Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület"

Átírás

1 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület CSELEKVÉSI TERV 2009 Elfogadta az RSOE Országos Elnöksége Budapesten, február 2án.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A dokumentum célja Bevezetés Az Egyesületről Szervezeti kérdések Áttekintés Főbb célkitűzések a évre Főbb rendezvények, programok Szakmai kérdések csoport i Csoport i Csoport Kommunikációs Csoport Diszpécser Csoport Titkársági Csoport RSOE Cselevési terv / 2

3 1. A dokumentum célja Jelen dokumentum célja, hogy egységes keretbe foglalja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület évi cselekvési tervét. Az anyag tartalmazza az Egyesület 2009re tervezett szervezeti folyamatait, a 2009re tervezett főbb rendezvényeket, programokat, illetve az egyes csoportok éves tervezett tevékenységét. RSOE Cselevési terv / 3

4 2. Bevezetés Az Egyesületről A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) több mint 25 éves múltra tekint vissza. Jelenleg, mint kiemelten közhasznú szervezet az Egyesület elsősorban a kormányzati szervekkel, illetve az irányításuk alá tartozó szervezetekkel együttműködésben látja el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint an segíti az állami szféra munkáját. Mindemellett az Egyesület kiemelt figyelmet fordít Magyarország európai uniós tagságából eredő feladataira, ezért nemzetközi partnereivel an részt vesz különböző hazai, illetve EU által társfinanszírozott projektekben is. Az Egyesület tevékenységeit a következő főbb szakmai területeken fejti ki: 1. Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése (www.pannonris.hu) A Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerződés alapján az RSOE a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetője. A Magyarország területén elérhető folyami információs szolgáltatásokról a fenti honlapon található bővebb információ. 2. Vízi információs és segélyhívó rendszerek üzemeltetése és fejlesztése A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében az RSOE a Dunán, a Tiszán és a Balatonon információs és segélyhívó rendszert üzemeltet, melyekről az alábbi linkeken olvashat részletesen: Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer RSOE Cselevési terv / 4

5 3. Katasztrófavédelmi információs rendszerek üzemeltetése és fejlesztése Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (OKF) való együttműködés keretében az RSOE számos, a lakosság biztonságát és tájékoztatását biztosító rendszert üzemeltet (többek között az OKF rádiós diszpécserszolgálatát), illetve fejleszt a legmodernebb technológiák felhasználásával. Az OKFfel kötött megállapodás alapján az RSOE üzemelteti többek között a balatoni és a velenceitavi viharjelzőket is az Országos Meteorológiai Szolgálattal együttműködésben. 4. Kommunikációs (PR) tevékenység Az RSOE magas szintű szaktudással rendelkező szakemberei an dolgoznak honlapok, különböző arculati elemek kialakításán a stratégiai partnerek, illetve az egyéb megrendelők részére. Az Egyesület az általa kialakított honlapokat nagy biztonsággal üzemelteti, an frissíti. Az RSOE által létrehozott design elemek megtalálhatóak saját honlapjain, illetve más referenciákon. További multimédiás tevékenység keretében az RSOE az aktuális megrendelések szerint fotóés videofelvételeket készít és archivál különböző eseményekről, rendezvényekről. 5. menedzsment Az RSOE az Alapszabálya szerint projektjei révén is segíti az európai integrációt és kohéziót, ezért mind a katasztrófavédelem, mind a folyami információs szolgáltatások terén an pályázik a megfelelő partnereivel együttműködésben európai uniós forrásokra az új szakmai ötleteket tanulmányozása, megvalósítása és tesztelése céljából. A több sikeresen lezárt projekt számos tapasztalattal és szakmai referenciával gazdagította az Egyesületet. RSOE Cselevési terv / 5

6 3. Szervezeti kérdések 3.1. Áttekintés Egyesületünk évi cselekvési és rendezvényprogramtervében kitűzött célok összességében jó színvonalon teljesültek. Taglétszámunk több mint 50 fővel nőtt (elérte a 670 főt). Jelenleg 28 tagszervezet és 46 jogi tagunk (10zel nőtt) képezi az Egyesület stabil szervezeti kereteit. Sikeresen megtartottuk az éves Küldöttközgyűlést májusban, s a választott testületek (Országos Elnökség, GEB) eredményesen működtek, ellátták irányító, ellenőrző feladataikat. Igen jól sikerült és tartalmas volt a megyei tagszervezetek titkárainak kétnapos szakmai értekezlete a Római parton. A megyei tagszervezetek stabilizálódtak, megerősödtek, taglétszámuk 20 %al tovább nőtt (mindenütt elérte a kitűzött célt), aktívabban bekapcsolódtak közös feladataink megvalósításába. Régi tagszervezeteink sikeresen folytatták szabadidőskulturális programjaik szervezését (pl. bajai bográcsolás, TEAMR 17 bál, kirándulások stb.). Jó színvonalon, tartalmasan, zajlottak le a tagszervezetek őszi, rendeséves taggyűlései, ahol beszámoltak az elmúlt év munkájáról, megerősítették a 35 tagú vezetőségeket. Jelentős programokban való sikeres közreműködésünk (pl. Harley találkozó, PV Nap, sajtótájékoztatók, szakmai konferenciák) tovább növelte Egyesületünk elismertségét, presztízsét. Ugyancsak színvonalasan és tartalmasan, valamint eredményesen szerveztük meg (7 megyeszékhelyen, 250 fő részvételével) a megyei tagszervezetek regionális szakmai találkozóit, jelentős segítséget adva az EDR bevezetéséhez. Sikeresen, tartalmasan és színvonalasan megtartottuk a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal és az FKRMSZszel a Római parton a Nemzetközi Rádiós Találkozót (400 fő) és szakmai bemutatót (2000 fő). Az NCA keretében beadott 1 pályázatunk sikerült ( Ft.) Kiterjedt, széleskörű együttműködésünk a minisztériumokkal, országos szervekkel kiegyensúlyozott volt. A rendőrségi kapcsolatok terén egyszerűsítettünk, a jövőben az ORFKval, a BRFKval és hét megyei rendőrfőkapitánysággal (Vas, Zala, Somogy, Veszprém, Fejér, GyőrMosonSopron, JászNagykunSzolnok), valamint a három vízirendészeti rendőrkapitánysággal (DVRK, RSOE Cselevési terv / 6

7 BVRK, TVRK) írásos együttműködési megállapodás alapján folytatjuk munkánkat. Az IRMmel, az ÖMmel és a KVvMmel nem sikerült együttműködési megállapodást kötni Főbb célkitűzések a évre Az idei esztendőben egy Küldöttközgyűlést tervezünk megtartani. Ebben az évben is minden tagszervezetnek taggyűlést kell tartania szeptembernovember között, beszámolva a végzett munkáról. Az idén is megrendezzük a nemzetközi rádiós szakmai találkozót a római parton. Emellett a tagszervezetek megrendezik a hagyományos programjaikat, különböző szakmai rendezvényeket, versenyeket (pl. Vas és Békés 3 megyés rádiós találkozó és verseny) szerveznek. Megyei tagszervezeteink egyik fő feladata továbbra is, hogy a taglétszám mindenütt elérje a 1520 főt, s azt stabilizálják. Törekedjenek tevékenységük kiszélesítésére, szakmai kapcsolataik elmélyítésére egymással és más civil szervezetekkel (pl. rádióamatőrök, polgárőrők, polgári védelmis szervezetek stb.), illetve társszervekkel (pl. rendőrség). Legyenek még kezdeményezőbbek önálló programok, rendezvények megszervezésében, kapcsolódjanak be az országos programok megvalósításába, tegyék hatékonyabbá az információáramlást, segítsék a megyei honlapok tartalmi színvonalának javítását. Kezdeményezzék helyi pályázatokhoz való közös csatlakozásunkat. Folyamatosan tájékozódjanak az egyesület eredményeiről, terveiről, s azokat minél szélesebb körben ismertessék meg. Kezdeményezzenek általános és szakmai tájékoztatókat a megyei tűzoltóságok állományának. Szükségesnek tartjuk az informatikai, híradós, kommunikációs szakmai munka erőteljesebb segítését a megyékben. Szakmai oktató anyagok, tesztek készítését tervezzük (főként EDR). Az idei feladataink sikeres végrehajtása érdekében fontos lesz az Országos Elnökség (4), valamint a GEB (2) ülések jó előkészítése és megtartása. A Gazdasági Ellenőrző Bizottság negyedévente kontrolling jelentést készít az Egyesület gazdálkodásáról, melyet az Országos Elnökség elé terjeszt. Ebben az évben is megszervezzük a megyei tagszervezetek regionális szakmai találkozóit, valamint a titkárok két napos szakmai értekezletét. Tervezünk 3 regionális szakmai konferenciát a vízibiztonságról (Balaton és Velenceitó, Duna és Fertőtó, Tisza ás Tiszató). RSOE Cselevési terv / 7

8 Továbbra is fontos feladatunk a meglévő együttműködéseink és kapcsolataink kiszélesítése, erősítése, korszerűsítése, a célok, feladatok teljesítésének értékelése. (pl. KHEM, ORFK, OKF, VPOP stb.). Új megállapodás aláírását tervezzük az IRMmel, ÖMmel és a KVvMmel. Tovább kell szélesíteni és elmélyíteni szakmai együttműködésinket és kapcsolatainkat az EUval, az osztrák, német, szlovák, horvát, szerb és más országbeli partnereinkkel. A német rádiós szervezettel továbbra is ápoljuk jó kapcsolatainkat. Részt veszünk az NCA, valamint a Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum munkájában. A szakmai programok (Boat Show, PV Nap, konferenciák, projektek stb.) is szolgálják tagságunk erőteljesebb kötődését az Egyesülethez. A fentieken túl az Egyesület megyei szervezeteinek bevonásával a következő tervezett szakmai feladatok sorolhatóak fel: Feladat Interaktív titkári fórum az RSOE honlapon Megyei KVI honlapok megújítása Megyei és/vagy regionális szintű fórumok szervezése EDR témájú fórumok szervezése más szervekkel Határon átnyúló pályázatok Megyei titkárok bevonása online titkári fórum kialakítása filemegosztás stb. Koordináció az érintettekkel: OKF RSOE stb. Témák felvetése Témák felvetése Partnerek szervezése Részvétel a pályázatok előkészítésében Megyei szervezetek bevonása Aktív közreműködés a honlapok megtervezésében Találkozók előkészítése Találkozók előkészítése Partnerek bevonása megismertetése RSOE Cselevési terv / 8

9 4. Főbb rendezvények, programok Dátum Rendezvény Helyszín 1. február 2. (h) Országos Elnökség ülése Elnök u február 9. (h) Apparátusi értekezlet RSOE tanácsterem 3. február (csv) Boat Show BNV D pavilon 4. február (ksz) GIS Forum Regensburg 5. február 23. (h) NeuRISK projektindító Győr 6. február 24. (k) RISING projektindító Brüsszel 7. február 25. Polgári Védelem Napja, HUROMEX Záró Bp., Papp L. Sportaréna 8. február 26. (cs) Nemzedékek Biztonságáért rendezvény Budapest, Vágóhíd u. 9. február (csp) Megyei titkárok szakmai értekezlete Bp., Római part (OTPü) 10. február 28. (szo) TEAMR17 Farsangi bál Budapest, Vigyázó MH 11. március 6. (p) Polgári Védelem Napja bál Budapest 12. március (szszo) Motor Kiállítás BudapestHungexpo 13. március 31.(k) Balatoni szezonnyitó sajtótájékoztató Balatonföldvár 14. május 4. (h) Orsz. Eln.+GEB ülés Bp., Elnök u május (pv) Vas megyei tagszervezeti vízitúra Szentgotthárd 16. május 23. (szo) RSOE éves Küldöttközgyűlés BudapestClub június 2. (k) Apparátusi értekezlet RSOE tanácsterem 18. június 5. (p) Megnyíltak a határok találkozó Kőszeg 19. június 12. (p) Megnyíltak a határok találkozó Nyíregyháza 20. június (szv) Harley találkozó Alsóőrs 21. június 19. (p) Regionális tagszervezeti rádiós találkozó Szombathely 22. június 26. (p) Regionális tagszervezeti rádiós találkozó Békéscsaba 23. szeptember 56. (szov) Rádióamatőr találkozó Sopron 24. szeptember 56. (szov) Nemzetközi Rád. Találkozó és DND Nap BudapestRómai part 25. szeptember 14. (h) Országos Elnökség ülése Bp., Elnök u szeptember 19. (szo) Sugovica Klubbográcsolás Baja, Petőfi sziget 27. szeptember (pv) RSOE szakmai kirándulás Csehország 28. november 6. (p) Balatoni szezonzáró sajtótájékoztató Balatonföldvár 29. december 7. (h) Országos Elnökség + GEB ülés + évzáró Budapest RSOE Cselevési terv / 9

10 Megyei tagszervezetek regionális szakmai találkozói (EDR + informatika + kommunikáció) 30. március 26. (cs) Somogy, Baranya, Tolna, Csongrád, Békés, Szekszárd BácsKiskun 31. április 2. (cs) Borsod, Nógrád, Heves, HajdúBihar, Nyíregyháza SzabolcsSzatmárBereg, JászNagykun Szolnok, Budapest 32. április 16. (cs) Fejér, KomáromEsztergom, Pest, Zalaegerszeg Veszprém, Vas, Zala, GyőrMoson Regionális vízibiztonsági szakmai konferenciák 33. október 1. (cs) Balaton + Velenceitó (Zala, Somogy, Kaposvár Veszprém, Fejér) 34. október 15. (cs) Tisza + Tiszató (Csongrád, Szolnok, Szolnok Szabolcs, Heves, Borsod) 35. november 12. (cs) Duna + Fertőtó (GyőrMosonSopron, Komárom, Pest, Baranya, Budapest) Budapest RSOE Cselevési terv / 10

11 5. Szakmai kérdések A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület a évben a következő stratégiai területek mentén fejti ki tevékenységét, melyekből levezethetőek a célok és az akciók: Stratégiai terület Cél Akció 1 Alapinfrastruktúra 2 NKH RIS üzemeltetési szerződés Megbízható üzemeltetés Menetrend szerinti karbantartás Folyamatos fejlesztés PannonRIS honlap elkészítése, üzemeltetése Feladatok végzése 3 OKF szerződések Folyamatos együttműködés 4 Pályázatok 5 ek 6 IT feladatok 7 Kommunikáció 8 9 Belső szervezetfejlesztés Magas szintű szolgáltatások 10 Partnerkapcsolatok 11 Tagszervezetek Az Egyesület működéséhez szükséges kiegészítő források megteremtése Szakmailag kihívó feladatok végrehajtása Elismertség Futó projektek sikeres befejezése Tárgyalás alatt lévő projektek elindítása Minőségi tartalom előállítása Belső fejlesztési igények kielégítése ekből adódó feladatok elvégzése Megrendelők által adott feladatok elvégzése Egységes egyesületi arculat / PR HISZ fejlesztése A szükséges szabályok megalkotása Minőségcélok összeállítása Munkakörök tisztázása Teljesítményértékelési / motivációs rendszer bevezetése Információáramlás javítása Képzési rendszer menedzsment, Consulting / tanácsadási, Oktatási szolgáltatások / csomagok összeállítása Stratégiai partnerségek elmélyítése Kapcsolattartás Biztos háttér az RSOE részére Részvétel a szakmai munkában i szabályzat Leltár elkészítése i szükségletek rendszerezése Feladatok végrehajtása Folyamatos egyeztetés a szakértőkkel Feladatok végrehajtása Együttműködési megállapodás átdolgozása Pályázatok figyelése Pályázás A megfelelő partnerek bevonása ek lezárása, elszámolás Erőforrástervezés Folyamatos monitoring Igényfelmérés Erőforrástervezés Vevői igények kielégítése Kommunikációs stratégia megfogalmazása Erőforrástervezés Szabályzatok véglegesítési, kihirdetése Csoportonkénti / személyenkénti célok megfogalmazása, jutalmak hozzárendelése Dokumentálás Vállalatirányítási rendszer testreszabása Képzési terv összeállítása Szolgáltatáscsomagok összeállítása Erőforráshozzárendelés Partnernyilvántartás készítése Rendszeres találkozók Új struktúra kialakítása Közös projektek utókövetése Új projektek RSOE Cselevési terv / 11

12 A fentiek megvalósítása érdekében az Egyesület egyes csoportjai meghatározták saját tevékenységüket a évre. Az RSOE által végzett tevékenységek végrehajtása során figyelemmel kell lenni az ISO 9001 és minősítéssel összefüggő előírásokra és folyamatokra. Az Egyesület szakmai csoportjai a következők: Az 5. pontban használt sorrend nem tükröz prioritást a csoportok között. RSOE Cselevési terv / 12

13 5.1. csoport Téma Feladat Határidő Kapcsolódás más csoportokhoz DRAVIS2 tervezett beadás: május CBRIS2 tervezett beadás: május NógrádHeves BAZ (SKHU) tervezett beadás: június Vas megyei Katvéd (SLO tervezett beadás: november HU) Pályázatok Víziközlekedési témájú projektek Viharjelző témájú projektek 1. bírálat: március 2. szerződéskötés: április 3. projektindítás: május 4. SWP vezetés (RIShulladékkezelés) Katasztrófavédelmi Nemzetközi szakmai egyeztetések IRIS Europe II PLATINA RISING NEWADA NELI WANDA Fertőtavi viharjelző (STWA) Tiszatavi viharjelzők (Poroszló, Abádszalók) NeuRISK részvétel a nemzetközi szakértői csoportokban, munkacsoportokban: 1. szerződéskötés: április 2. projektindítás: április 3. eszközbeszerzés: június 1. kommunikációs koncepció: február 2. európai hull database fejlesztés és tesztelés: 1. szerződéskötés: február 2. projektindítás: február 1. bírálat: március 2. szerződéskötés: április 3. projektindítás: május 4. honlap és arculat 1. bírálat: március 2. szerződéskötés: április 3. projektindítás: május 4. honlap és arculat 1. szerződéskötés: február 2. fertőrákosi állomás tervezése: március 3. kivitelezés: június 1. szerződéskötés: február 2. projektkezdés: március 3. projektzárás: október 1. értesítés: február 2. projektindítás: február 3. arculat, honlap: február Diszpécser Titkárság Kommunikáció RSOE Cselevési terv / 13

14 témájú projektek 4. szerződéskötés: április 5. gyakorlat: június Titkárság Kommunikáció RSOE Cselevési terv / 14

15 5.2. i Csoport Téma Feladat Határidő Kapcsolódás más csoportokhoz AlertMap május továbbfejlesztése Kommunikáció Színesítés Kommunikáció Új projektek feltöltése Mobil viharjelzők felrakása március Német nyelvűsítés április Kommunikáció Hajókövető ECDIS térképes december megjelenítéssel Hajókövető Útvonal visszajátszás december RIS alkalmazások továbbfejlesztése és tesztelése RSOE honlap PannonRIS PMISZK honlap Harley honlap Távfelügyelet BVR korszerűsítése Adatfeltöltések Fotózások Kommunikáció Teljes átdolgozás + HarleyDavidson utómunkák Fesztivál végéig Kommunikáció Internetes fizetés Bank jóváhagyása után Internetes helyfoglalás február Kommunikáció Weboldalak bevonása a távfelügyeletbe december További eszközök bevonása a Folyamatos távfelügyeletbe Rendszertervek elkészítése február Vezérlőpanel hardver tervezése, gyártatása, március megépítése Forgólámpa tesztelése helyszínen március Vezérlőpanel szoftver fejlesztése április Központi szoftver fejlesztése május Meteorológiai szoftverek fejlesztése szeptember LEDes lámpatestek december RSOE Cselevési terv / 15

16 HISZ/EDIS OKF honlap Harley beléptető rendszer EuroRide 2009 ÖM/NHK RSOE System fejlesztése További funkciók megvalósítása (ha lesz) Tesztelés, tökéletesítés, Adatgyűjtő modulok, dokumentáció Rendszertervek elkészítése Táblák elkészítése, Geonames számítógép beüzemelése február január Kommunikáció Kommunikáció Robotok elkészítése március Kommunikáció Rendszergazda Admin felület Kommunikáció június elkészítése Weboldalak fejlesztése december Kommunikáció Adatfeltöltés Kommunikáció Megyei honlapok átalakítása 1024x768 augusztus felbontásra Egyéb fejlesztések igény és megállapodás szerint Rendszertervek elkészítése Vonalkód olvasók alacsonyszintű illesztése Adatbázisok megtervezése, táblák elkészítése december január február február Kommunikáció Képernyőtervek elkészítése február Szoftver fejlesztése április Tesztelés május Weboldal fejlesztése Kommunikáció Egyéb grafikai munkák Kommunikáció FTP kapcsolat kialakítása folyamatban Rendszergazda Többi a szerződés szerint Kommunikáció Diszpécser menüpontok beintegrálása és december Diszpécser átdolgozása Feladatkezelő alapok február RSOE Cselevési terv / 16

17 BVR egyéb feladatok Oktatás, továbbképzés Új projektek Egyéb honlapok i egyéb elkészítése Naptármodul augusztus Nevek csoportosíthatóságának március kialakítása Külső RIS eszközök nyilvántartása december Saját raktárkészlet nyilvántartása (vonalkóddal december megtámogatva) Anyagrendelő beintegrálása december Feladatkezelő továbbfejlesztése (egymáshoz kapcsolódó munkafázisok, diagram, stb.) december Kékszalag (Sagem) WEB kamerákkal kapcsolatos feladatok Grafikai, Java, Javascript, PHP, SQL, HTML, CSS, ZK, XML, XSL, Goggle, stb. tudás továbbképzése, angol nyelvkészség fejlesztése NeuRISK, EuHull, IRIS2, stb. Szabolcstuzijatek.hut tovább fejleszteni i csoport cselekvési tervében hozzánk kapcsolódó dolgok a pályázatok elfogadása után RSOE Cselevési terv / 17

18 5.3. i Csoport Téma Feladat Határidő Alapinfrastruktúra működtetése ek Használatra átadott RIS hardver és szoftver üzemeltetés és karbantartás BVR üzemeltetés Működtetéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok konkretizálása. (viharjelző rendszerek, mikró hálózat szolgáltatás, stb.) Mikró távfelügyeleti rendszer felülvizsgálata Az új hálózati infrastruktúra (KHEM projekt) kialakítása március február május Kapcsolódás más csoportokhoz DISRTISR üzemeltetés év KHEM RIS és AIS infrastruktúra bővítése május TVR (Tiszatavi Viharjelző Rendszer) 2009 megvalósítása FVR (Fertő tavi Viharjelző Rendszer) egy állomás létesítése ADUKÖVÍZIG szolgáltatás Mohács kikötő üzemeltetés AIS oktató kabinet (hajó) Külső RIS eszközök leltározása RIS eszközök begyűjtése, felülvizsgálata és karbantartása Új stratégiai terv kidolgozása (közreműködés) Az új stratégiai terv alapján, az eszközök és szoftverek telepítése. BVR indítás előkészületek Áttelepítésselúj állomások létesítésével kapcsolatos feladatok 2009 január február május február április március június március (DND) év RSOE Cselevési terv / 18

19 Balatoni rádiórendszerek üzemeltetése általános feladatok i eredmények alkalmazása (próbaüzem) Kékszalag (Sagem) WEB kamerákkal kapcsolatos feladatok NFGM kisprojekttel kapcsolatos feladatok Fonyód telephely (konténer) felújítás év év június szeptember BISR frekvencia átállás március Leltár előkészítés és leltározás 2009 évi karbantartási terv, ütemterv és feladatok aktualizálása február február Minden szervezeti egység RSOE Cselevési terv / 19

20 5.4. Kommunikációs Csoport Téma Feladat Határidő Katasztrófavédelmi témájú feladatok ek Filmes tevékenységek Irodai feladatok Kapcsolódás más csoportokhoz OKF fotó, videó év OKF archiválás év OKF hírfeltöltés év HISZ év HOG oldal év HOG CD gyártás év EuroRide 2009 munkák június 10. HD Fesztivál munkák június HP, NOVOFER, ERICSSON filmek év gyártása Videó megjelenítő alkalmazás június fejlesztése Mecenatúra pályázat év Pannon ügyintézés év Informatikai feladatok ellátása év RSOE Cselevési terv / 20

21 5.5. Diszpécser Csoport Téma Feladat Határidő Oktatási tevékenység PannonRIS sel fejlesztéssel kapcsolatos feladatok EDR diszpécserek hajós képzése Nautikai tananyag és házi vizsgák Felkészülés a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hajós oktatására Tananyag és akkreditáció előkészítése Hajózási diszpécserek EDR oktatása és vizsgáztatása Kapcsolódó projektekben való tevékenység Szakmai inputok a weboldalra Napi üzemeltetési feladatok RSOE System Diszpécser felület Kapcsolódás más csoportokhoz március március december Titkárság RSOE Cselevési terv / 21

22 5.6. Titkársági Csoport Téma Feladat Határidő Kapcsolódás más csoportokhoz Pénztárak zárása január Minden csoport Iktatások zárása, rendszerezése január Minden csoport Beszerzések január Minden csoport Elnökhelyettes, ÖM elszámolás január Gazdasági Évkezdés évzárás Rendezvények Nyilvántartás Iktatás, pénztár Pályázatok Alelnök munkájának támogatása Kiküldetések Partnernyilvántartás Pénzügy HarleyDavidson Fesztivál július Kommunikáció EuroRide 2009 Elnökhelyettes Partnertalálkozó szeptember Alelnök Titkári találkozó február Elnök Alelnök Névnapok, születésnapok Alelnök Tagszervezetek Alelnök Tagdíj beszedése Alelnök Tagsági igazolványok elkészítése, kiküldése Alelnök Elnökségi anyagok vezetése, Elnök Alelnök rendszerezése Kommunikáció Tagdíjnyilvántartás frissítése, átalakítása március Alelnök RSOE (iktatás és pénztár) Minden csoport RSOE Navinfo Kft. (iktatás Gazdasági és pénztár) Forint / EURO Minden csoport Szerződésnyilvántartás elkészítése, elektronikus május csoport formában való mentése NCA pályázatok figyelése, kezelése Listák frissítése, bővítése Dokumentumok rendezése Iktatás Pénzügyi rendezés Gazdasági Folyamatos frissítés Alelnök Lekötések figyelése Pénztári előírás, új szabályok figyelembe vétele Banki kapcsolattartás Gazdasági Elnök RSOE Cselevési terv / 22

23 Karbantartás Takarítás Beszerzések Jogi tagságok összesítése, számláztatása, befizetések nyomon követése Gépjárműpark Számítógépek Iroda A teljes iroda RSB Az iroda zavartalan működési feltételeinek megteremtése Függönyvásárlás Berendezés bővítés DOKUMENTUM VÉGE RSOE Cselevési terv / 23

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Egyesület hatályos Alapszabályával, a 2011. évi CLXXV. és a 2013. évi V. törvénnyel összhangban

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége - SINOSZ 2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2009 január 01-2009 december 31 közötti időszak állami támogatás felhasználásához kapcsolódó szakmai programokról a 4060-2/2009FOFŐ

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum Projekt Alapító Dokumentum Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló...4 1.1 A pályázat előzményei... 4 1.2 A projekt összefoglalása... 4 1.3 A pályázat támogatásának folyamata...5 2 A projektgazda és projektmenedzsment

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének. szakmai beszámolója

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének. szakmai beszámolója A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének szakmai beszámolója a 2006. január 1-2006. december 31. közötti időszak állami támogatásának felhasználásáról az 4072-4/2006. számú szerződés mellékletét

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ A HM ELEKTRONIKAI, LOGISZTIKAI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEVEZETÉS Schieber József 1 A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Részvénytársaságot (továbbiakban:

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben