TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték meg városunk Szent István-napi ünnepségét, egyúttal a városi kitüntetések átadását. A Turai Énekmondók mûsora után Palya János plébános (képünkön) osztotta meg a jelenlévõkkel iránymutató, olykor kemény szavakba burkolt gondolatait. Ezekbõl idézünk: - Számtalanul elhangzik énekünkben: Hol vagy, István király? Néha a magyar szívekbõl, lelkekbõl sóhajt fel ez a mondat, és szeretnénk visszaidézni a múltat: Hol vagy, dicsõ nemzet, amely Európának szíve volt, amely megvédte annak idején a tatártól, töröktõl? Hol vanazanemzet,amelyetszent István 1000 évvel ezelõtt alapított, és a Szûzanyának felaján- lott? Hol vagy, István király, miért nem segítesz? kérdhetnénk felháborodva is, és az ember képzeletben megfogja Szent István palástjának szegélyét, és kéri: legyen szíves és nézzen ránk, emeljen fel bennünket abból a tespedtségbõl, amiben vagyunk, és egy kicsit rázza fel a magyart, hogy ismét Cikluszáró képviselõ-testületi ülés Oklevelek, pezsgõ, elfojtott indulatok Lapunk nyomdába adása elõtt tartotta utolsó ülését városunk 2002 októberében megválasztott képviselõ-testülete. Elsõként egy Tavasz utcai, életveszélyessé vált épület felújítása miatt mintegy másfél millió forinttal módosították a költségvetést. (A tulajdonosok nem tudják kifizetni a szükséges összeget, ezért a munkát a város végezteti el, a felújítás ellenértékét pedig jelzálogként ráterheli az ingatlanra.) Ezután elfogadták a város elsõ félévi gazdálkodásának helyzetérõl szóló beszámolót. Szakértõi véleményében Dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló kiemelte: A teljesítési adatok látszólag kedvezõek (a bevételi terv 67, a kiadási elõirányzatok 62 százalékon alakultak), ám az összképen ront a mûködési hitel felvétele, a helyi adók behajtásánál pedig némi lemaradás tapasztalható. (folytatás a 3. oldalon) az õ népe lehessünk. - Nem az Isten szokott elhagyni bennünket, hanem mi fordítunk hátat neki hangsúlyozta Palya atya. És ha hátat fordítunk, ne csodálkozzunk, ha néha túlságosan is távol kerülünk tõle. Persze ilyenkor felháborodik az ember, s ha nem is (folytatás a 8. oldalon) Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal rendezték meg a Turai Híresvárosi Vigadalmat. A rendezvény a Trianon emlékezetére állított kettõskereszt avatásával és felszentelésével vette kezdetét, amelyen Jászó és Csíkszentimre képviseltették magukat. A mûvelõdési ház szabadtéri színpadán többek között a Híresvárosi Vigadalom idei díszvendége, Iklad hagyományõrzõi mutatkoztak be. (A rendezvényrõl részletesen következõ számunkban olvashatnak.) Választás 2006: A jelöltek listája (4. oldal) Italoskarton-gyûjtés: Kategóriájában elsõ helyen a Szelektív Kft. (10. oldal) Zenészlegendák: Pecze József ( oldal) Fotó: Balázs Gusztáv

2 Önkormányzati hírek Napirenden az útépítések ütemének felgyorsítása Augusztus 16. A város indulni kíván az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázatán hu- mánerõforrás fejlesztés és oktatás, egészségügy, valamint gyermek és ifjúság témakörökben. A pályázattal áttételesen lehetõség nyílhat a Zsámboki út két oldalán, valamint a Honvéderdõ mentén lévõ utcák (a szakértõi felmérés alapján öszszesen 17 kilométernyi, azaz 64 2 ezer m útfelület) szilárd burkolattal történõ ellátására. A szeptember 30-ig benyújtandó pályázati anyag elkészítésével a QWIPES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t bízta meg az önkormányzat 200 ezer Ft + ÁFA összegért; eredményes munkája esetén a céget a megnyert bruttó összeg 3 %-ának megfelelõ sikerdíj is megilleti majd. Az érintett önkormányzati tulajdonú utak engedélyes tervének elkészítésével (három cég árajánlatának figyelembevételével) a ceglédi GEOBER Bt-t bízta meg 7,9 millió Ft összegben. Ebbõl a város idén 900 ezer Ft-ot biztosít a mûködési célú hitelkeret terhére, a maradék összeget pedig jövõre fizetik ki. A grémium elfogadta a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (NFA) által kért határozat-tervezetet, amely a szennyvíztelep szomszédságában lévõ, rendezésre váró tulajdonviszonyú ingatlanokról szól. Ez alapján az NFA kezdeményezi a Kormánynál, hogy a kérdéses területek térítésmentesen kerüljenek a turai önkormányzat tulajdonába, hiszen a területeken ön- A hónap mondása - Én azt gondolom, hogy mindhárman ugyanazt mondtuk, és én voltam a legfélreérthetõbb. ( Gyenes László alpolgármester összegzõ szavai az egyik határozati javaslat megfogalmazásánál kialakult vita végén.) kormányzati feladat ellátását (a folyékony hulladék kezelését) végzik. A képviselõk jóváhagyták a Szövetség utca Zsámboki út és Délibáb utca közötti szakaszának lakossági kezdeményezéssel történõ útalap megépítését. Ehhez bruttó Ft-ot a költségvetésébõl, a szükséges építési homokot pedig az önkormányzat tulajdonában lévõ homokbányából biztosítja. Az útalap elkészítésével a legkedvezõbb árajánlatot adó jászapáti B-Ép 2002 Bt.-t bízták meg. Az Ügyrendi Bizottság nevében Kuti József elnök nagyra értékelte és megköszönte Diós Istvánnak a cél megvalósítása érdekében végzett munkáját. Dolányi Róbertné jegyzõ a volt strand területének kisajátítása ügyében történt fejleményekrõl számolt be. A kirendelt szakértõ véleményével kapcsolatban nem érkezett észrevétel. A bíróság a április 3-a óta tartó jogi eljárás befejezéseként további1millió818ezerftkártalanítási összeg és törvényes kamatai, valamint 261 ezer Ft perköltség megfizetésére kötelezte az önkormányzatot.(a város korábban 5 millió 520 ezer Ft-ot fizetett az ingatlant birtokló verõcei cégnek.) Az Egyebek napirendi pontban Jenei Csabáné az augusztus 5-re virradó éjjel történt felhõszakadás nyomán, a vízelvezetés megoldása érdekében tett polgármesteri intézkedések körülményeivel kapcsolatos lakossági panaszokról szólt.(mint arról elõzõ számunkban is írtunk, több helyen az alvó lakosság értesítése nélkül szedték fel az eldugult átereszeket. Volt, aki reggel nem tudott jármûvével kitolatni az udvarból, míg a munkazajra felébredõ és érdeklõdõ lakók egyike-másika a polgármester stílusát kifogásolta. Tóth István szerint a kárelhárító munka jogszerû volt, egyúttal felhívta a polgárok figyelmét az átereszek és az árkok tisztításának fontosságára.) SZEPTEMBER Diós István hozzátette: a rendszerváltással szinte megszûnt az emberek azirányú öntudata, hogy a portájuk elõtti területet rendben tartsák. A polgármester távollétében Gyenes László alpolgármester elmondta: helyszíni tapasztalatai alapján szükséges volt a beavatkozás a nagyobb vízkár megelõzése érdekében. Kálna Tibor a Városnapon idõközben felállított emlékmûvek elhelyezésével kapcsolatban kérte képviselõtársai véleményét. Ezután a képviselõk megvitatták a turai búcsút megrendezõ vállalkozó szóbeli kérelmét, aki az esõs idõjárás következtében tapasztalt csekély látogatottság miatt a vártnál kevesebb bevételt ért el, ezért a pályázatában a rendezési jog elnyeréséért ígért 850 ezer Ft-os díj mérséklését kérte. A képviselõk ezt elvetették, mert nem történt a rendezvényt meghiúsító vis maior idõjárási stb. esemény (mint amilyen augusztus 20-án este a fõvárosban volt tapasztalható aszerk. ). Jenei Csabáné a térségi orvosi ügyelet helyzetérõl kért tájé- koztatást. Dolányi Róbertné jegyzõ elmondta: a projektben résztvevõ nyolc önkormányzat hatmillió Ft-ot nyert a kérdéses kistérségi cél megvalósítására, de az eszközök beszerzését addig nem lehet megkezdeni, amíg valamennyi érintett település vezetõje alá nem írta az együttmûködési megállapodást. Augusztus 28. A soron kívüli testületi ülés összehívásának oka az volt, hogy az elõzõ ülésen felkért B- Ép 2002 Bt. helyett mégis Bácskai Elemér turai vállalkozó készítheti el a Szövetség utcai útalapot, változatlanul bruttó 2 millió 480 ezer Ft-ért. A megbízás visszavonására és az új megbízás kiadására azért került sor, mert a beruházás mûszaki tartalmát illetõen félreértés történt a jászapáti cég és az önkormányzat között, ami a csak a döntést követõ helyszíni egyeztetés során derült ki. A turai vállalkozó ajánlatában ugyanezen összegért a vízelvezetés megoldása is szerepelt, ígyõkaptaamegbízást. Az országgyûlési képviselõ felhívása Megvalósításra vár a térfigyelõ rendszer Tóth Gábor, az 5. sz. választókörzet országgyûlési képviselõje felhívja a térség önkormányzatainak, pénzintézeteinek, vállalkozóinak és minden polgárának figyelmét, hogy akik felelõsséget éreznek lakóhelyük Aláírásgyûjtés Eddig több ezren írták alá a Tóth Gábor által a bagidomonyi csomópont körforgalmasítása érdekében útjukra indított gyûjtõíveket. Az akciót a tervek szerint szeptembervégéigfolytatják. H.Sz. közbiztonságáért, azok képességeik és lehetõségeik mértékében kapcsolódjanak be a településeiken történõ térfigyelõ rendszer kiépítésébe, mûködtetésébe. A szükséges elõkészítõ intézkedések már folyamatban vannak, és az önkormányzati választásokat követõen az érdeklõdõk részletes tájékoztatást kapnak. Kérdéseiket, ötleteiket, véleményüket elküldhetik a vagy a Tóth Gábor, 2191 Bag, Pf. 9. címre, illetve telefonálhatnak a ill. a es telefonszámra. TURAI HÍRLAP

3 Cikluszáró képviselõ-testületi ülés Oklevelek, pezsgõ, elfojtott indulatok (folytatás az 1. oldalról) Az önkormányzat részben mûködési célú forrásokat használt fel különbözõ felhalmozási kiadások, beruházások fedezetéül, ami gyakorlatilag kizárja, hogy Tura pályázatot nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatására. Elfogadták a kistérség önkormányzatainak többcélú kistérségi társulási megállapodásának módosítását, ami a gyermekjóléti és családvédelmi, a belsõ ellenõrzés ill. a pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezésének rögzítése miatt vált szükségessé. Ezután törvényi megfeleltetés okán módosították az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó mellékletét, valamint vagyonrendeletét. Az Egyebek napirendi pontban Tóth István polgármester arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogyéppaznapérkezettmega Környezetvédelmi Felügyelõség határozata, amelyben a szennyvíziszap kezelésének megoldatlansága miatt betiltja a turai szennyvíztisztító mûködését. Az üzem leállítására mégsem kerül sor, mert az önkormányzat megfellebbezi a döntést, hiszen idõközben megszületett a megoldás a szennyvíziszap elszállítására. Kuti József jelezte, hogy az Ügyrendi Bizottság már négy évvel ezelõtt kérte a szennyvíziszap-kezelés megoldását, majd arról a 23 pontból álló listáról szólt, amely az elmúlt négy évben anyagi lehetõségek híján meg nem valósult elképzeléseket tartalmazza, mintegy ajánlásként az új képviselõ-testület számára. Köszönetet mondott a trianoni emlékoszlop felállítását támogató személyeknek; örömétfejeztekiajászóiésacsíkszentimrei küldöttségnek a városnapi ünnepségen tapasztalt jelenléte és közremûködése miatt, egyúttal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az olasz testvérváros, Maserá di Parma esetében elmaradt a kapcsolat jogi rendezése. Kuti József kifogásolta, hogy a képviselõk kérdéseik július 25-i beadásától szeptember 11-ig nem kaptak választ a polgármestertõl, azaz régen letelt az Ügyrendi Bizottság által kért 30 napos határidõ. A bizottság egyúttal a Kommunál Kft-tõl 1999-ben felvett ezer Ft + ÁFA szabadalmi díj visszafizetésére szólította fel a szabadalmasokat. Tóth István polgármester elmondta: betegsége miatt nem tudott idõben válaszolni, egyúttal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az Ügyrendi Bizottság egyéb feladatai helyett ezzel az üggyel foglalkozik. Mint elmondta, az említett szabadalmi díjból õ hatvanezer forinttal részesült; ezt az összeget mérlegre tette polgármesteri tevékenységének néhány eredményével: a Tabán úti iskoláért eredetileg járó 25 milliós kártalanítási összeg 90 millióra emelésének kiharcolásával, a VÜCS öt évig tartó operatív irányításával, valamint a hivatal mûszaki osztályának nyújtott segítségével. Kuti József arra emlékeztette a polgármestert, hogy az elmúlt években számos esetben hiába kért információkat az önkormányzatot érintõ ügyekrõl, így a szabadalmas ügy hátterérõl is. Kálna Tibor szenvedélyes hangvételû hozzászólásában rámutatott: a képviselõnek joga van tudomást szerezni Közlemény Tura Város Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy az önkormányzati választások évében fennálló törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl és a választási ciklusban keletkezett, a késõbbi éveket terhelõ pénzügyi determinációkról, kötelezettségrõl szóló beszámolóját. A dokumentum megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetõtábláján. Dolányi Róbertné jegyzõ a munkájához szükséges információkról. A polgármesternek politikai és erkölcsi hitele, szavahihetõsége kell, hogy legyen ezzel kapcsolatban a szükséges konzekvenciák levonását kérte Tóth Istvántól. A választási kampány is begyûrûzött az ülésterembe: Jenei Csabáné szóvá tette, hogy Dolányi Mihály polgármesterjelölt színes választási kiadványának címlapján látható a város címere, holott a címerhasználatra vonatkozó önkormányzati határozat alapján annak nyilvános felhasználásához a képviselõ-testület engedélye szükséges. Dolányi Róbertné jegyzõ emlékeztetett rá, hogy a testület korábban a polgármester hatáskörébe utalta a döntés Megújult a Jegyzõ-ház Tavaly az óvoda dolgozói, valamint a gyermekek szülei felújították az óvoda fõépületét. A munkálatok az idén is folytatódtak: a nyári takarítási szünet ideje alatt megszépült óvodánk legrégibb, igen rossz állapotban lévõ épülete, a Jegyzõ-ház. A tetõ felújítását, az épület lábazatának szigetelését, a falak vakolását az Önkormányzat önrész vállalása mellett, pályázati támogatásból végezte. Ezzel egyidejûleg elkészült a helyiségek meszelése is. A tetõfelújítással az Önkormányzat vállalkozót bízott meg, míg az egyéb munkálatokat saját dolgozói vé- jogát ugyanakkor a kampány kezdete óta senki nem kért címerhasználati engedélyt. Ezután zárt ülésen tárgyalták a Tura Invest Kft. tulajdonosszerkezet-változást érintõ ügyét, ám döntés nem született. Az ülés utolsó része a köszönetnyilvánításoké volt. Dolányi Róbertné jegyzõ megköszönte a polgármesteri hivatal irodavezetõinek és munkatársainak, hogy eredményes munkájukkal segítették a döntés-elõkészítési és -hozási folyamatot. A polgármester megköszönte a képviselõk munkáját, majd emléklapot nyújtott át az önkormányzati bizottságok külsõs tagjainak, kiemelve: nélkülük és az intézményvezetõk nélkül nem mûködött volna a város. H. Sz. gezték igen feszített tempóban. Rajtuk kívül három szülõ: Vidi Balázs, Burda Gyula és Kánai Gyula is részt vett a munkában. A hiányzó segédmunka költségét az óvodai alapítványunk támogatásából fedeztük. A karbantartó és a dajkák nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy nyitásra elkészüljön a felújítás. Külön köszönet a Maros Fuvarosnak és a Bendzsó Betonnak, akik adományaikkal járultak hozzá a felújításhoz. Virgancz László festékboltja a nála megvásárolt anyagok árából adott kedvezményt. Szilágyi Józsefné óvodavezetõ TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 3

4 Polgármester-jelöltek: Czéh Béla (független) - Tura, Szõlõ u. 30. Dolányi Mihály (független) - Tura, Iskola u. 28. Korsós Attila (független) - Tura, Elnök u. 6. Nagy-Tóth István (MSZP) - Tura, Bem József u. 22. Szabó László Aladár (független) - Tura, Sport u. 5. Szendrei Ferenc (független) - Tura, Szegfû u. 18. Képvelõ-jelöltek: Dr. Baka Gyula (Vigyázó kör) - Tura,Arany János u. 23. Baranyi Károly (független) - Tura, Tavasz u. 39. Békési István (MSZP) - Tura, Radnóti u. 4. Bényi Rita (független) - Tura, Temetõ köz 9. Galyó Tünde (MSZP) - Tura, Zsámboki u. 7. Gregori Ákos (független) - Tura, Holló köz 3. Gyenes László (független) - Tura, Zsámboki u. 22. Holló Ildikó Mária (független) - Tura, Vasút u. 56. Hóka Antal (független) - Tura, Puskin tér 21. Hubert Zoltán Györgyné (független) - Tura, Szent István u. 55. Jenei Csabáné (független) - Tura, Katona u. 17. Juhász Sándor (FIDESZ-KDNP) - Tura, Rákóczi Ferenc u Kálna Tibor Gábor (Vigyázó kör) - Tura, Dózsa György u. 1. Korsós Attila (független) - Tura, Elnök u. 6. Könczöl István (MSZP) - Tura, Zsámboki u. 5. Kuti József (Vigyázó kör) - Tura, Bartók Béla tér 15. Kürti Ferenc (MSZP) - Tura, Mária u. 20. Lakatos Gyula Róbert (független) - Tura, Tavasz u. 2. Lukács István (független) - Tura, Rákóczi Ferenc u. 67. Marosvölgyi János (független) - Tura, Kossuth Lajos u. 20. Pálinkás Ildikó (független) - Tura, Zsámboki u. 16. Pásztor László (Vigyázó kör) - Tura, Radnóti u. 1. Pázmándi Zsolt (független) - Tura, Bartók Béla u. 31. Sallai Ferenc (független) - Tura, Kenderföld u. 14. Sára András (független) - Tura, Kossuth Lajos u. 42. Sára Tamás (FIDESZ-KDNP) - Tura, Zsámboki u. 35. Szabó László Aladár (független) - Tura, Sport u. 5. Szénási József (független) - Tura, Fráter Lóránt u. 2. Szikura Jánosné (MSZP) - Tura, Magdolna u. 11. Szilágyi Józsefné (független) - Tura, Szõlõ u. 4. Szira János (független) - Tura, Patak u. 9. Takács Pál György (független) - Tura, Iskola u. 58. Tóth-Antal Istvánné (független) - Tura, Zsámboki u. 75. Tóth József (független) - Tura, Kossuth Lajos u. 18. Tóth-Máté Imre (független) - Tura, Széchenyi István u. 28. Tóth Mihály (független) - Tura, Puskin tér 23. Varjú Mihály Gábor (független) - Tura, Bartók Béla u. 8. Kisebbségi jelöltek kisorsolási sorrend szerint: Lingurár Illés (EURIFE) - Tura, Park u. 26. Farkas Zsolt (CSZOSZ) - Tura, Nyár u. 2. Baranyi József (CSZOSZ) - Tura, Tavasz u. 38. Farkas László (CSZOSZ) - Tura, Vörösmarty u. 45. Radics Józsefné (ÉKE) - Tura, Cinka Panna u. 17. Lakatos Gyula Róbert (CSZOSZ) - Tura, Tavasz u. 2. Szénási József (CSZOSZ) - Tura, Radics Béla u. 4. Lakatos György (RO-MA) - Dány,Akácfa u. 30. Csámpainé Gáspár Tímea (CSZOSZ)- Tura,Aradi Vértanúk útja 29. Kanalas Erzsébet (RO-MA) - Dány, Bocskai u. 40. Kanalas Józsefné (RO-MA) - Dány,Akácfa u. 26. Kanalas László (RO-MA) - Dány, Bocskai u. 34. Kanalas János (RO-MA) - Dány, Hunyadi u SZEPTEMBER Fizetett politikai hirdetés Tisztelt Turai Polgárok! Tura mindannyiunké, legyen gondunk ajövõreneamúltra! Tura mindannyiunké, életünk közös tere, minden egyes itt lakóé, külön-külön is, de mindannyiunké, akik itt élünk. Valamenynyien tegyük Turát fejlettebbé, szebbé, közösen, összefogva, egymásért, a jövõért, TURÁÉRT! Köszönöm, hogy az Önök bizalmából a évi önkormányzati ciklusban alpolgármesterként szolgálhattam Turát. Köszönöm Önöknek, hogy a évi önkormányzati választásokon független polgármester-jelöltként indulhatok! Függetlenként, mert pártnak nem voltam és nem vagyok tagja. Az én gondolataimban az ember áll a középpontban, a hatalom nem vonz és sohasem vonzott. A közéleti pozíciót szolgálatnak tekintem! Úgy dolgozni, hogy az itt élõk érezzék, választott vezetõik ismerik gondjaikat, õszintén szolgálják érdekeiket. Jót, jól és határozottan! -AzÓvoda régistrand területenemveszettel. - A közbiztonság nem vált kezelhetetlenné Turán. - Az egészségügy fejlesztése, Az Életért c. program elindult. - A szociális területet erõsítettük. - A Turai Extrém Nap, a Turai Nyári Játékok országos hírû rendezvények voltak, melyek a helyi fiatalok, a helyi vállalkozók, helyi szakemberek támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Polgármesterré megválasztásom esetén olyan várost szeretnék, amire büszkék a TURAIAK! Szépen csengõ üzenetek, ígéretek, teljesíthetetlen ígérgetések helyett valódi lépéseket fogok tenni. Önökkel együtt a szebb és jobb Turáért! Kérem, segítsenek ennek megvalósításában!köszönömmegtisztelõfigyelmüket! Korsós Attila független polgármester-jelölt Felhívás Gyalog- és kerékpárút a vásártértõl az új temetõig A Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindannyiunk biztonsága és kényelme érdekében önkéntesen és öntevékenyen járhatóvá kívánjuk tenni a régi vásártértõl az új temetõig a gyalog- és kerékpárút nyomvonalát. A munka elvégzését szeptember 30- án, október 1-jén, október 6-án és 7-én tervezzük(illetve igény szerint az útépítés befejezéséig folytatjuk). Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék a ös telefonszámon. Számítunk Önökre! Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Köszönet... Július 30-án az éjszakai órákban többször becsengetett valaki a lakásomba. A harmadik csengetés után a polgárõrök segítségét kértem. Perceken belül itt voltak. Nagyteljesítményû keresõ lámpákkal körbevilágították a környéket. Tettest ugyan nem találtak az illetõ feltehetõen megbújva figyelte az akciót, mindenesetre megnyugtató érzés, hogy van kitõl segítséget kérni, ha úgy érezzük, hogy segítségre szorulunk. Köszönet a gyors, önzetlen munkáért. Diós Józsefné TURAI HÍRLAP

5 SIMPLY CLEVER. EGYSZERÛEN NAGYSZERÛ A Škoda Fabia Start csak Önre vár. Szervokormánnyal, ABS-sel és elsõ légzsákkal teszi még kényelmesebbé az utazást. Vigyázzon, nehogy lemaradjon! Már Ft-tól! TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 5

6 Idõközben tízen írták alá a kérdéssort Tóth István polgármester válasza a levélben kapott Augusztusi számunkban írtunk arról a kérdéssorról, amit a július 25-i ülésen Tóth István polgármesterhez intéztek, s amelyet akkor hét azóta további három képviselõ látott el aláírásával. A polgármester válaszát lapzártánk után kaptuk meg, amelyet rövidítés nélkül teszünk közzé. Tisztelt Képviselõ Asszony/Úr! A július 25-i keltezésû, hat kérdésbõl álló levélre néhány gondolattal szeretnék válaszolni. Egy-egy kérdés ugyan néhány oldalas válaszra is indok lenne, de úgy gondolom a cél nem irodalmi esszéírás, hanem az események, dolgok rövid, gondolkodásra késztetõ leírása. 1. A Városközpont rehabilitációja pályázat az utolsó percben megszerzett olyan lehetõség, mely az Unióból lehívható fejlesztési pénzhez való hozzáférést biztosítja. Az Uniós pályázatok lépései egymásra épülõ lépcsõfokok. Ezek: Elõ-megvalósíthatósági, megvalósíthatósági tanulmány (nagyságrendtõl és a témakiírástól, valamint a téma bonyolultságától függõ). Az eredményes pályázattal lehet a következõ lépcsõre benevezni, mely ismét a pályázat kiírójától függõ feladathalmaz (engedélyes tervek, vagy elvi engedélyes tervek, ütemezések, kiviteli tervdokumentáció, közbeszerzés stb.). Természetesen mint annyiszor elmondtam ezek lehetõségek. Az ügy fontosabb része, hogy nem lehet a városközpont arculatát úgy formálni, hogy nem látjuk a végsõ elrendezés lehetõségét! A városépítõ szakemberek visszatérõ mondata: Mutasd meg a városközpontodat, s megmondom, milyen a településed szemlélete. A feladatok sokirányúsága megköveteli, hogy elõre lássuk az egész mûködési rendszerét. Az elkészült anyagot a Központi Régió Fejlesztési Tanácsa elfogadta, nyilván nem ez volt az elsõ a szakemberek kezében, támogatásra méltónak ítélte. Ezért talán a turaiaknak kellene elõremutató gondolatokkal a lehetõség kiaknázásán fáradozni. 2. A zárszámadás minden felhasznált pénzeszközt tartalmaz. A költségvetésnek minden területen vannak olyan tételei, melyek elõre nem tervez SZEPTEMBER hetõek, de belsõ átcsoportosításokat fejezeten belül az AHT a felelõs vezetõk hatáskörébe utal. Mi lenne, ha ekkora településen minden kb. 10 ezer Ft felhasználását a testület döntené el? Vissza is kérdezhetek: Mi az, hogy nagyobb összeg? A törvényességi kérdésre az éves könyvvizsgálói jelentések és a jelenleg folyó ÁSZ-vizsgálat választ adhat. Az Extrém nap támogatása az önkormányzati koncepcióban szerepel. A társadalmi megbízatású alpolgármestert pedig éppen a kapcsolatok teremtése, ápolása és szervezése érdekében követelte ki a képviselõ-testület! A költségekrõl: évi költség: levélfeladás ~ 1700; azaz egyezerhétszáz Ft évi levélköltség ~ 1300 Ft. A kastélykert tisztításáért az önkormányzat , azaz háromszázhuszonhatezer hétszázhetvenöt forintot számlázott a Tura Invest Kft. felé, mely összeget a Kft án befizette. 3. II. Óvoda épülete. Az elsõ fordulóban bekért árajánlatok alapján nem lehetett Tóth István polgármester: Tettem, amit a helyzet megkövetelt Hetek óta folyik az esélylatolgatás, október 1-jén vajon ki nyeri a polgármester-választástéskiklesznekazújképviselõ-testület tagjai. Az már most kijelenthetõ, hogy Turának mindenképpen új elsõ embere lesz, hiszen Tóth István jelenlegi polgármester nem indul a megmérettetésen. - Tizenhat éven át szolgáltam tudásom és adottságaim szerint Turát. Tettem, amit a helyzet megkövetelt, s amennyire engedték. Egy kicsit elfáradtam indokolta döntését Tóth István. Másrészt az önkormányzatok helyzete sok tekintetben egészen más, mint 1990-ben volt. Újfajta feltáró, ötletgazdag, kreatív településvezetõi szemléletre van szükség. Az önkormányzati munkához jól képzett fiatalokra, sok információval rendelkezõ, tenni akaró képviselõkre van szükség. Az önkormányzatiság továbbra is verseny, a mindennapi kihívások versenye. Akik nem veszik észre az új körülmények adta lehetõsé- geket, azok lemaradnak. - Ha az új polgármester és a képviselõ-testület igényli, szívesen felajánlom segítségemet mondta befejezésül Tóth István, de nem akarom rájuk erõltetni magam. * (Tóth István a megyei közgyûlési képviselõ-választáson a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10 ezer és az alatti lakosú települések területi listájának 4. helyén méretteti meg magát.) a kivitelezõt kiválasztani. A Területfejlesztési Tanácstól kapott támogatás kevesebb volt a tervezettnél, ezért mûszaki tartalmat kellett csökkenteni. A mûszaki tartalom csökkentéssel együtt további árajánlatokat kértünk be, s hogy a munkálatok idõben kezdõdhessenek, a legkedvezõbb árajánlattevõt bíztam meg a Pénzügyi Bizottság elnökével történt egyeztetés után. ( A kivitelezést vállaló ugyanis ÁFA-mentes, ezért még az így felszabaduló pénz is a feladat megoldását segítette.) A kivitelezõ a döntést sürgette, mert nyár lévén sorban álltak a megrendelõi. A költségvetési rendeletünk, a pályázat beadásának határozata, a mûszaki tartalom csökkentésének elfogadása mind-mind a feladat megoldásának elfogadására irányuló egyértelmû magatartás volt a képviselõtársak részérõl, mindez az elvégzett munka alapján akadémiai kérdés. 4. A csatornadíj megállapítása nem az önkormányzat érdekeit sértõ döntés volt, hanem a polgármester(ek) javaslatát elutasító döntés. Kérdés: A Kommunál Kft. vezetõjének munkáját segítõ bizottság csak utólag látta át a helyzetet? (Én nem kérek rá írásos választ.) (Megjegyzés: 2000 decemberében a körjegyzõség kialakításával kapcsolatban éppen a hosszútávú érdekek érvényesítése érdekében újra napirendre vettük a témát, a Vigyázó Köri tagok leszavazták. Rövid idõn belül kistérségi szerepünkben érezni fogjuk hatását.) 5. A külsõ szakértõ a mûszaki területen jelentkezõ problémák megoldására tett javaslatokat. Tekintettel arra, hogy én nem vagyok az írások szerelmese, szóbeli egyeztetés után kértem, hogy a megoldás érdekében a megbeszéltek szerint tárgyaljon a Kft. vezetõjével. TURAI HÍRLAP

7 képviselõi kérdésekre A szennyvíziszap problémája sokkal súlyosabb annak, akinek a felelõsség is terheli a vállát, mint annak, aki az eredményeket messzebbrõl látja. Éppen a Fejlesztési Bizottság szorgalmazta tisztító aknák telepítését, ezért, gondolom, most éppen arra kellene magyarázatot adnom, hogy eddig ez miért nem történt meg. (Nyuszika, neked így is, úgy is pofon lesz!) 6. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban az Ötv. ezt írja: Vezetõi megbízású köztisztviselõ tudományos, oktatói, lektori, szerkesztõi, mûvészeti és jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység kivételével munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt nem létesíthet. A törvény azt is kimondja, hogy ilyen szellemi tevékenység végzését nem kell a munkáltatónak jóváhagynia. Az én tevékenységem a szennyvízátemelõ aknák öntisztulására és az átemelés biztonságának javítására szóló szellemimunkavolt.eztvédteaszabadalmi bejegyzés. A termék gyártásában, forgalmazásában nem voltam egy pillanatig sem benne. A törvényalkotó nyilván azért emelte ki a szellemi tevékenységet az egyéb munkaviszonyok közül és tette védett helyre, mert igen sok vezetõ ember közalkalmazottak, köztisztviselõk stb; önálló problémamegoldó képességgel rendelkezik. A csúsztatás a leírásban ott van, hogy a Kommunál Kft. vezetõje mint üzemeltetõ választotta ki az üzemeltetéshez szükséges alkatrészeket és anyagokat. A szennyvíztisztító üzemeltetése 1994 decemberében indult, a szabadalmasok a beruházás befejezéséig semmiféle követeléssel nem léptek fel. Ezt jegyzõkönyv rögzíti. Az üzemeltetés során többször elõfordult, hogy a Kft. vezetõjének mûszaki tárgyalópartnerre volt szüksége, természetesen ebben partner voltam. Az i feljegyzés is pontatlan, mind összegszerûségében, mind a kifizetésre vonatkozóan. De az ügy gerjesztõinek nem is ez volt a céljuk. A cél az egész levéllel az, hogy a négy év kevésbé sikeres idõszaka miatt minél több felelõsséget átnyomni a polgármesterre. A választási idõszak ezelõtt négy évvel is errõl szólt. Meg nyolc éve is. Tisztelt Képviselõ Asszony/Úr! Tisztelt Levélíró! Pillanatképek a turai búcsúból Ez a levél számomra azt mutatja: Mindegy mit csinál vagy nem csinál az ember, a legfontosabb, hogy írások halmaza legyen. Nekem a cselekvés, a mindennapi tevékenység, a tettek fontosabbak. Richelieu bíboros híres mon- dása volt: Adjatok hat sor kézírást bármely, akár legbecsületesebb embertõl is, és én bizton találok majd benne valamit, amiért fölakasztathatom. Qui se excusat, incusat mondja a latin. Én nem mentegetõzöm. Dolgoztam, hibáztam is de talán volt tevékenységemben valami jó is. Hagyaték: Péteri Zoltán professzor úr az önkormányzati vezetõknek mindig mondta: Nem elég a törvény betûit olvasni, annak szellemiségét értenikell! Káka tövén költ a ruca dalolja a magyar. Mert a rucának a természetet jelenti a káka. De vannak, akik lehetõséget látnak a kákán. A világ ígykerek ésígyleszszép. Köszönöm türelmeteket, további tevékenységetekhez jó erõt és egészséget kívánok. Tisztelettel: Tóth István polgármester Takács Pál felvételei TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 7

8 Fohász és kitüntetések Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban - Maczkó Mária (folytatás az 1. oldalról) rázza az öklét az ég felé, számon kéri: miért engedi meg mindazt, ami a magyarral történik? De ha áttekintjük történelmünket, fölfedezhetjük: a magyarság ezer év alatt mindig megmaradt, akárki uralkodott 8 rajtunk. És a magyar azért tudott mindig magyar maradni, mert mindig feltekintett Szent István királyra, és nem mindig szemrehányással, hanem legtöbbször imádsággal kérdezte: hol vagy, István király? Európa közepe Magyarország. Mindig is fájt mindenkinek a foga erre az országra fáj ma is, ezért pusztítják, ahol lehet, a magyart, de az István királyok, a vezetõk, akik voltak (és reméljük, hogy egyszer majd még lesznek) mindig vigyázták ezt az országot. Ha a földrõl nem tudták, akkor föntrõl. Ezért vagyunk még mindig magyarok és keresztények. Az ünnepség szónoka ezután korona isteni és emberi hatalmi jelképérõl, a lélek fontosságáról, majd annak szolgálatáról szólt. - A pápák titulusa Servus, Servorum Dei Isten Szolgáinak Szolgája. A miniszter szó is azt jelentené, hogy szolga; ha szolgálná a hazát, a haza virágozna. István éppen ezért nagy 1000 év után is: mert õ szolgált, nem uralkodott. Õ nem hatalmi eszközökkel akart magyart faragni a magyarból: a lelkekbe akart belátni, oda akarta beépíteni a magyarságtudatot, azzal pedig a hitet és az Istent. Ha ma körbenézünk az országban, természetes a kérdés: Hol vagy, István király? Hol van a te országod? Hol van a SZEPTEMBER magyarlelkûség, az Istenhez való hûség? De ott fent valahol, az egek fölött, az Istennél mindig volt és mindig lesz valaki, aki közbenjár értünk, aki mellettünk áll, aki imádkozik értünk. Aki palástját védõn Magyarország fölé teríti nemcsak a királyi palástot, hanem az apostolit is. - István király mindenütt ott van,aholmagyarvan mondta befejezésül városunk új plébánosa. Mert a szívekben, a lelkekbenél,ésazisteni,alelki dolgokat földi, hatalmi eszközökkel nem lehet eltiporni. Mert a lélek örök, szárnyalni, élni akar, mert Isten adta. Isten pedig örök, élõ, vidám, jókedvû, jókedvében teremtette a világot, jókedvében hívta a Kárpátmedencébe a magyarokat, és jókedvében fog bennünket is egyszer hazahívni, megadni azt az országot, amit Szent István itt megalapított, ott pedig tökéle- tesített. Fohászkodjunk néha ehhez a szent királyhoz: legyen közbenjárónk, legyen segítõnk, hogy meg tudjunk maradni magyarnak, hívõnek, kereszténynek, turainak. Ámen. A kenyéráldás után Maczkó Mária, Széles András, Szabó Csilla, Szabó András és Lévai József verses-zenés ünnepi öszszeállítását hallgathatták meg a vendégek. Ezután a kitüntetések átadása következett. Turáért Emlékérmet vehetett át Diligens Károlyné az oktatás, valamint a kulturális és mûvészeti élet területén, Sára Jánosné a népmûvészeti örökségünk ápolásáért és megõrzéséért, Polonkai Béláné az elmúlt évtizedekben az oktatás-nevelés terén, Kiss András a közmûvelõdés terén áldozatos tevékenységet végzett kiemelkedõ, példaértékû munkájáért. A Tura város Díszpolgára címet idén Maczkó Mária elõadómûvésznek ítélték a népdaléneklés megõrzéséért, kulturális és mûvészeti értékeink és településünk hírnevének széleskörû megismertetéséért végzett kiemelkedõ, példaértékû munkájáért. Az elismeréseket Gyenes László alpolgármesteradtaát. Maczkó Máriát az Õszirózsa Nyugdíjas Egyesület nevében Marinka Sándorné elnök, majd tanítványai és barátai, a Turai Énekmondók köszöntötték. Ezután városunk legújabb díszpolgára lépett a mikrofonhoz. - Szeretetben szeretnék tovább dolgozni itthon, hiszen csak a szeretet erejében hiszek TURAI HÍRLAP

9 díszpolgári címet vehetett át Az idei kitüntetettek (balról jobbra): KissAndrás, Sára Jánosné, maczkó Mária, Diligens Károlyné és Polonkai Béláné A szerzõ felvételei mondta Maczkó Mária. Ha egy-egy bizonyos dologhoz esetleg nem kaptunk elég tehetséget, de szeretet vesz körül bennünket, biztos vagyok benne, hogy ötször annyit ki tudunk magunkból hozni. Fogjuk meg egymás kezét, és ne felejtsünk el hálát adni azért, amit ebben a hazában kaptunk. Azért, hogy itt lehetünk, hogy együtt ünnepelhetünk. Van egy állandó fõnökünk, a Jóisten, hozzá mindig fohászkodhatunk. Mária nem vette le rólunkakezét,hiszenõazüzenethordozó, az üzenetközvetítõ. Minden bánatunkat, örömünket letehetjük a kötényébe, mert õ elbírja. Azt szeretném, hogyha Mária kiesdené számunkra az oly régóta várt békét. Ne felejtsük el: a fény mindig erõsebb, mint a sötétség. Kapaszkodjunk bele. Mindent köszönök, és én tovább szeretnék itthon dolgozni. Köszönöm a szereteteket. Az ünnepség végén a Galgamenti Szövetkezet nevében Drégeli Miklós és Lukács József átadta a nemzetiszín szalaggal átkötött cipókat a városi közintézmények vezetõinek. A Szövetkezet emellett idén is 5-5 mázsa almára szóló utalványnyal ajándékozta meg az óvodákat és az Õszirózsa Idõsek Otthonát. Elröpült a nyár... Tanévnyitó az általános iskolában H.Sz. Elröpült a nyár, ismét becsengettek a Hevesy György Általános Iskolában. A tanévnyitón újra találkoztak a régi osztály- és évfolyamtársak. A legmegilletõdöttebbek, azaz az elsõ osztályosok megismerkedhettek tanítónénijeikkel és a fejlesztõpedagógussal( képünkön ). Aztán megkezdõdött a tanév, ami persze majdnem olyan gyorsan eltelik majd, mint a szünidõ... Takács Pál felvétele Köszönetnyilvánítás Tura Város Önkormányzata és a Bartók Béla Mûvelõdési Ház köszönetét fejezi ki a XXX. Bárdos Lajos Zenei Hétvége turai rendezvényén nyújtott segítõ közremûködéséért és támogatásáért a Domoszlai Pékségnek, a Pálma Virág- és Dekorháznak és a II. számú Óvoda valamennyi dolgozójának! * Tura Város Önkormányzata, valamint a Bartók Béla Mûvelõdési Ház nevében ezúton is köszönjük a Csak tiszta forrásból elnevezésû Bartók-hétvége eseménysorozatának szervezéséhez nyújtott segítséget a Muharay Népmûvészeti Szövetségnek és elnökének, Héra Évának ; a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének és munkatársának, Németh Istvánnak ; a Podmaniczky Mûvészeti Iskola vezetõjének, Rónai Lajosnak. A rendezvénysorozat támogatói és segítõi : Tura Város Önkormányzata, Galgamenti Szövetkezet, Nagyné Bata Erzsébet, H & T Kft., Marosvölgyi János, Juhász Sándorné, Géczi István, Városüzemeltetési Csoport, Hevesy György Általános Iskola, Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület, Fekete Lászlóné, Városi Könyvtár. További munkájukhoz kívánunk erõt és egészséget! Tura, Galgahévíz: Szüreti felvonulás és mulatság Szüreti felvonulás lesz Galgahévízen és Turán szeptember 24-én vasárnap a galgahévízi néptáncosokkal közösen. Este 8 órától a galgahévízi mûvelõdési házban szüreti mulatságra kerül sor. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak! TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 9

10 Jamrik László levele a miniszterhez Fél-összefogás a bagi csomópont körforgalmasításáért Jamrik László, Bag polgármestere augusztus 22-én kelt levelében azzal a kéréssel fordult hat érintett település (Galgahévíz, Tura, Hévízgyörk, Iklad, Domony, Verseg) polgármesteréhez, valamint a hévízgyörki Galga Televízióhoz, hogy járjanak közben az alábbi levelének minél szélesebb körben történõ közzétételéhez. A polgármester úr levelében azzal indokolja kérését, hogy az utóbbi hetekben néhány napilapban, az országgyûlési képviselõ információi alapján téves állítások jelentek meg a 3-as számú fõút és a 3105-ös út csatlakozásánál kért körforgalom kialakításával kapcsolatban. Az aláírásgyûjtési akcióról és annak hátterérõl a Turai Hírlap augusztusi számának 5. oldalán olvashattak. Szerkesztõségünknek nem tiszte nyomozni és ítélkezni az ügy elõzményeivel és alakulásával kapcsolatban. Sajnálatunkat fejezzük ki amiatt, hogy a kistérségi öszszefogás szép példájának induló akció során, egy igen fontos cél elérése érdekében településvezetõi szinten nem sikerült maradéktalanul egységes álláspontot kialakítani... * Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Dr. Kóka János miniszter úrnak Tisztelt Miniszter Úr! A 3-as számú fõút és a os út csatlakozásánál súlyos közlekedési balesetek történnek. Az utóbbi években a halálos balesetek száma is egyre emelkedik. Az elmúlt hetekben ismételten nagyon súlyos közlekedési baleset történt. Az említett csatlakozásnál Domony község közútja is idetorkollik. Ezért is fontos, hogy ebben a csomópontban körforgalom kialakítására kerüljön sor a lehetõ legrövidebb idõn belül. A közlekedési szakemberek, a rendõrség indokoltnak tartja a veszélyes góc megszüntetését és véleményük szerint is a körforgalom kialakítása szüntetné meg a rendkívül veszélyes helyzetet. Néhány évvel ezelõtt csak településünk kezdeményezte a körforgalom kialakítását, de az utóbbi években a környékbeli települések is kérik a veszélyes góc megszüntetését. Az Aszódi Kistérség megalakulásával a térség polgérmesterei is programban szerepeltetik az említett mû megépítését. Tekintettel arra, hogy önkormányzataink nincsenek abban a helyzetben, hogy pénzügyileg finanszírozni tudják a körforgalom kialakítását. Ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz az említett úthálózatok állami tulajdonban vannak, hogy saját hatáskörében a körforgalom kialakítására leggyorsabb idõn belül kerüljön sor. Megnyugtató rendezés reményében tisztelettel: Bag, július 7. Jamrik László polgármester A turai kastély mint idegenforgalmi marketingeszköz A Kastélyok Utcájában és az M3-as mentén Fotók: Hídi Szilveszter Augusztus második hétvégéjén rendezték meg a Gödöllõi Királyi Kastélyban a II. Barokk Kastélynapokat. A kastélyparkban kialakított Kastélymúzeumok Utcájában látogatott volt a Schossberger-kastélyt népszerûsítõ sátor, ahol Tordai Anna válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire. Az M3-ason közlekedõk már bizonyára felfigyeltek a bagi csomópont közelében felállított, a turai kastélyt ábrázoló táblára. Az autópálya távolabbi szakaszain már régóta láthatók azok a barna árnyalatú táblák, amelyek az adott tájegység egy-egy jellegzetes idegenforgalmi látványosságára hívják fel az autósok figyelmét ezek sorába illeszkedik a Bagnál látható is. Reméljük, hogy a városunk és a kistérség egyik védjegyének számító turai Ybl-remek hamarosan minden tekintetben méltó tagja lesz az autópálya menti táblákon megörökített díszes társaságnak... Félidõben az italoskarton-gyûjtési akció Kategóriájában elsõ helyen a Szelektív Kft. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) által meghirdetett Arany Doboz díjért folyó verseny két kategóriájában július végéig összesen 69 tonna italoskarton hulladékot gyûjtöttek be szelektíven a helyi hulladékgazdálkodási vállalatok a lakosok segítségével. A márciusban indult versenyben a szervezõk július 31- gyel a félidõs mérések állásáról tájékoztatják a nyilvánosságot. Az Arany Doboz díjért folyó versenyben 6-6 település vesz részt a 60 ezer lakosnál kisebb SZEPTEMBER (I.kategória)ésa60ezernélnagyobb (II. kategória) begyûjtési területen szolgáltató vállalatok által. A félidõs mérések és a lejelentett begyûjtött mennyiségek alapján az elsõ kategóriában Tura, míg a másodikban Veszprém vezeti a mezõnyt. Mint ismert, Turán már 2002-ben elkezdték szelektíven gyûjteni a hulladékot, így az italos kartont is. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. nem csak Turán, hanem Zsámbokon, Galgahévízen és Vácszentlászlón is szelektíven gyûjti és szállítja a hulladékot. Ebben a térségben összesen embernek van lehetõsége részt venni a szelektív gyûjtésben. A turaiaknak tehát már régóta lehetõségük van arra, hogy hozzászokjanak a szelektív gyûjtéshez, így nem csoda, hogy ilyen szép eredményt értek el a versenyben. Több környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással foglalkozó filmet is forgattak már a kisvárosban. (Az IKSZ sajtóközleménye) TURAI HÍRLAP

11 Bendzsó Beton Kft. Bramac akció! Cseh, lengyel és német szén, tölgy és akác tûzifa tûzifa AKCIÓS ÁRON kapható! Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tüzéptelep: Tura, Vasútállomás Tel/Fax: (28) Tel: Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig szombaton TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 11

12 Beszélgetés Nagy-Tóth István önkormányzati képviselõvel Gondolatok jelenrõl és jövõrõl Nagy-Tóth István Tura város önkormányzatának szocialista képviselõje, a Pénzügyi Bizottság vezetõje. A ciklus vége felé közeledve az önkormányzatban eltöltött négy évrõl, a város jelenérõl és jövõjérõl beszélgettünk, a közelgõ választások apropójából. - Miért kapcsolódott be a helyi közéletbe? - Az évek során fokozatosan alakult ki bennem az elhatározás, hogy bekapcsolódjam a helyi közéletbe. Kapcsolatba kerültem Szabó Imrével, aki a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, és a vele való beszélgetések során döntöttem el, hogy képviselõ-jelöltként indulok a 2002-es önkormányzati választásokon. - Kiket tekint politikai példaképnek? - Példaképnek tekintem mindazon embereket, akik az utóbbi években tevékenységükkel hozzájárultak településük jelentõs fejlõdéséhez. - Milyen érzés volt, amikor 2002-ben sikerült bekerülni az önkormányzatba? - Minden embernek nagy megtiszteltetés, ha egy önkormányzati választáson a választók bizalmat szavaznak számára. Ez történt velem 2002-ben. Sikerült bekerülnöm a képviselõ-testületbe annak ellenére, hogy elõzetesen nem volt kapcsolatom az önkormányzati munkával. Ezt a 4 évet felkészülésnek tekintettem, hogy a mostani választásokon egy következõ lépcsõfokra tudjak lépni, így az idei önkormányzati választásokon a polgármesteri címért indulok, természetesen az MSZP színeiben. - Milyen reményekkel kezdett a négyéves ciklusnak? - Megválasztásom után elhatároztam, hogy a 4 évet sikeresen szeretném zárni és ennek érdekében minden tõlem telhetõt megteszek. Indulásnál megválasztottak a Pénzügyi Bizottság elnökének, ami a kötelességtudatomat tovább erõsítette. Rövid idõ alatt rá kellett jönnöm, amirõl addig csak sejtésem volt, hogy a képviselõi munka nagyon összetett feladat.ezenkívülnemlehetmegfeledkezni a 1990 és 2002 közötti idõszak pénzügyi gazdálkodásáról, vagyis az önkormányzat pénzügyileg igen nehéz helyzetben volt. Voltak olyan kötelezettségek, melyeket nem lehetett nem teljesíteni, meg kellett felelni a feladatoknak. Összességében elmondhatom, most a 4 év távlatából, hogy ezt a feladatot tisztességgel elláttam. - Milyen konkrét elképzelésekkel indult el négy évvel ezelõtt? -Úgyérzem,hogyalakosság is érzékelte, hogy a ciklus folyamán az önkormányzat az alapvetõ feladatokat biztosítani tudta, ezen felül még egyéb, nem kötelezõ vállalásoknak is eleget tettünk. Ilyen például: a TVSK és a sporttevékenység támogatása, az idõközi beadott pályázatokhoz önrész biztosítása, rendezvényekhez pénzügyi háttér megteremtése, gyermektáborozás, ifjúsági rendezvényekhez a pénz biztosítása. - Hogyan tudott a munkában együttmûködni a képviselõtársakkal? - A képviselõtársakkal való együttmûködést összességében pozitívan értékelem. Úgy zárombeeztaciklust,hogymindenkivel jó a kapcsolatom. Külön köszönöm társaimnak, hogy nagymértékben segítették a Pénzügyi Bizottság munkáját. A 4 év alatt megmutatkozott, hogy egy helyi képviselõ számára elsõsorban nem a politikai hovatartozás, hanem a kapcsolatteremtõ képesség, az emberi értékek, a jó együttmûködési képesség és a település iránt érzett elkötelezettség számít. - Hogyan összegezné az elmúlt négy évet? - Az elmondottak ellenére a város pénzügyi lehetõségei most még korlátozottak. Bárki is kerül a testületbe a jövõben, annak tisztában kell lennie a helyi körülményekkel, a helyi bevételi forrásokkal, a kötelezõen ellátandó feladatokkal és azzal, hogy a lakosság igényli, sõt elvárja a változást, a fejlesztést. Így a jövõnek a fejlesztésekrõl kell szólnia. - Milyen konkrét fejlesztésekre gondol? - Mindent megelõznek az útépítések. Ebben a ciklusban lakossági hozzájárulással és önkormányzati erõvel sikerült több utcát szilárd burkolatúvá tenni. Ez azonban csak töredéke a turai útépítési feladatoknak. Mindent meg kell tenni, annak érdekében, hogy az uniós pályázati lehetõségekkel, Mindent 1 illetve az útépítési pályázati lehetõségekkel élni tudjunk. Ezen kívül természetesen nagyon sok fejlesztési feladatunk van, gondolok itt az iskolafejlesztésre, kulturális központ fejlesztésére, melegvízhez kapcsolódó fejlesztésekre és a kastélyprogramra. Jó érzéssel összegezhetem, hogy az emberek elfogadtak és ez újabb lökést, motivációt adott, hogy a 2006-os választásokon polgármester-jelöltként induljak, az MSZP színeiben. A négy év munkája mintegy felkészülés volt a polgármesteri munkára. Mindannyiunk alapvetõ célja kell, hogy legyen, hogy Tura igazi várossá váljon. Ez azonban csak önzetlen, õszinte együttmûködéssel lehetséges. Galyó Tünde (fizetett politikai hirdetés) helyen! Teljes körû banki hitelügyintézés, tanácsadás, ingyenes elõszûrés - akár jövedelemigazolás nélkül, minimálbérrel - BAR listások részére is - régi, magas kamatozású hitelek kiváltása - jelzálog alapú, szabad felhasználású hitelek /CHF, EUR, Ft alapon/ - építési, felújítási, korszerusítési hitelek - vásárlási hitelek - személyi hitelek - Vállalkozói hitelek - biztosítással kombinált hitelek - egyedi, személyre szabott konstrukcióban Érdeklõdni: Westa Kft Bp., Veres Péter út 48. Tel/Fax: 06-1/ SZEPTEMBER TURAI HÍRLAP

13 Beszélgetés Galyó Tünde képviselõ-jelölttel Tenni szeretnék városomért Amikor Galyó Tünde elindult országjáró útjára, mindössze három éves volt. No, azért senki ne ijedjen meg, nem egyedül vágott neki a nagy útnak, hanem ahogyan egy jól nevelt lányhoz illik, a szülei segítségével. Aztán elsõ alkalommal nem is ment nagyon messzire, csak a szomszédos városba, így a szülei kíséretében nagyon sokszor visszajárt. - Milyennek látta akkoriban szülõfaluját? - Én inkább csak apai és anyai nagyszüleim közvetlen környékét figyeltem nagy buzgalommalésvettemrésztaház körüli teendõkben. Gyakran készítettünk csigatésztát, nagyon élveztem a kukoricafosztást, a disznóvágást, libatömést. De a csodálatos minták, melyet õseim hímeztek, szintén örömmel töltöttek el. Nem beszélve a temetõi séták megható hangulatáról. Sokszor meglátogattam nagymamit, aki az akkori ABC-ben eladóként dolgozott, ahogy nagyapámat is, akinek darálójában évtizedek alatt sokan daráltatták a terményt. Tõlük kaptam 6 éves koromban egy turai hímzett ruhát. Azóta magam is szívesen varrogatok, ha idõm engedi. - Az iskolában volt-e kedvenc tanára, nevelõje? KRIZANTÉM VÁSÁR KIS ÉS NAGY VIRÁGÚ CSEREPES, VALAMINT SZÁLAS NAGYVIRÁGÚ KRIZANTÉM NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ! ELÕRENDELÉST FELVESZEK! OKTÓBER KÖZEPÉTÕL HÉTVÉGÉN IS FOGADJUK VÁSÁRLÓINKAT! TÓTH ISTVÁNNÉ TURA, JÓZSEF ATTILA UTCA 5. (MELEGVÍZHEZ VEZETÕ ÚTON) - Hatvanban végeztem tanulmányaimat, nem csak általánosban, hanem itt folytattam a Bajzában a középiskolás éveimet. Kedvenc tantárgyam a biológia és a kémia volt, ezeket a tantárgyakat szerettem a legjobban, és azok tanárait is. Volt saját növénygyûjteményem is. De szívesen gondolok vissza az elsõs tanító nénimre, aki már akkor létrehozott egy néprajzi gyûjteményt, amit az évek során tovább gyarapított. - Gondolom, a középiskolában már kialakult önben egy elhatározás a dolgos jövõ irányában. - Igen, mindenekelõtt tanár szerettem volna lenni, bár hozzáteszem, hogy 18 éves korban nagyon nehéz eldönteni ezt a kérdést. Egerbe kerültem, a fõiskolára, ahol 1991-ben végeztem biológia-kémia tanári szakon. Akkor ezen a szakon tizenketten végeztünk. Már ezidõtájban is gyakori volt a pályaelhagyás, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy a tanulást az elsõ diploma megszerzése után nem szabad abbahagyni, tanulni kell egy életen keresztül. - Hogyan alakult további életútja? - Boldogra kerültem, ahol egy évig kémiát tanítottam, és mellette napközi otthonos feladatokat is elláttam, majd Budapesten, a VIII. kerületben folytattam a munkát, ahol szintén a szaktárgyaimat tanítottam, és osztályfõnöki teendõkkel is megbíztak ban a Magyar Televízió Sportosztálya olimpiai munkatársakat keresett, így a tanítás mellett ezzel egészítettem ki keresetemet, majd ugyanitt nemzetközi ügyintézõ lettem, és kollégája férjemnek, aki ugyanitt dolgozott ben érdeklõdésem az informatika és a kommunikáció felé fordult, így beiratkoztam a Külkereskedelmi Fõiskola PR szakára, amit 2002-ben el is végeztem. A szakdolgozatom témájának köszönhetõen a Duna Televízióba kerültem, ahol azóta is dolgozom mint PR menedzser. - Közben megérkezett a most egyéves kislánya, Borika. - Igen, azóta GYED-en vagyok, de máris olyan gondolatok foglalkoztatnak, hogy tanulmányaimat a Mûszaki Egyetem média és kommunikáció szakán folytatom. - Hogyan emlékszik vissza anyai nagyapjára, Petõ Ferencre, aki az 1956-os forradalom egyik szereplõje volt, s aki verseivel szerepelt az összejöveteleken? - Nagyapámra nagy szeretettel emlékszem. Fiatal korában, mint a családi elbeszélésekbõl kiderült, aktív sportember volt, atlétikában megyei, országos bajnok. Valóban aktívan részt vett a forradalomban verseivel, sajnos emiatt a forradalom után sok bántás érte: 1993-ban halt meg. Számomra fájdalmas, hogy a rendszerváltás után teljesen elfeledkeztek róla. Ha élne, most lenne 80 éves. - Milyennek látja városunk életét napjainkban? - Úgy tapasztalom, hogy nagyon sok a tennivaló. Az infrastruktúra hiánya miatt nagyon kevés az idetelepülni vágyó üzem. A fürdõ-, a kastélygondok nehezen cammognak a megoldás irányába, nincs bölcsõde, tornacsarnok, színvonalas kulturális és szórakoztató ifjúsági és közösségi ház. Még folytathatnám tovább, de inkább azt ígérem, hogy most már végleges turai lakosként tenni szeretnék, sokat tenni városomért. Ezért az idei önkormányzati választásokon az MSZP képviselõ-jelöltjeként indulok. (fizetett politikai hirdetés) TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 13

14 Elhúzódó engedélyeztetési eljárás Késik a szélerõmûpark megvalósítása Épp két évvel ezelõtt tájékoztatta a turai önkormányzati képviselõket az Eurowind Kft. munkatársa a városunk határában tervezett szélerõmûparkról. Az azóta Békéswind névre váltott cég legutóbbidénnyárraígérteaberuházás megvalósítását, ami szemmmel láthatóan késik. Ennek okairól és a várható lépésekrõl kérdeztük Balogh László ügyvezetõ igazgatót. - A turai szélerõmûpark szakhatósági engedélyeit a hazai viszonyok ismeretében példás gyorsasággal, alig másfél év alatt szerezték be, a nyárra ígért építési munkák viszont nem kezdõdtek meg. Miennekazoka? - A hazai engedélyezési folyamatok sajnos nem olyan egyszerûek, mint ahogy prognosztizáltuk. Sok engedéllyel már rendelkezünk, de hiányzik még a legfontosabb, a MEH-engedély megszerzése. Komoly nehézségeink vannak a tulajdonosokkal történõ megállapodások területén. Ez a vezetékjogi engedély és a villamos kiviteli tervek elkészítésében jelent idõcsúszást. Az engedélyezési feladatokat ketté kell bontani. Az elsõ feladat a szükséges engedélytervek elkészítése, ezt követi az engedélyezési eljárás. Minden feladat hónapokat vesz igénybe; mindebbõl adódnak össze a késések. - Mikorra várható a munkálatok megkezdése? Mikortól termel elektromos áramot a szélerõmûpark? - A beruházás megkezdése várhatóan 2006 tavaszára tehetõ. A következõ feladatokat kell addig még teljesítenük: építési engedélyezési eljárás lefolytatása, vezetékjogi engedély eljárás lefolytatása, kiviteli tervezési munkálatok elkezdése, a Magyar Energia Hivatalnál engedélyezési eljárás plusz finanszírozási lehetõségek megvalósítása, a géptípus megrendelése. Számításaink szerint a beruházás kb. hat hónap alatt lefut és egy 300 órás próbaüzemet követõen átadható a termelésre. - A szélerõmûpark által termelt elektromos energiát földkábelen tervezik eljuttatni a hatvani alállomásig. Mindez okoz-e többletfeladatokat illetve -kiadást a légkábel alkalmazásához képest? - A gépek közötti kapcsolatot csak földkábellel lehet megoldani, ami jelentõs többletköltséggel jár a légkábelhez képest. A vezetékjogi engedélyezési fázis jóval hosszabb és körülményesebb ez esetben, mint a légkábeles verziónál. Már érintettem a tulajdonosokkal történõ megállapodás nehézségeit természetesen ez is költségnövelõ tényezõ, sõt a tulajdonosok SZEPTEMBER akár el is tudják lehetetleníteni a beruházást. Úgy gondolom, ez nem célja a turai embereknek.kéremebbenasajtópozitív támogatását. - Eredetileg tizenkét szélturbina felállítására kaptak engedélyt, ám végül csak nyolcat valósítanak meg. Mi ennek az oka? Idei árakon várhatóan mennyibe kerül a teljes beruházás, azon belül egy-egy gép felállítása? - A helyi áramszolgáltató a hatvani alállomás tekintetében Az 5, 6, 7-es szélerõmûvek nézete a 220 kv-os távvezeték alól déli irányba 8 db gép rácsatlakozását tudta biztosítani, ezt tette lehetõvé részünkre a helyi hálózat. Egy gép felállítása kb 700 millió Ftba kerül így a teljes beruházás kb5,6milliárdftlesz. H.Sz. Falfirka és kettõskereszt Augusztus elején a turai sportpálya kerítésén, a kastély bejárata közelében a fenti felirat jelent meg egy kettõs kereszt társaságában. Az Új magyar lexikon szerint a turul a honfoglaló magyarok totemállata, az Árpád nemzetség állathõse. A turul vadászsólymot is jelent; a pogány fejedelmek jelvénye volt. A kereszténység felvétele után a pogány hagyományok elleni harc a turult sem tûrte meg az uralkodói jelvények között. Ezekután felmerül a kérdés: hogy illik a kettõs kereszt a felírt szöveghez? És mi jelenti az A Bartók Béla Mûvelõdési Ház hírei Néptáncosok, figyelem! Szeptember 21-én, csütörtökön 14 órakor lesz az elsõ néptáncfoglalkozás! Mosóczi Lívia * Zeneoktatás A Podmaniczky Frigyes Mûvészeti Iskola turai kihelyezett tagozata felvételt hirdet a es tanévre hangszeres zene oktatására. Jelentkezni lehet minden kedden a mûvelõdési házban tartott népzenei órákon! Unger Balázs Helyesbítés Mellékvágányra futottunk......lapunk augusztusi számának 4. oldalán, ahol az 56. Vasutasnapról szóló cikkben idézett Gyõri István természetesen a mellékvonalak, s nem a mellékvágányok megszüntetését tartja elhibázott lépésnek. A hibáért az érintettek és olvasóink szíves elnézését kérjük. idõ- vagy éppen szükségszerûségét ennek a feliratnak(fõként egy kerítésre pingálva? -cs-l TURAI HÍRLAP

15 15 éves a kyokushin karate oktatás Turán! Kyokushin karate tanfolyam indul szeptemberi kezdéssel Jelentkezni 6 éves kortól lehet. Edzõ: Guttman János 2 dan Edzések helye: Tura, Köztársaság úti ált. iskola Idõpontja: szerda, péntek Jelentkezés az edzéseken folyamatosan Bõvebb információ: ZÁLOGHÁZ ÉS ÉKSZERÉSZ 1 HÓNAPON belüli kiváltás esetén KAMATMENTES HITEL! Ékszerekre, nemesfém tárgyakra záloghitel: ,- Ft/gr (kézbe)! Ékszerkészítés, javítás Minden hónap 1. hetében aranyvásár! Ékszer vétel, eladás, csere! Gödöllõ, Remsey krt. 20. Nyitva: H-P 8-16, Szo 8-12 Tel.: (28) APRÓ H I R D E T É S E K Eladó vagy elcserélhetõ 250 mm-es, 380 V-os egyengetõ gyalugép, 2,2 kw-os, 380 V-os körfûrészgép. Elcserélhetõk 200-as régi szovjet barkácsgépre vagy robogóra. Érd: Helyi képviselõket keresünk otthon végezhetõ munkára, jutalékos rendszerben. Hitelügyintézés, biztosítás, pénzügyi tanácsadás. Érd: Weitz Béla 06-70/ Aszód kertvárosi övezetében eladó 1982-ben épült, részben alápincézett, tetõtér-beépítéses, m nagyságú, tetõtérben bõ-víthetõ családi ház (nappali + galéria, 1,5 szoba, konyha, kamra, fürdõszoba, zuhanyzó) m nagyságú önálló telekrésszel 27,5 M Ft-ért. Ugyanitt 1990-ben épült, földszintes, 40,85 m nagyságú csa- 2 ládi ház (szoba, fürdõ, kamra, 2 konyha, elõszoba) 216 m nagyságú önálló telekrésszel, 9M Ftért. Érdeklõdni: SZEDD MAGAD AKCIÓ! SZEPTEMBER 4-TÕL A TURAI GALGAMENTI SZÖVETKEZET GYÜMÖLCSÖSÉBEN ÕSZI ÉS TÉLI ALMA VÁSÁROLHATÓ NYITVATARTÁS: HÉTKÖZNAP 7-15 ÓRÁIG Eladó 5 db használt, üveges, egyedi gyártású beltéri fenyõfa ajtó új fakerettel. Irányár: ,- Ft/db. Tel.: 28/ Videofilmkészítés digitális technikával újságírás kiadványszerkesztés RH+VIDEO Figyelem! A Turai Hírlap hirdetési tarifái október 1-tõl 10 %-kal emelkednek. Amennyiben a Városi Könyvtárban szeptember 30-ig befizeti a hirdetési díjat, lapunk októberi, novemberi és decemberi számában még a régi áron hirdethet! ÁR: 100FT/KG A GYÜMÖLCSÖS BEJÁRATA A VÁCSZENTLÁSZLÓI ÚT MENTÉN, A HARASZTI MAJORRAL SZEMBEN TALÁLHATÓ. Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, szervizelés, hitelesítés, APEH-ügyintézés. Tel.: Tel: TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 15

16 Turai Énekmondók: töltekezés énekben és lélekben Visszavárják õket Püspökszilágyra Augusztus 20-án, a Szent István-napi ünnepség keretében kiosztásra kerülõ helyi kitüntetések sorában, a képviselõ-testület döntése alapján Maczkó Mária kapta a Tura Díszpolgára címet. Már az eddig maga mögött hagyott közel három évtizedes pálya is kész életmû, benne számos hanghordozóval, nyomtatásban is megjelent gyûjtéssel, tv- és rádiófelvétellel, koncertekkel Európától Amerikáig, s olyan mûvésztársakkal, mint Tímár Sándor, az Állami Népi Együttes egykori vezetõje és koreográfusa, Birinyi József, Rónai Lajos, Széles András népzenészek, Szabó András elõadómûvész, Olasz Ferenc rendezõ és fotómûvész, Tolcsvay Béla zeneszerzõ és elõadómûvész, a Gajdos zenekar, hogy csak a fontosabb neveket említsük. Nem véletlen, hogy az országot járva mindenhol ismerõsen cseng Maczkó Mária neve és hangja. De nemcsak dalai azonosítják õt, hanem a mûsorába belefûzött gondolatok és bölcsességek, kedvelt költõitõl vett idézetek is töretlen értékrendjének tanúságtételei. A díj átvételekor, a színpadon néhány mûvész barátja, tanítványai, s az õt köszöntõ nyugdíjas népdalkör tagjainak körében ezekrõl az általa nélkülözhetetlennek tartott értékekrõl szólt a közönségnek, a vele ünneplõknek. Istenhit, Szûz Mária tisztelet, szeretet, megbocsátás, békesség, fény felé fordulás, küldetéstudat, gyökerekbe kapaszkodás, szülõföldhûség, hagyományõrzés, gyógyító éneklés, utánpótlás-nevelés nekünk, akik ismerjük, ezek jelentik Maczkó Máriát, neki pedig ezek jelentik az életet, a teljes életet. Szakmai pályafutásának számunkra legkiemelkedõbb részlete azonban nem is elsõsorban Tura hírnevének zenekaraival és szólókarrierjével való öregbítése, hanem a tanítványaival, a Turai Énekmondókkal végzett, máig is folyó munka. S nem véletlen a szóhasználat, hisz a csoport két önálló hanghordozójának és két önálló tvfilmjének elkészítése, a többszörös arany minõsítés és három Arany Páva-díj begyûjtése valóban kitartást és fáradhatatlanságot igényel. De ami a folyamatossághoz ennél is fontosabb, igényli a megújítás képességét. Hisz az 1998-ban alakult Énekmondók alapító tagjainak többsége mára már kisgyermekét nevelõ boldog édesanya, vagy lakóhelyétõl távol dolgozó fiatal egy megváltozott élethelyzetben, kevés szabadidõvel. A munkából, s annak szakmai színvonalából Maczkó Mária mindezek ellenére nem enged. Vannak átmeneti elfoglaltságot és önmagukat keresõ emberek, akik csak megvillannak a tagságban, de a régi maghoz mindig csatlakozik álhatatos és tehetséges gyermek utánpótlás, amely az Énekmondók rangjához méltóan újra és újra kiállja a szakmai megmérettetések próbáját. A csoport ereje ebben az optimistán jövõbe tekintõ örök megújulásban rejlik. De nemcsak dalkincsben, létszámban, hanem lélekben is töltekezik ez a kis közösség. Egyfajta lelki feltöltõdést is jelentett a június 26-tól 29-ig tartó tábori vendégeskedés Püspökszilágyon, mely hosszú munka utáni megérdemelt pihenés volt. Maczi már visszatérõ vendégként ment Szilágyra, ahová épp a helyiek korábbi vendégszeretete csalogatta, de immár nem egyedül, hanem énekmondói társaságában. A sugárzóan szép község, mely egykor katonai gyakorlóterepérõl és a köznyelvben csak atomtemetõnek emlegetett lerakóról híresült el a szóviccet félretéve, valóban csodálatos természeti környezetben terül el. Épp a radioaktiv anyagokkal történõ munkavégzés során keletkezett hulladékok (pl. védõruhák, védõkesztyûk stb.) biztonságos tárolása miatt az átlagosnál jóval magasabb a környezetvédelem, a környezetszennyezés értékeinek folyamatos mérése. A kör- nyezetvédõ szemlélet egyetemessé válása érdekében az önkormányzat példaértékû módon az utcákon olvasható, tisztántartásra felszólító és a törvényszegés következményeire figyelmeztetõ, ízléses köztéri táblákat helyezett el. Maga a hulladéktároló cég is komoly anyagi áldozatokat vállal, hogy a település épített és természetes környezete szépüljön. Szállás- és étkezõhelyünk, az általuk finanszírozott, újjáépített, korszerû mûvelõdési ház néhány termében és a komfort érdekében kialakított konyhai és fürdõhelyiségekben volt. Az ott töltött négy napban bejártuk a környéket, felfedezve a Vácrátóti Botanikuskertet, a kisnémedi kastélyt, a váci Fehérek Templomát, láthattunk magyar múmiákat, megmártóztunk a váci strand vizében, névnapján a váci székesegyházban köszönthettük az egykor Turán káplánkodó Varga László atyát, a váci kórus karnagyát, dalokat gyûjtöttünk a Püspökszilágyi Hagyományõrzõ Egyesület néhány adatközlõjétõl. Jóllehet sûrû volt a program Püspökszilágyon és szomszédságában, de a szabadidõnkben még internetezhettünk is vagy a radiokativitás mindennapi hasznosításáról olvashattunk az intézményben elhelyezett nagyméretû, képes információs táblákon. A csapat közösséggé kovácsolásában nagy szerepet játszottak a rendszeres játékos feladatok. A három versenyzõ csapatra osztott társaságnak kihívást és szórakozást jelentettek a Szita Eszter, Simáné Meleg Anna és Gyenes Orsolya által kiagyalt és elõkészített elméleti és gyakorlati teljesítenivalók. A fonott hajköltemények és szövött ékszerek elkészítése, a botanikuskert növényeinek latin nevû megismerése, a Maczinikus kert -rõl vagy a jótékonyan rádioaktív õzikérõl szóló meseírás, s az utolsó estén elõadott, ismert népdal dallamára íródott tábori dalok költése egy percig sem hagyta unatkozni a tizen- kilenc táborlakót (Maczkó Mária, Belovai Anita, Gódor Petra, Gregori Éva, Gyenes Orsolya, Mészáros Petra, Mogyorósi Noémi, Radó Dévi, Radó Lilla, Sápi Zsófi, Seres Tünde, Sima Fanni, Szita Eszter, Tóth Bernadett, Zágoni Tünde, s a kísérõk: Sápiné Lukács Ildikó, Simáné Meleg Anna, Lévai József, Lévai Julianna Málna). A szilágyi napok tetõpontja a zárónap templomi koncertje volt, melyrõl e sorokat olvashatjuk Püspökszilágy honlapján: Amit ott hallottunk, maga volt a csoda. A Turai Énekmondók és Maczkó Mária énekei nem csak a templomot töltötték be, de a hallgatóság szívét is megtöltötték jó érzésekkel. Milyen csodálatos is a mi dalkincsünk, fõleg ha értõ mûvészek szólaltatják meg. Elutazásunk után sem tûntünk el nyomtalanul, mert a falu újonnan aszfaltozott fõutcáját turai hímzésmotívumokkal pingált, önarcképes aszfaltrajzaink borították. De nemcsak krétáink hagytak nyomot, hanem dalaink is a helyiek szívében, akik szeptemberben viszszavárnak bennünket. Ezúton is köszönetet mondunk Tordai Sándor polgármester úrnak, Dr. Bunna Gyuláné jegyzõ asszonynak, Kerti Andrea mûv. ház vezetõnek, Hugyecz Janó plébános atyának, s üzenjük: visszatérünk. A turaiaknak szólva pedig azzal az üzenettel zárom soraimat, hogy bizakodunk, minél többen kinyitják felénk szívüket és fülüket, s talán egyre kevesebbszer halljuk majd: Jaj, már megint a Turai Énekmondók!, de egyre többet hangzik fel büszkén: De jó, hogy még mindig a Turai Énekmondók! Azt kívánom tehát a csoportnak is, mint a Tura Díszpolgára kitüntetõ címhez nyújtott gratulációnkban: Sokáig menjenek végig ország-világszerte, de legfõképp itt közöttünk, a turai fõutcán mindannyiunk örömére. Seres Tünde SZEPTEMBER TURAI HÍRLAP

17 Mari néni kitüntetése Csak ahhoz fogok hozzá, amit be is tudok fejezni A díszes emléklapon a következõ szöveg olvasható: Sára Jánosné részére, akinek Tura Város Képviselõ-testülete a Turáért Emlékérem kitüntetõ címet adományozza a népmûvészeti örökségünk ápolásáért és megõrzéséért végzett kiemelkedõ példaértékû munkájáért. Legutóbb tavasszal találkoztam Mari nénivel, amikor a Galga Expedíciós gyermekek kérésére egy televíziós forgatócsoport kereste fel õt. Nagyon boldog volt. Mesés, múzeumhoz hasonatos lakásának szobáiban ott ékeskednek hímzései, oklevelei (13 darab már ott van közöttük a most kapott emléklap és emlékérem is), fényképei és családtagjainak arcképei. Gyûjteményét gazdagítandó én is felkerestem õt azzal a csoportképpel, amelyet a kitüntetés után családtagjai körében készítettem. Ahogyan elõre sejtettem, a kertben találtam ezúttal épp krumpliásás közben. Persze, hogy nagyon megörült látogatásomnak. Átlépve a kertkapun máris az udvar csodálatos virágözöne fogadott bennünket. Most is elmondta, hogy a rózsákat szereti a legjobban, de a többi virágot is szinte darabonként mutatta meg. Amikor leültünk, rögtön elmondta, mennyire meglepte õt a kitüntetés, amit elõször el se akart hinni. - Tudja, tanár úr mondta, én soha nem a kitüntetésért dolgoztam, hanem azért, mert az ember nem élhet e nélkül, legyen az kertimunka, takarítás, vagy éppen a hímzés. Én ezt már 12 éves koromban így tanultam meg szüleimtõl. Akkor lábujjhegyen kellett állnom, hogy nagyobbnak lássanak, mert csak így vettek fel summásnak. - Most mennyi idõs Mari néni? - 89 éves vagyok, és már majd minden betegségen átestem életem során. Legutóbb tavasszal a karom sérült meg, súlyos zúzódás okozott csúnya sebet rajta, de ez is csak meggyógyult. - Nem tartja szerencsétlennek azt, hogy éppen 13 elismerést kapott élete során? - Nem vagyok babonás. Különben életem során már több elismerés is ért. Elõször is nagyon nagy örömömre szolgál a családom szeretete. Két gyermekem, 5 unokám és 5 dédunokám szeretetét élvezhetem. De én elismerésnek tartottam azt is, amikor Sára Feri csoportjában szerepeltem és egy- szer Szentendrén volt mûsorunk, majd utána a szép népviseletünkben Galga-menti dalokat énekelve végigvonultunk az utcán. A járókelõk, a kapukban állók is velünk énekeltek. Nem is beszélve arról, hogy ha egy új asztalterítõ vagy egy hímzett blúz elkészül és megmutatom bárkinek, mind azt mondják: csudaszép, ilyet még soha sem láttam! De azért ilyen nagy megtiszteltetés még sohasem ért, mint augusztus 20-án. - Hogyan telnek a napjai mostanában? Új kincsek körében a családi asztalnál Figyelem! Ha portájára idegen méhraj fészkeli be magát, a veszély elhárítása érdekében hívja a ös telefonszámot! (A Tûzoltóság is minket értesít.) Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Késtünk a lappal......, mert sokáig úgy tûnt: a polgármester- és képviselõ-jelöltek körében lesz elegendõ igény a szerkesztõségünk által meghirdetett választási különszámra, amit ingyenesen minden turai háztartásba eljuttattunk volna. Sajnos kevesen jelentkeztek ahhoz, hogy a különszámot gazdaságosan ki tudjuk adni (az önkormányzattól nem számíthattunk anyagi támogatásra), így szeptemberi számunkkal meg kellett várnunk a jelöltlista végleges változatát, illetve az utolsó képviselõ-testületi ülést. A késésért megértésüket kérjük. - Most is elsõ a munka, a kert, a virágok, a takarítás. Régebben kirándulásokon is részt vettem, amelyeket Dora Cincike szervezett. Sára Sándor mûvész úrral is sikerült többször találkoznom. Mostanában meg levelezõkapcsolatban állunk Szászné Fényi Ancika tanárnõvel, aki Budapesten lakik és nagyon sokat gondol haza, Turára. Aztán nézem néha a TV-t is, fõleg a sorozatokat szeretem. De ha hozzájutottam, sok szép könyvet is elolvastam. Aztán a Turai Hírlap is kedvenc olvasmányaim közé tartozik. De ma is betartom azt a korábbi elhatározásomat, hogy mindig csak ahhoz fogok hozzá,amitbeistudokfejezni. Miután ismét végignézhettem Mari néni legújabb hímzéseit, majd újra végigsétáltunk a virágokkal pompázó udvaron, az jutott eszembe: neki még nagyon sokáig közöttünk kell maradnia, mert valamennyien sokat tanulhatunk tõle. Adjon az Isten még nagyon sok boldog esztendõt neki! Takács Pál A szerzõ felvétele Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Éjjel-nappal hívható számaink: Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet Kérjük, támogassa Ön is mûködésünket! TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 17

18 Az 1032-es Kaszap István Cserkészcsapat XIV. nagytábora Tíz kalandos nap cserkészpróbákkal Az 1032-es Kaszap István cserkészcsapat XIV. nagytábora a Bükkben, Szarvaskõ mellett, a Keselyû-bérc közelében került megszervezésre. A tíznapos tábor július 4-án kezdõdött harminc cserkésszel, majd idõközben bõvült a létszám. Ezen kívül ott voltak a civil segítõk és az elõkészítést végzõ fenntartó testület tagjai. Az idei idõutazás úgymint kerettörténet a Kr. utáni 50- es, 60-as évekbe, Antiochiába vezetett minket, egy kis keresztény városkába. A város alapjait két nap alatt sikerült kialakítanunk. A csapat kedden érkezett. Miután Barczi Zsolt csapatparancsnok ismertette a kerettörténetet, a fõfeladat már a saját sátrak felhúzása, történetünk szerint a házak, utcák megépítése volt. Minden õrs külön utcát alakított ki, s feladat volt az utcatábla elkészítése is. Ezt követte az elsõ, ünnepélyes zászlófelvonás. Egészen estig eltartott a körletek kiépítése, sátrak igazítása; nem sokkal vacsora után fellobbant a láng, a csapat körbeülhette az idei elsõ tábortüzet. A szerda is embert próbáló feladattal várt minket: több mint 20 km-es gyalogtúrával. Történetünk szerint kappadóciai testvéreinket látogattuk meg. A térképen ezt Bélapátfalvának jelölték, ahol megnéztük a középkori ciszterci templomot. Bejártunk egy tanös- Képaláírások: 1. Gerelyhajítás tökéletes mozdulat 2. Indulás az egri strandra 3. Térképészet Kis Tamás és Vígh Péter irányítása mellett 4. A cserkészcsapat a segítõkkel háttérben a csapatzászló és a tábori kereszt 5. Benke László fõszakács ebédetoszt... 6.Útonaroverek vényt is a Bél-kõi bezárt mészkõbánya körül. Egy szirtrõl a mészkõhegy csúcsa helyén mély mészkõteknõt láthattunk, ami fehér-sárga sebként világít a gyönyörû zöld tájban. Az eredetileg 913 méteres hegybõl száz métert faragtak le a mészkõbányászat során. A kisebbek csak késõn értek haza, fáradtan, de sérülés és eltévedés nélkül. Este megérkezett két rover cserkészünk. Csütörtökön lementünk a tengerpartra, mely valójában az egri strandot jelentette. Nem volt sós, de nekünk tökéletesen megfelelt; majdnem zárásig ott maradtunk. De ezzel nem ért véget a nap számunkra. A táborba visszaérve megvacsoráztunk, majd programmal és fával készültünk a tábortûzre. A következõ nap pihenõnap volt. Elméleti és gyakorlati ismeretekkel nõtt a cserkészek tudása, ezen a napon a térképészet kapott különleges hangsúlyt Kis Tamás segédtiszt elõadása nyomán. A maradék idõben népi játékokat játszottunk és persze fociztunk is. Szombaton hajnali ötkor a csapat három csoportban nagytúrára indult. A legkisebbek a helyi tanösvényt járták be, a másik csoport a környék nevezetességeit tekintette meg. A nagyok a roverekkel indultak teljesítménytúrára, amit 12 óra alatt kellett teljesíteniük. Bár tettek néhány kalandos kitérõt, és érte õket pár meglepetés is, bõven sikerült a túrát a kijelölt idõre befejezni. (Az egyik meglepetés az volt, hogy a tó, aminél úszni kellett volna, tiszta zöld volt a békanyáltól...) A táborban már egy másfajta kihívás várt minket: a Szentírásból egy Apostolok Cselekedete rész alapján jelenetet kellett írni, s azt a tábortûznél (szokásunk szerint legalább egy kicsit humorosan) elõadni. Korábbi kerettörténeteinkkel ellentétben itt nagyon kellett vigyáznunk, mit parodizálunk ki... Vasárnap a mise Szarvaskõn délután volt, a délelõtti pihenõ alatt a roverek már a hétfõi programokra készültek. Ebédre pörköltet kellett készíteni SZEPTEMBER bográcsban, õrsönként, idõre. Mise után egy új játékot tanult acsapat,amétát.egykicsithasonlít a baseballra; alaposan leizzadtunk a tûzõ napon a futásban és a koncentrálásban. A játéknak frenetikus sikere volt, ezután minden nap játszani kellett. Szent Pál írja egyik levelében: A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam... Abban az idõben négyévente már megrendezték az olimpiai játékokat. A küzdelem, a versengés a babérkoszorúért élõ eleme volt az akkori ember gondolatainak. Sokak szerint Pál maga is kipróbálta magát a versenyeken. (Mások szerint csak nézõként, de jelen volt.) Az olimpiai hangulatot hétfõn nekünk is sikerült felelevenítenünk. A cserkészek öt számbanmértékösszeazerejüketa roverek bíráskodása mellett. Az elsõ versenyszám a futás volt: egy izzasztó sprint párosával a mezõn át. Az idõeredmények döntötték el, kik a gyõztesek. Következett a gerelyhajítás, majd a diszkoszvetés; mindenki minden erejét beleadta. Ezután a legnépszerûbb sport, az íjászat került sorra. Bár a kezdetek nem minden esetben voltak biztatóak, egyre többen kaptak kedvet hozzá. Aki rátalált a helyes technikára, szabadidejében is szívesen lõdözte a szalmabábut, vagy próbálkozott a gerellyel és a diszkosszal. Az eszközök mind saját készítésûekvoltak.azíjjakésvesszõkki- faragása Fekete Zolinak egy délelõttjébe került (sok idõbe telt a megfelelõ faágak kiválasztása is) Az utolsó szám, a birkózás már fakultatív volt, de jól szórakoztunk a kemény küzdelmeken, mindenki megtalálta a maga súlycsoportját. Baleset szerencsére nem történt. Gazdára leltek a babérkoszorúk is. A lányok közül Káré Adrienn, a fiúk közül holtversenyben Kovács Tamás és Káré Dániel gyõzött. Az ebéd és pihenõ után ismét métáztunk. Kedden tovább folyt a próbáztatásra történõ felkészülés. A térképészetet, elsõsegélyt, csomózást, morze- és karjele- TURAI HÍRLAP

19 Szarvaskõ mellett, a Keselyû-bérc közelében ket, rovásírást, cserkésztörvényeket, magyar, ill. cserkésztörténelemet, magyarságismeretet, alaki ismereteket kellett a cserkészeknek átismételniük. Délután vetélkedõt tartottunk magyar szentjeink életébõl, melyet a Fekete Éva vezette Hiúz õrs nyert meg. A vetélkedõ után a csapat két részre oszlott, és elõkészültünk a hadijátékhoz. Egy cserjés domboldal lett a helyszín, itt mérhették össze erejüket atámadókésavédõk, ügyességüket. A küzdelmek során csak néhány társunk maradt életben, s õk megegyeztek a döntetlenben. Ezt követõen együtt indultunk elpusztítani új ellenségeinket, a dinynyéket, aznapi uzsonnánkat. Este a tábortûz után újabb izgalmas program várt minket. Szarvaskõ település egy völgyben fekszik, körülötte meredek hegyoldalak emelkednek. Az egyiken egy magas kilátó is található. Ennek a megmászására indultunk; szerencsére nem a meredek oldalon, hanem a gerincen közelítettük meg. A holdfényben fürdõ éjszakai táj mindenkit lenyûgözött. Elemlámpát csak a vezetõ használhatott, õ is csak kritikus helyzetben, a hangoskodás tilos volt. Hihetetlen élmény egy ilyen túra. A szem gyorsan megszokja az éjszakai holdfényt, a csendben a fül tisztán hallja a szokásos éjszakai zajokat, és éberen figyeli a csendet. Éjfél körül értük el a kilátót. Láthattuk az utcai lámpák fényében az alattunk elterülõ Szarvaskõt, és messze, egy hatalmas, világító mezõként Egert is. Szerdán korán keltünk. Gyors reggeli torna, majd zászlófelvonás, reggeli, s az állomások indultak is kijelölt helyükre. A próbázóknak egy körtúrát kellett bejárni, rajta egy tucatnyi állomással. A táborból tizenöt percenként indulhattak el, párosával, vagy maximum hárman. Sorra kapták a kérdéseket az állomásvezetõktõl. Délután pedig már egy szomorú feladat várt minket. Meg kellett kezdeni a táborbontást, szétszedtük az összes nélkülözhetõ építményt az elõírás szerint még a nyomait is el kellett tüntetnünk. Az állomások idõközben kiértékelték a próba eredményét, és este a tábortûz fellobbanó fénye mellett Benke Bea, Téglás Eszter, Kovács Zsófia és Csikós Gergõ cserkészfogadalmat, Csikós Máté pedig kiscserkész ígéretet tett. Tavaly a rossz idõ, idén az erdõ és a sátrak közelsége miatt nem rakhattunk pagoda formájú tábortüzet, de így is igyekeztünk kitenni magunkért. A programok egészen éjfélig tartottak, aztán már csak az éberebbek beszélgettek tovább. A vállalkozó kedvûek a tûz mellett aludtak. Csütörtökön már mindent lebontottunk, összepakoltunk és eltakarítottunk magunk után. Csak nehezen lehetett elhinni, hogy máris eltelt a tíz nap. Mindenki azon a véleményen volt, hogy jó lenne még tíz... A tábori sikerek, emlékek további munkára ösztö- Augusztus 18-án kora reggel indult a csapat, mely zömében cserkészekbõl állt, de turai és vácszentlászlói ifi hittanosok is csatlakoztak hozzánk. Örömünkre elkísért bennünket Palya János plébános atya is; elmondása szerint igen jól érezte magát közöttünk. Utunk délelõtt három állomáson haladt át, míg délután elértük a bükkszéki standot. Az 56-os forradalom és szabadságharc ötvenéves évfordulójára emlékezve Recsken meg- nöznek minket, mert jövõre még nagyobb kihívásnak nézünk elébe: a XV. jubileumi nagytábornak. Az év folyamán addig is lesznek programok, portyák (az állandó õrsi foglalkozások mellett), a csapatvezetés idén csapatszintû túrákat is tervez. A táborról összefoglalva elmondható, hogy a programok nagyon jók voltak, unatkozni sohasem volt idõ. Igazából aludni sem sok, de azt gondolom itthon mindenki pótolta. Köztudomású, hogy egy cserkésztáborba nem aludni megyünk. A cserkésztábor inkább kemény munkát jelent, melynek ott helyben élvezhetjük az eredményét. Az idõ ragyogó volt, egy programot sem akadályozott meg az esõ, vagy a rossz idõ. Hálát adunk azért, hogy minden ilyen jól és szerencsésen sikerült. Köszönjük Barczi Zsolt csapatparancsnoknak a tábor megszervezését és levezénylé- látogattuk a volt büntetõtábort. Árvai Ferenc siroki plébános atya a tábor bejáratánál szakszerû elõadást tartott az elmúlt rendszer eltitkolt, elhallgatott szörnyûségeirõl (képünkön). Ez is egy volt azok közül: Magyarország legkegyetlenebb haláltábora. Mindenkire, a kisebbekre is mély benyomást tettek a túlélõk barakk falain lógó beszámolói. Megdöbbentõ, hogy az emberek a tábor létezésérõl évtizedekig nem is tudtak, gyakran még a bebörtönzöttek sét. A Fenntartó Testületnek munkáját, különösen Petrovics Gyulának a felszerelés szállítását; Fekete Istvánnak, Kis Andrásnak, Költõ Aladárnak, Kuti Istvánnak és Kuti Józsefnek az elõkészítésben és a tábor kiépítésében nyújtott segítségét. A Cserkészcsapat nevében köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítették a táborozást. A turai Római Katolikus Egyházközségen kívül támogatta táborozásunkat Dr. Beer Miklós váci püspök, Tura Város Önkormányzata, a Turai Tanulókért Alapítvány, a Galga ÁFÉSZ, a Vigyázó Kör (Egyesület Turáért), a Loby autósbolt, a Turai Hírlap szerkesztõsége, Pintér János vállalkozó, a Bendzsó Beton és a cserkészek szülei. Köszönjük a táborhelyet Szarvaskõ önkormányzatának és Barta Gyõzõ polgármester úrnak. ifj. Kuti József rover cserkész Vakációzáró kirándulás a Bükk-hegységbe hozzátartozói sem, akik ma is félve beszélnek róla. Megemlékezésünket rövid imával fejeztük be az itt megnyomorított és elhunyt honfitársainkért. Mire elértük kirándulásunk következõ állomását, már egészen kitisztult az idõ. Megnéztük a híres recski struccfarm ot. A madarak több fejjel magasodtak fölénk, de hagyták, hogy mindenki legalább egyszer végigsimítsa a nyakukat fedõ vékony, nagyon puha tollréteget. Útba ejtettük a siroki várat is, ahol a régmúlt történeti hátterébe nyerhettünk betekintést. Szemünk elõtt szinte életre keltek a romos falak, miközben Fekete Éva és Tóth Péter elõadását hallgattuk a magyar végvári életrõl és a török elleni harcról. Amikor beköszöntött a délutáni kánikula, már a bükkszéki strandon csobbantunk a vízbe. A teljes délutánt ott töltöttük, egészen zárásig eltartott a csúszdázás, fürdés, napozás. ifj. Kuti József TURAI HÍRLAP SZEPTEMBER 19

20 Zenészlegendák: Pecze József Régen a dobfelszerelés, ma a természetgyógyászat Gyerekkorában, amikor csak tehette, mindig dobolt az asztalon és a székeken, fõleg ha szólt a zene a rádióból; igyekezett vele együtt zenélni. A turai népszerû zenészbandák lakodalmas zenéjétõl egészen más irányba fordult. Az akkori lázadó ifjúság új zenei irányzatát kedvelve a rock zenét érezte magáénak. Szülei eleinte nem nézték jó szemmel fiuk zenésszé válását, de õ rácáfolt a kétkedõkre. Az akkori legmenõbb zenekarokban játszott, majd létrehozta a környék legnépszerûbb bandáját, az L-ypszist, ami hosszú évekig szórakozatta az igényes rockzenét kedvelõket. - A családodban volt-e zenész, akitõl kedvet kaptál a zenéléshez? - Nem volt senki sem a családban, aki zenélt volna. Már általánosiskoláskorombanelhatároztam, hogy dobolni fogok. Néztem a zenekarok dobosait és otthon mindent ledoboltam, amit láttam, vagyis inkább lepüföltem a székeken és az asztalon. Így kezdõdött a zenéhez való kötõdésem. Persze ennek legkevésbé a szüleim örültek. - A hetvenes évek elején gombamódra szaporodtak a rockzenekarok. Megfordult a fejedben, hogy egyszer te is a színpadon muzsikálsz majd? - Természetesen. Akkor rengeteg szabadtéri buli volt mindenfelé, így Turán is, a kastélykertben. A Fény és a Help zenekarok játszottak ekkor a színpadon, és én lehetõséget kaptam arra, hogy velük zenélhessek: két számot én doboltam le. Nyolcadikos voltam ekkor, tehát az elsõ fellépésem egészen fiatalon történt. - Említetted, hogy a szüleid nem nagyon örültek, hogy dobolsz, és zenész akarsz lenni.mivoltennekazoka? - Az apám volt az, aki igazából jobban ellenezte. Attól félt, hogy zenészként elzüllök. Ugyanis azt gondolta, ha valaki zenész, az lazább életet él. De ha valaki ráadásul rockzenész és hosszú a haja, szakállas, szinte biztosra vette, hogy alkoholista. Pedig a zord külsõ megbízható és jó lelkû embereket takart. A külsõség lázadást jelentett az akkori rendszer ellen. - Ahhoz, hogy komolyan tanulj dobolni, a székek és az asztal már kevés volt. Tudtál gyakorolni igazi dobfelszerelésen? - Gödöllõre jártam ipari iskolába, amikor apám engedélye nélkül megvettem az elsõ dobfelszerelésemet, részletre. Ebben a nagymamám segített, akinek minden hónapban vittem a törlesztõrészletet. - A dob már kéznél volt, már csak a zenekar hiányzott mellé... - Az Ikarusban kerültem dolgozni, ahol voltak zené-szek. Mindig kérdezgettük egymást, ki milyen hangszeren játszik. Ennek a munkahelynek volt egy klubhelyisége teljes zene- kari felszereléssel, amiért többen vetélkedtek. Mi négyen álltunk össze, és mi kaptunk lehetõséget a zenélésre, ugyanis a zenekarok vetélkedõjét mi nyertük meg. Így együtt tudtunk maradni és elsõ zenekar itt alakult meg Sámán néven, amiben volt egy basszusgitáros, szólógitáros, billentyûs és jómagam mint dobos. Ekkor már Kõszegi Imrénél tanultam dobolni Budapesten, a Szófia utcában. Hitelre vettem egy február 25-én a Só együttes dobosaként Yamaha dobszerelést, hogy minél színvonalasabban zenélhessünk. Jól játszottunk, többnyire Pesten zenéltünk. Dallamos rockzenét és dzsesszrockot muzsikáltunk. Szakmailag kitûnõ zenészekkel játszottam. Olyanok muzsikáltak akkor a klubban, mint az M7-es, vagy Demjén Rózsi a Bergendyvel. A Só zenekarral egy különösen jókedvû fellépésen Jöttekasikeresbulikésakollégáim egyre több alkoholt fogyasztottak. Én ezt nem szerettem és két év után, 74-ben váltam a bandából. - Meddig maradtál zenekar nélkül? - Rögtön itthon bekerültem egy környékbeli bandába, a Só nevû zenekarba. Itt trióban zenéltünk. Diszkóslágereket játszottuk, mint például az akkor menõ csapat, a Smokie számait. Soltész Tibor volt a basz- szusgitáros Gödöllõrõl, a szólógitáros Lantos Antal Püspökhatvanból (õ most lemezkiadással foglalkozik), én pedig doboltam. Vác környékétõl Gödöllõ térségén át Hevesig rengeteg helyen megfordultunk. - Számos helyen felléptetek. Meg lehetett ebbõl élni? - Ekkor hagytam ott a munkahelyemet, mert eldöntöttem: én ebbõl fogok megélni. Fellépéseket szerveztem, én lettem mai szóval a menedzser. Beültemazautóbaésvégigjártama helyszíneket, lekötöttem a bulikat a bandának. Az igazolványomba a foglalkozás rovatba zenész lettbeírva.ittisvoltegykét saját számunk de, fõképp egy az egyben leutánoztunk zenekarokat. Itt 1977-ig játszottam. Majd Soltésszal kiváltunk és következett az Orkán nevû zenekar, ez is trióként Kiss Tibor gitárossal, aki pesti volt. Szakmailag és hangszerekben is a csúcson voltunk. Nekünk volt a környéken a legjobb hangtechnikánk és a legkorszerûbb keverõpultunk. A színpadon a mennyezetig értek a hangfalak. Kecskemét, Szeged, Miskolc mellett a Dunántúlt is végigbuliztuk. Turán is nagyon sokat játszottunk. Három évet zenéltem velük. Innen én léptem ki. - Tudomásom szerint ekkor már konkrét tervekkel léptél ki, aminek az eredménye Tura és a környék legismertebb zenekara lett. - Ekkor már szerveztem az új zenekart, aminek a neve L- ypszis lett, 1980-banl indultunk. Ennek a csapatnak a nevét mindenki ismeri, aki akkor volt fiatal. Négyen kezdtünk, Kovalcsik Mihály billentyûs, Ipacs Imre basszusgitáros, Seres József szólógitáros (õ egyébként turai származású, de már jó ideje Pesten él), jómagam dobosként mûködtem közre. Rövid idõn belül olyan népszerûek lettünk, hogy hétköznapi bulikon is tele volt a mûvelõdési ház Hévízgyörkön. Turán nem kaptunk segítséget, vidéken mindig jobban pártoltak SZEPTEMBER TURAI HÍRLAP

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31. napján 13 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba Szin Zoltán

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 71//2014.(IX.30.) Közbeszerzési bizottság elnökének

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

MAGLÓD 6 Vendégünk volt Lezsák Sándor A magyarság sorskérdései szerepeltek a középpontban azon az előadáson, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke tartott a MagHázban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben