MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

2 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal 2

3 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 3 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: augusztus 29-i ülésen hozott rendeletei: 26/2013. (IX.3.) Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés -ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról 27/2013. (IX.3) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szeptember 26-i ülésen hozott rendeletei: 28/2013. (IX.26.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12) önkormányzati rendelet módosításáról 29/2013. (IX.27.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12) önkormányzati rendelet módosításáról 3

4 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 4 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya augusztus 29-i Nyílt ülésen hozott határozata: VII-147/5167/2013 VII-148/5168/2013 VII-149/5169/2013 VII-150/5170/2013 VII-151//5171/2013 Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatról szóló 21/2004. (VII. 6.) rendelet módosításának véleményezése során beérkezett vélemények elfogadása Kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság megalapítása és kapcsolódó személyi döntések meghozatala "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" elnevezésű program megvalósításához szükséges döntések meghozatala A Diósgyőr Futball Club Kft. látvány-csapatsport támogatásból megvalósuló, sportfejlesztésre irányuló pályázatához önerő biztosítása Az MVSC Sportpálya önkormányzati tulajdonba vételéről szóló igény bejelentése a Magyar Állam felé című XII-359/3754/2012. sz. határozat módosítása 4

5 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz szeptember 26-i : Zárt ülésen hozott határozatai: VIII-152/5295/2013 VIII-153/4218/2013 VIII-154/4796/2013 Vállalkozásfejlesztési támogatás odaítélése Egyedi szociális hatósági fellebbezések Fellebbezések elbírálása közterület használati ügyekben szeptember 26-i Nyílt ülésen hozott határozatai: VIII-155/5220/2013 VIII-156/5220/2013 VIII-157/5220/2013 VIII-158/5225/2013 VIII-159/5228/2013 Az Önkormányzat költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló határozat tudomásul vétele Pályázat benyújtása a működőképességet szolgáló támogatás elnyerése ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló I. félévi Tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatról szóló 21/2004. (VII. 6.) rendelet módosításának véleményezése során beérkezett vélemények elfogadása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére VIII-160/5229/2013 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére VIII-161/5230/2013 VIII-162/5231/2013 Miskolc belvárosában lévő védett övezetbe való behajtást ellenőrző rendszámfelismerő rendszer ellenőrzési pontjainak kijelölése A Miskolci Hőszolgáltató Kft.-vel vagyonkezelési szerződés megkötése 5

6 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 6 VIII-163/5232/2013 VIII-164/5233/2013 VIII-165/5234/2013 VIII-166/5234/2013 VIII-167/5235/2013 VIII-168/5236/2013 VIII-169/5238/2013 VIII-170/5239/2013 VIII-171/5240/2013 VIII-172/5241/2013 VIII-173/5242/2013 VIII-174/5243/2013 VIII-175/5285/2013 VIII-176/5284/2013 VIII-177/5292/2013 VIII-178/5292/2013 Víziközmű vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetének rendezése, a víziközmű vagyontárgyak üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési forma meghatározása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIK Zrt. között létrejött, július 7. napján egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés módosítása A Herman Ottó Múzeum számára új raktárhelyiség biztosítása A Herman Ottó Múzeum Alapító Okiratának módosítása Az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásával kapcsolatos tájékoztatás elfogadása Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása A VI-133/4956/2013. sz. határozat módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon intézményvezető beosztás ellátására történő pályázat kiírás A 46. számú háziorvosi körzet megszüntetése A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megkötött Ellátási Szerződések megszüntetése és új ellátási szerződés megkötése Miskolc város közigazgatási területén II. kategóriájú játékkaszinó működésére vonatkozó koncessziós pályázati kiírás előkészítése Javaslat a,, Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról szóló február szeptember időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részére a miskolci és a 13067/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítése A Miskolci Szent Anna Plébánia részére Miskolci Szent Anna temetőben lévő 1542/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése A Közgyűlés utólagos tájékoztatásáról szóló határozat elfogadása az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 56/A. -ban foglaltak alapján Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán projekt támogatása 6

7 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 7 VIII-179/5293/2013 VIII-180/5286/2013 VIII-181/5286/2013 VIII-182/5286/2013 VIII-183/5286/2013 VIII-184/5294/2013 A Lézerpont Látványtár viseletgyűjteményének átvétele, a Herman Ottó Múzeumban állandó kiállítás keretében történő bemutatása KEOP 1.1.1/C/13 pályázathoz kapcsolódó közgyűlési hozzájárulások utólagos meghozása, üzemeltetési koncepció elfogadása Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződés módosítás jóváhagyása Kölcsönszerződés megkötésének jóváhagyása a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint adós és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzata, mint kölcsönadó között Közszolgáltató feltételes kijelölése Javaslat a Norvég Alap pályázati forrásokban a Fenntartható helyi gazdaságfejlesztési tevékenység erősítése Miskolcon című pályázat beadására 7

8 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 8 III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK: OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 18/2013. (IX. 19.) A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2012/2013. évadban végzett munkájáról és 2013/2014. éves terveiről szóló tájékoztató tudomásul vétele 19/2013. (IX. 19.) A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2012/2013. évadban végzett munkájáról és 2013/2014. évad terveiről szóló tájékoztató tudomásul vétele 20/2013. (IX. 19.) A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2012/2013. évadban végzett munkájáról és 2013/2014. évad terveiről szóló tájékoztató tudomásul vétele 21/2013. (IX. 19.) Javaslattétel emléktábla kihelyezésére Oláh Miklós emlékére 22/2013. (IX. 19.) Sport Mecénás támogatás elszámolási határidő módosítása VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG augusztus 29-i Nyílt ülésen hozott határozatok: 29./2013. (VIII.29.) 30./2013. (VIII.29.) 31./2013. (VIII.29.) Tájékoztató a Szállítási és szolgáltatási szerződés utastájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányító rendszerek megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában a dokumentációban meghatározott részletes műszaki tartalomnak megfelelően a KOZOP számú Miskolc városi villamosvasút fejlesztése ( Zöld Nyíl Projekt ) című nagyprojekt és az EMOP számú Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének fejlesztése tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszt lezáró bíráló bizottsági döntési javaslat és döntés eredményéről. A Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság támogatja A CINE-MIS Nonprofit Kft. Részére Ft kölcsön biztosításáról szóló i Döntéskérő Indítvány -ban foglaltak jóváhagyását. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében található büfé helyiség bérbeadása 8

9 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz szeptember 17-i Nyílt ülésen hozott határozatok: 32./2013. (IX.17.) Köznevelési intézmény helyiségének bérbeadása 33./2013. (IX.17.) Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadása 9

10 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 10 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: augusztus 29-i Nyílt ülésen hozott rendeletei: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2013. (IX.3.) számú rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 37/2001. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) figyelembe vételével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) rendelet 42. (2) bekezdésben, valamint az 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) A Miskolci vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a a következő 4a. ponttal egészül ki: 4a. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség (2) A rendelet 3. -a a következő 5a. ponttal egészül ki: 5a. egyéni referencia alapkamatláb: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom 10

11 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 11 (3) A rendelet 3. -a a következő 6a. ponttal egészül ki: 6a. elszámolható költség: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontja szerinti költség (4) A rendelet 3. -a a következő 13a. ponttal egészül ki: 13a. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja szerinti munkahely. (5) A rendelet 3. -a a következő 13b. ponttal egészül ki: 13b. mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék. (6) A rendelet 3. -a a következő 13c. ponttal egészül ki: 13c. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti feldolgozás. (7) A rendelet 3. -a a következő 13d. ponttal egészül ki: 13d. mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti forgalomba hozatal. (8) A Rendelet 3. -a a következő 29. ponttal egészül ki: 29. visszatérítendő támogatások: a jelen rendelet III. fejezetében meghatározott anyagi támogatásnak minősülő szolgáltatások, amelyek támogatási összegét súlyos szerződésszegés esetén vissza kell fizetni. (9) A Rendelet 3. -a a következő 30. ponttal egészül ki: 30. vissza nem terítendő támogatás: a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. melléklet A) pontja szerinti támogatás (10) A Rendelet 3. -a a következő 31. ponttal egészül ki: 31. regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 17. pontja szerinti regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás 2. A Rendelet 7. (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: j) nagyvállalkozás esetén 800/2008 EK rendelet 8 cikkében megkövetelt ösztönző hatás vizsgálatát elősegítő dokumentumot és mellékleteit 11

12 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz (1) A Rendelet 27. a következő (7), (8), (9), (10), (11) és (12) bekezdésekkel egészül ki: (7) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni. (8) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, vagy támogatási összeg túllépéséhez. (9) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást. (10) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni. (11) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni az 37/2011. (III. 22.) pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával. (12) E rendelet a) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., , 3. o.), b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., , 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. 4. A Rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, amennyiben a vállalkozás létre- 12

13 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 13 hozására Miskolcon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Miskolcon telephellyel vagy fiókteleppel kerül sor, illetve a működő vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe Miskolc bel- vagy külterületén, illetve a város által preferált egyéb területen van. 5. (1) A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5, ) (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) (2) A Rendelet pontjában a pontja szerint szövegrész helyébe a pontja szerinti támogatás szöveg lép. (3) A Rendelet pontjában a 85/2004. Korm. rendelet pontjában szövegrész helyébe a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontja szöveg lép. (4) A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: egyéni vállalkozás, egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvényben ilyenként meghatározott vállalkozás (a továbbiakban együtt: egyéni vállalkozás) (5) A Rendelet pontjában a közhasznú társaság illetve nonprofit gazdasági társaság: szövegrész helyébe a nonprofit gazdasági társaság szöveg lép. (6) A rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 15. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök nem újonnan létrehozott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése esetén nem független beruházó végzi (7) A Rendelet pontjában a Miskolc Városi Kártya szövegrész helyébe a Miskolc- Pont Kártya szöveg lép. (8) A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. -a szerinti vállalkozás 13

14 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 14 (9) A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minősülő forrás (10) A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontjában meghatározott intenzitás (11)A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom (12)A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet. (1) A Rendelet 6. (2) bekezdésében az és szövegrész helyébe a vagy szöveg lép. (2) A Rendelet 6. (3) bekezdésében az és szövegrész helyébe a vagy szöveg lép. (3) A Rendelet 6. (4) bekezdésében az és szövegrész helyébe a vagy szöveg lép. 6. (4) A Rendelet 6. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott beruházást vagy a nettó árbevétel növekedést a vállalkozásnak a támogatási szerződés megkötésétől, a nettó árbevétel növekedés tekintetében pedig a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 éven belül kell megvalósítania illetve elérnie. (5) A Rendelet 6. (6) bekezdésében a 2 éven belül szövegrész helyébe a 3 éven belül szöveg lép. (6) A Rendelet 6. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott többlet foglalkoztatotti létszámot (nettó növekményt) a vállalkozásnak a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 év alatt kell elérnie, amely létszámnak a foglalkoztatását a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 5 évig, kis és középvállalkozások esetében három évig fenn kell tartani. 14

15 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz (1) A Rendelet 7. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A kérelem elbírálásáról a előterjesztésére a Közgyűlés egyedileg dönt a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információk, a beruházásra vonatkozó vállalások és pénzügyi fedezet alapján. (1) A Rendelet 8. (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. a) a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást nem valósítja meg, vagy a beruházást a 6. (7) bekezdésben meghatározott határidőig nem tartja fenn; (2) A Rendelet 8. (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) a támogatást a támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően használja fel; (3) A Rendelet 8. (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem növeli, illetve tartja fenn; (4) A Rendelet 8. (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: f) a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást csak részben valósítja meg, 9. A Rendelet 10. (6) bekezdésében az az Önkormányzat vagyonáról szóló 1/2005.(II.10) sz. önkormányzati rendeletében szövegrész helyébe az az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletében szöveg lép. 10. A Rendelet 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat a közműtérképet az egyesített közműnyilvántartásból 1 alkalommal biztosítja Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egységes központi közműnyilvántartásról szóló 50/1996. (XI. 4.) számú önkormányzati rendeletének megfelelő tartalommal 15

16 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz A Rendelet 13. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kedvezményes bérleti díj mértékét az Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete alapján megállapított díjak 50%-kal mérsékelt összegében állapítja meg 3 havi óvadéki díj fizetése mellett. 12. A Rendelet 15. (1) bekezdésében a MiskolcCard szövegrész helyébe a MiskolcPont Kártya szöveg lép. 13. (1) A Rendelet 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 4. (3)-(4) bekezdésében foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatások (kivéve az Önkormányzat és a Miskolc Holding által saját szervezetrendszerén keresztül nyújtott támogatásnak nem minősülő szolgáltatásokat) a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősülnek. E támogatási program keretében de minimis támogatást kizárólag a 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet odaítélni. (2) A Rendelet 21. (2) bekezdés b) és c) pontjában az EK szövegrész helyébe az EUM- SZ szöveg lép. (3) A Rendelet 21. (6) bekezdésben a Közösség szövegrész helyébe az Unió szöveg lép. 14. (1) A Rendelet 23. címében a Beruházási szövegrész helyébe a Regionális beruházási és foglalkoztatási szöveg lép. (2) A Rendelet 23. A.) pontjában a A beruházási szövegrész helyébe a A regionális beruházási szöveg lép. (3) A Rendelet 23. A.) pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. (2) bekezdés b.) 15 pontjában, a 4. (3) bekezdés 2. pontjában és a 4. (4) bekezdés 1. pontjában foglalt telekár kedvezmény illetve a 4. (3) bekezdés 14. pontjában vállalkozásfejlesztési támogatás jogcímen regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (a továbbiakban: beruházási támogatás) nyújtható. 16

17 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 17 (4) A Rendelet 23. A.) pont (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: E rendelet alapján beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei a következő költségekből tevődnek össze: (5) A Rendelet 23. A.) pont (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket. (6) A Rendelet 23. A.) pont (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdésében meghatározott mértékeket. (7) A Rendelet 23. A.) pont (5) bekezdésében a (3) szövegrész helyébe a (4) szöveg lép. (8) A Rendelet 23. A.) pont (6) bekezdés b) pontjában a (3) szövegrész helyébe a (4) szöveg lép. (9) A Rendelet 23. A.) pont (6) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában az EK Szerződés 87. szövegrészek helyébe az EUMSZ 107. szöveg lép. (10)A Rendelet 23. B.) pont (2) bekezdésében a pályázati dokumentáció szövegrészek helyébe a támogatási szerződés szöveg lép. (11)A Rendelet 23. C.) pont (7) bekezdésében az Ámr ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett szövegrész helyébe az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek mellett szöveg lép. (12)A Rendelet 23. C.) pont (10) bekezdésében az Egyedi szövegrész helyébe az A szöveg lép. 15. A Rendelet 24. (3) bekezdésében a 3 évben (3x365 nap) szövegrész helyébe az két pénzügyi évben és a támogatás odaítélésének évében szöveg lép. 17

18 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz A Rendelet 27. (6) bekezdésében a nevezett rendelet EK szövegrész helyébe a 800/2008/EK szöveg lép. 17. (1) Hatályát veszti a Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. 1., 9., 10., 11., 23 pontja, 22. -a. 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, augusztus 29. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 18

19 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 19 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 3. és 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13 (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdés, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: f) a Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló önkormányzati rendeletben. 2. (1) A Rendelet 1. (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: d) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló önkormányzati rendeletben, (2) A Rendelet 1. (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: e) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, és 19

20 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, augusztus 29. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 20

21 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz szeptember 26-i Nyílt ülésen hozott rendeletei: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörben eljárva; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. -a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 21

22 XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 22 (2a) A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. (2b) A (2) bekezdés szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző év(ek) pénzmaradványából ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó hitel felvételéből ezer Ft összegben tárgyévi hitel felvételéből ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza. 2. A R. 3. -a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) Az Alapítványok-Közalapítványok évi támogatását a 7. melléklet tartalmazza. 3. A R. kiegészül e rendeletnek a 6. mellékletével. A R. 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből d) ezer Ft működési egyenleg, e) ezer Ft felhalmozási egyenleg. 4. (2) Az önkormányzat évi költségvetésének ezer Ft-os hiányából a működési hiány összege ezer Ft, a felhalmozási hiány összege ezer Ft. (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. (3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-35 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....36-115

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-21 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....22-57

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben