Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata"

Átírás

1 1. A HVS t érintő módosítások a évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely Általános tudnivalók a készülő LEADER Rendeletről, amely általánosságban tartalmazza a fő irányelveket a HVS felülvizsgálatához, amelyet jelenleg az eljárásrend 2. változata alapján készítünk elő. A rendelet szerint biztosított támogatás célja a HACS által elkészített HVS IV. tengelyre vonatkozó, un. LEADER Tervben meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése. Jelenleg 7 jogcím alapján biztosítanak erre támogatást. 1. LEADER közösségi célú fejlesztés; (közhasznú) 2. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés; 3. LEADER rendezvény; 4. LEADER képzés; 5. LEADER térségen belüli együttműködés; 6. LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés; 7. LEADER komplex fejlesztés. Az általános rendelet szabályozása mellett az eljárásrend határozza meg, hogy a 96 elismert HACS milyen speciális eltéréseket szeretne megfogalmazni a területének sajátosságai alapján, amelyek a rendeletben külön mellékletben kerülnek meghirdetésre, és kvázi ezek lesznek a pályázati kiírások akciócsoportonként. Pl. Támogatási intenzitásnál maximum -20%-os eltérés engedélyezett, módosítható a projekt méretének alsó, felső határa, de a kedvezményezettek köre, vagy a támogatandó tevékenységek köre is. A Vértes Gerecse Közösség által 2008-ban elfogadott HVS összesen 53 db Helyzet - Probléma Megoldás Eredmény (HPME) struktúrában megadott intézkedést tartalmazott. Ezekből volt olyan HPME, amely nem támogatható az ÚMVP egyik forrásából sem. (Ezekkel a HACS-ok nem foglalkoznak, legfeljebb pályázatfigyelés és információátadás formájában.) Volt 24 db HPME, amely az ÚMVP III. tengelyéből finanszírozható. 12 db HPME az ÚMVP IV. tengelyéből az un. LEADER támogatásból finanszírozható. (Ezeket a kódjeleket is feltüntetjük a jobb beazonosíthatóság érdekében a felülvizsgálat során) A első negyedévében megjelent 1. Leader rendelet tervezet után szükségesnek látszott, hogy az akciócsoportoknak lehetőséget biztosítson az Irányító Hatóság a HVS felülvizsgálatára. Idén már több információ áll rendelkezésre, így a HACS-ok átgondoltabban tudják az egyes HPME-ket leszabályozni, amelynek alapján a rendelet speciális, HACS-ra vonatkozó pályázati rendszere kerül majd kialakításra. A HVS felülvizsgálatának - eddigi utolsó határideje május 11. Ezután az IH a HVS-eket ellenőrzi, jogosultsági, illeszkedési problémák esetén a nyáron még egyeztet a HACS-okkal, ezután a rendeletet véglegesíti, amelynek várhatóan megjelenési időpontja az év utolsó negyedévére esik majd. A Vértes Gerecse Közösség LEADER Terve az átdolgozás után javaslataink alapján az alábbi kódjelű és leírású HPME-ket tartalmazza: I. jogcím: LEADER közösségi célú, közhasznú fejlesztések (kódjele: KH) 1

2 A közösségi célú, a szervezet tevékenységére vonatkozóan közhasznú feladat ellátását segítő fejlesztésekre önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás az összes elismerhető költség 100 %-a, amely költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költségre, a többiek esetében bruttó költségre vonatkozik. Támogatott tevékenységek: építés- felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, minőség és környezetirányítási rendszerek szabványok bevezetése, eszközbeszerzés, VHr 31. -ban meghatározott egyéb elszámolható kiadások, tradícionális eszközbeszerzés. KH-1 (régi HPME kód: 11/53) LEADER Klubhálózat 1. célterület/ KH Cél: Kulturális, közösségépítő klubok szervezésének támogatása; működési feltételeinek megteremtése a Vértes-Gerecse akciócsoport területén. Cél, hogy a helyi közösségek folyamatos kommunikációt tartsanak fenn egymással; önképző, projektgeneráló, a település fejlesztésében aktívan részt vevő kezdeményezések alakuljanak ki. A kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a célcsoporttól további hozzájárulási költséget nem igényelhet. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (100%) (legalább 2 éve bejegyzett, működő szervezet) egyházi jogi személy (nettó 100%) a tevékenységgel érintett épületrészhez tartozó épület felújítás, korszerűsítés (elszámolható költségek max. 60%-a); eszközbeszerzés az elszámolható kiadás max. 30%-ig (bútor, TV, számítógép és tartozékai, szoftver, DVD lejátszó, projektor); ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése); kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig); egyéb elszámolható kiadások; tradicionális eszközbeszerzés. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: IKSZT beruházási támogatást nyert települések kivételével valamennyi, HACS térségében megvalósuló közösségi beruházások. (IKSZT címet elnyert települések: Baj, Dad, Gyermely, Héreg, Kocs, Környe, Magyaralmás, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna.) 2

3 KH-2 (régi HPME kód: 5/53) LEADER sporthelyszínek 2. célterület / KH Cél: Közösségi célú szabadidős, -sportlétesítmények, erdei tornapályák kialakítása; fejlesztése, hogy alkalmassá váljanak szervezett események lebonyolítására, a Vértes-Gerecse akciócsoport rendezvényeinek befogadására. Előnyt élveznek az elbírálás során azok a fejlesztések, melyek a fenntartási időszakban évente legalább egy alkalommal a Vértes- Gerecse területén meghirdetett esemény lebonyolítását vállalja az akciócsoporttal együttműködve. Az elbírálás során előnyt élveznek a fő alatti települések. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat, társulásai és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (100%) (legalább 2 éve bejegyzett, működő szervezet) egyházi jogi személy (nettó 100%) a tevékenységgel érintett ingatlanhoz tartozó épület; sportpálya és kapcsolódó építmények felújítása, korszerűsítése (elszámolható költségek max. 70%-a); sporteszközbeszerzés az elszámolható kiadás max. 30%-ig; indokolt esetben garanciával rendelkező használt sporteszköz beszerzése az elszámolható kiadás max. 20%-ig; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat és kapcsolódó berendezések kiépítése; ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással és a kapcsolódó berendezések kiépítése; elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése; eső- és szennyvízelvezetés kiépítése; kerítés); építési beruházás nélkül önmagukban is támogathatók kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig); tradicionális eszközbeszerzés. egyéb elszámolható kiadások; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Minimális projektméret Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 3

4 KH-3 (régi HPME kód: 27/53) Vércse Kincsei nyomában 3. célterület / KH Cél: A települések történelmének, hagyományainak felkutatása, szerkesztése és megjelentetésük különböző formában (könyv, CD, film, hanganyag) a helyi civil szervezetek és a lakosság bevonásával. A feltárt hagyományok (pl. Paulini Gyöngyös Bokréta Mozgalom ) újjáélesztése érdekében az újbóli bemutathatóságra is forrást kell biztosítani, akárcsak a hagyományőrző csoportok támogatására. Néprajzi gyűjtemények kialakítása, melyekben a helyi értékek bemutatása mellett ki lehet próbálni a kézműves mesterségeket. Vércse Kincse sarok kialakítása, ahol a helyben előállított termékek kiállítása található. Helyi, országos védelem alatt álló épületek, építmények felújítása nem támogatható. A Falumegújítás és fejlesztésben külsőleg megújított épületekben a külső megújítást kiegészítő belső felújítás támogatható. A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek a szektorok közötti és/vagy települések közötti együttműködések. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat, társulásai és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 100%) egyházi jogi személy (nettó 100%) a tevékenységgel érintett épületrészhez tartozó épület belső felújítása, átalakítása, (elszámolható költségek max. 60%-a); új és használt eszközbeszerzés az elszámolható kiadás max. 30%-ig ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; dologi kiadások, szükséges szolgáltatások, egyéb elszámolható kiadások; marketing tevékenység költségei: a hagyományok felkutatása, megőrzése, jellegtől függően archiválása - filmek, DVD-k készítése); néprajzi gyűjtemények kialakítása, bemutathatóvá tétele; kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig; immateriális javak; tradicionális eszközbeszerzés; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 4

5 KH-4 Rendezvények kellékei 4. célterület / KH Cél: Rendezvények támogatása címszó alatt a térségi összefogásban megvalósuló innovatív, a hagyományos értékeket előtérbe helyező (kötelező elemként a helyi termelők, kézművesek megjelenését biztosító; a helyi gasztronómiát, egészséges életmódot népszerűsítő) kulturális, lovas, íjász, sportlövész programokat kívánjuk támogatni. Ezekhez és a kisebb falusi rendezvényekhez is szükség van alapinfrastruktúrára (sátrak, pavilonok, hangosító, kivetítő eszközök, sörpadok, főzéshez, étkeztetéshez szükséges kisebb fogyóeszközök, stb.) amelyeket a települések jelenleg bérelnek. A központilag beszerzett eszközöket a Vértes-Gerecse akciócsoport települései ingyenesen kaphatnák meg a rendezvények lebonyolításához, annak időtartamára, illetve térségi rendezvények gyakrabban tarthatóak, amennyiben ilyen jellegű kiadással nem kell kalkulálni minden alkalommal. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: non-profit szervezetek (bruttó 100%) új (indokolt esetben használt) eszközbeszerzés, technikai berendezés az elszámolható kiadás max. 90%-ig kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 50%-ig; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; egyéb elszámolható kiadások Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret Érintett települések: Valamennyi V-G település 5

6 II. jogcím: LEADER Vállalkozás célú fejlesztések (kódjele: V) A fejlesztés a Közhasznú szervezetek tevékenységéről szóló évi CLVI. tv. V. fejezet 26. paragrafus c) pontjától eltérő feladat ellátását segíti elő önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek és társulásaik, vállalkozások és természetes személyek adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás az összes elismerhető költség 60 %-a. Támogatott tevékenységek: építés- felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, minőség és környezetirányítási rendszerek szabványok bevezetése, eszközbeszerzés, VHr 31. -ban meghatározott egyéb elszámolható kiadások, tradicionális eszközbeszerzés. V-1 (régi HPME kód: 10/53) Mini Inkubátorház 1. célterület / V Cél: A település központjában olyan szolgáltatás célú ingatlan kialakítása, ahol a kisebb szolgáltatók rövidített, váltott nyitvatartási időben fogadják az ügyfeleket. Az épület irodáiban a hiányzó pénzügyi, banki (ATM), biztosítási, telekommunikációs, adminisztrációs tevékenységek valósulhatnak meg. A többi helyiségben kihalóban lévő javító műhelyek tarthatóak fenn (cipő, varró,- táskajavító stb.). A támogatás vonatkozhat a szolgáltatóház kialakítására, az épület bérlőinek igénye szerint kisebb eszközök beszerzésére. Idősek számára szolgáltató csomagok kialakítása rendelésfelvevő rendszerrel. A mindennapi életvitelben fontos szolgáltatások (pl. ABC-k) fejlesztése. Csoportosan is nyújthatnak be támogatási kérelmet. Az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező, beruházási támogatásban is részesült ingatlanon megvalósuló fejlesztésre nem vehető igénybe jelen támogatás. Az önkormányzati alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés nem támogatható. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) Épületek, építmények felújításának, átalakításának, bővítésének költségei (max. 60% erejéig) ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 10 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 30% erejéig) a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások (a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, dologi kiadások); szállítás, üzembe helyezés, betanítás költségei; marketing tevékenység költségei; tradicionális eszközbeszerzés. 6

7 Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település. V-2 (régi HPME kód: 18/53) Mesterkezek Program 2. célterület / V Cél: A Mesterkezek Program keretében házi- és kézműipari termékek előállításának ösztönzése a hagyományos kismesterségeket űzők technológia fejlesztésének támogatásával. Az országban sok helyen megrendezésre kerülő vásárok mellett a helyben történő, szervezett értékesítés feltételeinek megteremtésével (pl. térségi üzletekben, inkubátorházakban) és elősegítésével, az interaktív bemutatók tartásához szükséges eszközfejlesztés támogatása. A termékek minél szélesebb körben való népszerűsítésével és piacra jutásának elősegítésével a vidéki jövedelemszerzés lehetőségeinek kibővítése. Előnyben részesülnek a közösségi összefogással, több termelő bevonásával megvalósuló programok. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) épületek, építmények felújításának, átalakításának, bővítésének költségei (max. 50% erejéig); ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 20 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 50% erejéig); a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; dologi kiadások (a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok, védjegyek bevezetése, dologi kiadások); szállítás, üzembe helyezés, betanítás képzési költségei; marketing tevékenység költségei; tradicionális eszközbeszerzés. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település 7

8 V- 3 (régi HPME kód: 38/53) Termelj Természetesen Program 3. célterület / V Cél: A Vértes-Gerecse térségben természetgazdálkodási programok kidolgozásának, alternatív, speciális mezőgazdasági termesztési módszerek bevezetésének, a biogazdálkodás meghonosításának és népszerűsítésének, a biogazdálkodásra való áttérésnek a támogatása. A program az egész termékút kialakítását (termelés, feldolgozás és értékesítés) helyezi előtérbe. A szemléletformálás után a Vértes-Gerecse térségben előállított termékek révén az őstermelők, mikrovállalkozások versenyképessége nő. Javul a közösségi önellátás, erősödik a Termelj helyben, fogyassz helyben szemlélet, előtérbe kerül a minőségi fogyasztás. A támogatást termelésre azok a termelők vehetik igénybe, akik valamely feltétel miatt az ÚMVP I- II. tengelyből kizártak (pl. területméret), vagy bemutatóhely kialakítása érdekében igénylik és a megtermelt terméket az előállítás helyszínén, vagy 30 km-es körzetben lévő településen közcélra értékesítik (közétkeztetés). Előnyben részesülnek a közösségi összefogással, több termelő bevonásával megvalósuló programok. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 20 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 30% erejéig) a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások, egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok, védjegyek, engedélyek bevezetése, minősítés költsége, szállítás, üzembe helyezés, betanítás képzési költségei; marketing tevékenység költségei; tradicionális eszközbeszerzés Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település 8

9 V- 4 (régi HPME kód: 44/53) Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése Fejlesztések a termékutak mentén 4. célterület / V Cél: Az egyéb pályázati konstrukciókból kizárt szállásadók, turisztikai szolgáltatók részére kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek (pl. kulcsosházak, 2-3 csillagos alacsonyabb kategóriájú kempingek kialakítása, 3-4 napraforgójú és 2-5 fő elszállásolására alkalmas, meglévő falusi szálláshelyek) kialakítása, minőségi fejlesztésének és komplex szolgáltatáskínálat kialakításának támogatása. Innovatív, a helyi adottságokat, a natúrpark szellemiséget és a tartalmas, színvonalas időtöltést biztosító, a települések turisztikai termékútjai mentén kiépülő szolgáltatások támogatása. települési önkormányzat és társulásai (nettó 60 %) kisebbségi önkormányzatok (nettó 60%) non-profit szervezetek (bruttó 60%) egyházi jogi személy (bruttó 60%) vállalkozó és természetes személy (nettó, illetve bruttó 60%) épületek, építmények felújításának, átalakításának, bővítésének költségei (max 80 % erejéig); ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (max 20 % erejéig); új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének költségei (max. 20% erejéig); tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások; egyéb szükséges szolgáltatások (minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok, védjegyek, engedélyek bevezetése, minősítés költsége); marketing tevékenység költségei (max 10 % erejéig); tradicionális eszközbeszerzés, berendezési tárgy készítés. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Minimális projektméret Maximális projektméret db Érintett települések: Valamennyi V-G település, ahol a HVS-ben már megfogalmazott, és/vagy a Vércse TDM alapján kidolgozott termékutak jönnek létre (kerékpáros, lovas, bor, kézműves, stb., és a szálláshelyek szükségességét ezzel indokolni lehet. 9

10 III. jogcím: LEADER rendezvény (kódjele: R) A HVS-ben megfogalmazott gazdaságfejlesztési vagy életminőség-javítási intézkedésekhez kapcsolódó rendezvények megvalósítására önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik, vállalkozások és természetes személyek adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik esetében az összes elismerhető költség 100 %-a, vállalkozások és természetes személyek esetében az összes elismerhető költség 60 %-a, amely költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költségre vonatkozik. Támogatott tevékenységek: rendezvényhez kapcsolódó közvetlen kiadások, marketing tevékenység, infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, VHr 31. -ban meghatározott egyéb elszámolható kiadások. R-1 (régi HPME kód: 11/53) Vércse-események 1. célterület / R Cél: Térségi összefogásban megvalósuló innovatív, a hagyományos értékeket előtérbe helyező (kötelező elemként a helyi termelők, kézművesek megjelenését biztosító; a helyi gasztronómiát, egészséges életmódot népszerűsítő) kulturális, lovas, íjász, sportlövész programok támogatása. Előnyben részesülnek a közösségi összefogással, több település, illetve szervezet bevonásával megvalósuló programok. települési önkormányzatok, társulásai és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 100%) egyházi jogi személy (nettó 100%) ingatlanhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés az elszámolható költség max. 20%-ig (tereprendezés, elektromos hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése); marketing tevékenység az elszámolható költség max. 30%-ig (hirdetés költségei; kiadványok, szórólapok készítése; termék kóstoltató költségei); étel-italfogyasztás költségei (max. 15%-ig); eszközök bérleti költségei; fellépők költségei; kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 30%-ig; egyéb elszámolható kiadás. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 10

11 V. jogcím: LEADER Térségen belüli szakmai együttműködések (kódjele: TB) A HVS-ben megfogalmazott fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó térségen belüli szakmai együttműködések erősítése. Ezek megvalósítására önkormányzatok, egyházak, non-profit szervezetek és társulásaik, vállalkozások és természetes személyek adhatnak be kérelmet. Az általános rendelkezések szerint a támogatási intenzitás önkormányzatok és társulásaik esetében az összes elismerhető költség 100 %-a, egyházi és non-profit szervezetek esetében 80 %, vállalkozások és természetes személyek esetében az összes elismerhető költség 60 %-a, amely költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költségre vonatkozik. Támogatott tevékenységek: rendezvényhez kapcsolódó közvetlen kiadások, képzés oktatás közvetlen költségei, kiadványkészítés, marketing tevékenység, kapcsolattartás költségei. TB-1 (régi HPME kód: 50/53) Vércse Táborok 1. célterület / TB Alternatív Napközik és Vércse táborok elindítása ismeretterjesztő, hagyományőrző céllal. A térségi iskolák oktatási programjainak, szakköreinek fejlesztése, támogatás a helyi civil szervezetek és helyi vállalkozók bevonásával a kompetencia fejlesztés érdekében (pl.: sí tábor helyett lovas oktatás, egészségnevelés, bioélelmiszerek az étkezésben, zenei oktatás, színház, egyéb (szak)körök). Ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok támogatása: az önálló élethez szükséges kompetenciáik fejlesztése, a kulturális fogyasztás színvonalának emelése; ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése, társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése. települési önkormányzat és társulásai, intézményeik (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 80%) egyházi jogi személy (nettó 100%) szállás, - étkezési költség; a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások, reprezentációs költségek; a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át útiköltség, szállítási költségek; bérleti díjak, előadói és fellépési díjak, egyéb szükséges szolgáltatások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 11

12 TB-2 (régi HPME kód: 49/53) LEADER Szakmai összefogás 2. célterület / TB Cél: a LEADER programban, HVS-ben megfogalmazott fejlesztések széles körben és hatékonyan valósuljanak meg. A térségen belüli kisebb szakmai konferenciák, képzések, tanulmányutak szervezése, szakhálózatok létrehozásának támogatása közös projektek kidolgozása és megvalósítása érdekében. A vidéki életformáknak megfelelő szekciók (kézműves, agrár, turisztikai) önálló kezdeményezéseinek támogatása 1-3 napos rendezvény keretében. Ezáltal a gazdasági szféra résztvevőinek készség- és képességeinek fejlesztése; a versenyképesség növelése. A gazdálkodók hálózatosodásának támogatása, natúrparkkal kapcsolatos korszerű gazdálkodási ismeretek terjesztése, stabil partnerkapcsolatok kialakítása a szakmai és gazdasági érdekképviselettel foglalkozó civil szervezetek, valamint a HVI-k, falugazdászok, szaktanácsadók bevonásával. települési önkormányzat és társulásai, intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (80%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) rendezvények, képzések, tanulmányutak lebonyolítása, a szakmai együttműködést megalapozó adatgyűjtés, és a hozzájuk kapcsolódó marketing tev. költségei; szállás, - étkezési költség; a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások, reprezentációs költségek a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át; útiköltség, szállítási költségek; bérleti díjak; előadói és fellépési díjak; egyéb szükséges szolgáltatások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 12

13 TB-3 (régi HPME kód: 53/53) LEADER Közösségi összefogás 3. célterület / TB Cél: Település csoportok összefogásával a lakosság igényeihez igazodó tanfolyamok, előadássorozatok, szemináriumok szervezése. Szemléletformáló, szervezetfejlesztő kurzusokon keresztül a jó minták átadása, jó modellek bemutatása a fiatalok fokozottabb nevelése, jövőképük kialakítása, a kötődés erősítése. Mindezt a helyi civil szervezetek bevonásával, közreműködésével, vagy éppen általuk. Az egyes helyszínekre a másik településekről az átjárás megszervezése, lebonyolítása (alternatív közlekedési móddal). Elvárás, hogy legalább 4 alkalommal találkozzanak a partnerek, és a zárás eredménye egy kidolgozott projekt, amelyet közösen kívánnak megvalósítani. települési önkormányzat és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek bruttó (80%) egyházi jogi személy (nettó 100%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) szállás, - étkezési költség; a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; dologi kiadások (a készlet költsége, mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); személyszállítás: útiköltség, gépkocsi használat; terem és a képzéshez szükséges eszközbérleti díjak; kommunikációs költségek; előadói díjak; egyéb szükséges szolgáltatások (sokszorosítás, nyomdai munkák költségei) Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 13

14 TB-4 (régi HPME kód: 7/53) Vértes-Gerecse Turisztikai Desztináció Menedzsment 4. célterület / TB Cél: A térségi marketing fejlesztése, stratégia kialakítása. Komplex, 1, 2 v. többnapos tartózkodást lehetővé tevő, meghatározott célcsoportokra kidolgozott turisztikai programcsomagok összeállítása és kiajánlása, valamint tematikus utak kijelölése a térségben található, önmagukban nem piacképes attrakciók felkarolásával kiegészítve, a hálózatosodás elősegítése minden érintettnek, akiket képzésen készítenek fel az azonos minőségű és rendszerű szolgáltatásra. A tematikus utak marketing menedzselése, a fejlesztések generálása az érintett önkormányzati, civil és vállalkozói szektor partnerségének erősítésével. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: települési önkormányzat és intézményei (nettó 100%) kisebbségi önkormányzatok (nettó 100%) non-profit szervezetek (bruttó 80%) vállalkozások (nettó 60 %) természetes személyek (bruttó 60%) a projekt megvalósításához kapcsolódó: személyi jellegű költségek; dologi kiadások (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 20%-át); útiköltség, gépkocsi használat; egyéb szükséges szolgáltatások (sokszorosítás, nyomdai munkák költségei); kiadványkészítés (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog); szerkesztés; nyomdai költségek) honlap készítés; minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése; immateriális javak; kisértékű eszközbeszerzés (max. 20%); képzés esetén az oktatási költségek (terem és a képzéshez szükséges eszközbérleti díjak, előadói díjak, oktatócsomag költsége max. 20% mértékben); marketing (mely nem haladhatja meg a kérelem értékének 50%-át); egyéb elszámolható kiadások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Minimális projektméret Maximális projektméret db Érintett települések: valamennyi V-G település. 14

15 TB-5 Energia-térség 5. célterület / TB A megújuló és megújítható energiák felhasználását, a takarékos energiahasználatot lehetővé tevő technikák és technológiák elterjesztése a Vértes-Gerecse térségében; modellprogramok és bemutatóhelyek létrehozása az Által-ér völgyében, a lehetséges megoldás technológiai fejlesztések és azok eredményeinek, valamint a közösség számára létrejövő hasznosítási és alkalmazási területének kidolgozásának támogatásával. Kiemelten támogatandók azok a projektek, amelyek több, különböző energiaforrás együttes felhasználására törekednek, illetve megteremtik a lehetőségét a kisebb léptékben történő hasznosítás módszereinek kidolgozásához is. Fontos, hogy a vállalkozások és az önkormányzatok is megfelelő információkhoz jussanak, ezért elengedhetetlen a széles körű társadalmasítása és tájékoztatás, mindezt az akciócsoporttal együttműködve. Kedvezményezettek és támogatási intenzitások: non-profit szervezetek (bruttó 100%) bemutatóhely létesítése esetén a tevékenységgel érintett épületrészhez tartozó épület felújítás, korszerűsítés (elszámolható költségek max. 60%-a); bemutatóhely létesítése esetén új (indokolt esetben használt) eszközbeszerzés, technikai berendezés az elszámolható kiadás max. 40%-ig; bemutatóhely létesítése esetén kis értékű eszközbeszerzés (készlet) az elszámolható kiadás max. 20%-ig; rendezvény: kiadványok költsége, terembérlet költsége, előadók tiszteletdíja, étel-és italfogyasztás max. 15%-ig; kiadványkészítés: adatgyűjtés költségei, szerkesztés költsége, nyomdai költségek; kapcsolattartás költségei: útiköltség, kommunikációs költségek, szállás, étkezés; marketing tevékenység: kiállításokon részvétel költségei; honlap készítés; projekt megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek; egyéb elszámolható kiadások. Forint (1=300 Ft) Allokált forrás: Maximális projektméret Érintett települések: Valamennyi V-G település 15

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 61/2011.09.08. Előterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. szeptember 8-ai ülésére Az Európai

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Módosítva: 2011. 03. 11. 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben