AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA I. Általános indoklás 1. Az igazgatóság évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása évre tervezett feladatok Az igazgatóság tevékenységét alapvetően meghatározó változás január 1-én következett be. A 183/2003. (XI.5.) és a 269/2003. (XII.24.) számú kormányhatározatokban foglaltaknak megfelelően az igazgatóság korábbi tevékenységi köréből kikerült a hatósági feladatkör, ugyanakkor az alapvető feladataink környezetvédelmi jellegű feladatokkal bővültek és az igazgatóság elnevezése is megváltozott. Ezen változások következtében az önálló vízügyi hatóság szakértői támogatása mellett előtérbe került a tulajdonosi szerepkör, a vagyongazdálkodási feladatok ellátása. Jelentős feladatnövekedést jelentett az EU Víz Keretirányelv hazai megvalósítása kapcsán jelentkező munkavégzés. Az új feladatok végrehajtását igazgatóságunk szervezeti változásokkal és az egyes szervezeti egységek közötti feladatátcsoportosítással is segítette. Az igazgatóság évi feladatterve elkészítésekor a hatékony és takarékos gazdálkodás szempontjait vette figyelembe. A terv elkészítésekor már ismert volt, hogy az elvégzendő állami feladatok ellátását a költségvetésben biztosított bevételek csak részben finanszírozzák. A évi terv készítésénél elsődleges célkitűzés volt az igazgatóság stabil működésének biztosítása, a megváltozott feladatkörhöz való gyors alkalmazkodás. Célul tűztük ki a vagyongazdálkodási feladatok, az üzemelési, fenntartási tevékenység magas színvonalú ellátását, a kezelésünkben lévő állami vagyon állagának megőrzését, javítását. Szakmai tevékenységünk leglényegesebb elemei szakterületi bontásban az alábbiak voltak: A Kormány július 21-én elfogadta a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól a 221/2004 Kormányrendeletet. Ezzel szinte egy időben, július 1-től igazgatóságunkon létrejött a Vízgyűjtő-gazdálkodás Tervezési Osztály. Az egység feladatai között szerepel az EU Víz Keretirányelvvel kapcsolatos teendők Igazgatóságon belüli és a más ágazatokkal szükséges koordinációja, valamint azon térségi, regionális vízgazdálkodási feladatok összehangolása, amely a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés gyakorlati végrehajtását megalapozza. Az új egységben a jövőben együtt jelennek meg az igazgatóságon korábban is működő Nicki kismintatelep fizikai és az egyéb numerikus modellezési feladatok is. Aktívan részt vettünk a víztestek tipizálásában, majd az erősen módosított jelleg meghatározását segítő biológiai validációban. A Keretirányelv megvalósításával kapcsolatos feladatok megjelentek mind a Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság, mind a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság munkájában. Az osztrák partnerekkel a KÖVIZIG koordinálása mellett a NYUDUKÖVIZIG-gel közösen egyeztettük a víztesteket. A szlovák szakemberekkel a KvVM végezte a víztestek egyeztetését, de ebben igazgatóságunk is aktívan részt vett ban a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal közösen az OKTV megbízásából elkezdtük a Kis- Rába rendszer ökológiai vízkészletének meghatározását.

2 Igazgatóságunk alapfeladatkörében végezte a felszíni és felszín alatti vízkészletekkel és vízhasználatokkal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat. Elvégeztük a felszín alatti vízminőségi törzshálózattal kapcsolatos feladatainkat. Eleget tettünk a vízgazdálkodási és vízrajzi adatgyűjtési, feldolgozási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Közreműködtünk a területen felmerült fejlesztési tervek, koncepciók véleményezésében. Elláttuk a távlati vízbázisok gondozásával, valamint a vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatokat. Elvégeztük vízhozam-görbék-, vízhozam-adatsorok előállítását, hidrológiai előrejelzések, kiértékelések készítését. A vízrajzi monitoring hálózat működtetése során teljes körűen végrehajtásra került - az észlelt adatok és regisztrált adatok gyűjtése összesen 1024 db állomáson, - vízhozammérések és vízhozam-rendszermérések végrehajtása (670 db), - észlelési tevékenység és a regisztráló műszerek működésének ellenőrzése (havi és negyedéves gyakorisággal), - az észlelt és regisztrált adatok számítógépi rögzítése és az adatok feldolgozása, - az adatok szolgáltatása a napi és egyéb rendszeres adatforgalom keretében. Az Igazgatóságunk vízrajzi üzemelési és fenntartási tevékenységét az ISO szabványnak megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszer keretei között végzi. A víziközmű szakágazati tevékenység keretében elvégeztük az ágazatirányításhoz és a területi munkához szükséges viziközmű információk (OSAP ) meghatározott rendszer szerinti gyűjtését, ellenőrzését és feldolgozását 17 üzemeltető szervezetre, 66 db ivóvízellátó rendszerre (249 település) és 54 db szennyvíz elvezetési- és tisztítási agglomerációra (170 település) vonatkozóan. Elvégeztük a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vizilétesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátását, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésével kapcsolatos közreműködői feladatok keretében. Az OKTVF utasításra elvégeztük az üzemelő szennyvíz elhelyezési, tisztítási agglomerációk jellemzőinek pontosítását és kiegészítését. A környezetvédelmi és víziminőségvédelmi feladataink keretében üzemeltettük a Fertő tavi Hidrometeorológiai Állomást, mely a szükséges vizsgálatok elvégzésében hozzájárul a Fertő tó biztonságos üzemeltetéséhez. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatoknak adatátadáseleget tettünk. Elvégeztük a Szigetköz hullámtéri vízpótlórendszer vízkémiai- és hidrobiológiai monitoring rendszer üzemeltetéséhez szükséges koordinációs feladatokat. Elkészítettük a Duna jobb oldali mellékvízfolyásai vízgyűjtőjének területi kárelhárítási tervét. Részt vettünk az új típusú vízminőség kárelhárítási eszközök központosított beszerzésében, és az ezzel kapcsolatos oktatási tevékenységben év során megkezdtük felkészülésünket a hulladékgazdálkodás területén rendelkező új feladatokkal kapcsolatosan, részt vettünk a hulladékgazdálkodási tervek pályázati bírálatában. Az igazgatóság vízrendezési tevékenysége során 785,1 km síkvidéki meder és 464,2 km dombvidéki meder kezelését látja el. Kezelésünkben van továbbá 22 db szivattyútelep, 21 db gépészlakás és mederőrtelep. A évi üzemelési és fenntartási feladatokat a minimális elvárás szintjén teljesítettük.

3 A Szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer jó karba helyezésére novemberében plusz támogatást kaptunk A költségkeretet partbiztosításra, zsilip utófenék stabilizálására, burkolatjavításra és iszapolásra fordítjuk, mely évre húzódott át, a munkák végrehajtása folyamatban van. Az árvízvédelmi és folyamszabályozási szakágazat fő feladata az árvízmentesítéssel, a folyam- és tószabályozással, a védelmi osztaggal, a hajózással és az erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok irányítása és koordinálása. A nemzetközi hajóút biztosítása érdekében a hajóút kitűzést a Duna fkm szelvényei közötti szakaszán a magyar-szlovák meghatalmazottak által jóváhagyott hajóút kitűzési terv alapján évben Igazgatóságunk végezte. Az Igazgatóság Védelmi Osztaga a verőgépes technológiára vonatkozólag regionális osztag. A védelmi gépek és eszközök és egyben a védelmi osztag üzemeltetése és fenntartása a védelmi igényeknek megfelel. Igazgatóságunkon az informatikai és hírközlési üzemeltetési feladatokat 2003-tól kezdődően, a VÍZINSZÓ KFT-től átvett emberekkel és feladatokkal a Vízgazdálkodási Adattári és Informatikai osztály egységesen látta el egészen július 31-ig. Ekkor a tevékenység két részre lett vágva az Igazgatóság és az ÁBKSZ KHT között. Az igazgatóságnak fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei nincsenek. 2./ Előirányzatokkal való gazdálkodás Az igazgatóság 2004 évben e Ft eredeti előirányzattal és e Ft módosított előirányzattal gazdálkodott. Az előirányzatok évközi változását hatáskörönkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. Előirányzat-módosítások hatáskörönként /e Ft-ban/ - kormányzati hatáskörben felügyeleti szervi hatáskörben intézményi hatáskörben Év közben az igazgatóságtól kormányzati hatáskörben zárolásra került e Ft, mely előirányzat-csökkentésre módosult. Felügyeleti szervi hatáskörben a a VIFE január 1.-i létesítése miatt n e Ft előirányzat-elvonásra került sor. Az intézményi előirányzat-módosítás a működési és felhalmozási többlet bevételek, az előző évi előirányzat-maradvány és vállalkozási tartalék igénybevételével, valamint a többlet KÖVICE támogatással kapcsolatos. 3. Egyéb központi beruházások: Tokod-Tát elkerülő út és árvízvédelmi fővédvonal a beruházás megvalósítására 2003-ban kötött megállapodást a GKM és a KvVM. A beruházás előkészítő és kisajátítási munkáinak

4 finanszírozását %-os megosztásban, a kiviteli munkák finanszírozását % arányban vállalta a két minisztérium. A beruházás keretében árvízvédelmi töltésként épülő út hossza 4,8 km évi bekerülési költsége: 260 millió Ft. Dunaszentpál-Mecsér árvízvédelmi fejlesztés előkészítésére a évre biztosított előirányzat, azaz 5 millió Ft felhasználásával folytatódott az engedélyezési terv készítése. Védelmi központ építése (Kálóczy-tér) beruházásra biztosított előirányzat felhasználásával a Kálóczy- téri védelmi központ befejező munkái elkészültek. A teljesítés összege 19,5 millió Ft. Fertő-tó szabályozása beruházásra biztosított előirányzat felhasználásával a Fertő-tavi csatornák geodéziai felmérésére, és laborvizsgálatokra került sor. Bekerülési költsége: 6,6 millió Ft. Rába folyógazdálkodási terv, monitoring beruházás a feltáró monitoring tervezését foglalta magába a Rába folyó Sárvár-Győr közötti szakaszára az EU víz keretirányelv előírásai alapján. A teljesítés költsége: 15 millió Ft. Rába jp-i szükségtározó előkészítő tervezési munkái keretében az engedélyezési tervek közül értékelemzéssel került kiválasztásra a legjobb műszaki megoldás. Bekerülési költsége: 2,2 millió Ft. Vízrendezési főművek rekonstrukciója beruházás keretében folytatódtak és befejeződtek az Által- ér alvizi levezetőrendszer rekonstrukciós munkálatai. A teljesítés összege: 27 millió Ft. Belvízvédelmi főművek rekonstrukciója keretében befejeződött a Kimlei belvízcsatorna rendezése és a torkolati műtárgy építése, valamint a Sobori és a Rábcakapi mederőrtelep rekonstrukciója. Megvalósult továbbá a Sebes-Sobori csatorna mederrendezése.. Bekerülési költség: 25 millió Ft. Szigetköz mentett oldali vízpótlás beruházás keretében befejeződtek a Parlagnyilasi csatorna évre tervezett munkálati. A mederrendezéssel kapcsolatos kisajátítási munkák is megvalósultak. A teljesítés összege: 25,8 millió Ft. A Tatai védelmi központ (01.02) rekonstrukciós munkáit a közbeszerzési eljáráson nyertes Vállalkozó megkezdte, a munkálatok évben fejeződnek be évben végzett ráfordítás: 10 millió Ft. A Győr Kálóczy téri védelmi központ berendezési és felszerelési tárgyai beruházás keretében a berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése megvalósult. Bekerülési költsége: 20 millió Ft. A Fertő-tó vízminőségvédelmi beavatkozások keretén belül a Körcsatorna kotrására került sor a Balfi-főcsatorna és a Hegykői-főcsatorna közötti szakaszon, továbbá iszapvizsgálatokat végeztünk. Bekerülési költség: 13 millió Ft.

5 Vízminőségi kárelhárítási tervre biztosított előirányzatból a Duna jobboldali mellékvízfolyásai vízgyűjtőjének területi kárelhárítási terve készült el. A teljesítés költsége: 4,5 millió Ft. A 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban induló Üzemelő vízbázisvédelemi beruházások, valamint a Távlati vízbázis (Rábapatona, Győr-Gyirmót, Malomsok-Árpás) beruházásoknál a vállalkozók évben folytatták a munkálatokat. A évben induló Távlati vízbázisvédelmi beruházások ( Vének, Ács-öblözet, Lovadi rét) előkészítő munkálatainak elvégzésére került sor. A vízbázisok összes költsége: 55,6 millió Ft. Vízrajzi hálózat fejlesztése beruházás keretében Lajta főmeder, Lajta bp.-i csatorna Hegyeshalom távmérővé fejlesztésére, továbbá a Lencsehegyi karsztvízészlelő kutak törzshálózatba vonására került sor. A beruházás lezárása megtörtént. Költsége: 10,7 millió Ft. 4. Egyebek Igazgatóságunk évek óta aktívan szervezi a Szigetközi Üzemelési Bizottság működését, amely a szigetközi vízpótlás üzemeltetését felügyeli, évente kiértékeli, hatékonyságát elemzi. Az elmúlt évben a Bizottság kérésére az üzemrendbe beépítettük az üzemszerű elárasztás lehetőségét is, amit 2004-ben a hidrológiai adottságok figyelembe vételével végrehajtottunk. A nyári kiértékelésen az árasztást az érdekeltek rendkívül sikeresnek értékelték. A szigetközi hullámtéri vízpótló vízkémiai és hidrobiológiai monitoring rendszerét az EU Víz Keretirányelv feltáró monitoring követelményeinek figyelembe vételével az ÉDUKÖVIZIG tervezte meg és engedélyezte. Az országosan is egyedülálló monitoring megfelelő adatokat szolgáltat a vízpótló üzemeltetéséhez. Az adatok kiértékelésére és ismertetésére az Üzemeltetési Bizottság éves ülésén került sor. A monitoring lehetőséget ad a rendkívüli helyzetekben a beavatkozások vízkormányzás megtervezéséhez is.. A vízpótló rendszerek (Kis-Rába, Mosoni-Duna) üzemeletetésének az érvényben lévő szabályozástól eltérő végrehajtását a megváltozott társadalmi, ökológiai igényekhez alkalmazkodó üzemrendet 1990-től kezdődően vezettük be és fejlesztettük arra a szintre, mely alapot ad a jelenleg készülő, országos mintatervnek szánt, Kis-Rába vízrendszer ökológiai vízigényének meghatározásához ben megkezdődött a második Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése is, amihez igazgatóságunk számos környezetvédelmi programot javasolt az ágazat vezetése és a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség felé. Az Igazgatóság területi elhelyezkedéséből adódóan jelentős nemzetközi kapcsolatban áll szlovák és osztrák vízügyi szervekkel. A Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság Duna albizottságában szakértői tevékenységet látunk el. Szlovákiával végzett munkáink közzé tartoznak a közös érdekű és határmenti töltésszakaszok, valamint a 142 fkm hosszú Duna folyamszakasz felülvizsgálata, és a nemzetközi hajóút biztosítása érekében végzett folyamszabályozási feladatok ellátása. Elláttuk a Magyar-Osztrák Határvízi feladatokból adódó igazgatósági és albizottsági előkészítő feladatokat. A Fertő-tóval kapcsolatos vízszint-szabályozási és kutatási

6 programokban a Magyar-osztrák Vízügyi Bizottság által lefektetett, Igazgatóságra háruló feladatok végzése történik. Megkezdtük a Bizottság 50 éves tevékenységét bemutató kiadvány előkészítését. Az Igazgatóság létszáma az átszervezést követően tovább csökkent. A védekező létszám csak egy I. fokú teljes körű készültség, illetve egy csökkentet kiterjedésű II. fokú készültség kiállítására elegendő. III. fokú készültség esetében társvizigek bevonása szükséges évben az alábbi fő vízkárelhárítási beavatkozásokat hajtottuk végre: Árvízvédekezés: január között a Duna felső szakaszán kialakult kisebb árhullám hatására a Vének-dunaremetei és a Dunaremete-rajkai árvédelmi szakaszon vált szükségessé I. fokú készültség elrendelése február 4-5. között a Lajtán I. és II. fokú árvízvédelmi készültség volt. A készültség elrendelését a kialakult jéghelyzet és az intenzív olvadás indokolta. A védekezési feladatokat az Igazgatóság saját létszámával látta el. Az árhullámok hatására a védelmi művekben károk nem keletkeztek. Belvízvédekezés: évben 3 alkalommal volt elrendelve belvízvédelmi készültség: Mindhárom védekezés a Hanság területére terjedt ki és nagy mennyiségű lehullott csapadékból adódott. Helyi vízkárelhárítási készültség: június 5. és július 7. között a Tatai Szakaszmérnökség területén az Által-ér és Concó vízgyűjtőjén helyi vízkárelhárítási feladatokat látott el igazgatóságunk. A védekezésre a hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék (eső) miatt volt szükség évben 10 vízminőségi kárelhárításra került sor. A III. fokú vízminőségvédelmi kárelhárítások közül kiemelkednek a Rába folyón Mérges és Várkesző körzetében végzett uszadék eltávolítási, a kenyérmezei patakon levő vízszennyezés és a Hanság vízrendszerén fellépő oxigénhiányos állapotok következtében történtek beavatkozások. Feladatkörünknek megfelelően felügyeltük az üzemi kárelhárítási tevékenységet a Környei- és Bánhidai-tó esetében. Legjelentősebb volt az 2004 július 30-án a Kenyérmezei patakon és a Táti Duna-ágon az utóbbi évtizedek legnagyobb élővíz szennyezése történt Mintegy m3 fáradt olajos, szerves oldószeres emulzió jutott a csapadékvíz elvezető csatornán keresztül a Kenyérmezei patakba. A vízszennyezés a Táti Duna-ág vízminőségét és élővilágát valamint az Esztergom város vízellátását biztosító ivóvízbázist is veszélyeztette. Az Igazgatósági feladatok minél magasabb szintű elvégzése érdekében a rendelkezésre álló forrásokat pályázati úton elnyert munkákból kívánjuk kiegészíteni. A 2004-ben elnyert pályázataink az alábbiak: 1. PHARE CBC Az együttműködés fejlesztése a képzés, szakképzés és kutatás terén. Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképességének vizsgálata. 2. Interreg III. C. - Csapadékvíz kezelés utóülepítőkben SITAR projekt

7 3. PHARE CBC - Árvízi levezető-képesség vizsgálata a Duna régi medrének szlovák-magyar szakaszán az 1848,4-1825,5 fkm között HU2002/ (11) Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén 2002/ Phare CBC Fertő-tó ökológiai potenciáljának megőrzése 5. Interreg III B CADSES Mintaterv a Rába vízgyűjtő-gazdálkodásra 6. Interreg III C FLAPP 7. MEH A Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok központi előirányzat támogatásának elnyerésére (Nem EU-s pályázat) 8. LIFE-III ENVIRONMENT Szigetközi projekt Igazgatóságunk szorosan együttműködik a térségben működő, szakmai képzést adó közép- és felsőoktatási intézményekkel. Az iskola fennállása óta (45 év) tart a szakmai kapcsolat a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium, Győr, Környezetvédelmi-vízgazdálkodás technikusi szakával. Igazgatóságunk végezte az első nemzetközi Duna Nap Győri rendezvény programjának kidolgozását és lebonyolításának koordinációját. Az ÉDUKÖVIZIG összes osztályának, valamint külső partnerek együttműködésében megvalósuló projekt a KvVM megítélése szerint is sikeres volt. Az igazgatóság 2004 évben a központilag elrendelt 6% mértékű bérfejlesztést hajtotta végre évről 2004 évre az engedélyezett létszámunk 52 fővel csökkent, melyből 25 fő a VIFE hez átkerült, 27 fő pedig a 2003 évben elrendelt létszámcsökkentés következménye. A jelű tábla Átlaglétszám és álláshelyek alakulása Átlaglétszám tényleges évben évben Betöltött álláshely I XII. 31. Üres álláshely XII. 31. fő ebből Elrendelt létszámcsökkentés ben teljesült Köztisztviselők, közalkalmazottak Teljes munkaidős Részmunkaidős Nyugdíjas Összesen: Mt. alapján foglalkoztatottak

8 Összes foglalkoztatott * Köztisztviselők illetménybeállási %-a XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsőfokú végzettségűek középfokú végzettségűek Iskolai végzettség szerint XII. 31-én Felsőfokú végzettségű 90 Középfokú végzettségű 238 Alsófokú végzettségű 67 Összesen 395 Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 355 Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás évben e Ft A részmunkaidős és nyugdíjas létszámnak valamennyi cellában teljes munkaidősre átszámítva kell szerepelnie 2004 évben értékesítésre került felesleges ingatlanainkból 8190 e Ft bevételünk származott, melynek felhasználására a PM től engedélyt kaptunk Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása forintban Jogcím, feladat (szerződés) megnevezése ezer Bevétel összege Építési tevékenység Mezőgazdasági szolgáltatás Tervezés Ipari tevékenység 187 Egyéb vállalkozási tevékenység Összesen: Győr, február 24. /Janák Emil/ igazgató

9 Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzététele Az 1992.évi XXXVIII.tv. az államháztartásról 15/A Az államháztartás alrendszereiből nyújtott nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatás nincs. Működési költségek a V-169/3/2004.sz.(02.05) MeH levél alapján (2006. I.-IV.negyedév) Mobiltelefonok Előfizetések száma: 128 db Hívások költsége: e Ft Személygépkocsik: Személygépkocsik száma: 24 db évi beszerzés: e Ft Üzemeltetési költség: e Ft Külföldi kiküldetés Utazás időtartama: 383 nap Összköltsége: e Ft

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÉSZAK- DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A

Részletesebben

Előkészítés. Kb. 292 800 000 Ft Megvalósítás: kb. 4 880 000 000 Ft. Kb. 33 000 000 Ft hőszigetelésnél 50% önrész alternatív enegriánál 40 % önrész

Előkészítés. Kb. 292 800 000 Ft Megvalósítás: kb. 4 880 000 000 Ft. Kb. 33 000 000 Ft hőszigetelésnél 50% önrész alternatív enegriánál 40 % önrész Vas megye A projekt megnevezése A projekt költsége és időtartama A pályázat jelenlegi helyzete Répce-völgy és Répce árapasztó árvízvédelmi biztonságának javítása NYUDUKÖVIZIG-gel közös KEOP-2.1.1 Energiafelhasználás

Részletesebben

AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA I. Általános indoklás Igazgatóságunk a 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján elkészítette az új Szervezeti,

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A Felügyelőség 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Beruházás 2007. év előtti ok 2007. évi ok 16 01 00 00 00 2 011312091 Nyugat-Balatoni RV V./B. ütem 2 010,3 2 010,1 0,1 16 01 00 00 00 3 011312092

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/6/2010. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében,

Részletesebben

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól)

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) - Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény I. Fejezete egyes jogforrások

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Igazgatóságunkon az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jelenleg

Részletesebben

A térség hidrológiai feltételei

A térség hidrológiai feltételei A Szigetköz Csallóközi Duna-ártér mellékágrendszere rehabilitációjának közös megalapozása Nemzetközi Konferencia Dunasziget, 2007. szeptember 14. A térség hidrológiai feltételei Sütheő László osztályvezető

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Az OMIT helye, szerepe a vízkárelhárítás során, tevékenységének kapcsolódása a KKB NVK hoz

Az OMIT helye, szerepe a vízkárelhárítás során, tevékenységének kapcsolódása a KKB NVK hoz Az OMIT helye, szerepe a vízkárelhárítás során, tevékenységének kapcsolódása a KKB NVK hoz Láng István Megbízott OMIT Törzsvezető Vízkárelhárítási Főosztályvezető Országos Főigazgatóság A vízügyi szolgálat

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9.

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9. AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, 2014. december 9. A VÍZÜGYI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes

Részletesebben

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh.

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh. ÉS S A FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M Kép p forrás: www.mnvh.eu Koch GáborG Felszíni vízgazdv zgazdálkodási ügyintéző Alsó-Duna Duna-völgyi Vízügyi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Beruházás 2008. év előtti ok 2008. évi ok 16 01 00 00 00 0 160200126 INTEGRÁLT SZÁMITÁSTECHNIKAI PROGRAMHOZ NYOMT 6,6 6,6 16 04 00 00 00 1 167900007

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÉDUKÖVIZIG VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI MŰVEINEK ÁLLAPOTÁRÓL A 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT TÜKRÉBEN. Győr Moson - Sopron Megye

BESZÁMOLÓ AZ ÉDUKÖVIZIG VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI MŰVEINEK ÁLLAPOTÁRÓL A 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT TÜKRÉBEN. Győr Moson - Sopron Megye BESZÁMOLÓ AZ ÉDUKÖVIZIG VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI MŰVEINEK ÁLLAPOTÁRÓL A 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT TÜKRÉBEN Győr Moson - Sopron Megye 1. A megye vízkárelhárítási műveinek ismertetése 1.1. Árvízvédelmi művek A megye

Részletesebben

km 2 működési terület, Fejér, Veszprém és Tolna megye (legnagyobb az országban) Nagytavak: Balaton, Velencei tó 242 km I.

km 2 működési terület, Fejér, Veszprém és Tolna megye (legnagyobb az országban) Nagytavak: Balaton, Velencei tó 242 km I. 13 000 km 2 működési terület, Fejér, Veszprém és Tolna megye (legnagyobb az országban) Nagytavak: Balaton, Velencei tó 242 km I. rendű árvédelmi töltés (Duna, Sió, Nádor) 120 km folyó (Sió) 6 dombvidéki

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. A megye vízkárelhárítási műveinek ismertetése Árvízvédelmi művek

1. A megye vízkárelhárítási műveinek ismertetése Árvízvédelmi művek Beszámoló az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízkárelhárítási műveinek állapotáról a 2011. évi őszi felülvizsgálatok tükrében (Győr-Moson-Sopron megye) 1. A megye vízkárelhárítási

Részletesebben

Védelmi szakaszok üzemelési szabályzatai mit, miért, hogyan?

Védelmi szakaszok üzemelési szabályzatai mit, miért, hogyan? Védelmi szakaszok üzemelési szabályzatai mit, miért, hogyan? Készítette: Asztalos Tamás Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. Bevezetés Az egyes Vízügyi Igazgatóságok árvízvédelmi szakaszok szempontjából

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: Novák Gyula Születési idő: 1953. 12. 31. Állampolgárság: magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése /

Részletesebben

1/1991. (K. H. V. Ért. 7.) KHVM utasítás. az árvízvédekezés és belvízvédekezés országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról

1/1991. (K. H. V. Ért. 7.) KHVM utasítás. az árvízvédekezés és belvízvédekezés országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról 1/1991. (K. H. V. Ért. 7.) KHVM utasítás az árvízvédekezés és belvízvédekezés országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Szarvas, 2015. április09. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS

Részletesebben

Tájékoztató a Dráva folyó vízgyűjtőjén levonuló árvizekről, valamint a Drávamenti és Balatonlellei belvízvédelmi szakaszok belvízvédekezésről

Tájékoztató a Dráva folyó vízgyűjtőjén levonuló árvizekről, valamint a Drávamenti és Balatonlellei belvízvédelmi szakaszok belvízvédekezésről Tájékoztató a Dráva folyó vízgyűjtőjén levonuló árvizekről, valamint a Drávamenti és Balatonlellei belvízvédelmi szakaszok belvízvédekezésről Tájékoztatás időpontja: 2014. szeptember 19. 05 30 Tájékoztatót

Részletesebben

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát!

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 2. A. Foglalja össze hidrometriai (vízméréstani) ismereteit!

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

2011. július havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés

2011. július havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 2011. július havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Július hónap időjárását a sokéves átlagnál jóval több csapadék, hőmérsékletben a sokéves

Részletesebben

A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Az igazgatóság 2005. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységét az elmúlt évekhez hasonlóan eredményesnek tekinthetjük. Az elmúlt évben jelentős

Részletesebben

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása 1 Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette konzorcium tagja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

ÖKO Zrt. vezette konzorcium tagja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ÖKO Zrt. vezette konzorcium tagja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos 4 részvízgyűjtő 42 alegység TERVEZÉSI SZINTEK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEK Módszertani előkészítés Országos terv

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 158. szám 38943 9. (1) A vízügyi igazgatás vízrajzi tevékenységébõl származó hiteles adatokat a központi és területi vízrajzi adattárak (a továbbiakban: Adattárak) szolgáltatják.

Részletesebben

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein Magyar Hidrológiai Tárasság XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged 2014.07.2-4. Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki Vízügyi Igazgatóságok működési területein Előadó: Engi Zsuzsanna

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK ELŐÍRÁSAI F A Z E K A S H E L G A

ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK ELŐÍRÁSAI F A Z E K A S H E L G A ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK ELŐÍRÁSAI F A Z E K A S H E L G A KIINDULÁS: Mihez kell árvízvédelmi terv? Árvízvédelmi szakaszok nyilvántartási tervei jogszabály szabályozza Települések vízkárelhárítási (árvízvédemi)

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projekt címe: Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004

Részletesebben

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén Győr, 2015. február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A nagyvízi meder kezelésének céljai Elkészülése, kihirdetése

Részletesebben

Magyarország árvízvédelmi stratégiája

Magyarország árvízvédelmi stratégiája Magyarország árvízvédelmi stratégiája Szolnok, 2015. február 03. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki Irányító Törzs LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászkisér

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése.

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Igazgatóságunk 2012. évi tevékenységét alapvetően befolyásolta a rendelkezésre álló pénzügyi források

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben