International Balaton Carp Cup

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "International Balaton Carp Cup"

Átírás

1 International Balaton Carp Cup IBCC április VERSENYSZABÁLYZAT I; Általános: a; A verseny hivatalos elnevezése: International Balaton Carp Cup (a továbbiakban: verseny ) b;a verseny szervezője (a továbbiakban: Szervező ): Tematik-Kábel Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.) c; A verseny időpontja: d; A verseny helyszíne: Balaton e; A versenyközpont: Erzsébet Üdülő Központ és Tábor Zánka (Cím: H-8251 Zánka külterület, Hrsz. 030/13; GPS koordináta: , f; A verseny hivatalos weboldala e; A verseny hivatalos Facebook oldala: g; Az I. International Balaton Carp Cup által képviselt szakmai színvonal és eszmerendszer fenntartása érdekében mindenkit fokozottan kérünk a horgász etika szigorú betartására! h; A verseny nyílt nemzetközi csapatverseny. i; A verseny a Catch and Release elvrendszer alapján kerül megrendezésre. j; Jelen szabályok kialakításánál a CIPS/FIPS nemzetközi versenyszabályzatai, a nemzetközi doppingellenes szabályzat és a magyar OHR előírásai mellett a szervező különös figyelmet fordított a sportszerűség és az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a véletlenszerű elemek/események kiküszöbölésére a verseny és az értékelés során. Az szervező felhívja a figyelmet a természetvédelem

2 és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből előzetes figyelmeztetés után a Versenybíróság által kizárásra kerül. k; Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal kapcsolatos etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során fedhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá (VSZ 1. sz. melléklet). l; A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja. m; Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet. n; A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére minden olyan esetben, amikor a fedhetetlenségre vonatkozó versenyzői nyilatkozat valótlannak bizonyul. o; A verseny hivatalos nyelve az angol és a magyar. A versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás az 1.0 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése. A VSZ érdemben a verseny kezdő időpontját megelőző 8 napon belül már nem módosítható. p; A verseny hivatalos fizetőeszköze euro. q; Minden, a VSZ-ben és a versenyen meghatározott idő CET szerint értendő II; Időpontok: a; Regisztráció a versenyközpontban: Péntek 12:00-18: Szombat 10:00-18: Vasárnap 08:00-12:00 b; Csónak ellenőrzés a versenyközpont mögötti felvonulási területen: Péntek 12:00-18: Szombat 10:00-18: Vasárnap 08:00-12:00 c; Fogadás az üdülőközpont színház épületében Vasárnap 16:00-

3 d; Ünnepélyes megnyitó az üdülőközpont színház épületében Gyülekező/közös fotó Vasárnap 18:00-19:00 e; Megnyitó Vasárnap 19:00-19:30 f; Sorsolás Vasárnap 19:30-22:00 g; Táborhelyek elfoglalása Hétfő 07:00-10:00 h; Verseny kezdete Hétfő 10:00 i; Verseny vége Szombat 08:00 j; Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó üdülőközpont színház épületében Szombat 14:00-17:00 III; Nevezés a; A versenyre kizárólag írásban, az alábbi elérhetőségeken lehet nevezni: a oldalon található online regisztrációs lap használatával. b; A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az esetleges hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásától a szervező a megadott címre küld értesítést, mely tartalmazza a nevezés véglegesítéséhez szükséges banki utalás adatait. c; A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan történik meg. A szervező tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra (1) kerül sor. d; A nevezés elbírálását a szervező nem köteles indokolni. e; A verseny részvételi díja (a továbbiakban: díj) EUR/csapat. f; A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan: -a pályabérleti, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját, -a parkolási és sátorozási díjakat, a kommunális költségeket, -a magyar állami és a verseny időszakára szóló balatoni horgászjegyet

4 -a szervezés és a lebonyolítás költségeit -a kötelező csónak és balesetbiztosítást, -a nyitó és záró napi étkezéseket, -az emlékérmek költségeit, valamint a trófeák költségeihez és a díjalaphoz magánszemélyekként történő hozzájárulást. g; A csapat nevezése akkor válik teljessé, ha a nevezési díj a regisztrációs visszaigazolásban megadott bankszámlaszámára teljes egészében megérkezik. A nevezés aktiválása az összeg beérkezésének időbeli sorrendjében történik. IV; Regisztráció a; Helye a versenyközpont fogadócsarnoka b; A regisztrációt megkezdeni csak minden szükséges dokumentum birtokában lehetséges, a folyamatot a teljesen kitöltött regisztrációs lap aláírása zárja. c; Valamennyi versenyzőnek át kell adni, illetve be kell mutatni az alábbi okmányokat és dokumentumokat a versenyszervező részére, melyek hiányában a versenyen történő részvétel nem lehetséges: d; Útlevél/jogosítvány/fényképes igazolvány e; Állami és területi horgászjegy kiadásához szükséges horgászati alapokmány f; A nevezési díj befizetéséről szóló banki igazolás g; A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia. h; A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. A VSZ elfogadási nyilatkozat a VSZ 3. sz. mellékletét képezi. i; Minden résztvevő karszalagot kap, melyet a verseny teljes időtartama alatt viselnie kell j; A szervezők minden csapat rendelkezésére bocsátanak egy úgynevezett vízálló biztonsági kártyát, mely a versenyzők számára minden szükséges információt, elérhetőséget tartalmaz k; A regisztráció során a csapat valamely tagja kihúzza a húzási sorrend számát l; Amely csapat a regisztrációt lekési, vagy annak lezárultát követően érkezik, a versenyen nem vehet részt, a befizetett nevezési díjat elveszíti V; Versenybíróság a; A szervező a verseny VSZ előírásai szerinti sikeres lebonyolítása érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a versenyszervezési igazgató, tagjai a főbíró helyettese, a mérlegelő versenybírók közül 2 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 4 fő. A Versenybíróság

5 döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt. A Versenybírósági és mérlegelő bírói névjegyzék a VSZ 4. sz. mellékletét képezi. b; A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, a szektorbírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van. A szektorbíróknak, a Versenybíróság további tagjainak és a stáb egyéb hivatalos tagjainak pedig a VSZ tárgyában jelzési kötelezettsége van a főbíró, vagy távollétében kijelölt helyettese felé. VI; Helyek sorsolása a; A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik a csapat kijelölt tagja által a regisztrációnál. A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat rajthelyet). b; A második körben a konkrét helysorsolásra a helyszíni Versenytérkép előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a konkrét rajthelyet tartalmazó (pl. B3) számot húz ki. Ezt a versenytérkép alapján azonosíthatja. A sorsolás menete alatt a helyszíni mágnestérképre a rendezők a már sorsolt csapat névzászlaját annak rajthelyére folyamatosan felrakják. Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a kisorsolásra kerülő helyek száma és elhelyezkedése a Versenybíróság döntésének megfelelően módosul. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a Versenytérkép alapján történik. c; A kisorsolt horgászhelyeket elfoglalni :00 előtt TILOS d; A kihúzott helyek visszadobására nincsen lehetőség e; Az adott versenyre vonatkozó szektor- és pályabeosztást, a kihelyezett bójákat, valamint a főbb információkat tartalmazó Hivatalos versenytérkép a verseny weboldaláról letölthető. E versenytérkép a VSZ 5.sz. melléklete, előzetes közzétételére legkésőbb március 15-éig sor kerül. VII; Csapat a; Egy csapat minimum 2, maximum 3 teljes értékű tagból áll b; Nevezni kizárólag 18. életévét betöltött személynek lehet VIII; Felszerelés a; Egy csapat 4 bottal horgászhat, botonként 1-1 egyágú horoggal. b; Csapatonként 1 csónak használata megengedett. c; Halradar használata engedélyezett.

6 d; Minden csapatnak kötelessége minimum öt darab, minimum 80*120 cm-es pontyzsákkal rendelkeznie, melyben a halat biztonságosan le tudja tárolni a mérlegelésig. Pontyzsákot a szervező nem biztosít. e; A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos használata. A legalább 2 db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1x1 cm alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett. Az előírás szerinti 2 db, minimum 60x100 cm-es belméretű halpaplan esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges! A pontymatrac használata a csónakokban is kötelező, továbbá minden halnál kötelező - lehetőleg színtelen - halszáj-fertőtlenítő fotózás utáni használata is. IX; Csónak és vízi rendészeti szabályok a; A versenyzők biztonsága érdekében a szervezők a weboldalon nyilvánosságra hozott műszaki követelmény és felszerelési lista alapján ellenőrzik a versenyzők által használni kívánt csónakok és azok tartozékainak meglétét, állapotát. b; A csónakoknak meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak előírt feltételeknek. Ezek a feltételek feltüntetésre kerülnek a weboldalon. c; A versenyen csak és kizárólag a regisztráció során ellenőrzött és megfelelő minősítést elnyert csónak használható. d; Amennyiben a szervezők hiányosságokat találnak a csónak felszerelésében az ellenőrzést megszakítják. Ekkor a versenyzőnek egy alkalommal lehetősége van jelzett a hiány/hiányosságok pótlására, melyhez segítséget ad a helyszínen a kitelepült szakkereskedés. Amennyiben a másodszori vizsgálat is hiányosságokat tár fel, úgy a csapat a versenyből automatikusan kizárásra kerül és a nevezési díjat is elveszíti. e; A versenybírók az ellenőrzést követően kiállítanak egy okmányt, mely tanúsítja a csónak és tartozékai meglétét, azok megfelelő állapotát. f; A szervezők által ellenőrzött csónakokat egy egyedi azonosító jelzéssel ellátott plombával látják el, amelyet a verseny befejezéséig tilos eltávolítani. g; A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróbaszerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat és az ekkor feltárt hiányosságok szintén azonnali kizárást vonhatnak maguk után. h; Csónak ellenőrzés a versenyközpont mögötti felvonulási területen: Péntek 12:00-18: Szombat 10:00-18: Vasárnap 08:00-12:00 i; A csónak nem lehet hosszabb, mint 5 méter.

7 j; Felfújható gumicsónak használata engedélyezett. k; A versenyen kizárólag elektromos motor használható. l; A csónak maximális sebessége 15 km/h lehet. m; Kötelező felszerelések a csónakban: -két evező, -két mentőmellény, melyen világító rúd és síp található, -horgony, mely minimum 5 kg súlyú, -24 méteres kötél, melynek vontatószemmel kell rendelkeznie, -ködkürt n; Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező. Ennek elhagyása első esetben figyelmeztetést, második esetben kizárást eredményez. o; A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos, e szabály megszegése azonnali kizárást von maga után. p; A csónakot a parton megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell. q; A csónakban aludni szigorúan tilos! r; A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 1 csónak lehet vízen, de a csapatok akár 2 csónakkal is rendelkezhetnek, ugyanakkor egyszerre csak 1 lehet vízen, a másik pusztán biztonsági tartalékként szolgálhat, melyet ugyanúgy ellenőriztetni kell a regisztráció során. s; Csónak cserét megelőzően a versenybírót értesíteni kell. t; A Balatonon érvényben lévő viharjelzésre érvényes szabályokat kötelező betartani. A viharjelzésre vonatkozó szabályok a verseny honlapján megtalálhatóak. u; A tóban fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos és figyelmeztetést követően kizárást von maga után X; Hivatalos versenyszabályok a; A verseny hivatalos kezdetét dudaszó jelzi, melynek ideje :00 b; A verseny hivatalos végét dudaszó jelzi, amelynek ideje :00 c; A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a többi horgászt fényés laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett.

8 d; Csalizni és etetni élőcsali kivételével minden, nem környezetkárosító anyaggal lehetséges e; Egyidejűleg 4 botot lehet használni, de további felszerelt tartalékbotok tartása lehetséges, arra az esetre, ha valamelyik aktív bot sérülne. f; Amennyiben a versenybíró észleli, hogy a 4 megengedett boton kívül további bot is felhasználásra került, akkor az érintett csapatot a Versenybíróság azonnal kizárja a versenyből. g; A halak fárasztása a lehetőségekhez képest a szomszédos csapatok zavarása nélkül történjen. Ismételt, a szomszéd csapat által nem engedélyezett szektorátlépésnél a figyelmeztetés után kizárás következik. h; A verseny vége előtt megakasztott hal beleszámít az eredménybe, amennyiben az 60 percen belül megszákolásra kerül. XI; Horgászati szabályok alkalmazása a; A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők, a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak. b; Abban az esetben, ha a behúzás során az egymás szomszédságában lévő csapatok megsértik a szomszéd csapat területét, akkor a versenybírót kell felkérniük az adott helyzet rendezésére, melynek során a döntése mindkét fél számára kötelező. c; A kijelölt verseny területet a csapatból egyidejűleg egy fő hagyhatja el. d; A kijelölt táborhelyen minden esetben egy főnek ott kell tartózkodnia. e; A horgászhelyen bója elhelyezése lehetséges, maximum 4 db/ csapat, de azok eltávolítása a verseny végén kötelező. f; A szomszéd csapat bójájától 25 méteres körzeten belül nem lehetséges saját bója elhelyezése, valamint a szomszéd csapat bójájára való ráhúzás sem. g; A világító bója használata engedélyezett, azonban zöld jelzőfény használata nem megengedett. h; Maximális behúzási távolság 300 méter lehet, melyet a szervező által elhelyezett bóják jelölnek. i; Aki ezen a távolságon túlhúz, első esetben figyelmeztetésben részesül, következő esetben kizárásra kerül. j; Halfárasztáskor a versenyző a szektorát elhagyhatja és a bójáján túlléphet. k; Amennyiben a versenyzők határvitáikat nem tudják eldönteni a versenybíró jelöl ki egy képzeletbeli határt, mely nem átléphető egyik fél részéről sem. l; Minden határvitát illetően a versenybíró döntése mindenkire nézve kötelező erővel bír. m; Etetőhajó használata a verseny időtartama alatt szigorúan tilos. XII; A verseny területének helyi szabályai

9 a; A kihúzott terület elfoglalását követően a csapatok kötelesek a hely megfelelő tisztántartásáról és a környezet védelméről gondoskodni, majd a helyet olyan állapotban elhagyni, mint ahogyan azt elfoglalták. b; A táborhelyen tüzet rakni szigorúan tilos, kivéve az arra hatóságilag kijelölt helyeken. Kemping gáz használata engedélyezett. c; Táborozni kizárólag a szervező általa az arra kijelölt helyen lehetséges. d; A csapatok gépjárművei kizárólag a be-, illetve kipakolás ideje alatt mozoghatnak a verseny területén a verseny biztonsága és a szabálytalanságok lehetőségének elkerülése érdekében. e; Az autóikat tárolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyen lehetséges, azzal a verseny ideje alatt a versenypályán nem mozoghatnak. f; A versenyzőknek lezárt műanyag zsákban kell gondoskodniuk a szemét összegyűjtéséről, melyet a szervezők a verseny befejezését követően elszállítanak. XIII; Mérlegelési szabályok a; A verseny ideje alatt a szervezők folyamatos mérlegelést biztosítanak. b; A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és fotózási, adatfelvételi folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni. c; A versenyző kötelessége minden kifogott és értékelhető hal jelentése a területileg illetékes versenybíró felé SMS-ben a Fish szó és a szektor nevének elküldésével. Pl.: Fish C2 d; Kifogástól a mérlegelésig a halat a VSZ szerint meghatározott minőségű - pontyzsákban kell tárolni, megfelelő vízmélységben. e; A mérlegelés kizárólag a versenybíró, a szervező által rendelkezésre bocsátott és a csapatoknak bemutatott eszközzel végezheti, ellenkező esetben az nem számítható be az eredménybe. f; Mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és további egy, a szervező által akkreditált személynek. g; A mérésről készült dokumentációt (fogás időpontja, versenyző neve, kifogott hal súlya), a csapat egyik tagjának is aláírásával hitelesítenie kell. h; A versenyzők felelőssége ellenőrizni a feltüntetett adatok helyességét. i; A mérés hivatalos dokumentálását követően fénykép készül minden kifogott halról úgy, hogy az egyik versenyző kezében tartja a halat, míg a másik mellette a szektortáblát, rajta a feltüntetett szükséges adatokkal. j; Mérlegelés során elsőbbséget élvez a versenybíró által a verseny dokumentálása céljából készített fotó, majd ezt követően kerülhet sor privát felhasználású fényképek készítésére, de a halat a versenybíró jelenlétében a fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni.

10 k; A dokumentációt módosítani csak ellenjegyzéssel lehet. l; Amennyiben eltérés tapasztalható a versenyzőnél és a bírónál található mérlegelési lapok között, úgy a bírónál lévő mérlegelési lap bejegyzése érvényes. m; Mérlegelést követően a versenybíró a beszerzett dokumentációt és fényképeket továbbítja a szervezési központba, ahol rögzítésre kerülnek ezek az adatok. n; Minden körülmények között a legfontosabb a hal biztonsága, ezért körültekintően kell a fotózást és a visszaengedést is intézni. o; A mérlegelést követően, a versenybíró jelenlétébe, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell engedni a halat. p; A 15 kg feletti méretű, a verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra. XIV; Értékelés a; A versenyben kizárólag csak a ponty számít, amelynek súlya eléri vagy meghaladja az 5 kg-ot b; A verseny abszolút győztese, a súlyra legtöbb értékelhető halat kifogó csapat. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott halak nagyobb átlagsúlya. A további helyezések megállapítása is a megszerzett pontok száma szerint történik, de ha a kijelölt szektorok legtöbb pontot elérő csapatai nincsenek az abszolút első három helyezett között, akkor különdíjban (szektorgyőztes) részesülnek. c; A verseny időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás érdekében valamennyi csapat kb. 12 óránként számítógépes eredményfeldolgozási tablót (a továbbiakban: tabló) kap a verseny aktuális állásáról. E tabló a térkép és a rajtlista segítségével beazonosíthatóan tartalmazza a csapatok teljesítményeit, minden második eredményközlésnél az összsúlyon kívül figyelemmel a halfajok beazonosítására, a darabszámra és az átlagsúlyra is. Itt nyílik lehetőség a csapatok saját eredményeinek ismételt összevetésére is a náluk maradó értékelőlapon feltüntetett fogásokkal. d; A hivatalos végeredmény napján (szombat) a 14:00-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre. Óvást benyújtani legkésőbb :00-ig lehetséges! XV; Díjazás szabályai a; Díjazás: -I. Kupa, Oklevél EUR -II. Kupa, Oklevél EUR -III. Kupa, Oklevél 5.000EUR -Legnagyobb hal: Kupa, oklevél EUR

11 -viszont, ha ez hivatalos (MOHOSZ által ig nyilvántartott) magyar rekord, akkor a díjazás további EUR -Szektor I. *Kupa, Oklevél *Pénznyeremény 1.000EUR *A szektorszponzor tárgy nyereménye 500EUR értékben -Szektor II. *Kupa, Oklevél *A szektorszponzor tárgy nyereménye 500 EUR értékben -Szektor III. *Kupa, Oklevél b; A fent felsorolt díjakat a szervezők minimum 100 csapat nevezése esetén tudják biztosítani ellenkező esetben ezeknek mértékét arányosan csökkenti. c; Egy csapat egy díjat nyerhet, ide nem értve a legnagyobb hal díját. Holtverseny esetén a nagyobb átlagsúllyal rendelkező csapat nyeri e díjat. d; Abban a nem várt helyzetben, ha egy szektorban nem történik halfogás, akkor a szektor első három díja kisorsolásra kerül a szektorban lévő csapatok között. XVI; Óvás: a; Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Óvást csak írásban; a részfeldolgozások tekintetében a következő tabló átadásáig, a csapatokra vonatkozó végeredmény, vagy egyéb versenyesemény tekintetében pedig annak előzetes közlésétől számított 2 órán belül lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek. b; A verseny megkezdése után a VSZ értelmezésére nincs lehetőség, e szervezők ezt az elvi lehetőséget a regisztráció folyamán biztosítják. c; Ha a versenyző szabálytalanságot észlel és azt óvásként bejelenti (a bizonyításhoz előny, ha dokumentálni tudja fényképpel vagy videofelvétellel), akkor az ügy kivizsgálásra és 12 órán belül, de legkésőbb :00ig lezárásra. d; Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 100. e; A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza. XVII; Vis Maior

12 a; A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett összeg visszajár, s azt a szervező 30 napon belül visszautalja a megadott bankszámlaszámra. Ezen okon túl a már befizetett nevezési díj a csapatok tetszőleges okból történő visszalépése esetén sem jár vissza! b; A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről különösen a nem várt és orvosilag igazolt betegség, a rendőrség által igazolt baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a főszervező részéről különösen a nem megfelelő vízállás, továbbá külső szennyezés esetén a vízminőség hatóságilag minősített hirtelen romlása. c; Amennyiben a főszervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50%-ának letelte előtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége. XVIII; Kizárási szabályok a; A kizárással valamennyi esetben az az addig elért eredmény is törlődik. b; Szándékos cselekménnyel közvetlenül-, illetve közvetve összefüggő halpusztulás, vagy halcsonkítás, továbbá a hal megjelölése azonnali kizárást von maga után. c; Azonnali kizárással jár a csapatban nem regisztrált személy csónakban tartózkodása d; Figyelmeztetés utáni kizárással jár a csónak nem megfelelő használata. e; Azonnali kizárással jár a másodfokú viharjelzés ideje alatt történő csónakhasználat. f; Figyelmeztetés utáni kizárással jár, amennyiben a verseny ideje alatt a versenybírók megállapítják, hogy a csónak nem felel meg a biztonsági előírásoknak. g; Bármilyen VSZ szerinti, illetve egyéb hal- vagy környezetvédelmi szabályszegés esetén a figyelmeztetés utáni ismétlés vagy egyéb szabálytalanság. h; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár bármilyen a versenybírók vagy segítőik felé irányuló vesztegetési kísérlet. i; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár, amennyiben a csapat nem az által fogott halat kívánja beleszámíttatni az eredménybe (hozott hal) j; Többszöri figyelmeztetésben részesített rendbontás, mértéktelen alkoholfogyasztás, nem sportemberhez méltó magatartási szabályok súlyos megszegése miatt. k; Bármilyen külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után. l; A nem horoggal fogott hal azonnal kizárást von maga után. XIX; Felelősség

13 a; A szervezők a verseny időtartama alatt elszenvedett kárért, balesetért felelősséget nem vállalnak, minden egyes felszerelés (csónak, stb) használata kizárólag saját felelősségre történik. Baleset, illetve káresemény bekövetkezésekor a regisztráció során kötelezően kötött baleset- és felelősségbiztosítás szerződési feltételei az irányadóak. b; A versenyző a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszi a kockázatokat és a szabályrendszer be nem tartásából eredő felelősség nem terheli a szervezőt. XX; Marketing és média a; A csapatok kötelesek a szervező által akkreditált média munkáját segíteni, riportot adni, fotó és filmfelvétel lehetőségét biztosítani. b; A versenyzők a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszik, hogy róluk videofelvétel vagy fotó készülhet, amelyek szabadon megjelenhetnek a médiában. c; Saját felvételek hivatalos megjelenítése a szervező írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. d; A versenyen készült felvételeket a verseny szervezőjének kérésére a versenyzők kötelesek eltávolítani a médiafelületekről. e; Jelen Versenyszabályzatot elkészítése az EPBC szabályrendszerének felhasználásával, az EPBC VSZ 98. pont szerinti engedély birtokában történt meg. A versenyszabályzatot (5.0 verzió, kelt , 11 oldal) a szervező és a szervezők nevében, IBCC főbíróként jóváhagyom és kiadom: Budapest,

A megnyitó helyszínét csak 15-óra után lehet elhagyni.

A megnyitó helyszínét csak 15-óra után lehet elhagyni. III. NEMZETKÖZI KEY TELEKOM BALATONI BOJLIS HORGÁSZVERSENY 2015 április 11-18. Tervezett program: 2015. április 11. szombat: 10:00 Ünnepélyes megnyitó - Tat Kávézó, Révfülöp (46 49'33.18"É,17 37'44.99"K)

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

Székesfehérvár Rally 2015.06.12-14. TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6.

Székesfehérvár Rally 2015.06.12-14. TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6. TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 9. oldal 8., ÜZEMANYAG 9.

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS 1 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: (06-1) 460-6825 Fax: (06-1) 252-3296 E-Mail:

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA. Érvényes 2010.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA. Érvényes 2010. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

Porrogszentkirály 2015. július 18-19.

Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 7x görbe Kupa Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 1 Szállás lehetőség: Csurgó kollégium: Sikesdi Endréné Tel: 30/701-1623 Csurgó kollégium: Bertalan Marliees Tel: 30/480-4325 Porrogszentkirály, Öregtölgy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014. november 3-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősség ű Társaság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21.

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21. 1 2 3 4 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 6. oldal 2., RENDEZÉS 6. oldal 3., PROGRAM 7. oldal 4., NEVEZÉSEK 9. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 13. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 13. oldal 7., GUMIABRONCSOK 14. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

BÜKFÜRDŐ RALLYE 2014 Bükfürdő, 2014. május 9-11.

BÜKFÜRDŐ RALLYE 2014 Bükfürdő, 2014. május 9-11. 2 3 4 5 6 FIGYELEM! 7 ISMÉT! RALLYE2 NAPI LICENCE Ha szeretnél belekóstolni a Rallye2 Bajnokság versenyébe, itt a remek alkalom! RALLYE2 NAPI LICENCE Rövidebb időre, azaz egy alkalomra, versenyre szól,

Részletesebben