E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat."

Átírás

1 Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos és regionális intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

2 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A STRANDOK VÍZMINŐSÉGÉNEK ÉS ÁLTALÁNOS HIGIÉNÉS HELYZETÉNEK ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAIRÓL A ÉVI FÜRDŐSZEZONBAN A jelentés alapjául szolgáló, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közegészségügyi vizsgálatai a évi fürdőszezonban kiterjedtek a természetes fürdőhelyekre és a szezonálisan működő medencés fürdőkre. E jelentés a május 1-i, illetve az ettől eltérő későbbi szezonkezdettől az augusztus 10-ig terjedő időszakot öleli fel. I. Természetes fürdőhelyek A természetes fürdőkre vonatkozó szabályozás a évben jelentősen változott, mivel április hónapban életbe lépett a korábbi rendeletet felváltó, az új 2006/7/EK irányelvet átültető 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdővizek kijelöléséről és üzemeltetéséről. A kormányrendelet új feladatokat telepített az ÁNTSZ hatáskörébe, melyek egy része korábban jegyzői hatáskör volt. Az uniós irányelvből származó új fogalmak bevezetése, az eddig nem az ÁNTSZ hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, valamint a kormányrendelet a szezonkezdéshez képest késői megjelenése jelentősen megnehezítette a közegészségügyi hatóság a kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatainak ellátását. Jelenleg az országban 232 db kijelölt és engedélyezett természetes fürdőhely található, ebből a Balatonon 131, a Velencei-tavon 9, a Tisza-tavon 5, a Dunán és a Tiszán fürdőhelyet tartunk nyilván (1. táblázat). A felsorolt 5 legfontosabb víztesten 171 fürdőhely található, ami az összes nyilvántartott fürdőhelyünk 73 %-a. A fürdővizekből a szezon folyamán augusztus 10-ig 591 mintát vettek bakteriológiai vizsgálatra, amelyek 98,3-ban megfelelőnek bizonyultak. Összesen 8 fürdőhelyen fordult elő kifogásolt eredmény, ebből 6 a Tiszánál (ld. 1. táblázat). A fürdőhelyek és a kifogásolt vízminták régiónkénti megoszlását a 2. táblázat részletezi. A vízminták kifogásoltsága országos átlagban is csak 1,7 %, és mindössze 12 fürdőhelyen fordult elő kifogásolt eredmény. Az előzetesen (az Uniónak is) bejelentett 232 fürdőhely közül 5 esetében nem történt vizsgálat különböző okok miatt; két nem bejelentett fürdőhely szerepelt a monitorozottak között. Az összes figyelembe vehető fürdőhely száma 234. Az ország öt legfontosabb vízteste közül négyről (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó és Dunamellékágak) megállapítható, hogy a vízminőség megfelelő.

3 2 Tartós fürdési tilalom alá a következő strandok kerülnek: Budakalász, Omszki-tó, és Bajánsenye, Krammer-tó (Vas megye). Az Omszki-tónál a nem megfelelő feltételek (magas növényzettel borított partszakasz, balesetveszélyes állapotú faszerkezetű stég, szociális helyiségek és úszómesteri felügyelet hiánya) miatt a fürdővíz használatát nem engedélyezték. A Krammer-tó magántulajdonban van, a fürdési tilalmat a tulajdonos kívánságára rendelték el. Rossz vízminőség, illetve a tiszai áradás miatt több helyen kellett átmeneti fürdési tilalmat elrendelni. A szezon során előfordult rendkívüli helyzetek: A kékalga (cianobaktérium) toxin által okozott egészségügyi kockázat egy esetben sem jelentkezett, de a magas klorofill-a érték miatt egy esetben történt intézkedés (Lengyeltóti Kék-tó). Két helyen észleltek kagylópusztulást, mely nem okozott vízminőség romlást. Vízbefúlásos haláleset a nyilvántartott fürdőhelyek közül egy esetben, az Omszkitónál fordult elő június 24-én. Nem engedélyezett és nem kijelölt strandok: az ország több területén találhatók fürdőzők által nagy számban látogatott olyan víztestek, amelyeken a fürdés hatóságilag nem engedélyezett. Ezek többsége vízjogilag bányató (pl. Budakalász, Szentendre, Gyékényes). A bányatavak melletti strand határozati kijelölése nem történt meg, vízminőségről vízvizsgálati eredmény nincs. A strandok higiénés helyzetével kapcsolatos jelentősebb észrevételek: Általánosságban elmondható, hogy a kijelölt természetes fürdők üzemeltetési szabályzattal rendelkeznek. A fürdővíz használati engedélyben előírt vízvizsgálatokat az előírásnak megfelelően végeztetik akkreditált laboratóriummal. A jogszabályi előírásokat betartására törekednek. A kisebb hiányosságok megszüntetésére jegyzőkönyvi illetve helyszíni intézkedés történik minden esetben (pl.: fürdővíz laboratóriumi eredményeinek kihelyezése a vendégek tájékoztatására). A fürdővíz használati engedélyek és a strandkijelölő határozatok elkészítése néhány helyen jelenleg is folyamatban van, mivel a szakhatóságok hiánypótlásai miatt az ügyintézés határideje lényegesen meghosszabbodott. II. Szezonális üzemelő medencés fürdők Az strandfürdők létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó rendeletek: - 121/ (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről, és - 37/1996. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről.

4 január 1. óta a közfürdők medencéi csak vízforgató berendezés üzemeltetésével működtethetők. A vízforgató berendezés kiépítésére vonatkozó kötelezettséget a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza. A medencék jó hidraulikai kialakítása és a vízforgató berendezések üzemeltetése minden egyéb intézkedésnél nagyobb mértékben járul hozzá a fürdőzők fertőzéssel szembeni védelméhez, mivel megfelelő üzemeltetésnél a fürdőzőkről esetlegesen bekerülő kórokozók igen rövid idő alatt elpusztulnak. Töltő-űrítő rendszerű medence a fenti időpont óta csak akkor üzemeltethető, ha a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága egyedi felmentést ad a vízforgató berendezés létesítése és üzemeltetése alól. A vízforgató berendezés létesítésének kötelezettsége alóli felmentés megadásának a rendelet szerinti legfontosabb feltétele, hogy gyógymedence töltővize olyan minőségű gyógyvíz, amelynek a gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív összetevőit a vízforgatás károsítaná. Tekintettel a töltő-ürítő rendszerű medencék vizének kimutathatóan rosszabb bakteriológiai mutatóira és a fertőző ágensek átvitelében betöltött szerepére, valamint a vízgazdálkodás gazdasági és a természetes vízkészletnek a jövő nemzedékek számára történő megőrzésének szempontjára, a vízforgató berendezések megépítésére történő kötelezés 10 éves átfutási idővel az ombudsman évi vizsgálatát követő állásfoglalása alapján is - megfelelt a szükségesség-arányosság feltételrendszerének. A szezonális strandfürdők nyitásával kapcsolatosan az ÁNTSZ kistérségi intézetei a 37/1996. (X.18.) NM rendelet előírásai szerint helyszíni szemlét tartanak az egységekben, egyidejűleg a medencék töltővizéből vízmintát vesznek. A szükséges közegészségügyi feltételek megléte és megfelelő vízminőség esetén hozzájárulnak a strandok üzemeltetéséhez. A közegészségügyi szempontú szemle kiterjed a medencék és környezetük, a kerti zuhanyzók, a vendégek által használt szociális- és mellékhelyiségek állapotára, tisztaságára, a hulladékkezelésre, az elsősegély nyújtó helyek meglétére, a strandok területén működő vendéglátó egységek üzemelési feltételeinek biztosítása, stb. 1. A területen működő medencék: Az ország területén 496 olyan fürdőegység található, amely szezonálisan is üzemelő medencéket működtet. A szezonban ezeken üzemelő 1635 medence - 76,1 %-a (1245 db) vízvisszaforgatásos, és - 23,9 %-a (390 db) töltő-ürítő rendszerű (ld. 3.táblázat). A forgatott vizű medencékből a szezon folyamán összesen 5409 mintát vettek bakteriológiai vizsgálatra, melyeknek 90,4 %-a megfelelőnek bizonyult. A töltő-ürítő rendszerű medencékből vett ,2 %-a volt megfelelő, további 25,6 %-a tűrhető, és a kifogásolt minták aránya 17,2 % volt (ld. 4. táblázat). (A töltő-ürítő rendszerű medencékkel szemben támasztott követelmények lényegesen enyhébbek,

5 4 amennyiben a megfelelő és kifogásolt minőségi kategóriákon kívül egy tűrhető kategória is létezik.) A megállapított vízminőségi arányok megfelelnek a sokéves tapasztalatnak. Az ország területén lévő strandok vízminősége a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján meglehetősen kiegyensúlyozottan mutat megfelelő eredményt. A kifogásoltsági arány 5,9 % és 13,6 % közötti a vízvisszaforgatásos rendszerű medencéknél. A 4. táblázatból kitűnik, hogy a töltő-ürítő rendszerű medencék vízminősége elmarad a vízvisszaforgatásos rendszerű medencékétől. A kifogásoltsági arány majdnem a kétszerese a forgatott vizű medencékéhez képest (17,2 %). A fürdők, strandok jó vízminőségének elérése és fenntartása olyan prioritást élvező szempont, amely nem lehet fordított arányosságban a gazdaságos üzemeltetéssel. A gazdaságossági tényező csak megfelelő vízminőségű egységeknél merülhet fel, mivel a működtetés és az ellenőrzés fő szempontja a humán megbetegedések megelőzése, amelyet az üzemeltetők jogkövető magatartása mellett a következetes hatósági felügyelet és a jogszabályi háttér is elősegít. 2. Súlyosabb baleset, intézkedést igénylő egyéb esemény A Hajdúnánási Strandfürdőn a gyógymedencében megkezdték a víz leeresztését, miközben a medence széléről egy 10 éves leánygyermek a leeresztő nyílásnál beugrott a medencébe, ahol a kiáramló víz a gyermeket a nyíláshoz szippantotta. A helyszínen elvégzett elsősegélynyújtás után a mentők a gyermeket megfigyelésre kórházba szállították. A Tókert Projekt Kft. által üzemeltetett ráckevei Aqualand termálfürdőből július 13-án három gyermeket mentővel, klórgáz mérgezéssel szállítottak a kórházba. A klórgáz mérgezést a vízforgató műszaki hibája előzte meg, mely hiba észlelése után a vízforgató ismételt beüzemelésekor nagy mennyiségű klór került a medencébe. Azokat a fürdőzőket érintette a klórgáz belélegzése, akik a befúvóhoz közel tartózkodtak. Utólagosan értesültek arról, hogy nem csak ezen a napon, hanem két nappal korábban is történt klórgáz mérgezés, ennek megfelelően összesen négy gyermeket érintett az esemény. A gyermekek néhány nap múlva gyógyultan távoztak a kórházból. A strand üzemeltetőjét magas összegű kémiai terhelési bírsággal sújtották. A budapesti Palatinus strandon a termál vizű medencébe - mely korláttal védett, körülkerített, vízmélysége 0,9 m váratlanul egy férfi fejest ugrott. Az ugrást a jelenlévő úszómester nem tudta megakadályozni. A fürdőző koponyaalapi törést szenvedett. Töltő-ürítő medencék engedély nélküli használta egy esetben, a Szegedi Partfürdőnél fordult elő, ami az üzemeltetés felfüggesztését és bírságolást vont maga után. Kirívó, intézkedést is igénylő események: kifogásolt bakteriológiai minták esetében fertőtlenítés, műszaki felülvizsgálat után a kontrollvizsgálatok elvégzése minden esetben megtörténik, illetve a medencehasználat felfüggesztésre kerül a vízvizsgálati eredmények bemutatásáig. 3. A strandok higiénés helyzete A fürdők általában rendelkeznek jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzattal. A strandok szezon előtti ellenőrzésekor az üzemeltetőket figyelmeztették az esetlegesen fennálló hiányosságok pótlására, azoknak kijavítását az indulás

6 5 engedélyezése előtt ellenőrizték (pl.: szabadtéri öltözők nagytakarítása, fertőtlenítő meszelése, szabadtéri zuhanyozók felszerelése, megfelelő számú hulladékgyűjtő kihelyezése, elsősegélyládák feltöltése, vizesblokkok hiányzó, sérült burkolatának javítása). A strandok az idei szezonban folyamatosan törekedtek a jó higiénés helyzet fenntartására. Az ellenőrzések tapasztalata alapján általánosságban elmondható, hogy a fürdők területén a rend, tisztaság megfelelő, a pihenőterületek gondozottak. Szociális helyiségeket folyamatosan takarítják. A medencék mellett úszómesterek jelenléte folyamatosan biztosított. Elsősegélynyújtó helyek ki vannak jelölve, felszerelés, személyzet biztosított. Az esetek többségében az ellenőrzés során munkatársaink közegészségügyi szempontból mindent rendben találtak (pl. Mogyoród Aquapark). Az idei év ellenőrzési tapasztalatai alapján megállapítható, hogy biztosított volt a fürdőzők számára a jó vízminőség, és az üzemeltetők a strandok egyéb szolgáltatásai esetében is igyekeztek a megfelelő higiénés rendet megteremteni.

7 1. táblázat Vízminőségi összesítés a turisztikailag legfontosabb vizeinkben Természetes fürdők, évi fürdési szezon augusztus 10-ig Víztest összes fürdőhely összes megfelelő kifogásolt kifogásolt fürdőhely db db db (%) db (%)* Balaton ,2 1 0,7 Velencei-tó Tisza-tó Duna* ,1 1 7,7 Tisza ,7 6 46,2 Összesen ,7 8 4,7 * A Szigetköz és Dunaágak (Mosoni-, Ráckevei- és Kamarás Duna). A Duna főmedrében nincs engedélyezett vagy kijelölt fürdővíz

8 2. táblázat Vízminőségi összesítés a turisztikailag legfontosabb vizeinkben Természetes fürdők, évi fürdési szezon augusztus 10-ig Víztest összes fürdőhely összes megfelelő kifogásolt kifogásolt fürdőhely db db db (%) db (%)* Balaton ,2 1 0,7 Velencei-tó Tisza-tó Duna* ,1 1 7,7 Tisza ,7 6 46,2 Összesen ,7 8 4,7 * A Szigetköz és Dunaágak (Mosoni-, Ráckevei- és Kamarás Duna). A Duna főmedrében nincs engedélyezett vagy kijelölt fürdővíz

9 3. táblázat Szezonálisan üzemelő medencés fürdők: Regionális Intézet Csak szezonálisan működő medencés fürdők üzemelő fürdők száma töltő-ürítő medencék száma visszaforgatásos rendszerű medencék száma Folyamatosan üzemelő, de szezonálisan működő medencével is rendelkező medencés fürdők üzemelő fürdők száma töltő-ürítő medencék száma visszaforgatásos rendszerű medencék száma Dél-alföldi Dél-dunántúli Észak-alföldi Közép-dunántúli Északmagyarországi Középmagyarországi Nyugat-dunántúli Összesen:

10 4. táblázat Vízminőségi összesítés május-augusztus Szezonális medencéket üzemeltető fürdő üzemegységek A. Forgatott vizű medencék B. Töltő-ürítő (gyógy- és termál) medencék Régió Összes medence Összes megfelelő (%) kifogásolt (%) Dél-Alföld ,1 5,9 Dél-Dunántúl ,9 8,1 Észak-Alföld ,4 13,6 Észak ,6 11,4 Magyarország Közép-Dunántúl ,9 8,1 Közép ,6 6,4 Magyarország Nyugat-Dunántúl ,9 12,1 Összesen ,4 9,6 Régió Összes medence Összes megfelelő (%) tűrhető (%) kifogásolt (%) Dél-Alföld ,6 26,5 14,0 Dél-Dunántúl ,8 27,8 13,4 Észak-Alföld ,8 21,6 16,6 Észak ,6 19,0 11,3 Magyarország Közép-Dunántúl ,0 40,0 25,0 Közép ,2 57,6 18,2 Magyarország Nyugat-Dunántúl ,0 33,3 27,6 Összesen ,2 25,6 17,2

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV Balatoni Szövetség Készült a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének megbízásából, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által 2009. október A franchise kézikönyv

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzati fürdők kiemelten a gyógyfürdők helyzete, fejlesztésének lehetőségei, hatása az idegenforgalomra és a turizmusra

JELENTÉS a helyi önkormányzati fürdők kiemelten a gyógyfürdők helyzete, fejlesztésének lehetőségei, hatása az idegenforgalomra és a turizmusra JELENTÉS a helyi önkormányzati fürdők kiemelten a gyógyfürdők helyzete, fejlesztésének lehetőségei, hatása az idegenforgalomra és a turizmusra 0536 2005. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. Miskolc madártávlatból

1. BEVEZETÉS. Miskolc madártávlatból 1. BEVEZETÉS 1998. óta minden évben az előző év legfontosabb környezet-és természetvédelmi feladatairól, eseményeiről beszámoló készül, illetve a város környezeti állapotával kapcsolatos főbb információk

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, 2004 A III. Európai Környezet

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT. Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről

A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT. Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről 1 Tartalomjegyzék 1. Ellenőrzések eredményei 3 1.1 Társhatósági ellenőrzések 5 1.1.1 Munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

E L Ő A D Á S É S P O S Z T E R Ö S S Z E F O G L A L Ó K

E L Ő A D Á S É S P O S Z T E R Ö S S Z E F O G L A L Ó K E L Ő A D Á S É S P O S Z T E R Ö S S Z E F O G L A L Ó K PAH-típusú aromás DNS adduktok spanyol, dán és krétai kohorszokból származó anyaújszülött mintapárokból európai kohorszokból Eredményeink egy folyamatban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben