VIRIDITAS BT 2500 Esztergom Aradi tér 2/A ESZTERGOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA. Esztergom, 2002.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIRIDITAS BT 2500 Esztergom Aradi tér 2/A ESZTERGOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA. Esztergom, 2002."

Átírás

1 VIRIDITAS BT 2500 Esztergom Aradi tér 2/A VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, Esztergom, november

2 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. Tervezői, konzulensi névjegyzék Irányító tervező Dr. Balogh Ákos tájépítész mérnök, mezőgazdaság tudomány kandidátusa Viriditas Bt Esztergom Aradi tér.2/a Tervezők Balogh Zsombor tájépítész mérnök, szerkesztés, térinformatika Naturbs Kft. Esztergom Borosházi Tamás építészmérnök Térinformatika Esztergom Dr. Dezsény Zoltán talajtani szakértő Budapest Grosz Róbert területfelügyelő természet- és tájvédelem Esztergom Janata Károly természetvédelmi őrkerület vezető természet- és tájvédelem Héder Andrea hulladékkezelés Esztergom Molnár József László tájépítész mérnök Szent István Egyetem 1119, Budapest Allende park 17. Dr. Mikolasek Sándor Esztergom, Vaszary Kolos kórház Esztergom Ocskay Gyula CBC kisrégiós menedzser Esztergom Seprenyi Rita gazdaságföldrajz kistérségi menedzser Dorog Szendi Gábor főiskolai docens Környezetkultúra Egyesület Esztergom, Aradi vértanúk tere 3. Tóth Balázs hidrobiológus természet- és tájvédelem Vác Horváth Piroska főiskolai docens, Környezetkultúra Egyesület Esztergom Konzulensek Sipos Imre Komárom-Esztergom megyei Környezetvédelmi Bizottsági elnöke Benkovics Gábor Esztergom város környezetvédelmi referense 2

3 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 5 B.1. KÖRNYEZETPOLITIKAI ELŐZMÉNYEK 5 B.2. KÖRNYEZETVÉDELMI, 10 I. ÁLLAPOTFELMÉRÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS 21 I.1. VÁROSI ADOTTSÁGOK, TÉRSÉGI SAJÁTOSSÁGOK 23 I.2. KÖRNYEZET TERHELÉS 32 I.2.1. Természetes vizek 32 I.2.2. Levegő minőség 40 I.2.3. Föld, termőföld védelem 56 I.2.4. Természet és tájvédelem 71 I.2.5. Hulladék 80 I.2.6. Környezeti zaj 84 I.2.7. Radioaktív sugárzás 87 I.2.8. Pollenterhelés 92 I.2.9. Fényszennyezés 99 I.3. KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI HÁTTÉR 100 II. KÖRNYEZETI CÉLÁLLAPOT VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLRENDSZERE Általános célkitűzések Sajátos esztergomi célok TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLKITŰZÉSEK A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAM CÉLJA 120 III. KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIAI PROGRAM A VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Prioritások Alprogramok és intézkedéscsoportok rendszere RÉSZLETES VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIA 146 IV. A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INTEGRÁLÁSA, ORIENTÁLÁSA 177 MELLÉKLETEK MELLÉKLET KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK, RENDELETEK SZÁMÚ MELLÉKLET KIVONAT: AZ I ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERV (ÁRT) SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSÁBÓL SZÁMÚ MELLÉKLET SZÁMÚ MELLÉKLET KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV MINTATERVEK, PROJEKTEK 225 3

4 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. 4

5 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, Bevezetés A települési környezetvédelmi programok elkészítését és végrehajtását a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 40. (5) bekezdése írja elő. A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és a Komárom-Esztergom megye Környezetvédelmi Programmal összhangban összeállított Esztergom város környezetvédelmi, környezetgazdálkodási programja szerint is: a környezetvédelem alapvető célja a meglévő környezeti értékek megóvása, a környezeti károk megelőzése. Megkerülhetetlen feladat a környezetet károsító hatások korlátozása, megszüntetése, illetve a kialakult környezeti károk felszámolása, azaz a megfelelő környezeti állapot helyreállítása. B.1. Környezetpolitikai előzmények A városi program kiindulási alapja a megoldandó környezeti problémák azonosítása volt. Ezzel párhuzamosan törekedtünk feltárni azok okait is abból a célból, hogy meg lehessen keresni a leghatékonyabb megoldásokat és, hogy a megelőzés elve érvényesíthető legyen. Egy-egy szakterületen az OECD terhelés-állapot-válaszintézkedés elvének megfelelően együtt kell látni az okokat, a hatótényezőket (a környezet állapotát), a problémákat, a célokat és a megoldási lehetőségeket, feladatokat is. A problémamegoldás mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a város számos olyan természeti értékkel rendelkezik, amely az ország egyes területeiről és Európa iparosodottabb részéből már hiányzik. Ezért az Esztergom városi környezetvédelmi program koncepciójának helyzetértékelése a meglévő értékek iránti felelősség tudatában, azok megőrzésének igényével készült. A helyzetértékelés célja: meghatározni és értékelni a város természeti- és környezeti erőforrásait, azok jelenlegi állapotát; feltárni a már ismert, a különböző szakmai és szakági koncepciókban és programokban megfogalmazott környezetminőségi igényeket, elvárásokat; feltárni azokat a környezeti feltételeket és összefüggéseket, melyek a város környezetvédelmi céljai és jövőképe alapján konkretizálhatók; megvizsgálni, hogy a városi helyzetértékelésből következő környezetvédelmi jövőkép és célrendszer megfelelően illeszthető-e a megyei települési, kistérségi, valamint a regionális és országos célokhoz. A helyzetértékelés tartalma: a nemzetközi, az országos, a megyei és a városi környezetvédelmi összefüggések meghatározása; a környezet jelenlegi állapotát befolyásoló folyamatok értékelése; a meglévő természeti-, környezeti erőforrások meghatározása, a város környezetállapotának jellemzése, kitérve az eltérő környezeti terheltségű területekre; a kőzet- és talajviszonyok, talajpusztulás, földvédelem és mezőgazdasági hasznosítás; a természetes növénytakaró és állatvilág; a táji- és természeti értékek, tájvédelem; 5

6 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. a felszíni és felszín alatti vizek, vízvédelem; a levegő, levegőtisztaság-védelem; a települési környezetet befolyásoló tényezők (zaj- és rezgés, épített környezet, kommunális és veszélyes hulladékok, sugárzás); környezet-egészségügy és környezeti nevelés; a különböző területi egységek és ágazatok környezet-értékeléseinek vizsgálata; fentiek figyelembevételével a fejlesztést befolyásoló térségi kihatású természeti és környezeti tényezők és konfliktusok, problémák azonosítása, meghatározása. A helyzetértékelés forrásai A városban magas színvonalú környezetvédelmi munka folyik évek óta: egyrészt az ehhez kapcsolódó dokumentumok másodelemzésén alapuló munkamódszer alapján átfogó kép adható a város környezeti állapotáról, másrészt a terület-, a gazdaság-, az ágazati és a helyi fejlesztések környezetminőséggel összefüggő célkitűzéseit, a mértékadó szervezetek és a társadalom igényeit együttesen értékelve viszonylagos biztonsággal határozhatók meg a város környezet- és természetvédelmi programjai. A már korábban elkészült terület-, gazdaság- és városfejlesztési koncepciók, valamint a szakági koncepciók és tervek, továbbá a város egyes környezeti elemeit értékelő elemzések, előterjesztések egységes szempontok szerinti feldolgozása az értékelés fontos részét képezte. Alapfogalmak és összefüggések a helyzetértékelés vonatkozásában: A környezeti elemek a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott mesterséges környezet és ezek összetevői rendszere, szerkezete, folyamatai alkotják a környezetet. A társadalmi szükségletek kielégítésére felhasznált környezeti elemek, természeti erőforrások kivonása, átalakítása általában környezetterhelést, valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása környezetszennyezést alkalmanként a kibocsátási határértéket meghaladó terhelést okoz. A területfelhasználás, a tájhasználat környezetvédelmi értelemben olyan helyfoglalást is jelenthet, amely során természeti területeket foglal el az épített környezet. A környezethasználat esetleg olyan maradandó környezetkárosodást eredményezhet amely után a korábbi környezet-minőség csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre. Környezetvédelemről kettős értelemben beszélhetünk: egyrészt olyan beavatkozás, melynek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése (megszüntetése), a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása; másrészt az élőlények életterének és létfeltételeinek tudatos megóvására irányuló és a környezeti állapot javításáért végzett tevékenység, amely az ember (és a többi élőlény) egészsége veszélyeztetettségét csökkenti, fennmaradását biztosítja a megfelelő életkörülmények kialakítása, védelme, illetve a környezet fejlesztése révén. Környezetgazdálkodás alatt értjük azt a körültekintő munkát amikor már tervezési szakaszban (területfejlesztés, területrendezés, beruházás előkészítő koncepciók, tervek) a környezetterhelés, környezetszennyezés minimalizálása meghatározó céllá válik, 6

7 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, Környezetpolitikák a környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság, élhetőség és versenyképesség egyensúlya a tervezés alapkérdése Az Esztergom városi környezetvédelmi tevékenység és a kialakított városi környezeti politika szempontjából elengedhetetlen, hogy az szinkronban legyen a regionális, a megyei, az országos elvárásokkal, trendekkel, az Európai Uniós és a nemzetközi környezetvédelmi tevékenységgel. Nemzetközi együttműködések év elejéig Magyarország 33 európai regionális valamint globális környezet és/vagy természetvédelmi nemzetközi egyezményhez csatlakozott. Ezek az egyezmények sok területet fednek le, és a különböző nemzetközi szervezetek égisze alatt jelenleg is kidolgozás alatt áll számos új megállapodás. Nemzetközi környezetvédelmi együttműködésünk főbb irányelvei: A nemzetközi együttműködés segítse elő Magyarország euro-atlanti integrációját, és különösen a felkészülést az Európai Uniós csatlakozásra; Kiemelt fontosságú az együttműködés a szomszédos országokkal a környezet- és természetvédelem minél több részterületén, a határokon átterjedő szennyezések megelőzése, csökkentése érdekében; Az ország földrajzi helyzetét is tekintetbe véve erősíteni kell a regionális és különösen a szubregionális együttműködéseket; Az információ és tapasztalatszerzést szolgáló nemzetközi együttműködéseket fel kell használni a szakmai kapacitások bővítésére; Érvényesíteni kell érdekeinket mind a regionális, mind a globális nemzetközi együttműködési folyamatokban, aktív szerepet vállalva a jogalkotási folyamatokban, sokoldalú egyezmények kidolgozásában, programok kialakításában; Az ország környezetpolitikai és környezet-diplomáciai presztízsének növelése érdekében szerepet kell vállalni a nemzetközi környezetvédelmi folyamatokban, szervezetekben; Érvényesíteni kell az ország komparatív előnyeit kedvező adottságaink, elért eredményeink bemutatásával. Magyarország 1996-tól tagja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD), ahol kitüntetett figyelmet kapott az ország környezetpolitikájának vizsgálata is. A teljesítményértékelési program hazai előkészítése 1998 júliusában kezdődött. A nemzetközi szakértői csoport elején járt Magyarországon, jelentésük és az OECD hatvan ajánlását tartalmazó kötet 2000 márciusában jelent meg. Az EU környezeti politikája és Magyarország A környezet védelme az Európai Közösségben mintegy három évtizede, 1972-ben fogalmazódott meg először stratégiai célként. A fenntartható fejlődés elvének elfogadása (Brundtland jelentés, 1987) és érvényesítésének kezdete óta (Amszterdami Szerződés) egyre nagyobb kihívást és felelősséget jelent a tiszta és egészséges környezet, mely csak a megelőzés és elővigyázatosság elvére építve őrizhető meg. Az európai környezetpolitika célja az erőforrások pazarló fogyasztásának csökkentése, valamint a termelékenység és hatékonyság olyan növelése, amely képes megőrizni a sokszor sérülékeny és a meg nem újuló erőforrásokat is. Másrészt szükséges 7

8 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. egységesen fellépni a határokon átnyúló problémák, szennyezések, azok kockázatai és egészségügyi hatásai, valamint a globális közjavak védelme miatt is. A közösségi politikába integrált környezeti szempontokat, környezetpolitikai elveket, valamint Magyarország mint leendő EU-tag Nemzeti Környezetvédelmi Programjának alapelveit a város tekintetében is figyelembe kell venni, ezek: EU környezetpolitikai alapelvek: magas szintű környezetvédelem elve; elővigyázatosság elve; megelőzés elve; a szennyező fizet elve; integrálás elve; szubszidiaritás elve; fenntartható fejlődés elve; partnerség elve. Alapelvek Magyarországon: elővigyázatosság elve; megelőzés elve; helyreállítás elve; felelősség elve együttműködés elve; tájékozódás elve; tájékoztatás elve; nyilvánosság elve. Az Európai Unió környezeti tevékenysége és ezzel foglalkozó rendeletei, irányelvei, határozatai és ajánlásai a környezeti jog minden területére kiterjednek. Ennek legfőbb fejezetei egyben a környezetvédelem legfőbb területeit is kijelölik: természetvédelem (a 3 legfontosabb természetvédelmi jogszabály: madarakról szóló irányelv, élőhely irányelv [CITES; Natura 2000 program és hálózat a LIFE pénzügyi alap segítségével], vadon élő állatok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény); levegőtisztaság-védelem (levegőminőségi normák és a szennyezőanyag kibocsátás mennyiségi korlátozásai; megújuló energiaforrások [ALTENER program], energiahatékonyság és címkézése [SAVE program]); hulladékgazdálkodás (keletkezés megelőzése; újrahasznosítás; részletes elhelyezési, kezelési és égetési szabályozás] vízminőség-védelem (vízminőségi követelmények: talaj- és a felszíni vizek; fürdővizek, ivóvizek, települési szennyvizek, veszélyes anyagok okozta vízszennyezések); zaj- és rezgés elleni védelem (különböző rendszerek, gépek, berendezések zajkibocsátásának szabályozása); nukleáris biztonság (sugárvédelmi korlátozások, határértékek; ipari kockázatok megelőzése); polgári védelem (egységes segélyhívás; kölcsönös segítségnyújtás katasztrófahelyzetekben, határt átlépő szennyezések elleni védekezés stb.) vegyi anyagok, (veszélyes anyagok egységes kategorizálása és bejelentése, esetleges betiltása, korlátozása); ipari kockázatok (különböző anyagok, eljárások kockázatértékelése [SEVESO irányelvek] és ellenőrzése); biotechnológia (genetikailag módosított szervezetek, élelmiszerek használatának és kibocsátásának korlátozása, kereskedelmének szabályozása és címkézése); horizontális politika (pl. környezeti hatásvizsgálat, környezeti audit rendszerek [EMAS], Integrált Szennyezési és Megelőzési Ellenőrzési Irányelv [IPPC], ökocímkézés, ökológiai adóreform, polgárjogi felelősség a környezeti károkért, környezeti információkhoz való hozzáférés szabadsága stb.). 8

9 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, Ezek a dokumentumok döntő mértékben meghatározzák a fejlett országok integrációs szervezeteihez történő csatlakozásból származó környezetvédelmi kötelezettségeket. Az Európai Unióval kapcsolatos integrációs folyamat környezetvédelmi feladatainak megoldása időben egybeesik a megyei program időtartamával is, így annak pontos végrehajtása rendkívül fontos célkitűzés. A legfontosabb nemzetközi környezetpolitikai tervek és programok a következők: az 1993-ban Luzernben elfogadott Közép- és Kelet-Európai Környezeti Intézkedési Terv, az Európai Unió Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogramja; az ENSZ keretében elfogadott "Feladatok a XXI. századra" című dokumentum. Magyarországon 1990 óta a környezetvédelmi jogalkotásban jelentős előrelépések történtek: pl évi XLII. tv. a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, évi LV. tv. a termőföldről, évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól, évi LVI. tv. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról [az évi LXIX. tv. módosításával], évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról, évi XCI. tv. az állategészségügyről, évi XCIII. tv. a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról, évi LIII. tv. a természet védelméről, évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről, évi LV. tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról [1998. évi LXXVIII. tv. módosításával], évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről, évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről, évi LXXIV. tv. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, évi XXV. tv. a kémiai biztonságról, évi XXXV. tv. a növényvédelemről, évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról stb. Elkészült a Nemzeti Környezetvédelmi Program is (hozzá kapcsolódóan a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv szintén, illetve az Országos Kármentesítési Program), amely közötti időszakra meghatározta környezetpolitikánk célkitűzéseit. A kormány jogharmonizációs programján belül folyamatosan zajlik az EU normáihoz igazodó környezetvédelmi jogközelítési folyamatunk, amely csatlakozásunk előfeltétele. Az Európai Bizottság értékelése szerint Magyarországon kevésbé súlyosak a környezeti problémák, mint Kelet-Közép-Európa más területein. A legtöbb Európai Uniós környezetvédelmi normának 2-3 éven belül teljesen meg tudunk felelni, azonban egyes területeken csak hosszabb távon ig tudunk eredményeket elérni (pl. hulladékkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás, levegővédelem, vízminőség-védelem). A jogszabályok alkalmazására vonatkozó átmeneti mentességek a központi költségvetés és a helyi önkormányzatok pénzügyi korlátaival, a lakosság életszínvonalával és egyes vállalatok alkalmazkodási nehézségeivel függnek össze. Az Európai Unió a felkészüléshez (PHARE) és a megállapított prioritásaihoz támogatást is nyújt az előcsatlakozási alapok segítségével (SAPARD; ISPA agrár, közlekedési és környezetvédelmi célok elérését szolgálják). Komárom-Esztergom megye számára is cél, hogy megfelelő programok kidolgozásával ezekből minél inkább részesüljön. Az Európai Unió a csatlakozó országoktól sok környezetvédelmi intézkedést hosszabb távon vár el, azonban saját érdekünk, hogy természeti környezetünket megóvjuk a szabad piac létrejöttének esetleges káros hatásaitól (pl. környezetszennyező ipar telepítése: nincsenek meg a megfelelő jogi korlátozások, a kibocsátási normatívák stb.). A fenntartható fejlődés melletti elkötelezettségünk jegyében már most szükséges, hogy a megyében beruházók is a jelenleg érvényben levő EU joganyagnak feleljenek meg (ha azok szigorúbbak, mint a magyar előírások). Az előcsatlakozási programokon és alapokon érkező forrásokból azon beruházások, fejlesztések részesüljenek előnyben, melyek elősegítik a környezeti szemléletű gazdálkodást, környezetfejlesztést, hogy ezzel is csökkenthető legyen a csatlakozás utáni átmeneti időszak mentességeinek idő- és számbeli nagyságrendje. 9

10 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. B.2. Esztergom környezetvédelmi, környezetgazdálkodási programja A környezetvédelmi programot Esztergom városfejlesztési koncepciójára alapozzuk. A városfejlesztési koncepció első fogalmazványa 2002 júliusában került összeállításra. Egy szűkkörű egyeztetés után vált lehetségessé, hogy a környezetvédelmi programot a fejlesztési koncepció alapján határozzuk meg. Élhető, versenyképes és fenntartható város A városfejlesztési koncepció első olvasatában megfogalmazott cél: élhető, versenyképes és fenntartható város kialakítása. A környezetvédelmi program célja, összhangban a városfejlesztési koncepcióval: környezeti, természeti, táji értelemben egyaránt élhető, versenyképes és fenntartható város. A városfejlesztési koncepció céljának átvételével garantálható, hogy a környezetvédelmi stratégiai program és a városfejlesztési stratégia azonos irányultságú, egységes és hatékony rendszer részét képezi. Mindhárom alapcél központi kérdése: hogyan lehet Esztergom, az Esztergom-Nyergesújfalui kistérség, az Ister-Granum kisrégió kultúrájával, szellemiségével és a térségi értékrenddel harmonizáló környezet-, természet- és tájvédelmi megoldásokat találni összhangban a városfejlesztési koncepcióval, majd az erre épülő városszerkezeti tervvel, szabályozási tervvel és szabályozási előírásokkal, az élhetőség és a versenyképesség, az élhetőség és a fenntarthatóság, valamint a versenyképesség és a fenntarthatóság mennyiben biztosítható a városban, a kistérségben és a kisrégióban, egészséges arányuk hogyan határozható meg. A fenntarthatóság szabályozható, szervezhető központilag, de csak a civil közösségek és a gazdasági élet szereplőinek együttműködésével lehet eredményes. Az élhetőség és a versenyképesség csak az érintett közösség által kontrollálható, szabályozható. Esztergom fejlesztési koncepciójában és környezetvédelmi programjában a hatóságilag szabályozott fenntarthatóságon túl az élhetőségi és versenyképességi szempontokat egységében kell mérlegelni. A városi turizmus valamint az oktatási-, egészségügyi- és kereskedelmi szolgáltatás fejlesztésének biztosítására, a rekreációs lehetőségek megteremtésére olyan fejlesztési koncepció összeállítása a cél, amely a fenntarthatósági hatósági elvárásoknak megfelelő kereteket biztosít, ugyanakkor a civil szervezetek és a vállalkozói, gazdálkodói érdekképviseletek számára is lehetővé teszi az élhetőség, a fenntarthatóság, a versenyképesség mérlegelését, elősegíti a hatóságok és a civil szervezetek párbeszédét, együttműködését. Az élhetőségi, fenntarthatósági, versenyképességi probléma egységes kezelés megkönnyítheti Esztergom város önkormányzatának a környezeti-társadalmi-gazdasági szempontokból egyaránt mérlegelt, közmegegyezésre számot tartó döntést. 10

11 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, Környezeti, természeti, táji élhetőség Az élhetőség magában foglalja a városi, a kisrégiós életfeltételeket. Az élhetőségen alapul a lokálpatriotizmus, a szülőföld, a lakóhely szeretete. Ez tartja össze az emberi közösségeket, ez akadályozza meg a tömeges elvándorlást, és ugyancsak az élhetőségi szint tesz vonzóvá térségeket, vonzza a betelepülni szándékozókat, a turistákat, a pihenni vágyókat. Az élhető városban, a kisrégióban egyaránt adottak a természeti-, a társadalmi és a gazdasági feltételek a civil társadalom komfortérzetéhez, az otthonosság megteremtéséhez, a biztonságérzethez, de környezeti minősége a jelentős háttér légszennyezés miatt nem megfelelő turisztikai fejlesztéshez, a szolgáltatáshoz vagy a lakossági rekreációs programokhoz. A térségi élhetőség, a minőségi élet rendeletekkel nem szabályozható, központból nem irányítható. Az élhetőségi követelményeknek csak térségi összefogással lehet megfelelni. Esztergom város és az Ister-Granum kisrégió képviselő testületei, civil szerveződései, a vállalkozók és a gazdálkodók érdekképviseletei lehetnek a bázisai a környezeti/természeti-, társadalmi-, gazdasági élhetőség biztosításának. Az élhetőség: az élethez és/vagy a kultúrához és/vagy az anyagi gyarapodáshoz rendelkezésre álló környezeti, társadalmi, gazdasági feltételek kihasználása, minőséggé transzformálása Biológiai értelmezés kulcsszavai: az életfeltételek kihasználása, gyarapodás Társadalmi értelmezés kulcsszavai: életminőség, otthonérzet, ragaszkodás, kötődés, identitás, Gazdasági értelmezés kulcsszavai: hatékonyság, gazdaságosság, gyarapodás Környezeti, természeti, táji versenyképesség A környezeti/természeti, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség biztosítja egy térség, egy közösség, egy gazdaságföldrajzi egység számára a folyamatos megújulást, a rugalmasságot, az új befogadását, valamint a más térségekhez, közösségekhez képesti versenyben maradást. A versenyképesség államilag nem írható elő, nem garantálható, nem ellenőrizhető. A helyi társadalom és a térség vállalkozói és gazdálkodói a versenyképesség letéteményesei. Szervezeteik figyelhetik a versenyképesség alakulását a korábbi állapotokhoz, más térségekhez viszonyítva. Esztergom gazdasági versenyképességét három szektor határozza meg: az ipar, a turizmus, az oktatási-, az egészségügyi-, a kereskedelmi szolgáltatás. A város feladata egyenlő versenyfeltételt teremteni minden szektornak. A város versenyképessége érdekében csak olyan ipar fejleszthető, amely a turizmus és ezen túlmenően az oktatási-, az egészségügyi szolgáltatások környezeti feltételeit nem rontja. A versenyképesség kontrollját az érintett szektorok (ipar, turizmus, oktatás-egészségügyi, szolgáltatás) képviselői gyakorolhatják. Az ellenőrzés szervezeti formáit, kereteit csak az érdekeltek határozhatják meg, a tervezésbe, a végrehajtásba, az ellenőrzésbe való bekapcsolásuk éppen ezért elengedhetetlen. 11

12 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. A versenyképesség: a környezeti és/vagy a társadalmi és/vagy a gazdasági források és javak mozgósítása a kihívások kezelésére, a versenyhelyzet felvállalására, a versenypozíció elérésére, az adott állapot túlhaladására Biológiai értelmezés kulcsszavai: változatos, sokszínű, attraktiv, megújulni képes Társadalmi értelmezés kulcsszavai: sokrétű, sokszínű, sokoldalú, kreatív, befogadó aktív, megújuló, önmaga túlhaladására képes Gazdasági értelmezés kulcsszavai: dinamikus, kreatív, rugalmas, mobilizálható Környezeti, természeti, táji fenntarthatóság A fenntarthatóság Esztergom és a térség szempontjából azt jelenti, hogy a környezeti/természeti, a társadalmi, a gazdasági értékeit, forrásait a város nem éli fel, pusztítja el a rendezéssel és a fejlesztésekkel. Ezáltal biztosíthatók az elkövetkező korosztályoknak legalább a mai nemzedék életfeltételével azonos lehetőség. Csak olyan fejlesztés engedélyezhető a fenntarthatósági elvek szerint, amely a már kialakult érték- és forrásegyensúlyt nem borítja fel. Az Ister-Granum kisrégióban a környezeti egyensúlyi helyzetet a jelentős légszennyezés veszélyezteti. Ebben a bizonytalan egyensúlyi helyzetben kell a város fejlesztését végrehajtani. A környezeti/természeti fenntarthatóságot az állam szervezi és szabályozza hatóságaival. Ideális esetben ezt a civil szervezetek ellenőrzik, mérlegelve a fenntarthatóság belső arányváltozását, összehasonlítva a környezeti/természeti, a társadalmi és a gazdasági beavatkozások hatásait egy optimálisnak vélt egyensúllyal. A fenntarthatóság: egyensúlyi helyzet megteremtése a környezeti/természeti/táji, a társadalmi, a gazdasági források takarékos felhasználásával, a közösségi javak megőrzése, a stabilitás biztosítása a következő nemzedékek számára. Biológiai értelmezés kulcsszavai: környezeti feltételekhez alkalmazkodó, sokrétű, takarékos, stabil Társadalmi értelmezés kulcsszavai: esélyegyenlőségre törekvő, másságot elismerő, befogadó, felelős, bizalomra épülő, felvállaló, kompromisszumra kész, alkalmazkodó, értékőrző, morális, etikus Gazdasági értelmezés kulcsszavai: takarékos, kiegyensúlyozott, megbízható, stabil A társadalom környezeti tudatossága A térség rossz környezet minőségének a társadalom környezeti tudatosságának alacsony foka is okozója. A városban tapasztalható kedvezőtlen állapotnak (pl. illegális hulladék depók, gondozatlan területek) előidézője a lakósság. A Szonda Ipsos 1997-ben végzett felmérése az Esztergomi és a Dorogi térséget együtt elemezte. A vizsgálat szerint a lakosság elégedett volt a környezet állapotával, holott a mérési adatok szerint a környezet-minőség rossznak mondható. Mindaddig amíg a helyi társadalmakban nem tudatosodik a valós környezeti helyzet, nem várható az emberek fellépése környezetük javítása érdekében, nem alakulhat ki élhetőségi, fenntarthatósági, versenyképességi kontroll. A környezeti tudatosság javítása, adekvát környezeti ismeretek eljuttatása a lakosság széles köreihez az egyik legfontosabb eszköze a kistérségi környezetállapot javításának és közvetve a 12

13 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, térség és Esztergom fejlesztésének. Közérdek az ezzel foglalkozó szervezetek erősítése és koordinálása. A környezetvédelem és a városfejlesztés, a városrendezés 1. Esztergom várospolitikája A környezetvédelemnek szervesen be kell épülnie a várospolitikába. A fejlesztési koncepció az alábbi várospolitikai szerepekkel számol. (A várospolitikai szerepek közötti hierarchizálás még nem történt meg. A helyes arányok megtalálásán múlik majd az egészséges környezet megteremtésének, a biodiverzitás (biológiai sokszínűség) védelemének, az ökológiai egyensúly biztosításának, a természet védelmének, a táj- és a tájkép védelmének eredményessége, hatékonysága.) Aktív gazdaságpolitika Az aktív gazdaságpolitika feladatát képezi: Fejlesztési egyensúly biztosítása (ipar, turizmus, szolgáltatás) Befektetői piacon megjelenés, befektetők bevonása A városi, a vállalkozói/gazdálkodói, a befektetői fejlesztések összehangolása Vagyongazdálkodás, ingatlanpolitika Társadalom- és humánpolitika A társadalom és humánpolitika részei: Oktatáspolitika Kultúrpolitika, városszellemiség alakítása Informatikai fejlesztés Munkaerő politika Népegészség, megelőzés, karbantartás Szociálpolitika Környezetpolitika A környezetpolitikának az alábbi feladatokat kell felvállalnia: Egészséges környezet megteremtése Biodiverzitás (biológiai sokszínűség) védelem, ökológiai egyensúly biztosítása, a természet védelme Táj-, tájképvédelem Térség- és településpolitika A térség és településpolitika lényeges szempontjai: Autonóm város Lakáspolitika Szolgáltató, menedzselő polgármesteri hivatal Racionális szabályozás Civil szféra, vállalkozók/gazdálkodók bevonása a döntésbe Felhasználóbarát (partner/polgár barát) tervek Közmegegyezéses döntések Pártatlan tájékoztatás 13

14 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. A környezetpolitika a városfejlesztés része, attól elidegeníthetetlen. Elhagyásával a településpolitika egésze sérül. Esztergom fejlesztésének elemi feltételei: az egészséges környezet megteremtése, a biodiverzitás védelme, az ökológiai egyensúly biztosítása, a természet védelme és a táj-, tájkép védelme, valamint hatékony város- és térségpolitika. 2. Városfejlesztési koncepció A környezetvédelmi, környezetgazdálkodási program kidolgozását megelőzően kezdődött meg a városfejlesztési koncepció kidolgozása. Ennek munkarészei a városszerkezet, a településkép, a tájkép és az arculat. Városszerkezet Településszerkezet optimalizálás Iparipark fejlesztés Turisztikai kiemelt térségek Műemlékvédelmi területek Élhető terek: Intézményhálózat (kereskedelem, oktatás, egészségügyi) Köztér hálózat Infrastruktúra hálózat: Közlekedés hálózat (út, vasút, víziút, légi közlekedés) Kerékpár és gyalogút hálózat Vízi közművek (Ivó/ipari vízellátás, szennyvíz/csapadékvíz csatornázás, szennyvíztisztítás) Energia ellátás (gáz, elektromos energia, hőtáv) Hírközlés, telekommunikáció Zöldterületek hálózata Környezet, természetvédelmi, hálózatok Érzékeny területek Környezetvédelmi zónák Természetvédelem, zöld folyosók Vízbázisok és hidrogeológiai védőterületek Településkép, tájkép, városarculat A településkép, tájkép, városarculat fejlesztésének, védelmének ki kell terjednie: A településkarakterre, a településjellegre, a településmotívumokra, A tájkarakterre, a tájjellegre, a tájmotívumokra, és a város-arculatra 3. Térségi integráció 3.1. Kistérségi, kisrégiós integráció Az integráció szerkezeti és arculati egység megteremtésére irányul. Kistérségi, kisrégiós szerkezet A kistérség, kisrégió kiterjedését, térségi kapcsolatait az 1. térkép. Esztergom-Nyergesújfalu kistérség települései, a 2. térkép. Komárom megye kistérségei és a 3. térkép. Esztergom- Nyergesújfalu kistérséggel kapcsolatban álló kistérségek rajzai szemléltetik. 14

15 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, A szerkezeti integráció kulcskérdései Az Esztergom-Nyergesújfalui kistérégi és az Ister-Granum kisrégiós szerepkörök felvállalása Csomóponti helyzet kiaknázása: Budapest-Lévai és Esztergom-Dorog-Tatabánya- Székesfehérvári tengely Logisztikai alközponti szerep felvállalása Kistérségi munkamegosztás városok között (Esztergom, Párkány, Dorog, Nyergesújfalu) Kommunális hálózatok (hulladékkezelés) egységének megteremtése Kisrégiós tájkép, arculat megteremtése 3.2. Megyei, Régiós, Eurorégiós integráció A megyei, a régió és az eurórégiós integráció során fel kell vállalni megyei feladatokat, Észak-Dunántúli régiós szerepeket, Vág-Duna-Ipoly eurorégiós szerepet. 3. Az általános rendezési terv felülvizsgálata A területfejlesztési koncepcióval párhuzamosan kerül megújításra a város általános rendezési terve. A rendezési terv (ÁRT) területfelhasználási és szerkezeti tervét a 4. számú térkép ábrázolja. A környezetvédelmi, környezetgazdálkodási programnak integrálódnia kell a város jövőjét meghatározó tervbe. A természetvédelem, a biodiverzitás fenntartás, a tájvédelem, a környezetvédelem hatékonysága csak így biztosítható. Ez a feltétele az élhető, a fenntartható és a versenyképes városnak, kisrégiónak. 15

16 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. Pilismarót Süttő NYERGESÚJFALU Tát Lábatlan Mogyorósbánya Bajót Dömös 1/1. térkép. Esztergom-Nyergesújfalu kistérség települései 16

17 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, -NYERGESÚJFALUI KISTÉRSÉG KOMÁROMI KISTÉRSÉG TATAI KISTÉRSÉG DOROGI KISTÉRSÉG SZENT PILISVÖRÖSVÁRI KISTÉ TATABÁNYAI KISTÉRSÉG KISBÉRI KISTÉRSÉG OROSZLÁNYI KISTÉRSÉG BICSKEI KISTÉRSÉG 1/2. térkép. Komárom Esztergom megye kistérségei 17

18 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. SZOBI KISTÉRSÉG VÁCI KISTÉRSÉG -NYERGESÚJFALUI KISTÉRSÉG KOMÁROMI KISTÉRSÉG TATAI KISTÉRSÉG DOROGI KISTÉRSÉG SZENTENDEREI KISTÉRSÉG PILISVÖRÖSVÁRI KISTÉRSÉG TATABÁNYAI KISTÉRSÉG KISBÉRI KISTÉRSÉG OROSZLÁNYI KISTÉRSÉG BICSKEI KISTÉRSÉG 1/3. térkép. Esztergom-Nyergesújfalu kistérséggel kapcsolatban álló kistérségek 18

19 VIRIDITAS BT. VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, 1/4. térkép. Esztergom általános rendezési terve, területfelhasználási és szerkezeti terv 19

20 VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI, VIRIDITAS BT. 20

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Összefoglaló kiadvány Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A benne foglalt nézetek Esztergom

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

FEJLESZTÉSI PROGRAM. Ister-Granum Eurorégió. I. kötet

FEJLESZTÉSI PROGRAM. Ister-Granum Eurorégió. I. kötet FEJLESZTÉSI PROGRAM Ister-Granum Eurorégió 2005 I. kötet 2 Készítette: Pro Ruris Kkt. Projektvezető Dr. Kulcsár László egyetemi tanár Képző, Tanácsadó, Kutató és Pályázatkészítő Iroda Gödöllő Rekettye

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Pécs MJV városfejlesztési koncepció

Pécs MJV városfejlesztési koncepció Pécs MJV városfejlesztési koncepció 2014-2030 Pécs Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával elfogadva ECO-CORTEX KFT. ÉS MSB ZRT. KONZORCIUM A munkát koordinálta

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben