A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 év Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület egyéb szervezet megnevezése 4400 NYÍREGYHÁZA SEMMELWEIS ÚT 13 1/3. címe Keltezés: NYÍREGYHÁZA, ROMÁN JÁNOS P.H Egyéb szervezetek vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezetek megnevezése: SZ.-SZ.-B. MEGYEI TÁFUTE Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) Az egyéb szervezet címe: 4400 NYÍREGYHÁZA SEMMELWEIS ÚT 13 1/3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E FT-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: NYÍREGYHÁZA, ROMÁN JÁNOS P.H Egyéb szervezetek vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezetek megnevezése: SZ.-SZ.-B. MEGYEI TÁFUTE Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) Az egyéb szervezet címe: 4400 NYÍREGYHÁZA SEMMELWEIS ÚT 13 1/3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE év adatok E FT-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 5. b.) központi költségvetéstől 6. c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezetek megnevezése: SZ.-SZ.-B. MEGYEI TÁFUTE Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) Az egyéb szervezet címe: 4400 NYÍREGYHÁZA SEMMELWEIS ÚT 13 1/3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE év adatok E FT-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A.I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A.II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1)+-H/ J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény ( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A.I.+A/II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenés leírása D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből:a Korm.rend. 16.& (5) bekezdése szerint kötelezettségként 0 elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 50. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 0 Keltezés: NYÍREGYHÁZA, ROMÁN JÁNOS P.H Egyéb szervezetek vezetője (képviselője)

5 SZ.-SZ.-B. Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 ÉV

6 II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról 2010 év Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) Célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő Időpontja (határideje) támogatás:

7 III. KIMUTATÁS A vagyon felhasználásáról 2010 év Megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés E-Ft E-Ft % E-Ft Tőkeváltozás összege % 3853 Megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés Ft Ft % Ft Tárgyévi eredmény % Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők: - értékcsökkenés rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás - közhasznú tevékenység tárgyévi veszteség/nyereség - vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0

8 IV. KIMUTATÁS A cél szerinti juttatásokról 2010 év Megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft Ft % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Adóköteles pénzbeli támogatás - Adóköteles nem pénzbeli támogatás - Adómentes pénzbeli támogatás - Adómentes természetbeni támogatás Megjegyzés Megnevezése Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - Pénzbeli támogatás - Nem pénzbeli támogatás Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft Ft % Ft - - Megjegyzés

9 V. KIMUTATÁS A kapott támogatásokról 2010 év Sorsz. Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege, értéke Változás Előző évi (Ft) Tárgyévi (Ft) (%) (Ft) 1. Központi költségvetési szerv - 2. Elkülönített állami pénzalap Pályázat Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat - és szervei 5. Települési önkományzat társulása Magánszemély Működési Egyéni vállalkozó 11. Jogi személyiségű gazdasági társaság Működési Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet Sport támogatás % Közhasznúként be nem sorolt - - alapítvány Működési társadalmi szervezet - közhasznú társaság 15 Egyéb APEH (1 % közcélú felajánlás) 18. ÖSSZESEN:

10 VI. KIMUTATÁS A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásról 2010 év Megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tiszteletdíj - - Költségtérítés - - Értékpapír - - Természetbeni juttatás szja mentes - szja köteles Folyósított kölcsön (előleg) A tisztségviselők nem részesülnek juttatásban - összege - fordulónapig visszafizetett összeg fordulónapon fennálló tartozás legkésőbbi visszafizetési határidő fizetendő kamat - - Egyéb juttatások - - ÖSSZESEN: 0 0

11 VII. Szöveges beszámoló A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület A évi közhasznú tevékenységről Az Egyesületet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság évben a szám alatt vette nyilvántartásba közhasznú szervezetként a 8.Pk /2008/2 bírósági végzéssel, ami én került bejegyzésre. Az Egyesület alapvető célja, illetve feladata: a) Tevékenységével segítse a megye tájékozódási futó sportjának szakmai munkáját, képviselje szakmai érdekeit. b) A tájékozódási futás társadalmi elismertségének, magas szakmai színvonalának elősegítése révén járuljon hozzá a magyar társadalom sportokat értő és művelő nemzedékének felnövekedéséhez. c) Segítse a sportegyesületekben és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futó Szövetségben folyó szakmai munka értékelését, minősítését. d) Szakmai garanciát kíván nyújtani a tájékozódási futást művelő tanulók, szülők, és e tevékenységben érdekelt más szervezetek számára. e) Törekszik a külföldi tájékozódási futó egyesületek, szervezetek megismerésére, valamint a hazai tájékozódási futási gyakorlat külföldi megismertetésére. f) Gondoskodik a tájékozódási futás utánpótlásának nevelésével, eszközökkel való ellátásáról. g) A hátrányos helyzetű, kimondottan a roma lakosság e sportággal való megismertetésével. h) Drog prevenciós anyagok készítése, terjesztése. i) A lakosság természetben zajló tevékenységekkel való megismertetése, a természet védelmére való nevelés. A beszámolási időszak: A mérleg fordulónapja: A beszámoló megtekinthető az Egyesület székhelyén, illetve elfogadás után az internetes honlapon. Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte, mivel az nem kötelező. A társadalmi szervezet könyveit magyar nyelven forintban, az egyszeres könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. Az értékcsökkenési leírás elszámolására üzleti évenként egy alkalommal kerül sor. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 e Ft-ot. Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. A tárgyévi beszámolóban új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével nem élt. Bevételek (Ft-ban) Tagdíj Szakmai rendezvény megvalósítása TÁMOP Pályázat Kapott egyéb támogatás NCA támogatás Jóváírt bankkamat Összes bevétel:

12 Kiadások (Ft-ban): Anyagköltség Segédanyag beszerzés: Alkatrész beszerzés Irodaszer beszerzés Munkabér Nyugdíjbiztosítási járulékok Egészségbiztosítási járulékok Posta ktg Igénybevett szolgáltatás Nevezési díjak Dugóka bérleti díj 600 Weblap, domain Nyomdai szolgáltatás Szállás költség Fénymásolás, sokszorosítás Érdekképviseleti szervezetek tagdíja Számviteli szolgáltatás SZJA elszámolás kerekítés 261 Eb járulék elszámolás kerekítés 426 Bank költség Összes kiadás: A 2010 évi eredmény: Ft Időarányos amortizáció (Kisértékű eszközök amortizációja): Ft Tárgyi eszközök amortizációja: Ft Összesen: Ft Eredmény (Amortizációval csökkentett): Ft Záró pénzkészlet: Bankszámlákon: Ft (Tak.Szöv.: Ft; CIB I.: Ft; CIB II.: ,67 Ft) Pénztárban: Ft Összesen: Ft Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben a Szervezet a TÁMOP Pályázaton kapott állami támogatást, az időarányosan ebből megkapott összeget a pályázati tematikában jóváhagyott módon és ütemezésben használtuk fel. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás Szervezetünk tartaléka (vagyona) Ft-al növekedett. A Szervezet törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Wesselényi Miklós Közalapítvány sportpályázatán nyertünk ( Ft-ot), a Nyírerdő ZRT. is támogatott bennünket ( Ft-tal), a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ( Ft-tal) valamint az egyesület tagjai ( Ft-tal) támogatták az Egyesületet. A Közhasznú Szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

13 Szervezetünk vezető tisztségviselői kifizetésben nem részesültek. A Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló január elejével nagy változás következett be az egyesület életében. Az eddig csak szervezeti egyesület, versenyeztető egyesületté lépet elő. Szerintem mindenki emlékszik az NYVSC szakosztályon belüli megoldhatatlan ellentétre, melynek következtében 22 versenyzőnek kellett sportegyesületet keresnie. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tájékozódási Futásért Egyesület felvállalta, hogy otthont biztosít ezen versenyzők részére, és mindenben próbál segíteni, hogy igazolt keretek között folytathassák a tájfutást. Tagjai lettünk az MTFSZ-nek, kiváltottuk számukra a versenyengedélyeket, így nagyon sok rangsoroló és Országos Bajnokságon tudtak részt venni. Egyesületünk képviseltette magát a városi, megyei rendezvényeken, valamint elutaztunk a szomszéd megyék versenyeire is. Saját kocsikkal, jórészt saját költségen részt vettünk az év legjelentősebb versenyein, a Nógrád Nagydíjon, Postás Kupán, Országos Diákolimpián, Hungária Kupán. A Keleti Tájfutó Napok tájékozódási futóverseny (amely a megye egyik legnagyobb, kiemelt országos rangsoroló minősítésű, több száz versenyzőt megmozgató rendezvénye) megrendezésével szerzett bevételből néhány verseny nevezési díját sikerült kifizetnünk azoknak a versenyzőknek, akik saját maguk finanszírozták addigi versenyzéseik költségeit. Eredményeink, helyezéseink nagyon szórtak és a két véglet között mozogtak. Az augusztusi átigazolási időszakban 5 fővel gyarapodott a versenyzői létszám és hatodikként sikerült egy edzői ambíciókkal is rendelkező sporttársat is a tagjaink közé csábítani. Az új edző irányításával, augusztus elején részt vettünk egy tartalmas és nagyon hasznos (értékes) edzőtáborban, ahol gyakorolhattuk a hegyi terepek leküzdését. A második fél évben az eredményekben még nagy fellendülést és változást nem sikerült elérnünk, de reméljük, hogy a munka a későbbiekben meghozza eredményét. Képviseltük egyesületünket az őszi Országos Bajnokságokon, valamint az Eger Nagydíjon. A megyei rendezvényeken eredményesebben szerepeltek versenyzőink. Említésre méltó eredményeket értek el a következő tagok: Cserpák Ferencné Iski Richárd Rebák Csaba Liskány Diána Liskány Krisztina F 18 csapat Cserpák Zsolt Hanyicska Martin Liskány András Szenior Országos Bajnoki bronzérmes, Országos Bajnokságokon két 5. helyezést szerzett 0,5 ponttal maradt el az aranyjelvényes szinttől, ezzel ezüstjelvényes minősítésű ifjúsági sportoló, Országos Diákolimpiai Döntőn 4. helyezett, Országos Bajnoki 9. helyezett 1. napi győztes a Hungária Kupán, ezüstérmes összetettben, Országos Diákolimpiai Döntőn 5. helyezett, Országos Bajnoki 9. és 10. helyezett, II. osztályú minősítésű felnőtt sportoló 1. és 5. napi győztes a Hungária Kupán, dobogós helyezés összetettben, II. osztályú minősítésű felnőtt sportoló 5. napi győztes a Hungária Kupán, II. osztályú minősítésű felnőtt sportoló másodpercekkel lemaradva a bajnoki pontról, csapatversenyben 9. helyezett II. osztályú minősítésű felnőtt, ezüstjelvényes minősítésű ifjúsági sportoló ezüstjelvényes minősítésű ifjúsági sportoló Az Egyesület forrásteremtése A évben nagy reményekkel vágtunk neki a pályázatok írásának, hiszen minden fórumon jogosulttá váltunk arra, hogy pályázati forrásokhoz juthassunk. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül pályázatot nyújtottuk be A gyerekek képességfejlesztése a tájékozódási sportokkal (TÁMOP / ) címmel, mely pályázat segítségével az oly sok éve szükséges utánpótlás nevelésbe kezdhettünk a városban: e pályázattal 45,5 Mft-ot nyertünk, mely lehetőséget biztosít a 2010/2011-es tanévben 6 iskolában és egy óvodában heti szakkörök, versenyek, bajnokságok, tehetséggondozás és témahét tevékenységekre lebonyolítására. A Wesselényi Miklós Közalapítvány sportpályázatán 2009-ben elnyert összeget 2010-ben

14 utalták át részünkre ( Ft), a 2010-ben az elnyert támogatás összege ( Ft), amit 2011-ben fognak átutalni. A Nyírerdő ZRt-vel kötött szponzori megállapodás alapján az év első két negyedévében 300 eft-ot kapott egyesületünk. Sajnos a választások után ez a forrás elapadt az átszervezések miatt. Több, az MTFSZ által kiírt pályázaton is sikeresen szerepeltünk, s nyertünk támogatásokat (utánpótlás nyári táborának lebonyolítására, valamint az utánpótlás támogatására). Ez utóbbit az utánpótlásunk versenyeztetésére használtunk fel ( Ft). A Nyíregyháza MJV Önkormányzata eredményességi támogatásban részesítette egyesületünket 150 eft-al, de ezt az összeget is csak 2011-ben realizálja. Nyíregyháza, január 13. PH.... ROMÁN JÁNOS Elnök A közhasznúsági jelentést a közgyűlés 1/2011/KGY. sz. határozatával 2011.év február hó 04. napján fogadta el.

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben