1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat évi bevételeiről és kiadásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól"

Átírás

1 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s évi eredeti előir. ezer Ft évi módosított előir. Me: eredeti előir. Bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek -Polgármesteri Hivatal Intézmények Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók, pótlékok Átengedett központi adók Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek Működési bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások (TEKI) Fejlesztési célú támogatások (CÉDA) Címzett támogatás Céltámogatás ÖNHIKI, egyéb Támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - Polgármesteri Hivatal Intézmények Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - OEP-től átvett (Kórház, Szoc. és Eü.Szolgált.) Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele Önhiki előleg Intézmények pénzeszköz átvétele Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele Intézmények pénzeszköz átvétele Véglegesen átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök, visszatérülése VI. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel Hitelek

2 2 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Ft S.sz. M e g n e v e z é s évi eredeti előir évi módosított előir. Me: ezer eredeti előir. Kiadások 1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás Ebből: Beruházás Felújítás Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Támogatások Fejlesztési célra átadott pénzeszköz Ebből: lakosságnak visszatérítendő: 9.000/e Ft vissza nem térítendő: 2.000/e Ft Felhalmozási kiadás Ebből: beruházás felújítás Általános tartalék Céltartalék Részesedés vásárlás Kölcsöntörlesztés Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Kiadások mindösszesen: /1-2/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejlesztési célra átadott pénzeszköz Ebből: lakosságnak (visszatérítendő: 9.000/e Ft, vissza nem térítendő: 2.000/e Ft

3 3 Felhalmozási kiadás Ebből: Beruházás Felújítás Általános tartalék Céltartalék Részesedés vásárlás Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Kölcsöntörlesztés

4 4

5 2. számú Melléklet a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételei és kiadásai Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell. bevétel Működési célú pe. átvétel S.sz Intézmény évi évi évi évi évi évi eredeti módosított eredeti módosított eredeti eredeti módosított eredeti eredeti előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. 1. Gimnázium Széchenyi Zs. Szakk. Iskola Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola - Zeneiskola Mikszáth Kálmán Ált. Isk Nevelési Tanácsadó Óvodai Központ Szociális és Eü. Szolgáltató GAMESZ Kulturális Központ Városi TV Városi Könyvtár Múzeum Tűzoltóparancsnokság Gyógyfürdő és Sz. Közp Területfejlesztési Társulás

6 6 Összesen: Kórház Mindösszesen: A működési célú pénzeszköz átvételből OEP-től átvett pénz: /e Ft /Kórház: /e Ft, CSGK: /e Ft/ Felhalmozási célú pe. átvétel Önkorm. finanszírozás Pénzmaradvány S.sz Intézmény évi évi évi évi évi évi eredeti módosított eredeti módosított eredeti eredeti módosított eredeti eredeti előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. 1. Gimnázium Széchenyi Zs. Szakk. Iskola Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola - Zeneiskola Mikszáth Kálmán Ált. Isk Nevelési Tanácsadó Óvodai Központ Szociális és Eü. Szolgáltató GAMESZ Kulturális Központ Városi TV Városi Könyvtár Múzeum Tűzoltóparancsnokság Gyógyfürdő és Sz. Közp során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

7 7 12. Területfejlesztési Társulás Összesen: Kórház Mindösszesen: S.sz Intézmény évi eredeti előir. Bevételek összesen évi módosított előir. eredeti előir. 1. Gimnázium Széchenyi Zs. Szakk. Iskola Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola - Zeneiskola Mikszáth Kálmán Ált. Isk Nevelési Tanácsadó Óvodai Központ Szociális és Eü. Szolgáltató GAMESZ Kulturális Központ Városi TV Városi Könyvtár során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

8 8 - Múzeum Tűzoltóparancsnokság Gyógyfürdő és Sz. Közp Területfejlesztési Társulás Összesen: Kórház Mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi, egyéb kiadások S.sz Intézmény évi évi évi évi évi évi eredeti módosított eredeti módosított eredeti eredeti módosított eredeti eredeti előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. 1. Gimnázium Széchenyi Zs. Szakk. Iskola Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola - Zeneiskola Mikszáth Kálmán Ált. Isk Nevelési Tanácsadó Óvodai Központ Szociális és Eü. Szolgáltató GAMESZ során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

9 9 8. Kulturális Központ Városi TV Városi Könyvtár Múzeum Tűzoltóparancsnokság Gyógyfürdő és Sz. Közp Területfejlesztési Társulás Összesen: Kórház Mindösszesen: Ellátottak juttatása Pénzeszköz átadás Beruházás S.sz Intézmény évi évi évi évi évi évi eredeti módosított eredeti módosított eredeti eredeti módosított eredeti eredeti előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. 1. Gimnázium Széchenyi Zs. Szakk. Iskola Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola - Zeneiskola Mikszáth Kálmán Ált. Isk Nevelési Tanácsadó során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

10 10 5. Óvodai Központ Szociális és Eü. Szolgáltató GAMESZ Kulturális Központ Városi TV Városi Könyvtár Múzeum Tűzoltóparancsnokság Gyógyfürdő és Sz. Közp Területfejlesztési Társulás Összesen: Kórház Mindösszesen: S.sz Intézmény évi eredeti előir. Felújítás Hitel és Kölcsön Kiadások összesen évi évi évi évi évi módosított eredeti eredeti módosított eredeti módosított eredeti eredeti előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. 1. Gimnázium Széchenyi Zs. Szakk. Iskola Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola - Zeneiskola során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

11 11 4. Mikszáth Kálmán Ált. Isk Nevelési Tanácsadó Óvodai Központ Szociális és Eü. Szolgáltató GAMESZ Kulturális Központ Városi TV Városi Könyvtár Múzeum Tűzoltóparancsnokság Gyógyfürdő és Sz. Közp Területfejlesztési Társulás Összesen: Kórház Mindösszesen: során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

12

13 S. Sz sz. Melléklet a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai M e g n e v e z é s évi eredeti előir évi módosít. előir. Me: ezer Ft eredeti előir. I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulék III. Dologi kiadások Ebből: Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Számítástechn.eszk. anyagok, beszerz Könyv, folyóirat, egyéb inform. hordozó Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés Távközlési díjak Vásárolt élelmezés Bérleti díj Szállítási szolg. /teh, személy, helyi közl./ Ebből: helyi közlekedés támogatása Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás Hőszolgáltatás /Noszlopy, Mikszáth, iskola, Óvoda Víz- csatornadíjak Járművek működtetése, karbantartása Postaköltség Szemétszállítás és kéményseprési díj Egyéb üzemeltetési fennt. kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Repr. és testvérvárosi kapcsolatok Reklám, propaganda, egyéb kiadás Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadás Vás. termék, szolgáltatás ÁFA-ja ÁFA befizetés Kamat kiadás állháztartáson kívülre Adók díjak egyéb befizetések (tagsági, bank, biztosítási, pályázati, egyéb díjak Vagyonbiztosításra Oktatási pályázatokra Óvodai pályázat Közművelődési pályázatokra

14 14 Közművelődési érdekeltségnövelés Városi ünnepségekre Normatív Áll. h.jár. visszautalása Vásár kulturális rendezvényeire Munkáltató által fiz. Szja IV. Pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszközátadás Alapítványok támogatása Ebből: Marcali városért alapítvány Marcali fürdőért alapítvány Somogyi egyetemistákért alapít Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Római Katolikus Egyház támogatása Magyar Máltai Szeretetsz. támogatása Caritas Kulturális egyesületek támogatása Egyéb műk. célú pe. átadás Területfejlesztési átadás Sportegyesületeknek MVFC Labdarúgás Focisuli MVSZSE: Kosárlabda Kézilabda Birkózás Sakk Sakk utánpótlás Küzdő sport Tenisz Úszószakosztály Férfi kézilabda Horvátkút SE Karate klub Kerékpárosok Testépítő SE Tömegsport Sportpályázatra Városrészi önkormányzatoknak V. Társadalmi és szoc. pol. juttatások Ebből:Eü és Szociális bizottság

15 15 Rendszeres szoc. segély Rendkívüli gyerm. véd. tám Rendszeres gyerm. véd. tám (kieg.cs.p) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Temetési segély Közgyógy ellátás Köztemetés Közlekedési támogatás Bevonulási segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Otthonteremtési támogatás Gyermektartás díj megelőlegezés Adósságkez. szolgáltatásban rész. tám Adósságkez. lakásfenntartási tám Lakbértámogatás

16 16 4.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez a Marcali Városi Önkormányzat beruházási kiadásai Ssz. F e l a d a t Bruttó költség I. VÍZÜGYI ÁGAZAT Me: ezer Ft Önkormányza Külső ti forrás forrás Forrás megnevezése 1. Bize szennyvízhálózat építés befejezése Összesen: ,- Kifizetve: ,- 2. Kodály Z. utca csapadékvíz rendezése 3. Kisfaludy utca alatti áteresz átépítése, előülepítő építése 4. Szőcsény szennyvíztelep intenzifikálása és rekonstrukció 5. Városi szennyvízcsatlakozások kiépítése 2005: ,- 2006: , BFT, VICE,TTFC, lakossági befizetés TEKI (100%) TEKI (80%) Céltámogatás (90%) Céltámogatás (80%) 6. Ősz utca vége csapadékvíz TEKI rendezése (80%) 8. Puskás T. utca betonozott árok TEKI bontása, zárt csapadékvíz (80%) elvezető rendszer kiépítése Összesen:

17 17 Ssz. F e l a d a t Bruttó költség II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Me: ezer Ft Önkormányzat Külső i forrás forrás Forrás megnevezése 1. Kócsag utca útépítés Összesen: ,- Kifizetve: , ban hívható le: ,- 2. Mikszáth Kálmán Ált. Iskolához parkoló építése Összes: , TEKI (80%) TEKI (80%) Kifizetve: ,- 4. Latinka u. járda építése TEKI (80%) 5. Táncsics utca aszfaltozása TEKI, DDRFT (80%) 6. Bem utca aszfaltozása TEKI, DDRFT (80%) 7. Nefelejcs utca aszfaltozása TEKI, DDRFT (80%) 8. Dózsa és Ifjúság utca között TEKI,

18 szórt útépítés záró réteggel 9. Jókai Mór utca 1 19-ig aszfaltozás 10. Erdőalja utca aszfaltozása + tervezése 11. Fürdő Keleti oldalán út és csapadékvíz elvezető rendszer építése 12. Kerékpárút építése Kéthely Marcali, Boronka Marcali tervezés + építés 18 DDRFT (80%) TEKI, DDRFT (80%) TEKI, DDRFT (80%) TEKI, DDRFT (80%) ROP Borút áttervezése Mikszáth Kálmán u. Ált TEKI, Iskolához parkoló építés és tervezés (10 db) DDRFT (80%) 15. Horvátkút temetői utak szegély építése 16. Boronkai temető parcellák kimérése, kőszórásos utak kialakítása Összesen: Ssz. F e l a d a t Bruttó költség Me: ezer Ft Önkormányzat Külső i forrás forrás Forrás megnevezése

19 19 III. ENERGIAELLÁTÁS 1. Déli alközpont villamos energia ellátás, teljes körvezetékkel (trafóval, amit az EON biztosít) DÉDÁSZ hálózatfejles zt (30%) Összesen: Ssz. F e l a d a t Bruttó költség Önkormányzat i forrás Külső forrás Forrás megnevezése ENERGIAELLÁTÁS RÉSZESEDÉS ÁTRUHÁZÁS 1. Közvilágítás kiépítése a Baglastól a Szigetvári utcáig a panelek déli oldalán található sétány mellett 3. Csalogány utca közvilágítás tervezés, kiépítés 4. Sportcsarnok keleti oldal közvilágítás 5. Boronkai kultúrházzal szemben, valamint a keresztnél 3 db közvilágítási oszlop és fényforrás elhelyezése Részvény átruházás Részvény átruházás Részvény átruházás Részvény átruházás Összesen:

20 20 Ssz. F e l a d a t Bruttó költség IV. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS 1. Kórház rekonstrukció IV. ütem tervezés és kivitelezés évben évben évben Városközpont Barnamezős területének rehabilitációja Összesen: , évben: , évben: , évben: ,- 3. Akadálymentes megközelítés Oktatási intézmények fsz-i kivitelezés (Gimnázium, Noszlopy isk, Mikszáth isk.) 4. Boronkai Ravatalozó kivitelezés Összesen: , évben lehívható támogatás: ,- 5. Horvátkút kultúrház bővítése 2006 évben lehívható támogatás: ,- Me: ezer Ft Önkormányzat Külső i forrás forrás Forrás megnevezése Címzett támogatás (90%) ROP 2.2 BM önerő TRFC (80%) TEKI (79,6%) TEKI 6. Dózsa Gy u. 84. lakás Vis Maior

21 21 helyreállítása (100%) 7. E-közigazgatás kiépítése GVOP BM önerő 8. Szilárd hulladékgyűjtő autó és konténerek beszerzése* 9. Orgona utcai lakások vásárlása Állami bérlakás vásárlás (Liget u.) BM bérl.: Közműf.: GM (50%) GM (50%) Esélyegyenlő 11. Játszótér építés Széchenyi lakótelep 12. Játszótér építés Zrínyi u.- Bem u. sarkán 13. Akadálymentes megközelítés Polgármesteri Hivatal földszint ség 14. Marcali Gyógyfürdő és DDRFT Szabadidőközpont, kútfúrás (50%) BFT (30%) 15. Boronka buszmegálló áthelyezése db motoros fűkasza és kiegészítők beszerzése Közmunka program (37,2%) db GPRS készülékbeszerzése FVMparlagfű (100%) 18. Erdőtüzes gépjármű szerállományának korszerűsítése BM-OKF (85%) 19. Nagyértékű tűzoltási és BM-OKF műszaki mentési (80%) szakfelszerelés korszerűsítése 20. Polgármesteri Hivatal bútorvásárlás Összesen: Megjegyzés [PH1]: /e Ft DDRFT támogatás évben megkaptuk Többcélú Társulás Bruttó költség Me: ezer Ft Saját forrás Külső forrás Forrás megnevezése

22 22 1. Orvosi ügyeleti autó beszerzése* 2. Hétvégi orvosi ügyeleti épület építése* 3. Kistérségi DDRFT hulladékgazdálkodási terv készítése 4. Böhönyei Általános Iskola többcélú pályázatban meghatározott eszközbeszerzései* 5. Böhönye kötelező eszközbeszerzés* 6. Gyerekjóléti társulás többcélú pályázatban meghatározott eszközbeszerzései* Összesen: * A külső forrás összegét ben megkaptuk.

23 23 5.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez a Marcali Városi Önkormányzat felújítási kiadásai Ssz. F e l a d a t Bruttó költség V. FELÚJÍTÁS 1. Berzsenyi D. Gimnázium kollégium vizesblokk felújítás 2006 évben lehívható támogatás: ,- Me: ezer Ft Önkormányzat Külső i forrás forrás TRFC (80%) Forrás megnevezése 2. Szőcsény oktatási épület Vis Maior tetőhéjazat javítása (100%) 3. Szőcsény Szakképző iskola Kastély tetőfelújítás TRFC (80%) 2006 évben lehívható támogatás: ,- 4. Polgármesteri Hivatal Utcai homlokzat, déli szárny tetőhéjazat csere, 6 iroda festése, tapétázás, parketta felújítás (2006 évben lehívható támogatás: ,-) TTFC, VÁTI, KAC (70%) Műemlék épületszárny - tetőfedés felújítása 5. Bem utcai harangláb és TRFC kereszt felújítása (76%) 6. Bernáth Ház felújítása TEKI (26%)

24 7. Helytörténeti múzeum börtönszárny emeleti ablakok cseréje, felújítása BFT (50%) BFT (80%) 8. Mikszáth iskola CLASP épületszárny felújítás EU (90%) 9. Parki óvoda bővítés ROP kivitelezése, felújítása 10. Mikszáth utcai óvoda CÉDA mennyezet és villany felújítása 11. Könyvtár nyílászárók cseréje CÉDA 12. Dózsa , Táncsics Esélyegyenlő cigánylakások felújítása ség 13. Művelődési Központ utcai homlokzat felújítása 14. Polgármesteri Hivatal elektromos felülvizsgálata, mérés, korszerűsítés 15. Oktatási intézmények világítás korszerűsítése 2005 évre: , évre: , EU (95%) Összesen: Többcélú Társulás Bruttó költség Saját forrás 1. Nevelési Tanácsadó tetőfelújítás, akadálymentes bejárat építés, tetőtér-beépítés tervezés* 2. Bölcsőde felújítása* Külső forrás Forrás megnevezése Összesen:

25 25 * A külső forrás összegét ben megkaptuk.

26 26 6.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez a Marcali Városi Önkormányzat egyéb fejlesztési és felújítási igényei Ssz. F e l a d a t Bruttó költség Önkormány zati forrás Külső forrás Forrás megnevezés e II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Templom utca déli oldalán járda építése (vasútig) Fürdőparkoló bővítése és autóbusz parkoló építése Béke utca északi szakaszának aszfaltozása TEKI, DDRFT (80%) TEKI, DDRFT (80%) TEKI, DDRFT (80%) GYÉK előtti járda felújítása m 2 Sportcsarnok mellet parkoló építés és tervezés kézilabdapálya helyén Nefelejcs utcában aszfaltozott parkoló tervezése és építése Hársfa utca nyugati oldalán és Lenin utca déli oldalán járda aszfaltozása a Lenin és a Piac és a Berzsenyi és a Hársfa között TEKI, DDRFT (80%) TEKI, DDRFT (80%) TEKI (80%) Damjanich utca déli oldalán TEKI járda építése (Viacolor) (80%) MOL PLUSSZ csomópont között Viacolor járda építése Gombai bolt körül járda felújítása, aszfaltozása Széchenyi utca járda aszfaltozása a temető főbejárattól a Nefelejcs utcáig

27 Berzsenyi utca járda aszfaltozása az OPEL-től a Berzsenyi 75-ig Postaköz 2-4. között körforgalmú út, járda, csapadékvíz tervezés és építés Szigetvári utca járda aszfaltozása a Kilián utcától a Dózsa Gy. utcáig Szigetvári Dózsa Gy utca sarok járda és csapadékvíz elvezetés Móra Berzsenyi csatlakozásánál 6 db parkoló kiépítése Bize Marcali kerékpárút tervezése TEKI (80%) TEKI (80%) Ssz. F e l a d a t Bruttó költség Önkormány zati forrás Külső forrás Forrás megnevezés e III. ENERGIAELLÁTÁS Boronkai temető villamos energia ellátása, temetői út közvilágítás kiépítése Bizei temető villamos energia ellátása Gyótai temető villamos energia ellátása DÉDÁSZ hálózatfejle szt(30%) DÉDÁSZ hálózatfejle szt (30%) DÉDÁSZ hálózatfejle

28 Z+D és a Móra Ferenc utca között sétány világítás kiépítése Közvilágítás kiépítése a Kossuth utcában a régi szemétteleptől keletre 28 szt (30%) Részvény átruházás Részvény átruházás Ssz. F e l a d a t Bruttó költség Önkormány zati forrás Külső forrás Forrás megnevez ése IV. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Boronkai temető kápolna BFT felújítása (50%) Önjáró fűnyíró és kistraktor AVOP beszerzése (1-1 db) Akadálymentes megközelítés tervezése egészségügyi Esélyegye intézményeknél óvodáknál, n-lőségi bölcsődénél és a kultúrháznál. Kormányhi -vatal Gyóta bolt melletti terület tereprendezése, kispályás focipálya kialakítása 2 db kapu elhelyezésével Tűzoltóság 2 db felszín alatti gázolajtartály kivétele Béke utcai orvosi rendelő homlokzat felújítása Egészségügy intézmények akadálymentesítése

29 29 Ssz. F e l a d a t Bruttó költség Önkormányz ati forrás Külső forrás Forrás megnevezés e V. FELÚJÍTÁS Sportcsarnok felújítása GYISM (56%) Szakképző Iskola Marcali tetőtér beépítés, nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés Berzsenyi D. régi épületszárny déli homlokzati nyílászárók cseréje Gyóta kultúrház wc blokk, és nagyterem burkolat csere ( PVC ) és tetőfelújítás VÁTI, CÉDA, Megye hozzájárulás a CÉDA,VÁ TI CÉDA (70%) Horvátkút kultúrház belső CÉDA felújítása (70%) GYÉK konyha belső felújítása DDRFT Polgármesteri Hivatal Udvari épület WC blokk felújítás Belső felújítás Mindkét szárny homlokzati nyílászáróinak cseréje (70%) Tűzoltóság előtti betonlapok helyreállítása, aszfaltozás Kórház rendelőintézet járda aszfaltozása, 2 db lépcső és korlát felújítása, részleges cseréje VÁTI, BFT

30 30 7.sz. Melléklet Ezer forintban! Megnevezés évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó, gépjármű adó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel + Önhiki előleg Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok Működési célú kiadások összesen: Ezer forintban! Megnevezés évre évre évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Államkötvény értékesítés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése

31 Fejlesztési célú támogatások (Cél, címzett stb.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Lakáshoz jutás normatívája Kommunális Adó Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Pénzügyi befektetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

32 32 8. sz. Melléklet az 7/2005 (II. 18.) sz. rendelethez a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek nyitó létszámáról Létszám: fő S. sz. I n t é z m é n y Főfoglalkozá - Részfoglalkozású Létszám összesen sú 1./ Berzsenyi Dániel Gimnázium / Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. 3./ Noszlopy G. Ált. iskola Zeneiskola / Mikszáth K Ált. iskola Nevelési Tanácsadó / Óvodai Központ / Szociális és Eü. Szolgáltató / GAMESZ / Művelődési Központ TV / Könyvtár Múzeum / Városi Tűzoltóparancsnokság / Városi Kórház / Gyógyfürdő és 9 9 Szabadidőközpont 13./ Polgármesteri Hivatal Összesen: A fenti létszámon túl az intézmények várhatóan az alábbiak szerint foglalkoztatnak közhasznú, közcélú munkásokat: - GAMESZ : átlag 25 fő - Nevelési Tanácsadó : 1 fő - Szociális és Eü. Szolgáltató : 5 fő - Polgármesteri Hivatal : 3 fő - Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.: 1 fő - Kórház: 3 fő - Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 5 fő

33 33 - Noszlopy Gáspár Ált. Iskola: 1 fő

34 9. sz. melléklet Sorszám Megnevezés 1. Bevételi előirányzatok Január Február Márciu s Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejell. bev Működési célra átv. pénzeszk Fejlesztési célra átv pénzeszk Kölcsönök visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétele Bevételi előir. összesen: 11. Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközát Támogatások Ellátottak pénzbeli juttatása Fejlesztési célú átadás

35 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Tartalék Részesedés vásárlás Kölcsöntörlesztés Hiteltörlesztés Kiadási előir. összesen: során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

36 10. számú Melléklet a 7/2005 (II.18.) számú rendelethez Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Bevételek M e g n e v e z é s ezer Ft évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Me: eredeti előirányzat Központi támogatás Önkormányzati támogatás Munkaügyi Hivataltól átvett Bevételek összesen Kiadások Romanap előkészítése Cigány tanulók ösztöndíj támogatása Személyi juttatás (1 fő ) Munkaadót terhelő járulékok Pénzeszköz átadás (Boronka, Petőfi isk.) Hagyományőrző Együttes támogatása Dologi kiadásokra Ebből: Papír-írószerre Nyomtatvány beszerzés Írószer, egyéb irodaszer Könyv, folyóirat Postaköltség Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb üzemeltetési kiadás Telefondíj Felújítás 100 Kiadás összesen:

37 37 Sorszám Hitel jellege 11. sz. melléklet Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén éve éve Ezer forintban! Működési célú Folyószámlahitel Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Felhalmozási célú Fürdő hitel Egyéb fejlesztési hitel XXI. sz. Iskola hitel Összesen (1+7) után

38 sz. melléklet Ezer forintban! Kötelezettség Köt. váll elötti Kiadás vonzata évenként Összesen S.sz jogcíme éve kifizetés ( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Folyószámlahitel Rövid lejáratú hitelek Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Fürdő Hitel Egyéb Fejlesztési Hitel XXI. Sz. Iskola Hitel Beruházás Bize szennyvízhálózat építés Városi szennyvízcsatlakozások Kócsag utca útépítés Mikszáth Iskola parkoló Kórház rekonstrukció IV. ütem Barnamezős terület rehabilitáció Oktatási intézmények világítás korsz Felhalmozási célú pe. átadás Papírüzem Ingatlanhasznosító Kft Összesen ( )

39 39 1.sz. Tájékoztató Kimutatás Marcali Városi Önkormányzat állami támogatásának alakulása a 2005 évre évi CXXXV. Tv 3. sz melléklete szerinti jogcímek: S. Fajlagos Összeg Jogcím /Kv.tv. szerint/ Mutató* sz. Ft E/Ft 1. Települési ig. kommunális, sport feladatok Körjegyzőség műk. kapcsolatos feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni és ter.-beni szoc. gyermek jóléti Lakáshoz jutás, lakás fenntartás feladatai Bentlakásos átm. elhely. nyújtó Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkezés Helyi közművelődési és közgyűjt feladatok Települési sportfeladatok Szociális gyerm. jóléti alapszolg. feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítő és gyermekjólét kieg. tám Támogató szolgálat Közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Óvodai nevelés Kiegészítő hozzájárulás létszám alapján Iskolai oktatás /1-4 évf/ Iskolai oktatás /5-8 évf/ Kiegészítő hozzájárulás 1-4 évfolyam Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évfolyam Iskolai oktatás /9-13 évf/ Szakmai elméleti képzés Szakmai gyakorlati képzés - egy és több évf. képzés közbenső év első évfolyamos, ha többéves a képzés nem iskolai tanműhely Korai fejlesztés gondozás Különleges gond. keretében fejl. felkész Alapfokú művészet okt. /Zeneművészet/ Alapfokú művészet oktatás /Táncoktatás/ Kollégiumi nevelés ellátás Koll. nevelés ell., sajátos igényű gyermek Napközis, tanulószobás foglalkozás Iskolaotthonos oktatás

40 Képességkibontakoztató felkészítés Fejlesztő, felzárkóztató okt. /kétszeres/ Nyelvi felkészítő évfolyam Kulturális, egyéb szabadidős feladatok Diáksport Óvodában, iskolába bejárók - óvodások, 1-8 évfolyam évfolyam Intézményi étkezés - kedvezményre nem jogosultak %-os kedvezmény %-os kedvezményű óvodások Tankönyvtámogatás /általános/ kiegészítés 1-4 évfolyam kiegészítés 5-8 évfolyam kiegészítés 9-13 évfolyam Kollégiumi szállásnyújtás Koll. nevelés ell., sajátos igényű gyermek Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Hozzájár. tömegközlekedési feladatokhoz évi CXXXV. Tv 8. sz melléklete szerinti jogcímek: 1. Pedagógus szakvizsga továbbképzés Kétszintű érettségire való felkészítés Szakmai és informatikai fejl. feladatok - óvodás, 1-8 évf. évfolyam, kollégium évfolyam informatikai korszerűsítés Pedagógiai szakszolgálat Önk. által szervezett közcélú foglalkozt Szociális továbbképzés, szakvizsga Önkormányzati tűzoltóság támogatása Lakossági folyékony hulladék ártalmatl Belső ellenőrzési társulás támogatása sz. melléklet összesen sz. melléklet összesen Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz SZJA-ból lakhelyen maradó 10 % SZJA-ból jövedelemdifferenciálás miatt SZJA összesen Államháztartási tartalék SZJA-ból Mindösszesen:

41 2.sz. Tájékoztató Kimutatás Marcali Városi Önkormányzat Intézményeinek normatív támogatásáról évi tény X.15 Óvodai Központ normatíva év 8/12 becsült év becsült 4/12 Mutató fajlagos Ft/fő összeg Óvodai nevelés Kiegészítő hozzájárulás* Bejárók Étkezők - Díjkedvezményre nem jogosultak - 50% díjkedvezmény 100 %-os kedvezmény Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai fejlesztési feladatok

42 * A kiegészítő támogatás csak a 2005/2006-os tanévtől jár. Noszlopy Iskola normatíva Alapfokú nevelés oktatás 1-4 évfolyam Alapfokú nevelés oktatás 5-8 évfolyam évi tény X év 8/12 becsült év becsült 4/12 Mutató fajlagos Ft/fő összeg Kiegészítő hozzájárulás 1-4 évf Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évf Táncoktatás Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Képesség felkészítés kibontakoztató Fejlesztő felzárkóztatás során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

43 43 Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok Diáksport Bejárók Étkezők - Díjkedvezményre nem jogosultak - 50% díjkedvezmény Tanuló tankönyv - Általános hozzájárulás - Kieg. 1-4 évfolyamos ingyenes - Kieg. 5-8 évfolyamos ingyenes Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Szakmai fejlesztési feladatok évfolyam - művészeti oktatás évfolyam során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

44 Zeneiskola normatíva évi tény X év 8/12 becsült év becsült 4/12 Mutató fajlagos Ft/fő összeg Zeneoktatás Minőségfejlesztési feladatok Pedagógus továbbképzés szakvizsga, Szakmai fejlesztési feladatok során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

45 45 Mikszáth Iskola normatíva Alapfokú nevelés oktatás 1-4 évfolyam Alapfokú nevelés oktatás 5-8 évfolyam évi tény X év 8/12 becsült év becsült 4/12 Mutató fajlagos Ft/fő összeg Kiegészítő hozzájárulás 1-4 évf Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évf Napközis foglalkozás során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

46 46 Iskolaotthonos oktatás Képesség felkészítés kibontakoztató Fejlesztő felzárkóztatás Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok Diáksport Bejárók Étkezők - Díjkedvezményre nem jogosultak - 50% díjkedvezmény Tanuló tankönyv - Általános hozzájárulás - Kieg. 1-4 évfolyamos ingyenes - Kieg. 5-8 évfolyamos ingyenes Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógus továbbképzés szakvizsga, során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

47 47 Szakmai fejlesztési feladatok évfolyam évfolyam Nevelési Tanácsadó normatíva évi tény X év 8/12 becsült év becsült 4/12 Mutató fajlagos Ft/fő összeg Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Minőségfejlesztési feladatok során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

48 48 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Berzsenyi Dániel Gimnázium normatíva Alapfokú nevelés oktatás 5-8 évfolyam évi tény X év 8/12 becsült év becsült 4/12 Mutató fajlagos Ft/fő összeg Kiegészítő hozzájárulás 5-8 évf során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

49 49 Középfokú iskolai oktatás 9-13 évfolyam Iskolai Szakképzés Iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás /speciális/ Nyelvi felkészítő oktatás Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok Diáksport Érettségiző és szakmai vizsgázó tanulók Bejárók évfolyamos évfolyamos során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

50 50 Étkezők - Díjkedvezményre nem jogosultak - 50% díjkedvezmény Tanuló tankönyv - Általános hozzájárulás - Kieg. 5-8 évfolyamos ingyenes - Kieg évfolyamos ingyenes Szállásnyújtással összefüggő feladat Szállásnyújtással összefüggő feladat /speciális/ Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógus felkészülés kétszintű érettségihez Szakmai fejlesztési feladatok - szakmai elméleti képzés - kollégium évfolyam során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

51 51 Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola normatíva Középfokú iskolai oktatás 9-13 évfolyam Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat /közbenső évfolyamokra/ Iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat /1 évet meghaladó képzés/ Nem iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlat évi tény X év 8/12 becsült év becsült 4/12 Mutató fajlagos Ft/fő összeg Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás /speciális/ Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok Diáksport során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

52 52 Bejárók Étkezők - Díjkedvezményre nem jogosultak - 50% díjkedvezmény Tanuló tankönyv - Általános hozzájárulás - Kieg évfolyamos ingyenes Szállásnyújtással összefüggő feladat Szállásnyújtással összefüggő feladat /speciális/ Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógus felkészülés kétszintű érettségihez Szakmai fejlesztési feladatok - szakmai elméleti képzés - kollégium évfolyam során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

53 53 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Bölcsödei ellátás Szociális és egészségügyi Szolgáltató normatíva Gondozási napok becsült éves összege osztva 366-tal Gondozási napok becsült éves összege osztva 253-mal Mutató évi fajlagos Ft/fő évi összeg Bölcsödei ingyenes étkezés Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítő és gyermekjólét kiegészítő támogatása Támogató szolgálat Közösségi ellátások Jelzőrendszeres segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása házi Ellátottak napjainak becsült éves összege osztva 253-mal során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

54 54 Szociális továbbképzés és szakvizsga 32 fő során leadott évi tanévnyitó statisztika, valamint a évi statisztikai becsült létszámok alapján képzett mutatószámok.

55 3. sz. tájékoztató - kördiagram BEVÉTELEK: adatok: e Ft-ban Működési bevételek: % Támogatások: % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: % Véglegesen átvett pénzeszközök: % Támogatási kölcsönök visszatérülése: % Hitelek: % Pénzforgalom nélküli bevételek: % KIADÁSOK: adatok: e Ft-ban Személyi juttatások: % Munkaadókat terhelő járulék: % Dologi kiadások: % Felhalmozási kiadás: % Tartalék: % Hitel és kölcsön törlesztés: % (pénzeszk.átadás, támogatás,ell. Egyéb: juttatásai % részesedés vás.)

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben