Környezetvédelem. Vízmínıségvédelem. Vízkészletgazdálkodás. Felszíni vizek védelme. Vízkeretirányelv - EU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem. Vízmínıségvédelem. Vízkészletgazdálkodás. Felszíni vizek védelme. Vízkeretirányelv - EU"

Átírás

1 Környezetvédelem Vízmínıségvédelem Vízkészletgazdálkodás Felszíni vizek védelme Vízkeretirányelv - EU

2 Víz Halmazállapot Amfoter jelleg Nagy fajhı és párolgáshı Oldószer Idegen anyagok: Oldott gázok Oldott sók és szervesanyagok Lebegı szennyezések

3 Oldott gázok: O 2 : Csak fizikailag kis mértékben oldódik Biológiai eredető nagyrészben. CO 2 : Fizikailag és kémiailag is oldódik (CO 3 ;HCO 3 ; szabad CO 2 ) H 2 S: anaerob bomlásjelzı, természetesen csak ásványvízben fordul elı, Kis koncentrációban méreg a legtöbb állat számára. NH 3 : Kémiailag is oldódik a vízben, szerves anyagok bomlására utal CH 4 : Békés, Szolnok és Hajdú-Bihar megyében mélységi vízekben fordul elı.

4

5 Vizek minısége Vízforrások: Csapadékvíz Felszíni vízek Felszín alatti vizek,

6 Csapadékvíz Oldott gázok, (CO 2 -N 2 ) Légkörbıl kimosott szennyezı anyagok, por, radioaktív részecskék Erısen savas kémhatású lehet (vö. füstgázok) mikroflóra

7 Felszín alatti vizek Talajvíz: vízzáró réteg fölötti vízréteg, legveszélyezetebb vízforma Rétegvíz (ártézi víz v. mélységi víz): két vízzáró réteg között. Vasat és CO 2 tartalmaznak Csíramentes oldott sótartalom mg/l mg/l ig (1000mg/l felett ásványvíz),ha hımérséklete meghaladja a 30 o C ot termálvíz

8 Felszíni vizek Átl mg/l sótartalom Folyók Tavak Tengerek: Na, K, Cl, SO 3,

9

10 vízminıség fizikai hımérséklet kémiai Vízben oldott gázok biológiai Élılény társulások sőrőség Felületi feszültség átlátszóság Lebegı anyag koncentráció Szag, íz Oldott sók Halobitás, Vezetıképesség PH keménység Szervesanyag tartalom Biokémiai oxigén igény Toxicitás Bakteriológiai vízminıség BOI, KOI, Szaprobitás, Trofitás TBOI

11

12 Kémiai és fizikai vízminısítés I. osztály II. osztály III. osztály Tiszta, ökológiai követelményeket kielégíti Kissé szennyezett, mőszakilag bonyolultabb tisztítást igényel Szennyezett, ökoszisztémát károsítja

13

14 Vizek minıségének integrált követelményrendszere komponensek Vízhımérséklet C o Fajlagos vezetı képesség Összes oldott anyag /mg/l/ ph Kívánatos határértékek I.osztály ,5-8 Tőrhetı határértékek II. osztály ,5-8,5

15 Oldott oxigén mg/l Összes keménység CaO mg/l Nitrátion mg/l szulfátion Vas mg/l Olajfedettség % ,

16 Bisel - (Belgium) Biotic Index at Secondary Education Level Biotikus Index a Középiskolai Oktatásban Mintavétel a folyóból szabványos hálóval A minta mosása, szelektálása A makroorganizmusok számbavétele, meghatározása mikroszkóp segítségével A táblázat kitöltése- bisel index meghatározása

17 A szennyezés hatásai Kommunális szennyvíz Ipari szennyvíz szennyvíztisztítás

18 Szennyvíztisztítás vázlata

19

20 Szennyezı források jellemzıi A keletkezı összes szennyvíz mennyiségének többségét és a szennyezı anyagok nagyobb hányadát is a települési közcsatorna-hálózatok kibocsátásai teszik ki. Ezek közül kiemelkednek az összes települési kibocsátások kétharmadát kitevı fıvárosi és megyei jogú városi szennyvízkibocsátások. Jelentıs az ipari, mezıgazdasági és egyéb intézményi szennyvízkibocsátás is. Magyarország a közmőves ivóvízellátás területén a nemzetközi összehasonlítást is figyelembe véve jó mutatókkal rendelkezik, a lakosság mintegy %-a él közmőves vízzel ellátott területen. Ugyanakkor a csatornázott területen élı lakosok számaránya mintegy 57 %, az ún. közmőolló 40 %-os. A felszíni vizekbe vezetett szennyvizek és használt vizek mennyisége a víztakarékossági intézkedések, valamint a termelés visszaesése miatt csökkent ugyan, de a szennyvizek jelentıs részét egyáltalán nem, vagy nem kielégítı hatásfokkal tisztítják. A szennyvíztisztítás során keletkezı iszapok kezelése, ártalommentes elhelyezése általában nem megoldott.

21 Szennyvíztisztítás Szennyvizek tisztítása Természetes eljárások: - hígítás - szennyvízöntözés - talajszőrés - tavas szennyvíztisztítás A természetes eljárású szennyvíztisztítás a természet öntisztító képességén alapul. A befogadókban lévı mikro- és makroszervezetek bontják le a szerves anyagokat, és a N, P vegyületek visszatartására is alkalmasak. Hígítás: Élıvizeink öntisztító képességük határáig a szennyezıanyagokat képesek lebontani Szennyvízöntözés: Barázdás öntözéső, nyárfás területre, elıtte 1/2 óra pihentetés kell. Talajszőrés: 50 mm-es vízréteg átszivárgását lehetıvé tevı vízáteresztı képességő szemcsés talaj és 2,0 m-es maximális talajvízszint.

22

23 Szennyvíztisztítás 2. Biológiai eljárások A természetben végbemenı folyamatokat felgyorsítják azáltal, hogy a lebontó szervezetek számára kedvezı körülményeket biztosítanak. Csepegtetıtestes tisztítás: szilárd, porózus anyagon megtelepülı biológiai hártyában élı szervezetek aerob úton bontják el az ülepített szennyvíz lebegı, oldott, szerves szennyezıdéseit. Csepegıtestek: a) kisterheléső b) nagyterheléső c) merülıtárcsás a.) Lökésszerően adagolt kis mennyiségő szennyvizet tisztít. b.) Oxigéndús utóülepített szennyvizet dolgoz fel. c.) Mőanyag tárcsa forog, közben átfolyik rajta a szennyvíz. A tárcsán vannak a mikroorganizmusok. Eleveniszapos tisztítók: Oxigénbevitel levegıztetéssel medencébe vezetve, melyben a tápanyag és a mikroorganizmusok diszperz rendszert alkotnak. (flokuláció)

24

25

26

27

28 Szennyvíztisztítás 3. Bakterológiai szennyezések A szennyvízben lévı károkozókat, fertızı baktériumokat jelenti, melyek az emberre és haszonállatokra veszélyesek. A vizsgálatok eredményének függvényében kell eldönteni szükséges-e a fertıtlenítés. Fertıtlenítés Klórgázzal (Cl 2 ) történı fertıtlenítés a leggyakoribb a felszíni vízmővekben. Az indirekt klórozás szintén gyakori - a klórgázt oldóvízben elnyeletik - majd ezt a klóros vizet vezetik a "tisztavíz" medencébe.

29 Szennyvíztisztítás 4. Kémai eljárások: A települési szennyvizeknél az ülepítés hatásfokának növelésre, utókezelésére és fertıtlenítésére alkalmazunk kémia eljárásokat. A tisztító hatást minden esetben valamilyen vegyszer adagolásával érhetjük el. derítéses tisztításnál: csak indokolt esetben vegyszerekkel fertıtlenítésnél a közegészségügyi hatóságok döntése alapján - idıszakosan alkalmazzuk utókezelésnél:a biológiailag tisztított szennyvíz utókezelése a foszfor, nitrogén, és káros sók eltávolítását jelenti Egyszerően - természetes módon - is megoldható nádasok telepítésével. A nitrogéntartalom nitritté és nitráttá alakul - nitrifikáció. A kémiai eljárások során a szennyvíz foszfortartalmának csökkentésére alkalmazhatók. A foszfor kicsapása alumínium-szulfát vagy vas-szulfát adagolással valósítható meg.

30

31

32 Egyéb lehetıségek Membrános eljárások Facilitált diffúzió Ultraszőrés ( moláris tömegő anyagok leválasztására Elektrodialízis

33

34 Képek..

35 Vízkészletgazdálkodás Felszínivízek lefolyásszabályozása, tározása

36 Lefolyásszabályozás A vizek természetes lefolyása folyamatosan változik a vízgazdálkodás fejlıdése során a vízgyőjtın kifejtett emberi tevékenység hatására. A természetes vizkészletek hasznosított hányada egyre növekszik és egyre nagyobb az igény újabb és újabb vízkészletek hasznosíthatóvá tételére. A hasznosítható vízkészletek növelése a lefolyásszabályozással végezhetı. A lefolyásszabályozás hosszútávú folyamat, amely alapvetıen a vízgyőjtıterületen lévı természetes és társadalmi-gazdasági viszonyoktól függ.

37 A lefolyásszabályozás célja A lefolyás szabályozás célja a vízgyőjtı egészére kiterjedıen térben és idıben, mennyiségi, minıségi és energetikai összetevık szerint szabályozni a természetes vízkészletet és ezzel növelni a hasznosítható vízkészletet annak érdekében, hogy a vízkészlet-vízigény egyensúly a vízgyőjtıterületen folyamatosan biztosítható legyen. A lefolyásszabályozás tehát a készlet- igény egyensúly biztosításának készlet oldali eszköze

38 A lefolyásszabályozás fıbb módszerei A lefolyásszabályozás közvetlen módszerei : tározás vízátvezetés (víz export és import) folyócsatornázás töltésrendszer szennyvízvisszavezetés A lefolyásszabályozás közvetett módszerei : komplex vízgyőjtırendezés (erózióvédelem, vízmosáskötés, stb.) urbanizáció légköri vízgazdálkodás egyéb emberi hatások.

39 a víz import (vagy export) : amikor egy vizgyőjtın nincs elegendı hasznosítható vízkészlet (A vízátvezetés nemcsak arra alkalmas, hogy bizonyos vizigényeket mennyiségi szempontból elégítsen ki, hanem vízminıségi szabályozási szempontból is elınyös, erısen szennyezett folyók esetén a kisvízhozam higítására is használható.) folyócsatornázás : alapelve a nem kielégítı kisvízszintek megemelése a lefolyás mélységének növelésével, vízlépcsı sorozat építésének segítségével. kettıs célkitőzéső, egyfelıl növeli a tározókapacitást a vízgyőjtıterületen, másfelıl szabályozza a lefolyás energia tartamát azáltal, hogy állandósítja a vízlépcsık felvízszintjét. töltésrendszerek építése: a folyókat többé kevésbé meglévı medrükben és árterükben vezeti szennyvízbevezetés : negatív hatása van a lefolyásszabályozási folyamatra.. A szabályozás meglévı mértékét rontja, mivel a szabályozott rendszerbe érkezı használt vizek mennyiségileg és minıségileg is szabálytalan hatást fejtenek ki. A szennyvizek lehetnek tisztítottak vagy tisztítatlanok. Folyamat-szabályozási szempontból ez a kedvezıtlen módszer is alapvetı fontosságú.

40 TÁROZÁS

41 Tározók osztályozása Helyzetük, domborzatuk szerint hegyvidéki, dombvidéki (fıvölgyi, mellékvölgyi) síkvidéki (medertározó, hullámtéri tározó) Hasznosítás szerint egycélú, többcélú (ivóvíz, iparivíz, öntözıvíz, belvíz, árvíz) Üzemük jellege szerint állandó idıszakos

42 Tiszalök építés közben

43 Tiszalöki vízlépcsı és erımő

44 Tározók mőtárgyai völgyzárógát : biztosítja a víz felduzzasztását árapasztó : fölösleges árvíz levezetése üzemvízkivételi mő : üzemszerő vízkivétel Vízkormányzási mőtárgy fenékleürítı : tározótér teljes leürítése

45 Völgyzárógátak a völgy szorulatának szelvényét zárja el a vízszintet az eredeti árvízszint fölé emelve biztosítja a tározást beton súlygát íves betongát pillérgát kıgát földgát

46 Beton súlygát anyaga beton a víznyomást súlyával veszi fel A gátra ható erık : önsúly, víznyomás, felhajtóerı, talajreakció Keresztmetszete háromszög, a minimál háromszög csúcsa a legnagyobb vízszint

47 a., ívelt súlygát b., íves gát c., pilléres gát

48 Kıgátak A vízzárás: gáttesten (magszigetelés) gáttestben (homlokszigetelés) elhelyezett vízzáró felület biztosítja magszigetelés anyagai : vasbeton, szádpallók, aszfaltbeton, agyagtalaj homlokszigetelés : agyagréteg + szőrıréteg, hullámelleni védelem : lapburkolat

49 Földgátak

50 Árvízszintszabályozó mőtárgyak homlokbukós árapasztó oldalbukós árapasztó bukóaknás szifonos

51 Vízkivételi mővek vízkivételi torony üzemvízalagút zsilip

52

53

54 VÍZLÉPCSİK

55 A vízlépcsı valamilyen vízfolyás medrébe épített duzzasztómőbıl és a duzzasztott vizet hasznosító mővekbıl áll. Ezek: a vízerıtelep; a hajózsilip; egyéb mőtárgyak A vízlépcsı létesítésének célja és hatásai A vízfolyás medrébe épített zárógáttal (duzzasztómő) a gát méreteitıl függı vízszintkülönbséget lehet elıállítani. Ezt a lépcsıt azért hozzák létre, hogy: a duzzasztómő felett tárolják a vizet; a keletkezı duzzasztott szakaszon megszüntessék a hajózási akadályokat; a vízlépcsıbe épített vízerıtelep turbináival hasznosítsák a víz energiáját; öntözéshez, vagy vízellátáshoz megfelelı mennyiségő vizet kívánt vízkivételi szinten biztosítsanak

56 A duzzasztómő szelvénye felett a folyóvizet szállító mederbıl gyakorlatilag, állóviző tó lesz. A tárolt víz megnöveli a folyó környezetében a talajvízállást, elvizenyısítheti a mélyfekvéső területeket. A vízlépcsı felett átalakul a meder. A víz sebességének csökkenése következtében csökken a hordalék szállítóképesség, tehát a duzzasztott térben évtizedeken keresztül, az új egyensúlyi állapot beálltáig állandó feliszapolódássa1 kell számolni. Hatásai Átalakul a parti növényzet is. Az állandó duzzasztási szint közelében sőrő növényzet települ a partokra. Változás áll elı a partokon. A vízlépcsı létesítése után a partok kialakulását a duzzasztási szintek változásának sebessége és a hullámverés befolyásolja.

57 A vízlépcsı helyének kiválasztása és elrendezése a vízlépcsık duzzasztási szakaszai szorosan összeérjenek a vízlépcsıkkel folyamatosan rendezett, csatornázott folyó vizét jobban lehet hasznosítani, mint a természetes vízjátékú folyóét. A vízlépcsı telepítésére alkalmas szelvény kiválasztásához figyelembe veszik, hogy: - a vízlépcsı környezetében megfelelı áramlási viszonyok alakuljanak ki; - a meder anyaga alkalmas legyen a vízlépcsı építésére; - a meder alakulása kedvezı legyen a vízlépcsı elhelyezésére

58 Duzzasztómő A vizlépcsıt a folyó medrébe épített duzzasztómővel állítják elı. Szerkezete szerint a duzzasztómő lehet: állógátas; mozgó gátas; vegyes rendszerő

59 Az állógátas duzzasztómő beton, vasbeton vagy kıépítmény, amely a vizet mindenkor legalább koronaszintig duzzasztja. A mozgógát alépítményre épített, pillérek között mozgatható acél, vagy faszerkezet, amely felhúzható vagy leereszthetı. Ezáltal duzzasztása idıszakos és a duzzasztási szint a vízjárástól függetlenül változtatható. A vegyesgát magasított alépítményre szerelt mozgó gátszerkezet, vagy egymás mellé épített mozgó- és állógát.

60 A duzzasztómővel szemben támasztott követelmények : Legyen alkalmas az elıírt duzzasztási szint vagy szintek elıállítására. Bocsássa le kártétel nélkül a legnagyobb várható árvízhozamot. Legyen kezelhetı jégzajlás és állójég elıfordulásakor. Legyen alkalmas a duzzasztott mederszakaszon lerakódott hordalék lebocsátására. Ne akadályozza meg a halak vándorlását. Álljon ellen a duzzasztómővön átbocsátott víz romboló hatásának és akadályozza meg a mő alatt kialakuló káros szivárgást.

61 Állógát Állógát tervezésekor két igen fontos méretet kell megállapítani: a korona magasságát és az átbukási hosszát. Ez a két méret összefügg egymással, és a mértékadó árvízhozam figyelembe vételével határozandó meg.

62 Mozgógátak

63 tábláit m szélesre tervezik a szükséges átfolyási szélességet pillérekkel elválasztott nyílásokból állítják elı. A gáton négyféle módon ereszthetı le a víz : a., a teljesen leeresztett tábla felett bukik át a víz. b., a tábla alatt, c., alul-felül eresztik a vizet. Ezzel a vízeresztésekkel a duzzasztási vízszintet szabályozzuk. d., árvízi táblaállás (a táblát teljesen felhúzzák és a folyó vizét csupán a gát pillérei duzzasztják)

64 Közlekedés a duzzasztómő környezetében A duzzasztómő egyfelıl a hajózást akadályozza mivel a hajókat a hajózsilipen keresztül kell a felvízbıl az alvízbe, vagy fordítva átzsilipelni, másfelıl segíti azzal, hogy a duzzasztott tér lassú áramlású vizében felfelé menetben csökken a vontató energiaigénye. a duzzasztott folyószakaszon gyakorlatilag megszőnnek a gázlók, a hajózás legkellemetlenebb akadályozói.

65

66 Vizkivételi mővek Duzzasztómő környezetében azért építenek vízkivételi mővet, hogy a duzzasztott vizet mezıgazdasági vagy ipari hasznosítás érdekében öntözıcsatornába, vagy üzemvíz csatornába vezessék. A vizkivételi mővet úgy kell építeni, hogy minden üzemi vizszintnél: a szükséges vízhozam kivehetı legyen; hordalékszegény víz kerüljön a csatornába; a lerakódott hordalék a vízkivételi mő környezetébıl könnyen eltávolítható legyen.

67 A vízkivételi mő lehet: - szabad befolyású, - zsilippel zárható elágazás; - szivornyás vízkivétel; - szivattyus vízkivétel. Szivornyás vízkivételt akkor létesítenek, ha valamilyen magassági akadályon kell a vizet átemelni és a kis esésveszteség megengedhetı. Szivattyús vízkivételt építenek akkor, ha a vizet a duzzasztási szintnél magasabbra kell emelni.

68 A vízlépcsı részeinek üzeme A vízlépcsı részeit nem mindig egy szerv kezeli, de a részek kezelıinek munkáját egyeztetik. A többcélú duzzasztómő kezelése a vizügyi szervezet feladata. A kezelıi munka során: a vízjárástól és vízhasználatoktól függıen kezelik a mozgógát tábláit, tehát irányítják a duzzasztást és vízeresztést; szükség esetén a táblák megfelelı kezelésével a lerakódott hordalékot elmosatják; jégveszélyes idıben gondoskodnak a kártétel nélküli jégleeresztésrıl és a mő jég elleni védelmérıl; karbantartják az épitményt, a fémszerkezeteket és a gépi berendezéseket; vezetik a duzzasztómő üzemelésével.kapcsolatos okmányokat; - közlik - elıírás szerinti idıközökben - a duzzasztás üzemi adatait és a vízállás adatokat.

69 A mő üzem közbeni állapotát idıszakonként ellenırzéssel vizsgálják. geodéziai mérésekkel meghatározzák az építménynek teljes, valamint az építmény különbözı részeinek egymáshoz viszonyított süllyedését, billenését és elfordulását vizsgálják a szivárgás és áramlás okozta kiüregelıdéseket, az ezek következtében elıálló repedéseket és töréseket. Üzem közben leggyakoribb károsodás a kiüregelıdés. Oka : az altalaj egyenetlenségeibıl adódik és építési hibában kereshetı Felderítésükre a duzzasztómő környezetében szivárgásellenırzı talajvíz észlelı kutakat, a mő alépítményébe pedig víznyomás ellenırzı kutakat létesítenek.

70 Víztelenítés szükséges egyes fémszerkezetek festéséhez és egyéb javítások elvégzéséhez. A duzzasztómővet ideiglenes zárószerkezettel tábla nyilásonként víztelenitik.

71 Békésszentandrás

72

73

74 A felszíni vizek védelmének új szabályozása

75 A szabályozás célja A felszíni vizek minıségének védelme A felszíni vizek jó állapotának elérése és megırzése A jelenleg hatályos szabályozási rendszer megújítása Jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése

76 A szabályozás alanyai A felszíni vízbe közvetlenül, a felszíni vízbe közvetve (közcsatorna hálózaton keresztül) szennyvizet vezetı kibocsátók (bizonyos paraméterek esetén)

77 Betartandó fıbb EU Irányelvek A Tanács 76/464/EGK irányelve az egyes, a Közösség vizeibe kibocsátott anyagok által okozott szennyezésrıl és vonatkozó leányirányelvei A Tanács 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezelésérıl A Tanács 96/61/EK irányelve az integrált szennyezés-megelızésrıl (IPPC Irányelv) A Tanács 2000/60/EK Víz Keretirányelve

78 A szabályozás eszközrendszere 240/2000. (XII. 23.) Korm. r. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyőjtıterületük kijelölésérıl 203/2001. (X. 26.) Korm. r. a felszíni vizek védelmérıl KÖM-KöViM miniszter 9/2002.(III.22.) sz. együttes rendelete a vízszennyezı források kibocsátási határértékeirıl és egyes kibocsátási határértékek megállapításának szabályairól A KöM miniszter7/2002.(iii.1.) sz. rendelete a használt és szennyvizek kibocsátásnak mérési, ellenırzési és adatszolgáltatási feltételeirıl 204/2001. (X. 26.) Korm. r. a csatornabírságról

79 A határérték rendszer (külön miniszteri rendeletekben) Szennyvíz-kibocsátási (emissziós) határértékek: Területi határértékek Technológiai határértékek Befogadó vízminıségi (immissziós) határértékek (ivóvíz termelésre és haltenyésztésre használt felszíni vizek)

80 Általános területi határértékek 32 komponens 3 területi kategória: érzékeny területek (Balaton, Velencei-tó és Fertı-tó vízgyőjtı területe) ivóvízbázisok egyéb területek

81 Felszíni vízi környezetbe kibocsátott szennyvizek területi határértékei, vízminıségvédelmi területi kategóriák Sorszám Megnevezés 1. Balaton és vízgyőjtıje Határérték mg/l 2. Ivóvízbázisok és üdülıterületek 3. Általános Szennyezıanyagok 1. Dikromátos oxigénfogy. KOI Biokémiai oxigénigény BOI Összes nitrogén N össszes (1) Összes foszfor, P összes ph 6,5 alatt 6,5 alatt 5 alatt 8,5 felett 9 felett 9 felett 6. Összes lebegıanyag Vas Mangán Szulfidok 0,01 0, Aktív klór Extrahálható anyagok (ásványi, növényi és állati eredető olajok,zsírok) Colifonszám(i=individuum=egyed) (2) 10 i/cm 3 10 i/cm 3 10 i/cm 3 Veszélyes és mérgezı anyagok 13. Fluoridok Fenolindex 0,1 0, Adszorbeálható szerves halogén vegyületek klórban kifejezve (AOX ) 0,1 0,1 0,5 16. Btex (benzol, toluol, etilbenzol, xitol) 0,05 0,05 0,1 17. Policiklikus aromás szénhidrogének ( 0,0002 0,0002 0, Arzén 0,1 0,1 0,5 19. Bárium 0,3 0,3 0,5 20. Cianid, könnyen felszabaduló 0,1 0,1 0,2 21. Összes cianid Ezüst 0,01 0,01 0,1 23. Higany 0,001 0,001 0, Cink Kadmium 0,005 0,005 0, Kobalt Króm VI 0,1 0,1 0,5 28. Króm 0,2 0, Ólom 0,05 0,05 0,2 30. Ón 0,3 0,3 0,5 31. Réz 0,5 0, Nikkel 0,5 0, Toxicitás Tesztek (3) Egyéb 34. Hıterhelés A hatóság a befogadó érzékenysége alapján egyedi határértéket ír elı (4) (1) A Velencei-tó és a Fertı-tó és vízgyőjtıje területén az 1. kategória határértéke érvényes. (2) A közegészségügyi hatóság által fertıtlenítésre kötelezett üzemek esetében elıírandó határérték. (3) Alkalmazható tesztek a felügyelıségi határozat szerint =Hal teszt, Alga teszt, Daphnia teszt, csíranövény teszt) (4) A hıterhelet víz felszíni befogadóba vezetésére elıírt egyedi kibocsátási határérték megállapítása során a befogadóra vonatkozó ökológiai és

82 Technológiai határértékek A BAT-on alapulnak Települések szennyvízelvezetésével, szennyvízkibocsátásával kapcsolatos technológiai határértékek Vízre különösen veszélyes anyagok kibocsátásának technológiai határértékei (I. listás anyagok) Egyéb technológiai határértékek

83 Az engedélyezés és a szankcionálás rendje A szennyvízkibocsátással kapcsolatos követelményeket a kibocsátó számára: a) vízjogi engedély köteles tevékenységek esetében a felügyelıség szakhatósági állásfoglalása alapján, a vízjogi engedélyben b) a külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében az egységes környezethasználati engedélyben, a környezetvédelmi engedélyben, vagy a környezetvédelmi mőködési engedélyben

84 Az engedélyezés és a szankcionálás rendje Technológiai határértékkel szabályozott komponens esetén csatornabírság nem szabható ki. Átvállalás esetén a szolgáltató levonhatja a más által kifizetett bírság összegét Szennyezés csökkentési program megvalósítása esetén a bírság csak 5 % Türelmi idı alatt fokozatos bevezetés Türelmi idı lejárta után 100 % + 1 év - korlátozás, bezárás!

85 Az ellenırzés és az adatszolgáltatás rendje (min.r.) A 15 m 3 /d fölötti kibocsátók, és a veszélyes anyagokat, a bıripari, vegyipari és fémmegmunkálási eredető szennyvizeket kibocsátó üzemek a külön jogszabályban meghatározottak szerint önellenırzésre kötelezettek az engedélyben szereplı komponensek tekintetében Az önellenırzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvízkibocsátás jellemzıirıl és a technológiai folyamatok üzemvitelérıl évente összefoglaló jelentést készíteni! A veszélyes anyagok kibocsátásairól a felügyelıség köteles nyilvántartást vezetni!

86 Hatálybalépés A Kormányrendelet január 01-én, meglévı létesítmények esetében a létesítményre vonatkozó türelmi idık leteltekor Új létesítmények engedélyezése a rendelet kihirdetését követı 60. naptól Bírságolás: december 31-ig a 3/1984. OVH Rend. szerint Technológiai határértékek külön jogszabály rendelkezései szerint (legalább 5 évente)

87 Víz Keretirányelv (2000/60/EK) EU - Twinning Projekt Víz Keretirányelv

88 Bevezetı Nem egyértelmő, részben átfedı és nem összehangolt irányelvek, rendelkezések és nemzeti célok Harmonizálás szükséges EU Víz Keretirányelv december 22-én lépett hatályba Európára kiterjedı minıségi célkitőzések

89 A célok tekintetében ambíciózus és kötelezı, az eszközök tekintetében rugalmas Az irányelv (ambíciózus( ambíciózus?) környezeti célokat tőz ki, jogilag kötelezı és alkalmazható módon Az irányelv lehetıséget biztosít az ezen célok eléréséhez használt eszközök választására EU-COM segíti a tagállamot a megvalósítás folyamatában

90 Koncepció Intézkedések a Víz Keretirányelv keretében Összes többi intézkedés ko-ordinálása ordinálása ivóvíz fürdıvíz települési szennyvíz nitrátok IPPC & egyéb ipari kibocsátások lerakók vegyi anyagok (76/464) növényvédı- szerek szennyvíz- iszap biocidek

91 Kulcsfontosságú célkitőzések Felszíni és felszín alatti vizek védelme holisztikus módon Jó minıség ( jó állapot ) elérése re Integrált vízgazdálkodás a vízgyőjtıkön Kibocsátás szabályozás és vízminıségi elıírások kombinált megközelítése, plusz a különösen veszélyes anyagok kiküszöbölése Gazdasági eszközök: gazdasági elemzés; az árak helyes meghatározása a víz körültekintı használatának ösztönzése Polgárok és döntéshozó bevonása: nyilvánosság részvétele

92 Európai vízgyőjtık

93 Környezeti célkitőzések Felszíni vizek Romlás megakadályozása; jó ökológiai és kémiai állapot; veszélyes anyagok megszüntetése; Helyreállítás Felszín alatti vizek Romlás megakadályozása; Jó minıségi és mennyiségi állapot; A kivétel és a visszapótlás egyensúlya; szennyezett vizek helyreállítása, a felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák védelme Védett területek A védett területekre vonatkozó valamennyi szabály és kritérium betartása

94 Megvalósítás idırendje 2003 Átvétel a nemzeti törvénykezésbe 2003 Vízgyőjtı körzetek azonosítása 2004 A terhelések, hatások, tipológia elemzése Monitoring programok mőködıképesek 2006 Párbeszéd megkezdése a nyilvánossággal 2009 Vízgyőjtı Gazdálkodási Terv 2010 Árképzési politikák 2012 Intézkedési program mőködıképes 2015 Környezeti célkitőzések

95 Elemzés 2004 Tipológia, referenciafeltételek, interkalibrálás Vizekre gyakorolt terhelések és hatások elemzése Pontforrások, diffúz források, kivételek, szabályozások, morfológiai változások, stb. Víztestek azonosítása Beleértve a mesterséges és a jelentısen módosított viztesteket Gazdasági elemzés Árképzési politikák alapja hatékonyság elemzés

96 Ökológiai állapot Típusok definíciói (hidrokémiai tulajdonságok, meder anyaga, vízgyőjtı mérete, stb.) kategóriánként Folyók, tavak (átmeneti és parti tengervizek) Erısen módosított és mesterséges víztestek

97 Tipológia Pl. a folyómeder anyagának jelentısége durva: kavicsos, köves finom: löszös, agyagos közepes: homokos

98 Referenciafeltételek A kritériumok a vonatkozó, típus-specifikus specifikus osztályozási sémára utalnak Egyenlı a kiváló ökológiai állapottal (jelentısen módosított vagy mesterséges víztestek esetében: a maximális ökológiai potenciál osztállyal egyenlı ) Testreszabott monitoring rendszerek mérhetik, hogy milyen mértékben terhelıdtek a víztestek ökológiai feltételei a nyomás hatására

99 Osztályozás felszíni vizes példa Állapot szerinti osztályozás és környezeti célkitőzések Ökológiai állapot KIVÁLÓ Eltérés a természetes állapottól Nincs vagy minimális Kiváló állapot: igen kicsi eltérés a hidromorfológiában,, fizikai-kémiai kémiai és biológiai tulajdonságokban JÓ MÉRSÉKELT Kismértékő Mérsékelt Jó állapot: kismértékő eltérés a víztest biológiai állapotában, a szennyezıanyagok minıségi elıírásainak megfelelnek Egyéb állapotok osztályozása: a biológiára gyakorolt hatások alapján történik meghatározásuk Helyreállítás GYENGE ROSSZ Magyarázat Kémia Hidromorfológia Nagymértékő Súlyos Biológia Állapotromlás megelızése

100 Interkalibrációs eljárás A jó ökológiai állapot egész Európában ugyanazt a minıségi szintet kell jelentse Ezért a jó és mérsékelt fokozatok közti határok meghatározása alapvetı fontosságú Interkalibrációs eljárás: biztosítja, hogy a tagállamok által javasolt jó állapot -határok összehasonlíthatóak és konzisztensek az irányelv meghatározásaival Az eredményeket 2006 végéig közzéteszik

101 Osztályozás példa folyókra Biológiai kritériumok A vízben lévı flóra és a bentikus gerinctelenek összetétele és gyakorisága Halak összetétele, gyakorisága és korösszetétele Hidromorfológiai feltételek Hidrológiai rezsim Folyó folytonossága Morfológiai feltételek

102 Osztályozás példa folyókra Fizikai-kémiai kémiai feltételek és kémia Hımérséklet, oxigén, sótartalom,, ph, savközömbösítı kapacitás, tápanyagok Specifikus szennyezı anyagok Kémiai állapot Elsıbbségi anyagok Elsıbbségi veszélyes anyagok

103 Környezeti célok kivitelezési mechanizmusa II., V. Melléklet fontossága Vízgyőjtı tervezési folyamat II. és V. melléklet Kockázatnak kitett víztestek azonosítása Vízgyőjtı körzetek jellemzése Terhelések azonosítása Jellemzés Terhelésekbıl adódó kockázat becslése Alapvetı II. Melléklet szerinti feladat Megfelelı környezeti célok kitőzése és az intézkedések megtervezése Monitoring és osztályozási rendszerek kidolgozása Intézkedési program megvalósítása Monitoring Kockázatbecslés ellenırzésére monitoring Állapot megállapítására monitoring Célok elérése Intézkedések hatékonyságának ellenırzésére monitoring Alapvetı V. Melléklet szerinti feladat

104 Monitoring (megfigyelı) programok szerepe (2006) Feltáró monitoring (kockázatbecslés validálása; ; állapot szerinti osztályozást lehetıvé teszi) Operatív monitoring (elfogadható szintő meggyızıdést tesz lehetıvé) Vizsgálati monitoring Reprezentatív, hatásra összpontosít

105 Monitoring gyakorisága Biológiai elemek 3 évenként (fitoplankton: 6 havonként) Hidromorfológiai elemek 6 évenként (hidrológia: folyóknál folyamatosan, tavaknál havonta) Fizikai-kémiai kémiai elemek általános kémiai elemek: 3 havonta elsıbbségi anyagok: havonta

106 Mesterséges & erısen módosított víztestek Ökológiai potenciál Eltérés a maximális ökológiai potenciáltól Azonosítás 2004 MAXIMÁLIS Nincs változás Kijelölés 2009 JÓ Kismértékő Célok: jó ökológiai potenciál, jó kémiai állapot Helyreállítás MÉRSÉKELT GYENGE Mérsékelt Nagymértékő A flóra és fauna migrációját biztosítani kell ROSSZ Magyarázat Kémia Súlyos Módosított hidromorfológia Biológia Állapotromlás megelızése

107 Megosztott kihívások Ambíciózus célkitőzések és szoros idırend A csatlakozó országoknak nincs átmeneti idıszak A mőszaki követelmények komplexitása miatt fennáll a helytelen alkalmazás kockázata Nagy megosztott vízgyőjtık (Duna una,, RajnaR ajna, Elba, Odera ra) Adminisztrátori kapacitás Új megvalósítási stratégiára van szükség

108 Megvalósítási stratégia közös erıfeszítés A VKI megvalósítása az adott tagállam teljes felelıssége, de konszenzus született azt illetıen, hogy közös erıfeszítés szükséges a következıkre: közös értelmezés és megközelítések kidolgozása tapasztalatok és információk megosztása mőszaki útmutató kidolgozása anyagi eszközökkel erısebb kapcsolatok kapacitásfejlesztés értékelés és tesztelés próba ( (pilot)) vízgyőjtıkön hatékony, koherens és összehasonlítható megvalósítás

109 Az EU-s irányítási munka átdolgozott struktúrája Szakértıi Tanácsadó Fórum (EAF) 1) Elsıdleges 2) Talajvíz (2003 közepe) Elnök: Bizottság Vízügyi igazgatók Megvalósítási folyamat irányítása Elnök: Elnökség, Társelnök: Bizottság Stratégiai ko-ordinációs csoport Munkaprogram ko-ordinálása Elnök: Bizottság 21. cikkely Bizottság 2.A. munkacsoport Ökológiai állapot Vezetı/társvezetı: D. JRC, UK (tbc) 2.B. munkacsoport Integrált vízgyőjtı gazdálkodás Vezetı/társvezetı: F, SP (tbc) 2.C. munkacsoport Talajvíz (Az EAF munkacsoport megszőnése után) Vezetı: A (tbc) 2.D. munkacsoport EAF jelentés Vezetı: Bizottság Döntéshozók, NGO-k, kutatók, szakértık, stb.