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Kht. saját tőkeként - a számviteli törvény meghatározása szerint /35../ - olyan tőkerészt mutat ki, amelyet a tulajdonos, az alapító bocsátott a vállalkozás rendelkezésére A Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke, az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összegben, jelen esetben e Ft A tőketartalék A tőketartalék összege negatív nem lehet, a tőketartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni Az eredménytartalék Az eredménytartalékot a mérlegben könyv szerinti értékben kell kimutatni, jelen esetben e Ft Értékelési tartalék A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni A mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményt a mérlegbe könyv szerinti értékkel kell felvenni. Jelen esetben ez ezer Ft. 2.5 Kötelezettségek értékelése A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Kötelezettségek (e Ft): Szállítói szolgáltatások 159 Rövid lejáratú kötelezettségek (bér és járulékok) Összesen

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér. 1. 2

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben