BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)"

Átírás

1 BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ( ) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából, e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását." (A környezet védelméről szóló évi LIII. tv.) Készítette:

2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés A település bemutatása A település általános jellemzése Természetföldrajzi bemutatás Környezeti állapotfelmérés Környezeti elemek állapota Levegő Víz Talaj Települési és épített környezet állapota Települési környezet A települési környezet tisztasága Csapadékvíz-elvezetés, bel- és árvízvédelem Ivóvízellátás Energiagazdálkodás Zöldterület-gazdálkodás Közlekedés Épített környezet állapota Természeti környezet állapota Környezet-egészségügy Önállóan kezelt hatótényezők Hulladékgazdálkodás Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kiemelt hulladékáramok Veszélyes hulladék Zajterhelés Oktatás, nevelés, képzés Környezetbiztonság A település környezeti SWOT analízise Környezetvédelmi célok, feladatok Célkitűzések és feladatok a környezeti elemek védelme érdekében Levegőtisztaság-védelem Vízvédelem Földvédelem Települési és épített környezet védelme A települési környezet védelme Települési környezet tisztasága Csapadékvízelvezetés, bel- és árvízvédelem Ivóvízellátás Energiagazdálkodás Zöldterület-gazdálkodás Közlekedés Épített környezet védelme Természet- és tájvédelem Természetvédelem Tájvédelem Az emberi egészség védelme Önállóan kezelt hatótényezők Hulladékgazdálkodás Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Termelési nem veszélyes hulladék Veszélyes hulladékok Zaj- és rezgés elleni védelem Oktatás, nevelés, képzés Környezetbiztonság A megvalósítás eszközei

4 5.1 Szemléletformálás Tervezés, engedélyeztetés Intézményrendszer fejlesztése Anyagi források megteremtése Szakmai partnerek...87 Irodalomjegyzék...92 Mellékletek

5 Bevezetés település önkormányzata, az évi LIII. tv ban foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, Pest Megye Környezetvédelmi Programja, község Településrendezési Terve, Helyi Építési Szabályzata és az EU-Phare HU L4 számú projekt keretében kiadott útmutató figyelembevételével, elkészítette a település saját környezetvédelmi programját. A jogszabály előírja, hogy a program készítése során különös figyelmet kell fordítani az alábbi infrastrukturális jellegű környezetvédelmi problémákra: kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, kommunális hulladékkezelés, lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem, helyi közlekedésszervezés, ivóvízellátás, energiagazdálkodás, zöldterület-gazdálkodás, a települési környezet tisztasága, csapadékvíz elvezetés, feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezet-károsodás csökkentésének településekre vonatkozó feladatai. Miután a programban foglalt feladatok kapcsolódnak az önkormányzati vagyonhoz, az önkormányzati ellátási feladataihoz és kötelezettségeihez, átfogják az egész infrastruktúrát, ezáltal minden önkormányzati szintű döntésnek környezetvédelmi összefüggései is vannak. Az elkészített környezetvédelmi program célja a közigazgatási terület környezeti jellemzőinek meghatározása, a meglévő környezeti értékek megóvása, a problémák feltárása, rangsorolása és javaslat a prioritások megjelölésével a további feladatok meghatározására, a megoldások előkészítésére, a környezetkárosító tevékenységek megelőzése illetve felszámolása, a környezeti állapot helyreállítása, valamint a település lakossága, a környezet és a településen működő gazdasági szervezetek közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása. A települési környezetvédelmi program a következőképpen épül fel: 5

6 Az 1. fejezet a két településrész bemutatásából áll, általános jellegű tájékoztatásként szolgál. A terület környezeti jellemzőit bemutató 2. fejezet részletezi a település környezetében elfoglalt helyét, rávilágít azokra a tényezőkre, folyamatokra és emberi tevékenységekre, amelyek környezetünk helyzetét alakítják. Erre az elemzésre épül a 3. fejezet operatív programja, amely a településre jellemző speciális problémákat, prioritásokat és célkitűzéseket határozza meg. Végül a 4. fejezet magában foglalja a megvalósításhoz szükséges eszközrendszert, mely tartalmazza a tervezési, szabályozási és finanszírozási feladatokat, előrejelzi a programok pénzügyi igényeit és javaslatokat ad a finanszírozás lehetséges forrásaira. A program elkészítésének első fázisát a települési környezet állapotfelmérése képezte. A felmérésre azért volt szükség, hogy reális képet alkothassunk a jelenlegi környezeti állapotokról, az azt befolyásoló tényezőkről. A megszerzett információk, és azok elemzése alapját képezik az átgondolt programalkotásnak. Az elkészült program csak keret jellegű feladat-meghatározásokat tartalmaz, a célkitűzések megvalósítása érdekében meghatározott időközönként (pl.: évente) intézkedési terveket kell kidolgozni. A tervben foglaltak megvalósulásának fontos részét kell, hogy képezze, a helyi viszonylatban történő tájékoztatás. Egyik kiemelt célkitűzés, a lakosság környezettudatos magatartásának alakítása, kedvező irányba történő befolyásolása. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke, hiszen természeti és épített környezetünk degradálódása, saját életminőségünk romlásához vezet. A természeti tényezők túlzott leterhelésének, és kizsákmányolásának következményei a mai nemzedék számára kézzelfogható: Elszennyezett felszíni vizek, nem megfelelően kezelt hulladék-hegyek, vagy - akár globális szinten - a klímaváltozás hatásai. Ezek a problémák egy-két generációt megelőzően, az emberiség több ezer éves történelmébe visszatekintve nem jelentkeztek ilyen aktuális módon, mint manapság. Elmondhatjuk sajnos, hogy a mai emberiség legnagyobb problémáját az éhezés, betegségek, térségi konfliktusok mellett a környezeti elemekben bekövetkezett kedvezőtlen irányú változások adják. De mit tehetünk mi ennek megváltoztatására? A legfontosabb az, hogy helyi szinten próbáljuk meg a konfliktusokat megfelelően kezelni. Települési környezetünkben is számos olyan tényezőt lehet befolyásolni, amelyek kedvező irányba hathatnak a környezeti elemek állapotára. A környezeti elemek megőrzése a jövő nemzedékek számára mindannyiunk alapvető kötelessége. 6

7 A települési környezetvédelmi program - a Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezési intervallumát is figyelembe véve- középtávú (6 év) program. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének - a források rendelkezésre állásának függvényében - hosszú-, vagy nagytávú feladat meghatározásai. A környezetvédelmi programban foglaltak aktualizálása érdekében a törvény a program kétévenkénti felülvizsgálatát írja elő. 7

8 1. A település bemutatása 1.1 A település általános jellemzése község Pest megye nyugati részén, Fejér megyével határos területen helyezkedik el, a Budaörsi Kistérséghez tartozik, Budapest agglomerációs települései közé. A település belterülete a Zsámbéki-medencében terül el, ezt ÉNY-DK irányban a Budai-hegység övezi, a keleti rész a Budaörsi-medencébe nyúlik át. Északról Páty és Budakeszi, keletről Budaörs és Törökbálint, délkeletről Sóskút, délről a Fejér megyei Etyek, nyugatról Herceghalom települései határolják. Az M1-es autópályáról kijárat vezet a településre, de könnyen elérhető a 100-as úton is. Vasúton a Budapest - Hegyeshalom - Rajka vonalon érhető el. Területe: 4379 ha, lakóterülete: 496 ha, népessége: január 1-jén 9538 fő. Mivel a fővárostól csak mintegy 20 km-re fekszik, 1991 óta, a mai napig tartó kiköltözések hatására, lakossága folyamatosan nő. A település a Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás tagja. A munkavállalók zöme már helyben dolgozik, bár még mindig számottevő a Budapestre járók aránya, és megnőtt a szomszéd településeken (Budaörsön, Törökbálinton stb.) munkavállalók száma is. A lakóterületen működik a kis- és közepes vállalkozások nagy része, köztük több csomagolóanyagot gyártó üzem, szállítmányozó, kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari, számítástechnikai és egyéb szolgáltatásokat nyújtó cégek. A kedvező közlekedési viszonyok, és a folyamán megvalósult nagyarányú közműépítések következtében kialakult és gyorsan bővül egy kereskedelmi- szállítási-ipari övezet a település északi peremén. Az Ausztriát és Észak- 8

9 Dunántúlt Budapesttel összekötő autóutak és vasútvonalak mentén az új évezred első éveiben jelentős lakóterületi fejlesztés is kezdődött. község közigazgatási területén belül jelenleg 1335 bejelentett vállalkozás működik. A településnek a Tétény-Sóskúti-fennsíkra eső területén jelentősebb erdő is van, a többi területen nagyüzemi mezőgazdasági művelés folyik, ebből néhány száz hektáron a "kárpótlás" folyamatának lezárulása után kisebb gazdaságok is működnek. két külföldi partnertelepüléssel ben Herbrechtlingennel, illetve 2000-ben a székelyföldi Gyergyóremetével - kötött partnerkapcsolati megállapodást. Településtörténet A kettős nevű település valóban két "szülőfalutól" származik. Anonymus XIII. századi krónikája szerint a (Dunántúlról visszatérő) Őse és Ősbő honfoglaló vezérek Árpád fejedelmet a Torbágyerdőben - in silva Turobag - "vadak után járva-kelve" találták. A Torbágyerdő alatti "Biua" elnevezés egy évi birtokösszeírásban szerepel először. A két település évszázadokkal később, 1966-ban egyesült, ettől kezdve él a településnév január 1-jén az akkor községgé lett Herceghalom kivált közigazgatási területéből. A török hódoltság idején Torbágy hosszabb időre elnéptelenedett, ezért német nemzetiségűekkel telepítették be, míg Bia magyar faluként élt tovább, más nemzetiségűek a környékbeli falvakból költöztek ide. Bia a múlt század végén és a 20. század elején járási székhely volt. Szomorú hírnévre tett szert a település 1931-ben, a Matuska Szilveszter által végrehajtott viaduktrobbantás révén ban a német származású lakosság nagy részét Németországba kitelepítették, helyükre a Kárpát-medence több tájáról (Székelyföld, Erdély, Alföld, Felvidék) jöttek magyar nyelvű lakosok. Ám a megmaradtak még őrzik a település német nevét: Wia-Kleinturwall. Az utóbbi évtizedekben a lakosság egy része Budapestre költözött, míg mások Budapest közelsége miatt más vidékről vagy éppen Budapestről települtek ra. 9

10 1.2 Természetföldrajzi bemutatás A település Pest megyében található, a Zsámbéki-medence kistáj része. A terület a Gerecse és a Budai-hegység között formálódott tektonikus medence. Aljzata a felsőkréta-alsóeocén karsztos peneplén mozaikosan összetöredezett darabjaiból áll. A bauxittakarós, töbrös felszínre eocén kori széntelepek rétegei kerültek. A medencét több száz méteres harmadidőszaki üledéksorozat tölti ki. Felszínépítő kőzetei: pannóniai agyag, szarmata mészkő, homok, negyedidőszaki lösz, édesvízi mészkő, kavics, lejtőüledékek. Észak-nyugaton és Keleten dolomit és mészkőformációkból illetve szarmata mészkőből épült sasbércek keretezik, délen az Etyeki-dombság határolja. Jellemző talajtípusok a löszön képződött mészlepedékes csernozjom talajok illetve a magasabb területek löszös üledékén vályog mechanikai összetételű barnaföldek. (Lsd.: Talaj) Éghajlata mérsékelten meleg és mérsékleten száraz. A napsütéses órák száma körül alakul. Ebből a téli időszakra 190, a nyárira óra esik. Az évi átlaghőmérséklet 9,7 C, a vegetációs időszak középhőmérséklete 16,5 C körüli. A fagymentes időszak napig tart, április tól október ig. A legmelegebb napok maximum hőmérsékletének átlaga nyáron: 33,5 C, a leghidegebb napok minimum hőmérsékletének átlaga télen: -15,5 illetve -16,0 C. Az évi csapadékmennyiség 600 mm körüli, ebből kb. 330 mm jut a vegetációs időszakra. Évente átlagosan hótakarós nap van, az átlagos maximális hótakaró-vastagság cm. Az ariditási index 1,08-1,15 értékek között változik. Az uralkodó szélirány Ny-i, ÉNy-i, a szél átlagos sebessége 3 m/s. A szántóföldi és a nem túl vízigényes mezőgazdasági kultúrák termesztésére alkalmas a terület. A területen található vízfolyások a Benta-patak vízgyűjtőterületéhez tartoznak. (Lsd.: Víz) Vízhiányos terület. Árvizek tavasszal és nyár elején, kisvizek főleg ősszel gyakoriak. 10

11 2. Környezeti állapotfelmérés 2.1 Környezeti elemek állapota Levegő A település levegő-állapotát globális és helyi tényezők egyaránt alakítják. Feladatunk elsősorban a helyi tényezők meghatározása és vizsgálata. Elmondható, hogy a levegő állapotára a település lakossága, a helyben működő ipari-mezőgazdasági és szolgáltató szervezetek, valamint az átmenőés helyi gépjármű forgalom van a legnagyobb hatással. A településen nem működik olyan megfigyelő rendszer, amely folyamatosan pontos képet tudna adni a levegő minőségi állapotáról. Légszennyezés Az emberi egészségre és a környezetre jelentősen ható, mesterséges szennyező forrásokkal általában nagyobb városokban, ipartelepeken találkozhatunk. Légszennyező forrás lehet a szabadban elhelyezett anyag (pl.: szemét), egy jármű, vagy egy kültéren üzemelő berendezés is. A légszennyező forrásoknak két fő típusa ismert, az egyik a pontforrás, a másik a felületi (diffúz) forrás. A pontforrások olyan koncentrált kibocsátású források azok, amelyeknél a környezetbe lépő káros anyagok mennyisége könnyen mérhető. Pontforrásnak tekinthető például a kémény, kürtő és szellőző. A felületi diffúz forrásoknál a kibocsátásra csak közvetett mérések és számítások útján lehet következtetni. A diffúz forrásokhoz tartozónak tekinthetjük a közúti közlekedést is. A légszennyezés folyamata három szakaszból áll, az emisszióból, transzmisszióból és az imisszióból. A környezeti levegőbe történő szennyező anyag kibocsátást emissziónak nevezzük. A transzmisszió során a levegőbe került szennyező anyagok felhígulnak, leülepednek, bizonyos fizikai és kémiai változásokon mennek át. Az imisszió lényegében a környezeti levegőminőség. A kibocsátott szennyező anyagoknak a talajközeli levegőben kialakult koncentrációját nevezzük immissziónak. A légszennyezést konkrétan a levegőbe került szennyező anyagok adott mennyisége váltja ki. Az élő szervezetbe jutó anyag mennyisége attól függ, hogy az egyén mennyi ideig tartózkodott az adott szennyezettségű levegőben. (Meg kell jegyezni, hogy az azonos expozíciót adó értékek nem tekinthetők mindig azonosnak.) A krónikus levegőszennyeződés generációkon át, folyamatosan fejti ki hatását. Ez a hatás megváltoztathatja az élettani folyamatokat, krónikus betegségeket hozhat létre, súlyos esetekben genetikai károsodásokat is okozhat. 11

12 Legjelentősebb egészségkárosító hatással bíró légszennyező anyagok: a szén-monoxid, a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és a különböző lebegő szilárd részecskék (por, korom, ) A település légszennyezettsége A térségben a környezeti levegő állapotát mutató imissziós adatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz tartozó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat méri. Mérőhely a településen, illetve közvetlen környezetében nem található, így mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Tájékoztató jelleggel a közelben található Budaörs település imissziós adatait mutatjuk be. (1. táblázat) Település Mérések száma Ülepedő por (g/m 2 /30 nap) (Imisszió-határérték: 16 g/m 2 /30 nap) nem fűtési félév fűtési félév Átlag Határértéktúllépés, Mérések Átlag imisszió % száma imisszió Határértéktúllépés, % Budaörs I. 5 7,254 0, ,995 0,000 Budaörs II. 4 5,350 0, ,040 0,000 Település Kén-dioxid (µg/m 3 ) (Imisszió-határérték: 125 µg/m 3 ) nem fűtési félév fűtési félév Mérések Átlag Határértéktúllépés, Mérések Átlag száma imisszió % száma imisszió Határértéktúllépés, % Budaörs I. 68 1,014 0, ,130 0,000 Budaörs II. 65 1,001 0, ,100 0,000 Település Nitrogén-dioxid (µg/m 3 ) (Imisszió-határérték: 85 µg/m 3 ) nem fűtési félév fűtési félév Mérések Átlag Határértéktúllépés, Mérések Átlag száma imisszió % száma immisszió Határértéktúllépés, % Budaörs I ,398 0, ,315 0,000 Budaörs II ,459 0, ,831 0, táblázat Légszennyezettségi értékek a megfigyelt településeken (Forrás: KvVM, Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, 2005) A 4/2202. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének besorolása szerint a település légszennyezettségi agglomerációs besorolása: 1. zóna. A légszennyezettségi agglomeráción és zónákon belül a határértéket meghaladó légszennyezettségű helyek határait a környezetvédelmi felügyelőség határozza meg, és teszi közzé. 12

13 településen ipari méreteket öltő, jelentősnek mondható, szennyezőanyag-kibocsátóforrás nem található. Az elmúlt években megjelent gazdasági telephelyeken egyéb logisztikai illetve szolgáltató tevékenységet folytatnak, így ezen a területeken elsősorban a fűtés illetve a melegvíz előállításhoz szükséges - vezetékes gáz felhasználásához kapcsolódó káros anyag kibocsátás nőtt. A légszennyezettségi határértékeket egyetlen telephely kibocsátása sem lépi túl. A térség területén bejelentésre kötelezett légszennyező telephely a Közép-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilvántartásában nem szerepel. A légszennyező források közül a közlekedés okozta hatásokkal kell részletesebben foglalkoznunk. Az 1.sz főút, az M1 autópálya gépjárműforgalma jelentős környezetszennyező hatással bír. Az Országos Johan Béla Közegészségügy Intézet mérései alapján nitrogén-oxid és szénmonoxid tekintetében a főút melletti méteres sáv, a por tekintetében méteres sáv szennyezettnek minősül. A gépjármű forgalom okozta imissziós hatásokról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Jelentős levegőállapot minőséget befolyásoló tényező volt a településen a téli időszakban történő lakossági fűtés során történő kibocsátás. A hagyományos szén, olaj és fa tüzelés során történő kéndioxid és szén-dioxid kibocsátás jelentősen terhelte a környezetet. Napjainkra a gázfűtés elterjedésével a káros anyag kibocsátások csökkentek. Az 1996-os ÁRT a Biai erdő területét, a Bolha-hegy természetvédelmi területet, a Kőhegy illetve a Nyakas-hegy tervezett természetvédelmi területeket levegőtisztasági szempontból kiemelten védett területeknek javasolta. Ez azonban még nem valósult meg. A mezőgazdaság főleg porral, a különböző energiaszolgáltató berendezések üzemeltetéséből származó anyagokkal, a művelés nélküli területeken a gyomnövények pollenjeivel illetve alkalomszerűen, a légipermetezések által, növényvédőszerekkel szennyezi a levegőt. A rendelkezésre álló információk alapján a település levegőjének állapota jónak minősül. Helyenként, elsősorban az Ország út mellett a közlekedés okozta problémákra visszavezethetően a légszennyezettségi értékek valamivel rosszabbak, de a légszennyezettségi határértékeket valószínűleg itt sem érik el. 13

14 2.1.2 Víz A víz mindennapi életünkben, környezetünkben nagyon fontos szerepet tölt be. Különböző formáját más-más célra használjuk. Víz nélkül nincs élet. Ezért egyértelmű, hogy a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a víz védelme. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a fenntartható vízkészlet-gazdálkodást biztosítanunk szükséges, és az esetleges károsodásokat meg kell előzni. A lakosság tájékoztatása országos szinten nem megfelelő. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni a víznek, mint természeti kincsnek a mindennapi életben betöltött szerepét, ezzel ösztönözve a lakosságot a vízbázisok védelmére, a takarékos vízhasználatokra, a szennyvízgyűjtés,- elvezetés,- tisztítás fontosságára, a vízi környezet megóvására. Vízminőség Hazánkban január 1-től a vizek osztályozását és minősítését az MSZ szabvány alapján végzik. A vízminőség a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak összessége. A vizek minősítése az egy adott évben elvégzett mintavételek mérési eredményei alapján a következő jellemzők alapján történik: oxigénháztartás (A csoport), nitrogén- és foszforháztartás (B csoport), mikrobiológiai jellemzők (C csoport), mikroszennyezők (szerves és szervetlen mikroszennyezők), toxicitás (D csoport) valamint egyéb jellemzők (E csoport). Az egyes csoportokba számos mérendő komponens tartozik. A víz kémiai minősége szempontjából a vízben oldott gázok, az oldott sók és a szerves anyagok jelentősége a legnagyobb. A vízben részben fizikailag, részben kémiailag oldott gázok közül az oxigén, a széndioxid, az ammónia és a kénhidrogén a legjelentősebbek. A víz fizikai tulajdonságai közül elsősorban a vízmozgások, a hőmérsékleti és a fényviszonyok azok, amelyeknek mind a vízterek jellemzése, mind az élőlények előfordulása szempontjából döntő jelentősége van. A nitrogéntartalmú vegyületek közül az ammónia a legkárosabb, amely általában a szervesanyagcsere terméke. Az ammónia zavarja a vízelőkészítést az ivóvíz tisztítása során, a felszíni vizekben - magasabb ph-értéknél - a szabad formában lévő ammónia halpusztulást okoz. A talajvizek nitráttartalma a csecsemőkre jelent veszélyt. A foszforvegyületek élővízbe jutva tápanyagdúsulást idéznek elő, ami révén siettetik az élővizek öregedési folyamatát. A foszforkoncentráció növekedéséért elsősorban az ember a felelős (pl.: szennyvíz élővizekbe juttatása, műtrágyák bemosódása, mosó-tisztító szerek hatóanyagainak szennyezése). Egyre több olyan szintetikus 14

15 hatóanyag is kerül a vizekbe, amelyek kis koncentrációban is igen veszélyesek az élő szervezetek számára. Ezek az anyagok képesek a szervezetben akkumulálódni. Mérgező, rákkeltő és irritáló anyagok, amelyek hatásukat a szervezetbe való bejutást követően csak később fejtik ki. Többségük a hagyományos szennyvíztisztítás, illetve vízelőkészítés során nem távolítható el. A kommunális szennyvizekkel olyan kórokozó baktérium szervezetek is kerülhetnek a vizekbe, amelyek fertőzést okozhatnak. A kólibaktériumok (Escherichia coli) az emberi emésztés bélflórájához tartoznak. Amennyiben a talajvízben megjelennek, feltételezhető a vizek kommunális szennyvízzel való elszennyeződése. Az ivóvizek kórokozó baktériumot nem tartalmazhatnak. Elsősorban a felszíni vizek ivóvízként való felhasználása során jelent gondot, hogy a hagyományos szennyező anyagokon kívül egyre több olyan anyag kerül a vizekbe, amelyek viszonylag kis mennyiségben is rendkívül káros hatású. Ezek az ún. mikroszennyezők. Felszíni vizek Az utóbbi időszakban a felszíni vizek minősége drasztikusan csökkent. Ennek okai a túlzott igénybevétel, valamint a magas szennyezőanyag-kibocsátás. A probléma mérséklése helyi és globális szinteken egyaránt égetően fontos. A település közigazgatási területén belül található jelentősebb források, felszíni vízfolyások illetve tavak Benta-patak (Békás-patak vagy Kígyós-patak) Füzes-patak Hosszúréti-patak Biai-forrás Czöndör-kút Madár-forrás (a Forrás utcánál) Korpás-kút (a Biai-horgásztó /Pecató mellett) Keserű-kút (jelenleg lefedett) Biai-halastó Biai-horgásztó vagy Peca-tó Disznólápa Heréskert valamint több kisméretű, névtelen forrás (pl.: Kálvin téren, Kölcsey utcában, Csillagközben, Meggyfa utcában, Nyakas-kő mellett) 15

16 Vízhiányos terület. A területen található vízfolyások a Benta-patak (Békás-patak vagy Kígyóspatak) vízgyűjtőterületéhez tartoznak. A felszíni vízfolyások közül legjelentősebb a Benta-patak. A korábban mocsaras terület 1954-ben a patak szabályozásával megszűnt. Árvize tavasszal és nyár elején, kisvize főleg ősszel gyakori. A patak a település területén két állóvizet, a Biai-halastavat és a Peca-tavat is táplál. (Ennek összterülete 267 ha.) Ezért vízhozama nagyban függ a halastó gazdálkodásától. A Biai-halastavat a Temperálvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft., a Peca-tavat az SHE üzemelteti. Mindkét tó kedvelt kirándulóhely és rekreációs terület. A Biai-forrás nagy vízhozama eléri az 50 l/percet is. Vízminőségi adatok nem állnak rendelkezésre. A Madár-forrás (forráscsoport) 6-8 kis forrásból áll. Vize a régi vasútvonal alatt folyik át, nyitott árokban. A forrástól kicsit lejjebb a patakmedret kiszélesítve egy mesterséges tavacskát alakítottak ki, mely nem tájbaillő. Partja kopár, növényzettel gyéren borított. Ezenkívül probléma, hogy a szomszédos logisztikai területről a patakba bevezetett csapadékvíz csak részben tisztított, folyamatosan szennyezi az élővizet. A Disznólápa vízborítottsága talajvíz-függő. A közvetlenül mellette húzódik a település belterületének határa. Fokozottan figyelemmel kísérendő az állapota. Felszíni vizeinket az integrált követelményrendszer (ivóvíz, ipari vízellátás, mezőgazdasági öntözés és halgazdaság igénye) alapján minősítjük. A minősítéshez kiválasztott komponensek határértékeit is a jelenleg hatályos MSZ szabvány tartalmazza. Ez alapján felszíni vizeinket öt osztályba soroljuk: kiváló (I. oszt.), jó (II. oszt.), tűrhető (III. oszt.), szennyezett (IV. oszt.) és erősen szennyezett (V. oszt.). A Benta-patak vízminősége II. osztályú. A többi felszíni vízfolyás vízminőségével kapcsolatban mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A Biai-halastavak és a Benta-patak környéke felszíni szennyeződésre nagyon érzékeny terület, a Hosszúréti-patak és a Füzes-patak, valamint az Ürge-hegy, a Szarvas-hegy és az Öreg-hegy érzékeny terület, a település többi területek közepesen érzékeny. A felszíni vizek rendezett elvezetése talajvédelmi és tájvédelmi szempontból is fontos feladat. A meglévő árkok, vízelvezető-rendszerek folyamatos karbantartása szükséges. Fontos megjegyezni, hogy a patakmedrek rendezése, tisztítása csak a vizes élőhelyek védelme mellett végezhető. 16

17 Felszín alatti vizek Talajvíz A talajvíz 4 méter körül ingadozik, mennyisége nem jelentős. Kémiailag kálcium-magnéziumhidrokarbonátos típusú. Keménysége nk 0 között van, de tól Bicske felé haladva 45 nk 0 felé is emelkedik. Ennek megfelelően a szulfát-tartalom is 300 mg/l körüli értékről 600 mg/l-re is növekszik. A nitrát mennyisége is jelentős. A település a 27/2004. (XII.25.) KvVM r. szerint: felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település. A település belterületén belül szinte teljesen kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, így talajvizek elszennyeződése napjainkban már nem okoz problémát. A talajvizek nitrát-szennyeződésének mértékéről nem áll rendelkezésre adat. A település ipari jellegű létesítményei által okozott szennyeződéséről nincs tudomásunk. település közigazgatási területen belül nem található rekultiválandó hulladéklerakó, így annak talajvíz-szennyező hatásával nem kell számolnunk. Fontos megjegyezni azonban, hogy a rekultiválás alatt álló pátyi hulladéklerakó közvetlenül település közigazgatási határa mellett helyezkedik el. Ennek esetleges talajszennyező hatásáról nem áll rendelkezésünkre információ. A rekultiválás folyamatát szükségszerű folyamatosan nyomon követni. Rétegvíz A rétegvíz 1 l/s.km 2 körül van. Kevés az artézi kutak száma. Mélységük méter közötti, vízhozamuk l/perc között változik. Nincs komplex vízvédelmi terv készítve a területre. A vízbázis-védelem vonatkozásában az előzetes vizsgálatoknak az alábbi területekre kell kiterjednie: szennyvizek hatása a vízkészletre mezőgazdasági tevékenységek hatása a vízkészletre emberi vízhasználat hatása a vízkészlet mennyiségére. A kistáj egésze, mint Budapest vízbázisának háttérterülete, fokozott vízminőség-védelmet igényel. 17

18 2.1.3 Talaj A talaj a földkéreg legfelső, termékeny rétege, megújuló természeti erőforrás. A talajok képződését a földtani, az éghajlati, domborzati, biológiai tényezők határozzák meg alapvetően. Jelentős talajképződést módosító tényezőnek számít az emberi tevékenység. Természetes talajpusztulás legjellemzőbb formája a víz és szél által előidézett erózió illetve defláció. A termőtalajok erózióját és deflációját az erdőirtások, a helytelen mezőgazdasági behatások is gyorsíthatják. A talajok elszennyeződését okozhatják az ipari tevékenységből származó ülepedő por kibocsátás, a hulladéklerakás, a növényvédőszer-műtrágya használat, a hígtrágya elhelyezés, a közutak sózása. A légszennyező anyagok kiülepedése és eső általi kimosódása a talajra, savas és nehézfém-jellegű többletterhelést jelent. A talaj állapotának ismerete és az állapotváltozás nyomon követése kiemelten fontos feladat. E célból hozták létre a Környezetvédelmi Információs és Monitoring Rendszert, valamint ennek egy speciális alegységét, a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszert (TIM). A TIM országos mérőhálózata 1236 mérési pontot foglal magába, melyeket kisebb természetföldrajzi egységek reprezentatív területein jelölték ki, a jellemző talajsajátosságokat követve. Az 1236 pontból 865 található mezőgazdasági területen. A mérőhálózat kezelője a Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás. A mezőgazdasági eredetű talajszennyeződések a növényvédőszerek, és egyéb kémiai anyagok nem megfelelő alkalmazásából (tárolási problémák, elcsurgás) adódnak. Ezek a szennyezések általában pontszerűek, a helytelen műtrágya-használat azonban nagy területeket érinthet károsan. A rendszerváltás óta a kemikáliák alkalmazása visszaesett, ami a talajok és a talajvíz szennyezésének mérséklését eredményezte. Különös jelentőségűek az állattartó telepek hígtrágyájának kezeléséből és elhelyezéséből adódó veszélyek. Szigorú ellenőrzéssel és a környezetkímélő módszerek alkalmazásának támogatásával javítható a helyzet. A rendszerváltást követően jelentősen csökkent a termőtalajokba juttatott műtrágyák mennyisége, ami kedvező folyamat a talajállapot megőrzésében. A környezeti elemeket kímélő művelési módokat a gazdákkal megismertetve a mezőgazdaság okozta környezeti terhelés tovább csökkenthető. Jelentős kockázati tényezőnek minősülnek a talajminőség szempontjából az illegális hulladéklerakók is. Ilyen található a Pátyi út vasút közötti területen a Kiserdőnél, az Etyeki út mentén, a Patak utcában, a Madárforrás-völgyben. 18

19 A talajrombolás egyik legjelentősebb, a környező területekre is jellemző formája a bányászat, ezen belül különösen a külszíni kitermelés, ami felveti a meddőhányók és a felhagyott bányagödrök kezelésének problémáját. Fontos kihangsúlyozni, hogy a rekultiváció folyamatainak vége nem jelenti feltétlenül a talajfelszín megállapodottságát, ehhez lehet, hogy több évtized is szükséges. A növények általi újrahasznosítást segíteni kell a felső talajtakaró különválasztott letermelésével, majd fedőrétegként történő visszaterítésével. A felhagyott bányagödrök egy részét is sajnos hulladéklerakónak használják egyesek. A Bolha-hegy természetvédelmi területen található felhagyott bányagödör is ezek közé tartozik. A település közigazgatási határa mellett közvetlenül, Pátyon található a korábbi regionális lakossági kommunális hulladéklerakó, mely jelenleg rekultiválás alatt áll. Fontos lenne a rekultivációs folyamatokat folyamatosan nyomon követni az esetleges talajszennyezések elkerülése végett. A korábbi helyi hulladéklerakó ( Prindli ) is potenciális veszélyforrást jelent a vele szomszédos Disznólápa területére. Erre is fokozattan oda kell figyelni. Korábban potenciális veszélyforrás volt az Alsó-Majorban talált ciános hulladék. A környezetszennyező anyag azóta elszállításra került, a terület rekultivációja megtörtént. Jellemző talajtípusok A terület talajadottságok tekintetében változatos megjelenésű. Jellemző talajtípusok a településen és környékén: löszön képződött mészlepedékes (erdőmaradványos) csernozjom talajok (72%) illetve a magasabb területek löszös üledékén vályog mechanikai összetételű barnaföldek (25%). A mészlepedékes csernozjom talajok a belterülettől északra és a Benta-pataktól nyugatra fekvő területrészeken találhatók. Igen kedvező víz- és tápanyag-gazdálkodású talajok. A III. termékenységi kategóriába tartoznak. Hasznosításuk főként szántó. A barnaföldek a belterülettől kelete és ÉK-re elterülő részeket borítják. Jó vízgazdálkodású talajok, termékenységi besorolásuk: V. talajminőségi kategória. Főként mezőgazdasági művelés alatt álló területek, általában szántók. Kisebb foltokban egyéb talajtípusok is fellelhetők a területen. A magasabb részeken található mészkő-kiemelkedéseket rendzina talajok borítják. A vízfolyások közvetlen környezetében, a patakok völgyében, a fiatal lerakódásokon réti öntéstalaj alakult ki, természetes hasznosítási típusa a rét és a legelő. 19

20 2.2 Települési és épített környezet állapota Települési környezet A települési környezet tisztasága A település környezetvédelmi megítélésében jelentős szerepe van a köztisztaságnak. Nemcsak a kívülálló, hanem a településen élő ember számára is a legszembetűnőbb a közterületek tisztasága, a zöldterületek gondozottsága, a közutak állapota. A község környezetének rendezettsége, tisztasága növeli az ott élők komfortérzetét, esztétikusabb életteret biztosít. Települési környezetünk tisztaságát legjobban mi magunk tudjuk befolyásolni. település útjai, közterületei, parkjai meglehetősen tisztának mondhatóak. Az önkormányzat 6/1992 (V.28.) számú rendeletében szabályozza az ingatlanok, közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatokat. A település útjainak, közterületeinek tisztántartásában az önkormányzat közmunkások alkalmazásával - folyamatosan szerepet vállal Csapadékvíz-elvezetés, bel- és árvízvédelem A teleülés területén keletkező csapadékvíz befogadója a Benta-, (Békás- vagy Kígyós-), a Füzes- és a Hosszúréti-patak valamint a Disznólápa. A Benta-patak a KDVKVF, a Békás- és a Füzes-patak valamint a Disznólápa a Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulat kezelésében van. A Bentapatak medre rendezett, a többi vízfolyás medre helyenként feliszapolódott, növényzettel sűrűn benőtt, nagyobb mennyiségű csapadékvíz elszállítására nem alkalmas. Az utak túlnyomórészt nyílt árkos építéssel készültek, melyek gravitációs rendszerrel működnek. Egyes helyeken az árkok szikkasztó árokként üzemelnek. A csapadékvíz elvezető hálózatról nincs külön nyilvántartás, helyszínrajz. A felszíni vízelvezetés több helyen hiányos. A meglévő felszíni vízelvezető rendszerek, árkok több helyen is elhanyagoltak, kezeletlenek, eltömődtek - akadályozva ezzel a megfelelő vízelvezetést. A meglévő hálózat több helyen javításra szorul, nincsen kiépítve a település egészére kiterjedően csapadékvíz-elvezető hálózat. A csapadékvíz-elvezetés fő szempontja, hogy az összegyűlt felszíni vizek a lehető legrövidebb úton, kártétel nélkül jussanak el a befogadókba, úgy, hogy emellett a talaj természetes vízutánpótlása biztosított legyen. Ott, ahol a beépítés jellege nyílt árok létesítését nem teszi lehetővé, zárt rendszerű csapadékcsatornák létesítése indokolt. A csapadékvíz-elvezetőrendszer vonalvezetését a kialakult utcahálózat, valamint a terep esése határozza meg. A vízmosásoknál, ahol a víz 20

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 Készült: 2015. május Készítette: Juhász Péter környezetvédelmi szakértő Tartalomjegyzék I. Előzmények 4 1. Tervezési előzmények (megbízás, megbízott,

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2005 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT TARTALOMJEGYZÉK AZ ELVEK MEGHATÁROZÁSA... 5 HELYZETFELTÁRÁS... 7 1.

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben