2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus"

Átírás

1 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva augusztus

2 AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok A szakképzés alapelvei, céljai Képzési szintek, a tanulók elméleti és gyakorlati oktatása Szakiskola Választható szakképesítések Előrehozott szakképzés Szakközépiskola Választható szakmacsoportok, tantárgyi rendszer Választható szakképesítések Értékelés a moduláris szakképzésben Iskolai szintvizsgák szervezése Szakmai vizsgák Előzetes tanulmányok beszámítása ECDL vizsgaközpont Előrehozott szakképzés (kamarai) központi program óraszámai Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszakicikk eladó Bútorasztalos Géplakatos Hegesztő Kőműves Vendéglátó eladó Szakiskolai kerettantervek óraszámai Asztalos Eladó Kőműves és hidegburkoló Hegesztő Húsipari termékgyártó Ipari gépész Járműipari fémalkatrész-gyártó Vendéglátó eladó Szakközépiskolai kerettantervek óraszámai XIII. Informatika ágazat, Informatikai rendszergazda XXVII. Vendéglátóipar ágazat, Vendéglátásszervező-vendéglős XXXVIII. Rendészet ágazat HÍD II. program Asztalosipari szerelő A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

3 1. Az iskola szakképzési tevékenysége A képzési tevékenységünk iskolarendszerű oktatás. Szakmáinkat szakiskolában kifutó rendszerben előrehozott szakképzés keretében, három éves formában oktatjuk, emellett szakközépiskola szakképző évfolyamán érettségi vizsgához kötött képzéseket folytatunk szeptembertől képzéseinket a magyar közlöny 58. számú én megjelent szakképzési kerettantervek a 14/2013 (IV.05) NGM alapján szervezzük. 2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok Alapító okiratunk az alábbi szakmacsoportokban teszik lehetővé a szakiskolai szakképzést: Gépészet (5) Építészet (9) Faipar (11) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (17) Vendéglátás-turisztika (18) Élelmiszeripar (21) Szakközépiskolai ágazatok: Informatika (XIII) Közgazdaság (XXIV) Ügyvitel (XXV) Kereskedelem (XXVI) Vendéglátóipar (XXVII) Szépészet (XXX) Rendészeti (XXXVIII) 3. A szakképzés alapelvei, céljai A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. E cél elérése érdekében a képzés: - Nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és speciális szaktudást (elméleti és gyakorlati) a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához. 3

4 - Alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó és növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni. - Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalására. - Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos szakmai önművelés igényét. Az iskolarendszerű képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációt - a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével. A közoktatási/köznevelési és a szakképzési törvény, és végrehajtási rendeleteik alapján, hatályba lépésüknek megfelelő ütemben kell iskolánkban az oktató-képző munka tartalmi és szervezeti átalakítását folytatnunk. A tanulók és a szülők, a helyi társadalom, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakképzési szerkezet kialakítására kell törekednünk. Folyamatosan felül kell vizsgálnunk a megszerezhető szakképesítések körét. Az iskola oktatási-képzési feltételeinek meg kell felelni a kötelező eszköz-és felszerelés jegyzék előírásainak. A szakképzés iskolai programjának tervezésekor meg kell őrizni a szakmai oktatás pozitív iskolai hagyományait, pedagógiai örökségét, a helyi tantervek kidolgozásakor hasznosítani kell a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. Figyelembe kell venni a fejlesztési folyamatok, projektek tapasztalatait (Szakiskolai Fejlesztési Program, Pannon Térségi Integrált Szakképző Központ tananyagfejlesztés stb.). Felkészültnek kell lennünk az állandó változásra (cserélődő szakmakínálat, változó OKJ). Az iskolai szakoktatás a szakmai program tartalmi követelményeinek megvalósítását célozza. A tanulók szakmai oktatása-képzése során fő célunk a szakmai és vizsgáztatási követelményeknek való megfelelés, illetve erre történő felkészítés. A helyi igényeknek megfelelően kis létszámú szakmák oktatási-képzési feltételeinek biztosítása. A szakképzés fejlesztését célzó hazai és külföldi pályázati források kihasználása, szakmai kapcsolatok fejlesztése. Az együttműködés tartalmi elemeinek bővítése a megye szakképző iskoláival. 4

5 4. Képzési szintek, a tanulók elméleti és gyakorlati oktatása 4.1. Szakiskola A szakképző évfolyamot nyolcadik osztály elvégzését követően egységesen három éves formában szervezünk, kifutó rendszerben előrehozott szakképzés formájában szeptembertől a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről alapján valamennyi szakiskolai képzés három éves. A szakképzési évfolyamokon a központi programokban, kerettantervekben, valamint a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott feltételek szerint történik a szakmai vizsgára való felkészítés. Minden közismereti és szakmai elméleti óra megtartására az iskolában kerül sor. Az órák szakos ellátását az iskola pedagógusaival és óraadó tanárok bevonásával biztosítjuk. A gyakorlati oktatást tanműhelyben, tankonyhában, tanirodában, demonstrációs teremben, gyakorló- és szaktanteremben (a továbbiakban tanműhelyben) szervezi az iskola, illetve együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés alapján gazdálkodó szervezet, vállalkozó is folytathatja. Az iskolai tanműhely működésének személyi feltételeiről a fenntartó gondoskodik, míg a külső gyakorlati helyeken a gazdálkodó szervezet. Az iskolai tanműhelyek felszerelése az iskola, minden más esetben a gyakorlati képzés szervezőjének feladata. A gyakorlati oktatás szervezésekor minden szakma esetében törekszünk arra, hogy a képzési idő egy részét a tanulók gazdálkodó szervezeteknél tölthessék. Kilencedik évfolyamon a gyakorlati képzést elsősorban az iskolai tanműhelyek végzik. Tízedik és tizenegyedik évfolyamon amennyiben megfelelő színvonalú képzőhely rendelkezésre áll a kamarával együttműködve tanulószerződéssel kihelyezzük diákjainkat. Húsipari termékgyártó tanulóink a teljes képzési idő alatt külső gyakorlati helyen vesznek részt a gyakorlati foglalkozásokon. Kőműves és hidegburkoló, hegesztő, ipari gépész, asztalos és vendéglátó eladó diákjainknak a tizenegyedik évfolyamon kétheti egy napon az iskolai tanműhelyekben vizsgafelkészítő oktatást tartunk. A szakiskolai 9. évfolyamra beiskolázás feltétele, hogy a tanuló eredményesen teljesítse az általános iskola 8. évfolyamának követelményeit. A felvehető tanulók, és az indítható szakmák és osztályok száma a fenntartóval egyeztetve az MFKB (Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság) döntéssel összhangban évenként kerül meghatározásra. 5

6 A jelentkezők száma alapján az iskola igazgatója dönt arról, hogy melyik szakmák oktatása indítható, amelyre megtörténhet a beiskolázás. A beiratkozás feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság Választható szakképesítések A szakmai program helyi óraszámait a szakképesítésekért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok és kerettantervek alapján határozzuk meg. Az iskola szakmai kínálatát a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően évente felülvizsgáljuk, szükség esetén a szakmai programot módosítjuk. A szakképesítés megszerzésére az alábbi szakmákban van lehetőség: azonosítószám szakképesítés megnevezése Hegesztő Ipari gépész Járműipari fémalkatrész-gyártó Épület- és szerkezetlakatos Kőműves és hidegburkoló Festő, mázoló, tapétázó Asztalos Kárpitos Eladó Pincér Szakács Vendéglátó eladó Húsipari termékgyártó Kifutó rendszerben, előrehozott szakképzés formájában: Géplakatos Hegesztő Kőműves Bútorasztalos Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszakicikk eladó Vendéglátó eladó Fodrász A tantárgystruktúrát és az oktatás időkereteit a központi programoknak megfelelően határozzuk meg a helyi tantervben. A tantárgyi programok és az óratervek lehetővé teszik, hogy azonos szakmacsoportba tartozó szakmák szakmai elméleti óráinak és gyakorlati foglalkozásainak egy részét összevontan tudjuk megtartani. 6

7 Előrehozott szakképzés évi LXXIX. törvény évi XLIX. törvénnyel történő módosításával egy újabb képzési forma, az előrehozott szakképzés jelent meg a szakiskolai képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. -ának (4) új bekezdése határoz meg az alábbiak szerint: "A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával." Iskolánk a képzést megszervezi tanulóink részére az előrehozott szakképzés formájában és szeptember 1.-én kezdő kilencedik évfolyamokon felmenő rendszerben a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben módosított OKJ alapján folytatjuk a szakképzést. A szakmai és vizsgakövetelményeket a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel módosított 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet tartalmazza. A központi programok - melyek a szakmai tantárgyak alkalmazott óraszámait is tartalmazzák - jóváhagyási számát az alábbi táblázat tartalmazza. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés Jóváhagyási szám megnevezése Bolti eladó /2011. VIII Bútorasztalos /2011. VIII Fodrász /2011. VIII Géplakatos /2011. VIII Hegesztő /2011. VIII Kőműves /2011. VIII Vendéglátó eladó /2011. VIII. 25. A közismereti tartalmat továbbra is a 20/2010. (V. 11.) OKM rendeletben kiadott kerettanterv alapján határozzuk meg csökkentett óraszámmal. Azok a tanulók, akik 10. szakiskolai vagy a szakközépiskola minimum 10. évfolyamának sikeres elvégzését követően kezdik meg tanulmányaikat az előrehozott szakképzésben, a közismereti kompetenciaterületek tanulása alól felmentést kaphatnak Szakközépiskola A szakközépiskolában évfolyamon folyó szakmacsoportos alapozás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoportba tartozó szakképesítések közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. 7

8 A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot szeptembertől képzéseinket a magyar közlöny 58. számú én megjelent szakképzési kerettantervek a 14/2013 (IV.05) NGM alapján folytatjuk Választható szakmacsoportok, tantárgyi rendszer Kifutó képzéseinkben: A szakmacsoportos alapozás tantárgyi rendszerét a 10/2003. (IV.28.) OM rendelettel módosított, kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet határozza meg. Abban az esetben, ha a szakmacsoportos alapozó tantárgy különböző részterületeit több szaktanár tanítja, a tanév közben az értékelés külön történik, de félévkor és az év végén a tanuló egy érdemjegyet kap a szerzett osztályzatok alapján. A résztantárgyakat tanító pedagógusok az osztályozó értekezletet megelőzően egyeztetnek, és a végső osztályzatot közösen határozzák meg. Viselkedéskultúra és kommunikáció tantárgyakból osztályzatot nem adunk, a követelmények teljesítése esetén teljesítette, ellenkező esetben nem teljesítette bejegyzés kerül a részosztályzathoz. Rendészeti pályára felkészítő osztályainkban szakmacsoportos alapozás időkeretében emelt óraszámban tanítunk testnevelést (judo, karate kiegészítéssel), informatikát, speciális társadalomismeretet, emellett kommunikációs gyakorlatok és rendészeti ismeretek tantárgyak képezik a szakmára felkészítést. Ez utóbbi kettőt a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumtól adaptált tanterv szerint tanítjuk. A diákoknak lehetőségük van második, nem kötelező idegen nyelvként horvát nyelvet évfolyamon tanulniuk. A rendőr tiszthelyettes szakképesítés megszerzésére a Rendőrség szakközépiskoláiban van lehetőségük érettségizett tanulóinknak. Szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyi rendszere: Szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika szakmacsoportra: 9. évfolyam 185 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /A műszaki pályák világa, Anyag- és eszközismeret/ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Számítástechnikai gyakorlatok I./ 10. évfolyam 185 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai, Számítógép-programozás I./ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra 8

9 /Kép- és hangfeldolgozás, multimédiás alkalmazások, Számítógép programozási gyakorlatok I./ 11. évfolyam 296 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 111 óra /Számítógép-programozás II./ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 185 óra /Számítógép programozási gyakorlatok II./ 12. évfolyam 256 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 64 óra /Számítógép-programozás III., Adatbázis-kezelés/ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 192 óra /Számítógép programozási gyakorlatok III., Hardverismeret és gyakorlat/ Szakmacsoportos alapozó oktatás a közgazdaság szakmacsoportra 9. évfolyam 185 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Viselkedéskultúra (37 óra)/ 10. évfolyam 185 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Kommunikáció (37 óra)/ 11. évfolyam 296 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra /Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) (111 óra), Üzleti gazdaságtan (111 óra)/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra /Üzleti gazdaságtan gyakorlatok/ 12. évfolyam 256 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra /Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) (96 óra), Üzleti gazdaságtan (96 óra)/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 óra /Üzleti gazdaságtan gyakorlatok/ Szakmacsoportos alapozó oktatás a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra 9

10 9. évfolyam 185 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Viselkedéskultúra (37 óra)/ 10. évfolyam 185 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Kommunikáció (37 óra)/ 11. évfolyam 296 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra /Közgazdaságtan (74 óra), Marketing (74 óra), Idegen nyelv (74 óra)/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra /Tanirodai gyakorlatok/ 12. évfolyam 256 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra /Közgazdaságtan (64 óra), Marketing (64 óra), Idegen nyelv (64 óra)/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 óra /Tanirodai gyakorlatok/ Szakmacsoportos alapozó oktatás vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra 9. évfolyam 185 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Gasztronómiai alapismeretek (55,5), Viselkedéskultúra (55,5)/ 10. évfolyam 185 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra 10

11 /Gasztronómiai alapismeretek (55,5), Kommunkáció (55,5)/ 11. évfolyam 296 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra /Vendéglátó és turizmusismeretek (74), Szállodai ismeretek (74), Marketing (74)/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra 12. évfolyam 256 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra /Vendéglátó és turizmusismeretek (64), Szállodai ismeretek (64), Marketing (64)/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 óra Választható szakképesítések Ágazati kerettantervek alapján: azonosító szám szakképesítés megnevezése szakközépiskolai ágazat CAD-CAM informatikus Gazdasági informatikus Informatika (XIII) Informatikai rendszergazda Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Közgazdaság (XXIV) Irodai asszisztens Ügyviteli titkár Ügyvitel (XXV) Kereskedő Logisztikai ügyintéző Kereskedelem (XXVI) Vendéglátásszervező-vendéglős Vendéglátóipar (XXVII) Gyakorló fodrász Szépészet (XXX) Rendőr tiszthelyettes Rendészet (XXXVIII)* 5. Értékelés a moduláris szakképzésben Az osztályozás a modulokon belül tananyag-egységenként történik. Minden tananyag-elemből rendelkeznie kell a tanulónak minimum egy osztályzattal. A naplóba, bizonyítványba és a tanulói törzslapba a tananyagegységek azonosító száma és megnevezése kerül. Amennyiben a tanuló a tananyagegységből elégtelen osztályzatot szerez, javítóvizsgát tehet az augusztusi javítóvizsga időszakban. Abban az esetben javítóvizsgázhat a tanuló, ha az elégtelenek száma - a közismereti kompetenciaterületeket is beleértve - nem haladja meg a hármat. Ha egy tananyagegységen belül a különböző tananyagelemeket nem ugyanaz a szaktanár/szakoktató tanítja, akkor az osztályzatok megállapítása súlyozással történik, aminek az alapja az elemek óraszáma. Elégtelen az érdemjegy, ha a súlyozott osztályzatok átlaga nem éri el a kettest és az egységet alkotó elemek fele vagy annál több elégtelennel zárul. A szeptembertől hatályos kerettantervek esetében tantárgyakat értékelünk. 11

12 6. Iskolai szintvizsgák szervezése Ha azt a szakmai és vizsgakövetelményben előírják, az iskolában annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezünk. A szintvizsga előkészítésében és megszervezésében az illetékes területi gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezetek, továbbá az intézmény képviselője (általában a gyakorlatioktatás-vezető) vesz részt. A szintvizsga célja, hogy a tanulók a kialakított vizsgaszituáció során megismerhessék a velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, tudásukat, ismereteiket felmérhessék. A szintvizsgán a gyakorlati oktatókon kívül meghívott gyakorlati szakemberek is jelen lehetnek, hogy tapasztalataikkal, ismereteikkel a felkészülést segítsék. A kamara által szervezett szintvizsgáknál a kamara által összeállított központi feladatbankból a szintvizsga bizottság elnöke által kiválasztott feladatot kell végrehajtani. A szintvizsga értékelése a kiválasztott feladathoz tartozó értékelési útmutató alapján történik. A szintvizsgán kapott érdemjegy nem számít bele az év végi osztályzatba. Azoknál a szakképesítéseknél, ahol nincs kötelezően előírt, vagy a kamra által szervezett szintvizsga, az intézmény a munkaközösségek munkatervében előírt módon köztesvizsgát szervezhet. A köztes vizsga követelményeit a vizsgát megelőzően legalább 30 nappal a tanulók (ha vállalkozónál teljesíti a gyakorlatát, akkor beleértve az oktatókat is) tudomására kell hozni. Az itt kapott érdemjegy beleszámít a tanév végi osztályozásba, kétes esetben irányadó. 8. Szakmai vizsgák Szakmai vizsgákat elsősorban a május-júniusi vizsgaidőszakban szervezünk. Az első javítóvizsga vonatkozásában az intézmény gondoskodik a szakmai vizsga megszervezéséről a vizsgát követő első vizsgaidőszakban. Egyéb esetekben javító és pótló vizsgát csak abban az esetben tart az intézmény, ha az azonos szakmacsoportba tartozó vizsgázók száma eléri a 10 főt. A szakmai vizsgákra való felkészítést írásbeli próbavizsga íratásával segítjük. A próbavizsga időpontját az aktuális tanév rendje határozza meg. 9. Előzetes tanulmányok beszámítása Szakképző ill. felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítése esetén a vonatkozó jogszabályokban és a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott módon beszámíthatóak. A beszámítás iránti kérelmet az iskola vezetőjéhez kell benyújtani, szakmai vizsga esetén a vizsgára jelentkezéssel egy időben, tantárgyi felmentés esetén az adott szakképzési évfolyam 12

13 megkezdését követő két héten belül. A kérelem mellé minden esetben csatolni kell a teljesítést igazoló okmány hitelesített másolatát. Nem hiteles másolat esetén az eredeti okmányt be kell mutatni. Egy adott tantárgy beszámítása, illetőleg annak tanulása alóli felmentés nem jelenti automatikusan, hogy a szakmai vizsgán bármely vizsgarészből ezek alapján felmenthető. A tanítási órák egy részének látogatása alóli felmentés nem jelenti automatikusan azt, hogy a tanuló az évközi és az év végi ellenőrzési, beszámolási, vizsgázási kötelezettség teljesítése alól is mentesül. 10. ECDL vizsgaközpont Iskolánk akkreditált ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont. Tanfolyamokat saját diákjainknak, és külső csoportoknak is szervezünk a honlapunkon közzétett módon és időpontokban. A vizsgakövetelményekről, a vizsgaszabályzatról és a vizsgamentesség feltételeiről a honlapon találhatóak információk. Az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak az iskolai képzés felelősétől is. 11. Előrehozott szakképzés (kamarai) központi program óraszámai Kifutó rendszerben végzős évfolyamok a 2014/2015-ös tanévben. 13

14 11.1. Élelmiszer- és vegyi áru eladó 14

15 11.2. Műszakicikk eladó 15

16 11.3. Bútorasztalos 16

17 11.4. Fodrász 17

18 11.5. Géplakatos 18

19 11.6. Hegesztő 19

20 11.7. Kőműves 20

21 11.8. Vendéglátó eladó 21

22 22

23 12. Szakiskolai kerettantervek óraszámai Asztalos 23

24 Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Modul neve 9. elmélet 0, Gyártás előkészítési feladatok Faipari szakrajz Tantárgy neve 9. gyakorlat 2, Alapvető tömörfa megmunkálás Faipari szakmai gyakorlat 10. elmélet 1, Asztalosipari termékek gyártása Szerkezettan szakrajz és technológia 10. gyakorlat 1, Gépkezelési gyakorlat Hidegburkolási feladatok gyakorlat 11. elmélet gyakorlat 2,5 --- Vizsgafelkészítés Eladó Módosította: 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet Óraszám Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám Modul neve Tantárgy neve 0, Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom 9. elmélet 0,5 0, A ruházati cikkek és vegyes iparcikkek forgalmazása Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Ruházati áruismeret Élelmiszer áruismeret 0, A műszaki cikkek forgalmazása Műszaki áruismeret. 0, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom 0, A ruházati cikkek és vegyes iparcikkek forgalmazása Ruházati áruismeret 10. elmélet 0, Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Élelmiszer áruismeret 0, A műszaki cikkek forgalmazása Műszaki áruismeret. 11. gyakorlat Kereskedelmi egység működtetése A működtetés szabályai gyakorlat 1, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom gyakorlata 24

25 Kőműves és hidegburkoló 25

26 Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat Modul neve Tantárgy neve Témakör Építőipari közös tevékenység Építőipari alapismeretek Műszaki rajz (18 óra) 0, Falazás, Falazás, vakolás Mérés és kitűzés (18 óra) 1,0 vakolás gyakorlata Falszerkezetek (36 óra) 26

27 10. elmélet 1,0 10. gyakorlat 0,5 Vakolási munkák (18 óra) Falazás, vakolás 0, Hidegburkolási 0,5 feladatok Falazás vakolás Hidegburkolási feladatok gyakorlat Falszerkezetek készítése (36 óra) Beltéri burkolatok készítése (18 óra) Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése (18 óra) 11. elmélet gyakorlat 2,5 --- Vizsgafelkészítés Hegesztő Vizsgafeladatok gyakorlása (80 óra) Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat elmélet gyakorlat 1 Modul neve Tantárgy neve Témakör Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok A hegesztés előkészítő és befejező műveletei Hegesztés előkészítő és befejező műveletei Gépészeti alapozó feladatok Műszaki dokumentációk Hegesztési alapismeretek Hegesztés előkészítő és befejező műveletei Műszaki dokumentációk (18 óra) Műszaki rajz Szakmai számítások (36 óra) Hegesztés előtti és utáni teendők 11. elmélet gyakorlat 2,5 - Vizsgafelkészítés 27

28 28

29 Húsipari termékgyártó Szabadsáv felhasználása: Évfolyam 9. gyakorlat 10. elmélet 11. gyakorlat Óraszám Modul neve Tantárgy neve 0, Vágóhídi munka Technológiai gyakorlat Darabolás, csontozás Technológiai gyakorlat Másodlagos húsipari feldolgozás Technológiai gyakorlat 0, Vágóhídi munka Szakmai technológia 0, Darabolás, csontozás Szakmai technológia 0, Másodlagos húsipari feldolgozás Szakmai technológia 0, Húsipari értékesítés Szakmai technológia Vágóhídi munka Technológiai gyakorlat 0, Darabolás, csontozás Technológiai gyakorlat 11. elmélet Húsipari értékesítés Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek 29

30 30

31 Ipari gépész Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat 2,0 10. elmélet 0,5 0,5 10. gyakorlat 1 Modul neve Tantárgy neve Témakör Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok Anyagvizsgálatok és geometriai mérések Gépelemek szerelési feladatai Anyagvizsgálatok és geometriai mérések Gépészeti alapozó feladatok Műszaki dokumentációk Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat Gépelemek beállítása Mérőeszközök használata Műszaki dokumentációk (18 óra) Műszaki rajz Mérőeszközök, mérőberendezések /Szakmai számítások/ (18 óra) Hajtások /Szakmai számítások/ (18 óra) Mérések speciális mérőeszközökkel 11. elmélet gyakorlat 2,5 - Vizsgafelkészítés 31

32 32

33 Járműipari fémalkatrész-gyártó 33

34 Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat 2,0 10. elmélet 0,5 0,5 10. gyakorlat 1,0 Modul neve Tantárgy neve Témakör Gépészeti alapozó feladatok Anyagvizsgálatok és geometriai mérések Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapismeretek Mérés idomszerekkel; Nagypontosságú mérések Gépészeti alapismeretek Járműipari alapismeretek Alapszerelések Műszaki dokumentációk (8 óra), Szakmai számítások (10 óra) Mérés gyakorlás Műszaki dokumentációk (9 óra), Szakmai számítások (9 óra) Járműfajták, járművek felépítése (18 óra) Járműszerkezetek szerelése 11. elmélet gyakorlat 2,5 - Vizsgafelkészítés II. évfolyam: + tantárgy: Járműipari alapismeretek +16 óra A tantárgy tanításának célja Alapfokon megismerkedjenek a járműfajtákkal, a járművek felépítésével Témakörök 1. Járműipar fejlődéstörténete, Járművek csoportosítása, felosztása, fajtái Magyar feltalálók a járműiparban. 2. Gépjárművek általános felépítése, Alépítmény és részei, Felépítmény 3. Gépjármű motorok, Fajtái, Általános szerkezeti felépítés 4. Ottó motorok működése, 2 ütemű, 4 ütemű 5. Dízel motorok működése, 2 ütemű, 4 ütemű, Wankel motor 6. Erőátvitel, Tengelykapcsoló, Nyomatékváltó, Kardántengely, Differenciálmű 7. Alváz, Önhordó építési mód, Passzív és aktív biztonság, Biztonsági berendezések 8. Rugózás, kerékfelfüggesztés, lengéscsillapítás 9. Kormánygeometria kormányzás, tengelycsonk kormányzás, szervo kormány 10. Fékek, Dobfék, tárcsafék, Mechanikus-, hidraulikus-, légfék, Fékrásegítés, ABS 11. Kerekek, Gumiabroncs fajtái, jelölési rendszere 12. Elektromos berendezések, Akkumulátor, Generátor, Indítómotor, Gyújtás, Izzítás, Világítóberendezések 13. Korszerű, új megoldások a gépjárműiparban, Blokkolásgátló, Kipörgés gátló, Feltöltős motorok, Befecskendező rendszerek 34

35 Vendéglátó eladó Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám Modul neve Tantárgy neve 9. elmélet 0, Gazdálkodás Szakmai számítások 9. gyakorlat 10. elmélet 11. gyakorlat Gyorsétkeztetés, ételeladás Termelési és eladói gyakorlatok Vendéglátó eladói értékesítés Értékesítés gyakorlata Élelmiszer, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Vendéglátó eladói értékesítés Vendéglátó eladó tevékenység Gyorsétkeztetés, ételeladás Termelési és eladói gyakorlatok 1, Vendéglátó eladói értékesítés Értékesítés gyakorlata 35

36 36

37 13. Szakközépiskolai kerettantervek óraszámai A kerettanterveket kiadta: 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 3. melléklet XIII. Informatika ágazat, Informatikai rendszergazda Informatika ágazat (Informatikai rendszergazda) oldal Szakmai követelmény modulok Munkahelyi egészség és biztonság Információte chnológiai alapok Szakmai életpályaépítés, munkaszerv ezés, munkahelyi kommunikác Tantárgyak Munkahel yi egészség és biztonság Informáci ótechnoló giai alapok Informáci ótechnoló giai gyakorlat Munkasze rvezési ismeretek Munkasze rvezés gyakorlat heti óraszám Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül /13 ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám heti óraszám ögy Szakképe sítésspecifiku s utolsó évf. 5/13 és 2/14. heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 1+ 0,5 0,5+ 0,5 1,5+ 0,

38 Szakmai követelmény modulok ió Tantárgyak heti óraszám Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül /13 ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám heti óraszám ögy Szakképe sítésspecifiku s utolsó évf. 5/13 és 2/14. heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy e gy Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés Foglalkoztat ás II Foglalkoztat ás I Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatáso k Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete Adatbázis - és szoftverfej lesztés Adatbázis - és szoftverfej lesztés gyakorlat Hálózati ismeretek I. Hálózati ismeretek I. gyakorlat Foglalkozt atás. 0,5+ 0, ,5 2+ 0, ,5 4 Elhelyezk edéstmunkavál lalást segítő idegen nyelv (5- ös szint) 2 Hálózati operációs rendszere k Hálózati operációs rendszere k gyakorlat 7+1 Hálózati ismeretek II. 6 Hálózati ismeretek II. gyakorlat 6+1 IT hálózat biztonság IT hálózat biztonság gyakorlat 2 összes óra , 5 4+0, , , , , 5 5, összes óra

39 XXVII. Vendéglátóipar ágazat, Vendéglátásszervező-vendéglős Vendéglátóipar ágazat ( Vendéglátásszervező-vendéglős) oldal Évfolyam Szabadsáv Szakmai követelménymodul Tantárgy Típus 0, Vendéglátó termelés Termelés elmélete elm 9. 0, Vendéglátó értékesítés Értékesítés elmélete elm 0, Vendéglátó értékesítés Értékesítés gyakorlata gyak 10. 0, Vendéglátó termelés Termelés elmélete elm 0, Vendéglátó értékesítés Értékesítés elmélete elm 0, Vendéglátó üzleti Vendéglátó gazdálkodás elm 11. gazdálkodás 0, Vendéglátó termelés Termelés gyakorlata gyak 12. 0, Vendéglátó üzleti Vendéglátó gazdálkodás elm 0,5 gazdálkodás Szakmai számítás elm Vendéglátó termelés Termelés gyakorlata gyak 1/ Vendéglátó értékesítés Értékesítés gyakorlata gyak Vendéglátó termelés Termelés gyakorlata gyak 5/13., 2/ Vendéglátó értékesítés Értékesítés gyakorlata gyak Vendéglátó üzleti Vendéglátó gazdálkodás elm 1 gazdálkodás Szakmai számítás elm 39

40 40

41 XXXVIII. Rendészet ágazat Szabadsáv felhasználása Évfolyam Szabadsáv Tantárgy Típus 9. 0,5 Társadalom és kommunikáció I. elm 0,5 Speciális gyakorlat I. gyak 10. 0,5 Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. elm 0,5 Jogi és közigazgatási ismeretek I. elm Idegen nyelvi gyakorlat gyak 12. 0,5 Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV. elm 0,5 Jogi és közigazgatási ismeretek III. elm 41

42 42

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2015/2016. tanév T A R T A L O M B E V E Z E T É S. 2 MIÉRT LEGYÉL

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja

EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Szakmai programja 2013 1 EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Készült: 2013. március 25 -én az 2012-es szakmai program átdolgozásával Jóváhagyta: Németh Eszter

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben