A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése"

Átírás

1 A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, március 31. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 MÓDSZERTANI LEÍRÁS TERÜLETI ÉS SZERVEZETI JELLEMZŐK SZAKMAI JELLEMZŐK Működési terület, tevékenység, célcsoport Működési nehézségek Pályázati tevékenység GAZDASÁGI JELLEMZŐK Bevételi szerkezet Kiadási szerkezet HUMÁN ERŐFORRÁS Humán erőforrás Hajdú-Bihar megyében Humán erőforrás Bihor megyében Humán erőforrás hiányosságai, képzési ajánlások INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK ÉS KAPCSOLATI RENDSZEREK Kapcsolati rendszerek Hazai hálózatok Határon átnyúló hálózatok ÖSSZEGZÉS

3 Bevezető Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., mint a Phare CBC Kisprojekt Alapból finanszírozott HU2003/ számú Agóra Civil társadalom a regionális fejlesztési stratégiák kidolgozásában című projekt főpályázója szeptemberében közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzés egy szükséglet- és igényfelmérés elvégzésére irányult, amely a regionális tervezési folyamatban érintett és érdekelt Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek helyzetének, szükségleteinek és véleményének feltárására vonatkozik. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. a Revita Alapítvány ajánlatát találta a legjobbnak. A Revita Alapítvány Hajdú-Bihar megyében és a romániai Bihor megyében is nonprofit szervezettel vette fel a kapcsolatot, majd végezte el összesen 48 nonprofit szervezet bevonásával a kérdőíves kutatást, a következő dimenziókat vizsgálva: A Hajdú-Bihar és Bihor megyékben működő nonprofit szervezetek helyzete, tevékenysége, kapacitása, szükségleteik és igényeik, a regionális tervezési folyamathoz kapcsolódó ismereteik és elképzeléseik, a nonprofit szervezetek regionális fejlesztési folyamatba való bevonására vonatkozó elvárásaik, illetve jelenlegi tapasztalataik. Jelen tanulmány ennek a kutatásnak az eredményeit, következtetéseit tartalmazza. Módszertani leírás A kutatás célját képezte, hogy az Észak-alföldi régióból Hajdú-Bihar megye, illetve az Északnyugat romániai régióból Bihor megye nonprofit szervezetei között felmérést készítsünk működésüket, határon átnyúló kapcsolataikat és a regionális fejlesztési folyamatban való részvételüket, valamint az ehhez kapcsolódó elképzeléseiket illetően. Reprezentatív mintavételre törekedtünk, amely minden szervezet számára egyenlő esélyt teremt a mintába való bekerülésre, s ennek egyedüli feltétele a regionális tervezés iránti érdeklődés volt. Első lépésként a szervezetekről hivatalos székhelyük szerint próbáltunk információt szerezni, azonban hivatalosan nem lehetséges az illetékes bíróságokon a székhely szerinti szervezeti lista lekérése. Ezért az összes hozzáférhető adatbázist igyekeztünk feldolgozni, így internetes forrásokra, illetve ernyőszervezetek, valamint civil szervezetek 3

4 számára szolgáltatásokat nyújtó intézmények jegyzékére 1 támaszkodva hoztuk létre a felkeresni szándékozott szervezetek listáját. Minden listába került szervezetet megkerestünk, ám azok, amelyeknek egyetlen elérhetősége sem működött, értelemszerűen kimaradtak. A többi szervezettel először ben, majd telefonon is felvettük a kapcsolatot, illetve egyeztetés történt az interjúk helyszínét és idejét illetően. A felmérés kérdőív lekérdezésével zajlott, kivéve azokat az eseteket, amikor előzetes ismereteinknek köszönhetően bővebb információ elérése érdekében rögzített interjúk is készültek. A kutatás debreceni szervezetek körében próbakérdezéssel kezdődött, melynek során ki tudtuk szűrni azokat a változókat, amelyek a megbízhatóság és érvényesség kritériumainak nem tesznek eleget, majd javítás után visszakerültek a végleges kérdőívbe. Következő lépésben a romániai terepmunkát folytattuk le, az előzetesen egyeztetett időbeosztás szerint három fő vette fel a kérdőíveket és interjúkat. A kérdezés a magyarországi szervezetek körében zárult. Az adatok és interjúk rögzítése után az elemzési szakasz kezdődött meg, amelynek során az egyes megoszlásokat az országonkénti tagság mentén hasonlítottuk össze. A hiányzó adatok (missing values) a bemutatott táblázatokban nem szerepelnek. 1. Területi és szervezeti jellemzők A kutatásba bevont nonprofit szervezetek körének véglegesítésekor elsődleges törekvés volt a határ két oldalán működő nonprofit szervezetek megegyező arányú részvételének biztosítása. Ennek megfelelően mind Hajdú-Bihar, mind Bihor megyéből nonprofit szervezet vett részt a kutatásban. A válaszadó szervezetek alapvető szervezeti tulajdonságainak feltérképezése során székhelyük, jogi formájuk, alapítási évük, hatókörük, valamint közhasznú minősítésük kerül jellemzésre. A kutatásban résztvevő szervezetek döntő többségének székhelye Debrecenben vagy Nagyváradon van, néhány esetben egyéb városban, és mindösszesen három szervezet székhelye van valamely községben. Ez az arány az alacsony elemszám ellenére összhangban van a nonprofit szervezetek körében végzett korábbi kutatások során megállapított területi eloszlási problematikával. A nonprofit szervezetek területileg egyenlőtlen megjelenése, a megyeszékhelyek dominanciája azt a problémát veti fel, hogy a 1 Magyar oldal: Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ regisztere, Román oldal: BINCISZ, ERMACISZA Interneten található adatbázisa, valamint a nagyvarad.lap.hu. 4

5 nonprofit szervezetek által nyújtott hiánypótló szolgáltatások éppen ott nem, vagy kevéssé elérhetőek, ahol a nagyobb szükség lenne rájuk: azokon a kisebb települések, ahol az állam és a piac által szervezett szolgáltatások köre egyébként is rendkívül szűkös. Ezt a problémát tehát a jelen kutatásban résztvevő szervezetek megfelelő módon reprezentálják. A válaszadó szervezetek többsége (27 db) egyesület, a második leggyakoribb jogi forma az alapítvány (10 db), emellett néhány közhasznú társaság és szövetség került bele a vizsgálatba a kht-k természetesen kizárólag Magyarországon, a szövetségek viszont inkább Romániában voltak jellemzők. A kutatásba bevont szervezetek kétharmada 1993 után alakult, a 2005-ig terjedő időszakban megközelítőleg egyenletes eloszlásban. Az ezt megelőző időszakra vonatkozóan figyelemre méltó, hogy a legkorábban bejegyzett szervezet 1976-os (Bihor megye), emellett két példa van a rendszerváltás előtti alakulásra (Hajdú-Bihar megye), majd a rendszerváltás évében Bihor megyében hirtelen öt szervezet is megjelenik. Néhány esetben (főként Romániában) jelzésre került, hogy a szervezet már a hivatalos bejegyzésnél jóval korábban megkezdte működését, ami a hivatalos szervezeti keretek felállításával csak formalizálttá vált. A szervezeteket leggyakrabban végzett tevékenységük hatóköre szerint vizsgálva egyértelmű a lokális keretekben működő szervezetek túlsúlya (17 db), mindkét megyében ez a leginkább jellemző forma. 13 szervezet minősítette tevékenységét regionális, 10 szervezet megyei hatókörűnek előbbi egyértelműen Hajd-Bihar megyében, utóbbi Bihor megyében jellemző. Ettől eltérő hatókör (kistérségi, országos és nemzetközi) megjelenése nem számottevő. A többnyire lokális térben való működés teszi lehetővé a helyi érdekek és értékek legeredményesebbnek tekinthető megjelenítését, ami klasszikus elvárás a nonprofit szervezetek felé, azonban a regionális fejlesztési folyamatba való bevonásukhoz elengedhetetlenül szükséges a régiós szintű tapasztalatok megszerzése is. A megkérdezettek között a regionális működéssel jellemezhető szervezetek többsége Hajdú-Bihar megyében van, ám arányuk semmiképp sem megfelelő, így a regionális tapasztalatok megszerzése nem kizárólag a Bihor megyei, hanem a hazai szervezetek számára is sürgető feladat. A közhasznúság kérdése érdekes problémát vet fel a bihori szervezetek körében. Ez a minősítési lehetőség ugyanis Romániában a 2004-es évben került bevezetésre, és a szervezetek többsége még sohasem hallott róla, így nem meglepő, hogy pusztán 7 esetben jelent meg közhasznú besorolású válaszadó Bihor megyében. Hajdú-Bihar megyében a nonprofit szervezetek közül csupán 5 nem rendelkezik közhasznú minősítéssel, 9-9 szervezet közhasznú, illetve kiemelten közhasznú. 5

6 2. Szakmai jellemzők A szervezetek szakmai jellemzőinek ismerete kiemelkedően fontos a regionális fejlesztési folyamat szempontjából. A szervezetek által felvállalt célcsoportok és a végzett tevékenységek feltérképezése információkat nyújt arra vonatkozóan, hogy a vizsgált nonprofit szervezetek mely területeken rendelkeznek a regionális fejlesztési folyamatba beemelhető tapasztalatokkal. Ugyancsak lényeges, hogy a megkérdezett szervezetek mekkora pályázati potenciállal rendelkeznek, azaz mely pályázatokon és milyen arányban vettek már részt, illetve tervezik részvételüket. Ennek feltárása ugyanis megmutatja, hogy a szervezetek milyen mértékben érdekeltek a regionális fejlesztés által befolyásolt pályázati rendszerek kialakításában. 2.1 Működési terület, tevékenység, célcsoport A kutatásban résztvevő nonprofit szervezetek válaszaikban meghatározták, hogy összefoglalóan milyen terület köré építették a szervezet működését, mi az az elsődleges cél, témakör vagy megközelítés, ami alapvetően meghatározza a szervezet működését így a célcsoportját és a tevékenységeit is. Természetesen számos terület felmerült ebben a kérdésben, ebből három látszik kiemelkedni a válaszadók körében: ezek szerint a szervezetek döntő többsége valamilyen szociális területen dolgozik, kulturális tevékenységet folytat vagy egy adott korcsoportra specializálódva működik. A határ két oldalán tevékenykedő szervezetek azonban ebben a tekintetben is jelentősen különböznek: a kulturális területen dolgozó szervezetek többsége bihori, míg a szociális tevékenységet végző szervezetek főként a hajdú-bihari válaszadók közül kerülnek ki. A két oldal között jelentős eltérés, hogy Hajdú- Bihar megyében egy esetben sem, Bihor megyében azonban jó néhány esetben van olyan nonprofit szerveződés, amely egyértelműen deklarálva valamely párt vagy egyház tevékenységét végzi, kényszerűen nonprofit keretek között. Ez a Romániában teljes mértékben elfogadott és működőképes kötődés több olyan értelmezési eltérést, kontextuskülönbséget okozhat, amelyre a szervezetek vizsgálata és a további együttműködés során tekintettel kell lenni. Említésre méltó sajátosság továbbra is a romániai oldalon maradva, hogy a 24 szervezet közül 9 alapvető célként a helyi magyarság segítését, a magyarság megőrzését választotta. A célcsoport tekintetében feltűnően heterogén a kutatásba bevont szervezetek köre, hiszen nagyon sok különböző célcsoport megjelenik, bár ezek majd minden esetben csupán néhány szervezet profiljában vannak jelen. Egy feltűnően kiemelkedő, a szervezetek majdnem 6

7 felében (23 db) felvállalt célcsoport van, a gyermekek és fiatalok köre. A válaszadó nonprofit szervezetek megközelítőleg egynegyedénél célcsoportként jelennek meg a testi és/vagy szellemi fogyatékossággal élők, a nonprofit szervezetek és a családok. Ezek mellett előfordul, de pusztán néhány esetben megemlített célcsoport például a munkanélküliek, szenvedélybetegek vagy a hajléktalanok köre, és hasonlóan kevés szervezetnél figyelhető meg a specializálódás egy konkrét iskola tanulóira, egy intézmény dolgozóira, vagy egy földrajzi egység lakosságára. Jó néhány figyelemre méltó eltérés mutatkozik azonban a magyar és a romániai nonprofit szervezetek által felvállalt célcsoportok között. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a bihori szervezetek tevékenysége egyáltalán nem terjed ki a munkanélküliek, az állami gondozottak, a hajléktalanok, a menekültek vagy a megváltozott munkaképességű személyek körére. Szinte ezt kompenzálandó, van jó néhány olyan célcsoport, amelyet jelentősen több romániai szervezet vállal fel, mint magyar erre példa az idősek csoportja, valamit az, hogy a bihori válaszadók sokkal gyakrabban specializálódnak egy iskola tanulóira, egy földrajzi hely lakosságára vagy egy tájegységre. A harmadik fontos eltérés a magyar és román szervezetek által felvállalt célcsoportokat illetően az összességében legtöbb szervezet profiljában helyet kapó gyermekek, fiatalok köréhez kapcsolódik. Az őket felvállaló 23 szervezetből ugyanis 14 Bihor megyei, és csak 9 Hajdú-Bihar megyei, így annak ellenére, hogy a teljes sokaságban ez a leginkább preferált célcsoport, Hajdú-Biharban a szervezetek többsége nem nyújt számukra szolgáltatásokat. Bihori szervezetekre jellemző továbbá értelemszerűen a hajdú-bihari szervezeteknél nem releváns kérdésként a helyi magyarság, mint célcsoport megjelenése. A kutatás során szerzett tapasztalatok és az adatok birtokában egyértelműen állítható, hogy a válaszadó bihori szervezetek sajátos helyzetükből adódóan sok esetben kifejezetten magyarokkal, így magyar családokkal és gyermekekkel foglalkoznak, míg a hajdú-bihari szervezetek nemzetiségre való tekintet nélkül, és elsősorban hátrányos helyzetű családokkal és fiatalokkal dolgoznak. A kutatásba bevont nonprofit szervezetek által végzett tevékenységek rendkívül széles skálán mozognak; a működési területek, valamint a felvállalt célcsoport vizsgálata kapcsán felmerült különbségek ebben az esetben is érvényesülnek (1. ábra). A válaszadó nonprofit szervezetek közel háromnegyede, 31 szervezet foglalkozik képzéssel, oktatással ez a leggyakrabban előforduló tevékenységi forma. Ezt megközelítő arányban jelenik meg a mentális segítségnyújtás és a szabadidős programok szervezése (28-28 szervezet), valamint a közösségfejlesztés (26 szervezet). A válaszadók fele, azaz 24 szervezet jelezte, hogy szociális munkával, illetve kulturális programok szervezésével is foglalkozik, és összességében 20 7

8 fölött volt a szervezetek száma az érdekvédelem, a szakmai fórumok szervezése és az ismeretterjesztés, felvilágosítás esetében. Fontos azonban megjegyezni, hogy az eredmények a különböző tevékenységek felvállalásának gyakoriságát jelzik, nem pedig azoknak a szervezetek szakmai munkájában betöltött fontosságát. 1. ábra Tevékenységi formák megjelenése (szervezet) képzés, oktatás foglalkoztatási programok kivitelezése érdekvédelem módszertani tevékenység, kutatás szakmai fórumok szervezése mentális segítségnyújtás szociális munka kulturális programok szervezése közösségfejlesztés szabadidős programok szervezése családsegítés ismeretterjesztés, felvilágosítás adománygyűjtés Bihor megyei nonprofit szervezetek Hajdú-Bihar megyei nonprofit szervezetek A kiemelkedő gyakorisággal végzett tevékenységek rugalmasan illeszkednek a korábban bemutatott alapterület- és célcsoport-prioritásokhoz. A szociális területen való aktivitás megjelenik a mentális segítségnyújtásban és a szociális munkában, a kulturális célú működés a szabadidős és kulturális programok szervezésében, valamint a közösségfejlesztésben. A leggyakrabban megjelenő célcsoport a gyermekek és fiatalok köre is illeszkedik ezekhez a tevékenységekhez, a nonprofit szervezetek felvállalása pedig visszaigazolódik a szakmai fórumok szervezésében és részben az érdekvédelmi tevékenységben. Az 1. ábra szemléletesen mutatja a Hajdú-Bihar és Bihor megyei nonprofit szervezetek közti különbségeket, a hangsúlyok lényegesen eltérő helyét, amelyek ugyancsak a 8

9 korábban tapasztalt terület és célcsoport eltérésekkel párhuzamosak. A leginkább preferált tevékenység, a képzés-oktatás, valamint a szervezetek közel fele által felvállalt érdekvédelem mindkét oldalon hasonlóan reprezentált, ám további azonosság nincs. Számottevően több Bihor megyei szervezet végez szabadidős és a kulturális programok szervezését, közösségfejlesztést és ismeretterjesztést, felvilágosítást; mindez tökéletesen illeszkedik a Bihor megyei szervezetekről eddig megállapított főbb irányvonalakhoz: domináns a kulturális területen, főként gyermekekkel és fiatalokkal végzett munka, sok esetben a magyarság megőrzésének célját kitűzve. Ezzel szemben a hajdú-bihari nonprofit szervezetek sokkal gyakrabban végeznek mentális segítségnyújtást, szociális munkát és szerveznek szakmai fórumokat, mint a határon túl működő partnereik ezek a tevékenységek megfelelnek a korábban meghatározott tendenciáknak: elsősorban szociális területen, hátrányos helyzetű családokkal és fiatalokkal végzik munkájukat a szervezetek. A felvállalt tevékenységek fajtáinak sorra vétele után meg kell vizsgálni azok gyakoriságát is, hiszen fontos információkat ad a szervezetről működésének intenzitása, a programok számossága. A kutatásban résztvevő nonprofit szervezetek több mint fele egész évben napi rendszerességgel, folyamatosan működik teszik ezt általában egy konkrét program keretében, azonban néhány szervezetnek több, esetenként három-négy folyamatosan, egész évben működő tevékenysége van. Fontos azonban megjegyezni, hogy erős eltérés jelentkezik a határ két oldalán élő válaszadó szervezeteket külön-külön szemlélve, ugyanis míg Hajdú- Bihar megyében 5 olyan szervezet van, ahol nincs folyamatos, napi tevékenység, addig Bihor megyében már 13 szervezet jellemezhető ilyen módon. A napi elfoglaltságot adó tevékenységek száma igen informatív lehet a szervezeti keretekre, a működési kontextusra vonatkozóan. A 28 szervezet között 16 egy féle folyamatosan működő programmal rendelkezik, 11 válaszadónak több, általában 2-4 napi elfoglaltságot adó munkája van, emellett egy esetben fordul elő, hogy önkormányzattól kiszerződve intézmények működtetése miatt 21 féle folyamatos tevékenysége van a szervezetnek. A több állandó programot működtető szervezetek többsége Hajd-Bihar megyében van, a kiemelkedően magas számú tevékenységet folytató szervezetek pedig inkább Bihor megyében vannak. A válaszadók között kilenc olyan szervezet van, ahol folyamatos készenléti állapotot (ügyeletet, nyitvatartást) igénylő, alkalmankénti aktivitással járó munka folyik, ezek között négy bihori és öt hajdú-bihari szervezet van tehát ez esetben nincs számottevő eltérés a két megye között. Az aktivitás leginkább heti vagy havi rendszerességű, tehát ez a szervezeti működési forma is viszonylag állandó elfoglaltságot jelent az adott szervezetek 9

10 számára, így az előzőekben bemutatott napi aktivitású szervezetekkel összevonva elmondható, hogy a vizsgált szervezetek háromnegyede különböző intenzitással, de folyamatosan működik. A kutatásban résztvevő szervezetek egynegyedének, 11 szervezetnek a tevékenysége kampányszerű programokon alapszik, melyeket rendszeresen vagy alkalomszerűen, különböző felkészülési idővel és gyakorisággal bonyolítanak le. Természetesen az állandó működéssel jellemezhető szervezetek jó része is rendelkezik különböző, alkalomszerű programokkal; a napi aktivitású szervezetek fele, a folyamatos készenléttel és alkalmi aktivitással működő szervezetek kétharmada szervez kampányszerű projekteket. Alkalomszerűen, de előre kiszámítható módon, rendszeresen működtet programokat 13 szervezet; ezek a programok az esetek többségében évente néhányszor kerülnek megrendezésre, de egy szervezet ha van ilyen jellegű projektje akkor általában több fajta rendszeres programot bonyolít egy évben. Alkalomszerűen, teljesen rendszertelenül lebonyolított projektje 23 szervezetnek van, többségük egész évben tartó felkészülés nélkül, kifejezetten kampányszerűen rendezi ezeket a programokat, melyek általában évente néhányszor, esetenként évente egyszer jelentkeznek. Azok a nonprofit szervezetek, akik rendelkeznek ilyen projektekkel, majd minden esetben legkevesebb 3-4 féle programot vállalnak fel. 2.2 Működési nehézségek A szervezetek tevékenységi területe és formái, a felvállalt célcsoport meghatározza a szervezetek működésének alapvető kontextusát. Az ezt befolyásoló tényezők (humán erőforrás, gazdasági potenciál stb.) részletes elemzése előtt érdemes áttekinteni, hogy melyek azok a problémák, nehézségek, amelyek a szervezetek működését egészében szemlélve a jelen vannak és gondot okoznak. A 2. ábra mutatja meg, hogy milyen akadályok hány szervezet esetében merülnek fel Hajdú-Bihar, illetve Bihor megyében. Az ábráról egyértelműen leolvashatóak a mindkét megye nonprofit szervezetei számára egyaránt legjelentősebb problémák: a pénzügyi instabilitás és a munkatársak túlterheltsége a legtöbb válaszadó szervezet számára létező akadályozó tényező. Feltűnő módon sem Hajdú-Bihar, sem Bihor megyében nem gyakori a munkatársak alacsony, vagy nem megfelelő végzettségével, illetve a munkatársak gyors cserélődésével kapcsolatos nehézség; ennek a megállapításnak a visszaigazolása elvárásként jelentkezik majd a humán erőforrás részletesebb elemzése kapcsán. 10

11 2. ábra A szervezetek számára problémát jelentő tényezők munkatársak alacsony/nem megfelelő végzettsége megfelelő érdekképviselet hiánya munkatársak túlterheltsége alacsony fizetések pénzügyi instabilitás szabadidő hiánya speciális szakismeretek hiánya munkatársak gyors cserélődése szupervízió, szervezetfejlesztés hiánya pályázatírási ismeretek hiánya forrásszerzési készségek hiánya projektmenedzsment ismeretek hiányosságai állami szervekkel való kapcsolattartás nehézségei partnerkeresés nehézségei Bihor megyei nonprofit szervezetek Hajdú-Bihar megyei nonprofit szervezetek Számos eltérés van a két megye kutatásban résztvevő szervezeteinek további problémái között. Míg Hajdú-Bihar megyében nem jellemző, addig a Bihor megyei válaszadók többsége számára gondot jelent a nem megfelelő érdekképviselet, a pályázatírási és forrásszerzési készségek-képességek hiánya, a partnerkeresés nehézségei, valamint a szupervízió, szervezetfejlesztés hiánya, illetve hasonlóan a magyarországi szervezetekhez sok esetben jelentkezik még a nem elégséges szabadidő és az állami szervekkel való kapcsolattartás problémája. A hajdú-bihari szervezetek több mint fele számára az előbbiekben említett tényezők mellett és a bihori szervezetekkel ellentétben gondot okoz a fizetések alacsony színvonala. 11

12 A problémák áttekintése után egyértelműen összegezhető, hogy mindkét megye válaszadó szervezeteire jellemző a klasszikus nonprofit probléma: a pénzügyi instabilitás és a túlterheltség. Kialakul emellett a két megye szervezeteinek tevékenységük bemutatása során megformált képnek megfelelően alakuló sajátos probléma-profilja is: míg a bihori szervezetek alapvetően fenntartási problémákkal küzdenek, addig a hajdú-bihari válaszadók esetében a folyamatos működés során felmerülő gondok dominálnak. 2.3 Pályázati tevékenység Mivel a kutatásban a szervezetek pályázati tevékenysége nem összegszerűen, hanem az utóbbi két évben beadott sikeres és elutasított pályázatok száma, valamint a közeljövőre vonatkozó pályázati tervek szerint került felmérésre, így ez a mutató nem annyira a válaszadó szervezetek gazdasági jellemzéséhez, mint inkább a szakmai munkájának behatárolásához nyújt segítséget. A hajdú-bihari és a bihori szervezetek pályázati tevékenységének elemzésekor figyelembe kell venni, hogy az eltérő lehetőségek és az intézményrendszer különbségei miatt objektíven nem összevethető a két ország pályáztatási struktúrája. A kutatásban résztvevő Hajdú-Bihar megyei szervezetek körében az elmúlt két évben a legnépszerűbb pályáztatók a Nemzeti Civil Alapprogram regionális és szakmai kollégiumai, a Humán Erőforrás Operatív program, valamint a minisztériumok voltak, ide a szervezetek fele beadott legalább egy pályázatot. A válaszadók megközelítőleg egyharmada pályázott Phare, Mobilitás, illetve a helyi települési önkormányzat alapjához legalább egy alkalommal. Legkevésbé az EQUAL, az Interreg és a kistérségi vagy regionális intézmények kiírásai voltak népszerűek, de a Soros Alapítványhoz, a Regionális Operatív Programhoz vagy a megyei önkormányzathoz való pályázás sem jellemző a szervezetek többségénél. Más mutató az összes beadott pályázatok száma, ám ebből a szempontból is az NCA regionális kollégiuma és a minisztériumok a legnépszerűbbek, valamint megnő a Phare, a Mobilitás és a megyei önkormányzatok népszerűségi mutatója is. A sikeresség természetesen már nem minden esetben jellemző ugyanolyan mértékben, bár a beadott pályázatok minden gyakoribb kiíró szervezet esetében legalább 50%-os arányban eredményesek. Kiemelkedő a regionális NCA és a Phare pályázatok támogatottsági mutatója, érdekes módon legnagyobb arányban az NCA szakmai kollégiumokhoz beadott projekteket utasították vissza. Az elmúlt két év pályázati gyakorlata mutatja, hogy hazai és európai uniós forrásokat egyaránt felhasználtak a szervezetek, valamint ugyanez a kettősség jellemző a közeljövő pályázati terveire is, bár a hangsúly megnövekszik az európai uniós források esetében. Elsősorban HEFOP és NCA pályázatokat kívánnak beadni a hajdú-bihari válaszadó 12

13 szervezetek, de továbbra is népszerűek maradnak a minisztériumok, a Mobilitás és a települési önkormányzatok kiírásai. A kutatásba bevont Hajdú-Bihar megyei nonprofit szervezetek pályázati gyakorlatának jellemzői alapján megállapítható, hogy míg az elmúlt két évben a kifejezetten működési célú forráskeresés volt kis mértékben hangsúlyosabb, addig a közeljövőben a szakmai programok megvalósítása hasonló prioritássá válik a szervezetek számára, mint a működési költségek biztosítása. A Bihor megyei válaszadó nonprofit szervezetek pályázati tevékenysége látszólag kevésbé intenzív, a legnépszerűbbnek bizonyult forrásosztókhoz is maximum a válaszadó szervezetek egyharmada nyújtott be legalább egy pályázatot e hazai, de nem minisztériumi kiírókhoz pályázott a legtöbb szervezet az utóbbi két évben. A bihori szervezetek egynegyede adott be legalább egy projektet a Phare, a Mobilitás, valamely minisztérium, illetve az Illyés Alapítvány 2 kiírásaira. Feltűnő azonban, hogy míg alapvetően szűk pályáztatói kört céloznak meg a bihori szervezetek, addig egy forrásosztóhoz több, általában 4-6, nem ritkán 10-et meghaladó számban nyújtottak be pályázatot, így az egy pályázóhoz küldött projektek mennyisége jelentősen meghaladja néhány esetben többszöröse a hajdú-bihari szervezetek pályázati gyakorlatánál tapasztalt értékeket. Annak ellenére, hogy Románia még nem tagja az Európai Uniónak, a kutatásban résztvevő bihori szervezetek egyharmada pályázott már uniós, vagy egyéb nemzetközi kiíró szervezethez, és projektjeik az esetek nagy többségében támogatásra is kerültek. A kutatásban résztvevő bihori szervezetek nagyobb sikerességi mutatókkal dolgoznak, mint a hajdú-bihari válaszadók, általában a beadott projektek háromnegyede támogatásra kerül. Ennek egyik oka lehet a kiírók szűk köréből adódó kiismerhető, begyakorolható pályázati rendszer. A közeljövő pályázati terveire vonatkozóan a legnépszerűbb kiírók a minisztériumok, a települési önkormányzatok és az egyéb, nem minisztériumi országos hatáskörű forrásosztók, valamint a Phare. A két megye pályázati gyakorlatát áttekintve látható, hogy alapvető különbség van a rendszerek között: míg Hajdú-Bihar megyében több kiíróhoz adnak be egyenként alacsonyabb számú pályázatot a szervezetek, addig Bihor megyében a forrásosztók szűk körétől rendkívül magas számú projekt támogatását igénylik. Természetesen az Uniós csatlakozás után kibővül majd a Romániában pályázható alapok köre, így valószínűsíthető, hogy át fog alakulni a 2 Az Illyés Alapítvány magyarországi kezdeményezés, határon túli magyar szervezetek számára ír ki pályázatokat. 13

14 pályázati gyakorlat Bihor megyében is. Mindazonáltal a jelenlegi viszonyokra vonatkozóan szükséges leszögezni, hogy korántsem kisebb a pályázati gyakorlat intenzitása Bihor megyében, mint Hajdú-Biharban, hanem egyszerűen más a lehetőségek köre, így a megvalósulás módja is. 3. Gazdasági jellemzők A szervezetek működésének megismeréséhez fontos lépés a fenntarthatóságukat befolyásoló gazdasági jellemzőik feltérképezése. A szervezetek finanszírozási alapjainak vizsgálata elsősorban a bevételek és a kiadások fajtáira és arányaira koncentrálva történik, majd áttekintésre kerül a szervezetek tevékenysége során felmerülő főbb anyagi jellegű problémák köre. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a válaszadók meghatározták a számukra ideálisnak tekinthető állapotot is. Konkrét számadatok elemzésére nem kerül sor, hiszen a nonprofit szektorban általánosan ismert jelenség a hatalmas pénzügyi eszközökkel bíró és a kifejezetten szerény költségvetésű szervezetek egyidejű jelenléte, így átlagok számítása és abból következtetések levonása a valós kép erős torzítását eredményezte volna. 3.1 Bevételi szerkezet A nonprofit szervezetek bevételeinek forrása rendkívül széles körű lehet. Nem elegendő azonban a bevételi oldalon említés szintjén megjelenő forrástípusok feltárása, szükség van annak meghatározására is, hogy hogyan alakul az egyes források nagysága az összbevétel függvényében. A 2005-ös év költségvetésének bevételét 100%-nak tekintve részletezték a válaszadók a bevételi forrásaik fajtáit és arányait, azonban az alacsony elemszám miatt az összevont átlagok erősen torzítanak, így az egyes forrástípusok külön elemzése szükséges. A kutatásban résztvevő Hajdú-Bihar megyei szervezetek bevételi forrásainak köre rendkívül széles, mely tény arra enged következtetni, hogy a nonprofit szervezetek többségében ismerik és használják a fennálló forrásszerzési lehetőségeket. Azonban az egyes forrásokból származó bevételek nagysága az, amely valós képet ad a szervezetek finanszírozási struktúrájáról így egyértelműen kimutatható a pályázati források dominanciája. A 24 hajdú-bihari szervezetből 20 megjelölte ezt a forrástípust, ám annak részesedése a költségvetésből különböző mértékű. 13 szervezet esetében 50% fölötti a pályázati forrás aránya, ebből 10 szervezet bevételének több mint 90%-át jelenti ez a forrás azaz a válaszadó szervezetek többsége igen erősen kiszolgáltatott a pályázati rendszereknek. Nincs egy további forrástípus sem, ami hasonlóan dominánsan tehát számos szervezetnél és 14

15 magas arányban lenne jelen a költségvetésben. A vállalkozói bevételek típusa a szervezetek felénél megjelenik, azok többségében 10% alatt marad, három szervezetnél azonban 30% fölött van és egy esetben a 80%-ot is eléri. A normatív költségvetési támogatást csak néhány válaszadó említette a bevételei között, azonban ezekben az esetekben ez viszonylag jelentős, általában 70% feletti arányt jelent. Ennek magyarázata, hogy az esetben kapnak a szervezetek normatív támogatást, ha valamilyen állami feladatot látnak el, azonban ilyen feladatok felvállalása esetén ez válik a szervezet domináns tevékenységévé, így a legjelentősebb bevételi forrássá is. Az SZJA 1%, mint bevételi forrás pusztán nyolc szervezet esetében jelentkezik, és zömében 1-2 % körül marad a részesedése a teljes bevételben. Adományok hét szervezet forrásához járulnak hozzá, esetenként feltűnően nagy, általában azonban 10% alatt maradó arányban. Van néhány olyan forrástípus, ami megjelenik ugyan néhány szervezetnél, de minden esetben alacsony arányt képvisel a bevételek között, így a válaszadó szervezetek összességére nézve elhanyagolható a jelentőségük. Ide tartozik a nem normatív költségvetési támogatások köre, a piaci szereplőktől kapott támogatás, a tagdíj és a saját tőke is. Látható tehát, hogy a kutatásban résztvevő hajdú-bihari szervezetek tipikus egy lábon álló szervezetek; forrásaik többsége nem előre kiszámítható, illetve csak közvetve az, hiszen nem kötődik szorosan a szervezet teljesítményéhez ez a kép teljes mértékben igazolja a korábban a szervezetek többsége által felvetett pénzügyi instabilitás problematikáját. A válaszadó szervezetek többsége élt a lehetőséggel, és meghatározta azt is, hogy számára milyen lenne az ideális bevételi rendszer. Ebben az esetben ugyanúgy a pályázati forrás maradt a legfontosabbnak tekintett bevételi típus, de a valóstól jóval alacsonyabb arányban, a szervezetek többsége 5 és 35% közé tette ideális részesedését. Fontos változás, melyet a pályázati források arányának erőteljes csökkenése hoz magával, hogy jelentősen nagyobb az igény más forrásokra, mint azok jelenlegi aránya ez az igény nem egy forrástípusnál csúcsosodik ki, hanem számos bevételi lehetőség eseten megjelenik néhány szervezet, amely a jelenleginél magasabb arányban kíván belőle részesedni. A normatív költségvetési támogatásra való igény növekedett számában és arányában is, de korántsem számottevően tehát máshol kell keresni az igények megjelenését. Az egyik forrástípus, melyben erősen megjelenik a növekedés, a piaci szereplőktől kapott támogatás többen, többet (10-20%) szeretnének ebből a finanszírozási lehetőségből. A másik hasonlóan dominánsan emelkedő bevételi forma a saját tőke, ennek ideálisnak tekintett aránya 5 és 20% között változik. 15

16 SZJA 1%-ot a jelenlegi részesedőknél jóval többen szeretnének, de a szükségesnek tartott arány soha nem haladja meg az 5%-ot. Kis mértékben növekszik a nem normatív költségvetési támogatásra vonatkozó igény, számában és az elvárt arányok tekintetében is. Tagdíjra eddig sem sokan számítottak, de fokozódó igény sincs rá ugyanez jellemző az adományokra azzal a különbséggel, hogy az utóbbi esetben 10-15% az elvárt színvonal. Egyértelmű tanulsága a bevételi igények vizsgálatának, hogy a szervezetek azt tartják ideálisnak, ha minél több irányból érkezik bevétel, azaz nem egy forrásosztóra vannak utalva és egyik típus aránya sem dominál ez a finanszírozási struktúra az alapvető feltétele a pénzügyi fenntarthatóságnak. Kimondható tehát, hogy a vizsgált nonprofit szervezetek körében már megtörtént a paradigmaváltás, amelyet remélhetőleg a forrásszerkezet átalakítása is előbb-utóbb követ majd. A kutatásba bevont Bihor megyei szervezetek forrásösszetétele több hasonló vonást mutat a hajdú-bihari szervezetek jellemzőivel, azonban jó néhány bevételi típus esetén elsősorban az elvárások kapcsán számottevő különbség jelenik meg. A jelenlegi bevételi struktúra legdominánsabb eleme ebben a megyében is a pályázati forrás, ráadásul magasabb arányban: a szervezetek háromnegyede esetében 60% fölött van a részesedése itt is jelentkezik tehát az erőteljes pályázat-függőség és az egy lábon állás. A vállalkozói bevételek az a típus, amely a válaszadó hajdú-bihari szervezetekben mért gyakoriságtól és aránytól jóval nagyobb mértékben van jelen a bihori nonprofit szervezetek forrásai között, hiszen a válaszadó szervezetek majdnem felének van ilyen jellegű bevétele, általában 10-20%-os arányt is elérve. A normatív, illetve nem normatív költségvetési támogatás értelmezése okozott némi gondot a kutatás során, ugyanis Romániában még nem vezették be ezt a típusú finanszírozási formát. Jelenleg tehát kizárólag nem normatív költségvetési támogatásról beszélhetünk, azonban csupán két szervezetnél, 10 és 16%-os arányban. Nem jellemző a piaci szereplőktől kapott támogatás, ahogyan az SZJA 1% sem ez utóbbi egyik oka, hogy gyakorlatilag egy éve van lehetőség az SZJA 1%-ról való rendelkezésre, így még nem igazán bevett szokás a lehetőség kihasználása. Jó néhány szervezet számára bevételi forrásként jelentkezik a tagdíj, de minden esetben 10% alatt marad az aránya. A legmeghatározóbb különbség a hajdú-bihari szervezetekhez képest a vállalkozói bevételek nagysága mellett az adományok széles körű elterjedtsége, illetve a szervezetek bevételeiben képviselt magas aránya. Korántsem ritka az adományok 30% fölötti részesedése, illetve előfordul több olyan szervezet, amely kizárólag adományokból tartja fenn magát. Ezzel ellentétben gyakorlatilag egyetlen példa van a saját tőkével rendelkező nonprofit szervezetre 16

17 (részesedése elenyésző 2%), ami megdöbbentő adat. Látható tehát, hogy három fő bevételi forrás köré csoportosítható a válaszadó bihori szervezetek köre: a pályázatok, az adományok és néhány esetben a vállalkozói bevételek jelentik a fő bevételi forrásokat. Az ideális forrásösszetétel meghatározása a szervezetek többsége számára nem jelentett problémát. A pályázati források kívánatos részaránya ebben a körben is jelentősen alacsonyabb a valós értékeknél, növekszik azoknak a száma, akik ezt 50% alá teszik. A vállalkozói bevételek jelenlegi nagysága úgy tűnik, megfelelő a válaszadó szervezetek számára, hiszen megítélése gyakorlatilag azonos a valós értékekkel. A normatív költségvetési támogatás felkeltette néhány bihori szervezet figyelmét, akik rögtön átlagosan 25-30%-ban kívánják bevételeiket innen biztosítani. Talán a reális lehetőségekhez közelebb álló, így megvalósíthatóbbnak tűnő volta miatt a nem normatív költségvetési támogatás népszerűsége nagyot ugrott a jelenlegi adatokhoz képest az ezt a forrást igénybe venni szándékozók száma ugyancsak a csoport egynegyede, de arányaiban sokat, 25-40%-os részesedést várnak el ettől a forrástól. Meglepő módon a piaci szereplőktől való támogatás nem különösebben szorgalmazott finanszírozási típus, az SZJA 1%-ra és a tagdíjra benyújtott igény pedig egyenesen csökkent a valós értékekhez képest. Hasonlóan érdekes tapasztalat, hogy a saját tőke megléte nem különösebben tartozéka az ideális forrásszerkezetnek, hiszen mindösszesen két szervezet említette azt. A jelenlegi finanszírozás egyik legfontosabb pillére, az adományok ideálisnak tekintett, bevételben képviselt aránya némileg alacsonyabb a 2005-ben mért értékeknél, bizonyos szervezetek teljes mértékben lemondanának róla, illetve többen csökkentenék a részarányát az összes bevételen belül. A bihori szervezetek között is tapasztalható tehát elmozdulási szándék a jelenlegi finanszírozási rendszertől, azonban korántsem olyan határozott és széleskörű módosításokkal, mint Hajdú-Bihar megyében. Megmarad a pályázat adomány vállalkozás vonal, e mellé egyetlen forrástípus csatlakozik számottevő mértékben, mégpedig a nem normatív költségvetési támogatások rendszere. Érdekes kérdés, hogy mi okozza ezt a helyzetet; a jelenlegi helyzet ideálishoz közeli állapota, vagy más befolyásoló tényező. 3.2 Kiadási szerkezet A szervezetek gazdasági jellemzésében hasonló fontossággal bír a kiadási szerkezet, mint a bevételi oldal elemzése. Itt sem lehetséges az összkép lefestése az összes szervezetre vetített átlagok számítása alapján; a 2005-re érvényes főbb vonulatok azonban tökéletesen megmutatkoznak az egyes költségfajták különálló tanulmányozásában. Ha lehet, a költségjellemzők esetében a bevételi szerkezet kapcsán tapasztaltaknál is markánsabb 17

18 különbségek fedezhetők fel a Hajdú-Bihar és a Bihor megyei nonprofit szervezetek között a kutatás adatai alapján. Hajdú-Bihar megyében a kutatásba bevont szervezetek számára a legnagyobb kiadási egység egyértelműen a bérköltség, csak néhány szervezet van, akinek ez alkalmazott híján gyakorlatilag nem tényező. A többi válaszadó számára azonban igencsak magas, nem ritkán 60% fölötti részt is lefoglal bevételeiből ez a tétel. Majd minden szervezet említett működési kiadásokat, azaz a rezsi, irodabérlet, telefon és egyéb hasonló költségek terhét, mely legtöbb esetben 10%-os arányt képvisel a kiadási szerkezetben. Hasonlóan gyakori a tevékenységgel kapcsolatos költség, ami azonban majdnem minden szervezet számára más-más terhelést jelent: 2%-tól 100%-ig előfordul, mint kiadási arány, bár zömmel 50% alatt marad az értéke. E három jelentősebb kiadási típus mellett számos egyéb megjelenik, de egyik sem képvisel ezekhez mérhető jelentőséget a válaszadó hajdú-bihari szervezetek kiadásaiban. Infrastruktúra-fejlesztésre a szervezetek fele költ pénz, ám kiadásaik 10-15%-át, vagy kevesebbet tudnak erre a célra szánni. Hasonló a saját humán erőforrás fejlesztésre fordított összegek helyzete, hiszen ez esetben is a szervezetek felében jelenik meg ilyen típusú költségtétel, de ez majd minden esetben 5% alatt marad. Reklámköltségre a kutatásban résztvevő hajdú-bihari szervezetek egynegyedének megy el forrása, de nem emelkedik soha számottevő tétellé. Érdekes a külső szakértői díjak problémája, mely a szervezetek egyharmadánál megjelenik, azonban rendkívül differenciált mértékben: A fél százaléktól a 40%-ig minden nagyságrendre találunk példát. Az adományozás nem jellemző a hajdú-bihari szervezetek között, sem magánszemélyek, sem intézmények felé. Az ideálisnak tekintett kiadási szerkezet ugyan nem hagyja érintetlenül a fő költségtételként érvényesülő bérköltség, működési és tevékenységgel kapcsolatos kiadások hármasát, de nem emel melléjük egyetlen más kiadástípust sem. A bérköltségekre fordítandó forrás minden szempontból növekszik: a válaszadó szervezetek között nincs olyan, aki ideális esetben ne költene erre a bevételeiből, és ha már költ, akkor két szervezet kivételével mindenki 40% fölött szeretné tudni ezt a kiadási tételt. Ez a tapasztalat erősen igazolja a korábban a tevékenységgel kapcsolatos problémák felvetése során megjelenő alacsony fizetésekről szóló panaszt. A működési költségekre fordítandó összegek képe nem különösebben változott, ez tekinthető a leginkább maradandó, talán az ideálisnak leginkább megfelelő kiadás-típusnak. A tevékenységgel kapcsolatos kiadások csökkentek leginkább az ideális kiadási szerkezet megalkotásakor, hiszen jóval kevesebben és jelentős mértékben kevesebbet kívánnak a szervezetek ilyen célra elkölteni. Ennek a csökkenésnek egy része kompenzálódik a bérköltségek emelésénél, de más kiadási típusokban is megjelenik a 18

19 fennmaradó rész. Infrastruktúra-fejlesztésre például a jelenleginél több szervezet kíván költeni, ám úgy tűnik, a 10-15%-os arány megfelelő számukra is. Rendkívüli módon megnőtt a saját humán erőforrás fejlesztésére fordítandó kiadási tételt kívánók száma és a kiadás részaránya egyaránt, a legtöbben 10% körül szeretnék erre a célra fordítani bevételeiket. A reklámköltség beemelésének száma növekedett ugyan, de részaránya nem mozdul az 5%-os értékről, így ez nem tekinthető különösebb változásnak. A külső szakértői díjak ideálisnak tartott aránya némileg csökkent, és az ezt szükségesnek tartó szervezetek száma nem növekedett, ahogyan továbbra sem kívánnak adományokat osztani sem magánszemélyeknek, sem szervezeteknek. A forrásszerkezet átalakulásához hasonló, kevésbé nagy mértékű átalakulást figyelhetünk meg a vizsgált hajdú-bihari szervezetek valóshoz viszonyított, ideálisnak tekintett kiadás-szerkezetében. Megmarad a bérköltségek domináns jellege, jelentős marad a működési költségek részaránya, és 10% körüli értékeket vesz fel a tevékenységgel kapcsolatos kiadás, az infrastruktúra-fejlesztés és a saját humán erőforrás fejlesztés. Rendkívül jelentősen eltér a hajdú-biharitól a vizsgált Bihor megyei szervezetek kiadás-szerkezete mind a jelenlegi, mind az ideálisnak tartott kép szempontjából. A legjelentősebb költségtétel egyértelműen a tevékenységgel kapcsolatos kiadások köre, ami majdnem minden szervezet esetében megjelenő, általában a források 50%-ánál többet lefoglaló tétel. A 24-ből 11 szervezet esetében 70% vagy afölötti arányban jelentkeznek a tevékenységgel kapcsolatos kiadások. E mellett pusztán a működési kiadás tud karakteres költségtétellé nőni, általában 20 és 40% között változik az értéke. Természetesen a korábbról ismert költségtípusok a bihori szervezetek körében is megjelennek, de egyik sem válik általánosan jellemző kiadássá. A bérköltségekre 2005-ben pusztán 5 szervezet költött pénzt, más-más arányban, ahogyan ezzel párhuzamosan a saját humán erőforrás fejlesztésére szánt összegekre ugyanez jellemző. Infrastruktúra-fejlesztésre és reklámköltségekre egyaránt a válaszadó szervezetek egyharmada áldozott forrást, 10-20%, illetve 5-10% közötti arányokban. Külső szakértői díjak szinte egyáltalán nem szerepelnek a kiadásokban, viszont ha nem is sokan de esetenként jelentős arányban költenek magánszemélyeknek, illetve intézményeknek nyújtott adományokra. A tevékenységgel kapcsolatos költségek által uralt kiadás-szerkezetet jelentősen megváltoztatnák a válaszadó szervezetek, az ideális kiadás-összetétel meghatározását tekintve. A tevékenységgel kapcsolatos kiadások drasztikus csökkentése (kevesebben, és elsősorban 50% alatt szánnának erre a válaszadó szervezetek) azonban nem egy másik 19

20 költségtételben jelenik meg, hanem több kiadási típus gyakoribbá válásához és részben emelkedéséhez vezet. A valós kiadások között második legjelentősebb működési költség szintén csökken, leginkább 20% alatt költenének erre a szervezetek ideális esetben. Nem változik különösebben az infrastruktúra-fejlesztési kiadások aránya, sem az azt költségvetésbe beemelni szándékozók száma. Növekszik azonban ha nem is számottevően a bérköltségekre forrást szánók száma, ahogyan a saját humán erőforrás fejlesztése esetében, és ebbe a kategóriába tartozik az adományok kérdésköre is. Reklámköltségekre érdekes módon kevesebben és alacsonyabb arányban költenének, és a külső szakértői díjakat szükségesnek tartók száma sem növekszik jelentősen. Jelentősen különbözik tehát a Hajdú-Bihar megyei és a Bihor megyei válaszadók valós és ideálisnak tartott költségvetési szerkezete egyaránt, mely a tevékenység vizsgálatakor megállapított eltérésekkel együtt a két megye nonprofit szektorának egészen más arculatára, szerkezetére hívja fel a figyelmet. 4. Humán erőforrás A nonprofit szervezetek által felvállalható tevékenységek jellegét, mennyiségét és minőségét, így a regionális fejlesztési folyamatba való bevonódását és bevonhatóságát is közvetlenül és közvetve egyaránt erősen meghatározza az, hogy milyen humán erőforrás kapacitással és infrastrukturális feltételekkel rendelkeznek az egyes szervezetek. A nagyobb számú, széleskörű szakmai ismeretekkel bíró, rendezett, kényelmes körülmények között dolgozó alkalmazottakkal rendelkező szervezetek egyértelműen szélesebb tevékenységi kört, több szakmai-módszertani feladatot tudnak felvállalni, több lehetőséget képesek kihasználni forrásaik bővítésére, hatékonyabban, rugalmasabban tudnak dolgozni a kevésbé kedvező feltételekkel bíró egyéb szervezetekhez képest. A nonprofit szervezetek eredendően sem az állami cégek biztonságával, sem a piaci cégek mozgásterével nem rendelkeznek, így munkájuk eredményességét és fenntarthatóságát alapjaiban határozza meg humán erőforrásuk és infrastruktúrájuk. Az egyes szervezetek által foglalkoztatottak összlétszáma az alkalmazottakat és az önkénteseket különválasztva a következő dimenziók szerint kerül elemzésre: státusz, korcsoportok, iskolai végzettség, munkatapasztalatok, nyelvtudás, munkaidő, munkarend, fluktuáció. Mivel ezek a szempontok integráltan szemlélve mutatják be hatékonyan a szervezetek humán erőforrás kapacitását, ezért a két megye szervezetei nem dimenziónként kerülnek összehasonlításra, hanem a szempontok szerint kialakult összkép alapján. 20

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁBA VALÓ BEVONÁSI LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK MINTÁJÁN VÉGZETT ADATFELVÉTEL

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 59 AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN 1 Kinyik Margit Bevezetés A formális, szervezeti keretek között zajló önkéntes

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt MAGYAR VALÓSÁG Kóbor Krisztina Kapcsolatok jellemzői jellemző kapcsolatok két régi szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonproþt szervezetei között A tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás eredményei

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE FORRÁSOK, PÁLYÁZATI RENDSZER Nagy Renáta Nizák Péter I. Előzmények BEVEZETÉS Tanulmányunkban a magyarországi civil szektor pénzügyi életképességét, környezetét elemezzük.

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Felértékelődő ifjúsági szcenárió 1. A civil szcenárió 1 működésének, szereplőinek (működtetőinek), társadalmi környezetének, tudásbázisának

Részletesebben

A nonprofit szektor szerepe a régiókban

A nonprofit szektor szerepe a régiókban A nonprofit szektor szerepe a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2012. augusztus Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre... 5 A nonprofit szervezetek

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier 1 ACTA CIVITALIS Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN Írta: Harsányi László Kovács Róbert Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN NONPROFIT KUTATÓCSOPORT BUDAPEST, 2002 A kutatásnak

Részletesebben

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága Zárótanulmány (hiánypótolt, elfogadott) Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Debrecen, 2008.

Részletesebben

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben