XXII. évfolyam 3. szám Önkormányzati Híradó ingyenes március. Nőnapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. március. Nőnapi"

Átírás

1 Ikladi Hírek XXII. évfolyam 3. szám Önkormányzati Híradó ingyenes március Nőnapi köszöntőt tartunk március 8-án vasárnap 15 órától az Általános Iskola tornatermében a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Fúvószenekara és a zeneiskola fúvós tanulói közreműködésével. Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket! MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit március 13-án, pénteken 18 órára az március 15-i forradalom tiszteletére rendezett községi megemlékezésre a Művelődési Házba. Ünnepi beszéd: Madarász István Iklad község polgármestere Műsor: Az általános iskola 7. osztályos tanulói A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Énekkara Ünnepeljünk együtt!

2 2 Ikladi Hírek Testületi Hírek Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) február 27-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: Mayer József a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külső tagja letette esküjét. A testületi ülés vendége volt dr. Stankovics Éva a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, aki az egészségügyi rendszer folyamatban lévő átalakításáról, valamint a hatvani kórház fejlesztéséről tájékoztatta a képviselőket. (A témáról lásd külön írásunkat.) A testületi ülés vendége volt Ritecz György a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. ügyvezetője és Kovács András mérnök (DAKÖV Kft.), akik az ún. Malomárok környékén található volt Ipari Műszergyári vízmű kutakkal kapcsolatban tájékoztatták a képviselőket. Elmondták, hogy az Ikladi Ipari Műszergyárat felszámolásakor a feleslegessé vált vízműveket (8 db kút) térítésmentesen az ikladi önkormányzat tulajdonába adták. Az üzemen kívül helyezett vízmű létesítményeket ismeretlenek erősen megrongálták, a mozdítható berendezéseket, alkatrészeket leszerelték, kútházakat, épületeket elbontották, a kutakból a búvárszivattyúkat az acél termelőcsövekkel együtt eltulajdonították. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság kötelezte az önkormányzatot, hogy nyújtsa be kérelmét a vízjogi-üzemeltetési engedély módosítására. Az önkormányzat ilyen jellegű feladatra szakértőkkel nem rendelkezik, ezért felkérte a közüzemi vízművünk üzemeltetőjét, a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy az előírt feladatok teljesítésében legyen segítségünkre. A DAKÖV Kft. több alkalommal helyszíni szemlét tartott, mely alapján úgy nyilatkozott, hogy a vízmű létesítmények olyan mértékben rongálódtak, és a kutak oly mértékben fel vannak töltődve, hogy azokat gazdaságosan már nem lehet felújítani, az általunk átvett kutak megszüntetését, eltömedékelését javasolják. Három cégtől kértek be árajánlatokat a tömedékelési terv elkészítésére és a tömedékelés végrehajtására. A testület a legalacsonyabb árajánlatot adó Rotary-Mátra Kútfúró és Karbantartó Kft-vel köt szerződést a munkák elvégzésére Ft + ÁFA összegben. A testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetését. A bevételi főösszeg Ft, a kiadási főösszeg Ft. A testület titkos szavazással alpolgármesterré választotta Klenk Zoltánt, aki nem tagja a képviselőtestületnek. Az alpolgármester eskütételére a március 27-ei testületi ülésen kerül sor. A testület elfogadta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendeletét, amely március 1-jén lép hatályba. Az új rendelet tartalmazza az önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket a szociális törvény év végén történt módosítása írt elő az önkormányzatoknak. (Bővebb felvilágosításért forduljanak a Polgármesteri Hivatal szociális előadójához.) A testület módosította az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2003. (V.30.) számú rendeletét. A módosítás során a rendelet mellékleteként elfogadta a testület a közösségi színterek (Művelődési ház és a Szabadság út 65. szám alatti Közösségi Ház) Használati Szabályzatát, amely tartalmazza a terembérleti díjakat is. (Bővebb felvilágosításért forduljanak Bagyin Katalin Művelődési Ház vezetőhöz.) Az önkormányzat törvényességi felhívást kapott a Pest Megyei Kormányhivataltól, amelyben megállapították, hogy a Rajk László utca elnevezése sérti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdés a) b) pontjait. A hivatkozott jogszabályhely szerint: (2) A 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. (3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Az utcanév megváltoztatásáról a testületnek február végéig döntést kellett hoznia. Önkormányzatunk levélben kérte a Rajk László utcai lakosok véleményét. melyre 21 javaslat érkezett. A testület a beérkezett javaslatokat mérlegelve Deák Ferenc utcának nevezte el a korábbi Rajk László utcát. A testület jóváhagyta a Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírását. A kiírás az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a honlapon fog megjelenni. A testület a bekért árajánlatok alapján úgy határozott, hogy a Galga Televízióval köt átalánydíjas szerződést ( Ft/hó) a testületi ülések és a fontosabb községi események televíziós felvételére és közvetítésére. A testület zárt ülésén 1. egy fő méltányossági ápolási díjának megszüntetéséről döntött, 2. egy fő részére méltányossági közgyógyellátást állapított meg, 3. négy főnek temetési segélyt állapított meg Ft összegben, 4. egy főnek önkormányzati segélyt és kamatmentes kölcsönt állapított meg Ft összegben. Dr. Braun Pál jegyző Web:

3 A szociális támogatások március 1-jei változásainak részleteiről Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások A járási hivatal nyújt segítséget a jövőben A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre kerül az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövőben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok. 03. szám Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz. Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban. A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja. A kérelmeket be lehet nyújtani: - a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, - járási hivataloknál ügyfélfogadási időben, - a kormányablakokban, - a járási hivatalok kirendeltségein, - a járási hivatalok települési ügysegédeinél. A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A március hónapra járó április 5-ig esedékes támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat. Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése fűzte hozzá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.) Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhető továbbra is az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és március 1-jétől az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT). A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs teendőjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegyzők legkésőbb március 6-ig adják át az illetékes járási hivatal számára. Az átvételt követően a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést kapnak. Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) foglalta össze a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja. Hol kell leadni a szociális támogatási kérelmet márciustól? A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz. A járásoktól kérhető támogatások közé tartozik: - a közgyógyellátás, - az ápolási díj, - az időskorúak járadéka, - a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), - a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély), - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A kérelmeket be lehet nyújtani: - a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, - járási hivataloknál ügyfélfogadási időben, - a kormányablakokban, - a járási hivatalok kirendeltségein, - a járási hivatalok települési ügysegédeinél. Ügysegédek ügyfélfogadási ideje és rendje Ikladon a Polgármesteri Hivatalban szerdánként óráig 3

4 4 Ikladi Hírek Tájékoztató a Hatvani Kórházról és az Aszódi Szakrendelőről Megkezdődik a bagi körforgalom építése Önkormányzatunk levelet kapott a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (továbbiakban: hatvani kórház) főigazgatójától, dr. Stankovics Évától. A főigazgató asszony levelében leírta, hogy folyamatban van az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásának átalakítása. Aszód járás fekvőbeteg ellátási területe július 1-től a hatvani kórház területi ellátási kötelezettségéhez tartozik. Aszód Város Önkormányzata az Aszódi Szakrendelő működtetését április 1-től szintén a hatvani kórházra bízta. Ezen együttműködés az elmúlt években bebizonyította, hogy racionális és jó döntés született. A hatvani kórház nevében kérte az Aszódi Járás önkormányzatait az együttműködésre abban a kérdésben, hogy továbbra is az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet működtethesse az aszódi Szakrendelőt, valamint, hogy a korábban is a hatvani kórház ellátási területéhez tartozó települések az átalakítás után is oda tartozzanak. Dr. Stankovics Éva vendége volt a február 27-ei képviselő-testületi ülésnek, ahol tájékoztatta a képviselőket a hatvani kórházban folyamatban lévő fejlesztésekről. Képviselői kérdésre elmondta, hogy a hatvani kórháznak a Honvéd Kórház a magasabb ellátási szintű kórháza, ezért nem fordulhat elő, hogy Hatvanból Egerbe visznek tovább beteget. Elmondta, hogy a hatvani kórház elhelyezkedése jobb mind az egri, mind a gyöngyösi kórházénál. Az aszódi szakrendelővel kapcsolatban elmondta, hogy céljuk a rendelő további fejlesztése. Az esetleges orvoshiányt is igyekeznek megoldani. A főigazgató asszony tájékoztatatóját követően a képviselő-testület úgy döntött, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény 5/B. (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozással kéri az illetékes egészségügyi államigazgatási szervet, hogy az egészségügyi ellátási területek kialakításánál vegyék figyelembe, hogy a település egészségügyi ellátási területe az egészségügyi ellátórendszer átalakítását követően a hatvani Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozzon. A hónap gondolata Madarász István polgármester A gyaloglás a legjobb orvosság! (Hippokratész) A Vállalkozási szerződés a Bag 3. sz. főút j. út körforgalmú csomóponttá történő átépítése" tárgyú közbeszerzés nyertes ajánlattevője, az ÁR-LA Magyarország Kft tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy ők végzik a csomópont átépítését. A kivitelezés a téli időszak végén, várhatóan án kezdődik. A munkák a jelenlegi útburkolat szélesítésével kezdődnek meg, majd a Domony felé vezető ág a kivitelezés végéig lezárásra kerül. Az engedélyezett forgalomtechnikai terv alapján csak a Budapest Aszód - Bag ágakban tudnak a forgalomnak irányonként egyegy sávot biztosítani. Az útépítés 3 forgalomtechnikai ütemben épül meg. Az ütemek egyenként kb. 1 hónapig lesznek fenntartva. A teljes kivitelezést várhatóan án fejezik be. Könyvtári hírek Kedves Szülők, Gyerekek! Húsvéti készülődés jeligével a könyvtárban március 24-én (kedd) 14h-tól kézműves foglalkozást tartunk, melyre óvodásokat és kisiskolásokat szüleikkel, nagyszüleikkel együtt szeretettel várok! Kifújt tojást (lehet mást is) és ahhoz szükséges alapkellékeket hozhatnak magukkal! Néhány alapkellék a könyvtárban már előkészületben rendelkezésre áll (tojástartó, ragasztó, barka, papír, stb.) Könyvtárhasználati foglalkozás a könyvtár alapszolgáltatása, melyet a kerület minden oktatási intézménye igénybe vehet. Könyvtár látogatásokat szervezek általános iskolásoknak és óvodásoknak. Jelentkezni, időpontot egyeztetni a könyvtárban. Érdeklődni lehet személyesen, telefonon ( ) vagy a címen! Kiss Regina könyvtáros Web:

5 Az óvoda életéből A február a farsang jegyében telt el. Az Ovi- Farsang -on a gyermekek szebbnél szebb jelmezekbe bújtak. Minden szülő igyekezett, hogy gyermekének jelmeze minél ötletesebb legyen. A képeket az óvoda Facebook oldalán tekinthetik meg. A habos fánk sem maradt el jutalmul az ebédhez a gyermekek nagy örömére. Köszönjük szépen a konyha dolgozóinak! A Népi Farsang -i bálunkat sokan megtisztelték. A két nagycsoport és az óvoda néptánc csoportja adott elő egy kis műsort. Az elsőnek fellépő csoport egy májusfa díszítésre invitálta meg a közönséget Ecker Jánosné, Faragó-Volter Lilla óvodapedagógusok és Strihovaneczné Dévai Melinda dajka vezetésével. A másodikként föllépő nagycsoporttal egy szüreten és az azt követő szüreti mulatságon vehettünk részt. A csoportot Nagy Márta és Pupos Veronika óvodapedagógusok és Hicska Lászlóné dajka vezették. Az óvoda néptánccsoportja ebben a felállásban először lépett színpadra. A gyermekek nagyon ügyesek és szépek voltak. Köszönjük szépen a szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket a rendezvényre és népi ruhába öltöztették őket. A csoportot Nagy Márta és Marton Zsuzsanna óvodapedagógusok tanítják. A farsangi bál bevétele 174 ezer forint volt. Ennek az összegnek egy részét az óvodánk alapítványán helyezzük el, a másik részéből az óvodát fogjuk fejleszteni. Többek között az idei évben az udvar rendezése lesz az egyik kiemelt feladat. Az OVI- FOCI pályázaton nyert műfüves pálya június 30-ig el fog készülni. A tervünk még továbbá az udvarra, hogy a víz elvezetése megoldódjon, mert a lejtős udvaron a homokot és már a földet is lemossa a víz. A fák gyökerei és a töltött talaj kövei kilátszódnak és balesetveszélyesek. Az iskolára folyik a víz. Az iskola szigetelése most folyik, ezután azt is meg kell akadályozni, hogy az óvoda udvaráról lefolyó víz az iskola épületére folyjon továbbra is. Az udvaron még a gyermekek részére egy ivókút kialakításán is dolgozunk. Megkezdődtek a karate edzések az óvoda tornatermében: OVI KARATE OKTATÁS, A GALGAMENTI WADO- RYU KARATE KLUB FELVÉTELT HIRDET: Kezdő csoportunkba várunk gyermek és felnőtt érdeklődőket! - tradicionális japán harcművészet - önfegyelem, kitartás, technika, hatékony önvédelem - rendszeres övvizsgák, versenyzés hazai és nemzetközi színtéren - edzőtábor japán és magyar nagymesterekkel - azonnali és jelentős életminőség javulás 03. szám - Európa, Világ- és magyar bajnokok között - a Kistérség legjelentősebb önerőből létrejött és fenntartott sportszervezetében Edzések: HÉTFŐN 15:45 16:30 és CSÜTÖRTÖ- KÖN 15:30 16:00 IKLAD, Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda, Iskola tér 23. Az edzéseket vezetik: H. Dinnyés Gabriella és Fási Tibor wado karate szakedzők infó: , Minta Menza-ról szóló előadást terveztünk, de az előadónő betegsége miatt ez elmaradt február 25.- én. Az újabb időpontról értesítést küldünk ismételten. Előadó: A Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének képviseletében: Györgyfi Gáborné, közegészségügyi-járványügyi felügyelő. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Március 5.-én szülők részére 17 órakor egy előadást, március 6.-án az óvodapedagógusok részére továbbképzést tart dr. Morvai Edit, a Budapesti Goethe Intézet munkatársa, szakreferens. Az előadás címe:,,kiskorban németül avagy a kora gyermekkori német nyelvtanulás lehetőségei. Március 6.-án, pénteken a továbbképzés miatt az óvodában nevelés nélküli munkanapot tartunk. Március 19.-én az óvodában 17 órai kezdettel Pacs Kata, az aszódi Nevelési Tanácsadó Igazgatónője tart előadást Az iskolaérettség kritériumai - Tanulási nehézségek, tanulási zavarok címmel. Az előadásra nem csak nagycsoportos szülőket várunk! Szeretnénk megköszönni Miskoff Gábornak és testvérének az óvoda farsangján végzett hangosítási munkáját. A színpad szétszedésében a következő gyermekek szülei vettek részt: Bodó Hanna, Bodor Kata, Braun Emma, Braun Izabella, Dicső Lázár, Gajdos Éda, Gergely Zafira, Miskoff Katalin, Ungi Szabolcs, Wágenszommer Eszter, Zdenkó Angéla. Munkájukat köszönjük. Tolmácsiné Márti az óvoda részére nagyobb értékben játékokat adományozott, melyeket ezúton köszönünk meg a gyermekek nevében is. Az óvodánkban lehetőségük van az érettségi előtt álló gyermekeknek az 50 óra közszolgálati idő letöltésére. Az elmúlt években is több gyermeket fogadtunk és már az idei évben is szép számmal jelentkeztek. Továbbra is várjuk a jelentkező gyermekeket és ez számunkra megtiszteltetés, hogy intézményünket választják. Marton Zsuzsanna Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus óvodavezető 5

6 6 Ikladi Hírek Iskolai Hírek Beszámoló a februári eseményekről Február 5-én került sor az idei próbanyelvvizsgára. Bötös Nóra, Hrncsár Gábor és Péli Fanni, 7. osztályos tanulók vállalkoztak erre a feladatra. A nyolcadikos tanulók megfigyelési és egyben értékelési szempontok segítségével pontoztak és kaptak képet arról, hogy milyen a DSD I. nyelvvizsga szóbeli része. Vizsgabiztosunk Christine Lück volt, aki március én újra ellátogat hozzánk, és vizsgáztatja végzős tanulóinkat. Hetedikes tanulóinkat dicséret illeti és köszönet az őket felkészítő tanároknak: Madarász-Kozecz Nórának, Braun Anikónak és Daniné Kéri Ildikónak. Február 6-án búcsúztattuk Lisa Krügert. Lisa fél évig végzett iskolánkban önkéntesi munkát. Tanulóink nagyon megszerették őt, nyitott, kedves és segítőkész embert ismerhettünk meg személyében. Vendéglátói erre az időre Braun János (Kántor) és családja volt, akik nagy szeretettel és törődéssel vették őt körül. Köszönjük, hogy második otthonra lelt náluk! Február 13-án Aszódon rendezték meg a Szép magyar beszéd elnevezésű szépkiejtési versenyt. Iskolánkat négy tanuló képviselte: Gaszner Ádám (5.o.), Moharos Boglárka (6.o.), Strasser Lilla (7.o.), és Schmidinger Anna (8.o.). Mindannyian nagyon szépen szerepeltek, gratulálunk nekik. Tanulóinkat Takács Istvánné kísérte el a megmérettetésre. Ugyanezen a napon tartottuk farsangi főpróbánkat. A közönség végzős tanulóink három táncát tekinthette meg. Másnap, február 14-én rendeztük meg hagyományos farsangi bálunkat. Délelőtt az alsó tagozatosok mutatták be jelmezeiket, délután pedig a felsősök. Mindkét alkalmat a nyolcadikos tanulók bécsi keringőjével nyitottuk meg, majd később láttunk még tőlük egy nemzetiségi táncot, illetve zárásként egy swinget. A gyönyörű táncokat dr. Braun Pálné tanította be. Köszönjük a Budai családnak a kenyér felajánlást a büfébe, Miskoff Gábornak a hangosítást, az első osztályos apukáknak a színpadépítésben nyújtott segítséget: Bartha Pál Gusztáv, Ecker Péter, Szabó László, Barabás Sándor, Varga Csaba, Braun József, Sághy Balázs, Sápi Szabolcs, Rosenberger Tamás, Nagy Gábor, Török János, Pelyvás Attila, Kékesi Zsolt, Máté Zoltán, és mindenkinek, aki hozzájárult a bál sikeres lebonyolításához. Február 20-án iskolánkból egy kisebb delegáció utazott Aszódra, ahol Zrínyi matematika versenyen vettek részt: Bardóczky Botond (3.a), Balogh Janka (3.b), Raffai Sándor (4.a), Bodó Barnabás (4.b), Gaszner Ádám (5.), Bobák Bernadett (6.), Becskereki Dorka (7.), és Pelyvás Attila (8.) oldották meg a feladatokat. Köszönjük Gasznerné Ecker Andreának, hogy segített a tanulók szállításában. Focistáink lelkesen járnak az intézményi Bozsik programokra. Az U9-es korosztályból: Mayer Balázs, Krekó Benjámin, Hajdú Barnabás, Stihovanecz Dorián, Csikós Dániel, Balogh Lénárd és Bartha Balázs vettek részt. U11-es csapatunk első helyezést ért el: Bodó Barnabás, Sápi Bálint, Raffai Péter, Raffai Sándor, Kiss Marcell, Hajdú János, Ecker Dominik, Klenovszki Boldizsár, Vigassy Zsombor és Lengyel Lázár. Gratulálunk nekik! Köszönet illeti továbbá: Rottenhoffer Noémit és Rottenhoffer Mártát, amiért megvarrták az új terítőket az ebédlőbe Madarász Balázst, hogy az 1.b osztályos szekrény fogasait megjavította A hónap folyamán kaptuk a nagyszerű hírt, hogy volt tanulónkat, Bálint Andreát a Schiller Gimnázium tanulóját a Pest Megyei Német Önkormányzat nemzetiségi ösztöndíjban részesítette. Gratulálunk Andi! Márciusi programunk Március 2. Március 6. Március 10. Március 13. Március Fogadóóra Iskolagyűlés 8:00 Nyolcadikosok írásbeli nyelvvizsgája Nyílt tanítási nap az első négy órában 11:45 Március 15. ünnepély 9:00 Nyolcadikosok szóbeli nyelvvizsgája Az iskola tanulói és dolgozói Web:

7 Gondolatok 03. szám Hulladék gyűjtés lomtalanítás 7 Dùlt a hàborù amikor az èn korosztályom született ben. Az első osztàlyt a kastèly èpületèben kezdtük el. Amikor megèpült az ùj iskola első kėt tanterme, ott kezdtük el a hetedik osztàlyt. Ebben az èvben döntöttek a szülők, hogy ne oroszt, hanem nèmetet tanuljunk ban ballagtunk el, ės nekünk volt az első nagy tablònk. A folyosòn volt sok èvig, majd a padlàson tönkrement. Amikor fölèpült az iskola nagyobb rèsze, lett egy kis iskolamùzeum, Karczagi tanàr ùr irànyìtàsàval. Oda akkor a gyermekeink sok dolgot behortak otthonròl, melynek köszönhetően tàrgyakban elèg gazdag gyűjtemèny született. Sajnos ez a mùzeum megszűnt, ės a tàrgyakat, emlèkeket valahova elvittèk. Most nagyon jò lenne az, hogyha visszahozna az, aki elvitte. Folyamatban van Ikladon a nėmet nemzetisègi nevelès, oktatàs az òvodàban ės az iskolàban egyarànt. Nagyon sok segìtsėget kaptunk Brandtner Pali bàcsitòl ès Blaubacher Jòzsi bàcsitòl a nemzetisègi területen, pèldàul az őseink felkutatàsàban, vagy a nemzetisègi önkormànyzat lètrehozàsàban, de nem utolsò sorban a tauplitzi testvèrkapcsolat kialakìtàsàban. Pali bàcsi a könyvtàràt is odaajàndèkozta a falunknak, de sajnos ezt a könyvtàrat nem sokan làttàk mèg a faluban ès sokan nem is tudjàk, hogy hol van. Most alkalom van arra, hogy ez a könyvtàr a mèltò helyère kerüljön, hiszen az ùj Közössègi Hàz mùzeumnak szànt hàrom terem egyikèbe helye lenne. Ha ott helyet kaphatna, sokan megtekinthetnènek ès tanulhatnànak belőle. Marton Jànosnè Iklad, Szabasàg ùt 29. Gondolatok a gondolatokhoz Köszönjük Zsuzsi néninek, hogy megosztotta velünk gondolatait. Karczagi József igazgató úr által létrehozott múzeum az aszódi Petőfi Múzeum anyagához került az 1980-as évek elején. Dr. Asztalos Istvántól ígéretet kaptunk ezen tárgyak visszajuttatására. Dr. Brandtner Pál hagyatékából 493 db könyv került a községi könyvtár épületében található emlékszobába, sok egyéb tárggyal együtt. A hagyaték megbontása nem lenne ésszerű dolog. A könyvtárban mindenki számára megtekinthető volt a hagyaték eddig is, ezután is az lesz. Ott kézbe vehetik, olvashatják a látogatók a könyveket, míg ez egy múzeumban nem megengedett. A szerkesztő megjegyzései Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy március 28.-án, szombaton 8 órától a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft és az ikladi önkormányzat szelektív hulladékgyűjtést szervez. A hulladékgyűjtési nap alkalmával külön válogatva összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó hulladékokat: - Vas és más fém hulladékok - Papír, karton hulladék - Műanyag hulladék - Személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár gumiabroncs - Hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések, eszközök (egy részük veszélyes hulladék) - Használt szárazelemek (veszélyes hulladék) - Akkumulátor hulladék (veszélyes hulladék) - Háztartási lom hulladék A fenti hulladékokat reggel 8 órától kezdődően teherautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni, de a főtérrel szemben a vasútállomás és a Szabadság út közötti területre kihelyezett konténerekbe a lakosok maguk is elszállíthatják a papír, műanyag, elektronikai hulladék, elem- és akkumulátor hulladékokat. Annak érdekében, hogy a több éve tapasztalt kora reggeli guberálások, az idegenek által okozott rendetlenség elkerülhetők legyenek, kérjük, ne hordják ki a hulladékokat az utcára. Sőt, amennyiben megoldható, azt kérjük, hogy a fentiek szerint különválogatott és előkészített hulladékot hagyják kapun belül, s az arra járó autóink dudálással jelzik majd érkezésüket. Illetve pénteken egész nap, vagy szombat reggel telefonáljanak a Művelődési Házba, pontos cím bejelentéssel, és segítőink házhoz mennek. Kérünk minden ikladi polgárt, hogy a több éves gyakorlat szerint éljenek a lehetőséggel, s e rendezett formában szabaduljanak meg a feleslegessé vált hulladékaiktól. Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta önzetlenül részt vesznek a hulladékgyűjtési, lomtalanítási munkában, ezzel nagymértékben hozzájárulnak falunk tisztaságához és a környezettudatos polgári szemlélet kialakításához. Akik a program lebonyolításában továbbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni, kérjük, hogy március 28-án, reggel 7:30 órakor gyülekezzenek a Művelődési Házban. Hatékony segítség továbbá, ha a vasútállomás és Szabadság út közötti, főtérrel szemben található gyűjtőhelyre szállítják a feleslegessé vált holmikat 12 óráig. A segítőket a reggeli zsíros kenyéren kívül ebéddel is megvendégeljük. Hogy falunk szép és tiszta legyen!

8 8 Ikladi Hírek Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Hírei február 7-én a Rozmaring Nyugdíjas Klub és a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület együtt farsangoztak. Megköszöntük vezetőink munkáját Oszkár díj átadásával. Egy mondatban A táncos lányok retro discora táncoltak, majd nyugdíjasok vidám jelenetein nevethettünk együtt. Volt ott eszem-iszom, dínom-dánom Értékes tombolanyeremények is gazdára leltek. Az est jó hangulatáról Braun János (Kenyeres) és fia gondoskodott. Köszönjük a nyugdíjasoknak és az egyesület tagjainak azt a sok finomságot, amit közösen elfogyasztottunk. A farsangról készült képeket megtekinthetik facebook oldalunkon: facebook.com/nnkkeiklad Tagdíj befizetések Kérjük az egyesület tagjait, hogy az éves tagdíjat (2.000,- Ft/fő) április 30-áig befizetni szíveskedjenek. Továbbra is nagy szeretettel várjuk az egyesület tagjai közé azokat, akik szívesen részt vennének programjainkon, s támogatják egyesületünk működését. NNKKE Autóbuszos kirándulást szervezünk május 9-10-én a Németország bajorországi tartományában, a Berchtesgadeni-Alpokban található Sasfészekbe és Ausztria ékszerdoboza, Salzburg megtekintésére. Érdeklődni Braunné Monánál a es, vagy a ös telefonszámon. Eladó Galgagyörkön étkezési (100Ft/kg) és jó minőségű tálálló vetőmag burgonya (sárga hópehely, piros desire) 150Ft/kg áron. Érdeklődni: Nemecz Attilánál a telefonszámon lehet. Az Iklad Községi Football Club gondnoki feladatkör ellátására megbízható személyt keres. Jelentkezni a lehet. Értesítjük az ikladi családokat, hogy Dr. Bodó Zsolt gyermekorvos minden héten csütörtökön óráig tanácsadást tart az eddigi keddi nap helyett az egészséges gyermekeknek és szüleiknek. Folytatódódik a méhnyak szűrés azon női lakosok részére akik ÁNTSZ-től behívó levelet kaptak. Jelentkezés, időpont kérés Botyik Katalin védőnőnél személyesen vagy a es telefonszámon. Az évi szokásos, rendszeres mammográfiai szűrés várhatóan szeptemberben lesz a kistarcsai kórházban. A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket. Továbbra is várjuk az új és a régi tagokat a csütörtökönként óráig tartandó Baba- Mama klubba a könyvtárba. Web:

9 03. szám 9 Művelődési Ház programjából Színházlátogatás: Március 10-én, Kedden este József Attila Színház Az újvidéki Színház vendégelőadása Csárdáskirálynő Kedvezményes belépődíj: 1500.Utazási költség: Ft/fő Autóbusz indul: 17:30 órakor Április 19-én, Vasárnap este József Attila Színház Békeffi Bérlet 4. előadás Kaviár és lencse Utazási költség: Ft/fő Autóbusz indul: 17:30 órakor Nippon Zengo aerobik csoportot szeretnénk indítani. Az első alkalom március 20án, pénteken 18 órától lenne. Várjuk az érdeklődőket. Csütörtökönként 18 órától jóga csoport tartja a foglalkozásait. Újabb tagok jelentkezését is szívesen fogadják. Március 20-án, pénteken 9-11 óráig Filléres vásárt tartunk. Bagyin Katalin

10 10 Ikladi Hírek Kuckózzunk a kartali sóbarlangban! Vajon tudnak róla a Galga-menti lakosok, hogy nem kell Pestre menniük, ha sóbarlangot keresnek? Hiszen tőlük karnyújtásnyira található a kartali Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum. Mi is az a sóbarlang? A sóbarlang egy tiszta, csíramentes, vírusmentes, valamint baktériumoktól és egyéb mikroorganizmusoktól mentes helyiség, mely a tisztaságát a magas só koncentrációnak köszönheti. A száraz sós levegő nagy mennyiségű negatív töltésű részecskét tartalmaz, ami igazi felüdülést jelent a szervezetünk immunrendszerének. Ösztönösen mélyebbeket lélegzünk, szinte "harapjuk" a levegőt. A sóterápia segít leküzdeni a napjainkban népbetegségként jelentkező légúti és bőrgyógyászati allergiás panaszokat, valamint az asztma kezelésének egyik alapeleme lehet. Mellékhatása nincsen, és bármelyik korosztály részére ajánlott. A sóbarlangba lépve a falakon váltakozó színekkel megvilágított sókristályok természetes barlanghoz hasonló látvánnyal fogadják a látogatót. Az aljzatot vastagon borító sóban a gyerekek kipróbálhatják a só-homokozást is. A fűthető sópad és melegíthető aljzat a tengerpartra varázsol bennünket, a párás, sós levegő pedig kiválóan tisztítja légútjainkat, jótékony a gerinc és ízületi megbetegedésekre, az idült nőgyógyászati gyulladásokra. A kellemes zene és a fények fokozzák a relaxációs hatást, a teljes kikapcsolódást biztosítják. A sóterápia mellett számos egyéb szolgáltatás segíti a kikapcsolódni és gyógyulni vágyókat. A masszázs, a mágnesterápia, az infraszauna mind egymás hatását erősítik, illetve mindenki megtalálja köztük az igényeinek megfelelő kezelést. Boltunkban többféle sótermékből válogathatnak, a sólámpától kezdve az egyre népszerűbb sópárnáig. A Kuckó Sóbarlang több, mint szolgáltatás! Otthon érezheti magát az ember, családias légkör, szolid árak! Ki kell próbálni, és élni a lehetőséggel, hogy vidéken ilyen elérhető! (Horváth József és felesége) Látogasson el honlapunkra: Sok kicsi sokra megy Tisztelt adófizető polgárok! Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ára: Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Galga Tenisz Egyesület Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány Iklad Diák Sportkör Alapítvány Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Tasnádi Lajos Alapítvány (Evangélikus gyülekezet alapítványa) Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései. Köszönetnyilvánítás Köszönjük! Tisztelettel megköszönjük a kedves Ikladi Embereknek, hogy 2015 február 19-én örökre elszenderült édesanyánkat, Péter Lászlónét - Marika nénit - utolsó útján elkísérték, sírhantjára szeretetük jeléül, búcsúzóul virágot helyeztek. A gyászoló család nevében, leányai Irénke és Marika. Ikladi Hírek Önkormányzati Híradó Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, Tel.: Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin Szerkesztők: Braun Anikó Tel.: Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai Készült: 650 példányban Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: április Web:

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Nemzetiségi Nosztalgia Majálisra!

Nemzetiségi Nosztalgia Majálisra! Ikladi Hírek XIX. évfolyam 5. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. május Az Ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 2012.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

XXII. évfolyam 8. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. augusztus FALUNAPI MEGHÍVÓ

XXII. évfolyam 8. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. augusztus FALUNAPI MEGHÍVÓ Ikladi Hírek XXII. évfolyam 8. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. augusztus FALUNAPI MEGHÍVÓ Iklad Község Önkormányzata tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 2015. augusztus 20-21-én

Részletesebben

XXI. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2014. április. 2014. április 11-én, pénteken, 17 órakor,

XXI. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2014. április. 2014. április 11-én, pénteken, 17 órakor, Ikladi Hírek XXI. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2014. április A költészet napján 2014. április 11-én, pénteken, 17 órakor, Költők a szerelemről címmel IRODALMI EST-re kerül

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

XVIII. évfolyam 7. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2011. július. Kedves Gyerekek!

XVIII. évfolyam 7. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2011. július. Kedves Gyerekek! Ikladi Hírek XVIII. évfolyam 7. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2011. július 1 Kedves Gyerekek! Július 11-15-ig (hétfőtől-péntekig) ismét vár titeket délelőttönként a SZÖSZ-MÖSZ tábor!

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

XXII. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. április

XXII. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. április Ikladi Hírek XXII. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. április Rózsa, rózsa, szép virágszál, Szálló szélben hajladoztál Napsütésben nyiladoztál, Meglocsollak, illatozzál!

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

XXIII. évfolyam 1. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2016. január

XXIII. évfolyam 1. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2016. január Ikladi Hírek XXIII. évfolyam 1. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2016. január Tisztelt Ikladi Polgárok! A szilveszteri ünnepségek után nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket 2016-ban.

Részletesebben

XXIII. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2016. március. Nőnapi

XXIII. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2016. március. Nőnapi Ikladi Hírek XXIII. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2016. március Nőnapi köszöntőt tartunk 2016. március 6-án vasárnap 15 órától az Általános Iskola tornatermében a Német Nemzetiségi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. március. Március 11-én, vasárnap 14:30 órakor az

XIX. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. március. Március 11-én, vasárnap 14:30 órakor az Ikladi Hírek XIX. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. március Március 11-én, vasárnap 14:30 órakor az Általános Iskola tornatermében Hagyományos NŐNAPI ÜNNEPSÉGET tartunk

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2011. /VI.30./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 26/2011. /VI.30./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/2011. /VI.30./ sz. rendelete az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM: 203068, Az:141103 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. Tel: +36 (29) 440-254 Web: ipariszki.hu Email: ipariszki@ipariszki.hu

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben