KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Tartalom: 1. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről évi közhasznú tervek 3. Számviteli beszámoló - közhasznú éves beszámoló mérleg közhasznú eredmény kimutatás kiegészítő melléklet - kimutatás a vagyon felhasználásáról - kimutatás a kapott támogatás felhasználásáról - kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról - kimutatás a célszerinti juttatásokról Készült január 20. Elfogadva:Az Egyesület közgyűlése által: június 8... Dr. Gesztesi Tamás a Tolna M-i TIE elnöke Frey István igazgató 1

2 1. Szöveges beszámoló a évi közhasznúsági tevékenységről évben is részesültünk a Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásából, amely az előző évekhez (2009-ben ,- Ft)képest újból csökkent, havi ,- Ft-ot tett ki (évi ,- Ft). A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat közgyűlési határozatának megfelelően a támogatás felhasználásáról készült kimutatást január 31-ig elkészítjük és megküldtük a Szövetségi Irodának. Az elszámolás egyesületünk irodájában megtekinthető. A Nemzeti Civil Alapprogram (továbbiakban: NCA) Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának pályázatán sikerrel jártunk, melynek keretében ,- Ft támogatásban részesültünk. A támogatás felhasználási ideje és közötti időszak. Az egyesület anyagi helyzete kissé változott a 2009-es évhez képest. Bevételeink kissé növekedtek, melyet leginkább a nyelvvizsgázók létszáma befolyásol. Ezek az összegek csak átfutnak rajtunk, hiszen a vizsgadíjak ¾ részét továbbutaljuk a TIT Szövetségnek. A fent említett támogatásokat a bérekre, működésre, üzemelésre fordítottuk. Sajnos továbbra sem rendelkezünk ingatlannal, jelenlegi 23 m 2 irodánk és 12 m 2 -es raktárunk az ÁNTSZ székházban található, melynek havi bérleti díja (területarányos közüzemi díjak teszik ki) ,- Ft-ra emelkedett. Természetesen rendezvényeinket is bérelt helységekben tartottuk. A telefon és postaköltség is jelentős, de ezekkel nem igazán lehet takarékoskodni. A meghívókat, tájékoztatókat, felhívásokat fel kell adni, a telefon és az internet (a meghívók tájékoztatók egy részét már csak en küldjük) nélkülözhetetlen, ezért működtetjük címen található egyesületi honlapunkat, melyet igyekszünk folyamatosan fejleszteni. A Mindentudás Egyeteme című előadássorozat kazettáit és DVD-it a VII. szemeszterig megkaptuk a TIT Szövetségi Irodától és terjesztésre felajánlottuk a megye televízióinak és különböző intézményeinek (könyvtárak, iskolák, idősek otthonai stb.) természetesen ingyenesen. Sajnos az érdeklődés alacsonyabb volt a vártnál, valamint egyre kevesebb helyen tudják a VHS kazettákat használni. Részt veszünk a Tolna megyei CISZOK (Civil Szervezetek Országos Közössége) Szekszárdi Civil Szervezetek Közösségének munkájában és részesei vagyunk a Civil Kerekasztal szerveződésnek is. Közművelődési megállapodásunk van Szekszárd megye jogú város önkormányzatával. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Csapó Dániel középiskolával. Támogattuk az iskolarendszerű oktatást, nyelvoktatást. Több nyelvtanár végzett TELC vizsgáztatói tanfolyamot. A TIT által akkreditált TELC nyelvvizsgát igyekeztünk egyre szélesebb körben megismertetni. A vizsgázóknak, tanároknak az előző évekhez hasonlóan tájékoztatást, segédanyagot biztosítottunk. A nyelvvizsgából származó bevétel teremti meg a pénzügyi alapot egyesületi tevékenységünkhöz, de rengeteg energiánkat is leköti. Nyelvvizsgáinkon résztvevők száma és eredményeik a következőképp alakultak 2010 januárjától, 2010 decemberéig: Vizsgázók száma összesen 1032 fő Angol középfok fő Német kf. 367 fő Angol alapfok 12 fő Német af. 31 fő Angol felsőfok 39 fő Német ff. 0 fő A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Természettudományi Társulat által 2

3 hagyományosan szervezett tehetséggondozó tanulmányi versenyeinket is megrendeztük három témában / Hevesy György Kémia, Teleki Pál Földrajz és Herman Ottó Biológia verseny / amelyeken sajnos csökkent a résztvevők száma. Minden jelentkező nevezési díjának egy részét átvállalta egyesületünk (2.500,- Ft helyett 700,- Ft-ot fizettek a diákok). A versenyeken összesen 74 diák vett részt, akik a verseny alkalmával egy-egy csokoládét és üdítőt kaptak. A versenyeket mindhárom alkalommal a Garay Gimnázium épületében tartottuk (Szekszárd, Szent I. tér). A versenyek első három helyezettje oklevelet valamint 2.000,-, 1.500,- és 1.000,- forintos könyvutalványt kapott a többi résztvevő, pedig emléklapot. Költségek: ,- Ft (terembérlet) ,- Ft (könyvutalvány) ,- Ft (csokoládé, üdítő, oklevelek, posta, egyéb) 9.600,- Ft (kémia dolgozat javítók díjazása) Az országos döntőbe bejutott versenyzők és kísérőik nevezési és szállás költségeit Egyesületünk fizette. Hevesy György Kémia verseny orsz. döntő támogatása: nem volt továbbjutó Teleki Pál Földrajz verseny orsz. döntő támogatása: ,-Ft (2 fő részvételi díja) Herman O. Biológia verseny orsz. döntő támogatása: ,- Ft (3 fő részvételi díja) Összes költség: ,- Ft Egyéb iskolai tehetséggondozó és felzárkóztató programokat is támogattunk szerény lehetőségeinket kihasználva: Természetvédelmi verseny Bakta-kupa természettudományi verseny Tudomány Napja Továbbra is jelen kívánunk lenni a megye felnőttoktatási rendszerében, ámbár a 2010-es évben a TMMK-nál nem sikerült pályáznunk. Az előző évekhez hasonlóan ismeretterjesztő előadásokat is rendeztünk neves előadókkal. Ezek közül külön kiemelkedik az Országos Széchenyi Körök Tolna Megyei Szervezetével Gr. Széchenyi István halálának 150 évfordulójára szervezett ünnepség, valamint a városi Escher Károly emlékévhez kapcsolódó előadássorozat, melyben a Szekszárd megyei jogú város önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében egyesületünk is közreműködött. (Lista csatolva). Az Egyesület dolgozói 2010-ben: 1 fő-heti 40 órában alkalmazott A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Elnöksége a fenti beszámolót ülésén megtárgyalta és az Egyesület közgyűlésének elfogadásra ajánlja. Szekszárd, január 20. Frey István Igazgató 3

4 Előadások A köztársasági elnök a magyar jogtörténetben, a köztársasági elnök jogállása Előadó: Dr. Mezey Barna, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára Az előadás időpontja és helye: március 24. (szerda) óra, Wosinszky Mór Megyei Múzeum könyvtárterme 2. Megemlékező ünnepség Gr. Széchenyi István halálának 150. évfordulója lakalmából Előadók: Dr.Gesztesi Enikő PhD. Prof. Dr. Simon V. Péter Dr. Fülöp Tamás PhD Dr. Gesztesi Tamás Az előadás időpontja és helye: április 17 (szombat) órától, Garay János Gimnázium díszterme, Szekszárd Szent I. tér Gróf Széchenyi István gazdaságpolitikai elképzelései Előadó: Dr. Gesztesi Enikő PhD., gimnáziumi tanár Az előadás időpontja és helye: szeptember óra ÁNTSZ Székház nagyterme Szekszárd, Szentgáli Gy. u Napjaink alkotmányozásának dilemmái Előadó: Dr. Sükösd Ferenc, tudományos munkatárs PTE Az előadás időpontja és helye: október óra, ÁNTSZ Székház nagyterme Szekszárd, Szentgáli Gy. u A NATO új stratégiai koncepciója NATO roadshow Előadó: Dr. Nagy László, nyugállományú ezredess Előadás időpontja és helye: november , ÁNTSZ Székház nagyterme Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2. 4

5 6. Escher Károly Szabadegyetem Szekszárdon Escher képek a Magyar Nemzeti Múzeumban Előadó: Stemlerné Balog Ilona Előadás időpontja és helye: november óra, ÁNTSZ Székház nagyterme Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2. 5

6 Kimutatás Kiegészítő melléklet a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A évi C. a számvitelről szóló törvény a többször módosított évi CLVI. Tv. A közhasznú szervezetekről és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rend. A számviteli tv. szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. Név: Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Székhelye: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Adószáma: KSH száma: Tolna M-i Bíróság nyilvántartási száma: 364. Kiemelten közhasznú szervezet: augusztus 22.-tól Az egyesület működési területe: Tolna megye Megalakult: június 2-án 55 taggal A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület jogi személy, a TIT Tolna Megyei szervezetének jogutódja. Az Egyesület a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagegyesületeként működik. Az Egyesület céljai és feladatai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat. A beszámolási mód: egyszerűsített éves beszámoló. Könyvvezetés módja: egyszeres könyvvitel Tagsága 2010-ben 65 fő. Elnöksége: Dr. Gesztesi Tamás, elnök Dr. Kun József, alelnök Illés Tamás Frey István Dr. Korzenszky Emőd Meghívott tag: Dr. Balasssa Mária Alkalmazottak száma: 1 fő Orbán Csabáné ügyintéző 6

7 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TERVEK 1. Ismeretterjesztés, Tehetséggondozás Magyar Nyelv Hete Magyar Tudomány Napja Megyei versenyek (Hevesy, Teleki, Herman) bonyolítása Részvétel a szekszárdi rendezvényeken a várossal kötött közművelődési megállapodás keretében 2. Nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás The European Language Certificates rendszer működtetése (angol, német, francia, olasz nyelvből, különböző szinteken) Vizsgáztatói képzéseken való részvétel ösztönzése 3. Felnőttképzés TIT által kidolgozott minőségbiztosítási rendszer működtetése Részvétel a Felnőtt Tanulók Hete rendezvényén Pedagógus továbbképzési programok megvalósítása TIT Szövetség segítségével 4. Taglétszám növelése 7

8 Statisztikai számjel A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója év Egyéb szervezet megnevezése Tolna megyi Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Címe 7100 Szekszárd Dr. Szentgáli Gy.u.2. Keltezés: Szekszárd, 2011.február 10. egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. 8

9 Statisztikai számjel Az Egyéb Szervezet megnevezése: Az Egyéb Szervezet címe: Tolna megyi Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület 7100 Szekszárd Dr. Szentgáli Gy.u.2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 Forgóeszközök (7-10.sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 22 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 VII. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időübeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Datum: Szekszárd, 2011.február 10. P.H. a vállalkozás vezetôje (képviselôje) 9

10 Statisztikai számjel Az Egyéb Szervezet megnevezése: Az Egyéb Szervezet címe: Tolna megyi Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület 7100 Szekszárd Dr. Szentgáli Gy.u.2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2010 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) 5 c) Helyi önkormányzattól d) Központi költségvetéstől Társadalombiztosítótól egyéb egyéb Pélyázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13 C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Datum: Szekszárd, 2011.február 10. a vállalkozás vezetôje (képviselôje) P.H. 10

11 Statisztikai számjel Az Egyéb Szervezet megnevezése: Az Egyéb Szervezet címe: Tolna megyi Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület 7100 Szekszárd Dr. Szentgáli Gy.u.2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2010 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 28 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak 36 tisztelet díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A Szervezet által nyújtott támogatások 40 C. Továbbutalási célra kapott támogatás 41 D. Továbbutalt támogatás TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Datum: Szekszárd, 2011.február 10. a vállalkozás vezetôje (képviselôje) P.H. 11

12 12

13 13

14 14

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. május 30. Gyenes Ádám igazgató A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008 as esztendőről

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 SZÉF Széf Színházi és Filmművészeti Alapítvány Adószám: 18982576-1-08 Nyilvántartási száma: Pk.60105/2005/2/I, 2005.06.06. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 A SZÉF Alapítvány elsőrendű

Részletesebben

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 Kecskemét, 2012. május 30. a) Számviteli beszámoló 19047441847133103 Statisztikai

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben