Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről"

Átírás

1 Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről Tartalom: 1. Bevezetés 2. A tanulói létszám alakulása 3. Személyi feltételek 4. Oktatás 5. Témahetek, témanapok, projektek 6. A tanórán kívüli tevékenységek 7. Tárgyi ellátottság 8. Kapcsolataink Pusztazámor, október 15. Készítette: Garainé Kiss Gabriella tagiskola-vezető 1

2 1. Bevezetés Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is épült. Mert a kövek különböző méretűek: az apró homokszemektől egészen a sziklákig. A tanév lezárása egyben számvetés is arról, hogy mi mindent tudtunk ebben a tanévben megvalósítani. Számokban is kifejezve homokszemeinket, kavicsainkat és építőköveinket. És tanultunk felelősen élni. Felelősnek lenni a gondolatainkért, a szavainkért, a tetteinkért. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek. El kell hogy mondjam, nagyon büszke vagyok, hiszen egy szép és tartalmas évet zárunk. Mindenki sikeresen befejezte az osztályát, sikerült új ismereteket elsajátítatni és ismerősként üdvözölni, sikerült a nehézségeket leküzdeni, sikerült az iskolában helyt állni. És nemcsak az iskolánk falain belül, hanem különböző versenyeken is tanúságot tettek tanulóink a tudásukról. Egyben szeretném megköszönni a zámori tantestületnek azt a kimagasló oktató-nevelő munkát, mely egész tanévet átszelte. 2. A tanulói létszám alakulása Iskolánkban, szeptemberben 4 tanulócsoport indult: 1. osztály: 24 tanuló, iskolaotthonos oktatás, tanítók: Garainé Kiss Gabriella- Somlai Zsuzsanna. 2. osztály: 19 tanuló, iskolaotthonos oktatás, tanítók: Patóné Hradil Adrienn- Németh Judit. 2

3 3. osztály: 19 tanuló, hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás, tanítók: Sereginé Roóz Andrea- Lázár Emília. 4. osztály: 17 tanuló, hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás, tanítók: Mészáros Ildikó - Magyar Mariann. A tanév végi adatok: Évfolyam: Létszám: Nemek szerinti megoszlás: 1. osztály 24 fő 8 lány 16 fiú 2. osztály 18 fő 10 lány 8 fiú 3. osztály 19 fő 11 lány 8 fiú 4. osztály 16 fő 6 lány 10 fiú Összesen: 77 fő 35 lány 42 fiú A tanév során Farkas Zsolt József 2. osztályos tanuló a fővárosi Kontyfa utcai Általános Iskolába, míg Bank Bálint 4. osztályos tanuló a budaörsi 1. sz. Általános Iskolába iratkozott át. Mulasztások összesítő táblázata: 1.osztály 2.osztály 3.osztály 4.osztály Mulasztott órák 850 óra 1008 óra 1035 óra 703 óra száma: Ebből igazolatlan: Sokat Gy.F.: 172 óra, L.I. 225 óra K.K.: 164 óra mulasztott: H.E.: 133 óra, P.L.: 102 óra Nem mulasztott Kalmár Bálint, Kalmár Kristóf, Kállai Napsugár, Szabó Debóra Petky Benedek Kovács Barbara A korábbi esztendőkhöz hasonlóan most is voltak bejáróink. 3

4 Évfolyam: Létszám: Lakhely: 1. osztály 3 fő Sóskút 1 fő Érd 2. osztály 3 fő Sóskút 3 fő Tárnok 3. osztály 3 fő Sóskút 4. osztály 10 fő Sóskút Összesen: 23 fő 3. Személyi feltételek alakulása 1. osztály: iskolaotthonos szervezési forma tanító: Garainé Kiss Gabriella/ osztályfőnök/ Somlai Zsuzsanna Csuziné Tóth Tünde Czeilingerné Somogyi Katalin Réder Ferenc tantárgyak: magyar irodalom és nyelvtan, ének, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás matematika, környezet, technika, rajz, testnevelés, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás néptánc informatika angol nyelv 2. osztály: iskolaotthonos szervezési forma tanító: Patóné Hradil Adrienn /osztályfőnök/ Németh Judit Angyalné Hermann Ildikó tantárgyak: magyar irodalom és nyelvtan, ének, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás matematika, környezet, technika, rajz, testnevelés, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás angol nyelv 4

5 Csuziné Tóth Tünde Czeilingerné Somogyi Katalin Réder Ferenc néptánc informatika informatika 3. osztály: hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás tanító: tantárgyak: Sereginé Roóz Andrea /osztályfőnök/ matematika,környezet,rajz, testnevelés, napközi Lázár Emília magyar irodalom és nyelvtan, ének technika, napközi Angyalné Hermann Ildikó angol nyelv Padányiné Szabó Tünde Réder Ferenc Csuziné Tóth Tünde angol nyelv informatika néptánc 4. osztály: hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás tanító: Mészáros Ildikó /osztályfőnök/ tantárgyak: matematika, környezet, technika, rajz, napközi Magyar Mariann magyar irodalom és nyelvtan, ének, testnevelés, napközi Padányiné Szabó Tünde Angyalné Hermann Ildikó Czeilingerné Somogyi Katalin Csuziné Tóth Tünde angol nyelv angol nyelv informatika néptánc Az épület tisztaságáért két takarítónő: Kovalik Jánosné és Szendi Jánosné a felelős. 5

6 4. Oktatás Az oktatás és nevelés irányvonalát érvényben lévő pedagógiai program szabja meg. Célunk, hogy tanítványaink biztos alapkészségekkel lépjenek át a felső tagozatba. Az iskolaváltással egyidejű tagozatváltás ne okozzon törést a számukra. Fontosnak tartjuk, hogy színes tanórán kívüli lehetőségek biztosításával mindegyikük számára találjunk legalább egy olyan tevékenységi kört, amelyben sikeresek lehetnek. A tudás megszerzésében egyaránt fontosnak tartjuk mind a differenciált képességfejlesztést, mind a tehetséggondozást. A tanítók munkáját logopédus és fejlesztő pedagógus segíti, hogy a beszédhibákkal és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek is felzárkózhassanak. Nagyon fontos a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek mielőbbi felderítése. Örvendetes, hogy a korábbi évekhez képest kedvezően változott a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek aránya, a meglévő problémák súlyossága. Azonban egyre több gyereknél figyelhető meg beilleszkedési / tanulási / magatartási probléma. Sokat segít a problémák kezelésében Sinkó Erika fejlesztőpedagógus és Bartha Judit gyermekpszichológus. A szakemberekkel együttműködve, az iskolaotthon lehetőségeit kihasználva próbáljuk számukra a megfelelő fejlesztést nyújtani. Nagy öröm számomra, hogy a logopédiai ellátás is biztosított Szirtes Friderika személyében /BLI/. Ezen kívül kapcsolatot tartunk a Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítővel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekorvossal, a védőnővel. Összesítő táblázat a felzárkóztatásról: 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály HHH HH 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő SNI: fő főnek számító tanuló: fő 2 fő 1 fő 6

7 Logopédiai fejlesztésre járt: Fejlesztő foglakozásokra járt: Pszichológus foglakozott vele: 9 fő 3 fő fő fő 3 fő 2 fő fő 1 fő 2 fő Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a fejlesztésre, hanem a tehetséggondozásra is figyelmet fordítsunk, s a ránk bízott gyermekek képességeit minél szélesebb körben fejlesszük. A versenyeken nyújtott teljesítményekkel igazán elégedettek lehetünk: ebben a félévben is iskolánk diákjai több helyi és kistérségi versenyen szerepeltek kiemelkedően. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak a szép eredményekért, igazán büszkék vagyunk rájuk. Versenyeredményeink előtt néhány gondolat a versenyeztetéssel kapcsolatos iskolai hozzáállásunkról. Számunkra a verseny egy eszköz az oktatásban-nevelésben és nem bármi áron elérendő cél. Az iskolai élet számtalan lehetőséget nyújt a versengésre, amelyet a tanulók személyiségfejlesztésére használunk. Az egészséges verseny segít a helyes önértékelés kialakításában azáltal, hogy alkalmat ad a társas összehasonlításra. Ugyanakkor motiváló erővel bír, hajtóerőként mozgósítja a gyermeket, hogy a maximumot hozza ki magából a cél elérése érdekében. A versenyek kapcsán lehetőség adódik a morális nevelésre, melyek tanulsága nem elhanyagolható. Az öncélú Guinness rekordok, a dopping botrányoktól zajos sportversenyek, az erkölcsileg önmagukat alulmúló valóság show győztesek világában fontos, hogy gyermekeink megismerjék, átéljék és 7

8 megtanulják a fair versenyzést, amelyhez kemény munkán keresztül vezet az út. Sok tehetséges tanulója van intézményünknek, akik különféle területeken mérték össze tudásukat másokkal iskolán belül és kívül. Az eredményektől függetlenül büszkék vagyunk mindazokra, akik a tanév során részt vettek valamilyen versenyen, hisz időt és munkát fektetett a felkészülésbe. Ezzel összecsengve még egy olimpiai vonatkozású idézet: A legfontosabb dolog nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez: nem a diadal, az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem, hogy küzdj jól. Végezetül álljon itt azoknak a névsora, akik kiemelkedő teljesítményükkel iskolánk hírnevét öregbítették a tanév során. Versenytáblázat: Kistérségi vers- és prózamondó Kenéz Martina 3.o. II. h. Sóskúti vers- és prózamondó Kovács Barbara 4.o. III. h. "Adni jó" - Erzsébet Utalvány Országos Rajzpályázat Andreetti Természettudományos csapatverseny Horniák Júlia 4.o. Díjazott 30 legjobb pályázó egyike Hortobágyi Nórbert 1.o. III. h. Deme Dániel 2.o. Petky Benedek 3.o. Mogyorosi Normen 4.o. Teleki helyesírási- nyelvtan verseny Kalmár Kristóf 3.o. III. h. 8

9 Teleki helyesírási- nyelvtan Keresztes Hanna 4.o. I. helyezés verseny Horniák Júlia III. h. Távirányitós autóverseny (Sóskút) Ágoston Patrik 3.o. I. helyezés Pusztazámori Komplex Szakács Máté 1.o. III. h. Tanulmányi verseny Deme Dániel 2.o. II.h. Szász Károly 2.o. III.h. Kalmár Kristóf 3.o. I. helyezés Stankovics Dóra 3.o. II. h. Keresztes Hanna 4.o. I.helyezés Horniák Júlia 4.o. II.h. Szakács Bence 4.o. III.h. A víz világnapja alkalmából meghirdetett országos rajzpályázat Juhász Kájusz 4.o. III. h. Rumini Olvasati vetélkedő Csuta Boglárka csapatverseny Berki Tamás Kenéz Martina I. helyezés Petky Benedek 3.o. Gróh Janka Kalmár Kristóf Lázár Lea II. h. Tarnay Klára 9

10 Rumini Olvasati vetélkedő Horniák Júlia csapatverseny Károlyi Bendegúz Kovács Barbara 4.o. I. helyezés Petky Domokos Keresztes Hanna II.h. Szakács Bence 4.o. Zrubecz Lilla Sóskúti KRESZ verseny Andó Krisztina 4.o. II.h. Lázár Gréta 2.o. III.h. Szakács Bence 4.o. IV.h. Alkotók művészek egyesülete Keresztes Hanna 4.o. III.h. országos Horniák Júlia 4.o. IV.h. versíró pályázata Angol projekt rajzverseny Lázár Lea 3.o. különdíj A tanév végén alábbi tanulókat jutalmaztuk könyvvel kiváló tanulmányi eredményükért, szorgalmukért: 1. osztály: 13 fő 2. osztály: 6 fő 3. osztály: 4 fő 4. osztály: 3 fő Árvai Rebeka, Babar Deme Dániel Csuta Boglárka, Gróh Horniák Júlia Napsugár Csuta Dorottya, Gyurkócza Freia Janka, Kristóf, Kalmár Kenéz Keresztes Hanna, Kovács Barbara Győrfy Bernadett Hurja Richárd Martina, Stankovics Hortobágyi Norbert Lázár Gréta Dóra Horváth Bence Szász Károly Kenéz Máté Hadjipetrou Emma 10

11 Kovács Milán Krómer veronika Lázár Zsolt Szakács Máté Tarnay Teó Varga-Etele Mátyás Az Év diákja kitüntető címre a 4. osztályos Keresztes Hannát javasoltuk. Kiváló adottságainak és szorgalmas munkájának köszönhetően több területen ért el kitűnő eredményeket. Nem csak a helyi tanulmányi versenyek dobogós helyezettje. Például az érdi a körzeti helyesírási versenyen első lett, de szép eredménnyel képviselte intézményünket angol nyelvi és zenei megmérettetésen is. Sokoldalú, színes egyéniség. Az iskolai rendezvények állandó szereplője, akár éneklésről, akár versmondásról van szó. Emellett zongorázik és a Napocska együttesben táncol. Élményeit, érzéseit szívesen örökíti meg rajzokban, versekben kiemelkedő színvonalon. Legutóbb az AMME versíró versenyén harmadik helyezést ért el beküldött pályamunkájával. 5. Témahetek, témanapok: Reggeli beszélgető kör a reggeli előtt: Megosztani jót és rosszat. Közös gyümölcsevés tízóraira az egészséges táplálkozás jegyében. Készségfejlesztő foglakozásokon a jeles napok kapcsán dramatikus foglakozások, drámajátékok. Kincskereső, kincsgyűjtögető feladatok. Verstanuló csütörtök. Kalendárium: hagyományteremtő projekt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy foglakozzunk a népi hagyományainkkal, ünnepeinkkel is. Újra fel kell fedeznünk és megtanítani az apróságoknak, hogy 11

12 majd egyszer ők is megtaníthassák valakinek. Míg nagyszüleink, dédszüleink életét átszőtték a jeles napokhoz fűződő jóslatok, bölcsességek, ma már annyira másképpen telnek mindennapjaink, hogy hajlamosak vagyunk elfeledni őket, elavultnak, porosnak tűnnek. Pedig aki nem ismeri múltját, annak jövője sem lehet. Mottónk: A fa ága nem hozhat virágot gyökerei nélkül. Más ez a nap projekt: születésnapok, névnapok ünneplése 6. Tanórán kívüli tevékenység A tanórán kívüli tevékenységek, kirándulások, rendezvények nem csak színesítik az iskolai életet, de sok indirekt lehetőséget kínálnak a gyermekek látókörének szélesítésére, képességeik fejlesztésére. A művészeti iskola lehetőségei, a zenetanulás, a karate tanfolyam évek óta választható délutáni elfoglaltság. Iskolánkból összesen 12 tanuló iratkozott be az anyaiskolában történő művészeti oktatásra: néptánc-oktatáson, hangszeres-oktatáson (citera, zongora, hegedű) vesznek részt gyermekeink Szívesen helyt adunk külső szakembereknek tanfolyamok indítására: - A karate tanfolyamra heti két alkalommal, hétfő és szerda délután került sor. - Dallos Márta zenepedagógus heti 1 alkalommal ZENESULI foglalkozást tartott 2 korcsoportban. - Rózsavölgyi József nyugdíjas tanár, edző Duatlon edzést tartott péntek délutánonként. Ezúton is köszönöm önzetlen felajánlását, hogy szabadidejéből gyermekeink sportra való szoktatására áldoz. - Az úszásoktatásra 28 fő jelentkezett. Péntek délután 2 pedagógus kíséretében az érdi Gárdonyi tanuszodába utaztak tanulóink. Köszönet illeti valamennyi kolléganőt, aki az iskola részéről biztosította a kíséretet, 12

13 sok esetben munkaidején túl, felügyelve a gyerekeket, szervezve a kísérő szülőket. - A hitoktatáshoz az iskola biztosította a szükséges helyszínt, csütörtökön 14 órától kezdődő hitoktatáson 14 tanulónk vett részt. Művészeti iskolába járt át Sóskútra: 12 fő Egyéb szakkörre, foglalkozásra járt: Karate: Duatlon: Zenesuli: Hittan: Úszás: 18 fő 21 fő 15 fő 14 fő 28 fő Mozgalmas tanévet zártunk iskolánkban, a tanulás mellett sok-sok emlékezetes és színvonalas programon és rendezvényen vehettünk részt. Ezek az események nem csupán színesítették az iskolás életet, de hozzájárultak tanulóink személyiségének fejlesztéséhez is. Fontos hozadéka e rendezvényeknek, hogy alkalmat teremtettek kis közösségünk erősödéséhez. Szeptember A tanév az immár hagyománnyá vált Tanévnyitó suli bulival kezdődött, a Fecskeavatóval, mely elsősorban a kis elsősök köszöntését tűzte célul. Iskolánk mind a négy osztálya képviseltette magát a szeptember 17-i Szüreti felvonuláson, melyen a harmadikosok néptánc-bemutatóval is felléptek. Október Október 06-án megemlékezést tartottunk községünk emlékművénél, amelyre negyedik osztályos tanulóink ünnepi műsorral készültek. Ezúton is köszönjük közreműködésüket. 13

14 Októbert a zene hónapjává neveztük ki ebben az évben. Így alkalma adódott minden évfolyamnak egy- egy pénteken zenei csemegével színesíteni heteinket. Átélhettük a zene lélekformáló hatását hétről hétre és újra bizonyosságot nyerhetünk arról, hogy énekelni jó, hogy a zene felüdít. Reményünk lehetett arra, hogy Kodály hazája Éneklő Magyarországgá váljon. Fontosnak tartjuk, hogy gyerekeinket tudatos és megfontolt fogyasztókká neveljük, ezért egy meghívott vendég előadó ökológiai előadást tartott Földünk kizsákmányolásáról, helytelen szokásainkról. Mindenki kiszámolhatta ökológiai lábnyomát melyből világosan kiderült, hol és mennyit tudna takarékoskodni. Diákjaink meglepően éretten és komoly tervekkel álltak elő a megoldást illetően. Kérjük, támogassák törekvéseiket, hogy ne csak elképzelés, hanem családi összefogás váljék környezetünk megóvása érdekében. Ebben a hónapban tartottuk az őszi osztálykirándulásokat is. Az első és negyedik osztály a Budapesti Növény- és Állatkertbe látogatott el, a második és a harmadik osztály pedig Pákozdra utazott, az 1848-as interaktív Katonai Emlékpark és Emlékkiállításon vett részt. A tavaly útjára indított Tök jó napot hagyományteremtő módon idén is megrendeztük iskolánkban. Ezt a napot mindenki sárga színű öltözetben tölti el. Másodikos diákjaink színdarabbal készültek, ezután játékos vetélkedőkön vettek részt, majd boldogan fogyasztották el a szülők által beküldött tökös finomságokat. A nap zárasaként pedig kiválasztásra került a Tök jó fej diák is. November Novemberben egy különleges élményben lehette része minden kisdiáknak. Ellátogatott hozzánk Galántai Csaba regényíró. Az íróolvasótalálkozó kivételesen nagy élményt jelentett a gyerekek számára, 14

15 legtöbbjük még nem találkozott kortárs alkotóval. Dedikált könyveiből vásárolhattak a gyerekek. Novemberben a harmadik és negyedik osztállyal történelmi olvasmányaik lezárásaként pedig ellátogattunk a Budai Várban található Történeti Múzeumba ahol megtekintettük a témához kapcsolódó kiállítást, illetve korabeli tárgyakat készíthettek tanulóink. December Szokásainkhoz híven decemberben az adventi gyertyák gyújtására gyűltünk össze minden pénteken iskolánk aulájában. A négy pénteki alkalom lehetőséget adott mind a négy osztálynak arra, hogy alkalmanként egy- egy kis műsorral készüljön, ezzel is meghitté téve a várakozás időszakát. Mint minden évben idén sem maradhatott el Mikulásváró játszóházunkkal egybekötött adventi vásárunk. Nagy örömmel láttuk, hogy igen sok kisgyerek várta a Mikulás megérkezését. A várakozás ideje alatt pedig ki-ki kedvére válogathatott a kézműves foglalkozások közül. Nagy sikere volt az adventi vásárnak is, melyet ez úton szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek. Az Iharos Iparművészeti Egyesület Úton Betlehembe c. pályázati felhívására ebben a tanévben is rengeteg pályamunka érkezett. Iskolánkból Fodor Kitti második osztályos tanuló munkájáért külön díjba részesült. Gratulálunk neki. A kiállítás részeként most sem maradhatott el kísérő programként a kézműves foglalkozás, ahol rongybabát, és ördöglakatot készítettünk. Az év zárásának legszebb ünnepére, a Falukarácsonyra közösen készültünk iskolánk tanulóival. Reméljük műsorunkkal sikerült meghitté tenni ezt a szép ünnepet. Január 15

16 2012. január 13-val zárult az első félév. Egy héttel később került sor a bizonyítványok kiosztására. Megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról január 20-án, ahol a harmadikos diákjaink adtak ünnepélyes műsort. Az Iskolakóstolgató találkozáson sok kis ovis vehetett részt. A foglakozások a tornateremben voltak, ahol ügyességi játékokkal várták a tanító nénik őket. A program lezárásaként minden ügyes nagycsoportos jutalma egy egy sport szelet és egy darab édes mandarin volt. Február Február a farsangi mulatozás időszaka. Iskolánkban két alkalommal is rendeztünk farsangot ebben a tanévben: február 3-án a Gyerekfarsangon ötletesebbnél, ötletesebb jelmezeket lehetett látni, melyben megmutatkozott a szülői kreativitás is. A karnevál hercege és hercegkisasszonya cím is gazdára talált Csuta Dorottya és Hortobágyi Norbert személyében. Miután a hercegi pár elfoglalta a trónját, kezdetét vette a Karnevál: felsorakoztak a jelmezbe öltözött gyerekek és elkezdődött a bemutatkozó felvonulás. Az idei jelmezek igen színesek voltak, láthattunk tavasz tündért, királylányt, kalózt, kiscicát, boszorkányt, léghajót, Marslakót és sok-sok ötletes jelmezt. A tanító nénik is jelmezbe bújtak a gyerekek nagy meglepetésére. A felvonulást Minidiscó követte. Nem maradhatott el a várva várt tombolasorsolás sem, melyen minden jelmezes nyereményben részesült. A farsangi mulatságot közös uzsonnázás zárta, melyre az ügyes anyukák finom tortákat sütöttek. Február 25-én az iskolai SZMK szervezésében Jótékonysági Retro-discora került sor. Március E hónap elején szerveztük meg a tavaszi Nyílt napunkat. 16

17 Az Andreetti-hetek keretében meghirdetett versenyeken tanulóink szép számban képviselték kisiskolánkat. Idén nálunk került megrendezésre a Alsó tagozatos komplex verseny is. Március 15-én, a községi ünnepségen az 1. osztályosok néptáncbemutatóval készültek, míg a többi osztályból verses összeállítással tették emlékezetessé az ünnepet. Március 29-én a leendő elsősöket hívtuk el iskolánkba egy ismerkedő foglalkozásra, mely nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a szülők körében. Április Áprilisban a Föld napjához kapcsolódóan ismét megrendeztük a Zöld hetet. Igen fontosnak tartjuk a környezetvédelmet és erre igyekszünk tanulóink figyelmét is felhívni. Rajzpályázatot hirdettünk a témával kapcsoltban, melyre szép számmal érkeztek alkotások, ezek az iskolában rendezett kiállításon megtekinthetőek. A legszebb alkotások könyvjutalomban részesültek, melyet a Gyermekmosoly Alapítvány támogatott. A projekt zárásaként papírgyűjtést szerveztünk, egy héten keresztül fogadtuk az iskola elé helyezett konténerbe a felesleges papírhulladékot. Ezúton szeretnénk megköszönni a sok-sok papírt, mind a gyereknek, a szülőknek és minden támogatónknak! Május Május 18-án délelőtt a Madarak és fák világnapja kapcsán az Öreg Tölgy kastélyfogadó parkjába kirándultunk, ahol Tarján Barna, a Pilisi Természetvédelmi Egyesület madarászának gyermekfoglalkozásán vettünk részt. A csodadobozból strucctojás, egerészölyv szárny, madárkoponyák és lábak kerültek elő. Barna csupa érdekességet mesélt a madárvilágról, amit a gyerekek és a felnőttek érdeklődve hallgattak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Zámori körnek, hogy támogatta a Madarász suli létrejöttét, valamint 17

18 Krajcsovics János Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a gyönyörű kertet, mely igazán méltó helyszín a természet szeretetére nevelésnek. A tanév végéhez közeledve a Gyermekmosoly Alapítvány jóvoltából ellátogathattunk iskolánk diákjaival a budapesti Elevenpark játszóházba, ahol játék, élmény és szórakozás várt rájuk. Ebben a napfényes játszóházban kedvükre válogathattak a gyerekek a trambulin, csúszda, mászófal, buborékhegy és a kalandpálya között. Volt sok móka és kacagás. Május elején minden évfolyam diákjai az Édesanyák, Nagymamák köszöntésére készülődtek, s színvonalas az Anyák napi műsorral kedveskedtek szeretteiknek. Megható pillanatok, könnyes szemek jelezték, hogy ismét sikerült meghitté tennünk ezt a szép ünnepet. A hónap utolsó napja Dallos Márta által vezetett Zenesuli tanévzáró vizsga koncertjével zárult. A foglalkozásokra - melyet csütörtök délutánonként tartott- 15 kisdiák járt rendszeresen. A bemutató után a gyerekek verssel és virágokkal köszöntötték Márti nénit, majd elfogyasztották az alkalomra készített süteményeket. A délután jó hangulatban telt el, öröm volt nézni a sok tehetséges kisdiákot. Június Június elsején a pedagógusokra emlékeztünk. Iskolánk harmadik osztályos tanulói műsorral készültek erre az alkalomra. Ezt követően minden osztályból két- két diák köszöntötte verssel és egy csokor virággal tanítóját, megköszönve az elmúlt évet, a sok-sok tudást és fáradozást. Mint minden tanévben, idén sem maradhatott el a jól megérdemelt osztálykirándulás. Az első és második osztály a Vasúttörténeti parkba látogatott el. Június hónapban több helyi és Érdi kirándulást is szerveztek. A harmadik osztály tömegközlekedéssel tekintette meg Budapest nevezetesebb helyeit, 18

19 mint a Parlamentet, Margitszigetet és a Hősök terét. A negyedik osztályosok pedig két napos erdei iskolába voltak május közepén a Velence-tónál június 14-én kor Nyárváró évzárót tartottunk, mely a negyedik osztályos tanulók búcsúztatását tűzte ki célul. Az utolsó tanítási nap ebben a tanévben június 15. péntek volt. Mielőtt hazamentek a gyerekek Osztálybulival búcsúztatták el ezt a tanévet. A hivatalos Tanévzáróra június 22-én került sor a sóskúti iskola tornatermében órai kezdéssel. A tanévzáró műsort iskolánk tanulói adták. Ekkor kapták meg tanítványaink a bizonyítványt. Napközis táborunk, mely igen nagy népszerűségnek örvend, június 26-tól június 30-ig tartott sok izgalmas programmal. Június 30-án a zámori Falunapon iskolánk is képviseltette magát: az SZMK főzőversenyen indult, tarhonyás húst készítettek, a gyerekek pedig rövid műsorral szórakoztatták a közönséget. Szeretném valamennyi kollégám - pedagógus és nem pedagógus tanév közben nyújtott munkáját megköszönni, mert ötleteik és aktív hozzáállásuk nélkül nem valósulhatott volna meg ilyen tartalmas program. 7. Tárgyi ellátottság: Az átlagosnál kedvezőbb körülmények közt dolgozunk, melyet ezúton szeretnék tisztelettel megköszönni a Fenntartónknak és a Pusztazámor Községért Közalapítványnak. A nyár folyamán új öltözőszekrények kialakítására került sor, ezáltal rendezettebbé és higiénikusabbá vált a gyermekek ruházatának elhelyezése. Az aula és az alsó folyosó falaira műgyantás lábazat került, mely nemcsak esztétikus, de megoldja a gyakori festés problémáját is. Ezúton szeretném 19

20 megköszönni Csincsa Zoltán közmunkásnak, hogy a tantermekben és a folyosókon igényesen elvégezte a festést. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy a belső udvarba biciklitároló került, melyet a tanulóink azóta örömmel használnak. A higiéniai feltételek javítására a hagyományos törölközőket papírtörlőkkel cseréltük le, emellett esztétikus folyékony szappan tartó is felkerült a mosdók mellé. 8. Kapcsolataink Elsősorban a pusztazámori Önkormányzattal, a Képviselőtestülettel, a Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumával való szoros kapcsolatot emelem ki, hiszen velük együttműködve a zámori iskolás gyermekekért dolgozunk. Hálásan köszönöm mindazt a szellemi és anyagi támogatást, melyet az elmúlt tanév során kaptam, ill. kapott az iskolánk. A Sóskúton működő anyaiskola támogatása révén valósul meg iskolánkban az oktató-nevelő munka. Ezúton köszönöm Kuzselné Schober Ágnes igazgatónőnk segítségét, bizalmát és támogatását ügyeink intézésében. Fontosnak tartjuk, hogy a kedvező lehetőségeket kihasználva megkönnyítsük az óvodából iskolába-, ill. az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenetet. A helyi óvodavezetéssel és az óvodapedagógusokkal is napi szintű kapcsoltban vagyunk. Ebben a tanévben közösen szerveztük meg a Mikulásvárót, a Falukarácsonyi műsort és a Gyermeknapot is. Gyermekműsorainkra, rendezvényeinkre meghívtuk az ovisokat is. A leendő első osztályos tanító nénik már a nagycsoport időszakában felvették a kapcsolatot a gyerekekkel, óvónőkkel. Januárban nagy szeretettel vártuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket, és szüleiket az 20

21 ISKOLAKÓSTOLGATÓ foglalkozásra, ahol játékos feladatok és a tanító nénik várták az érdeklődőket. Az őszi és tavaszi nyílt napjainkon nagy volt az érdeklődés: nemcsak az iskolánkba járó gyermekek szülei jöttek el, hanem a leendő elsősök szülei és más érdeklődők is voltak Évek óta jól működő kapcsolatban állunk a Nevelési Tanácsadó pszichológusával és a Családsegítő munkatársával. Gyermekeink egészséges nevelése érdekében ebben a félévben is volt közös értekezlet a gyermekorvos, védőnő, gyermekjólét munkatársai, az iskola és óvodavezetés között. Az étkeztetés a velünk egy épületben működő, helyi óvodához tartozó főzőkonyha oldja meg. Az iskolában étkező gyermekek száma indokolja, hogy két turnusban történjen a menzai kiszolgálás. Köszönet a konyha vezetőjének és dolgozóinak, akik vállalták ezt a többletfeladatot úgy, hogy a konyha maximális kapacitással működik. A felszolgált menü változatos, egészséges. Az ételeket friss zöldségből készítik, a hét során több alkalommal kapnak gyümölcsöt a gyermekek. Ezt még kiegészítjük naponta azokkal az idénygyümölcsökkel, melyet a Suligyümölcs keretében megnyert pályázat alapján hetente kapunk. Az iskolai Szülői Munkaközösség aktivitásának köszönhetően sok segítséget kaptunk a tanórán kívüli programjaink megvalósításához. Mivel az iskola ad helyt a községi közművelődésnek, ezért szoros kapcsolatban állunk a település rendezvényszervezőjével, a könyvtárral és a civil szervezetekkel. Pusztazámor, október 15. Garainé Kiss Gabriella tagiskola-vezető 21

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben