Minőségirányítási Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u Minőségirányítási Program Előzmények Az évi LI Törvény a Közoktatásról 40. (10,11) paragrafusa rendelkezik arról, hogy az intézményeknek el kell készíteniük minőségirányítási programjukat. A 85. rendelkezése szerint összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programjával. Az intézmény minőségfejlesztési múltja a következő: márciusától az Expanzio Humán Tanácsadó Kft. segítségével megkezdtük a Comenius I. Intézményi modell kiépítését. Munkánkat tanácsadó és felkészítést segítő intézmény irányításával végeztük. Célunk volt a partnerközpontú működés kiépítése. Feladatainkat szakaszokra bontva végeztük, melyek végén munkajelentésekben dokumentáltuk az elért eredményeket. A rendszer kiépítése folyamán az Oktatási Minisztérium felkérésére Kiss Ágnes és László Ilona helyszíni szemlét tartott. A tapasztalatokról jegyzőkönyv készült. A munkajelentéseket az Oktatási Minisztérium fogadta el. A modell kiépítése október 31.-vel fejeződött be. A modell fenntarthatóságának kritériumait az intézmény teljesítette. Ezt támasztja alá az intézmény záró dokumentációjáról végzett értékelés, melyet az OKÉV független szakértője végzett. Az elvégzett munkáról készült dokumentumok a munkajelentésekben és az elkészült anyagok dossziéban találhatók intézményünkben. Az intézmény bemutatása A központi épület óvoda céljára épült a lakótelep közepén ben. Korszerűnek mondható emeletes épület, 6 csoport üzemeltetésére alkalmas tágas, világos foglalkoztatókkal. A foglalkoztatók felszereltsége a gyermekek számára sokoldalú fejlesztést, sokféle játéklehetőséget biztosít. 1

2 A kiszolgáló helyiségek, öltözők, mosdók, logopédiai, orvosi szoba, könyvtár szintén világosak, napsütötte fekvésűek, a zöld növények kedvenc helyei, melyek otthonossá, kellemessé teszik az épület egészét. A szomszédos bölcsőde egyik üres foglalkoztatójából tornaszobát tudtunk kialakítani, mely lehetőséget ad arra, hogy a mozgásszegény lakótelepi életmódot megpróbáljuk kompenzálni óvodásaink életében. Itt a testnevelés foglalkozásokon túlmenően a fejlesztő pedagógus is helyett kapott. Délutánonként népi táncra, zenés óvodástornára, karate tanfolyamra is van lehetőség térítés ellenében, ide a másik két épületből is jönnek gyerekek. 1.sz. tagintézményünk a Hermina u-i épület kertes lakókörnyezetben óvoda céljára épült 1975-ben. A 4 csoportszoba világos, délután napsütéses. Az épületben kevés kiszolgálóhelyiség áll rendelkezésre, így az orvosi ellátás, a logopédia, fejlesztő pedagógia, hittan és a könyvtár a nevelői szobában van. 2.sz. intézményegységünk a Hársfa u-i épület kertes házas lakókörnyezetben, családi ház jellegű épületben helyezkedik el. Az épület ben épült, bár eredetileg is óvoda volt, a mai igényeknek azonban kevésbé felel meg. A gyermeköltöző közvetlenül az udvarról nyílik. A két csoportszoba különböző méretű, az egyik terem elég kicsi. A mosdó az öltözőből történt leválasztás során lett kialakítva. A konyha is nagyon szűkös és korszerűtlen. A dolgozóknak az átöltözésre, ruhájuk elhelyezésére nincs külön helyiség, a gyermeköltözőben lévő szekrény szolgálja ezt a célt. A fejlesztő eszközöket, sportszereket a csoportszobákban lehet csak elhelyezni. Az épület másik része szolgálati lakás, melynek udvarrésze az óvodától nem keríthető le. Mindhárom épület rendelkezik játszóudvarral, ahol a gyermekcsoportoknak külön udvarrésze van. Sajnos az elmúlt évben az óvodai játszóeszközök állapot és biztonságtechnikai vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az udvaron lévő játékeszközök, mászókák a MSZ EN 1176 és 1177 szabvány szerint balesetveszélyesek, nagy részüket le kellett bontani. Az Önkormányzat anyagi erőfeszítésének ellenére pótlásukra csak kisebb lépésekben, folyamatosan lesz mód. 2

3 1. Az intézmény minőségpolitikája Az intézmény minőségirányítási programjának célja Óvodánk célja, hogy minden belső és külső tevékenységében minél teljesebb körben kielégítsük a közvetlen és közvetett partnereink igényeit, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Az intézmény minőségpolitikája Arra törekszünk, hogy a környék óvodái között előkelő helyet vívjunk ki magunknak, hírnevünket öregbítsük. Hisszük, hogy a jövőképet meghatározó értékeink, hiteink lehetővé teszik intézményünk sajátos arculatának kialakítását. Az intézményvezetés elkötelezett annak érdekében, hogy működésünk törvényszerű és hatékony legyen, erősödjön a tervezés szerepe. A vezető elhivatott a i célok megvalósításának irányában, ezért a nevelőtestület tagjainak olyan alkotói légkört, tárgyi feltételeket biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a közösség eredményei személy szerint is a kollégák sikerei legyenek, és az egyénileg kiugró eredmények a közösség erősítésének számítsanak. A munkatársi kör elkötelezettsége a biztosítéka annak, hogy intézményünk magas színvonalon működjön a korábban meghatározott partnereink igényeinek és elégedettségének figyelembe vételével Minőségpolitikai célokhoz kapcsolódó intézményi feladatok és ezek sikerkritériumai Szervezeti célok: 1. Szakszerű, törvényszerű, hatékony működés. Feladat: Megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak alkalmazása ( kinevezések). Törvényi változások folyamatos nyomon követése. PDCA logika alkalmazása. 3

4 2. Törvényi, szakmai, társadalmi változások követése. Feladat: Folyamatos továbbképzés biztosítása. Az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok megismerésének biztosítása. 3. Stabilitás és újítás képességének erősítése. Feladat: Szervezeti kultúra fejlesztése. Speciális továbbképzéseken való részvétel. 4. Igény és elégedettségmérés standardizálása. Feladat: Comenius I. modell eljárásrendjei alapján történő működés. 5. Konszenzuson alapuló ösztönzési rendszer bevezetése. Feladat: Értékelési szempontsor elkészítése, az alkalmazottakkal történő elfogadtatása. 6. Hatékony információs rendszer kiépítése. Feladat: Hatáskörök meghatározása. Folyamatszabályozás. 7. Egymástól való tanulás rendszerének kiépítése. Feladat: Szakmai napok keretén belül egy-egy csoport számoljon be a munkájáról. Egymástól való tanulás, házi bemutatók szervezése. Pedagógiai napokon tapasztaltak továbbítása a testület felé. Szervezeti sikerkritériumok Magasan képzett munkatársak. A törvény és a fenntartó által előírt feladatok maximálisan teljesülnek. Jól működő továbbképzési rendszer. A partnerközpontú működés. Intézményi ösztönzőrendszer eljárásrendje. Intézményi információs rendszer eljárásrendje. 4

5 Pedagógiai célok: 1. Minden óvodás örömmel, jókedvűen töltse idejét az óvodában. Feladat: Az HOP-ban megfogalmazott Óvodai Nevelés alapelveinek következetes betartása 2. A éves gyermekek harmonikusan fejlődjenek intézményünkben. A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével történő sokoldalú személyiségfejlesztés, a családdal együttműködve. 3. Sikerorientált, szívesen és színesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, sokféle mozgástapasztalattal rendelkező, problémájukat megoldó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, iskolai életre kész gyermekek nevelése. Feladat a 2-3 célokhoz: Megegyeznek a HOP-ban megfogalmazott feladatainkkal, melyeket az óvodai nevelés feladatai, az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai c.fejezet tartalmazza. 4. A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának elősegítése Feladat: A HOP-ban megfogalmazottak kiegészítése. Az Alapító Okiratban megjelölt sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésére ütemterv készítése a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének országos alapprogramja alapján. Pedagógiai sikerkritériumok Fejlődő i kultúra, melyben az alkalmazotti közösség nyitott és képes az új módszerek befogadására. A gyermeki elégedettség 80 % fölé emelkedik. Minden gyerek önmagához képest, saját ütemében fejlődjön. Minden gyerek képességének megfelelő iskolatípusban kezdi el tanulmányait. Intézményi működéshez kapcsolódó célok 1. Az intézményi működés minden területét átfogó ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása. Feladatok: Kompetenciák leosztása. 5

6 Szempontok meghatározása, eljárásrendek készítése, SZMSZ-ben, munkatervben, HOP-ban megfogalmazottak alapján. 2. HACCP rendszer működtetése. Feladat: Továbbképzéseken való részvétel. Folyamatos dokumentálás. Működéssel kapcsolatos sikerkritériumok Mindenki által elfogadott és hozzáférhető ellenőrzési- értékelési szempontsor és eljárásrend HACCP feltételei szerint működő intézmény 2. Az intézmény minőségfejlesztési rendszere A minőségfejlesztési rendszer kiépítésével, bevezetésével az a célunk, hogy kialakítsuk az intézmény tudatos, tervszerű működésének feltételeit, biztosítsuk a fenntartását és folyamatos fejlesztését A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Az óvodavezető feladatai és felelőssége Cél: az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a négy évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. A fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található kötelességei Közoktatásról szóló törvény 54. Intézmény munkarendje Közoktatásról szóló törvény 40. Pedagógiai program Közoktatásról szóló törvény

7 Nevelőtestület Közoktatásról szóló törvény Szakmai munkaközösségek Közoktatásról szóló törvény 58. Nevelési év rendje Közoktatásról szóló törvény 52. Minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése Közalkalmazottak jogállása Közoktatásról szóló törvény évi LI. 40. (10), (11), (12) ; 54. (1); 85. (7); 102. (2) d, f, (11) e, (12); 103. (1), (3), (4), ; 129. (4), (6); KJT. ; Munka Törvénykönyve A fejezet tartalmára vonatkozó belső szabályozások Tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található Az intézmény meghatározása Alapító Okirat Alapító Okirat Az intézmény működése SZMSZ SZMSZ 2. oldal Pedagógiai program HOP HOP A munkáltató és a közalkalmazottak kapcsolatának szabályozása Az intézmény működési rendje, a gyermekek, szülők és pedagógusok jogai és kötelességei Közalkalmazotti Szabályzat Házirend Közalkalmazotti Szabályzat 2. oldal SZMSZ melléklete Jogszerű működés biztosítása Cél: Jogi szabályozók hozzáférhetőségének, megismerésének biztosítása. Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. 7

8 Folyamata: Az intézményben az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként a vezető tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt eljuttatja a tagintézményekbe. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja a Közalkalmazotti Tanács részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak megismerését. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt az általános vezető helyettes hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint az általános vezető helyettes rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. Másrészt az intézmény vezetője az érdekképviseleti fórumok Közalkalmazotti Tanács számára a véleményezési, és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Helyi Óvodai Programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és a felülvizsgálat módját. A felelősségi mátrix tartalmazza az intézmény folyamatait és annak felelőseit. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény működésének értékelését és a javító és fejlesztő tevékenységek eredményeit. Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebből adódó feladatokat. 8

9 A vezetés összetétele és kompetenciája Általános helyettes Helyettes Helyettes MIP-vezető Közalk. Tanács Vez. MK. vezető MK. vezető A vezetés feladatait a Közoktatási Törvény határozza meg. A Közoktatási Törvény alapján munkaköri leírásokban és megbízásokban rögzítettek az egyes vezetők konkrét feladatai. Felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely feladatnak ki a felelőse Az óvodavezető minőségirányítási feladatai A vezetés az elkötelezettségét formálisan is kimutatta. A minőségirányítási program elősegíti a partnerközpontú működés javítását, a i kultúra fejlesztését, a dolgozók önismeretét. Az intézményvezető megteremti a folyamatos fejlesztés biztosításához szükséges személyi és i feltételeket, és gondoskodik a minőségirányítási rendszer folyamatos átvizsgálásáról. Aktív szerepet vállal a belső továbbképzésekben, önfejlesztésre készteti az alkalmazotti kör tagjait. Hatékony ösztönző rendszert alakít ki, hogy munkatársait motiválja. Feladata továbbá a hosszú távú perspektíva megőrzése a rövid távú nyomás gyakorlásakor is. Új, korszerű i struktúra kialakítása ( mátrix szerkezet), hatáskörök és kompetenciák kijelölésével. A vezető jelöli ki a minőségirányítási program vezetőjét, és a csoport tagjait. Ösztönzésüket a törvényben meghatározottak szerint végzi. Lehetőséget biztosít az intézményi feladatok 9

10 zavartalan ellátása mellett a minőségirányítási team tagjainak a nyugodt munkavégzésre. Koordinálja és felügyeli a minőségirányítási csoport munkáját A minőségfejlesztési program vezetőjének feladatai A minőségirányítási program vezetője az óvodavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A vezető által készített megbízásban előírtaknak megfelelően végzi a MIP elkészítésének és működtetésének feladatát. Munkáját a MIP kiépítésével foglalkozó négy fő segíti A minőségfejlesztési team feladatai Munkájukat a MIP vezető irányításával végzik. Feladatukat a vezető által készített megbízásuk tartalmazza. Munkájukat munkaterv alapján a PDCA-logikának megfelelően működtetik. Feladatuk: A Comenius I.-ben megfogalmazott eljárásrendek működtetése. Az intézményi MIP kidolgozása az Önkormányzati MIP figyelembe vételével. Meglévő kulcsfolyamatok szabályozása. Az alkalmazotti kör bevonása a minőségfejlesztési munkába Felelősségi mátrix A: Intézményvezető B: Általános vezető helyettes C: Helyettesek D: MIP vezető E: Gyermekvédelmi felelős F: Munkavédelmi felelős G: Közalkalmzotti Tanács vezetője 10

11 Folyamat A B C D E F G Partneri igények mérése, értékelése Óvodai felvétel Beiskolázás Éves munkaterv készítése Beszerzések Továbbképzések Dolgozók kiválasztása, betanítása Irányított önértékelés Stratégiai tervezés i ellenőrzés Gazdasági és pénzügyi folyamatok Csoportok tervezése Éves értékelés Gyermekvédelmi feladatok Munkavédelmi feladatok Panaszkezelés A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének folyamata. Célja: olyan kiválasztási és betanulási folyamat kialakítása és működtetése, amely biztosítja azt, hogy az üres álláshelyet betölthessük, és az új munkatársak az intézményi hagyományok és az elfogadott értékek feltételeit megismerjék, és a gyakorlatban alkalmazzák. Intézményünk nevelőtestületi bázisa szakmailag jól felkészült, sokoldalúan képzett. Munkájukat nagy önállósággal végzik. A vezetés feladata, hogy a pedagógusok erejét, képességét, tehetségét és érdeklődését támogassa, fejlessze. Megadjon minden segítséget szakmai előrehaladásukhoz, elismerje az egy- egy területen megnyilvánuló egyéni tehetséget. Az esetlegesen megürülő munkahelyek betöltésének szempontjait és folyamatát a dolgozók kiválasztásának, betanításának eljárásrendje szabályozza. 11

12 Folyamata: Álláshely megmeghirdetése Hirdetés Képesítési követelmény Jelentkezések értékelése Kiválasztási folyamat Szakmai önéletrajz Megfelelő személy behívása Személyes beszélgetés Intézményi hagyományok, értékek megismertetése Igen Nem Elbírálás A jelentkező értesítése Betanító személy kiválasztása Próbaidőre alkalmazás Munkaköri leírás, munkaszerződés Betanulás Megbeszélés Igen Megbízás Nem Szerződés bontás Továbbképzések A fejlesztés fontos eszköze a továbbképzéseken való részvétel. A pedagógus továbbképzéseken való részvétel lehetőségét az állam garantálja. Intézményünk megfogalmazta azokat a továbbképzések kiválasztásával kapcsolatos alapelveket, amelyek elősegítik a pedagógiai és i célok elérését, ezeket a továbbképzéseket priorizáljuk. A továbbképzések tervezésének folyamata eljárásrendben rögzített. 12

13 Pedagógus továbbképzés elvei: A továbbképzés lehetőségének biztosítása a Közoktatási törvényben meghatározott elvek alapján. Elsőbbség biztosítása annak, aki a hetedik év végéhez közeledik. Továbbképzés lehetőségének biztosítása az 50. életévét betöltötteknek is. Gyermekgondozási segélyről visszajövők továbbképzése. Élethosszig tartó tanulás. Szervezeti célok és egyéni érdeklődés figyelembe vétele Öt évre szóló továbbképzési terv készítése, annak éves lebontása. Továbbképzési terv készítésének folyamata Feladat Határidő Továbbképzési jegyzék összegyűjtése Minden év január 31. höz írásban a felvételi kérelem Február- március hó benyújtása Éves továbbképzési terv elkészítése Március 15. i válasz a kérelemre Március 30. Számla, tanúsítvány, egyéb okirat leadása Folyamatos Az elvégzett tanfolyam óraszámainak Folyamatos adminisztrálása Szakvizsga továbbképzés esetén fizetési A törvényben megfogalmazottak szerint osztályba sorolás módosítás Kötelező 120 órás továbbképzés esetén A törvényben megfogalmazottak szerint átsorolásnál a várakozási idő csökkentése Jutalmazás Ösztönző rendszer Olyan motivációs rendszer kialakítása a célunk, amely elősegíti a meglévő humán erőforrás megtartását és fejlesztését. Az ösztönző rendszer folyamatszabályozásának hiánya az 13

14 irányított önértékelés gyengeségei között szerepel. Kidolgozásának határideje augusztus. Felelőse a vezető óvónő A tervezés A tervezés célja a tervezett dokumentumok tartalmának és koherenciájának biztosítása. Az intézményi tervezés három szinten valósul meg: stratégiai tervezés, éves tervezés, és a megvalósulás napi szintje. Mindhárom szinten a PDCA logika szerint tervezünk. A tervezés területei a pedagógiai, gazdasági és működési feladatok köré csoportosulnak. A tervek egymásra épülése Belső adottságok STRATÉGIAI TERVEK Külső követelmények Fejlesztési/intézkedési tervek ÉVES MUNKATERV Csoportok munkatervei Megbízottak munkatervei Pedagógiai munkatervek Intézményi tervezés Terv. szint Stratégiai tervezés Tervezési terület Működési Dokumentum Kiket érint Ki fogadja el Ellenőrzésért felelős i Partnerek Képviselőtestület, Fenntartó program Fenntartó, Minőségi kör Nevelőtestület, Oktatási Bizottság Működési SZMSZ Partnerek Nevelőtestület, Fenntartó helyettesek Felülvizsgálat gyakorisága 4 évente A törvényi változásoknak megfelelően 14

15 Pedagógiai HOP Partnerek Nevelőtestület, Fenntartó Pedagógiai Működési Működési Működési Működési Pedagógiai Működési Továbbképzé si terv MIP (intézményi minőségpoli tika) Eszközrend szer Munkarend tervezése Éves terv Nevelő testület Partnerek Nevelőtestület Alkalmazotti kör, Fenntartó Munkaközös ség vezető Általános helyettes Minőségi kör vezetője Partnerek Fenntartó óvónő Alkalmazotti óvónő Helyettesek kör Fenntartó Nevelőtestület Fenntartó pedagógusok Fenntartó óvónő A törvényi változásoknak megfelelően és a HOP-ban elfogadott időpontban, és a törvényi előírásoknak megfelelően 4 évente Pedagógiai Működési Ellenőrzési terv Alkalmazottak Nevelőtestület Fenntartó Fenntartó óvónő Éves tervezés Működési Gazdasági Működési Pedagógiai Működési MIP (folyamatok, elvárások) Költségvetés Alkalmazotti kör Gyerekek Óvodai felvétel Partnerek Alkalmazotti kör Minőségi kör vezetője helyettesek Szülők Működési Beiskolázás óvónő Szülők, Pedagógusok Nev.Tan., Szakért.Biz. Működési Működési Működési Munkaerő Kiválasztás Panaszkezelés Biztonságos intézmény óvónő, helyettes Fenntartó óvónő MIP eljárásrendje alapján Negyedévente óvónő Fenntartó Folyamatos óvónő Fenntartó óvónő Általános helyettes Az irányított önértékelés időpontjában óvónő óvónő Vezetés Folyamatos Partnerek Szakhatóságok Megbízottak 15

16 Megvalósulás napi szintje Működési Működési Gazdasági Pedagógiai Működési Gyermekvédelem Gyermekvédelmi felelős, Gyerekek, Pedagógusok óvónő óvónő Beszerzések Partnerek óvónő Helyettesek Folyamatos Szabadságolási terv Alkalmazotti kör óvónő Alkalmazotti kör Helyettesek Pedagógiai Nevelési, Csoportos helyettesek fejlesztési óvónők, helyettesek tervek Gyerekek Pedagógiai Programok Partnerek óvónő Gazdasági helyettes Működési Munkarend Alkalmazotti óvónő kör helyettes Működési Aktuális Partnerek Alkalmazotti kör események óvónő Folyamatos Alkalmanként Folyamatos Alkalmanként A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. Jogi szabályozáso k HOP 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A HOP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele Azonosított területek, folyamatok i kör listája 3. Munkacsoport létrehozása a szabályozandó területekre Megalakult munkacsop. Munkacsoportok 4. A területek szétosztása a csoport tagok között A területekhez rendelt tagok Tagok listája 5. Tantestület tájékoztatása a csop. megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének időpontjáról Jegyzőkönyv 16 HOP Jogi szabályozások HOP Módosító javaslatok Módosító javaslatok, 6. A tagok elemző munkája 7. A tagok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8. Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések

17 HOP Módosítások Igen 9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Kiegészített HOP. Kiegészített HOP. Törvényi szabályozások Kiegészített HOP 10. A módosított HOP elfogadtatása és megismertetése a Szülői Szervezettel 11. A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Jegyzőkönyv Elfogadott HOP Nem Felterjesztés az önkormányzathoz A folyamat leírása 1. A HOP felülvizsgálata a törvény szerint vagy 4 évenként történik. Első lépésként az óvoda vezetése áttanulmányozza a K.T. - t és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A kibővített óvodavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HOP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a nevelőtestülettel. 3. Augusztus végén megalakul a munkacsoport a nevelőtestületből. 4. Szeptember elején a munkacsoport tagok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 5. Szeptember végén az óvodavezető nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoport megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 6. A munkacsoport október végéig elvégzi a kijelölt területek elemzését. 7. November közepéig a csoport együttesen megbeszéli módosító javaslataikat. 17

18 8. November közepén nevelőtestületi értekezleten a munkacsoport ismerteti elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. 9. Amennyiben a nevelőtestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoport elvégzi azt egy héten belül. 10. Az így kiegészített pedagógiai programot a Szülői Szervezettel megismertetjük. 11. Az óvodavezetés a módosított HOP - t felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra. Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált 1. óvónő Nevelőtestület 2. óvónő Kibővített óvoda vez. Nevelőtestület 3. MIP vezető Nevelőtestület Nevelőtestület 4. Munkaközösség vezető Munkacsoport Nevelőtestület 5. óvónő Nevelőtestület Nevelőtestület 6. Munkaközösség vezető Munkacsoport tagjai óvónő 7. Munkaközösség vezető Munkacsoport tagjai óvónő 8. Munkaközösség vezető Nevelőtestület Nevelőtestület 9. Munkaközösség vezető Nevelőtestület Nevelőtestület 10. óvónő Szülői Szervezet Szülői Szervezet 11. óvónő Önkormányzat Nevelőtestület A stratégiai tervezés folyamata és eljárásrendje szolgál mintául a következő tervezések megvalósításánál: Az eljárásrendek és folyamatábrák az intézményi tervezés táblázatban jelölt felülvizsgálati időpontokra készülnek el A vezetési ellenőrzés, értékelés folyamata A folyamatok javításához, fejlesztéséhez az intézményi célok magas szintű megvalósítása szükséges. Ennek érdekében a vezető ellenőrzése során információkat gyűjt az egyes munkacsoportok, egyének munkájáról, eredményeiről. Értékelése során derül ki, hogy az intézményi céloknak mennyire felel meg a tényleges működés Az ellenőrzés, értékelés alapelvei, rendszere Alapelvei Humánus Objektív tényeken alapul Fejlesztéselvű 18

19 Területei: Fajtái: Pedagógiai Tanügyigazgatási Munkaügyi Gazdálkodási Egyéb Havonta ismétlődő, visszatérő Időszakos Írásbeli dokumentáció Tervszerű, előre megbeszélt idő és cél szerinti Beszámoltatások Az alkalmazottak értékelése i értékelés ( minden dolgozóra vonatkozik) helyettesek értékelése Munkaközösség vezetői értékelés Pedagógusi értékelés Pedagógusok munkája Technikaiak munkája Munkaközösségi tagok munkája Önértékelés önellenőrzés Az éves ellenőrzési tervben rögzítettek az ellenőrzés területeihez kapcsolódó ellenőrzési célok, feladatok, az ellenőrzés módszerei és az ellenőrzést végző személy. Megtalálható az intézményi munkaterv mellékleteként Folyamata Éves munkaterv Az érintett tájékoztatása Szempontsor Az ellenőrzés végrehajtása Tapasztalatok írásbeli rögzítése 19 Visszatérő ellenőrzés Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése

20 Megállapodás a fejlesztésről Nem Döntés a megfelelésről Igen Annak rögzítése, hogy az érintett tudomásul vette Elismerés A vezetői ellenőrzés eljárásrendje Lépés Érintettek Felelős Módszer Dokumentum Gyakoriság Helyzetelemzés Fenntartó Fenntartó Elemzés Jegyzőkönyv az előző évi óvónő értékelés alapján óvónő Az ellenőrizendő területek kijelölése Ellenőrzési célok megfogalmazása Az ellenőrzés módszereinek kiválasztása A módszerek hozzárendelése az ellenőrzési feladatokhoz Időpontok meghatározása Az ellenőrzést végző személyek kijelölése Mérőeszközök kiválasztása A célok, feladatok, módszerek, ellenőrzést végző személyek, időpontok összehangolása Az ellenőrzési terv elkészítése, munkatervbe való beillesztése Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör óvónő Priorizálás Éves terv tervezete óvónő Célképzés Éves terv tervezete óvónő Kiválasztás Éves terv tervezete óvónő Hozzárendelés Éves tervezete terv Alkalmazotti óvónő Kiválasztás, Dokumentum kör egyezetetés elemzés Vezetés óvónő Kijelölés Éves terv tervezete Alkalmazotti kör Vezetés Óvodatitkár óvónő Dokumentum elemzés óvónő Egymáshoz rendelés óvónő Elektronikus rögzítés HOP,MIP, Közokt. Önell. Kézikönyv Éves terv tervezet Éves terv Alkalmanként 20

21 Sokszorosítás, érintettekhez való eljuttatás Egyéni tanulmányozás Testületi megbeszélés Legitimálás Ellenőrzési terv végrehajtása Az ellenőrzési terv tapasztalatainak összegyűjtése Éves értékelés elkészítése Testületi értekezlet Éves értékelés legitimálása Az éves értékelés eljuttatása a fenntartóhoz Nevelő testület Nevelő testület Nevelő testület Nevelő testület Alkalmazotti kör Alkalmazotti kör Óvodatitkárok Fénymásolás, postázás Egyéni felelősség Önálló munka, dokumentum elemzés Éves terv (Éves terv) egyéni feljegyzés óvónő Megbeszélés Jegyzőkönyv óvónő Legitimálás Jegyzőkönyv Az ellenőrzési tervben megjelölt személyek Az ellenőrzést végző személyek Végrehajtás Feljegyzések Éves tervben megjelölt időpontokban Dokumentum elemzés Éves értékelés az ellenőrzést végző személyektől Intézményi éves értékelés Jegyzőkönyv Alkalmazotti óvónő Elemzés, kör értékelés Nevelő óvónő Tájékoztatás, testület megbeszélés Nevelő óvónő Legitimálás Jegyzőkönyv testület Fenntartó óvónő Iktató könyv A Helyi Óvodai Nevelési Program beválásának vizsgálata A program beválását vizsgáljuk: A gyermek szempontjából A nevelőtestület szempontjából A szülők szempontjából Gazdaságossági szempontból (befektetett energia + munka + ráfordított idő) Vizsgálók köre: az óvoda vezetője és munkacsoport a program készítőiből. Vizsgálati módszerek: humanisztikus (közvetlen tapasztalatszerzés; megfigyelés, tapasztalat, strukturált interjú) mérési módszer: Porkolábné-féle mérési lapok Vizsgálat időpontja 1999-ben belépő 3 éves korosztály, majd folyamatosan a belépő 3 évesek ben folyamatvizsgálat az előző évben belépett korosztálynál től kimeneti vizsgálat az 1999-ben belépettekkel, a beválás vizsgálatával összevetve a programot, a szükséges módosításokat elvégezzük. 21

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata

A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata A Hetvehelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete Panaszkezelési rend a Hetvehelyi Általános Iskolában Az iskola tanulóit

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Panaszkezelési szabályzata (MIP melléklete)

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Panaszkezelési szabályzata (MIP melléklete) Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Panaszkezelési szabályzata (MIP melléklete) Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya II. A panaszkezelési eljárás általános szempontjai III. Szülőkre

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat 2015. A panaszkezelési rend a Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben 1 A panaszkezelési eljárás célja, hogy az intézményekben

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/225 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 52-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda, a Humán Szolgáltató Központ, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben