Civil szervezetek jogi szabályozásának felülvizsgálata koncepció vázlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil szervezetek jogi szabályozásának felülvizsgálata koncepció vázlat"

Átírás

1 DR. LATORCAI CSABA nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Civil szervezetek jogi szabályozásának felülvizsgálata koncepció vázlat A civil szervezetekkel kapcsolatban a köznyelv és a szakma is számos kérdést vetett fel a szabályozás meg-, illetve rendszerváltozáskori újraszületése óta. Az eltelt húsz év széttöredezetté, inkoherenssé változtatta a jó szándékú, de esetenként túlbürokratizáltan kiépített rendszereket. Emellett a szektor részéről is egyre erőteljesebb igényként jelentkezik, hogy az adminisztratív terhek fokozása helyett a társadalom számára valóban hasznos tevékenységeikkel szolgálhassák a közjó érdekeit. I. FOGALMI LEHATÁROLÁSOK A tapasztalatok, a nemzetközi példák és a magyarországi történelmi előzmények figyelembevételével szükséges a civil szektor fogalmának és kategóriáinak pontos lehatárolása, amelyek következetes alkalmazása és a kapcsolódó szabályozókon történő átvezetése hozzájárulhat a reális kép kialakításához. A jelenlegi jogi kategóriák szerint koncepciónk a civil szektorba sorolja: alapítvány (Ptk. 74/A-F. ) egyesület (Etv., Ptk ) Számos, statisztikai, nyilvántartási és szakmai szempontból a nonprofit szektor részeként (nonprofit szervezetként) aposztrofált szervezettípust azonban e szervezeti körtől elkülönítetten javasolunk kezelni a továbbiakban, úgymint: párt, sportági szakszövetség, szakszervezet, köztestület, egyház, nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, stb. Ezzel szemben hiányterületként érzékeltük a civil szervezetek javaslataiban is megjelenő civil társaság (korlátozott jogi lehetőségek, de jelentősen csökkentett adminisztráció) és a köznyelvben, pályázatokban is régóta használt ernyőszervezet fogalmának jogi meghatározását, amelyek ilyen módon szélesítik a civil szektorba tartozó szervezeti kört. alapítvány civil társaság egyesület jellege vagyonegyesülés személyegyesülés specialitás meghatározott tőke (alapítói törzsvagyon) megléte rugalmas szervezettípus, minimális adminisztrációval magánszemélyek szervezetek 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Telefon: (06 1) /5

2 A jogrendszerből emellett indokolt kivezetni a társadalmi szervezet elnevezést, tekintettel arra, hogy a legtöbb definíciós problémát e fogalom használata okozza a különböző jogszabályokban. Helyette új gyűjtőfogalom (pl.: civil szervezet) használata javasolt, amely kiterjed a fenti négy szervezettípusra. Így a jelenleg meglévő kommunikációs akadályok száma is jelentősen lecsökkenhet a szektorral összefüggésben. 2/5

3 II. ADMINISZTRÁCIÓS TERHEK Egy átlagos civil szervezet adminisztratív terhei: létesítő okirat, csatolandó dokumentumok, többfokozatú bejegyzési eljárás tagnyilvántartás, döntéshozó szerv üléseinek adminisztrációja bankszámlanyitás, készpénzkezelés könyvvezetés, éves számviteli beszámoló elkészítése közhasznúsági jelentés elkészítése (közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú jogállás esetén) munkaügyi és önkéntességgel kapcsolatos adminisztráció (alkalmazott esetén) pályázati dokumentációk, szerződések, elszámolások, fenntartás (pályázat benyújtása esetén) SZJA 1%-ra való jogosultság igazolása és a felhasználásról szóló közlemény további adókötelezettségek (TA, SZJA, ÁFA, stb.) felmerülhetnek bizonyos esetekben Mindezen kötelezettségeket jelenleg többnyire külön-külön jogszabályok tartalmaznak, amely jelentősen megnehezíti az alkalmazhatóságot és az átláthatóságot, így szükséges és indokolt a fenti jogszabályok többségét egyetlen keretjogszabályba foglalni. (Természetesen a munka-, számviteli és adózási normák elkülönített kezelése mellett.) III. KÖZHASZNÚSÁG, ADÓKEDVEZMÉNYEK A közhasznúság rendszere annak 1997-es bevezetése óta számos kisebb átalakuláson esett át egyrészt az alkalmazási kör bővülése (szervezettípusok), másrészt pedig a kapcsolódó törvényekben szabályozott kedvezmények körének szűkülése miatt. Emellett a többfokozatú rendszer sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Várhatóan 2011-ben érzékelhetővé válik a személyi jövedelemadó jelentős csökkenésének hatása az ún. SZJA 1%-os felajánlásokra. Szükséges ezért a (főként adó) kedvezmények áttekintése, vizsgálata a társadalmi költséghaszon elemzés szemszögéből, valamint a többfokozatú közhasznúsági rendszer kategóriáinak pontos lehatárolása a szervezeti kör szűkítése mellett. IV. KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK A szektor problémáinak jelentős része származik abból, hogy adataikhoz csak igen korlátozott körben lehetséges hozzáférni. Ez olyan jogbizonytalanságot teremt (pl. adományozó nem tudja leellenőrizni, hogy ténylegesen létező szervezet számára teszie a felajánlást), amelynek feloldását tovább nem lehet halogatni. A céginformációs szolgálathoz hasonló információs rendszer kidolgozása, üzemeltetése elengedhetetlen, amely interneten bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles adatokat képes szolgáltatni az összekapcsolt állami nyilvántartások bármelyikének nyilvános adatkörét érintően. (Ezen intézkedés a jogbizonytalanság megszüntetése mellett számottevő adminisztrációs csökkenést eredményez pl. a pályázatokhoz kapcsolódóan is.) Az elektronikus ügyintézés jogszabályi és infrastrukturális feltételeinek megteremtése elengedhetetlen. 3/5

4 A költségvetési fedezete rendelkezésre áll az OITH, illetve a bíróságok által végrehajtás alatt álló EKOP , valamint a KIM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztály EKOP 1.A.1. projektjéhez kapcsolódóan. V. GAZDÁLKODÁS A keretjogszabályba feltétlenül szükséges integrálni a jelenlegi gazdálkodási jogszabályokat, amelyek működésével kapcsolatban viszonylag kevés jelzés érkezik. Ugyanakkor e jogterület fejlesztése is elengedhetetlen, amely alapján szükséges biztosítani az éves számviteli beszámolók és közhasznúsági jelentések elektronikus letétbe helyezésének lehetőségét. Ez a szektor transzparenciáját növeli és a kapcsolódó adminisztratív (pl. pályázati) eljárásokban is egyszerűsítést eredményez. A könyvvezetés egyszerűsítése is szükséges a lehetséges könyvviteli módok (egyszeres, kettős), illetve a készíthető beszámolófajták számának csökkentésével, valamint az összhang megteremtésével a kategóriák tekintetében a közhasznúsági jelentés terminológiájával. VI. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) átalakítását érintően a civil szektorból beérkezett javaslatokra is támaszkodva az NCA jelenlegi működésével, illetve működtetésével kapcsolatban a változások nyomán létre kell hozni egy egyértelmű, hangsúlyozottan új civil szervezeti támogatási rendszert júniusa és decembere között megvalósítható valamennyi olyan intézkedés, amely a kifutó NCA évi támogatásainak elszámolásával, illetve az új civil támogatási rendszerben döntéshozatalra jogosult testületek létrehozását eredményezi. Jelenleg a 12 testület még összesen 131 fős létszámát harmadára, mintegy 45 főre csökkentése mellett évre kialakításra kerül a Kárpát-medence egészét és a magyar nyelvterületek jelenlegi határainkon túli szórványait is lefedő olyan civil szervezeti hálózat-finanszírozási rendszer, amely az NKA mintájára a kormányzati törekvéseknek megfelelő civil döntéshozatali legitimációt biztosít. A szakmai elven szerveződő pályázat bíráló testületek (PBT) száma és kialakítása tekintetében az új rendszer kötelező 3x1/3-os arányt állapít meg a kormányzat által közvetlenül kinevezhető miniszteri delegáltak, a jelöltállításba bejelentkezett ágazati szakmai civil szervezetek jelöléséből miniszter által felkértek és az elektori gyűléseken bejelentkezett civilszervezetek által közvetlenül megválasztottak között. Az új támogatási rendszerben a határainkon átnyúló, uniós vagy nemzetközi forrásból származó finanszírozású együttműködések, programok igénybevételi lehetőségének elnyeréséhez visszatérítendő támogatás nyújtása és a belföldön megvalósításra kerülő nemzetközi eseményeknek a más, hazai, ágazati pályázati rendszereken keresztül történő finanszírozáshoz az önrész biztosítása irányába történő elmozdulás garantálhatóvá válik amellett, hogy a források rendszerbe történő visszaforgathatósága lényegében költségvetési éven belül tartható. 4/5

5 VII. PÁLYÁZATI ELJÁRÁSOK A költségvetési támogatások nyújtásának egyszerűsítése, adminisztrációjának csökkentése céljából szükséges a tevékenységalapú megközelítés érdekében a közhasznúsági törvényhez, illetve az egyéb normákhoz kapcsolódó tevékenységi lista (szervezetalapítás, SZJA 1%-os tv., önkéntes tv. szerinti regisztrálás, NCA tv., KSH osztályozások) felülvizsgálata, a különböző tartalmú tevékenységi besorolások egységesítése, az egyes tárcák ágazati feladataival való harmonizálás megvalósításával. A civil nonprofit szervezetek bevételeiben jelentős részt képvisel a pályázati úton elnyert költségvetési forrás, így indokolt a pályázás általános feltételeinek civil szempontú megközelítése, egyszerűsítése, a szabályozás egységes elveinek törvényi meghatározása különös tekintettel a Nemzeti Civil Alapprogramra. A szükséges pályázati eljárási egyszerűsítés, az adminisztratív teher csökkentésének elemeit képezik az alábbiak: egyablakos elektronikus pályázati adminisztráció lehetőség csaknem a teljes folyamat elektronikus lebonyolítására éves beszámolók, közhasznúsági jelentések letétbe helyezése követelmények differenciálása szervezetméret (pl. éves bevétel nagysága) alapján Szakmai garanciát jelenthet az állami forrásokból való támogatás elnyerésének feltételeként előírni a közhasznúsági fokozat meglétét. 5/5

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz ahol a [törölt szövegrészek szögletes zárójelek között, félkövérrel szedve],

Részletesebben

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái Jogismeret Alapítvány 2010 Tartalom: HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái 1999-2010

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

1 Szövetkezeti Kutatató Intézet irattára

1 Szövetkezeti Kutatató Intézet irattára Szemelvények a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány Kuratóriumának 2012. május 29.-i rendes ülésén elhangzottakból 1 1. Az Alapítvány Alapító Okirata módosításával kapcsolatos teendők a 2011. évi CLXXV. civil

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések ÁROP-1.A.6-2013-2013-0005,,TANDEM -TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! BEVEZETÉS Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE FORRÁSOK, PÁLYÁZATI RENDSZER Nagy Renáta Nizák Péter I. Előzmények BEVEZETÉS Tanulmányunkban a magyarországi civil szektor pénzügyi életképességét, környezetét elemezzük.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. m á r c i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B Sopron Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása -eljárásrend- 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A kormányzat civil stratégiája (tervezet)

A kormányzat civil stratégiája (tervezet) A kormányzat civil stratégiája (tervezet) BEVEZETŐ A polgári társadalom eszménye A demokratikus koalíció, a nemzeti közép kormánya magáénak vallja a civil társadalom ideáját, miközben nem akarja azt kisajátítani.

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Az egyesülési törvény, valamint a közhasznúvá válás kérdései

Az egyesülési törvény, valamint a közhasznúvá válás kérdései 1 Az egyesülési törvény, valamint a közhasznúvá válás kérdései Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést

Részletesebben