2010. évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 közgyűlés 2.sz. melléklete Guriga Sportegyesület kiemelten közhasznú szervezet 5471 Tiszakürt, Rózsa Ferenc u statisztikai számjele: nyilvántartási szám: 1571 bírósági határozatok száma: pk /1999/6. és pk /1999/ évi közhasznúsági jelentése Tiszakürt, március Legeza György elnök

2 Sor - szám KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV A tétel megnevezése Előz ő év adatok ezer Ft-ban Előző Tárgyév év(ek) helyesbítései a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 2 1 Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás 3 a alapítótól 4 b központi költségvetésből 5 c helyi önkormányzattól 6 d társadalombiztosítástól 7 e egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke ( a+b) 13 a saját termelésű készletek állományváltozása 14 b saját előállítású eszközök állományváltozása 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 16 C. Összes bevétel ( A + B ) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 24 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 31 F. Összes ráfordítás (D + E ) G. Adózás előtti eredménye ( B E ) 33 H. Adófizetési kötelezettség 34 I. tárgyévi vállalkozási eredmény ( G-H) 35 J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D)

3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36 A. Személyi jellegű ráfordítások 37 1 Bérköltség 38 Ebből: - megbízási díjak 39 - tiszteletdíjak 40 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 41 3 Bérjárulékok 42 B. A szervezet által nyújtott támogatások 43 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44 D. Továbbutalt támogatás

4 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév év(ek) módosítá sai a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2+4+6 sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesb. 4. II.TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pü.eszk. értékhelyesb. 9. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK sorból: Követelések értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPIROK 15. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 17. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 18. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE 20. II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 21. III. TŐKETARTALÉK 22. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 27. VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 31. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 32. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) sor SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

5 A Guriga Sportegyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A évben a sportegyesület jelentős hiánnyal zárta az évet, amelyre a korábbi megtakarítások nyújtottak fedezetet Ft-tal meghaladták a Ft összegű kiadások a Ft összegű bevételt, ezen kívül leírásra került a sportegyesület évben szerzett kosárlabda kerekesszék terven felüli értékcsökkenés következtében. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A tárgyévben a sportegyesület Ft állami támogatást kapott, amely az NCA pályázati támogatásból és felajánlott adó 1%-ból tevődik össze. A működési célú NCA támogatás összegét, Ft-ot helyiség bérleti díjára, adminisztrációs költségekre és a honlap fenntartására fordította ben felajánlott adó 1%-ból kampánynak köszönhetően Ft-ot sikerült összegyűjteni, amelyet a évben tervezzünk felhasználni egyharmad részben működési költségekre (bankköltség, útiköltség, könyvelés), kétharmad részben három szakosztály céljaira. A 2009-ben felajánlott adó 1%-ot, Ft-ot a tárgyévben a sportegyesület cél szerinti tevékenységével összhangban edzőtáborozásra, sport kerekesszékek javítására, sporteszközök és sportfelszerelések vásárlására, valamint működési költségekre használtuk fel (1. sz. melléklet). 3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Guriga SE saját tőkéje december 31-én: Ft december 31-én: Ft Bevételek: Ft Pénzügyileg rendezett ráfordítások: Ft Értékcsökkenési leírás (kosárlabdaszék): 55 ezer Ft. Terven felüli értékcsökkenés: 164 ezer Ft Az előző évihez képest a szervezet vagyona Ft összeggel csökkent. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Sportegyesület cél szerinti tevékenysége keretében sem adóköteles, sem adómentes pénzbeli vagy természetbeni támogatást nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A sportegyesület ezen szervektől összesen Ft-ot támogatást kapott. Ez 68 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A tárgyévben csak működési célú támogatási pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, a X. Kentaur Kupa országos boccia-verseny megrendezésének támogatásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékkal Élők Sportszövetségéhez és kerekesszékes rögbizést népszerűsítő program támogatásához a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványhoz. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól elnyert programtámogatást (90 ezer Ft) nem a tárgyévben rendezett, hanem 2009-as eseményre (IX. Kentaur Kupa országos boccia-verseny) vonatkozik, amelyet 2010-ben utaltak át..

6 A különböző alanyoktól kapott támogatás aránya az összes bevételhez viszonyítva a tárgyévben a következőképpen alakult: állami költségvetés: 48,4 % (ezen belül az adó egyszázalék: 16,3%) önkormányzat: 11,6 %; közhasznú szervezetek: 21,6 %; gazdasági társaságok: 3.2 %; magánszemélyek: 1.5 % (3. sz. melléklet) és egyéb bevételek: 13,7% (közhasznú tevékenységből: 10,3%, tagdíjakból: 3%, kamat: 0,3%). 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1 Fogyatékossággal élő tagjainkért végzett tevékenységről A sportegyesület célja mozgássérült és értelmi sérült emberek számára sportprogramok szervezése egészségük megőrzése, aktivitásuk fenntartás vagy javítása érdekében, amely az életöröm egyik forrása. Jelszószerűen: testedzés mindenkinek. Sportegyesületünk tevékenységében a tárgyévben 39 fő sportoló tagunk és 8 fő önkéntes szakember és személyi segítő vett részt 5 szakosztály tevékenységében szabadidő- és versenysport céllal három településen: Tiszakürtön, Tiszaugon és Budapesten. Éves rendes közgyűlést áprilisban tartottuk. A sportegyesület év közbeni működését 3 fős elnökség irányította. A sportegyesület tárgyévi működéséről, tagjainak szerepléséről információk a honlapon (http://gurigasport.hu/hirek) nyomon követhetőek. 7.2 Kerekesszékes Atlétikai Szakosztály működéséről A szakosztályban négy versenyző futószékkel és kéziciklivel napi edzésmunkával készült. A szakosztály működéséhez helyiséget bérel Budapesten, ahol a sporteszközöket tárolja és termi edzéseit végzi. Atlétái hat hazai utcai futóversenyen vettek részt (pl. Vivicitta, Nike Félmaraton, Budapest Maraton). Kézicikliben az egyik atléta a Europian Handbike Circuit elnevezésű versenysorozatban öt nemzetközi versenyen szerepelt, amely összesítésében a MH2 kategóriában a 36. helyen végzett. Ezeken kívül két hazai kézicikli versenyen is indult. A felkészüléshez és versenyeken való szerepléshez a szakosztály a sporteszközök karbantartására, javítására, sportfelszerelések és sportruházat, valamint étrend-kiegészítők beszerzésére fordította kiadásait (4. sz. melléklet) 7.3 Boccia Szakosztály működéséről A Tiszakürti Mozgássérültek Otthonának lakói közül heti két alkalommal tartott foglalkozásokon 7-15 fő vesz részt. A szakosztály immár tizedik alkalommal rendezte meg kétnapos országos versenyét, a Kentaur Kupát, amelyen 36 versenyzőt, valamint személyi segítőiket látta vendégül. Az esemény megrendezését a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége és a Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetsége támogatta. Ezen kívül a szakosztály tavasszal és ősszel megrendezte a szintén hagyományos házi versenyeit a környék mozgássérültjeit is bevonva. Az egyéb országos rendezvényeken (pl. OB) két versenyzővel szerepeltek. Tevékenyen vettek részt Jász-Nagykun-Szolnok Megye fogyatékosok sportját népszerűsítő programjain.

7 7.4 Kerekesszékes Rögbi Szakosztály működéséről A játékosok heti rendszerességgel vettek részt edzéseken. A játék népszerűsítése érdekében a szakosztály nyílt játékokat szervezett négy alkalommal három városban és több szereplést vállalt a médiában (televíziós, rádiós és újság riportok). A rendezvényeket a helyi önkormányzatok a sportcsarnokok ingyenes biztosításával és a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázati úton támogatta. Ezeknek is köszönhetően az őszre már 11 mozgássérült látogatta edzéseket az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet tornatermében. Elkészült a szakosztály logója és a sportágat bemutató rövidfilm. A Kerekesszékes Rögbi Szakosztály október 31-i dátummal a Guriga SE keretén belül megszűnt. A szakosztály tagjai önálló sportegyesületet alakítottak Wild Boars Kerekesszékes Rögbi Egyesület néven, mivel úgy gondolták, hogy fejlődésüknek arra a szakaszára értek, amikor céljaikat egy önálló egyesületi formában eredményesebben érhetik el. A Guriga SE a fogyatékosok sportjáért való elkötelezettségének megfelelően vett részt a sportág elindításában. (4.sz. melléklet) 7.5 Speciális Sportok Szakosztálya működéséről A szakosztály tagjai az elmúlt évben nem voltak versenyeken. Viszont rendszeresen bicikliztek, elkészült a kondi-terem és a foci pálya, amelyeket örömmel vettek birtokba a Tiszaugi Otthon lakói. Szerveztek egy sporttalálkozót Menő Manó néven, amelyen más intézmények lakóik is részt vettek. 7.6 Szabadidős Sportok Szakosztály működéséről Alapvető célja, hogy a Tiszakürti Mozgássérült Otthon lakóinak szabadidejét szervező, rehabilitációs jellegű foglalkozásokat szervezzen. Házibajnokság keretében asztalitenisz-, asztali foci-, darts- és sakk-, valamint kiránduló programok szerepeltek. Tiszakürt, április 22. Legeza György elnök Záradék: Ezen közhasznúsági jelentést a Guriga Sportegyesület Közgyűlése április 22-i ülésén elfogadta.

8 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatásnyújtó neve Nemzeti Civil Alapprogram Támogatás Felhasználás célja időpontja Összege (Ft) /2010. évi működési támogatás Közhasznú tevékenység Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás határideje előző Tárgyévi (Ft) évi SZJA 1%-os támogatás Összesen: KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete Befektetett eszközök összesen (Ft) M eg ne ve zé s K os ár sz ék ös sz es en Nettó érték én Nettó érték évi beszerzés Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték én Pénzeszközök összesen: én én

9 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Elkülönített állami pénzalap Wesselényi Miklós Sport Programtámogatás Közalapítvány Helyi önkormányzat és szervei Fogyatékkal Élők JNSZ Megyei Programtámogatás Sportszövetsége Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Magyar Mozgáskorlátozottak Programtámogatás Sportszövetsége SZJA 1% (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: Egyéb bevételek: Közhasznú tevékenység Tagdíjak Kamat 4.878

10 Közhasznúsági jelentés 4.sz. melléklete KIMUTATÁS a kiadásokról év Egyesület Kiadás Bérleti díj br Honlapfenntartás Bankköltség Útiköltség (testületi ülések) Pályázati nevezési díjak Könyvelési díj Postaköltség, biztosítás, Szervezeti tagdíjak (MLMS, FÉS, MSOSZ) Összesen: Bocsa Szakosztály Kiadás Nevezési díj X. Kentaur Kupa rendezési költsége Összesen: Kerekesszékes Atlétikai Szakosztály Kiadás Sportfelszerelés (hajtókesztyű, védősisak, pumpa) Sportruházat Javítás, alkatrészek (kerékgumik, hajtókargumi) Vámkezelési költség Útiköltség Táplálék kiegészítő, sportital Összesen: Rögbi Szakosztály Kiadás Edzőtábor Alkatrészek, pumpa, védőkesztyű, labdák Logó, DVD bemutatkozó Összesen: Speciális Szakosztály Kiadás Kosárháló stb Összesen: Mind összesen:

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben