AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI"

Átírás

1 KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés 7.o Személyi feltételek 7.o Nevelőtestület 7.o A technikai dolgozók 8.o A diákok 8.o. A pedagógiai munka elemzése. 14.o. 2. A Pedagógiai Program kiemelt területei 14.o Minőségi oktatás 14.o Tanulmányi és sportversenyek 14.o Az elsős és a kilencedikes beiskolázás 18.o Továbbtanulási mutatók 19.o Tantárgyi átlagok 0.o Hiányzások 30.o A közép és emelt szintű érettségik eredményei 34.o Nyelvvizsgák a gimnáziumban 37.o Hagyományaink programjaink 38.o Személyes menedzselés, tanuláskísérés 41.o Folyamatosság 45.o A Közösségi Szolgálat 45.o. 3. Az országos kompetenciamérés eredményei 49.o Matematika a 6., a 8. és a 10. évfolyamon 49.o Szövegértés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon 51.o. 4. A közösségformálás 54.o Az iskola közössége 54.o A Diákönkormányzat 54.o. 5. Az oktatást segítő területek 55.o Gyermekvédelem 55.o A fejlesztő pedagógus 55.o Az iskolapszichológus 55.o Az iskolakönyvtár 56.o. 6. Továbbképzések 57.o Belső képzések 57.o Külső képzések 57.o. 2

3 7. Az iskolai szervezet működésének értékelése 58.o A tagozatok 58.o Az alsó tagozat 58.o A felső tagozat 59.o A gimnázium 60.o A szakmai munkaközösségek 60.o. 8. Az intézményben folyó pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése 65.o. 9. Összegzés a es tanév nevelési, oktatási céljai 66.o. Legitimációs záradék 71.o. Mellékletek 3

4 Az elmúlt két tanév rendkívüli volt iskolánk életében: ben feladatainkat úgy kellett elvégeznünk, hogy a tanév folyamán teljes körű energiahatékonysági felújítást végeztek intézményünkben, a as tanévet pedig az államosítás folyamata határozta meg. Tantestületünk életét nem a fenntartó megváltozása, a fenntartás és a működtetés szétválasztása határozta meg, hanem az a kormányrendelet, amelynek alapján 17 nyugdíjasunktól kellett évvégén megválnunk. Ez volt az utolsó tanév, amikor a Kerék alapító tantestületének tagjai még velünk dolgoztak. Az előző tanév volt iskolánk történetének 40. tanéve. A jubileumot igyekeztünk rendezvények sokaságával megünnepelni, de a felújítás miatt néhány rendezvényünk áthúzódott 2013 őszére. A tantestület átalakulásának árnyékában különös jelentőséget kaptak ezek az események. Bevezetés A as tanévet június 14-én az általános iskolában 182, a gimnáziumban 181 tanítási nappal zártuk. A szóbeli érettségi vizsgák június ig zavartalanul lezajlottak. A tanévet lezáró nevelőtestületi értekezletet június 28-án tartottuk, ahol nyugdíjasainkat búcsúztattuk. Előzőleg értékeltük a tanév folyamán végzett munkánkat, elemeztük a kompetenciamérések eredményeit, megfogalmaztuk a nyár feladatait, az egyes pedagógiai módszerek osztályokra szabásának újabb lehetőségeit. Az eredmények elemzését munkaközösségi szinten augusztusban végezzük el, és annak fényében határozzuk meg a konkrét célokat, feladatokat, sikerkritériumokat, és keressük meg mindezek eléréséhez a megfelelő eszközöket. A tanév szervezése során alkalmazkodtunk a kiemelt kerületi programokhoz és betartottuk a munkatervben rögzítetteket: a szüneteket, a tanítás nélküli munkanapokat, a méréseket és a vizsgákat, a közösségi rendezvényeket az ütemezés szerint tartottuk meg. A munkaterveinkben kitűzött nevelési-oktatási célokat teljesítettük. Éves munkánk négy kiemelt programjával külön kell foglalkoznunk: A mindennapos testnevelés keretében a néptánc oktatás bevezetésével. Az első és az ötödik évfolyamon heti két órában kezdtük el a néptáncot tanítani Csiky Gergely néptánc oktató segítségével. Az első évfolyamon a szülők és a gyerekek hatalmas lelkesedéssel fogadták az új programot, az ötödik évfolyamon a magas létszám, az órarendi nehézségek mellett néhány gyermek komoly ellenállásával kellett megküzdeni. Ezen az évfolyamon a következő tanévre csökkenteni kell a létszámot. Az órarendi nehézségeket e két évfolyamon nem tudjuk teljesen feloldani, de a belépő új évfolyamokon már a tantervbe beépül a néptánc, így nem jelent napi óraszám növekedést a gyerekek számára. Május 30-án néptánc gálával egybekötött táncházat szerveztünk a gyerekeknek és a szülőknek. A gyerekekhez társult a tanári kar is, a tanári néptánccsoport a szalagavatón mutatta be műsorát. A Kárpát-medence magyarlakta területeivel való ismerkedés. Májusban 40 hetedikes diákunk négy pedagógus kíséretében ismét egy hetet töltött a Székelyföldön a Határtalanul! program támogatásával. 4

5 Az előző tanévi kirándulás után elhatároztuk, hogy megpróbálunk testvériskolai kapcsolatokat kiépíteni a gyulakuti iskolával. Ezért április 10-től 13-ig vendégül láttuk őket. A diákokat saját diákjaink családjai látták vendégül. A három nap alatt bemutattuk az iskolánkat, meglátogattuk Budapest néhány nevezetességét. A találkozót búcsú bulival zártuk. A költségek előteremtésében nyújtott segítségért köszönet illeti a KLIK 03 tankerületét és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát. A diák mentor program. Iskolánk 13 évfolyamos voltából eredően több olyan programot megvalósíthatunk, amely egy általános iskolában lehetetlen. Ezek közül ötödik éve fut a diákmentor programunk. Ebben a tanévben 22 diákmentorunk foglalkozott alsó tagozatosokkal, segített nekik a tanulásban, a szabadidejük hasznos eltöltésében, támogatva ezzel a gyermekvédelem munkáját. A közösségi szolgálati program. Három éve indítottuk útjára közösségi szolgálati programunkat. Ebben a tanévben újabb két osztály fejezte be ezt a programot. Az előző évi tapasztalatainkat felhasználva és az új törvényi előírásokat beépítve tökéletesítettük programunkat, így az ebben az évben életbe lépett törvényeknek is megfelelünk. A törvényi változásokból következő egyéb feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. Munkánk elemzése során megfogalmaztuk a es tanév legfontosabb céljait, feladatait is. 5

6 1. Helyzetelemzés A Kerék Általános Iskola és Gimnázium 12 (13) évfolyamos intézmény, mely 8+4 (8+5) osztályos rendszerben működik. Pedagógiai Programunk következetes, igényes végrehajtásával arra törekszünk, hogy folyamatosan magas szinten feleljünk meg az elvárásoknak Személyi feltételek A nevelőtestület A Kerék Általános Iskola és Gimnázium tantestülete a 2012/2013-as tanévben Pedagógusok száma: Ebből oktatótanár: Tanító: Napközis nevelő: Ált.isk.szaktanár: Gimnáziumi szakt.: Fejlesztő pedagógus: Iskolapszichológus: 73 fő 56 fő 12 fő 26 fő 20 fő 14 fő 1 fő 0 fő Képesítés nélküli: 0 fő Pedagógus álláshelyek száma ( összes szakirányú normatív létszám): 74 Technikai normatív létszám: Gazdasági vezető: 0 Összes technikai normatív létszám: 1. ábra 11 fő 11 fő szeptember 1-én 74 álláshelyünkön 74 pedagógus kezdte meg munkáját, heten részfoglalkozásúként (1. ábra). Senki sem volt GYES-en. A rendelkezésünkre álló, betölthető álláshelyek száma nem változott az előző tanévhez képest. Ez a létszám kiegészítve az intézményünkben dolgozó iskolapszichológussal 6

7 többnyire elegendő ahhoz, hogy ellássuk feladatainkat. A diákok összlétszámához (832 fő) viszonyítva kevés az egy fejlesztőpedagógus. Ahhoz, hogy a felső tagozatos és a gimnazista tanulóinkat is megfelelően el tudjuk látni, szükségünk lenne még egy fejlesztőpedagógusra. Fluktuáció a Kerék Általános Iskola és Gimnázium tantestületében az utolsó 6 évben (az álláshelyek száma 74) 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% FLUKTUÁCIÓ ÁTLAG 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2007/ / / / / /2013 FLUKTUÁCIÓ 2,70% 2,80% 4,20% 1,42% 2,80% 4,00% ÁTLAG 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2. ábra Az új tanévben három új kollégát köszönthettünk (2. ábra): Kertesi Zsuzsannát, aki tanítói munkája után vállalt napközis pedagógusi beosztást. Mellé mentornak Lajkó Attilánét jelöltük ki. Krajnák Zsuzsanna napközis pedagógus mellé Varga Anitát jelöltük ki mentornak. Kökény Jánost, mint új rajz szakos tanárt üdvözölhettük. Mellé mentornak Lacó Tamást jelöltük ki. GYED-ről jött vissza Konta Gyuláné, aki a 4.a osztályban lett napközis nevelő és Papp Edina angoltanár A technikai dolgozók Az intézmény napi szintű működtetését elismerésre méltó igyekezettel 11 technikai dolgozónk látja el. Munkájuknak köszönhetjük azt, hogy a tanév során minden körülmények között zavartalanul működtünk A diákok A as tanévben iskolánkban 832 tanuló folytatta tanulmányait (ez az október 1-i létszám), 32 tanulócsoportban (3. és 4. ábra). Az átlagos tanulólétszám jelenleg 26 fő/osztály. A gimnáziumban az egy osztályra jutó átlaglétszám 27 fő (5. ábra). 7

8 A as tanévre összesen 84 első osztályos tanuló iratkozott be, így három első osztályt indíthattunk. A három első osztályban a következő pedagógusok tanítanak immár nagyfelmenő rendszerben: Az 1.a osztályban: Balázs Anna osztálytanító és Farkasné Kulcsár Valéria napközis nevelő. Az 1.b osztályban: Boros Adrienn tanító és Nagy Ferencné napközis nevelő. Az 1.c osztályban Varga Anita tanító és Krajnák Zsuzsanna napközis nevelő. A as tanévben az intézményben nem indul iskolaotthonos osztály. A két ötödik osztályunkban 65 tanuló kezdte meg tanulmányait. Az 5.a osztály főnöke Horváth Tamás, az 5.b osztályfőnöke Cserna Veronika. A két kilencedik osztályba összesen 58 (9.a:31, 9.b:27) tanuló iratkozott be. A 9.a osztály főnöke Tóth Ágnes. A 9.b osztály élére Pálinkás Mihály került. Az új tanévben három új kollégát köszönthettünk: Kertesi Zsuzsannát, aki tanítói munkája után vállalt napközis pedagógusi beosztást. Mellé mentornak Lajkó Attilánét jelöltük ki. Krajnák Zsuzsanna napközis pedagógus mellé Varga Anitát jelöltük ki mentornak. Kökény Jánost, mint új rajz szakos tanárt üdvözölhettük. Mellé mentornak Lacó Tamást jelöltük ki. GYED-ről jött vissza Konta Gyuláné, aki a 4.a osztályban lett napközis. Minden osztályban, illetve tanulócsoportban a Pedagógiai Programban és a Helyi Tantervben rögzített tanterveket használjuk (részletesen lásd ott). Tanulói létszámadatok a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban GIMNÁZIUM FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT GIMNÁZIUM FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT ábra 8

9 Osztályok száma tagozatonként a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban alsó tagozat felső tagozat gimnázium alsó tagozat felső tagozat gimnázium ábra Átlagos osztálylétszámok tagozatonként a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban ig alsó tagozat felső tagozat gimnázium alsó tagozat 23,17 23, ,45 23,82 24,83 felső tagozat 25,33 24,33 25,17 25,33 24,41 26,45 gimnázium 32 31,44 30,67 28,89 29, ábra Befogadó iskola vagyunk, az általános iskola köztes évfolyamaira nemcsak a nyári időszakban, hanem a tanév folyamán is igen sokan jelentkeznek. A hatévfolyamos 9

10 gimnáziumok elszívó hatását csökkenti a hozzánk jelentkezők száma, így ebben a tanévben sem kellett osztályokat összevonnunk. A tanév végi létszámunk körülbelül megfelelt a szeptember elejinek (6. ábra). Ez számunkra pozitív visszajelzés, amely megerősíti azt a törekvésünket, hogy ígérgetések helyett céltudatos, minőségi munkát kell végeznünk, ahol a tanulásba befektetett munkának és a tudásnak becsülete van. KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÉVVÉGE LÉTSZÁMADATOK OSZTÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TANÉV TÁVOZOTT ÉRKEZETT TANÉV MAGÁNTANULÓ ELEJE ÖSSZESEN ÖSSZESEN VÉGE OK 1.A B C A B C A külföld 3.B C külföld 4.A B C ALSÓ TAG A B A B C A B C A B C FELSŐ TAG A B fm. 10.A B A B A b a GIMNÁZIUM ÖSZZESEN ábra 10

11 III. kerületi iskola vagyunk, és ezt tükrözi tanulóink lakhely szerinti összetétele is (7. ábra). Alsó és felső tagozaton természetes a III. kerületi tanulók 80 % fölötti aránya, de a gimnáziumban a 73,66 %-os arány már igen magas. Ez a kiugró arány 12 évfolyamos szerkezetünkből adódik. A két kilencedik osztályunkban a es tanévben is 56 tanulóból 25-en lesznek volt kerekesek (8. ábra). A Kerék Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak %-os megoszlása lakhelyük szerint a as tanévben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% vidék Budapest III. kerület 30% 20% 10% 0% alsó tagozat felső tagozat gimnázium vidék 11,75 14,78 15,64 Budapest 2,68 6,19 7,82 III. kerület 85,57 79,03 76,54 7. ábra 11

12 Belső felvételi 2013 Összesen 4 évf.inf 4 évf. angol Végleges csoport létszám Végleges "kerekes" Előzetes helymegajánlás 5 évf. német 5 évf.angol évf.angol 5 évf. német 4 évf. angol 4 évf.inf Összesen Végleges csoport létszám Végleges "kerekes" Előzetes helymegajánlás ábra 12

13 A pedagógiai munka elemzése a 2012/2013-as tanév céljai és azok teljesítésének értékelése 2. A Pedagógiai Program kiemelt területei 2.1. Minőségi oktatás Pedagógiai munkánk kiemelt területe a tehetséggondozás, melynek célja eredményeink folyamatos javítása. E terület vizsgálatához a következő mutatókat használjuk: a tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények az elsős és a kilencedikes beiskolázás sikeressége továbbtanulási mutatók a 8., a 12. és a 13. évfolyamon tantárgyi átlagok a közép és az emelt szintű érettségi eredményei nyelvvizsgák a gimnáziumban hiányzások a kompetenciamérések eredményei (lásd 3. fejezet) a gyermekvédelmi munka eredményessége (lásd 2.3. fejezet) a lemorzsolódás, az iskolából való elvándorlás és az iskolát a tanév közben a jobb eredmények reményében választók száma (lásd és 2.4. fejezet) Tanulmányi és sportversenyek Az alábbiakban a kerületi, budapesti és országos tanulmányi versenyeken elért eredményeinket összegzem. Angol vers- és prózamondó verseny alsó tagozat 4.hely: Szabó Bence 4.b 6.hely: Laskai Laura 4.b Felkészítő tanár: Völgyi Viktória Angol vers és prózamondó verseny felső tagozat 2.hely: Lehel Kyra 6.a 5.hely: Boda Dorka 6.a Felkészítő tanár: Toldi Tiborné 4.hely: Csécs Szonja 7.b Felkészítő tanár: Bogolyné Szőke Éva Kerületi vers- és prózamondó verseny 13

14 3.hely: Merucza Petra 2.b Felkészítő tanár: Nagy Csilla 4.hely: Neutushil Bodza 3.c Felkészítő tanár: Lajkó Attiláné Népdalénelkési verseny Kiemelt 1. hely: Boda Dorka 6.a Felkészítő tanár: Márkusné Góczán gyöngyi Kerületi informatikai verseny 1.hely: Kocsis Attila 12.a 1.hely: Vitos Gergő 6.b 2.hely: Pulugor Dóra 6.c 2.hely: Boros Balázs 7.a 3.hely: Halasi Dezső 7.c 4.hely: Csécs Szonja 7.b 1.hely: Kasza Milán 8.a 4.hely: Mihályi Lili 6.b Felkészítő tanár: Kondorné Kovács Irén Kerületi rajz verseny 6.hely: Faur Elina 6.a Felkészítő tanár: Kökény János Kerületi életvitel verseny 1.hely: Halápi Viktória, Méhesi Fanni 8.c, Buga Eszter 8.b 4.hely: Gáspár Dominika, Kormos Fruzsina, Sárközi Brigitta 7.a Felkészítő tanár: Radácsy Istvánné Kerületi technika verseny 4.hely: Tompa Gábor, Katona Balázs, Jelencsik Marcell 8.c Felkészítő tanár: Radácsy Istvánné Matematika verseny 3.hely: Olchváry Ambrus 7.a Felkészítő tanár: Lakner Lászlóné Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny: 5.hely: Rózsa Mária 9.a 2.hely: Hajdu-Ráfis Luca 12.b 5.hely: Konomdi Dóra 12.b Felkészítő tanár: Árkosné Csapó Gizella 3.hely: Barna Róbert 10.a 6.hely: Bodovits Ticiána 10.a 1.hely: Nagy Dániel 12.a 3.hely: Balogh Márk 12.a 4.hely: Rózsás Dániel 11.a Felkészítő tanár: Papavasziliu Gabriella 14

15 Német Nyelvi OÁTV 6.hely: Horváth Fruzsina 6.c Felkészítő tanár: Pálinkás Mihály Frühling német nyelvi verseny 3.hely: Kerék Fanni 10.b 4.hely: Bacher Viktória 10.b Felkészítő tanár: Árkosné Csapó Gizella 4.hely: Pető Patrik 9.b 6.hely: Vasicsek Balázs 9.b Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási verseny kerületi forduló 4.hely: Kristál Evelin 5.b Felkészítő tanár: Pintér Patrik 5.hely: Kreuter Patrik 7.b Felkészítő tanár: Márkusné Góczán Gyöngyi Kerületi történelem verseny (6. évf.) 5.hely: Horváth Hanna, Horváth Dóra, Pulugor Dóra 6.c Felkészítő tanár: Zsótér Éva Kerületi történelem verseny (5. évf.) 5.hely: Sári Virág, Oláh Milán, Sulok Bence 5.b Felkészítő tanár: Zsótér Éva Kerületi kémia verseny 2. hely: Kreuter Patrik 7.b Felkészítő tanár: Villangó Istvánné Komplex angol nyelvi verseny 4.hely: Boda Dorka 6.a 5.hely: Lehel Lyra 6.a Felkészítő tanár: Toldi Tiborné 5.hely. Boronkay Kinga 7.a Felkészítő tanár: Völgyi Viktória 3.hely: Kreuter Patrik 7.b Felkészítő tanár: Deák Zoltánné Jó tanuló, jó sportoló Óbuda ösztöndíj Tóth Mercédesz 10.b Lakatos Enikő 12.b Szabó Adrienn 13.a Federics Nikolett 8.b Sztankovics Dóra 7.b Budapesti vagy országos versenyeken elért eredményeink: 15

16 Szt. István Közgazdasági Szakközépiskola angol verseny 14. hely: Szalai Orsolya, Zheng Bowen, Mezei Melinda 8.c Felkészítő tanár: Porkoláb Zsuzsa Digitális rajzverseny 4. hely: Koczkás Gábor 4.b Felkészítő tanár: Kiss Magdolna Budapesti életvitel verseny 5.hely: Halápi Viktória, Méhesi Fanni 8.c, Buga Eszter 8.b Felkészítő tanár: Radácsy Istvánné Mozaik Országos Tanulmányi Verseny 8.hely: Szilágyi Tamara 6.a Felkészítő tanár: Toldi Tiborné Iskolai rendezésű versenyeinket az egyes munkaközösségek beszámolóiban lehet megtalálni. A sportversenyeken elért eredményeink: Atlétika: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 2.kcs. lány csapat: 1.hely 2.kcs. fiú csapat: 1. hely 3.kcs. lány csapat : 1. hely 3.kcs. fiú csapat: 2.. hely 4.kcs. lány csapat: 1. hely 4.kcs. fiú csapat: 3. hely Gimnáziumi versenyen fiú és lánytanulóink 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. Kézilabda: 4.kcs. lány csapat: budapesti diákolimpia 1. hely, országos elődöntő 2. hely, (Pacor Vilmos vezetésével) 5.kcs. fiú csapat budapesti diákolimpia 1.hely, országos elődöntő 2. hely (Pacor Vilmos vezetésével) 5.kcs. lány csapat budapesti diákolimpia 2. hely (Pacor Vilmos vezetésével) Kispályás labdarúgás: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 2.kcs. fiú csdapat 1.hely, budapesti döntőbe jutott 3.kcs. fiú csapat 2. hely 4.kcs. fiú csapat őszi forduló 2.hely 5.kcs. fiú csapat 2.hely Mezei-cross futás: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 5-6. kcs. fiú A csapat: 2. hely 5-6. kcs. fiú B csapat: 4. hely 16

17 Sakk: kerületi diákolimpián (Molnár Ákos vezetésével) 5-6. kcs. fiú csapat: 2. hely Ezeken kívül szép egyéni sikereket is elértek iskolánk tanulói atlétika közép- és hosszútávfutás, úszás, műugrás, duatlon, karate, kick-boksz, sakk, asztalitenisz, vízilabda, kajak-kenu, aerobik, ritmikus gimnasztika, cselgáncs sportágakban a különféle korosztályos versenyeken. Ezek voltak tehát az ebben a tanévben a tanulmányi és a sportversenyeken elért eredményeink. Bár eredményeink még jók, az utóbbi három évben háttérbe szorultak iskolánkban a kerületi tanulmányi versenyek. Helyüket inkább a belső tanulmányi versenyeink vették át. Ezek a versenyek ugyanis sokrétűbbek és valóban sok gyermeket mozgatnak meg, így tehetséggondozásban betöltött szerepük is nagyobb. Tennivalóink ezen a területen: el kell indulnunk minden egyes kerületi versenyen kiemeltem figyelnünk kell a kevésbé eredményes tantárgyakra a tehetséggondozás további fejlesztését célirányosan, differenciálással, azon kívül szakkörökön kell végeznünk a gimnáziumban a tanulmányi eredmények javításával növelni kell esélyeinket az egyes középiskolai versenyeken Az elsős és a kilencedikes beiskolázás Első osztályainkba összesen 84 tanuló iratkozott be, emelt szintű angol csoportokba és egy emelt szintű német csoportba. Három első osztályt indíthattuk, az osztálylétszámaink az iskolánkban megszokottan magasak. Körzetünkben kevés a tanköteles korú gyermek. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy a körzetes gyerekek minket válasszanak, és hogy a jó eredményeink híre a kerületben minél szélesebb körben terjedjen el. A következő tanévben is kiemelt feladatunk lesz az óvodákkal és a környék lakóival való folyamatos kapcsolattartás. Leendő 9. osztályaink négy csoportjába (8. ábra) összesen 214-en jelentkeztek. Ez 3,34 szeres túljelentkezést jelent. Előzetes helymegajánlást iskolánkból összesen 46 an kértek. 28 tanuló kérését elutasítottuk, néhányan más iskolát választottak, többeket pedig a rendes felvételi eljárás keretében vettünk fel gimnáziumunkba. Végül az 56 kilencedikesünk közül 25-en lesznek a volt kerekesek (44,6). Mind a külső, mind a belső jelentkezéseknél az öt évfolyamos képzés volt a népszerűbb. Népszerűségének oka, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam iskolánkban nemcsak egy különálló évként van jelen, hanem egy öt évre felépített egyedi tanterv része, melyben már kilencedik osztálytól két nyelv intenzív tanulására van lehetőség Továbbtanulási mutatók 17

18 A 9. ábra adataiból látható hogy a nyolcosztályos gimnáziumokba tovább tanulók száma nem alacsony. A hatosztályos gimnáziumokba tovább tanulók száma sem túl magas. A 9. ábra adataiból kitűnik, hogy nyolcadikosaink 65,2 %-a gimnáziumban, 25,8 %-a szakközépiskolában, 9 %-a szakiskolában tanul tovább. A jelentkezők 92 %-át az általa elsőként megjelölt iskolába vették fel. Általános iskolai továbbtanulási eredményeinkre tehát büszkék lehetünk. KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÉVVÉGE TOVÁBBTANULÁS OSZTÁLY 4.A 30 4.B 30 4.C ELŐZETESEN LÉTSZÁM FELVÉVE 6.A B C 18 2 GIMNÁZIUM8 GIMNÁZIUM6 GIMNÁZIUM4 SZAKKÖZÉP SZAKISKOLA 8.A B C ÖSSZESEN ábra NEM VETTÉK FEL Továbbtanulási eredmények a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban 100% 80% 60% 40% NEM ISMERT OKJ FŐISKOLA EGYETEM 20% 0% összes 2009 összes 2010 összes ábra 18

19 A felsőoktatási felvételik évi megoszlását évfolyamszintű bontásban a 9. ábra mutatja. Egyetemre vagy főiskolára az évfolyam 66 %-át vették fel. Ez a korábbi évinél messze jobb arány. A tanulók által megcélzott képzések között a főiskolák vezetnek. Célunk, hogy a tanulmányi és az érettségi eredmények javításával, a motiváltság emelésével csökkentsük a tovább nem tanulók számát, illetve, hogy a továbbtanulók nagyobb hányadát irányítsuk az értékesebb diplomát adó képzések felé Tantárgyi átlagok Tagozat átlag általános iskola alsó tagozat 4,6 4,55 4,5 4,45 tagozat átlag 4,4 4,35 4,3 2006/ / / / / / /2013 tagozat átlag 4,51 4,58 4,41 4,48 4,51 4,45 4, ábra Az alsó tagozaton igen magasak a tantárgyi átlagaink ( ábra). Ebben a tanévben a három negyedik osztály között megfigyelhetők a különbségek: rendre a c osztály ért el jobb eredményeket a másik kettővel szemben. Az évfolyamátlag mindhárom tantárgyból körülbelül szinten maradt. Az eredmények és eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy alsó tagozatosaink jól kiépített készségekkel és képességekkel érkeznek a felső tagozatos tanulmányokhoz, s ez igen jó alapokat ad a minőségi munkához. 19

20 Olvasás 4. évfolyam (átlag 4,23) / átlag: 4,37/ 5,00 4,00 4,00 4,30 4,40 3,00 2,00 olvasás /2013 átlag olvasás /2013 eltérés 1,00 0,00 4.a 4.b 4.c -1,00-0,23 0,07 0, ábra Magyar nyelvtan 4.évfolyam (átlag 4,27) / átlag: 4,12/ 5,00 4,00 4,00 4,40 4,40 3,00 2,00 átlag eltérés 1,00 0,00-1,00 4.a 4.b 4.c -0,27 0,13 0, ábra 20

21 Matematika 4. évfolyam (átlag 4,08) / átlag: 4,12/ 5,00 4,00 3,80 4,00 4,45 3,00 2,00 átlag eltérés 1,00 0,00-1,00 4.a 4.b 4.c -0,28-0, ábra 0,37 A következő ábrák ( ábra) a felső tagozat egyes osztályainak tantárgyi eredményeit és a tagozat átlagától való eltérést mutatják a kötelező érettségi tárgyakból. A tagozat átlag ebben a tanévben kicsit csökkent a 8. évfolyam gyengébb teljesítménye miatt. A következő tanévben célunk a tagozat átlag javítása. 21

22 Tagozat átlag általános iskola felső tagozat 3,95 3,9 3,85 3,8 tagozat átlag 3,75 3,7 3,65 3,6 2006/ / / / / / /2013 tagozat átlag 3,9 3,87 3,9 3,83 3,82 3,81 3, ábra A többnyire hasonló eredmények közül mindegyik tantárgynál két osztály, a 8.a és a 8.b eredményei alacsonyabbak. E két osztály gyengébb teljesítménye összefüggésben van magatartásukkal, szorgalmukkal, a hiányzások magas számával és a gyermekvédelmi felelősök jelzése alapján a tanulók szociális helyzetével. A felső tagozat osztályai közül az 5.a osztály teljesítménye a legjobb. Az ötödik évfolyam két osztályának tantárgyi eredményeiben bár csökkentek, de még mindig megfigyelhetők a negyedik osztályban is tapasztalt különbségek. Az 5.b osztály néhány kimagasló képességű tanulója kiváló eredményeket ért el a tanulmányi versenyeken. Magyar irodalomból és magyar nyelvtanból néhány századot romlottak az átlagok. 22

23 Magyar irodalom felső tagozat (átlag 3,42) / átlag:3,54/ 5,00 4,00 3,00 4,06 3,23 3,32 3,71 3,65 3,60 3,60 3,59 3,00 2,60 3,30 2,00 1,00 osztály eltérés 0,00-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,64-0,10 0,23 0,18-0,42-0,12-0,19 0,29 0,18 0,17-0,82-2, ábra Magyar nyelvtan felső tagozat (átlag 3,33) / átlag:3,36/ 5,00 4,00 3,00 3,73 3,00 2,96 3,61 3,23 3,65 4,10 3,71 2,90 2,50 3,20 2,00 1,00 OSZTÁLY ELTÉRÉS 0,00-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,40-0,33-0,37 0,28-0,10 0,32 0,77 0,38-0,43-0,13-0,83-2, ábra 23

24 Matematika felső tagozat (átlag 3,26) / átlag:3,26/ 4,00 3,50 3,00 3,75 3,47 3,29 3,32 3,35 3,30 3,10 3,00 3,50 2,63 3,20 2,50 2,00 1,50 osztály eltérés 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,49 0,21 0,03 0,06 0,09 0,04-0,16-0,26 0,24-0,06-0, ábra Történelem felső tagozat (átlag 3,46) / átlag:3,50/ 5,00 4,00 3,00 4,03 3,23 3,22 3,39 3,58 3,90 3,60 3,47 3,20 2,85 3,60 2,00 osztály eltérés 1,00 0,00-1,00 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 0,57-0,23-0,24-0,07 0,12 0,44 0,14 0,01-0,26-0,61 0, ábra 24

25 A gimnáziumi eredmények az elmúlt évek javuló tendenciája után a tagozatátlagot nézve visszaesést mutatnak. A volt kerekes tanulók jobban alkalmazkodnak a gimnáziumi követelményekhez. A ábrákon látható, hogy az egyes tantárgyak tagozat átlagai az előző évihez képest kicsit csökkentek. Ebben a 9.b osztály által elért igen gyenge eredményeknek van döntő szerepük. Tagozat átlag gimnázium 3,5 3,45 3,4 tagozat átlag 3,35 3,3 3, / / / / / / /2013 tagozat átlag 3,33 3,32 3,35 3,32 3,4 3,46 3, ábra A gimnáziumi osztályátlagok jól tükrözik az egyes képzési típusok és az osztályok közötti eltéréseket. Látszanak a b osztályok rosszabb eredményei, különösen a 9.b és a 11.b osztályok esetében. A tantárgyak közül talán a matematika tükrözi leginkább az a és a b osztályok képességei közötti különbségeket, és megállapítható, hogy ott, ahol a kétféle képzés között nagyok az átlagbeli különbségek, nemcsak a képességek rosszabbak, hanem a szorgalom és a megfelelő hozzáállás is hiányzik. Mivel képességbeli különbségekről is szó van, az eredmények javítása érdekében szükség van a készségek hosszabb elmélyítésére és gyakorlására. Az érettségi eredményekben lényegesen kisebbek a különbségek, s ez azt mutatja, hogy a b osztályokban a munkánk során a hozzáadott pedagógiai érték nagyobb. Ezekben az osztályokban lényegesen nagyobb terhelésnek vannak kitéve a pedagógusok is. Az egyes tantárgyakból csökkenő tendenciát mutat a félévi rontás mértéke is. Az, hogy a kerekesek többnyire jobb eredményeket érnek el a nem kerekesek -nél. Ez fontos visszaigazolása az általános iskolában végzett munkánknak, hiszen azt jelenti, hogy tanulóink jó alapokat kapnak a középiskolai tanulmányaikhoz. 25

26 Irodalom gimnázium (átlag 3,14) / átlag:3,42/ 5,00 4,00 3,00 3,30 3,25 3,36 3,82 2,88 3,50 3,15 3,30 2,00 1,00 1,70 irodalom gimi átlag irodalom gimi eltérés 0,00-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 0,16 0,11 0,22 0,68-0,26 0,36 0,01 0,16-2,00-1, ábra Nyelvtan gimnázium (átlag 3,33) / átlag:3,36/ 5,00 4,00 3,00 3,00 2,30 3,77 3,27 4,18 3,16 3,40 3,45 3,40 2,00 1,00 átlag eltérés 0,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a -1,00-0,33-1,03 0,44-0,06 0,85-0,17 0,07 0,12 0,07-2, ábra 26

27 Matematika gimnázium (átlag 2,84) / átlag: 2,93/ 4,00 3,50 3,10 3,19 3,36 3,50 3,00 2,80 2,50 2,33 2,40 2,40 2,44 2,00 1,50 átlag eltérés 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 0,26-0,51 0,35-0,44 0,52-0,44 0,66-0,40-0, ábra Történelem gimnázium (átlag 2,76) / : 2,69/ 4,00 3,57 3,50 3,00 2,50 2,60 2,25 2,70 2,50 2,28 3,00 2,70 3,20 2,00 1,50 átlag eltérés 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a -0,16-0,51-0,06-0,26 0,81-0,48 0,24-0,06 0, ábra 27

28 Angol gimnázium (átlag 3,66) / : 3,87/ 5,00 4,00 3,50 3,10 4,00 3,59 4,57 3,08 3,10 3,70 4,30 3,00 2,00 angol gimi átlag angol gimi eltérés 1,00 0,00-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a -0,16-0,56 0,34-0,07 0,91-0,58-0,56 0,04 0, ábra Német gimnázium (átlag 3,12) / : átlag 3,27/ 5,00 4,00 3,00 3,20 2,96 3,33 3,05 3,61 3,10 2,84 3,80 2,16 2,00 1,00 átlag eltérés 0,00-1,00 9,a 9.b. 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 0,08-0,16 0,21-0,07 0,49-0,02-0,28 0,68-0,96-2, ábra 28

29 Hiányzások Az igazolt hiányzások száma ( ábra) az előző tanévhez viszonyítva mindhárom tagozaton átlagosan szinten maradt. Az igazolt hiányzások számának csökkentése különösen a gimnáziumban fontos, hiszen a sok hiányzás miatt a tanulmányi eredmények javítása is nehéz. Nagy mennyiségű tananyagot nem minden diák tud pótolni. E területen a szülők támogatására és segítségére van szükségünk. OSZTÁLY IGAZOLT nap ÖSSZES ÁTLAG 1.A B C A B C A B C A B C 215 ALSÓ TAG ábra 29

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben