1.. A R aiban foglalt 1-10 mellékletei helyébe ezen rendelet melléklete lép. 2..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. A R 3-13..-aiban foglalt 1-10 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10. melléklete lép. 2.."

Átírás

1 Bele Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011. (V.27..) önkormányzati renelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 6/2011.(II.25.) önkormányzati renelet móosításáról Bele Város Önkormányzat Képviselőtestület 6/2011.(II.25.) reneletét /továbbiakban R az alábbiak szerint móosítja: 1.. A R aiban foglalt 1-10 mellékletei helyébe ezen renelet melléklete lép. A R 3. -a helyébe az alábbi renelkezés lép. 2.. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal és intézmények együttes évi móosított előirányzatát a.) bevételi főösszegét e Ft-ban b) kiaási főösszegét e Ft-ban, c.) fejlesztési hiány /hitel/ összegét e Ft-ban határozza meg. kiemelt kiaási főösszegeket e Ft személyi juttatás, e Ft munkaaókat terhelő járulék, e Ft ologi jellegű kiaások, e Ft támogatásértékű müköési átaások e Ft műköési célú és átaások, e Ft társaalom és szociálpolitikai juttatások, e Ft fejlesztési célú és átaások, e Ft felújítási kiaások, e Ft beruházási kiaások e Ft tartalék 139 fő költségvetési létszámkerettel és 17 fő közfoglalkoztatási létszámkerettel állapítja meg.

2 3.. /1/ Jelen renelet 2011 június 1-én lép hatályba. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző Záraék: Jelen renelet kihiretése 2011 május 27-én megtörtént. Dr. Gál László jegyző

3 1. sz. melléklet Bele város és költségvetési intézményei engeélyezett létszáma Szakfelaat Másh.n.s. egyéb szárazföli személyszállítás 2011.év Teljes Részmunkaiőben foglalkoztatottak napi száma száma óraszá m 8 órára átszámított eng.létsz.. 8 órára átszámított eng.létsz. összesen Mó. I. Mó.II. (fő) (fő) (fő) (fő) 1,00 2,40 0,30 0,30 0,30 0,30 Város és községgaz. 4,00 4,00 4,00 6,00 Gyógyító megelőző ell./véőnő/ 2,00 2,00 2,00 2,00 Eng. Létsz. /kerekítve/ Egyéb oktatás kieg. Tev. 1,00 5,60 0,70 0,70 0,70 0,70 Műk.jellegű felaatoknál össz. 6,00 1,00 7,00 7,00 9,00 9 Önkorm. /közm./ 2,00 2,00 2,00 2,00 Polg.Hiv. /polg.mesterrel együtt/ 14,00 14,00 14,00 14,00 Polgármesteri Hiv. összesen 16,00 16,00 16,00 16,00 16 Csalái napközi 3,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 Házi segítségnyújtás 22,00 5,00 3,00 3,00 25,00 25,00 25,00 mó. IV után Étkeztetés 2,00 2,00 2,00 2,00 Közösségi ellátás 2,00 2,00 2,00 2,00 Csalásegítő és gyermekj. 8,00 8,00 8,00 8,00 Jelzőrensz. házi segítségny. 2,00 1,00 0,50 0,50 2,50 2,50 2,50 Egyesített Szoc. Központ össz. 39,00 4,50 43,50 43,50 43, Alsó 13,55 13,55 13,55 13, Felső 11,55 1,75 13,30 13,30 13, Óvoa 18,3 18,30 18,30 18, Iskola int. Étk. 8,5 8,50 8,50 8, Napközi 3 3,00 3,00 3, SNI felső 2,5 2,50 2,50 2, Felnőttoktatás 1 1,00 1,00 1, Művelőési ház 2,25 2,25 2,25 2, Könyvtár 1,1 1,10 1,10 1, Óvoa int. Étk. 2,5 2,50 2,50 2, SNI alsó Peagógiai sz. 1 1,00 1,00 1, Pénzügy 3 3,00 3,00 3,00 MÁMK összesen 68,25 1,75 70,00 70,00 70,00 70 Minösszesen 130,25 7,25 136,50 136,50 138, Közcélú foglalkoztatás 5,00 5,00 17,00 17,00 17 Közcélú foglalk. Összesen 5,00 5,00 17,00 17,00 17

4 BEVÉTELEK 2. sz. melléklet Bele Önkormányzat évi móosított bevételei és kiaásai Megnevezés évi Mó. I. Mó.II. I. Műköési bevételek Intézményi műköési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) ebből: MÁMK Önkormányzatok sajátos műköési bevételei (16.ű.,25sor) Illetékek ( 16.ű., 1sor) 2.2 Helyi aók( 16.ű., 10sor) Átengeett központi aók( 16.ű., 18 sor) Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11,19-24 sor) Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 16.ű., 54 sor) Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38sor) Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) Helyi önkorm.kiegészítő támogatása ( 16.ű., 42.és 43.) 3.4 Helyi önkorm. Által fennt., tám. előaó-műv. szerv. Tám.. ( 16.ű., 44sor) 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások ( 16.ű., 48. sor) Egyéb műköési bevétel Támogatásértékű műköési bevételek összesen ( 9.ű., 18sor) ebből: MÁMK ebből: tb alapból átvett pénzeszk Műköési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor) Előző évi pénzmaravány, előrir. maravány (9 ü. 53. sor) 4.4. Előző évi ktvgvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor) 2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorbóla felhalmozási jellegüek) 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor) 2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü sorok) 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor) Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (8. ü. 41. sor) Előző évi felhalm. célú előir. maravány, pénzm. átvétel (9. ü. 61. sor)

5 III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.( 10.ű., 60 sor) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor) VIII. Korrekció /MÁMK finanszírozás miatt / - / Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV Költségvetési hiány belső finanszírozásásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: V. Előző évi előirányzatmaravány, pénzmaravány igénybevétele ( 10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort) Műköési célra bből: önkormányzat ÁMK DRÖTT Felhalmozási célra Költségv. hiány belső finansz. meghalaó összegének külső finansz. szolgáló bev VI. Értékpapírok értékesítésésnek bevétele (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével) 1. Műköési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és sook, 78., 82. és 88. sor) Műköési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 KIADÁSOK I. Műköési kiaások 1. Dologi kiaások Megnevezés 2011 év Mó. I. Mó.II Önállóan gazálkoó polgármesteri hivatal / 5.sz. melléklet/ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Részben önállóan gazálkoó intézmény ESZK. /4.sz. melléklet/ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Polgármesteri Polg.m.Hiv. Hivatal ktgvetésében költségvetésében nem szereplő int. Kiaás /5. Sz. melléklet / /többi szakfelaat/ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Önállóan gazálkoó intézményi műköési kiaásai /MÁMK/ 3.sz.mell./ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Dél-Rábaközi Térségfejlesztési Társulás /DRÖTT/ 3/a sz. mell. személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Dologi kiaások összesen ebből: személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások

7 2. Műköési célú kiaások Támogatásértékű műköési kiaások (4. ü. 15. sor) MÁMK finansz Műköési célú pénzeszközátaás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor) Társaalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor) Előző évi műk. célú előirányzat maravány, pánzm. átaás (4. ü. 47. sor) 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü sor) 4. Korrekció /MÁMK finanszírozás miatt / Műköési kiaások összesen ( ) II. Felhalmozási kiaások: Beruházási kiaások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor) Felújítási kiaások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor) Egyéb felhalmozási kiaások Támogatásértékű felhalmozási kaiások ( 4. ü. 36. sor) Felhalmozási célú pénzeszközátaás áh- n kivülre (4. ü. 88. sor) Előző évi felhalm. célú előirányzatmaravány, pénzm. átaás (4. ü. 55. sor) III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor) IV. Pénzforgalom nélküli kiaások Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor) ebből : műköési tartalék ebbő.: önkormányzat ebből: DRÖTT fejlesztési tartalék Finanszírozási kiaások III + IV KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 3. sz. melléklet Önállóan műköő Mikrotérségi Általános Művelőési Központ évi bevételei és kiaásai Előző Int.tev. Egyéb Támogatás össz. Bér Tb. Kiaás ezer Ft-ban Megnevezés Bev.ö. évi pm. Bev. p. ologi I. Önállóan gazálkoó intézmény Általános Művelőési Központ /szakfelaatonként/ Óvoai int. a közétk. b c Iskolai int. a közétk. b c Munkah. a venégl. b c Óvoai n. a b c Iskolai o. a alsó b c Iskolai o. a felső b c Sajátos nev. a tan.okt. b c Napk. a otth.ell. b c Pe. a szaksz. b c Műv. Ház a b c Közműv. a könyvtár b c Pénzügy a b c Felnőtt képzés a b c Új tan. formák a pályázat b c Önkorm. a elsz. b c Összesen a b c a./ Ereeti b/ mó.i. c/mó. II. létsz.

9 3/a. számú melléklet Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása évi bevételei és kiaásai e Ft-ban Megnevezés Bevételek össz. Előző évi pénzm. Iintézm. Tev.bev. Támogatá s Kiaás össz. Béralap TB Dologi Tartalék Építésügy, területpolitika területi a igazgatási és szabályozása b c

10 4. Számú melléklet Egyesített Szociális Központ részben önálló intézmény évi bevételei és kiaásai e Ft-ban Bevételek Előző évi Iintézm. Kiaás Megnevezés össz. pénzm. Tev.bev. Támogatás össz. Béralap TB Dologi Csalái Napközi a b c Házi segítségnyújtás a b c Csalás. és gyermekjóléto szolg. a b c Szociális étkeztetés a b c Közösségi ellátás a b c Jelzőrenszeres házi segítségny. a b c Összesen a b c a/ ereeti előirányzat b/ mó. I. c/ mó. II

11 5.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi műköési kiaásai e Ft-ban Megnevezés évi kiaás Béralap TB Dologi a Önkorm. Jogalkotás b c Országgyűlési képv. Választásokkal kapcs. tev. a b c Önkormányzati képv. Kapcs. Bevételek és kiaások a b c Országos, települési és ter. Kisebbségi önkorm. a választásokhoz kapcs. Tev. b c a Önkorm. és többc. Kistérségi társ. pénzügyi igazg. b c Aó, illeték kiszabása, aóellenőrzés a b c I. Igazgatási kiaások a b c

12 II. Műköési jellegű felaatok /szakfelaatonként/ 1.Települési hullaék szállítás a b c M.n.s. egyéb szárazföli személyszállítás a b c Közvilágítási felaatok a b c Város és községgazálkoás a b c Katasztrófaelhárítás a b c Gyógyító-megelőző ellátások finansz. a b c Egyéb oktatást kieg. Tev. a b c Ifjúság-eü. Gonozás a b c

13 10. Ápolási íj /alanyi jogon/ a b c Ápolási íj /méltányossági jogon/. a b c Közcélú foglalkoztatás a b c Közhasznú foglalkoztatás a b c Köztemető fennt. Felaatai a b c Dologi kiaások összesen / a b c a./ ereeti előirányzat b/ mó. I. c/ mó. II.

14 6. sz. melléklet Véglegesen átaott énzeszközök év ereti ei. Mó. I. Mó. II. ereeti ei. Mó.I. Mó. II. Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás Renőrőrs Közigazgatási kar KÖSZ TÖOSZ Területfejlesztési Tanács Dél Rábaköz /Leaer/ Pro Comitech Megnevezés Államházt.kivül Államházt.belül ÁMK finanszírozás Delta klub Karate Horgász Egyesület Ezüst Fenyő Nyugíjas klub Vicai Fiatalok Egyesülete Bele Ifjusági Egyesület Bele Katolikus Egyház Vicai Katolikus Egyház Belei Evangélikus Egyház Bele Jövőjéért Egyesület Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Egyesület Sportegtyesület /rezsi/ Sportegyesület képv Sport Egyesület Kézilaba Lövészklub Tégy a tehetségért vicai falunap globusz nap ÁMK játszótér Bele temető /öntözőkanna/ Nonprofit szervezetek tám. /képviselői felajánlás/ ebből: 2009 évi marav. 243 e Ft/ MAZSIHISZ BURSA felsőoktatási ösztöníj Arany János tehetséggonozó ösztöníj Szelektív hullaékgyűjtés Tűzoltóverseny+nevezési íj Vírtusvetélkeő nev.íj Renőrség (renőrnap) Civil Alap DRÖTT Összesen

15 7. sz. melléklet Társaalom és szociálpolitikai juttatások e Ft-ban Szociális ellátások 2011 évi ereeti Mó.I. Mó. II. Iőskoruak járaéka Ápolási íj /méltányos/ Ápolási íj /fok.norm Ápolási íj /norm./ Lakásfenntart./mélt./ renszeres Lakásfenntart./norm./ Lakásfenntart. Tám. /eseti/ Óvoáztatási támogatás Bérpótló juttatás Rensz. szoc.segély Rensz.szoc.segély akívk.egészségkár. Eseti átm.s./felnőtt/ Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorl.tám. Gyermekjóléti ellátások Óvoáztatási támogatás Pénzbeli átm.segély Iskolatej Nyári gyermekétk. Minösszesen összesen

16 8. sz. melléklet Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átaások év e Ft-ban Megnevezés Államházt, kivülre Államházt.belülre ereeti Mó. I. Mó. II. ereeti Mó. I. Mó. II. Első lakáshoz jutók támogatása Pannon-Víznek fejl. Célú átaás Móvár Nagytérségi Hullaékgaz. /10 % / Összesen

17 9.sz. melléklet Önkormányzati felújítási kiaások év Megnevezés Ereeti Mó. I. Mó. II. előirányz. Utak felújítása Gyógyszertári lakás felújítása Integrált városfejl. Stat. Terv Egészségház önrész Okmányiroa kialakítás MÁMK konyha napenergia termikus hasznosítás /napkollektor/ Iskola pályázat önrész Művelőési ház tető szigetelés Óvoa belső felújítás BM pályázat Sportcsarnok belső felújítás /vízesblokk/ BM pályázat Kastély kerítés Rk. Templom és vasbolt előtti tér térkövezése Kerékpáros pihenő önrész Buszöblök tervezése Ravatalozó felújítása, előtető készítés Összesen

18 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételei és kiaásai Megnevezés Ereeti előmó. I. Mó. II. Óvoa: KEOP-5.3.0/B/ tető, homlokzati szigetelés, nyílászáró cserék, fűtéskorsz.,(keop) NYDOP-5.1.1/A Egyesített Szociális Központ Összesen Minösszesen

19 10.sz. melléklet Önkormányzati fejlesztési kiaások év Megnevezés Ereeti előirány. Mó. I. Mó. II. Pénzügyi integrált renszer Szerver b számítógép és nyomtató b telek vásásrlás Összesen

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.), 10/2014 (V.29.), 11/2014

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2..

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2.. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 1.. A képviselőtestület

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben