Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület"

Átírás

1 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület CSELEKVÉSI TERV 2009 Elfogadta az RSOE Országos Elnöksége Budapesten, február 2án.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A dokumentum célja Bevezetés Az Egyesületről Szervezeti kérdések Áttekintés Főbb célkitűzések a évre Főbb rendezvények, programok Szakmai kérdések csoport i Csoport i Csoport Kommunikációs Csoport Diszpécser Csoport Titkársági Csoport RSOE Cselevési terv / 2

3 1. A dokumentum célja Jelen dokumentum célja, hogy egységes keretbe foglalja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület évi cselekvési tervét. Az anyag tartalmazza az Egyesület 2009re tervezett szervezeti folyamatait, a 2009re tervezett főbb rendezvényeket, programokat, illetve az egyes csoportok éves tervezett tevékenységét. RSOE Cselevési terv / 3

4 2. Bevezetés Az Egyesületről A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) több mint 25 éves múltra tekint vissza. Jelenleg, mint kiemelten közhasznú szervezet az Egyesület elsősorban a kormányzati szervekkel, illetve az irányításuk alá tartozó szervezetekkel együttműködésben látja el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint an segíti az állami szféra munkáját. Mindemellett az Egyesület kiemelt figyelmet fordít Magyarország európai uniós tagságából eredő feladataira, ezért nemzetközi partnereivel an részt vesz különböző hazai, illetve EU által társfinanszírozott projektekben is. Az Egyesület tevékenységeit a következő főbb szakmai területeken fejti ki: 1. Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése (www.pannonris.hu) A Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerződés alapján az RSOE a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetője. A Magyarország területén elérhető folyami információs szolgáltatásokról a fenti honlapon található bővebb információ. 2. Vízi információs és segélyhívó rendszerek üzemeltetése és fejlesztése A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében az RSOE a Dunán, a Tiszán és a Balatonon információs és segélyhívó rendszert üzemeltet, melyekről az alábbi linkeken olvashat részletesen: Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer RSOE Cselevési terv / 4

5 3. Katasztrófavédelmi információs rendszerek üzemeltetése és fejlesztése Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (OKF) való együttműködés keretében az RSOE számos, a lakosság biztonságát és tájékoztatását biztosító rendszert üzemeltet (többek között az OKF rádiós diszpécserszolgálatát), illetve fejleszt a legmodernebb technológiák felhasználásával. Az OKFfel kötött megállapodás alapján az RSOE üzemelteti többek között a balatoni és a velenceitavi viharjelzőket is az Országos Meteorológiai Szolgálattal együttműködésben. 4. Kommunikációs (PR) tevékenység Az RSOE magas szintű szaktudással rendelkező szakemberei an dolgoznak honlapok, különböző arculati elemek kialakításán a stratégiai partnerek, illetve az egyéb megrendelők részére. Az Egyesület az általa kialakított honlapokat nagy biztonsággal üzemelteti, an frissíti. Az RSOE által létrehozott design elemek megtalálhatóak saját honlapjain, illetve más referenciákon. További multimédiás tevékenység keretében az RSOE az aktuális megrendelések szerint fotóés videofelvételeket készít és archivál különböző eseményekről, rendezvényekről. 5. menedzsment Az RSOE az Alapszabálya szerint projektjei révén is segíti az európai integrációt és kohéziót, ezért mind a katasztrófavédelem, mind a folyami információs szolgáltatások terén an pályázik a megfelelő partnereivel együttműködésben európai uniós forrásokra az új szakmai ötleteket tanulmányozása, megvalósítása és tesztelése céljából. A több sikeresen lezárt projekt számos tapasztalattal és szakmai referenciával gazdagította az Egyesületet. RSOE Cselevési terv / 5

6 3. Szervezeti kérdések 3.1. Áttekintés Egyesületünk évi cselekvési és rendezvényprogramtervében kitűzött célok összességében jó színvonalon teljesültek. Taglétszámunk több mint 50 fővel nőtt (elérte a 670 főt). Jelenleg 28 tagszervezet és 46 jogi tagunk (10zel nőtt) képezi az Egyesület stabil szervezeti kereteit. Sikeresen megtartottuk az éves Küldöttközgyűlést májusban, s a választott testületek (Országos Elnökség, GEB) eredményesen működtek, ellátták irányító, ellenőrző feladataikat. Igen jól sikerült és tartalmas volt a megyei tagszervezetek titkárainak kétnapos szakmai értekezlete a Római parton. A megyei tagszervezetek stabilizálódtak, megerősödtek, taglétszámuk 20 %al tovább nőtt (mindenütt elérte a kitűzött célt), aktívabban bekapcsolódtak közös feladataink megvalósításába. Régi tagszervezeteink sikeresen folytatták szabadidőskulturális programjaik szervezését (pl. bajai bográcsolás, TEAMR 17 bál, kirándulások stb.). Jó színvonalon, tartalmasan, zajlottak le a tagszervezetek őszi, rendeséves taggyűlései, ahol beszámoltak az elmúlt év munkájáról, megerősítették a 35 tagú vezetőségeket. Jelentős programokban való sikeres közreműködésünk (pl. Harley találkozó, PV Nap, sajtótájékoztatók, szakmai konferenciák) tovább növelte Egyesületünk elismertségét, presztízsét. Ugyancsak színvonalasan és tartalmasan, valamint eredményesen szerveztük meg (7 megyeszékhelyen, 250 fő részvételével) a megyei tagszervezetek regionális szakmai találkozóit, jelentős segítséget adva az EDR bevezetéséhez. Sikeresen, tartalmasan és színvonalasan megtartottuk a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal és az FKRMSZszel a Római parton a Nemzetközi Rádiós Találkozót (400 fő) és szakmai bemutatót (2000 fő). Az NCA keretében beadott 1 pályázatunk sikerült ( Ft.) Kiterjedt, széleskörű együttműködésünk a minisztériumokkal, országos szervekkel kiegyensúlyozott volt. A rendőrségi kapcsolatok terén egyszerűsítettünk, a jövőben az ORFKval, a BRFKval és hét megyei rendőrfőkapitánysággal (Vas, Zala, Somogy, Veszprém, Fejér, GyőrMosonSopron, JászNagykunSzolnok), valamint a három vízirendészeti rendőrkapitánysággal (DVRK, RSOE Cselevési terv / 6

7 BVRK, TVRK) írásos együttműködési megállapodás alapján folytatjuk munkánkat. Az IRMmel, az ÖMmel és a KVvMmel nem sikerült együttműködési megállapodást kötni Főbb célkitűzések a évre Az idei esztendőben egy Küldöttközgyűlést tervezünk megtartani. Ebben az évben is minden tagszervezetnek taggyűlést kell tartania szeptembernovember között, beszámolva a végzett munkáról. Az idén is megrendezzük a nemzetközi rádiós szakmai találkozót a római parton. Emellett a tagszervezetek megrendezik a hagyományos programjaikat, különböző szakmai rendezvényeket, versenyeket (pl. Vas és Békés 3 megyés rádiós találkozó és verseny) szerveznek. Megyei tagszervezeteink egyik fő feladata továbbra is, hogy a taglétszám mindenütt elérje a 1520 főt, s azt stabilizálják. Törekedjenek tevékenységük kiszélesítésére, szakmai kapcsolataik elmélyítésére egymással és más civil szervezetekkel (pl. rádióamatőrök, polgárőrők, polgári védelmis szervezetek stb.), illetve társszervekkel (pl. rendőrség). Legyenek még kezdeményezőbbek önálló programok, rendezvények megszervezésében, kapcsolódjanak be az országos programok megvalósításába, tegyék hatékonyabbá az információáramlást, segítsék a megyei honlapok tartalmi színvonalának javítását. Kezdeményezzék helyi pályázatokhoz való közös csatlakozásunkat. Folyamatosan tájékozódjanak az egyesület eredményeiről, terveiről, s azokat minél szélesebb körben ismertessék meg. Kezdeményezzenek általános és szakmai tájékoztatókat a megyei tűzoltóságok állományának. Szükségesnek tartjuk az informatikai, híradós, kommunikációs szakmai munka erőteljesebb segítését a megyékben. Szakmai oktató anyagok, tesztek készítését tervezzük (főként EDR). Az idei feladataink sikeres végrehajtása érdekében fontos lesz az Országos Elnökség (4), valamint a GEB (2) ülések jó előkészítése és megtartása. A Gazdasági Ellenőrző Bizottság negyedévente kontrolling jelentést készít az Egyesület gazdálkodásáról, melyet az Országos Elnökség elé terjeszt. Ebben az évben is megszervezzük a megyei tagszervezetek regionális szakmai találkozóit, valamint a titkárok két napos szakmai értekezletét. Tervezünk 3 regionális szakmai konferenciát a vízibiztonságról (Balaton és Velenceitó, Duna és Fertőtó, Tisza ás Tiszató). RSOE Cselevési terv / 7

8 Továbbra is fontos feladatunk a meglévő együttműködéseink és kapcsolataink kiszélesítése, erősítése, korszerűsítése, a célok, feladatok teljesítésének értékelése. (pl. KHEM, ORFK, OKF, VPOP stb.). Új megállapodás aláírását tervezzük az IRMmel, ÖMmel és a KVvMmel. Tovább kell szélesíteni és elmélyíteni szakmai együttműködésinket és kapcsolatainkat az EUval, az osztrák, német, szlovák, horvát, szerb és más országbeli partnereinkkel. A német rádiós szervezettel továbbra is ápoljuk jó kapcsolatainkat. Részt veszünk az NCA, valamint a Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum munkájában. A szakmai programok (Boat Show, PV Nap, konferenciák, projektek stb.) is szolgálják tagságunk erőteljesebb kötődését az Egyesülethez. A fentieken túl az Egyesület megyei szervezeteinek bevonásával a következő tervezett szakmai feladatok sorolhatóak fel: Feladat Interaktív titkári fórum az RSOE honlapon Megyei KVI honlapok megújítása Megyei és/vagy regionális szintű fórumok szervezése EDR témájú fórumok szervezése más szervekkel Határon átnyúló pályázatok Megyei titkárok bevonása online titkári fórum kialakítása filemegosztás stb. Koordináció az érintettekkel: OKF RSOE stb. Témák felvetése Témák felvetése Partnerek szervezése Részvétel a pályázatok előkészítésében Megyei szervezetek bevonása Aktív közreműködés a honlapok megtervezésében Találkozók előkészítése Találkozók előkészítése Partnerek bevonása megismertetése RSOE Cselevési terv / 8

9 4. Főbb rendezvények, programok Dátum Rendezvény Helyszín 1. február 2. (h) Országos Elnökség ülése Elnök u február 9. (h) Apparátusi értekezlet RSOE tanácsterem 3. február (csv) Boat Show BNV D pavilon 4. február (ksz) GIS Forum Regensburg 5. február 23. (h) NeuRISK projektindító Győr 6. február 24. (k) RISING projektindító Brüsszel 7. február 25. Polgári Védelem Napja, HUROMEX Záró Bp., Papp L. Sportaréna 8. február 26. (cs) Nemzedékek Biztonságáért rendezvény Budapest, Vágóhíd u. 9. február (csp) Megyei titkárok szakmai értekezlete Bp., Római part (OTPü) 10. február 28. (szo) TEAMR17 Farsangi bál Budapest, Vigyázó MH 11. március 6. (p) Polgári Védelem Napja bál Budapest 12. március (szszo) Motor Kiállítás BudapestHungexpo 13. március 31.(k) Balatoni szezonnyitó sajtótájékoztató Balatonföldvár 14. május 4. (h) Orsz. Eln.+GEB ülés Bp., Elnök u május (pv) Vas megyei tagszervezeti vízitúra Szentgotthárd 16. május 23. (szo) RSOE éves Küldöttközgyűlés BudapestClub június 2. (k) Apparátusi értekezlet RSOE tanácsterem 18. június 5. (p) Megnyíltak a határok találkozó Kőszeg 19. június 12. (p) Megnyíltak a határok találkozó Nyíregyháza 20. június (szv) Harley találkozó Alsóőrs 21. június 19. (p) Regionális tagszervezeti rádiós találkozó Szombathely 22. június 26. (p) Regionális tagszervezeti rádiós találkozó Békéscsaba 23. szeptember 56. (szov) Rádióamatőr találkozó Sopron 24. szeptember 56. (szov) Nemzetközi Rád. Találkozó és DND Nap BudapestRómai part 25. szeptember 14. (h) Országos Elnökség ülése Bp., Elnök u szeptember 19. (szo) Sugovica Klubbográcsolás Baja, Petőfi sziget 27. szeptember (pv) RSOE szakmai kirándulás Csehország 28. november 6. (p) Balatoni szezonzáró sajtótájékoztató Balatonföldvár 29. december 7. (h) Országos Elnökség + GEB ülés + évzáró Budapest RSOE Cselevési terv / 9

10 Megyei tagszervezetek regionális szakmai találkozói (EDR + informatika + kommunikáció) 30. március 26. (cs) Somogy, Baranya, Tolna, Csongrád, Békés, Szekszárd BácsKiskun 31. április 2. (cs) Borsod, Nógrád, Heves, HajdúBihar, Nyíregyháza SzabolcsSzatmárBereg, JászNagykun Szolnok, Budapest 32. április 16. (cs) Fejér, KomáromEsztergom, Pest, Zalaegerszeg Veszprém, Vas, Zala, GyőrMoson Regionális vízibiztonsági szakmai konferenciák 33. október 1. (cs) Balaton + Velenceitó (Zala, Somogy, Kaposvár Veszprém, Fejér) 34. október 15. (cs) Tisza + Tiszató (Csongrád, Szolnok, Szolnok Szabolcs, Heves, Borsod) 35. november 12. (cs) Duna + Fertőtó (GyőrMosonSopron, Komárom, Pest, Baranya, Budapest) Budapest RSOE Cselevési terv / 10

11 5. Szakmai kérdések A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület a évben a következő stratégiai területek mentén fejti ki tevékenységét, melyekből levezethetőek a célok és az akciók: Stratégiai terület Cél Akció 1 Alapinfrastruktúra 2 NKH RIS üzemeltetési szerződés Megbízható üzemeltetés Menetrend szerinti karbantartás Folyamatos fejlesztés PannonRIS honlap elkészítése, üzemeltetése Feladatok végzése 3 OKF szerződések Folyamatos együttműködés 4 Pályázatok 5 ek 6 IT feladatok 7 Kommunikáció 8 9 Belső szervezetfejlesztés Magas szintű szolgáltatások 10 Partnerkapcsolatok 11 Tagszervezetek Az Egyesület működéséhez szükséges kiegészítő források megteremtése Szakmailag kihívó feladatok végrehajtása Elismertség Futó projektek sikeres befejezése Tárgyalás alatt lévő projektek elindítása Minőségi tartalom előállítása Belső fejlesztési igények kielégítése ekből adódó feladatok elvégzése Megrendelők által adott feladatok elvégzése Egységes egyesületi arculat / PR HISZ fejlesztése A szükséges szabályok megalkotása Minőségcélok összeállítása Munkakörök tisztázása Teljesítményértékelési / motivációs rendszer bevezetése Információáramlás javítása Képzési rendszer menedzsment, Consulting / tanácsadási, Oktatási szolgáltatások / csomagok összeállítása Stratégiai partnerségek elmélyítése Kapcsolattartás Biztos háttér az RSOE részére Részvétel a szakmai munkában i szabályzat Leltár elkészítése i szükségletek rendszerezése Feladatok végrehajtása Folyamatos egyeztetés a szakértőkkel Feladatok végrehajtása Együttműködési megállapodás átdolgozása Pályázatok figyelése Pályázás A megfelelő partnerek bevonása ek lezárása, elszámolás Erőforrástervezés Folyamatos monitoring Igényfelmérés Erőforrástervezés Vevői igények kielégítése Kommunikációs stratégia megfogalmazása Erőforrástervezés Szabályzatok véglegesítési, kihirdetése Csoportonkénti / személyenkénti célok megfogalmazása, jutalmak hozzárendelése Dokumentálás Vállalatirányítási rendszer testreszabása Képzési terv összeállítása Szolgáltatáscsomagok összeállítása Erőforráshozzárendelés Partnernyilvántartás készítése Rendszeres találkozók Új struktúra kialakítása Közös projektek utókövetése Új projektek RSOE Cselevési terv / 11

12 A fentiek megvalósítása érdekében az Egyesület egyes csoportjai meghatározták saját tevékenységüket a évre. Az RSOE által végzett tevékenységek végrehajtása során figyelemmel kell lenni az ISO 9001 és minősítéssel összefüggő előírásokra és folyamatokra. Az Egyesület szakmai csoportjai a következők: Az 5. pontban használt sorrend nem tükröz prioritást a csoportok között. RSOE Cselevési terv / 12

13 5.1. csoport Téma Feladat Határidő Kapcsolódás más csoportokhoz DRAVIS2 tervezett beadás: május CBRIS2 tervezett beadás: május NógrádHeves BAZ (SKHU) tervezett beadás: június Vas megyei Katvéd (SLO tervezett beadás: november HU) Pályázatok Víziközlekedési témájú projektek Viharjelző témájú projektek 1. bírálat: március 2. szerződéskötés: április 3. projektindítás: május 4. SWP vezetés (RIShulladékkezelés) Katasztrófavédelmi Nemzetközi szakmai egyeztetések IRIS Europe II PLATINA RISING NEWADA NELI WANDA Fertőtavi viharjelző (STWA) Tiszatavi viharjelzők (Poroszló, Abádszalók) NeuRISK részvétel a nemzetközi szakértői csoportokban, munkacsoportokban: 1. szerződéskötés: április 2. projektindítás: április 3. eszközbeszerzés: június 1. kommunikációs koncepció: február 2. európai hull database fejlesztés és tesztelés: 1. szerződéskötés: február 2. projektindítás: február 1. bírálat: március 2. szerződéskötés: április 3. projektindítás: május 4. honlap és arculat 1. bírálat: március 2. szerződéskötés: április 3. projektindítás: május 4. honlap és arculat 1. szerződéskötés: február 2. fertőrákosi állomás tervezése: március 3. kivitelezés: június 1. szerződéskötés: február 2. projektkezdés: március 3. projektzárás: október 1. értesítés: február 2. projektindítás: február 3. arculat, honlap: február Diszpécser Titkárság Kommunikáció RSOE Cselevési terv / 13

14 témájú projektek 4. szerződéskötés: április 5. gyakorlat: június Titkárság Kommunikáció RSOE Cselevési terv / 14

15 5.2. i Csoport Téma Feladat Határidő Kapcsolódás más csoportokhoz AlertMap május továbbfejlesztése Kommunikáció Színesítés Kommunikáció Új projektek feltöltése Mobil viharjelzők felrakása március Német nyelvűsítés április Kommunikáció Hajókövető ECDIS térképes december megjelenítéssel Hajókövető Útvonal visszajátszás december RIS alkalmazások továbbfejlesztése és tesztelése RSOE honlap PannonRIS PMISZK honlap Harley honlap Távfelügyelet BVR korszerűsítése Adatfeltöltések Fotózások Kommunikáció Teljes átdolgozás + HarleyDavidson utómunkák Fesztivál végéig Kommunikáció Internetes fizetés Bank jóváhagyása után Internetes helyfoglalás február Kommunikáció Weboldalak bevonása a távfelügyeletbe december További eszközök bevonása a Folyamatos távfelügyeletbe Rendszertervek elkészítése február Vezérlőpanel hardver tervezése, gyártatása, március megépítése Forgólámpa tesztelése helyszínen március Vezérlőpanel szoftver fejlesztése április Központi szoftver fejlesztése május Meteorológiai szoftverek fejlesztése szeptember LEDes lámpatestek december RSOE Cselevési terv / 15

16 HISZ/EDIS OKF honlap Harley beléptető rendszer EuroRide 2009 ÖM/NHK RSOE System fejlesztése További funkciók megvalósítása (ha lesz) Tesztelés, tökéletesítés, Adatgyűjtő modulok, dokumentáció Rendszertervek elkészítése Táblák elkészítése, Geonames számítógép beüzemelése február január Kommunikáció Kommunikáció Robotok elkészítése március Kommunikáció Rendszergazda Admin felület Kommunikáció június elkészítése Weboldalak fejlesztése december Kommunikáció Adatfeltöltés Kommunikáció Megyei honlapok átalakítása 1024x768 augusztus felbontásra Egyéb fejlesztések igény és megállapodás szerint Rendszertervek elkészítése Vonalkód olvasók alacsonyszintű illesztése Adatbázisok megtervezése, táblák elkészítése december január február február Kommunikáció Képernyőtervek elkészítése február Szoftver fejlesztése április Tesztelés május Weboldal fejlesztése Kommunikáció Egyéb grafikai munkák Kommunikáció FTP kapcsolat kialakítása folyamatban Rendszergazda Többi a szerződés szerint Kommunikáció Diszpécser menüpontok beintegrálása és december Diszpécser átdolgozása Feladatkezelő alapok február RSOE Cselevési terv / 16

17 BVR egyéb feladatok Oktatás, továbbképzés Új projektek Egyéb honlapok i egyéb elkészítése Naptármodul augusztus Nevek csoportosíthatóságának március kialakítása Külső RIS eszközök nyilvántartása december Saját raktárkészlet nyilvántartása (vonalkóddal december megtámogatva) Anyagrendelő beintegrálása december Feladatkezelő továbbfejlesztése (egymáshoz kapcsolódó munkafázisok, diagram, stb.) december Kékszalag (Sagem) WEB kamerákkal kapcsolatos feladatok Grafikai, Java, Javascript, PHP, SQL, HTML, CSS, ZK, XML, XSL, Goggle, stb. tudás továbbképzése, angol nyelvkészség fejlesztése NeuRISK, EuHull, IRIS2, stb. Szabolcstuzijatek.hut tovább fejleszteni i csoport cselekvési tervében hozzánk kapcsolódó dolgok a pályázatok elfogadása után RSOE Cselevési terv / 17

18 5.3. i Csoport Téma Feladat Határidő Alapinfrastruktúra működtetése ek Használatra átadott RIS hardver és szoftver üzemeltetés és karbantartás BVR üzemeltetés Működtetéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok konkretizálása. (viharjelző rendszerek, mikró hálózat szolgáltatás, stb.) Mikró távfelügyeleti rendszer felülvizsgálata Az új hálózati infrastruktúra (KHEM projekt) kialakítása március február május Kapcsolódás más csoportokhoz DISRTISR üzemeltetés év KHEM RIS és AIS infrastruktúra bővítése május TVR (Tiszatavi Viharjelző Rendszer) 2009 megvalósítása FVR (Fertő tavi Viharjelző Rendszer) egy állomás létesítése ADUKÖVÍZIG szolgáltatás Mohács kikötő üzemeltetés AIS oktató kabinet (hajó) Külső RIS eszközök leltározása RIS eszközök begyűjtése, felülvizsgálata és karbantartása Új stratégiai terv kidolgozása (közreműködés) Az új stratégiai terv alapján, az eszközök és szoftverek telepítése. BVR indítás előkészületek Áttelepítésselúj állomások létesítésével kapcsolatos feladatok 2009 január február május február április március június március (DND) év RSOE Cselevési terv / 18

19 Balatoni rádiórendszerek üzemeltetése általános feladatok i eredmények alkalmazása (próbaüzem) Kékszalag (Sagem) WEB kamerákkal kapcsolatos feladatok NFGM kisprojekttel kapcsolatos feladatok Fonyód telephely (konténer) felújítás év év június szeptember BISR frekvencia átállás március Leltár előkészítés és leltározás 2009 évi karbantartási terv, ütemterv és feladatok aktualizálása február február Minden szervezeti egység RSOE Cselevési terv / 19

20 5.4. Kommunikációs Csoport Téma Feladat Határidő Katasztrófavédelmi témájú feladatok ek Filmes tevékenységek Irodai feladatok Kapcsolódás más csoportokhoz OKF fotó, videó év OKF archiválás év OKF hírfeltöltés év HISZ év HOG oldal év HOG CD gyártás év EuroRide 2009 munkák június 10. HD Fesztivál munkák június HP, NOVOFER, ERICSSON filmek év gyártása Videó megjelenítő alkalmazás június fejlesztése Mecenatúra pályázat év Pannon ügyintézés év Informatikai feladatok ellátása év RSOE Cselevési terv / 20

21 5.5. Diszpécser Csoport Téma Feladat Határidő Oktatási tevékenység PannonRIS sel fejlesztéssel kapcsolatos feladatok EDR diszpécserek hajós képzése Nautikai tananyag és házi vizsgák Felkészülés a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hajós oktatására Tananyag és akkreditáció előkészítése Hajózási diszpécserek EDR oktatása és vizsgáztatása Kapcsolódó projektekben való tevékenység Szakmai inputok a weboldalra Napi üzemeltetési feladatok RSOE System Diszpécser felület Kapcsolódás más csoportokhoz március március december Titkárság RSOE Cselevési terv / 21

22 5.6. Titkársági Csoport Téma Feladat Határidő Kapcsolódás más csoportokhoz Pénztárak zárása január Minden csoport Iktatások zárása, rendszerezése január Minden csoport Beszerzések január Minden csoport Elnökhelyettes, ÖM elszámolás január Gazdasági Évkezdés évzárás Rendezvények Nyilvántartás Iktatás, pénztár Pályázatok Alelnök munkájának támogatása Kiküldetések Partnernyilvántartás Pénzügy HarleyDavidson Fesztivál július Kommunikáció EuroRide 2009 Elnökhelyettes Partnertalálkozó szeptember Alelnök Titkári találkozó február Elnök Alelnök Névnapok, születésnapok Alelnök Tagszervezetek Alelnök Tagdíj beszedése Alelnök Tagsági igazolványok elkészítése, kiküldése Alelnök Elnökségi anyagok vezetése, Elnök Alelnök rendszerezése Kommunikáció Tagdíjnyilvántartás frissítése, átalakítása március Alelnök RSOE (iktatás és pénztár) Minden csoport RSOE Navinfo Kft. (iktatás Gazdasági és pénztár) Forint / EURO Minden csoport Szerződésnyilvántartás elkészítése, elektronikus május csoport formában való mentése NCA pályázatok figyelése, kezelése Listák frissítése, bővítése Dokumentumok rendezése Iktatás Pénzügyi rendezés Gazdasági Folyamatos frissítés Alelnök Lekötések figyelése Pénztári előírás, új szabályok figyelembe vétele Banki kapcsolattartás Gazdasági Elnök RSOE Cselevési terv / 22

23 Karbantartás Takarítás Beszerzések Jogi tagságok összesítése, számláztatása, befizetések nyomon követése Gépjárműpark Számítógépek Iroda A teljes iroda RSB Az iroda zavartalan működési feltételeinek megteremtése Függönyvásárlás Berendezés bővítés DOKUMENTUM VÉGE RSOE Cselevési terv / 23

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület CSELEKVÉSI TERV 2010 KIVO AT Elfogadta az RSOE Országos Elnöksége Budapesten, 2010. február 1-én TARTALOMJEGYZÉK 1. A dokumentum célja... 3 2.

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon Kovács Csaba Elnökhelyettes Balatonföldvár, 2011.05.12. Témák Bemutatkozás Jogi háttér

Részletesebben

Ajánló. Az alábbi áttekintés az együttműködő szerveink és Egyesületünk számos kötődési pontját hivatott megjeleníteni.

Ajánló. Az alábbi áttekintés az együttműködő szerveink és Egyesületünk számos kötődési pontját hivatott megjeleníteni. Cselekvési terv 2011 Ajánló Vezető partnereink és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület közötti hosszú évek óta tartó szakmai együttműködésnek köszönhetően veszünk részt folyami információs

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. február 19-n határozta meg a rendelkezésére álló 70 millió

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK GYAKORLATIASAN, A GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE! Bozsér Levente Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Vizi Veronika Mezőgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

A víziközlekedés biztonságát segítő szolgáltatások fejlődése 1996-tól

A víziközlekedés biztonságát segítő szolgáltatások fejlődése 1996-tól A víziközlekedés biztonságát segítő szolgáltatások fejlődése 1996-tól Tapolca, 2016. október 13. Kovács Csaba vezérigazgató AZ RSOE-ről röviden Alapítás: 1982 Jogállás: Közhasznú szervezet, 30 tagszervezet,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet Nyilvántartási száma: 801 Alapítás éve: 1982 Társadalmi

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet Nyilvántartási száma: 801 Alapítás éve: 1982 Társadalmi Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet Nyilvántartási száma: 801 Alapítás éve: 1982 Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás az állampolgárok biztonságáért szárazföldön és vízen

Társadalmi szerepvállalás az állampolgárok biztonságáért szárazföldön és vízen 1 2 Bevezető Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások területén végbemenő, gyors ütemű változásaival lépést tartva Egyesületünk immár 30 éve végezi közhasznú társadalmi tevékenységét. Törekvésünk,

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról 1 Kimutatás a 2012. augusztus 27-én tartott ról 36522 9:30:24 9:30:54 0 nap, 0 ó. 0 p. 29 mp. 36522 9:30:24 9:31:25 0 nap, 0 ó. 1 p. 1 mp. 36522 9:30:24 9:30:57 0 nap, 0 ó. 0 p. 32 mp. 36522 9:30:24 9:48:12

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Régió Beruházás 2004. év előtti ok 2004. évi ok 11 01 01 00 00 4 147900065 Bp. V.ker.Mérleg u.épület rekonstrukció 3 562,0 3 496,8 65,2 11 01 01

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója 2014.12.03. Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi ügyvitelszervező szak Dr. Dinya Elek egyetemi tanár mb. igazgató

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés megvalósulása

A 2009. évi költségvetés megvalósulása A 2009. évi költségvetés megvalósulása Költségvetés alapján 2009.12.31-ei könyvelés alapján ezer Ft-ban Szervezeti egység neve Kiadási kategória Összesen Bevételi kategória A ( BIZTOS ) Kiadási kategória

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN KAPCS A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója LAT RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN A Rádiós

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben