Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése"

Átírás

1 A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése

2 A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete június 30-án elfogadta. Tatabánya, június 30. Kovács Miklós igazgató

3 1. Szakmai munka áttekintése 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló-és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb ) Beiskolázás a 2014/15. tanévre A 2014/15. tanévre a beiskolázásunk az elmúlt években megszokott szinten jól sikerült. A meghirdetett férőhelyeket az első körben betöltöttük, így minden új osztályunk a tervezett létszámmal indult, hiszen minden felvett tanuló be is iratkozott erre a tanévre. A meghirdetett tanulmányi területek tagozatok kódjai: 01 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú angol nyelv, matematika csoport 02 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú német nyelv, matematika csoport 03 négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű osztály 04 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű matematika csoport 05 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű német csoport 06 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű angol csoport Képzési forma (kód): Osztály: 7.a 9.b-c-d 9.c 9.d 9.b Tervezett létszám: Jelentkezők száma: Az első helyen jelentkezők száma: Felvett tanulók: Beiratkozott: A tanulói létszám alakulása Az egyes osztályok létszámának alakulása a tanévben: osztály tanév elejei: statisztikai: év végi: változás ( ) ( ) ( ) (stat./év eleje) (év vége/stat.) 7.a a a b c d a b c d a b c

4 11.d a b c d Összesen: Az idei tanévet 569 tanuló kezdte meg iskolánkban, s az év végén 566-en végeztek. A tanév során új tanulót nem vettünk fel iskolánkba. A tanév elején novemberben egy tanuló, félévkor, illetve közvetlen utána kettő tanuló ment el intézményünkből, szülei kérésére iskolaváltási szándékkal, tanulmányi gondok miatt; illetve egy esetben magatartási problémák miatt. A tanévben vendégtanulónk volt nem volt, s saját diákunk sem teljesítette kötelezettségét másik intézményben vendégtanulóként. Egy tanuló sporttevékenysége miatt a tanévet magántanulóként teljesítette. A tanulólétszám változása a tanévben: tanév elejei statisztikai év végi változás létszám (fő): létszám (fő): létszám (fő): év végi/stat. ( ) ( ) ( ) (fő %) iskolai összes: ,52 % hat évfolyamos gimnázium: ,51 % négy évfolyamos gimnázium: ,53 % általános iskolás korú (7-8. évf.): ,00 % középiskolás korú (9-12. évf.): ,59 % Iskolánkban a tanulólétszám a tanév közben csak kis mértékben változott, hiszen mindössze három tanuló ment el. Ez is jelzi az iskolánk iránti érdeklődést. Kijelenthetjük, hogy az évközi fluktuáció (-0,52 % abszolút értelemben) minimális. A tanulólétszám változása az előző tanévihez viszonyítva: 2013/14. tanév 2014/15. tanév változás: statisztikai létszám: statisztikai létszám: (fő %) (fő) (fő) iskolai összes: ,20 % hat évfolyamos gimnázium: ,50 % négy évfolyamos gimnázium: ,58 % általános iskolás korú (7-8. évfolyam): ,44 % középiskolás korú (9-12. évfolyam): ,18 % Az intézményi összlétszám csökkenése (-1,38 %) nem jelentős, lényegében a maximális osztálylétszám 35-ről 34-re csökkenésének következménye. Ez is igazolja az iskolánk iránt megmutatkozó folyamatos igényt, s azt, hogy évek óta gyakorlatilag telt házzal működünk. 2

5 Iskolánkban csak nappali tagozatos képzés folyik, így természetesen a fenti adatok mind erre vonatkoznak. Az átlagos osztály/csoportlétszám alakulása Átlagos osztálylétszámok az előző tanévhez viszonyítva: 2013/14.tanév 2014/15.tanév változás: statisztikai: statisztikai: (fő %) iskolai: 32,00 31,61-0,39-1,21 % hat évfolyamos gimnázium: 32,83 32,83 0,00 0,00 % négy évfolyamos gimnázium: 31,58 31,08-0,50-1,58 % általános iskoláskorú (7-8. évf.): 34,50 34,00-0,50-1,44 % középiskolás korú (9-12. évf.): 31,68 31,31-0,37-1,16 % A fenti adatokból is megállapítható, hogy iskolánk kb. tizenkettő-tizenöt éve gyakorlatilag elérte a befogadóképességének maximumát, amit azóta is tart. Így természetes, hogy az osztálylétszámok is csak rendkívül kis mértékben változnak. A 31,61 fős iskolai átlagos osztálylétszámot, az intézmény adottságait figyelembe véve rendkívül jónak tartjuk. Az iskola alap dokumentuma szerint az épületben 640 fő helyezhető el, ami a tizennyolc osztállyal számolva maximálisan 35,55 fős átlagos osztálylétszámot tenne lehetővé, ami már a törvényi maximumot is túllépi. Ha viszont azt is figyelembe vesszük, hogy az osztálytermeink közül 8- ban csak 30 tanuló ültethető le akkor ténylegesen leültethető tanulók maximális száma a 18 osztályban 590 fő, vagyis a maximális átlagos osztálylétszám 32,77. Az iskola kihasználtsága ehhez viszonyítva 96,44 %-os, ami nagyon jónak mondható Az átlagos osztálylétszámok változása a tanév közben: tanév elejei: statisztikai: év végi: változás: év végi/statisztikai iskolai: 31,61 31,61 31,44-0,17-0,53 % hat évfolyamos gimnázium: 32,83 32,83 32,66-0,17-0,51 % négy évfolyamos gimnázium: 31,08 31,08 30,91-0,17-0,54 % általános iskolás korú (7-8. évf.): 34,00 34,00 34,00 0,00 0,00 % középiskolás korú (9-12. évf.): 31,31 31,31 31,12-0,19-0,60 % Az átlagos osztálylétszámok a tanév során csak rendkívül kis mértékben csökkentek a tanulólétszám változásából adódóan, ami ismét csak a gimnázium tanulólétszámának maximumhoz közeli stabilitásának és az évközi minimális fluktuációnak köszönhető. A kismértékű csökkenés az évközben távozott néhány tanuló miatt volt. A gimnáziumi képzésben a tanterveink szerint kétféle csoportbontás létezik. Az egyik a tanterv szerint csoportbontásban tanított tantárgyak (idegen nyelv, matematika, informatika, a 7-8 évfolyamon a magyar nyelv), ezeknél az átlagos csoportlétszám minden esetben az átlagos osztálylétszám közel fele, hiszen mindig két csoportra osztjuk az osztályokat. Így a tanév 31,61-es átlagos osztálylétszám alapján e csoportok átlagos 15,80. A testnevelés 3

6 mostoha körülményei miatt (saját órakeretünk terhére) minden évfolyamon két-két párhuzamos osztályt bontunk 3-3 csoportra, itt az átlagos csoportlétszám 21,07. Tanulóink a évfolyamon pedagógiai programunk alapján kötelezően választandó (2-2 óra) illetve választható (+2 óra) emelt szintű tananyagot biztosító órák keretében készülnek fel a kétszintű érettségire. Az éves munkatervben részletezett csoportok átlagos létszáma 12,51 fő. Ez az előző tanévhez viszonyítva 0,17 fővel magasabb. A szervezés legfontosabb elvei: a kötelezően választandó tárgyak mellé támogatjuk, ösztönözzük a második tantárgy választását, hiszen a továbbtanulásnál két felvételi tárgy van; néhány kisebb létszámú csoport indulását engedélyeztük, azon elv alapján, hogy az ő választásuk is ugyan olyan súlyú, mint a népszerűbb tantárgyakat választóké. Iskolánkban az SNI-s és a BTM N-es tanulók aránya alacsony. Ebben a tanévben 4 fő (0,70 %) SNI-s (az elmúlt évben 7 fő; 1,21 %) és 7 fő (1,23 %) BTM N-es (az elmúlt évben 3 fő; 0,52 %) tanulónk volt. A különleges, egyéni bánásmódot folytató tanulók száma összesen nem haladja meg a 2 %-ot (1,93 %), tehát részarányuk alacsony. Mind a tizenegy tanuló integrált oktatásban vett részt, s közülük egy tanuló kapott felmentést a helyesírás értékelése alól a tanév elején. Év közben még négy tanuló kapott valamilyen mentességet az új szakértői vélemények alapján (1 fő a matematika tantárgy, 2 fő az idegen nyelv és 2 fő a helyesírás értékelése és minősítése alól). Rajtuk kívül még 3 fő szakértői véleménye javasolt valamilyen mentesítést, könnyítést, de a tanulók és szüleik nem éltek vele, nem nyújtottak be ez irányú kérelmet. Természetesen kollégáink különös odafigyeléssel oktatják ezeket a tanulókat. Külön köszönet jár munkájukért. A következő, 2015/16. tanévet az idei beiskolázás alapozza meg, ezért erről is beszámolunk néhány adattal októberében, az előírásoknak megfelelően meghirdettük osztályainkat, közzétettük a felvételi rendjét. Minden iskolatípusban felvételi vizsgát szerveztünk. A felvételi vizsgákat az előírásoknak megfelelően tartottuk. A hozzánk jelentkezett diákoknak a központilag szervezett írásbeli felvételin kellett részt venniük. A évi felvételi eljárás óta a hat évfolyamos gimnáziumba ismét lehetőség volt a szóbeli vizsga megszervezésére. Mi éltünk ezzel a lehetőséggel s az előző évek tapasztalatait értékelve 2013 újra tartottunk szóbeli felvételi vizsgát is. Sajnos a várakozásunkat nem igazolták vissza az eredmények, így 2014-ben már nem hirdettük meg a szóbeli felvételi vizsgát a hat évfolyamos képzésen sem. A felvételi tájékoztató időben megjelent, amit minden környékbeli általános iskolának elküldtünk (október végén). Hagyományosan részt vettünk az őszi megyei pályaválasztási kiállításon és az általános iskolák tájékoztatóin. (Az idén nyolc általános iskolától kaptunk meghívót.) A központi írásbeli felvételi január 17-én illetve a pótnapon, január 22-én volt. Az írásbeli vizsga mindkét korosztálynak anyanyelvből és matematikából állt. A központi írásbeli vizsga ebben az évben is okozott némi keveredést. Az írásbelire való külön jelentkezés illetve az írásbeli vizsga eredményének ismeretében történő hivatalos jelentkezés néhány szülőnek még mindig problémát okozott, de úgy érzem minden felvetett kérdést sikerült megnyugtatóan rendeznünk. Ezek a problémák a hat évfolyamos gimnáziumba készülő diákok szüleinél jelentkeztek, mert elmondásuk szerint egy-két kivételtől eltekintve nem kapnak kellő segítséget az általános iskolákban. 4

7 A hat évfolyamos gimnázium írásbeli vizsgáján 124 tanuló jelent meg (tavaly 133), de annak eredményét ismerve a végleges jelentkezési lapot 83-an (az elmúlt évben 90-en) nyújtották be. Az írásbelin megjelentek száma 93,23 %-a, míg a jelentkezettek száma 92,22 %-a az előző évinek. A jelentkezések száma kismértékben csökkent, de még így is lényegesen meghaladta a felvehetők létszámának kétszeresét. Fontos kiemelni, hogy az elmúlt három évben az írásbeli vizsgát tevő, majd annak ismeretében jelentkező tanulók száma jelentősen nőtt: 16,98 %-kal (2013: 106 fő, 2014: 133 fő, 2015: 124 fő) illetve 2,46 %-kal (2013: 81 fő, 2014: 90 fő, 2015: 83 fő). Ezek az arányok is jelzik, hogy folyamatosan nagy az érdeklődés a hat évfolyamos képzési forma iránt. A négy évfolyamos gimnázium írásbeli vizsgáján 175 tanuló jelent meg (tavaly 185 fő, 5,40 %-os csökkenés), s 312 jelentkezési lapot kaptunk (tavaly 290-at), így az idén 7,58 %-kal többen jelentkeztek iskolánkba. Ez a létszám az írásbelin megjelentek száma után örömteli volt, s a biztos beiskolázást vetítette előre.. A 312 jelentkező tanuló összesen 617 jelentkezést adott be (tavaly 552), mert többségük több tanulmányi területet is megjelölt. A hozzánk beadott jelentkezési lapokon átlagosan 1,97 tanulmányi területet jelöltek meg a tanulók és szüleik. A 5,40 %-kal kevesebb tanuló 11,77 %-kal több jelentkezést jelölt meg! Ez szerintünk az iskolához való ragaszkodást jelenti, amit pozitívan értékelünk. A felvételi néhány számadat tükrében: A meghirdetett tanulmányi területek tagozatok kódjai: 01 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú angol nyelv, matematika csoport 02 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú német nyelv, matematika csoport 03 négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű osztály 04 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű matematika csoport 05 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű német csoport 06 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű angol csoport Képzési forma (kód): Osztály: 7.a 9.b-c-d 9.c 9.d 9.b Tervezett létszám: Jelentkezők száma: Az első helyen jelentkezők száma: Felvett tanulók: Beiratkozott: (Az a tanuló, aki több tanulmányi területre jelentkezett, az előírásoknak megfelelően mindegyiknél szerepel.) A hat évfolyamos gimnáziumi képzés 34 helyére összesen 83 jelentkező volt (2,44 szoros túljelentkezés), ami ez előző évekhez viszonyítva továbbra is jelentős túljelentkezést mutat. A négy évfolyamos gimnáziumi képzés 93 helyére 312-en jelentkeztek (3,53 szoros túljelentkezés). Az iskolánkba jelentkezett tanulók száma az előző évihez viszonyítva: változás (2015/2014) (fő) (fő) (fő %) hat évfolyamos gimnázium: ,77 % négy évfolyamos gimnázium: ,58 % 5

8 A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2015/16. tanévben induló osztályok létszáma az előzetes terveknek és az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően alakult Nevelő-oktató munkában elért eredmények A tanulmányi eredmények az előző tanévhez viszonyítva: 2013/14. tanév 2014/15. tanév változás: iskolai: 4,14 4,17 + 0,03 hat évfolyamos gimnázium: 4,29 4,34 + 0,05 négy évfolyamos gimnázium: 4,06 4,08 + 0,02 általános iskolás korú (7-8. évf.): 4,35 4,44 + 0,09 középiskolás korú (9-12. évf.): 4,11 4,13 + 0,02 Az iskola tanulmányi átlaga minden részadat tekintetében az elmúlt tanév eredményeivel lényegében megegyező, illetve annál néhány századdal magasabb. (Csupán néhány századnyi eltérés mutatkozik az elmúlt évihez viszonyítva.) Ez a stabilitást mutatja, amely mindenképpen pozitívan értékelendő, hiszen az elmúlt években bekövetkezett személyi változások ellenére iskolánk továbbra is tartani tudja a megszokott, s talán büszkén mondhatjuk az elvárt eredményt. A tanulmányi eredmények szerinti megoszlás: tanulmányi átlag létszám (fő) arány (%) 5, ,19 4,50-4, ,56 4,00-4, ,81 3,50-3, ,08 3,00-3, ,13 2,50-2,99 2 0,35 2,00-2,49 0 0,00 1,00 5 0,88 osztályozatlan 0 0,00 összesen ,00 A részletes tanulmányi eredmények és az összesítő táblázatok az értékelés 2. számú mellékletében találhatók. A bukások száma az előző tanévhez viszonyítva: /összes (egy tárgyból; két tárgyból; három vagy több tárgyból)/ 2013/14. tanév 2014/15. tanév változás: iskolai: 1 (1;0;0) 5 (5;0;0) +4 hat évfolyamos gimnázium: 0 1 (1;0;0) +1 négy évfolyamos gimnázium: 1 (1;0;0) 4 (4;0;0) +3 általános iskolás korú (7-8. évf.): középiskolás korú (9-12. évf.): 1 (1;0;0) 5 (5;0;0) +4 Az idei tanév végén öt tanuló bukott meg, egy-egy tantárgyból (négy matematikából és egy irodalomból). 6

9 Talán ez az eredmény még mindig kicsit jobb is az előzetesen vártnál (félévi eredmények, kollégák évközi véleménye stb.), habár a bukások nagyon alacsony száma egy tisztaprofilú, jó beiskolázási mutatókkal rendelkező iskolában természetes, mi több szinte kötelező elvárás. Egy tizenkettedikes tanuló aktív sporttevékenysége miatt a tanévet magántanulóként teljesítette. A legjobb tanulmányi eredményt elérő osztályok: 1. 7.a 4, a 4, a 4,36 A leggyengébb tanulmányi eredményt elérő osztályok: b 3, c 3, c 4,00 Az elmúlt évekhez hasonlóan az általános iskolás korú osztályok most is a legjobbak, míg a leggyengébbek között most csak egy végzős osztály van. Ennek oka talán az is, hogy a végzős osztályban minden odafigyelésünk ellenére a továbbtanulásnál nem fontos tantárgyakra kevesebb energiát fordítanak a tanulók. A tantárgyak közül tanulóink a legmagasabb átlagot erkölcstanból, technika, életvitel és gyakorlatból és testnevelésből, míg a legalacsonyabbat bevezetés az orosz nyelvből, társadalomismeretből és matematikából érték el. életvitel és gyakorlat 4,88 34 hit- és erkölcstan 4,76 68 testnevelés 4, ének zene 4, vizuális kultúra 4, dráma és tánc 4,54 93 informatika 4, francia nyelv 4,35 66 emberismeret és etika 4, művészetek 4, irodalom 4, olasz nyelv 4,18 22 angol nyelv 4, magyar nyelv 4, földrajz 4, német nyelv 4, történelem 4, biológia 4, fizika 3, kémia 3, bevezetés a filozófiába 3, matematika 3, társadalomismeret 3, orosz nyelv 3,00 1 (A harmadik oszlopban az adott tantárgyból minősítést szerzett tanulók számát tüntettük fel.) Az adott tantárgyak eredményei is évek óta a megszokottak. Köszönet a kollégák egész éves oktató-nevelő munkájáért! 7

10 A hiányzások átlaga az előző tanévhez viszonyítva: 2013/14. tanév 2014/15. tanév változás: iskolai: 78,94 92,20 +13,26 hat évfolyamos gimnázium: 75,63 82,09 +6,46 négy évfolyamos gimnázium: 79,88 96, általános iskolás korú (7-8. évf.): 71,48 64,18-7,30 középiskolás korú (9-12. évf.): 79,30 95,33 +16,03 A hiányzások átlaga minden részadat tekintetében rosszabb az előző évinél. Nagy örömünkre több éves stagnálás után a két éve sikerült jelentősen csökkenteni a hiányzási átlagot. Sajnos az előző és az idei tanévben újra megnövekedett a hiányzások száma, amely továbbra is komoly gondot jelent. Az SZMSZ évi átdolgozásakor egyértelművé tettük az igazolások rendjét, ami segíti az osztályfőnökök munkáját. Meg kell említeni, hogy az óraszámok növekedése is hozzájárult a hiányzási átlag emelkedéséhez, de ilyen mértékben nem indokolja azt. A hiányzások megoszlása: hiányzás (óra) felett létszám (fő) Általában a hiányzások legfőbb oka a tanulók gyenge állóképessége, a betegségek miatti magas hiányzási mutatók. Továbbra is tapasztaljuk, hogy különösebb indok nélkül kapnak a tanulók egy-két napra szóló igazolásokat. Sajnos több esetben előfordul, hogy a szülők is a tanulók mellé állnak, s jól időzítik a szülő által igazolható napokat (dolgozatírás, vizsgák előtti időszak stb.). Örülünk a városi kezdeményezésnek, ami az iskolai hiányzások igazolásának egységesítésére vonatkozik. Mindezek ellenére az osztályfőnököknek nagy feladatot jelent az igazolások ellenőrzése. A betegségeken felül az idei tanévben is sok hiányzást jelentett a sí tábor (30 fő), angliai tanulmányút (22 fő) a német diákcsere (19 fő), Rákóczi Szövetség diákutaztatási program (Székelyhíd, fogadás és kiutazás 40 fő). Az elő és utószezonban üdülni, illetve télen családi síelésre több mint 60 tanulót kértek el szülei. Ezek a programok általában egy-egy hét hiányzással jártak, ami iskolai átlagban 3 óra/fő. Nagyban hozzájárult a magas hiányzási átlaghoz a tavaszi megbetegedések szokásosnál nagyobb mértéke. Jól érzékelteti ezt, ha megjegyezzük, hogy az adott időszakban az osztályok többségében a hiányzás több mint kétszerese volt a tanév más időszakához képest. A fentiek talán érzékeltetik, hogy miért ilyen magas a hiányzási átlag az idei tanévben az elmúlt évihez hasonlóan, de a következő évek tervezésénél oda kell figyelnünk a hiányzások még hatékonyabb ellenőrzésének megfogalmazására, a csökkentés lehetséges módjainak kidolgozására, az alapdokumentumokban történő rögzítésére, majd végrehajtására. Ki kell emelni, hogy folyamatosan nő azon szülők száma, akik szorgalmi időben kérik ki gyermekeiket családi program, üdülés, síelés stb. miatt. Ennek visszaszorítására igyekezünk megoldást találni, de törekvéseink egyelőre szélmalomharcnak tűnnek. A hiányzások egy részének indokolatlannak tűnő növekedése miatt az SZMSZ és Házirend szabályozását ismét át kell gondolnunk, egyeztetnünk kell a szülőkkel és a diákokkal. 8

11 25 tanuló hiányzott igazolatlanul, összesen 45 órát, ami egy főre 0,08 órát jelent. Az elmúlt évekkel (2009/10. tanév: 189 óra, 0,29 óra/fő; 2010/11. tanév: 134 óra, 0,21 óra/fő; 2011/12. tanév: 75 óra, 0,21 óra/fő; 2012/13. tanév: 50 óra, 0,09 óra/fő; 2013/14. tanév: 33 óra, 0,09 óra/fő) összevetve az igazolatlan hiányzás jelentősen csökkent. Az igazolatlan hiányzások elsősorban az elfelejtett igazolások, az elalvás, a rendszeres késések következményei. Egyetlen tanuló igazolatlan hiányzása érte el a 10 órát. Ő két napot, azaz 14 órát hiányzott igazolatlanul, amelyért nevelőtestületi megrovás fegyelmi büntetést kapott. Az igazolatlanul hiányzó tanulók 68 %-ának csak egy igazolatlan óra hiányzása volt. Hat osztályban nem volt igazolatlan hiányzás. Az igazolatlan hiányzások megoszlása: az igazolatlan órák száma: nél több a mulasztott tanulók száma: A nagyobb odafigyelés, a következetes ellenőrzés és felelősségre vonás folyamatos alkalmazásával értük el az igazolatlan órák jelentős csökkenését, s remélhetően még tovább tartható ez a tendencia. Két tanuló tantárgyi hiányzása haladta meg a 30%-ot, de osztályozhatók voltak, ezért nem kellett osztályozó vizsgát tenniük. Egyetlen tanulónk hiányzása sem haladta meg az éves 250 órát. A legkevesebbet hiányzó osztályok: 1. 8.a 52, b 68, a 75,44 A legtöbbet hiányzó osztályok: b 120, c 119, d 116, Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei A pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések (országos kompetenciamérés, intézményi felmérések es adatlapok alapján) eredményeinek ismertetése, értékelése Iskolánk rendszeresen részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett országos kompetenciamérésben (8. és 10. évfolyam). Sajnos az eredmények mindig egy évvel később érkeznek meg, így az értékelés is csak késleltetett lehet. Az eredmények összehasonlítása így nem teljes körű, de mindenképpen érdemes áttekinteni azokat. Az elért eredmények érzékeltetését, összehasonlítását az elmúlt három év eredményeinek néhány adatával mutatjuk be. Újdonság volt a nyolcadik évfolyam idegen nyelvi mérése, amelyet első alkalommal szervezett meg az Oktatási Hivatal. 9

12 10. évfolyam Tatabányai Árpád Gimnázium Négy évfolyamos gimnázium matematika szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés országos átlag négy évfolyamos gimnáziumok évfolyam Tatabányai Árpád Gimnázium Hat évfolyamos gimnázium matematika szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés országos átlag hat évfolyamos gimnáziumok Megállapítható, hogy iskolánk tanulóinak teljesítménye a 10. évfolyamos diákok között az országos átlag felett van. Az is egyértelműen megmutatkozik, hogy a hat évfolyamos gimnazisták eredménye határozottan jobb a négy évfolyamos képzésre járó iskolatársaiknál. A nyolcadikosok eredményét az alábbi táblázat tartalmazza. Örömteli, hogy iskolánk eredménye minden szempontból kiemelkedő és évről évre jobb. 8. évfolyam Tatabányai Árpád Gimnázium Hat évfolyamos gimnázium matematika szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés országos átlag községek átlaga városok átlaga megyeszékhelyek átlaga Budapest átlaga hat évfolyamos gimnáziumok Összegezve megállapítható, hogy iskolánk az évente lebonyolításra kerülő kompetenciamérés folyamatában évről-évre kiemelkedő eredményt produkál. Megállapíthatjuk, hogy ezek ismeretében reális célunk csak a magas szintű eredményesség folyamatos fenntartása lehet. 10

13 A kompetenciamérés iskolai eredményeiből néhányat az 5. számú melléklet tartalmaz, míg a teljes iskolai eredmény honlapunkon részletesen megtekinthető. (www.arpadgimi.hu) Az elmúlt tanév végén intézkedési tervet kellett készítenünk a kompetenciamérés eredményeinek javítására, jóllehet eredményeink minden szempontból kiemelkedőek, az országos átlag felett vannak. Az intézkedési tervnek megfelelően a két érintett munkaközösség-vezetővel tanév elején egyeztettük az a teendőket. A két munkaközösség az év során többször egyeztetett a feladatokról, a lehetséges gyakorlás módjáról, idejéről. Bízunk benne, hogy ezek után az ez évi eredményeink amit csak 2016-ban ismerünk meg még jobbak lesznek. Iskolánk felmérési rendszerében kiemelt szerepe van a házi vizsgáknak. A házi vizsgák Pedagógiai Programunk alapján a és 11. évfolyamot érintik. Az iskolai alapdokumentumainkban meghatározottak szerint szerveztük meg ezeket a vizsgákat, az írásbeli érettségik első hetére. Ez az időpont egyrészt nem túl szerencsés, hiszen nagy megterhelést jelent a pedagógusoknak, másrészt viszont a tanulóknak jó, mert az érettségi szünet idejét felkészülésre fordíthatják. Ezért szervezzük erre az időszakra a házi vizsgákat. Az idei házi vizsgák eredményeit és a tanév végi átlagokat hasonlítja össze az alábbi táblázat, feltüntetve a vizsgázók számát és az eltérést is. 8. évfolyam házi vizsga átlag év végi évfolyam átlag a vizsgázók év végi száma átlag eltérés (hv - év) mentesség (fő) magyar nyelv 3,97 4, ,12-0,15 0 irodalom 4,32 4, ,26-0,06 0 matematika 4,35 4, ,41-0, évfolyam történelem 4,43 4, ,10 +0,33 4 matematika 3,31 3, ,65-0,34 7 fizika 4,55 3, ,45 +0,10 0 kémia 4,29 3,62 7 4,43-0,14 4 biológia 4,22 4, ,13 +0,05 12 földrajz 4,39 4, ,27 +0, évfolyam irodalom 4,16 3, ,97 +0,19 0 angol 4,10 3, ,95 +0,15 36 német 3,97 3, ,08-0,11 7 A házi vizsgák jól szolgálják az eredeti célkitűzést, a tanulók vizsgához szoktatását, az egységes követelményrendszer folyamatos kialakítását és az értékelési rendszerünk fokozatos finomítását. A vizsgák eredményei jól közelítenek a tanév végi minősítésekhez. Ez alól talán csak 10. évfolyamon a történelem (+0,35) és a matematika (-0,35) jelent kivételt. 11

14 A matematika eltérés legfőbb okát abban látjuk, hogy a 10. osztályos tanulók még nincsenek arra felkészülve, hogy egy egész éves anyagból számot tudjanak adni tudásukról. A feladatsorokat az évfolyamon nem tanító tanárok állítják össze, azt a szaktanárok nem ismerik, ezzel is az érettségi vizsgahelyzetet próbáljuk modellezni. Tanulmányaik során ez az első vizsgahelyzet, ami szintén nehézséget jelent sokak számára. Ki kell azt is mondani, hogy sokan nem veszik kellően komolyan a házi vizsgát, s nem gyakorolnak eleget a kijelölt feladatbankból. Történelemből az alábbiak okozhatták a viszonylag nagy pozitív eltérést: - a vizsga teljes anyagát már számon kérték a kollégák az év során; - a vizsga feladatlapja rövid válaszokat igénylő feladatokat tartalmazott, - az írásbeli feladatlap most nem tartalmazott esszé feladatot; - a vizsga a matematikától eltérően írásbeli és szóbeli részből állt; - az érettségi pontozási rendszerét alkalmaztuk, ami megengedőbb, mint az évközi minősítéskor általában használt osztályozás; - a 10. évfolyamon viszonylag sok évközi jegye volt a tanulóknak, gyakori volt a számonkérés. A vizsgákat elsősorban a 10. és 11. évfolyamon a kétszintű érettségi vizsga mintájára bonyolítjuk le. A tanulók, a szülők és a kollégák pozitív visszajelzései alapján a jövőben is így szervezzük a belső vizsgákat. A bemeneti és kimeneti felmérések, eredmények összegezése, értékelése A legfontosabb bemeneti felmérésünk a felvételi vizsga. Az 1.1. pontban kitérünk a felvételi rövid értékelésére, és az elmúlt évi adatokkal történő összevetésére. Más bemeneti vizsgát nem tartalmaz a Pedagógiai Programunk, s nem is tervezünk a jövőben sem. A legfontosabb kimeneti mérésünk az érettségi vizsga. Az érettségi vizsgákat ebben a tanévben már tízedszer szerveztük a kétszintű érettségi vizsga előírásai szerint. A tapasztalatok értékelését nagyon fontosnak tartjuk, ezért több nevelési értekezleten foglalkoztunk az eddigi eredményeinkkel, azok összehasonlításával a megye és az ország nappali tagozatos gimnazistáinak teljesítményével. A munkaközösségek képviselői értékelték az egyes tantárgyak tapasztalatait, megfogalmazták a jövőbeni teendőket, külön kiemelve az adott tanév tennivalóit. Az iskolavezetés összehasonlító elemzést készített, az iskolai adatokat hasonlította az országos eredményekkel, az OH adatbázisa alapján. Összességében megállapítottuk, hogy jól sikerültek az eddigi kétszintű érettségik, de van még bőven tennivalónk, ha továbbra is magas színvonalon akarunk megfelelni a kihívásoknak, amelyek közül a legjelentősebbek a tanulók felkészítése és a szaktanárok felkészülése, amelyek gyakorlatilag egymástól elválaszthatatlanok. Itt szeretném megjegyezni, hogy kollégáink közül 6-an (a főállású tanárok 13,95 %-a) kaptak érettségi elnöki megbízást a júniusi középszintű bizottságokban, míg 22 tanárunkat (a főállású tanárok 51,16 %-át) kérték fel az emeltszintű érettségi vizsga tantárgyi bizottságaiba, illetve 15-en (34,88 %) vettek részt az emelt szintű írásbeli érettségi dolgozatok javításában. Ezek az adatok is alátámasztják, hogy kollégáink is fontosnak tartják az érettségiztetésben való részvételt az iskolánk falain kívül is. A nagyszámú megbízás feladat, de egyben elismerés is. Az így szerzett tapasztalatokat tanáraink kamatoztatni tudják munkájuk során. 12

15 A felvételi rendszer változása nálunk is éreztette hatását, hosszú évek után végre tovább nőtt az emelt szinten érettségizők száma, amely tendencia az országos adatoknál valamivel nagyobb növekedést mutat, ami az utolsó évben megtorpant, de az idei évben letett vizsgák 12,91 %-a így is emelt szintű Az adott évben letett emelt szintű érettségi: Előzően teljesített (beszámítós) emelt szintű érettségi: Az emelt szintű érettségi minősítések száma: Úgy érezzük az ez évi érettségi eredmények nagyon jók. A rendes érettségi vizsgát tevő 123 végzős tanulónk mindegyike sikeres vizsgát tett. Az érettségi iskolai átlaga 4,35. A tanév kiemelt értékelési szempontja az érettségi vizsgák eredménye. Ezek számszerű adatait az alábbiakban részletezzük: Osztály a b c d Összesen Előző tanév Változás Létszám Átlag 4,54 4,30 4,29 4,29 4,35 4,20 +0,15 Kitűnő Bukás A két bukás igazából csak formálisan az. Az egyik érettségiző sérülése miatt nem tudta befejezni az emelt szintű testnevelés gyakorlati vizsgát, ezért azt pótolhatja, míg a másik vizsgázó a 6.-nak választott tantárgy gyenge írásbelije után nem jelent meg az emelt szintű szóbeli vizsgán. Ő kapott érettségi bizonyítványt. Érdekes megnézni az érettségi minősítéseket szétbontva a most tényleges vizsgát tett és a már előrehozott vizsgával rendelkező (beszámítós vizsga) tanulók eredményének összesítését: (Az átlagok után zárójelben a minősítések száma szerepel.) Osztály a b c d iskolai Érettségi eredmény: 4,54 (150) 4,30 (176) 4,29 (148) 4,29 (153) 4,35 (627) Rendes vizsgák: 4,55 (143) 4,26 (165) 4,27 (143) 4,27 (146) 4,33 (597) Beszámítós vizsgák: 4,43 (7) 4,82 (11) 4,80 (5) 4,71 (7) 4,70 (30) Egyértelműen kirajzolódik az a tendencia, hogy a beszámítós vizsgák aránya lényegesen csökken, s a tanulók megfontoltabban választották meg érettségi tárgyaikat (átlagosan 5,09 vizsga/fő, míg az előző évben 5,23 vizsga/fő). Az érettségi vizsgák részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza. Az érettségi vizsgák kiemelt szerepet játszanak a diákok és ezáltal a tanárok, egyszóval az iskola munkájának megítélésében is. Az érettségi vizsgákat éppen ezért ebben az évben is az előző években kialakított módon megkülönböztetett figyelemmel szerveztük meg és bonyolítottuk le. Fontos, hogy a tantestület döntő többségének véleményére alapozva kijelenthetjük, hogy a kollégák elvárják az érettségi megfelelő megszervezését és vállalják, hogy ebben a nehéz időszakban napi 8-10 órás jelenlétükkel és munkájukkal is segítik tanulóinkat e nagy megmérettetésen. Úgy érezzük az elnökök, a diákok és a szülők visszajelzései alapján, hogy sikeresen oldottuk meg a szervezési feladatokat, az ismert nehézségek ellenére. 13

16 Az idei érettségi vizsga eredményei az elmúlt évinél lényegesen jobbak (+0,15). Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az idei eredmény úgy született, hogy az összes vizsgák és az emelt szinten vizsgázók száma is csökkent. Az emelt szintű vizsgák száma az összes vizsgának a 13,07 %-a (tavaly 16,11 %). Az érettségi vizsgán a legmagasabb átlagok francia nyelvből (5,00; 1 fő), olasz nyelvből (5,00; 1 fő) és rajz és vizuális kultúrából (5,00; 4 fő) születtek, míg a legalacsonyabbak fizikából (3,94; 17 fő), matematikából (4,06; 123 fő), és magyar nyelv és irodalomból (4,20; 123 fő). Iskolánk eredményeire büszkék lehetünk, amit a 3. mellékletben lévő részletes összehasonlító adatok támasztanak alá A belépő gyerekek felkészültsége A belépő tanulók esetében nem végzünk külön felméréseket a tanulók felkészültségéről. Ilyen jellegű vizsgálódáshoz a felvételi eredményeket vesszük alapul, jóllehet tisztában vagyunk azzal, hogy az sem minden szempontból megbízható adat. A négy évfolyamos képzésre hozzánk jelentkezett tanulók tanulmányi átlaga (a jelentkezéshez kért tantárgyakból, ötödik-hetedik osztály év végi és nyolcadik félévi jegyek) 4,47 (2014-ben: 4,49), míg a felvételt nyerteké 4,70 (2014-ben: 4,72). Ugyanakkor az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítményük átlaga 59,40 % (2014-ben: 62,70 %), míg a felvetteké 67,07 % (2014-ben 67,07 %). A hat évfolyamos képzésre jelentkezett tanulók tanulmányi átlaga (a jelentkezéshez kért tantárgyakból, ötödik osztály év végi és hatodik félévi jegyek) 4,77 (2014-ben: 4,69), míg a felvételt nyerteké 4,94 (2014-ben: 4,91). Az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítményük átlaga 53,26 % (2014-ben: 53,51 %), míg a felvetteké 63,09 % (2014-ben: 66,65 %). A fenti adatok alapján kijelenthetjük, hogy a felvett tanulók felkészültsége az adott korosztály gimnáziumba készülő tanulóinak átlagos eredményénél minden tekintetben jobb. Részletes adatok a 4. mellékletben Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Iskolánkban a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak jó hagyományi vannak. Az elmúlt években kialakult rendszer a tanulók döntő többségének megfelelő, igénylik azokat. Azt hiszem az eredményesség is kézzelfogható, amit mutatnak, egyrészt a rendkívül jó tanulmányi és versenyeredmények, másrészt pedig a gyenge eredményt elérők viszonylag alacsony száma. Az SNI-s és BTM N-es tanulók fejlesztését is végzik kollégáink, az érintett diákok és szüleik megelégedettségére Tanórán kívüli tevékenység Az elmúlt tanévben heti 1014 órát engedélyezett feladataink ellátására a fenntartó. (Ez az előző évinél 16 órával több, amelynek oka a 2013-as tanterv belépése és a mindennapos testnevelés felmenő rendszere. Ebben az évben is elsődleges feladatunknak a kötelező tanítási órák megfelelő megszervezését tartottuk (csoportbontás, emelt szintű felkészítések). Ez az óraterveink alapján 939 délelőtti tanítási órát jelentett, ami az engedélyezett óraszám 92,26 %-a. (Ez az arány az előző tanévben 87,97 %, az azt megelőzőben 89,77 % volt.) Így összesen 75 óra maradt a délutáni foglalkozásokra, ami az előző évinek a 62,50 %-a. 14

17 11 tömegsport óra volt a mindennapi testnevelés biztosítására és sportköri foglalkozásokra, 2 óra énekkar, 2 óra diákszínpad, 4 óra egyéni fejlesztés. E kiemelt feladatok után csak 56 óra maradt szakkörökre, előkészítőkre, korrepetálásra. Ez az elmúlt évinél lényegesen kevesebb (annak 63,27 %-a!). Nem csoda, hogy az igények kielégítésére ez nem volt elég, így még mindig előfordult, hogy kollégáink a rászoruló tanulókat a felkészülésre, szakmai fejlődésre szánt időkeretben készítik fel versenyekre, végzik felzárkóztatásukat. Az új pedagógus életpályamodell, amelyhez nagy reményeket fűztünk, csak akkor segíti orvosolni ezt a problémánkat, ha a munkaidő tanítással lekötött része a maximális alatt tartható. A következő években minimum a 100 óra körüli délutáni foglakozás lehet az alapja az eredményeink tartásának. A délutáni térítésmentes foglalkozások megfelelő mennyisége biztosíthatja csak hosszú távon a megfelelő, elvárható szintű felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Tanulóink mindennapi munkáját különféle kulturális rendezvényekkel próbáljuk színesíteni. Leggyakoribbak az osztálykirándulások, illetve a színházlátogatások, amelyek a kikapcsolódás mellett természetesen a nevelés fontos színterei is. Az elmúlt évek hagyományait folytatva, az idei évben is tanulóink nagy része, szervezett formában legalább egyszer volt közös színházi előadáson, noha a programokon résztvevők száma érzésünk szerint tovább csökken, ami elsősorban a nehezebb anyagi körülményeknek, s csak kevésbé a tanulók kisebb érdeklődésének tulajdonítható. Ezért is fogadtuk örömmel, immár harmadik évben az Operakaland elnevezésű programot, amely keretében néhány száz forintért juthattak el diákjaink az Erkel Színházba, ebben a tanévben kétszer is. A programon ősszel (október 9.) 11 osztály, mintegy 340 diák 22 kísérővel, tavasszal (május 12.) 9 osztály, közel 280 tanulónk 18 kísérővel vett részt. A budapesti előadásokra a közös utazást is minden esetben kollégáink szervezték, s a színházlátogatásokat a szervezők összekapcsolják egy-egy múzeumi tárlat, budapesti nevezetesség megtekintésével. A Jászai Mari Színház előadásait is népszerűsítettük tanulóinknak, 55 tanulónk vett részt az ez évi bérletes pályázatban, s jutottak el a helyi színház négy előadására, tanári kísérettel. Több osztályunk tekintette meg szervezett formában a Tatabányai Múzeum kiállításait. A múzeumi akciócsoport két alkalommal tekintett meg egy-egy budapesti kiállítást (Petőfi Irodalmi Múzeum, Ady Emléklakás), amelyeket változatos formákban dolgoztak fel. A programokon 33 tanuló vett részt több kolléga kíséretében. Kollégáink több csoportot vittek A Terror Háza Múzeumba. 25 fős diákcsoportunk vett részt az Országos Atomenergia Hivatal által szervezett konferencián. A 8. osztályuk megtekintette az EDUTUS főiskola passzív házát, az emelt szintű kémiások gyárlátogatáson voltak a Coloplast üzemében. Meglátogattuk a tatai Öveges Természettudományos labort, eredményesen szerepeltünk az általuk meghirdetett versenyeken. Az emelt szintű érettségire készülő tanulóink átjártak a kísérleteket elvégezni (kémia, fizika), s a versenyekre készülő tanulóinknak is segítséget jelentett a labor. Két csoportunk járt az ELTE lágymányosi épületében az ásványtani kiállításon. Részt vettünk a József Attila Megyei Könyvtár néhány rendezvényén, s jó hangulatú előadásokat szerveztünk az iskola előadójába is (pl.: Vujity Tvrtko író, újságíró, Szarka István költő). Külön ki kell emelni az énekkar és a diákszínpad munkáját, amelyek ebben a tanévben is többször szerepeltek sikeresen iskolai és egyéb rendezvényeken. 15

18 Itt említjük meg, hogy énekkarunk ismét arany minősítést szerzett az Éneklő ifjúság minősítő hangversenyén, míg diákszínpadunk két előadásával is országos döntőbe jutott a korosztályos színjátszó találkozókon. A pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk, hogy a környezeti nevelés egyik lehetséges módjának tartjuk a tavasszal és ősszel megszervezett Színes programok a színes természetben elnevezésű egy-egy hetes rendezvénysorozatunkat, amelyek az idei évben is sikeresen zajlottak le. A sokszínű programok, változatos tevékenységek sok diákot vonzanak közös játékra, szórakozásra, kikapcsolódásra, új ismeretek szerzésére. A rendezvények népszerűségét jelzi, hogy évi Tavaszköszöntő hét programjain kb. 400 tanuló vett részt. Az idei programok között újdonság volt, hogy vegyeskarunk szakmai tábort szervezett (Kórustábor). Ezen október között 22 tanulónk (17 lány és 5 fiú) vett részt a Tarjáni Nemzetiségi Táborban. A diákok körében népszerűnek bizonyult, jól megalapozta az éves szakmai munkát. Az angol nyelvet tanuló diákjainknak különleges programot jelentett a Nemzeti Színház Shakespeare Összes Rövidítve angol nyelvű előadása, amelyen 83 tanulónk és kísérőik vettek részt. Sikeres volt a már több évtizedes hagyományokat ápoló sí tábor, amelyen 30 tanulónk vett részt. A rendszeres sportfoglalkozások mellett több sportversenyt szerveztek kollégáink. Külön ki kell emelni a Bárdos László Gimnáziummal közösen tartott Mikulás-kupát, amely nem csak a két gimnázium, hanem a város egyik legnépszerűbb sporteseménye. Az ez évi kupát iskolánk szervezte, a megszokott magas színvonalon. A tanév során három alkalommal szerveztünk iskolai bulit, amelyek jól sikerültek, kulturáltan szórakozhattak együtt tanulóink. Meg kell említeni, hogy az iskolai bulik iránti érdeklődés folyamatosan csökken az elmúlt években. A diákönkormányzattal közösen keressük erre a megoldást, jóllehet semmilyen formában sem kívánunk versenyezni a nyilvános szórakozóhelyek kínálatával. A diákönkormányzat is a tendencia megfordításán dolgozik, hiszen közösségépítő jellegénél fogva e programokat ők is fontosnak tartják. Sikeres volt az Árpád-napok rendezvénysorozata is. Úgy érezzük jól fogadták a diákok kezdeményezésünket, amellyel változatosabb, színesebb programot segítünk kínálni, szeretnénk tartalommal megtölteni a kissé formálissá vált programokat. Az idei tanévben is folytatódtak a külföldi iskolákkal fenntartott cserekapcsolatok. Ennek keretében júniusban a német testvériskolánk (Otto Hahn Gymnasium, Geesthacht) tanulói és tanáraik egy hetet vendégeskedtek nálunk (19 fő). Ősszel 22 fős csoportunk utazott Londonba, ahol nyelviskolában mélyítették angoltudásukat. Néhány éve nagyon népszerűek az adventi bécsi kirándulások, decemberben több csoportunk (250 fő) ismerkedett az ünnepi díszbe öltözött osztrák főváros nevezetességeivel. Új színfoltot jelentett külföldi kapcsolatrendszerünkben, hogy 2012-ben a nemzeti összetartozás napja alkalmából iskolánk 45 fős küldöttsége látogatott az Érmellékre (Románia), s ismerkedett a tájegység történelmi és kulturális emlékeivel. Ekkor vettük fel a kapcsolatot a Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceummal, amely azóta is rendszeres 16

19 találkozások formájában valósul meg. A program folytatásaként ebben a tanévben a Rákóczi Szövetség diákutaztatási pályázatának támogatásával októberben érkeztek vendégeink Tatabányára, s március közepén volt viszontlátogatáson iskolánk 40 fős küldöttsége. Az őszi szünetben iskolánk 45 fős csoportja négy napra Lengyelországba, ahol ismerkedtek Krakkó nevezetességeivel és ellátogattak az auswitz-i koncentrációs táborba is. A cserekapcsolatok és a külföldi utak sikeréhez ezúton is meg kell köszönnünk a szervezőtanárok munkáját és a szülők áldozatos támogatását Az éves munkaterv teljesítése Iskolánk a 2014/15. tanévi munkatervét teljesítette. A tanév rendjében és az éves munkatervben meghatározott feladatainkat a megadott ütemezésben elvégeztük. Az iskolai rendezvények, programok maradéktalanul, jó színvonalon megvalósultak. A tanév nevelési és oktatási feladatait is teljesítettük. Ezúton köszönjük meg kollégáinknak a vállalt feladatokat, többek között a felvételiztetést, a házi vizsgáztatást, a versenyek szervezését, és az iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezését és közreműködésüket azok lebonyolításában, különös tekintettel a kétszintű érettségi vizsgaidőszakaiból adódó rendkívüli feladatok sikeres teljesítését. Ugyancsak köszönet jár a kollégák áldozatos munkájáért, amellyel egész éves oktató-nevelő tevékenységüket végezték, különös tekintettel a kiemelkedő versenyeredményekre és a végzős tanulók kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítésére Belső ellenőrzések (igazgatói, igazgatóhelyettesi, mkv. vezetői stb és azok következtetései) Az intézményben a belső ellenőrzés a helyi szabályozásnak megfelelően működött. Néhány év alatt jelentős lépéseket tettünk az ellenőrzés területén a pedagógus értékelési rendszerünk bevezetésével, és a nem pedagógus alkalmazottak értékelési rendszerének kidolgozásával. Bízunk benne, hogy a következő években a jogszabályi változások figyelembevételével egy, mindenki által elfogadható és a napi munkában használható értékelési-minősítési rendszert tudunk kialakítani, ami jelentős mértékben épít az eddig szerzett tapasztalatokra. Az elmúlt tanévben erre a faladatra lényegesen kevesebb idő jutott, így nem is igazán történt előrelépés, de az iskolavezetés leterheltsége miatt ez talán érthető is. A belső ellenőrzés másik kiemelt iránya az iskolai dokumentáció és az adminisztráció. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a nyilvántartások vezetése előírásainknak megfelelő, a diákigazolványok és a postai nyilvántartás egyezőséget mutatott. A tanulói nyilvántartás, az előírt szülői értesítések naprakészek voltak. Az iskolavezetés munkamegosztásában továbbra is kiemelten kell kezelnünk a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok koordinálását, ütemezését. E folyamatban az iskolavezetés legfontosabb segítőtársa a MICS volt. Közös munkánk amely elsődlegesen segítő szándékú már több területen megmutatkozik, s együttes erőfeszítéssel tovább javítható a belső ellenőrzés eredményessége. Sajnos a szabályozások változása miatt a MICS szervezetei műkötése megszűnt, de néhány területen folytatódott a megkezdett munka. 17

20 1.9. Versenyeredmények Az elmúlt évben tanulóink a különböző tanulmányi, kulturális és sportversenyeken hagyományainknak megfelelően szép eredményeket értek el. A legszebb eredmények a következők: OKTV országos döntő német nyelv Harmath Anna 12.a 12. helyezés Schneider Richárd 10.d 23. helyezés Országos angol nyelvi verseny országos döntő Tatai-Szűcs János 7.a 14. helyezés Kitaibel Pál Középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny országos döntő Ifju Mandula 9.a 4. helyezés Pribéli Levente 10.a 8. helyezés Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő Garami Bence 9.d 11. helyezés alkalmazói kategória Kovács Sándor Márk 9.c 11.helyezés Zsidek Bence 8.a 17. helyezés programozói kategória Szekeres Dániel 11.c 1. helyezés Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Kersánszki Kamilla 9.a 12. helyezés Nemzetközi kenguru matematikai verseny országos Tanács Viktória 10.a 12. helyezés Öveges József országos matematika emlékverseny döntő Tanács Viktória 10.a 3. helyezés Zrínyi matematika tesztverseny országos döntő Várnagy Miksa 7.a 47. helyezés Kostyál Dániel 7.a 51. helyezés Bolyai matematika csapatverseny országos döntő Barta Bence 7.a 8. helyezés Buzál Zsombor 7.a Ungvári Emese Anna 7.a Várnagy Miksa 7.a Nemes Tihamér országos informatikai tanulmányi verseny országos döntő alkalmazói kategória Kovács Sándor Márk 9.d 33. helyezés programozói kategória Garami Bence 9.c 83. helyezés Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzverseny országos döntő Szerencsés Krisztián 9.b 14. helyezés 18

21 Itthon otthon vagy országos földrajzverseny országos döntő Bessenyei Ágnes 10.b 9. helyezés Balázs Boglárka 10.b 10. helyezés Német nyelvű prózamondó verseny országos döntő Schneider Richárd 10.d 3. helyezés Alba Regia informatikai verseny országos döntő Garami Bence 9.c 7. helyezés Garami Péter 12.d 10. helyezés Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny országos döntő(kisegyüttes kategória) Bankó Bianka 12.c arany minősítés Fiskál Csenge 12.b Varga Petra 12.d országos döntő(kisegyüttes kategória) Czitrovszki Fanni 8.a bronz minősítés Opálka Antónia 7.a Velencei Virág 8.a országos döntő (szóló ének kategória) Bankó Bianka 12.c arany minősítés A részletes versenyeredményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. Minőségi munka áttekintése A törvényi szabályozás ebben a tanévben már nem tette kötelezővé a minőségi csoport működését. Iskolánk ennek ellenére úgy döntött, hogy tekintettel a várható feladatokra tovább folytatja a Comenius 2000 programmal megkezdett több mint tizenöt éves hagyományokat. A partneri elégedettségmérés két évvel ezelőtti elvégzése után megfogalmazott rövid távú célok megvalósítása folyamatos volt. Az osztályfőnökök összegyűjtötték a diákok ezzel kapcsolatos gondolatait, és ezeket is beépítettük a mindennapi munkába. További folyamatos feladat volt az iskolai adminisztráció egységesebbé tétele, és minőségének figyelemmel kísérése. A minőségi csoport tagjainak többsége aktív részt vállaltak az új iskolai dokumentumok kidolgozásában, átdolgozásában. Jó lenne, ha a minőségi munka, a minőség-ellenőrzés terén összhangba kerülnének az elvárások és a jogszabályi előírások. 19

22 3. Személyi feltétele 3.1. Létszám, a pedagógusok végzettsége Intézményünknek a 2014/15-es tanévben oktatási-nevelési feladataink ellátásához 45,65 pedagógus álláskeretet biztosított a fenntartó a tantárgyfelosztás elfogadásával, az iskolai könyvtárost is beleértve. A tanév elején 43 főállású tanárunk volt (valamennyi határozatlan időre kinevezett), ebből 3 fő vezetői feladatokat lát el. Részfoglalkozású pedagógusokkal 2,65 álláshelyet (4 fő) tudtunk betölteni. A tanévben két kolléganő tartósan, kisgyermekének nevelése miatt távollévő volt. A tartósan távollévő kollegák helyettesítésére már több éve két helyettesítő tanárt alkalmazunk, teljes óraszámban. Ebben a tanévben óraadó kollégát nem foglalkoztatunk. Az intézményben a jogszabályi változások miatt nem volt túlóra, de kollégáink a munkaidő tanítással lekötött részében heti 75 órával (1,74 óra/fő) többet láttak el, mint a jogszabály által előírt minimális óraszám. A tanév során a pedagógus létszám nem változott. A fentiek alapján a most zárt tanév nyugodtnak mondható. A fentiek is visszaigazolják azon törekvésünk helyességét, hogy a tartósan távollévő kollégákat határozott időre felvett tanárokkal kell helyettesíteni. Iskolánkban a pedagógusok fluktuációja nem jellemző. Az előző öt évben egyetlen főállású tanár választott új munkahelyet önszántából. Négy éve nehéz intézményvezetői feladatot jelentett a fenntartói döntés miatti leépítés végrehajtása, hiszen két kollégának kellett megszüntetni a jogviszonyát. A nem pedagógus álláskeretünk a tanév elején 2 fő volt, egy iskolatitkár és egy rendszergazda. Igaz, hogy a szabályozás lehetővé tenné, de az elsődleges oktatási-nevelési feladatok, a tantervi változások miatti óraszám növekedések nem teszik lehetővé, hogy a nem pedagógus álláshelyek számát növeljük. Feltétlenül megoldást kell találni erre a helyzetre, mert az idei évben már aránytalanul sok feladat hárult az iskolatitkárra, aki ezt csak a vezetőség és egy közmunkás segítségével tudta ellátni. A technikai személyzet GAMESZ-hez történő áthelyezése jelentős változás volt. Az előző tanévben és a mostani elején a feladatok döntő többségét zavartalanul oldották meg, amelyhez nagymértékben hozzájárult az áthelyezett dolgozók iskolánk iránti lojalitása is. Sajnos az évközi személyi változások nem hozták meg a kívánt eredményt. Iskolánkban a tisztaság, a rend nem a megszokott színvonalú volt. Hozzájárult ehhez néhány munkatársunk hosszabb betegsége is. Egyeztetünk a GAMESZ vezetésével, hogy a jövőben ismét a megszokott és elvárt rend és tisztaság legyen iskolánkban Felteletlenül javítani kell a technikai személyzet irányításán, esetlegesen a létszámnövelés is felmerül, hiszen ennek a tanévnek jelentős részében közmunkások segítették feladataik ellátását. A szakos ellátottság aránya Iskolánkban a szakos ellátottság teljes, minden tantárgyat az előírt végzettséggel rendelkező pedagógusok tanítanak. Intézményünk szakos ellátottsága tehát 100 %-os. 20

23 3.2. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása Az alkalmazotti közösség a tanév során ellátta feladatát. A KLIK állományában lévő pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő két munkatársunk addigi munkájukat folytatva, a tantárgyfelosztás alapján, meglévő munkaköri leírásukat és az iskolai szabályzatokat betartva végezték továbbra is munkájukat. Mindezek alapján elmondható, hogy a második KLIK-es tanév a diákok és a szülők szemszögéből zökkenőmentesen zajlott le. Lényegében az iskolavezetés és az iskolatitkár napi feladatait növelte, nehezítette meg az fenntartó váltás és a működtető belépése. Sajnos ezek a megnövekedett terhek talán még tovább fokozódtak a most zárt tanévben. Csak remélni tudjuk a következő években a napi feladatok csökkenését, hogy igazán arra tudjon az iskolavezetés koncentrálni, ami a legfontosabb feladata: az iskola belső életének irányítása, szervezése Minőségi munka értékelése A 2. pontban leírtakon kívül többet nem tudunk hozzáfűzni ehhez a kérdéshez Belső kommunikáció, információáramlás Az SzMSz és az éves munkaterv alapján a belső információáramlás lényege a következő: Az iskolavezetés megbeszélést tart minden hétfőn az első. órában. Ezen értékeli az elmúlt hét eseményeit, megtervezi a következő hét feladatait, az ezzel kapcsolatos tevékenységet kiosztja, koordinálja. A megbeszélésen elhangzottakról az ötödik óra utáni szünetben tájékoztatja a nevelőtestületet, illetve szükség esetén tájékoztatást kér. A gazdasági ügyintéző személyében történt elmúlt évi változás után gyakorlatilag semmilyen segítséget sem kaptunk gazdasági a téren. Az iskolavezetés és az iskolatitkár együttes, összehangolt, néha aránytalanul sok időt igénybevevő munkájának köszönhető csak az iskola gazdasági ügyeinek intézése. Sokáig biztosan nem tartható már ez a helyzet, hiszen más feladatokra így óhatatlanul a szükségesnél kevesebb idő jut. Az iskola vezetősége havonta, illetve szükség szerint ülésezik, általában a hónap első hétfőjén órától. Tagjai az igazgató és helyettesei, a munkaközösség-vezetők, a közalkalmazotti tanács elnöke, a diákokat érintő napirendeknél az iskolai diákönkormányzat patronáló tanára. Ekkor mindenki röviden beszámol az őt érintő terület munkájáról. Értékelik az elhangzottakat, illetve megegyeznek a következő időszak feladataiban. Az iskolavezetés az értekezleten elhangzottakról tájékoztatja a tantestületet. A napi munkával kapcsolatos kérdésekről a hétfői megbeszéléseken, a nagyobb, jelentősebb kérdésekről pedig a nevelőtestületi értekezleten. Nevelőtestületi értekezletet a tanév-előkészítő, a félévi és a tanévzáró értekezleten kívül félévente egyet tartunk. (Természetesen rendkívüli esetben ettől eltérő időpontokban is összehívható a tantestületi értekezlet) Ebben a tanévben a fenti rendszert betartva több esetben is szükség volt rendkívüli egyeztetésekre. Ezeket az érintett kollégákkal lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban tartottuk. Csak ritkán fordult elő, hogy azonnali tájékoztatást kezdeményeztünk a tanítási idő betartása mellett azért, hogy fals, megtévesztő információk ne kerüljenek ki, ne terjedjenek a tantestületben és a többi dolgozó között sem. Az előző tanévzáró értekezleten döntöttünk úgy, hogy az értekezletek rendjét át kell alakítanunk a következő tanévtől, mert a hétfői nagyszüneti tájékoztatókon sokszor nem volt elég idő az aktuális feladatok egyeztetésére, megbeszélésére, ugyanakkor a tantestületi értekezletek szokásos időpontja sem volt tartható a megnövekedett délutáni feladatok, órák 21

24 miatt. A ebben az évben kialakult gyakorlat már sokkal jobbnak tűnik, de tovább kell gondolnunk az esetleges finomításokat. 4. Tárgyi feltételek 4.1. Épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Iskolánk épülete, felszerelésének és eszközállományának nagy része közel fél évszádos. Az elmúlt évek folyamatos karbantartásainak, eszközfejlesztéseinek köszönhetően, ha nehezen is, de biztosítani tudjuk a gimnáziumi oktatás legalapvetőbb feltételeit. Az intézményben összesen 17 tanterem, 10 nagy (maximum 36 fő) és 7 kicsi (maximum 28, kényszerből 30 fő), 8 előadó (28-as és 30-as előadó, kémia-biológia, informatika, fizika, ének, rajz, nyelvi labor) és 6 csoportszoba (17, 20, 21, 61, 66, 27-es internetes terem) áll az oktatás rendelkezésére. Ez elegendő az oktatáshoz, igaz csak bizonyos kompromisszumok árán. (Az előadók közül a 30-ast tanteremként is használjuk.) A testnevelés oktatás feltételei rendkívül mostohák voltak, hiszen tornatermünk nagyon kicsi (200 m 2 ), így a konditeremmel együtt sem alkalmas arra, hogy egyszerre kb. 70 tanuló tornázhasson, így elengedhetetlenül szükséges az udvari sportpályák használata, még rossz időben is. Ezen a helyzeten sokat javított a késő ősszel átadott tornasátor. Az 1000 m 2 -es sátorban már megoldhatóak a sportfoglalkozások. Az első évben még akadtak gondok a működtetésével, de reményeik szerint a jövőben zökkenőmentesen tudjuk használni a tornasátrat. Az előző nyáron a nyári felújítás keretében a tisztasági meszeléseken kívül az emeleten öt terem meszelését és műanyagpadlójának cseréjét, valamint a tornaterem linóleumborításának javítását végeztette el a GAMESZ. A város beruházásában felújításra került az iskola előtti tér, amely sokkal esztétikusabb lett mintegy a Fő tér valódi részévé tette iskolánkat, és biztonságosabbá tette a közlekedést. Sajnos a kandeláber felállítása elmaradt, pedig az tenné teljesen biztonságossá a főbejáratot a közlekedést a téli időszakban a korai sötétedés miatt. Sajnos továbbra is húzódik néhány halaszthatatlannak tekinthető felújítási munka. Csak bízni tudunk abban, hogy az új működtetői struktúra ezen a téren pozitív változásokat hoz. Az iskola épülete 1966-ban épült, a gimnázium 1978-ban költözött ide. Azóta ablakcsere történt 1983-ban, felépült az új oldalszárny, végeztek tetőszigetelést, belső festéseket és a Szemünk fénye program keretében felújították a világítást. Az épületgépészeti berendezések, padozatok, a tantermi bútorok lényegében az eredetiek, így rendkívül elhasználódtak. A fentiek alapján tovább már nem sokáig halasztható munkák közül a legjelentősebbek: - A tornaterem, az aula és a könyvtár-olvasóterem problémájának megoldása. - Az épület külső felújításának folytatása. - A vizesblokkok elsősorban az öltözők felújításának folytatása. - A víz-, csatorna- és fűtésrendszer felülvizsgálata, javítása. - Az elektromos hálózat felülvizsgálata. - Az udvari sportpálya bitumen burkolat teljes javításának befejezése, futópálya kialakítása. - A tantermek padlózatának linóleum borításának cseréje. - A földszinti folyosó mennyezetének javítása. - Az iskola kerítésének javítása, festése. - A hátsó bejárat zárhatóvá tétele. 22

25 4.2. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés Az iskola eszközellátottsága közepesnek mondható, sokat jelentettek ezen a téren a néhány éve üzembe helyezett digitális táblák és számítógépek. Sajnos az iskola anyagi forrásai elég szűkösek, így nem, vagy csak nehezen tudjuk pótolni a gondos karbantartás ellenére elhasználódó eszközeinket, szertári taneszközöket. Arról már nem is beszélve, hogy a meglévő új eszközök adta lehetőségeket csak modern programok beszerzésével lehetne igazán kihasználni. Fontos feladatnak tartjuk, hogy folyamatosan keressük erre a problémára a megoldási lehetőségeket. A fentieken kívül pályázati források bevonásával is törekedünk az eszközállomány folyamatos karbantartására, pótlására. Az eszközállományból az informatikai és az audiovizuális eszközök használata naponta látható, örömteli, hogy a kollégák használják a berendezéseket, amely azt mutatja, hogy az e téren végzett fejlesztések szükségesek voltak, s a jövőben is folytatni kellene a további fejlesztést, korszerűsítést. A tanév során csak minimálisan tudtuk folytatni az eszközök karbantartását, pótlását. Sajnos az erre rendelkezésre álló források még nem egyértelműek. Az elhasználódás jelei egyre több eszközünkön jelentkeznek, még a folyamatos karbantartás ellenére is. A tárgyi feltételek fejlesztése terén is az előbb leírtak érvényesek. A meglévő eszközök még biztosítani tudták az oktatás nélkülözhetetlen hátterét. Új kihívást jelent a megváltozott fenntartói, illetve működtetői körben megtalálni a szükséges anyagi forrásokat az eszközállomány folyamatos fejlesztésére. Az intézmény belső számítógépes hálózatát, számítógépeit folyamatosan karbantartottuk, modernizáltuk. A számítógépek kihasználtsága minden szempontból jónak mondható. A tanórákon kívül a 27-es terem számítógépei elvben bármikor hozzáférhetők a diákok számára. Négy éve adtuk át a multimédiás oktatótermet, amely nyelvi laborként is üzemel, ezzel lényegesen javultak az informatika és az idegen nyelvek oktatásának feltételei, sőt kijelenthetjük, hogy e terem nélkül már nem tudnánk eleget tenni az elvárásoknak. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy e terem nélkül az érettségi vizsgát meg sem tudtuk volna szervezni a jelentkezők magas száma miatt. Ezért is volt fontos a labor szoftverének frissítése, amelyet a Tankerület támogatásával valósítottunk meg. Jelentős változást hozott a év iskolánk infokommunikációs fejlesztése terén. Több éves várakozás után végre megérkeztek a várva várt digitális táblák és a számítógépek a TIOP pályázat keretében. A tanárok és a diákok talán még a vártnál hamarabb birtokba vették az új eszközöket, s az óta folyamatosan használjuk is azokat. Az idei évben vizsgáztak igazából ezek a technikai eszközök, s örömmel állapíthatjuk meg, hogy nagyon jól. Nagy a kihasználtságuk, s kollégák és a diákok is szívesen vállalják az eszközök használatával járó teremcseréket. Ezért is érthetetlen, hogy az ősszel kapott négy új projektor és laptop meg mindig a dobozában van, mert a interaktív táblák beszerzése azóta sem zárult. A tanáriban felállított öt számítógép gyakorlatilag állandóan üzemel. A számítástechnika már nem csak tantárgy, hanem valóban az oktatás egyik alapfeltétele iskolánkban. Ezt bizonyítják az egyre gyakrabban készülő feladatlapok, tételek, kimutatások. Jelentősen növekedett az elektronikus anyagok tanórai felhasználása. Hozzátartozik ehhez a nagy teljesítményű fénymásoló és nyomtató szabad használata. A fenti, napi gondok ellenére az eszközjegyzékben előírt taneszközök túlnyomó része rendelkezésre áll. A beszerzési időszakban meg nem valósult beruházások és az azóta elhasználódott eszközök hiányoznak (tornaterem, aula, könyvtár-olvasóterem, futópálya). 23

26 5. Pedagógus továbbképzések teljesülése, támogatás formája Továbbképzések, kompetenciák bővítése A pedagógus-továbbképzés folytatódott iskolánkban. Ebben a tanévben egy kolléga folytatott tanulmányokat szakvizsgára történő felkészítésben; egy fő szerzett grafológus végzettséget. Két fő 60 órás, nyolcan 30 órás, ketten 5 óráson, egy fő 16, és egy fő 3x3 órás tanfolyamon vett részt. Két kollégánk idegen nyelvi környezetben teljesített 48 órát. Szerencsére a képzési idők jó része elsősorban felsőfokú tanulmányok esetén összehangolhatóak az iskolai munkarenddel, így a tanítási idő alatti távollét helyettesítése nem volt számottevő, megterhelő. Az előírt továbbképzés teljesíthetőnek látszik, hiszen azok a kollégák, akiknek a következő két évben telik le a kötelező továbbképzési időszakuk többségében már teljesítették azt. A tanárok többségének jó a hozzáállása a pedagógus továbbképzéshez, amit az is bizonyít, hogy több olyan kolléga is részt vett a továbbképzésben, akiknek az akkor nem volt kötelező. Az új ismeretek, kompetenciák megszerzését szívesen vállalják sokan, még elviselhető mértékű anyagi kiadással is. Sajnos többen kényszerültek arra, hogy a tervezettnél lényegesen nagyobb önrészt vállaljanak, hiszen a már említett finanszírozás csökkentés erre kényszerítette őket. Az elmúlt két év finanszírozása rendkívül nehézkes, szűkmarkú, de ugyanakkor pazarló is volt. A létszámarányos támogatás megszüntetése felrúgta a kiszámíthatóságot. Ugyanakkor a TÁMOP keretében nyertes pályázat sokak szerint igazságtalan helyzetet teremtett, hiszen többen végeztek hasonló tanulmányokat teljes munkaidős foglalkoztatás mellett, sokkal nagyobb anyagi áldozatokat hozva. A pályázaton nyertes kollégák teljesítették a feltételeket. Új szint hozott a pedagógus életpályamodell bevezetése. A OH és az OFI által indított szakértői képzésen három, míg a szaktanácsadóin kilenc kollégánk vett részt a 60 órás felkészítésben. 6. Gyermekvédelmi munka 6.1. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői Ezekről a mutatókról igazából semmiféle összesített adat nem áll rendelkezésre. Csak benyomások és esetenként tapasztalatok mentén tájékozódhatunk. Mivel tiszta profilú gimnáziumról van szó, mely a megyében előkelő helyen áll a tanulmányi rangsorban feltételezhető, hogy a szülők számára fontos dologgal bír a tudás, mivel ők is megfelelően kvalifikáltak lehetnek a munkaerő piacon, ahol manapság diploma nélkül nem lehet megélni. Természetesen ez a háttér nem mondható el a gimnázium minden tanulójáról, ugyanakkor középfokú végzettséggel kevés kivételtől eltekintve minden szülő bír. Évről évre elmondható, hogy emelkedik azok száma, kiknek szülei elváltak vagy nem élnek együtt. Mivel középiskolai korosztályról van szó, az is tapasztalható, hogy megjelenik az átmenetileg egyedül élő gyermek problémája vagy az olyané, aki önálló választás eredményeként hagyja ott gondviselőjét, és költözik a másik, vagy jó esetben a nagyszülőkhöz. 24

27 6.2. Kedvezmények Csak a törvényi előírásoknak megfelelő kedvezményekben részesülnek hátrányos helyzetű tanulóink. (étkezés, tankönyvtámogatás) Az alapítványunkhoz az év során szép számmal érkeztek olyan kérelmek, melyekben a tanulók az osztálykiránduláson való részvételhez kértek és kaptak anyagi támogatást. A sikeres nyelvvizsga esetén is visszatéríti a költségek egy részét alapítványunk, ha a diákok pályáznak. Jelentős segítséget kapnak rászoruló tanulóink a leírt formákban Szociális problémák, deviancia Hátrányos helyzetű gyermekeink létszáma változó, adott időpontokban más és más. A probléma az, hogy az adott települési önkormányzat mindig csak 1 évre adhatja meg a rendszeres nevelési támogatást a kérelmező gondviselőjének, így a gyerekek létszáma tanéven belül is mozgást mutat. Évekre visszamenőleg fő között változik. A törvény a hátrányos helyzet meghatározására kizárólag anyagi természetű mutatókat használ, és ez nem mindig fedi le a ténylegesen segítségre szorulók számát, személyét. A tanév során többen kerültek átmenetileg olyan élethelyzetbe, melyből tőlünk, tanároktól vártak segítséget. Ezekre a diákokra a probléma megoldása után is folyamatosan odafigyeltünk, ebben a szaktanárok, osztályfőnökök is hathatósan kivették részüket. Rendszeres a kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal és a Nevelési Tanácsadóval. Azonban a törvényi lehetőségeink meglehetősen korlátozottak, leginkább a probléma kiszúrásában, ennek a szülővel történő megbeszélésében, és a szolgálatokkal történő tapasztalatcserében merül ki. Állandó probléma, hogy nincs iskolai pszichológus, pedig ennél a korosztálynál ez rendkívül fontos lenne. Számunkra problémát jelent, hogy nincs megfelelő körülírása a veszélyeztetett státusznak. Ebből adódóan önkényesen, az éppen átmenetileg kilátástalan helyzetbe került tanulóinkat soroljuk ide. Egy tanulónk élt édesanyjával és testvéreivel a családok átmeneti otthonában, de ők a tanév során elköltöztek Tatabányáról. Egy fiú lett az év közben kollégista, mert családja elköltözött, de ő végzős tanulóként iskolánkban szerette volna befejezni tanulmányait, ami sikerült is. Többen vannak olyanok, akik körülményeiknél fogva se nem hátrányos, se nem veszélyeztetett tanulók, azonban a szülők munkakörülményei által az érzelmi elhanyagoltság állapotát mutatják. Az ő helyzetük nehéz, ifjúságvédelmi szempontból pedig az ember gyakorlatilag tehetetlen. Ez nagy türelmet igényel azoktól a kollégáktól, akiket ezek a gyerekek a bizalmukba fogadtak. 6.4 Prevenciós munka Ebben a tanévben az ifjúságvédelem terén ismét két kiemelt feladatot tűztünk ki célul. A hátrányos helyzetű tanulók számára az esélyegyenlőség megteremtése érdekében programok szervezése; a másik fontos feladat pedig a helyi, városi Drogstratégiához igazodva drogprevenciós rendezvények megtartása. Az utóbbi feladatvállalásunk bizonyult hatékonyabbnak. Sokrétű, az egész iskolai és szülői közösségre kiterjedő programokat szerveztünk új partnerek bevonásával. 25

28 Ebben az évben is a Komárom- Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának segítségével több osztályban előadást tartottak a rendőrség elkötelezett, a korosztály tagjainak problémáit behatóan ismerő munkatársai. Szemléletesen, megdöbbentő képek segítségével illusztrálták a kábítószer káros hatásait, bemutatva a fizikai és mentális összeomlás fokozatait. Általános iskolás diákjaink számára az internet káros hatásairól illetve az állatok védelméről hangzottak el előadások. Ezek mellett, a hagyományosnak mondható témák mellett új témaként megjelent az iskolán, osztályon belüli erőszak témaköre. Véleményünk szerint ennél a korosztálynál ez volt a legátütőbb osztályfőnöki téma. A felmerülő témákhoz is kapcsolódóan az iskolai alapítvány segítségével oktatófilmeket rendeltünk a családi életre és az egészséges életre nevelés témában. Nagyon nagy segítséget jelentett fenti feladatainkban a védőnő, aki szívesen vett részt osztályfőnöki órákon, tartott szakszerű tájékoztatókat tanulóinknak több alaklommal is. Esélyegyenlőség - Tehetségfejlesztés A hátrányos helyzetű végzős tanulóink nyomtatott anyagot kaptak kézhez, mely Az Útravaló programban való lehetséges regisztrációjuk lépéseit tartalmazta. Ez a program a hátrányos helyzetű gyerekek számára ösztöndíj lehetőséget biztosít a felsőoktatásban. Mivel csak a szülők által megkérhető dokumentumokat kell beküldeni, ezért a szerepem a figyelemfelhívásban és tanácsadásban gyakorlatilag kimerül. A hátrányos státusszal rendelkező tanulóinkat a továbbtanulási jelentkezések időszakában megkeressük és tájékoztatjuk őket a számukra adható többletpontokról, azok igazolásának módjáról. Kapcsolattartás Az Önkormányzati törvény változásával illetve a Köznevelési törvény bizonyos rendelkezéseinek bevezetésével új intézményi szereplői lettek a városi gyermekvédelmi munkának. A Járási Gyámhivatalhoz kell jelenteni az igazolatlan hiányzásokat, a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája foglalkozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megítélésével, a városban létrejött Agora Kft. pedig ifjúsági programok szervezését vállalja fel. Továbbra is rendszeres a kapcsolat a TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Gyermekvédelmi Központtal, az év során többször is részt vettem az általuk szervezett gyermekvédelmi konferenciákon. Tatabánya Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma is tartott az évben szakmai konferenciát. Itt az iskolai agresszióról és különböző konfliktuskezelési technikákról volt szó. Az Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal is kapcsolatban állunk szakértői véleményezések okán. 26

29 7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 7.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Iskolánk jelentősebb rendezvényei, programjai a 2014/15. tanévben: tanévnyitó és tanévzáró ünnepély ünnepély a nemzeti ünnepeinken (október 23. és március 15.) karácsonyi ünnepi műsor szalagavató ünnepély ballagás megemlékezés az aradi vértanúkról a magyar nyelv napja a Magyar Kultúra Napjáról a kommunista diktatúra áldozatairól a holokauszt áldozatairól Bányász Hősök Emléknapjáról a nemzeti összetartozás napjáról szülői értekezletek, fogadóórák beiskolázási tájékoztatók, nyíltnapok Megyei Pályaválasztási Kiállítás felvételi vizsgák érettségi vizsgák (tavaszi) emelt szintű érettségi vizsgaközpont (tavasszal) kompetenciamérések házi vizsgák, osztályozó vizsgák versenyek londoni tanulmányút német cserediák program (fogadás) székelyhídi látogatás és fogadás a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében Krakkó-Auschwitz tanulmányút bécsi adventi kirándulások Operakaland (ősszel és tavasszal) Színes programok a színes természetben, őszi, tavaszi hét papírgyűjtés (ősszel, szokásos DÖK nap keretében) Sátoravató ünnepség, majd focimeccs (PH-Média Árpád) papírgyűjtés (Árpád-gáláért a Föld napján) diákközgyűlés (küldöttgyűlés) osztálykirándulás osztályszintű színház és múzeum látogatások TeSzedd környezetvédelmi akció a Szálka Stúdió előadásai az iskola diákjainak az énekkar koncertjei 27

30 Árpád-napok, Árpád-bál, Árpád Gála mazsola bál Mikulás - kupa sí tábor kórustábor házi bajnokságok, háziversenyek vízitúra tantestületi tanulmányút tanári farsangi bál szülő-tanár bál (a műsort diákjaink adták) pedagógus nap A fenti programjaink, rendezvényeink a terveknek megfelelően a megszokott és elvárt magas színvonalon zajlottak le Városi rendezvények, programokon való részvétel szeptember 24.: az énekkar részt vett a Sportcsarnokban a Nagy Tehetségválasztó Road Show-n szeptember 25.: az énekkar részt vett Tarjánban a Nagy Tehetségválasztó Road Show-n október 6.: az Aradi vértanúk terén a Tatabányai Árpád Gimnázium tanulói és tanárai közösen koszorúztak október 10.: énekkarunk részt vett az Edutus tanévnyitón október 23.: részt vettünk a városi ünnepélyen november 14.: a Megyei pályaválasztási kiállítás megnyitóján lépett fel az énekkar november 20.: A Tudomány ünnepe alkalmából az EDUTUS Főiskolán iskolánk diákjai (Garami Péter és Szekeres Dániel) előadást tartott december 12.: Adventi koncertet adott énekkarunk a Benedek Elek Óvodában december 17: az Adventi Ablaknyitogató rendezvényen az énekkar közreműködött január 22. A Magyar Kultúra Napi városi ünnepély műsorát diákjaink adták február 4.: énekkarunk részt vett a bécsi Mozart Nemzetközi Ifj. Műv. Találkozón március 15.: a városi megemlékezésen Bankó Bianka szerepelt, tanáraink és diákjaink is részt vettek az ünnepélyen, koszorúzáson március 21. az énekkarunk résztvevője volt a Dallam Zeneiskola által szervezett Kórustalálkozón március 27.: Tavaszi Fesztivál Zárókoncertjén lépett fel énekkarunk április 8.: COOL-Túra a város középiskolás csapatainak vetélkedője április 11.: az AGORA szervezésében a költészet napján részt vettünk az Álljon meg egy versre elnevezésű programon 2015.április 30.: a Szálka Stúdió részt vett a Vértes Agorája, Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei minősítőjén A kőmajmok háza című előadással, melyen arany minősítést kapott május 14.: Éneklő Ifjúság Hangverseny-Tata május : Énekel az ország MÜPA Budapest május : Erkel Diákünnep Gyula június 11.: Városi díjátadó ünnepségen szerepeltek énekeseink június 20. Bakancsos koncert Szelim - barlang április 10. Székesfehérvár, Országos Diákszínjátszó Találkozó minősítő fesztiválja (Makk ász az olajfák hegyén, Diploma minősítés) 28

31 2015. április 18. Budapest, Országos Diákszínjátszó Találkozó (Makk ász az olajfák hegyén) május 16. Balassagyarmat, Weöres Sándor Gyermekszínjátszó találkozó regionális fordulója (A kőmajmok háza továbbjutás az országos gálára) június 5-6.: Szekszárd Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Országos gálája (A kőmajmok háza) A Jászai Mari Színház diákbérlet előadásain vettek részt diákjaink (55 fő) 7.3. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei, nevelőtestületi értekezletek időpontjai, témái augusztus 21. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. A tanévkezdéssel kapcsolatos információk 2. Munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatás augusztus 29. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. A tanévkezdéssel kapcsolatos információk, feladatok 2. Osztályozó- és különbözeti vizsgák rendje szeptember 29. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. A 2014/2015. tanév munkatervének ismertetése, elfogadása 2. Feladatok és megbízatások a tanév folyamán 3. Egyebek január 16. Az értekezlet napirendi pontja: 1. Félévi értékelés január 26. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. Az I. félév tanulmányi munkájának értékelése 2. Egyebek február 16. Az értekezlet napirendi pontja: 1. Az 1. számú fegyelmi eljárás kezdeményezése március 2. Az értekezlet napirendi pontja: 1. Az 1. számú fegyelmi eljárás lezárása március 23. Az értekezlet napirendi pontjai: 2. A 2. számú fegyelmi eljárás megindítása 29

32 2015. április 1. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. A tavasz i érettségi beosztása 2. A felügyelő tanárok feladata az írásbeli érettségin 3. Az osztályozó vizsgázók feladatai 4. A házi vizsga beosztása 5. Power Point-os előadás a pedagógus életpálya modellről 6. Szavazás a gyógytestnevelés órákról 7. Egyebek április 20. Az értekezlet napirendi pontja: 1. A 2. számú fegyelmi eljárás lezárása április 29. Az értekezlet napirendi pontja: 1. Osztályozó értekezlet (12. évfolyam) június 12. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. Év végi osztályozó értekezlet 2015.július 30. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. A 2014/15 tanév igazgatói értékelése 2015.július 3. Az értekezlet napirendi pontjai: 1. A következő tanév tervezése, indítása 2. Egyebek A munkaközösségeink a tanév során három-négy szakmai értekezletet tartottak az aktuális feladatok tervezésére, a feladatok kijelölésére, értékelésére. 30

33 8. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók Az érettségi eredménytől elválaszthatatlan képzésünk elsődleges célját tekintve a felvételi mutató. A végzős tanulók felvételi eredményeiről sajnos nincsenek teljesen megbízható, objektív adatok. Ezért a felvételire vonatkozó adatokat volt tanulóink visszajelzései alapján, az osztályfőnökök segítségével gyűjtjük össze. Ez alapján az elmúlt években az érettségi után az első évben felsőoktatási intézménybe felvett és az adott évben végzett tanulók arányát az alábbi táblázattal mutatjuk be. hat évfolyamos gimnázium négy évfolyamos gimnázium iskola F L F/L F L F/L F L F/L ,17 % ,61 % ,40 % ,33 % ,91 % ,67 % ,00 % ,78 % ,46 % Átlag: 88,16 % 83,76 % 84,84 % Megjegyzés: F a felvételt nyert tanulót száma L a végzős tanulók létszáma F/L felvett tanulók aránya a végzettekhez képest Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi években nő azon diákok száma, akik valamilyen okból nem adnak be felsőfokú jelentkezést. Ez alapján a évi felvételi arányok az alábbiak szerint alakulnak: hat évfolyamos gimnázium 87,50 % (28/32 fő), négy évfolyamos gimnázium 89,65 % (78/87), iskolai 89,07 % (106/119). A felvételi eredmények értékelésekor lényegében az elmúlt években kialakult véleményünket tudjuk megismételni. Szerintünk reális célunk a fenti eredménynek a hosszú távon való szinten tartása, mert intézményünk oktatásának szerkezete, a beiskolázási lehetőségeink alapján ez az eredmény minden szempontból elfogadhatónak tűnik. Ezzel nem azt szeretnénk mondani, hogy nem célunk az eredmények további javítása, hanem azt, hogyha hosszú távon tartani tudjuk a most elért szintet, akkor is eredményesnek tekinthetjük az intézmény munkáját. Rendkívül fontos a tanulók továbbtanulásának további segítése, orientálása. A továbbtanulásnál alapvető jelentősége van annak, hogy a tanulók tisztában legyenek lehetőségeikkel, reálisan mérjék fel helyzetüket. Tudjuk, hogy ez nem csak az intézmény feladata, de a tőlünk elvárható támogatást meg kell adni diákjainknak. Ezen gondolatokat igazolja az is, hogy az idei tanévben az elmúlt évek gyakorlatát folytatva a 10. és 11. évfolyamos diákjainknak és szüleiknek is tartottunk tájékoztatót a felvételi rendszer elmúlt évi és a várható változásaitól. A tizenkettedikes tanutókat és szüleiket is tájékoztattuk decemberben az ez évi aktualitásokról mind az érettségi, mind a felvételi kapcsán. Az elmondottak különös hangsúlyt kapnak a kétszintű érettségi rendszerben, hiszen az érettségi vizsgák egyben a felvételi vizsgák is, így az iskola szerepe, felelőssége óhatatlanul nagyobb. Elsődleges célunk csak az lehet, hogy e kihívásnak a jövőben is, az elmúlt években elért jó színvonalon, lehetőségeinkhez mérten minél jobban meg tudjunk felelni. 31

34 9. Pályázatok Az alábbi felsorolásban az elmúlt tanévet érintő pályázatokat tüntettük fel. 1. TÁMOP ESZA Zárás, elszámolás (fenntartás) Elnyert támogatás: ,- Ft Elszámolt összeg: ,- Ft 2. Programok 2014 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Nem támogatott. 3. Színházbérlet támogatás Ifjúsági 2014 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Elnyert támogatás: ,- Ft 4. Színházbérlet támogatás Közintézményi 2014 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Elnyert támogatás: ,- Ft 5. ACES Partnership program (Tatabánya Székelyhíd) Nem támogatott. 6. ERASMUS+ mobilitás program Tartalék, visszalépés esetén támogatható. 7. Határtalanul 2015 Befogadott, elbírálás alatt. 8. Nemzeti tehetség program Fényes tehetségek A Tatabányai Árpád Gimnáziumban Nem támogatott. 9. Út a tudományhoz Meddőhányók vizsgálata Nem támogatott. 10. Rákóczi Szövetség diákutaztatási program Elnyert támogatás: ,- Ft 11. Tatabánya Középfokú Oktatási Intézményeiért Közalapítvány Tanulmányi versenyek támogatása Elnyert támogatás: ,- Ft 12. Tatabánya Középfokú Oktatási Intézményeiért Közalapítvány Külföldi diákcsere támogatása Elnyert támogatás: ,- Ft 32

35 13. Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány A tehetségfejlesztés támogatása Kapott összeg: ,- Ft 14. Képviselői keret Poznani iskolai úszó világbajnokság Kapott összeg: ,- Ft A pályázatok készítése jelentős feladatot ró az iskolavezetésre, de továbbra is kiemelten kell kezelni ezeket a forráslehetőségeket. 10. Kapcsolatok más intézményekkel A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatabányai Tagintézményével a gyógytestnevelés kapcsán alakult ki a legszorosabb együttműködés. Az erre kötelezett tanulóinknak az iskolában, saját gyógytestnevelő tanárral a szakszolgálattal együtt biztosítottuk az előírt foglalkozásokat, amiről rendszeres visszajelzéseket kaptunk. A néhány éve tett intézkedéseink meghozták eredményüket, az idei évben is zavartalanul folyt a gyógytestnevelés. Az együttműködés további sikeres fenntartásáért a gyógytestnevelőkkel, illetve iskolaorvossal további folyamatos egyeztetésre van szükség. Intézményünkben 216 tanulót sorolt az iskolaorvos valamilyen szempontból könnyített-, vagy gyógytestnevelésre illetve mentett fel a testnevelési órák alól (I.: 172; II/A.: 32; II/B.: 0; III.: 12). Ez a tanulók 37,43 %-a, ami rendkívül magas, az elmúlt éveihez (199 fő) viszonyítva jelentősen 8,54 %-kal nőtt. Közülük 12 tanulónak van teljes felmentése súlyos egészségügyi problémája miatt (2,10 %). A többiek elsősorban gerincproblémákkal küszködnek, amely talán korunk egyik legjellemzőbb gyermekbetegsége. Az érintett tanulók száma a tanév végére 232-re nőtt (I.: 189; II/A.: 27; II/B.: 0; III.: 16), tehát jelentősen emelkedett (7,40 %), s túllépte a tanulói létszám 40 %-át (!!!). Több tanulót küldtünk a szülőkkel egyeztetve szakmai segítségnyújtásra a szakszolgálathoz. Két SNI-s tanulónk fejlesztő foglalkozásait is a szakszolgálat szakemberei látták el, jó kapcsolatot alakítva ki a diákokkal és az iskolával. Iskolánk kapcsolatrendszere a város kulturális intézményeivel jónak mondható. A tanárok és a diákok közül többen rendszeresen megjelennek a város kulturális rendezvényein, színházban, hangversenyen. Külön kiemelendő az idei, immár harmadik alkalommal kiírt bérletes pályázat a Jászai Mari Színházba. Élő kapcsolatunk van a színházon kívül a Vértes Agorájával és a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral is, amely ebben az évben több program keretében valósult meg. Diákjaink és tanáraink közül sokan rendszeres olvasói a József Attila Városi és Megyei Könyvtárnak. Jó kapcsolatunk van a Földi Imre Sportcsarnokkal. Öt éve már nem csak sportrendezvényeket, hanem a nagy teret igénylő rendezvényünket is ott tartottuk, ebben a tanévben a szalagavatót. Népes a zeneiskolás tanulóink tábora, jelentős az igazolt sportolók száma. Sokan tagjai különböző énekkaroknak, énekegyütteseknek, zenekaroknak, tánccsoportoknak. Ezek a tanulók méltón képviselik iskolánkat itthon és külföldön is. A város általános iskoláival folyamatosan jó kapcsolatokat igyekszünk fenntartani. 33

36 Jó a kapcsolatunk elsősorban vezetői szinten a város többi középiskolájával. A Bárdos László Gimnáziummal több, mint negyedszázados közös rendezvényünk a nagyon népszerű Mikulás-kupa. Ezek a rendezvények alkalmat adnak a tantestületek kötetlen találkozóira is. Előadótermünk az iskolai programok mellett ebben az évben is számos egyéb rendezvénynek adott otthont (szakmai bemutatók, pedagógus továbbképzések, megyei és területi versenyek, stb.). Évek óta jó a kapcsolatunk a TIT helyi szervezetével. Több általuk szervezett versenybe kapcsolódtak be diákjaink. Több éve iskolánk ad helyet a TIT-es nyelvvizsgáknak. Örömteli, hogy évek óta visszajárnak tanítványaink hospitálni, gyakorló tanításra. Ebben az évben egy leendő pedagógus végezte gyakorlótanítását iskolánkban, míg a hosszabb-rövidebb ideig hospitálók száma hat. Új szint hozott az iskola kapcsolatrendszerébe a tanulók kötelező 50 órás közösségi munkája. E téren számos kulturális- és sportegyesülettel, csoporttal, civil szervezetekkel, köznevelési intézményekkel, polgármesteri hivatalokkal vettük fel a kapcsolatot. A közösségi szolgálat bevezetésekor kissé borúsan láttuk a helyzetet, de az elmúlt időszak tapasztalatai jók, az előzetes várakozásunkat felülmúlják december 31-ig intézményünk fenntartója Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata volt, így természetes, hogy a Polgármesteri Hivatal különböző szervezeti egységeivel szoros kapcsolatot kellett fenntartanunk. Elmondhatjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal különböző irodáival jó kapcsolatunk volt, amely úgy érzem a korrekt együttműködésen, egymás tiszteletén és kölcsönös megértésén alapult, és tart még most is a közös kérdésekben. Az intézményvezető igyekszik minél jobb kapcsolatokat ápolni a város képviselőivel, a polgármester úrral, az alpolgármester asszonnyal és úrral valamint a jegyző asszonnyal. Úgy érezzük, adott esetben nyíltan, őszintén fordulhatunk hozzájuk iskolánkat érintő kérdésekben. Jóllehet ezek a kérdések szűkültek, de a megmaradók jelentősége nem csökkent, így még mindig élő a kapcsolat iskolánk és Tatabánya vezetői, a polgármesteri hivatal egyes irodái között. Az intézmény fenntartóváltása új helyzetet teremtett január elsején. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, ami feladatát a Tatabányai Tankerület keretében látja el. A tankerülettel és a tisztségviselőivel kezdettől fogva nyílt és őszinte kapcsolattartásra törekszünk, amely véleményünk szerint alapvetően meg is valósult. A kapcsolattartás elsőszámú felelőse az igazgató, ő az, aki szinte napi kapcsolatot tart fenn a Tankerület igazgatójával és a tanügyi, HR-es, jogi, műszaki stb. referensekkel. Szintén az igazgató tarja a kapcsolatot a gazdasági vezetővel és a pénzügyi munkatársakkal. A kapcsolattartásban az igazgató nélkülözhetetlen segítői az igazgatóhelyettesek és az iskolatitkár. A napi pénzügyi teendőket az I. számú, míg a pályázatokkal kapcsolatos tennivalókat a II. számú igazgatóhelyettes koordinálja, rendszeresen egyeztetve az igazgatóval. Úgy érezzük az eltelt két és fél év alatt jó kapcsolat alakult ki iskolánk és a Tankerület között. Nyugodtan fordulhatunk hozzájuk ügyes-bajos dolgainkkal, a tőlük kapott információkat figyelembe vesszük munkánk során, és igyekszünk a kért adatszolgáltatásokat, információkat minél pontosabban, gyorsabban megadni. 34

37 Kijelenthetjük, hogy ezek a kapcsolatok kölcsönös tiszteleten, segítőkészségen és az együttműködés iránti elkötelezettségen alapulnak. Nyilvánvalóan sok még a tennivaló a zökkenőmentes mindennapi kapcsolatrendszer kiépítéséig, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy véleményünk szerint jó úton indultunk el. A fenntartóváltással egy időben átalakult kapcsolatunk városunk önkormányzatával, ami a jövőben az intézmény működtetője. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ezt a feladatát a GAMESZ-en keresztül látja el. Úgy érezzük a GAMESZ-szal is jó kapcsolatot tartunk fenn, amelyben óhatatlanul erős kapcsot jelent, hogy technikai dolgozóink az ő állományukba kerültek át. A kapcsolattartás elsődleges felelőse ebben a vonatkozásban is az igazgató, aki a GAMESZ igazgatójával, gazdasági vezetőjével, műszaki szakembereivel egyeztet az intézményt érintő kérdésekben. A GAMESZ iskolánkban dolgozó pénzügyi ügyintézője tarja a hivatalos kapcsolatot az étkezéssel és az intézményünkben dolgozó technikai személyzettel összefüggő ügyekben, kérdésekben. A Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályával jó kapcsolat alakult ki, amely a kétszintű érettségik szervezésében, lebonyolításában, iskolánk vizsgaközponti szerepvállalásában nyilvánul meg elsődlegesen. A Tatabányai Járási Hivatallal is elsődlegesen az érettségi vizsgák miatt alakult ki a személyes kapcsolat. Iskolánk a 2014/15. tanévben részt vett az OFI által kiadott kísérleti tankönyvek kipróbálásában. A programban vizsgált könyvek: Magyar nyelv 9 (tankönyv + munkafüzet) Irodalom 9 (tankönyv + szöveggyűjtemény) Magyar nyelv 10 (tankönyv + munkafüzet) Irodalom 10 (tankönyv + szöveggyűjtemény) Történelem 9 (tankönyv + munkafüzet) Történelem 10 (tankönyv + munkafüzet) Matematika 9 Matematika 10 A kipróbálásban és a véleményezésben 7 fő matematika és 6 fő magyar illetve történelem szakos kollégánk vett részt. Az intézményi kapcsolattartó az igazgató volt, az OFI részéről több munkatárs is részt vett a kapcsolattartásban. A pedagógusok szerződést kötöttek a munkavégzésről az OFI-val. A szerződés előírta a pedagógusok számára a munkavégzés feltételeit. A program rövid leírása: A kipróbáló pedagógusok október 9-én a tatabányai Kőrösi Általános Iskolában tartott fórumon vettek részt. Ezen a várakozásokkal ellentétben egyik tantárgyból sem kaptak érdemi információt a kipróbálással kapcsolatban. A tanév folyamán kérdőívet kellett kitölteni év elején, év végén, illetve véleményezni kellett a könyvhöz kapcsolt tanmenetet. A tanév során meghatározott ütemterv szerint online felületen kellett kitölteni az egyes leckékhez kapcsolódó kérdőíveket. Mivel rengeteg javítani való volt mindegyik könyvben, ez jelentős munkával járt az összes kipróbáló pedagógus számára. Tavasszal sor került a kísérleti tankönyvből tanuló diákok véleményének megkérdezésére magyarból és történelemből. Az érintett osztályokból a szaktanárok 35

38 jelöltek ki 6-6 főt, akik a pedagógusok jelenléte nélkül válaszoltak az OFI munkatársának feltett kérdéseire. Összegzés: A kísérleti tankönyv véleményezése jelentős többletmunkával járt az érintett pedagógusok számára. Reméljük, hogy a rengeteg észrevételt, javítási javaslatot figyelembe veszik a tankönyvcsalád további fejlesztésénél. A idei tanévbe az Oktatási Hivatallal is szorosabb lett a kapcsolat, amelyben újdonságként jelentkezett a pedagógusminősítés, jóllehet iskolánkban még nem került sor minősítésre. A megnövekedett feladatok tehát eddig adminisztratív jellegűek voltak. Szorosabb együttműködés alakult ki a Győr - Moson - Sopron Megyei Pedagógiai Intézettel, hiszen megyénk iskolái az ő irányításuk alá került. A tanév során az intézmény átalakult, az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja lett. Az együttműködésünk legfontosabb területei a versenyek, a pedagógus továbbképzés, a szaktanácsadás voltak. Az elektronikus levelezés mellett személyes találkozásokra is sor került, hiszen több rendezvényüknek adtunk helyszínt. 36

39 1. számú melléklet A Tatabányai Árpád Gimnázium tanulóinak a 2014/2015. tanévben elért versenyeredményei OKTV országos döntő német nyelv Harmath Anna 12.a 12. helyezés Schneider Richárd 10.d 23. helyezés OKTV második forduló informatika Garami Péter 12.d Lanka Máté 12.d magyar irodalom Mucsi Blanka 12.b biológia Luterán Petra 11.a angol nyelv Szekeres Dániel 11.c Országos angol nyelvi verseny országos döntő Tatai-Szűcs János 7.a 14. helyezés megyei forduló Halász Tai Martey 8a 2. helyezés Horváth Szabolcs 8.a 5. helyezés Kitaibel Pál Középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny országos döntő Ifju Mandula 9.a 4. helyezés Pribéli Levente 10.a 8. helyezés megyei forduló Dinga Kata 10.a 4. helyezés Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő Garami Bence 9.d 11. helyezés alkalmazói kategória Kovács Sándor Márk 9.c 11. helyezés Zsidek Bence 8.a 17. helyezés programozói kategória Szekeres Dániel 11.c 1. helyezés Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Kersánszki Kamilla 9.a 12. helyezés megyei forduló Dombóvári Petra 10.b 2. helyezés Nemzetközi kenguru matematikai verseny országos Tanács Viktória 10.a 12. helyezés megyei Greskó Norbert 10.c 2. helyezés Barta Bence 7.a 3. helyezés Boros Csaba 10.c 4. helyezés Rókus Gellért 7.a 5. helyezés Matajsz Gergő 10.a 5. helyezés Becsi Barnabás 11.c 5. helyezés Öveges József országos matematika emlékverseny döntő Tanács Viktória 10.a 3. helyezés 37

40 1. számú melléklet Zrínyi matematika tesztverseny országos döntő Várnagy Miksa 7.a 47. helyezés Kostyál Dániel 7.a 51. helyezés megyei forduló Várnagy Miksa 7.a 1. helyezés (csapat) Kostyál Dániel 7.a Tatai-Szűcs János 7.a (csapat) Garami Bence 9.c 2. helyezés Baliga György 9.c Börzsei Dávid 9.b (csapat) Tanács Viktória 10.a 3. helyezés Várnagy Rebeka 10.a Kecskés Ákos 10.c Bolyai matematika csapatverseny országos döntő Barta Bence 7.a 8. helyezés Buzál Zsombor 7.a Ungvári Emese Anna 7.a Várnagy Miksa 7.a megyei forduló Darmstadter Márton 8.a 2. helyezés Oravecz Natasa 8.a Topercer Péter 8.a Zsidek Bence 8.a Szánthó Réka 8.a 3. helyezés Takács Krisztina 8.a Vankó Márton 8.a Zentai Zsuzsanna 8.a Deák Máté 8.a 6. helyezés Halász Tay Martey 8.a Horváth Szonja 8.a Lóczi Petra 8.a Rajtó Dávid 7.a 6. helyezés Rókus Gellért 7.a Scsibrán Péter 7.a Szilvási Artúr 7.a Nemes Tihamér országos informatikai tanulmányi verseny országos döntő alkalmazói kategória Kovács Sándor Márk 9.d 33. helyezés programozói kategória Garami Bence 9.c 83. helyezés Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzverseny országos döntő Szerencsés Krisztián 9.b 14. helyezés 38

41 1. számú melléklet Curie környezetvédelmi emlékverseny területi forduló Balázs Boglárka 10.b 1. helyezés Bessenyei Ágnes 10.b 1. helyezés Horváth Barnabás 10.b 1. helyezés Gaál Dóra 10.b 2. helyezés Schneider Gréta 10.b 2. helyezés Szuromi Adrienn 10.b 2. helyezés Papp Tamás 10.b 3. helyezés Szűcs Írisz 10.b 3. helyezés Varga Márk 10.b 3. helyezés Itthon otthon vagy országos földrajzverseny országos döntő Bessenyei Ágnes 10.b 9. helyezés Balázs Boglárka 10.b 10. helyezés Német nyelvű prózamondó verseny országos döntő Schneider Richárd 10.d 3. helyezés Középiskolai Kémiai Lapok feladatmegoldó pontverseny országos Ifju Mandula 9.a 3. helyezés Alba Regia informatikai verseny országos döntő Garami Bence 9.c 7. helyezés Garami Péter 12.d 10. helyezés Neumann János nemzetközi tehetségkutató programtermék verseny játékprogramok kategória Garami Bence 9.c 2. helyezés Neumann János nemzetközi tehetségkutató programtermék verseny megépített digitális automata és vezérlés kategória Garami Péter 12.d 4. helyezés Szekeres Dániel 11.c 4. helyezés Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny országos döntő(kisegyüttes kategória) Bankó Bianka 12.c arany minősítés Fiskál Csenge 12.b Varga Petra 12.d országos döntő(kisegyüttes kategória) Czitrovszki Fanni 8.a bronz minősítés Opálka Antónia 7.a Velencei Virág 8.a országos döntő (szóló ének kategória) Bankó Bianka 12.c arany minősítés 39

42 1. számú melléklet Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei forduló Nagy Benedek 9.a 6. helyezés Szép magyar beszéd verseny megyei forduló Nagy Gergely 11.d 5. helyezés Kölcsey feladatmegoldó verseny megyei Barta Bence 7.a 1. helyezés Implom József Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei forduló Bohus Petra 12.b 4. helyezés Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei forduló Gordos Barbara 7.a 2. helyezés Tóth Gabriella 7.a 15. helyezés Arany Dániel országos matematika verseny második forduló Ifju Mandula 9.a Ament Bence 9.b Kállai Krisztofer 9.b Gila Bálint 9.c Garami Bence 9.c Dombóvári Petra 10.b Boros Csaba 10.c Endrédi Gergő 10.c Tanács Viktória 10.a Várnagy rebeka 10.a Savaria országos történelmi verseny megyei forduló Izbéki Balázs 10.a 1. helyezés Kersánszki Kamilla 9.a 3. helyezés Melicher Martin 10.a 4. helyezés Eichkern Levente 10.d 5. helyezés Kis Eszter 9.c 6. helyezés Országos német nyelvi verseny megyei forduló Kutrucz Zsolt Béla 7.a 3 helyezés Varga Tamás országos matematika verseny megyei forduló Széll Vanda 7.a 2. helyezés Kostyál Dániel 7.a 3. helyezés Kalmár László országos matematika verseny megyei forduló Zsidek Bence 8.a 6. helyezés Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei forduló Topercer Péter 8.a 2. helyezés Zámbó Balázs 8.a 3. helyezés Császár Fanni 8.a 8. helyezés 40

43 1. számú melléklet Lóczy Lajos földrajzverseny megyei forduló Izbéki Balázs 10.a Orbán Bertalan 10.a Orbán Barnabás 10.a Hanzi Adrián 10.a Dombóvári Petra 10.b Füstös Bence 10.b Greskó Norbert 10.c Balogh Bence 10.c Neukunft Krusztián 10.c Saltzer Dániel 10.c Pari Petra 10.c Bán Zoltán 10.c Környei Dávid 10.c Mogyorósi Mariann 10.c Simon Fruzsina 10.c Endrédi Gergő 10.c Eichkern Levente 10.d Darabont Eszter 10.d Nemes Zsolt 10.d Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny megyei forduló Ifju Mandula 9.a 6. helyezés Izbéki Balázs 10.a 6. helyezés Hermann Ottó országos biológiaverseny második forduló Zámbó Balázs 8.a 5. helyezés Batta Krisztina 8.a 6. helyezés Gordos Barbara 7.a 6. helyezés Császár Fanni 8.a 7. helyezés Hevesy György országos kémia verseny megyei forduló Kostyál Dániel 7.a 7. helyezés Császár Fanni 8.a 10. helyezés Jedlik Ányos fizikaverseny regionális forduló Városi zenetörténeti vetélkedő Kutrucz Zsolt 7.a 2. helyezés Korcsok Milán 10.a 2. helyezés Fazekas Gergely 7.a 3. helyezés Kiss Gábor 8.a 3. helyezés Krupánszky Eszter 8.a Lóczi Petra 8.a Zentai Zsófia 8.a 41

44 1. számú melléklet Megyei rajz és műelemzési verseny rajz kategória Tóth Gabriella 7.a 1. helyezés Szeles Dorottya 9.a 1. helyezés Scheib Luca 8.a 2. helyezés Akli Sára 9.a 2. helyezés Juhász Klaudia 11.d 2. helyezés Hanson Laura 8.a 3. helyezés műalkotás-elemzés kategória Kostyál Dóra 7.a 1. helyezés Talentum iskola regionális képzőművészeti pályázata Hanson Laura 8.a 1. helyezés Herman Ottó természetbúvár városi csapatverseny Fazekas Eszter 8.a 2. helyezés Muraközy Lili 8.a Oravecz Natasa 8.a Zámbó Balázs 8.a Eötvös József Gimnázium által meghirdetett természettudományos versenyek biológia Schneider Gréta 10.b 1. helyezés Luterán Petra 11.a 3. helyezés Dancs Vivien 12.b 1. helyezés fizika Korcsok Milán 10.a 1. helyezés kémia Izbéki Balázs 10.a 1. helyezés Szabó Balázs 11.a 3. helyezés földrajz Izbéki Balázs 10.a 3. helyezés Katasztrófavédelmi verseny megyei forduló László Janina 10.c 2. helyezés Varsányi Dorina 10.c Vida Barbara 10.d Lődi Péter 10.d Németh Adrienn 10.d Elsősegélynyújtó verseny városi forduló Bessenyei Ágnes 10.b 3. helyezés Dombóvári Petra 10.b Horváth Barnabás 10.b Jelenik Dorka 10.b Schaffhauzer Zsófia 10.b Bányászhagyományok ápolása városi döntő Dinga Kata 10.a 1. helyezés Teleki Blanka 10.a Póta Fruzsina 10.a Fazekas Gergely 7.a 3. helyezés Kostyál Dániel 7.a Kutrucz Zsolt 7.a 42

45 1. számú melléklet Ragadd meg a fényt pályázat Megyei versíró pályázat Városi angol nyelvű tesztíró verseny HansonLaura 8.a 1. helyezés Börzsei Dávid 9.b 1. helyezés Baranyai Laura 9.c 2. helyezés Lipusz Balázs 12.b 3. helyezés Szijártó Márton 11.a 3. helyezés Tatai-Szűcs János 7.a 1. helyezés Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium idegen nyelvi verseny ének kategória(kvartett) Bankó Bianka 12.c 1. helyezés Fiskál Csenge 12.b Varga Petra 12.d Izbéki Balázs 10.a vers kategória (angol) Hanson Laura 8.a 3. helyezés Mikulás napi megyei német nyelvi verseny (csapat) Gyurina Csenge 7.a 1. helyezés Tóth Gabriella 7.a Kutrucz Zsolt 7.a Megyei írásbeli német nyelvi verseny Káhn Miklós 8.a 2. helyezés Lábas Antal informatikai emlékverseny internetes keresés kategória Kutrucz Zsolt Béla 7.a 1. helyezés Bolyai matematikaverseny városi döntő Kovács Máté 7.a 1. helyezés Kutrucz Zsolt Béla 7.a 2. helyezés Erkel Diákünnepek (Gyula) Bankó Bianka 12.c 1. helyezés Komárom-Esztergom megyei Őszi vers és prózamondó verseny Horváth Szonja 8.a különdíj Szépművészeti Múzeum meghirdetésében Egy birodalom bukása c. pályázat Kostyál Dóra 7.a 20. helyezés Tóth Gabriella 7.a Lázár Dorottya 7.a Malinovszky Lilla 7.a Éneklő Ifjúság hangversenyen énekkarunk arany diplomával és országos dicsérő oklevéllel minősítést szerzett. Diákszínpadunk a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón arany minősítést kapott, az Országos Diákszínjátszó Találkozón diplomát szerzett. 43

46 1. számú melléklet Sporteredmények Diákolimpia országos döntő atlétika (magasugrás) Luterán Petra 11.a 1. helyezés duatlon Csuzi Klaudia 11.c 3. helyezés Izbéki Balázs 10.a 17. helyezés Gordos Barbara 7.a 19. helyezés duatlon (csapat) Gordos Barbara 7.a 1. helyezés Stanga Sára 7.a Ungvári Emese 7.a triatlon Csuzi Klaudia 11.c 11. helyezés Gordos Barbara 7.a 21. helyezés atlétika (mezei futás) Izbéki Balázs 10.a 5. helyezés Szántó Bence 12.d 12. helyezés Stanga Sára 7.a 15. helyezés leány csapat Bakonyi Jusztina 11.b 25. helyezés Teleki Blanka 10.a Sátori Gabriella 9.c Németh Adrienn 10.d Mózes Odett 10.d 4 x 50 m gyorsváltó Sirkó Bálint 12.a 10. helyezés Orbán Bertalan 10.a Orbán Barnabás 10.a Izbéki Balázs 10.a judo Kis Eszter 9.c 1. helyezés Parti Petra 10.c 1. helyezés karate Kelemen Balázs 9.b 3. helyezés gyorskorcsolya (333 m) Malinovszky Lilla 7.a 3. helyezés gyorsasági görkorcsolya 500 m 1. helyezés 3000 m 1. helyezés 2000 m váltó 1. helyezés gyorskorcsolya (333 m) Takács Krisztina 8.a 5. helyezés gyorsasági görkorcsolya 500 m 6. helyezés 3000 m 6. helyezés 2000 m váltó 4. helyezés gyorskorcsolya (444 m) Gila Bálint 9.c 2. helyezés 44

47 1. számú melléklet gyorskorcsolya (500 m) Szatmári Nikoletta 12.a 1. helyezés Malinovszky Lilla 7.a 4. helyezés Gila Bálint 9.c 5. helyezés Takács Krisztina 8.a 5. helyezés gyorskorcsolya (váltó) Szatmári Nikoletta 12.a 1. helyezés Gila Bálint 9.c 1. helyezés Malinovszky Lilla 7.a 2. helyezés gyorskorcsolya (777 m) Szatmári Nikoletta 12.a 2. helyezés tollaslabda Vasas Dominika 11.b 22. helyezés sportlövészet Vaski Áron 9.a 20. helyezés teke Barkóczi Klára 11.d 4. helyezés sakk Hanzi Dorina 10.b 8. helyezés futsal teremlabdarúgás Pap Örs 12.a 17. helyezés Faluvégi Dávid 12.b Gáspár Dávid 12.c Tomayer Roland 12.c Kese István 11.a Simon Bence 11.b Erdei István Marcell 11.c Becsi Barnabás 11.c Balogh Bence 10.c Greskó Norbert 10.c Neukunft Krisztián 10.c úszás (100 m hát) Meszner Dorottya 12.a 4. helyezés úszás (100 m pillangó) Egri Szabolcs 9.d 7. helyezés úszás (100m mell) Prelozsnik Dóra 10.a 10. helyezés úszás (100 m gyors) Orbán Bertalan 10.a 12. helyezés úszás (100 m mell) Koplányi Zsombor 10.c 16. helyezés strandröplabda Fazekas Eszter 8.a 6. helyezés Oravecz Natasa 8.a Ungvári Emese 7.a Schlepp Lili 9.a Diákolimpia országos elődöntő röplabda Schlepp Lili 9.a 2. helyezés Szmtyka Rebeka 9.d Oravecz Natasa 8.a Fazekas Eszter 8.a Hanson Laura 8.a Szánthó Réka 8.a 45

48 1. számú melléklet Ungvári Emese 7.a Széll Vanda 7.a Németh Fanni 11.c 2. helyezés Tanács Viktória 10.a Póta Fruzsina 10.a Zirigh Anna 10.a Aradi Lilla 10.b Miksó Hanna 10.b Schlepp Lili 9.a Bozsik Anna 9.b Szmrtyka Rebeka 9.d Oravecz Natasa 8.a Fazekas Eszter 8.a Ungvári Emese 7.a Ferenczi Nikolett 12.c 2. helyezés Patonai Dóra 11.a Szurdoki Lili 11.b Németh Fanni 11.c Tanács Viktória 10.a Póta Fruzsina 10.a Zirigh Anna 10.a Miksó Hanna 10.b Aradi Lilla 10.b Bozsik Anna 9.b Lipusz Balázs 12.c 2. helyezés Vasas Attila 11.b Kreivich Márton 11.b Bánsági Gergely 11.b Sára Márk 10.a Korcsok Milán 10.a Kövér Dániel 10.d Kecskés Ákos 10.c tollaslabda Szennay Éva 10.a 4. helyezés teke Jáger Dávid 12.b 8. helyezés Diákolimpia megyei forduló triatlon Csuzi Klaudia 11.c 1. helyezés úszás (100 m gyors) Orbán Bertalan 10.a 1. helyezés Meszner Dorottya 12.a 2. helyezés Sirkó Bálint 12.a 3. helyezés Orbán Barnabás 10.a 4. helyezés Csuzi Klaudia 11.c 4. helyezés Juhász Lea 10.a 5. helyezés Izbéki Balázs 10.a 6. helyezés 46

49 1. számú melléklet Deák Máté 8.a 8. helyezés Jónás Bence 11.d 9. helyezés Kovács Gergő Soma 9.c 10. helyezés úszás (100 m mell) Prelozsnik Dóra 10.a 1. helyezés Kopplányi Zsombor 10.c 1. helyezés Egri Szabolcs 9.d 2. helyezés Gordos Barbara 7.a 4. helyezés úszás (100 m hát) Meszner Dorottya 12.a 1. helyezés Sirkó Bálint 12.a 2. helyezés Gordos Barbara 7.a 2. helyezés Csuzi Klaudia 11.c 2. helyezés Deák Máté 8.a 3. helyezés úszás (100 m pillangó) Egri Szabolcs 9.d 1. helyezés atlétika (mezei futás) Bakonyi Jusztina 11.b 2. helyezés Teleki Blanka 10.a 3. helyezés Sátori Gabriella 9.c 6. helyezés mezei futás (csapat) Bakonyi Jusztina 11.b 2. helyezés Teleki Blanka 10.a Sátori Gabriella 9.c atlétika (1500 m futás) Bakonyi Jusztina 11.b 1. helyezés Csuzi Klaudia 11.c 2. helyezés Stanga Sára 7.a 3. helyezés atlétika (800m futás) Csuzi Klaudia 11.c 2. helyezés úszás (4x50) gyorsváltó Várnagy Miksa 7.a 1. helyezés Deák Máté 8.a Blaschek Máté 9.a Egri Szabolcs 9.d sakk Fegyverneki Adorján 10.d 1. helyezés streetball kosárlabda Vagyóczky Máté 9.a 1. helyezés Matajsz Gergő 10.a Túri András 11.c Nemzetközi futóverseny Szántó Bence 12.d 12. helyezés Izbéki Balázs 10.a 6. helyezés Coca-Cola Kupa középiskolás bajnokság 2. helyezés leány labdarúgás megyei döntő Mohos Kitti 12.d 3. helyezés Rozmann Alexandra 12.c Szőke Édua 11.c 47

50 1. számú melléklet Kakuk Dzsenifer 11.c Dobbelaere Cathleen 11.d Dinga Katalin 10.a Baranyai Zsófia 10d Aradi Csilla 10.d Mátis Anna 10.c Szemes Viktória 9.c Magyarország Jó Tanulója - Jó Sportolója Gordos Barbara 7.a Stanga Sára 7.a Szánthó Réka 8.a Tóth Georgina 9.b Luterán Petra 11.a Csonka Zsófia 11.d Iskolai úszó világbajnokság Sirkó Bálint 12.a 12. helyezés Poznan, Lengyelország Orbán Bertalan 10.a Orbán Barnabás 10.a Izbéki Balázs 10.a Egri Szabolcs 9.d Deák Máté 8.a Nemzetközi futóverseny Izbéki Balázs 10.a 6. helyezés Szantó Balázs 12.c 12. helyezés Izbéki Balázs 10.a 6. helyezés Büszkék vagyunk válogatott sportolóinkra Barkóczi Klára 11.d teke Juhász Ádám 12.b kézilabdázó Hadaró Balázs 10.a cselgáncsozó Kis Eszter 9.c judo Dinga Anna 10.a westernlovaglás Dinga Katalin 10.a westernlovaglás Luterán Petra 11.a atlétika (magasugrás) 48

51 létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró tatabányai kollégista magyar nyelv irodalom történelem hit- és erkölcstan emberismeret és etika angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv orosz nyelv matematika informatika bevezetés a filozófiába fizika biológia kémia földrajz ének zene vizuális kultúra testnevelés társadalomismeret életvitel és gyakorlat dráma és tánc művészetek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból 2 tárgyból több tárgyból Összesen osztály létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró tatabányai kollégista magyar nyelv irodalom történelem hit- és erkölcstan emberismeret és etika angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv orosz nyelv matematika informatika bevezetés a filozófiába fizika biológia kémia földrajz ének zene vizuális kultúra testnevelés társadalomismeret életvitel és gyakorlat dráma és tánc művészetek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból 2 tárgyból több tárgyból Összesen 2. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium 2800 Tatabánya, Fő tér 1. A 2014/15. tanév év végi eredménye A hiányzott órák száma A bukások száma 7.a ,44 4,62 4,21 4,85 4,67 4,70 4,21 4,65 4,38 4,29 4,26 4,15 4,76 4,74 4,79 4,88 4,53 4,18 3, ,44 8.a ,12 4,26 3,74 4,68 4,30 3,82 4,41 4,76 4,18 4,18 4,21 4,15 4,56 4,76 4,82 4,36 4,21 4, ,91 9.a ,18 4,44 4,15 4,38 4,37 4,86 4,26 4,26 3,68 3,76 4,41 4,38 4,50 4,88 4,29 4,35 4, ,00 9.b ,21 4,12 3,97 4,59 4,25 4,08 3,91 4,31 3,94 3,73 4,33 4,73 4,70 4,72 4,58 4,29 4,64 4, ,79 9.c ,27 4,77 4,33 4,27 4,07 3,67 4,27 3,90 3,70 3,97 4,67 4,30 4,71 4,47 4,24 4,43 4, ,17 9.d ,00 4,23 3,93 4,27 4,20 3,97 4,20 4,20 3,93 4,07 4,73 4,83 4,70 4,57 4,27 4,47 4, ,63 10.a ,24 4,32 4,15 4,50 4,03 3,76 4,29 4,38 3,88 4,18 4,91 4,59 4,82 4,25 4,32 3, , b ,15 4,36 4,18 3,82 4,73 4,22 3,91 4,55 3,97 4,36 3,76 4,03 5,00 4,82 4,76 4,29 4,55 3, ,39 10.c ,62 3,79 4,07 4,28 4,21 3,52 4,28 3,79 4,00 3,45 4,31 4,72 4,34 4,72 4,00 4,21 3, , d ,20 4,30 4,00 4,03 3,80 3,40 4,57 3,33 3,67 3,40 3,77 4,67 4,30 4,90 4,02 4,60 3, ,07 11.a ,07 4,33 4,20 4,83 4,10 4,25 4,40 3,00 3,83 4,70 3,53 3,93 4,75 4,76 4,30 4,24 4,27 4, ,37 11.b ,85 3,65 3,44 4,26 3,68 3,28 4,44 3,03 4,74 3,59 3,50 5,00 4,76 4,18 3,66 4,29 3, , c ,07 4,03 3,79 4,00 4,21 3,93 4,14 4,10 3,90 3,79 4,79 4,66 4,11 4,10 4, ,97 11.d ,45 4,21 4,00 3,97 3,55 3,76 3,34 4,03 3,76 3,69 5,00 4,69 4,62 4,01 4,41 3, ,59 12.a ,31 4,69 4,34 4,50 4,45 4,27 4,43 3,71 4,07 4,50 4,21 4,63 4,67 4,75 4,75 4,83 3,72 4,45 4,37 4,55 4, ,41 12.b ,94 4,43 4,14 4,20 3,75 4,38 4,40 3,77 5,00 4,14 4,25 4,09 4,67 4,44 3,71 4,03 4,12 4,82 4, ,97 12.c ,10 4,17 3,79 3,76 4,03 3,76 5,00 3,41 4,20 4,07 5,00 4,82 3,07 3,69 3,90 4,34 3, ,38 12.d ,33 4,50 4,00 3,93 4,17 3,73 4,80 3,57 4,33 3,87 5,00 4,50 4,57 3,10 4,63 4,07 4,07 4, , ,14 4,29 4,02 4,76 4,31 4,17 4,09 4,40 4,06 3,00 3,82 4,51 3,83 3,99 4,03 4,25 4,14 4,71 4,59 4,75 3,40 4,88 4,54 4,32 4,17 4,38 4, , A hiányzott órák száma A bukások száma ,44 4,62 4,21 4,85 4,67 4,70 4,21 4,65 4,38 4,29 4,26 4,15 4,76 4,74 4,79 4,88 4,53 4,18 3, , ,12 4,26 3,74 4,68 4,30 3,82 4,41 4,76 4,18 4,18 4,21 4,15 4,56 4,76 4,82 4,36 4,21 4, , ,16 4,39 4,10 4,38 4,22 4,47 3,95 4,26 3,93 3,78 4,19 4,63 4,58 4,75 4,54 4,27 4,47 4, , ,05 4,20 4,10 4,16 4,19 4,22 3,65 4,46 3,85 4,10 3,62 4,07 4,83 4,51 4,80 4,14 4,42 3, , ,11 4,06 3,86 4,27 3,89 3,80 4,42 3,00 3,59 4,39 3,69 3,73 4,92 4,75 4,44 4,00 4,27 3, , ,17 4,45 4,07 4,50 4,09 4,05 4,40 4,06 3,83 4,83 3,83 4,35 4,17 4,85 4,63 4,66 3,40 4,20 4,11 4,45 4, , ,14 4,29 4,02 4,76 4,31 4,17 4,09 4,40 4,06 3,00 3,82 4,51 3,83 3,99 4,03 4,25 4,14 4,71 4,59 4,75 3,40 4,88 4,54 4,32 4,17 4,38 4, , Általános iskolai korúak (7-8. évfolyam) : ,28 4,44 3,97 4,76 4,49 4,26 4,31 4,71 4,28 4,24 4,24 4,15 4,66 4,75 4,81 4,88 4,44 4,19 4, , Középiskolás korúak (9-12. évfolyam): ,12 4,27 4,03 4,31 4,13 4,07 4,40 4,06 3,00 3,76 4,49 3,83 3,96 4,00 4,25 4,13 4,73 4,56 4,74 3,40 4,54 4,32 4,13 4,40 3, , Hat évfolyamos gimnázium középiskolás korúak(9-12. évfolyam) : ,20 4,45 4,21 4,67 4,36 4,23 4,56 3,71 3,00 3,98 4,49 4,21 4,03 4,33 4,29 4,29 4,65 4,61 4,82 3,72 4,37 4,29 4,37 4, , Négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam): ,10 4,21 3,97 4,08 4,05 4,01 4,28 4,40 3,68 4,49 3,71 3,93 3,89 4,24 4,08 4,75 4,54 4,71 3,29 4,54 4,30 4,08 4,41 3, , Hatévfolyamos gimnázium (7-12 évfolyam) összesen: ,22 4,45 4,13 4,76 4,67 4,40 4,24 4,56 3,71 3,00 4,09 4,58 4,21 4,11 4,29 4,27 4,22 4,65 4,67 4,82 3,72 4,88 4,37 4,34 4,31 4, ,

52 létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró tatabányai kollégista magyar nyelv irodalom történelem erkölcstan emberismeret és etika angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv orosz nyelv matematika informatika bevezetés a filozófiába fizika biológia kémia földrajz ének zene rajz ésvizuális kultúra testnevelés társadalomismeret technika és életvitel technika, életvitel és gyak. dráma és tánc művészeti ismeretek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból 2 tárgyból több tárgyból Összesen osztály létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró tatabányai kollégista magyar nyelv irodalom történelem erkölcstan emberismeret és etika angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv orosz nyelv matematika informatika bevezetés a filozófiába fizika biológia kémia földrajz ének zene rajz ésvizuális kultúra testnevelés társadalomismeret technika és életvitel technika, életvitel és gyak. dráma és tánc művészeti ismeretek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból 2 tárgyból több tárgyból Összesen 2. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium A 2013/14. tanév év végi eredménye A hiányzott órák száma A bukások száma 7.a ,94 4,38 4,09 4,85 4,13 4,00 4,18 4,85 4,21 4,35 4,18 4,26 4,50 4,68 4,76 4,76 4,41 4,24 4, ,26 8.a ,20 4,34 4,00 4,69 4,09 4,08 4,11 4,51 3,94 4,17 3,80 4,63 4,20 4,49 4,80 4,49 4,30 4,29 4, ,49 9.a ,31 4,09 3,94 4,51 4,23 3,77 4,80 4,09 3,74 4,29 4,46 4,46 4,91 4,28 4,23 3, ,60 9.b ,24 4,38 3,79 3,85 4,75 4,72 3,91 4,59 4,03 3,79 4,06 4,53 4,68 4,61 4,71 4,28 4,68 4, ,44 9.c ,77 4,00 3,63 4,10 3,83 3,67 4,90 3,73 3,20 4,07 4,30 4,37 4,76 4,47 4,05 4,14 3, ,03 9.d ,03 4,43 3,73 4,07 3,90 3,27 4,47 3,57 3,37 3,97 4,30 4,40 4,80 4,53 4,06 4,37 3, ,40 10.a ,30 4,17 4,13 4,10 4,13 4,60 2,00 3,70 3,33 4,07 3,73 4,60 4,50 4,87 4,76 4,18 4,63 4, ,50 10.b ,76 3,67 3,52 3,73 3,43 4,60 3,48 3,61 3,79 3,06 4,30 4,06 4,42 4,63 3,83 4,33 3, ,88 10.c ,27 4,23 3,73 4,03 4,00 4,00 4,13 3,93 3,33 4,00 4,50 4,53 4,67 4,11 4,23 4, ,13 10.d ,30 4,53 3,83 3,87 3,63 3,13 3,60 4,13 3,43 4,07 4,27 4,43 4,70 3,99 4,10 3, ,50 11.a ,32 4,46 4,36 4,25 4,33 4,43 4,00 3,75 4,60 4,57 4,32 4,40 5,00 4,74 4,68 4,39 4,50 4, ,82 11.b ,94 4,31 3,94 4,46 4,23 3,83 4,13 4,53 3,80 5,00 3,89 4,06 4,60 4,76 4,77 4,23 4,66 4, ,49 11.c ,73 4,10 3,63 4,30 3,90 3,80 3,70 4,00 4,00 4,10 5,00 4,66 4,07 4,00 4,37 3, ,50 11.d ,50 4,60 3,80 4,63 4,17 4,13 3,50 4,80 4,03 3,90 5,00 5,00 4,70 4,73 4,19 4,27 4, , a ,29 4,40 3,86 4,34 3,79 4,15 4,40 4,23 4,60 3,94 4,56 4,30 4,80 4,80 3,74 4,40 4,20 4,43 4, ,31 12.b ,44 4,68 4,12 4,29 4,19 4,29 3,71 4,50 3,97 3,67 4,15 4,00 4,91 3,41 4,65 4,24 4,71 4, ,79 12.c ,76 3,97 3,55 3,83 4,10 3,76 4,33 3,83 4,10 3,28 4,76 3,17 4,07 3,85 4,00 3, ,03 12.d ,86 4,24 3,93 3,75 4,00 4,33 3,55 3,69 5,00 3,69 4,50 4,64 3,00 4,21 3,89 4,28 3, , ,11 4,28 3,87 4,85 4,48 4,04 4,03 4,44 4,27 2,00 3,73 4,61 3,86 4,00 4,02 4,00 4,22 4,36 4,61 4,74 3,33 4,49 4,76 4,57 4,45 4,14 4,36 3, , A hiányzott órák száma A bukások száma ,94 4,38 4,09 4,85 4,13 4,00 4,18 4,85 4,21 4,35 4,18 4,26 4,50 4,68 4,76 4,76 4,41 4,24 4, , ,20 4,34 4,00 4,69 4,09 4,08 4,11 4,51 3,94 4,17 3,80 4,63 4,20 4,49 4,80 4,49 4,30 4,29 4, , ,09 4,23 3,78 4,13 4,18 4,72 3,65 4,69 3,85 3,53 4,09 4,40 4,48 4,77 4,57 4,17 4,35 3, , ,16 4,15 3,80 3,93 3,80 4,60 2,00 3,58 3,67 3,98 3,39 4,24 4,33 4,56 4,69 4,03 4,33 3, , ,12 4,37 3,93 4,46 4,14 4,03 4,28 4,27 3,69 4,60 4,12 4,09 4,75 5,00 4,72 4,56 4,20 4,45 4, , ,09 4,32 3,86 4,34 3,91 4,11 4,34 3,81 4,48 3,86 4,33 3,85 4,43 4,78 3,33 4,33 4,04 4,35 3, , ,11 4,28 3,87 4,85 4,48 4,04 4,03 4,44 4,27 2,00 3,73 4,61 3,86 4,00 4,02 4,00 4,22 4,36 4,61 4,74 3,33 4,49 4,76 4,57 4,45 4,14 4,36 3, , Általános iskolai korúak (7-8. évfolyam) : ,07 4,36 4,04 4,85 4,69 4,11 4,04 4,15 4,68 4,07 4,26 3,99 4,45 4,35 4,58 4,78 4,49 4,76 4,35 4,26 4, , Középiskolás korúak (9-12. évfolyam): ,11 4,27 3,84 4,43 4,03 4,03 4,44 4,27 2,00 3,68 4,60 3,86 3,99 3,98 4,00 4,17 4,36 4,62 4,74 3,33 4,57 4,45 4,11 4,37 3, , Hat évfolyamos gimnázium középiskolás korúak(9-12. évfolyam) : ,31 4,28 4,07 4,34 4,16 4,21 4,48 4,00 2,00 3,86 4,67 3,94 4,14 4,23 4,17 4,44 4,48 4,77 4,80 3,74 4,54 4,26 4,45 4, , Négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam): ,05 4,26 3,77 4,46 3,98 3,97 4,41 4,53 3,62 4,57 3,83 3,95 3,89 3,94 4,08 4,33 4,55 4,72 3,19 4,57 4,42 4,06 4,34 3, , Hatévfolyamos gimnázium (7-12 évfolyam) összesen: ,23 4,31 4,06 4,85 4,51 4,14 4,15 4,48 4,00 2,00 3,96 4,67 3,94 4,12 4,24 4,11 4,44 4,41 4,70 4,80 3,74 4,49 4,76 4,54 4,29 4,39 4, ,

53 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények I május-június érettségi eredmény a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag magyar nyelv és irodalom , , , , ,20 történelem , , , , ,43 angol nyelv , , , , ,63 német nyelv , , , , ,64 francia nyelv 1 1 5, ,00 olasz nyelv 1 1 5, ,00 matematika , , , , ,06 fizika , , , , ,94 kémia , , , , ,33 biológia 5 5 5, , , , ,50 földrajz , , , , ,34 informatika , , , , ,58 testnevelés 4 4 5, , , ,50 rajz és vizuális kultúra 2 2 5, , ,00 ének-zene , ,33 emberismeret és etika , ,50 összesen , , , , ,35 Hat évfolyamos: 4,54 Négy évfolyamos: 4,29 Iskolai átlag: 4,35 51

54 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények II május-június rendes érettségi vizsga a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag magyar nyelv és irodalom , , , , ,20 történelem , , , , ,43 angol nyelv , , , , ,61 német nyelv , , , , ,59 francia nyelv 1 1 5, ,00 olasz nyelv 1 1 5, ,00 matematika , , , , ,06 fizika , , , , ,94 kémia , , , , ,33 biológia 5 5 5, , , , ,50 földrajz , , , ,08 informatika , , , , ,58 testnevelés 4 4 5, , , ,50 rajz és vizuális kultúra ének-zene emberismeret és etika , , , , , , ,33 beszámítós érettségi a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag angol nyelv 1 1 5, , , ,00 német nyelv 1 1 5, , , ,00 földrajz , , , , ,53 ének-zene 1 1 5, ,00 informatika , , , , , , ,70 52

55 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények III május-június érettségi eredmény - szintenként magyar nyelv és irodalom történelem angol nyelv német nyelv a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag közép , , , , ,14 emelt , , , ,80 közép , , , , ,36 emelt , , , , ,94 közép , , , , ,56 beszámítós K 1 1 5, , , ,00 emelt 5 5 5, , , ,92 közép , , , , ,54 beszámítós K 1 1 5, , , ,00 emelt 1 1 5, , , ,70 francia nyelv közép 1 1 5, ,00 olasz nyelv közép 1 1 5, ,00 matematika fizika kémia biológia közép , , , , ,01 emelt 6 6 5, , , , ,35 közép , , , , ,88 emelt 1 1 5, ,00 közép 1 1 3, , , ,50 emelt , , ,20 közép 2 2 5, , , , ,25 emelt 3 3 5, , , ,00 közép , , , ,00 földrajz beszámítós K , , , , ,53 emelt 1 1 5, ,00 közép , , , , ,59 informatika beszámítós K , ,50 emelt 1 1 4, , ,50 testnevelés közép ,88 emelt 1 1 5, , ,00 rajz és vizuális kultúra közép 2 2 5, , ,00 közép 2 2 4, ,00 ének-zene beszámítós K 1 1 5, ,00 emberismeret és etika közép , , , , , , ,35 53

56 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények IV május-június beszámítós érettségi a b c d összesen előrehozott érettségi db átlag angol nyelv közép angol nyelv közép 1 1 5,00 német nyelv közép német nyelv közép ,78 földrajz közép összesen ,80 ének-zene közép 1 1 informatika közép 2 2 összesen Az egyéb vizsgák száma: 29 (20 fő) 54

57 4. számú melléklet 5,00 4,50 4,14 4,80 4,36 4,94 4,92 4,58 4,62 4,70 5,00 5,00 4,35 5,00 4,50 4,25 4,20 5,00 5,00 4,32 4,58 4,50 4,88 4,33 4,50 5,00 4,00 4,01 3,88 3,50 3,00 3,00 közép szint emeltszint A évi május - júniusi érettségi eredmények. Az iskolai átlag: 4,35 55

58 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények I május-június érettségi eredmény a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag magyar nyelv és irodalom , , , , ,32 történelem , , , , ,06 angol nyelv , , , , ,51 német nyelv , , , , ,42 francia nyelv 1 1 5, , ,00 matematika , , , , ,82 fizika , , , ,25 kémia 5 5 5, , , ,73 biológia , , , , ,33 földrajz , , , , ,11 informatika , , , , ,11 testnevelés 1 1 5, , , ,00 rajz és vizuális kultúra 2 2 5, ,00 emberismeret és etika 1 1 4, , ,50 összesen , , , , ,20 Hat évfolyamos: 4,40 Négy évfolyamos: 4,12 Iskolai átlag: 4,20 56

59 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények II május-június rendes érettségi vizsga a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag magyar nyelv és irodalom , , , , ,32 történelem , , , , ,06 angol nyelv , , , , ,44 német nyelv , , , , ,44 francia nyelv 1 1 5, , ,00 matematika , , , , ,82 fizika , , , ,27 kémia 2 2 5, , , ,63 biológia , , , , ,33 földrajz 1 1 3, , , , ,27 informatika , , , ,78 testnevelés 1 1 5, , , ,00 emberismeret és etika 1 1 4, , , , , , , ,15 beszámítós érettségi a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag angol nyelv 8 8 5, , , , ,87 német nyelv , , , , ,41 fizika 1 1 4, ,00 kémia 3 3 5, ,00 földrajz , , , , ,69 informatika 2 2 5, , , , ,64 rajz és vizuális kultúra 2 2 5, , , , , , ,63 57

60 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények III május-június érettségi eredmény - szintenként a b c d iskola db átlag db átlag db átlag db átlag db átlag közép , , , , ,31 magyar nyelv és irodalom emelt 3 3 5, , ,75 történelem közép , , , , ,96 emelt 3 3 5, , , , ,75 közép , , , , ,36 angol nyelv beszámítós K 7 7 5, , , , ,85 emelt 5 5 5, , , ,64 beszámítós E 1 1 5, , ,00 közép , , ,44 német nyelv beszámítós K , , , , ,50 emelt , , , , ,43 beszámítós E , , ,67 francia nyelv matematika közép 1 1 5, ,00 emelt 1 1 5, ,00 közép , , , , ,70 emelt , , , , ,79 közép , , , ,30 fizika beszámítós K 1 1 4, ,00 emelt , , ,20 beszámítós K 2 2 5, ,00 kémia emelt 2 2 5, , , ,63 beszámítós E 1 1 5, ,00 biológia közép 1 1 5, , , , ,23 emelt , , , , ,47 közép 1 1 3, , , , ,27 földrajz beszámítós K , , , , ,67 beszámítós E 1 1 5, ,00 közép , , , ,93 informatika beszámítós K 2 2 5, , , , ,62 emelt , , , ,50 beszámítós E 1 1 5, ,00 testnevelés közép 1 1 5, , , ,00 rajz és vizuális kultúra beszámítós K 2 2 5, ,00 emberismeret és etika közép 1 1 4, , , , , , , ,20 58

61 4. számú melléklet Tatabányai Árpád Gimnázium Érettségi eredmények IV május-június beszámítós érettségi a b c d összesen előrehozott érettségi db átlag angol nyelv német nyelv közép informatika közép ,50 emelt összesen ,55 közép angol nyelv közép 5 5 5,00 emelt német nyelv közép 4 4 5,00 fizika közép 1 1 kémia földrajz informatika közép közép közép emelt emelt emelt Az egyéb vizsgák száma: 1 19 (14 fő) 1 1 rajz és vizuális kultúra közép

62 4. számú melléklet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,67 4,79 4,67 4,50 4,31 4,44 4,48 4,20 4,27 4,20 4,23 4,47 4,25 4,00 3,96 4,08 3,70 3,67 3,50 3,50 3,00 közép szint emeltszint A évi május - júniusi érettségi eredmények. Az iskolai átlag: 4,20 60

63 4. számú melléklet 50,00 45,00 44,70 47,03 45,90 47,58 48,17 48,69 40,00 39,44 40,39 37,00 35,60 35,00 33,83 32,40 31,47 32,48 34,88 33,63 30,00 27,00 27,87 25,00 20,00 jelentkezett (312 fő) felvett (93 fő) általános (42 fő) emelt matematika (16 fő) emelt német (17 fő) emelt angol (18 fő) hozott pont (maximum 50) magyar írásbeli (maximum 50) matematika írásbeli (maximum 50) A négy évfolyamos gimnázium évi felvételi eredménye (A könnyebb összehasonlíthatóságért az eredményeket 50-re normáltuk.) 61

64 4. számú melléklet 55,00 50,00 45,00 47,74 49,44 hozott pont (maximum 50) 40,00 35,00 36,00 magyar írásbeli (maximum 50) 30,00 25,00 31,04 27,09 matematika írásbeli (maximum 50) 20,00 22,22 jelentkezett (83 fő) felvett (34 fő) A hat évfolyamos gimnázium évi felvételi eredménye (A könnyebb összehasonlíthatóságért az eredményeket 50-re normáltuk.) 62

65 5. számú melléklet A évi kompetenciamérés eredménye Matematika 8. évfolyam Szövegértés 63

Tatabányai Árpád Gimnázium. munkaterve. a 2013/14-es tanévre. (kivonat)

Tatabányai Árpád Gimnázium. munkaterve. a 2013/14-es tanévre. (kivonat) A Tatabányai Árpád Gimnázium munkaterve a 2013/14-es tanévre (kivonat) Ezt a munkatervet a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete a Szülői Munkaközösség, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat egyetértésével

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2015/16. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2015/16. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2015/16. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2015/16. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2016. június 29-én elfogadta.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2012/13. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2012/13. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2012/13. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2012/13. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2013. július 2-án elfogadta.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben