Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről"

Átírás

1 Közgyűlése november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló évről 1

2 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök) -Jelentés a közpénzek felhasználásáról -Jelentés a cél szerinti juttatásokról -Jelentés a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 3. Beszámoló a gazdálkodásról (Számvizsgáló Bizottság beszámolója) 2

3 Dr.Párducz László főtitkár beszámolója a Társaság évi munkaprogramjának teljesítéséről 1. Együttműködés külföldi szervezetekkel - Bekapcsolódni az IPPF programjaiba és folytatni az együttműködést RCM június Madrid, Spanyolország Résztvevők a Társaság képviseletében: Prof. Dr. Bártfai György, elnök és Koncz Szilvia fiatal önkéntes RMM december Brüsszel. Résztvevő: Dr. Barkó Éva ügyvezető Fiatal tagjaink a YSAFE programokba részben önállóan, közvetlenül kapcsolódtak a IPPF programokhoz. Sereg Hajnalka képviselő 3 éves mandátuma az IPPF YSAFE Ifjúsági Bizottságában 2009-ben lejárt. A következő ciklusban Magyarországról képviselő nem került be a bizottságba. Törekvés a tagsági pozíció és AC képviselet további fenntartására a COFACE-ben, részvétel a COFACE családszociológiai szakmai programjaiban magyarországi civil szervezetként. 2. Light & Love EU Projekt: Észt - Magyar - Lett együttműködés A 2008-ban indult Egészséget, jogokat és a választás szabadságát mindenkinek Európai Uniós projekt keretében Magyarországon Zánkán 2009 augusztusában 100 fős nemzetközi ifjúsági tábor került megrendezésre 6 ország fiataljainak részvételével. Elkezdtük a fiatalok szexuális és reproduktív egészségükkel kapcsolatos ismereteikre vonatkozó kérdőíves felmérést 3 ország fiataljainak részvételével. A felmérés és az eredmények közlése 2010-re áthúzódott. 3.A területi munka erősítése Területi szervezetek létrehozása, elsőként az egyetemi centrumok által vezetett régiókban Békés megyei szervezet 2008 as megalakulását követően 2009-ben élénk regionális tudományos programok indultak, és megalakult a Társaság Békés megyei ifjúsági szekciója 4. Ifjúsági tagozatok létrehozása Ifjúsági programok szervezése: Debrecen, Szeged, Gyula, Budapest 5. A kapcsolat erősítése, együttműködés hazai társ szervezetekkel Együttműködés és szakmai háttér biztosítása a Diamond kommunikációs cég Ne ess pánikba c. ifjúsági kampány programban az abortusz prevenció / sürgősségi fogamzásgátlás témakörben. 6. Törekvés a szervezet stabil gazdasági hátterének kialakítására Taglétszám növelése, tagdíjfizetési fegyelem megszilárdítása. Kedvezményes tagdíj megállapítása 35 éven aluli /65 éven felüliek számára növelte a belépési/tagdíjbefizetési kedvet. Bár költséges kampány szervezésére nem volt módunk, az SZJA 1%-nak összegyűjtése érdekében több erőfeszítést tettünk, 2009-ben ebből a forrásból több mint Ft érkezett Pályázatfigyelés és pályázatírás célzott támogatás megszerzése érdekében. 3

4 A tevékenység folyamatos, lehetőségeink korlátozottak. Nagyon kevés a tevékenységünket lefedő pályázat, és még kevesebb a szétosztható pénz. Sok esetben a jelentős önrész hozzájárulás is akadálya a részvételnek.. Sikeres pályázat: Light & Love EC pályázat ; NCA működési pályázat: Ft. 7. Kapcsolattartás Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága SZEM Oktatási Minisztériummal szakmai NGO társszervezetek: MNSZ, MST, MOE, MOTESZ 8. Tudományos Konferencia szervezése Regionális tudományos program: június 26 Gyula: A megelőzés szolgálatában c. tudományos ülés MCSNTT szeminárium és közgyűlés november 27 Budapest :MCSNTT Szeminárium Szexuális és reproduktív egészség (SzRE) megelőzés International session Hungarian Branch of the European Society of Contraception (ESC) 9. Multidiszciplinaritás Nagyobb hangsúlyt helyeztünk a KSH szakemberek, iskolagészségügyi, családvédelmi szakemberek, szociális szféra szakembereinek, illetve ezen szakmák felsőfokú képzésébe felvett hallgatók bevonására szervezetünk tevékenységébe Az újonnan toborzott tagok, illetve megyei szekció, főiskolások-egyetemisták palettája ezt a tendenciát mutatja 10. Állásfoglalás fontos, a családot érintő kérdésekben A társaság szervezésében, illetve tagjaink egyéni szakmai tevékenysége során. 11. Rendszeres kapcsolattartás a médiával A társaság tevékenységének bemutatása a rendezvényeink alkalmával. Ne ess pánikba kommunikációs kampány Gyula TV keretein belül havi rendszerességgel jelentkező egészségnevelő műsor ; 4

5 Jelentés A, mint kiemelten közhasznú szervezet által évben kapott közpénzek felhasználásáról. A, mint kiemelten közhasznú szervezet évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől ,-Ft állami támogatást kapott az NCA működési pályázat keretében Budapest, május 25. Dr. Bártfai György elnök Ellenjegyezte: Ulicska Ferencné könyvelő 5

6 Jelentés a, mint kiemelten közhasznú szervezet 2009 évi cél szerinti juttatásairól. A mint kiemelten közhasznú szervezet 2009 évben cél szerinti juttatást más szervezeteknek nem nyújtott. Budapest, május 25. Dr. Bártfai György elnök Ellenjegyezte: Ulicska Ferencné könyvelő 6

7 Jelentés A, mint kiemelten közhasznú szervezet által évben a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról. Tárgyévben a Társaság vezető tisztségviselőinek támogatást nem nyújtott. Budapest, május 25. Ellenjegyezte: Dr. Bártfai György elnök Ulicska Ferencné könyvelő 7

8 2009-évi gazdálkodása Számvizsgáló Bizottság jelentése A Társaság fő feladata a jelen pénzügyi környezetben a működés biztosítása és lehetséges továbbfejlesztése. Fenntartásunkat jelentősen segíti az, hogy az Iroda a Központi Statisztikai Hivatal egyik szobájában, kis létszámú személyzettel működik Fő tevékenységeink a projektek teljesítésére, a társaság céljait elősegítő pályázatok előkészítésére, a szervezeti kapacitás fejlesztésére, és a fenntarthatóságához szükséges új források felkutatására irányulnak. A 2009-os évben a Társaság rendelkezésére álló pénzeszköz az év folyamán 1437 eft-tal növekedett. Pályázati úton elnyert támogatásként eft (Eu projekt) NCA működési támogatásként 200 eft, SZJA 1% ából 304 eft érkezett. Tagdíjbevéteünk 136 eft volt. Egyéb bevételből eft származott. A jelen pénzügyi beszámoló első részében a 2009 évben rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról adunk számot, a második részben a Társaság december 31-i vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, valamint az üzleti év pénzügyi műveletek eredményét ismertetjük a Társaságnak a számviteli törvény szerint kötelező évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója alapján. I évben rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása A Társaság a 2009 évi tevékenységét a 2009 évre készített költségvetési és munkaterv alapján végezte. A tervezett programokat az adott lehetőségeknek megfelelően teljesen vagy részlegesen teljesítettük. A Társaság a 2009 évben eft közhasznú bevételt tudott realizálni az előző évi eft eft ellenében A bevételek részletezése: 304 eft támogatás érkezett SZJA 1% felajánlásból. Nemzetközi pályázaton elnyert összeg eft, ehhez 1.331e Ft önrészt fizettünk be. Hazai pályázati támogatásként összesen 200 eft érkezett a Nemzeti Civil Alaptól működési célú támogatásra. Tagdíjbevételekből a tárgyévben 136 eft ot realizáltunk. A programok teljesítésére fordított összes költség eft volt. Anyagjellegű ráfordításra eft-ot költöttünk. Személyi költségek fedezésére eft-ot fordítottunk, a tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés 119 eft. A fenti teljesítések után a Társaság pénzkészlete az év végén Ft volt. A Társaság az irodáján keresztül koordinálta az alkalmazottak és az önkéntesek munkáját és biztosította a financiális hátteret. 8

9 II. A számviteli törvény és az általános számviteli elveknek megfelelően összeállított 2009 évi közhasznú beszámoló jelentés főbb számszaki megállapításai a december 31-i záró állapot szerint: Mérleg közhasznú beszámolója 2009 december 31 (eft) 2008 év 2009 év A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak - - II. Tárgyi eszközök * III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek - - II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások - - Eszközök (aktívák) összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források/passzívák összesen

10 Eredménykimutatás közhasznú beszámolója 2009 december 31 (eft) 2008 év 2009 év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele - C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) Kiegészítő melléklet A december 31-i mérlegéhez I. A Társaság pénzkészlete XII. 31-én: ,-Ft 1./ Kereskedelmi és Hitelbank számlán ,-Ft 2. Házipénztár ,-Ft 3. Elszámolásra kiadott összeg 0,-Ft Összesen: ,-Ft II évben kifizetett, de a 2010 évet terhelő 0,-Ft költségek és kiadások: Összesen: 0,-Ft III. A Társaság 2009 évi bevétele: ,-Ft Kapott kamatbevétel pénzintézettől: 5.491,-Ft A Társaság tárgyi eszközeinek bruttó értéke: A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege Ft ,-Ft IV. A vállalkozási tevékenység után évben társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett 10

11 11

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben