szervezet INDIVIDUÁLIS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szervezet INDIVIDUÁLIS"

Átírás

1 A vízi anyagforgalom elemei Fehér Gizella ADUVIZIG, Baja

2

3 Szerveződési szintek sejt molekuláris szövet szerv INFRAINDIVIDUÁLIS szervezet INDIVIDUÁLIS bioszféra életközösség populáció SZUPRAINDIVIDUÁLIS Fennmaradásuk az életjelenségek zavartalan végbemenetelén alapul Környezettel való állandó anyagcsere kapcsolat

4 Vízi ökoszisztéma kémiai elemei élőlények teste környezet Vízminőség: a benne lejátszódó élő és élettelen történések eredménye végső fokon az anyagok vándorlásától, átalakulásától függ A vízminőség megítélésében alapvető feltétel a biológiai anyagforgalom szabályszerűségeinek általános, és a kérdéses víztömegre jellemző, sajátos jelenségeinek ismerete

5 A szén körforgalma Szerves C vegyületek az élet hordozói A legtöbb raktározott C biológiai eredetű A C dinamizmusát túlnyomó részt az élővilág okozza

6 A C elterjedése és változásai a Földön

7 A C körforgalma (Felföldy, 1981)

8 A vízben: CO 2 részben szénsavvá (H 2 CO 3 ) hidrolizálódik, H + és HCO 3- ionokra disszociál HCO 3 H + és CO 3 2- ionokra disszociál A szervetlen C formák arányának jelenléte a vizekben ph függő: ph <4: csak szabad CO 2 ph 7-10: HCO 3 dominál ph 8,4-nél: mindhárom forma egyidejűleg ph >11-nél CO 3 2- túlsúly

9 A CO 2 rendszer összetevőinek mennyiségi változása a ph változásával (Felföldy, 1981)

10 Biogén mészkiválás CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 CO 2 tartalmú vízben az oldhatatlan CaCO 3 oldódik Csak addig marad oldatban, míg CO2 fölösleg van (egyensúlyi CO 2 ) CO 2 elvonás ( fotoszintézis ph növekedés) kicsapódik Szervetlen úton: vizek felmelegedése, CO 2 -vel túltelített forrásvíz felszínre jutása. Ha a Ca(HCO 3 ) 2 CO 2 egyensúlynál több CO 2 -t tartalmaz a víz, újabb CaCO 3 oldására képes (agresszív szénsav csapadékvíz mészkőhegyekben a karsztosodás alapja)

11

12

13 Víz keménysége Ca(HCO 3 ) 2 tartalom okozza, nk formájában fejezzük ki. 1 nk literenként 10 mg CaO-nak felel meg. kemény víz nk > 20 lágy víz nk < 10 Dunavíz: mg CaO/l =12-14 nk Ásványvizek: átlagosan 20 nk (200 mg/l CaO)

14 A fotoszintézissel a növények állandóan szenet kötnek le. Ha csak lekötés játszódna le, az atmoszféra C tartalma 35 év alatt elfogyna. Visszajuttatás: légzés lebontás Körfolyamat lelassulása, vagy gátlása: tőzegképződés (kőszén, olaj, földgáz elégetésével kerül vissza), mészkőkiválás (felszínre kerüléssel esővíz, növények kerül vissza)

15

16 A vizek oxigénforgalma

17 Oxidáció az élők szervezetében: energia felszabadítás életjelenségek biztosítása vizi élőlények többsége: vízben oldott oxigént igényel. A biológiai oxigénforgalom legfontosabb irányai: fotoszintézis, elemi oxigén keletkezése: H 2 O O 2 (fény) légzés, oxigénfelhasználás: O 2 H 2 O (sötét, fény) bioszintézis, oxigénasszimiláció: O 2 szerves kötésű oxigén lebontás: szerves kötésű oxigén H 2 O

18

19 Oxigénforrás a vízben: 1. oxigéntartalmú befolyóvíz 2. diffúzió az atmoszférából 3. fotoszintézis Oxigén elhasználódása: 1. légzés 2. szerves anyagok bomlása 3. kiszellőződés 4. veszteség a kifolyó vízzel Folyóvizek oxigénviszonyai kedvezőbbek, mint az állóvizeké. Külső szerves anyagok vízbe jutása rontja az oxigénellátottságot.

20

21 Mély tavakban: O 2 diffúzió felülről lefelé O 2 termelés a fölső rétegben Kompenzálás mélysége: a fotoszintézis O 2 termelését a légzés éppen ellensúlyozza. Mélyben: nincs növényi élet, bomlási folyamatok (O 2 csökkenés). Hőrétegzett tavak O 2 -viszonyai oligotrófikus, eutrófikus típusoknál eltérőek. Sekély tavak O 2 viszonyai egész éven át kedvezőek a felszíntől a fenékig (termelés és fogyasztás a víz egész tömegében folyik) Balaton.

22 Az oxigénrétegzettség példái (A: oligotrófikus típus, B: eutrófikus típus (Ruttner, 1962)

23 Erősen változó (múló) oxigénrétegzettség a Balaton eutrofizálódott területén, aug. 4. (FELFÖLDY, 1981)

24 Az O 2 -ellátottság napszakos változása: oligotrófikus tavakban kismértékű eutrófikus tavakban nagymértékű Eutróf tó: hajnali oxigénhiányos állapot halpusztulások Vizi élőlények O 2 szükségletének fedezése: - vízben oldott O 2 - légköri levegő - test tartalékanyagai, vagy más H-akceptorok (diffúzió, bőrlégzés, kopoltyú, trachea, tracheakopoltyú, tüdő) Oxigénforgalom mutatói: szerves terhelés foka lebontás intenzitása szaprobitás

25 Duna, Baja: oldott ox: 7,5-15 mg/l, K/J: >8, J/M: 7-8mg/l tel.: % K/J: , J/M: % KOI k : 6,0-29 mg/l K/J: <10, J/M: BOI: 1-7 mg/l K/J: <2, J/M: 2-3

26

27 Oscillatoria limosa Oscillatorietum

28 vízvirágzások

29 A nitrogén A felszíni vizekben található N formák: 1. Molekuláris (elemi N, N 2 ) 2. Szerves N-vegyületek (fehérjék bomlástermékei is) oldott, vagy alakos állapotban 3. Ammónia, szabad ammónia (NH 3 ) és ammóniumion (NH 4+ ) formájában 4. Nitrit, mint nitrit ion (NO 2- ) 5. Nitrát, kizárólag NO - 3 -ion formában

30 A nitrogén a természetben elemi alakban, vagy különböző oxidációfokkal, vegyületeiben fordul elő, ezek az oxidációfok növekvő sorrendjében a következők: szerves N-vegyületek ezek bomlásával keletkező ammónia - szabad ammónia (NH 3 ) és ammónium ion (NH 4 +) elemi N (N 2 ) nitrition (NO 2- ) nitrátion (NO 3- ). A szervetlen N-formák biokémiai redoxreakciói (Wagner, 1970)

31 Szerves N vegyületek (fehérjék,peptidek, amminósavak,karbamid): élőlények anyagcsere-,és bomlástermékei. Bakteriális bontással szervetlen N vegyületekké, első lépésben ammóniává alakul. Ammónia: aerob körülmények között szervesanyagok bakteriális bontásával, anaerob körülmények között nitrátredukcióval keletkezik (nitrátredukció a nitrifikáció ellentétes folyamata). Nitrit: az ammónia oxidációjával, a nitrifikáció folyamatában képződik, nitritképző baktériumok tevékenysége során. Kimutatható mennyiségű nitrit jelenléte a szervesanyag-bomlás előrehaladott, köztes állapotát jelzi. Nitrát: természetes körülmények között a nitrifikáció folyamatának végterméke, de nagy mennyiségben kerülhet a vizekbe civilizációs hatásra (műtrágya).

32 A biológiai N-ciklus vázlata (Felföldy, 1981)

33 1. A nitrogénciklus első lépése az elemi N bejutása a nitrogénkötő élőlények testébe. - N 2 kémiai reakcióknak ellenáll - kizárólag nitrogénkötő szervezetek révén jut a Föld nitrogénforgalmába: baktériumok (Azotobacter, Clostridium, Chromatium, stb.)- heterotrófok kékalgák (heterocisztások: Cylindrospermopsis, Aphanizomenon, stb) autotrófok 2. További N-vegyületek: NH 4+, NO 2-, NO 3-. Ezek nagyon reakcióképesek (l. biokémiai N-oxidáció és redukció) Az ammóniának két formája (ph-tól függően): ammónium-ion (NH 4+ ) aktív felvétel szabad ammónia (NH 3 ) sejtmembránon áthatol, mérgező

34 Az ammónia nitrit - nitrát átalakítást végző baktériumok hőigénye különböző. Hidegben a folyókat ért szervesanyag szennyezésből csak az ammóniáig fut a bomlás. 10 C alatt a folyamat az ammóniaképzésnél megáll, v. erősen lassul (téli magasabb ammóniaeredmény nem feltétlenül újabb szennyezés következménye) Nitrogénspektrum: a mérési eredményeket a N-formák arányát bemutató kördiagrammal ábrázolják. -sok összes N: külső szennyezés, élénk N-kötés -sok NO 3 : műtrágya bemosódás, előrehaladott bomlás - sok szerves N: tisztítatlan szennyvíz -sok ammónia: friss szennyezés - nitrit: szennyezés után több, köztes állapot a bomlás során

35 Nitrogén-spektrum, Izsák, Észak Nitrogén-spektrum, Kisizsák NH4-N% Szerves Szerves NO2-N% NO3-N% NH4-N% NO2-N% NO3-N% Szerves NO3-N% NO2-N% NH4-N% NH4-N% NO2-N% NO3-N% Szerves

36

37 N vegyületek vízbe kerülése: 1. Élőlények elemi N-kötése légkörből 2. Csapadékkal bemosódó NO 3, NH 3 3. Befolyó vízzel érkező N-formák N vegyületek eltávozása: 1. Elfolyás az elfolyó vizekkel 2. Élőlények okozta denitrifikálódás 3. Elemi N 2 gáz kiszellőzése (gázbuborékok, hőmérs. emelkedés) 4. Élőlények kirepülése, halászat, szárazra kerülés (hullámzás) 5. Állandó N-tartalmú üledékek keletkezése Eutrofizálódás: tápanyag dúsulás, a N-nagy részét az élőlények visszatartják a tó anyagforgalmában

38 Mennyisége felszíni vizekben, mérése, határértékei: Duna, Baja:min.-max. NH 4+ -N: 0,01 0,33 mg/l K/J:< 0,1, J/M: 0,2 NO 2- -N: 0,01-0,05 mg/l K/J:< 0,01 J/M: 0,01-0,02 NO 3 - N: 0,8-3,5 mg/l K/J:< 1, J/M: 1-2 Az egyes N formák koncentrációját N-re átszámított formában szokásos megadni: szerves N, ammónia-n, nitrit-n és nitrát-n. Az utóbbi 3 mennyiségének összege az ásványi-n. A 4 nitrogén forma N-ben kifejezett együttes mennyisége az összes N (hat.ért.: K/J: 1,5 mg/l, J/M: 1,5-3 mg/l)

39 A kén Oxidáltsági fokozatai: -II: H 2 S o: S +II: SCN, SO IV: SO 4 2- SO 4 2- források: csapadék, meder kőzetei (gipsz, pirit) 1. oldott SO 4 -et az autotróf növények, gombák hasznosítják fehérjék felépítése 2. fehérjék bontása: heterotróf baktériumok H 2 S tovább ox. 3. SO 4 bontása anaerob úton: szulfátredukáló baktériumok H 2 S H 2 S: főleg biológiai eredtű rothadó szervesanyag, anaerob körülmények, jól oldódik, erős méreg.

40 4. szulfidoxidálók (szulfurikálók): H 2 S oxidálása elemi S-né (aerob). fotoszintetizáló zöld-, bíborbaktériumok: H 2 S oxidálása energia CO 2 beépítés fotoszintetikusan 5. S oxidáló baktériumok: elemi S-t oxidálják tovább SO 4 - gyé Thiobacillus denitrificans: nitráteltávolítás

41 Rendkívüli esetek Szennyezés?

42 A S biológiai körforgalma

43 A foszfor - Aránya sokkal nagyobb az élő szervezetekben, mint a környezetben - Limitáló tényező lehet - Bioszférában leginkább oxidált formában van jelen - Vizi környezetben az ortofoszfát ion mellett (PO 4 3- ), szerves foszforvegyületek, polifoszfátok vannak jelen - oldott állapotban - kolloidális részecskék, vagy azokhoz adszorbeálódva - szeszton, v. szesztonikus P szervetlen P elhalt szervesanyag élő szerves - Helyileg: vízben oldva, lebegve, fenéküledékben oldott állapotban, v. szilárd részekhez kötve, élőlények testébe (szerves vegy pirofoszfát)

44 Foszforciklus élővilág környzete víz üledék között lejátszódó kicserélődési folyamatok 1. Kiinduló anyag: vízben oldott ortofoszfát-ion (PO 4 3- (reaktív foszfor) - kőzetbomlásból oldva, alakosan (adszorbealtan), üledékbe csapdázódva, Ca-foszfátok formájában - Szennyvizekből - Műtrágyákból - Szervetlen triptonfoszfát oldódása - Biológiai foszforanyagcsere során szerves foszfor, polifoszfátok, ortofoszfát

45 A vizi P-forgalom vázlata

46 A vizi P-forgalom vázlata (Felföldy, 1981)

47 Kikapcsolódása az anyagforgalomból: Lefolyás Üledékbe temetődés Vízből kikerülő élő anyagok Oldatban lévő formák: oldott, nem reaktív foszfor: oldott szerves vegyületek polifoszfátok Baktériumok (algák) bontják, kismértékű hidrolízis is Oldott, reaktív P hirtelen felhasználódik (algák) Lebegőanyag formájában lévő P: élő, elhalt szerves, oldhatatlan szervetlen

48 Kimutatásuk: reaktív P csak ortofoszfát nem reaktív: előbb PO vá alkítja a többi formát roncsolással, v. oxidációval ( az egyes formák mennyiségi arányai szűrés a helyszínen (szeszton oldott átalakulások) Duna, Baja: hat.ért. PO 4 -P: μg/l K/J: <50, J/M: Összes-P: K/J: <100, J/M: Kémiai, biológiai paramétereket összefüggéseiben vizsgálni ökológiai minősítés (pl.)

49 A P-átalakulás kicserélődési idői a különféle P-formák között (Felföldy, 1981)

50 Nyomelemek Élőlények testét felépítő Nyomelemek: Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Co -szerepük - makroelemek - mikroelemek -felszíni vízben μg/l szinten, de az élő szervezet akkumulálhatja (nehézfémek) -oldhatóságuk kicsi (általában jellemző felszíni vizes ph-n) -felszabadulásuk az elhalt fitoplanktonból lassú -mennyiségük felszíni vizekben: Cu: 3-125, Zn: 8-180, Mn: μg/l,

51 A szilícium Forrása a vizekben:a szilícium-dioxid (kvarc, kova, amorf SiO 2 ). Vízbe jutva a szilícium vegyületek bonyolult egyensúlyi állapota alakul ki, pl. SiO 2 + 2H 2 O Si(OH) 4. Az Si(OH) 4 oldhatósága független a ph-tól (telítettség értéke mg/l, 0 C-on). A természetes vízekben azonban mindig jóval alatta van ezeknek az értékeknek, csak néhány milligramm. A kovaalgák héjában 5-60 % hidratált szilícium-dioxid van. (kovaföld, növekedésük, szaporodásuk).

52 A vas Felszíni vizekben kis mennyiségben van jelen. III-értékű vegyületei oldhatatlanok vízben, oldott állapotban csak redukáló környezetben, mint Fe(II) vegyület (rendszerint karbonát Fe(HCO 3 ) 2 található. Ha a Fe(HCO 3 ) 2 oxigénnel érintkezik, Fe(III)-hidroxid formájában kicsapódik (CO2-ben gazdag, anaerob talajvíz felszínre kerülése). Vashiány: a növények fotoszintézisét és szaporodását gátolja.

53

54

55 Határértékek: ivó felsz. felsz. µg/l maxeu jav Mo Réz: 2 6 Arzén: ( ) Higany: 1 0,07 0,12 Kadmium: 5 0,4-0,6 0,36 Króm: Nikkel: Ólom: 10 7,2 Zn: 87 Fe: 200 Mn: 50

56 Köszönöm a figyelmet

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A természetes vizek összetételében szerepet játszik az oldott szervetlen és szerves anyagok minősége és mennyisége, vagyis a só-koncentráció. Ezt a víz a talajból, a mederanyagból,

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR Csíkszeredai Campus Élelmiszer-tudományi Tanszék ÉLELMISZERKÉMIA MINIMÁLIÁK Csapó János Csíkszereda 2012 2 Tartalomjegyzék Oldal A Minimália szerzője,

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

VÍZI-MOCSÁRI FOSZFORCIKLUSRÓL

VÍZI-MOCSÁRI FOSZFORCIKLUSRÓL VÍZI-MOCSÁRI FOSZFORCIKLUSRÓL BALATON, KIS-BALATON (Biological phosphorus-cycle in wetlands, Balaton, Kis-Balaton) Írta: Plósz Sándor Megjelent: HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 84. ÉVF. 2. SZÁM. 2004. MÁRCIUS-ÁPRILIS

Részletesebben

Szervetlen és s szerves, mikro- és s makro- szennyezők 1. LÉGKÖRI EREDETŰ SAVASODÁS Száraz ülepedés Szilárd alkotók Nedves ülepedés Savas csapadékok Természetes eredetű savasodás Légköri csapadék eleve

Részletesebben

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés DE TTK 1949 Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés SZABÓ GITTA Témavezetők: Dr. Borsodi Andrea, egyetemi

Részletesebben

Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület Készítette: Némethné Deák Irén. Ringó nádat tó vize mossa, nap tüze festi barna-pirosra

Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület Készítette: Némethné Deák Irén. Ringó nádat tó vize mossa, nap tüze festi barna-pirosra A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. BIOREMEDIÁCIÓ: MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010 A kiadvány a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó.

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó. Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Kákonyi

Részletesebben

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA 1 A civilizáció folyamatos fejlődése mellett az emberek egyéni és kollektív tevékenysége folytatható legyen a végtelen jövőben legalább azonos, de ha lehet jobb életkörülmények

Részletesebben

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE:

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: DR. HANCZ CSABA KAPOSVÁR 2007 LEKTORÁLTÁK: Bíró Péter, akadémikus Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens Rácz Béla, halászati szakmérnök 2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM CIRKÓNIUM-ASZKORBÁT HATÁSA A BÚZA CSÍRANÖVÉNY KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI PARAMÉTEREIRE

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM CIRKÓNIUM-ASZKORBÁT HATÁSA A BÚZA CSÍRANÖVÉNY KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI PARAMÉTEREIRE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM CIRKÓNIUM-ASZKORBÁT HATÁSA A BÚZA CSÍRANÖVÉNY KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI PARAMÉTEREIRE Dr. FODOR MARIETTA doktori értekezése Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszékén

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 4. oktatócsomag. A halogének

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 4. oktatócsomag. A halogének 4. oktatócsomag A halogének Kísérletek: Kémiai album: 28, 29, 30 oldal Klór: 28, 29, 30, 74 oldal Bróm 30, 77, 79, 84 oldal Jód: 15, 21, 22, 23, 30, 50, 66, 70, 74, 75, 84, 89 oldal Ebbe a csoportba tartozik

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

A víz 1 A VÍZ. szennyvíz jut tisztítatlanul a víz körforgásába, amely a Balaton vízmennyiségének (2 milliárd m 3 ) kb. kétharmad része.

A víz 1 A VÍZ. szennyvíz jut tisztítatlanul a víz körforgásába, amely a Balaton vízmennyiségének (2 milliárd m 3 ) kb. kétharmad része. A víz 1 A VÍZ 1 Előzmények A víz és az ember A víz az életfontosságú természeti javak nélkülözhetetlen eleme. Ősidők óta kiemelt szerepe volt a földi élet, a termelés, a társadalmi-gazdasági fejlődésben.

Részletesebben

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1. A BIOLÓGIA TUDOMÁNYA, RENDSZERTANI EGYSÉGEK, VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ ÉLET JELLEMZŐI: ÉLŐ RENDSZEREK SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI FIZIKAI ÉS KÉMIAI ALAPISMERETEK Biológia és rendszertani

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 5. Oktatócsomag

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 5. Oktatócsomag 5. Oktatócsomag 1. Széncsoport elemei és vegyületei A széncsoport elemei a periódusos rendszer IV. oszlopának 1 csoportját alkotják. A csoporthoz tartozó elemek a szén (carbon, C), a szilícium (Si), a

Részletesebben

a négyosztályos gimnázium 2. és a nyolcosztályos gimnázium 6. osztálya számára Jarmila Kmeťová Marek Skoršepa Peter Mäčko

a négyosztályos gimnázium 2. és a nyolcosztályos gimnázium 6. osztálya számára Jarmila Kmeťová Marek Skoršepa Peter Mäčko a négyosztályos gimnázium 2. és a nyolcosztályos gimnázium 6. osztálya számára Jarmila Kmeťová Marek Skoršepa Peter Mäčko 2012 Kémia a négyosztályos gimnázium 2. és a nyolcosztályos gimnázium 6. osztálya

Részletesebben

jéggé szilárdult víz (krioszféra) az Antarktisz és Grönland jegében sokszorosan több víz van, mint a szárazföldek, összes tavában és folyójában

jéggé szilárdult víz (krioszféra) az Antarktisz és Grönland jegében sokszorosan több víz van, mint a szárazföldek, összes tavában és folyójában VÍZ ÉS A KÖRNYEZET - természeti erőforrás, a bioszféra egyik eleme - az élő szervezetek 70-80 %-át adják (az ember testében átlagosan 67 % víz van) - egyedülálló fizikai tulajdonságokkal rendelkezik magas

Részletesebben