A cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban. (A küzdelemtől a látványos szórakozásig) PhD értekezés. Dr. Barna Tibor egyetemi adjunktus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban. (A küzdelemtől a látványos szórakozásig) PhD értekezés. Dr. Barna Tibor egyetemi adjunktus"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Doktori Iskola Neveléstudományi Alprogram A cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban (A küzdelemtől a látványos szórakozásig) PhD értekezés Készítette: Dr. Barna Tibor egyetemi adjunktus Témavezető: Prof. Dr. Rigler Endre intézetigazgató Budapest, 2002

2 TARTATALOM 1. BEVEZETÉS 5 A média szerepe a sportágak fejlődésében, a sportüzlet alakításában IRODALMI ÁTTEKINTÉS Kutatási eredmények a küzdősportokból (történeti áttekintés) A küzdelemben győztes személy történeti meghatározása Győzelmi formák a lovagkortól a testsúly-kategóriák megjelenéséig A győzelem megítélése 1900-tól napjainkig.( Az időkorlátozás és a 23 pontozás bevezetése.) 2. 2 Kutatási eredmények a birkózó sportban Edzésmódszertani kutatások HIPOTÉZIS KÉRDÉSFELTEVÉSEK Milyen irányba változtak a birkózó mérkőzéseket jellemző időbeliségi 32 mutatók? 4. 2 Milyen változás tapasztalható a tusgyőzelmek gyakorisága és a 32 mérkőzések időtartama tekintetében? 4. 3 A támadások időegységre eső gyakorisága kedvezően változott-e? A látványosságot kifejező technikai pontok mennyiségének 32 longitudinális vizsgálata milyen eredményt mutat? 4. 5 Az akciókezdeményezés kifejeződik-e a mérkőzés végeredményében Milyen irányba változott a versenyzők, az élversenyzők küzdőstílusa? Milyen tartós jellegzetességeket mutat napjaink birkózása? Igazolható-e a cselekvéshatékonyság és a jellegzetes birkózó 32 2

3 személyiségvonás az asszerivitás közötti kapcsolat? 5. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK, SZÁMITÁSI ELJÁRÁSOK Vizsgálati, adatrögzítési módszerek Közvetlen megfigyelési eljárások Mérkőzések megfigyelése Közvetett megfigyelési eljárások A videórendszer használatából szerzett tapasztalatok Közvetett információszerzés mérkőzés jegyzőkönyvekből Közvetett információszerzés pontozó lapokból Kiegészítő eljárások Kérdőíves módszer az asszertivitás kimutatására A versenyek és versenyzők jellemzése Számítási eljárások AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA, MEGBESZÉLÉSE A mérkőzések általános jellemzői Mozgás megfigyelések, eredményalakulások A szereplés eredményességének alakulása A győzelmi formákban bekövetkezett változások elemzése A győzelmet jelentő mozgásformák és gyakoriságok elemzése A támadások hatékonyságában és gyakoriságában történt változások A küzdelem hatékonysága a végrehajtott akciók időbelisége alapján Az egyszerű és összetett támadások elemzése A legtöbb versenyző küzdőstílusában fellelhető konstans elemek, 60 elemkapcsolatok Az élversenyzők küzdőstílusának sajátosságai 63 3

4 A mérkőzések időelemzése Az élversenyzők mérkőzéseinek időelemzése A győzelmek időbelisége AZ ASSZERTIVITÁS ÉS AZ AKCIÓHATÉKONYSÁG 75 KAPCSOLATA 8. A KULCSPONTI HELYZETEK ÉS TECHNIKÁK VÁLTOZÁSI 76 TENDENCIÁI A küzdelmet eldöntő konfliktushelyzetek és technikák oktatásmódszertani elvei 8. 2 ÖSSZEFOGLALÁS, GYAKORLATI AJÁNLÁSOK IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK 4

5 Összefoglalás 1. A sportversenyek - igy a birkózóversenyek - szabályainak változtatása esetén a legfontosabb rendező elv a TV közvetitésre való fokozott alkalmasság kell hogy legyen. 2. Az elmúlt évek szabályváltozásainak hatására a birkózók minimalizálták az állásból inditott akciókat, csökkent a komplikált de látványos akciók száma, a versenyzők beállitották magukat az egy-két pontos fogásokra, a tusgyőzelmek száma a felére csökkent, igy folyamatosan elvesztette a látványosságát ez a TV közvetitésre kiválóan alkalmas sportág. 3. Az időegységre jutó technikai pontok száma csökkent, ami egyértelműen a birkózás tartalmi értékének csökkenését jelenti, viszot a mérközések időtartama növekvő tendenciát mutat. 4. A látványosságnak a birkózásból való kiűzetése még nyilvánvalóbb, ha végrehajtott technikákat vizsgáljuk. Az atlantai olimpián a lábratámadások és az állásból inditott akciók háttérbe szorultak a felforditásokhoz képest és a versenyzők által elért akció pontok száma csökkent. 5. A klasszis versenyzők a mérkőzés számukra kedvező eldöntését lehetőleg az első három percben megteszik,amennyiben ez nem sikerül, olyan technikákat használnak amelyeknek a hatékonysága nem csökken a mérkőzés második felében, a fáradtság vagy a csúszóssá válás következtében. 6. Az összetet technikákból álló küzdőmód nagyobb esélyt kinál a győzelemre az egy - egy elemre koncentráló birkózáshoz képest. 7. A harcmodor igazodjon az egyénhez, az egyén karakteréhez. 9. Megállapitjuk, hogy az asszertivitás tulajdonság és az akciók hatékony végrehajtása birkózásban szorosan együttjárnak. 8. Az ellenfél előzetes ismerete előny, de önmagában még nem jelent garanciát a győzelemre akkor, ha nem készitettük fel a versenyzőt az aktuális helyzet gyors felismerésére és a szituáció kivánta gyors reagálásra. 9. A hatékonyság szempontjából kritikus az akció kezdeményezés helyes időpontjának megválasztása. Végső következtetésként a birkózás fejlődése érdekében megállapithatjuk: az ösztönzés a lehetőségek megnyitása, a helyes értékelés többet ér bármilyen büntetésnél, fel kell értékelni az állásból végrehajtott látványos dobásokat oly módon, hogy előnyt jelentsen az adott verseny folyamán, az első akciót kétszeres értékűnek és döntetlennél meghatározó jelentőségűnek tekinteni, a birkózás megújitása komplex feladat ( nem csak szabályok, hanem a versenyrendszer, a rendezés, társadalmi feltételek figyelembe vétele ). 5

6 Conclusions 1. In case of changing the rules of a competition - such as wrestling for example - the most important organising principle should be the increased suitability for TV broadcasting. 2. As a result of the changing rules of the past years, wrestlers have minimised their actions initiated from standing, have decreased the number of their complex, but spectacular actions, have set themselves for holds worth one or two points. The number of falls have decreased to half in the past years, so - although suitable to TV broadcasting - wrestling has gradually lost its spectacle. 3. The number of technical points for a time unit has decreased, which unambiguously means the devaluation of the contextual value of wrestling, although the length of the bouts shows a tendency to increase. 4. If the applied techniques are examined, the driving out the spectacle from wrestling is more obvious. Attacks at the legs and actions initiated from standing were pushed to the back at the Atlanta Olympic Games, compared to the rolling sideways and to the points received for actions by the competitors. 5. Top level/elite athletes carry out a decision favourable for them in the first 3 minutes, if it is possible. If it could not be done, they start using such a technique, the effectiveness of which does not decrease in the second half of the bout, as a result of tiredness or becoming too slippery. 6. The fighting method built up of complex technique gives a better chance for winning than the one concentrating on certain elements. 7. Individual personal features, conditional abilities should be maximally taken into consideration in forming the fighting style. 6

7 8. The teaching and training of provoking, disorientating actions should be demanded from the beginning of the preparation period. 9. The continuous attacking activity from the beginning of the bout and the perfect timing of the execution of the action has an outstanding effect on the final outcome. 10. It has been stated that the assertive character and the effective execution of the actions are in close relation with each other. The final conclusions can be stated in favour of the development of wrestling: urging is the opening of the possibilities, the correct evaluation is more important than any kind of punishment spectacular throws executed from standing should be valued in a way, that it should mean an advantage during the competition the first action should have a double value and of decisive importance in case of a tie renewal of wrestling is a complex task (not only the rules, but the competition system, their organisation and the social conditions should be also taken into consideration) 7

8 De meddig lehet várakozni? Meddig szabad még várakozni, ha árulás lehet a várás, ha várakozni: gyávaság? Illyés Gyula: Várakozások 1. Bevezetés Napjainkban, illetve a 80-as évek végétõl, az élet számos területén eddig még soha nem tapasztalt változásokat élünk meg. Új ideálok, új értékrendek jelentkeznek. A kétpólusú világ egypólusúvá vált, megindult a nemzetállamok kialakulása, új országok jelentek meg. A nagymérvű geopolitikai változások alól természetesen a sport sem kivétel. Új sportágak születnek, illetve korábban mellőzött sportágak érnek el nagy népszerűséget, ugyanakkor bármilyen hihetetlen, nagymultú, tradicionális sportágak népszerűsége megtörik. A küzdősportok területén új konkurencia jelenik meg: a harci művészetek. A volt szocialista országokban a sport fejlődésében - tekintettel a sport társadalmi funkcióiban beállt változásokra - átmeneti megtorpanás tapasztalható. A piacgazdaságra való áttérés jelentős életmódbeli változásokat eredményezett, új érvényesülési lehetőségek és kockázati tényezők jelentek meg. ( Ma már hazánk birkózó sportjában csak az versenyez az élvonalban, aki mögött jelentős családi vállalkozás, vagy támogatás áll.) Nem sokkal az atlantai olimpiai játékok után a legélénkebb vitákat a sport elüzletiesedése váltotta ki. A vártnál jóval kevesebb magyar aranyérem pedig a honi sportrajongókban erősítette meg azt az érzést, hogy nálunk is gondok vannak, a topszakosztályok, az élversenyzők finanszírozásában 8

9 Büszkék vagyunk csapataink sikereire, de el kell ismerni, hogy sportolóink várakozáson alul szerepeltek az atlantai olimpián ( Tamásik, 1996). A magyar sportnak több támogatásra van szüksége, hogy a jövőben ne veszítsen pozíciójából. (Tamásik, 1996) A kormány és a parlament további még nagyobb támogatást fog nyújtani a magyar sportnak. (Tamásik, 1996). Aki odafigyelt az atlantai olimpia hazai visszhangjára, bizonyára ráismer e mondatokra. Nem lehetett nem észrevenni a csalódottságot, amikor a magyar aranyérmek szokatlanul kis számáról esett szó. S nem lehetett nem észrevenni az illetékesek elszántságát, hogy akár még komoly anyagi áldozatok árán is hozzásegítsék a magyar sportot korábbi nagyhatalmi státusának megőrzéséhez, visszaszerzéséhez. Az élsport eredményessége bármikor fontos lehet egy olyan országban, amely permanens hatalmi legitimációs problémákkal küzd, megemészt(het)etlen történelmi kudarcok deformálják ambícióit, és népének tartós a pesszimizmusa.(fóti,1996). A mindenkori hatalom azonban csak nehezen jut ilyen megfontolásra, tehát erre alig lehet számítani. A tömegkommunikáció pedig bizonyára nem tudatosan, de Atlanta után szinte nyomban felfújta a botrányokat, megnyirbálta az élsport nimbuszát, aminek az lett a következménye, hogy a versenysport mélyre süllyedt. Nem volt ez másképp a nemzetközi szinten sem. A korrupcióról és a botrányokról olvashattunk a NOB körül is. A NOB vizsgálatot indított a 2002-es Salt Lake City-i téli olimpia pályázatának ügyében, mivel felmerült a gyanú, hogy a pályázati bizottság mintegy 500 ezer USD tanulmányi ösztöndíjjal támogatott 13 személyt, köztük a pályázatot elbíráló testület hat tagjának hozzátartozóit) Marc Hodler a NOB egyik alelnöke, az olimpiák odaítélését érintõ széleskörű korrupcióról tett említést december 13-án Lausanne-ban. A nagytekintélyű 80 éves svájci ügyvéd kifejtette: Egy négy főből álló ügynökcsoport a voksok adás-vételéből teremti elő megélhetését. Állítása szerint ezek az emberek ötszázezer és egymillió dollár körüli összegekért ígérték meg a kérdésben dönteni hivatott NOB tagok szavazatait, az olimpiát rendezni szándékozó városok részére. Az eredmény ismert, az erkölcsi értékcsökkenés felbecsülhetetlen! 9

10 A kilencvenes évek második felében mintegy 6-10 ezer korábbi keletnémet sportolóról derült ki, hogy tiltott szereket szedett. Bebizonyosodott az is, hogy az NDK- ban államilag ellenőrzött doppingprogram működött. Ez ügyben a német bíróságok már több edzőt és orvost is elitéltek. A NOB 1998 decemberében elutasította az egykori amerikai és brit úszók azon beadványát, amelyben az érdekeltek kérték, hogy a doppingoláson ért úszók eredményét semmisítsék meg, és ennek megfelelően módosítsák a helyezést.(feltehetően elindult volna egy folyamat...) A Magyar Sportszövetség (MS) főtitkárának becslése szerint ma (1988-ban) az állami pénzek a sport összköltségeinek alig tíz százalékát fedezik. A magánszektor - a nagy multinacinális vállalatoktól a honi kisvállakozásokig - reklámbefizetéseivel a sport szükségleteinek csupán további tíz százalékát teremti elõ. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH) közgazdasági főosztályvezetőjének korábbi becslése szerint az állam, s az állami vállalatok 1990 és 1994 között legalább 24 milliárd forinttal csökkentették a magyar versenysportnak nyújtott támogatásukat. Forrás hiányában tovább folytatódott a csaknem 145 ( más becslés szerint ) milliárd értékű magyar sportlétesítmény-állomány züllése. A leépülés természetesen számokkal is kifejezhetõ: között az igazolt sportolók száma több mint tíz százalékkal, az edzőké húsz százalékkal csökkent. A sportegyesületek száma pedig 1988 és 1991 között 33o7-ről 2176-ra, több mint tizenkilenc százalékkal apadt, a szakosztályoké csaknem 24 százalékkal lett kevesebb, az igazolt versenyzők száma tizenkét százalékkal, a minősített edzőké huszonhét százalékkal zsugorodott. Ám nem csak fogyott, szaporodott is a sportvilág. A nyolcvanas évek végén 37 önálló sportági szövetség dolgozott országunkban, ma több mint kilencvenet regisztrálnak. Az állami és reklámforrásokért tehát élesedett a szakágak harca. Természetesen az igazi nagy reklámbevételek a klasszikus sportágaknak maradtak, az újak pedig szinte a semmiről indulnak. Magyarország mindig büszke volt az olimpiai sikereire. (1. táblázat) Az ország nagyságához és lakosságának számához képest fényes sikereket aratott a nemzetek közötti versenyekben. (Az USA-ban megjelenő sportszociológiai tankönyvekben kiemelik, hogy hazánk az olimpiai eredmények gyártásában az NDK után a második helyet foglalta el az egy főre jutó éremtermelésben). 10

11 Egymillió lakosra jutó olimpiai pontszám 1988 Szöul 1996 Atlanta Rangsor Ország Pontszám Ország Pontszám 1. NDK 38,4 Kuba 15,6 2. Bulgária 27,7 Ausztrália 15,4 3. Magyarország 19,7 Magyarország 14,6 4. Svédország 8,3 Bulgária 12,4 5. Ausztrália 8 Beloruszia 10,5 6. Románia 7,1 Hollandia 8,4 7. Finnország 6,9 Németország 5,9 8. Csehszlovákia 5,1 Kanada 5,1 9. NSZK 4,9 Franciaország 4, Korea 4,6 Románia 4, Hollandia 4,6 Olaszország 4,3 12. Kanada 3,6 Korea 4,0 13. Nagy-Britannia 3,3 Lengyelország 3, Jugoszlávia 3,1 Ukrajna 3, Lengyeleország 3,1 Spanyolország 3, Szovjetunió 3,1 Oroszország 3, Franciaország 2,6 USA 2, USA 2,6 Nagy-Britannia Új-Zéland 2,1 Japán Olaszország 2 Kina o,3 A szöuli és atlantai olimpián egymillió lakosra jutó pontszám szerinti rangsor ( Harsányi 2000) 1. táblázat 11

12 Magyarország eredményei birkózásban az újkori nyári olimpiai játékokon Év Helyszín Résztvevő országok száma Magyarország helyezése Kötöttfogás Szabadfogás Szakmai vezető neve 1896 Athén Párizs St.Louis London Stockholm Berlin* Antwerpen Párizs 46 5 Brüll A Amszterdam 37 3 Dr Varga B Los Angeles Dr Varga B Berlin 4 1 Kossuth F. 1940** Tokió 1944** London 1948 London Matura M Helsinki Matura M Melbourne Matura M Róma Matura M Tokió Gurics Gy Mexikóváros Gurics Gy München Gurics Gy Montreal Gurics Gy Moszkva Dr Hegedűs 1984**** Los Angeles Szöul Dr Hegedűs 1992 Barcelona Szőnyi J Atlanta KomáromiT Sydney*** Balla J. * Az első világháború miatt elmaradt.**a második világháború miatt elmaradt. *** Előzetes adatok szerint. (Forrás NOB, MOB) **** Nem vettünk részt. 2.táblázat 12

13 A média szerepe a sportágak fejlődésében és a sportüzlet alakításában Ha üzleti szemmel nézzük a sportsikereket, közel sem ilyen rózsás a kép, mint amilyent a 1. táblázatból megismertünk Olyan sportágakban jártunk az élen, amelybõl a fejlett piacgazdaságú országok korábban mind kivonultak, nem lévén bennük üzlet. Sajnos a sok reklámot és nagy pénzügyi előnyöket ígérő sportokban nem sok keresnivalónk van. Melyek ezek a sportágak? Elsősorban a világ legnagyobb sportvállalata a labdarúgás. Az 1997-ben Burkina Fasoban megrendezett Afrika Kupa meccseit a fekete kontinensen 14o millió tévénéző figyelte. A mérkőzések 98 %-át átvették az afrikai csatornák, és a városi lakosság 9o %-a nézte is a közvetítéseket. Afrikában soha semmilyen esemény sem váltott ki ekkora és ilyen intenzív érdeklődést. Az Egyesült Államokban rendezett 1994-es labdarúgó-világbajnokságnak 3,2 milliárd nézője volt a világon, a franciaországinak ( 1998) már 3,7 milliárd. Ezekhez a számokhoz képest az 1996-os az atlantai olimpia játékok 2 milliárdos nézőszáma már-már csekélynek mondható. Mindenesetre tényként kezelhetjük, hogy a labdarúgás mind nézettséget mind a szövetkező tagországok számát tekintve megelőzte az egész sportvilágot. Jelenleg a FIFA-nak több tagja van, mint az ENSZ-nek! Ma már egyre többen hasonlítják a világfutballt, vagy még inkább annak a szervezetét a FIFA-t egy hatalmas vállalathoz melynek kétszáz leányvállalata működik jól vagy rosszul a Föld legkülönfélébb zugában. A FIFA valóban óriási szervezet: mérlegfőösszege - a Bertelsmann konszern Capital cimű nemzetközi folyóirata szerint - 25o milliárd dollár, hálózatában rész vagy teljes munkaidőben közvetlenül négymillió embert foglalkoztat, ugyanakkor több számítás is igazolja, hogy a labdarúgást kisérő foglalkozások (szállítás, turisztika, vendéglátás, média, ajándéktárgy - késztés stb. ) a világon egymilliárd embert érintenek. A labdarúgás fantasztikus térhódítását és folyamatos megújulásra való alkalmasságát nem lehet megérteni, ha nem elemezzük a sportág belső törvényszerűségeit. Mindenképpen szemet szúr, hogy - ellentétben a Föld sokmilliárdnyi játékával, rendszerével, lehetséges világával - a sportág szabályai lényegében nem változtak lassan 15o éve, a futball körül technikai forradalom is lejátszódott, ám a sportág semmit sem veszített népszerűségéből, sőt... A szabályokat 1863-ban a londoni Freemason s Tavernben határozták meg tulajdonképpen 14 törvényben. 13

14 A France Football szerkesztőségének vezetője,gerard Ernault szerint a labdarúgás azért ilyen sikeres, mert ez a létező legegyszerűbb sport ( melynek egyetlen nyakatekert szabályát 1925-ben írták bele a szabálykönyvbe ), továbbá a futball igen - igen toleráns rendszer, mivel a kezek használatán kívül mindenféle mozgást és szerkezeti elemet el tud fogadni, ráadásul úgy, hogy még a leggyilkosabb összecsapásokon is az ügyesség hosszú távon többet hoz a konyhára mint a nyers erő. Ernault szerint: " A labdarúgás, úgy épül föl, hogy megsokszorozza a meglepetésszerű lehetőségeket. Valójában mindenki megtalálhatja benne a szerencséjét. Olyan, mint egy működő demokrácia. A tv műsorok nézettségét meghatározó legfontosabb rendezőelvek figyelmen kívül hagyása melletti médiának való megfelelés eredményezte több sportág, (így a birkózás) folyamatos szabályváltozásait. * Földünkön 1975-ben még "csak" 139 millióan futballoztak ban már 2o1 millió ember űzi ezt a sportot. Európában, 26 millió igazolt játékos mellett további hatmillió műkedvelő rúgja a bőrt. Ázsiában 9o millió, Dél- Amerikában 24 millió ember futballozik rendszeresen. Kevesen ismerik a viszonyszámot, hogy 38oo gyakorló labdarúgóból lesz egy hivatásos. Ehhez az egyhez igazodik a tőke és a szervezettség, ezt keresi a média, ezt követi a kisgyerek és ezen az egy személyen ütközik ki a legélesebben a labdarúgás üzleti és sportjellege. A labdarúgás a csúcsain kezd olyan jeleket felvenni, mint az arisztokrata réteg, amelyik már nem tud eleget utazni, aranyra költeni, kaszinózni és dévajkodni, ezért olyan fogyasztásba kezd, ami már nem okoz gyönyört, de legalább irritálja a másik dúsgazdag embert. A világbajnok francia válogatott legszerényebben fizetett játékosa az Auxerre csatára, Stéphane Guuivarc h szerény másfélmillió francia frankot ( 52 millió forint ) keresett bérrel, prémiummal aláírással és reklámszerződéssel az as szezonban, de mert gólkirály és világbajnok lett, a es évben nyugodtan kalkulálhatunk 3,4 szeres szorzóval. Érdekes, hogy a csapat legjobban fizetett játékosa a 29 éves védő, Desailly, a maga 15 millió frankos jövedelmével, ami magyarra átszámítva 525 millió forintos fizetést jelent. A Bajnokok Ligájában a Ferencváros - Newcastle mérkőzésen szembesülhettünk először azzal a ténnyel közvetlenül, hogy egy földön járó hús - vér ember, jelesül Alán Shearer egyedül csaknem annyit ér, mint az egész Üllői úti stadion. ( A Blackburnból átkerült futballistáért - magyar pénzre átszámítva- több mint három és fél milliárd forintot fizettek. Az angol, a német, az olasz, a francia és a spanyol első liga mérlegfőösszege vetekszik a világ legnagyobb turisztikai cégeinek üzleti forgalmával. A brasil Denilson áthozatala a Sao Paulóbol tavaly (1998 ) 2oo millió francia frankba került a Betis Sevillának.( Dlusztus 1999) Ez egy Boing 737-es ára. * 14

15 A tv nézésre fordított napi átlagidő ma hazánkban 3 és fél óra, várhatóan ez a mérőszám jelentősen nem fog csökkeni a közeli jövőben. A meglepetésszerű lehetőséget a közönség érdeklődése miatt -mint egy szerencsejáték elemet- be kellene épiteni a mérkőzésekbe, a sorsolás, a verseny rendszerébe. A szakember számára is nehezen elfogadható bírói döntések, a bonyolult szabályok értelmezése, nem segíti a felkészületlen szurkolót a versenyzővel való azonosulás folyamatában, anélkül pedig nincs érdeklődés. A kajak-kenu, az öttusa, vívás, birkózás nem túl jó reklámhordozók. A tévéközvetítések nem tudnak mit kezdeni velük. A bonyolult szabályok, a néző számára nem, vagy csak nehezen érthetők, hiányzik a látványosság, és a véletlenszerűség is A sikersportágak összetétele egyértelműen tükrözi gazdasági és szervezésbeli elmaradottságunkat. ( Demcsák,1992 ) Napjainkra olyan helyzetbe kerültünk, hogy a korábbi sikersportágaink (vívás, birkózás, úszás) anyagi gondokkal küzdenek, mert mindig is viszonylag kevés nézőt vonzottak, emiatt kevés szponzort találnak. Feladat a nézők visszacsalogatása, ez pedig a sportág megújulásán keresztül lehetséges. Érdemes sorra vennünk azokat a kérdéseket, amelyek a szponzorálás kapcsán merülnek fel. A szakember számára nehezen elfogadható hogy a gazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a sport legyen. A sportegyesületeknek egészen az elmúlt évekig nem kellett gondolkodniuk azon honnan szerezzenek pénzt. Egyszer csak azt rádöbbentek, ha meg akarnak élni, vállalkozni kell! Többségében még nem alakult ki, hogy a pénzért cserében ellenszolgáltatás jár, amit nekik kell nyújtani! (Hiányoznak az erre a feladatra alkalmas személyek.) Az adott sportág, sportoló, mint reklámhordozó, a létesítmények a versenyek a médiák és a nyilvánosság teremtette előnyök anyagiakra válthatók A nyugati világban az önkormányzatok komolyan támogatják a profi klubokat is, mert méltányolják a szociális tevékenységet. Az is tény, hogy az Európai Közös Piac 2002-től megtiltja az ilyen fajta sportfinanszírozást. Az állam hazánkban a kilencvenes évektől kezdve érezhetően kivonult a sportból, a sportot, mint a nevelés egyik fontos színterét, illetve a sport valamennyi társadalmi 15

16 funkcióját feledni látszik, csak - régi beidegződés alapján - az olimpiai szereplést veszi komolyan, úgy-ahogy. A vállalkozói szektor még bátortalanul nézi a sportot. A támogató a sportág népszerűségét a nézőszám alapján ítéli meg. A nézőszám megtartásához illetve növeléséhez a fõleg a TV-n keresztül vezet az út. "A közszolgálati televíziók sportközvetítéseit nem a reklámoztatók igényeit követve szerkesztik, mint teszik azt nyugaton, hanem a sportriporterek, illetve szerkesztők tetszése szerint. Sportközvetítések mindenütt a világon reklámparadicsomnak számítanak. Egy-egy esemény, ami tízmilliókat ültet le a képernyõ elé, mágnesként vonzza a hirdetőket. ( Demcsák, 1992 ) (A német Bundesligában 1988-ról 1998-ra 4o- rõl 255 millió márkára emelkedett a klubok televíziós bevétele.) A következő két labdarúgó világbajnokság, 2002 és 2006 televíziós közvetítési jogait e két eseményre 11,2 milliárd svájci frankért adták el. Arra is látunk példákat, hogy a sportverseny csak eszköz, a cél a profitszerzés. Nem kevés bevételhez jutnak a sport révén a televíziós társaságok. "Az óceán túlsó partján egy-egy rangosabb sportesemény közvetítése idején a tévétársaságok a szokásosnál drágábban adják el a hirdetési időt. Az USA-ban az olimpiai közvetítések, baseball döntõk, kosárlabda döntők sugárzása idején egy másodperces hirdetés bejátszása ezer dollár. A szöuli olimpia ideje alatt a három legnagyobb televíziós társaság reklámbevételei meghaladták a kétmilliárd dollárt. ( Kopátsy, 1992) (Így érthetõ, hogy a profi kosárlabda ligában nincsen 200 ezer dollár alatti havi fizetés) Az Egyesült Államokban a sportszabályok igazodnak a hirdető igényeihez. Több szünettel és megszakítással (időkérés) játsszák a kosárlabdát és a röplabdát. ( A röplabdában, 1999-ben bekövetkezett szabályváltozások is a látványosság és érthetőség irányába kívánnak hatni). A mérkőzés alatt többször bejátsszák a támogatók hirdetéseit, s a nyomaték kedvéért a mérkőzés végén még egyszer felsorolják, hogy kinek a jóvoltából nyílott lehetőség a közvetítésre, ki volt az esemény támogatója. "Ezzel szemben a Magyar Televízió közszolgálati médium, s január 15-ig, a Rádiózásról és Televíziózásról szóló törvény mejelenéséig tilos volt neki az adásokat megszakítva reklámokat közölni. 16

17 Szabad volt előtte, utána - a műsor mintegy 8 %- ban - de műsor közben nem. Elveszett tehát az a nagy előny, amit a külföldi és most már hazánkban is megtalálható kereskedelmi adók gyakran használnak, hogy a mérkőzés kis szüneteiben, mint pl. a kosárlabda mérkőzéseken az időkérés alatt jöjjenek, a hirdetések."( Gonda,1992) Ma a műsoridő 15%-a lehet klasszikus reklám, de 20% lehet a reklámidő, ha ez magában foglalja a közvetlen ajánlatokat. (1996. évi I. törv 16 1.) Olyan műsorszámokban, amelyek önálló részekből állnak össze, továbbá a sport -és más olyan közvetítések amelyekben szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehető. ( Magyar Közlöny 1996 ) A fenti törvény 4. pontja szerint: a burkolt reklám az a műsorszám, vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áruvásárlásra, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra. (Várhatóan a reklámstratégia és a reklámidő értékében is komoly változásokkal kell számolnunk a jövőben. Németországban már elkészítették annak a reklámszűrőnek a prototípusát, amely érzékeli a műsort félbeszakító reklámot, és különböző módon megkíméli a tévénézőt, attól hogy végig nézze a nem kívánatos hirdetést) "Előbb-utóbb minden szereplőnek sportegyesületnek, sportolónak, médiának, tévének, rádiónak, újságoknak rá kell jönnie arra, hogy a sport, a média, és az üzlet világában az előző kettőnek ki kell szolgálnia a harmadikat, az üzlet érdekeit."( Demcsák,1992 ) Nem szégyen ezt kimondani: a sport és az üzlet szoros kapcsolatban áll, a sport elsőrangú reklám, és nyereségforrásnak sem utolsó. * *. Az angol és a spanyol futball 1996-ról 1998-ra megötszörözte, a francia és az olasz megduplázta a televíziós bevételeit. Emlékeztetőül a média hatalmasságára: az amerikaiak szégyenteljes szomáliai partraszállásánál a CNN stábja pár órával késleltette a katonai akciót, mert " nem voltak megfelelőek a fényviszonyok ", Mostában a Csontváry öreg hídjának szétlövetésekor előre ott voltak az egyik német tv-állomás kamerái, hogy a három legmegfelelőbb szögből vehessék a hídgyilkosságot. Itt talán illenék megállni egy pillanatra, annál a két szegény macedón-albán férfinél, akiket a világ szemeláttára végeztek ki egy tetovoi check-pointnál. Azon a napon, azon a helyen, pont akkor, amikor apa és fia begördülnek személyautójukkal, ott áll lövésre készen a szláv rendőrség, a szláv katonaság és a CNN, a BBC, a Reuter, az 17

18 ORF és a ZDF stb. Élőben közvetítik a világnak az előre bejelentett gyilkosságot. De nem a világ az érdekes, hanem a helyi albánság, amelyet (feltehetően politikai megrendelésre) provokálni kell és a show! * Mindezek alapján talán sikerült érzékeltetnem, hogy milyen nagy harc van a sportágak között a képernyőre kerülésért. Potenciálisan jó eséllyel indulnak a küzdősportok, hiszen az áhított látványosságot magukban hordozzák.(sumo, box, wrestling a műholdas csatornákon) "Jól mutatnak a képernyőn a küzdősportok." ( Kopátsy, 1992) Őszintén meg kell mondani, hogy ezek valójában a birkózás sajátos változatai, viszont az olimpiai birkózás népszerűségben sokáig elmaradt ezektõl. Nem véletlen hogy, a FILA 75. születésnapja alkalmából S.E.J.A. Samaranch a NOB elnöke szükségesnek tartotta megállapítani: "A birkózást, a modern embernek ezt a különleges tevékenységét, - félő, mivel nem elég látványos - az idők folyamán más sport megelőzi", Ezt a gondolatát tovább vitte beszéde folytatásában: "Hogy a tévénézők elfogadják, egy sportnak látványosnak kell lennie. Márpedig minden sportnak, így a birkózásnak is szüksége van a televízióra, ha fiatal tagokat akar magához vonzani, és érdeklődést akar kelteni a közönségben. Emiatt tanácsoltam a FILA elnökének, hogy tartson ki erőfeszítésében, hogy a látványos birkózás eljövetele céljából korszerűsítsék sportágukat." A fogadás végén Samaranch úr hozzá tette: "Tegyenek külön erőfeszítéseket szabályaik korszerűsítésére avégett, hogy a birkózás valóban meg tudjon felelni korunk ízlésének."( Ercegán,1989) Ennek a beszélgetésnek eredményeként Milan Ercegán úr nyílt levelet intézett a birkózókhoz, edzőkhöz, és pontozó bírókhoz. A sportág megújításáért és népszerűségének fokozásáért a hírveréssel és publicitással, szponzorálással kapcsolatos fentebb említett teendők mellett a sportágnak belső szakmai megújuláson kell átmennie. Ezzel kapcsolatosan néhány helyzetelemző és tényfeltáró gondolatot az alábbiakban fogalmazott meg Milán Ercegán a 18

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról 2008. augusztus 6. Társadalmi Klíma Riport 8. tartalom > Mit gondolnak az emberek? >>> 3. oldal > Mit lép a politika? >>>

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

Társadalmi Klíma Riport 4. a magyar foci. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2007. december 6.

Társadalmi Klíma Riport 4. a magyar foci. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2007. december 6. a magyar foci A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése 2007. december 6. Összefoglalás A Társadalmi Klíma Riport aktuálisan vizsgált témái az adott időszak leggyakrabban napirenden lévő ügyei közül

Részletesebben

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN -

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde - pénzintézetek szakirány OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Részletesebben

Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula

Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright

Részletesebben

A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei

A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei A Speciális területek marketingje szekció Különdíjas dolgozata Elek Ádám Gazdálkodási szak, III. évf. egerelek@gmail.com Konzulens: Novotny

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

A sport és az üzlet kapcsolata elméleti alapok

A sport és az üzlet kapcsolata elméleti alapok Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék A sport

Részletesebben

6. oldal. Sziget: a megkerülhetetlen szereplő. A megfelelő tartalom is fontos. 8. oldal. 12. oldal. 23. oldal

6. oldal. Sziget: a megkerülhetetlen szereplő. A megfelelő tartalom is fontos. 8. oldal. 12. oldal. 23. oldal VI. évfolyam 2. szám 2014.március-április-május A SZPONZORÁCIÓ ÚJ ARANYKORA 6. oldal Sziget: a megkerülhetetlen szereplő 8. oldal Legyen költséghatékony és integrált 12. oldal A megfelelő tartalom is fontos

Részletesebben

JEGES SPORTOK TURIZMUSRA GYAKOROLT HATÁSA, AVAGY A JÉGKORONG BEMUTATÁSA, MINT TURISZTIKAI TERMÉK

JEGES SPORTOK TURIZMUSRA GYAKOROLT HATÁSA, AVAGY A JÉGKORONG BEMUTATÁSA, MINT TURISZTIKAI TERMÉK Edutus Főiskola JEGES SPORTOK TURIZMUSRA GYAKOROLT HATÁSA, AVAGY A JÉGKORONG BEMUTATÁSA, MINT TURISZTIKAI TERMÉK Dr. Jandala Csilla Tanszékvezető főiskolai tanár Budapest, 2011 Szirányi Balázs Turizmus

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020

A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 A MAGYAR LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 ÖSSZEFOGLALÓ VITAANYAG 2011. február Tartalom 1 MIÉRT VAN SZÜKSÉG STRATÉGIÁRA?... 4 1.1 TOVÁBBI LÉPÉSEK A STRATÉGIA VÉGLEGESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN...

Részletesebben

MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN. GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila

MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN. GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila Szociológiai Szemle 2008/3, 32 60. MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon

Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon Dr. habil. Nagy Imre Zoltán Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

András Krisztina. Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján. Ph.D. értekezés

András Krisztina. Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján. Ph.D. értekezés András Krisztina Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján Ph.D. értekezés Vállalatgazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Copyright András Krisztina, 2003 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2014. tavasz COMITATUS. Tartalomjegyzék

2014. tavasz COMITATUS. Tartalomjegyzék 2014. tavasz COMITATUS Tartalomjegyzék Tanulmányok Filep Gyula Nagy Éva Mária: Kutatói életpálya perspektívák, lehetőségek... 3 Kostyik Éva: Korrupció ma, Magyarországon... 10 Baráthi Ottó: Tények, tendenciák,

Részletesebben

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Doktori értekezés Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil.

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 3...2 3.1 A NOB SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT...2 3.1.1 A NOB szervezeti felépítése...2 3.1.2 A rendező város kiválasztásának folyamata...3 3.2 OLIMPIAI KÖVETELMÉNYEK...8 3.1.3 A pályázati

Részletesebben

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

A játék hatalma: FUTBALL PÉNZ POLITIKA

A játék hatalma: FUTBALL PÉNZ POLITIKA A játék hatalma: FUTBALL PÉNZ POLITIKA KELET-EURÓPAI TANULMÁNYOK II. STUDIA EUROPAE ORIENTALIS II. Sorozatszerkesztõ: KRAUSZ TAMÁS A játék hatalma: FUTBALL PÉNZ POLITIKA Szerkesztette KRAUSZ TAMÁS és MITROVITS

Részletesebben

Társadalmi Klíma Riport 6. cigaretta, szünet nélkül. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. május 6.

Társadalmi Klíma Riport 6. cigaretta, szünet nélkül. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. május 6. cigaretta, szünet nélkül A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése 2008. május 6. Összefoglalás > Mit gondolnak az emberek? A visegrádi országok lakói közül Magyarországon Dohányoznak a legtöbben

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben