Kiemelten közhasznú beszámoló 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiemelten közhasznú beszámoló 2010."

Átírás

1 BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: ****************************************************************************** Kiemelten közhasznú beszámoló I. Szakmai rész II. Pénzügyi rész Benyújtotta: dr. Kálmán Zsófia és dr. Orosz Ágnes A kuratórium elfogadta: A kuratórium szavazataránya:..

2 2 I. SZAKMAI RÉSZ Benyújtotta: dr. Kálmán Zsófia

3 3 BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: **************************************************************************** A Bliss Alapítvány 2010-es szakmai munkája A Bliss Alapítvány a évben két fő irányban kívánta terveit megvalósítani. Részint a ben megkezdett szervezeti átalakulás volt a cél, részint az alapítvány által működtetett SKMK szakmai működésének színvonalemelése. Ez magában foglalta nemcsak a régi és új dolgozók folyamatos képzését, tanfolyamok tartását, főiskolai képzést, hanem jelentette a K+F tevékenységet is. Mindemellett törekedtünk arra is, hogy végzett munkánk gyakorlati eredményeképpen növekedjék klienseink/növendékeink társadalmi befogadása is. Ez utóbbi szemlélet egybecseng a fogyatékossággal kapcsolatban végbemenő, s az újabb törvényekben is megmutatkozó társadalmi szemléletváltozással. 1. A belső szervezeti átalakulás - A Fővárosi Bírósághoz benyújtott Alapító Okirat-módosítási kérelemben foglaltaknak megfelelő módosításokat végrehajtottuk, s 2010 márciusára megszületett a jogerős bírósági végzés - Ennek megfelelően sor került az SZMSZ módosítására, a módosítás nyilvánosságra hozatalára - Kidolgoztuk az új ügyvezetői igazgató munkakörét - Az újjáalakult Kuratórium a tavaszi kuratóriumi üléssel megkezdte működését, s így már az új kuratórium fogadta el a évi Kiemelten közhasznúsági szakmai és pénzügyi beszámolót. Lényeges, hogy a szervezeti átalakulás semmilyen szinten nem befolyásolta sem az SKMK napi működését, sem az Alapítvány céljait és az azok megvalósítása érdekében végzett tevékenységét, hanem egyszerűen végrehajtotta azokat a modernizációs változtatásokat, amelyek a majd 25 éves fennállás alatt immár elkerülhetetlenné váltak. 2. Képzés, K+F tevékenység A Bliss Alapítvány a évben fő szakmai célként tűzi ki maga elé az általa működtetett SKMK szolgáltatásainak színvonalemelését. Ezt két úton kívánta elérni, egyrészt a folytatott pedagógiai munka szorosabb kontrolljával, másrészt a dolgozók képzésével. - Különös figyelmet fordítottunk az egyéni fejlesztési tervek és a Foglalkozási lapok időben történő elkészítésére és kontrolljára. Ennek felelőse dr. Juhász Ágnes volt. - Nagy hangsúlyt fektettünk a fiatal dolgozók képzésére, akiknek módjuk volt az év folyamán két külföldi tanulmányúton is résztvenni. E programokról megadott szempontrendszer alapján kellett beszámolót írniuk. Januárban Manchesterbe utazott 5 fő, akik AAK-oktatással, képzéssel és gyakorlati alkalmazással foglalkozó intézményeket, így egyetemet, kutatóközpontot, lakóotthont látogattak meg. Tapasztalataikról nyílt napon számoltak be ppt prezentáció keretei között. Júliusban szakmánk legnagyobb, kétévenkénti rendezvényén, az ISAAC XIV. Konferenciáján, Barcelonában vehetett részt ugyancsak 5 fő. Itt poszterrel és előadással szerepeltünk és igen sok szakmai kapcsolatot építettünk. - Ugyancsak a szakmai fejlesztéshez tartozott a folyamatos K+F tevékenység, amelyet egy TÁMOP projekt keretei között végeztünk, az ELTE IK NIPG kutatócsoporttal való együttműködésben. Ennek célja az volt, hogy megkíséreljük olyan informatikai

4 4 módszerek kifejlesztését, amelyek segítségével sajátos igényű növendékeink is tesztelhetőkké válnak. A gyakorlati fejegér-kísérletekben az SKMK valamennyi dolgozója résztvett. A projektről az év folyamán négy részbeszámolót kellett készíteni, két nagyobb lélegzetű tanulmányt megírni, valamint előadással résztvenni az Országos Neveléstudományi Konferencián. Ezek felelőse dr. Kálmán Zsófia volt. - Rendszerszerűbbé tettük a főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlatait, valamint a hospitálásokat. Ennek érdekében előkészítettük új szerződés megkötését az ELTE BGGYK-ral. Az új rendszer értelmében az őszi szemeszterben a hallgatók már rendszeres kötelező gyakorlaton vettek részt, ami mindkét fél számára előnyösnek bizonyult: az elsősorban elméleti képzésben részesülő hallgatók végre gyakorlatot szerezhettek, központunk pedig sok érdemi asszisztensi segítséget kapott: mindig akadt valaki, aki mesélt egy gyermeknek, sétálni vitte, személyre szabottan tudott játszani valakivel stb. - Február és május között megrendeztük az akkreditált AAK-tanfolyamot. Mivel az SZMM jóvoltából megint ingyenes volt, sokan jelentkeztek: 13 gyógypedagógus, 1 végzős főiskolai hallgató (gyp), 3 konduktor, 1 mentálhigiénés szakember, 1 tanító, egyéni fejlesztő, 1 szülő (2 fő Budapest, 2 fő Eger, 2 fő Békéscsaba, a többi helyről 1-1 fő: Baja, Dombóvár, Győr, Ivánc, Komárom, Mosonmagyaróvár, Pécs, Sarkad, Sátoraljaújhely, Szigetszentmiklós, Szombathely, Tordas, Vácegres, Várpalota) Felelős: dr. Kálmán Zsófia és Hatos Annamária volt. - Az eszközkölcsönzéssel kapcsolatos szoftvert folyamatosan ellenőriztük és javíttattuk, miközben ellenőriztük az eszközleltárt, pótolva az esetleges hiányokat. Felelős Paless Eszter volt. - Előadások, poszterek, bemutatók, jelesebb szakmai napok az év folyamán: o BHRG-vel közös szakmai nap (dr. Juhász, Paless) o Budapesti TKVSZRB-ok (Szakértői Bizottságok) részére rendezett szakmai bemutató (Bagotai, Bíró, dr. Juhász, dr. Kálmán, Paless, Sulyán, Szűcs) o Szakmai úti beszámoló a manchesteri tanulmányútról (Bagotai, Bihari, Bíró, Paless, Szűcs) o Előadás a dunaszerdahelyi Carissimi Egyesület meghívására (dr. Kálmán) o ELTE IK NIPG Fejegeres bemutatója: hardver és szoftver kipróbálások (Zsiák, Takács, Miksztai-Réthey, Szirtes) o Házi Gyermekorvosok Országos Konferenciáján (Siófok) előadás (dr. Kálmán) o Magyar Védőnők Országos Egyesületének konferenciáján előadás (Budapest; dr. Kálmán) o BHRG-vel közös szakmai nap, bemutató (dr. Juhász, Paless) o MAGYE és MFFLT közös konferenciáján (Debrecen) 5 előadás és bemutató o ISAAC XIV. Konferencia (Barcelona), előadás (dr. Kálmán) és poszter (Bíró, Paless, Sulyan) o Kutatók Éjszakája: részvétel az ELTE BGGYK AAK bemutatóján (Bagotai, Kálmán) o BHRG-nél diagnosztikai bemutató (dr. Juhász, Paless) o ELTE BGGYK előadás és bemutató logopédushallgatók részére (Paless) o Országos Neveléstudományi Konferencia (Budapest) előadás (Miksztai-Réthey, dr. Juhász, dr. Kálmán, Paless) o Rehabilitációs Orvostovábbképzés, OORI (dr. Kálmán)

5 5 o ELTE BGGYK Tudomány Napja rendezvényen előadás (dr. Kálmán) 3. A társadalmi befogadás elősegítése Mivel a befogadás hiányosságai jórészt információhiányon és az ismeretlentől való félelmen alapulnak, ezért sok szinten és változatos eszközökkel igyekszünk ezen változtatni. Az elmúlt évben folytattunk néhány jól bevált programot és kezdeményeztünk néhány igen sikeres újat. Ezek célja kettős: egyrész a kortársakéhoz hasonló élményekben részesíteni a sérült gyermekeket, másrészt megismertetni a világgal életüket, a fogyatékosság által gyakran eltakart világukat májusában három kiadvánnyal igyekeztünk elősegíteni hogy az érintettek (egészségügy, más ellátók, szülők) könnyebben jussanak információkhoz. A három kiadvány bemutatására szakmai konferenciákon és továbbképzéseken került sor. Felelős dr. Kálmán Zsófia volt. - Felnőtt növendékeink a tavasz folyamán általános, ill. középiskolákat kerestek fel, hogy az ún. Osztályfőnöki óra program keretei között saját maguk ismertethessék meg a fogyatékossággal kapcsolatos tapasztalataikat, segíthessenek eloszlatni sztereotípiákat, téves elképzeléseket. A felelős: dr. Juhász Ágnes és Bihari Ferenc. o február 16-án Osztályfőnöki óra a Weiner Leó Zenei Általános Iskolában o február 25-én Osztályfőnöki óra a Lauder Javne Általános Iskolában o március 11-én Osztályfőnöki óra a solymári Waldorf Iskolában o május 6-án Osztályfőnöki óra az Erkel Ferenc Általános Iskolában - Megragadva a jeles napok adta lehetőségeket (farsang, Húsvét, gyermeknap, Mikulás, karácsony stb.) meghívtuk a szomszédos, Neszmélyi úti óvoda egy csoportját, hogy elősegítsük az ép és sérült gyermekek találkozását, ismerkedését. Felelős Bagotai T. Györgyi és Lisznai Tímea volt. Ennek részletei: o február 10. Farsangi ünnepség a Neszmélyi Úti Óvoda kiscsoportosaival o május 26-án Neszmélyi Úti Óvodába látogattunk súlyosan sérült növendékeinkkel gyermeknapi mulatságra. o június 9-én évzáró ünnepségünkön láttuk vendégül a Neszmélyi Úti Óvoda nagycsoportosait és a Reménysugár Habilitációs Intézet növendékeit. - Integrációs programok: o április 20-án A jövő születése kiállítás megtekintése a fiatal felnőtt novendékeinkkel, közösen ép diákok egy csoportjával o április 29-én a Brundibár c. gyermekopera megtekintése a Páva utcai zsinagógában o május 13-án vendégül láttuk a Kispesti ÉNO Csillagok Napköziotthona hat értelmi fogyatékos növendékét, közös zenélésre, éneklésre. A látogatást május 25-én viszonoztuk. o E programokat beépítettük a nyári napközis táborba is, amelynek folyamán a környékbeli boltokba, postára, cukrászdába, virágboltba mentek növendékeink, hogy sajátos kommunikációs módjukon próbáljanak meg kortársaikhoz hasonlóan vásárolni, érdeklődni, kapcsolatot teremteni. Felelős Paless Eszter volt. o szeptemberében évnyitó dunai sétahajózásra vittük növendékeinket, ép testvéreikkel, egész családjukkal, továbbá igen sok támogató és érdeklődő önkéntest, a Legenda Kft. Jóvoltából. o Jelentős alkalom volt a közszereplésre és ismeretterjesztésre a nyáron lezajlott Adományvonal akció, melynek keretei között a Magyar Telecom adományvonalán alapítványunkat hívhatták a támogatók. A kampány arca

6 6 Katona Klári énekesnő volt. E program kapcsán számos médiahír, interjú és információ jelent meg rólunk: Vasnépe július 19. (Beszéd nélküli kommunikáció) ATV július 21. (Jam Light - Katona Klári) Gazdasági Rádió július 22. (Katona, Kálmán) NEO FM július 22. (Kálmán) Rádió Café Kálmán július 29. (Kálmán) Győri TV, Oxygen FM- Győr (Tremmel Nóra) Juventus Rádió reklám Classic FM reklám július 28. Népszabadság (Bliss Alapítvány: Mással hangzók) 4. Létszámadatok A Bliss Alapítványnak három részállásos alkalmazottja volt (ügyvezető igazgató, takarító), továbbá négy szerződéses vállalkozója (logopédus, könyvelő, ortopéd orvos, rendszergazda). A további létszámadatokra vonatkozóan l. az SKMK igazgatójának mellékelt beszámolóját. 5. Főbb pályázatok a évben - NCA-NK-09-B-0013: szakmai tanulmányút Manchesterbe, 995 eft - NCA: es működési támogatás, eft - Fővárosi Önkormányzat Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottsági Keret: Kulturális és integrációs programok megvalósítása, 500 eft - NCA-FOG-AAK : AAK eszközbeszerzés, eft - NCA: es működési támogatás, eft - TÁMOP 3.1.9/08/ : Diagnosztikai kutatás, 14,5 MFt - Magyar Telekom Adományvonal: Adományvonal, 1,8 MFt Budapest, február 12. Összeállította és a kuratórium felé benyújtotta: Dr. Kálmán Zsófia a Bliss Alapítvány ügyvezető igazgatója

7 7 BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: ****************************************************************************** II. PÉNZÜGYI RÉSZ Benyújtotta: dr. Orosz Ágnes

8 8 A Bliss Alapítvány évben folyamatosan végezte az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítását. A részletes szakmai programot a beszámoló szöveges melléklete tartalmazza. Az alapítványnál 2010-ban átlagosan 2 fő főfoglalkozású dolgozó állt alkalmazásban. A Bliss Alapítvány vel saját elhatározása alapján a jobb áttekinthetőség érdekében áttért a kettős könyvvitel rendszerére. Az alapítvány könyvelése külső vállalkozó által történik. Az alapítvány a rá vonatkozó gazdálkodási szabályok alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a beszámoló adatai könyvvizsgálattal alá nem támasztottak. A beszámoló számviteli részét dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg u 159. PM regisztrációs száma ) mérlegképes könyvelő készítette. Az alapítvány kuratóriuma és felügyelő szerve tevékenységének ellátásáért díjazásban, költségtérítésben 2010-ben nem részesült. Az alapítvány származtatott, de önálló jogi személyként létrehozta a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikációs Módszertani Központot, amely n kapott önálló adószámot. Ezt követően a Bliss Alapítvány szakmai dolgozóinak munkaviszonya az alapítványnál én megszűnt. Az alapítvány az intézmény fenntartója. A fenntartást a működési célú pályázatok, a költségvetési normatíva finanszírozza igen szűkösen. Az alapítvány 2010-ben az alábbiak szerint használta fel vagyonát (a vagyon felhasználása megegyezik az alapítvány összes kiadásaival és az elszámolt ráfordításokkal) : 5112 Villamosenergia és vízfelhaszn Nyomtatvány irodaszer Vegyes egyéb anyag Fogyóanyag, tisztitószer Játékok, fejlesztő eszközök e alatti eszközök Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line, Javítás, karbantartás Számítógép karb kts Más váll ált.végzett gar.jav Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Irodai szolgáltatás

9 Pályázati dijak Táborok költségei Saját programok költségei Nyomdai ktg Konferencia költségei Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolg Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Biztositási dijak Szakember vállalkozók dija Anyagjellegű kiadás összesen Főfoglalkozásúak bére Bérköltség Ösztöndijak Külföldi kiküld napidíja Reprezentációs kts Saját gk. kts.térítés Munk.járás bérlettérités Dolgozói internet Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás /3-os táppénz Személyi jell kif szja Egyéb személyi jell. Kifizetés Nyugdijbiztositási járulék Egészségbiztositási járulék Egyéb bérjárulék Járulékok Személyi jellegű kiadások Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés Adott támogatás Apeh folyószla technikai Pályázat visszafizetése Egyéb ráfordítás Költség és ráfordítás összesen Az alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2010-ben az alábbiak voltak Megnevezés Ft-ban 5112 Villamosenergia és vízfelhaszn Nyomtatvány irodaszer Játékok, fejlesztő eszközök e alatti eszközök Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Ingatlan bérleti díjak Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line,

10 Számítógép karb kts Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Táborok költségei Saját programok költségei Nyomdai ktg Konferencia költségei Oktatás, továbbképzés Szakember vállalkozók dija Anyagjellegű kiadás összesen Főfoglalkozásúak bére 0 Bérköltség Ösztöndijak Külföldi kiküld napidíja Egyéb személyi jell. Kifizetés Egyéb bérjárulék 0 Járulékok 0 Személyi jellegű kiadások Tervszerinti értékcsökkenési l 0 Értékcsökkenés Adott támogatás Egyéb ráfordítás Költség és ráfordítás összesen Az alapítvány évben az alábbi bevételekkel rendelkezett 9121 Állami ktgvetésből pályázat , Apeh 1% , Oep ponttámogatás , Állami normatíva ,00 Kh.működésre költségvetési bev , Önkormányzattól pályázati bev ,00 Kh.működésre önkormányzati bev , Vizsgálat , Gondozás, szoc.eü.ellátás , Program eladás , Kutatás , Könyveladás ,00 Kh. Szolgáltatások bevétele , Adományok magánszemélytől , Adományok cégtől , Visszatéritések , Ft. kamatok ,00 Egyéb bevétel , Bevétel összesen ,

11 11 Az alapítvány 2010-ben az alábbi az állami költségvetésből származó bevételekkel rendelkezett 9121 Állami ktsgvetésből pályázat , Apeh 1% , OEP ponttámogatás , Állami normatíva ,00 Kh.működésre költségvetési bev , A költségvetési támogatások célját és felhasználását a szöveges beszámolóban mutatjuk be. Az alapítvány a fentebb bemutatottan kívül az állami költségvetésből, elkülönített állami pénzalapból, helyi és kisebbségi önkormányzattól valamint mindezek szerveitől támogatást, juttatást nem kapott. Az Önkormányzati támogatás Ft, amelynek bemutatása a szöveges beszámolóban található. Az OEP ponttámogatás az OEP által elfogadott egészségügyi szolgáltatás után járó elszámolásból térített támogatás. Az állami normatíva a költségvetési törvény szerint igényelt támogatás összege, melyet az SKMK mint intézmény működtetésére fordítottunk. Eszközök A beszámoló mérlegének részletezése Az alapítvány n az alábbi eszközállománnyal rendelkezett. Az eszközállomány nettó értéke megegyezik a mérleg befektetett eszközök értékével: Megnevezés Bruttó Értékcsökk Nettó Integra kábel stb Dynavax kommunik Tuch Talk +kieg Tech scan telepítő Tech speak kieg Smart 128+tartoz Tech scan+tartoz Lomak head point Board maker Intelly keys Elo 17 touch LBT gyógyszék Terápiás székek Projektor

12 12 Bejárati ajtó Sharp másoló Gyógyszék Meyra Gyógyszék Meyra Laptop Számítógép 2 db Játszótér Kondigép Szoftver Fénymásoló LG projektor Rocky kommunikátorok Rompa és Incl.eszköz Dynavax kommunik Option netbook 2 db Ingatlan év összesen azaz E Ft. Az alapítvány az alábbi pénzeszközökkel rendelkezett n 3811 Pénztár-számla Deviza pt font Deviza euro Készpénz eszközök OTP forgalmazó számla Hefop alszámla Kamatozó betészámlák Bankszámlák Pénzeszközök összesen azaz E Ft. Eszközök összesen: ezer Ft. Források bemutatása Saját tőke részletezése: 411 Alapító vagyon Előző évek eredménye Tárgyévi eredmény Saját tőke összesen azaz E Ft.

13 13 Tárgyévi eredmény bemutatása Éves összes bevétel Éves összes kiadás Éves összes ráfordítás Tárgyévi eredmény Az alapítvány 2010-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kötelezettségek összesen 422 Kölcsönzői letét Belföldi anyag- és áruszállitó Szja munkáltatói Apeh egészségbizt. alapot terh Apeh nyugdíjbizt. alapot terh Kötelezettség összesen azaz 821 E Ft. Passzív időbeli elhatárolások összesen 4811 NCA működés 2010/ re átvitt bevétel Rezsiköltség Szakember díjazása Rezsiköltség Szakkönyv Fűtési díj Telefon költség Telefon költség re jutó költség Passzív időbeli elhatárolás összes A passzív időbeli elhatárolások között a 2010-ben befolyt, de el nem költött NCA támogatás összege szerepel, amelyet 2011-ben használunk fel. Itt mutatjuk ki a évet terhelő költségeket is. Források összesen: E Ft.

14 14 Az eredménykimutatás tételeinek bemutatása Az alapítvány bevételei 2010-ben az eredmény kimutatás sorai alapján:: 9121 Állami ktsgvetésből pályázat , Apeh 1% , OEP ponttámogatás , Állami normatíva ,00 Kh.működésre költségvetési bev , Önkormányzattól pályázati bev ,00 Kh.működésre önkormányzati bev , Vizsgálat , Gondozás, szoc.eü. ellátás , Program eladás , Kutatás , Könyveladás ,00 Kh. Szolgáltatások bevétele , Adományok magánszemélytől , Adományok cégtől , Visszatérítések , Ft. kamatok ,00 Egyéb bevétel , Bevétel összesen , Az alapítvány évi kiadásai az eredménykimutatás sorai alapján Az alapítványi vagyon felhasználása 2010-ben 5112 Villamosenergia és vízfelhaszn Nyomtatvány irodaszer Vegyes egyéb anyag Fogyóanyag, tisztitószer Játékok, fejlesztő eszközök e alatti eszközök Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line, Javítás, karbantartás Számítógép karb kts

15 Más váll ált.végzett gar.jav Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Irodai szolgáltatás Pályázati dijak Táborok költségei Saját programok költségei Nyomdai ktg Konferencia költségei Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolg Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Biztositási dijak Szakember vállalkozók dija Anyagjellegű kiadás összesen Főfoglalkozásúak bére Bérköltség Ösztöndijak Külföldi kiküld napidíja Reprezentációs kts Saját gk. kts.térítés Munk.járás bérlettérités Dolgozói internet Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás /3-os táppénz Személyi jell kif szja Egyéb személyi jell. Kifizetés Nyugdijbiztositási járulék Egészségbiztositási járulék Egyéb bérjárulék Járulékok Személyi jellegű kiadások Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés Adott támogatás Apeh folyószla technikai Pályázat visszafizetése Egyéb ráfordítás Költség és ráfordítás összesen Budapest, április 10. Dr. Orosz Ágnes

16 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója év Bliss Alapítvány egyéb szervezetek megnevezése 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. címe Keltezés: Budapest, április 10. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

17 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Bliss Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Adatok E Ft-ban sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a B c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 13. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 20. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0

18 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Bliss Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Adatok E Ft-ban sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a B c d E 26. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elötti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként 39. elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 Keltezés: Budapest, április 10. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

19 19 Az egyéb szervezet megnevezése: Bliss Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1112 Budapest, Neszmélyi u. 36. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a B c d E 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyieszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen ( Sorok) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke / jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 18. ( közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok ) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen 25. ( sorok) Keltezés: Budapest, április 10. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012.

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012. Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. T a r t a l o m 1. A Pro Musica Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 Kecskemét, 2012. május 30. a) Számviteli beszámoló 19047441847133103 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben