KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, április 27.

2 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Mellékletek: 1. sz. melléklet - Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete évi részletes szakmai beszámolója 2. sz. melléklet - Kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 3 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2. Képviselő: Geskó Sándor 3. Székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/a. 4. levelezési cím: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/a. 5. adószám: közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet *

4 4 2. A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete számviteli beszámolój a *

5 5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámiaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete egyéb szervezet megnevezése 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A címe Az adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte Keltezés: Budapest, április

6 ,,' 6 Statisztikai számje1 vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Az egyéb szervezet címe: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E Ftban sor A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e ',", '" '" ';, IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBíTÉSE KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 Ill. ÉRTÉKPAPíROK, '.'",, IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások :;h:~'~~~~;';;~'~éa';;'~:' :~:~..~'~:i~r~~~~~ INDULÓ TÖKE I JEGYZETT TÖKE II. TÖKEVÁL TOlÁS I EREDMÉNY Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL (KH. TEV.BÖL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÖL o.' ' HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások ", F,ÓRMSOK'{.PAsszfv ÁK}>ÖSSZESEN (13.~20,+21;+24 ;' 2!f" sor)..',c.' """,',.,..,'+hi:.. 'b ~~-q t,q', e:8~ Keltezés: Budapest, április 19. T fo - - II> ( ~,) Gl I? ~!II ~o Al'" ~ fj~. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

7 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Az egyéb szervezet címe: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. sor szám KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA ~ adatokeftban Előző A tétel megnevezése Előző év évek(ek) Tárgyév helyesbítése a b c d e.1> I,A.~!;~Z;'~'3+ ~:+.,.~:-'ii..>.....:;... r':'~';'q~;;..,.. ii:r}; ;:'i(;.ól:~r;' 5~'4,59.'.j::. 11.,: '. ;:.. támogatás',::'w,;,;. ~ re.~; Ö...,. Ö 3 a) közoonti költséavetéstöl 4 aa) tárovevben átutalt támogatás 5 ab) passzív időbeli elhatárolásként elszárnolt tárnooatás 6 b) eqvéb, ebből 1% e. Ft 7 ba) tárovévben átutalt tarnonatás 8 bb) passzív időbeli elhatárolásként elszárnott támoaatás 9 c) helví önkormánvzattól 10 d) alapítótói 11 2, Pálvázatt úton élnvert támogatás Közhasznú tevékenvségből származó bevétel Rendkívüli támoqatás) bevétel (fejlesztési célú Euvéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele O " 16,C. Ősszes,be.veteJ;(A'+B),: ". <;;;;.:....,.;,:. '>\80710'.' "." 0>';:'7"'51'459' 17 p, KÖ2:ha5z~iJte'lék~nYSég ráfordításai....., '. '..., " ( \,..>.'.,.;'.'. I., , <.,:'.:'- 1.. r '.' Anvaqjelleqű ráfordítások Személvi jelleqű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Eqvéb ráfordítások , Pénzüavi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások. 24, J~~ j~i.i!i~~~á~.i!~r~:r~s:~ ráfórdíbísái. ",:2;;. 1:':, 'O";>.:' " Anvaqielleqű ráfordítások 26 2, Szernélvi jelleqű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Eqvéb ráfordítások Pénzüqvi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások - Keltezés: Budapest, 20 l2. április 19. ~~ A z egye'b szervezet vezetoje (képviselője)

8 8 Statisztikai számje1 vagy adószám (csekkszámiaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) hel esbítése adatok E Ftban Tárgyév Bérköltsé tiszteletdliak 41 éb kifizetések Bér'árulékok Keltezés: Budapest, április 19. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) s-

9 9 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete évben nem részesült költségvetési támogatásban. *

10 10 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Nyitó egyenleg Bevételek Kiadások: Bank Pénztár Követelések Kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Összesen Oktatás Tanácsadás Kutatás Támogatás TEMPUS Támogatás NCA Támogatás Conflictman Egyéb bevétel Kamat Kerekítés Összesen: Energia költség Üzemanyag Nyomtatvány Egyéb anyagfelhasználás Szállítás Bérleti díj Javítás, karbantartás Oktatás Külföldi utazási költség Taxi Rendezvény Postaköltség Telefonköltség Fényrnásolás Szakkönyv, előfizetés Könyvelési díj Tanácsadás Gépkocsihoz kapcs. egyéb szolgáltatás Egyéb igénybevett Hatósági díj ,98 Ft ,60 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,58 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,92 Ft 29313,00 Ft 1 649,53 Ft 44,00 Ft ,45 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 1 200,00 Ft ,00 Ft 55937,00 Ft ,00 Ft 94912,00 Ft 9000,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft

11 II Biztosítási díj Bankköltség Bérköltség Járulékok Személyi jell. kifizetések Reprezentáció 1OO.OOO.-eFtalatti te. beszerzés Tárgyi eszköz vásárlás Adott támogatások Adófizetési kötelezettség (cégautó, ÁFA) Pénzügyi műveletek ráfordításai Késedelmi pótlék, kerekítés Összesen: ,00 Ft ,26 Ft ,00 Ft ,00 Ft 52052,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,77 Ft 60226,00 Ft ,03 Ft Záró egyenleg ,00 Ft Az Alapítvány december 31-i vagyoni helyzete: Bank Pénztár Követelések Kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Összesen: 40608,40 Ft ,60 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft *

12 12 5. A cél szerinti juttatások kimutatása A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Adott támogatások ,00 Ft Az Alapítványnak a céljai elérése érdekében a további költségei merültek fel, melyek a célok megvalósítását szolgálták: Oktatás Külföldi utazási költség Rendezvény Tanácsadás Egyéb igénybevett szolgáltatás ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft *

13 13 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete évben az alábbi támogatásban részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkonnányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől. Nemzeti Civil Alapprogram ,00 Ft *

14 14 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Konszenzus természetbeni Alapítvány Budapesti Szervezete évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem támogatást vezető tisztségviselőinek. *

15 15 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete évi részletes szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Budapest, április 27. * A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Irányító Testülete április 27-i ülésén elfogadta a 20 ll. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

16 16 1. sz. melléklet Konszenzus Alapitvány Budapesti Szervezete évi részletes szakmai beszámolója 1. Az alapítvány évi főbb szakmai tevékenysége évben is folytatódtak a civil társadalom számára hasznos, illetve az esélyegyenlőség megvalósulását segítő programjaink. Szervezetfejlesztési programjaink célja a non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civilek tevékenységének támogatása. Esélyegyenlőség megvalósulása segítése céljából közreműködtünk gyermekszegénység elleni programok megvalósításában illetve mozgáskorlátozott emberek önálló életvitelét segítő kiemelt projekt megvalósításában. Zárult a TÁMOP as program keretében a "Civil pontok Komárom-Esztergom megyében" című program megvalósítása. A program célja a megyei non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civilek szervezeti, szervezetfejlesztési tevékenységét támogató, igényekre és szükségletekre reagáló komplex program megvalósítása volt. Komárom-Esztergom megyében 32 szervezet számára nyújtottuk a következő szolgáltatásokat: A toborzás során kiválasztott szervezetek számára szervezetenként igénybe vehető fejlesztési szolgáltatások nyújtása. Ennek keretében a szervezeti adottságok és szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezeti diagnózis, majd a diagnózis alapján szervezeti fejlesztési terv elkészítése, megvalósítása, a szervezeti mentorálás. A kiválasztott szervezetek képzése, a következő témakörökben: Szervezetfej lesztés, stratégiai tervezés Pályázatírás, projektmenedzsment, ÚMFT-vel kapcsolatos ismeretek Hálózatépítés, partnerség, kooperációs technikák Főkedvezményezett: "Veled-Érted" Egyesület Együttműködő partner: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete Megvalósítás ideje: szeptember augusztus 31. Hasonló céllal valósult meg Győr-Moson-Sopron illetve Veszprém megyében a "Tudásplatform civileknek" című NCA-CIV-ll-D-0020 azonosító számú program. A program célja a civil szervezetek eredményes és stabil működését segítő kapacitásfejlesztő program megvalósítása, olyan ismeretek és készségek fejlesztése, amely képessé teszi a résztvevőket a pályázati struktúra áttekintésére, célkitűzéseikhez illeszkedő források megtalálására, pályázatok megírására, projektek megvalósítására - megfelelő jogi és pénzügyi keretek között. A program keretében a résztvevők pályázatírás, projektmenedzsment, civil jogi és pénzügyi ismereteket sajátítanak el, mely ismeretek megfelelő alkalmazása, folyamatos aktualizálása elengedhetetlen a civil szervezetek hatékony működéséhez. A fenti ismeretek mellett alapítványunk a program során konzultációt biztosít a résztvevő civil szervezetek számára telefonos és es formában. A konzultáció során aktuális pályázatok

17 17 áttekintése, projektmenedzsment tanácsadás, pályázati tanácsadás, civil jogi és pénzügyi tanácsadás történik. Megvalósítási ideje: augusztus szeptember évben kezdődött a Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben című T ÁMOP / azonosító számú program. Alapítványunk a program során a következő szolgáltatásokat nyújtja a Konfliktuskezelés és megelőzés programelem keretében: Konfliktuskezelési képzés Együttműködés- fej lesztő workshop Készenléti szolgálat Konfliktus-megelőzési tanácsadás Krízisintervenció Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati intézményei, valamint civil szférája Megvalósítás ideje: március október 31. A Mozgárssérült Emberek Rehabilitációs Központja szamara a "Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat" - Guruló - TÁMOP azonosító számú program során a következő szolgáltatásokat nyújtottuk: Szervezetfejlesztés Képzési szolgáltatások Workshopok, fókuszcsoportok megtartása Háttéranyag elkészítése Fenntarthatósági tanulmány elkészítése Alapítványunk kutatási tevékenysége keretében a következő kutatási-fejlesztési szolgáltatást valósította meg a Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) számára: TÁMOP kiemelt projekt "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő. tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezethető munkalehetőségek hatékony feltárása révén" elnevezésű alprojekt keretében kutatási feladatokat látott el valamint módszertani anyagot állított össze. Akkreditált Felnőttképzési intézményként számos egyéb program keretében valósítottunk meg képzési szolgáltatásokat: TÁMOP / azonosító számú program TÁMOP-2.4.3/B-2-10/ azonosító számú program KDOP-3.2.1/2f azonosító számú program HU0051 számú Norvég Alap és EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott Szécsényi Gyerekesély Program

18 18 Folytatódott a szeptemberében kezdődő "Conflictman" círnű N01-LE azonosítószámú nemzetközi program megvalósítása az "Élethosszig tartó tanulási program - Leonardo da Vinci" alprogram keretében. A norvég főpályázóval rendelkező programban Alapítványunk képviseli Magyarországot, a programban részt vesznek még brit, francia, litván és spanyol kedvezményezettek. A program célja: A munkahelyi konfliktusok és zsarnokoskodás megállítására született norvég modell nemzetközi adaptációja. Alapítványunk feladata a modell meghonosítása Magyarországon, legalább két kisvállalkozásra történő kidolgozása, alkalmazása. A projekt főbb elemei: a norvég "BFW" modell nemzetközi - brit, francia, litván, spanyol, magyarországi - adaptációja a modell országonként legalább két kisvállalkozásban történő bevezetése, kidolgozása tapasztalat átadó, disszeminációs workshopok (Oslo, Budapest, Vilnius, Zaragoza) Megvalósítás ideje: szeptember december 31. Folytatódott az Alapítvány pályázatírói tevékenysége, évben a következő pályázatok benyújtása történt, elbírálásuk folyamatban van: Védőháló - Komplex áldozatsegítő és bűnmegelőzési hálózatok Pest megyében - TÁMOP-5.6.l.C-l lll Zöld ösvényeken - KEOP B/ Két lábon állva - Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program - HUSKlllOll1.5.1I0232

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012.

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012. Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. T a r t a l o m 1. A Pro Musica Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Kelt: 2014. május 15.

SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Kelt: 2014. május 15. SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Kelt: 2014. május 15. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. a.) Számviteli beszámoló b.) A költségvetési támogatás felhasználása c.) A vagyon

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben