KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt"

Átírás

1 KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében

2 1. BEVEZETÉS...3 A FEJEZET...7 KÉPZÉSI MÓDSZEREK HOGYAN TANULNAK A FELNŐTTEK? A TANULÁSI FOLYAMAT Analízis Tervezés és kivitelezés Előadásmód Értékelés B FEJEZET MODUL : OKTATÁSSAL A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT BEVEZETÉS Mit jelent a társadalmi igazságosság? Az oktatás szerepe a társadalmi igazságosság fejlesztésében A társadalmi igazságosság kulcsfogalmai az oktatásban GYAKORLATOK Munkalap: az előítéletek mozaikja , Etnikai csoportok magyarországon Találkozás másokkal Az előítélet természete és ereje ÉRTÉKELÉS MODUL OSZTÁLYTERMI MUNKA BEVEZETÉS Az osztálytermi munka és pozitív környezet A deviáns magatartás kezelése Pozitív osztálytermi környezet létrehozása A pozitív környezet eszközei Munka a pozitív osztálytermi környezetben Többféle etnikumhoz tartozó gyermekből álló osztály MODUL A CSALÁDOK BEVONÁSA BEVEZETÉS Az iskola és a család együttműködése, valamint ennek pozitív hatásai Modellek a pedagógus és a család együttműködésére TEVÉKENYSÉGEK Az iskola és a család együttműködése Személyes interakciók ÉRTÉKELÉS... 57

3 1. BEVEZETÉS 2004-ben az Európai Bizottság jóváhagyta az Európai Oktatási Szakszervezeti Szövetség (ETUCE) Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára című tervezetét. Ez a projekt annak a szükségletnek kíván megfelelni, amely a közép- és délkelet európai gyermekek jó és egyenlőségen alapuló oktatását jelenti. Az ilyen etnikai hátterű gyerekek jelentős százaléka egyáltalán nincs iskolába beíratva. A roma gyerekeket nagyon gyakran úgynevezett speciális osztályokba osztják be, amelyeket mentálisan sérült tanulóknak hoztak létre. Ráadásul tekintélyes részük lemorzsolódik mielőtt elvégezné az általános iskolák elemi évfolyamait. A projekt két fázisból áll: egy hat hónapos előkészítő és egy kétéves végrehajtási szakaszt tartalmaz. Az előkészítő szakasz célja a roma gyerekek helyzetének elemzése főként Bulgáriában, majd a tapasztaltak megosztása a szlovák és a magyar kollégákkal a közös problémák azonosítása céljából. A végrehajtási szakasz az említett három országra irányul. Ez utóbbi 2005 januárjában kezdődik és 2006 decemberéig tart majd a következő átfogó célokkal: A tudatosság növelése és kapacitás kiépítése a szakszervezetekben, a hatóságokban, a szülőkben és az oktatók szintjén, hogy hangsúlyosabbá váljék a roma gyermekek minőségi oktatása Közreműködés a politikai irányvonal és a törvényhozás megváltoztatásában a EU Antidiszkrimációs keretszabályának megfelelően. Az ETUCE amely európai ernyő szervezetként működik a kérelmező partner és ezért a projekt irányítója. Mellette hat pedagógus szakszervezet vesz még részt a programban. A hollandiai AOb mint az a szervezet, amely felhívta az ETUCE figyelmét a roma gyermekek helyzetére végzi a projekt politikai koordinációját. A SEB és a Podkrepa (Bulgária), a PDSZ és a PSZ (Magyarország), valamint az OZPSaV (Szlovákia) azok a partnerek, akik felelősek az érintett országokban végrehajtandó tevékenységek koordinációjáért és figyelemmel kíséréséért. Az Irányító Testület (Steering Committee) a Diszkriminációmentes minőségi oktatás fejlesztése a roma gyermekek számára döntéshozó testülete a szakszervezeti partnerek egy-egy delegáltjából és négy olyan szakértőből áll, akiket azért vontak be a projektbe, hogy szaktudásuk különböző területeken hasznosítható lehessen. Köztük egy jogi, három képzési szakértő és egy értékelő. 3

4 A fentiekben vázolt célok eléréséhez számos tevékenységi formát terveztek meg. 1. A projekt indítása. Indító konferencia azzal a céllal, hogy elnyerje a megfelelő hatóságok és más, a roma gyermekek oktatása területén működő intézmények elkötelezettségét és támogatását. 2. Jogi szakasz. Jogi szeminárium országonként, azzal a céllal, hogy megismertesse és tudatosítsa a részvevőkkel az EU Antidiszkriminációs keretszabályát, valamint hogy az abban foglaltak összehasonlíthatók legyenek a nemzeti jogszabályokkal. 3. Képzés az oktatók számára (Training for trainers ToT) szakasz. Három ToT képzés kerül megrendezésre. Országonként egy, ahol 25 tanárt és oktatót képeznek ki. Összesen 75 tanár és oktató lesz tréner ebben a fázisban. 4. Továbbképzések. A kiképzett oktatóknak alkalmuk nyílik fejleszteni képességeiket továbbképzések szervezésével saját munkahelyi környezetükben. Minden kiképzett oktató átlagosan 10 fő részvételével szervez tréningeket. Ennek eredményeként összesen 750 ember (250 országonként) kap képzést 75 projekt oktató által. 5. Három politikai műhely azzal a céllal, hogy a roma gyermekek minőségi oktatása beillesztésre kerüljön a három érintett ország pedagógus szakszervezeteinek szociális párbeszéd programjába. 6. Záró konferencia A nemzeti politikai műhelyek után egy vázlatos tanulmányt készítenek és vitatnak meg európai irányelvekkel együtt arról, hogyan lehet megközelíteni a problémát egy pedagógus szakszervezet szemszögéből. Átfogó politika - fejlesztési szinten az ETUCE irányelveket dolgoz ki arról, hogyan válhat a roma gyermekek diszkriminációmentes minőségi oktatása egy pedagógus szakszervezet politikájának részévé Európában. A záró konferencia résztvevői által elfogadott vázlatos tanulmány előterjesztésre kerül az ETUCE 2006 decemberében megrendezendő kongresszusán. Végrehajtási szinten a ToT szemináriumok és továbbképzések különösen fontosak a projekten belül. Közvetlenül kapcsolódva az általános célokhoz (lásd feljebb) ezeknek a tevékenységeknek a célja a roma gyerekekkel kapcsolatos pedagógusi és oktatói attitűd megváltoztatása az iskolákban. Ebben az összefüggésben az itt bemutatott eszköz egy kézikönyv, amely használható ezen tevékenységek során. 4

5 Az oktatók képzési szemináriumai (ToT) kétnaposak lesznek, és ezek során a képzést végző szakértők ezt a kézikönyvet használják majd a leendő oktatók képzésekor. Ez a Kézikönyv két részből áll: Az A) rész felvázolja és kifejti a különböző képzési módszereket. Célja az, hogy a leendő oktatóknak megfelelő eszközöket nyújtson ahhoz, hogy továbbképzéseket tarthassanak. Jó, hatékony képzést nyújtani olyan készség, amely csak tanulás által sajátítható el, ezután a tapasztalat által fejleszthető és finomítható, tekintet nélkül annak tárgyára. A korszerű képzési módszerek a tanulóknak a képzésben való aktív részvételére összpontosítanak a szakértő előadásának passzív hallgatása helyett. A módszerek sikeres használatához elengedhetetlen azok módszertanának megértése. Az A) rész hasznos információkat tartalmaz a különböző lépésekről, amelyeket tekintetbe kell venni egy képzési esemény tervezése és megszerkesztése során. A B) rész 3 képzési modult tartalmaz. 1 Oktatás a társadalmi igazságosságért. Ennek modulnak a célja a társadalmi igazságosság filozófiájának megértése, valamint olyan kulcsfogalmaké, mint egyenlőség, diszkrimináció, előítélet és sztereotípiák. 2. Osztálytermi munka. Ez a modul gyakorlati irányokba fordul az osztálytermi munka hatékonyságának növelése érdekében, és azért is, hogy felfedezhessük az olyan pozitív osztálytermi környezet megteremtésének a módját, amely tiszteletben tartja és ugyanakkor kifejezi is a gyerekek különböző etnikai hátterét. 3. A család bevonása. Ez a modul annak megértését célozza, hogy milyen fontos a hatékony partneri kapcsolat az iskola és a családok között a roma gyermekek jobb oktatásának elérése érdekében. A résztvevők számára különböző tevékenységi formákat és technikákat biztosít a jobb interakció és a jobb együttműködés érdekében. Az ETUCE azt várja, hogy a kitűzött tevékenységek megvalósítása ennek a kézikönyvnek a használatával hozzájárul majd a pedagógusok képzettségének és tanári munkájuk minőségének hosszú távú javításához következetesen és módszeresen azért, hogy biztosítható legyen a minőségi oktatás és a felsőfokú képzés elérése a roma diákok számára. Az ETUCE és partnerei a Diszkriminációmentes minőségi oktatás roma gyermekek számára című projektben hiszik, hogy a pedagógusok számára döntő fontosságú jól felkészültnek 5

6 lenni a diszkrimináció elleni harcban és a szociális igazságosság eléréséért az Európai Unió egészében. A projekt eredményei és teljesítményei a régi más országai számára is hasznosak lehetnek. Ezeknek az országoknak a demokratikus és szociális-gazdasági fejlődése nagymértékben függ népességük magas százalékának, azaz a roma közösségek oktatásától. Dél- és Kelet- Európa minden pedagógusa kulcsszerepet játszik ebben a kérdésben. 6

7 A FEJEZET KÉPZÉSI MÓDSZEREK 7

8 A sikeres képzés olyan tanulás, amelyben a résztvevők új dolgokat tanulnak, jól érzik magukat és türelmetlenül várják a visszatérést a további tanulmányokhoz. 1. HOGYAN TANULNAK A FELNŐTTEK? A mi hagyományos képzésben szerzett tapasztalataink nagy része azt hiteti el velünk, hogy legjobban akkor tudunk tanulni, ha szakértőket hallgatunk meg. Felfedezték ugyanakkor, hogy az a tanulás, amely nagyobb öntudatosságot, megváltozott viselkedést és új készségek elsajátítását eredményezi aktívan be kell hogy vonja az egyént a tanulási folyamatban. Különösen a felnőttek esetében találták hatékonyabbnak a cselekvéssel és a tapasztalással végzett tanulást. A felnőtt tanuló a hasznos információt elraktározza a személyes tapasztalat bankjába, mellyel minden további tanulási esemény összehasonlításra kerül, illetve amelyhez az új koncepciók kapcsolódni tudnak. Hacsak nem lehet egy aktuális munka vagy életszituáció során alkalmazni azt, amit magtanult, a tanulás nem lesz hatékony vagy hosszú távú. Azok az emberek, akik felelősek a tanulási események szerkesztésért, észben kell, hogy tartsák ezeket a mozzanatokat miközben kifejlesztik a módszereket ahhoz, hogy segítsék a tanulót a megértésben és abban, hogy képessé tegyék az új tudás és/vagy készség használatára. A felnőttek olvasással, hallgatással és odafigyeléssel tanulnak, de jobban tanulnak, ha aktívan bevonják őket a képzési folyamatba. Lásd az 1. diát 2. A TANULÁSI FOLYAMAT A tanulási folyamatot négy átfogó, egymással összefüggő összetevőre bonthatjuk: 1. Analízis 2. Tervezés / Szervezés 3. Átadás 4. Értékelés 8

9 2.1 Analízis A képzési szükséglet létrehozása A képzési esemény sikeréhez elengedhetetlen, hogy a felkínált képzés ténylegesen igényelt legyen. Túlságosan könnyű feltételezni azt, hogy azért keletkezik egy képzési szükséglet, mert mi szeretnénk egy bizonyos képzést megszervezni. Először tanácskoznunk kell a potenciális hallgatókkal. Ahhoz, hogy a képzés sikeres tapasztalat legyen, találkoznunk kell egy bizonyos szükséglettel a megbízó szervezet és / vagy a potenciális résztvevők részéről. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy jelentős különbség lehet aközött, amit egy csoport szükségesnek tart és amire annak valójában szüksége van mind a képzés szintjével, mind természetével kapcsolatban. Mielőtt elkezdjük tervezni a képzést, ki kell találnunk, milyen képzésre van szükség, és mi az, amit az abba bevontak akarnak majd. Ha a megvalósítandó képzést alaposan megtárgyaljuk a megbízó szervezettel, a képzés iránya és tartalma találkozni fog az elvárásokkal. Amikor saját képzésünket tervezzük, kérdezzük meg kollégáinkat és a leendő résztvevőket arról, hogy ők mit szeretnének Célok és tanulási kimenetek A résztvevők szükségleteinek és elvárásainak felmérése után készen állunk arra, hogy meghatározzuk a célokat és a képzés kimenetelét. A világosan behatárolt célok és tanulási eredmények a következőkhöz biztosítják a feltételeket: a képzési tartalom főbb elemei jellegzetes képzési tevékenységek tervezése képzési anyagok kiválasztása / megalkotása az értékelési folyamat megtervezése A célok átfogó megállapítások arról, mit remélünk a képzéssel elérni. Például: A tanulási kimenetek megállapítások sorozata, amelyek kifejtik, mit kell megérteniük vagy milyen cselekvésekre kell képeseknek lenniük a részvevőknek a képzés végén. Például: 9

10 Ne feledkezzünk meg mind az átfogó célok (a teljes tanfolyam számára), mind pedig az önálló célok, a képzés minden egyes szegmense és / vagy napja számára való kifejlesztéséről. Mutassuk be a célokat a résztvevőknek minden egyes szegmens és / vagy nap kezdetekor. A világos irány segíti az egyes részek és / vagy napok megszervezését. 2.2 Tervezés és kivitelezés Egy képzés tervének kifejlesztése tanulási tevékenységek megszervezéséből áll azért, hogy a céljainkkal megegyező kimenetet elérjük. Minden tevékenységnek kell hogy legyen bevezetése, egy fő része és egy burkolt szegmense. A bevezetés során nyújtsunk egy rövid leírást a tevékenység céljáról és tartalmáról és alakítsunk ki kapcsolatot az adott és az azt megelőző tevékenység között. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a tevékenységek logikusan következnek egymás után. A tevékenységek kialakítása közben válasszunk olyan képzési módszereket, amelyek a legnagyobb valószínűséggel segítik céljaink elérését. ügyeljünk arra, hogy az emberek a legkülönfélébb módokon tanulnak: néhányan inkább hallás után, mások olvasás közben, a többség pedig cselekvés közben. A hatékony képzéstervezés változatos oktatási módszereket foglal magában Interaktív módszerek Az interaktív képzés elősegíti az információk és elképzelések elemzése és értékelése során a kritikai gondolkodás készségének fejlődését. Arra ösztönzi az embereket, hogy különböző tevékenységekben vegyenek részt és ébren tartja figyelmüket a végrehajtás és a végtermék bemutatása során. Az interaktív képzés serkenti a vitát, bátorítja az embereket a részvételre és ébren tartja a résztvevők figyelmét. Az oktatónak váltakoztatnia kell az információk bemutatásának módjait, hogy a résztvevőket tartalmas vitákba és tevékenységekbe vonja be, és azért is, hogy minimálisra mérsékelje mind a közbevágást, mind a provokatív magatartásformákat. Az interaktív módszerek példái: Agyvihar 10

11 Az egyes résztvevők vagy a csoport ötleteket hoz létre egy bizonyos témáról például a szülői értekezletről. Az agyvihar legfontosabb jellemzői: 1. Minden ötlet elfogadott 2. Senki sem fűz megjegyzést mások ötleteihez 3. A résztvevőknek minden ötletet ki kell mondaniuk- a vicceset, a bolondosat és a banálist is 4. A válaszok másokat is inspirálnak. A témaválasztás szabad, jó, ha a téma problémaként jelenik meg, amelyet meg kell oldani. 5. A legjobb ötleteket végén ki kell választani és beépíteni a gyakorlatba. Zümmögő csoportok 3-4 fős kis csoportokat alakítunk vitához, egy kérdés megoldásához vagy megválaszolásához. A témák vagy problémák szóban vagy írásban kerülnek kijelölésre. Ennél a csoport módszernél az aktív hallgatást tanítjuk, azért, hogy a magas színvonalú vitát biztosíthassuk. Esettanulmányok Egy olyan valós élettapasztalat leírása, amely kapcsolódik a tanulmányok, illetve a képzés témájához, és amelyet arra használunk fel, hogy véleményeket alkossunk, problémákat vessünk fel vagy másképpen, hogy erősítsük a résztvevők tanulásban való jártasságát. Viták Egyének vagy csoportok választanak vagy adnak nézőpontokat vitatémákról. Kapnak időt a felkészülésre, bemutatják érveiket és megvitatják álláspontjaikat. Változat: a viták néhány pillanatában mindenki megváltozathatja a nézetét és megújíthatja a vitát. Bemutatók A résztvevők megtanulják, hogyan működik egy módszer és azt is, hogyan tudják azt alkalmazni. A bemutatókat általában az új készségekkel kapcsolatos gyakorlatok követik 11

12 segítséggel és visszacsatolással. A képzés során a Reggeli Összejövetel alkalmával a bemutatók tartalmazzák az üdvözléseket, a részvétel számos különböző formáját, a csoportmunka variációit stb. Kérdések körülírása (aktív hallgat ás) A foglalkozás vezetője mindenkitől egy kérdésre vagy gondolatra vár választ. A körülírások sokoldalú perspektívát nyújtanak és értéket adnak hozzá a vitához. Az aktív hallgatás készségét is erősítik. Az aktív hallgatásnak két jelentése van: segít kialakítani a megfelelő légkört egy csoportban és a kommunikációs partnerrel való kapcsolatban és az információ elsajátításához vezet el. Az aktív hallgatás legfontosabb szabálya a partner állításának más szavakkal való elmondása (parafrazeálása), körülírása az alapeszme megváltoztatása nélkül. Szerepjátékok A résztvevők a kijelölt szerep szerint cselekszenek és befogadnak, életszerűen viselkednek ezekben a kitalált helyzetekben. A szerepek lehetnek előre megírtak vagy spontán előidézettek Egyéb módszerek: Előadás Hivatalos bemutatás, amely információkat hordoz a képzési célokkal kapcsolatosan. Az előadás kombinálható más módszerekkel, hogy elkerüljük a passzív tanulást. Szakértők prezentációja A témával kapcsolatban értékes elképzelésekkel rendelkező embereket hívnak meg, hogy bemutassák nézeteiket, valamint hogy megvitassák a témával kapcsolatos kérdéseket. Vizuális eszközök 12

13 Az előadás és a prezentáció érdekesebbé és hatékonyabbá tételének leggyakoribb technikája a vizuális eszközök használata. Az előadás unalmas és ilyenformán hatástalan módja a tudás átadásának. A vizuális eszközök, amelyeket az előadásokban és prezentációkban arra használunk, hogy szemléltessük a témát segítenek megtörni az egyhangúságot azzal, hogy vizuális ingert nyújtanak ahhoz, hogy megerősítsék a tanulóban, amit az éppen hallgat. A leggyakoribb vizuális eszközök a következők: Írásvetítő Diák Számítógépes kivetítés Tárgyak, képek vagy dokumentumok, körbeadva az osztályban, de amelyek nem alkotnak sokszorosított anyagot Az időzítés jelentősége Az interaktív képzés általában többlet-időt, gondolkodást és előkészületet igényel. A tapasztalt oktatók elismerik, hogy a tanulás időt igényel, különösen a gyakorlati tanulás, amelyben a résztvevők kapcsolódnak egymáshoz és a felhasznált anyagokhoz. A hatékony technikák, amelyek segítenek tartani az időt, különösen fontosak ahhoz, hogy időt takarítsunk meg és a résztvevők érdeklődését ébren tartsuk. Íme néhány javaslat és technika: Kezdjen pontosan. Továbbítsa az üzenetet, hogy a munkaterv fontos. Ha néhány résztvevő késik, kezdje a munkát megbeszéléssel, egy jégtörő gyakorlattal vagy egy töltelék tevékenységgel. Adjon világos útmutatást. Írja a nehéz feladatok utasításait nagy papírlapokra, diákra vagy írásvetítő-fóliákra vagy más segédanyagokra. Ossza a feladatokat részekre. Készítsen vizuális információt. Az óra megkezdése előtt a legfontosabb elemeket írja nagy papírlapokra és tegye föl a falra, vagy használjon egy írásvetítő-fóliát vagy a táblát. Szerezzen be nagy papírlapokat, vastag filctollakat, ragasztószalagot vagy gyurmát. Kérjen fel egy kisegítőt, aki felírja a fontos véleményeket és javaslatokat, amelyeket a csoport felvetett. 13

14 Adja ki gyorsan a segédanyagokat. Határozza el, mikor és hogyan adja át őket. A segédanyagokat össze kell gyűjteni, elrendezni, összetűzni heti, napi vagy mini foglakozás csoportokba rendezve. Késztesse arra a résztvevőket, hogy segítsenek az osztályozásban. Gyorsítsa fel a munkát kis csoportokban. Kérje fel a csoportokat arra, hogy készítsenek listát ötleteikről és tegyék fel azt a terem falára egy nagy papírlapra írva. Ezen a módon az egész munka láthatóvá válik egy időben a megbeszéléssel. Esetleg járjon csoportról csoportra és kérjük meg őket, hogy számoljanak be csak egy gondolatról. Ez a stratégia az ötletek ismétlését a minimumra szorítja. Segítse a vitát. Kezdje azt az időtartam meghatározásával és javaslatokkal az idő által megengedett számú közbelépésekre. A következő megbeszélés alatt azokat a résztvevőket engedje elsőként megszólani, akiket félbeszakítottak az előző vita során. Védje az egyént és a csoportot. Az oktatónak biztonságos körülményeket kell teremtenie az egész csoport és minden egyes résztvevő számára külön is. Az oktató felelős a csoport minden egyes tagjával kapcsolatos információk védelméért, amelyek a képzés során kiderültek. Garantálnia kell azt is, hogy senki ne érezhesse kihagyottnak magát. Legyen a szociális szerepek modellje. Legyen kész segíteni a csoport tagjait az akadályok leküzdésében, lépjen tovább elsőnek. Adjon alternatív javaslatokat arra, hogyan kommunikáljanak, hogyan értsenek meg másokat, hogyan foglalkozzanak a problémákkal stb. Toborozzon önkénteseket gyorsan. Toborozzon önkénteseket az óra megkezdése előtt, vagy szólítsa fel résztvevőket, ha éppen nincs önként jelentkező. Legyen felkészült egy csendes, fáradt és letargikus csoportra. Készítsen a kezünk ügyébe egy listát ötletekkel, kérdésekkel, sőt a gondolkodást stimuláló válaszokkal, és olyan kérdésekkel, amelyek jó vitákhoz vezethetnek. Ha hiányzik a munkabírás, javasoljon szünetet, végezzen jégtörő gyakorlatokat és használja a humort, hogy tevékenységre bátorítsa a résztvevőket. 14

15 Gyorsítsa fel a tevékenységek tempóját időről időre. Motiválja a résztvevőket úgy, hogy az egyes, kis csoportokban végzett feladatokhoz nyomást gyakorol rájuk, meghatározza a befejezés idejét. Ha ezt játékosan teszi, a résztvevők frissebbnek eredményesebbnek érzik majd magukat. Tartsa ébren a csoport figyelmét. Használjon aktívan a különböző kondicionáló jeleket és technikákat a csoport figyelmének ébren tartására, arra, hogy ismét összpontosítsanak. Kérje a résztvevőket, hogy szavazzanak. Gondolkodásmódjuk tanulmányozásához tegyen fel olyan kérdéseket, amelyekre nem verbális módon reagálhatnak. A szavazás magas szinten segíti a részvételt anélkül, hogy lelassítaná a tevékenység tempóját Írásbeli tervezés Mihelyt kiválasztottuk képzési technikáinkat és erőforrásainkat, szükségünk lesz arra, hogy programmá állítsuk össze azokat. Alkosson egy írásos dokumentumot, amely részletes tervet nyújt a képzésről, valamint magában foglalja annak céljait és tárgyát; a jellegzetes tanulási tevékenységek sorát és az azokhoz előírt időt; az irányokat és kulcspontokat, amelyek kiterjednek minden tevékenységre. Amikor megtervezzük a képzés tartalmát és programját szükségünk van az erőforrások, a felszerelés és a helyszín figyelembevételére. Ne felejtsen el ebédidőt és tea- / kávészünetet tervezni délelőttre és kora-délutánra. Ha szeretne egy bevezető foglalkozást is a kezdésnél, mutatkozzon be az osztálynak, fussák át a programot és a tanulási kimeneteket, így a résztvevők is bemutatkozhatnak. Hasznos lehet átfutni az alapterminológián is, hogy mindenki azt jelentést sajátítsa el, amit a szakkifejezések jelentenek. A nap végén hagyjon időt kérdésekre és egy rövid résztvevői értékelő kérdőívre. 15

16 2.3 Előadásmód Ebben a részben információkat fog találni arról, hogyan készítsen el egy jó prezentációt és arról is, hogy alakítson ki jó kapcsolatot a hallgatósággal Prezentáció és a jég megtörése Fontos a tanfolyamot bemutatkozással, valamint az oktató és az egyes résztvevők közti, illetve az egyes résztvevők közti kapcsolatépítéssel kezdeni. A lehetőségek különbözőek: Kisebb csoportok esetén olyan technikát használjon, amely lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy elmondják a nevüket és szervezetük nevét, esetleg valamit szakmai vagy személyes tapasztalataikról. Nagyobb csoportokban az oktató a résztvevők bemutatkozásához tervezett tevékenységeket használ, hogy megtörje a jeget. A jégtörő tevékenységi formáknak interaktívaknak, oktatási fejtörő játékoknak vagy gyakorlatoknak kell lenniük, amelyek életszerűbbé teszik a bemutatást és bátorítják a csoportot az egységesülésre. Támogatják a csoportot az ismerkedésben, bizalmat teremtenek közöttük és bátorítják a kommunikációt, a fizikai aktivitást és a relaxációt, lehetőséget nyújtva a szórakozásra. A jégtörő tevékenységi formák megváltoztatják a szeminárium tempóját, valamint segítik a résztvevőket a tartalom és a készségek tanulásában és megőrzésében. A jégtörő tevékenységi formák gyakran használatosak a következőkre: Bemelegíteni és lecsillapítani a résztvevőket Megteremteni a képzés nyugodt és aktívabb hangnemét Közvetíteni azt a az üzenetet, hogy a tanulás öröm Közvetíteni az oktató stílusát Lendületet teremteni A tevékenységi formák példái Személyes emlékezet 16

17 Kérje meg a résztvevőket, hogy találjanak valamit a táskájukban vagy a tárcájukban, amiről azt gondolják, egyedi és jellemzően az övék. Hagyjuk elmondani az egész csoportnak vagy kis csoportban, mit jelképez ez a tárgy. Az ok, amiért itt vagy A tevékenység leírása: Tegyünk le különböző alakzatokat (virágokat, geometrikus figurákat, felhőket és almákat) ábrázoló kártyákat: a) Mi a neved? (Alternatívák: - mi a beceneved? - név és betű: a résztvevőknek meg kell adniuk a keresztnevüket és a családi nevüket, amelyeknek ugyanazzal betűvel kell kezdődniük, és amelyek bizonyos személyiségvonásokat kell jelezniük, pl. Aranykezű Amália) b) Mik az elvárásaid? c) Milyen tapasztalatot szeretnél szerezni? d) Milyen üzenetet szeretnél átadni a többieknek? Kapcsolatok létrehozása Ahhoz, hogy hatékony legyen, az oktatóknak kapcsolódniuk kell a résztvevőkhöz. A képzésoktatás alatt kiépített és támogatott kapcsolatoknak az alapja a bizalom és a tisztelet. Azok a résztvevők, akik nyugalmat éreznek és biztosak a kezdeményezéseikben, nagyobb hajlandóságot mutatnak a kockázatvállalásra annak érdekében, hogy tanuljanak; készségesen elfogadják majd kollégáik és az oktató tanácsait. A Kapcsolatok létrehozása egy csoporttevékenység. Minden csoportnak általános szabályokat kell alkotnia, amelyek a következőket tartalmazzák: 1. minden résztvevő részvétele 2. tisztelet és bizalom a többiek iránt 3. őszinteség és egyenes kifejezése a saját érzelmeknek és véleményeknek 4. visszacsatolás 5. a saját viselkedés alakítgatása a többiek visszacsatolása alapján 6. stop szabály (magyarázatot kérek minden esetben, ha nem értek valamit) 7. meghallgatni és meghallgatva lenni 8. nem mondani véleményt és nem részt venni 17

18 9. légy rövid és tárgyszerű 10. mindenki a saját nevében beszél További Javaslatok a jó prezentációról (4. és 5. számú diák) 2.4 Értékelés Az értékelés az a tevékenység, amelyben az oktatóktól és a résztvevőktől megkövetelik, hogy bírálják el a képzés minőségét és sikerét. Szakszerű, ha megkérdezzük a képzés résztvevőit arról, hogy mit gondolnak a kurzusról különféle nézőpontból. Meg kell próbálnunk objektíven értékelni a tréning teljes munkáját. Ezt sokféleképp tehetjük. Másrészt az is fontos, hogy konkrét és objektív véleményeket kapjunk az oktatásról, amelyeket felhasználhatunk annak hogy fejlesztésére és a későbbiek tervezésére. Álljon itt egy lista arról, hogy milyen elemeket vehetünk bele az értékelésbe: A tanultak megfeleltek-e a képzés céljának? Speciális kérdések az oktatás egyes részeiről: az adott információ pontos és megfelelő volt-e, érdekes és hasznos módon adták-e azokat elő? Hasznosnak ítéli-e meg önmaga számára a képzést a válaszoló? Hiányzott-e valami a képzésből? Betöltötte-e szerepét a képzés? Kényelmes volt e a képzés? A kézbe adott anyagok minősége és tárgyhoz való tartozása Általános benyomások ( légkör, vezetés, stb.) Az ellátás minősége: adekvát, megérte-e- az árát? A résztvevők további elvárásai 18

19 B FEJEZET MODULOK 19

20 MODUL 1 : OKTATÁSSAL A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT 20

21 1. BEVEZETÉS Célok: A társadalmi igazságosságosság filozófiájának megértése. A kulcsfogalmak: egyenlőség, diszkrimináció, előítélet, sztereotípia megértése. Tervezett tanulási célok: A résztvevők legyenek tisztában saját előítéleteikkel mind személyes, mind szakmai vonatkozásban és legyen lehetőségük arra, hogy megváltoztassák hozzáállásukat, ismerjék meg a társadalmi igazságosság filozófiáját és fejlesszék a családokkal és az osztállyal való kommunikációs eszközeiket. Módszertan: A különböző előítéletek működésének megértését segítő- előadás. Különböző tevékenységek és technikák bemutatása, amelyek megértetik az előítéletek, sztereotípiák, diszkrimináció fogalmát és azok egymásra hatását. Az előítéletek hatásait leíró példák elemzése. Vita az előítéletek iskolai és társadalmi szintű legyőzésének lehetőségéről. 21

22 1.1 Mit jelent a társadalmi igazságosság? A társadalmi igazságosság egy rugalmas cél- és feltételrendszer a demokratikus társadalmakban, amely az intézményekhez, lehetőségekhez, jogokhoz, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzájutást jelenti - mind a csoportok, mind az egyének számára - életkortól, bőrszíntől, kultúrától, fizikai és szellemi hátrányoktól, oktatási szinttől, nemtől, bevételtől, anyanyelvtől, vallástól, szexuális beállítódástól, fajtól, nemzeti hovatartozástól függetlenül. Dr. King davis, Dr. Leavelle Cox és Dr. Martin Adler (1995. szeptember) A társadalmi igazságosság olyan tevékenységek széles értelmezése, amelynek célja az emberek közötti valódi egyenlőség, méltányosság, tisztelet megteremtése. Az egyének minden csoportjának joga az egyenlő, és számára méltányos részvétel a társadalom életében. Azonban a társadalmak nagyon gyakran jellemezhetőek személyeket érintő szisztematikus diszkriminációval bizonyos csoportokat (nők, gyerekek, hátrányos helyzetűek, etnikai kisebbségek, stb.) illetően. A társadalmi igazságossághoz szükség van a társadalmi igazságtalanság és egyenlőtlenség okainak megértésére. A társadalmi igazságosság előmozdítja azokat a társadalmi változásokat, amelyek növelik az egyenlőséget, biztonságot, részvételi lehetőségeket és az egyéni fejlődést szolgáló eszköz is egyben. A társadalmi igazságosság szoros kapcsolatban áll az Egyetemes Emberi Jogok eszméjével. A társadalmi igazságosságot biztosítani lehet mind egyéni, helyi, nemzeti, mind pedig globális szinten. 1.2 Az oktatás szerepe a társadalmi igazságosság fejlesztésében Adams, Bell és Griffin (1997) a szociális igazságosságot célként és folyamatként határozták meg. A szociális igazságosság célja minden csoport teljes és egyenlő részvétele a társadalomban, amely a szükségletek elérésének kölcsönös formája. A szociális igazságosság magában foglalja azt a társadalomképet, amely méltányos, és amely minden állampolgár biztonságát garantálja. A társadalom minden tagjának felelős állampolgárnak kell lennie. A plurális és szabad társadalom úgy tartható fenn hosszabban, ha minden polgára megkülönböztetés nélküli 22

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program E. RÉSZ (AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK) E.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSSZEGZÉSE Kérjük, részletesen mutassa be a megvalósult projekt lényegét. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi leírást az Európai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész)

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész) ( A rész) 1. lépés 2. lépés 3. lépés Tanuló neve / osztály: Dátum: Interjú készítője: Válaszadó(k): Tanuló profilja: Nevezzen meg legalább három erősséget és pozitív jellemvonást a tanulóval kapcsolatban.

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6.

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. A tanári kompetenciák Egyéni képességek (ismeretek, készségek, jártasság és attitűd) a tanár szerepe kulcsfontosságú közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT.

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT. mindenki azt tesz, amit akar, és a saját szemszögéből nem ítélheti el a többiek cselekvését és szempontjait. (Jean Paul Sartre) KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT MINTA TAMARA RÉSZÉRE 2011. DECEMBER

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

MI LÁTSZIK A KONFLIKTUSBÓL? Tünetek ek, az ügy

MI LÁTSZIK A KONFLIKTUSBÓL? Tünetek ek, az ügy MEDIÁCIÓ Dr. Vajna Virág - mediátor MI A KONFLIKTUS? Kenneth Boulding meghatározása szerint a konfliktus összeütközést jelent emberek, vagy emberek csoportjai között. Akkor lép fel, amikor olyan célokat

Részletesebben