2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus"

Átírás

1 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva augusztus

2 AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok A szakképzés alapelvei, céljai Képzési szintek, a tanulók elméleti és gyakorlati oktatása Szakiskola Választható szakképesítések Előrehozott szakképzés Szakközépiskola Választható szakmacsoportok, tantárgyi rendszer Választható szakképesítések Értékelés a moduláris szakképzésben Iskolai szintvizsgák szervezése Szakmai vizsgák Előzetes tanulmányok beszámítása ECDL vizsgaközpont Előrehozott szakképzés (kamarai) központi program óraszámai Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszakicikk eladó Bútorasztalos Géplakatos Hegesztő Kőműves Vendéglátó eladó Szakiskolai kerettantervek óraszámai Asztalos Eladó Kőműves és hidegburkoló Hegesztő Húsipari termékgyártó Ipari gépész Járműipari fémalkatrész-gyártó Vendéglátó eladó Szakközépiskolai kerettantervek óraszámai XIII. Informatika ágazat, Informatikai rendszergazda XXVII. Vendéglátóipar ágazat, Vendéglátásszervező-vendéglős XXXVIII. Rendészet ágazat HÍD II. program Asztalosipari szerelő A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

3 1. Az iskola szakképzési tevékenysége A képzési tevékenységünk iskolarendszerű oktatás. Szakmáinkat szakiskolában kifutó rendszerben előrehozott szakképzés keretében, három éves formában oktatjuk, emellett szakközépiskola szakképző évfolyamán érettségi vizsgához kötött képzéseket folytatunk szeptembertől képzéseinket a magyar közlöny 58. számú én megjelent szakképzési kerettantervek a 14/2013 (IV.05) NGM alapján szervezzük. 2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok Alapító okiratunk az alábbi szakmacsoportokban teszik lehetővé a szakiskolai szakképzést: Gépészet (5) Építészet (9) Faipar (11) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (17) Vendéglátás-turisztika (18) Élelmiszeripar (21) Szakközépiskolai ágazatok: Informatika (XIII) Közgazdaság (XXIV) Ügyvitel (XXV) Kereskedelem (XXVI) Vendéglátóipar (XXVII) Szépészet (XXX) Rendészeti (XXXVIII) 3. A szakképzés alapelvei, céljai A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. E cél elérése érdekében a képzés: - Nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és speciális szaktudást (elméleti és gyakorlati) a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához. 3

4 - Alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó és növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni. - Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalására. - Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos szakmai önművelés igényét. Az iskolarendszerű képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációt - a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével. A közoktatási/köznevelési és a szakképzési törvény, és végrehajtási rendeleteik alapján, hatályba lépésüknek megfelelő ütemben kell iskolánkban az oktató-képző munka tartalmi és szervezeti átalakítását folytatnunk. A tanulók és a szülők, a helyi társadalom, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakképzési szerkezet kialakítására kell törekednünk. Folyamatosan felül kell vizsgálnunk a megszerezhető szakképesítések körét. Az iskola oktatási-képzési feltételeinek meg kell felelni a kötelező eszköz-és felszerelés jegyzék előírásainak. A szakképzés iskolai programjának tervezésekor meg kell őrizni a szakmai oktatás pozitív iskolai hagyományait, pedagógiai örökségét, a helyi tantervek kidolgozásakor hasznosítani kell a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. Figyelembe kell venni a fejlesztési folyamatok, projektek tapasztalatait (Szakiskolai Fejlesztési Program, Pannon Térségi Integrált Szakképző Központ tananyagfejlesztés stb.). Felkészültnek kell lennünk az állandó változásra (cserélődő szakmakínálat, változó OKJ). Az iskolai szakoktatás a szakmai program tartalmi követelményeinek megvalósítását célozza. A tanulók szakmai oktatása-képzése során fő célunk a szakmai és vizsgáztatási követelményeknek való megfelelés, illetve erre történő felkészítés. A helyi igényeknek megfelelően kis létszámú szakmák oktatási-képzési feltételeinek biztosítása. A szakképzés fejlesztését célzó hazai és külföldi pályázati források kihasználása, szakmai kapcsolatok fejlesztése. Az együttműködés tartalmi elemeinek bővítése a megye szakképző iskoláival. 4

5 4. Képzési szintek, a tanulók elméleti és gyakorlati oktatása 4.1. Szakiskola A szakképző évfolyamot nyolcadik osztály elvégzését követően egységesen három éves formában szervezünk, kifutó rendszerben előrehozott szakképzés formájában szeptembertől a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről alapján valamennyi szakiskolai képzés három éves. A szakképzési évfolyamokon a központi programokban, kerettantervekben, valamint a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott feltételek szerint történik a szakmai vizsgára való felkészítés. Minden közismereti és szakmai elméleti óra megtartására az iskolában kerül sor. Az órák szakos ellátását az iskola pedagógusaival és óraadó tanárok bevonásával biztosítjuk. A gyakorlati oktatást tanműhelyben, tankonyhában, tanirodában, demonstrációs teremben, gyakorló- és szaktanteremben (a továbbiakban tanműhelyben) szervezi az iskola, illetve együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés alapján gazdálkodó szervezet, vállalkozó is folytathatja. Az iskolai tanműhely működésének személyi feltételeiről a fenntartó gondoskodik, míg a külső gyakorlati helyeken a gazdálkodó szervezet. Az iskolai tanműhelyek felszerelése az iskola, minden más esetben a gyakorlati képzés szervezőjének feladata. A gyakorlati oktatás szervezésekor minden szakma esetében törekszünk arra, hogy a képzési idő egy részét a tanulók gazdálkodó szervezeteknél tölthessék. Kilencedik évfolyamon a gyakorlati képzést elsősorban az iskolai tanműhelyek végzik. Tízedik és tizenegyedik évfolyamon amennyiben megfelelő színvonalú képzőhely rendelkezésre áll a kamarával együttműködve tanulószerződéssel kihelyezzük diákjainkat. Húsipari termékgyártó tanulóink a teljes képzési idő alatt külső gyakorlati helyen vesznek részt a gyakorlati foglalkozásokon. Kőműves és hidegburkoló, hegesztő, ipari gépész, asztalos és vendéglátó eladó diákjainknak a tizenegyedik évfolyamon kétheti egy napon az iskolai tanműhelyekben vizsgafelkészítő oktatást tartunk. A szakiskolai 9. évfolyamra beiskolázás feltétele, hogy a tanuló eredményesen teljesítse az általános iskola 8. évfolyamának követelményeit. A felvehető tanulók, és az indítható szakmák és osztályok száma a fenntartóval egyeztetve az MFKB (Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság) döntéssel összhangban évenként kerül meghatározásra. 5

6 A jelentkezők száma alapján az iskola igazgatója dönt arról, hogy melyik szakmák oktatása indítható, amelyre megtörténhet a beiskolázás. A beiratkozás feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság Választható szakképesítések A szakmai program helyi óraszámait a szakképesítésekért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok és kerettantervek alapján határozzuk meg. Az iskola szakmai kínálatát a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően évente felülvizsgáljuk, szükség esetén a szakmai programot módosítjuk. A szakképesítés megszerzésére az alábbi szakmákban van lehetőség: azonosítószám szakképesítés megnevezése Hegesztő Ipari gépész Járműipari fémalkatrész-gyártó Épület- és szerkezetlakatos Kőműves és hidegburkoló Festő, mázoló, tapétázó Asztalos Kárpitos Eladó Pincér Szakács Vendéglátó eladó Húsipari termékgyártó Kifutó rendszerben, előrehozott szakképzés formájában: Géplakatos Hegesztő Kőműves Bútorasztalos Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszakicikk eladó Vendéglátó eladó Fodrász A tantárgystruktúrát és az oktatás időkereteit a központi programoknak megfelelően határozzuk meg a helyi tantervben. A tantárgyi programok és az óratervek lehetővé teszik, hogy azonos szakmacsoportba tartozó szakmák szakmai elméleti óráinak és gyakorlati foglalkozásainak egy részét összevontan tudjuk megtartani. 6

7 Előrehozott szakképzés évi LXXIX. törvény évi XLIX. törvénnyel történő módosításával egy újabb képzési forma, az előrehozott szakképzés jelent meg a szakiskolai képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. -ának (4) új bekezdése határoz meg az alábbiak szerint: "A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával." Iskolánk a képzést megszervezi tanulóink részére az előrehozott szakképzés formájában és szeptember 1.-én kezdő kilencedik évfolyamokon felmenő rendszerben a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben módosított OKJ alapján folytatjuk a szakképzést. A szakmai és vizsgakövetelményeket a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel módosított 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet tartalmazza. A központi programok - melyek a szakmai tantárgyak alkalmazott óraszámait is tartalmazzák - jóváhagyási számát az alábbi táblázat tartalmazza. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés Jóváhagyási szám megnevezése Bolti eladó /2011. VIII Bútorasztalos /2011. VIII Fodrász /2011. VIII Géplakatos /2011. VIII Hegesztő /2011. VIII Kőműves /2011. VIII Vendéglátó eladó /2011. VIII. 25. A közismereti tartalmat továbbra is a 20/2010. (V. 11.) OKM rendeletben kiadott kerettanterv alapján határozzuk meg csökkentett óraszámmal. Azok a tanulók, akik 10. szakiskolai vagy a szakközépiskola minimum 10. évfolyamának sikeres elvégzését követően kezdik meg tanulmányaikat az előrehozott szakképzésben, a közismereti kompetenciaterületek tanulása alól felmentést kaphatnak Szakközépiskola A szakközépiskolában évfolyamon folyó szakmacsoportos alapozás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoportba tartozó szakképesítések közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. 7

8 A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot szeptembertől képzéseinket a magyar közlöny 58. számú én megjelent szakképzési kerettantervek a 14/2013 (IV.05) NGM alapján folytatjuk Választható szakmacsoportok, tantárgyi rendszer Kifutó képzéseinkben: A szakmacsoportos alapozás tantárgyi rendszerét a 10/2003. (IV.28.) OM rendelettel módosított, kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet határozza meg. Abban az esetben, ha a szakmacsoportos alapozó tantárgy különböző részterületeit több szaktanár tanítja, a tanév közben az értékelés külön történik, de félévkor és az év végén a tanuló egy érdemjegyet kap a szerzett osztályzatok alapján. A résztantárgyakat tanító pedagógusok az osztályozó értekezletet megelőzően egyeztetnek, és a végső osztályzatot közösen határozzák meg. Viselkedéskultúra és kommunikáció tantárgyakból osztályzatot nem adunk, a követelmények teljesítése esetén teljesítette, ellenkező esetben nem teljesítette bejegyzés kerül a részosztályzathoz. Rendészeti pályára felkészítő osztályainkban szakmacsoportos alapozás időkeretében emelt óraszámban tanítunk testnevelést (judo, karate kiegészítéssel), informatikát, speciális társadalomismeretet, emellett kommunikációs gyakorlatok és rendészeti ismeretek tantárgyak képezik a szakmára felkészítést. Ez utóbbi kettőt a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumtól adaptált tanterv szerint tanítjuk. A diákoknak lehetőségük van második, nem kötelező idegen nyelvként horvát nyelvet évfolyamon tanulniuk. A rendőr tiszthelyettes szakképesítés megszerzésére a Rendőrség szakközépiskoláiban van lehetőségük érettségizett tanulóinknak. Szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyi rendszere: Szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika szakmacsoportra: 9. évfolyam 185 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /A műszaki pályák világa, Anyag- és eszközismeret/ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Számítástechnikai gyakorlatok I./ 10. évfolyam 185 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai, Számítógép-programozás I./ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra 8

9 /Kép- és hangfeldolgozás, multimédiás alkalmazások, Számítógép programozási gyakorlatok I./ 11. évfolyam 296 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 111 óra /Számítógép-programozás II./ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 185 óra /Számítógép programozási gyakorlatok II./ 12. évfolyam 256 óra Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 64 óra /Számítógép-programozás III., Adatbázis-kezelés/ Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 192 óra /Számítógép programozási gyakorlatok III., Hardverismeret és gyakorlat/ Szakmacsoportos alapozó oktatás a közgazdaság szakmacsoportra 9. évfolyam 185 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Viselkedéskultúra (37 óra)/ 10. évfolyam 185 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Kommunikáció (37 óra)/ 11. évfolyam 296 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra /Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) (111 óra), Üzleti gazdaságtan (111 óra)/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra /Üzleti gazdaságtan gyakorlatok/ 12. évfolyam 256 óra Közgazdaság szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra /Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) (96 óra), Üzleti gazdaságtan (96 óra)/ Közgazdaság szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 óra /Üzleti gazdaságtan gyakorlatok/ Szakmacsoportos alapozó oktatás a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra 9

10 9. évfolyam 185 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Viselkedéskultúra (37 óra)/ 10. évfolyam 185 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Információkezelés (74 óra), Kommunikáció (37 óra)/ 11. évfolyam 296 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra /Közgazdaságtan (74 óra), Marketing (74 óra), Idegen nyelv (74 óra)/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra /Tanirodai gyakorlatok/ 12. évfolyam 256 óra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra /Közgazdaságtan (64 óra), Marketing (64 óra), Idegen nyelv (64 óra)/ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 óra /Tanirodai gyakorlatok/ Szakmacsoportos alapozó oktatás vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra 9. évfolyam 185 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra /Gasztronómiai alapismeretek (55,5), Viselkedéskultúra (55,5)/ 10. évfolyam 185 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra /Gazdasági környezetünk/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra 10

11 /Gasztronómiai alapismeretek (55,5), Kommunkáció (55,5)/ 11. évfolyam 296 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra /Vendéglátó és turizmusismeretek (74), Szállodai ismeretek (74), Marketing (74)/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra 12. évfolyam 256 óra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra /Vendéglátó és turizmusismeretek (64), Szállodai ismeretek (64), Marketing (64)/ Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 óra Választható szakképesítések Ágazati kerettantervek alapján: azonosító szám szakképesítés megnevezése szakközépiskolai ágazat CAD-CAM informatikus Gazdasági informatikus Informatika (XIII) Informatikai rendszergazda Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Közgazdaság (XXIV) Irodai asszisztens Ügyviteli titkár Ügyvitel (XXV) Kereskedő Logisztikai ügyintéző Kereskedelem (XXVI) Vendéglátásszervező-vendéglős Vendéglátóipar (XXVII) Gyakorló fodrász Szépészet (XXX) Rendőr tiszthelyettes Rendészet (XXXVIII)* 5. Értékelés a moduláris szakképzésben Az osztályozás a modulokon belül tananyag-egységenként történik. Minden tananyag-elemből rendelkeznie kell a tanulónak minimum egy osztályzattal. A naplóba, bizonyítványba és a tanulói törzslapba a tananyagegységek azonosító száma és megnevezése kerül. Amennyiben a tanuló a tananyagegységből elégtelen osztályzatot szerez, javítóvizsgát tehet az augusztusi javítóvizsga időszakban. Abban az esetben javítóvizsgázhat a tanuló, ha az elégtelenek száma - a közismereti kompetenciaterületeket is beleértve - nem haladja meg a hármat. Ha egy tananyagegységen belül a különböző tananyagelemeket nem ugyanaz a szaktanár/szakoktató tanítja, akkor az osztályzatok megállapítása súlyozással történik, aminek az alapja az elemek óraszáma. Elégtelen az érdemjegy, ha a súlyozott osztályzatok átlaga nem éri el a kettest és az egységet alkotó elemek fele vagy annál több elégtelennel zárul. A szeptembertől hatályos kerettantervek esetében tantárgyakat értékelünk. 11

12 6. Iskolai szintvizsgák szervezése Ha azt a szakmai és vizsgakövetelményben előírják, az iskolában annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezünk. A szintvizsga előkészítésében és megszervezésében az illetékes területi gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezetek, továbbá az intézmény képviselője (általában a gyakorlatioktatás-vezető) vesz részt. A szintvizsga célja, hogy a tanulók a kialakított vizsgaszituáció során megismerhessék a velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, tudásukat, ismereteiket felmérhessék. A szintvizsgán a gyakorlati oktatókon kívül meghívott gyakorlati szakemberek is jelen lehetnek, hogy tapasztalataikkal, ismereteikkel a felkészülést segítsék. A kamara által szervezett szintvizsgáknál a kamara által összeállított központi feladatbankból a szintvizsga bizottság elnöke által kiválasztott feladatot kell végrehajtani. A szintvizsga értékelése a kiválasztott feladathoz tartozó értékelési útmutató alapján történik. A szintvizsgán kapott érdemjegy nem számít bele az év végi osztályzatba. Azoknál a szakképesítéseknél, ahol nincs kötelezően előírt, vagy a kamra által szervezett szintvizsga, az intézmény a munkaközösségek munkatervében előírt módon köztesvizsgát szervezhet. A köztes vizsga követelményeit a vizsgát megelőzően legalább 30 nappal a tanulók (ha vállalkozónál teljesíti a gyakorlatát, akkor beleértve az oktatókat is) tudomására kell hozni. Az itt kapott érdemjegy beleszámít a tanév végi osztályozásba, kétes esetben irányadó. 8. Szakmai vizsgák Szakmai vizsgákat elsősorban a május-júniusi vizsgaidőszakban szervezünk. Az első javítóvizsga vonatkozásában az intézmény gondoskodik a szakmai vizsga megszervezéséről a vizsgát követő első vizsgaidőszakban. Egyéb esetekben javító és pótló vizsgát csak abban az esetben tart az intézmény, ha az azonos szakmacsoportba tartozó vizsgázók száma eléri a 10 főt. A szakmai vizsgákra való felkészítést írásbeli próbavizsga íratásával segítjük. A próbavizsga időpontját az aktuális tanév rendje határozza meg. 9. Előzetes tanulmányok beszámítása Szakképző ill. felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítése esetén a vonatkozó jogszabályokban és a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott módon beszámíthatóak. A beszámítás iránti kérelmet az iskola vezetőjéhez kell benyújtani, szakmai vizsga esetén a vizsgára jelentkezéssel egy időben, tantárgyi felmentés esetén az adott szakképzési évfolyam 12

13 megkezdését követő két héten belül. A kérelem mellé minden esetben csatolni kell a teljesítést igazoló okmány hitelesített másolatát. Nem hiteles másolat esetén az eredeti okmányt be kell mutatni. Egy adott tantárgy beszámítása, illetőleg annak tanulása alóli felmentés nem jelenti automatikusan, hogy a szakmai vizsgán bármely vizsgarészből ezek alapján felmenthető. A tanítási órák egy részének látogatása alóli felmentés nem jelenti automatikusan azt, hogy a tanuló az évközi és az év végi ellenőrzési, beszámolási, vizsgázási kötelezettség teljesítése alól is mentesül. 10. ECDL vizsgaközpont Iskolánk akkreditált ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont. Tanfolyamokat saját diákjainknak, és külső csoportoknak is szervezünk a honlapunkon közzétett módon és időpontokban. A vizsgakövetelményekről, a vizsgaszabályzatról és a vizsgamentesség feltételeiről a honlapon találhatóak információk. Az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak az iskolai képzés felelősétől is. 11. Előrehozott szakképzés (kamarai) központi program óraszámai Kifutó rendszerben végzős évfolyamok a 2014/2015-ös tanévben. 13

14 11.1. Élelmiszer- és vegyi áru eladó 14

15 11.2. Műszakicikk eladó 15

16 11.3. Bútorasztalos 16

17 11.4. Fodrász 17

18 11.5. Géplakatos 18

19 11.6. Hegesztő 19

20 11.7. Kőműves 20

21 11.8. Vendéglátó eladó 21

22 22

23 12. Szakiskolai kerettantervek óraszámai Asztalos 23

24 Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Modul neve 9. elmélet 0, Gyártás előkészítési feladatok Faipari szakrajz Tantárgy neve 9. gyakorlat 2, Alapvető tömörfa megmunkálás Faipari szakmai gyakorlat 10. elmélet 1, Asztalosipari termékek gyártása Szerkezettan szakrajz és technológia 10. gyakorlat 1, Gépkezelési gyakorlat Hidegburkolási feladatok gyakorlat 11. elmélet gyakorlat 2,5 --- Vizsgafelkészítés Eladó Módosította: 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet Óraszám Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám Modul neve Tantárgy neve 0, Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom 9. elmélet 0,5 0, A ruházati cikkek és vegyes iparcikkek forgalmazása Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Ruházati áruismeret Élelmiszer áruismeret 0, A műszaki cikkek forgalmazása Műszaki áruismeret. 0, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom 0, A ruházati cikkek és vegyes iparcikkek forgalmazása Ruházati áruismeret 10. elmélet 0, Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Élelmiszer áruismeret 0, A műszaki cikkek forgalmazása Műszaki áruismeret. 11. gyakorlat Kereskedelmi egység működtetése A működtetés szabályai gyakorlat 1, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom gyakorlata 24

25 Kőműves és hidegburkoló 25

26 Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat Modul neve Tantárgy neve Témakör Építőipari közös tevékenység Építőipari alapismeretek Műszaki rajz (18 óra) 0, Falazás, Falazás, vakolás Mérés és kitűzés (18 óra) 1,0 vakolás gyakorlata Falszerkezetek (36 óra) 26

27 10. elmélet 1,0 10. gyakorlat 0,5 Vakolási munkák (18 óra) Falazás, vakolás 0, Hidegburkolási 0,5 feladatok Falazás vakolás Hidegburkolási feladatok gyakorlat Falszerkezetek készítése (36 óra) Beltéri burkolatok készítése (18 óra) Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése (18 óra) 11. elmélet gyakorlat 2,5 --- Vizsgafelkészítés Hegesztő Vizsgafeladatok gyakorlása (80 óra) Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat elmélet gyakorlat 1 Modul neve Tantárgy neve Témakör Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok A hegesztés előkészítő és befejező műveletei Hegesztés előkészítő és befejező műveletei Gépészeti alapozó feladatok Műszaki dokumentációk Hegesztési alapismeretek Hegesztés előkészítő és befejező műveletei Műszaki dokumentációk (18 óra) Műszaki rajz Szakmai számítások (36 óra) Hegesztés előtti és utáni teendők 11. elmélet gyakorlat 2,5 - Vizsgafelkészítés 27

28 28

29 Húsipari termékgyártó Szabadsáv felhasználása: Évfolyam 9. gyakorlat 10. elmélet 11. gyakorlat Óraszám Modul neve Tantárgy neve 0, Vágóhídi munka Technológiai gyakorlat Darabolás, csontozás Technológiai gyakorlat Másodlagos húsipari feldolgozás Technológiai gyakorlat 0, Vágóhídi munka Szakmai technológia 0, Darabolás, csontozás Szakmai technológia 0, Másodlagos húsipari feldolgozás Szakmai technológia 0, Húsipari értékesítés Szakmai technológia Vágóhídi munka Technológiai gyakorlat 0, Darabolás, csontozás Technológiai gyakorlat 11. elmélet Húsipari értékesítés Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek 29

30 30

31 Ipari gépész Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat 2,0 10. elmélet 0,5 0,5 10. gyakorlat 1 Modul neve Tantárgy neve Témakör Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok Anyagvizsgálatok és geometriai mérések Gépelemek szerelési feladatai Anyagvizsgálatok és geometriai mérések Gépészeti alapozó feladatok Műszaki dokumentációk Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat Gépelemek beállítása Mérőeszközök használata Műszaki dokumentációk (18 óra) Műszaki rajz Mérőeszközök, mérőberendezések /Szakmai számítások/ (18 óra) Hajtások /Szakmai számítások/ (18 óra) Mérések speciális mérőeszközökkel 11. elmélet gyakorlat 2,5 - Vizsgafelkészítés 31

32 32

33 Járműipari fémalkatrész-gyártó 33

34 Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám 9. elmélet 0,5 9. gyakorlat 2,0 10. elmélet 0,5 0,5 10. gyakorlat 1,0 Modul neve Tantárgy neve Témakör Gépészeti alapozó feladatok Anyagvizsgálatok és geometriai mérések Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapismeretek Mérés idomszerekkel; Nagypontosságú mérések Gépészeti alapismeretek Járműipari alapismeretek Alapszerelések Műszaki dokumentációk (8 óra), Szakmai számítások (10 óra) Mérés gyakorlás Műszaki dokumentációk (9 óra), Szakmai számítások (9 óra) Járműfajták, járművek felépítése (18 óra) Járműszerkezetek szerelése 11. elmélet gyakorlat 2,5 - Vizsgafelkészítés II. évfolyam: + tantárgy: Járműipari alapismeretek +16 óra A tantárgy tanításának célja Alapfokon megismerkedjenek a járműfajtákkal, a járművek felépítésével Témakörök 1. Járműipar fejlődéstörténete, Járművek csoportosítása, felosztása, fajtái Magyar feltalálók a járműiparban. 2. Gépjárművek általános felépítése, Alépítmény és részei, Felépítmény 3. Gépjármű motorok, Fajtái, Általános szerkezeti felépítés 4. Ottó motorok működése, 2 ütemű, 4 ütemű 5. Dízel motorok működése, 2 ütemű, 4 ütemű, Wankel motor 6. Erőátvitel, Tengelykapcsoló, Nyomatékváltó, Kardántengely, Differenciálmű 7. Alváz, Önhordó építési mód, Passzív és aktív biztonság, Biztonsági berendezések 8. Rugózás, kerékfelfüggesztés, lengéscsillapítás 9. Kormánygeometria kormányzás, tengelycsonk kormányzás, szervo kormány 10. Fékek, Dobfék, tárcsafék, Mechanikus-, hidraulikus-, légfék, Fékrásegítés, ABS 11. Kerekek, Gumiabroncs fajtái, jelölési rendszere 12. Elektromos berendezések, Akkumulátor, Generátor, Indítómotor, Gyújtás, Izzítás, Világítóberendezések 13. Korszerű, új megoldások a gépjárműiparban, Blokkolásgátló, Kipörgés gátló, Feltöltős motorok, Befecskendező rendszerek 34

35 Vendéglátó eladó Szabadsáv felhasználása: Évfolyam Óraszám Modul neve Tantárgy neve 9. elmélet 0, Gazdálkodás Szakmai számítások 9. gyakorlat 10. elmélet 11. gyakorlat Gyorsétkeztetés, ételeladás Termelési és eladói gyakorlatok Vendéglátó eladói értékesítés Értékesítés gyakorlata Élelmiszer, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Vendéglátó eladói értékesítés Vendéglátó eladó tevékenység Gyorsétkeztetés, ételeladás Termelési és eladói gyakorlatok 1, Vendéglátó eladói értékesítés Értékesítés gyakorlata 35

36 36

37 13. Szakközépiskolai kerettantervek óraszámai A kerettanterveket kiadta: 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 3. melléklet XIII. Informatika ágazat, Informatikai rendszergazda Informatika ágazat (Informatikai rendszergazda) oldal Szakmai követelmény modulok Munkahelyi egészség és biztonság Információte chnológiai alapok Szakmai életpályaépítés, munkaszerv ezés, munkahelyi kommunikác Tantárgyak Munkahel yi egészség és biztonság Informáci ótechnoló giai alapok Informáci ótechnoló giai gyakorlat Munkasze rvezési ismeretek Munkasze rvezés gyakorlat heti óraszám Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül /13 ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám heti óraszám ögy Szakképe sítésspecifiku s utolsó évf. 5/13 és 2/14. heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 1+ 0,5 0,5+ 0,5 1,5+ 0,

38 Szakmai követelmény modulok ió Tantárgyak heti óraszám Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül /13 ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám heti óraszám ögy Szakképe sítésspecifiku s utolsó évf. 5/13 és 2/14. heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy e gy Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés Foglalkoztat ás II Foglalkoztat ás I Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatáso k Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete Adatbázis - és szoftverfej lesztés Adatbázis - és szoftverfej lesztés gyakorlat Hálózati ismeretek I. Hálózati ismeretek I. gyakorlat Foglalkozt atás. 0,5+ 0, ,5 2+ 0, ,5 4 Elhelyezk edéstmunkavál lalást segítő idegen nyelv (5- ös szint) 2 Hálózati operációs rendszere k Hálózati operációs rendszere k gyakorlat 7+1 Hálózati ismeretek II. 6 Hálózati ismeretek II. gyakorlat 6+1 IT hálózat biztonság IT hálózat biztonság gyakorlat 2 összes óra , 5 4+0, , , , , 5 5, összes óra

39 XXVII. Vendéglátóipar ágazat, Vendéglátásszervező-vendéglős Vendéglátóipar ágazat ( Vendéglátásszervező-vendéglős) oldal Évfolyam Szabadsáv Szakmai követelménymodul Tantárgy Típus 0, Vendéglátó termelés Termelés elmélete elm 9. 0, Vendéglátó értékesítés Értékesítés elmélete elm 0, Vendéglátó értékesítés Értékesítés gyakorlata gyak 10. 0, Vendéglátó termelés Termelés elmélete elm 0, Vendéglátó értékesítés Értékesítés elmélete elm 0, Vendéglátó üzleti Vendéglátó gazdálkodás elm 11. gazdálkodás 0, Vendéglátó termelés Termelés gyakorlata gyak 12. 0, Vendéglátó üzleti Vendéglátó gazdálkodás elm 0,5 gazdálkodás Szakmai számítás elm Vendéglátó termelés Termelés gyakorlata gyak 1/ Vendéglátó értékesítés Értékesítés gyakorlata gyak Vendéglátó termelés Termelés gyakorlata gyak 5/13., 2/ Vendéglátó értékesítés Értékesítés gyakorlata gyak Vendéglátó üzleti Vendéglátó gazdálkodás elm 1 gazdálkodás Szakmai számítás elm 39

40 40

41 XXXVIII. Rendészet ágazat Szabadsáv felhasználása Évfolyam Szabadsáv Tantárgy Típus 9. 0,5 Társadalom és kommunikáció I. elm 0,5 Speciális gyakorlat I. gyak 10. 0,5 Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. elm 0,5 Jogi és közigazgatási ismeretek I. elm Idegen nyelvi gyakorlat gyak 12. 0,5 Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV. elm 0,5 Jogi és közigazgatási ismeretek III. elm 41

42 42

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Szakmai program Készült: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 7. (3) bekezdése értelmében a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

001 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Telephely: Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32.

001 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Telephely: Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32. Tanulmányi terület kódja: 21 Tanulmányi terület neve: szakiskola: 3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z)

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév MÁTÉSZALKAI SZC KÁLLAY RUDOLF SZAKKÖZÉPISKOLÁJAA 4 3 2 0 N a g y k á l l ó, K o s s u t h ú t 8. T e l e f o n / f a x : 4 2 / 2 6 3-4 3 5 Elektronikus levélcím: nagykalloi@kallayszaki.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* -

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* - Műszaki szakterület Módosított Ó R A T E R V SZAKKÖZÉPISKOLA 001/00 és 00/003 tanévben beiskolázottaknak TANTÁRGYAK ÉVFOLYAM 9. 10. 11. 1. Informatika szakmacsoport Érettségi Magyar nyelv és irodalom 4

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. KÖTET SZAKMAI PROGRAM 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom Tartalom... 2 S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola 5.c. A vendéglátó technikus szakképesítés ( OKJ 52 7822 02 ) iskolai óraterve (ciklus óraszámok) (Érvényes a 2004-2005. tanévt ől) 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 2015/2016. TANÉV Szecskaavató Évnyitó Osztály-daléneklési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu Honlap www.corvin.hiszk.hu

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 S Z A K G I M N Á Z I U M I O S Z T Á L Y O K Általános képzés (9-12. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja VIII. kötet SZAKMAI PROGRAM TARTALOM Szakképzés szervezése...

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben