Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről"

Átírás

1 Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről Tartalom: 1. Bevezetés 2. A tanulói létszám alakulása 3. Személyi feltételek 4. Oktatás 5. Témahetek, témanapok, projektek 6. A tanórán kívüli tevékenységek 7. Tárgyi ellátottság 8. Kapcsolataink Pusztazámor, október 15. Készítette: Garainé Kiss Gabriella tagiskola-vezető 1

2 1. Bevezetés Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is épült. Mert a kövek különböző méretűek: az apró homokszemektől egészen a sziklákig. A tanév lezárása egyben számvetés is arról, hogy mi mindent tudtunk ebben a tanévben megvalósítani. Számokban is kifejezve homokszemeinket, kavicsainkat és építőköveinket. És tanultunk felelősen élni. Felelősnek lenni a gondolatainkért, a szavainkért, a tetteinkért. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek. El kell hogy mondjam, nagyon büszke vagyok, hiszen egy szép és tartalmas évet zárunk. Mindenki sikeresen befejezte az osztályát, sikerült új ismereteket elsajátítatni és ismerősként üdvözölni, sikerült a nehézségeket leküzdeni, sikerült az iskolában helyt állni. És nemcsak az iskolánk falain belül, hanem különböző versenyeken is tanúságot tettek tanulóink a tudásukról. Egyben szeretném megköszönni a zámori tantestületnek azt a kimagasló oktató-nevelő munkát, mely egész tanévet átszelte. 2. A tanulói létszám alakulása Iskolánkban, szeptemberben 4 tanulócsoport indult: 1. osztály: 24 tanuló, iskolaotthonos oktatás, tanítók: Garainé Kiss Gabriella- Somlai Zsuzsanna. 2. osztály: 19 tanuló, iskolaotthonos oktatás, tanítók: Patóné Hradil Adrienn- Németh Judit. 2

3 3. osztály: 19 tanuló, hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás, tanítók: Sereginé Roóz Andrea- Lázár Emília. 4. osztály: 17 tanuló, hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás, tanítók: Mészáros Ildikó - Magyar Mariann. A tanév végi adatok: Évfolyam: Létszám: Nemek szerinti megoszlás: 1. osztály 24 fő 8 lány 16 fiú 2. osztály 18 fő 10 lány 8 fiú 3. osztály 19 fő 11 lány 8 fiú 4. osztály 16 fő 6 lány 10 fiú Összesen: 77 fő 35 lány 42 fiú A tanév során Farkas Zsolt József 2. osztályos tanuló a fővárosi Kontyfa utcai Általános Iskolába, míg Bank Bálint 4. osztályos tanuló a budaörsi 1. sz. Általános Iskolába iratkozott át. Mulasztások összesítő táblázata: 1.osztály 2.osztály 3.osztály 4.osztály Mulasztott órák 850 óra 1008 óra 1035 óra 703 óra száma: Ebből igazolatlan: Sokat Gy.F.: 172 óra, L.I. 225 óra K.K.: 164 óra mulasztott: H.E.: 133 óra, P.L.: 102 óra Nem mulasztott Kalmár Bálint, Kalmár Kristóf, Kállai Napsugár, Szabó Debóra Petky Benedek Kovács Barbara A korábbi esztendőkhöz hasonlóan most is voltak bejáróink. 3

4 Évfolyam: Létszám: Lakhely: 1. osztály 3 fő Sóskút 1 fő Érd 2. osztály 3 fő Sóskút 3 fő Tárnok 3. osztály 3 fő Sóskút 4. osztály 10 fő Sóskút Összesen: 23 fő 3. Személyi feltételek alakulása 1. osztály: iskolaotthonos szervezési forma tanító: Garainé Kiss Gabriella/ osztályfőnök/ Somlai Zsuzsanna Csuziné Tóth Tünde Czeilingerné Somogyi Katalin Réder Ferenc tantárgyak: magyar irodalom és nyelvtan, ének, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás matematika, környezet, technika, rajz, testnevelés, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás néptánc informatika angol nyelv 2. osztály: iskolaotthonos szervezési forma tanító: Patóné Hradil Adrienn /osztályfőnök/ Németh Judit Angyalné Hermann Ildikó tantárgyak: magyar irodalom és nyelvtan, ének, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás matematika, környezet, technika, rajz, testnevelés, kötött és szabad foglakozás, önálló tanulás angol nyelv 4

5 Csuziné Tóth Tünde Czeilingerné Somogyi Katalin Réder Ferenc néptánc informatika informatika 3. osztály: hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás tanító: tantárgyak: Sereginé Roóz Andrea /osztályfőnök/ matematika,környezet,rajz, testnevelés, napközi Lázár Emília magyar irodalom és nyelvtan, ének technika, napközi Angyalné Hermann Ildikó angol nyelv Padányiné Szabó Tünde Réder Ferenc Csuziné Tóth Tünde angol nyelv informatika néptánc 4. osztály: hagyományos munkarend, tantárgycsoportos oktatás tanító: Mészáros Ildikó /osztályfőnök/ tantárgyak: matematika, környezet, technika, rajz, napközi Magyar Mariann magyar irodalom és nyelvtan, ének, testnevelés, napközi Padányiné Szabó Tünde Angyalné Hermann Ildikó Czeilingerné Somogyi Katalin Csuziné Tóth Tünde angol nyelv angol nyelv informatika néptánc Az épület tisztaságáért két takarítónő: Kovalik Jánosné és Szendi Jánosné a felelős. 5

6 4. Oktatás Az oktatás és nevelés irányvonalát érvényben lévő pedagógiai program szabja meg. Célunk, hogy tanítványaink biztos alapkészségekkel lépjenek át a felső tagozatba. Az iskolaváltással egyidejű tagozatváltás ne okozzon törést a számukra. Fontosnak tartjuk, hogy színes tanórán kívüli lehetőségek biztosításával mindegyikük számára találjunk legalább egy olyan tevékenységi kört, amelyben sikeresek lehetnek. A tudás megszerzésében egyaránt fontosnak tartjuk mind a differenciált képességfejlesztést, mind a tehetséggondozást. A tanítók munkáját logopédus és fejlesztő pedagógus segíti, hogy a beszédhibákkal és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek is felzárkózhassanak. Nagyon fontos a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek mielőbbi felderítése. Örvendetes, hogy a korábbi évekhez képest kedvezően változott a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek aránya, a meglévő problémák súlyossága. Azonban egyre több gyereknél figyelhető meg beilleszkedési / tanulási / magatartási probléma. Sokat segít a problémák kezelésében Sinkó Erika fejlesztőpedagógus és Bartha Judit gyermekpszichológus. A szakemberekkel együttműködve, az iskolaotthon lehetőségeit kihasználva próbáljuk számukra a megfelelő fejlesztést nyújtani. Nagy öröm számomra, hogy a logopédiai ellátás is biztosított Szirtes Friderika személyében /BLI/. Ezen kívül kapcsolatot tartunk a Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítővel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekorvossal, a védőnővel. Összesítő táblázat a felzárkóztatásról: 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály HHH HH 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő SNI: fő főnek számító tanuló: fő 2 fő 1 fő 6

7 Logopédiai fejlesztésre járt: Fejlesztő foglakozásokra járt: Pszichológus foglakozott vele: 9 fő 3 fő fő fő 3 fő 2 fő fő 1 fő 2 fő Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a fejlesztésre, hanem a tehetséggondozásra is figyelmet fordítsunk, s a ránk bízott gyermekek képességeit minél szélesebb körben fejlesszük. A versenyeken nyújtott teljesítményekkel igazán elégedettek lehetünk: ebben a félévben is iskolánk diákjai több helyi és kistérségi versenyen szerepeltek kiemelkedően. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak a szép eredményekért, igazán büszkék vagyunk rájuk. Versenyeredményeink előtt néhány gondolat a versenyeztetéssel kapcsolatos iskolai hozzáállásunkról. Számunkra a verseny egy eszköz az oktatásban-nevelésben és nem bármi áron elérendő cél. Az iskolai élet számtalan lehetőséget nyújt a versengésre, amelyet a tanulók személyiségfejlesztésére használunk. Az egészséges verseny segít a helyes önértékelés kialakításában azáltal, hogy alkalmat ad a társas összehasonlításra. Ugyanakkor motiváló erővel bír, hajtóerőként mozgósítja a gyermeket, hogy a maximumot hozza ki magából a cél elérése érdekében. A versenyek kapcsán lehetőség adódik a morális nevelésre, melyek tanulsága nem elhanyagolható. Az öncélú Guinness rekordok, a dopping botrányoktól zajos sportversenyek, az erkölcsileg önmagukat alulmúló valóság show győztesek világában fontos, hogy gyermekeink megismerjék, átéljék és 7

8 megtanulják a fair versenyzést, amelyhez kemény munkán keresztül vezet az út. Sok tehetséges tanulója van intézményünknek, akik különféle területeken mérték össze tudásukat másokkal iskolán belül és kívül. Az eredményektől függetlenül büszkék vagyunk mindazokra, akik a tanév során részt vettek valamilyen versenyen, hisz időt és munkát fektetett a felkészülésbe. Ezzel összecsengve még egy olimpiai vonatkozású idézet: A legfontosabb dolog nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez: nem a diadal, az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem, hogy küzdj jól. Végezetül álljon itt azoknak a névsora, akik kiemelkedő teljesítményükkel iskolánk hírnevét öregbítették a tanév során. Versenytáblázat: Kistérségi vers- és prózamondó Kenéz Martina 3.o. II. h. Sóskúti vers- és prózamondó Kovács Barbara 4.o. III. h. "Adni jó" - Erzsébet Utalvány Országos Rajzpályázat Andreetti Természettudományos csapatverseny Horniák Júlia 4.o. Díjazott 30 legjobb pályázó egyike Hortobágyi Nórbert 1.o. III. h. Deme Dániel 2.o. Petky Benedek 3.o. Mogyorosi Normen 4.o. Teleki helyesírási- nyelvtan verseny Kalmár Kristóf 3.o. III. h. 8

9 Teleki helyesírási- nyelvtan Keresztes Hanna 4.o. I. helyezés verseny Horniák Júlia III. h. Távirányitós autóverseny (Sóskút) Ágoston Patrik 3.o. I. helyezés Pusztazámori Komplex Szakács Máté 1.o. III. h. Tanulmányi verseny Deme Dániel 2.o. II.h. Szász Károly 2.o. III.h. Kalmár Kristóf 3.o. I. helyezés Stankovics Dóra 3.o. II. h. Keresztes Hanna 4.o. I.helyezés Horniák Júlia 4.o. II.h. Szakács Bence 4.o. III.h. A víz világnapja alkalmából meghirdetett országos rajzpályázat Juhász Kájusz 4.o. III. h. Rumini Olvasati vetélkedő Csuta Boglárka csapatverseny Berki Tamás Kenéz Martina I. helyezés Petky Benedek 3.o. Gróh Janka Kalmár Kristóf Lázár Lea II. h. Tarnay Klára 9

10 Rumini Olvasati vetélkedő Horniák Júlia csapatverseny Károlyi Bendegúz Kovács Barbara 4.o. I. helyezés Petky Domokos Keresztes Hanna II.h. Szakács Bence 4.o. Zrubecz Lilla Sóskúti KRESZ verseny Andó Krisztina 4.o. II.h. Lázár Gréta 2.o. III.h. Szakács Bence 4.o. IV.h. Alkotók művészek egyesülete Keresztes Hanna 4.o. III.h. országos Horniák Júlia 4.o. IV.h. versíró pályázata Angol projekt rajzverseny Lázár Lea 3.o. különdíj A tanév végén alábbi tanulókat jutalmaztuk könyvvel kiváló tanulmányi eredményükért, szorgalmukért: 1. osztály: 13 fő 2. osztály: 6 fő 3. osztály: 4 fő 4. osztály: 3 fő Árvai Rebeka, Babar Deme Dániel Csuta Boglárka, Gróh Horniák Júlia Napsugár Csuta Dorottya, Gyurkócza Freia Janka, Kristóf, Kalmár Kenéz Keresztes Hanna, Kovács Barbara Győrfy Bernadett Hurja Richárd Martina, Stankovics Hortobágyi Norbert Lázár Gréta Dóra Horváth Bence Szász Károly Kenéz Máté Hadjipetrou Emma 10

11 Kovács Milán Krómer veronika Lázár Zsolt Szakács Máté Tarnay Teó Varga-Etele Mátyás Az Év diákja kitüntető címre a 4. osztályos Keresztes Hannát javasoltuk. Kiváló adottságainak és szorgalmas munkájának köszönhetően több területen ért el kitűnő eredményeket. Nem csak a helyi tanulmányi versenyek dobogós helyezettje. Például az érdi a körzeti helyesírási versenyen első lett, de szép eredménnyel képviselte intézményünket angol nyelvi és zenei megmérettetésen is. Sokoldalú, színes egyéniség. Az iskolai rendezvények állandó szereplője, akár éneklésről, akár versmondásról van szó. Emellett zongorázik és a Napocska együttesben táncol. Élményeit, érzéseit szívesen örökíti meg rajzokban, versekben kiemelkedő színvonalon. Legutóbb az AMME versíró versenyén harmadik helyezést ért el beküldött pályamunkájával. 5. Témahetek, témanapok: Reggeli beszélgető kör a reggeli előtt: Megosztani jót és rosszat. Közös gyümölcsevés tízóraira az egészséges táplálkozás jegyében. Készségfejlesztő foglakozásokon a jeles napok kapcsán dramatikus foglakozások, drámajátékok. Kincskereső, kincsgyűjtögető feladatok. Verstanuló csütörtök. Kalendárium: hagyományteremtő projekt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy foglakozzunk a népi hagyományainkkal, ünnepeinkkel is. Újra fel kell fedeznünk és megtanítani az apróságoknak, hogy 11

12 majd egyszer ők is megtaníthassák valakinek. Míg nagyszüleink, dédszüleink életét átszőtték a jeles napokhoz fűződő jóslatok, bölcsességek, ma már annyira másképpen telnek mindennapjaink, hogy hajlamosak vagyunk elfeledni őket, elavultnak, porosnak tűnnek. Pedig aki nem ismeri múltját, annak jövője sem lehet. Mottónk: A fa ága nem hozhat virágot gyökerei nélkül. Más ez a nap projekt: születésnapok, névnapok ünneplése 6. Tanórán kívüli tevékenység A tanórán kívüli tevékenységek, kirándulások, rendezvények nem csak színesítik az iskolai életet, de sok indirekt lehetőséget kínálnak a gyermekek látókörének szélesítésére, képességeik fejlesztésére. A művészeti iskola lehetőségei, a zenetanulás, a karate tanfolyam évek óta választható délutáni elfoglaltság. Iskolánkból összesen 12 tanuló iratkozott be az anyaiskolában történő művészeti oktatásra: néptánc-oktatáson, hangszeres-oktatáson (citera, zongora, hegedű) vesznek részt gyermekeink Szívesen helyt adunk külső szakembereknek tanfolyamok indítására: - A karate tanfolyamra heti két alkalommal, hétfő és szerda délután került sor. - Dallos Márta zenepedagógus heti 1 alkalommal ZENESULI foglalkozást tartott 2 korcsoportban. - Rózsavölgyi József nyugdíjas tanár, edző Duatlon edzést tartott péntek délutánonként. Ezúton is köszönöm önzetlen felajánlását, hogy szabadidejéből gyermekeink sportra való szoktatására áldoz. - Az úszásoktatásra 28 fő jelentkezett. Péntek délután 2 pedagógus kíséretében az érdi Gárdonyi tanuszodába utaztak tanulóink. Köszönet illeti valamennyi kolléganőt, aki az iskola részéről biztosította a kíséretet, 12

13 sok esetben munkaidején túl, felügyelve a gyerekeket, szervezve a kísérő szülőket. - A hitoktatáshoz az iskola biztosította a szükséges helyszínt, csütörtökön 14 órától kezdődő hitoktatáson 14 tanulónk vett részt. Művészeti iskolába járt át Sóskútra: 12 fő Egyéb szakkörre, foglalkozásra járt: Karate: Duatlon: Zenesuli: Hittan: Úszás: 18 fő 21 fő 15 fő 14 fő 28 fő Mozgalmas tanévet zártunk iskolánkban, a tanulás mellett sok-sok emlékezetes és színvonalas programon és rendezvényen vehettünk részt. Ezek az események nem csupán színesítették az iskolás életet, de hozzájárultak tanulóink személyiségének fejlesztéséhez is. Fontos hozadéka e rendezvényeknek, hogy alkalmat teremtettek kis közösségünk erősödéséhez. Szeptember A tanév az immár hagyománnyá vált Tanévnyitó suli bulival kezdődött, a Fecskeavatóval, mely elsősorban a kis elsősök köszöntését tűzte célul. Iskolánk mind a négy osztálya képviseltette magát a szeptember 17-i Szüreti felvonuláson, melyen a harmadikosok néptánc-bemutatóval is felléptek. Október Október 06-án megemlékezést tartottunk községünk emlékművénél, amelyre negyedik osztályos tanulóink ünnepi műsorral készültek. Ezúton is köszönjük közreműködésüket. 13

14 Októbert a zene hónapjává neveztük ki ebben az évben. Így alkalma adódott minden évfolyamnak egy- egy pénteken zenei csemegével színesíteni heteinket. Átélhettük a zene lélekformáló hatását hétről hétre és újra bizonyosságot nyerhetünk arról, hogy énekelni jó, hogy a zene felüdít. Reményünk lehetett arra, hogy Kodály hazája Éneklő Magyarországgá váljon. Fontosnak tartjuk, hogy gyerekeinket tudatos és megfontolt fogyasztókká neveljük, ezért egy meghívott vendég előadó ökológiai előadást tartott Földünk kizsákmányolásáról, helytelen szokásainkról. Mindenki kiszámolhatta ökológiai lábnyomát melyből világosan kiderült, hol és mennyit tudna takarékoskodni. Diákjaink meglepően éretten és komoly tervekkel álltak elő a megoldást illetően. Kérjük, támogassák törekvéseiket, hogy ne csak elképzelés, hanem családi összefogás váljék környezetünk megóvása érdekében. Ebben a hónapban tartottuk az őszi osztálykirándulásokat is. Az első és negyedik osztály a Budapesti Növény- és Állatkertbe látogatott el, a második és a harmadik osztály pedig Pákozdra utazott, az 1848-as interaktív Katonai Emlékpark és Emlékkiállításon vett részt. A tavaly útjára indított Tök jó napot hagyományteremtő módon idén is megrendeztük iskolánkban. Ezt a napot mindenki sárga színű öltözetben tölti el. Másodikos diákjaink színdarabbal készültek, ezután játékos vetélkedőkön vettek részt, majd boldogan fogyasztották el a szülők által beküldött tökös finomságokat. A nap zárasaként pedig kiválasztásra került a Tök jó fej diák is. November Novemberben egy különleges élményben lehette része minden kisdiáknak. Ellátogatott hozzánk Galántai Csaba regényíró. Az íróolvasótalálkozó kivételesen nagy élményt jelentett a gyerekek számára, 14

15 legtöbbjük még nem találkozott kortárs alkotóval. Dedikált könyveiből vásárolhattak a gyerekek. Novemberben a harmadik és negyedik osztállyal történelmi olvasmányaik lezárásaként pedig ellátogattunk a Budai Várban található Történeti Múzeumba ahol megtekintettük a témához kapcsolódó kiállítást, illetve korabeli tárgyakat készíthettek tanulóink. December Szokásainkhoz híven decemberben az adventi gyertyák gyújtására gyűltünk össze minden pénteken iskolánk aulájában. A négy pénteki alkalom lehetőséget adott mind a négy osztálynak arra, hogy alkalmanként egy- egy kis műsorral készüljön, ezzel is meghitté téve a várakozás időszakát. Mint minden évben idén sem maradhatott el Mikulásváró játszóházunkkal egybekötött adventi vásárunk. Nagy örömmel láttuk, hogy igen sok kisgyerek várta a Mikulás megérkezését. A várakozás ideje alatt pedig ki-ki kedvére válogathatott a kézműves foglalkozások közül. Nagy sikere volt az adventi vásárnak is, melyet ez úton szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek. Az Iharos Iparművészeti Egyesület Úton Betlehembe c. pályázati felhívására ebben a tanévben is rengeteg pályamunka érkezett. Iskolánkból Fodor Kitti második osztályos tanuló munkájáért külön díjba részesült. Gratulálunk neki. A kiállítás részeként most sem maradhatott el kísérő programként a kézműves foglalkozás, ahol rongybabát, és ördöglakatot készítettünk. Az év zárásának legszebb ünnepére, a Falukarácsonyra közösen készültünk iskolánk tanulóival. Reméljük műsorunkkal sikerült meghitté tenni ezt a szép ünnepet. Január 15

16 2012. január 13-val zárult az első félév. Egy héttel később került sor a bizonyítványok kiosztására. Megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról január 20-án, ahol a harmadikos diákjaink adtak ünnepélyes műsort. Az Iskolakóstolgató találkozáson sok kis ovis vehetett részt. A foglakozások a tornateremben voltak, ahol ügyességi játékokkal várták a tanító nénik őket. A program lezárásaként minden ügyes nagycsoportos jutalma egy egy sport szelet és egy darab édes mandarin volt. Február Február a farsangi mulatozás időszaka. Iskolánkban két alkalommal is rendeztünk farsangot ebben a tanévben: február 3-án a Gyerekfarsangon ötletesebbnél, ötletesebb jelmezeket lehetett látni, melyben megmutatkozott a szülői kreativitás is. A karnevál hercege és hercegkisasszonya cím is gazdára talált Csuta Dorottya és Hortobágyi Norbert személyében. Miután a hercegi pár elfoglalta a trónját, kezdetét vette a Karnevál: felsorakoztak a jelmezbe öltözött gyerekek és elkezdődött a bemutatkozó felvonulás. Az idei jelmezek igen színesek voltak, láthattunk tavasz tündért, királylányt, kalózt, kiscicát, boszorkányt, léghajót, Marslakót és sok-sok ötletes jelmezt. A tanító nénik is jelmezbe bújtak a gyerekek nagy meglepetésére. A felvonulást Minidiscó követte. Nem maradhatott el a várva várt tombolasorsolás sem, melyen minden jelmezes nyereményben részesült. A farsangi mulatságot közös uzsonnázás zárta, melyre az ügyes anyukák finom tortákat sütöttek. Február 25-én az iskolai SZMK szervezésében Jótékonysági Retro-discora került sor. Március E hónap elején szerveztük meg a tavaszi Nyílt napunkat. 16

17 Az Andreetti-hetek keretében meghirdetett versenyeken tanulóink szép számban képviselték kisiskolánkat. Idén nálunk került megrendezésre a Alsó tagozatos komplex verseny is. Március 15-én, a községi ünnepségen az 1. osztályosok néptáncbemutatóval készültek, míg a többi osztályból verses összeállítással tették emlékezetessé az ünnepet. Március 29-én a leendő elsősöket hívtuk el iskolánkba egy ismerkedő foglalkozásra, mely nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a szülők körében. Április Áprilisban a Föld napjához kapcsolódóan ismét megrendeztük a Zöld hetet. Igen fontosnak tartjuk a környezetvédelmet és erre igyekszünk tanulóink figyelmét is felhívni. Rajzpályázatot hirdettünk a témával kapcsoltban, melyre szép számmal érkeztek alkotások, ezek az iskolában rendezett kiállításon megtekinthetőek. A legszebb alkotások könyvjutalomban részesültek, melyet a Gyermekmosoly Alapítvány támogatott. A projekt zárásaként papírgyűjtést szerveztünk, egy héten keresztül fogadtuk az iskola elé helyezett konténerbe a felesleges papírhulladékot. Ezúton szeretnénk megköszönni a sok-sok papírt, mind a gyereknek, a szülőknek és minden támogatónknak! Május Május 18-án délelőtt a Madarak és fák világnapja kapcsán az Öreg Tölgy kastélyfogadó parkjába kirándultunk, ahol Tarján Barna, a Pilisi Természetvédelmi Egyesület madarászának gyermekfoglalkozásán vettünk részt. A csodadobozból strucctojás, egerészölyv szárny, madárkoponyák és lábak kerültek elő. Barna csupa érdekességet mesélt a madárvilágról, amit a gyerekek és a felnőttek érdeklődve hallgattak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Zámori körnek, hogy támogatta a Madarász suli létrejöttét, valamint 17

18 Krajcsovics János Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a gyönyörű kertet, mely igazán méltó helyszín a természet szeretetére nevelésnek. A tanév végéhez közeledve a Gyermekmosoly Alapítvány jóvoltából ellátogathattunk iskolánk diákjaival a budapesti Elevenpark játszóházba, ahol játék, élmény és szórakozás várt rájuk. Ebben a napfényes játszóházban kedvükre válogathattak a gyerekek a trambulin, csúszda, mászófal, buborékhegy és a kalandpálya között. Volt sok móka és kacagás. Május elején minden évfolyam diákjai az Édesanyák, Nagymamák köszöntésére készülődtek, s színvonalas az Anyák napi műsorral kedveskedtek szeretteiknek. Megható pillanatok, könnyes szemek jelezték, hogy ismét sikerült meghitté tennünk ezt a szép ünnepet. A hónap utolsó napja Dallos Márta által vezetett Zenesuli tanévzáró vizsga koncertjével zárult. A foglalkozásokra - melyet csütörtök délutánonként tartott- 15 kisdiák járt rendszeresen. A bemutató után a gyerekek verssel és virágokkal köszöntötték Márti nénit, majd elfogyasztották az alkalomra készített süteményeket. A délután jó hangulatban telt el, öröm volt nézni a sok tehetséges kisdiákot. Június Június elsején a pedagógusokra emlékeztünk. Iskolánk harmadik osztályos tanulói műsorral készültek erre az alkalomra. Ezt követően minden osztályból két- két diák köszöntötte verssel és egy csokor virággal tanítóját, megköszönve az elmúlt évet, a sok-sok tudást és fáradozást. Mint minden tanévben, idén sem maradhatott el a jól megérdemelt osztálykirándulás. Az első és második osztály a Vasúttörténeti parkba látogatott el. Június hónapban több helyi és Érdi kirándulást is szerveztek. A harmadik osztály tömegközlekedéssel tekintette meg Budapest nevezetesebb helyeit, 18

19 mint a Parlamentet, Margitszigetet és a Hősök terét. A negyedik osztályosok pedig két napos erdei iskolába voltak május közepén a Velence-tónál június 14-én kor Nyárváró évzárót tartottunk, mely a negyedik osztályos tanulók búcsúztatását tűzte ki célul. Az utolsó tanítási nap ebben a tanévben június 15. péntek volt. Mielőtt hazamentek a gyerekek Osztálybulival búcsúztatták el ezt a tanévet. A hivatalos Tanévzáróra június 22-én került sor a sóskúti iskola tornatermében órai kezdéssel. A tanévzáró műsort iskolánk tanulói adták. Ekkor kapták meg tanítványaink a bizonyítványt. Napközis táborunk, mely igen nagy népszerűségnek örvend, június 26-tól június 30-ig tartott sok izgalmas programmal. Június 30-án a zámori Falunapon iskolánk is képviseltette magát: az SZMK főzőversenyen indult, tarhonyás húst készítettek, a gyerekek pedig rövid műsorral szórakoztatták a közönséget. Szeretném valamennyi kollégám - pedagógus és nem pedagógus tanév közben nyújtott munkáját megköszönni, mert ötleteik és aktív hozzáállásuk nélkül nem valósulhatott volna meg ilyen tartalmas program. 7. Tárgyi ellátottság: Az átlagosnál kedvezőbb körülmények közt dolgozunk, melyet ezúton szeretnék tisztelettel megköszönni a Fenntartónknak és a Pusztazámor Községért Közalapítványnak. A nyár folyamán új öltözőszekrények kialakítására került sor, ezáltal rendezettebbé és higiénikusabbá vált a gyermekek ruházatának elhelyezése. Az aula és az alsó folyosó falaira műgyantás lábazat került, mely nemcsak esztétikus, de megoldja a gyakori festés problémáját is. Ezúton szeretném 19

20 megköszönni Csincsa Zoltán közmunkásnak, hogy a tantermekben és a folyosókon igényesen elvégezte a festést. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy a belső udvarba biciklitároló került, melyet a tanulóink azóta örömmel használnak. A higiéniai feltételek javítására a hagyományos törölközőket papírtörlőkkel cseréltük le, emellett esztétikus folyékony szappan tartó is felkerült a mosdók mellé. 8. Kapcsolataink Elsősorban a pusztazámori Önkormányzattal, a Képviselőtestülettel, a Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriumával való szoros kapcsolatot emelem ki, hiszen velük együttműködve a zámori iskolás gyermekekért dolgozunk. Hálásan köszönöm mindazt a szellemi és anyagi támogatást, melyet az elmúlt tanév során kaptam, ill. kapott az iskolánk. A Sóskúton működő anyaiskola támogatása révén valósul meg iskolánkban az oktató-nevelő munka. Ezúton köszönöm Kuzselné Schober Ágnes igazgatónőnk segítségét, bizalmát és támogatását ügyeink intézésében. Fontosnak tartjuk, hogy a kedvező lehetőségeket kihasználva megkönnyítsük az óvodából iskolába-, ill. az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenetet. A helyi óvodavezetéssel és az óvodapedagógusokkal is napi szintű kapcsoltban vagyunk. Ebben a tanévben közösen szerveztük meg a Mikulásvárót, a Falukarácsonyi műsort és a Gyermeknapot is. Gyermekműsorainkra, rendezvényeinkre meghívtuk az ovisokat is. A leendő első osztályos tanító nénik már a nagycsoport időszakában felvették a kapcsolatot a gyerekekkel, óvónőkkel. Januárban nagy szeretettel vártuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket, és szüleiket az 20

21 ISKOLAKÓSTOLGATÓ foglalkozásra, ahol játékos feladatok és a tanító nénik várták az érdeklődőket. Az őszi és tavaszi nyílt napjainkon nagy volt az érdeklődés: nemcsak az iskolánkba járó gyermekek szülei jöttek el, hanem a leendő elsősök szülei és más érdeklődők is voltak Évek óta jól működő kapcsolatban állunk a Nevelési Tanácsadó pszichológusával és a Családsegítő munkatársával. Gyermekeink egészséges nevelése érdekében ebben a félévben is volt közös értekezlet a gyermekorvos, védőnő, gyermekjólét munkatársai, az iskola és óvodavezetés között. Az étkeztetés a velünk egy épületben működő, helyi óvodához tartozó főzőkonyha oldja meg. Az iskolában étkező gyermekek száma indokolja, hogy két turnusban történjen a menzai kiszolgálás. Köszönet a konyha vezetőjének és dolgozóinak, akik vállalták ezt a többletfeladatot úgy, hogy a konyha maximális kapacitással működik. A felszolgált menü változatos, egészséges. Az ételeket friss zöldségből készítik, a hét során több alkalommal kapnak gyümölcsöt a gyermekek. Ezt még kiegészítjük naponta azokkal az idénygyümölcsökkel, melyet a Suligyümölcs keretében megnyert pályázat alapján hetente kapunk. Az iskolai Szülői Munkaközösség aktivitásának köszönhetően sok segítséget kaptunk a tanórán kívüli programjaink megvalósításához. Mivel az iskola ad helyt a községi közművelődésnek, ezért szoros kapcsolatban állunk a település rendezvényszervezőjével, a könyvtárral és a civil szervezetekkel. Pusztazámor, október 15. Garainé Kiss Gabriella tagiskola-vezető 21

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Kilencvenöt éves polgárát köszönti Pusztazámor

Kilencvenöt éves polgárát köszönti Pusztazámor INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Kilencvenöt éves polgárát köszönti Pusztazámor 2013. JÚNIUS A tartalomból Hőseinkre emlékeztünk (6. oldal) Találkozás Istennel (12. oldal) Pusztazámori

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Zámori sikerek a Diákolimpia Pest megyei döntőjén 2015. ÁPRILIS A tartalomból Közös ügyeink dolgozik a testület (4. old.) Forradalmunk és szabadságharcunk

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki.

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Bevezető Fogadják szeretettel a 2009/2010-es iskolai évkönyvünket! Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA ÉVKÖNYVE 2011/2012 1 2 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI ALAPISKOLA

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni Győrszentiváni 2012/3. Június Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Városrész Szolgálatáért Díj Győr városfejlesztési programjában a városvezetés Újváros egy részének felújítását is tervezi,

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben