STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK"

Átírás

1 STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az értékelés metódusa Az SKV elkészítéséhez áttekintett releváns dokumentumok A Stratégiai Környezet Vizsgálat elvégzése során követett elveink, módszertan Vezetői Összefoglaló Jogszabályi megfelelőség Az SKV készítésének jogszabályi keretei Az SKV készítésének jogszabályi megfelelősége Az akciótervekben megjelenő beavatkozás típus átfogó céljainak ismertetése A beavatkozás típus által érintett akciótervek ismertetése, kontextusa, az érintett főbb szakterületek A beavatkozás típus által érintett akciótervek témakörei A beavatkozások kapcsolata más politikákhoz, programokhoz, tervekhez Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nemzeti Környezetvédelmi Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia A korábbi, megelőző akciótervhez képest történt változások, és ezek különös környezeti hatásainak értékelése Az akcióterv tervezőkkel folytatott egyeztetések főbb eredményei A beavatkozási célterület környezeti potenciál- és állapot-jellemzése Az SKV során alkalmazott környezeti tényezők leírása A vizsgált akcióterv fejlesztési tevékenységei által megjelenő környezeti hatások vizsgálata az érintett területeken I. témakör: Üzleti- informatikai infrastruktúra fejlesztése II. témakör: Ipari parkok, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése A környezeti hatások mérésére és nyomon követésére vonatkozó környezeti szempontú indikátorok meghatározása a javaslattételek alapján Határon átnyúló hatások...49 Mellékletek...51 I. Melléklet: Kapcsolódó irányelvek, jogszabályok...51 II. A jelen SKV jelentés megfelelősége az SKV tematikához...55 III. Az SKV javaslatai és az erre adott tervezői válaszok

3 1. Bevezető 3

4 1.1. Az értékelés metódusa A stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) lefolytatása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően zajlott. A stratégiai környezeti vizsgálatot végző értékelő csoport kiválasztását megelőzően az SKV-t megrendelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a vizsgálat tematikáját a hivatkozott Kormányrendelet 7. (1)-ban foglaltak szerint egyeztette az érintett szervezetek jogszabályban meghatározott körében. A stratégiai környezeti vizsgálatot (SKV) lefolytató konzorcium a feladatot és a jelentés elvárt tartalmát munkaindító megbeszélés során egyeztette az SKV megrendelőjével. A munkakezdő megbeszélés során a különböző akcióterveket feldolgozó szakértők az SKVtartalmak összehangolását kezdeményezték, melynek eredményeként a különböző akciótervek és beavatkozások esetében azonos környezeti tényezők mentén, azonos módon kerülnek bemutatásra a javaslatok. Mindazonáltal a kidolgozó az általa benyújtott és a NFÜ által elfogadott ajánlata értelmében a szükséges szakértők bevonása és a kapcsolódó dokumentumok elemzése mellett a tervezőkkel interjúkat folytat a készülő SKV jelentés vonatkozásában. Az SKV jelentés (8-9.) fejezeteiben a dokumentumok elemzésének tapasztalatai alapján fogalmaztuk meg a Kormányrendelet 4. melléklete által meghatározott, az egyes fejlesztési célokat lefedő konstrukciók és a környezet védelmi prioritások között fennálló kapcsolatokat, a vonatkozó indikátorokkal együtt. Ezt követően az SKV-t végző értékelő csoport javaslatokat tett a várható negatív környezeti hatások mérséklésére, vagy elkerülésére. Mindezt kiegészítik a 9. -hoz kapcsolódóan a határon átnyúló hatások angol és magyar nyelvű bemutatásai. Az SKV folyamatában a konkrét javaslatokat egyeztettük az akciótervek készítőivel is, akik tételesen reagáltak az egyes javaslatokra. A jelentés közérthető összefoglalása a 2. fejezetben olvasható az egyeztetés eredményét rögzítő táblázatos és szöveges összefoglalókkal, amelyek egyúttal rámutatnak a régiókkal történő kapcsolatok működőképességére. Az akciótervek társadalmi egyeztetéséhez illeszkedően az NFÜ társadalmi egyeztetésre bocsátotta az azok alapján készült SKV-k jelentéseit. Az akciótervek és az azokhoz kapcsolódó jelentések október november 20. között (a Kormányrendeletben meghatározott 30 napon át) elérhetőek voltak egyazon internetes oldalon, amely egyben biztosította a lehetőséget is, hogy az SKV jelentést véleményezni kívánó partnerek javaslataikat, megjegyzéseiket írásban megfogalmazhassák. A társadalmi egyeztetés során a jelentéshez kapcsolódó megjegyzéseket, javaslatokat figyelembe vettük a véglegesítésnél, egyes javaslatok beépítésre kerültek a jelentésbe, vagy annak konkrét javaslataiba, mások az SKV-jelentés által is megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat erősítették meg, igazolták vissza. A kidolgozó a jelen SKV 1. sz. mellékleteként helyezte el a vonatkozó jogszabályok gyűjteményét. Tartalmát tekintve jelen SKV jelentés megfelel közbeszerzési eljárásban előírt SKV tematikában foglaltaknak, a megfelelőséget a 2. sz. melléklet mutatja be. 4

5 2. Vezetői Összefoglaló A stratégiai környezeti vizsgálat során a Az ipari logisztikai központok és a A modern információs rendszerek hálózatainak kialakítása témakörökben a kapcsolódó GOP 3. prioritás A modern üzleti környezet elősegítése és az egyes Regionális Operatív Programok idevágó akciótervei támogatott tevékenységeinek közvetlen és közvetett hatásait vizsgáltuk meg részletesen az előre definiált környezeti tényezők egyes csoportjaira. A tervezett beavatkozások esetén javaslatokat fogalmaztunk meg az elvárt pozitív hatások erősítésére és a negatív hatások csökkentésére. A környezeti értékelés során fontos célként fogalmazódott meg, hogy az előkészítés és a tervezés folyamatába is maximálisan beépülhessenek a környezeti és fenntarthatósági szempontok. Az akcióterv beavatkozásainak célja: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program a Lisszaboni stratégiának megfelelően az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a Magyarországon megtermelt hozzáadott érték növelését tűzi ki célul. E cél megvalósításához elengedhetetlen olyan központok, illetve kommunikációs rendszerek kialakítása, amelyek a hazai vállalkozások versenyképességét növelik, erősítve a globális piacba való sikeres integrációt. A GOP ösztönözni kívánja a hazai gazdasági tevékenységekben résztvevő összes szereplő hatékony együttműködését, kommunikációs és logisztikai hálózatok létrehozását és fejlesztését. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. prioritása és a kapcsolódó ROP konstrukciók a hazai KKV-k és nagyvállalatok infrastrukturális, logisztikai és informatikai-hálózati fejlesztéseit célozzák meg. Az ipari logisztikai központok témakörbe foglalt intézkedések (GOP , EMOP , KMOP D komponens, , , KDOP , EAOP A komponens) alapvető célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai KKV-k versenyképessége javuljon. A témakör komponensei támogatják azokat a fejlesztési tevékenységeket, amelyek telephelyfejlesztésre, új eszközök beszerzésére, információs technológia-, és vállalati humánerőforrás fejlesztésre irányulnak. A témakör további, lehetséges fejlesztései között támogatható a minőség- és környezetirányítási rendszerek létrehozása, a barnamezős területek kármentesítése, a vállalkozások szolgáltatásfejlesztése. A modern információs rendszerek hálózatainak kialakítása témakörbe foglalt intézkedések (GOP , KMOP ) alapvető célja a hordozóhálózati (gerinc- és körzethálózati, helyközi hálózat) távközlési infrastruktúra szűk kereszt-metszeteinek felszámolása, illetve ennek révén a szélessávval részlegesen ellátott települések fejlesztése. A témakör komponensei támogatják a nyílt hozzáférésű helyközi hordozóhálózati infrastruktúra kiépítését, az országos gerinchálózathoz való csatlakozást, összeköttetést két vagy több szomszédos település belterületén belüli elosztási pontjai között, illetve támogatható a körzethálózati osztópontok kiépítése, a barnamezős telephelyfejlesztés, területvásárlás, eszközbeszerzés. A beavatkozás típus által érintett akciótervek konstrukciói GOP Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése DAOP Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése EMOP Vállalkozások betelepítésére alkalmas ipari parkok fejlesztése KMOP Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása 5

6 KMOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése KMOP Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése KDOP Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása EAOP A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése NYDOP Befektetési környezet fejlesztése DDOP Üzleti infrastruktúra fejlesztése A beavatkozások valószínűsíthető hatásai: A GOP támogatásai alapvetően olyan területeken megvalósuló fejlesztéseket ösztönöznek, amelyek csak közvetetten javítják a beruházási célterületek környezeti állapotát, azonban valószínűsíthető, hogy a projektek nagy része valamilyen módon hozzájárul a környezet állapotának megváltoztatásához. A támogatható beruházások kivitelezésekor jelentkező közvetlen környezeti hatásokat, valamint a beruházások megvalósítása utáni működési szakaszban jellemző környezeti állapotváltozásokat alább soroljuk fel: Pozitív hatások: Az információs hálózatok kialakításával kiváltható a személyes ügyintézés és a különböző dokumentumok elektronikusan továbbíthatóak lesznek. Ezáltal csökken az utazásból és a szállításból származó légszennyezés, illetve a papír-előállítás által okozott környezeti terhelés, javulnak a távmunka lehetőségei. A megépített hálózatokon keresztül megvalósíthatóvá válnak olyan rendszerek, amelyek több cég vagy település együttes tájhasználati, hagyományos gazdálkodási, vagy egyéb logisztikai tevékenységeit hatékonnyá tehetik közös információs rendszer és számítógépes adatbázis létrehozásával. Hatékonyabbá válik az egyes cégek közti kommunikáció és ügyintézés. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiák használatának ösztönzése hosszú távon pozitívan fog hatni a legtöbb környezeti tényezőkre. A minőség környezet irányítási rendszerek bevezetése a fogyasztók számára biztonságot és jobb minőséget kínál, növelve ezzel a vevői elégedettséget, s megerősítve a piaci pozíciókat. Az ipari parkok fejlesztéséhez kapcsolódóan a szennyvízhálózat kiépítése, a hulladékkezelő létesítmények létrehozása csökkenti a talajba, a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyeződések kockázatát Negatív hatások: A hálózatok kiépítésekor megnő az építési, szállítási tevékenységek száma, ami megnöveli a beavatkozási terület talajának, élővizeinek, flórájának, faunájának szennyezési lehetőségét. A kialakított különböző informatikai épületek ronthatják a tájképet. A korszerűsítések, infrastrukturális és logisztikai fejlesztések következtében megnövekszik a közúti forgalom és ezzel járó környezetszennyezés. A logisztikai központok létrehozása zöldmezős beruházásként megváltoztathatja a területhasználatot, ami maga után vonja a biodiverzitás csökkenését, valamint az élőhelyek eltűnését. Feltételezett hatások a beavatkozás hiányában A GOP és a kapcsolódó ROP-ok modern üzleti környezet kialakítását és erősítését célzó beavatkozásai elmaradása esetén a következő környezeti és gazdasági hatásokkal lehet számolni: A vállalkozások fejlődésének és növekedésének gátat szab a megfelelő alapinfrastruktúra 6

7 elavultsága és magas szintű szolgáltatások hiánya. Háttérbe szorul az újonnan megjelenő, betelepülni vágyó KKV-k gazdasági szerepe. A vállalkozások egyre kevesebb munkavállalót tudnak foglalkoztatni, ami rontja a környezetükben élő lakosság munkalehetőségeit és életkörülményeit. A szolgáltatás-fejlesztő beruházások támogatásának hiányában elmaradnak az ipari parkok által kínált infrastrukturális szolgáltatások előnyei. Az ipari parkok által nyújtott környezetvédelmi szolgáltatások, mint például közös hulladékhasznosítás, szennyvíztisztítás stb. elmaradnak, ami a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások számára hosszú távon magasabb működési költségeket jelent. A szélessávú hálózatok kiépítése, fejlesztése nélkül továbbra is a hagyományos módon (közúti közlekedés, szállítás) valósul meg a cégek közötti kommunikáció nagy része, növelve ezzel a szennyezőanyag kibocsátást. A logisztikai központok támogatottságának hiányában az infrastrukturális fejlesztések elmaradnak. Egyrészről a közutakon nem lesz számottevő forgalomnövekedés, a légkör, valamint a vizek és talaj szennyezése sem fokozódik. Ugyanakkor nem valósulnak meg azok a beruházások sem, melyek a környezetbarát technológiák elterjedését is támogatnák. Nem javul a települések infrastrukturális helyzete, nem épülnek modern központok, melyek segíthetnek a barnamezős területek felszámolásában és a leromlással fenyegetett városrészek fellendítésében. Az esetleges káros környezeti hatások enyhítésére tett javaslatainkban, megoldás-alternatívákban olyan lehetséges módozatokat vázoltunk, amelyek figyelembevételével minimalizálható a környezetszennyezés, ezzel a szennyező fizet elvből származó bírságok összege is. Javasoljuk, hogy a logisztikai központok és az informatikai infrastruktúra fejlesztésekor, kialakításakor azok a pályázók élvezzenek előnyt, akik maximálisan figyelembe véve a szennyező fizet elvet, gondoskodnak a beruházásoknál a hulladék mennyiségének minimalizálásáról, illetve a keletkező hulladékot ártalmatlanítják, vagy gondoskodnak az újrahasznosításáról. A legfontosabbak az ipari központok és az információs infrastruktúra kialakításakor jelentkező építési tevékenységek, amelyek jelentős környezetterhelést okozhatnak. Javasoljuk, hogy a környezeti károk csökkentése érdekében az általunk vázolt megoldás-módozatokat integrálják már a tevékenységek tervezési fázisába. Így az átgondolt tervezéssel olyan beruházások lesznek megvalósíthatóak, amelyek a lehető legcsekélyebb módon terhelik a környezetet, illetve a természetet. Figyelembe véve, hogy az előző periódus ( ) akcióterveinek stratégiai környezetvizsgálata csak a GOP Az ipari logisztikai központok fejlesztése konstrukcióra készült el, nem álltak rendelkezésünkre olyan előzetes javaslatok, vagy a korábbi projektek megvalósításából származó, az SKV-ra vonatkoztatható tapasztalatok, amelyeket jelen vizsgálatban felhasználhattunk volna. A GOP és a kapcsolódó ROP-ok (KMOP ) intézkedései által lehatárolt témakör üzleti informatikai infrastruktúra fejlesztése leginkább olyan tevékenységeket foglal magába, amelyek várható környezeti hatására szubjektív, ötletszerű megoldásokat tudtunk csak javasolni legtöbbször a közvetett hatások tekintetében. Részletesebb vizsgálatot nem állt módunkban elvégezni, hiszen a rendelkezésre álló akcióterv és a konstrukció is meglehetősen kevés információt tartalmaz a támogatható tevékenységekről, így messzemenő, felelősségteljes megállapításokat nem tudtunk tenni. A tevékenység elsősorban a kiépítésekor, illetve az építéshez szükséges anyagok helyszínre történő szállításakor okozhat környezeti ártalmakat, elsősorban zaj-, rezgés-, és levegőszennyezést. Javasoljuk, hogy a munka-, és kivitelezési tervek készítésekor fektessenek nagy hangsúlyt a munkafolyamatok megfelelő időbeli ütemezésére, hiszen ezzel elkerülhető a munkaterületek környezetében élők és általában a környezet felesleges terhelése. A hálózatok kialakításakor fektessenek nagy hangsúlyt az olyan területek kijelölésére, amelyeken a legkisebb környezeti kár jelentkezik az építkezések során. A hálózati elemek kialakításakor már a tervezési fázisban fektessenek kiemelt hangsúlyt a tájképbe való illesztésre. A konstrukció tevékenységeinek megvalósulásakor feltételezhetően kialakulnak közvetett, környezetre 7

8 nézve kedvező hatások. Egyrészt az információs hálózatok kialakításával kiváltható a személyes ügyintézés és a különböző dokumentumok is elektronikusan továbbíthatóak lesznek. Ezáltal hosszú távon, általában csökken az utazásból és a szállításból származó légszennyezés, illetve a papír-előállítás által okozott környezeti terhelés. Másrészt a megépített hálózatokon keresztül megvalósíthatóvá válnak olyan rendszerek, amelyek több cég együttes kommunikációs, adat nyilvántartási, vagy egyéb logisztikai tevékenységeit hatékonnyá tehetik közös információs rendszer és számítógépes adatbázis létrehozásával. Hatékonyabbá válhat az egyes cégek közti kommunikáció és ügyintézés, nő a hatékonyság, javulnak a távmunka lehetőségei. A GOP és a kapcsolódó ROP-ok (EMOP , KMOP D komponens, , KDOP , EAOP A komponens) Ipari parkok, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tartalmazzák a legtöbb olyan intézkedést, amelynek valós környezeti következményei lehetnek, azonban itt is főként a közvetett hatások dominálnak. A legszembetűnőbb az a jelenség, hogy a várható beavatkozások, mint logisztikai központok fejlesztése, infrastrukturális fejlesztések egyfelől pozitív környezeti hatásokat indukálnak, másfelől viszont negatív következményeikkel is számolni kell. Fontosnak tartjuk, hogy technológiai fejlesztések esetén kitüntetett szerepet kapjon az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény, valamint környezetbarát eszközök alkalmazása. A konstrukció által támogatott jelentősebb beruházások történhetnének környezeti menedzsment képzés integrálásával, mely maga után vonná a környezetvédelmi szolgáltatások körének bővülését. Az ilyen jellegű fejlesztések esetén javasoljuk továbbá, hogy az épületek, épületrészek korszerűsítése témakörben élvezzenek előnyt azok a vállalkozások, melyek valamilyen energiatakarékos megoldás beépítését is vállalják. Amennyiben már meglévő épületek, telephelyek átalakítására lehetőség van, célszerű lenne a logisztikai központok építését, az ipari parkok létrehozását barnamezőn megvalósuló fejlesztések esetén kiemelten támogatni, hiszen így pozitív hatás érhető el a települési környezet minőségében. Azok a vállalkozások, melyek új épületegyüttesek, illetve úthálózatok kiépítésére pályáznak, még a tervezői fázisban törekedjenek a természetbe, tájba leginkább beleillő megoldások kidolgozására. Az SKV folyamat: A folyamat mérföldkövei Időpont/hely Mérföldkő augusztus 5. Előzetes egyeztetések az NFÜ-vel a Stratégiai Környezet Vizsgálattal kapcsolatos elvárásokról szeptember 3. Egyeztetés a tervezőkkel (GOP IH) szeptember verzió benyújtása október 8. Egyeztetés a GOP és ROP IH-val a Stratégiai Környezet Vizsgálat 0. verziójáról október október 20. SKV 1. verziójának véglegesítése október november 20. Az akciótervek és az SKV jelentések társadalmi egyeztetése november december 1. Az SKV jelentés 2., bővített verziójának elkészítése Az akciótervek kézhezvételét követően az SKV-t készítő szakértői csoport és a tervezők egyeztetést folytattak egymással, amelynek témái között a évi SKV jelentést követő változások, az ott felsorolt javaslattípusok és későbbi eredményük, illetve az új Akciótervek és az azokat érintő változások szerepeltek. Az SKV folyamatában további egyeztetés során konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg az akciótervek készítői számára, akik tételesen reagáltak az egyes javaslatokra. Az egyeztetéseken elhangzott elméleti javaslatokat, valamint az SKV-t készítő szakértői csoport által megfogalmazott, az akciótervhez és/vagy annak konkrét beavatkozásaihoz kapcsolódó megállapítások, vélemények, javaslatok beépítésre és megjelenítésre kerültek az SKV-ról készült és társadalmi/partnerségi egyeztetésre bocsátott beszámolóban (SKV jelentés). 8

9 Az SKV további partnerségi folyamata az akciótervek társadalmi egyeztetéséhez illeszkedően, azzal párhuzamosan zajlott. Az akciótervek és az azokhoz kapcsolódó jelentések október november 20. között (2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletben meghatározott időtartamon - 30 napon át) elérhetőek voltak egyazon internetes oldalon, amely egyben biztosította a lehetőséget is, hogy az SKV jelentést véleményezni kívánó partnerek javaslataikat, megjegyzéseiket írásban megfogalmazhassák. Az SKV jelentéshez kapcsolódóan érkezett partneri véleményeket és az SKV team megfontolta és értékelte azok jelentésben való megjelenését, megjelenítését. A partneri véleményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A nemzeti, regionális és helyi hatóságok javaslatai: Sorszám A javaslatok leírása 1. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. javaslatai: a., a releváns irányelvek közé kerüljön beépítésre a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia b., A jogszabályi melléklet hibás számmal jelölt törvényeit javítani szükséges 2. Az Országos Környezetvédelmi Tanács általános megállapításokat tett az SKV-ra vonatkozóan, konkrét javaslatokat azonban nem fogalmazott meg. Természetes személyek és egyéb szervezetek javaslatai: Sorszám A javaslatok leírása 1. Az exportáló KKV-k számára is legyen lehetőség logisztikai fejlesztésekre. 2. A Vágj bele program -ot célszerű lenne összekapcsolni az ÚMVP-vel, illetve ROPal. 3. A szélessávú körzethálózat internet szolgáltatás támogatásának alsó határa kerüljön csökkentésre. 4. Logisztikai fejlesztésekre olyan vállalkozások is pályázhassanak, akiknek nem főtevékenysége a logisztikai szolgáltatások nyújtása, de mind a vevők, mind a beszállítók kiszolgálása miatt szükséges logisztikai kapacitásuk bővítése. Az SKV-ben beépítésre került: a., A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia beépítésre került az SKV irányelvei közé. b., A jogszabályok pontosítása megtörtént. Nem releváns Az SKV-ben beépítésre került: A javaslat az AT-be nem került beépítésre. A javaslat beépítésre került. A Vágj bele program a javított AT-ben nem jelenik meg külön prioritásként, a ROP-ban került megjelenítésre. A javaslat az AT-be nem került beépítésre. A javaslat az AT-be nem került beépítésre. A társadalmi egyeztetés során a jelentéshez kapcsolódó megjegyzéseket, javaslatokat figyelembe vettük a véglegesítésnél, egyes javaslatok beépítésre kerültek a jelentésbe, vagy annak konkrét javaslataiba. A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletnek megfelelően az SKV jelen, végleges változata (is) tartalmazza a helyzetismertetést, bemutat lehetséges fejlesztési és változtatási irányokat illetve az országhatáron átnyúló hatásokat, azok megelőzésére javaslattervet. A jelentés végső változatának elkészítésekor figyelembe vettük a megadott határidőre beérkezett partneri véleményeket és észrevételeket. Az SKV-t készítő szakértői csoport által megfogalmazott és a partnerek megállapításaival, véleményeivel kiegészített megállapításokat, javaslatokat az SKV jelentés 3. mellékletében, táblázatokban 9

10 összefoglalva mutatjuk be tételesen. Az SKV jelentés mindkét változata egyeztetésre került az illetékes Irányító Hatóságokkal, az általuk tett javaslatok beépítésre kerültek. A jelen gazdasági helyzetre tekintettel időközben változtatásra kerültek a évi programozási időszak akciótervei. A változások jellemzően az intézkedések forrásaiból támogatható projektek számát illetve az igényelhető támogatások minimum és maximum összegét érintették. Az új akciótervek alapján átvizsgálásra került a Stratégiai Környezet Vizsgálat, azonban az Akciótervekben bekövetkezett változtatások jelen SKV jelentés tartalmi részét érdemben nem befolyásolták. Indikátorok, környezeti monitoring: Az SKV-t szabályozó rendeletek előírják környezeti monitoring rendszer létrehozását és működtetését, ezért kívánatos ahhoz kapcsolódó mutatók és mérőszámok egyértelmű meghatározása. Erre vonatkozó javaslataink során törekedtünk olyan (eredmény) mutatók meghatározására, amelyek a támogatott projektek tartalmának ismeretében az EMIR-ből könnyen, annak érdemi módosítása nélkül legyűjthetők. Javaslatot teszünk egyúttal a beavatkozások hatásainak vizsgálatát a környezeti-fenntarthatósági szempontból pozitívan értékelt innovációk gazdasági tevékenységekbe való beépülését a monitoring mutatók és a projekt fenntartási jelentések alapján könnyedén biztosító mérőszámra is. A GOP évi akcióterveihez az SKV-team által megfogalmazott indikátor-javaslatok: Eredmény-indikátorok: anyagtakarékosságra és/vagy újrahasznosításra irányuló fejlesztési projektek száma alapanyag-kiváltásra irányuló (pl. digitalizálás, elektronikus ügyintézés, stb.) fejlesztési projektek száma károsanyag-kibocsátás (emisszió) csökkentésére irányuló fejlesztési projektek száma (károsanyag-típusok szerint bontva) emberi egészség védelmét, megőrzését biztosító technológiákra, eljárásokra irányuló fejlesztési projektek száma környezetet és/vagy emberi egészséget károsító anyagok, eljárások kiváltására irányuló fejlesztési projektek száma veszélyes hulladék ártalmatlanítását gazdaságosabbá (hatékonyabbá), vagy eredményesebbé (ismert alternatív eljárásoknál kevésbé káros végtermék(ek)ké formáló) tevő eljárások, technológiák fejlesztésére irányuló projektek száma Utólagos értékelési (hatásvizsgálati) indikátorok támogatott projektek keretében megvalósuló olyan fejlesztések, amelyek eredményéhez kapcsolódóan európai szabadalmaztatási eljárás indult (vagy valósult meg) 3. Jogszabályi megfelelőség 3.1. Az SKV készítésének jogszabályi keretei A Stratégiai Környezeti Vizsgálatot az Európai Tanács 2001/42 EK irányelve és annak Magyarországi adaptációja, a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján végeztük el. 10

11 Ennek az irányelvnek és a rendeletnek megfelelően végezzük a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Regionális Operatív Programok környezetre valószínűleg jelentős hatással kifejtő akcióterveinek környezeti vizsgálatát beavatkozás-típusok és fejlesztési témakörök szerint, azzal a céllal, hogy előkészítésük, kidolgozásuk során és elfogadásukat megelőzően azok megvalósításának környezetre gyakorolt hatásai számba vételre és megfontolásra kerüljenek. A stratégiai környezeti vizsgálat során vizsgálandó témaköröket, tényezőket és a vizsgálat szempontjait az Európai Tanács 2001/42 EK irányelvének I. és II. melléklete és a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 2. számú melléklete részletesen meghatározza. A vizsgálat lefolytatása után készülő, annak eredményeit összegző környezeti értékelés tartalmi követelményeit az Európai Tanács 2001/42 EK irányelvének I. melléklete és a 2/2005. (I.11.) Kormány rendelet 4. melléklete tartalmazza. Értékelésünk kereteit meghatározza és vizsgálati szemléletünket kiegészíti az Espooi Egyezmény (Espoo, 1991), valamint az SKV Protokoll (Kijev, 2003) Az SKV készítésének jogszabályi megfelelősége Ssz. 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet Megfelelt / nem felelt meg (1) A rendelet hatály a Kvt. 43. (4) és (5) bekezdése szerinti tervre, illetve programra (a továbbiakban terv, illetve program) terjed ki (2) A környezeti vizsgálat [Kvt. 43. (6) bekezdés] lefolytatása mindig kötelező - a (3) bekezdés a) és b)pontjában foglalt kivétellel - arra a tervre, illetve programra, amely 3a) az 1. számú mellékletben szerepel 2 4. (2) A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban : környezet védelméért felelős szervek) véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás (3) A kidolgozó a (2) bekezdés szerinti vélemény kérésekor, annak megalapozásához, legalább a következő tájékoztatást küldi meg: a) a tervezési feladat (terv, illetve program címe, típusa, tartalma, tervezési terület); b) a terv, illetve program célja; c) módosítás esetén a módosítás lényege 4 5 A jelen SKV jelentés struktúrájának rendelethez való illeszkedése 6Jelen SKV a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. A modern üzleti környezet elősegítése című prioritásának Akciótervét vizsgálja, emellett vizsgálata kiterjed a témában a prioritáshoz illő, az Észak-Magyarországi Operatív Program , Közép- Magyarországi Operatív Program D komponens, , , Közép-Dunántúli Operatív Program intézkedésére A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az egyeztetéseket saját hatáskörében lefolytatta. 11

12 és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért jelentősége; d) a 2. számú mellékletben foglalt szempontok alkalmazásához a rendelkezésére álló és általa adható információ (1) A környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (a továbbiakban tematika) megállapításához a kidolgozó kikéri a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét. (2) A vélemények kikérésekor, azok megalapozásához a kidolgozó tájékoztatást ad a tervről, illetve programról. A tájékoztatás tartalma: a) a 4. (3) bekezdés a)-c) pontjainak megfelelő tájékoztatás, ha a terv, illetve program az 1. (2) bekezdés hatálya alá tartozik; b) helyzetismertetés, különösen a környezeti szempontból lényeges információk; c) a lehetséges fejlesztési irányok bemutatása; d) annak megállapítása, hogy előreláthatóan a terv, illetve program megvalósításából származhatnak-e országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatások (4) A tematika eldöntésekor a kidolgozó figyelembe veszi a) a környezeti értékelés 4. számú melléklet szerinti általános tartalmi követelményeit az adott terv, illetve program jellemzői és feltételezhető környezeti következményei alapján; A közbeszerzési eljárást megelőzően a közbeszerzési eljárásban szerepeltett elvárt tematikát a NFÜ a jogszabály a 7. (1)-ban foglaltak szerinti egyeztetésnek vetette alá. A jelen SKV-t kidolgozó konzorcium a munkája keretét adó SKV tartalmat a munkaindító megbeszélések alapján az NFÜ-vel egyeztette, majd annak elfogadását követően a végleges változatokat elkészítette. Jelen SKV tartalmazza a 4. számú melléklet elírt tartalmi elemeit: - a környezeti értékelés kidolgozási folyamatát az 1. pont ismerteti - a vizsgált változatok rövid ismertetése a 6. pontban található, illetve az SKV8. pontjában használt mátrix ad felvilágosítást a beavatkozás nélküli és a beavatkozás utáni prognosztizált állapotokról - a környezeti hatások feltárása és a terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó javaslatok a 8. pont mátrixában történik meg - közérthető összefoglaló Vezetői összefoglaló címmel az SKV 2. pontjában jelenik meg (5) A kidolgozó a környezeti Jelen feladat az NFÜ hatáskörébe 12

13 értékelés (4) bekezdés szerint elkészített tematikáját, ütemezését, valamint a környezet védelméért felelős szervekkel való esetleges további konzultációkra vonatkozó javaslatát és a nyilvánosság tájékoztatásának, észrevételei kérésének tervezett módját a környezet védelméért felelős érintett szerveknek megküldi, és nyilvánosságra is hozza (1) A környezeti értékelés a terv, illetve program dokumentáció önálló része, illetve munkarésze. A környezeti értékelést a terv-, illetve programdokumentáció más részeinek kidolgozóival együttműködő felelős szakértő(k) készíti(k) el. (2) A környezeti értékelésnek azt az információt kell tartalmaznia, ami a Kvt. 43. (7) bekezdésében foglaltak, valamint a 7. (4) bekezdés szerinti tematika kielégítéséhez a jelenlegi ismeretek és vizsgálati módszerek, a terv, illetve program tartalmának és részletezettségének, a döntéshozatali folyamatban elfoglalt helyének figyelembevételével megkívánható. A környezeti értékelés kidolgozásához felhasználható minden rendelkezésre álló, az adott terv, illetve program környezeti hatásaira vonatkozó korábbi vagy folyamatban lévő tervezési, illetőleg programalkotási munkákból származó, valamint más közösségi jogszabály végrehajtása során keletkezett információ is. 7 (3) A környezeti értékelésnek és a terv, illetve program tervezetének Kvt. 43. (6) bekezdés a) pontja szerinti véleményezéséhez a kidolgozó a) megküldi a terv, illetve program egyeztetési dokumentációját a környezeti értékeléssel a környezet védelméért felelős szerveknek és a Kvt. 44. (2) bekezdés b) pontja szerint az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak; b) nyilvánosságra hozza a következőket: ba) a terv, illetve program célja, bb) a terv, illetve program környezeti értékelést is tartalmazó egyeztetési dokumentációja hol és mikor tekinthető meg, tartozik. Jelen SKV az Innov Hungaricum Kft, a HBF Hungaricum Kft és az Agenda Consulting Kft szakértői konzorciumának eredménye. A tematika kielégítésre vonatkozó megfelelőség a 4. pontban tárgyaltak szerint. A környezeti értékelés kidolgozásához figyelembe vettük a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Regionális Operatív Programok évi akcióterveinek Stratégiai Környezet Vizsgálatát. A társadalmi egyeztetés folyamata az NFÜ hatáskörébe tartozik. A társadalmi egyeztetés során javasolt változtatások megjelenítésre kerülnek a Stratégiai Környezet Vizsgálat véglegesített változatában. 13

14 bc) milyen módon és időpontig lehet észrevételeket tenni. A vélemények és az észrevételek megadására a véleménykérés kézhezvétele, illetőleg nyilvánosságra hozatala időpontjától számítva legalább 30 napos határidőt kell biztosítani. A kidolgozó az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket és észrevételeket veszi figyelembe (1) Ha a környezeti értékelés alapján országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás várható [Kvt. 43. (6) bekezdés a) pont] az Európai Unió tagállamában, továbbá olyan más ország területén, amellyel a tervek, illetve programok országhatáron átterjedő hatásainak környezeti vizsgálatára vonatkozóan nemzetközi szerződés alapján kölcsönösség áll fenn (a továbbiakban együtt: másik ország), illetőleg ha a másik ország azt kéri, a kidolgozó a terv, illetve program tervezetének hazai egyeztetésével egyidejűleg megküldi - eltérő megállapodás hiányában - a másik ország környezetvédelemért felelős minisztériumának a) a terv, illetve program egyeztetési dokumentációját a környezeti értékeléssel; b) a döntéshozatali folyamat ismertetését; c) arra vonatkozó kérést, hogy megadott határidőn belül a másik ország jelezze, kíván-e konzultálni a terv, illetve program megvalósításából származó országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatásokról, továbbá ezeknek a hatásoknak a csökkentését vagy elkerülését szolgáló tervezett intézkedésekről (5) A (4) bekezdésben említett koordinációs feladatokon a másik országgal való kapcsolattartást, a konzultációs szándékról való döntést, a konzultációkon való részvételt, továbbá a környezet védelméért felelős érintett magyar szervek, valamint az érintett nyilvánosság tájékoztatásának és véleménynyilvánításának biztosításában való közreműködést kell érteni. Jelen SKV készítésekor fokozott figyelmet fordítottunk az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatára, amelyet az SKV 10. pontjában foglaltunk össze. Amennyiben más ország részéről az SKV első változatához módosítási javaslat érkezik, az a Stratégiai Környezet Vizsgálat véglegesített változatában megjelenítésre kerül. 14

15 A kidolgozónak a terv, illetve program tervezetét a környezeti értékeléssel, valamint legalább a környezeti vizsgálat során kapott vélemények és észrevételek összegzésével együtt kell benyújtania az elfogadó közigazgatási szerv, illetőleg ha az elfogadó az Országgyűlés, akkor a Kormány elé. A terv, illetve program vagy az Országgyűlés elé terjesztendő javaslat elfogadásakor, illetőleg előterjesztésekor figyelembe kell venni a környezeti értékelést, valamint a környezeti vizsgálat során kapott véleményeket és észrevételeket [Kvt. 43. (6) bekezdés b) pontja] (1) A tervnek, illetve programnak tartalmaznia kell a megvalósításából eredő jelentős környezeti hatások monitorozására vonatkozó intézkedéseket. (2) A monitorozási intézkedések kiterjednek különösen a) a terv, illetve program kidolgozása során még előre nem látható káros hatások bekövetkezésének mielőbbi feltárására; b) a káros hatások bekövetkezése esetén szükséges teendők meghatározására. A társadalmi egyeztetés során felmerülő javaslatokat a kidolgozó beépíti a Stratégiai Környezet Vizsgálat véglegesített változatába. Jelen SKV kidolgozása során a kidolgozó számba vette a megvalósításból eredő pozitív és negatív környezetei hatásokat egyaránt, különös tekintettel a program kidolgozása során még nem releváns, de a megvalósítás során számottevővé válható környezeti hatásokra, mindezt a 8. pont mátrixában összefoglalóan közreadva. 4. Az akciótervben megjelenő átfogó célok ismertetése A vállalkozások hatékony működéséhez, a termelékenység növeléséhez szükséges üzleti szolgáltatások a vállalati működés valamennyi folyamatát fejleszthetik (emeltszintű tanácsadás, pl. márkaépítés vagy a vállalati szervezet felmérése és fejlesztése). A hazai viszonyokra tekintettel az ÚMFT egyrészt a keresleti oldal erősítése révén kívánja támogatni az új piacokra lépést segítő és kereskedelemfejlesztési szolgáltatások nyújtását, a vállalkozói és menedzsment tanácsadást, a helyben vagy elektronikus úton elérhető információs, valamint a gazdaság hálózatosodását elősegítő szolgáltatások biztosítását. Másrészt az üzleti szolgáltatások kínálatának fejlesztéséhez kíván hozzájárulni az ipari parkok, a logisztikai központok, inkubátorházak és a kereskedelemfejlesztési intézményrendszer támogatása, illetve a pénzügyi szolgáltatások (pl. hitelgarancia, tőkejuttatások) terén tapasztalható piaci hiányosságok orvoslása révén. Az infokommunikációs technológiák megfelelő színvonalú rendelkezésre állását és használatát a növekedési elméletek többsége a fizikai tőke minőségének a K+F és innováció mellett legfontosabb összetevőjeként határozza meg, ami nélkülözhetetlen a célul kitűzött tudásalapú gazdaság megteremtéséhez. Az IKT termékek és szolgáltatások iránti kereslet ösztönzése, a GOP keretében elsősorban a gazdasági szereplők belső (vállalatirányítás és működés) és külső kapcsolati folyamatai (tájékoztatás, ügyfélkapcsolatmenedzsment, értékesítés, beszerzés) informatizáltságának emelése (ezzel működési hatékonyságuk növelése) közvetlenül növeli az IKT-felhasználást. Az IKT-felhasználás növekedése ugyanakkor 15

16 hozzájárul a kínálati oldal (IKT szolgáltatások, szélessávú hozzáférés, elérhető digitális tartalmak, stb.) fejlődéséhez, ezzel az információs társadalom erősödéséhez is. Mindkét mechanizmus hozzájárul az IKT-piacok növekedéséhez, ezzel várhatóan az intenzívebb piaci verseny és csökkenő árszint kialakulásához A beavatkozás típus által érintett akciótervek ismertetése, kontextusa, az érintett főbb szakterületek Stratégiai Környezet Vizsgálatunkat alapvetően a Gazdaságfejlesztési Operatív program 3. prioritásának A modern üzleti környezet erősítése 3 intézkedésérre (3.1.2, és ) építettük. A vállalkozásbarát üzleti környezet elsősorban a tartós növekedési tényezők érvényesülésének előfeltételeként határozható meg. Bár az üzleti környezet fontos összetevői (elsősorban a szabályozási és intézményrendszer) csak korlátozottan alakíthatók fejlesztéspolitikai eszközökkel, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program fontosnak tartja a támogatható összetevők javítását, mivel az üzleti szolgáltatások a vállalati működés csaknem minden területét lefedik, így igénybevételük lehetősége nélkülözhetetlen lehet egyes, szűk keresztmetszetekkel, információhiánnyal vagy más problémával szembesülő vállalkozások számára. A fizikai tőke minősége nagyban függ a megfelelő színvonalú gazdasági infrastruktúra rendelkezésre állásától, melynek része a gyors elérhetőség (közlekedési hálózat közvetlen használata vagy logisztikai szolgáltatások vásárlása révén), az infokommunikációs hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréstől, illetve a megfelelő színvonalú telephely (szintén vásárolható szolgáltatás például ipari parkokban vagy inkubátorházakban) meglététől. A modern üzleti környezet erősítése prioritás pénzügyi forrásait elosztó akciótervek (továbbiakban AT) céljaihoz szervesen kapcsolódnak a következő ROP-ok: a Dél-alföldi Operatív Program Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése (DAOP ), az Észak-magyarországi Operatív Program Vállalkozások betelepítésére alkalmas ipari parkok fejlesztése (EMOP ), a Közép-magyarországi Operatív Program Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése (KMOP ), Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KMOP ), Közép-dunántúli Operatív Program Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása (KDOP ), az Észak-alföldi Operatív Program A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése (EAOP ), a Nyugat-dunántúli Operatív Program Befektetési környezet fejlesztése (NYDOP ), valamint a Dél-dunántúli Operatív Program Üzleti infrastruktúra fejlesztése (DDOP ) megnevezésű konstrukciói. Ennek alapján a GOP meghatározott prioritása, és az előbb felsorolt intézkedések alapvetően kettő, egymástól eltérő témakör szerint rendszerezhetők: 1. témakör: Üzleti informatikai infrastruktúra fejlesztése 2. témakör: Ipari parkok, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése Stratégiai Környezet Vizsgálatunkat ezt követően az adott két témakörnek megfelelően végeztük beavatkozás típus által érintett akciótervek témakörei A es periódus releváns akciótervei kettő, az Operatív Program végrehajtását szolgáló témakört foglalnak magukban: 1. Témakör: Üzleti informatikai infrastruktúra fejlesztése A témakörbe foglalt intézkedések (GOP , KMOP 1.4.1) alapvető célja a felhordóhordozóhálózati (gerinc- és körzethálózati) távközlési infrastruktúra szűk keresztmetszeteinek felszámolása, a felhasználók hosszú távú igényeihez korlátok nélkül igazítható, 16

17 felhordóhálózati távközlési infrastruktúra kiépítésének támogatása Magyarország hátrányos helyzetű, üzletileg kevésbé vonzó térségeiben. Támogatható tevékenységek: nyílt hozzáférésű helyközi felhordozóhálózati infrastruktúra kiépítése a felmérés alapján beazonosított nem megfelelő funkcionalitású, illetve hiányos hálózati szakaszokon (pl. GOP ) elosztóhálózatok kiépítése és országos gerinchálózathoz csatlakoztatása (pl. NYDOP , DDOP ) összeköttetés két vagy több szomszédos település belterületén belüli elosztási pontjai között (pl. GOP , DAOP ) körzethálózati osztópontok kiépítése (épületek, konténerek, géptermek létrehozása) (pl. GOP ) területvásárlás (pl. DAOP ) eszközbeszerzés (pl. DDOP ) barnamezős telephelyfejlesztés (pl. DAOP , NYDOP ) inkubátorházak alapinfrastruktúrájának a fejlesztése (pl. NYDOP ) 2. Témakör: Ipari parkok, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése A témakörbe foglalt intézkedések (GOP ,, KMOP D komponens, , , KDOP , EAOP A komponens) alapvető célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai KKV-k versenyképessége javuljon. Támogatható tevékenységek: telephelyfejlesztés (ingatlan, közmű, infrastruktúra építése, bővítése, korszerűsítése) (pl. GOP , EMOP ) új eszközök beszerzése (pl. GOP ,, KMOP ) információs technológiafejlesztés (pl. GOP ) piacra jutás támogatása (pl. GOP ) vállalati humánerőforrás fejlesztés (pl. GOP , KDOP , EAOP ) tanácsadás igénybevétele (pl. GOP , KDOP ) minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése (pl. GOP ) általános képzések (pl. KDOP , EAOP ) barnamezős területek kármentesítése és infrastrukturális fejlesztése szolgáltatásfejlesztés (pl. KMOP , EMOP ) 4.3. A beavatkozások kapcsolata más politikákhoz, programokhoz, tervekhez A Gazdaságfejlesztési Operatív Program alapvetően az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának forrásaira épít, ezért kötelező jelleggel meg kell felelnie az Unió a versenyképességet a fenntarthatóság és esélyegyenlőség érvényre juttatásával elősegíteni hivatott lisszaboni stratégiájában 2000-ben előírt, majd 2005-ben Göteborgban megújított fenntarthatósági kritériumaiknak. Ezen elvárásoknak nem csak a GOP, hanem minden, Uniós forrásokból támogatott programnak meg kell felelnie. 17

18 A GOP beavatkozásainál általánosan alkalmazott, esélyegyenlőséget érvényre juttató eszköz az esélyegyenlőségi minimum-kritériumok megfogalmazása és alkalmazása. Ezek szerint a pályáztatás során csak olyan pályázó nyerhet támogatást, aki vállalja az esélyegyenlőségre és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó minimális elvárások teljesítését, gondoskodik azok betartásáról, betartatásáról, továbbá önállóan felméri a szervezetén belül fennálló helyzetet, tervet és értékelést készít az esélyegyenlőség előmozdítására. A GOP vizsgált beavatkozásai esetében közvetlenül hozzájárulhat a pályakezdők, fogyatékossággal élő személyek, a roma polgárok, a nők és az 55 év feletti időskorúak foglalkoztatási helyzetének, munkakörülményeinek javításához, közvetetten pedig bármely esélyegyenlőségi csoport helyzetét javíthatja, például életüket segítő innovációkkal, technológiai megoldásokkal, vagy akár gyógyászati-egészségügyi témájú eredményekkel. A fenntarthatóság általánosan érvényre juttatni kívánt szempontjai nincsenek pontosan meghatározva a GOP szövegében. Utalást találunk a vállalkozások anyag- és energiafelhasználásának csökkentésére, mint a versenyképesség növelését támogató célra, továbbá a program ígéri egy fenntarthatósági minimumkritérium alkalmazását, amelynek pontos meghatározását a pályázatok szintjére delegálja. A GOP pályázatainál e minimumkritériumnak való megfelelés az esélyegyenlőségi minimális elvárásokhoz hasonlóan szintén feltételét képezi a projektek támogathatóságának, vagyis a támogatott szervezeteknek vállalniuk kell a környezet állapotát közvetlenül, vagy közvetetten előmozdító feladatokat, kötelezettségeket (amelyek azonban leggyakrabban függetlenek a projekt tényleges tartalmától) Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv az operatív programokat összefogó országos szintű átfogó stratégia, amely megteremti a kapcsolatot és biztosítja a konzisztenciát többek között a Közösségi Stratégiai Iránymutatások és a hazai (Uniós forrásokra alapozott) fejlesztési beavatkozások, konstrukciók között. A magyar stratégia az Európai Unió lisszaboni céljaival összhangban a foglalkoztatottság növelésére és a növekedés feltételeinek megteremtésére irányul, és integráltan érvényesíti a fenntarthatóság Göteborgban megfogalmazott elvét is. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a ROP-ok K+F+I témakörhöz sorolt beavatkozásai közvetlenül az ÚMFT egyik fő céljának (növekedés) megvalósítását segítik elő Nemzeti Környezetvédelmi Program: A környezet védelmének általános szabályairól hazánkban az évi LIII. törvény rendelkezik. Ennek megfelelően az közötti környezetvédelmi feladatok szabályozására az Országgyűlés a 83/1997 (IX. 26.) Országgyűlési határozattal fogadta el a Nemzeti Környezetvédelmi Programot (továbbiakban: NKP I), majd a december 8-i ülésen a időszakra vonatkozó második Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP II-t). Utóbbi életbe lépése után vált Magyarország az Európai Unió tagállamává, így hazai célok és Uniós elvárások egyaránt részét képezik, különös hangsúly kerül a természeti értékek megőrzésére és az eredményesebb környezetpolitika kialakítására. E célok eléréséhez a GOP és a ROP-ok vizsgált beavatkozásai a fenntarthatósági szempontok érvényre juttatásával járulnak hozzá, eredeti, programszinten megfogalmazott fő céljaik elérését nem veszélyeztetve Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Az ÚMVP az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv legfontosabb agrár-vidékfejlesztési céljai elérésének ad végrehajtás-központú kereteket, azokhoz rendel eszközöket intézkedések szintjén. A vizsgált GOP és ROP az ÚMVP I. A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban című tengelye kapcsolódhat leginkább az Együttműködés új termékek, technológiák és eljárások fejlesztésére elnevezésű intézkedésen keresztül, jóllehet e program beavatkozásai a mezőgazdasági jellegű termelésből származó hozzáadott érték növelését elősegítő innovációkra, fejlesztésekre fókuszálnak, míg e terület sem a GOP-nak, sem a ROP-oknak nem képezi beavatkozási célterületét. 18

19 Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia (NFFS) a fenntartható fejlődés fogalmát a következőképpen határozza meg: A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a társadalmi igazságossággal, esélyegyenlőséggel. Ennek tükrében célként tűzi ki a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelését, a környezet eltartó-képességének megőrzését és a fenntartható fejlődés követelményei szerinti gazdaságfejlesztést. A GOP és ROP-ok vizsgálódásunk tárgyát képező beavatkozásai illeszkednek e célokhoz, a fenntarthatóságot így egyrészt közvetlenül (pl: a környezet terhelésének redukciójával, környezetbarát eljárások kifejlesztésével, stb.), másrészt a támogatási rendszer eredményeként a fenntarthatósági minimum-követelményeknek való megfeleléssel segítik elő A korábbi, megelőző akciótervhez képest történt változások, és ezek különös környezeti hatásainak értékelése A korábbi SKV hatására nem történtek változások és változtatások, ugyanis az SKV-t végző szakértők az AT részletes vizsgálata során azt állapította meg, hogy a korábbi konstrukciók közül csak a második intézkedés 1. konstrukciója esetében kell az SKV-t elvégezni, nevezetesen a barnamezős területek fejlesztésénél, így csak ennél a konstrukciónál végezték el az elemzéseket. Ugyanakkor a vizsgálat tárgyát képező konstrukciót a tervezők később törölték az akciótervből, így sem az SKV megállapításai nem épülhettek be a konstrukcióba, sem a feltételezett környezeti hatásai nem valósulhattak meg. 5. Az akcióterv tervezőkkel folytatott egyeztetések főbb eredményei Az akciótervek kézhezvételét követően az SKV-kat készítő szakértői csoport és a tervezők egyeztetést folytattak egymással. A megbeszélés fókuszában a évi akciótervekhez kapcsolódó SKV jelentés és javaslatainak akciótervre, valamint az egyes pályázati konstrukciókra gyakorolt hatásai, valamint a évi akciótervek beavatkozásainak korábbi képest megragadható változásai és a változtatások hátterében álló okok álltak. Az egyeztetésen elhangzott elméleti javaslatokat beépítettük az SKV jelentés munkaanyagába, amely a tervezőkkel történő ismételt egyeztetésen a megbeszélés alapját képezte. Az SKV folyamatában további egyeztetés során konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg az akciótervek készítői számára, akik tételesen reagáltak az egyes javaslatokra. Az egyeztetéseken elhangzott elméleti javaslatokat, valamint az SKV-t készítő szakértői csoport által megfogalmazott, az akciótervhez és/vagy annak konkrét beavatkozásaihoz kapcsolódó megállapítások, vélemények, javaslatok beépítésre és megjelenítésre kerültek az SKV-ról készült és társadalmi/partnerségi egyeztetésre bocsátott beszámolóban (SKV jelentés), az SKV csoport felvetéseit, javaslatait e jelentés végén összefoglaló táblázatban is prezentáljuk, amely tartalmazza a tervezők SKV-javaslatokhoz kapcsolódó reflexióit. Az SKV további partnerségi folyamata az akciótervek társadalmi egyeztetéséhez illeszkedően, azzal párhuzamosan zajlott. Az akciótervek és az azokhoz kapcsolódó jelentések október november 20. között (2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletben meghatározott időtartamon - 30 napon át) elérhetőek voltak egyazon internetes oldalon, amely egyben biztosította a lehetőséget is, hogy az SKV jelentést 19

20 véleményezni kívánó partnerek javaslataikat, megjegyzéseiket írásban megfogalmazhassák. Az SKV jelentéshez kapcsolódóan érkezett partneri véleményeket és az SKV team megfontolta és értékelte azok jelentésben való megjelenését, megjelenítését. A partneri véleményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A nemzeti, regionális és helyi hatóságok javaslatai: Sorszám A javaslatok leírása 1. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. javaslatai: a., a releváns irányelvek közé kerüljön beépítésre a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia b., A jogszabályi melléklet hibás számmal jelölt törvényeit javítani szükséges 2. Az Országos Környezetvédelmi Tanács általános megállapításokat tett az SKV-ra vonatkozóan, konkrét javaslatokat azonban nem fogalmazott meg. Természetes személyek és egyéb szervezetek javaslatai: Sorszám A javaslatok leírása 1. Az exportáló KKV-k számára is legyen lehetőség logisztikai fejlesztésekre. 2. A Vágj bele program -ot célszerű lenne összekapcsolni az ÚMVP-vel, illetve ROPal. 3. A szélessávú körzethálózat internet szolgáltatás támogatásának alsó határa kerüljön csökkentésre. 4. Logisztikai fejlesztésekre olyan vállalkozások is pályázhassanak, akiknek nem főtevékenysége a logisztikai szolgáltatások nyújtása, de mind a vevők, mind a beszállítók kiszolgálása miatt szükséges logisztikai kapacitásuk bővítése. Az SKV-ben beépítésre került: a., A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia beépítésre került az SKV irányelvei közé. b., A jogszabályok pontosítása megtörtént. Nem releváns Az SKV-ben beépítésre került: A javaslat az AT-be nem került beépítésre. A javaslat beépítésre került. A Vágj bele program a javított AT-ben nem jelenik meg külön prioritásként, ROPban került megjelenítésre. A javaslat az AT-be nem került beépítésre. A javaslat az AT-be nem került beépítésre. A társadalmi egyeztetés során a jelentéshez kapcsolódó megjegyzéseket, javaslatokat figyelembe vettük a véglegesítésnél, egyes javaslatok beépítésre kerültek a jelentésbe, vagy annak konkrét javaslataiba. Az SKV-t készítő szakértői csoport által megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat és a tervezők azokhoz kapcsolódó reakcióit e jelentés végén, táblázatban összefoglalva prezentáljuk. A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletnek megfelelően az SKV jelen, végleges változata (is) tartalmazza a helyzetismertetést, bemutat lehetséges fejlesztési és változtatási irányokat illetve az országhatáron átnyúló hatásokat, azok megelőzésére javaslattervet. A jelentés végső változatának elkészítésekor figyelembe vettük a megadott határidőre beérkezett partneri véleményeket és észrevételeket. Ezeket és az ezekre adott megoldási javaslatainkat a 20

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben