A cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban. (A küzdelemtől a látványos szórakozásig) PhD értekezés. Dr. Barna Tibor egyetemi adjunktus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban. (A küzdelemtől a látványos szórakozásig) PhD értekezés. Dr. Barna Tibor egyetemi adjunktus"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Doktori Iskola Neveléstudományi Alprogram A cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban (A küzdelemtől a látványos szórakozásig) PhD értekezés Készítette: Dr. Barna Tibor egyetemi adjunktus Témavezető: Prof. Dr. Rigler Endre intézetigazgató Budapest, 2002

2 TARTATALOM 1. BEVEZETÉS 5 A média szerepe a sportágak fejlődésében, a sportüzlet alakításában IRODALMI ÁTTEKINTÉS Kutatási eredmények a küzdősportokból (történeti áttekintés) A küzdelemben győztes személy történeti meghatározása Győzelmi formák a lovagkortól a testsúly-kategóriák megjelenéséig A győzelem megítélése 1900-tól napjainkig.( Az időkorlátozás és a 23 pontozás bevezetése.) 2. 2 Kutatási eredmények a birkózó sportban Edzésmódszertani kutatások HIPOTÉZIS KÉRDÉSFELTEVÉSEK Milyen irányba változtak a birkózó mérkőzéseket jellemző időbeliségi 32 mutatók? 4. 2 Milyen változás tapasztalható a tusgyőzelmek gyakorisága és a 32 mérkőzések időtartama tekintetében? 4. 3 A támadások időegységre eső gyakorisága kedvezően változott-e? A látványosságot kifejező technikai pontok mennyiségének 32 longitudinális vizsgálata milyen eredményt mutat? 4. 5 Az akciókezdeményezés kifejeződik-e a mérkőzés végeredményében Milyen irányba változott a versenyzők, az élversenyzők küzdőstílusa? Milyen tartós jellegzetességeket mutat napjaink birkózása? Igazolható-e a cselekvéshatékonyság és a jellegzetes birkózó 32 2

3 személyiségvonás az asszerivitás közötti kapcsolat? 5. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK, SZÁMITÁSI ELJÁRÁSOK Vizsgálati, adatrögzítési módszerek Közvetlen megfigyelési eljárások Mérkőzések megfigyelése Közvetett megfigyelési eljárások A videórendszer használatából szerzett tapasztalatok Közvetett információszerzés mérkőzés jegyzőkönyvekből Közvetett információszerzés pontozó lapokból Kiegészítő eljárások Kérdőíves módszer az asszertivitás kimutatására A versenyek és versenyzők jellemzése Számítási eljárások AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA, MEGBESZÉLÉSE A mérkőzések általános jellemzői Mozgás megfigyelések, eredményalakulások A szereplés eredményességének alakulása A győzelmi formákban bekövetkezett változások elemzése A győzelmet jelentő mozgásformák és gyakoriságok elemzése A támadások hatékonyságában és gyakoriságában történt változások A küzdelem hatékonysága a végrehajtott akciók időbelisége alapján Az egyszerű és összetett támadások elemzése A legtöbb versenyző küzdőstílusában fellelhető konstans elemek, 60 elemkapcsolatok Az élversenyzők küzdőstílusának sajátosságai 63 3

4 A mérkőzések időelemzése Az élversenyzők mérkőzéseinek időelemzése A győzelmek időbelisége AZ ASSZERTIVITÁS ÉS AZ AKCIÓHATÉKONYSÁG 75 KAPCSOLATA 8. A KULCSPONTI HELYZETEK ÉS TECHNIKÁK VÁLTOZÁSI 76 TENDENCIÁI A küzdelmet eldöntő konfliktushelyzetek és technikák oktatásmódszertani elvei 8. 2 ÖSSZEFOGLALÁS, GYAKORLATI AJÁNLÁSOK IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK 4

5 Összefoglalás 1. A sportversenyek - igy a birkózóversenyek - szabályainak változtatása esetén a legfontosabb rendező elv a TV közvetitésre való fokozott alkalmasság kell hogy legyen. 2. Az elmúlt évek szabályváltozásainak hatására a birkózók minimalizálták az állásból inditott akciókat, csökkent a komplikált de látványos akciók száma, a versenyzők beállitották magukat az egy-két pontos fogásokra, a tusgyőzelmek száma a felére csökkent, igy folyamatosan elvesztette a látványosságát ez a TV közvetitésre kiválóan alkalmas sportág. 3. Az időegységre jutó technikai pontok száma csökkent, ami egyértelműen a birkózás tartalmi értékének csökkenését jelenti, viszot a mérközések időtartama növekvő tendenciát mutat. 4. A látványosságnak a birkózásból való kiűzetése még nyilvánvalóbb, ha végrehajtott technikákat vizsgáljuk. Az atlantai olimpián a lábratámadások és az állásból inditott akciók háttérbe szorultak a felforditásokhoz képest és a versenyzők által elért akció pontok száma csökkent. 5. A klasszis versenyzők a mérkőzés számukra kedvező eldöntését lehetőleg az első három percben megteszik,amennyiben ez nem sikerül, olyan technikákat használnak amelyeknek a hatékonysága nem csökken a mérkőzés második felében, a fáradtság vagy a csúszóssá válás következtében. 6. Az összetet technikákból álló küzdőmód nagyobb esélyt kinál a győzelemre az egy - egy elemre koncentráló birkózáshoz képest. 7. A harcmodor igazodjon az egyénhez, az egyén karakteréhez. 9. Megállapitjuk, hogy az asszertivitás tulajdonság és az akciók hatékony végrehajtása birkózásban szorosan együttjárnak. 8. Az ellenfél előzetes ismerete előny, de önmagában még nem jelent garanciát a győzelemre akkor, ha nem készitettük fel a versenyzőt az aktuális helyzet gyors felismerésére és a szituáció kivánta gyors reagálásra. 9. A hatékonyság szempontjából kritikus az akció kezdeményezés helyes időpontjának megválasztása. Végső következtetésként a birkózás fejlődése érdekében megállapithatjuk: az ösztönzés a lehetőségek megnyitása, a helyes értékelés többet ér bármilyen büntetésnél, fel kell értékelni az állásból végrehajtott látványos dobásokat oly módon, hogy előnyt jelentsen az adott verseny folyamán, az első akciót kétszeres értékűnek és döntetlennél meghatározó jelentőségűnek tekinteni, a birkózás megújitása komplex feladat ( nem csak szabályok, hanem a versenyrendszer, a rendezés, társadalmi feltételek figyelembe vétele ). 5

6 Conclusions 1. In case of changing the rules of a competition - such as wrestling for example - the most important organising principle should be the increased suitability for TV broadcasting. 2. As a result of the changing rules of the past years, wrestlers have minimised their actions initiated from standing, have decreased the number of their complex, but spectacular actions, have set themselves for holds worth one or two points. The number of falls have decreased to half in the past years, so - although suitable to TV broadcasting - wrestling has gradually lost its spectacle. 3. The number of technical points for a time unit has decreased, which unambiguously means the devaluation of the contextual value of wrestling, although the length of the bouts shows a tendency to increase. 4. If the applied techniques are examined, the driving out the spectacle from wrestling is more obvious. Attacks at the legs and actions initiated from standing were pushed to the back at the Atlanta Olympic Games, compared to the rolling sideways and to the points received for actions by the competitors. 5. Top level/elite athletes carry out a decision favourable for them in the first 3 minutes, if it is possible. If it could not be done, they start using such a technique, the effectiveness of which does not decrease in the second half of the bout, as a result of tiredness or becoming too slippery. 6. The fighting method built up of complex technique gives a better chance for winning than the one concentrating on certain elements. 7. Individual personal features, conditional abilities should be maximally taken into consideration in forming the fighting style. 6

7 8. The teaching and training of provoking, disorientating actions should be demanded from the beginning of the preparation period. 9. The continuous attacking activity from the beginning of the bout and the perfect timing of the execution of the action has an outstanding effect on the final outcome. 10. It has been stated that the assertive character and the effective execution of the actions are in close relation with each other. The final conclusions can be stated in favour of the development of wrestling: urging is the opening of the possibilities, the correct evaluation is more important than any kind of punishment spectacular throws executed from standing should be valued in a way, that it should mean an advantage during the competition the first action should have a double value and of decisive importance in case of a tie renewal of wrestling is a complex task (not only the rules, but the competition system, their organisation and the social conditions should be also taken into consideration) 7

8 De meddig lehet várakozni? Meddig szabad még várakozni, ha árulás lehet a várás, ha várakozni: gyávaság? Illyés Gyula: Várakozások 1. Bevezetés Napjainkban, illetve a 80-as évek végétõl, az élet számos területén eddig még soha nem tapasztalt változásokat élünk meg. Új ideálok, új értékrendek jelentkeznek. A kétpólusú világ egypólusúvá vált, megindult a nemzetállamok kialakulása, új országok jelentek meg. A nagymérvű geopolitikai változások alól természetesen a sport sem kivétel. Új sportágak születnek, illetve korábban mellőzött sportágak érnek el nagy népszerűséget, ugyanakkor bármilyen hihetetlen, nagymultú, tradicionális sportágak népszerűsége megtörik. A küzdősportok területén új konkurencia jelenik meg: a harci művészetek. A volt szocialista országokban a sport fejlődésében - tekintettel a sport társadalmi funkcióiban beállt változásokra - átmeneti megtorpanás tapasztalható. A piacgazdaságra való áttérés jelentős életmódbeli változásokat eredményezett, új érvényesülési lehetőségek és kockázati tényezők jelentek meg. ( Ma már hazánk birkózó sportjában csak az versenyez az élvonalban, aki mögött jelentős családi vállalkozás, vagy támogatás áll.) Nem sokkal az atlantai olimpiai játékok után a legélénkebb vitákat a sport elüzletiesedése váltotta ki. A vártnál jóval kevesebb magyar aranyérem pedig a honi sportrajongókban erősítette meg azt az érzést, hogy nálunk is gondok vannak, a topszakosztályok, az élversenyzők finanszírozásában 8

9 Büszkék vagyunk csapataink sikereire, de el kell ismerni, hogy sportolóink várakozáson alul szerepeltek az atlantai olimpián ( Tamásik, 1996). A magyar sportnak több támogatásra van szüksége, hogy a jövőben ne veszítsen pozíciójából. (Tamásik, 1996) A kormány és a parlament további még nagyobb támogatást fog nyújtani a magyar sportnak. (Tamásik, 1996). Aki odafigyelt az atlantai olimpia hazai visszhangjára, bizonyára ráismer e mondatokra. Nem lehetett nem észrevenni a csalódottságot, amikor a magyar aranyérmek szokatlanul kis számáról esett szó. S nem lehetett nem észrevenni az illetékesek elszántságát, hogy akár még komoly anyagi áldozatok árán is hozzásegítsék a magyar sportot korábbi nagyhatalmi státusának megőrzéséhez, visszaszerzéséhez. Az élsport eredményessége bármikor fontos lehet egy olyan országban, amely permanens hatalmi legitimációs problémákkal küzd, megemészt(het)etlen történelmi kudarcok deformálják ambícióit, és népének tartós a pesszimizmusa.(fóti,1996). A mindenkori hatalom azonban csak nehezen jut ilyen megfontolásra, tehát erre alig lehet számítani. A tömegkommunikáció pedig bizonyára nem tudatosan, de Atlanta után szinte nyomban felfújta a botrányokat, megnyirbálta az élsport nimbuszát, aminek az lett a következménye, hogy a versenysport mélyre süllyedt. Nem volt ez másképp a nemzetközi szinten sem. A korrupcióról és a botrányokról olvashattunk a NOB körül is. A NOB vizsgálatot indított a 2002-es Salt Lake City-i téli olimpia pályázatának ügyében, mivel felmerült a gyanú, hogy a pályázati bizottság mintegy 500 ezer USD tanulmányi ösztöndíjjal támogatott 13 személyt, köztük a pályázatot elbíráló testület hat tagjának hozzátartozóit) Marc Hodler a NOB egyik alelnöke, az olimpiák odaítélését érintõ széleskörű korrupcióról tett említést december 13-án Lausanne-ban. A nagytekintélyű 80 éves svájci ügyvéd kifejtette: Egy négy főből álló ügynökcsoport a voksok adás-vételéből teremti elő megélhetését. Állítása szerint ezek az emberek ötszázezer és egymillió dollár körüli összegekért ígérték meg a kérdésben dönteni hivatott NOB tagok szavazatait, az olimpiát rendezni szándékozó városok részére. Az eredmény ismert, az erkölcsi értékcsökkenés felbecsülhetetlen! 9

10 A kilencvenes évek második felében mintegy 6-10 ezer korábbi keletnémet sportolóról derült ki, hogy tiltott szereket szedett. Bebizonyosodott az is, hogy az NDK- ban államilag ellenőrzött doppingprogram működött. Ez ügyben a német bíróságok már több edzőt és orvost is elitéltek. A NOB 1998 decemberében elutasította az egykori amerikai és brit úszók azon beadványát, amelyben az érdekeltek kérték, hogy a doppingoláson ért úszók eredményét semmisítsék meg, és ennek megfelelően módosítsák a helyezést.(feltehetően elindult volna egy folyamat...) A Magyar Sportszövetség (MS) főtitkárának becslése szerint ma (1988-ban) az állami pénzek a sport összköltségeinek alig tíz százalékát fedezik. A magánszektor - a nagy multinacinális vállalatoktól a honi kisvállakozásokig - reklámbefizetéseivel a sport szükségleteinek csupán további tíz százalékát teremti elõ. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH) közgazdasági főosztályvezetőjének korábbi becslése szerint az állam, s az állami vállalatok 1990 és 1994 között legalább 24 milliárd forinttal csökkentették a magyar versenysportnak nyújtott támogatásukat. Forrás hiányában tovább folytatódott a csaknem 145 ( más becslés szerint ) milliárd értékű magyar sportlétesítmény-állomány züllése. A leépülés természetesen számokkal is kifejezhetõ: között az igazolt sportolók száma több mint tíz százalékkal, az edzőké húsz százalékkal csökkent. A sportegyesületek száma pedig 1988 és 1991 között 33o7-ről 2176-ra, több mint tizenkilenc százalékkal apadt, a szakosztályoké csaknem 24 százalékkal lett kevesebb, az igazolt versenyzők száma tizenkét százalékkal, a minősített edzőké huszonhét százalékkal zsugorodott. Ám nem csak fogyott, szaporodott is a sportvilág. A nyolcvanas évek végén 37 önálló sportági szövetség dolgozott országunkban, ma több mint kilencvenet regisztrálnak. Az állami és reklámforrásokért tehát élesedett a szakágak harca. Természetesen az igazi nagy reklámbevételek a klasszikus sportágaknak maradtak, az újak pedig szinte a semmiről indulnak. Magyarország mindig büszke volt az olimpiai sikereire. (1. táblázat) Az ország nagyságához és lakosságának számához képest fényes sikereket aratott a nemzetek közötti versenyekben. (Az USA-ban megjelenő sportszociológiai tankönyvekben kiemelik, hogy hazánk az olimpiai eredmények gyártásában az NDK után a második helyet foglalta el az egy főre jutó éremtermelésben). 10

11 Egymillió lakosra jutó olimpiai pontszám 1988 Szöul 1996 Atlanta Rangsor Ország Pontszám Ország Pontszám 1. NDK 38,4 Kuba 15,6 2. Bulgária 27,7 Ausztrália 15,4 3. Magyarország 19,7 Magyarország 14,6 4. Svédország 8,3 Bulgária 12,4 5. Ausztrália 8 Beloruszia 10,5 6. Románia 7,1 Hollandia 8,4 7. Finnország 6,9 Németország 5,9 8. Csehszlovákia 5,1 Kanada 5,1 9. NSZK 4,9 Franciaország 4, Korea 4,6 Románia 4, Hollandia 4,6 Olaszország 4,3 12. Kanada 3,6 Korea 4,0 13. Nagy-Britannia 3,3 Lengyelország 3, Jugoszlávia 3,1 Ukrajna 3, Lengyeleország 3,1 Spanyolország 3, Szovjetunió 3,1 Oroszország 3, Franciaország 2,6 USA 2, USA 2,6 Nagy-Britannia Új-Zéland 2,1 Japán Olaszország 2 Kina o,3 A szöuli és atlantai olimpián egymillió lakosra jutó pontszám szerinti rangsor ( Harsányi 2000) 1. táblázat 11

12 Magyarország eredményei birkózásban az újkori nyári olimpiai játékokon Év Helyszín Résztvevő országok száma Magyarország helyezése Kötöttfogás Szabadfogás Szakmai vezető neve 1896 Athén Párizs St.Louis London Stockholm Berlin* Antwerpen Párizs 46 5 Brüll A Amszterdam 37 3 Dr Varga B Los Angeles Dr Varga B Berlin 4 1 Kossuth F. 1940** Tokió 1944** London 1948 London Matura M Helsinki Matura M Melbourne Matura M Róma Matura M Tokió Gurics Gy Mexikóváros Gurics Gy München Gurics Gy Montreal Gurics Gy Moszkva Dr Hegedűs 1984**** Los Angeles Szöul Dr Hegedűs 1992 Barcelona Szőnyi J Atlanta KomáromiT Sydney*** Balla J. * Az első világháború miatt elmaradt.**a második világháború miatt elmaradt. *** Előzetes adatok szerint. (Forrás NOB, MOB) **** Nem vettünk részt. 2.táblázat 12

13 A média szerepe a sportágak fejlődésében és a sportüzlet alakításában Ha üzleti szemmel nézzük a sportsikereket, közel sem ilyen rózsás a kép, mint amilyent a 1. táblázatból megismertünk Olyan sportágakban jártunk az élen, amelybõl a fejlett piacgazdaságú országok korábban mind kivonultak, nem lévén bennük üzlet. Sajnos a sok reklámot és nagy pénzügyi előnyöket ígérő sportokban nem sok keresnivalónk van. Melyek ezek a sportágak? Elsősorban a világ legnagyobb sportvállalata a labdarúgás. Az 1997-ben Burkina Fasoban megrendezett Afrika Kupa meccseit a fekete kontinensen 14o millió tévénéző figyelte. A mérkőzések 98 %-át átvették az afrikai csatornák, és a városi lakosság 9o %-a nézte is a közvetítéseket. Afrikában soha semmilyen esemény sem váltott ki ekkora és ilyen intenzív érdeklődést. Az Egyesült Államokban rendezett 1994-es labdarúgó-világbajnokságnak 3,2 milliárd nézője volt a világon, a franciaországinak ( 1998) már 3,7 milliárd. Ezekhez a számokhoz képest az 1996-os az atlantai olimpia játékok 2 milliárdos nézőszáma már-már csekélynek mondható. Mindenesetre tényként kezelhetjük, hogy a labdarúgás mind nézettséget mind a szövetkező tagországok számát tekintve megelőzte az egész sportvilágot. Jelenleg a FIFA-nak több tagja van, mint az ENSZ-nek! Ma már egyre többen hasonlítják a világfutballt, vagy még inkább annak a szervezetét a FIFA-t egy hatalmas vállalathoz melynek kétszáz leányvállalata működik jól vagy rosszul a Föld legkülönfélébb zugában. A FIFA valóban óriási szervezet: mérlegfőösszege - a Bertelsmann konszern Capital cimű nemzetközi folyóirata szerint - 25o milliárd dollár, hálózatában rész vagy teljes munkaidőben közvetlenül négymillió embert foglalkoztat, ugyanakkor több számítás is igazolja, hogy a labdarúgást kisérő foglalkozások (szállítás, turisztika, vendéglátás, média, ajándéktárgy - késztés stb. ) a világon egymilliárd embert érintenek. A labdarúgás fantasztikus térhódítását és folyamatos megújulásra való alkalmasságát nem lehet megérteni, ha nem elemezzük a sportág belső törvényszerűségeit. Mindenképpen szemet szúr, hogy - ellentétben a Föld sokmilliárdnyi játékával, rendszerével, lehetséges világával - a sportág szabályai lényegében nem változtak lassan 15o éve, a futball körül technikai forradalom is lejátszódott, ám a sportág semmit sem veszített népszerűségéből, sőt... A szabályokat 1863-ban a londoni Freemason s Tavernben határozták meg tulajdonképpen 14 törvényben. 13

14 A France Football szerkesztőségének vezetője,gerard Ernault szerint a labdarúgás azért ilyen sikeres, mert ez a létező legegyszerűbb sport ( melynek egyetlen nyakatekert szabályát 1925-ben írták bele a szabálykönyvbe ), továbbá a futball igen - igen toleráns rendszer, mivel a kezek használatán kívül mindenféle mozgást és szerkezeti elemet el tud fogadni, ráadásul úgy, hogy még a leggyilkosabb összecsapásokon is az ügyesség hosszú távon többet hoz a konyhára mint a nyers erő. Ernault szerint: " A labdarúgás, úgy épül föl, hogy megsokszorozza a meglepetésszerű lehetőségeket. Valójában mindenki megtalálhatja benne a szerencséjét. Olyan, mint egy működő demokrácia. A tv műsorok nézettségét meghatározó legfontosabb rendezőelvek figyelmen kívül hagyása melletti médiának való megfelelés eredményezte több sportág, (így a birkózás) folyamatos szabályváltozásait. * Földünkön 1975-ben még "csak" 139 millióan futballoztak ban már 2o1 millió ember űzi ezt a sportot. Európában, 26 millió igazolt játékos mellett további hatmillió műkedvelő rúgja a bőrt. Ázsiában 9o millió, Dél- Amerikában 24 millió ember futballozik rendszeresen. Kevesen ismerik a viszonyszámot, hogy 38oo gyakorló labdarúgóból lesz egy hivatásos. Ehhez az egyhez igazodik a tőke és a szervezettség, ezt keresi a média, ezt követi a kisgyerek és ezen az egy személyen ütközik ki a legélesebben a labdarúgás üzleti és sportjellege. A labdarúgás a csúcsain kezd olyan jeleket felvenni, mint az arisztokrata réteg, amelyik már nem tud eleget utazni, aranyra költeni, kaszinózni és dévajkodni, ezért olyan fogyasztásba kezd, ami már nem okoz gyönyört, de legalább irritálja a másik dúsgazdag embert. A világbajnok francia válogatott legszerényebben fizetett játékosa az Auxerre csatára, Stéphane Guuivarc h szerény másfélmillió francia frankot ( 52 millió forint ) keresett bérrel, prémiummal aláírással és reklámszerződéssel az as szezonban, de mert gólkirály és világbajnok lett, a es évben nyugodtan kalkulálhatunk 3,4 szeres szorzóval. Érdekes, hogy a csapat legjobban fizetett játékosa a 29 éves védő, Desailly, a maga 15 millió frankos jövedelmével, ami magyarra átszámítva 525 millió forintos fizetést jelent. A Bajnokok Ligájában a Ferencváros - Newcastle mérkőzésen szembesülhettünk először azzal a ténnyel közvetlenül, hogy egy földön járó hús - vér ember, jelesül Alán Shearer egyedül csaknem annyit ér, mint az egész Üllői úti stadion. ( A Blackburnból átkerült futballistáért - magyar pénzre átszámítva- több mint három és fél milliárd forintot fizettek. Az angol, a német, az olasz, a francia és a spanyol első liga mérlegfőösszege vetekszik a világ legnagyobb turisztikai cégeinek üzleti forgalmával. A brasil Denilson áthozatala a Sao Paulóbol tavaly (1998 ) 2oo millió francia frankba került a Betis Sevillának.( Dlusztus 1999) Ez egy Boing 737-es ára. * 14

15 A tv nézésre fordított napi átlagidő ma hazánkban 3 és fél óra, várhatóan ez a mérőszám jelentősen nem fog csökkeni a közeli jövőben. A meglepetésszerű lehetőséget a közönség érdeklődése miatt -mint egy szerencsejáték elemet- be kellene épiteni a mérkőzésekbe, a sorsolás, a verseny rendszerébe. A szakember számára is nehezen elfogadható bírói döntések, a bonyolult szabályok értelmezése, nem segíti a felkészületlen szurkolót a versenyzővel való azonosulás folyamatában, anélkül pedig nincs érdeklődés. A kajak-kenu, az öttusa, vívás, birkózás nem túl jó reklámhordozók. A tévéközvetítések nem tudnak mit kezdeni velük. A bonyolult szabályok, a néző számára nem, vagy csak nehezen érthetők, hiányzik a látványosság, és a véletlenszerűség is A sikersportágak összetétele egyértelműen tükrözi gazdasági és szervezésbeli elmaradottságunkat. ( Demcsák,1992 ) Napjainkra olyan helyzetbe kerültünk, hogy a korábbi sikersportágaink (vívás, birkózás, úszás) anyagi gondokkal küzdenek, mert mindig is viszonylag kevés nézőt vonzottak, emiatt kevés szponzort találnak. Feladat a nézők visszacsalogatása, ez pedig a sportág megújulásán keresztül lehetséges. Érdemes sorra vennünk azokat a kérdéseket, amelyek a szponzorálás kapcsán merülnek fel. A szakember számára nehezen elfogadható hogy a gazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a sport legyen. A sportegyesületeknek egészen az elmúlt évekig nem kellett gondolkodniuk azon honnan szerezzenek pénzt. Egyszer csak azt rádöbbentek, ha meg akarnak élni, vállalkozni kell! Többségében még nem alakult ki, hogy a pénzért cserében ellenszolgáltatás jár, amit nekik kell nyújtani! (Hiányoznak az erre a feladatra alkalmas személyek.) Az adott sportág, sportoló, mint reklámhordozó, a létesítmények a versenyek a médiák és a nyilvánosság teremtette előnyök anyagiakra válthatók A nyugati világban az önkormányzatok komolyan támogatják a profi klubokat is, mert méltányolják a szociális tevékenységet. Az is tény, hogy az Európai Közös Piac 2002-től megtiltja az ilyen fajta sportfinanszírozást. Az állam hazánkban a kilencvenes évektől kezdve érezhetően kivonult a sportból, a sportot, mint a nevelés egyik fontos színterét, illetve a sport valamennyi társadalmi 15

16 funkcióját feledni látszik, csak - régi beidegződés alapján - az olimpiai szereplést veszi komolyan, úgy-ahogy. A vállalkozói szektor még bátortalanul nézi a sportot. A támogató a sportág népszerűségét a nézőszám alapján ítéli meg. A nézőszám megtartásához illetve növeléséhez a fõleg a TV-n keresztül vezet az út. "A közszolgálati televíziók sportközvetítéseit nem a reklámoztatók igényeit követve szerkesztik, mint teszik azt nyugaton, hanem a sportriporterek, illetve szerkesztők tetszése szerint. Sportközvetítések mindenütt a világon reklámparadicsomnak számítanak. Egy-egy esemény, ami tízmilliókat ültet le a képernyõ elé, mágnesként vonzza a hirdetőket. ( Demcsák, 1992 ) (A német Bundesligában 1988-ról 1998-ra 4o- rõl 255 millió márkára emelkedett a klubok televíziós bevétele.) A következő két labdarúgó világbajnokság, 2002 és 2006 televíziós közvetítési jogait e két eseményre 11,2 milliárd svájci frankért adták el. Arra is látunk példákat, hogy a sportverseny csak eszköz, a cél a profitszerzés. Nem kevés bevételhez jutnak a sport révén a televíziós társaságok. "Az óceán túlsó partján egy-egy rangosabb sportesemény közvetítése idején a tévétársaságok a szokásosnál drágábban adják el a hirdetési időt. Az USA-ban az olimpiai közvetítések, baseball döntõk, kosárlabda döntők sugárzása idején egy másodperces hirdetés bejátszása ezer dollár. A szöuli olimpia ideje alatt a három legnagyobb televíziós társaság reklámbevételei meghaladták a kétmilliárd dollárt. ( Kopátsy, 1992) (Így érthetõ, hogy a profi kosárlabda ligában nincsen 200 ezer dollár alatti havi fizetés) Az Egyesült Államokban a sportszabályok igazodnak a hirdető igényeihez. Több szünettel és megszakítással (időkérés) játsszák a kosárlabdát és a röplabdát. ( A röplabdában, 1999-ben bekövetkezett szabályváltozások is a látványosság és érthetőség irányába kívánnak hatni). A mérkőzés alatt többször bejátsszák a támogatók hirdetéseit, s a nyomaték kedvéért a mérkőzés végén még egyszer felsorolják, hogy kinek a jóvoltából nyílott lehetőség a közvetítésre, ki volt az esemény támogatója. "Ezzel szemben a Magyar Televízió közszolgálati médium, s január 15-ig, a Rádiózásról és Televíziózásról szóló törvény mejelenéséig tilos volt neki az adásokat megszakítva reklámokat közölni. 16

17 Szabad volt előtte, utána - a műsor mintegy 8 %- ban - de műsor közben nem. Elveszett tehát az a nagy előny, amit a külföldi és most már hazánkban is megtalálható kereskedelmi adók gyakran használnak, hogy a mérkőzés kis szüneteiben, mint pl. a kosárlabda mérkőzéseken az időkérés alatt jöjjenek, a hirdetések."( Gonda,1992) Ma a műsoridő 15%-a lehet klasszikus reklám, de 20% lehet a reklámidő, ha ez magában foglalja a közvetlen ajánlatokat. (1996. évi I. törv 16 1.) Olyan műsorszámokban, amelyek önálló részekből állnak össze, továbbá a sport -és más olyan közvetítések amelyekben szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehető. ( Magyar Közlöny 1996 ) A fenti törvény 4. pontja szerint: a burkolt reklám az a műsorszám, vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áruvásárlásra, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra. (Várhatóan a reklámstratégia és a reklámidő értékében is komoly változásokkal kell számolnunk a jövőben. Németországban már elkészítették annak a reklámszűrőnek a prototípusát, amely érzékeli a műsort félbeszakító reklámot, és különböző módon megkíméli a tévénézőt, attól hogy végig nézze a nem kívánatos hirdetést) "Előbb-utóbb minden szereplőnek sportegyesületnek, sportolónak, médiának, tévének, rádiónak, újságoknak rá kell jönnie arra, hogy a sport, a média, és az üzlet világában az előző kettőnek ki kell szolgálnia a harmadikat, az üzlet érdekeit."( Demcsák,1992 ) Nem szégyen ezt kimondani: a sport és az üzlet szoros kapcsolatban áll, a sport elsőrangú reklám, és nyereségforrásnak sem utolsó. * *. Az angol és a spanyol futball 1996-ról 1998-ra megötszörözte, a francia és az olasz megduplázta a televíziós bevételeit. Emlékeztetőül a média hatalmasságára: az amerikaiak szégyenteljes szomáliai partraszállásánál a CNN stábja pár órával késleltette a katonai akciót, mert " nem voltak megfelelőek a fényviszonyok ", Mostában a Csontváry öreg hídjának szétlövetésekor előre ott voltak az egyik német tv-állomás kamerái, hogy a három legmegfelelőbb szögből vehessék a hídgyilkosságot. Itt talán illenék megállni egy pillanatra, annál a két szegény macedón-albán férfinél, akiket a világ szemeláttára végeztek ki egy tetovoi check-pointnál. Azon a napon, azon a helyen, pont akkor, amikor apa és fia begördülnek személyautójukkal, ott áll lövésre készen a szláv rendőrség, a szláv katonaság és a CNN, a BBC, a Reuter, az 17

18 ORF és a ZDF stb. Élőben közvetítik a világnak az előre bejelentett gyilkosságot. De nem a világ az érdekes, hanem a helyi albánság, amelyet (feltehetően politikai megrendelésre) provokálni kell és a show! * Mindezek alapján talán sikerült érzékeltetnem, hogy milyen nagy harc van a sportágak között a képernyőre kerülésért. Potenciálisan jó eséllyel indulnak a küzdősportok, hiszen az áhított látványosságot magukban hordozzák.(sumo, box, wrestling a műholdas csatornákon) "Jól mutatnak a képernyőn a küzdősportok." ( Kopátsy, 1992) Őszintén meg kell mondani, hogy ezek valójában a birkózás sajátos változatai, viszont az olimpiai birkózás népszerűségben sokáig elmaradt ezektõl. Nem véletlen hogy, a FILA 75. születésnapja alkalmából S.E.J.A. Samaranch a NOB elnöke szükségesnek tartotta megállapítani: "A birkózást, a modern embernek ezt a különleges tevékenységét, - félő, mivel nem elég látványos - az idők folyamán más sport megelőzi", Ezt a gondolatát tovább vitte beszéde folytatásában: "Hogy a tévénézők elfogadják, egy sportnak látványosnak kell lennie. Márpedig minden sportnak, így a birkózásnak is szüksége van a televízióra, ha fiatal tagokat akar magához vonzani, és érdeklődést akar kelteni a közönségben. Emiatt tanácsoltam a FILA elnökének, hogy tartson ki erőfeszítésében, hogy a látványos birkózás eljövetele céljából korszerűsítsék sportágukat." A fogadás végén Samaranch úr hozzá tette: "Tegyenek külön erőfeszítéseket szabályaik korszerűsítésére avégett, hogy a birkózás valóban meg tudjon felelni korunk ízlésének."( Ercegán,1989) Ennek a beszélgetésnek eredményeként Milan Ercegán úr nyílt levelet intézett a birkózókhoz, edzőkhöz, és pontozó bírókhoz. A sportág megújításáért és népszerűségének fokozásáért a hírveréssel és publicitással, szponzorálással kapcsolatos fentebb említett teendők mellett a sportágnak belső szakmai megújuláson kell átmennie. Ezzel kapcsolatosan néhány helyzetelemző és tényfeltáró gondolatot az alábbiakban fogalmazott meg Milán Ercegán a 18

19 FILA elnöke. Ezen levél a televízió és a jövő sportja kapcsolatát elemző részében kifejti a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát és a változás szükségességét sürgeti, amikor így fogalmaz: "Ha egy évtized múlva a birkózás megtalálható lesz a 21.században, úgymint e kor követelményeinek és ízlésének megfelelni nem képes sportnevelés, ez az űr a mostani, a korszerűsítésben megnyilvánuló hatékonyságunk hiányának lesz tudható. El kell döntenünk, hogy az akció nélküli verekedések, vagy az összetett technikájú látványos birkózás mellett foglalunk-e állást. A mi választásunktól válik függővé a birkózás helye a modern sportok családjában. Ami a FILA irodáját és kongresszusát illeti, egy összetett technikájú, akciókban és pontokban gazdag birkózás mellett foglalnak állást". ( Ercegan,1989) * A passzív birkózás igazolása végett egyes edzők és sportvezetők az alábbi érvek egész arzenáljához folyamodnak. a pontok hiányát az akciók látványát, a küzdelem intenzítása nagyban kárpótolja; a birkózónak rendelkezésére álló 5-8 perc idő nagyon rövid, lehetővé kell tenni számukra, hogy első pontot szerezzenek mégha a küzdelemnek 10 percig is kell tartania; a fogások hiánya csak akkor fogadható el, amennyiben két azonos képességű birkózóról van szó. * "Ez a valóság. Ebbe a zsákutcába jutottunk hála egyes edzőknek és birkózóknak, akik érmeikkel és jutalmaikkal, társadalmi helyzetük védelmezésével és anyagi előnyeikkel elfoglaltan nem akarnak kockáztatni " ( Ercegan,1989). Az útkeresés időszakában jelen munkám néhány gondolatával szeretném segíteni a FILA technikai bizottságának munkáját. Az értekezés központi témája a nehézatlétikán belül a birkózás, a birkózó mozgás. A téma aktualitását az adja, hogy viszonylagosan kevés számú hazai publikáció foglalkozik a küzdősportok azon belül is a test-test elleni küzdelem sajátosságaival. Márpedig annak eldöntése, hogy ki az erõsebb, ügyesebb, jobb, "valójában életrevalóbb", végig kíséri az élővilág fejlődését. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a természetes kiválasztódás sajátos, stilizált változatát találjuk a küzdősportok, így a birkózás mozgásanyagában. 19

20 Amíg korábban a harci, katonai jelleg állt a középpontban, úgy napjaink küzdősportja az ember formálását, a szórakoztató, virtuskodó játékos jellegű, igény kielégítést vállalja fel. Ez a cél megjelölésben való hangsúly áttevődés, igen jelentős tartalmi és szerkezeti változásokat eredményezhet a versenyszerű küzdelemben. Korábban egyértelműen kétvállra fektetés szempontja - ami a győzelem objektív megítélését lényegében biztosította - napjainkban - a minél több akcióból elért pont gyűjtésére változott. Ez pedig törvényszerűen kívánta az akció sajátos érték elemzését, az elemek és kombinációk számszerűsítését, végül is a bíráskodásban több szubjektivitás megengedését. A szubjektivitás további jelentős növekedését eredményezték a FILA által 1985 és 1996 közötti időszakban foganatosított szabályváltoztatások, amelyek igen jelentős hatással bírtak a birkózás struktúrájára és tartalmi értékeire is. Ezen változások tendenciáit próbáltam meghatározni az említett időszak longitudinális vizsgálatával. A vizsgálatok elvégzése során, a versenyek megfigyeléséből származó tapasztalatok alapján az oktatási, felkésztési stratégiai célokban bekövetkezett súlypont áthelyeződést is megpróbálom meghatározni a birkózók számára. Igy munkám tervezésénél az a szempont vezetett, hogy kíséreljem meg a versenyszerű birkózás "küzdelem struktúrájának" feltárását, a látványosság érdekében hozott szabályváltoztatások küzdelem struktúrájára gyakorolt hatását. Reményeim szerint sikerült érzékeltetni, hogy a televízió és a sportágak egyáltalán képernyőre kerülése és az ebben kifejeződő reklámérték olyannyira meghatározó, hogy egyetlen sportág sem függetlenítheti magát tőle. Így a küzdősportok, közöttük a birkózás sem. Az értekezés témaválasztását tehát ezen meggondolások is motiválták: azaz, szükséges igazolni, hogy a sportágunkban is tapasztalható világméretű változások mennyire tekinthetők egy olyan egészséges kompromisszumnak, amely a tömegtájékoztatási igények és a tradicionális sportági szakmai elvárások között köttetett. Szükséges tehát megvizsgálnunk a versenyzőket, a nagy nemzetközi rendezvényeken mutatott mozgásos akcióik alakulását, a küzdelmek és párharcok időbeliségét, a nagy egyéniségekhez köthető versenyzési stílusok, technikák alakulását. Ilyen értelemben az irodalmi áttekintésnél, majd az értekezés vizsgálati módszereinek összeállításánál ezen területekre irányítom a figyelmemet. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy folyamat végét jelentő szereplés feldolgozása nem minden esetben tükrözi a folyamat során végbemenő pedagógiai munkát. Ezért figyelmemet az edzésfolyamat tervezésével és vezetésével kapcsolatos korábbi megfigyelések és irányzatok tapasztalatinak összegyűjtésére is koncentráltam. 20

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Olimpiai Játékok, Athén 2004

Olimpiai Játékok, Athén 2004 Olimpiai Játékok, Athén 2004 A fotókon a 2004-es Athéni Olimpiai Játékok néhány magyar aranyérmesét látja. Olvassa el a képek alatti szöveget, majd oldja meg a feladatokat! / In these pictures you can

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ SPORTTÖRTÉNET KÖNYVBEN KÉPEN NETEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 86 1. A képen szentesi sportlétesítmények részletei láthatók. Írjátok a képek alá a helyes megnevezést! 1 2. Az alábbi képeken

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

ÉRVÉNYES SZABÁLYOK AZ MBSZ ÁLTAL RENDEZETT VERSENYEKEN TŐL

ÉRVÉNYES SZABÁLYOK AZ MBSZ ÁLTAL RENDEZETT VERSENYEKEN TŐL ÉRVÉNYES SZABÁLYOK AZ MBSZ ÁLTAL RENDEZETT VERSENYEKEN 2013.09.01- TŐL Az alábbi szabályok érvényesek egységesen az őszi versenyszezonban a magyar versenyeken: 1.: MENETIDŐ: Diák, serdülő és Ifjúsági,

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Térinformatikai elemzések

Térinformatikai elemzések Térinformatikai elemzések Olimpikonok Kovács Ervin Maksó Máté Pungor Helga Vas Péter Projekt-feladat meghatározása Az újkori olimpiákon résztvevő országok sportteljesítményének elemzése, statisztikai mérőszámok

Részletesebben

I.1. OLIMPIA. A feladatsor jellemzői

I.1. OLIMPIA. A feladatsor jellemzői I.1. OLIMPIA Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Halmazok, adatok kezelése, logikai kijelentések vizsgálata. Előzmények Cél Halmaz fogalma, Venn-diagram, állítások igazságtartalma. A tanulók legyenek képesek

Részletesebben

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P Olimpiai pályázat Budapest 2024 Schmitt Pál 2015. november 17. K E P KEZDETEK Az olimpiai játékok története, fejlődése Ókori olimpiai játékok i.e. 776 i.sz. 393 I. Theodóziusz Olympia - Görögország atlétikai

Részletesebben

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze, hogy az 1952-es helsinki olimpián kik voltak bronzérmeseink egyéni számban, és melyik sportágban, melyik versenyszámban nyerték

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

Statisztika 3. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Koncentráció mérése Koncentráció általában a jelenségek tömörülését, összpontosulását értjük. Koncentráció meglétéről gyorsan tájékozódhatunk, ha sokaságot

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 107. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II

Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MOK sz. rendelet módosítása Előterjesztő: Körösi Mihály

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE GULYÁS Erika, KOVÁCS Eszter, STERBENZ Tamás Nyerges Mihály Emlékkonferencia Eredményjelző: Magyar Sport 2015 2016.01.26. KUTATÁSRÓL Célja: Azonosítani azokat a tényezőket,

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

A magyar futball filozófia. Filozófia nélkül nincs törzse a fának, csak ágai és kellenek a gyökerek is!

A magyar futball filozófia. Filozófia nélkül nincs törzse a fának, csak ágai és kellenek a gyökerek is! A magyar futball filozófia Filozófia nélkül nincs törzse a fának, csak ágai és kellenek a gyökerek is! Magyar labdarúgó filozófia Mit akarunk? Hová akarunk eljutni? Milyen a mi filozófiánk? Milyen a labdarúgó

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

2017. évi Győri Ashihara Karate Gála REHAB-RÁBA KUPA

2017. évi Győri Ashihara Karate Gála REHAB-RÁBA KUPA 2017. évi Győri Ashihara Karate Gála REHAB-RÁBA KUPA Meghívásos, gyermek, ifjúsági, junior, felnőtt Ashihara Karate bajnokság Sporttal a drogok ellen! A Sport legyen a szenvedélyed! 2017. MÁRCIUS 5. /VASÁRNAP/

Részletesebben

Az edzéselmélet alapjai

Az edzéselmélet alapjai Az edzéselmélet alapjai Általános edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor Az edzéselmélet kialakulása Kikkuli (ie. 1360): Tréning könyv Philostratos : A tréneri tudományról Sötét középkor. Sinclaire

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

Az UEFA EURO 2020 hivatalos logójának budapesti bemutatója sajtóanyag

Az UEFA EURO 2020 hivatalos logójának budapesti bemutatója sajtóanyag Az UEFA EURO 2020 hivatalos logójának budapesti bemutatója sajtóanyag A brand, ami inspirál EGY KÜLÖNLEGES RENDEZÉS TÖRTÉNETE Az Európa-bajnokságok történetének 60. évfordulóját ünnepelhetjük 2020-ban.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

A TAO támogatási rendszer hatása a magyar labdarúgásra

A TAO támogatási rendszer hatása a magyar labdarúgásra A TAO támogatási rendszer hatása a magyar labdarúgásra Készítette Balogh Renátó Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konfereciája Budapest, 2016.12.03. Előadásom célja, hogy bemutassa a TAO támogatási rendszer,

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, Hanshi Papp Valér, Kyoshi A verseny

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára

VERSENYKIÍRÁS. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára VERSENYKIÍRÁS A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára A verseny célja: A verseny kiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként

Részletesebben

2015/2016. Tanévi Ökölvívó Diákolimpia Országos Döntő Versenykiírás

2015/2016. Tanévi Ökölvívó Diákolimpia Országos Döntő Versenykiírás 1 2015/2016. Tanévi Ökölvívó Diákolimpia Országos Döntő Versenykiírás 1. Az országos döntő célja: Elősegíteni a tanulók testi fejlődését, a tehetségek kibontakozását és kiválasztását. Lehetőséget adni

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017.

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. 1) A verseny célja Az UEFA Grassroots programjának népszerűsítése Az ország felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók közötti kapcsolatok

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

MAGYAR PÁLYÁZATOK A LABDARÚGÓ EB MEGRENDEZÉSÉRE

MAGYAR PÁLYÁZATOK A LABDARÚGÓ EB MEGRENDEZÉSÉRE MAGYAR PÁLYÁZATOK A LABDARÚGÓ EB MEGRENDEZÉSÉRE Szabados Gábor Gondolatmenet Témák A labdarúgó Európa-bajnokságokról Magyar Eb-pályázatok áttekintés Sportesemények Magyarországon Az Eb-rendezés céljai

Részletesebben

KÁRPÁT KUPA HARCMŰVÉSZETI VIADAL

KÁRPÁT KUPA HARCMŰVÉSZETI VIADAL KÁRPÁT KUPA HARCMŰVÉSZETI VIADAL 2015 VERSENYKIÍRÁS - CSAPATOK ÉS VERSENYZŐK RÉSZÉRE A verseny szakmai szervezője: Országos Baranta Szövetség (OBSZ) A verseny helyszíne: Miskolc-Diósgyőri Református Általános

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2010-2011. évi, Budapest

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

Ideje: 2014. október 4.

Ideje: 2014. október 4. Nyílt KEMPO Magyar Kupa V. Pilis Városi Nyílt Kempo Verseny Ideje: 2014. október 4. Szervezője: Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület Főbírája: Hernádi Zoltán 4.dan Helye: Gubányi Károly Általános iskola

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál Nemzetközi történet Nemzetközi paralimpiai játékok története Írta: Nádas Pál A paralimpiai játékok története 1948-ban kezdődött azzal, hogy az angliai, London melletti Aylesburyben működő Stoke Mandeville-i

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK 2008. OKTÓBER 23-24. DEBRECEN PROGRAM A SPORTNAPOK RÉSZVEVŐI: - DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA - KECSKEMÉTI FŐISKOLA - PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM - BUDAPESTI MÜSZAKI FŐISKOLA

Részletesebben

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2013 évi RKSZ önvédelmi Magyar Kupa bajnoki címek eldöntése - a 2013. évi verseny évad megnyitása,

Részletesebben

Kick-box light-contact övvizsga 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal)

Kick-box light-contact övvizsga 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal) 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal) 14-16 év között 16 év felett fekvőtámasz 50 60 felülés 120 150 a, első köríves rúgás (t) + fordított köríves rúgás (f) + köríves rúgás (f) - hátsó csapott (t)

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai Budapest, 2008. szeptember 30. Iktatószám: 5733/2008 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2008. szeptember 25.-i határozatai 202/2008. számú határozat Az Elnökség Várhidi Péter olimpiai válogatott

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE Előterjesztő: Jóváhagyta: MESZ elnöksége. november 8. TARTALOM I. Ösztöndíjak célja... II. Ösztöndíjak rendszere... III. Ösztöndíjra való jogosultság...

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2014-2015. évi, Budapest

Részletesebben

Meghívásos nemzetközi jégkorong liga

Meghívásos nemzetközi jégkorong liga 1. Bajnokság kiírása: Meghívásos nemzetközi jégkorong liga VERSENYKIÍRÁS 2013-2014 Nemzetközi jégkorong bajnokság kerül lebonyolításra magyarországi és külföldi klubcsapatok részvételével. A nemzetközi

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása 1. A verseny célja A sportág, ezen belül az amatőr strandröplabda népszerűsítése. A röplabda szerelmeseinek könnyen elérhető, szabadidősport

Részletesebben

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02.

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02. UEFA B licencmegújító továbbképzés A gyorsaságfejlesztés alapjai Siófok 2014. 12. 02. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció

Részletesebben

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség BÍRÓI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. január 1-től 1. A Bírói Szabályzatnak a FIG Code Of Point (továbbiakban COP) az alapja. A COP, és egyéb FIG bírókkal kapcsolatos rendelkezés a FIG rendelkezései alapján

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

100 éves a Baja Városi Sporttelep

100 éves a Baja Városi Sporttelep Légifelvétel 2008. 100 éves a Baja Városi Sporttelep Baja 2012 132 100 éves a Baja Városi Sporttelep Az új sportcsarnok nemcsak a kosarasoknak adott otthont, hanem biztosította az egyéb sportok számára

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Merre tovább MTSZ? KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL. Stratégia irányok és célkitűzések ( ) június

Merre tovább MTSZ? KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL. Stratégia irányok és célkitűzések ( ) június Merre tovább MTSZ? Stratégia irányok és célkitűzések (2013-2016) 2012. június KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL Tartalom Vezetői Összefoglaló A Magyar Tenisz Szövetség Missziója, Víziója

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Az edzés tervezése. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzı Kar. Készítette: Hódi Anikó. Fogalmi áttekintés

Az edzés tervezése. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzı Kar. Készítette: Hódi Anikó. Fogalmi áttekintés Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzı Kar Az edzés tervezése Készítette: Hódi Anikó Tanító-testnevelés IV. évfolyam Szeged, 2007.nov. 29. Edzés: A testnevelés órán és a sportolók felkészítése

Részletesebben

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS 2015. JÚLIUS 16-17. 1. A verseny célja: a 2014/2015. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben