Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) rendelete 1"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről és az egységes pályázati-támogatási rendszerről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elismeri és megbecsüli a civil szervezeteknek a helyi közügyek, közszolgáltatások területén végzett munkáját, valamint partneri kapcsolatok kialakítására és megőrzésére törekszik a kerület lakosságának önszerveződő közösségeivel. Az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében tiszteletben tartva a szervezetek önállóságát és a közügyekben való részvételi jogát a kerületi civil szervezetekkel való hatékony együttműködés kereteiről, valamint a pályázati és támogatási rendszerről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet megalkotásának célja: a) a civil szervezetek és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti együttműködés tartalmának és formai kereteinek rögzítése, b) annak biztosítása, hogy a civil szervezetek véleménye Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat döntéseiben megjelenhessen, c) a civil támogatási és a pályáztatási rendszer, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartás egységesítése, egyszerűsítése, d) a kialakult intézményes támogatási rendszer eddigi formáinak megtartása, az önkormányzati feladatátvállalási együttműködés folytatásának biztosítása. 2. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatba kerülő azon civil szervezetekre terjed ki, amelyek a tevékenységüket a III. kerületben, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, illetve azon országos vagy regionális civil szervezetekre, melyek székhelye a III. kerületben van és tevékenységük hatása a kerület lakosaira jelentős (a továbbiakban: civil szervezet). Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. civil szervezet: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt), 1 Elfogadva: március 25. 1/23

2 2. közhasznú civil szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló l997. évi CLVI. törvényben meghatározott közhasznúsági fokozatot szerzett, a közhasznúsági bírósági nyilvántartásba bejelentkezett civil szervezet, 3. Civil Adatbázis: a 14. (2) bekezdésben rögzítettek szerinti adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás, amelyhez kapcsolódnak az érintett civil szervezetek 2. számú mellékletben rögzített alapdokumentumainak másolatai, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól kapott támogatásaik adatai, 4. Civil Kerekasztal: a helyi civil szervezetek által létrehozott szervezet, melynek célja, hogy keretet biztosítson - a lakossági részvétel, a partnerség és a nyilvánosság demokratikus elvei alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a III. kerület önszerveződő közösségi szektora közötti kapcsolattartásnak és együttműködésnek. 5. közzététel: az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozás- és díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. II.fejezet Az együttműködés megvalósulása 4. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a civil szervezetekkel történő együttműködés érdekében: a) véleményezési jogot biztosít a civil szervezetek részére, melynek érdekében a Képviselőtestület civileket érintő, ágazati koncepcionális kérdéseket tárgyaló tervezeteit közzéteszi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat honlapjának civil oldalán, ennek keretében: - a megjelentetett tervezetekről a civil szervezetek véleményt nyilváníthatnak, illetve azokhoz javaslatokat tehetnek a honlapon biztosított eljárás szerint, - a beérkezett véleményeket, javaslatokat a tervezet előkészítője mérlegelni köteles. b) Civil Kerekasztal létrehozását kezdeményezi. c) tájékoztatás és konzultáció céljából civil fórumokat tarthat. d) átfogó Civil Koncepciót készít. III. fejezet Támogatások Nem pénzbeli támogatás 5. (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közvetett infrastrukturális támogatást nyújt az Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egységén keresztül, ahol ingyenes nyomtatási, fénymásolási, faxolási és internet-hozzáférési lehetőséget biztosíthat a kerületben működő civil szervezetek számára. (2) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem pénzbeli támogatást nyújt a kerületben működő civil szervezetek számára, amely: a) részben szakmai támogatás: - a hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati honlap és újság civil oldala, civil fórumok, civil levelezőlista által nyújtott szolgáltatások útján, - az önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő a civil szervezetek közötti kommunikációt, és kapcsolatteremtés elősegítő rendezvények útján, - az önkormányzati kiadványokban ingyenes megjelenési lehetőség biztosítása útján, b) részben eszköztámogatás, amelynek keretében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az önkormányzat vagy intézményei tulajdonában álló, nélkülözhetővé vált tárgyi eszközöket 2/23

3 pályázat útján vagy anélkül a civil szervezeteknek ingyenesen vagy kedvezményesen használatukba, tulajdonukba adhatja, c) részben kedvezményes, illetve ingyenes bérleményhasználat biztosítása. (3) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a Kedvezményezett megfelelő biztosíték nyújtása mellett szerződésben vállalja a fizetendő ÁFA megtérítését a támogató számára, ha az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltatásnyújtása vonatkozásában ÁFA megfizetésének kötelezettsége merül fel. A támogató a kérelem elbírálásakor ettől eltérő döntést is hozhat a forrás biztosítása mellett. Pénzbeli támogatások Pénzeszköz átadása 6. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata a civil szervezetek pénzügyi támogatásának körében éves költségvetési rendeletében rögzíti az alapok és a bizottsági keretek céltartalékainak, valamint az egyéb pályázati, támogatási kereteknek a felhasználási szabályait. Közfeladat ellátásához forrásbiztosítás 7. A kötelezően ellátandó és a Fővárosi Önkormányzattól szerződés alapján átvett feladatokat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) alapján Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében átadhatja. 8. A közfeladatok civil szervezetek által átvállalt ellátásának típusai: (1) Ha az állami normatívával járó kötelező önkormányzati feladat ellátását a civil szervezet átvállalja, az állami normatíva civil szervezet által történő igénylése mellett Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata kiegészítő forrást biztosíthat a feladatellátás költségeihez. (2) Ha az Önkormányzat által önként vállalt feladat ellátását a civil szervezet átvállalja, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a feladatellátáshoz együttműködési megállapodás keretében - arányos mértékű forrást biztosíthat. 9. (1) Közfeladat ellátásában az a civil szervezet vehet részt, amelyik az Önkormányzattal a feladat ellátásra a megállapodást megkötötte és a) jogerős bírósági végzés alapján már legalább egy éve működik, létesítő okiratában szerepel az ellátandó közfeladat jellegének megfelelő tevékenység, és azt folyamatosan végzi is, valamint b) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges szakértelemmel, létszámmal és eszközzel, és ennek valódiságáról a hivatal érintett osztálya vizsgálat során meggyőződik, valamint gondoskodik a szükséges engedélyek beszerzéséről. (2) A közszolgáltatási szerződésben szereplő feladatra a szerződésben vagy a költségvetési rendeletben megállapított juttatáson felül egyéb Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától származó pénzügyi támogatás nem nyújtható. A közfeladatot ellátó civil szervezet azonban más tevékenységére vagy működési célra kaphat pénzügyi támogatást Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól. Önként vállalt feladat ellátásához forrás biztosítása 10. Ha a civil szervezet részéről a feladat-átvállalás nem kötelező önkormányzati feladatra irányul, de Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által felvállalt, fontosnak tartott tevékenység ellátását szolgálja, akkor Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatást nyújthat a civil szervezetnek együttműködési megállapodás, vagy pályázati úton támogatási szerződés keretében. 3/23

4 11. (1) A kerületben működő civil szervezetek pályázati úton történő támogatásának forrása megvalósulhat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete által meghatározott támogatási összegű pályázati alap terhére, illetve a bizottsági célalapok terhére is. A rendelkezésre álló keretből a támogatás pályázat útján és a Bizottságok, illetve a Képviselőtestület által meghatározott szabályok szerint egyedi támogatásként nyújtható. (2) A megvalósítandó célok, ellátandó feladatok érdekében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyásával a bizottságok pályázatokat írhatnak ki. (3) A bizottságok javaslata és a Képviselőtestület egyedi döntése alapján a pályázati alap terhére kiírt pályázaton részt vehetnek az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és az egyházi szervezetek is. (4) Programtámogatás esetén a tárgy szerint illetékes szakbizottság, működési célú támogatás esetén a Civil és Kisebbségi Bizottság határozza meg a pályázati célokat, valamint a kiírásban szereplő szempontrendszer alapján - javaslatot tesz a Képviselőtestület számára a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról és az összeg odaítéléséről. 12. A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja a szakterületek kiíró által igényelt sajátosságainak érvényesülését is. Az egységesség biztosítása érdekében a pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit az 1. számú melléklet, a pályázatról szóló elszámolási adatlapot a 2. számú melléklet, a pályázati adatlapokat működési pályázat esetén - az 1/a., programpályázat esetén - az 1/b. számú függelék, a működési célú pályázat során elszámolható költségeket a 2. számú függelék tartalmazza. A szakterületi sajátosságok megjelenítésére a részletes pályázati kiírás adatlapjának kiegészítő adatok része és a csatolandó mellékletek között előírható speciális dokumentumok szolgálnak. A pénzbeli támogatásokkal való elszámolás szabályai 13. (1) A pénzbeli támogatásban részesített szervezet köteles a költségvetési rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben, együttműködési megállapodásban vagy támogatási szerződésben szereplő határidőig és módon a támogatás összegével maradéktalanul elszámolni. (2) A működési célú támogatás esetében elszámolható költségekről a számvitelről szóló évi C. törvény alapján a 2. számú függelék rendelkezik. (3) Működési célú támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az ott megjelölt kezdési és befejezési határidő között elszámolt működési költségek és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez használható fel a támogatási szerződésben szabályozott módon, a támogatási szerződés megkötésének időpontjától függetlenül. A működési támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakot terhelő számlák számolhatók el (számlán, bizonylaton szereplő teljesítés dátuma), melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. IV. fejezet Civil Adatbázis 14. (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a pénzeszköz-átadás átláthatósága és egységes kezelése, valamint a pályázási rendszer hatékony működése érdekében elektronikus támogatási nyilvántartó rendszert hoz létre. (a továbbiakban: Civil Adatbázis) (2) A Civil Adatbázisban a támogatott, illetve a pályázó civil szervezetek e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott - alapadatait és alapdokumentumait kell szerepeltetni. A Civil Adatbázis első ízben a évben támogatott, illetve pályázó civil szervezetek adatait és dokumentumait tartalmazza. 4/23

5 (3) A Civil Adatbázist a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége gondozza. A forrásátadáshoz kapcsolódó adatokat az adott forrásátadás adminisztrációját ellátó szervezeti egység biztosítja a számára. 15. (1) Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a Civil Adatbázishoz benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz, illetve a forrásátadási szerződések megkötéséhez nem kell e dokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt. (2) A civil szervezetek a következő alapdokumentumaikat nyújtják be egyszerű másolatban a Civil Adatbázishoz: a) egyszeri benyújtású dokumentumok, amelyeket csak adatváltozás esetén szükséges ismételten benyújtani: a szervezet tevékenységét bemutató szöveges dokumentum, létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés., b) évente benyújtandó dokumentumok: közhasznúsági nyilvántartásba nem vett szervezet esetén az utolsó lezárt évről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló, közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén az utolsó lezárt évről szóló közhasznúsági jelentés, a civil szervezetről a bíróságnál nyilvántartott alapadatokról szóló bírósági kivonat, c) a civil szervezet a döntése szerint további dokumentumokat is benyújthat. (3) A civil szervezet a (2) bekezdésben jelzett alapdokumentumai benyújtása mellett a Civil Adatbázisba történő regisztrációját és regisztrációs számát a civil szervezet képviselője által aláírt adatkezelési nyilatkozattal (3. számú melléklet) és elektronikus adatlap kitöltésével nyeri el. V. fejezet Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. (2) A rendelkezései az e rendelet hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket nem érintik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 5/23

6 1. A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei 9/2009. (III. 30.) Ör. 1. számú melléklete 1. Meghirdető: 2. A pályázat célja/i/, témaköre/i/ (amennyiben működési célú támogatás: a működési költségek körének pontos meghatározása) 3. A támogatás jellege (vissza nem térítendő, önrész előírásával vagy anélkül, mekkora a rendelkezésre álló keret és mennyi a maximálisan elnyerhető összeg) 4. Általános pályázati feltételek a) a pályázók körének meghatározása (pl. a kerületi székhely, működési terület vagy civil szervezetek esetén a Fővárosi Bírósági nyilvántartás kikötése, és/vagy a pályázat kerületi irányultságának kikötése; Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat költségvetésének címrendjében szereplő szervezetek és/vagy közszolgáltatási szerződéssel rendelkezők kizárása stb.) b) tartalmi, formai követelmények (egyértelmű megfelelés a pályázati cél/ok/nak, témakör/ök/nek, a pályázat megvalósítási időszakának és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak; az összes előírt információ, igazolás, nyilatkozat megléte; az előírt nyomtatványcsomag használata; kötelezően csatolandó dokumentumok felsorolása) c) hozzájutás a nyomtatványcsomaghoz: d) a pályázat benyújtásának módja, hiánypótlási lehetőségek 5. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: A pályázatokról a kiíró Bizottság javaslata alapján a kiírásban rögzített időtartamon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt. A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a támogatások odaítéléséről szóló Képviselőtestületi jóváhagyást követően levélben értesíti a pályázókat a döntésről, az önkormányzat hivatalos honlapján a hatályos jogszabályok szerint közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, a nyertessel szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázatban szereplőnél kisebb összeg elnyerése esetén a pályázatban vállaltak arányos teljesítése is elfogadható, ezt azonban megfelelően rögzíteni kell a szerződésben. 5. A pályázatról további felvilágosítás kérhető (a kapcsolattartó személy meghatározása, elérhetőségei) 6/23

7 9/2009. (III. 30.) Ör. 2. számú melléklete Pályázó szervezet neve: Elszámolási határidő: BIZONYLATOK FELSOROLÁSA (sorszámmal) ÖSSZES KIADÁS: PÁLYÁZATON ELNYERT ÖSSZEG: ÖNRÉSZ ÖSSZEGE : (a sorok bővíthetőek) ELSZÁMOLÁSI ADATLAP PÁLYÁZATON ELNYERT PÉNZBŐL (ÁFÁ-val) Pénzügyi összesítő táblázat ÖNRÉSZ (ÁFÁ-val) ÖSSZES FELHASZNÁLÁS (ÁFÁ-val) /támogatási összeg + önrész / Elszámolt összesen: db. számla, összesen: bruttó ezer Ft. A pénzügyi táblázathoz csatolandó mellékletek: 1.bizonylatok ( az eredeti számlák lepecsételt és aláírt fénymásolta, feltüntetve, az eredetivel mindenben megegyező mondattal. Az eredeti számlára kell ráírni a támogatási szerződés számát) 2. min. 1 oldalas szöveges beszámoló: db 3. fényképek ( amennyiben készültek) db NYILATKOZAT Alulírott, a. törvényes képviselője kijelentem, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól a/z/ Alapból /bizottsági keret céltartalékból.. célra kapott, bruttó. ezer Ft. összegű támogatás elszámolására jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézménytől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel. A felhasználás során a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járok el. Budapest,... pecsét cégszerű aláírás, 7/23

8 9/2009. (III. 30.) Ör. 3. számú melléklete A CIVIL ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓS ADATLAPJA 1.A szervezet adatai: Elnevezése Bírósági bejegyző végzés száma: Székhelye: Levelezési címe: Telefonszáma(i): Faxszáma: Honlapcíme: címe: Adószáma: Számlaszáma: Az alakulás éve: A szervezet közhasznúsági besorolása: A szervezet képviselőjének adatai : Neve: Státusza: Telefonszáma(i): címe: A kapcsolattartó adatai: Neve: Státusza: Telefonszáma(i): címe: A regisztrációs adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: A szervezet tevékenységének rövid bemutatása A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat) A bejegyző bírósági végzés A közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat Egyéb csatolt dokumentumok: éspedig.. Alulírott.., a..(szervezet neve) képviselője hozzájárulok, hogy a regisztrációs adatlapon szereplő adataimat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kijelölt szervezeti egysége a Civil Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja. 8/23

9 9/2009. (III. 30.) Ör. 1/a. számú függeléke Adatlap az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat által kiírt civil működési pályázathoz Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. Székhelye: Budapest, 1.3 Levelezési címe: Budapest, 1.4 je: 1.5 Honlapja: 1.6. Szervezeti formája: egyesület:, alapítvány:, szövetség:, egyházi szervezet: 1.7. Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 1.8. Bírósági bejegyzésének dátuma: 1.9. Bírósági bejegyzésének száma: PK A pályázó adószáma: A pályázó szervezet bankszámla-vezető pénzintézetének Megnevezése: Bankszámla száma: A pályázó szervezet képviselőjének adatai Neve: Státusza: Postacíme: Budapest, Telefonszáma(i): Fax-száma(i): je: A pályázati programért felelős személy adatai Neve és a szervezetben betöltött funkciója: Címe: Budapest, Utcanév és házszám: Telefonszáma(i): Fax-száma(i): je: 9/23

10 2. A pályázó tevékenysége 2.1. A pályázó szervezet évi tevékenységének rövid bemutatása. (1. sz. melléklet, maximum 1 oldal terjedelem) A pályázó szervezet évi a támogatási időszakra vonatkozó terveinek bemutatása, és a tervezett költségvetés felhasználásának bemutatása (2. sz. melléklet, maximum 2 oldal terjedelem) A pályázó szervezet létesítő okiratában rögzített cél szerinti tevékenységi köreinek leírása (kérjük feltüntetni célcsoportjának létszámát, valamint azt, hogy mit tesz a szervezet az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében) (3. sz. melléklet, maximum 2 oldal terjedelem) A pályázó szervezet együttműködése az önkormányzattal, annak intézményeivel, és más kerületi civil szervezettel (4. sz. melléklet, maximum 2 oldal terjedelem). 3. A pályázó szervezet évi bevételei Bevétel A támogatás tárgya A támogatás összege (eft) Pályázatok útján: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának pályázata(i): Fővárosi pályázat(ok): NCA pályázat(ok): Egyéb pályázatok: 1%-os felajánlások: Adományok: Szponzori támogatás: Egyéb: Összesen: 10/23

11 4. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ 4.1 A ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK) ADATOK ÖSSZEG 1. Jelen pályázaton igényelt támogatás összege: Ft 2. Más támogatótól kapott támogatás(ok) (tervezett): ÖSSZESEN (=1+2): Ft Ft 4.2. A TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA TERVEZETT KIADÁSOK A kiadásnem megnevezése 1. Jelen pályázati támogatásból fedezett kiadások (Ft-ban)* 2. Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban) 3. Összesen (Ft-ban) I. ANYAGKÖLTSÉG - Közüzemi díjak - Üzemanyag költségek - Nyomtatvány, irodaszer - Egyéb anyagköltségek II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK - Szállítás, rakodás, raktározás költségei - Bérleti díjak - Javítás, karbantartás költségei - Szakkönyvek, előfizetési díjak - Oktatás, továbbképzés költségei - Utazási és kiküldetési költségek - Honlapfenntartás költségei 11/23

12 - - Más, itt fel nem sorolt szolgáltatás III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK - Bankköltség, biztosítási díj IV. BÉRKÖLTSÉG* - Munkavállalók bére - Megbízásos jogviszonyban állók megbízási díja V. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK - Reprezentációs költségek - Önkéntes foglalkoztatás költségei VI. BÉRJÁRULÉKOK* VII. TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE ezer Ft alatti immateriális javak ezer Ft feletti immateriális javak ezer Ft alatti tárgyi eszközök ezer Ft feletti tárgyi eszközök ÖSSZESEN (=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): * Figyelem! * Bérköltségként, és azok járulékaként csak a más forrásból (pl. munkaügyi központ támogatása, EU forrás, stb.) nem támogatott bér és járulékrész számolható el. 12/23

13 5. AZ IGÉNYELT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS INDOKLÁSA A 4.2. pont költség/kiadásnem megnevezése oszlopban tervezett kiadásokat kell ebben a táblázatban indoklással feltüntetni! 1. KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE IGÉNYELT ÖSSZEG (Ft) INDOKLÁS (a sorok bővíthetőek) 13/23

14 6.1. Kötelezően csatolandó mellékletek: 2.1. ponthoz-1. számú melléklet 2.2. ponthoz-2. számú melléklet 2.3. ponthoz-3. számú melléklet 2.4. ponthoz-4. számú melléklet 6. Mellékletek Az alábbi dokumentumok másolatának beküldése csak abban az esetben szükséges, ha szervezete nem szerepel a Civil Adatbázisban és regisztrációs számmal nem rendelkezik. a Fővárosi Bíróság (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról; amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak a évi közhasznúsági beszámolóit; a szervezet tevékenységének rövid bemutatása, amennyiben nem közhasznú besorolású bizottsági sajátosságnak megfelelő kiírás kiegészítő melléklete 6.2. Az alábbi mellékletek beküldése nem kötelező: a projektben közreműködő partnerek együttműködési nyilatkozata, támogató ajánlások, referenciák, a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány). 7. A civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alól Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Civil Adatbázisban szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. A Civil Adatbázisban a pályázó szervezet a(z).. regisztrációs számon szerepel, leadott dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 14/23

15 8. A pályázó nyilatkozatai Alulírott pályázó a) A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem; b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak; c) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, d) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem, e) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs, f) tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, illetve annak esedékes részét a Támogató az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. - nak (6) bekezdése alapján a köztartozás megfizetése érdekében visszatarthatja, g) kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, h) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett; i) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye; j) tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le, k) tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik. l) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, m) kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét n) kijelentem, hogy a szervezet a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; o) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs; p) tudomásul veszem, hogy nyertes pályázatom esetében a végső pénzügyi elszámolásom az alábbi pályázaton elnyert összegről szól. q) elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet r) Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség valamint a 8. (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn. Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul értesítem. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 15/23

16 9/2009. (III. 30.) Ör. 1/b. számú függeléke Adatlap a(z) Bizottság.. évi programpályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Székhelye: 1.3. Levelezési címe: Szervezeti formája: egyesület:,alapítvány:,szövetség egyház:, egyéb: éspedig: 1.5. Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú:, közhasznú: kiemelkedően közhasznú: * Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Bírósági bejegyzésének száma: Pk.. / 1.7. Adószáma: 1.8. A pályázó bankszámla-vezető pénzintézetének megnevezése: bankszámla száma: Honlapjának címe: címe: A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai: neve: levelezési címe: telefon: vezetékes:.... mobil:... fax: címe: A pályázatért felelős személy/kapcsolattartó adatai: neve: levelezési címe: 16/23

17 telefon: vezetékes:.... mobil:... fax: címe: A pályázat alapadatai 2.1. A pályázat címe: A pályázat költségvetésének fő összegei Ft-ban: Igényelt támogatás Önerő Teljes összeg 2.3. A megvalósítás időtartama: 200 év hó naptól év hó napig A megvalósítás helyszíne:. A tevékenység kedvezményezettjeinek száma: fő 3. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól és más szervezetektől az előző 2 évben elnyert támogatások: Év A támogatást nyújtó szervezet/bizottság megnevezése A pályázat címe Elnyert támogatás (Ft) Az elszámolás határideje Az elszámolás megtörténte (igen nem) B. Kiegészítő adatok (a bizottsági sajátosságoknak megfelelően) 17/23

18 3. Projektleírás A) A pályázati program bemutatása (max. 2 oldal): B) Költségvetési terv: B/1. Részletes, tételes költségvetési terv: A költség megnevezése Az igényelt támogatás Saját forrás 1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik) Összesen 2. Dologi költségek 3. Felhalmozási célú költségek 4. A projekt költségei összesen B/2. A költségvetés indoklása: 18/23

19 4. Mellékletek 4.1. Kötelezően csatolandó mellékletek: Az alábbi dokumentumok másolatának beküldése csak abban az esetben szükséges, ha szervezete nem szerepel a Civil Adatbázisban és regisztrációs számmal nem rendelkezik. a Fővárosi Bíróság (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról; amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak a évi közhasznúsági beszámolóit; a szervezet tevékenységének rövid bemutatása, amennyiben nem közhasznú besorolású bizottsági sajátosságnak megfelelő kiírás kiegészítő melléklete 4.2. Az alábbi mellékletek beküldése nem kötelező: a projektben közreműködő partnerek együttműködési nyilatkozata, támogató ajánlások, referenciák, a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány). 5. A pályázó nyilatkozatai Alulírott pályázó A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem; a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak; b) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, c) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem, d) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs, e) tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, illetve annak esedékes részét a Támogató az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. -nak (6) bekezdése alapján a köztartozás megfizetése érdekében visszatarthatja, f) kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, g) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett; h) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye; i) tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le, j) tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik. k) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, l) kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét m) kijelentem, hogy a szervezet a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; n) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs; 19/23

20 o) tudomásul veszem, hogy nyertes pályázatom esetében a végső pénzügyi elszámolásom az alábbi pályázaton elnyert összegről szól. p) elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet q) Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség valamint a 8. (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn. Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul értesítem. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 6. A civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alól Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Civil Adatbázisban szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. A Civil Adatbázisban a pályázó szervezet a(z).. regisztrációs számon szerepel, leadott dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 20/23

112/2008 számú (2008. dec. 9.) határozat: A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi támogatási elvei

112/2008 számú (2008. dec. 9.) határozat: A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi támogatási elvei 112/2008 számú (2008. dec. 9.) határozat: A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi támogatási elvei Az NCA Tanács törvényben foglalt feladata az Alapprogram működésének elvi irányítása. A támogatási

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n a l a p u l ó t á m o g a t á s c i v i l s z e r v e z e t e k r é s z é r e 2 0 1 4.

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 5 C.P Á L Y Á Z A

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 4 C. (Pályázat kiírás

Részletesebben

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M) N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 4 C. (Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Kiadás dátuma: 2012. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 1.1. Az útmutató célja, szerkezete...4 1.2. A Wekerle Sándor Alapkezelőről...4 1.3.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-15 Pályázati Útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben