Új Balatoni Horgászrend lép életbe 2012-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Balatoni Horgászrend lép életbe 2012-ben"

Átírás

1 Új Balatoni Horgászrend lép életbe 2012-ben A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. megalkotta a 2012-es évre érvényes, új Balatoni Horgászrendjét, amely a korábbiakhoz képest jelentıs változásokat tartalmaz. Ilyen többek között a régi általános tilalom részleges visszahozása, amely április 1 és 30. között a nyíltvízi horgászat tiltásával a Balaton süllıállományát hivatott védeni. Úgy véljük, az új horgászrend betartása egyetlen tisztességes horgász számára sem okoz majd problémát, mindemellett kérünk mindenkit, hogy ismerje megaz új rendelkezés magyarázatát, amely azonban csupán tömörített, nem minden részletre kiterjedı változata az új horgászrendnek. Bevezetı Az új horgászrend létrejöttét megelızıen számos szervezettel tárgyaltunk, hiszen célunk egy betartható dokumentum létrehozása volt,amely nemcsak a balatoni horgászok gyakorta felvetett problémáira igyekszik megoldást találni, hanem arra is hivatott, hogy óvja a Balaton ökológiai állapotát, megvédje a tó halállományát, ezzel párhuzamosan pedig a legkevésbé korlátozza a tisztességes, sportszerő horgászt. A horgászrend létrehozásakor a társaságunkhoz beérkezı levelek alapján maximálisan figyelembe vettük a horgászok véleményét, ezen túl a halırök, a Balatoni Vízirendészeti Rendırkapitányság valamint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet meglátásait. Korábban azt terveztük, hogy társadalmi vitára bocsátjuk, ahogy azt az új fogási napló esetében is megtettük. Erre végül azért nem került sor, mert a szakmai oldalakról érkezett visszajelzések azt mutatták, egy ilyen típusú egyeztetés feltehetıen parttalan vitává fajult volna. Új típusú idıszakos tilalmak Az új horgászrend megalkotásakor felmerült a kérdés, hogy melyik balatoni halfaj szorul leginkább védelemre. Mindent figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy a Balaton egyik leghíresebb halát, a süllıt kell elsısorban védenünk, így a Horgászrend számos eleme ezt a célt szolgálja. Ezt figyelembe véve került a horgászrendbe az, a tó teljes ragadozóhal-állományát megóvni szándékozó új rendelkezés, amely szerint március 1. és március 31. között tilos ragadozó halat fogni. A térség idıjárási viszonyait figyelembe véve úgy véljük, hogy a tilalmi idıszak megválasztásával a horgászok valójában nem egy teljes hónapot veszítenek, csupán két hetet, hiszen március elsı 2 hetében a Balatont jellemzıen még jég borítja. A halállomány nyugalmán kívül szintén ezt a célt szolgálja a nyílt vízi horgászat megtiltása április 1. és április 30. között. Ebben az idıszakban csak a partról lehet horgászni a Balatonon. A süllıállomány védelmét szolgálja még emellett az a pont is, amely október 15. és március 31. között megtiltja a halradar használatát. Ezt a korlátozást egyébként az is indokolja, hogy visszaszorítsuk a gereblyézéses módszer használatát a vermelés idıszakában. Az

2 ellenırzési tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az idıintervallumban a vermelı halak felderítésére szinte minden esetben használták a halradarokat. Az új tiltások sorába tartozik méga nyílt vízi éjszakai horgászat betiltása, amely ugyancsak az október 15-tıl március 31-ig terjedı idıszakra vonatkozik. Ekkor vízijármőrıl csak hajnal 4 és este 10 óra között lehet horgászni. A horgászzsákmányra vonatkozó tilalmak A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bojlis horgászok között kialakult egy jelentıs réteg, akik a nagypontyok kifogására specializálódtak, és úgynevezett megélhetési horgászként tevékenykednek, a bojlis horgászat alapelveivel nem törıdve, zsákmányukat rendszeresen eladják. Ennek megakadályozása érdekében, a megélhetési horgászok elfogását segítı szabályok is beépítésre kerültek az új horgászrendbe. Új mennyiségi korlátozás lép életbe, ami ráépül a törvény által meghatározott darabszám korlátozásra. Eszerint a horgász a törvényileg meghatározottaknak megfelelıen naponta 5 darab (3+2) méretkorlátozással védett halat foghat, de egy fajból sem foghat ki 10 kilónál többet. Ez azt jelenti, hogy például, akinek mondjuk, pontyból horgára akad egy 11 kilós példányt, az aznap ebbıl a fajból több halat nem foghat, be kell fejeznie a pontyozást, de ha például 3 db 3 kilós pontyot fog, akkor azokat megtarthatja, mert 10 kiló alatt a darabszám korlátozás érvényesül. Ez a szabály igyekszik kiszolgálni a horgászok igényeit, igazából a többek által kért és emlegetett felsı méretkorlátozás (például 5 kiló feletti kötelezı visszaeresztés) helyett került a horgászrendbe, ugyanis egy kapitális fogástól nem szeretnénk egyetlen tisztességes horgászt sem megfosztani és azt is elfogadjuk, hogy a horgászok saját szükségletként, a család számára fognak halat. Azt azonban nem tartjuk elfogadhatónak, hogy egyesek hasznot húzzanak a Balaton nagyponty állományának ritkításából. Sajnos a hazai horgászmentalitást ismerve, a nem szabálykövetı hozzáállással jellemezhetı horgászréteg általában megtalálta a kiskapukat, és a szabályok áthágásával igyekezett hasznot húzni a balatoni halállomány veszélyeztetésébıl. Egyben a tisztességes horgásztól elvették a lehetıséget, hogy sportszerően megfogja a rekordhalat. Ezért fenntartjuka horgászzsákmány értékesítésének tilalmát, és az eddig kihasznált kiskapu bezárása érdekében nem engedélyezett a hal vízparti elajándékozása sem. Tiltás alá kerül a méretkorlátozással védett élıhal szállítása, ez azonban nem akadályozza a csalihal betárolási célú szállítását. Változások a jegyrendszerben Ahogy arról a horgászengedélyek díjszabásának megalkotásakor már szóltunk, két új kategória is megjelenik a jegyrendszerben. A gyerekek számára 14 éves korig létrehoztuk a gyerekjegyet, amellyel számukra rendkívül kedvezményes áron, évente 1500 forintért tesszük lehetıvé a horgászatot. Azt azonban szeretnénk elkerülni, hogy a gyermek jegyét alibiként

3 felhasználva, a szülı saját magának biztosítsa a több botos horgászat lehetıségét, illetve a több hal elvitelének a lehetıségét. A gyerekjeggyel ezért csak korlátozásokkal lehet halat fogni. A gyerekjeggyel kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni és méretkorlátozással védett halat nem lehet megtartani. A másik új jegykategória a éves korosztálynak készült ifjúsági jegy, amellyel a fiatal horgász naponta 3 (2+1) méretkorlátozással védett halat foghat. Az a szabály azonban az ifjú pecásokra is érvényes, hogy ha egy fajból 10 kilósnál nagyobb példány akad a horogra, erre a fajra aznapra be kell fejezniük a horgászatot. Fontos megjegyezni, hogy az elıbb említett jegytípusokban a korhatárokat illetıen van átjárási lehetıség, ez azonban csak felfelé érvényes. Vagyis, ha a 14 évesnél fiatalabb gyerek úgy gondolja, hogy a nagyobb lehetıségek kihasználása végett inkább ifjúsági jegyet vásárol, ezt megteheti.ugyanakkor a 15. életévét betöltött fiatal már nem válthat gyerekjegyet. Ugyanez igaz az ifjúsági kategóriában. Ez a korosztály, ha akar, válthat felnıtt jegyet, a 18. betöltött életév után azonban kedvezményes árú, ifjúsági jegy már nem vásárolható. A korosztályi határok tekintetében minden esetben a betöltött életév a mérvadó, vagyis gyermek abban az évben válthat utoljára gyerekjegyet, amelyikben betölti a 14. életévét, ugyanígy ifjúsági jegyet válthat még az a fiatal, aki a tárgyévben ünnepli a 18. születésnapját. A nyugdíjas jegyek esetében ugyanez a szabály érvényes, aki az adott esztendıben éri el a 65 évet, az jogosult erre a jegytípusra. (Függetlenül attól, hogy év közben vagy az év végén született.) Új szabályozás alá esnek a 24 illetve 72 órás jegyekis. Függetlenül attól, hogy a 24 órás jeggyel akár két napon át is lehet horgászni, a kifogott halmennyiség azonban ebben az esetben sem haladhatja meg az egy napra meghatározott mennyiséget, azaz a napi 5 (3+2) halat. Ugyanez igaz a 72 órás jegyre. Hiába érint a jegytípus akár 4 napot, a horgász csak a 3 napra kifogható halmennyiséget viheti el magával. A Balaton ökológiai védelme, az ıshonos halállomány megóvása A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. kiemelt figyelmet fordít az ıshonos halállomány védelmére, ami nemcsak az ökológiai egyensúly fenntartása miatt fontos, de a horgászok érdekét is szolgálja. Az ıshonos állomány védelmével párhuzamosan, kiemelt jelentıséggel bír az idegenhonos halfajok szelekciója. Ebben pedig a horgásztársadalom segítségére és megértésére is szükség van. Arra kérünk minden horgászt, hogy razbórátés ezüstkárászt semmi esetre se használjanak csalihalként. Ezeknek a halfajoknak a Balatonba engedése tilos. A horgászok részérıl kritikaként gyakran megfogalmazódik, hogy mit is jelent és honnan ered az etetésre vonatkozó korlátozás.(a Balatonban tilosa halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségő szoktató beetetése.) A szabály elsısorban vízminıség védelmi célokat szolgál, és

4 egyben a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminıség javítására vonatkozó 1033/2004 kormányhatározatnak tesz eleget. Balatoni Horgászrend 1. A Balatonon és vízrendszerén a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni. 2. A horgászat megkezdése elıtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet. 3. A horgász, a horgászat ellenırzésére jogosult személy (rendırség, halászati hatóság, halır, mezıır, természetvédelmi ır), felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve jármőve átvizsgálását biztosítani. 4. Március 1. március 31. közötti idıben ragadozó halakra horgászni TILOS! 5. Április 1. április 30. közötti idıben csak partról lehet horgászni. Ebben az idıszakban vízijármőrıl (vitorlás, csónak, stb.), fürdıeszközrıl, illetve parti bejáróval nem rendelkezı víziállásról (stégrıl) horgászni TILOS! 6. Október 15. március 31. közötti idıben a vermelı halállomány védelme érdekében halradar használata TILOS! 7. Október 15. március 31. közötti idıben vízijármőrıl (vitorlás, csónak, stb.) csak óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti. 8. A felnıtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebbıl legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat. 9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebbıl legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat. 10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!

5 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható! 13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható. 14. A felnıtt horgász egy idıben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat. 15. Az ifjúsági horgász egy idıben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat. 16. A gyermek horgász egy idıben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat. 17. A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni. 18. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Vízijármővel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot. 19. A méretkorlátozással védett halakat a fogási naplóba a fogást követıen azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok)a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása elıtt kell beírni a fogási naplóba. 20. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak fogásának idıpontját (dátum, óra, perc). 21. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízijármőrıl történı pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol van a kikötı, amelybıl indult. 22. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult. 23. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. 24. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élı hal szállítása TILOS! 25. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, késıbb visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követıen a legrövidebb idın belül el kell engedni. 26. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegő cseréje SZIGORÚAN TILOS! 27. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!

6 28. Tilos a behordás vagy más eszközzel történı bejuttatás (pl: etetıhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre. 29. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti idıszakos tilalmak betartása kötelezı. 30. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat ırizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos. 31. Szigorúan tilos az un. gereblyézı horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülrıl akasztják a hal testébe. 32. A kívülrıl akadt halat megtartani TILOS! 33. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelezı. 34. Az ıshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS! 35. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. 36. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. 37. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségő szoktató beetetésetilos. A horgászrend január 1-én lép hatályba.

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 1 / 29 2015.01.26 23:10 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 2015.01.01 5 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem

Részletesebben

HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV

HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. HALGAZDÁLKODÁSI ÉS HALVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ISMERETE... 3 1.1. Alapfogalmak... 4 1.2. Alapvető rendelkezések... 5 1.3. A hal élőhelyének

Részletesebben

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről.

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Melléklet: a MOHOSZ Elnökség 2011.szeptember 09.-i ülésének 6. sz. napirendjéhez E-20110929-6 Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. A Velencei-tó

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15

Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 A BALATON HALAI, BIOLÓGIÁJUK ÉS A HALÁLLOMÁNY KEZELÉSÉNEK KÉRDÉSEI Magyar

Részletesebben

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Good neighbours creating common future Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Content Development of the SME related Services and the Establishment and Operation

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4. 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel [Vastag betűvel az 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.),

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! együttgondolkodást generálhassunk a balatoni horgászokkal és egyesületeikkel

Tisztelt Olvasó! együttgondolkodást generálhassunk a balatoni horgászokkal és egyesületeikkel Tisztelt Olvasó! Ez a kis munka inkább egy digitális képeskönyv mintsem egy valódi prezentáció. Szándékosan nem is annak készült. Sokkal inkább egyfajta vitaindító digitális szórólap, melyet terveink szerint

Részletesebben

Halá szati La pok. A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja. Új ügyvezető igazgató a MAHAL élén

Halá szati La pok. A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja. Új ügyvezető igazgató a MAHAL élén Halá szati La pok A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja Szer keszti: Szer kesztô Bi zott ság Fe le lôs szer kesztô: Hajtun György E lapszámunk a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben

A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon

A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt megjelent Országgyűlési Képviselők! Tisztelt Tanácskozás! Számomra megtisztelő itt a Parlamentben, és olyan szervezet

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Dr.Kerényi Attila Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Egyetemi jegyzet KLTE Debrecen, 1997 Lektorálta: KÓRÓS CSABA környezetvédelmi referens Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: 06-26-/500-473

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-125-026/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Cz. Cs. ügyvéd (Pécs) által képviselt Mecsek-Drog Termelı és Kereskedelmi Kft. (Pécsvárad) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. 2. pontjában, a 15. tekintetében a közigazgatási

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS A HORGÁSZBOLTRÓL TERMÉSZETVÉDELEM HORGÁSZVIZEK

BEMUTATKOZÁS A HORGÁSZBOLTRÓL TERMÉSZETVÉDELEM HORGÁSZVIZEK BEMUTATKOZÁS A HORGÁSZBOLTRÓL TERMÉSZETVÉDELEM HORGÁSZVIZEK Blinker Horgászbolt Lábatlan, Rákóczi u. 98. Tel: 33/ 361-314 Mobil: 20/ 3799-006 www.blinkerhorgaszbolt.hu info@blinkerhorgaszbolt.hu Nyitva

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben