XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft"

Átírás

1 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított István király-szobor van megvilágítva és a vele szomszédos Kocsmából szűrődik ki fény. A kopjafánál egy mécses lángja pislákol. Mellé teszek még tizenhármat: Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly egyet-egyet mindegyiküknek. Ezen az októberi hűvös, szélcsendes estén értük égnek a gyertyák. Miközben nézem a magasra szökkenő lángjukat, múltat idézőn mégis a mában járok. Olyan hősök voltak ők, akik megértették a kor, a pillanat feladatát és vállalták azt. A magyar függetlenség ügye mellett a világszabadság eszméiért is küzdöttek és életüket adták érte. Hazaszeretetből, hősiességből, gerincességből jelesre vizsgáztak. Meghatottan, de kissé tanácstalanul állva a hősök arcát és nevét viselő bronz tábla előtt, arra gondolok, hogy napjainkban, amikor ismét egy fájdalmas újrakezdés idejét éljük, vajon milyen áldozatot, de legalább erőfeszítést teszünk a kor, a pillanata adta feladtok megoldásáért? Utódként milyen lelkiismerettel nézhetünk a tükörbe? Mit gondolunk, mit gondolhatunk magunkról? Úgy gondolom, október 6. a legnagyobb kérdéseket állítja ma is elénk nemzetről és hazáról, kötelességről és becsületről, hűségről és kitartásról, halálról és tartozásról, összetartozásról és az emberi élet értelméről. Ezekre a feltett kérdésekre pedig magunknak is válaszokat kell adnunk. Dávid Sándorné

2 2 Jász Szó Testületi ülés A Regio-Kom Társulás második körös pályázatához szükséges önkormányzati határozatokat fogadtuk el, majd a Regio-Kom Kft., a Jászapáti Városüzemeltető és a Jászközmű Kft. beszámolóit hallgattuk meg, illetve fogadtuk el. - Csatlakoztunk a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszerhez, amelyet évek óta gyakorlunk, de minden évben meg kell újítani. - A településrendezési tervünkben már módosítottuk a Posta út megítélését és gyűjtő útnak minősítettük annak érdekében, hogy pályázatot nyújthassunk be szilárd burkolatú út megépítéséhez. Most pedig a tervezését indítottuk el, illetve pénz rendeltünk hozzá. - Foglalkoztunk a Waldorf iskola fűtési rendszerével, mivel a szilárd tüzelésű kazánt ki kell cserélni. A kérdésben patt helyzet alakult ki, további egyeztetésre van szükség, mivel a gázfűtés biztosított. - Az ivóvízjavító programhoz való csatlakozásunkra vonatkozóan kettő állásfoglalással rendelkezünk. Az egyik szerint részesei vagyunk a programnak, a másik viszont úgy fogalmaz, hogy nem vagyunk jogosultak azt igénybe venni. Ezért a testület úgy határozott, hogy mi szívesen részt veszünk benne, amennyiben hivatalosan valaki azt mondja, hogy ám legyen. - Kérelmekre az alábbi támogatásokat hagytuk jóvá: Nyugdíjas klubok utazási költségtérítésre 20 eft, Idősek világnapjára 30 eft, a fogathajtó és szüreti felvonulásra eft. - Támogattuk az Andrástermál Kft. pályázati elképzeléseit és pályázatot nyújtottunk be a tanyafejlesztési programra, valamint módosítottuk az általános iskola alapító okiratát. Banka Ferenc polgármester Felújítási, karbantartási munkák miatt 2011.október 27-én 8:00-tól 12:00-ig ÁRAMSZÜNET K ö z é r d e k ű szeptember 21-én, Jászszentandráson első ízben lett magyar állampolgár Kovács Árpád jászszentandrási lakos, az egyszerűsített honosítási eljáráson keresztül. Állampolgársági eskü A hivatal házasságkötő termében ünnepélyes keretek között Kovács Árpád Banka Ferenc Polgármester Úr előtt letette az állampolgársági esküt, mellyel a magyar állampolgárságot megszerezte. Az eskü letétele után meghallgattuk a magyar Himnuszt, majd Polgármester Úr köszöntötte az immár teljes jogú magyar állampolgárt. Polgármester Úr köszöntője után én is köszöntöttem Tamási István: Tiéd ez a haza című versével és néhány mondatban elmondtam, hogy örömmel fogadjuk Magyarországon és szűkebb hazájában Jászszentandráson, mint magyar állampolgárt. Ezután Polgármester Úr átadta a honosítási okiratot és végül meghallgattuk a Szózatot. Az eskü szövege: Én, Kovács Árpád esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek. Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen. Felemelő és megható volt az állampolgársági eskü letételének ünnepsége. Bártfai Tímea JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS Tisztelt Jászszentandrási Lakosok! Az Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága ismét azzal a kéréssel fordul minden jászszentandrási lakoshoz, hogy aki teheti, tartós élelmiszerrel, zöldséggel, gyümölccsel támogassa az egyre nehezebb körülmények között élő családokat. Az elmúlt években elindított folyamat bizonyítja, hogy sok jó szándékú ember él községünkben, és bizonyította segíteni akarását. Nem nagy adományokra gondolunk, csak annyit, amennyit nélkülözni tud. Kérnénk a lakosokat, hogy tartós élelmiszerrel (pl. konzerv, cukor, olaj stb.) támogassanak, így is segítve, hogy az arra rászorultaknak több kerülhessen az asztalra. Ha ismer olyan környezetében élőt, aki ön szerint szerény körülmények között él, kérjük, jelezze azt a bizottság tagjainak. Vannak olyan családok, ahol még az élelmiszer is ajándéknak számít. A közelgő szeretetünnep néhol gondot is jelenthet, hisz az is kérdés lehet, kerül-e vacsora az asztalra. Segítsük Őket, hogy az év utolsó napjaiban lehetőségük legyen számukra is szebbé tenni az ünnepet. Segítsenek, hogy segíthessünk, hiszen az elmúlt években is sok családnak tudott ily módon örömet szerezni bizottságunk. Az adományok leadási helye: Polgármesteri Hivatal Tóth Istvánné Iduka szobája. Felajánlásokat november 7-től december 12-ig fogadunk. Szociális Bizottság tagjai

3 Jász Szó 3 Az aradi vértanúkra emlékeztünk Részlet a Kunráth Sándor Általános Iskola megemlékező műsorából Október 6. az a dátum, amely kevés magyarázatra szorul. A 162 évvel ezelőtt történt esemény mára szomorú emlékezésre ad okot. Miután Világosnál letették a fegyvert, befejeződött az es szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után kerültek az osztrákok fogságába. Ők a nemzet vértanúivá váltak. Azon napon még a Nap sem kelt fel, amikor I. Ferenc József osztrák császár akaratából az aradi vár egyik sáncában "por és golyó által" kivégezték Kiss Ernő honvédtábornokot, Dessewffy Arisztid honvédtábornokot, Schweidel József honvédtábornokot és Lázár Vilmos honvéd ezredest. Ezután csak kevés idő telt el, és esküjük megtartása miatt bitón oltották ki Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Károly honvédtábornokok életét. Mit mondanának vitéz tisztjeim és katonáim, akiktől a harctéren mindenkor megkívántam, hogy vakon menjenek a halál torkába, ha most én hagynám el őket? - vélekedett a legidősebb tábornok Aulich Lajos, ki kötelességének érezte bevárni a neki szánt jövőt. Ugyanígy vélekedett erről Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos, Vécsey Károly és Knezić Károly is. Schweidl József, aki 1849 májusától Pest, majd Szeged és Arad katonai parancsnoka volt, az aradi börtönben a következőképp gyónt:...ártatlanul halok meg. Én a bécsi főhaditanács parancsából jöttem ide zászlóaljammal Olaszországból... ők parancsolták, hogy jöjjek Budára, hogy esküdjem hűséget a magyar kormánynak... s azután, mint igaz magyar ember és hű hazafi harcoltam az ügy mellett, eskümhöz és nemzetemhez hű maradva. Hittek igazukban, esküjük szentségében, szavaik tisztaságában, így nyílt tekintettel várták a jövőt. S tudták jól, mire számíthatnak. Mind a tizenhárman meggyőződéssel vallották, hogy az általuk szolgált ügy méltó, igaz ügy, amelyért érdemes minden kockázatot, áldozatot vállalni. Sokáig bíztak abban, hogy a győztesek méltányosan ítélik meg esküjük és tiszta lelkiismeretük diktálta tetteiket. Levelek, naplórészletek bizonyítják ezt. Egészen az ítélet kihirdetésének órájáig reménykedtek, de felkészültek a védekezésre is. Amikor pedig eljött a végső óra, olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet, mintha csupa dicséretet olvastak volna fel előttük. Katonák, akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsőséget tartották fontosnak életük során. Emberek, akik a magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország szabad és független legyen. Ők azok, akik végigharcolták a szabadságharc csatáit, vezették csapataik embereit keményen küzdve, mert hittek abban, hogy győzhetnek. Életük azzal zárult, hogy rajtuk statuáltak példát a megtorlásra. Meghaltak, mert szembeszálltak volt esküjükkel, amely a császárnak tett ígéret volt. Ők azok, akik elmenekülhettek volna, amikor már tudható volt a vég, hátrahagyva a hozzájuk beosztott katonákat, mégsem tették. Olyan hősök ők, akiket Magyarország történelmében csakis vérvörös betűkkel lehet illetni, mert a vérüket áldozták ezért az országért. Minden valamirevaló magyar embernek tudni, ismerni kell nevüket, tetteiket! Október 6. azóta a magyar nemzet gyásznapja lett. A magyar szabadságharc ugyan elveszett a túlerő miatt, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló. Szné T.E. A délelőtt programja 9 óra Ünnepi Szentmise a Római Katolikus Templomban 10 óra Megemlékező műsor a Szent István Parkban (rossz idő esetén az ünnepi műsor helyszíne a Helytörténeti Gyűjtemény épülete) Ünnepi köszöntőt mond: BANKA FERENC Polgármester Úr Az ünnepi műsort összeállította és előadja: Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ Kunráth Sándor Pávakör A műsor után koszorúzás és gyertyagyújtás a kopjafánál Szeretettel várunk minden megemlékezőt!

4 4 Jász Szó Bemutatjuk az új körzeti megbízottat Ismét van körzeti megbízott a településen. Július 1-től Berzi Gábor törzsőrmester látja el a feladatot. Kérdésem a törzsőrmester úrhoz: - Hogyan érzi magát Jászszentandráson? Mik az első benyomások? - Üdvözlöm önt is és az újság olvasóit is! Először is tudni kell, hogy nekem a párom szintén rendőr, így vele együtt kerültünk áthelyezésre hatállyal a Hevesi Rendőrkapitányság állományából a Jászberényi Rendőrkapitányság állományába. Párom, Tímea a Jászapáti Rendőrőrs állományába járőri beosztásba, míg én Jászszentandrás községben körzeti megbízotti beosztásba teljesítek szolgálatot. Nagy örömünkre az első gyermekünket várjuk, ezért áthelyezési kérelmünk benyújtásában nagy szerepet játszott az, hogy Jászszentandrás a Jászság területén egy kiemelkedő gyöngyszem, mely családalapítás, gyermeknevelés, letelepedés szempontjából teljességgel ideális. Az első benyomások - nem feltétlenül egyszerű kérdés ez. Az ember a párját is lakva ismeri meg. Ez a rövid idő, melyet Jászszentandrás községben töltöttem, nem ad még teljes, átfogó képet a település, a lakosság sajátosságairól, de az eddig eltöltött idő alapján pozitív véleménnyel tudok nyilatkozni. Remélem a későbbiek folyamán sem fog ez változni, és a lakosság többségében is pozitív kép fog kialakulni rólam, ill. a munkásságomról. - Nagy várakozással vannak a lakosok, hiszen problémák itt is vannak. Köztudott, hogy legtöbb gondot a környező településekről átjáró, a településen megjelenő kétes személyek nem megsértve a tisztes szándékkal ide látogatókat! okozzák. Mint körzeti megbízottnak, e problémák megoldására milyen elképzelései vannak? - Az eddig beszerzett információim alapján azért Jászszentandrás települését szerencsére nem lehet a bűnügyileg fertőzött települések közé sorolni. Nyilvánvalóan a helyi lakosságot soha nem fogják érdekelni a statisztikai adatok, természetes, hogy az adott élettérben előforduló problémák mindennél fontosabbak lesznek. A közrend, közbiztonság alakulásában jelentős szerepet játszik a munkanélküliségből adódó megélhetési problémák, az átutazó bűnözés. A településen a jellemző bűncselekményi kategóriák a szabálysértési értékre, ill. kisebb értékre elkövetett lopások, betöréses lopások, rongálások, melyek nagy részét személyi tulajdon sérelmére követik el. Ezen vagyon elleni bűncselekmények nagy hányadát a lakatlan tanyák és hétvégi házak sérelmére követik el, ezért a községben a külterületi tanyákat, ill. telephelyeket lehet bűnügyileg fertőzött területnek tekinteni. A felderítő munkát nagyban nehezíti, az átutazó bűnözök megjelenése, valamint a színesfémtelepek közelsége. A jelzett bűncselekmények visszaszorítása érdekében szolgálataim során nagyrészt a késő esti, éjszakai órákban a külterületi tanyák környékén fogok ellátni gépkocsizó, és gyalogos járőrszolgálatot, mivel leginkább ezen időszakra tehető a fenti bűncselekmények elkövetési ideje. A nappalos szolgálataim során pedig lehetőség szerint megpróbálom felkeresni a tanyavilágban élő idős személyeket, családokat, velük kötetlen beszélgetés keretén belül közölni fogom, hogy mit tehetnek meg Ők is a saját vagyonuk megóvása érdekében, valamint jelenlétemmel megpróbálom megerősíteni a lakosság szubjektív biztonság érzetét. A település fontosabb létesítményeiben, olyan közintézményekben melyeket az idősebb személyek visszatérően látogatnak orvosi rendelő, gyógyszertár, posta önkormányzat-, kihelyeztem olyan propagandaanyagot, szórólapokat, melyen szintén felhívja, a rendőrség a fenti bűncselekmények lehetséges áldozatainak a figyelmét, hogy mit tehetnek meg saját maguk, annak érdekében, hogy elkerüljék, azt, hogy lehetséges áldozatból ténylegesen áldozattá váljanak. - A közbiztonság stabilizálása érdekében tud-e, akar-e támaszkodni a helyi Polgárőr Egyesület munkájára? - Sajnos a rendőrség jelenlegi helyzete, a létszámhiány nem teszi lehetővé azt, hogy egy körzeti megbízott tényleges, klasszikus körzeti megbízotti feladatokat lásson el. A szolgálatom szervezése, megtervezése a szolgálati elöljáróim jogkörébe került. Egy térségben mindig is elsődleges szempont lesz a Városi kapitányság, a mi esetünkben a rendőrőrs közterületi rendőri feladatainak ellátása. Ez a tény nehezíti azt, hogy a helyi polgárőrökkel közös szolgálat ellátást tervezzek előre. Azonban lehetőség szerint fel fogom venni, ill. már fel is vettem a kapcsolatot a település polgárőrségének a vezetőjével, valamint több helyi polgárőrrel. Mind a polgárőrség vezetője, mind pedig a polgárőrök biztosítottak afelől, hogy amennyiben a segítségükre szorulok, akkor bizalommal fordulhatok hozzájuk. Ezt meg is fogom tenni, és volt is már rá példa. Jászszentandrás település sajátossága, hogy mintegy 500 külterületi tanya található a közigazgatási területén. Ezen tanyák feltalálása információim szerint sokszor még a helyi lakosoknak is nehézséget jelent. Természetes, hogy számomra is el kell telnie egy adott időnek, míg a külterületen is megfelelően tudok majd tájékozódni. Addig, és nyilván azután is erőteljesen fogok támaszkodni a polgárőrök segítségére. - Közlekedésbiztonság, szabályok betartása, stb. Milyennek ítéli meg a településen? Mit várhatunk? - A helyi lakosság, főleg a külterületi tanyákon élőknek, valamint a fiatalok körében elterjedt közlekedési eszköz az ún. robogó, azaz segédmotoros kerékpárok, valamint a nagymotorok. Ezen közlekedési eszközökkel elkövetett szabálytalanság általában a passzív biztonsági felszerelés, azaz bukósisak használatának elmulasztása, az engedély nélküli vezetés, kirívóbb esetben az ittas járművezetés. Én, mint intézkedő rendőr a helyszínen dönthetek, hogy milyen szankciót alkalmazok a szabálysértés elkövetőjével szemben. A közterületen alkalmazható szankciók a figyelmeztetés, helyszíni bírságolás, ill. a feljelentés. Enyhébb szabálysértés elkövetése esetén lehetőség szerint figyelmeztetésintézkedést fogok alkalmazni a helyi lakosokkal, állampolgárokkal, érezzék, hogy az általuk elkövetett szabálysértés nem marad észrevétlen. Kirívóbb szabálysértések, ill. visszaeső szabálysértők esetében pedig helyszínbírságot, esetleg szabálysértési feljelentést is alkalmazni fogok..

5 Jász Szó 5 Érkezett már felém olyan jelzés, hogy a lakosokat, ill. a községbe érkező pihenni vágyó személyeket zavarja, hogy a fiatalok hangosan motoroznak a községben. Ezért, ahogy már fenn is említettem kiemelt figyelmet fogok fordítani a motorkerékpárral közlekedő személyek felé. A hatáskörömbe tartozó intézkedéseket le fogom folytatni, de sajnos ezen közlekedési eszközök hang kibocsátásán visszaszorítani sajnos nem tudok, de minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy érezhetően javuljon a közlekedési morál a motorkerékpárral közlekedők körében. - Mit vár a lakosoktól? Problémáikkal hogyan érik el Önt? - A lakcímem a Jászszentandrás, Rákóczi út 87. szám, ahol mindig is volt a községben a Körzeti megbízotti Iroda, ahol havonta fogadó órákat fogok tartani, mely napokon fordulhatnak hozzám a problémáikkal a helyi lakosok. A fogadó órák rendjéről, idejéről hirdetmény alapján lesz Az autómentes világnap egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartott a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni elsősorban a városlakók figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti problémákra, a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, a fenntartható, környezetés emberbarát közlekedés előnyeire, a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. Az autómentes világnaphoz csatlakozva iskolánk hagyományosan minden évben megrendezi a gyermekek számára a közlekedési versenyt. A versenyre készülve a tanulók csapatokat alakítanak ki, amely csapatokba minden osztály delegál egy tanulót 2. osztálytól felmenően. Korosztályuknak megfelelően felidézik a közlekedési ismereteket, majd gyakorlatban mérik össze tudásukat. A verseny feladatai között szerepelnek közlekedési ismeretek, a kerékpáros közlekedés szabályai, ügyességi feladatok, valamint a közlekedésre alkalmas kerékpár felszerelési követelményei. Az idei tanévben szeptember 30-án délután kellemes őszi időben rendeztük meg a versenyt. értesítve a lakosság. Valamint folyamatban van a szolgálati mobiltelefonom beszerzése, mely telefonszám szintén közhírré lesz téve a községben hirdetmények útján. A helyi Polgármesteri Hivatallal, a Polgármester Úrral, ill. az Önkormányzattal szerencsére már most sikerült kialakítani egy jól működő kapcsolatot, így a lakosság akár az önkormányzat munkatársai útján is elérhetnek. Továbbá természetesen szolgálataim során nyugodtan, és bizalommal fordulhat hozzám a lakosság, amikor a településen gépkocsizó, ill. gyalogos járőrszolgálatot látok el. Mit várok a lakosoktól? Ez a második olyan kérdés, amire nem egyszerű válaszolni. Egy kis toleranciát kérnék, tudják a rendőr is ember. Ha fontos és lényeges problémái vannak a lakosoknak, akkor természetesen nem csak a fogadó órákon, ill. a szolgálataim során fogok foglalkozni az állampolgárokkal. Nyugodtan zavarhatnak akár a szolgálati időmön túl is. Viszont, ahogy említettem én is csak ember vagyok, és van családom, magánéletem, és hamarosan érkezik a Autómentes világnap A verseny megrendezéséhez segítséget kaptunk a rendőrségtől. Programunkon részt vett Berzi Gábor főtörzsőrmester, Kiss Dániel őrmester és Tóth Dániel hadnagy, akik nem csak a szervezésben, hanem aktív részvételükkel valamint a gyerekek számára adományozott ajándékokkal is élmény telivé tették a délutánt. Minden évben aktív résztvevői rendezvényünknek a helyi polgárőrség tagjai, akik péntek délután is segítői voltak az iskola pedagógusainak. kisfiam az életembe, akinek a nyugalmát szeretném óvni és vigyázni. Ezt azért jelezném, mert sajnos eddigi tapasztalataim alapján, szolgálatomon túl leginkább olyan személyek kerestek fel a vélt, vagy valósnak vélt problémáikkal, akik mielőtt megkerestek volna engem, esetleg a rendőrőrsöt, vagy rendőrkapitányságot, meglátogatták a helyi italkimérő egységeket. Azután túlzottan illuminált állapotban jelentek meg a lakásom előtt, és próbálták elmondani a problémáikat, melyet nem tudtak velem közölni, mert nem forgott eléggé a nyelvük, vagy el is felejtették útközben, hogy miben is szerették volna a segítségemet kérni. Tehát valós problémákkal nyugodtan fordulhatnak hozzám a szolgálati időmön túl is, de kérném a lakosságot, hogy azt lehetőség szerint szalonképes állapotban tegyék. Nem akartam megsérteni, ill. megbántani senkit, szokták mondani, hogy akinek nem inge ne vegye magára. Köszönöm az interjút. Dávid Sándorné A sikeres program támogatói voltak az Apró üzlet és a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány. A gyermekek nevében is megköszönöm a program segítőinek, támogatóinak és a rendezésben résztvevő pedagógusoknak, hogy támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak a nap sikeréhez. Szabóné Tóth Erika intézményvezető

6 6 Jász Szó Nyár i d é z ő Szinte észre sem vettük és a nyár elszaladt, vele együtt a vakáció, a pihenés, a feltöltődés ideje. És valljuk be, a szorgos munka mellett mindig jól esik a kikapcsolódás, a szórakozás is. A jász ember szeret dolgozni és tud ünnepelni, leginkább szereti megmutatni tudását, ha kell virtusát. Rendhagyó év a 2011, nem véletlen. Visszatekintve, minden hónapra jutott egy-egy rangosabb rendezvény a helyi lakosok és az itt üdülő, illetve ide látogató vendégek szórakoztatására. Noha, kis település vagyunk, mégsem kell szégyenkeznünk rendezvényeink színvonalát illetően. Köszönjük ezt a helyi népdalkörnek, kamarakórusnak, néptáncosainknak, ifjú zenészeinknek, aktív nyugdíjasainknak és mindazoknak a civileknek, akik közreműködtek szereplőként, szervező és/vagy rendezőként, s legjobb tudásuk mellett szívüket is beleadva tették dolgukat, a siker reményében án Jubileumi Nyugdíjas Találkozó-tól volt hangos az Általános Iskola udvara. Egész napos rendezvénnyel ünnepeltek településünk nyugdíjas klubjai. A találkozó a Gyöngy-és Pacsirta Női Nyugdíjas Klubok 35, a Férfi Nyugdíjas Klub 45 éves fennállása, valamint közigazgatásilag Jászszentandrás önállóvá válásának 125 éves évfordulója tiszteletére került megrendezésre. Tizennégy vendég klub ill. civil szervezet vett részt a rendezvényen. A megnyitót Dávid Sándor jászkapitány verse előzte meg. Délelőtt folyamán a helyi és vendég nyugdíjas klubok fellépése, délután a helyi civil szervezetek ajándékműsora következett. Kiss Istvánné Magdika néni jóvoltából megtekinthetőek voltak a Tájház kiállításai, Görbe Józsefnek köszönet a templom nyitva tartásáért. Huszárovics Antalné Katika napközben az érdeklődőket a szalmafonás rejtelmeibe vezette be. Délután egészségmegőrző program keretében vérnyomás- és vércukormérést vehettek igénybe az idősek. Külön köszönet jár a helyi fellépők ajándékműsoráért, mellyel bizonyították a vendégeknek, hogy milyen színvonalas kulturális élettel rendelkezik kis településünk!

7 Jász Szó 7 Nyár i d é z ő Helyi fellépők: Búzavirág és Kis Búzavirág Néptáncegyüttesek - Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ Kunráth Sándor Pávakör, Kunráth Sándor Általános Iskola énekkara Sajó Ágota tanárnő vezetésével Nagy Zita mesemondó, Napsugár Waldorf Általános Iskola diákjai Jászszentandrási Kamara Kórus Juhász Sándorné Aranka néni Hipp-Hopp Táncegyüttes Agócsné Balog Mónika. Köszönetet mondunk támogatóinknak: Községi Önkormányzat, Pócs János országgyűlési képviselő, Borbás Zsolt JNSZ Megyei Közgyűlés alelnöke, Banka Ferenc polgármester, Márkus Erika jegyző, 3Kiss Kft - Kiss Gáborné Marika, Kertész Zoltán Fagyizó, Éles Andor vállalkozó, Andrástermál Kft, Dominó üzlet-andréné Bakos Elvira, Lobélia Virágüzlet Tősér Tünde, Nagy Csaba vállalkozó Zöldség Bolt, Ördög László Táp Takarmány Üzlet, Nagy László és neje Bártfai Tímea, Humán Gyógyszertár, Kóczián Sándor családi gazdálkodó, Éden Büfé Jászapáti, Huszárovics Antalné, Farkas Béláné Ruházati Kisüzlet, valamint Nagypál István és Banka Béla padok és asztalok biztosításában segédkezett. Köszönjük a klubtagok munkáját és fáradozását, melyet a találkozó sikeres lebonyolítása érdekében tettek Klubvezetők FALUNAP 2011 A tornádó okozta természeti csapást követő negyedik napon került sor a hagyományosan megrendezésre kerülő Falunapi rendezvényünkre. Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik segítő jobbot nyújtottak az iskolaudvaron kidőlt fák eltakarításában, a károk helyreállításában, biztosítva a rendezvény helyszínét. Idén két helyi lakos kapta meg a Jászszentandrás Községért Díj -at Kertész Albin, aki évtizedeken keresztül dolgozott önkéntesen a helyi foci sikeréért és fennmaradásáért és nem utolsó sorban ő maga is aktív sportoló volt fiatal korában, valamint Nagy József, aki szintén évtizedeket dolgozott a helyi Önkéntes Tűzoltók csapatában és generációkat tanított meg a védelemre, a fegyelmezett magatartásra és segítségnyújtásra tűz esetén. Mindkettőjüknek gratulálok és engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a családjuknak, elsősorban feleségüknek, Borika néninek és sajnos a nemrég elhunyt Katika néninek, (tudom, eljut hozzá oda föntre a köszönő szó) hiszen az ő türelmük és megértésük nélkül nem tudtak volna annyi időt szentelni önkéntesen a köz javára. (folytatás a 8. oldalon)

8 8 Jász Szó Debreceni öregfiúk Jászszentandráson (egy érettségi találkozó emlékére) Az a bizonyos érettségi vizsga nem egy éve, nem húsz éve, hanem bizony 51 éve volt. A debreceni Fazekas (akkori neve Debreceni Állami Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium) humán első b. osztályában 30 fiú kezdte el tanulmányait 1956 szeptemberében. Rögtön belecsöppentünk az októberi eseményekbe: még mindig fülemben van a Nem tanulunk oroszt skandálása és ma sem kopott meg az 50 km-es gyaloglás emléke Nádudvarra, a néptelen 4-es út szovjet tankok vágta árkában. A nyomozók tehetetlen iskolai kérdezősködésére emlékszem: a WC falán ugynis Kossuth-címert és egy versikét találtak kézírással: Ne vigyorogj Iljics, nem tart ez örökké, Százötven év alatt sem váltunk törökké. Végülis közülünk senkit nem vittek el. Megértük az angol és német nyelv tanrendi bevezetését a latin mellé, az orosz törlését, majd visszaállítását, vele az angol és német törlését és rendkívülivé tételét. Az évek múltak és érettségi után a 30 fiúból 28-an egyetemre, főiskolára nyertek felvételt. Végül az osztály harmada orvos lett, másik harmada mérnök (magam is az vagyok, a nagyvárosi rohanatból, forgatagból menekültem Szentandrásra húsz éve), néhány tanár, ügyvéd, közgazdász, technikus, gazdálkodó, és művész is van közöttünk. Szétszóródtunk az országban, Soprontól Nyíregyházáig. Újabban évente rendezünk osztálytalálkozót, ez évben nekem jutott a szervezés. Szeptember első hétvégéjén találkoztunk Szentandráson. Mint általában, most is 30-an voltunk: mi öregfiúk 17-en, a többiek feleségek, barátnők, barátok ahogyan nagycicces osztálytársunk mondta. Megnéztük Jászberényt, Apátit, megcsodáltuk a jászszentandrási templom freskóit, a fekete Krisztust. Láttuk többek között a Szent András FALUNAP 2011 szobrot, Szent István királyunk frissen felavatott szobrát. Nem akárki lokálpatrióták vezettek minket a látnivalók között: Berényben és Apátin dr. Subáné Kocsis Julianna, Szentandráson Dávid Sándor osztotta meg velünk érdekes, hozzáértő ismereteit. Kétszer is megmártottuk magunkat a strand gyógymedencéjében, megkóstoltuk a Bagolyvár Étteremben Falcsik Róbert konyhájának finom ízeit, hatalmas adagjait, élvezhettük kulturált felszolgálását, jót aludtunk a fejedelmi szálláshelyen, és persze jókat beszélgettünk, még nótázásra is sor került. Egyszóval az öregfiúk véleménye: Szentandrás takaros falu és jó hely a vendégnek. Humorból volt jócskán, de kötekedő kérdések is voltak. Látva az I. világháborús emlékmű melletti nádkerítést, osztálytársam nekem szegezte a kérdést: Nálunk is van ilyen építmény a Hortobágyon, karámnak hívják és szarvasmarhákat tartanak benne. Nálatok ezt itt mire használják? Nem tudtam rá válaszolni Vagy: - Nálatok is vannak színesfémtolvajok? - Nem laknak, nem járnak errefelé. - Ha megszagolják a lehetőséget, itt teremnek, vigyázzatok a szép szobraitokra, mert egyszercsak hűlt helyük lesz. No comment Végezetül: az itt látható akvarell Koczogh András művész osztálytársunk műve, melyet a találkozó alkalmára készített az öregfiúknak. Szervezőként az alkotó engedélyével a művet a Jász- Szó olvasóinak ajánlom. Pár vonal, idősödő férfialak és a lemenő Nap - a mi közel 70 éves vonásainkat hordozza, az idő múlására figyelmeztet. U.Nagy Zoltán (7. oldal folytatása) Idén a Legjobb Középiskola Tanuló kitüntető díjat Sós László kapta, gratulálok neki és kívánok továbbra is ilyen szép eredményeket a tanulásban és a karate önvédelmi sportban is. Vendégeink voltak, mint minden Falunapon, lengyel testvértelepülésünk Jaworze város vezetői is. Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket Pócs János országgyűlési képviselőnk, akinek szeretném megköszönni az előző vihar utáni napokban nyújtott támogatását és segítségét honlapomon is. Köszönetet mondok a helyi iskola tanulóinak, a táncos fiataloknak, a fellépő civil szervezeteknek, akik minden települési rendezvényen, így a Falunapon is színvonalas műsort adtak. Természetesen vendég fellépők is gazdagították a repertoárt, reméljük kellemes perceket és élményt okozva a nagyszámban megjelent helyi lakosoknak, nyaralóknak és vidéki érdeklődőknek. Banka Ferenc polgármester

9 Jász Szó 9 Száguldva vágtat, rohan az idő, Sorra váltják egymást föl a hetek, Minden nyár gyorsabb, mint az előző, Az időnek nem mondhatsz állj meg -et Az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját, tapasztalatát adták nekünk. Minden évben egyszer köszöntjük a nagymamákat, nagypapákat, szüleinket és az ő korosztályuk minden tagját, de szeretetüket, bölcsességüket az év minden napján érezzük. Szüleink, nagyszüleink mosolya és gondoskodása most is rengeteg erőt sugároz felénk. Az ő kitartásuk, szeretetük most is felbecsülhetetlen kincs számunkra! Azt gondolom, hogy nem lehetünk elég hálásak nekik, Idősek köszöntése Október elsején a kora esti órákban az idős emberek köszöntésére megtelt a Művelődési ház nagyterme. Banka Ferenc polgármester köszöntő beszéde után az általános iskola tanulói, a néptáncosok és a kamarakórus mellett vendégelőadók szórakoztatták a meghívottakat. akik felneveltek bennünket lehetőségeik határain belül, de még talán azon túl is megadtak nekünk minden esélyt, támogatást, hogy náluk könnyebb életet élve élhessünk, alapítsunk családot, váljunk hasznos, értékes emberekké. Többször a mainál összehasonlíthatatlanul rosszabb körülmények, nehézségek mellett, olykor nélkülözés árán felépítették, gazdagították hazánkat, szűkebb pátriánkat, neveltek gyerekeket, gondoztak unokákat. Neveltek szeretetre, egymás iránti megértésre, becsületre, sokszor megvédve minket nehézségektől, bizonytalan lépésektől, bölcsességükből eredően mindig jó tanáccsal ellátva bennünket. Egyetlen szóval fejezhetjük ki azt, amit tőlük kaptunk és kapunk életünk során: KÖSZÖNJÜK! Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell tennünk mindent azért, hogy érezzék, fontos részei életünknek és nem hagyjuk őket magukra. Kívánok mindannyiuknak hosszú boldog életet, mindenekelőtt jó egészséget! Kívánom, hogy ne fogyjon el szeretteik figyelme, tisztelete, törődése és legyen derűs életük idős napjaikban! Szeretettel és Tisztelettel: Banka Ferenc polgármester Az ünnepségen a 95. életévét betöltött özv. Busa Józsefnét is köszönthette a polgármester Óbecsey István: Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat. A ráncos és eres kezeket, Az elszürkült, sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, Csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, Adjatok nekik szeretet. Szenvedtek Ők már eleget, A vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. Ne tegyétek Őket szűk odúkba Ne rakjátok Őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, Enyhítsétek A versrészletet meg Tríbik a bánatukat. Sándorné ajánlja olvasóink figyelmébe: Legyen hozzájuk szép szavatok, Legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, Amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak Ők is eleget, Hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, Mikor Isten Közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A versrészletet Tríbik Sándorné ajánlja olvasóink figyelmébe

10 10 Jász Szó A szeptember 10-én az a megtiszteltetés érte a Magyar Dantisztikai Társaságot, hogy tagjai előadókként, illetve vendégekként vehettek részt a jászszentandrási Római Katolikus Templomban lezajlott, a település önállóságának 125. évfordulóján rendezett Menny és Pokol című kulturális rendezvényen. A Magyar Dantisztikai Társaság fő célkitűzése a középkori olasz költő, Dante Alighieri műveinek tudományos kutatása, a nemzetközi tudományos eredmények magyarországi népszerűsítése, valamint azon művészeti alkotásoknak a számbavétele és megismertetése a Dr. Takács József és Dr. Kelemen János A Jász-Szó Alapítvány és az Önkormányzat közös rendezésében én került sor a "Menny és Pokol" című kulturális rendezvényre, melynek színhelyéül a szervezők a templomot választották. A rendezvénynek aktualitást adott Aba- Novák Vilmos halálának 70. és Chionivi Ferenc halálának 30. évfordulója, valamint orgonahangversennyel emlékeztünk meg Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára. Dr. Kelemen János akadémikus, a Magyar Dantisztikai Társaság elnökének köszöntő beszéde után Dr. Nádasdy Ádám nyelvész-műfordító az Isteni Színjáték általa készülő új magyar fordításából hangzott el részlet, majd Réz Lóránt orgona művész a Görög és arámi szimbólumok a Gesù Nuovo templom homlokzatán címmel tartott előadást. Ezt követte Andrási Erika a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténész hallgatójának előadása Középkori hagyomány Aba-Novák jászszentandrási freskóin címmel, melyet Dr. Takács József a Magyar Dantisztikai Társaság alelnökének rövid bevezető szövege előzött meg. Andrási Erika előadásában nem általánosságban beszélt a festő munkásságáról, Dante Jászszentandráson szélesebb közönséggel, amelyek a költő műveinek hatására és ösztönzésére magyar művészek hoztak létre. Legfőképp ez utóbbi cél magyarázza, hogy a Társaság meghívást kaphatott a jászszentandrási ünnepre, hiszen a helyi Katolikus Templom Aba-Novák Vilmos által festett freskóinak gondolatisága mögött talán Dante művészete és művének, az Isteni színjátéknak a világképe sejlik fel. Az európai kultúra számára, mintegy hétszáz évvel ezelőtt, Dante foglalta először egységes gondolati rendszerbe, és először jelenítette meg művészileg a Poklot és a Mennyet, MENNY és POKOL a művészetek nyelvén hasonlóan ahhoz, ahogy a jászszentandrási templom falán Aba-Novák Vilmos. A Társaság ezúton köszöni meg a meghívást és a meleg fogadtatást a helyi önkormányzat képviseletében Banka Ferenc polgármesternek, a Jász-Szó Alapítványnak, a rendezvényt befogadó Kladiva Imre címzetes kanonok úrnak, valamint a Dávid családnak. Kelemen János akadémikus, a Magyar Dantisztikai Társaság elnöke Hetven éve, szeptember 29-én halt meg Budapesten Aba Novák Vilmos festőés grafikusművész, a modern magyar festészet egyik legeredetibb tehetsége, a barbár zseni, a jászszentandrási római katolikus templom szentélyét és a diadalívet díszítő freskó megalkotója. hanem kiragadta Aba-Nováknak azokat a megoldásait, amelyekben tetten érhetők az Itáliában tett utazások tapasztalatai, a középkori falfestészet és a kora reneszánsz mesterek hatása. Falunk szülötte, Szentandrási Sós Zsuzsanna művészettörténész Chiovini Ferenc falképeiről tartott műelemzést. Előadása közel hozta a hallgatósághoz a festőművész történelmi tárgyú falképeinek világát, segített eligazodni azok bonyolult képi, szerkezeti megoldásaiban. Az orgonakoncert előtt Halassy Csilla szobrászművész olvasott fel egy, a 70 éves Kő Pál tiszteletére írt novellát. A végén Réz Lóránt orgonaművész orgonahangversenyét hallhattuk. A rendezvénynek helyt adó, talán kicsit szokatlan helyszín, és a bemutatott témák műfaji sokszínűsége méltóképpen kifejezte a nagy mesterek előtti tiszteletadás szándékát. A megemlékezés rangját emelte, hogy a két festőművész leszármazott rokonai személyes jelenlétükkel is megtisztelték a rendezvényt: Chiovini Márta és Hatvani István Gábor, Chiovini Ferenc lánya és dédunokája, valamint Kováts Kristóf, Aba-Novák Vilmos unokája. Délután a Magyar Dantisztikai Társaság nyílt ülésére került sor a Művelődési Házban, melyet Mátyus Norbert irodalomtörténész vezetett fel egy rövid előadás keretében. Az ülés témája Nádasdy Ádám készülő Isteni Színjáték-fordítása volt. *** Köszönjük előadóinknak Andrásí Erika, Dávid Kinga, Kelemen János, Mátyus Norbert, Nádasdy Ádám, Takács József, Szentandrási Sós Zsuzsa, valamint támogatóinknak Andréné P. Éva, András-termál Kft., Banka Béla, Csiga János, Dávid Kinga, Dávid Sándor, Faragó Lajos, Görbe József, Görbe Józsefné, Hegyi Zoltán, Hevesi Művelődési Központ, Jász Múzeum, Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet, Kladiva Imre, Lefter Piroska, Magyar Dantisztikai Társaság, Nagy Lászlóné, Pető Géza, Tősér Tünde, -, hogy segítettek, anyagilag is hozzájárultak a rendezvény megvalósításához. *** Az Aba-Novák évforduló kapcsán a Jász-Szó Alapítvány Menny és Pokol címmel rajzpályázatot hirdetett óvodás és iskoláskorú gyermekek számára. A pályázatra beérkezett 24 rajz közül hét munkát díjazott a zsűri Szabari Milán óvodás, Kelemen Gréta 1.oszt. (Napsugár W. Ált.Isk.); Nagy Zita 3.oszt. (KS Ált. Isk.); Eszes Norbet 4.oszt. (KS Ált. Isk.); Kókai Lilla 5.oszt. (KS Ált. Isk.); Bibók Béla 7.oszt. (KS Ált. Isk.); Gyenes Zsófia 8.oszt. (KS Ált. Isk.); Harsányi Martina és Béki Alexandra 8.oszt. tanulók (Kunráth S. Ált. Isk.) közös munkája a téma tartalmi megfogalmazásában, Nagy Noémi 6.oszt. tanuló (Napsugár Waldorf Ált.Isk.) alkotása festőiségében emelkedett ki. Ők külön díjban részesültek. Minden pályázót emléklappal jutalmaztunk.

11 Jász Szó 11 Aba-Novák Vilmos március 15-én született Budapesten. Már fiatal korától tudatosan festőművésznek készült. Születési neve Novák Vilmos volt, majd 1912-ben, tizennyolc éves rajztanárnövendékként vette fel az Aba előnevet. Az alig megkezdett tanulmányait megszakította a háború. A háborúban megsebesült, jobb karja hosszú ideig béna maradt. Rajztanári oklevelét mint szabadságos katona szerezte meg a budapesti műegyetemen, majd a képzőművészeti főiskolán folytatott utótanulmányokat. Festőként dolgozott Nagybányán és Szolnokon ben és 1927-ben Szinyei-ösztöndíjat és Szinyei-jutalmat nyert és 1930 között a Római Magyar Akadémia ösztöndíjas tagja volt, ekkor tért át a kora reneszánsz mesterek tanulmányozásának hatására a temperafestésre. Hazatérve a keresztény és hazafias eszmék jegyében festette falra a kor grandiózus vízióit. Sorra kapta a reprezentatív állami és egyházi megbízásokat: 1931-ben szakrális és honfoglalási tárgyú freskókat készített Szegeden a Demeter-kápolnába, ban a jászszentandrási római katolikus templom freskóit festette meg, amely igen nagy vihart kavart a kor másféle ízlésen nevelkedett közvéleménye körében ban festette ki a szegedi Hősök kapuját. Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus és Szent István-emlékév idején készültek a budapesti városmajori templom és a székesfehérvári Szent István-mauzóleum, 1939-ben pedig a pannonhalmi millenniumi emlékmű falfestményei. Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának pannójáért Grand Prix díjban részesült. Picasso a monumentális alkotást látva így kiáltott fel: Ki ez a barbár zseni? és 1937 között Budapesten képzőművészeti magániskolát vezetett, 1939-től a Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Budapesten halt meg szeptember 29-én ban posztumusz Magyar Örökség-díjjal tüntették ki. Korai korszakában mozgalmas rézkarcokat készített, késői temperaképei pedig a harsány színekkel megfestett falusi nép életét ábrázolják Plakátszerű képeinek fő témája a vásár és a cirkusz világa. Piktúrája grafikus jellegű, képein tiszta színfoltok kontrasztjai uralkodnak, olykor szinte groteszk túlzásokkal. Monumentális freskóin előszeretettel alkalmazta a szalagokon olvasható kísérőszöveget. Képeinek jelentős része a Magyar Nemzeti Galériában található. (-bet) Harsányi Martina és Béki Alexandra 8. osztályos tanulók közös alkotása Emlékek a személyes találkozásról Abban a szerencsében volt részem, hogy éves koromban személyesen ismerhettem Aba-Novák Vilmost, a mestert. Több hétig sündöröghettem körülötte, amikor a szentandrási templom freskóit festette. Futó Tibor főjegyző és Dr. vitéz Antóny János községi orvosunk ajánlására határozott úgy a község vezetősége, hogy a templom kifestésére Chiovini Ferencet és Aba- Novák Vilmost kérik fel ban már a nyári szünetben, érkeztek meg a községünkbe: Aba-Novák Vilmos két tanítványával, valamint szolnoki festő társa, Chiovini Ferenc, és Budapesről Czumpf Imre. A templom már kiürítve várta őket. Természetesen nekem ott kellett lennem, minden érdekelt, s rá is értem, közel laktunk a templomhoz. Egyik alkalommal megszólított a mester. Fiam, hoznál nekem egy liter tehén tejet?. Persze, hogy hoztam. Ő azonban nem ivott belőle, hanem egy edénybe öntött belőle, majd festéket szórt bele, és kevergette. Nekem ez nagyon tetszett. Más alkalommal, a kóruson feszített a falra nagy ív csomagolópapírokat, és szénnel kezdte felvázolni a megfesteni kívánt részleteket. A munkát úgy osztották el egymás közt, hogy a szentély belsejét, valamint két előoldalát ő festi meg, a hajó két oldalfalát pedig a szolnoki művész, Chiovini Ferenc. A díszítő részeket, felírásokat, a kórus előterének párkányát pedig Czumpf festőművész úr. A mester többször elővett, egy kb. rajztábla nagyságú olajfestményt, amiről úgy beszéltek, hogy a mesternek egy Olaszországban díjnyertes képe volt az. Ezen volt a tervezett freskó. A mester ezt nézegette gyakran, amikor a szénrajzokat készítette a kóruson. Mikor a freskók festését megkezdték, előzőleg megjelentek a kőművesek, és a festendő falfelületekről leverték a vakolatot. A festés megkezdése előtt pedig ismét bevakolták, de csak akkora felületet, amekkorát a mester mutatott. Így a festés mindig a frissen vakolt felületre történt (a freskó lényege). Az oltár mögötti képen a mester a feleségét, és saját magát is igen élethűen megfestette. Az előfal két hatalmas ívét, ami a fő látványosság, csak középtájig festette a mester, egy gondosan megépített emelvényről. Erre létrán lehetett felmenni. Fenn gondosan körülvették biztonsági korlátokkal. Amikor középtájig elért a festéssel, Czumpf urat kérte meg a folytatásra. Természetesen a festésnél mindvégig jelen volt, és irányította Czumpf urat, hogy az általa kikevert festékeket hova, és miként fesse. Jaj, de szerettem volna elmenni erre a rendezvényre! - csak hát ez a 90 egynehány év... Üdvözlöm a szentandrásiakat! László Ferenc, Karácsond

12 12 Jász Szó Vendégünk volt a Muzsikás együttes A Napsugár Waldorf Általános Iskola és a Kunráth Sándor Általános Iskola közös rendhagyó énekórája A diákok nagy örömére szeptember 19-én iskolánkban vendégül láthattuk a Muzsikás együttest. A kíváncsi diákok érdeklődéssel szemlélték a hangszereket és izgatottan várták, hogy felcsendüljön a muzsika. És nem csalódtunk! Rendkívül hangulatos koncertben volt részünk, aminek mi magunk is szereplőivé váltunk. Énekeltünk, csujjogattunk, megismertették velünk a hangszerek életét. És valóban, sajátunknak éreztük a zenét. Nagyon jól éreztük magunkat és sokat tanultunk ezen a délutáni órán. A műsor után egy rövid beszélgetésre hívtam Hamar Dánielt, az együttes egyik tagját. Elmesélte, hogy az együttes tagjai már gyermekkorukban is tanultak klasszikus zenét, ám a népzenét akkoriban nem tanították az iskolákban. A zenekart a zene szívből jövő szeretete hívta életre. Az általuk előadott dalokat a Dunántúlról, Szatmárból, Erdélyből és az ország mostani és régi területeiről gyűjtötték és dolgozták fel. Nagyon fontosnak tarják, hogy a magyar népzene minél több fiatalhoz jusson el, és arra remek alkalmak ezek a személyes találkozások. S ezért is örülnek annak, hogy a MOL felkarolta ezt a gondolatot és így lehetőségük van, hogy ingyenesek legyenek az iskolák számára ezek a fellépések. Megköszöntem, hogy megosztotta velem gondolatait. Éreztem, hogy ennél a pár mondatnál többet is illene tudnunk erről a világhírű együttesről. Utána néztem, s valóban. Büszkék lehetünk, hogy megtiszteltek bennünket és zenéltek nekünk. Íme dióhéjban: A Muzsikás együttes 35 éve működő nemzetközi hírű Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar népzenei együttes ban az együttes a legrangosabb nemzetközi világzenei elismerésének a World Music Expo WOMEX-díjának kitüntetettje volt. A díjat november 2-án, ünnepi hangverseny keretében vették át Sevillában. Elsőként sikerült elfogadtatniuk a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust. Jelen vannak a világ legjelentősebb koncert-termeiben, mint például Londonban a Royal Festival Hall vagy a Queen Elisabeth Hall, Párizsban a Théatre de la Ville, vagy a Cité de la Music, Rómában a Santa Cecila Akadémia, Amszterdamban a Concertgebouw, New Yorkban pedig a világ talán legnagyobb jelentőségű koncertterme a Carnegie Hall. Lemezeik világszerte kaphatók az angol-amerikai RYKODISC cég kiadásában. Koncertjeikről és albumaikról elismerően írnak a legnagyobb napilapok, folyóiratok, és zenei szaklapok. Egyaránt fellépnek folk, népzenei és világzenei eseményeken, de nem idegen tőlük az alternatív zene, a jazz, a kelta zene vagy a zsidó zene sem. Zenéjük a hagyományos népzenét és a 20. századi magyar komolyzenét ötvözi. Jelenlegi tagok Sipos Mihály: hegedű, citera, ének Porteleki László: hegedű, koboz, tambura, ének Éri Péter: brácsa, kontra, mandolin, furulyák, ének Hamar Dániel: bőgő, gardon, dob, ének A Muzsikás együttes üzenete az olvasóknak: Szeressék a zenét! K..Lilla Kunráth S. Általános Iskola 6. osztályos tanulója

13 Jász Szó 13 Jászszentandráson 1968-ban egy modern, korszerű felszereléssel ellátott fogorvosi rendelő épült, szolgálati lakással együtt. Helyben ettől kezdve van fogorvosi ellátás, azelőtt Jászapátira járt a lakosság fogászati kezelésre. A község első fogorvosa Dr. Molnár Vilmos volt, aki 1968-tól 1972-ig dolgozott Jászszentandráson. Szakmai tudása, lelkiismeretes munkája alapján sokat javult a lakosság fogállapota. Ő fogadtatta el a betegekkel a gyökérkezelés tartósságát, a koronával való védelmét. E rövid Nem volt "uborkaszezon"! A Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ KUNRÁTH SÁNDOR Pávakör tagjai nem panaszkodhatnak, hogy unatkoztak a nyár folyamán. A fellépések szinte egymást érték: július 16-án Nyugdíjas Találkozó volt a községben, 23.-án FALUNAP. Augusztus 20-án, István király államalapítónk ünnepén, a szentmisén énekeltünk (aki énekel - kétszeresen imádkozik). Vidéki szerepléseink: augusztus 27.-én a 40 éve alakult pórtelki Kossuth Tsz népdalkörét köszöntöttük. Szeptember 24.-én a jászfelsőszentgyörgyi Rozmaring pávakört ünnepeltük megalakulásuk 30. évfordulója alkalmából. Október elsején itthon a Szüreti napon, hallattuk hangunkat, - igazán "szárazon" énekeltünk! A jászfényszarusi Fehérakác népdalkör megalakulásának 35. évfordulóját ünnepli, meghívásuk október 15.-ére szól. Érdekes történet a régmúltból Dél-Amerikában az őserdő fölött leesett egy utasszállító repülőgép. Egy 17 éves lányon kívül mindenki életét vesztette. Mikor észhez tért a lány, körülnézett és azt látta, hogy körötte mindenki halott, még az édesanyja is. Gondolkozott, mi tévő legyen? Eszébe jutott édesapja egykori meséje az erdőben eltévedt fiúról, aki egy kis patakhoz érve, annak mentén haladt tovább, míg sokára elérte a partot. A lány is ezt választotta. Magához szedett élelmet és egyéb tárgyakat, aztán elindult az ismeretlen erdőben. Fogászati hónap kapcsán részlet az egészségügy történetéből idő alatt a lakosság nagyon megszerette, sokan még most is emlegetik. A következő fogorvos Dr. Barok Ágnes volt, aki ig dolgozott községünkben. Ebből 6 hónapot Dr. Zalay Tamás hevesi fogorvos helyettesítette január 1-től a fogorvosi állást Dr. Kurucz András pályázta meg, aki 1977-ig dolgozott Jászszentandráson. Nem tudta megszokni a Jászságot és visszament a Dunántúlra, ahol szülei laktak. Sorrendben a következő fogorvos Dr. Prohászka Tamás volt, aki 1977-től 1983-ig dolgozott nálunk. Az 5 éves szakmai gyakorlat megszerzése után városi állást kapott, így elköltözött Jászszentandrásról. Községünkben ma is praktizáló fogorvos Dr. Lefter Piroska, aki 1983-tól dolgozik Szentandráson. Letelepedésével meg lett oldva a község fogászati ellátása. Szakmai tudását, segítőkészségét a lakosság elismeri ben megkapta a Jászszentandrás községért kitüntetést, mely hűen igazolja a községhez való kötődését. összeállította:kiss Istvánné ny.könyvtáros Színvonalas műsorokkal igyekeztünk jó kedvre deríteni, ill. köszönteni az ünnepelteket. Köszönet ezért a pávakör minden szorgalmas, lelkiismeretes tagjának, elsősorban Kerek Áginak, aki - karnagy híján - összefogja, irányítja a közösséget. (Kócziánné Tősérné) Talált is egy folyócskát és elindult az mellett a vízfolyás irányába. Ment több napon át, gyakran éjjel is. Mikor már fáradt volt, a sűrű bokorban vagy öreg fának törzse mellett húzódott meg és ott aludt. Szerencsére vadállatokkal nem találkozott. Az utolsó napokban már élelme a fák, bokrok bogyói, ismeretlen termései voltak, vízszükségletét pedig a folyóból enyhítette. Végre, a kilencedik napon a parthoz ért, ahol meglátott egy csónakot és halászkunyhókat. Nem talált ott senkit, így lefeküdt és a kimerültségtől elaludt. Később a halászok találtak rá, de már olyan gyenge volt, hogy lábán sem tudott megállni. Orvoshoz vitték, majd kórházba, ahonnan értesítették az édesapját, aki a leggyorsabb járművel érkezett. Karjába vette és csókolta eltűntnek hitt lányát. Sok jó és sok rossz esemény megtörténik az emberekkel. Az egyiknek van szerencséje, a másiknak nincs Faragó Géza

14 14 Jász Szó «Olvasóink írták Trükkös tolvajok» Megyénkben is gyakran előfordul, hogy az elkövetők magukat valamely szolgáltató munkatársainak kiadva nyernek bebocsátást az ingatlanba, majd jellemzően egy hihető ürügy pl. közüzemi díj visszatérítés címén arra késztetik a sértettet, hogy nagyobb címletű pénzt vegyen elő, ezáltal felfedve a megtakarított készpénz rejtekhelyét. Ezt követően hirtelen és hihetetlenül sok információt zúdítva a sértettre vagy épp csupán egy pohár vizet kérve, elterelik annak figyelmét és a kellő pillanatban meglopják. Vagy jön egy telefonhívás: gázóra ellenőrzés. Mikor? Éppen itthon vagyok, most jó. Beengedem Őket, ketten vannak. Kb. 1 m távolságból szemrevételezi a gázórát, majd ezt mondja: a következőt fogjuk tenni a gázórát levesszük és kontrol mérést csinálunk. Kontrolmérés: tűrés határon belül. Mi közben az egyik matat a gázórával, fényképezi a másik a papírokat tölt ki és kérdéseket tesz fel, aláírat, jegyzőkönyvez. Majd a következő mondat: ezt a gázórát szakértői vizsgálatra küldjük mert nem eredeti a plomba - MI VAN? Gyorsan szemügyre veszem a gázórám és a kontrol gázóra plombáját, ránézésre teljesen egyformák! Amikor ezt szóvá teszem a válasz: a plomba hátulja nem olyan, mint az eredetié. A 8 aláírandó papír egyike, a számláló melletti OMH plomba az eredetitől eltér - természetesen ezt nem írtam alá. Miután elmentek rossz érzésem támadt, a neten rákerestem... két másodperc múlva rádöbbentem: átvertek, védekeznem kell... A gázóra levétele egyenlő a meggyanúsításoddal, hogy lopod a gázt! Az ellenőrzést végző minden "rossz" gázóráért jutalékot kap a Tigáztól!!! Ha a szakértő hibás gázórát állapít meg, kifizettetik veled a Ft-os szakértői díjat és Ft büntetést. A jelenlegi jogállás a szolgáltatót védi, a vétlen fogyasztót nem. Visszaidéztem a történteket: ( ) Nem néztem folyamatosan a gázórát, mivel a másik folyamatosan szóval tartott a papírok kitöltésével. A levétel és a gázóra bedobozolása között volt lehetősége a másiknak sérüléseket okozni. Arra is kísérletet tettek, hogy a helyiségből eltávolítsanak, kérték a gázterveket! ( ) (RE.) *** De meglophatnak másként is. Telefonhívás, akár mobilon is. (...)Ön az OTP bank sorsolásán nyert ezer forintot. Ekkor még el sem hiszem, és már-már szabadulni akarok a hívó személytől, de mégis felteszem neki a kérdést: Biztos nincs teendőm, nem kell vásárolnom, megrendelnem semmit? Nem - a határozott válasz. Sőt, még biztosít személye garanciájáról is, megismétli nevét és megadja munkahelyi azonosítóját, mondván ez minden banki alkalmazottnak van. Kezdek bízni jóakarómba, nem kér bankszála számot, csupán a bankkártyámon lévő számokat olvastatja be, ellenőrzésképp. Hajlok rá, mert hát kit ne csábítana a könnyen jött nyeremény. Illedelmese elköszön Azért nem árt, ha meggyőződik az ember, hívom az OTP Bankot. Tájékoztatnak, hogy semmiféle sorsolás nincs és nincs banki alkalmazotti kód, ám én megadtam olyan számsort, amivel visszaélhetnek Gyors letiltás, jegyzőkönyv stb. Nem telt el 15 perc, a rejtett számról hívó személy vásárlás címén máris megkárosított 15 ezer forinttal! (-ecs-) Kedves Olvasó! Bármilyen okból, ha Önt megkeresik, előbb győződjön meg arról, hogy aki megkereste, az valóban a TIGÁZ alkalmazottja-e? Kérje az illető személy igazolványát! Ne csábuljon el minden féle nyeremény ígéretén, és bankszámla számát, bankkártyájáról semmiféle információt ne adjon ki! (szerk.) A XI. FOGATHAJTÓ VERSENY JÁSZSZENTANDRÁSON Nem hiába mondják, hogy lovas nemzet a magyar, bár ezt soha nem is tagadta. A fogathajtás korunk egyik legkedveltebb. amatőr sportjává vált. A Jászság több településén rendeznek évről évre versenyeket. Banka Béla magánvállalkozó, immár XI. alkalommal szervezte és rendezte meg szeptember 24-én Jászszentandráson a Fogathajtó versenyt. A tíz évvel ezelőtti kezdeményezés mára kinőtte magát. A verseny mezőnyben megjelentek a pónik is, az induló fogathajtók köre nemre és életkorra nézve egyre bővül. Huszonnegyedikén póni kettesben négyen álltak a rajthoz. Az első helyezett Farkas Gergő fogathajtó lett. A félvér egyesben nyolcan indultak, itt a legügyesebbnek Kun Andrea fogathajtó bizonyult. A leglátványosabb mezőny a félvér páros indulók tábora, összesen 42 fogattal. Közülük a legrangosabb helyet Hevér Róbert fogathajtó érte el. Az egész napos rendezvényt sokan látogatták. Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere. Kit a verseny szelleme vitt ki a pályára, kit az eszem-iszom, vigadom lehetősége. (B. E.)

15 Jász Szó 15 Gyerekinduló közül: I. Mós Fanni Jászszentandrás II. Kóczián Péter Jászszentandrás III. Gulyás Hanna Tarnaszentmiklós. Ha egy ló társává fogad neked adja mindenét: erejét, kitartását, vad szellemét. De cserébe nem kéri el mindened, elég neki megbecsülő Szereteted!" Eltelt egy év ismét, itt a szüret ideje. Immár 5. esztendeje rendezik meg a jászszentandrási lovasok ebben a formában a szüreti napokat. Lelkes, lovakat szerető emberek már hetekkel előtte szervezték ezt a napot. Szinte mindent önerőből, baráti összefogással sikerült létrehozni. Több, mint 60 támogatót sikerült szerezniük erre a rendezvényre. Felsorolni is hosszú lenne a támogatóik névsorát. A Füttyös parkot mégis szeretném kiemelni, mert már 3. éve önzetlenül rendelkezésre bocsájtja a területet. Volt, aki bort hozott, volt aki ajándékcsomagot, üdítőt, pálinkát, húst, krumplit. Más a kétkezi munkáját, szabadidejét. Mindenki beletette amije volt és jószívűen adta. Ezer köszönet mindenkinek!!! Eljött a várva várt nap. Az időjárás ismét kegyeibe fogadta a lovasokat. Hegyekből, a Jászság szinte összes településéről érkeztek hozzánk. Sokan lóháton, éjszaka 60-70km-es úttal a hátuk mögött, de itt voltak reggel a pályán. Mós Attila ügyességi pályájára minden lovas kíváncsi. Minden évben valamilyen új, lovat és lovast is próbára tevő akadályt talál ki. Ma sem volt ez másként, 50 felnőtt és 9 gyerek induló várta nagy izgalommal a meglepetés pályát. Finom kisüsti és reggeli után kezdetét vette a verseny. Jutalmuk serleg és oklevél. A többi gyermekindulónak is sikerült pár ajándéktárgyat kiosztani A felnőttek már nehezebb pályán vehettek részt. Igaz, egy-két bevállalós gyerek is végig ment a felnőttek pályáján. Itt szembesült néhány lovas azzal, hogy csak ül a lova hátán, de nem ő irányít, hanem őt irányítja a lova. Nagyon jó sportszerű versenyt láthattunk a lovasoktól. Ebédszünetben kakasfogó versenyt rendeztek a gyerekeknek. Az egyik kakas úgy szélnek eredt, hogy talán még most is úton van, ha azóta meg nem fogta valaki. Ezután nagy izgalommal folytatódott a verseny, közben 15 órakor elindult a szüreti felvonulás is a kisbíró vezetésével. Rímes verseivel pikáns megjegyzéseivel méltán emelte a felvonulás színvonalát. Lassan az ügyességi verseny is a végéhez ért. A küzdelmes verseny után itt is megszületett a győztes: I. Szabó Zoltán Jászfelsőszentgyörgy II. Gőz Eszter Jászapáti III. Diószegi Tibor Istenmezeje Gratulálunk minden versenyzőnek. A verseny után még a jászszentandrási lovas apartman tanítványai voltizs bemutatót tartottak. Csikós bemutató helyett a lovas betyárok "kendőlopást" mutattak be a közönség örömére. Remélem jövőre több díjat tudnak kiosztani a helyezetteknek. Ezúton kérünk minden lovas és lószerető szentandrási embert, hogy aki tudja valamivel támogatni a rendezvényt, kérjük, tegye meg! Ahogyan az előző években, idén is tombolajegyet árusítottak, hogy a bevételből a jövő évi költségeket fedezni tudják. Ezen a rendezvényen a főnyeremény egy póni csikó volt, de sok állat is (kacsa, cica, kakas, kutya) kisorsolásra került. Köszönjük, hogy ilyen sok tombolajegy megvásárlásával támogatták a jövő évi rendezvényt! Estére már sok lovas megfáradva, ki a lovaglástól, ki a célzó víztől tért vissza a hagyományos szüreti bálra. A hevesi zenészek hajnalig húzták a talpalávalót. Háromféle pörköltből tudtak választani a bálra betérők. Jövőre, ha újra összeáll a csapat szeretnék megint ellepni lovasokkal a Füttyös parkot. Programjukban, a nagy érdeklődés miatt a lovas súlyhúzó verseny is szerepet kap. Még egyszer köszönjük a szervezőknek, lovasoknak, támogatóknak ezt a szép őszi napot. -riszt-

16 16 Jász Szó 100 ÉVES JUBILEUM Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülők és Támogatók! A JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Gimnáziumi intézményegységének igazgatósága, nevelőtestülete, tanulóifjúsága és a Baráti Kör Alapítvány november 12-én, szombaton 18 órai kezdettel JUBILEUMI évfolyamok találkozóját és jótékonysági bállal egybekötött nosztalgiaestet rendez a gimnázium épületében Visszatér a vén diák mottóval, az iskola 100. tanéve alkalmából, melyre szeretettel meghívjuk Önöket. A bál védnöke: Borbás Ferenc, jászkapitány A bál bevételét tehetséggondozásra és az oktatás feltételeinek javítására szeretnénk fordítani. Programok: Időutazás - filmvetítés az iskola történetéről, diákjaink bemutatói, iskolatörténeti projekt-kiállítás, teaház, találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal, fényképnézegetés régi időkről, tombolasorsolás és tánc élőzene kíséretében. A belépőjegyek ára:4500 Ft Információk az iskola honlapján: Kérjük, hogy részvételi szándékukat október 29-ig jelezzék az 57/ telefonszámon. Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik AMBRUS MIKLÓS búcsúztatásán részt vettek, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család HALOTTAINK Varjú Mária 79 éves Horváth Georgina 9 éves Hetej Bertalanné Polyák Mária (Budapest) 83 éves Tuza Andrásné Tasi Jolán (Heves) 82 éves Bata Emánuelné Ördög Anna 86 éves Ambrus Miklós (Heves) 54 éves Gyenes Sándor 83 éves JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Felelős szerkesztő: Dávid Sándor Nyomdai munkát végzi: ARTANDER Ker. és Szolg. Kft. Jászberény HIRDETMÉNY: Tüdőszűrés Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben a tüdőszűrés november 7-től november 11-ig kerül megtartásra. A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ kártyáját! A SZŰRÉS AZOKNAK INGYENES, AKIK A SZŰRÉS NAPJAKOR MÁR BETÖLTÖTTÉK A 40. ÉLETÉVÜKET! A 40 ÉV ALATTIAKNAK A SZŰRÉSHEZ BEUTALÓ KELL ÜZEMORVOSTÓL, ILLETVE TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSTÓL ÉS FIZETNI IS KELL (kb.: 1000,- Ft), MELYET CSEKKEN, A POSTÁN KELL BEFIZETNI. CSEKKET A HELYSZÍNEN LEHET KÉRNI. A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL: november 7-én HÉTFŐ november 8-án KEDD november 9-én SZERDA november 10-én CSÜTÖRTÖK november 11-én PÉNTEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATAL

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket 2012. szeptember Ára: 195 Ft XVIII. évfolyam 9. szám Óbecsey István: Szeressétek az öregeket MEGHÍVÓ Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Békésszentandrás

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

III. helyezett: Gál Csenge (7.o.) III. helyezett: Farkas Viktória (5.o.) III. helyezett: Ádám Dóra (4.o.)

III. helyezett: Gál Csenge (7.o.) III. helyezett: Farkas Viktória (5.o.) III. helyezett: Ádám Dóra (4.o.) Senki nem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, mellyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, Művészek, akik a Szépség alkotó mesterei vagytok. Ennek az érzésnek az utórezgése

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Ferenczi István polgárőr vezető Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A szokásos módon és időben kerül

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 2007. június 29 július 1. Tisztelt Hölgyem / Uram! 2007. június 29 - július 1. közt, immár harmadik alkalommal, a Zele törzs és az

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben