MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR ÜRES ÉS TELI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR ÜRES ÉS TELI"

Átírás

1 MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR ÜRES ÉS TELI Harcesszé Golul şi Plinul / Empty and Full Eseu de lupte / Fight-essay Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány EMIA Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc, 2007

2 Köszönet a könyv kiadását anyagilag segítő támogatóknak: Benedek László Józsa Attila Kováts Árpád Kozma Ernő Top Invest Kft. Lőrincz Anna Major Sándor 5 Dan Matrica Rt. Székelyudvarhely Illusztrációk és kötetterv / Ilustraţiile şi concepţia grafică / Illustrations and Design by: Öllerer (Sziklás) András Fordítás / Traducere / Translation Mănăsoi Stana (Ro) András Ágnes (En) ISBN Murányi Sándor Olivér, 2007 Öllerer András, 2007

3 Ajánlás Ezerkilencszáznyolcvankilenc után végre eljött az idő, világszerte megkezdődött egy új korszak, a tudásalapú társadalom, a szellemi fejlődés korszaka. Nagyon sokan egyformán gondolkozunk, ez csak előre viheti az emberiséget. Mennyire felemelő, hogy Murányi Sándor Olivér és Öllerer András milyen egyszerűen meglátták, és megalkották azokat a dolgokat, amelyeket éppen egyszerűségüknél fogva a legtöbben sokszor észre sem veszünk. A kezünkben tartott könyv nem szórakoztató, inkább tanító jellegű. Humoros de elgondolkoztató történetei megmaradtak, mély nyomot hagytak bennem. Ajánlom harcművészet-kedvelőknek, tanítványaimnak, mert feleletet ad sok olyan kérdésre, amelyekre csak hosszú élettapasztalat után tudnánk leszűrni a választ. A karate szót még kiejteni is öröm. Libabőrös leszek még a gondolattól is, mert tudom, hogy mit nyújt azoknak, akik ezen az úton járnak. Egy a sok út közül, amelyen járva a tanuló elérheti igazi célját. A karate mozgás közbeni meditáció, nagy ima: közben találkozunk Istennel. Miközben szóba elegyedünk Vele, megtörténik a csoda. Meggyógyulunk, kigyógyulunk, jobbak leszünk önmagunkkal és másokkal szemben, egyszerre feltelünk szeretettel, amiből másnak is adunk. Mi ezért karatézunk. Tanulunk, tanítunk, tanítva tanulunk. A Dozsó nemcsak edzőterem, hanem egy kis laboratórium, ahol a Tanuló megtapasztalja a testén keresztül, a küzdési technikák által az Élet dolgait. Nyugodtan lehet tévedni, tapasztalni megvan hozzá a segítség. A félelmek legyőzve. Mikor majd kint az igazi életben találkozik hasonló esetekkel, könnyen átsétál majd rajtuk. Tudja, hogy a sors bármilyen nehézséget gördít eléje, belső lényéhez senki nem érhet, és félelem nélkül már könnyen mehetünk (sokszor göröngyös) utunkon. Sokan felteszik a kérdést: miért nem a hazai sportokban keressük mindezt? Meg kell mondanom, hogy a karate áll a legközelebb a magyar gondolatvilághoz. Minden cseppjében megegyezik vele, legfőképpen abban: hogyan lehet a harcművészet eszköz a test, lélek és szellem fejlődésében. Köztudott, hogy a székelység mindig harcolt és szellemileg is mindig magasan állt. Megszűntek a fegyveres harcok, tehát máshol kell keresni a harcot. Megkaptuk a karatétól. A karate jól kidolgozott edzésforma, ami minden testi és szellemi igényt kielégít. A japán testvérnépünk. Történetében, kultúrájában nem nagyobb, és nem kisebb minálunk, csak más. A karatéban sikerült átmenteniük az ősi tudást számunkra is. Mi is vissza tudunk menni gyökereinkhez. Ez a könyv visszavisz, és egyben tudatosítja, hogy mi tartjuk azt a testvériséget, ami ezer évek óta létezik. Megtalálja ebben a kapcsolatban mindenki önmagát. Megismeri igazi emberi nagyságát. Nem lehetnek elvárásaink, csak magunkkal szemben: fő célunk, hogy áldozatot hozzunk másokért. Van-e ennél merészebb, bátrabb cél, hogy nem egymást leelőzve, hanem magunkat feladva harcoljunk társaink felemelkedéséért? Ez az igazi magyar japán gondolkozás. Tudjunk példát mutatni másnak is, hogy a szeretet uralkodjon körülöttünk, mert ez a világ igazi rendje

4 Ez a könyv feléleszti bennem a harci kedvet tudom, hogy másban ugyanúgy, még azokban is, akik most nem karatéznak: kiindulási pont lehet sok kezdő számára. Hálás vagyok a szerzőknek, hogy feltárták ezeket az igazságokat, hozzásegítve sokunkat igazi céljaink eléréséhez. Nagy imádság ez a könyv, egy igazi, isteni, csodás ajándék. Major Sándor 5 Danos karatemester

5 Dedicaţie După 1989 s-a produs în fine schimbarea, lumea a intrat într-o nouă eră, secolul societăţii informaţionale, epoca propăşirii spirituale. Suntem foarte mulţi care gândim la fel, ceea ce nu poate fi decât în folosul omenirii. Este înălţătoare simplitatea cu care cei doi karateka, Murányi Sándor Olivér şi Öllerer András au perceput şi au exprimat acele lucruri pe care, tocmai din cauza simplităţii lor, cei mai mulţi dintre noi nici nu le remarcăm. Cartea pe care o avem în mână nu e una de divertisment, ci este mai degrabă o lectură didactică. Istorioarele ei amuzante dar care te pun pe gânduri m-au impresionat puternic. O recomand tuturor prietenilor artelor marţiale, elevilor mei, pentru că ne dă răspuns la o seamă de întrebări pe care nu le-am putea lămuri decât cu preţul unei îndelungate experienţe de viaţă. Este o bucurie imensă chiar să pronunţi cuvântul karate. Doar gândindu-mă la el, mi se face pielea ca de găină, pentru că ştiu ce poate oferi acelora care drumeţesc pe această cale. Una din nenumăratele căi care duc discipolul la ţelul său adevărat. Karate este o meditaţie în şi prin mişcare, o mare rugăciune: ne dă prilejul întâlnirii cu Dumnezeu. Şi în timp ce stăm de vorbă cu El, se produce un miracol. Ne vindecăm, ne lecuim, devenim mai buni faţă de noi înşine şi faţă de semeni, ne umplem cu iubire pe care o împărtăşim şi cu alţii. De aceea suntem noi karateka. Învăţăm şi noi, îi învăţăm pe alţii, deci ne învăţăm reciproc. Dojo este mai mult decât o sală de antrenament: este un mic laborator, unde elevul vine în contact prin intermediul corpului, prin tehnicile de luptă cu treburile Vieţii. Poţi greşi fără teamă, ajutorul e aproape. Îţi poţi învinge uşor temerile. Şi astfel, când te vei confrunta cu adevăratele probleme ale vieţii, le vei depăşi cu uşurinţă. Ai convingerea că orice greutăţi ar aduce soarta, sufletul nimeni nu ţi-l poate atinge şi teama fiind învinsă, poţi merge pe drumul tău adeseori zgrunţuros. De multe ori suntem întrebaţi de ce nu căutăm toate acestea în sporturile noastre. Trebuie să spun pe şleau că arta karate este cea mai apropiată de mentalitatea maghiară. Există o coincidenţă aproape totală, mai ales în convingerea că arta luptei este un mijloc de dezvoltare fizico-spirituală. Este îndeobşte cunoscut faptul că secuimea a fost întotdeauna un popor de luptători, de aceea a dezvoltat şi calităţi spirituale extraordinare. Vremea luptelor armate a trecut, combativitatea trebuie căutată pe alte tărâmuri. Karate acest antrenament de luptă bine pus la punct care satisface orice exigenţă fizică şi spirituală ne oferă prilejul pentru confruntare. Japonezii ne sunt un popor înfrăţit, cu o istorie şi o cultură nici mai măreaţă, dar nici cu nimic mai prejos decât a noastră, doar de alt caracter. Prin karate au reuşit să păstreze, să transmită intacte valorile strămoşeşti şi pentru noi. Prin karate ne putem întoarce şi noi la rădăcini. Această cărticică ne îndrumă tot în această direcţie, reliefând în acelaşi timp faptul că noi ţinem la această fraternitate multimilenară. În această relaţie, fiecare se regăseşte pe sine însuşi. Îşi poate da seama de adevărata sa măsură omenească. Nu putem ridica pretenţii şi exigente numai faţă de noi înşine.

6 Ţelul nostru primordial este de a aduce sacrificii pentru alţii. Există oare un scop mai îndrăzneţ, mai bărbătesc decât să lupţi (cu preţul renunţării la eul propriu) pentru înălţarea camarazilor? Aceasta este adevărata mentalitate japoneză şi maghiară. Să dăm exemplu şi pentru alţii, ca în anturajul nostru să domnească iubirea, căci aceasta este adevăratul mers al lumii Această carte trezeşte în mine apetitul combativ ştiu, la fel şi în alţii, chiar şi în cei care încă nu practică karate, de aceea ea poate fi un imbold şi un punct de pornire pentru mulţi începători. Sunt recunoscător autorilor că au relevat aceste adevăruri, uşurând pentru mulţi dintre noi atingerea adevăratelor ţeluri. Cartea prezentă este o lungă rugăciune, un adevărat şi minunat dar ceresc. Major Sándor 5 Dan maestru karate

7 Dedication After 1989 the change was finally produced, the world entered a new era, the century of the information society, the time of the spiritual advancement. For the world we are people who think in the same way which can only lead to the advantage of humanity. The simplicity with which both karateka, Murányi Sándor Olivér and Öllerer András received and expressed the things is so impressive, exactly because of their simplicity, most of us do not even observe. The book which we hold in our hand is not an entertainment but rather a didactic reading. Its funny stories but which make you reflect profoundly impressed me. I recommend it to friends of martial arts, to my followers, because we can find there inner answers to a whole series of questions which we could clear up only at the price of a long life experience. It s a big enjoyment for me to pronounce the word karate. Only to think of it gives me the creeps, because I know what it can offer to those who walk on this way. One of the uncountable ways which lead the disple to its true purpose. Karate is a meditation in and by movement, a big prayer which offers us the occasion to meet God. And by speaking to Him occurs the miracle. We are cured, we regain self-control, we become better to ourselves and to our fellow men, we fill us with love which we share with others as well. It is just for that we are karateka. We study, we teach others: we form each other. Dojo is more than a training-room: it is a small laboratory where the pupil comes in contact by his body, by the technique of fight with the things of Life. We can commit without fear, help is close to us. We are capable of overcoming our fear. In this way when we have to face the true problems of life, we shall exceed them easily. Because we have the certainty our soul cannot be affected by any difficulties which fate produces, and if we overcame fear, we can advance in our often bumpy way. People often ask us why we do not try to find these things in our national sports. It is necessary to say in all sincerity that karate is close to the Hungarian mentality. There is an almost total coincidence, especially in the conviction that the art of the fight is a means of physical-spiritual development. We know that Seklers has always been people of warriors, so they developed high spritual qualities. The years of the armed struggles have gone by, so we have to look somewhere else for the fighting spirit. Karate this well worked out training of fight which can satisfy any physical and spiritual demand offers us the occasion of confrontation. The Japanese are brother people for us. They have a glorious history and culture, neither above nor below ours, only of an other character. By the karate they managed to preserve for posterity and to pass on us some ancestral values. By karate we can find our roots. This book directs us in the same direction, also by emphasising the fact that we have an attachment for this thousand-year-old brotherhood. In this relation each one of us can find himself. One can recognize his true human dimensions. We can have no claim and requirement but for ourselves: our most important purpose it is to make sacrifices for others. Is there anything more audacious and braver than to fight at the price of giving up our ego for the

8 triumph of our companions? That is the true Japanese and Hungarian mentality. It is necessary to give example to others so that love reigns around us, because that is the true order of the world This small book awakens in me the combative spirit in others as well, I know even in those who do not still practise karate, thus this work can be an encouragement and a point of departure for a large number of beginners. I am grateful to the authors for having revealed these truths for us, by facilitating for many of us to reach the true purposes. The book is a long prayer, a truth and magnificent present of the sky. Major Sándor 5 Dan master of karate

9 Bevezetés Ez a könyv egyetlen esszé a harcművészetről. Történetei, példázatai több vallásból, kultúrából származnak. Forrásaik is különböznek: a Biblia és Anthony De Mello jezsuita atya rövid elmélkedései, Lao-Ce tanításai, Gichin Funakoshi, a karate alapítójának önéletrajza, Sei Shin iaido mester gondolatai és sorolhatnánk tovább. Nem helyeslem a mai ún. konzumvallást, azaz, hogy korunk lázasan kereső embere úgy csipegeti össze a különféle kultúrák értékeit önmaga számára, mintha a szupermagazinban vásárolna: a katolicizmushoz egy csipetnyi jóga, majd ehhez még egy kis kínai buddhizmus, agykontroll és hindu meditáció, ahelyett hogy egyet a sajátját próbálna minél jobban megélni közülük. A különféle vallási és az önmegváltás -t hirdető tanokkal szemben a harc művészete nem kínál örök életet. Nem vallásról van szó tehát, hanem egy olyan eszközről, mely segít az első számú természeti törvény teljesítésében: a túlélésért vívott küzdelemben, valamint önmagunk és embertársaink jobb megértésében. A harc témája köré csoportosított példáim az emberiség családjának közös szellemi kincsei, szerzőségük korántsem engem illet. Saját gondolataim is elegendőek lettek volna e könyv megszületéséhez, azonban célom itt nem ez, hanem a mondanivalóm köré fűzött kis történetek, aforizmák segítségével igyekszem bemutatni az Olvasó számára a harcművészet, ezen belül pedig a karate lényegét. Ajánlom munkám mindazok számára, akik már rádöbbentek: minden lélegzetvételünk, egész szellemi és fizikai fejlődésünk egyetlen mozgatója maga a harc 9

10 Introducere Această carte este un eseu despre artele marţiale. Anecdotele şi parabolele ei îşi au originea în mai multe culturi şi religii. Şi sursele lor sunt diferite: Biblia şi scurtele meditaţii ale părintelui iezuit Anthony De Mello, învăţăturile lui Lao-Ce, scurta biografie a lui Gichin Funakoshi, părintele artei karate, gândurile maestrului iaido Sei Shin ş.a.m.d. Nu sunt de acord cu aşa zisa religie de consum la modă, cu omul zilelor noastre care caută ceva înfrigurat, ciuguleşte câte ceva din valorile unor culturi diferite aidoma unei cumpărături la supermarket: un pic de catolicism cu un dram de yoga plus o fărâmitură de budism chinezesc, control mental şi meditaţie hindusă, în loc să-şi trăiască viaţa după una singură dintre ele, cea care e a noastră. Faţă de unele învăţături religioase şi care propovăduiesc automântuirea, arta luptei nu ne amăgeşte cu promisiunea unei vieţi veşnice. Nu avem de a face deci cu o religie, ci cu un mijloc care ne ajută în îndeplinirea legii numărul unu a naturii: supravieţuirea, respectiv în înţelegerea desăvârşită a eului nostru şi al semenilor. Pildele, exemplificările din cartea mea reunite pe tematica luptei constituie comoara comună a marii familii a omenirii, de aceea nu-mi pot atribui nici un drept de autor. Pentru a scrie această cărticică poate ar fi trebuit să mă rezum numai la gândurile mele, însă scopul meu este ca prin aceste istorioare şi aforisme legate de mesajul cărţii să încerc familiarizarea Cititorului cu esenţa artelor marţiale, în speţă arta karate. Dedic acesastă lucrare tuturor acelora care şi-au dat deja seama: forţa care ne animă în dezvoltarea fizico-intelectuală şi impulsionează fiecare respiraţie a noastră este însăşi lupta 10

11 Introduction This book is a single essay on martial arts. Its anecdotes and parabolae have their origin in several cultures and religions. I drew them from different sources: the Bible and the short meditations of the Jesuit father Anthony De Mello, the educations of Lao-Ce, the short biography of Gichin Funakoshi, the father of the karate, the thoughts of the iaido master Sei Shin and so on. I do not approve of the so-called religion of consumption, which means that the man of our era picks up the values of different cultures for himself in his constant search just as if he were shopping in the supermarkeet: a pinch of misundersood yoga next to some catolicisime, then some grains of Chinese Buddhism together with mind control and Hindu meditation instead to trying our life according to the religion our religion, the single one wich is really ours.. Differently from various religious doctrines and other theories which promise the selfsalvation, the art of fight does not seduce us by the perspective of eternal life. It is not about a religion, but about a means which serves us for acceding to the number one law of nature: the survival, that is a better understanding of our self and that of our fellow men. The exemples and the parabolae of my book gathered around the subject of the fight constitute the common treasure of humanity, consequently I think of appropriating no copyright. To write this small book it would have been enough to limit me to my thoughts, but this time my purpose is to introduce the Reader by this stories and aphorisms bound to the message of the book the essence of martial arts, paricularly that of karate. I dedicate my work to all those who have realized already that the driving force of all our breaths and physical-spiritual development is the fight 11

12 Művészet? Este o artă? / Is it an art? A szépség és büszkeség, amely belülről jön, és tisztán megmutatkozik mások lelki szemei előtt művészet. Frumuseţea şi mândria izvorâte din interior şi manifestate clar în ochii sufleteşti ai semenilor este o artă. Beauty and pride sprung from the interior and shown in the spiritual eyes of the fellow men is an art. 12

13

14 Művészet? Este o artă? / Is it an art? tempera, zsírkréta 25,5 25 cm 2007

15 Művészet? Létezik egyáltalán harcművészet? Milyen alapon sorolhatjuk a harcot a művészetek családjába? Sokan támadják ilyen értelemben a harc különböző formáit, puszta verekedést vagy agresszivitást látnak benne, és jogtalannak tartják az irodalom, vagy a zene mellé helyezését. Abban csakugyan nincs művészet, ha erőnket fitogtatjuk. Azonban, ha megnézünk egy idős karate mestert, amint éppen formagyakorlatot végez, azonnal felfedezhetjük ütéseiben és rúgásaiban a mozgásművészetekre jellemző szépséget és büszkeséget. Mi ez a szépség? A természetes belső erők összhangjából fakadó harmónia. És a büszkeség? A testi és lelki erők egységének kisugárzása. A harcos alkotó is egyben. Évekig tud figyelni egyetlen mozdulatára, például, hogy ne emelkedjen előrehaladása közben a sarka. Mozdulatai tovalibbennek az időben, ezért minden pillanatban késznek kell lennie, hogy újraformálja azokat. Ez sokkal nehezebb az író feladatánál, aki munkája végeztével kezében tarthatja és polcra teheti könyvét. Hogy mi a különbség a gyilkos és a harcművész között, Sei Shin iaido nagy-mester világítja meg a legérthetőbben: Mit tesz a gyilkos, ha kardot adunk a kezébe? Ölni fog. És a harcos? Győzni fog, vagy karddal a kezében elbukik. És a harcművész? Elő sem húzza. Neki nincs szüksége kardra a győzelemhez. Mi motiválja a gyilkost? Életben maradni minden áron. A harcost? Győzni vagy becsülettel meghalni. A harcművészt? Az Élet útját járni. Minden emberben ott lakik a harcos, még abban is, aki nem hiszi ezt el. Harcosból gyilkossá lenni: csak egy pillanat kérdése, főleg a harc hevében. Ezért igazi harcossá válni kizárólag hosszú és kitartó munkával lehet. Az igazi harcos az, aki eléri a harcművész szintjét. A harc szépségéről nem azért nehéz beszélni, mert morbid vagy bonyolult, hanem mert olyan egyszerű. Így az az ember is végtelenül egyszerű, aki árasztja. A szépség és büszkeség, amely belülről jön, és tisztán megmutatkozik mások lelki szemei előtt művészet. 15

16 Leszámolás az álmokkal Adio visurilor / Farewell to dreams Térj vissza vesztes harcaid színhelyére! Tanulj meg veszíteni, hogy győzhess! Întoarce-te la locul luptelor pierdute. Învaţă să pierzi, ca să câştigi! Return to the field of your lost battles. It is necessary to learn how to lose, to be able to overcome failure 16

17

18 Nyomok Urme / Traces print, akvarell cm 2007

19 Leszámolás az álmokkal Harcos! Ha vereséget szenvedsz, és életben maradtál, térj vissza küzdelmed másnapján az esemény színhelyére! Nézd meg a köveket, amelyek kifogták zuhanó tested, a bokrokat, melyek tanúi voltak legyőzetésednek! Tanulj meg veszíteni, hogy győzhess! Az üres kézzel való küzdelem útján ez volt a legnehezebb utasítás számomra. Gyerekként azért mentem karatézni, mert öcsém, aki nálam egy hónappal hamarabb kezdte a harcművészet gyakorlását, sikeresen levédte apám rendreutasító pofonját Később Bruce Lee filmjeit néztük és elképzeltük, hogy iszonyatos pofonokat osztogatunk lábfejünkkel az udvarunkon uralkodó nagyobb fiúknak, akik sokszor elvették játékaink. Egy alkalommal elloptuk a nagyapám tetőcserepeit és ugrórúgásokkal törtük szét őket a ház mögötti kertben, apánkat pedig megkértük, hogy fotózza mindezt. Szegény nagyapám, csak a fejét csóválta, amikor a szilvafák alatti kukoricák között rálelt az árulkodó cserépmaradványokra: Megértem, hogy kölyökként ezt tettétek, de hogy Apátoknak is ötvenévesen csak ennyi esze legyen, mert hagyja Az indulásnál nem számít a motiváció úgyis átalakul. A mester fiatal volt és félelmetes. Órákon keresztül gyakoroltatott egyetlen lépést. Utólag mondta el nekem: mindig ezzel fogadja a kezdőket, hogy lemorzsolódjanak a tehetségesek, akik úgy érkeznek, hogy már tudják az ugrórúgásokat, a hátraszaltót és minél hamarabb meg akarnak tanulni verekedni. Mert a karaténak semmi köze a verekedéshez és nem kell hozzá tehetség, elég, ha van négy balkezed és hét ballábad, a többi akarat kérdése. Amikor a százötven kezdőből már csak tízen maradtunk, akkor jött a következő lépés: a fájdalomküszöb minél messzebbre való eltolása. Lassan eltávolodtak az álmok, nem tanultuk meg sztárként szétpofozni a rossz férfiak tömegét, megmentve ezzel szőke szerelmünket, ehelyett jött a fájdalom. Csak otthon, a fürdőkádban érződtek igazán a gyomorütések és sípcsontrúgások. A kékfoltok és véraláfutások láttán anyám jajveszékelni kezdett, apám újabb pofokat osztott ki és el akart tiltani a karatétól. Tudtam: ha nem megyek vissza másnap, végleg ott hagyom a harcművészetet. Így adta fel öcsém is. Mert az ember legnagyobb ellensége a saját félelme. Nézz szembe a fájdalommal, és ismerőssé válik számodra az érzés. Nem önkínzásról van itt szó elfogadni a fájdalmat, annyi mint alkalmazkodni a jelenhez. Nincs harc, amiben csak te ütsz. Nincs harc fájdalom nélkül. Az első három év egyik tavaszi napján olyan szegycsontrúgást kaptam mesteremtől, hogy elsötétült számomra a világ és csak pár perc múlva tértem magamhoz a mosdóban, ahol társaim hideg vízzel locsolták halántékom. A mester nem rúgott nagyot és nem rúgott kicsit: pontosat rúgott. Nem jött ki értem a mosdóba, csak ennyit szólt, mikor visszaálltam a gyakorlók közé: Nehéz az élet! A karate ott kezdődik, ahol véget ér a félelem. Amikor nem számít, hogy eltalált egy ütés, mert ismered az érzést és tudsz rá reagálni. Manapság nem érnek hozzád a mesterek, nehogy otthagyd a csapatot, és ne legyen meg a létszám Ma tömeg kell, nem minőség. Azonban, ne feledd: előbb-utóbb eltalál az első ütés és megtanulsz veszíteni, hogy győzhess. Meglepődsz majd és félelem fog el. De menj vissza másnap, kösd fel újra öved és haladj tovább az úton. Azonban, ne feledd: előbb-utóbb eltalál az első ütés és megtanulsz veszíteni, hogy győzhess. Meglepődsz majd és félelem fog el. De menj vissza másnap, kösd fel újra öved és haladj tovább az úton. 19

20 A Mester Maestrul / The Master Mozdulataiban, előrelátásában ott van a természet harmóniája. În gesturile şi previziunile sale se arată armonia naturii. In his movements and in his forecast we can see the harmony of nature. 20

21

22 A Mester Maestrul / The Master ceruzarajz, grafitpor 64,5 50 cm 2007

23 A Mester Így szólt a Mester tanítványához, aki állandóan nála kereste a választ: Minden kérdésedre magadban van a válasz csak tudnod kellene, hogyan keresd. Egy másik alkalommal meg ezt mondta: A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának fényében. Te az enyémet akarod kölcsönkérni. Inkább megtanítalak arra, hogyan készíts lámpát magadnak. A Mesterben megvan az őstudás átörökítésének képessége, ennek ellenére nem szent. Tökéletességében is gyarló lény tud lenni. Bölcsességében nincs meglepő az élet igazsága szólal meg benne. Mozdulataiban, előrelátásában ott van a természet harmóniája. Az első találkozásnál durva, keménykezű embernek ismertem meg Mesterem. Együtt változtunk, miközben példakép tudott maradni számomra. Odaadó férj és családapa. Mértékletesen örül az életnek, tudja, meddig szabad kosarazni a karatedzés bemelegítő részében, mekkora sebességet szabad elérni a motoron és milyen mennyiségű ital fogyasztható egyetlen alkalommal. Tanítványai barátai. Szétszóródtak a nagyvilágban, egyesek közülük már Japánban és Kanadában haladnak tovább az üres kézzel való harc útján, Ő azonban neveti, ha Mesternek szólítjuk. Ütése erőt ad számunkra, mert gyorsabb és keményebb az élet csapásainál. Nyugalomra int, miközben remeg boldogságunkért. A Mester nem azért Mester, mert a technikai tudás birtokában van, hanem azért, mert a technikát mint eszközt tudja fölhasználni a továbbjutáshoz. Nem vonja ki magát semmi felelősség alól, így az úton értéket kap. Tanítód segít, mert annak idején vele is ezt tették. Ne feledd: tovább kell majd adnod a Tőle kapott tudást. Így ír erről Lao-Ce: Aki tölt színültig: jobb, ha előbb abbahagyja. Aki túl élesre fen: élét hamar kicsorbítja. Arannyal, ékkővel teli kamra: megőrizni senkise bírja. Kincs, gőg, rang egyszerre: mekkora szerencsétlenség! Alkotni, adni, majd visszavonulni: Ez az égi bölcsesség 23

24 A Tanítvány Discipolul / The Disciple Aki képes mást maga fölött elismerni anélkül, hogy ettől szolgalelkűvé válna, az igazán önmaga urává válik. Cel care recunoaşte superioritatea altuia, fără să fie servil, va deveni cu adevărat stăpân pe sine. The one who can accept someone s superiority without becoming slavish, can truely be his own master. 24

25

26 A Tanítvány Discipolul / The Disciple ceruzarajz 13,5 21 cm 2007

27 A Tanítvány Aki képes másoktól tanulni, az képes az alázatra. Aki képes mást maga fölött elismerni anélkül, hogy ettől szolgalelkűvé válna, az igazán önmaga urává válik. A tanítvány nem alá-, hanem mellérendelt szereplő. Egyenrangú, pusztán jogai mások, mint a Mesternek, akit ő maga fogad el tanítójának kapcsolatuk ettől lesz megfelelő. A tanítvány magában hordozza a Mester csíráját, bízik önmagában, kész a befogadásra. Hogy mit jelent tanítványnak lenni, azóta értem, amióta fekete öves karate mesterként hajtok fejet mindennap Mesterem előtt és nemcsak elfogadom, hanem igyekszem végrehajtani utasításait. Kezdetben mozdulatait próbáltam ellesni és utánozni, ugyanolyan gyorsat és erőset akartam ütni, mint Ő. Ma sem tudok. Tíz év után, amikor első danos vizsgámra készültem egyedül a nyári reggeleken, minden alkalommal felvettem kimonóm és rákötöttem a barna övet: újra és újra próbáltam kivitelezni nagyanyám hagymaültetvényén Tanítóm szép és pontos mozdulataiban rejlő hihetetlen robbanékonyságát, de mindannyiszor hisztérikus mozgássorozatokba torkollt az igyekezetem, amíg egy napon aztán borús tekintettel megjelent Rózsika néni, a nagyszüleim szomszédasszonya. Izgatottan és szégyentől elpirulva suttogta nagyanyám fülébe: Tudtok róla, hogy az unokátok minden reggel fehér pizsamában olyan fura mozdulatokat végez hátul, a kertben? Ide-oda tekergeti kezét-lábát, idegesen rángatózik. Hetek óta figyelem, de nem szóltam semmit, gondoltam, nem bántalak meg. Orvoshoz kéne vigyétek, szegényt Szerintem nyavalyatörős lehet Mikor felnőttem és elfogadtam, hogy nem lesz olyan ütésem, mint a Mesteré, megpróbáltam eltanulni tőle, hogyan éljen az ember békés családos életet anélkül, hogy fejére nőne a felesége Ez még nehezebb gyakorlat volt nehezebb, mint idős falusi embereknek bizonygatni, hogy a karate nem epilepszia Azóta is csak próbálgatom Azt mondom: tanítvány; az én vagyok. Azt mondom: tanítvány; az te vagy. Azt mondom: tanítvány; az ő. Csak nézőpont kérdése, hiszen valahol mindenki tanítvány a Mester is Az első, amit meg kell tanulnunk: ne magunkért éljünk, így nem fogy ki majd belőlünk az élet. Nem sietünk, nem hajszoljuk az időt, ezért haladunk Figyeljük mások életét, s annak értelmét így teljesül a mienk. Sem tudásod nagysága, sem terveid pontossága nem pótolhatja gondolataid eredetiségét és megfigyelésed élességét tanít a régi szamuráj mondás. Nemcsak testünk, lelkünk egészségét is fejlesztenünk kell. A feladatok megoldásában a tökéletesség felé irányulok, betartom Mesterem tanítását, tisztelem tanítómat ettől vagyok Tanítvány. A külső tudás a tao-nak csak a virága és a butaság kezdete. Ezért az igazi ember a belsőt igyekszik meghódítani, és nem elégszik meg a külső látszattal. A Gyümölcsöt tartja meg és nem a virágot. Az Elsőt választja és a Másodikat elveti. 27

28 Üres és teli edény Vasul plin şi gol / Empty and full vessel Ha egy vagyok a világgal: teli vagyok, összhangban vagyok, tehát üres. Dacă sunt una cu lumea: sunt plin şi în armonie, deci sunt gol. If I am identical with the world: I am complet and in harmony, thus I am empty. 28

29

30 Jin és Jang Yin şi Yang/ Yin and Yang tempera, zsírkréta cm 2007

31 Üres és teli edény Minden harcművészben ott kell lennie az üres teli ellentmondásának. Az edény attól használható, hogy üres, megtelni csak az üres képes a telibe nem fér semmi, a semmi nem üres. Aki ezt a technikára alkalmazza csupán, az hirtelen fog kudarcot vallani. Az üres és teli fogalmának mindent át kell hatnia. Nem nehéz tehát felismerni azokat a hétköznapi fogalmakat, melyek ezeket tükrözik: belső béke, nyugalom, széleslátás, nyitottság, tolerancia... Gyakran előfordul, hogy egy harcművészeti ágazattal foglalkozó tanuló ellátogat egy másik stílus edzésére és már első látásra értékel, saját megnyugtatására felfedez vélt vagy valós hibákat. Te csak karatézol? Az gyenge, nézd inkább a taek-kwon-do-t, a kung-fu-t, a barantát amely a magyarok tradicionális harcművészeti irányzata vagy a thai boxot, ott tanulsz meg igazán küzdeni! Az ilyen és hasonló, kioktató jellegű biztatásokat mindig megmosolygom. Aki ezt mondja, nem üres és nem teli: ő a semmivel van tele. Nincs erős vagy gyenge stílus, csak erős vagy gyenge harcos van. Menjetek el mindenhova, ahol befogadnak! Próbáljátok ki a többi ágazatot, hogy minél szélesebb körű tapasztalatra tegyetek szert! biztatott nemegyszer Mesterem. Szellemi nyitottsággal és őszinte érdeklődéssel vettünk részt az aikido és a taek-won-do edzéseken. Az ott gyakorlók látták szándékunk tisztaságát, ezért mindig barátsággal fogadtak, a mai napig régi ismerősökként köszöntjük egymást. Mindegyik harcművészeti ágazat évszázadokon keresztül csiszolódott, míg elérte mai formáját. El kell fogadnunk másságukat, annak lehetséges hibáival együtt, hogy a magunk javára tudjuk fordítani előnyeit. A külső változik csupán, a lényeg ugyanaz. Hogyan tudok üres és teli lenni egyszerre? Gondoljunk a jin jang-ábrára: az üresből ered a teli, és a teli beleáramlik az üresbe. Ha egy vagyok a világgal: teli vagyok, összhangban vagyok, tehát üres. tanít Sei Shin iaido mester. 31

Kedves Testvérkék! Coffice Diary Lovely Morning Chat of Spring Tisztaság

Kedves Testvérkék! Coffice Diary Lovely Morning Chat of Spring Tisztaság 2 Miközben tanúságot tesznek a jó jövőről, és hivatásukhoz hűen a szív tisztaságára törekszenek, tegyék magukat szabaddá Isten és testvéreik szeretetére. (A Ferences Világi Rend Regulája. II. fejezet:

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Férfinak és nőnek teremtette

Férfinak és nőnek teremtette 2 Férfinak és nőnek teremtette Kedves Testvérkék! Mitől nő a nő? Mitől férfi a férfi? Mindez puszta biológia kérdése vagy ennél több? Csernus Imre két vaskos könyvet szentelt ezeknek és ehhez hasonló nagy

Részletesebben

on the spot autumn 2014

on the spot autumn 2014 on the spot autumn 2014 Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! (Pietrelcinai Szent Pio) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt,

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy Bevezető A KYOKUSHIN MÓDSZER Mas. Oyama karate filozófiája Írta: Masutatsu Oyama Tartalomjegyzék Előszó...2 Eszmék és törekvések...5 A szorgalom...10 A bátorság...17

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. VOLUME 87. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2008. 87. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az

Részletesebben

Joannes Kájoni Szakközépiskola

Joannes Kájoni Szakközépiskola Joannes Kájoni Szakközépiskola Miről olvashatsz? Interjúk, bemutatkozások *** Ez történt... *** Megkérdeztük a Kájonisokat *** Megmérettettünk *** Tudtad-e hogy... *** Emlékeztető *** Irodalom-Colţ literar

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

2007. december-január ittésmost 3. Kedves Barátaim!

2007. december-január ittésmost 3. Kedves Barátaim! 2007. december-január ittésmost 3 Kedves Barátaim! Ez a lap az újdonságok lapja. Számos eddig nem tapasztalt dologgal találkozhattok. Egy dupla számot tartotok most a kezetekben. Ennek legfőbb oka az,

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra MÜLLER PÉTER Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra Müller Péter, 2001 Szerkesztette Müller Péter Sziámi Kiadja a Doctor Herz Bt., 2001 Felelős kiadó a Doctor Herz Bt. igazgatója Olvasószerkesztő Kovács

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

Decemberi. II. évfolyam 4. szám

Decemberi. II. évfolyam 4. szám Decemberi II. évfolyam 4. szám Ünnepeink Az ünnep várásában kétfajta készülôdésben élünk. Az egyik az ünnep földi szépségét készíti elô, a másik a lélek-szellem birodalmában próbál fölcsendülni. Az elsônek

Részletesebben

Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével!

Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével! Arielle Ford lm agyar nyomdatermék Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével! édesvíz kiadó budapest A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Arielle Ford / The Soulmate Secret HarperCollins

Részletesebben

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1121. ELŐSZÓ Ma már az egyezernégyszázötvenedik

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben