JELENTÉS. a Phare támogatások igénybevételével megvalósított. és vízminőség védelmi beruházások szeptember 261.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Phare támogatások igénybevételével megvalósított. és vízminőség védelmi beruházások. 1995. szeptember 261."

Átírás

1 JELENTÉS a Phare támogatások igénybevételével megvalósított levegőtisztaság- és vízminőség védelmi beruházások utóellenőrzéséről szeptember 261.

2 A vizsgálat végrehajtásáért felelös: az ÁSZ IV. Yagyonellenörzési Igazgatósága dr. Kovács Árpád igazgató A vizsgálatot vezette: Krucsai Balázs A vizsgálatot végezte: osztályvezető főtanácsos Bank Lajos Istvánj/y Lóránt Kiss Istvánné számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos, tanácsos

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal I. Bevezetés 1 II. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok 3 III. Részletes megállapítások 7 1.) A beruházások üzembehelyezése és elszámolása 7 2.) Az üzembehelyezett eszközök és létesítmények működtetése ) A befeketett eszközök hasznosulása 16

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-8-30/1995. Témaszám: 270 J E L E N T É S a Phare támogatások igénybevételével megvalósított levegőtisztaság- és vízminőség védelmi beruházások utóellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S Az Állami Számvevőszék Il. felében 9 db - az Európai Unió Számvevőszékével közösen kiválasztott - Phare forrásból támogatott környezetvédelmi projekt megvalósitását vizsgálta. Közütük 5 projekt, kereken 10 millió ECU költségelőirányzattal, a levegőtisztaság- és a vízminőség védelmét szolgálta. Ezek az utóvizsgálatba bevont projektek a következők: Emisszió mérő Imisszió mérő hálózat korszerűsítése hálózat korszerűsítése - Fluidágyas kazánátalakítás az Ajkai Hőerőműben Iszapkatrás és nádaratás a Balatanon - Körös-völgyi holtágak rehabilitációja (3.800 ezer ECU) (3.600 ezer ECU) ( 830 ezer ECU) ( 850 ezer ECU) 850 ezer ECU) E projektek keretében megvalósuló beruházások üzembehelyezése zömmel az alapvizsgálat lezárását követően történt.

5 - 2 - Az alapvizsgálat a támogatandó célok kiválasztásánál, a támogatások odaítélésénél és igénybevételénél számos hiányosságat tapasztalt. A jóváhagyott projektek megvalósitását azonban összességében pozitívan értékelte. Kifogásolta viszont, hogy pénzügyileg nem mindenütt készültek fel megfelelő módon a beruházások üzembehelyezésére és folyamatos működtetésére. Elsősorban a költségvetési intézményeknél látszott kétségesnek a szükséges pénzügyi fedezet előteremtése. Az utóvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az üzembehelyezett új eszközöket és létesítményeket hogyan hasznosítják. Megvalósultak-e a projektekben előirányzott célok, milyen kimutatható eredmények vannak az űzemel1etők tevékenységében, illetve a levegő- és vízminőség javulásában. Az utóvizsgálatba bevont szervek: Ajkai Hőerőmű, Környezetgazdálkodási Intézet, Környezetvédelmi Főfelügyelőség, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szarvas Város Polgármesteri Hivatala. Vizsgált időszak: július l-től december 30-ig. A helyszíni vizsgálat április 18-án kezdődött és május 16-án fejeződött be. A vizsgálat megállapításai a beruházások üzembehelyezésének és folyamatos működtetésének dokumentumaira, a felelős személyekkel folytatott interjukra és a helyszíni szemlék tapasztalataira támaszkodnak.

6 - 3 - Il. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok Az években a Phare program által nyújtott támogatási lehetőségeket kihasználva néhány költségvetési szerv és gazdasági vállalkozás közel 1,4 milliárd forint összegű levegőtisztaság védelmet és több, mint 210 millió forint összegű vízminőség védelmet szolgáló beruházást valósított meg. (t. sz. melléklet) Az utóvizsgálatba bevont projektek keretében előirányzott beruházások, két laboratórium kivételével, befejeződtek. A megvalósításukra nyújtott kereken J milliárd forint összegű Phare támogatást az érintett szervek saját és egyéb forrásokból 600 millió forinttal egészítették ki. A beruházások üzembehelyezése a vonatkozó előírásoknak megfelelően, szabályszerűen történt. Pénzügyi elszámolások (aktiválásuk) azonban a költségvetési intézmények egy részénél (környezetvédelmi felügyelőségek, vízügyi szervek, önkormányzat) nem felel meg a számvitelről szóló!991. évi XVIII. törvény, illetve a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 179/1991. (XII. 30.) kormányrendetet előírásainak. A beruházási ráfordítások Phare forrásból finanszírozott hányadát könyveikben nem mutatták ki tőkenövekedésként (érték nélkül vették nyilvántartásba). Ennek megfelelően az elhasználódás miatti tőkeérték csökkenés kimutatását is mejjőzték. A beruházott eszközök tulajdonviszonyai - a Körös-völgyi holtágak műtárgyainak kivételével - rendezettek. Az új létesítményeket és eszközöket üzemeltető szervezetek - az alapvizsgálat során tett felhívásunkat is megszívlelve - igyekeztek megfeleléíen gondoskodni a folyamatos működés

7 - 4 - anyagi és személyi feltételeiről. A létesítmények többsége üzembehelyezése óta folyamatosan müködik. Kivételt képez az úszó nádarató gép, amely eddig gyakorlatilag nem végzett munkát, valamint az iszapkotró gép, amely több mint két éven át alig müködött. A próbaüzemeltetés során kiderült, hogy az úszó nádarató gép alkalmazása a Balaton nagy kiterjedésü vízfelületén rendkívül gazdaságtalan. Az egymástól távol fekvő nádasok miatti tetemes szállítási költségek, a vártnál költségesebb előkészítő munkák (stégek, egyéb tárgyak előzetes eltávolítása) miatt a költségek többszörösen meghaladják a jégen történő vágás költségeit. (Így üt vissza az a tény, hogy a Phare támogatások odaítélésénél az üzemeltetés gazdaságosságát nem mérlegelték). A gépnek a Velencei-tóra történő áttelepítését fontolgatják. Az úszó iszapkotró gép kapacitásának kihasználását a finanszírozási források hiánya akadályozta. A "Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Program" elfogadásával 1995-től a finanszírozási kérdések rendeződtek. Teljes a kapacitások kihasználása azoknál a létesítményeknél, ahol az a megszakitás nélküli üzemmód sajátosságaiból következik (hőerőmüvi kazánok, vízszabályozó müvek, légszennyezettséget mérö állomások). Az üzemeltetés és a karbantartás költségeit a működtető szervezetek többsége az elmúlt években fedezni tudta. Néhány esetben (iszapkotró gép, emisszió mérö buszok) a költségvetési intézmény forrásainak szükössége a kapacitás kihasználását akadályozta. Az eszközök elhasználódásával és a szervizelési költségek növekedésével ezek a finanszírozási problémák a költségvetési intézményeknél fokozódhatnak. Megfelelő intézkedések nélkül a környezetvédelem céljait szolgá-

8 - 5 - ló, jelentős ráfordításokkal létesítmények kihasználása veszélybe. kiépített méréí-rendszerek és és műszaki állapota kerül A vizsgált projektekben kitűzött célok többsége a beruházások üzembehelyezésével és működtetésével megvalósult. Jelentösen korszerüsödött az ország levegőszennyezettséget mérő rendszere és müszerbázisa. Az eseti és kézi mintavételezésre épülő rendszer 14 olyan korszerű állomással bővült, amelyek az ország legfrekventáltabb területein komplex és folyamatos méréseket végeznek emberi közreműködés nélkül. Hasonló fejlődés ment végbe a levegöszennyező források által kibocsátott szennyező anyagok (gázok, por, stb) mérése terén is. Az érintett hatóságok (környezetvédelmi felügyelőségek) és a gazdálkodó szervek részéremérési szolgáltatásokat végző intézmények 7 korszerű mozgó laboratóriumhoz jutottak, amelyek az európai követelményeknek megfelelő módon és technikával pontos és megbízható. a külföldi cégek által is elfogadott méréseket produkálnak. Ezekre építve megfelelő, a környezetet védő intézkedések tehetök. Az Ajkai Hőerőműben elvégzett kazánátalakítások eredményeként az erőmű kéndioxid és nitrogénoxid kibocsátása a korábbinak felére csökkent. Jórészt ennek köszönhető, hogy Ajka város és környezetének levegiítisztasága jelentősen javult. A vízminőség védelmét szolgáló projektek keretében megvalósult beruházások is - bár viszonylag szerény mértékben - lehetőséget minősége vízszennyező teremtettek arra, hogy az adott területeken a víz javuljon. Megkezdődhetett a Keszthelyi-öböl anyagokat tartalmazó felsö iszaprétegének ütemezett kotrása, a Körös-völgyi holtágak mederállapotának javítása, a vízszabályozás korszerűsítésével a holtágrendszer vízhozamának vízminöséget javít<'> növelése.

9 - 6 - A vizsgált projektek megvalósítása, a befektetett eszközök hasznosulása, a tapasztalt problémák ellenére, összességében eredményesnek értékelhető. Nem hozott ugyan alapvető változást az ország álló -és folyó vizeinek és levegőjének minőségében, de szűkebb alkalmazási területükön eredményesen segítik az alapvető életelemek minőségének megőrzését és javítását. Arra van szükség, hogy a beruházások által nyújtott lehetőségek kihasználása még teljesebbé váljék. Erre az üzemeltetők részéről a törekvés adott, támogatásra érdemes. Az Európai Unió illetékes bizottsága a közelmúltban tájékozódó felmérést végzett a Phare program által támogatott környezetvédelmi projektek megvalósulásának eredményeiről. Nem hivatalos információink szerint megállapításai megegyeznek a jelentésben foglaltakkal. A vizsgálat során tapasztalt hiányosságak megszüntetésére (az üzembehelyezett eszközök elóirásoktól eltérő aktiválása, a tulajdonviszonyok rendezetlensége, a hatékonyabb hasznositást segítő együttműködés elmaradása) a vizsgált szerveket felszólítottuk. A szükséges intézkedéseket megtették, vagy előkészítésükről tájékoztatást adtak. A vizsgálat tapasztalatai alapján javasoljuk: 1.) A Környezetvédelmi és Területfejlesztési, valamint a Népjóléti Minisztériumnak a.) Kisérjék fokozott figyelemmel és tegyenek megfelelő intézkedéseket a Phare támogatások segítségével - a környezetvédelmi felügyelöségeknél és a Környezetgazdálkodási Intézetnél üzembehelyezett emisszió mérc'i buszok és egyéb műszerek kapacitásá-

10 - 7 - nak teljesebb kihasználására és működési öltségeinek finanszírozására, - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézeteinél, valamint az Orsz gos Közegészségügyi Intézetnél üzembehelyezett imisszió mérő állomások és mérő gépkocsik működési költségeinek finanszírozására. b.) A felügyeletük alá tartozó intézmények ál al működtetett korszerű emisszió és imisszió mé ő rendszer mérési eredményeinek hatékonyabb hasz a szükséges környezetvédelmi intézkedések j megalapozása érdekében segítsék elő, hogy az intézmények közötti együttműködés szervezettebbé eredményesebbé váljék. 2.) A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszt riumnak, hogy tegyen intézkedéseket a Phare támogatások segítségével beszerzett és jelenleg kihasználatlan ús nádarató gépnek a Velencei-tóra történő áttelepít'sére és megfelelő hasznosítására. III. Részletes megállapítások l.) A beruházások üzembehelyezése és elszámolása Az utóvizsgálatba bevont projektek keret' zott beruházások, két laboratórium ződtek. Megvalósításukhoz az érintett költségve tézmények és gazdasági vállalkozások saját és e. :ái,rány befeje- in-

11 - 8 - ső forrásokból is hozzájárultak. Üzembehelyezésük a vonatkozó előirásoknak megfelelően, szabályszerűen történt. A befektetett eszközök aktiválása azonban a költségvetési intézmények egy részénél nem felel meg a számvitelről szóló évi XVIII. törvény, illetve a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és ~önyvvezetési kötelezettségéról szóló (XII. 30. l Kormányrendelet elóirásainak l Az emisszió mérő hálózat korszerűsítésére között összesen 7 db emisszió (levegőszennyező anyag kibocsátás) mérő busz, különböző mérőműszerek és laboratóriumi kiegészítő eszközök beszerzése történt meg. Ezek az eszközök a következö intézmények tulajdonába kerültek: - Egy-egy emisszió mérő buszt kapott a 12 környezetvédelmi felügyelóség közül 6 felügyelőség (Észak-magyarországi, Kiizép-Dunántúli, Közép-Dunavölgyi, Alsó-Tisza-vidéki, Tiszántúli és az Észak- dunántúli K. F. ) Egy emisszió mérő busz, különböző laboratóriumi kiegészítő eszközök dálkodási Intézet eszközállományát mérőműszerek és a Környezetgazgyarapitották. A beszerzett és üzembehelyezett eszközök összértéke 453 millió forint, melyből a Phare támogatás 416 millió forint (3,8 M ECU). Az eredeti tervektől eltérően - a Phare támogatáson kivül szükséges finanszírozási források hiánya miatt - a Környezetgazdálkodási Intézetben nem tudták üzembe

12 - 9 - helyezni a bűzmérő taboratóriumot és felépíteni a levegőtisztaság védelmi referencia laboratóriumot. Ez utóbbi hiánya az országos emisszió -és imisszió mérőhálózat műszereinek hitelesítését is nehezíti. A laboratóriumok befejezéséhez mintegy 60 millió forint hiányzik. ( A KTM tájékoztatása szerint a referencia laboratorium üzembehelyezése!995 év végén várható). Az új eszközök aktiválása a Környezetgazdálkodási Intézetben és a környezetvédelmi felügyelőségek többségénél nem a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Az üzembehelyezett eszközök értékét nem számolták el tőke növekedésként, esetenként csak a saját ráfordítást aktiválták, nem tartják nyilván az eszközök elhasználódását tükröző értékcsökkentést. 1.2.) Az országos levegőminőség mérö rendszer továbbfejlesztésére az Országos Népegészségügyi Központ 199!-93 között összesen 15 db konténeres, korszerű műszerekkel felszerelt mérőállomást és 5 db mobil mérőgépkocsit vásárolt. Ebből l mérőállomást és l mérőgépkocsit az Országos Közegészségügyi Intézetben, 14 mérőállomást és 4 mérőkocsit pedig az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (ÁNTSZ) az ország legszennyezettebb régióiban működö 8 megyei intézeténél helyeztek üzembe!993-ban (Baranya, Borsod, Győr, Heves, Komárom, Nógrád és Pest megyében) A beszerzett és üzembehelyezett eszközök értéke összesen mintegy 384 millió fol'int, amit lényegében véve a Phare támogatásból finanszíroztak. A Népjóléti Minisztérium eddig mintegy 90 millió forinttal járult hozzá az eszközük beszerzéséhez és üzemeltetéséhez.

13 - l o - Az eszközök aktiválása 1994-ben szabályszerűen megtörtént. 1.3.) Az Ajkai Hőerőműben a levegőt szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében!990 és!992 között összesen 4 db 100 t/óra teljesítményű gőzkazánt alakitottak át korszerű, ú.n. fluidágyas tüzelésű üzemelésre.!990-9!-ben két kazán átalakítását saját, illetve hazai pénzforrásokból finanszírozták, majd!992-ben a megítélt Phare támogatást is igénybe véve további két kazán átalakítását végezték el. A beruházás megvalósi tására öss-zesen 541,4 mil l i ó forintot fordítottak, melyből a Phare támogatás 8!,4 mil!ió forint, a Központi Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás pedig 60 millió forint volt. A beruházások üzembehelyezése és aktiválása az előirásoknak megfe!elően történt. l. 4.) A Közép-dunántúl i Vizügy i Igazgatóság a Keszthelyi öböl térségében!992. májusában üzembe helyezte a holland lhc Beaver cég által gyártott nagyteljesítményű úszó iszapkotró gépet. Üzemeltetésének célja a Balaton fenék felsö!0-!5 cm-es iszaprétegének eltávolítása, s ezáltal az algáknak táptalajt adó foszfor és nitrogén tartalom csökkentésével a vízminöség javítása. A kotrógép beszerzésére és üzembehelyezésére összesen 111 millió forintot kii!töttek. Ebböl a Phare támoga-

14 - ll - tások 73 millió, a vízügyi ágazat források pedig 38 mi ll ió forintot tettek ki. által biztosított A nádállomány és közvetve a víz minőségének javítását kívánta szolgálni az ugyancsak 1992-ben beszerzett és próbaüzemelésre beállított úszó nádarató gép. Beruházási és üzembehelyezési költsége összesen 8 millió forintot tett ki. Az üzembehelyezett gépek aktiválása nem felel meg a számviteli törvény és a vonatkozó rendelkezések írásainak. A Vízügyi Igazgatóság a gépeket előcsak mennyiségi nyilvántartásba vette, a tőkeérték növekedését könyveiben nem mutatta ki. értékcsökkenést nem számol el. 1.5.) A Körös-völgyi holtágak kritikusan kedvezőtlenné vált vízminőségének javítására Szarvas város önkormányzata - az érintett vízügyi és más szervek bevonásával márciusában átfogó, mintegy 430 millió forintot igénylő fejlesztési programot dolgozott ki. E program első ütemében az ökológiai és vizforgaimat szabályozó beavatkozások (vízkormányzó és vízszintszabályzó műtárgyak építése, mederszakaszok kotrása, stb.) valósultak meg. (2.sz. melléklet) Az üzembehelyezett beruházásokra összesen 91,2 millió Phare források forintot fordítottak, amit -5,6 M Ft Minisztérium-i támogatás kivételével - ból finanszíroztak. Földművelésügyi Az üzembehelyezett beruházások a Magyar Állam tulajdonába és a Köriisvidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésébe

15 kerültek. Ennek ellenére - az érvényes előírásoktól eltérően - a létesítményeket Szarvas Város Polgármesteri Hivatala aktiválta. A tulajdonviszonyok törvényes rendezésére az érintetteket felszólítottuk. 2.) Az üzembehelyezett eszközök és létesítmények működtetése A beruházott eszközök üzembehelyezésük óta folyamatosan üzemelnek. Kivételt képez a nádaratógép, amely a három év alatt gyakorlatilag nem végzett munkát. A többi eszköz működése is csak részben tölti ki teljesen a kapacitást, egyeseknél az üzemidő még az igényelt mértéket sem éri el. Teljes kapacitáskihasználás azoknál a létesítményeknél van, ahol a működés sajátossága a folyamatos, megszakitás nélküli üzem (hőeróművi kazánok, légszennyezettséget mérő állomások, vízszabályozó művek). Az üzemeltetés és karbantartás költségeit, a működtető szervezetek saját bevéte l i forrásaikból, i ll etv e költségvetési támogatásból az eddig eltelt idéiszakban fedezni tudták. Forráshiány az üzemelést csak egy-két esetben korlátozta. A tapasztalatok szerint azonban a garancia időszak lejárta után, a beruházott eszközök életkorának növekedésével a szerviz költségei jelentösen megemelkednek. Nö az üzemköltség is. Ugyanakkor a költségvetésből származó és egyéb saját bevételi források szűkülnek. Ezért intézkedést igényel, hogy az üzemeltető költségvetési szervek számára az indokolt mértékű üzemelés költségei intézményesen biztositottak legyenek. 2.1.) A levegőszennyező anyagok kibocsátását ("emisszió'') mérő laboratóriumokat és egyéb eszközöket a 6 környe-

16 zetvédelmi felügyelőség és a Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) folyamatosan működteti. A műszereket hitelesítették, gondoskodtak a szükséges kezelő személyzet kiképzéséről. Az eszközök karbantartását részben tar- tós szerződéssel (3 felügyelőség), részben eseti meg hogy rendelésekkel oldják meg. Általános tapasztalat, a szerviz szolgáltatás nehézkes, az alkatrészellátás megoldatlan. ezért idéinként 2-3 hónapot is kell várni a szükséges alkatrész cserére. Az új mérési kapacitások- a működtetők tájékoztatása és a nyilvántartott üzemórák szerint- egyetlen intézménynél sincsenek teljesen kihasználva. A KGI elsősorban a gazdálkodó szervezetek részére végez térítés ellenében mérési szolgáltatásokat (új ipartelepek létesítésénél, új technológiák telepítésénél, stb.). A mérőbusz kihasználása általában % között mozog (egy garnitúra kiszolgáló személyzettel számolva, mert egy új garnitúra beállításával a kapacitás megduplázható lenne). A megrendeléseknek azonban igy is eleget tudtak tenni. A piaci verseny erös, a mérési szolgáltatást végző vállalkozók viszonylag nagy száma miatt a vállajási árak nyomottak. Ezek mérései ugyan kevésbé megbízhatóak, de a megrendeliík igényeit kielégítik (a mérési jogosítványok ma még nincsenek feltételekhez kötve). A dioxin laboratörium müszereinek és a többi új mérési műszernek a kihasználása ennél is kedvezőtlenebb, mintegy ~-os. A jobb kihasználást itt is a megrendelések hiánya okozza.

17 A környezetvédelmi felügyelőségeknél lévő mérőbuszok kihasználása is elmarad a müszaki lehetőségektől és a régiók eltérő sajátosságai miatt változó (üzemóra teljesítmény évi közőtt mozog). A fizet ett megrendeiések behatároltak, a hatúsági mérések egyébként szükséges növelését pedig a felügyelőségek részére juttatott költségvetési források szükössége korlátozza. 2.2.) A levegő szennyezettségét mérő 1993-ban üzembehelyezett konténeres mérőállomások és mérőgépkocsik a garanciális és szervizproblémák megoldását követően 1994-től folyamatosan és megfelelően működnek. Az új kapacitások mindenütt beépültek a müködtetö szervezetek tevékenységébe. A müködés sajátosságaiból adódóan a rendszer kapacitását lényegében teljes egészében kihasználják ) A fluidágyas tüzelésű kazánokat az Ajkai Hőerőmű folyamatosan üzemelteti. Kapacitáskihasználásuk teljes, csak az előirt rendszeres karbantartás idejére állnak Ie. A kazánok terhelését az évszak és a gőzigény változása határozza meg, de ez a fluidágyas üzemmódot nem befolyásolja. A működésnek tárgyi, pénzügyi, illetöleg személyi akadályai nincsenek. Az import berendezések szervizelése, tartalék alkatrész ellátása nem ütközik akadályba ) A nagyteljesítményű iszapkotró gép májusában kezdte meg próbaüzemelését a Keszthelyi öbölben. Ebben az évben kapacitásának kb. 1/3-át használták ki, mintegy 60 hektáron végeztek kotrást, az eltávolított anyag me n ny i ség e tiibb mi nt 115. OOO m 3 vo l t.

18 ban és 1994-ben az iszapkotró gép - finanszírozási források hiánya miatt alig üzemel t (3. sz. me l léklet). a szükséges gyakorlatilag A "Balaton" Alapítvány szeptember 27-én az ARAL Hungária Kft-től 30 ezer liter gázolajat kapott,amelyet térítésmentesen tovább adott a Balatoni Vízügyi Kirendeltségnek, azzal a kikötéssel, hogy kizárólag a kotróhajó üzemeltetésére használhatja fel. Ennek segítségével október 6. és november 16. között a kotróhajóval 10 hektárnyi területet tisztítottak meg. A kotrógép üzemeltetésének finanszírozási problémáját végül is a "Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programról" szóló (IV. 12.) kormányhatározat oldotta meg, melynek 3. pontja szerint 11 A tó belső terhelésének csökkentése érdekében a Keszthelyi-öböl lepelkotrási munkáit legkésőbb 1999 végéig be kell fejezni". Ezzel összhangban az évi kotrási feladatokra a fejezeti kezelésü ágazati célelőirányzatok terhére összesen 62 millió forintot engedélyeztek. lehetövé teszi a gép kapacitásának szinte teljes kihasználását, az iszapkotrás mintegy 150 hektáron tört én ö e l végzésé t. Ez Az úszó nádarató gép az március-áprilisi próbaüzemén túl gyakorlatilag nem működött. Sem konstrukciójában, sem gazdaságosságában nem alkalmas a Balaton nagy kiterjedésü vízfelületén az egymástól viszonylag távol fekvó nádasok kezelésére. A rossz minöségü, elhanyagolt nád a kereskedelemben nem értékesíthető, így a nád bevételével sem javítható a gazdaságosság. Az úszó nádaratás költsége tiibbsziiriise a jégröl történő vágásénak, küliiniisen a nagy szállítási távolság miatt.

19 A rövid ideig tartó jeges időszakok miatt lett volna szükség az úszó gép segítségére. A tervek szerint a part menti sávok szárait akarták rendben tartani ezzel a géppel. A munkát nagyon lelassítja a vizben lévő stégek és egyéb, a hajó mozgását akadályozó tárgyak eltávolítása. A gép kihasználására a Velencei tavon keresnek megoldást. A nádarató gép kihasználatlansága kapcsán emlékeztetnünk kell arra, hogy a Phare támogatások odaítélésénél elsődlegesen a megoldandó feladatok (célok) fontosságát és a megoldásra vonatkozó elgondolások műszaki megalapozottságát mérlegelték. A beruházások üzemeltetésének gazdaságossági kérdései nem képeztek mérlegelési szempontol Arra sem a támogatást nyújtók, sem a támogatást igényliik nem forditottak kellő figyelmet l A Körös-völgyi holtágakban megépített vizszabályozó mütárgyakat a Köri'>svidéki Vízügyi Igazgatóság Szarvasi szakasz mérnöksége f'olyamatosan üzemelteti. Az új helyzetnek megfelelő Üzemeltetési Szabályzatnak az összes érdekelt féllel (érintett önkormányzatok, Környezetvédelmi Felügyelöség) történő végsó egyeztetése és jóváhagyása azonban még nem történt meg. Ezért még nincs megfelelö garancia arra, hogy a holtágban történő vízbetáplálás idöszaka és mennyisége a folyamatosan mért vizminiíségi paraméterekkel összhangban történjen. 3.) A befektetett eszközök hasznosulása A Phare támogatások Igénybevételével megvalósított beruházások a összefüggésben program inditásának sajátosságaival is - ti'>bhnyire nem illeszkedhettek szervesen

20 megfelelően esetenként ötletszerűek kiérlelt országos fejlesztési koncepciókba, voltak. Ennek ellenére az ország adott régióiban, bizonyos területeken szélesebb körben is jól segítik az alapvető életelemek, (viz, levegő) minőségének megőrzését és javítását. Hasznosításuk, a tapasztalt problémák ellenére, összességében eredményesnek értékelhető. 3. l.) A levegőszennyezó anyagok kibocsátását mérő korszerű mozgó laboratóriumok (7 db) beszerzésével és üzembehelyezésével kibővült és jelentősen korszerüsödött az országos mérőhálózat. A korábbinál megbízhatóbb és job ban dokumentált mérési adatok lehetövé teszik, hogy az illetékes hatóságok (környezetvédelmi felügyelőségek, önkormányzatok).szigorúbban megköveteljék a jogszabályokban eiéiirt szennyezési határértékek betartását, illetve a szükséges intézkedések végrehajtását. Ennek számos jele érzékelhetó volt a vizsgálat során. Az eredmények kü!önösen azokon a területeken jelentkeztek, ahol kialakult és szorosabbá vált a környezetvédelmi és az egészségügyi szervek együttműködése (Fejér, Pest, Tolna és Veszprém megyében). Ezt konkrét példák is alátáma.sztják. Az Ajkai Kristá!y Kft-nél bírságot szabtak ki a nem megfelelö leválasztóberendezéssel működtetett festési technológia következtében megnövekedett környezeti nehézfémterhelés miatt. A Kft-t kötelezték megfelelő JeváJaszt<l beépitésére. Az Inotai Aluminiumkohó jelentósen megnövelte környezete fluorid terhelé.sét. A mérésekke! igazol t em i.ss z i ó csilkkentésére l evá!asztó berendezés beépi tésére kiltel ez ték a vállajatot. A Közép-:-Duna-villgyi K.F. és a fóvárosi. illetve Pest-megyei ÁNTSZ együttműkildésének eredménye a

21 STRABAG váci telephelyének leállítása és Százhalombattán a MOL Rt. emisszió csökkentési kötelezettségének hatósági előírása. Az új mérési kapacitások ál tal nyújtott lehetőségek azonban mint említettük messze nincsenek kihasználva. Ehhez a müködés finanszírozási forrásainak rendezése mellett a környezetvédelmi és az egészségügyi szervek együttműködésének továbbá kiszélesítésére és a Környezetgazdálkodási Intézet hasonló jellegü szolgáltatásainak fokozottabb tlasznositására lenne szükség. 3.2.) A levegőszennyező anyagok kibocsátásátmérő hálózatnál is nagyobb mértékben korszerüsödött az ország levegőszennyezettségét mérő hálózat rendszere és műszerbázisa. A jelenlegi, országosan ó89 ponton eseti és kézi mintavételezésre épülő rendszer 14 olyan k<>rszerű állomással bővült, amelyek az ország legfrekventáltabb területein komplex és folyamatos méréseket végeznek emberi beavatkozás nélkül. (A hálózat teljessé tételéhez még további 39 ilyen állomás telepítésére lenne szükség). A kapott adatokat a rendszer számítógépen feldolgozza és az eredményt az állomások floppy lemezen megküldik az Országos Közegészségügyi Intézetnek (OKI) összesítés céljából. Jelenleg folyamatban van a rendszer továbbfejlesztése, amelynek megvalósulása után az OKI központi számitógépére az országos hálózatból közvetlenül befutnak az adatok. Az új mérési rendszer legfont<>sabb eredménye, hogy a korábbinál s<>k<>ldalubb, értékesebb és rendszerezettebb információk állnak az illetékes minisztériumok, az önkormányzatok és más hatóságok rendelkezésére a levegőszennyezés elleni hatósági fellépéshez.

22 A vizsgálat során az adatok hasznosításának számos megnyilvánulását tapasztaltuk. Így például: -az állomásokat működtetö ÁNTSZ intézetek közvetlenül felhasználják a mérésekből kapott információkat a helyi közegészségügyi intézkedésekhez. A folyamatos mérés renészere döntö bizonyítékat ad a tartós levegöszennyezésre, amit a kibocsátó a tapasztalatok szerint egyre inkább kénytelen elfogadni. Lehetövé vált a szmogriadó elrendelésének a megalapozása. Méréseket végeznek pl. főutak környékén, iskolák, lakótelepek levegöminóségi állapotának megállapítására. az adatokat megkapják az önkormányzatok további intézkedésre. Mérések történtek lakossági panaszok kivizsgálására is; - az OKI központi adatbázisára befutott adatokból rendszeres jelentések készülnek a népjóléti és környezetvédelmi tárcák részére az ország régióinak mindenkori levegüszennyezettségi állapotáról; -a városi, helyi TV állomások a lakosság tájékoztatására rendszeresen igénybe veszik az ÁNTSZ-ek ínérési adatait. A helyi nyilvánosság tájékoztatást kap a szennyezések okairól, kibocsátóiról Az OKI az adatokról a Meteorológiai Szalgálatot tájékoztatja; - az OKI tervezi a mért eredményekról egy szeres havi értesitií kiadását, amelyet az eitek széles körében kivánnak terjeszteni. rend érdek- Az új mérési rendszer azonban csak a hasznositás lehetőségeit teremti meg. a levegiitisztaság megiírzését és javítását az illetékesek intézkedései biztosithatják ) Az Ajkai Höeriimű ló átalakítása kazánjainak fuidágyas vitathatatlanul jól tüzelésre hasznosult, vaaz

23 eredmények mérhetők. A kazánok szennyező delmi cég műszeresen l994-ben a szakhat óság is e ll enőrzií anyagkibocsátást 1993-ban bemérte, majd átalakitása egy utáni környezetvé méréseket végzet t. Egybehangzó megállapításuk szerint, az erőmű által kibocsátott S0 2 és NOx szennyezőanyagok mértékének csökkenése átlagban meghaladja a célul kitűzött minimum 30 %-os kéndioxid, i Iletve 40 %-os ni t rogénoxid csökkentési előirányzatot. A kedvezöbb Jevegöszennyezési mutatók következtében az eröműre kir(jtt levegöszennyezési bírság 1994-re az év elöttihez képest a töredékére csökkent. További elöny. hogy a fluidágyas tüzeléssel lehetövé vált az egyre romló minöségű, bányaszén elégetése is. nagy hamutartalmú ajkai A környezetvédelmi garancia méréseket a BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Kft. végezte el!993. II. hóban. A mérések szerint a hagyományos porszén tüzelés emissziójához képest a 9-es számú és!o-es számú fluidágyas kazán emissziójának a csökkenése: teljes ( 100 t/h) géízterhelés me l lett: kéndioxid 27,1() ;<;\,illetve 37,31 8I NO 50,45 8\, illetve 56,49 8I x csökkentett (60 t/h) kéndioxid NO x terhelés mellett: 75,0 8\, illetve 77,0 8I 54,9 ~. illetve 55,8 8I A kénmegkiltés mindkét kazánnál magasabb a Jezö ál tal garantál t nál. kivite Lényegében véve a kazánok tüzelési módja korszerűsítésének eredménye, hogy az Erőmű éves Iégszennyező anyag kibocsátása nagymértékben csökkent, amit az alábbi

24 adatok igazolnak. so 2 t/év NO x t/év por t/év l A felügyelőség kimutatásaszerint az erőmű által fizetett légszennyezési bírság óta folyamatosan csökkent, az évi 76 millió Ft-ról 1994-ben 2,8 millió Ft-ra, a kevesebb kibocsátott szennyező anyag miatt. (A porszennyezés csökkenését elsősorban a kémények elé időközben beépített szűrők eredményezt ék). Az erőmű által kibocsátott kevesebb levegőszennyező anyag Ajka város és környezetének levegőminőségére kedvezően hatott. A Veszprém Megyei ÁNTSZ évek óta méri Ajka ülepedő por és S0 2 szennyezettségét és a levegőtisztaság alakulásának trendjét. (NO -et műszer hiáx nyában nem mérték). A városban az ülepedö por!990. óta folyamatosan a megengedett határérték alatt van ( 16 g/m 2, 30 nap). A S0 2 ugyan mindig a 0.15 mg/m 3 határérték alatt volt, de óta számottevéíen csökkent O, 04 mg/m 3 té l i időszak alatti terhelésről 0,01 mg/m 3 körüli értékre. A nyári időszakban az S0 2 szennyezettség még alacsonyabb. A város levegöjének minösége és az erőmű emissziója között az összefüggés valószínűsíthető, tekintve, hogy ez az egy ik f(i szennyezöforrása a városnak, de a hatás mértéke nem számszerűsithetii. A város levegőjének tisztaságát ugyanis sok egyéb kiirülmény is befolyásol- ja (például az üveggyár, az egyedi családiházas fűtési mód, a széljárás. meteorolcigiai viszonyok, stb.)

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

A projekt kezdete: január 20. A projekt zárása: június 30.

A projekt kezdete: január 20. A projekt zárása: június 30. Sajtóközlemény Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területéhez tartozó monitoring rendszer korszerűsítés és mérőeszközök beszerzése SH / 3 / 10 Mottó:

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során

3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során 3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során Előadó: Szakter Roland Tamás 2015.10.21. Az előadás tartalma A B.V.K.-ról röviden Vízminőséggel kapcsolatos térképi munkák Jövőre vonatkozó előkészítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer folyamatosan működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE Heti összefoglaló a 1. október 4.-én Kolontár külterületén bekövetkezett vörösiszap tároló gátszakadással kapcsolatos ÁNTSZ tevékenységekről 11. május 26 Rövid összefoglaló az ÁNTSZ OTH, OKI és a Veszprém

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Milyen tényezők befolyásolják a mérés végeredményét? - Gyakorlati tapasztalataink a levegőminőség mérések terén - Váczi Violetta Környezetvédelmi vizsgálómérnök

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt.

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Bemutatkozás Csepel Művek központi anyagvizsgálója 1983-től AGMI Anyagvizsgáló

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások Molnár Attila OEP GYMEF főosztályvezető helyettes molnarat@oep.hu Szeged, 2005 május 25. Az érdekrendszerek szorításában Laborszakmai érdekek

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Értékcsökkenés (amortizáció)

Értékcsökkenés (amortizáció) Értékcsökkenés (amortizáció) Fogalmak: A befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) elhasználódásának, műszaki-gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke. Az eszközök pénzben kifejezett értékének

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködő

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség.

3. Levegőszennyezettség: a mérési adatok alapján az érintett térség minden településén egészségügyi határérték alatti a porszennyezettség. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 197 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-11 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

A térség hidrológiai feltételei

A térség hidrológiai feltételei A Szigetköz Csallóközi Duna-ártér mellékágrendszere rehabilitációjának közös megalapozása Nemzetközi Konferencia Dunasziget, 2007. szeptember 14. A térség hidrológiai feltételei Sütheő László osztályvezető

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék működési engedélyeinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Véleményező bizottság Igazgatási Osztály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben