Kiemelten közhasznú beszámoló 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiemelten közhasznú beszámoló 2010."

Átírás

1 BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: ****************************************************************************** Kiemelten közhasznú beszámoló I. Szakmai rész II. Pénzügyi rész Benyújtotta: dr. Kálmán Zsófia és dr. Orosz Ágnes A kuratórium elfogadta: A kuratórium szavazataránya:..

2 2 I. SZAKMAI RÉSZ Benyújtotta: dr. Kálmán Zsófia

3 3 BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: **************************************************************************** A Bliss Alapítvány 2010-es szakmai munkája A Bliss Alapítvány a évben két fő irányban kívánta terveit megvalósítani. Részint a ben megkezdett szervezeti átalakulás volt a cél, részint az alapítvány által működtetett SKMK szakmai működésének színvonalemelése. Ez magában foglalta nemcsak a régi és új dolgozók folyamatos képzését, tanfolyamok tartását, főiskolai képzést, hanem jelentette a K+F tevékenységet is. Mindemellett törekedtünk arra is, hogy végzett munkánk gyakorlati eredményeképpen növekedjék klienseink/növendékeink társadalmi befogadása is. Ez utóbbi szemlélet egybecseng a fogyatékossággal kapcsolatban végbemenő, s az újabb törvényekben is megmutatkozó társadalmi szemléletváltozással. 1. A belső szervezeti átalakulás - A Fővárosi Bírósághoz benyújtott Alapító Okirat-módosítási kérelemben foglaltaknak megfelelő módosításokat végrehajtottuk, s 2010 márciusára megszületett a jogerős bírósági végzés - Ennek megfelelően sor került az SZMSZ módosítására, a módosítás nyilvánosságra hozatalára - Kidolgoztuk az új ügyvezetői igazgató munkakörét - Az újjáalakult Kuratórium a tavaszi kuratóriumi üléssel megkezdte működését, s így már az új kuratórium fogadta el a évi Kiemelten közhasznúsági szakmai és pénzügyi beszámolót. Lényeges, hogy a szervezeti átalakulás semmilyen szinten nem befolyásolta sem az SKMK napi működését, sem az Alapítvány céljait és az azok megvalósítása érdekében végzett tevékenységét, hanem egyszerűen végrehajtotta azokat a modernizációs változtatásokat, amelyek a majd 25 éves fennállás alatt immár elkerülhetetlenné váltak. 2. Képzés, K+F tevékenység A Bliss Alapítvány a évben fő szakmai célként tűzi ki maga elé az általa működtetett SKMK szolgáltatásainak színvonalemelését. Ezt két úton kívánta elérni, egyrészt a folytatott pedagógiai munka szorosabb kontrolljával, másrészt a dolgozók képzésével. - Különös figyelmet fordítottunk az egyéni fejlesztési tervek és a Foglalkozási lapok időben történő elkészítésére és kontrolljára. Ennek felelőse dr. Juhász Ágnes volt. - Nagy hangsúlyt fektettünk a fiatal dolgozók képzésére, akiknek módjuk volt az év folyamán két külföldi tanulmányúton is résztvenni. E programokról megadott szempontrendszer alapján kellett beszámolót írniuk. Januárban Manchesterbe utazott 5 fő, akik AAK-oktatással, képzéssel és gyakorlati alkalmazással foglalkozó intézményeket, így egyetemet, kutatóközpontot, lakóotthont látogattak meg. Tapasztalataikról nyílt napon számoltak be ppt prezentáció keretei között. Júliusban szakmánk legnagyobb, kétévenkénti rendezvényén, az ISAAC XIV. Konferenciáján, Barcelonában vehetett részt ugyancsak 5 fő. Itt poszterrel és előadással szerepeltünk és igen sok szakmai kapcsolatot építettünk. - Ugyancsak a szakmai fejlesztéshez tartozott a folyamatos K+F tevékenység, amelyet egy TÁMOP projekt keretei között végeztünk, az ELTE IK NIPG kutatócsoporttal való együttműködésben. Ennek célja az volt, hogy megkíséreljük olyan informatikai

4 4 módszerek kifejlesztését, amelyek segítségével sajátos igényű növendékeink is tesztelhetőkké válnak. A gyakorlati fejegér-kísérletekben az SKMK valamennyi dolgozója résztvett. A projektről az év folyamán négy részbeszámolót kellett készíteni, két nagyobb lélegzetű tanulmányt megírni, valamint előadással résztvenni az Országos Neveléstudományi Konferencián. Ezek felelőse dr. Kálmán Zsófia volt. - Rendszerszerűbbé tettük a főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlatait, valamint a hospitálásokat. Ennek érdekében előkészítettük új szerződés megkötését az ELTE BGGYK-ral. Az új rendszer értelmében az őszi szemeszterben a hallgatók már rendszeres kötelező gyakorlaton vettek részt, ami mindkét fél számára előnyösnek bizonyult: az elsősorban elméleti képzésben részesülő hallgatók végre gyakorlatot szerezhettek, központunk pedig sok érdemi asszisztensi segítséget kapott: mindig akadt valaki, aki mesélt egy gyermeknek, sétálni vitte, személyre szabottan tudott játszani valakivel stb. - Február és május között megrendeztük az akkreditált AAK-tanfolyamot. Mivel az SZMM jóvoltából megint ingyenes volt, sokan jelentkeztek: 13 gyógypedagógus, 1 végzős főiskolai hallgató (gyp), 3 konduktor, 1 mentálhigiénés szakember, 1 tanító, egyéni fejlesztő, 1 szülő (2 fő Budapest, 2 fő Eger, 2 fő Békéscsaba, a többi helyről 1-1 fő: Baja, Dombóvár, Győr, Ivánc, Komárom, Mosonmagyaróvár, Pécs, Sarkad, Sátoraljaújhely, Szigetszentmiklós, Szombathely, Tordas, Vácegres, Várpalota) Felelős: dr. Kálmán Zsófia és Hatos Annamária volt. - Az eszközkölcsönzéssel kapcsolatos szoftvert folyamatosan ellenőriztük és javíttattuk, miközben ellenőriztük az eszközleltárt, pótolva az esetleges hiányokat. Felelős Paless Eszter volt. - Előadások, poszterek, bemutatók, jelesebb szakmai napok az év folyamán: o BHRG-vel közös szakmai nap (dr. Juhász, Paless) o Budapesti TKVSZRB-ok (Szakértői Bizottságok) részére rendezett szakmai bemutató (Bagotai, Bíró, dr. Juhász, dr. Kálmán, Paless, Sulyán, Szűcs) o Szakmai úti beszámoló a manchesteri tanulmányútról (Bagotai, Bihari, Bíró, Paless, Szűcs) o Előadás a dunaszerdahelyi Carissimi Egyesület meghívására (dr. Kálmán) o ELTE IK NIPG Fejegeres bemutatója: hardver és szoftver kipróbálások (Zsiák, Takács, Miksztai-Réthey, Szirtes) o Házi Gyermekorvosok Országos Konferenciáján (Siófok) előadás (dr. Kálmán) o Magyar Védőnők Országos Egyesületének konferenciáján előadás (Budapest; dr. Kálmán) o BHRG-vel közös szakmai nap, bemutató (dr. Juhász, Paless) o MAGYE és MFFLT közös konferenciáján (Debrecen) 5 előadás és bemutató o ISAAC XIV. Konferencia (Barcelona), előadás (dr. Kálmán) és poszter (Bíró, Paless, Sulyan) o Kutatók Éjszakája: részvétel az ELTE BGGYK AAK bemutatóján (Bagotai, Kálmán) o BHRG-nél diagnosztikai bemutató (dr. Juhász, Paless) o ELTE BGGYK előadás és bemutató logopédushallgatók részére (Paless) o Országos Neveléstudományi Konferencia (Budapest) előadás (Miksztai-Réthey, dr. Juhász, dr. Kálmán, Paless) o Rehabilitációs Orvostovábbképzés, OORI (dr. Kálmán)

5 5 o ELTE BGGYK Tudomány Napja rendezvényen előadás (dr. Kálmán) 3. A társadalmi befogadás elősegítése Mivel a befogadás hiányosságai jórészt információhiányon és az ismeretlentől való félelmen alapulnak, ezért sok szinten és változatos eszközökkel igyekszünk ezen változtatni. Az elmúlt évben folytattunk néhány jól bevált programot és kezdeményeztünk néhány igen sikeres újat. Ezek célja kettős: egyrész a kortársakéhoz hasonló élményekben részesíteni a sérült gyermekeket, másrészt megismertetni a világgal életüket, a fogyatékosság által gyakran eltakart világukat májusában három kiadvánnyal igyekeztünk elősegíteni hogy az érintettek (egészségügy, más ellátók, szülők) könnyebben jussanak információkhoz. A három kiadvány bemutatására szakmai konferenciákon és továbbképzéseken került sor. Felelős dr. Kálmán Zsófia volt. - Felnőtt növendékeink a tavasz folyamán általános, ill. középiskolákat kerestek fel, hogy az ún. Osztályfőnöki óra program keretei között saját maguk ismertethessék meg a fogyatékossággal kapcsolatos tapasztalataikat, segíthessenek eloszlatni sztereotípiákat, téves elképzeléseket. A felelős: dr. Juhász Ágnes és Bihari Ferenc. o február 16-án Osztályfőnöki óra a Weiner Leó Zenei Általános Iskolában o február 25-én Osztályfőnöki óra a Lauder Javne Általános Iskolában o március 11-én Osztályfőnöki óra a solymári Waldorf Iskolában o május 6-án Osztályfőnöki óra az Erkel Ferenc Általános Iskolában - Megragadva a jeles napok adta lehetőségeket (farsang, Húsvét, gyermeknap, Mikulás, karácsony stb.) meghívtuk a szomszédos, Neszmélyi úti óvoda egy csoportját, hogy elősegítsük az ép és sérült gyermekek találkozását, ismerkedését. Felelős Bagotai T. Györgyi és Lisznai Tímea volt. Ennek részletei: o február 10. Farsangi ünnepség a Neszmélyi Úti Óvoda kiscsoportosaival o május 26-án Neszmélyi Úti Óvodába látogattunk súlyosan sérült növendékeinkkel gyermeknapi mulatságra. o június 9-én évzáró ünnepségünkön láttuk vendégül a Neszmélyi Úti Óvoda nagycsoportosait és a Reménysugár Habilitációs Intézet növendékeit. - Integrációs programok: o április 20-án A jövő születése kiállítás megtekintése a fiatal felnőtt novendékeinkkel, közösen ép diákok egy csoportjával o április 29-én a Brundibár c. gyermekopera megtekintése a Páva utcai zsinagógában o május 13-án vendégül láttuk a Kispesti ÉNO Csillagok Napköziotthona hat értelmi fogyatékos növendékét, közös zenélésre, éneklésre. A látogatást május 25-én viszonoztuk. o E programokat beépítettük a nyári napközis táborba is, amelynek folyamán a környékbeli boltokba, postára, cukrászdába, virágboltba mentek növendékeink, hogy sajátos kommunikációs módjukon próbáljanak meg kortársaikhoz hasonlóan vásárolni, érdeklődni, kapcsolatot teremteni. Felelős Paless Eszter volt. o szeptemberében évnyitó dunai sétahajózásra vittük növendékeinket, ép testvéreikkel, egész családjukkal, továbbá igen sok támogató és érdeklődő önkéntest, a Legenda Kft. Jóvoltából. o Jelentős alkalom volt a közszereplésre és ismeretterjesztésre a nyáron lezajlott Adományvonal akció, melynek keretei között a Magyar Telecom adományvonalán alapítványunkat hívhatták a támogatók. A kampány arca

6 6 Katona Klári énekesnő volt. E program kapcsán számos médiahír, interjú és információ jelent meg rólunk: Vasnépe július 19. (Beszéd nélküli kommunikáció) ATV július 21. (Jam Light - Katona Klári) Gazdasági Rádió július 22. (Katona, Kálmán) NEO FM július 22. (Kálmán) Rádió Café Kálmán július 29. (Kálmán) Győri TV, Oxygen FM- Győr (Tremmel Nóra) Juventus Rádió reklám Classic FM reklám július 28. Népszabadság (Bliss Alapítvány: Mással hangzók) 4. Létszámadatok A Bliss Alapítványnak három részállásos alkalmazottja volt (ügyvezető igazgató, takarító), továbbá négy szerződéses vállalkozója (logopédus, könyvelő, ortopéd orvos, rendszergazda). A további létszámadatokra vonatkozóan l. az SKMK igazgatójának mellékelt beszámolóját. 5. Főbb pályázatok a évben - NCA-NK-09-B-0013: szakmai tanulmányút Manchesterbe, 995 eft - NCA: es működési támogatás, eft - Fővárosi Önkormányzat Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottsági Keret: Kulturális és integrációs programok megvalósítása, 500 eft - NCA-FOG-AAK : AAK eszközbeszerzés, eft - NCA: es működési támogatás, eft - TÁMOP 3.1.9/08/ : Diagnosztikai kutatás, 14,5 MFt - Magyar Telekom Adományvonal: Adományvonal, 1,8 MFt Budapest, február 12. Összeállította és a kuratórium felé benyújtotta: Dr. Kálmán Zsófia a Bliss Alapítvány ügyvezető igazgatója

7 7 BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: ****************************************************************************** II. PÉNZÜGYI RÉSZ Benyújtotta: dr. Orosz Ágnes

8 8 A Bliss Alapítvány évben folyamatosan végezte az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítását. A részletes szakmai programot a beszámoló szöveges melléklete tartalmazza. Az alapítványnál 2010-ban átlagosan 2 fő főfoglalkozású dolgozó állt alkalmazásban. A Bliss Alapítvány vel saját elhatározása alapján a jobb áttekinthetőség érdekében áttért a kettős könyvvitel rendszerére. Az alapítvány könyvelése külső vállalkozó által történik. Az alapítvány a rá vonatkozó gazdálkodási szabályok alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a beszámoló adatai könyvvizsgálattal alá nem támasztottak. A beszámoló számviteli részét dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg u 159. PM regisztrációs száma ) mérlegképes könyvelő készítette. Az alapítvány kuratóriuma és felügyelő szerve tevékenységének ellátásáért díjazásban, költségtérítésben 2010-ben nem részesült. Az alapítvány származtatott, de önálló jogi személyként létrehozta a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikációs Módszertani Központot, amely n kapott önálló adószámot. Ezt követően a Bliss Alapítvány szakmai dolgozóinak munkaviszonya az alapítványnál én megszűnt. Az alapítvány az intézmény fenntartója. A fenntartást a működési célú pályázatok, a költségvetési normatíva finanszírozza igen szűkösen. Az alapítvány 2010-ben az alábbiak szerint használta fel vagyonát (a vagyon felhasználása megegyezik az alapítvány összes kiadásaival és az elszámolt ráfordításokkal) : 5112 Villamosenergia és vízfelhaszn Nyomtatvány irodaszer Vegyes egyéb anyag Fogyóanyag, tisztitószer Játékok, fejlesztő eszközök e alatti eszközök Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line, Javítás, karbantartás Számítógép karb kts Más váll ált.végzett gar.jav Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Irodai szolgáltatás

9 Pályázati dijak Táborok költségei Saját programok költségei Nyomdai ktg Konferencia költségei Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolg Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Biztositási dijak Szakember vállalkozók dija Anyagjellegű kiadás összesen Főfoglalkozásúak bére Bérköltség Ösztöndijak Külföldi kiküld napidíja Reprezentációs kts Saját gk. kts.térítés Munk.járás bérlettérités Dolgozói internet Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás /3-os táppénz Személyi jell kif szja Egyéb személyi jell. Kifizetés Nyugdijbiztositási járulék Egészségbiztositási járulék Egyéb bérjárulék Járulékok Személyi jellegű kiadások Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés Adott támogatás Apeh folyószla technikai Pályázat visszafizetése Egyéb ráfordítás Költség és ráfordítás összesen Az alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2010-ben az alábbiak voltak Megnevezés Ft-ban 5112 Villamosenergia és vízfelhaszn Nyomtatvány irodaszer Játékok, fejlesztő eszközök e alatti eszközök Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Ingatlan bérleti díjak Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line,

10 Számítógép karb kts Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Táborok költségei Saját programok költségei Nyomdai ktg Konferencia költségei Oktatás, továbbképzés Szakember vállalkozók dija Anyagjellegű kiadás összesen Főfoglalkozásúak bére 0 Bérköltség Ösztöndijak Külföldi kiküld napidíja Egyéb személyi jell. Kifizetés Egyéb bérjárulék 0 Járulékok 0 Személyi jellegű kiadások Tervszerinti értékcsökkenési l 0 Értékcsökkenés Adott támogatás Egyéb ráfordítás Költség és ráfordítás összesen Az alapítvány évben az alábbi bevételekkel rendelkezett 9121 Állami ktgvetésből pályázat , Apeh 1% , Oep ponttámogatás , Állami normatíva ,00 Kh.működésre költségvetési bev , Önkormányzattól pályázati bev ,00 Kh.működésre önkormányzati bev , Vizsgálat , Gondozás, szoc.eü.ellátás , Program eladás , Kutatás , Könyveladás ,00 Kh. Szolgáltatások bevétele , Adományok magánszemélytől , Adományok cégtől , Visszatéritések , Ft. kamatok ,00 Egyéb bevétel , Bevétel összesen ,

11 11 Az alapítvány 2010-ben az alábbi az állami költségvetésből származó bevételekkel rendelkezett 9121 Állami ktsgvetésből pályázat , Apeh 1% , OEP ponttámogatás , Állami normatíva ,00 Kh.működésre költségvetési bev , A költségvetési támogatások célját és felhasználását a szöveges beszámolóban mutatjuk be. Az alapítvány a fentebb bemutatottan kívül az állami költségvetésből, elkülönített állami pénzalapból, helyi és kisebbségi önkormányzattól valamint mindezek szerveitől támogatást, juttatást nem kapott. Az Önkormányzati támogatás Ft, amelynek bemutatása a szöveges beszámolóban található. Az OEP ponttámogatás az OEP által elfogadott egészségügyi szolgáltatás után járó elszámolásból térített támogatás. Az állami normatíva a költségvetési törvény szerint igényelt támogatás összege, melyet az SKMK mint intézmény működtetésére fordítottunk. Eszközök A beszámoló mérlegének részletezése Az alapítvány n az alábbi eszközállománnyal rendelkezett. Az eszközállomány nettó értéke megegyezik a mérleg befektetett eszközök értékével: Megnevezés Bruttó Értékcsökk Nettó Integra kábel stb Dynavax kommunik Tuch Talk +kieg Tech scan telepítő Tech speak kieg Smart 128+tartoz Tech scan+tartoz Lomak head point Board maker Intelly keys Elo 17 touch LBT gyógyszék Terápiás székek Projektor

12 12 Bejárati ajtó Sharp másoló Gyógyszék Meyra Gyógyszék Meyra Laptop Számítógép 2 db Játszótér Kondigép Szoftver Fénymásoló LG projektor Rocky kommunikátorok Rompa és Incl.eszköz Dynavax kommunik Option netbook 2 db Ingatlan év összesen azaz E Ft. Az alapítvány az alábbi pénzeszközökkel rendelkezett n 3811 Pénztár-számla Deviza pt font Deviza euro Készpénz eszközök OTP forgalmazó számla Hefop alszámla Kamatozó betészámlák Bankszámlák Pénzeszközök összesen azaz E Ft. Eszközök összesen: ezer Ft. Források bemutatása Saját tőke részletezése: 411 Alapító vagyon Előző évek eredménye Tárgyévi eredmény Saját tőke összesen azaz E Ft.

13 13 Tárgyévi eredmény bemutatása Éves összes bevétel Éves összes kiadás Éves összes ráfordítás Tárgyévi eredmény Az alapítvány 2010-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kötelezettségek összesen 422 Kölcsönzői letét Belföldi anyag- és áruszállitó Szja munkáltatói Apeh egészségbizt. alapot terh Apeh nyugdíjbizt. alapot terh Kötelezettség összesen azaz 821 E Ft. Passzív időbeli elhatárolások összesen 4811 NCA működés 2010/ re átvitt bevétel Rezsiköltség Szakember díjazása Rezsiköltség Szakkönyv Fűtési díj Telefon költség Telefon költség re jutó költség Passzív időbeli elhatárolás összes A passzív időbeli elhatárolások között a 2010-ben befolyt, de el nem költött NCA támogatás összege szerepel, amelyet 2011-ben használunk fel. Itt mutatjuk ki a évet terhelő költségeket is. Források összesen: E Ft.

14 14 Az eredménykimutatás tételeinek bemutatása Az alapítvány bevételei 2010-ben az eredmény kimutatás sorai alapján:: 9121 Állami ktsgvetésből pályázat , Apeh 1% , OEP ponttámogatás , Állami normatíva ,00 Kh.működésre költségvetési bev , Önkormányzattól pályázati bev ,00 Kh.működésre önkormányzati bev , Vizsgálat , Gondozás, szoc.eü. ellátás , Program eladás , Kutatás , Könyveladás ,00 Kh. Szolgáltatások bevétele , Adományok magánszemélytől , Adományok cégtől , Visszatérítések , Ft. kamatok ,00 Egyéb bevétel , Bevétel összesen , Az alapítvány évi kiadásai az eredménykimutatás sorai alapján Az alapítványi vagyon felhasználása 2010-ben 5112 Villamosenergia és vízfelhaszn Nyomtatvány irodaszer Vegyes egyéb anyag Fogyóanyag, tisztitószer Játékok, fejlesztő eszközök e alatti eszközök Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line, Javítás, karbantartás Számítógép karb kts

15 Más váll ált.végzett gar.jav Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Irodai szolgáltatás Pályázati dijak Táborok költségei Saját programok költségei Nyomdai ktg Konferencia költségei Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolg Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Biztositási dijak Szakember vállalkozók dija Anyagjellegű kiadás összesen Főfoglalkozásúak bére Bérköltség Ösztöndijak Külföldi kiküld napidíja Reprezentációs kts Saját gk. kts.térítés Munk.járás bérlettérités Dolgozói internet Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás /3-os táppénz Személyi jell kif szja Egyéb személyi jell. Kifizetés Nyugdijbiztositási járulék Egészségbiztositási járulék Egyéb bérjárulék Járulékok Személyi jellegű kiadások Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés Adott támogatás Apeh folyószla technikai Pályázat visszafizetése Egyéb ráfordítás Költség és ráfordítás összesen Budapest, április 10. Dr. Orosz Ágnes

16 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója év Bliss Alapítvány egyéb szervezetek megnevezése 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. címe Keltezés: Budapest, április 10. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

17 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Bliss Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Adatok E Ft-ban sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a B c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 13. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 20. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0

18 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Bliss Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Adatok E Ft-ban sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a B c d E 26. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elötti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként 39. elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 Keltezés: Budapest, április 10. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

19 19 Az egyéb szervezet megnevezése: Bliss Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1112 Budapest, Neszmélyi u. 36. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a B c d E 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyieszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen ( Sorok) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke / jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 18. ( közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok ) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen 25. ( sorok) Keltezés: Budapest, április 10. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, az egyesülési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15-17. egyéb szervezet címe 06 1 269 1915 telefonszáma 2014. december 31. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2008.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2007. év. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2007. év. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 18063710-7320-569-01 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2007. év Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit körút 43-45.

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2011. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2012. május Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. Sorszám EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Előző év adatok E Ft-ban a B c 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 63 831 86 957 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 190 18 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 741 21

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben