HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 1. napirendi pont HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 31-12/2011. Tárgy: Tájékoztató a lakossági környezet állapotáról (2011. első félév) Készítette: Bártfai G./Dr. Jáger Gy. Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület június 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdése előírja, hogy: A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A KDOP C/ azonosítószámú játszótér és parkfejlesztés Herenden című pályázatban környezeti és fenntarthatósági indikátorként vállaltuk a környezet állapotáról szóló jelentés félévenkénti elkészítését a fenntartási időszak (5 év) alatt. E kötelezettségnek eleget téve az alábbi tájékoztatást adom: A lakosság közérzetének, egészségének alakításában igen jelentős tényező településünk környezeti állapota. A természeti és az épített örökség, a környezeti értékek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az ember életminősége szempontjából. E nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét és a jövő generációk létét. A lakossági környezet főbb tényezői 1. A települési környezet tisztasága 2. Hulladékkezelés 3. Ivóvízellátás 4. Szennyvízkezelés 5. Csapadékvíz-elvezetés 6. Zöldterület-gazdálkodás 7. Helyi közlekedésszervezés 8. Energiagazdálkodás 1. A települési környezet tisztasága Annak ellenére, hogy a közterületek tisztaságára, rendezettségére az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokat is figyelembe véve nagy figyelmet fordítunk, e téren további teendőink vannak. A közterületek tisztasága relatíve megfelelő, a megoldásra váró problémák fontossági sorrendjében a szemetelés és a rongálás a meghatározó. Sajnos több alkalommal előfordult, hogy a szombatról vasárnapra virradó éjjel ismeretlen tettesek megrongálták a közterületet, a buszmegállót, lerúgták a közterületi szemeteseket stb. A tettesek felkutatása érdekében a Veszprémi Rendőrkapitányságon több alkalommal feljelentést tett az önkormányzat. Sajnos a rendőrségi nyomozás többnyire eredménytelenül zárult.

2 A környezet tisztaságának védelmét lényegében mindenki fontosnak tartja és ennek érdekében a lakosság összefogásra is kész. A Magyar Közútkezelő április 21-én a közutak mellett szemétszedési akciót szervezett, melynek keretében biztosította a szükséges eszközöket, és az összeszedett szemetet elszállította. A herendi iskolások a Vasút- és a Kossuth Lajos utca mentén, illetve a parkban szedték össze a szemetet. A Zöld Bakancs Természetvédő és Természetjáró Egyesület, a Polgárőr Egyesület, és a herendi lakosok a 8-as főút mentén a bándi bekötőúttól az ajkai elágazásig, valamint a Majolika telep lakói a gyárhoz bevezető út mellett szedték össze a szemetet. Ezt követően május 21-én a TE SZEDD elnevezésű országos önkéntes akcióban a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a vállalkozó szellemű lakosok gyűjtötték össze a szemetet Herend közigazgatási területén belül több helyen, hogy szebb és élhetőbb környezet alakíthassanak ki településünkön. 2. Hulladékkezelés Városunkban a kommunális hulladékok intézményesített gyűjtése és elszállítása a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. útján megoldott. Az összegyűjtött kommunális hulladékot a Veszprém Cseri Murvabánya hulladéklerakó telepre szállítják. A hulladék gyűjtése vegyes jellegű, a lakosság a kommunális hulladékot saját gyűjtőjébe válogatás nélkül helyezheti el, de hulladékgyűjtő szigetek a város különböző pontjain rendelkezésre állnak, ahonnan elszállítják a szelektíven gyűjtött települési hulladékot, úgy mint papír-karton, PET palackok és üveg. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém, Házgyár u. 1.) az Észak-Balatoni térség regionális szilárdhulladékkezelési rendszer keretében 400 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet létesített a régióban, melynek keretében Herenden 4 db hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki (a Rózsa u. és a Vasút u. kereszteződésénél, a Rákóczi, az Árva, valamint az Orgona utcában). Emellett felújításra kerültek a régi szelektív gyűjtőedények is. Az évenkénti egy alkalommal történt lomtalanítás közti időszakban problémát jelent a lakosság számára a kisebb mennyiségű, nem kommunális hulladék elhelyezése pl.: kisebb felújítás során keletkezett sitt, tönkrement bútorok, szőnyegek stb. Hulladékudvar hiánya miatt önkormányzati szinten nem megoldható a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok helyi kezelése. A város lakóinak gondot okoz az elhasznált akkumlátorok, kiselejtezett hűtőgépek, TV készülékek, számítógépek elhelyezése is. A veszélyes hulladékok, az elektronikai hulladékok begyűjtését és további kezelését egyéni beszállítást követően - a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. végzi a Veszprém, Kistó u. 8. szám alatti telephelyén. Az életmódunkban bekövetkezett változások során sokkal több háztartási hulladék keletkezik, mint korábban (ásványvizes-üdítős flakonok, különböző csomagolóanyagok). Az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként átadásra került a Királyszentistváni Hulladékfeldolgozó Üzem. Megoldódni látszott ezáltal a régió hosszú távú hulladék-elhelyezési problémája, azonban a próbaüzem során május elején bekövetkezett tűzeset miatt jelenleg sem tudni mikor tudja majd fogadni az üzem az érintett 158 településen keletkező hulladékot. 3. Ivóvízellátás A város vezetékes ivóvízzel való ellátottsága 100 %-os. Herend ivóvíz ellátását a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatja. 2

3 A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának minőségi kontrollját, a hatósági ivóvízvizsgálatokat az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézet Kémiai Toxikológiai Laboratóriumi osztály Akkreditált laboratóriuma is rendszeresen végzi a városi ivóvízhálózatról. Az ivóvíz vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a város ivóvízellátása vízminőség tekintetében megfelelő. A kutak és azok vízbázisai a lakott és művelt területeken, illetve azok közelében helyezkednek el. A város ivóvíz hálózata Bánd község hálózatával egyesített. A Kétbíró-kúttól gravitációsan érkezik be az ivóvíz. A túlfolyón eltávozó felesleges mennyiség zavartalan folyását a Séd fele biztosítani kell. 4. Szennyvízkezelés A szennyvíz-hálózatra való rákötési arány kedvező, a be nem kötött ingatlanok száma ma már elenyésző. A város a szennyvíz-gyűjtés, -kezelés tekintetében már az eddigiekben is kiemelkedő eredményeket ért el, de törekedni kell a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésben a 100% elérésére. Új lakás használatbavételének a rákötés egyértelmű feltétele. Az intézményi rákötés természetesen 100%-os. A csatornázott területeken a közműpótlók létesítése ma már tilos. A még derítővel működő ingatlanok esetében környezetterhelési díjat kell fizetni. A közeljövőben szükség lesz szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítésére, ugyanis három település szennyvizét fogadja (Herend, Bánd, Szentgál), és ezen településeken évek óta nő a lakosságszám. Erre vonatkozóan a Bakonykarszt Zrt. rendelkezik érvényes vízjogi létesítési engedéllyel. A Bányatelepen a csatornahálózat a városi rendszertől független, saját tisztítóval. 5. Csapadékvíz-elvezetés Tavaly májusban és szeptemberben jelentős mennyiségű csapadék hullott a térségre, amely számos csapadékvíz elvezetési problémát hozott a felszínre. Ügyelni kell az elvezető árkok folyamatos karbantartására, a gépkocsi beállóknál legyen biztosított az átfolyás, a tisztítás, illetve a megfelelő átbocsátó keresztmetszet. A betemetett árkokat feltétlenül fel kell tárni! Folytatni kell a vízrendezést, amelyhez pályázati támogatást szeretnénk igénybe venni. A csapadékvizek befogadója a Veszprémi Séd, illetve a település keleti részén húzódó Pap árok. Belterületen a tisztítás, kotrás önkormányzati feladat, külterületen a Pápa Környéki Vízitársulat végzi. Csak hosszútávon megoldható, bár rendkívül sürgető a vasúton túli területek szabályozott vízrendezése (záportározók). 6. Zöldterület-gazdálkodás Herend és környéke kellemes, kedvező megjelenésű a zöldterületek tekintetében. A térség zöldfelületi arculatán meghatározó a város körüli nagy kiterjedésű, összefüggő erdőterület. Az erdők nagy része a Veszprémi Erdőgazdaság kezelésében van, a kárpótlásban visszaadott erdőrészeket pedig négy Erdőbirtokosság Társulás kezeli. Az erdő nem nyúlik le egészen a településig, közéjük rétek, legelők, szántók ékelődnek. 3

4 A település kondicionálásában fontos szerepet képeznek a Séd melletti ligeterdők, gyepfelületek és a belterületi zöldterületek. Ezek a zöldterületek az év nagy részében a bő vízellátottságból adódóan dús vegetációval rendelkeznek, magas párolgási mutatóval. A belterületi zöld felületek általában rendezettek. A családi házas övezeten belüli területek magas zöldfelületi részaránnyal bírnak, a társasházas beépítés esetén is tágas a zöldfelület. Városképi szempontból jelentős a Jóléti tó és környéke, melynek parkosítását a jövőben mindenképpen forszírozni kell. - Az összes belterületi zöldfelület: m 2 - Az összes belterületi parkterület: m 2 - Az összes belterjesen gondozott parkterület: m 2 7. Helyi közlekedésszervezés A várost érintően a VOLÁN helyközi járatai esetében a takarékossági törekvések negatív hatásai már erőteljesen érződnek. Orvoslást kíván a Bányatelepi lakosok közlekedési gondja, mely a munkába járást is akadályozó tényező. A településen az utak állapotát sok bírálat éri, joggal. A Vasút utcai és a Kossuth utcai út állami kezelésben van, a karbantartásuk csak részlegesen történt meg. Nem Herendhez méltó a bándi bekötőút minősége sem. Az önkormányzati utak kátyúzását többnyire saját kivitelezésben végeztettük el. Engedélyezési fázisban van a 8-as számú főút burkolatmegerősítése és négynyomúsítása. A megengedhetetlenül magas balesetveszély elkerülésének érdekében városunknak sikerült elérni, hogy a projekt keretében a Herend-Szentgál kereszteződést egy különszintű csomópont váltja ki, illetve a felső városrészben valószínűleg egy új buszmegállót is kialakít a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Márkó és Herend közötti szakasz építési engedélyének megszerzése nyár végére várható. Szintén engedélyezési fázisban van a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítése is. A nyomvonal illetve a tervezési sebesség Herend esetében nem változik, mivel a terepviszonyok nem teszik lehetővé az ívkorrekciót, ami a magasabb sebesség előfeltétele, így csak a vasúti sínpálya megerősítése, a tengelyterhelés növelése a fejlesztés tárgya. 8. Energiagazdálkodás A fosszilis energiahordozók használata melletti veszély globálisan a széndioxid kibocsátás okozta felmelegedés, lokálisan a savas esők okozta természeti és korróziós károk, illetve a légszennyezés közvetlen egészségkárosító hatása. Herend levegőminőségét a közlekedés okozta szennyezés és az időjárási körülmények együttesen befolyásolják. Az ipari üzemek által okozott légszennyezés nem jellemző január 1-től hazánkban is bevezetésre került az Európai Unió irányelve, mely előírja az épületek kötelező energiahatékonysági tanúsítványának beszerzését a lakossági ingatlanoknál minden olyan esetben, amikor lakócsere történik, tehát adásvételre vagy bérbeadásra kerül sor. A tanúsítvány két lépésben lép érvénybe: január 1-től az újonnan épült ingatlanok esetében kötelező kiállítani, használt ingatlanoknál a tanúsítás december 31-ig önkéntes. 4

5 A vízzel való mennyiségi és minőségi gazdálkodás elemi gazdasági érdek, és egyben a jövő záloga is. A település szempontjából ez az egyik a legkockázatosabb környezeti tényező, mivel Herend teljes közigazgatási területe a vízbázisok (Sédvölgyi, Aranyosvölgyi, Gyulafirátóti, Kádártai) hidrogeológiai C védőterületén fekszik. A jövő egyértelműen a környezeti szempontból tiszta, ún. megújuló energiaforrások hasznosítása. A megújuló energiahordozók körében mind a nap-, mind a szélenergia felhasználása lehetőségként merülhet fel a település hosszú távú energiaellátására. Az emberi egészség alakulásának környezeti összefüggései Az ember és környezete szoros kölcsönhatásban áll egymással. A környezeti károsodások a legtöbb esetben az emberi egészségre is kihatnak. Nyilvánvaló, hogy a szennyezett levegő, víz közvetlenül is károsíthatja az egészséget, de valamilyen mértékben minden környezeti elem szennyezettsége és minden környezeti veszélyeztető tényező hatást gyakorol az emberi egészségre. A népesség korösszetétele társadalmi, gazdasági szempontból egyaránt lényeges, az elöregedési folyamat többek közt kedvezőtlen hatással van a foglalkoztatási struktúrára, növeli az időskorúakkal kapcsolatos tennivalókat, növeli a szociális jellegű kiadásokat. A csökkenő számú aktív keresőre egyre nagyobb számú eltartott jut. Jól kimutatható a népesség egészét érintő elöregedési folyamat. Az egészségi állapot értékelése közösségi szinten részletes vizsgálatot igényel. Az ÁNTSZ által az elmúlt években végzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a halálozások felét a keringési rendszer betegségei, negyedét a rosszindulatú daganatos betegségek okozzák, a legtöbb haláleset a keringési rendszer betegségei miatt következik be. A daganatos halálozásban leggyakoribb a tüdőrák, és kiemelkedően gyakoriak a keringési rendszer betegségei, főként a magas vérnyomás. Összegzésként elmondható, hogy Herend Város polgárai olyan településen élnek, ahol ellenőrzött jó minőségű ivóvizet isznak, a keletkezett szennyvíz tisztítása megtörténik, az egész lakosság bekapcsolt a szervezett kommunális hulladékgyűjtésbe és szállításba. A város területén nincs olyan ipari üzem, amely szennyezné a levegőt, valamint a földgáz kimagasló arányú használatával a téli fűtési időszakban sem kell számolni a levegő porral és korommal való szennyezettségével. A gázár drasztikus emelkedése azonban egyre nagyobb arányú szilárd tüzelőanyag felhasználással jár együtt, mely a levegő minőségét rontja. Herend parkosított, karbantartott, tiszta település, amelyre mindenkinek vigyázni kell. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjék. Herend, június 24. Tisztelettel: Vajai László polgármester 5

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 Készítette: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iroda Kommunális Iroda Kálmán Lilla

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Megbízó: Szekszárd Város Önkormányzata Készítette: Öko-Eco Környezetvédelmi Bt. Szekszárd, 2010. augusztus ÖSSZEFOGLALÁS Szekszárd

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben