Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata"

Átírás

1 1. A HVS t érintő módosítások a évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely Általános tudnivalók a készülő LEADER Rendeletről, amely általánosságban tartalmazza a fő irányelveket a HVS felülvizsgálatához, amelyet jelenleg az eljárásrend 2. változata alapján készítünk elő. A rendelet szerint biztosított támogatás célja a HACS által elkészített HVS IV. tengelyre vonatkozó, un. LEADER Tervben meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése. Jelenleg 7 jogcím alapján biztosítanak erre támogatást. 1. LEADER közösségi célú fejlesztés; (közhasznú) 2. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés; 3. LEADER rendezvény; 4. LEADER képzés; 5. LEADER térségen belüli együttműködés; 6. LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés; 7. LEADER komplex fejlesztés. Az általános rendelet szabályozása mellett az eljárásrend határozza meg, hogy a 96 elismert HACS milyen speciális eltéréseket szeretne megfogalmazni a területének sajátosságai alapján, amelyek a rendeletben külön mellékletben kerülnek meghirdetésre, és kvázi ezek lesznek a pályázati kiírások akciócsoportonként. Pl. Támogatási intenzitásnál maximum -20%-os eltérés engedélyezett, módosítható a projekt méretének alsó, felső határa, de a kedvezményezettek köre, vagy a támogatandó tevékenységek köre is. A Vértes Gerecse Közösség által 2008-ban elfogadott HVS összesen 53 db Helyzet - Probléma Megoldás Eredmény (HPME) struktúrában megadott intézkedést tartalmazott. Ezekből volt olyan HPME, amely nem támogatható az ÚMVP egyik forrásából sem. (Ezekkel a HACS-ok nem foglalkoznak, legfeljebb pályázatfigyelés és információátadás formájában.) Volt 24 db HPME, amely az ÚMVP III. tengelyéből finanszírozható. 12 db HPME az ÚMVP IV. tengelyéből az un. LEADER támogatásból finanszírozható. (Ezeket a kódjeleket is feltüntetjük a jobb beazonosíthatóság érdekében a felülvizsgálat során) A első negyedévében megjelent 1. Leader rendelet tervezet után szükségesnek látszott, hogy az akciócsoportoknak lehetőséget biztosítson az Irányító Hatóság a HVS felülvizsgálatára. Idén már több információ áll rendelkezésre, így a HACS-ok átgondoltabban tudják az egyes HPME-ket leszabályozni, amelynek alapján a rendelet speciális, HACS-ra vonatkozó pályázati rendszere kerül majd kialakításra. A HVS felülvizsgálatának - eddigi utolsó határideje május 11. Ezután az IH a HVS-eket ellenőrzi, jogosultsági, illeszkedési problémák esetén a nyáron még egyeztet a HACS-okkal, ezután a rendeletet véglegesíti, amelynek várhatóan megjelenési időpontja az év utolsó negyedévére esik majd. A Vértes Gerecse Közösség LEADER Terve az átdolgozás után javaslataink alapján az alábbi kódjelű és leírású HPME-ket tartalmazza: I. jogcím: LEADER közösségi célú, közhasznú fejlesztések (kódjele: KH) 1

2 A közösségi célú, a szervezet tevékenységére vonatkozóan közhasznú feladat ellátását segítő fejlesztésekre önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás az összes elismerhető költség 100 %-a, amely költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költségre, a többiek esetében bruttó költségre vonatkozik. Támogatott tevékenységek: építés- felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, minőség és környezetirányítási rendszerek szabványok bevezetése, eszközbeszerzés, VHr 31. -ban meghatározott egyéb elszámolható kiadások, tradícionális eszközbeszerzés. KH-1 (régi HPME kód: 11/53) LEADER Klubhálózat 1. célterület/ KH Cél: Kulturális, közösségépítő klubok szervezésének támogatása; működési feltételeinek megteremtése a Vértes-Gerecse akciócsoport területén. Cél, hogy a helyi közösségek folyamatos kommunikációt tartsanak fenn egymással; önképző, projektgeneráló, a település fejlesztésében aktívan részt vevő kezdeményezések alakuljanak ki. A kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a célcsoporttól további hozzájárulási költséget nem igényelhet. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (100%) (legalább 2 éve bejegyzett, működő szervezet) egyházi jogi személy (nettó 100%) a tevékenységgel érintett épületrészhez tartozó épület felújítás, korszerűsítés (elszámolható költségek max. 60%-a); eszközbeszerzés az elszámolható kiadás max. 30%-ig (bútor, TV, számítógép és tartozékai, szoftver, DVD lejátszó, projektor); ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése); kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig); egyéb elszámolható kiadások; tradicionális eszközbeszerzés. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: IKSZT beruházási támogatást nyert települések kivételével valamennyi, HACS térségében megvalósuló közösségi beruházások. (IKSZT címet elnyert települések: Baj, Dad, Gyermely, Héreg, Kocs, Környe, Magyaralmás, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna.) 2

3 KH-2 (régi HPME kód: 5/53) LEADER sporthelyszínek 2. célterület / KH Cél: Közösségi célú szabadidős, -sportlétesítmények, erdei tornapályák kialakítása; fejlesztése, hogy alkalmassá váljanak szervezett események lebonyolítására, a Vértes-Gerecse akciócsoport rendezvényeinek befogadására. Előnyt élveznek az elbírálás során azok a fejlesztések, melyek a fenntartási időszakban évente legalább egy alkalommal a Vértes- Gerecse területén meghirdetett esemény lebonyolítását vállalja az akciócsoporttal együttműködve. Az elbírálás során előnyt élveznek a fő alatti települések. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat, társulásai és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (100%) (legalább 2 éve bejegyzett, működő szervezet) egyházi jogi személy (nettó 100%) a tevékenységgel érintett ingatlanhoz tartozó épület; sportpálya és kapcsolódó építmények felújítása, korszerűsítése (elszámolható költségek max. 70%-a); sporteszközbeszerzés az elszámolható kiadás max. 30%-ig; indokolt esetben garanciával rendelkező használt sporteszköz beszerzése az elszámolható kiadás max. 20%-ig; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat és kapcsolódó berendezések kiépítése; ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással és a kapcsolódó berendezések kiépítése; elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése; eső- és szennyvízelvezetés kiépítése; kerítés); építési beruházás nélkül önmagukban is támogathatók kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig); tradicionális eszközbeszerzés. egyéb elszámolható kiadások; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Minimális projektméret Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 3

4 KH-3 (régi HPME kód: 27/53) Vércse Kincsei nyomában 3. célterület / KH Cél: A települések történelmének, hagyományainak felkutatása, szerkesztése és megjelentetésük különböző formában (könyv, CD, film, hanganyag) a helyi civil szervezetek és a lakosság bevonásával. A feltárt hagyományok (pl. Paulini Gyöngyös Bokréta Mozgalom ) újjáélesztése érdekében az újbóli bemutathatóságra is forrást kell biztosítani, akárcsak a hagyományőrző csoportok támogatására. Néprajzi gyűjtemények kialakítása, melyekben a helyi értékek bemutatása mellett ki lehet próbálni a kézműves mesterségeket. Vércse Kincse sarok kialakítása, ahol a helyben előállított termékek kiállítása található. Helyi, országos védelem alatt álló épületek, építmények felújítása nem támogatható. A Falumegújítás és fejlesztésben külsőleg megújított épületekben a külső megújítást kiegészítő belső felújítás támogatható. A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek a szektorok közötti és/vagy települések közötti együttműködések. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat, társulásai és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 100%) egyházi jogi személy (nettó 100%) a tevékenységgel érintett épületrészhez tartozó épület belső felújítása, átalakítása, (elszámolható költségek max. 60%-a); új és használt eszközbeszerzés az elszámolható kiadás max. 30%-ig ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; dologi kiadások, szükséges szolgáltatások, egyéb elszámolható kiadások; marketing tevékenység költségei: a hagyományok felkutatása, megőrzése, jellegtől függően archiválása - filmek, DVD-k készítése); néprajzi gyűjtemények kialakítása, bemutathatóvá tétele; kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig; immateriális javak; tradicionális eszközbeszerzés; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 4

5 KH-4 Rendezvények kellékei 4. célterület / KH Cél: Rendezvények támogatása címszó alatt a térségi összefogásban megvalósuló innovatív, a hagyományos értékeket előtérbe helyező (kötelező elemként a helyi termelők, kézművesek megjelenését biztosító; a helyi gasztronómiát, egészséges életmódot népszerűsítő) kulturális, lovas, íjász, sportlövész programokat kívánjuk támogatni. Ezekhez és a kisebb falusi rendezvényekhez is szükség van alapinfrastruktúrára (sátrak, pavilonok, hangosító, kivetítő eszközök, sörpadok, főzéshez, étkeztetéshez szükséges kisebb fogyóeszközök, stb.) amelyeket a települések jelenleg bérelnek. A központilag beszerzett eszközöket a Vértes-Gerecse akciócsoport települései ingyenesen kaphatnák meg a rendezvények lebonyolításához, annak időtartamára, illetve térségi rendezvények gyakrabban tarthatóak, amennyiben ilyen jellegű kiadással nem kell kalkulálni minden alkalommal. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: non-profit szervezetek (bruttó 100%) új (indokolt esetben használt) eszközbeszerzés, technikai berendezés az elszámolható kiadás max. 90%-ig kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 50%-ig; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; egyéb elszámolható kiadások Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret Érintett települések: Valamennyi V-G település 5

6 II. jogcím: LEADER Vállalkozás célú fejlesztések (kódjele: V) A fejlesztés a Közhasznú szervezetek tevékenységéről szóló évi CLVI. tv. V. fejezet 26. paragrafus c) pontjától eltérő feladat ellátását segíti elő önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek és társulásaik, vállalkozások és természetes személyek adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás az összes elismerhető költség 60 %-a. Támogatott tevékenységek: építés- felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, minőség és környezetirányítási rendszerek szabványok bevezetése, eszközbeszerzés, VHr 31. -ban meghatározott egyéb elszámolható kiadások, tradicionális eszközbeszerzés. V-1 (régi HPME kód: 10/53) Mini Inkubátorház 1. célterület / V Cél: A település központjában olyan szolgáltatás célú ingatlan kialakítása, ahol a kisebb szolgáltatók rövidített, váltott nyitvatartási időben fogadják az ügyfeleket. Az épület irodáiban a hiányzó pénzügyi, banki (ATM), biztosítási, telekommunikációs, adminisztrációs tevékenységek valósulhatnak meg. A többi helyiségben kihalóban lévő javító műhelyek tarthatóak fenn (cipő, varró,- táskajavító stb.). A támogatás vonatkozhat a szolgáltatóház kialakítására, az épület bérlőinek igénye szerint kisebb eszközök beszerzésére. Idősek számára szolgáltató csomagok kialakítása rendelésfelvevő rendszerrel. A mindennapi életvitelben fontos szolgáltatások (pl. ABC-k) fejlesztése. Csoportosan is nyújthatnak be támogatási kérelmet. Az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező, beruházási támogatásban is részesült ingatlanon megvalósuló fejlesztésre nem vehető igénybe jelen támogatás. Az önkormányzati alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés nem támogatható. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) Épületek, építmények felújításának, átalakításának, bővítésének költségei (max. 60% erejéig) ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 10 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 30% erejéig) a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások (a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, dologi kiadások); szállítás, üzembe helyezés, betanítás költségei; marketing tevékenység költségei; tradicionális eszközbeszerzés. 6

7 Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település. V-2 (régi HPME kód: 18/53) Mesterkezek Program 2. célterület / V Cél: A Mesterkezek Program keretében házi- és kézműipari termékek előállításának ösztönzése a hagyományos kismesterségeket űzők technológia fejlesztésének támogatásával. Az országban sok helyen megrendezésre kerülő vásárok mellett a helyben történő, szervezett értékesítés feltételeinek megteremtésével (pl. térségi üzletekben, inkubátorházakban) és elősegítésével, az interaktív bemutatók tartásához szükséges eszközfejlesztés támogatása. A termékek minél szélesebb körben való népszerűsítésével és piacra jutásának elősegítésével a vidéki jövedelemszerzés lehetőségeinek kibővítése. Előnyben részesülnek a közösségi összefogással, több termelő bevonásával megvalósuló programok. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) épületek, építmények felújításának, átalakításának, bővítésének költségei (max. 50% erejéig); ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 20 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 50% erejéig); a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; dologi kiadások (a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok, védjegyek bevezetése, dologi kiadások); szállítás, üzembe helyezés, betanítás képzési költségei; marketing tevékenység költségei; tradicionális eszközbeszerzés. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település 7

8 V- 3 (régi HPME kód: 38/53) Termelj Természetesen Program 3. célterület / V Cél: A Vértes-Gerecse térségben természetgazdálkodási programok kidolgozásának, alternatív, speciális mezőgazdasági termesztési módszerek bevezetésének, a biogazdálkodás meghonosításának és népszerűsítésének, a biogazdálkodásra való áttérésnek a támogatása. A program az egész termékút kialakítását (termelés, feldolgozás és értékesítés) helyezi előtérbe. A szemléletformálás után a Vértes-Gerecse térségben előállított termékek révén az őstermelők, mikrovállalkozások versenyképessége nő. Javul a közösségi önellátás, erősödik a Termelj helyben, fogyassz helyben szemlélet, előtérbe kerül a minőségi fogyasztás. A támogatást termelésre azok a termelők vehetik igénybe, akik valamely feltétel miatt az ÚMVP I- II. tengelyből kizártak (pl. területméret), vagy bemutatóhely kialakítása érdekében igénylik és a megtermelt terméket az előállítás helyszínén, vagy 30 km-es körzetben lévő településen közcélra értékesítik (közétkeztetés). Előnyben részesülnek a közösségi összefogással, több termelő bevonásával megvalósuló programok. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 20 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 30% erejéig) a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások, egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok, védjegyek, engedélyek bevezetése, minősítés költsége, szállítás, üzembe helyezés, betanítás képzési költségei; marketing tevékenység költségei; tradicionális eszközbeszerzés Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település 8

9 V- 4 (régi HPME kód: 44/53) Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése Fejlesztések a termékutak mentén 4. célterület / V Cél: Az egyéb pályázati konstrukciókból kizárt szállásadók, turisztikai szolgáltatók részére kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek (pl. kulcsosházak, 2-3 csillagos alacsonyabb kategóriájú kempingek kialakítása, 3-4 napraforgójú és 2-5 fő elszállásolására alkalmas, meglévő falusi szálláshelyek) kialakítása, minőségi fejlesztésének és komplex szolgáltatáskínálat kialakításának támogatása. Innovatív, a helyi adottságokat, a natúrpark szellemiséget és a tartalmas, színvonalas időtöltést biztosító, a települések turisztikai termékútjai mentén kiépülő szolgáltatások támogatása. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) épületek, építmények felújításának, átalakításának, bővítésének költségei (max 80 % erejéig); ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 20 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 20% erejéig); tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások; egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok, védjegyek, engedélyek bevezetése, minősítés költsége); marketing tevékenység költségei (max 10 % erejéig); tradicionális eszközbeszerzés, berendezési tárgy készítés. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Minimális projektméret Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település, ahol a HVS-ben már megfogalmazott, és/vagy a Vércse TDM alapján kidolgozott termékutak jönnek létre (kerékpáros, lovas, bor, kézműves, stb., és a szálláshelyek szükségességét ezzel indokolni lehet. 9

10 III. jogcím: LEADER rendezvény (kódjele: R) A HVS-ben megfogalmazott gazdaságfejlesztési vagy életminőség-javítási intézkedésekhez kapcsolódó rendezvények megvalósítására önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik, vállalkozások és természetes személyek adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik esetében az összes elismerhető költség 100 %-a, vállalkozások és természetes személyek esetében az összes elismerhető költség 60 %-a, amely költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költségre vonatkozik. Támogatott tevékenységek: rendezvényhez kapcsolódó közvetlen kiadások, marketing tevékenység, infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, VHr 31. -ban meghatározott egyéb elszámolható kiadások. R-1 (régi HPME kód: 11/53) Vércse-események 1. célterület / R Cél: Térségi összefogásban megvalósuló innovatív, a hagyományos értékeket előtérbe helyező (kötelező elemként a helyi termelők, kézművesek megjelenését biztosító; a helyi gasztronómiát, egészséges életmódot népszerűsítő) kulturális, lovas, íjász, sportlövész programok támogatása. Előnyben részesülnek a közösségi összefogással, több település, illetve szervezet bevonásával megvalósuló programok. települési önkormányzatok, társulásai és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 100%) egyházi jogi személy (nettó 100%) ingatlanhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés az elszámolható költség max. 20%-ig (tereprendezés, elektromos hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése); marketing tevékenység az elszámolható költség max. 30%-ig (hirdetés költségei; kiadványok, szórólapok készítése; termék kóstoltató költségei); étel-italfogyasztás költségei (max. 15%-ig); eszközök bérleti költségei; fellépők költségei; kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig; egyéb elszámolható kiadás. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 10

11 V. jogcím: LEADER Térségen belüli szakmai együttműködések (kódjele: TB) A HVS-ben megfogalmazott fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó térségen belüli szakmai együttműködések erősítése. Ezek megvalósítására önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik, vállalkozások és természetes személyek adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás önkormányzatok és társulásaik esetében az összes elismerhető költség 100 %-a, egyházi és non-profit szervezetek esetében 80 %, vállalkozások és természetes személyek esetében az összes elismerhető költség 60 %-a, amely költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költségre vonatkozik. Támogatott tevékenységek: rendezvényhez kapcsolódó közvetlen kiadások, képzés oktatás közvetlen költségei, kiadványkészítés, marketing tevékenység, kapcsolattartás költségei. TB-1 (régi HPME kód: 50/53) Vércse Táborok 1. célterület / TB Alternatív Napközik és Vércse táborok elindítása ismeretterjesztő, hagyományőrző céllal. A térségi iskolák oktatási programjainak, szakköreinek fejlesztése, támogatás a helyi civil szervezetek és helyi vállalkozók bevonásával a kompetencia fejlesztés érdekében (pl.: sí tábor helyett lovas oktatás, egészségnevelés, bioélelmiszerek az étkezésben, zenei oktatás, színház, egyéb (szak)körök). Ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok támogatása: az önálló élethez szükséges kompetenciáik fejlesztése, a kulturális fogyasztás színvonalának emelése; ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése, társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése. települési önkormányzat és társulásai, intézményeik (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 80%) egyházi jogi személy (nettó 100%) szállás, - étkezési költség; a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások, reprezentációs költségek; a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át útiköltség, szállítási költségek; bérleti díjak, előadói és fellépési díjak, egyéb szükséges szolgáltatások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 11

12 TB-2 (régi HPME kód: 49/53) LEADER Szakmai összefogás 2. célterület / TB Cél: a LEADER programban, HVS-ben megfogalmazott fejlesztések széles körben és hatékonyan valósuljanak meg. A térségen belüli kisebb szakmai konferenciák, képzések, tanulmányutak szervezése, szakhálózatok létrehozásának támogatása közös projektek kidolgozása és megvalósítása érdekében. A vidéki életformáknak megfelelő szekciók (kézműves, agrár, turisztikai) önálló kezdeményezéseinek támogatása 1-3 napos rendezvény keretében. Ezáltal a gazdasági szféra résztvevőinek készség- és képességeinek fejlesztése; a versenyképesség növelése. A gazdálkodók hálózatosodásának támogatása, natúrparkkal kapcsolatos korszerű gazdálkodási ismeretek terjesztése, stabil partnerkapcsolatok kialakítása a szakmai és gazdasági érdekképviselettel foglalkozó civil szervezetek, valamint a HVI-k, falugazdászok, szaktanácsadók bevonásával. települési önkormányzat és társulásai, intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (80%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) rendezvények, képzések, tanulmányutak lebonyolítása, a szakmai együttműködést megalapozó adatgyűjtés, és a hozzájuk kapcsolódó marketing tev. költségei; szállás, - étkezési költség; a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások, reprezentációs költségek a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át; útiköltség, szállítási költségek; bérleti díjak; előadói és fellépési díjak; egyéb szükséges szolgáltatások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 12

13 TB-3 (régi HPME kód: 53/53) LEADER Közösségi összefogás 3. célterület / TB Cél: Település csoportok összefogásával a lakosság igényeihez igazodó tanfolyamok, előadássorozatok, szemináriumok szervezése. Szemléletformáló, szervezetfejlesztő kurzusokon keresztül a jó minták átadása, jó modellek bemutatása a fiatalok fokozottabb nevelése, jövőképük kialakítása, a kötődés erősítése. Mindezt a helyi civil szervezetek bevonásával, közreműködésével, vagy éppen általuk. Az egyes helyszínekre a másik településekről az átjárás megszervezése, lebonyolítása (alternatív közlekedési móddal). Elvárás, hogy legalább 4 alkalommal találkozzanak a partnerek, és a zárás eredménye egy kidolgozott projekt, amelyet közösen kívánnak megvalósítani. települési önkormányzat és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (80%) egyházi jogi személy (nettó 100%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) szállás, - étkezési költség; a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások (a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); személyszállítás: útiköltség, gépkocsi használat; terem és a képzéshez szükséges eszközbérleti díjak; kommunikációs költségek; előadói díjak; egyéb szükséges szolgáltatások (sokszorosítás, nyomdai munkák költségei) Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 13

14 TB-4 (régi HPME kód: 7/53) Vértes-Gerecse Turisztikai Desztináció Menedzsment 4. célterület / TB Cél: A térségi marketing fejlesztése, stratégia kialakítása. Komplex, 1, 2 v. többnapos tartózkodást lehetővé tevő, meghatározott célcsoportokra kidolgozott turisztikai programcsomagok összeállítása és kiajánlása, valamint tematikus utak kijelölése a térségben található, önmagukban nem piacképes attrakciók felkarolásával kiegészítve, a hálózatosodás elősegítése minden érintettnek, akiket képzésen készítenek fel az azonos minőségű és rendszerű szolgáltatásra. A tematikus utak marketing menedzselése, a fejlesztések generálása az érintett önkormányzati, civil és vállalkozói szektor partnerségének erősítésével. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 80%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; dologi kiadások (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); útiköltség, gépkocsi használat; egyéb szükséges szolgáltatások (sokszorosítás, nyomdai munkák költségei); kiadványkészítés (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog); szerkesztés; nyomdai költségek) honlap készítés; minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése; immateriális javak; kisértékű eszközbeszerzés (max. 20%); képzés esetén az oktatási költségek (terem és a képzéshez szükséges eszközbérleti díjak, előadói díjak, oktatócsomag költsége max. 20% mértékben); marketing (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 50%-át); egyéb elszámolható kiadások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Minimális projektméret Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 14

15 TB-5 Energia-térség 5. célterület / TB A megújuló és megújítható energiák felhasználását, a takarékos energiahasználatot lehetővé tevő technikák és technológiák elterjesztése a Vértes-Gerecse térségében; modellprogramok és bemutatóhelyek létrehozása az Által-ér völgyében, a lehetséges megoldás technológiai fejlesztések és azok eredményeinek, valamint a közösség számára létrejövő hasznosítási és alkalmazási területének kidolgozásának támogatásával. Kiemelten támogatandók azok a projektek, amelyek több, különböző energiaforrás együttes felhasználására törekednek, illetve megteremtik a lehetőségét a kisebb léptékben történő hasznosítás módszereinek kidolgozásához is. Fontos, hogy a vállalkozások és az önkormányzatok is megfelelő információkhoz jussanak, ezért elengedhetetlen a széles körű társadalmasítása és tájékoztatás, mindezt az akciócsoporttal együttműködve. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: non-profit szervezetek (bruttó 100%) bemutatóhely létesítése esetén a tevékenységgel érintett épületrészhez tartozó épület felújítás, korszerűsítés (elszámolható költségek max. 60%-a); bemutatóhely létesítése esetén új (indokolt esetben használt) eszközbeszerzés, technikai berendezés az elszámolható kiadás max. 40%-ig; bemutatóhely létesítése esetén kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 20%-ig; rendezvény: kiadványok költsége, terembérlet költsége, előadók tiszteletdíja, étel-és italfogyasztás max. 15%-ig; kiadványkészítés: adatgyűjtés költségei, szerkesztés költsége, nyomdai költségek; kapcsolattartás költségei: útiköltség, kommunikációs költségek, szállás, étkezés; marketing tevékenység: kiállításokon részvétel költségei; honlap készítés; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; egyéb elszámolható kiadások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret Érintett települések: Valamennyi V-G település 15

16 VI. jogcím: LEADER Térségek közötti és nemzetközi együttműködések (kódjele: TK - N) A HVS-ben megfogalmazott fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó térségen belüli, térségek közötti, és nemzetközi együttműködések erősítése. Ezek megvalósítására önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik, vállalkozások és természetes személyek adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás önkormányzatok és társulásaik esetében az összes elismerhető költség 100 %-a, egyházi és non-profit szervezetek esetében 80 %, vállalkozások és természetes személyek esetében az összes elismerhető költség 60 %-a, amely költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költségre vonatkozik. Támogatott tevékenységek: rendezvényhez kapcsolódó közvetlen kiadások, képzés oktatás közvetlen költségei, kiadványkészítés, marketing tevékenység, kapcsolattartás költségei. TK-N 1 (régi HPME kód:52/53 hazai része) Vértes, Gerecse és a többi Natúrpark 1. célterület / TK - N Cél: A potenciális partnerekkel a tapasztalatok, a know-how, legjobb gyakorlatok megosztása, közös akciók, projektek kidolgozása. Felkészülés a közös projektekre (kapcsolatépítés, a közös akciók és projektek technikai előkészítése és kidolgozása), valamint a kiválasztott projektek megvalósítása. Tanulmányutak, fórumok támogatása. A Gerecse Natúrpark létrehozása érdekében kapcsolatépítés a Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye!, valamint a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoporttal, ahol a Bakonyalja Natúrpark kialakítása van folyamatban. Katalizátora a helyi termékek és a vidéki turizmushoz kapcsolódó intézkedéseknek, a gazdaságfejlesztésnek. települési önkormányzatok és társulásaik (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 80%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; dologi kiadások (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); útiköltség, gépkocsi használat; kommunikációs költségek; kiállításokon részvétel költségei; egyéb szükséges szolgáltatások (sokszorosítás, nyomdai munkák költségei) képzés esetén az oktatási költségek (terem és a képzéshez szükséges eszközbérleti díjak, előadói díjak, oktatócsomag költsége max. 20% mértékben) marketing (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át) Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: mindegyik V-G település 16

17 TK-N 2 (régi HPME kód:52/53 nemzetközi része) Vértes - Gerecse és külföldi partnerei 2. célterület / TK - N Cél: A potenciális partnerekkel a tapasztalatok, a know-how, legjobb gyakorlatok megosztása, közös akciók, projektek kidolgozása a LEADER program fejlesztése, továbbvitele érdekében. Az akciócsoport térségét fejlesztő, külföldi partnerekkel megvalósuló projektek kidolgozása (kapcsolatépítés, a közös akciók és projektek technikai előkészítése és kidolgozása), valamint a kiválasztott projektek megvalósítása. Tanulmányutak, fórumok támogatása. Mindezt a Vértes-Gerecse Közösség településeinek testvértelepüléseivel, már felkeresett holland, olasz LEADER csoportokkal és más új partnerekkel közösen. Az akciócsoport partnersége szükséges az egyes programok megvalósításában. települési önkormányzatok és társulásaik (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 80%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; dologi kiadások (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); útiköltség, gépkocsi használat; kapcsolattartás költségei (repülőjegy; útiköltség; kommunikációs költségek; szállás, étkezés); egyéb szükséges szolgáltatások (sokszorosítás, nyomdai munkák költségei); rendezvényszervezés költségei (meghívók, kiadványok; előadói díjak; tolmács; terembérlet, étel-italfogyasztás); képzés esetén az oktatási költségek (terem és a képzéshez szükséges eszközbérleti díjak, előadói díjak, oktatócsomag költsége max. 20% mértékben); marketing (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 40%-át): kiadványok készítése; honlap készítés, kiállításokon részvétel költségei); egyéb elszámolható költségek (projektmenedzsment költségei). Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Minimális projektméret Maximális projektméret db Érintett települések: mindegyik V-G település 17

18 1.2. ÚMVP III. tengely projektméretek lehatárolása A Vértes-Gerecse elnöksége az alábbi maximális projektméreteket, illetve támogatási összegeket javasolja a kapcsolódó HPME-k esetén: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: maximális támogatás összege 15 millió Ft. Turisztikai tevékenység ösztönzése: maximális támogatás összege 15 millió Ft. Falumegújítás és fejlesztés: maximális támogatás összege 15 millió Ft. Vidéki örökség megőrzése: maximális támogatás összege 15 millió Ft. LEADER forrásallokáció, összefoglaló táblázat (1 euró=300 Ft) Jogcím Elnevezés euró min max forint min kérelmek max száma KH-1 LEADER Klubhálózat KH-2 LEADER sporthelyszínek KH-3 Vércse Kincsei nyomában KH-4 Rendezvények kellékei Közhasznú fejlesztés összesen: V-1 Mini Inkubátorház V-2 Mesterkezek Program V-3 Termelj Természetesen Program V-4 Fejlesztések a termékutak mentén Vállalkozás célú összesen: R-1 Vércse-események Rendezvény összesen: TB-1 Vércse Táborok TB-2 LEADER Szakmai összefogás TB-3 LEADER Közösségi összefogás TB-4 Vértes-Gerecse Turisztikai Desztináció Menedzsment TB-5 Energia-térség Térségen belüli szakmai összesen: Vértes, Gerecse és a többi TK-N 1 Natúrpark TK-N 2 Vértes - Gerecse és külföldi partnerei Térségek közötti és nemzetközi összesen: Összesen:

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

November 16-ig adhatók be a LEADER pályázatok

November 16-ig adhatók be a LEADER pályázatok November 16-ig adhatók be a LEADER pályázatok Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító:

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/20. (IV. 16.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07.

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07. /Verziószám: v3/ Célterület_01 Jogcím Célterület megnevezése Közösségi célú fejlesztés LEADER sporthelyszínek Keretösszeg (EUR) 133 333 Minimális támogatási összeg (EUR 4 000 Maximális támogatási összeg

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:36 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 37 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: A kistermelői

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása.

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása. 1 / 7 29.9.22. 8: Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 82 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: A településközösség

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 13 258 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Vállalkozási alapú fejlesztés A kistermelői élelmiszer-termelés,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 1 / 2009.09.22. 8:17 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 006 890 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények,

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 7 1 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása.

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

LEADER Pályázati lehetőségek

LEADER Pályázati lehetőségek LEADER - 2017 Pályázati lehetőségek Helyi termék előállításának, fejlesztésének támogatása - Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:34 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 982 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Bio- és

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft)

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 1.2.1 HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 2007-2013 Falufejlesztés (322) Vidéki örökségmegőrzés (323B) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (313) Mikrovállalkozások fejlesztése

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása Célterület azonosítója: 1 019 254 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6. Tervek,

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing.

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 003 798 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény, rendezvénysorozatok szervezése

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre való szoktatást és nevelést

Részletesebben

Intenzitások Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes Kérelmező típusa

Intenzitások Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes Kérelmező típusa Célterület jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés UMVP intézkedés azonosító: Versenyképesség Célterület megnevezése: Helyi termelők, kézművesek támogatása Keretösszeg (HUF): 100 000 000 Minimális támogatási

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 023 183 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Életminőség/diverzifikáció

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. 1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) időszakos felülvizsgálatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet írja elő a programozási

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 6 29.9.22. 8:28 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 937 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Környezettudatos gondolkodás

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 944 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként I. II. megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Vállalkozási alapú fejlesztés. 430b09

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Vállalkozási alapú fejlesztés. 430b09 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 022 946 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Versenyképesség Vállalkozási

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 617 Helyi Akciócsoport: SárközDunavölgyeSiómente Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Turisztikai információrendszer kialakítása

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Makó, Korona Üzleti és Szolgáltató Központ Széchenyi tér 10. www.marosvolgy.hu 06/62-510-264 - Elektronikus benyújtás - Nincs papír

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyházi jogi személy 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Egyházi jogi személy 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 021 600 Helyi Akciócsoport: Dél-Mátra Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

Helyi termelőket támogató tervezett program a LEADER-ben február 10. Zalaszentgrót

Helyi termelőket támogató tervezett program a LEADER-ben február 10. Zalaszentgrót Helyi termelőket támogató tervezett program a LEADER-ben 2016. február 10. Zalaszentgrót 2007-2013 2014-2020 Tervezői Csoport ülés LEADER HFS tervezése Polgármesterek műhelybeszélgetése Fórum az újonnan

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER-szerűség vizsgálatának kritérium rendszere a projekt javaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók.

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók. There are no translations available. Támogatás vehető igénybe: Fellelhető nemzetiségi hagyományok összegyűjtésére, bemutatására, archiválására, kiadványokban való publikálásra. A térség nemzetiségi hagyományőrző

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS.

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. Októberben meghirdetésre kerülő Leader célterületek 1. célterület: Turisztikai tematikus

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

DUNA-PILIS-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

DUNA-PILIS-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DUNA-PILIS-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

Célterület adatlap. Mezőgazdasági termék: az Európai Közösség Római Szerződés I. mellékletében (Annex I.) felsorolt termékek

Célterület adatlap. Mezőgazdasági termék: az Európai Közösség Római Szerződés I. mellékletében (Annex I.) felsorolt termékek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 024 832 Helyi Akciócsoport: Cserhátalja Leader Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Együttműködésen

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben