Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u Minőségirányítási Program Előzmények Az évi LI Törvény a Közoktatásról 40. (10,11) paragrafusa rendelkezik arról, hogy az intézményeknek el kell készíteniük minőségirányítási programjukat. A 85. rendelkezése szerint összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programjával. Az intézmény minőségfejlesztési múltja a következő: márciusától az Expanzio Humán Tanácsadó Kft. segítségével megkezdtük a Comenius I. Intézményi modell kiépítését. Munkánkat tanácsadó és felkészítést segítő intézmény irányításával végeztük. Célunk volt a partnerközpontú működés kiépítése. Feladatainkat szakaszokra bontva végeztük, melyek végén munkajelentésekben dokumentáltuk az elért eredményeket. A rendszer kiépítése folyamán az Oktatási Minisztérium felkérésére Kiss Ágnes és László Ilona helyszíni szemlét tartott. A tapasztalatokról jegyzőkönyv készült. A munkajelentéseket az Oktatási Minisztérium fogadta el. A modell kiépítése október 31.-vel fejeződött be. A modell fenntarthatóságának kritériumait az intézmény teljesítette. Ezt támasztja alá az intézmény záró dokumentációjáról végzett értékelés, melyet az OKÉV független szakértője végzett. Az elvégzett munkáról készült dokumentumok a munkajelentésekben és az elkészült anyagok dossziéban találhatók intézményünkben. Az intézmény bemutatása A központi épület óvoda céljára épült a lakótelep közepén ben. Korszerűnek mondható emeletes épület, 6 csoport üzemeltetésére alkalmas tágas, világos foglalkoztatókkal. A foglalkoztatók felszereltsége a gyermekek számára sokoldalú fejlesztést, sokféle játéklehetőséget biztosít. 1

2 A kiszolgáló helyiségek, öltözők, mosdók, logopédiai, orvosi szoba, könyvtár szintén világosak, napsütötte fekvésűek, a zöld növények kedvenc helyei, melyek otthonossá, kellemessé teszik az épület egészét. A szomszédos bölcsőde egyik üres foglalkoztatójából tornaszobát tudtunk kialakítani, mely lehetőséget ad arra, hogy a mozgásszegény lakótelepi életmódot megpróbáljuk kompenzálni óvodásaink életében. Itt a testnevelés foglalkozásokon túlmenően a fejlesztő pedagógus is helyett kapott. Délutánonként népi táncra, zenés óvodástornára, karate tanfolyamra is van lehetőség térítés ellenében, ide a másik két épületből is jönnek gyerekek. 1.sz. tagintézményünk a Hermina u-i épület kertes lakókörnyezetben óvoda céljára épült 1975-ben. A 4 csoportszoba világos, délután napsütéses. Az épületben kevés kiszolgálóhelyiség áll rendelkezésre, így az orvosi ellátás, a logopédia, fejlesztő pedagógia, hittan és a könyvtár a nevelői szobában van. 2.sz. intézményegységünk a Hársfa u-i épület kertes házas lakókörnyezetben, családi ház jellegű épületben helyezkedik el. Az épület ben épült, bár eredetileg is óvoda volt, a mai igényeknek azonban kevésbé felel meg. A gyermeköltöző közvetlenül az udvarról nyílik. A két csoportszoba különböző méretű, az egyik terem elég kicsi. A mosdó az öltözőből történt leválasztás során lett kialakítva. A konyha is nagyon szűkös és korszerűtlen. A dolgozóknak az átöltözésre, ruhájuk elhelyezésére nincs külön helyiség, a gyermeköltözőben lévő szekrény szolgálja ezt a célt. A fejlesztő eszközöket, sportszereket a csoportszobákban lehet csak elhelyezni. Az épület másik része szolgálati lakás, melynek udvarrésze az óvodától nem keríthető le. Mindhárom épület rendelkezik játszóudvarral, ahol a gyermekcsoportoknak külön udvarrésze van. Sajnos az elmúlt évben az óvodai játszóeszközök állapot és biztonságtechnikai vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az udvaron lévő játékeszközök, mászókák a MSZ EN 1176 és 1177 szabvány szerint balesetveszélyesek, nagy részüket le kellett bontani. Az Önkormányzat anyagi erőfeszítésének ellenére pótlásukra csak kisebb lépésekben, folyamatosan lesz mód. 2

3 1. Az intézmény minőségpolitikája Az intézmény minőségirányítási programjának célja Óvodánk célja, hogy minden belső és külső tevékenységében minél teljesebb körben kielégítsük a közvetlen és közvetett partnereink igényeit, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Az intézmény minőségpolitikája Arra törekszünk, hogy a környék óvodái között előkelő helyet vívjunk ki magunknak, hírnevünket öregbítsük. Hisszük, hogy a jövőképet meghatározó értékeink, hiteink lehetővé teszik intézményünk sajátos arculatának kialakítását. Az intézményvezetés elkötelezett annak érdekében, hogy működésünk törvényszerű és hatékony legyen, erősödjön a tervezés szerepe. A vezető elhivatott a i célok megvalósításának irányában, ezért a nevelőtestület tagjainak olyan alkotói légkört, tárgyi feltételeket biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a közösség eredményei személy szerint is a kollégák sikerei legyenek, és az egyénileg kiugró eredmények a közösség erősítésének számítsanak. A munkatársi kör elkötelezettsége a biztosítéka annak, hogy intézményünk magas színvonalon működjön a korábban meghatározott partnereink igényeinek és elégedettségének figyelembe vételével Minőségpolitikai célokhoz kapcsolódó intézményi feladatok és ezek sikerkritériumai Szervezeti célok: 1. Szakszerű, törvényszerű, hatékony működés. Feladat: Megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak alkalmazása ( kinevezések). Törvényi változások folyamatos nyomon követése. PDCA logika alkalmazása. 3

4 2. Törvényi, szakmai, társadalmi változások követése. Feladat: Folyamatos továbbképzés biztosítása. Az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok megismerésének biztosítása. 3. Stabilitás és újítás képességének erősítése. Feladat: Szervezeti kultúra fejlesztése. Speciális továbbképzéseken való részvétel. 4. Igény és elégedettségmérés standardizálása. Feladat: Comenius I. modell eljárásrendjei alapján történő működés. 5. Konszenzuson alapuló ösztönzési rendszer bevezetése. Feladat: Értékelési szempontsor elkészítése, az alkalmazottakkal történő elfogadtatása. 6. Hatékony információs rendszer kiépítése. Feladat: Hatáskörök meghatározása. Folyamatszabályozás. 7. Egymástól való tanulás rendszerének kiépítése. Feladat: Szakmai napok keretén belül egy-egy csoport számoljon be a munkájáról. Egymástól való tanulás, házi bemutatók szervezése. Pedagógiai napokon tapasztaltak továbbítása a testület felé. Szervezeti sikerkritériumok Magasan képzett munkatársak. A törvény és a fenntartó által előírt feladatok maximálisan teljesülnek. Jól működő továbbképzési rendszer. A partnerközpontú működés. Intézményi ösztönzőrendszer eljárásrendje. Intézményi információs rendszer eljárásrendje. 4

5 Pedagógiai célok: 1. Minden óvodás örömmel, jókedvűen töltse idejét az óvodában. Feladat: Az HOP-ban megfogalmazott Óvodai Nevelés alapelveinek következetes betartása 2. A éves gyermekek harmonikusan fejlődjenek intézményünkben. A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével történő sokoldalú személyiségfejlesztés, a családdal együttműködve. 3. Sikerorientált, szívesen és színesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, sokféle mozgástapasztalattal rendelkező, problémájukat megoldó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, iskolai életre kész gyermekek nevelése. Feladat a 2-3 célokhoz: Megegyeznek a HOP-ban megfogalmazott feladatainkkal, melyeket az óvodai nevelés feladatai, az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai c.fejezet tartalmazza. 4. A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának elősegítése Feladat: A HOP-ban megfogalmazottak kiegészítése. Az Alapító Okiratban megjelölt sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésére ütemterv készítése a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének országos alapprogramja alapján. Pedagógiai sikerkritériumok Fejlődő i kultúra, melyben az alkalmazotti közösség nyitott és képes az új módszerek befogadására. A gyermeki elégedettség 80 % fölé emelkedik. Minden gyerek önmagához képest, saját ütemében fejlődjön. Minden gyerek képességének megfelelő iskolatípusban kezdi el tanulmányait. Intézményi működéshez kapcsolódó célok 1. Az intézményi működés minden területét átfogó ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása. Feladatok: Kompetenciák leosztása. 5

6 Szempontok meghatározása, eljárásrendek készítése, SZMSZ-ben, munkatervben, HOP-ban megfogalmazottak alapján. 2. HACCP rendszer működtetése. Feladat: Továbbképzéseken való részvétel. Folyamatos dokumentálás. Működéssel kapcsolatos sikerkritériumok Mindenki által elfogadott és hozzáférhető ellenőrzési- értékelési szempontsor és eljárásrend HACCP feltételei szerint működő intézmény 2. Az intézmény minőségfejlesztési rendszere A minőségfejlesztési rendszer kiépítésével, bevezetésével az a célunk, hogy kialakítsuk az intézmény tudatos, tervszerű működésének feltételeit, biztosítsuk a fenntartását és folyamatos fejlesztését A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Az óvodavezető feladatai és felelőssége Cél: az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a négy évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. A fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található kötelességei Közoktatásról szóló törvény 54. Intézmény munkarendje Közoktatásról szóló törvény 40. Pedagógiai program Közoktatásról szóló törvény

7 Nevelőtestület Közoktatásról szóló törvény Szakmai munkaközösségek Közoktatásról szóló törvény 58. Nevelési év rendje Közoktatásról szóló törvény 52. Minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése Közalkalmazottak jogállása Közoktatásról szóló törvény évi LI. 40. (10), (11), (12) ; 54. (1); 85. (7); 102. (2) d, f, (11) e, (12); 103. (1), (3), (4), ; 129. (4), (6); KJT. ; Munka Törvénykönyve A fejezet tartalmára vonatkozó belső szabályozások Tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található Az intézmény meghatározása Alapító Okirat Alapító Okirat Az intézmény működése SZMSZ SZMSZ 2. oldal Pedagógiai program HOP HOP A munkáltató és a közalkalmazottak kapcsolatának szabályozása Az intézmény működési rendje, a gyermekek, szülők és pedagógusok jogai és kötelességei Közalkalmazotti Szabályzat Házirend Közalkalmazotti Szabályzat 2. oldal SZMSZ melléklete Jogszerű működés biztosítása Cél: Jogi szabályozók hozzáférhetőségének, megismerésének biztosítása. Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. 7

8 Folyamata: Az intézményben az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként a vezető tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt eljuttatja a tagintézményekbe. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja a Közalkalmazotti Tanács részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak megismerését. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt az általános vezető helyettes hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint az általános vezető helyettes rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. Másrészt az intézmény vezetője az érdekképviseleti fórumok Közalkalmazotti Tanács számára a véleményezési, és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Helyi Óvodai Programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és a felülvizsgálat módját. A felelősségi mátrix tartalmazza az intézmény folyamatait és annak felelőseit. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény működésének értékelését és a javító és fejlesztő tevékenységek eredményeit. Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebből adódó feladatokat. 8

9 A vezetés összetétele és kompetenciája Általános helyettes Helyettes Helyettes MIP-vezető Közalk. Tanács Vez. MK. vezető MK. vezető A vezetés feladatait a Közoktatási Törvény határozza meg. A Közoktatási Törvény alapján munkaköri leírásokban és megbízásokban rögzítettek az egyes vezetők konkrét feladatai. Felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely feladatnak ki a felelőse Az óvodavezető minőségirányítási feladatai A vezetés az elkötelezettségét formálisan is kimutatta. A minőségirányítási program elősegíti a partnerközpontú működés javítását, a i kultúra fejlesztését, a dolgozók önismeretét. Az intézményvezető megteremti a folyamatos fejlesztés biztosításához szükséges személyi és i feltételeket, és gondoskodik a minőségirányítási rendszer folyamatos átvizsgálásáról. Aktív szerepet vállal a belső továbbképzésekben, önfejlesztésre készteti az alkalmazotti kör tagjait. Hatékony ösztönző rendszert alakít ki, hogy munkatársait motiválja. Feladata továbbá a hosszú távú perspektíva megőrzése a rövid távú nyomás gyakorlásakor is. Új, korszerű i struktúra kialakítása ( mátrix szerkezet), hatáskörök és kompetenciák kijelölésével. A vezető jelöli ki a minőségirányítási program vezetőjét, és a csoport tagjait. Ösztönzésüket a törvényben meghatározottak szerint végzi. Lehetőséget biztosít az intézményi feladatok 9

10 zavartalan ellátása mellett a minőségirányítási team tagjainak a nyugodt munkavégzésre. Koordinálja és felügyeli a minőségirányítási csoport munkáját A minőségfejlesztési program vezetőjének feladatai A minőségirányítási program vezetője az óvodavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A vezető által készített megbízásban előírtaknak megfelelően végzi a MIP elkészítésének és működtetésének feladatát. Munkáját a MIP kiépítésével foglalkozó négy fő segíti A minőségfejlesztési team feladatai Munkájukat a MIP vezető irányításával végzik. Feladatukat a vezető által készített megbízásuk tartalmazza. Munkájukat munkaterv alapján a PDCA-logikának megfelelően működtetik. Feladatuk: A Comenius I.-ben megfogalmazott eljárásrendek működtetése. Az intézményi MIP kidolgozása az Önkormányzati MIP figyelembe vételével. Meglévő kulcsfolyamatok szabályozása. Az alkalmazotti kör bevonása a minőségfejlesztési munkába Felelősségi mátrix A: Intézményvezető B: Általános vezető helyettes C: Helyettesek D: MIP vezető E: Gyermekvédelmi felelős F: Munkavédelmi felelős G: Közalkalmzotti Tanács vezetője 10

11 Folyamat A B C D E F G Partneri igények mérése, értékelése Óvodai felvétel Beiskolázás Éves munkaterv készítése Beszerzések Továbbképzések Dolgozók kiválasztása, betanítása Irányított önértékelés Stratégiai tervezés i ellenőrzés Gazdasági és pénzügyi folyamatok Csoportok tervezése Éves értékelés Gyermekvédelmi feladatok Munkavédelmi feladatok Panaszkezelés A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének folyamata. Célja: olyan kiválasztási és betanulási folyamat kialakítása és működtetése, amely biztosítja azt, hogy az üres álláshelyet betölthessük, és az új munkatársak az intézményi hagyományok és az elfogadott értékek feltételeit megismerjék, és a gyakorlatban alkalmazzák. Intézményünk nevelőtestületi bázisa szakmailag jól felkészült, sokoldalúan képzett. Munkájukat nagy önállósággal végzik. A vezetés feladata, hogy a pedagógusok erejét, képességét, tehetségét és érdeklődését támogassa, fejlessze. Megadjon minden segítséget szakmai előrehaladásukhoz, elismerje az egy- egy területen megnyilvánuló egyéni tehetséget. Az esetlegesen megürülő munkahelyek betöltésének szempontjait és folyamatát a dolgozók kiválasztásának, betanításának eljárásrendje szabályozza. 11

12 Folyamata: Álláshely megmeghirdetése Hirdetés Képesítési követelmény Jelentkezések értékelése Kiválasztási folyamat Szakmai önéletrajz Megfelelő személy behívása Személyes beszélgetés Intézményi hagyományok, értékek megismertetése Igen Nem Elbírálás A jelentkező értesítése Betanító személy kiválasztása Próbaidőre alkalmazás Munkaköri leírás, munkaszerződés Betanulás Megbeszélés Igen Megbízás Nem Szerződés bontás Továbbképzések A fejlesztés fontos eszköze a továbbképzéseken való részvétel. A pedagógus továbbképzéseken való részvétel lehetőségét az állam garantálja. Intézményünk megfogalmazta azokat a továbbképzések kiválasztásával kapcsolatos alapelveket, amelyek elősegítik a pedagógiai és i célok elérését, ezeket a továbbképzéseket priorizáljuk. A továbbképzések tervezésének folyamata eljárásrendben rögzített. 12

13 Pedagógus továbbképzés elvei: A továbbképzés lehetőségének biztosítása a Közoktatási törvényben meghatározott elvek alapján. Elsőbbség biztosítása annak, aki a hetedik év végéhez közeledik. Továbbképzés lehetőségének biztosítása az 50. életévét betöltötteknek is. Gyermekgondozási segélyről visszajövők továbbképzése. Élethosszig tartó tanulás. Szervezeti célok és egyéni érdeklődés figyelembe vétele Öt évre szóló továbbképzési terv készítése, annak éves lebontása. Továbbképzési terv készítésének folyamata Feladat Határidő Továbbképzési jegyzék összegyűjtése Minden év január 31. höz írásban a felvételi kérelem Február- március hó benyújtása Éves továbbképzési terv elkészítése Március 15. i válasz a kérelemre Március 30. Számla, tanúsítvány, egyéb okirat leadása Folyamatos Az elvégzett tanfolyam óraszámainak Folyamatos adminisztrálása Szakvizsga továbbképzés esetén fizetési A törvényben megfogalmazottak szerint osztályba sorolás módosítás Kötelező 120 órás továbbképzés esetén A törvényben megfogalmazottak szerint átsorolásnál a várakozási idő csökkentése Jutalmazás Ösztönző rendszer Olyan motivációs rendszer kialakítása a célunk, amely elősegíti a meglévő humán erőforrás megtartását és fejlesztését. Az ösztönző rendszer folyamatszabályozásának hiánya az 13

14 irányított önértékelés gyengeségei között szerepel. Kidolgozásának határideje augusztus. Felelőse a vezető óvónő A tervezés A tervezés célja a tervezett dokumentumok tartalmának és koherenciájának biztosítása. Az intézményi tervezés három szinten valósul meg: stratégiai tervezés, éves tervezés, és a megvalósulás napi szintje. Mindhárom szinten a PDCA logika szerint tervezünk. A tervezés területei a pedagógiai, gazdasági és működési feladatok köré csoportosulnak. A tervek egymásra épülése Belső adottságok STRATÉGIAI TERVEK Külső követelmények Fejlesztési/intézkedési tervek ÉVES MUNKATERV Csoportok munkatervei Megbízottak munkatervei Pedagógiai munkatervek Intézményi tervezés Terv. szint Stratégiai tervezés Tervezési terület Működési Dokumentum Kiket érint Ki fogadja el Ellenőrzésért felelős i Partnerek Képviselőtestület, Fenntartó program Fenntartó, Minőségi kör Nevelőtestület, Oktatási Bizottság Működési SZMSZ Partnerek Nevelőtestület, Fenntartó helyettesek Felülvizsgálat gyakorisága 4 évente A törvényi változásoknak megfelelően 14

15 Pedagógiai HOP Partnerek Nevelőtestület, Fenntartó Pedagógiai Működési Működési Működési Működési Pedagógiai Működési Továbbképzé si terv MIP (intézményi minőségpoli tika) Eszközrend szer Munkarend tervezése Éves terv Nevelő testület Partnerek Nevelőtestület Alkalmazotti kör, Fenntartó Munkaközös ség vezető Általános helyettes Minőségi kör vezetője Partnerek Fenntartó óvónő Alkalmazotti óvónő Helyettesek kör Fenntartó Nevelőtestület Fenntartó pedagógusok Fenntartó óvónő A törvényi változásoknak megfelelően és a HOP-ban elfogadott időpontban, és a törvényi előírásoknak megfelelően 4 évente Pedagógiai Működési Ellenőrzési terv Alkalmazottak Nevelőtestület Fenntartó Fenntartó óvónő Éves tervezés Működési Gazdasági Működési Pedagógiai Működési MIP (folyamatok, elvárások) Költségvetés Alkalmazotti kör Gyerekek Óvodai felvétel Partnerek Alkalmazotti kör Minőségi kör vezetője helyettesek Szülők Működési Beiskolázás óvónő Szülők, Pedagógusok Nev.Tan., Szakért.Biz. Működési Működési Működési Munkaerő Kiválasztás Panaszkezelés Biztonságos intézmény óvónő, helyettes Fenntartó óvónő MIP eljárásrendje alapján Negyedévente óvónő Fenntartó Folyamatos óvónő Fenntartó óvónő Általános helyettes Az irányított önértékelés időpontjában óvónő óvónő Vezetés Folyamatos Partnerek Szakhatóságok Megbízottak 15

16 Megvalósulás napi szintje Működési Működési Gazdasági Pedagógiai Működési Gyermekvédelem Gyermekvédelmi felelős, Gyerekek, Pedagógusok óvónő óvónő Beszerzések Partnerek óvónő Helyettesek Folyamatos Szabadságolási terv Alkalmazotti kör óvónő Alkalmazotti kör Helyettesek Pedagógiai Nevelési, Csoportos helyettesek fejlesztési óvónők, helyettesek tervek Gyerekek Pedagógiai Programok Partnerek óvónő Gazdasági helyettes Működési Munkarend Alkalmazotti óvónő kör helyettes Működési Aktuális Partnerek Alkalmazotti kör események óvónő Folyamatos Alkalmanként Folyamatos Alkalmanként A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. Jogi szabályozáso k HOP 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A HOP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele Azonosított területek, folyamatok i kör listája 3. Munkacsoport létrehozása a szabályozandó területekre Megalakult munkacsop. Munkacsoportok 4. A területek szétosztása a csoport tagok között A területekhez rendelt tagok Tagok listája 5. Tantestület tájékoztatása a csop. megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének időpontjáról Jegyzőkönyv 16 HOP Jogi szabályozások HOP Módosító javaslatok Módosító javaslatok, 6. A tagok elemző munkája 7. A tagok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8. Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések

17 HOP Módosítások Igen 9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Kiegészített HOP. Kiegészített HOP. Törvényi szabályozások Kiegészített HOP 10. A módosított HOP elfogadtatása és megismertetése a Szülői Szervezettel 11. A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Jegyzőkönyv Elfogadott HOP Nem Felterjesztés az önkormányzathoz A folyamat leírása 1. A HOP felülvizsgálata a törvény szerint vagy 4 évenként történik. Első lépésként az óvoda vezetése áttanulmányozza a K.T. - t és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A kibővített óvodavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HOP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a nevelőtestülettel. 3. Augusztus végén megalakul a munkacsoport a nevelőtestületből. 4. Szeptember elején a munkacsoport tagok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 5. Szeptember végén az óvodavezető nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoport megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 6. A munkacsoport október végéig elvégzi a kijelölt területek elemzését. 7. November közepéig a csoport együttesen megbeszéli módosító javaslataikat. 17

18 8. November közepén nevelőtestületi értekezleten a munkacsoport ismerteti elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. 9. Amennyiben a nevelőtestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoport elvégzi azt egy héten belül. 10. Az így kiegészített pedagógiai programot a Szülői Szervezettel megismertetjük. 11. Az óvodavezetés a módosított HOP - t felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra. Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált 1. óvónő Nevelőtestület 2. óvónő Kibővített óvoda vez. Nevelőtestület 3. MIP vezető Nevelőtestület Nevelőtestület 4. Munkaközösség vezető Munkacsoport Nevelőtestület 5. óvónő Nevelőtestület Nevelőtestület 6. Munkaközösség vezető Munkacsoport tagjai óvónő 7. Munkaközösség vezető Munkacsoport tagjai óvónő 8. Munkaközösség vezető Nevelőtestület Nevelőtestület 9. Munkaközösség vezető Nevelőtestület Nevelőtestület 10. óvónő Szülői Szervezet Szülői Szervezet 11. óvónő Önkormányzat Nevelőtestület A stratégiai tervezés folyamata és eljárásrendje szolgál mintául a következő tervezések megvalósításánál: Az eljárásrendek és folyamatábrák az intézményi tervezés táblázatban jelölt felülvizsgálati időpontokra készülnek el A vezetési ellenőrzés, értékelés folyamata A folyamatok javításához, fejlesztéséhez az intézményi célok magas szintű megvalósítása szükséges. Ennek érdekében a vezető ellenőrzése során információkat gyűjt az egyes munkacsoportok, egyének munkájáról, eredményeiről. Értékelése során derül ki, hogy az intézményi céloknak mennyire felel meg a tényleges működés Az ellenőrzés, értékelés alapelvei, rendszere Alapelvei Humánus Objektív tényeken alapul Fejlesztéselvű 18

19 Területei: Fajtái: Pedagógiai Tanügyigazgatási Munkaügyi Gazdálkodási Egyéb Havonta ismétlődő, visszatérő Időszakos Írásbeli dokumentáció Tervszerű, előre megbeszélt idő és cél szerinti Beszámoltatások Az alkalmazottak értékelése i értékelés ( minden dolgozóra vonatkozik) helyettesek értékelése Munkaközösség vezetői értékelés Pedagógusi értékelés Pedagógusok munkája Technikaiak munkája Munkaközösségi tagok munkája Önértékelés önellenőrzés Az éves ellenőrzési tervben rögzítettek az ellenőrzés területeihez kapcsolódó ellenőrzési célok, feladatok, az ellenőrzés módszerei és az ellenőrzést végző személy. Megtalálható az intézményi munkaterv mellékleteként Folyamata Éves munkaterv Az érintett tájékoztatása Szempontsor Az ellenőrzés végrehajtása Tapasztalatok írásbeli rögzítése 19 Visszatérő ellenőrzés Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése

20 Megállapodás a fejlesztésről Nem Döntés a megfelelésről Igen Annak rögzítése, hogy az érintett tudomásul vette Elismerés A vezetői ellenőrzés eljárásrendje Lépés Érintettek Felelős Módszer Dokumentum Gyakoriság Helyzetelemzés Fenntartó Fenntartó Elemzés Jegyzőkönyv az előző évi óvónő értékelés alapján óvónő Az ellenőrizendő területek kijelölése Ellenőrzési célok megfogalmazása Az ellenőrzés módszereinek kiválasztása A módszerek hozzárendelése az ellenőrzési feladatokhoz Időpontok meghatározása Az ellenőrzést végző személyek kijelölése Mérőeszközök kiválasztása A célok, feladatok, módszerek, ellenőrzést végző személyek, időpontok összehangolása Az ellenőrzési terv elkészítése, munkatervbe való beillesztése Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör óvónő Priorizálás Éves terv tervezete óvónő Célképzés Éves terv tervezete óvónő Kiválasztás Éves terv tervezete óvónő Hozzárendelés Éves tervezete terv Alkalmazotti óvónő Kiválasztás, Dokumentum kör egyezetetés elemzés Vezetés óvónő Kijelölés Éves terv tervezete Alkalmazotti kör Vezetés Óvodatitkár óvónő Dokumentum elemzés óvónő Egymáshoz rendelés óvónő Elektronikus rögzítés HOP,MIP, Közokt. Önell. Kézikönyv Éves terv tervezet Éves terv Alkalmanként 20

21 Sokszorosítás, érintettekhez való eljuttatás Egyéni tanulmányozás Testületi megbeszélés Legitimálás Ellenőrzési terv végrehajtása Az ellenőrzési terv tapasztalatainak összegyűjtése Éves értékelés elkészítése Testületi értekezlet Éves értékelés legitimálása Az éves értékelés eljuttatása a fenntartóhoz Nevelő testület Nevelő testület Nevelő testület Nevelő testület Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör Óvodatitkárok Fénymásolás, postázás Egyéni felelősség Önálló munka, dokumentum elemzés Éves terv (Éves terv) egyéni feljegyzés óvónő Megbeszélés Jegyzőkönyv óvónő Legitimálás Jegyzőkönyv Az ellenőrzési tervben megjelölt személyek Az ellenőrzést végző személyek Végrehajtás Feljegyzések Éves tervben megjelölt időpontokban Dokumentum elemzés Éves értékelés az ellenőrzést végző személyektől Intézményi éves értékelés Jegyzőkönyv Alkalmazotti óvónő Elemzés, kör értékelés Nevelő óvónő Tájékoztatás, testület megbeszélés Nevelő óvónő Legitimálás Jegyzőkönyv testület Fenntartó óvónő Iktató könyv A Helyi Óvodai Nevelési Program beválásának vizsgálata A program beválását vizsgáljuk: A gyermek szempontjából A nevelőtestület szempontjából A szülők szempontjából Gazdaságossági szempontból (befektetett energia + munka + ráfordított idő) Vizsgálók köre: az óvoda vezetője és munkacsoport a program készítőiből. Vizsgálati módszerek: humanisztikus (közvetlen tapasztalatszerzés; megfigyelés, tapasztalat, strukturált interjú) mérési módszer: Porkolábné-féle mérési lapok Vizsgálat időpontja 1999-ben belépő 3 éves korosztály, majd folyamatosan a belépő 3 évesek ben folyamatvizsgálat az előző évben belépett korosztálynál től kimeneti vizsgálat az 1999-ben belépettekkel, a beválás vizsgálatával összevetve a programot, a szükséges módosításokat elvégezzük. 21

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben