AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI"

Átírás

1 KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés 7.o Személyi feltételek 7.o Nevelőtestület 7.o A technikai dolgozók 8.o A diákok 8.o. A pedagógiai munka elemzése. 14.o. 2. A Pedagógiai Program kiemelt területei 14.o Minőségi oktatás 14.o Tanulmányi és sportversenyek 14.o Az elsős és a kilencedikes beiskolázás 18.o Továbbtanulási mutatók 19.o Tantárgyi átlagok 0.o Hiányzások 30.o A közép és emelt szintű érettségik eredményei 34.o Nyelvvizsgák a gimnáziumban 37.o Hagyományaink programjaink 38.o Személyes menedzselés, tanuláskísérés 41.o Folyamatosság 45.o A Közösségi Szolgálat 45.o. 3. Az országos kompetenciamérés eredményei 49.o Matematika a 6., a 8. és a 10. évfolyamon 49.o Szövegértés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon 51.o. 4. A közösségformálás 54.o Az iskola közössége 54.o A Diákönkormányzat 54.o. 5. Az oktatást segítő területek 55.o Gyermekvédelem 55.o A fejlesztő pedagógus 55.o Az iskolapszichológus 55.o Az iskolakönyvtár 56.o. 6. Továbbképzések 57.o Belső képzések 57.o Külső képzések 57.o. 2

3 7. Az iskolai szervezet működésének értékelése 58.o A tagozatok 58.o Az alsó tagozat 58.o A felső tagozat 59.o A gimnázium 60.o A szakmai munkaközösségek 60.o. 8. Az intézményben folyó pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése 65.o. 9. Összegzés a es tanév nevelési, oktatási céljai 66.o. Legitimációs záradék 71.o. Mellékletek 3

4 Az elmúlt két tanév rendkívüli volt iskolánk életében: ben feladatainkat úgy kellett elvégeznünk, hogy a tanév folyamán teljes körű energiahatékonysági felújítást végeztek intézményünkben, a as tanévet pedig az államosítás folyamata határozta meg. Tantestületünk életét nem a fenntartó megváltozása, a fenntartás és a működtetés szétválasztása határozta meg, hanem az a kormányrendelet, amelynek alapján 17 nyugdíjasunktól kellett évvégén megválnunk. Ez volt az utolsó tanév, amikor a Kerék alapító tantestületének tagjai még velünk dolgoztak. Az előző tanév volt iskolánk történetének 40. tanéve. A jubileumot igyekeztünk rendezvények sokaságával megünnepelni, de a felújítás miatt néhány rendezvényünk áthúzódott 2013 őszére. A tantestület átalakulásának árnyékában különös jelentőséget kaptak ezek az események. Bevezetés A as tanévet június 14-én az általános iskolában 182, a gimnáziumban 181 tanítási nappal zártuk. A szóbeli érettségi vizsgák június ig zavartalanul lezajlottak. A tanévet lezáró nevelőtestületi értekezletet június 28-án tartottuk, ahol nyugdíjasainkat búcsúztattuk. Előzőleg értékeltük a tanév folyamán végzett munkánkat, elemeztük a kompetenciamérések eredményeit, megfogalmaztuk a nyár feladatait, az egyes pedagógiai módszerek osztályokra szabásának újabb lehetőségeit. Az eredmények elemzését munkaközösségi szinten augusztusban végezzük el, és annak fényében határozzuk meg a konkrét célokat, feladatokat, sikerkritériumokat, és keressük meg mindezek eléréséhez a megfelelő eszközöket. A tanév szervezése során alkalmazkodtunk a kiemelt kerületi programokhoz és betartottuk a munkatervben rögzítetteket: a szüneteket, a tanítás nélküli munkanapokat, a méréseket és a vizsgákat, a közösségi rendezvényeket az ütemezés szerint tartottuk meg. A munkaterveinkben kitűzött nevelési-oktatási célokat teljesítettük. Éves munkánk négy kiemelt programjával külön kell foglalkoznunk: A mindennapos testnevelés keretében a néptánc oktatás bevezetésével. Az első és az ötödik évfolyamon heti két órában kezdtük el a néptáncot tanítani Csiky Gergely néptánc oktató segítségével. Az első évfolyamon a szülők és a gyerekek hatalmas lelkesedéssel fogadták az új programot, az ötödik évfolyamon a magas létszám, az órarendi nehézségek mellett néhány gyermek komoly ellenállásával kellett megküzdeni. Ezen az évfolyamon a következő tanévre csökkenteni kell a létszámot. Az órarendi nehézségeket e két évfolyamon nem tudjuk teljesen feloldani, de a belépő új évfolyamokon már a tantervbe beépül a néptánc, így nem jelent napi óraszám növekedést a gyerekek számára. Május 30-án néptánc gálával egybekötött táncházat szerveztünk a gyerekeknek és a szülőknek. A gyerekekhez társult a tanári kar is, a tanári néptánccsoport a szalagavatón mutatta be műsorát. A Kárpát-medence magyarlakta területeivel való ismerkedés. Májusban 40 hetedikes diákunk négy pedagógus kíséretében ismét egy hetet töltött a Székelyföldön a Határtalanul! program támogatásával. 4

5 Az előző tanévi kirándulás után elhatároztuk, hogy megpróbálunk testvériskolai kapcsolatokat kiépíteni a gyulakuti iskolával. Ezért április 10-től 13-ig vendégül láttuk őket. A diákokat saját diákjaink családjai látták vendégül. A három nap alatt bemutattuk az iskolánkat, meglátogattuk Budapest néhány nevezetességét. A találkozót búcsú bulival zártuk. A költségek előteremtésében nyújtott segítségért köszönet illeti a KLIK 03 tankerületét és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát. A diák mentor program. Iskolánk 13 évfolyamos voltából eredően több olyan programot megvalósíthatunk, amely egy általános iskolában lehetetlen. Ezek közül ötödik éve fut a diákmentor programunk. Ebben a tanévben 22 diákmentorunk foglalkozott alsó tagozatosokkal, segített nekik a tanulásban, a szabadidejük hasznos eltöltésében, támogatva ezzel a gyermekvédelem munkáját. A közösségi szolgálati program. Három éve indítottuk útjára közösségi szolgálati programunkat. Ebben a tanévben újabb két osztály fejezte be ezt a programot. Az előző évi tapasztalatainkat felhasználva és az új törvényi előírásokat beépítve tökéletesítettük programunkat, így az ebben az évben életbe lépett törvényeknek is megfelelünk. A törvényi változásokból következő egyéb feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. Munkánk elemzése során megfogalmaztuk a es tanév legfontosabb céljait, feladatait is. 5

6 1. Helyzetelemzés A Kerék Általános Iskola és Gimnázium 12 (13) évfolyamos intézmény, mely 8+4 (8+5) osztályos rendszerben működik. Pedagógiai Programunk következetes, igényes végrehajtásával arra törekszünk, hogy folyamatosan magas szinten feleljünk meg az elvárásoknak Személyi feltételek A nevelőtestület A Kerék Általános Iskola és Gimnázium tantestülete a 2012/2013-as tanévben Pedagógusok száma: Ebből oktatótanár: Tanító: Napközis nevelő: Ált.isk.szaktanár: Gimnáziumi szakt.: Fejlesztő pedagógus: Iskolapszichológus: 73 fő 56 fő 12 fő 26 fő 20 fő 14 fő 1 fő 0 fő Képesítés nélküli: 0 fő Pedagógus álláshelyek száma ( összes szakirányú normatív létszám): 74 Technikai normatív létszám: Gazdasági vezető: 0 Összes technikai normatív létszám: 1. ábra 11 fő 11 fő szeptember 1-én 74 álláshelyünkön 74 pedagógus kezdte meg munkáját, heten részfoglalkozásúként (1. ábra). Senki sem volt GYES-en. A rendelkezésünkre álló, betölthető álláshelyek száma nem változott az előző tanévhez képest. Ez a létszám kiegészítve az intézményünkben dolgozó iskolapszichológussal 6

7 többnyire elegendő ahhoz, hogy ellássuk feladatainkat. A diákok összlétszámához (832 fő) viszonyítva kevés az egy fejlesztőpedagógus. Ahhoz, hogy a felső tagozatos és a gimnazista tanulóinkat is megfelelően el tudjuk látni, szükségünk lenne még egy fejlesztőpedagógusra. Fluktuáció a Kerék Általános Iskola és Gimnázium tantestületében az utolsó 6 évben (az álláshelyek száma 74) 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% FLUKTUÁCIÓ ÁTLAG 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2007/ / / / / /2013 FLUKTUÁCIÓ 2,70% 2,80% 4,20% 1,42% 2,80% 4,00% ÁTLAG 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2. ábra Az új tanévben három új kollégát köszönthettünk (2. ábra): Kertesi Zsuzsannát, aki tanítói munkája után vállalt napközis pedagógusi beosztást. Mellé mentornak Lajkó Attilánét jelöltük ki. Krajnák Zsuzsanna napközis pedagógus mellé Varga Anitát jelöltük ki mentornak. Kökény Jánost, mint új rajz szakos tanárt üdvözölhettük. Mellé mentornak Lacó Tamást jelöltük ki. GYED-ről jött vissza Konta Gyuláné, aki a 4.a osztályban lett napközis nevelő és Papp Edina angoltanár A technikai dolgozók Az intézmény napi szintű működtetését elismerésre méltó igyekezettel 11 technikai dolgozónk látja el. Munkájuknak köszönhetjük azt, hogy a tanév során minden körülmények között zavartalanul működtünk A diákok A as tanévben iskolánkban 832 tanuló folytatta tanulmányait (ez az október 1-i létszám), 32 tanulócsoportban (3. és 4. ábra). Az átlagos tanulólétszám jelenleg 26 fő/osztály. A gimnáziumban az egy osztályra jutó átlaglétszám 27 fő (5. ábra). 7

8 A as tanévre összesen 84 első osztályos tanuló iratkozott be, így három első osztályt indíthattunk. A három első osztályban a következő pedagógusok tanítanak immár nagyfelmenő rendszerben: Az 1.a osztályban: Balázs Anna osztálytanító és Farkasné Kulcsár Valéria napközis nevelő. Az 1.b osztályban: Boros Adrienn tanító és Nagy Ferencné napközis nevelő. Az 1.c osztályban Varga Anita tanító és Krajnák Zsuzsanna napközis nevelő. A as tanévben az intézményben nem indul iskolaotthonos osztály. A két ötödik osztályunkban 65 tanuló kezdte meg tanulmányait. Az 5.a osztály főnöke Horváth Tamás, az 5.b osztályfőnöke Cserna Veronika. A két kilencedik osztályba összesen 58 (9.a:31, 9.b:27) tanuló iratkozott be. A 9.a osztály főnöke Tóth Ágnes. A 9.b osztály élére Pálinkás Mihály került. Az új tanévben három új kollégát köszönthettünk: Kertesi Zsuzsannát, aki tanítói munkája után vállalt napközis pedagógusi beosztást. Mellé mentornak Lajkó Attilánét jelöltük ki. Krajnák Zsuzsanna napközis pedagógus mellé Varga Anitát jelöltük ki mentornak. Kökény Jánost, mint új rajz szakos tanárt üdvözölhettük. Mellé mentornak Lacó Tamást jelöltük ki. GYED-ről jött vissza Konta Gyuláné, aki a 4.a osztályban lett napközis. Minden osztályban, illetve tanulócsoportban a Pedagógiai Programban és a Helyi Tantervben rögzített tanterveket használjuk (részletesen lásd ott). Tanulói létszámadatok a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban GIMNÁZIUM FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT GIMNÁZIUM FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT ábra 8

9 Osztályok száma tagozatonként a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban alsó tagozat felső tagozat gimnázium alsó tagozat felső tagozat gimnázium ábra Átlagos osztálylétszámok tagozatonként a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban ig alsó tagozat felső tagozat gimnázium alsó tagozat 23,17 23, ,45 23,82 24,83 felső tagozat 25,33 24,33 25,17 25,33 24,41 26,45 gimnázium 32 31,44 30,67 28,89 29, ábra Befogadó iskola vagyunk, az általános iskola köztes évfolyamaira nemcsak a nyári időszakban, hanem a tanév folyamán is igen sokan jelentkeznek. A hatévfolyamos 9

10 gimnáziumok elszívó hatását csökkenti a hozzánk jelentkezők száma, így ebben a tanévben sem kellett osztályokat összevonnunk. A tanév végi létszámunk körülbelül megfelelt a szeptember elejinek (6. ábra). Ez számunkra pozitív visszajelzés, amely megerősíti azt a törekvésünket, hogy ígérgetések helyett céltudatos, minőségi munkát kell végeznünk, ahol a tanulásba befektetett munkának és a tudásnak becsülete van. KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÉVVÉGE LÉTSZÁMADATOK OSZTÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TANÉV TÁVOZOTT ÉRKEZETT TANÉV MAGÁNTANULÓ ELEJE ÖSSZESEN ÖSSZESEN VÉGE OK 1.A B C A B C A külföld 3.B C külföld 4.A B C ALSÓ TAG A B A B C A B C A B C FELSŐ TAG A B fm. 10.A B A B A b a GIMNÁZIUM ÖSZZESEN ábra 10

11 III. kerületi iskola vagyunk, és ezt tükrözi tanulóink lakhely szerinti összetétele is (7. ábra). Alsó és felső tagozaton természetes a III. kerületi tanulók 80 % fölötti aránya, de a gimnáziumban a 73,66 %-os arány már igen magas. Ez a kiugró arány 12 évfolyamos szerkezetünkből adódik. A két kilencedik osztályunkban a es tanévben is 56 tanulóból 25-en lesznek volt kerekesek (8. ábra). A Kerék Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak %-os megoszlása lakhelyük szerint a as tanévben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% vidék Budapest III. kerület 30% 20% 10% 0% alsó tagozat felső tagozat gimnázium vidék 11,75 14,78 15,64 Budapest 2,68 6,19 7,82 III. kerület 85,57 79,03 76,54 7. ábra 11

12 Belső felvételi 2013 Összesen 4 évf.inf 4 évf. angol Végleges csoport létszám Végleges "kerekes" Előzetes helymegajánlás 5 évf. német 5 évf.angol évf.angol 5 évf. német 4 évf. angol 4 évf.inf Összesen Végleges csoport létszám Végleges "kerekes" Előzetes helymegajánlás ábra 12

13 A pedagógiai munka elemzése a 2012/2013-as tanév céljai és azok teljesítésének értékelése 2. A Pedagógiai Program kiemelt területei 2.1. Minőségi oktatás Pedagógiai munkánk kiemelt területe a tehetséggondozás, melynek célja eredményeink folyamatos javítása. E terület vizsgálatához a következő mutatókat használjuk: a tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények az elsős és a kilencedikes beiskolázás sikeressége továbbtanulási mutatók a 8., a 12. és a 13. évfolyamon tantárgyi átlagok a közép és az emelt szintű érettségi eredményei nyelvvizsgák a gimnáziumban hiányzások a kompetenciamérések eredményei (lásd 3. fejezet) a gyermekvédelmi munka eredményessége (lásd 2.3. fejezet) a lemorzsolódás, az iskolából való elvándorlás és az iskolát a tanév közben a jobb eredmények reményében választók száma (lásd és 2.4. fejezet) Tanulmányi és sportversenyek Az alábbiakban a kerületi, budapesti és országos tanulmányi versenyeken elért eredményeinket összegzem. Angol vers- és prózamondó verseny alsó tagozat 4.hely: Szabó Bence 4.b 6.hely: Laskai Laura 4.b Felkészítő tanár: Völgyi Viktória Angol vers és prózamondó verseny felső tagozat 2.hely: Lehel Kyra 6.a 5.hely: Boda Dorka 6.a Felkészítő tanár: Toldi Tiborné 4.hely: Csécs Szonja 7.b Felkészítő tanár: Bogolyné Szőke Éva Kerületi vers- és prózamondó verseny 13

14 3.hely: Merucza Petra 2.b Felkészítő tanár: Nagy Csilla 4.hely: Neutushil Bodza 3.c Felkészítő tanár: Lajkó Attiláné Népdalénelkési verseny Kiemelt 1. hely: Boda Dorka 6.a Felkészítő tanár: Márkusné Góczán gyöngyi Kerületi informatikai verseny 1.hely: Kocsis Attila 12.a 1.hely: Vitos Gergő 6.b 2.hely: Pulugor Dóra 6.c 2.hely: Boros Balázs 7.a 3.hely: Halasi Dezső 7.c 4.hely: Csécs Szonja 7.b 1.hely: Kasza Milán 8.a 4.hely: Mihályi Lili 6.b Felkészítő tanár: Kondorné Kovács Irén Kerületi rajz verseny 6.hely: Faur Elina 6.a Felkészítő tanár: Kökény János Kerületi életvitel verseny 1.hely: Halápi Viktória, Méhesi Fanni 8.c, Buga Eszter 8.b 4.hely: Gáspár Dominika, Kormos Fruzsina, Sárközi Brigitta 7.a Felkészítő tanár: Radácsy Istvánné Kerületi technika verseny 4.hely: Tompa Gábor, Katona Balázs, Jelencsik Marcell 8.c Felkészítő tanár: Radácsy Istvánné Matematika verseny 3.hely: Olchváry Ambrus 7.a Felkészítő tanár: Lakner Lászlóné Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny: 5.hely: Rózsa Mária 9.a 2.hely: Hajdu-Ráfis Luca 12.b 5.hely: Konomdi Dóra 12.b Felkészítő tanár: Árkosné Csapó Gizella 3.hely: Barna Róbert 10.a 6.hely: Bodovits Ticiána 10.a 1.hely: Nagy Dániel 12.a 3.hely: Balogh Márk 12.a 4.hely: Rózsás Dániel 11.a Felkészítő tanár: Papavasziliu Gabriella 14

15 Német Nyelvi OÁTV 6.hely: Horváth Fruzsina 6.c Felkészítő tanár: Pálinkás Mihály Frühling német nyelvi verseny 3.hely: Kerék Fanni 10.b 4.hely: Bacher Viktória 10.b Felkészítő tanár: Árkosné Csapó Gizella 4.hely: Pető Patrik 9.b 6.hely: Vasicsek Balázs 9.b Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási verseny kerületi forduló 4.hely: Kristál Evelin 5.b Felkészítő tanár: Pintér Patrik 5.hely: Kreuter Patrik 7.b Felkészítő tanár: Márkusné Góczán Gyöngyi Kerületi történelem verseny (6. évf.) 5.hely: Horváth Hanna, Horváth Dóra, Pulugor Dóra 6.c Felkészítő tanár: Zsótér Éva Kerületi történelem verseny (5. évf.) 5.hely: Sári Virág, Oláh Milán, Sulok Bence 5.b Felkészítő tanár: Zsótér Éva Kerületi kémia verseny 2. hely: Kreuter Patrik 7.b Felkészítő tanár: Villangó Istvánné Komplex angol nyelvi verseny 4.hely: Boda Dorka 6.a 5.hely: Lehel Lyra 6.a Felkészítő tanár: Toldi Tiborné 5.hely. Boronkay Kinga 7.a Felkészítő tanár: Völgyi Viktória 3.hely: Kreuter Patrik 7.b Felkészítő tanár: Deák Zoltánné Jó tanuló, jó sportoló Óbuda ösztöndíj Tóth Mercédesz 10.b Lakatos Enikő 12.b Szabó Adrienn 13.a Federics Nikolett 8.b Sztankovics Dóra 7.b Budapesti vagy országos versenyeken elért eredményeink: 15

16 Szt. István Közgazdasági Szakközépiskola angol verseny 14. hely: Szalai Orsolya, Zheng Bowen, Mezei Melinda 8.c Felkészítő tanár: Porkoláb Zsuzsa Digitális rajzverseny 4. hely: Koczkás Gábor 4.b Felkészítő tanár: Kiss Magdolna Budapesti életvitel verseny 5.hely: Halápi Viktória, Méhesi Fanni 8.c, Buga Eszter 8.b Felkészítő tanár: Radácsy Istvánné Mozaik Országos Tanulmányi Verseny 8.hely: Szilágyi Tamara 6.a Felkészítő tanár: Toldi Tiborné Iskolai rendezésű versenyeinket az egyes munkaközösségek beszámolóiban lehet megtalálni. A sportversenyeken elért eredményeink: Atlétika: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 2.kcs. lány csapat: 1.hely 2.kcs. fiú csapat: 1. hely 3.kcs. lány csapat : 1. hely 3.kcs. fiú csapat: 2.. hely 4.kcs. lány csapat: 1. hely 4.kcs. fiú csapat: 3. hely Gimnáziumi versenyen fiú és lánytanulóink 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. Kézilabda: 4.kcs. lány csapat: budapesti diákolimpia 1. hely, országos elődöntő 2. hely, (Pacor Vilmos vezetésével) 5.kcs. fiú csapat budapesti diákolimpia 1.hely, országos elődöntő 2. hely (Pacor Vilmos vezetésével) 5.kcs. lány csapat budapesti diákolimpia 2. hely (Pacor Vilmos vezetésével) Kispályás labdarúgás: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 2.kcs. fiú csdapat 1.hely, budapesti döntőbe jutott 3.kcs. fiú csapat 2. hely 4.kcs. fiú csapat őszi forduló 2.hely 5.kcs. fiú csapat 2.hely Mezei-cross futás: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 5-6. kcs. fiú A csapat: 2. hely 5-6. kcs. fiú B csapat: 4. hely 16

17 Sakk: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 5-6. kcs. fiú csapat: 2. hely Ezeken kívül szép egyéni sikereket is elértek iskolánk tanulói atlétika közép- és hosszútávfutás, úszás, műugrás, duatlon, karate, kick-boksz, sakk, asztalitenisz, vízilabda, kajak-kenu, aerobik, ritmikus gimnasztika, cselgáncs sportágakban a különféle korosztályos versenyeken. Ezek voltak tehát az ebben a tanévben a tanulmányi és a sportversenyeken elért eredményeink. Bár eredményeink még jók, az utóbbi három évben háttérbe szorultak iskolánkban a kerületi tanulmányi versenyek. Helyüket inkább a belső tanulmányi versenyeink vették át. Ezek a versenyek ugyanis sokrétűbbek és valóban sok gyermeket mozgatnak meg, így tehetséggondozásban betöltött szerepük is nagyobb. Tennivalóink ezen a területen: el kell indulnunk minden egyes kerületi versenyen kiemeltem figyelnünk kell a kevésbé eredményes tantárgyakra a tehetséggondozás további fejlesztését célirányosan, differenciálással, azon kívül szakkörökön kell végeznünk a gimnáziumban a tanulmányi eredmények javításával növelni kell esélyeinket az egyes középiskolai versenyeken Az elsős és a kilencedikes beiskolázás Első osztályainkba összesen 84 tanuló iratkozott be, emelt szintű angol csoportokba és egy emelt szintű német csoportba. Három első osztályt indíthattuk, az osztálylétszámaink az iskolánkban megszokottan magasak. Körzetünkben kevés a tanköteles korú gyermek. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy a körzetes gyerekek minket válasszanak, és hogy a jó eredményeink híre a kerületben minél szélesebb körben terjedjen el. A következő tanévben is kiemelt feladatunk lesz az óvodákkal és a környék lakóival való folyamatos kapcsolattartás. Leendő 9. osztályaink négy csoportjába (8. ábra) összesen 214-en jelentkeztek. Ez 3,34 szeres túljelentkezést jelent. Előzetes helymegajánlást iskolánkból összesen 46 an kértek. 28 tanuló kérését elutasítottuk, néhányan más iskolát választottak, többeket pedig a rendes felvételi eljárás keretében vettünk fel gimnáziumunkba. Végül az 56 kilencedikesünk közül 25-en lesznek a volt kerekesek (44,6). Mind a külső, mind a belső jelentkezéseknél az öt évfolyamos képzés volt a népszerűbb. Népszerűségének oka, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam iskolánkban nemcsak egy különálló évként van jelen, hanem egy öt évre felépített egyedi tanterv része, melyben már kilencedik osztálytól két nyelv intenzív tanulására van lehetőség Továbbtanulási mutatók 17

18 A 9. ábra adataiból látható hogy a nyolcosztályos gimnáziumokba tovább tanulók száma nem alacsony. A hatosztályos gimnáziumokba tovább tanulók száma sem túl magas. A 9. ábra adataiból kitűnik, hogy nyolcadikosaink 65,2 %-a gimnáziumban, 25,8 %-a szakközépiskolában, 9 %-a szakiskolában tanul tovább. A jelentkezők 92 %-át az általa elsőként megjelölt iskolába vették fel. Általános iskolai továbbtanulási eredményeinkre tehát büszkék lehetünk. KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÉVVÉGE TOVÁBBTANULÁS OSZTÁLY 4.A 30 4.B 30 4.C ELŐZETESEN LÉTSZÁM FELVÉVE 6.A B C 18 2 GIMNÁZIUM8 GIMNÁZIUM6 GIMNÁZIUM4 SZAKKÖZÉP SZAKISKOLA 8.A B C ÖSSZESEN ábra NEM VETTÉK FEL Továbbtanulási eredmények a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban 100% 80% 60% 40% NEM ISMERT OKJ FŐISKOLA EGYETEM 20% 0% összes 2009 összes 2010 összes ábra 18

19 A felsőoktatási felvételik évi megoszlását évfolyamszintű bontásban a 9. ábra mutatja. Egyetemre vagy főiskolára az évfolyam 66 %-át vették fel. Ez a korábbi évinél messze jobb arány. A tanulók által megcélzott képzések között a főiskolák vezetnek. Célunk, hogy a tanulmányi és az érettségi eredmények javításával, a motiváltság emelésével csökkentsük a tovább nem tanulók számát, illetve, hogy a továbbtanulók nagyobb hányadát irányítsuk az értékesebb diplomát adó képzések felé Tantárgyi átlagok Tagozat átlag általános iskola alsó tagozat 4,6 4,55 4,5 4,45 tagozat átlag 4,4 4,35 4,3 2006/ / / / / / /2013 tagozat átlag 4,51 4,58 4,41 4,48 4,51 4,45 4, ábra Az alsó tagozaton igen magasak a tantárgyi átlagaink ( ábra). Ebben a tanévben a három negyedik osztály között megfigyelhetők a különbségek: rendre a c osztály ért el jobb eredményeket a másik kettővel szemben. Az évfolyamátlag mindhárom tantárgyból körülbelül szinten maradt. Az eredmények és eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy alsó tagozatosaink jól kiépített készségekkel és képességekkel érkeznek a felső tagozatos tanulmányokhoz, s ez igen jó alapokat ad a minőségi munkához. 19

20 Olvasás 4. évfolyam (átlag 4,23) / átlag: 4,37/ 5,00 4,00 4,00 4,30 4,40 3,00 2,00 olvasás /2013 átlag olvasás /2013 eltérés 1,00 0,00 4.a 4.b 4.c -1,00-0,23 0,07 0, ábra Magyar nyelvtan 4.évfolyam (átlag 4,27) / átlag: 4,12/ 5,00 4,00 4,00 4,40 4,40 3,00 2,00 átlag eltérés 1,00 0,00-1,00 4.a 4.b 4.c -0,27 0,13 0, ábra 20

21 Matematika 4. évfolyam (átlag 4,08) / átlag: 4,12/ 5,00 4,00 3,80 4,00 4,45 3,00 2,00 átlag eltérés 1,00 0,00-1,00 4.a 4.b 4.c -0,28-0, ábra 0,37 A következő ábrák ( ábra) a felső tagozat egyes osztályainak tantárgyi eredményeit és a tagozat átlagától való eltérést mutatják a kötelező érettségi tárgyakból. A tagozat átlag ebben a tanévben kicsit csökkent a 8. évfolyam gyengébb teljesítménye miatt. A következő tanévben célunk a tagozat átlag javítása. 21

22 Tagozat átlag általános iskola felső tagozat 3,95 3,9 3,85 3,8 tagozat átlag 3,75 3,7 3,65 3,6 2006/ / / / / / /2013 tagozat átlag 3,9 3,87 3,9 3,83 3,82 3,81 3, ábra A többnyire hasonló eredmények közül mindegyik tantárgynál két osztály, a 8.a és a 8.b eredményei alacsonyabbak. E két osztály gyengébb teljesítménye összefüggésben van magatartásukkal, szorgalmukkal, a hiányzások magas számával és a gyermekvédelmi felelősök jelzése alapján a tanulók szociális helyzetével. A felső tagozat osztályai közül az 5.a osztály teljesítménye a legjobb. Az ötödik évfolyam két osztályának tantárgyi eredményeiben bár csökkentek, de még mindig megfigyelhetők a negyedik osztályban is tapasztalt különbségek. Az 5.b osztály néhány kimagasló képességű tanulója kiváló eredményeket ért el a tanulmányi versenyeken. Magyar irodalomból és magyar nyelvtanból néhány századot romlottak az átlagok. 22

23 Magyar irodalom felső tagozat (átlag 3,42) / átlag:3,54/ 5,00 4,00 3,00 4,06 3,23 3,32 3,71 3,65 3,60 3,60 3,59 3,00 2,60 3,30 2,00 1,00 osztály eltérés 0,00-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,64-0,10 0,23 0,18-0,42-0,12-0,19 0,29 0,18 0,17-0,82-2, ábra Magyar nyelvtan felső tagozat (átlag 3,33) / átlag:3,36/ 5,00 4,00 3,00 3,73 3,00 2,96 3,61 3,23 3,65 4,10 3,71 2,90 2,50 3,20 2,00 1,00 OSZTÁLY ELTÉRÉS 0,00-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,40-0,33-0,37 0,28-0,10 0,32 0,77 0,38-0,43-0,13-0,83-2, ábra 23

24 Matematika felső tagozat (átlag 3,26) / átlag:3,26/ 4,00 3,50 3,00 3,75 3,47 3,29 3,32 3,35 3,30 3,10 3,00 3,50 2,63 3,20 2,50 2,00 1,50 osztály eltérés 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,49 0,21 0,03 0,06 0,09 0,04-0,16-0,26 0,24-0,06-0, ábra Történelem felső tagozat (átlag 3,46) / átlag:3,50/ 5,00 4,00 3,00 4,03 3,23 3,22 3,39 3,58 3,90 3,60 3,47 3,20 2,85 3,60 2,00 osztály eltérés 1,00 0,00-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,57-0,23-0,24-0,07 0,12 0,44 0,14 0,01-0,26-0,61 0, ábra 24

25 A gimnáziumi eredmények az elmúlt évek javuló tendenciája után a tagozatátlagot nézve visszaesést mutatnak. A volt kerekes tanulók jobban alkalmazkodnak a gimnáziumi követelményekhez. A ábrákon látható, hogy az egyes tantárgyak tagozat átlagai az előző évihez képest kicsit csökkentek. Ebben a 9.b osztály által elért igen gyenge eredményeknek van döntő szerepük. Tagozat átlag gimnázium 3,5 3,45 3,4 tagozat átlag 3,35 3,3 3, / / / / / / /2013 tagozat átlag 3,33 3,32 3,35 3,32 3,4 3,46 3, ábra A gimnáziumi osztályátlagok jól tükrözik az egyes képzési típusok és az osztályok közötti eltéréseket. Látszanak a b osztályok rosszabb eredményei, különösen a 9.b és a 11.b osztályok esetében. A tantárgyak közül talán a matematika tükrözi leginkább az a és a b osztályok képességei közötti különbségeket, és megállapítható, hogy ott, ahol a kétféle képzés között nagyok az átlagbeli különbségek, nemcsak a képességek rosszabbak, hanem a szorgalom és a megfelelő hozzáállás is hiányzik. Mivel képességbeli különbségekről is szó van, az eredmények javítása érdekében szükség van a készségek hosszabb elmélyítésére és gyakorlására. Az érettségi eredményekben lényegesen kisebbek a különbségek, s ez azt mutatja, hogy a b osztályokban a munkánk során a hozzáadott pedagógiai érték nagyobb. Ezekben az osztályokban lényegesen nagyobb terhelésnek vannak kitéve a pedagógusok is. Az egyes tantárgyakból csökkenő tendenciát mutat a félévi rontás mértéke is. Az, hogy a kerekesek többnyire jobb eredményeket érnek el a nem kerekesek -nél. Ez fontos visszaigazolása az általános iskolában végzett munkánknak, hiszen azt jelenti, hogy tanulóink jó alapokat kapnak a középiskolai tanulmányaikhoz. 25

26 Irodalom gimnázium (átlag 3,14) / átlag:3,42/ 5,00 4,00 3,00 3,30 3,25 3,36 3,82 2,88 3,50 3,15 3,30 2,00 1,00 1,70 irodalom gimi átlag irodalom gimi eltérés 0,00-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 0,16 0,11 0,22 0,68-0,26 0,36 0,01 0,16-2,00-1, ábra Nyelvtan gimnázium (átlag 3,33) / átlag:3,36/ 5,00 4,00 3,00 3,00 2,30 3,77 3,27 4,18 3,16 3,40 3,45 3,40 2,00 1,00 átlag eltérés 0,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a -1,00-0,33-1,03 0,44-0,06 0,85-0,17 0,07 0,12 0,07-2, ábra 26

27 Matematika gimnázium (átlag 2,84) / átlag: 2,93/ 4,00 3,50 3,10 3,19 3,36 3,50 3,00 2,80 2,50 2,33 2,40 2,40 2,44 2,00 1,50 átlag eltérés 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 0,26-0,51 0,35-0,44 0,52-0,44 0,66-0,40-0, ábra Történelem gimnázium (átlag 2,76) / : 2,69/ 4,00 3,57 3,50 3,00 2,50 2,60 2,25 2,70 2,50 2,28 3,00 2,70 3,20 2,00 1,50 átlag eltérés 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a -0,16-0,51-0,06-0,26 0,81-0,48 0,24-0,06 0, ábra 27

28 Angol gimnázium (átlag 3,66) / : 3,87/ 5,00 4,00 3,50 3,10 4,00 3,59 4,57 3,08 3,10 3,70 4,30 3,00 2,00 angol gimi átlag angol gimi eltérés 1,00 0,00-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a -0,16-0,56 0,34-0,07 0,91-0,58-0,56 0,04 0, ábra Német gimnázium (átlag 3,12) / : átlag 3,27/ 5,00 4,00 3,00 3,20 2,96 3,33 3,05 3,61 3,10 2,84 3,80 2,16 2,00 1,00 átlag eltérés 0,00-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 0,08-0,16 0,21-0,07 0,49-0,02-0,28 0,68-0,96-2, ábra 28

29 Hiányzások Az igazolt hiányzások száma ( ábra) az előző tanévhez viszonyítva mindhárom tagozaton átlagosan szinten maradt. Az igazolt hiányzások számának csökkentése különösen a gimnáziumban fontos, hiszen a sok hiányzás miatt a tanulmányi eredmények javítása is nehéz. Nagy mennyiségű tananyagot nem minden diák tud pótolni. E területen a szülők támogatására és segítségére van szükségünk. OSZTÁLY IGAZOLT nap ÖSSZES ÁTLAG 1.A B C A B C A B C A B C 215 ALSÓ TAG ábra 29

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben