XXII. évfolyam 3. szám Önkormányzati Híradó ingyenes március. Nőnapi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. március. Nőnapi"

Átírás

1 Ikladi Hírek XXII. évfolyam 3. szám Önkormányzati Híradó ingyenes március Nőnapi köszöntőt tartunk március 8-án vasárnap 15 órától az Általános Iskola tornatermében a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Fúvószenekara és a zeneiskola fúvós tanulói közreműködésével. Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket! MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit március 13-án, pénteken 18 órára az március 15-i forradalom tiszteletére rendezett községi megemlékezésre a Művelődési Házba. Ünnepi beszéd: Madarász István Iklad község polgármestere Műsor: Az általános iskola 7. osztályos tanulói A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Énekkara Ünnepeljünk együtt!

2 2 Ikladi Hírek Testületi Hírek Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) február 27-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: Mayer József a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külső tagja letette esküjét. A testületi ülés vendége volt dr. Stankovics Éva a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, aki az egészségügyi rendszer folyamatban lévő átalakításáról, valamint a hatvani kórház fejlesztéséről tájékoztatta a képviselőket. (A témáról lásd külön írásunkat.) A testületi ülés vendége volt Ritecz György a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. ügyvezetője és Kovács András mérnök (DAKÖV Kft.), akik az ún. Malomárok környékén található volt Ipari Műszergyári vízmű kutakkal kapcsolatban tájékoztatták a képviselőket. Elmondták, hogy az Ikladi Ipari Műszergyárat felszámolásakor a feleslegessé vált vízműveket (8 db kút) térítésmentesen az ikladi önkormányzat tulajdonába adták. Az üzemen kívül helyezett vízmű létesítményeket ismeretlenek erősen megrongálták, a mozdítható berendezéseket, alkatrészeket leszerelték, kútházakat, épületeket elbontották, a kutakból a búvárszivattyúkat az acél termelőcsövekkel együtt eltulajdonították. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság kötelezte az önkormányzatot, hogy nyújtsa be kérelmét a vízjogi-üzemeltetési engedély módosítására. Az önkormányzat ilyen jellegű feladatra szakértőkkel nem rendelkezik, ezért felkérte a közüzemi vízművünk üzemeltetőjét, a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy az előírt feladatok teljesítésében legyen segítségünkre. A DAKÖV Kft. több alkalommal helyszíni szemlét tartott, mely alapján úgy nyilatkozott, hogy a vízmű létesítmények olyan mértékben rongálódtak, és a kutak oly mértékben fel vannak töltődve, hogy azokat gazdaságosan már nem lehet felújítani, az általunk átvett kutak megszüntetését, eltömedékelését javasolják. Három cégtől kértek be árajánlatokat a tömedékelési terv elkészítésére és a tömedékelés végrehajtására. A testület a legalacsonyabb árajánlatot adó Rotary-Mátra Kútfúró és Karbantartó Kft-vel köt szerződést a munkák elvégzésére Ft + ÁFA összegben. A testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetését. A bevételi főösszeg Ft, a kiadási főösszeg Ft. A testület titkos szavazással alpolgármesterré választotta Klenk Zoltánt, aki nem tagja a képviselőtestületnek. Az alpolgármester eskütételére a március 27-ei testületi ülésen kerül sor. A testület elfogadta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendeletét, amely március 1-jén lép hatályba. Az új rendelet tartalmazza az önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket a szociális törvény év végén történt módosítása írt elő az önkormányzatoknak. (Bővebb felvilágosításért forduljanak a Polgármesteri Hivatal szociális előadójához.) A testület módosította az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2003. (V.30.) számú rendeletét. A módosítás során a rendelet mellékleteként elfogadta a testület a közösségi színterek (Művelődési ház és a Szabadság út 65. szám alatti Közösségi Ház) Használati Szabályzatát, amely tartalmazza a terembérleti díjakat is. (Bővebb felvilágosításért forduljanak Bagyin Katalin Művelődési Ház vezetőhöz.) Az önkormányzat törvényességi felhívást kapott a Pest Megyei Kormányhivataltól, amelyben megállapították, hogy a Rajk László utca elnevezése sérti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdés a) b) pontjait. A hivatkozott jogszabályhely szerint: (2) A 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. (3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Az utcanév megváltoztatásáról a testületnek február végéig döntést kellett hoznia. Önkormányzatunk levélben kérte a Rajk László utcai lakosok véleményét. melyre 21 javaslat érkezett. A testület a beérkezett javaslatokat mérlegelve Deák Ferenc utcának nevezte el a korábbi Rajk László utcát. A testület jóváhagyta a Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírását. A kiírás az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a honlapon fog megjelenni. A testület a bekért árajánlatok alapján úgy határozott, hogy a Galga Televízióval köt átalánydíjas szerződést ( Ft/hó) a testületi ülések és a fontosabb községi események televíziós felvételére és közvetítésére. A testület zárt ülésén 1. egy fő méltányossági ápolási díjának megszüntetéséről döntött, 2. egy fő részére méltányossági közgyógyellátást állapított meg, 3. négy főnek temetési segélyt állapított meg Ft összegben, 4. egy főnek önkormányzati segélyt és kamatmentes kölcsönt állapított meg Ft összegben. Dr. Braun Pál jegyző Web:

3 A szociális támogatások március 1-jei változásainak részleteiről Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások A járási hivatal nyújt segítséget a jövőben A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre kerül az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövőben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok. 03. szám Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz. Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban. A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja. A kérelmeket be lehet nyújtani: - a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, - járási hivataloknál ügyfélfogadási időben, - a kormányablakokban, - a járási hivatalok kirendeltségein, - a járási hivatalok települési ügysegédeinél. A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A március hónapra járó április 5-ig esedékes támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat. Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése fűzte hozzá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.) Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhető továbbra is az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és március 1-jétől az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT). A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs teendőjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegyzők legkésőbb március 6-ig adják át az illetékes járási hivatal számára. Az átvételt követően a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést kapnak. Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) foglalta össze a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja. Hol kell leadni a szociális támogatási kérelmet márciustól? A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz. A járásoktól kérhető támogatások közé tartozik: - a közgyógyellátás, - az ápolási díj, - az időskorúak járadéka, - a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), - a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély), - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A kérelmeket be lehet nyújtani: - a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, - járási hivataloknál ügyfélfogadási időben, - a kormányablakokban, - a járási hivatalok kirendeltségein, - a járási hivatalok települési ügysegédeinél. Ügysegédek ügyfélfogadási ideje és rendje Ikladon a Polgármesteri Hivatalban szerdánként óráig 3

4 4 Ikladi Hírek Tájékoztató a Hatvani Kórházról és az Aszódi Szakrendelőről Megkezdődik a bagi körforgalom építése Önkormányzatunk levelet kapott a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (továbbiakban: hatvani kórház) főigazgatójától, dr. Stankovics Évától. A főigazgató asszony levelében leírta, hogy folyamatban van az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásának átalakítása. Aszód járás fekvőbeteg ellátási területe július 1-től a hatvani kórház területi ellátási kötelezettségéhez tartozik. Aszód Város Önkormányzata az Aszódi Szakrendelő működtetését április 1-től szintén a hatvani kórházra bízta. Ezen együttműködés az elmúlt években bebizonyította, hogy racionális és jó döntés született. A hatvani kórház nevében kérte az Aszódi Járás önkormányzatait az együttműködésre abban a kérdésben, hogy továbbra is az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet működtethesse az aszódi Szakrendelőt, valamint, hogy a korábban is a hatvani kórház ellátási területéhez tartozó települések az átalakítás után is oda tartozzanak. Dr. Stankovics Éva vendége volt a február 27-ei képviselő-testületi ülésnek, ahol tájékoztatta a képviselőket a hatvani kórházban folyamatban lévő fejlesztésekről. Képviselői kérdésre elmondta, hogy a hatvani kórháznak a Honvéd Kórház a magasabb ellátási szintű kórháza, ezért nem fordulhat elő, hogy Hatvanból Egerbe visznek tovább beteget. Elmondta, hogy a hatvani kórház elhelyezkedése jobb mind az egri, mind a gyöngyösi kórházénál. Az aszódi szakrendelővel kapcsolatban elmondta, hogy céljuk a rendelő további fejlesztése. Az esetleges orvoshiányt is igyekeznek megoldani. A főigazgató asszony tájékoztatatóját követően a képviselő-testület úgy döntött, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény 5/B. (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozással kéri az illetékes egészségügyi államigazgatási szervet, hogy az egészségügyi ellátási területek kialakításánál vegyék figyelembe, hogy a település egészségügyi ellátási területe az egészségügyi ellátórendszer átalakítását követően a hatvani Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozzon. A hónap gondolata Madarász István polgármester A gyaloglás a legjobb orvosság! (Hippokratész) A Vállalkozási szerződés a Bag 3. sz. főút j. út körforgalmú csomóponttá történő átépítése" tárgyú közbeszerzés nyertes ajánlattevője, az ÁR-LA Magyarország Kft tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy ők végzik a csomópont átépítését. A kivitelezés a téli időszak végén, várhatóan án kezdődik. A munkák a jelenlegi útburkolat szélesítésével kezdődnek meg, majd a Domony felé vezető ág a kivitelezés végéig lezárásra kerül. Az engedélyezett forgalomtechnikai terv alapján csak a Budapest Aszód - Bag ágakban tudnak a forgalomnak irányonként egyegy sávot biztosítani. Az útépítés 3 forgalomtechnikai ütemben épül meg. Az ütemek egyenként kb. 1 hónapig lesznek fenntartva. A teljes kivitelezést várhatóan án fejezik be. Könyvtári hírek Kedves Szülők, Gyerekek! Húsvéti készülődés jeligével a könyvtárban március 24-én (kedd) 14h-tól kézműves foglalkozást tartunk, melyre óvodásokat és kisiskolásokat szüleikkel, nagyszüleikkel együtt szeretettel várok! Kifújt tojást (lehet mást is) és ahhoz szükséges alapkellékeket hozhatnak magukkal! Néhány alapkellék a könyvtárban már előkészületben rendelkezésre áll (tojástartó, ragasztó, barka, papír, stb.) Könyvtárhasználati foglalkozás a könyvtár alapszolgáltatása, melyet a kerület minden oktatási intézménye igénybe vehet. Könyvtár látogatásokat szervezek általános iskolásoknak és óvodásoknak. Jelentkezni, időpontot egyeztetni a könyvtárban. Érdeklődni lehet személyesen, telefonon ( ) vagy a címen! Kiss Regina könyvtáros Web:

5 Az óvoda életéből A február a farsang jegyében telt el. Az Ovi- Farsang -on a gyermekek szebbnél szebb jelmezekbe bújtak. Minden szülő igyekezett, hogy gyermekének jelmeze minél ötletesebb legyen. A képeket az óvoda Facebook oldalán tekinthetik meg. A habos fánk sem maradt el jutalmul az ebédhez a gyermekek nagy örömére. Köszönjük szépen a konyha dolgozóinak! A Népi Farsang -i bálunkat sokan megtisztelték. A két nagycsoport és az óvoda néptánc csoportja adott elő egy kis műsort. Az elsőnek fellépő csoport egy májusfa díszítésre invitálta meg a közönséget Ecker Jánosné, Faragó-Volter Lilla óvodapedagógusok és Strihovaneczné Dévai Melinda dajka vezetésével. A másodikként föllépő nagycsoporttal egy szüreten és az azt követő szüreti mulatságon vehettünk részt. A csoportot Nagy Márta és Pupos Veronika óvodapedagógusok és Hicska Lászlóné dajka vezették. Az óvoda néptánccsoportja ebben a felállásban először lépett színpadra. A gyermekek nagyon ügyesek és szépek voltak. Köszönjük szépen a szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket a rendezvényre és népi ruhába öltöztették őket. A csoportot Nagy Márta és Marton Zsuzsanna óvodapedagógusok tanítják. A farsangi bál bevétele 174 ezer forint volt. Ennek az összegnek egy részét az óvodánk alapítványán helyezzük el, a másik részéből az óvodát fogjuk fejleszteni. Többek között az idei évben az udvar rendezése lesz az egyik kiemelt feladat. Az OVI- FOCI pályázaton nyert műfüves pálya június 30-ig el fog készülni. A tervünk még továbbá az udvarra, hogy a víz elvezetése megoldódjon, mert a lejtős udvaron a homokot és már a földet is lemossa a víz. A fák gyökerei és a töltött talaj kövei kilátszódnak és balesetveszélyesek. Az iskolára folyik a víz. Az iskola szigetelése most folyik, ezután azt is meg kell akadályozni, hogy az óvoda udvaráról lefolyó víz az iskola épületére folyjon továbbra is. Az udvaron még a gyermekek részére egy ivókút kialakításán is dolgozunk. Megkezdődtek a karate edzések az óvoda tornatermében: OVI KARATE OKTATÁS, A GALGAMENTI WADO- RYU KARATE KLUB FELVÉTELT HIRDET: Kezdő csoportunkba várunk gyermek és felnőtt érdeklődőket! - tradicionális japán harcművészet - önfegyelem, kitartás, technika, hatékony önvédelem - rendszeres övvizsgák, versenyzés hazai és nemzetközi színtéren - edzőtábor japán és magyar nagymesterekkel - azonnali és jelentős életminőség javulás 03. szám - Európa, Világ- és magyar bajnokok között - a Kistérség legjelentősebb önerőből létrejött és fenntartott sportszervezetében Edzések: HÉTFŐN 15:45 16:30 és CSÜTÖRTÖ- KÖN 15:30 16:00 IKLAD, Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda, Iskola tér 23. Az edzéseket vezetik: H. Dinnyés Gabriella és Fási Tibor wado karate szakedzők infó: , Minta Menza-ról szóló előadást terveztünk, de az előadónő betegsége miatt ez elmaradt február 25.- én. Az újabb időpontról értesítést küldünk ismételten. Előadó: A Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének képviseletében: Györgyfi Gáborné, közegészségügyi-járványügyi felügyelő. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Március 5.-én szülők részére 17 órakor egy előadást, március 6.-án az óvodapedagógusok részére továbbképzést tart dr. Morvai Edit, a Budapesti Goethe Intézet munkatársa, szakreferens. Az előadás címe:,,kiskorban németül avagy a kora gyermekkori német nyelvtanulás lehetőségei. Március 6.-án, pénteken a továbbképzés miatt az óvodában nevelés nélküli munkanapot tartunk. Március 19.-én az óvodában 17 órai kezdettel Pacs Kata, az aszódi Nevelési Tanácsadó Igazgatónője tart előadást Az iskolaérettség kritériumai - Tanulási nehézségek, tanulási zavarok címmel. Az előadásra nem csak nagycsoportos szülőket várunk! Szeretnénk megköszönni Miskoff Gábornak és testvérének az óvoda farsangján végzett hangosítási munkáját. A színpad szétszedésében a következő gyermekek szülei vettek részt: Bodó Hanna, Bodor Kata, Braun Emma, Braun Izabella, Dicső Lázár, Gajdos Éda, Gergely Zafira, Miskoff Katalin, Ungi Szabolcs, Wágenszommer Eszter, Zdenkó Angéla. Munkájukat köszönjük. Tolmácsiné Márti az óvoda részére nagyobb értékben játékokat adományozott, melyeket ezúton köszönünk meg a gyermekek nevében is. Az óvodánkban lehetőségük van az érettségi előtt álló gyermekeknek az 50 óra közszolgálati idő letöltésére. Az elmúlt években is több gyermeket fogadtunk és már az idei évben is szép számmal jelentkeztek. Továbbra is várjuk a jelentkező gyermekeket és ez számunkra megtiszteltetés, hogy intézményünket választják. Marton Zsuzsanna Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus óvodavezető 5

6 6 Ikladi Hírek Iskolai Hírek Beszámoló a februári eseményekről Február 5-én került sor az idei próbanyelvvizsgára. Bötös Nóra, Hrncsár Gábor és Péli Fanni, 7. osztályos tanulók vállalkoztak erre a feladatra. A nyolcadikos tanulók megfigyelési és egyben értékelési szempontok segítségével pontoztak és kaptak képet arról, hogy milyen a DSD I. nyelvvizsga szóbeli része. Vizsgabiztosunk Christine Lück volt, aki március én újra ellátogat hozzánk, és vizsgáztatja végzős tanulóinkat. Hetedikes tanulóinkat dicséret illeti és köszönet az őket felkészítő tanároknak: Madarász-Kozecz Nórának, Braun Anikónak és Daniné Kéri Ildikónak. Február 6-án búcsúztattuk Lisa Krügert. Lisa fél évig végzett iskolánkban önkéntesi munkát. Tanulóink nagyon megszerették őt, nyitott, kedves és segítőkész embert ismerhettünk meg személyében. Vendéglátói erre az időre Braun János (Kántor) és családja volt, akik nagy szeretettel és törődéssel vették őt körül. Köszönjük, hogy második otthonra lelt náluk! Február 13-án Aszódon rendezték meg a Szép magyar beszéd elnevezésű szépkiejtési versenyt. Iskolánkat négy tanuló képviselte: Gaszner Ádám (5.o.), Moharos Boglárka (6.o.), Strasser Lilla (7.o.), és Schmidinger Anna (8.o.). Mindannyian nagyon szépen szerepeltek, gratulálunk nekik. Tanulóinkat Takács Istvánné kísérte el a megmérettetésre. Ugyanezen a napon tartottuk farsangi főpróbánkat. A közönség végzős tanulóink három táncát tekinthette meg. Másnap, február 14-én rendeztük meg hagyományos farsangi bálunkat. Délelőtt az alsó tagozatosok mutatták be jelmezeiket, délután pedig a felsősök. Mindkét alkalmat a nyolcadikos tanulók bécsi keringőjével nyitottuk meg, majd később láttunk még tőlük egy nemzetiségi táncot, illetve zárásként egy swinget. A gyönyörű táncokat dr. Braun Pálné tanította be. Köszönjük a Budai családnak a kenyér felajánlást a büfébe, Miskoff Gábornak a hangosítást, az első osztályos apukáknak a színpadépítésben nyújtott segítséget: Bartha Pál Gusztáv, Ecker Péter, Szabó László, Barabás Sándor, Varga Csaba, Braun József, Sághy Balázs, Sápi Szabolcs, Rosenberger Tamás, Nagy Gábor, Török János, Pelyvás Attila, Kékesi Zsolt, Máté Zoltán, és mindenkinek, aki hozzájárult a bál sikeres lebonyolításához. Február 20-án iskolánkból egy kisebb delegáció utazott Aszódra, ahol Zrínyi matematika versenyen vettek részt: Bardóczky Botond (3.a), Balogh Janka (3.b), Raffai Sándor (4.a), Bodó Barnabás (4.b), Gaszner Ádám (5.), Bobák Bernadett (6.), Becskereki Dorka (7.), és Pelyvás Attila (8.) oldották meg a feladatokat. Köszönjük Gasznerné Ecker Andreának, hogy segített a tanulók szállításában. Focistáink lelkesen járnak az intézményi Bozsik programokra. Az U9-es korosztályból: Mayer Balázs, Krekó Benjámin, Hajdú Barnabás, Stihovanecz Dorián, Csikós Dániel, Balogh Lénárd és Bartha Balázs vettek részt. U11-es csapatunk első helyezést ért el: Bodó Barnabás, Sápi Bálint, Raffai Péter, Raffai Sándor, Kiss Marcell, Hajdú János, Ecker Dominik, Klenovszki Boldizsár, Vigassy Zsombor és Lengyel Lázár. Gratulálunk nekik! Köszönet illeti továbbá: Rottenhoffer Noémit és Rottenhoffer Mártát, amiért megvarrták az új terítőket az ebédlőbe Madarász Balázst, hogy az 1.b osztályos szekrény fogasait megjavította A hónap folyamán kaptuk a nagyszerű hírt, hogy volt tanulónkat, Bálint Andreát a Schiller Gimnázium tanulóját a Pest Megyei Német Önkormányzat nemzetiségi ösztöndíjban részesítette. Gratulálunk Andi! Márciusi programunk Március 2. Március 6. Március 10. Március 13. Március Fogadóóra Iskolagyűlés 8:00 Nyolcadikosok írásbeli nyelvvizsgája Nyílt tanítási nap az első négy órában 11:45 Március 15. ünnepély 9:00 Nyolcadikosok szóbeli nyelvvizsgája Az iskola tanulói és dolgozói Web:

7 Gondolatok 03. szám Hulladék gyűjtés lomtalanítás 7 Dùlt a hàborù amikor az èn korosztályom született ben. Az első osztàlyt a kastèly èpületèben kezdtük el. Amikor megèpült az ùj iskola első kėt tanterme, ott kezdtük el a hetedik osztàlyt. Ebben az èvben döntöttek a szülők, hogy ne oroszt, hanem nèmetet tanuljunk ban ballagtunk el, ės nekünk volt az első nagy tablònk. A folyosòn volt sok èvig, majd a padlàson tönkrement. Amikor fölèpült az iskola nagyobb rèsze, lett egy kis iskolamùzeum, Karczagi tanàr ùr irànyìtàsàval. Oda akkor a gyermekeink sok dolgot behortak otthonròl, melynek köszönhetően tàrgyakban elèg gazdag gyűjtemèny született. Sajnos ez a mùzeum megszűnt, ės a tàrgyakat, emlèkeket valahova elvittèk. Most nagyon jò lenne az, hogyha visszahozna az, aki elvitte. Folyamatban van Ikladon a nėmet nemzetisègi nevelès, oktatàs az òvodàban ės az iskolàban egyarànt. Nagyon sok segìtsėget kaptunk Brandtner Pali bàcsitòl ès Blaubacher Jòzsi bàcsitòl a nemzetisègi területen, pèldàul az őseink felkutatàsàban, vagy a nemzetisègi önkormànyzat lètrehozàsàban, de nem utolsò sorban a tauplitzi testvèrkapcsolat kialakìtàsàban. Pali bàcsi a könyvtàràt is odaajàndèkozta a falunknak, de sajnos ezt a könyvtàrat nem sokan làttàk mèg a faluban ès sokan nem is tudjàk, hogy hol van. Most alkalom van arra, hogy ez a könyvtàr a mèltò helyère kerüljön, hiszen az ùj Közössègi Hàz mùzeumnak szànt hàrom terem egyikèbe helye lenne. Ha ott helyet kaphatna, sokan megtekinthetnènek ès tanulhatnànak belőle. Marton Jànosnè Iklad, Szabasàg ùt 29. Gondolatok a gondolatokhoz Köszönjük Zsuzsi néninek, hogy megosztotta velünk gondolatait. Karczagi József igazgató úr által létrehozott múzeum az aszódi Petőfi Múzeum anyagához került az 1980-as évek elején. Dr. Asztalos Istvántól ígéretet kaptunk ezen tárgyak visszajuttatására. Dr. Brandtner Pál hagyatékából 493 db könyv került a községi könyvtár épületében található emlékszobába, sok egyéb tárggyal együtt. A hagyaték megbontása nem lenne ésszerű dolog. A könyvtárban mindenki számára megtekinthető volt a hagyaték eddig is, ezután is az lesz. Ott kézbe vehetik, olvashatják a látogatók a könyveket, míg ez egy múzeumban nem megengedett. A szerkesztő megjegyzései Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy március 28.-án, szombaton 8 órától a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft és az ikladi önkormányzat szelektív hulladékgyűjtést szervez. A hulladékgyűjtési nap alkalmával külön válogatva összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó hulladékokat: - Vas és más fém hulladékok - Papír, karton hulladék - Műanyag hulladék - Személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár gumiabroncs - Hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések, eszközök (egy részük veszélyes hulladék) - Használt szárazelemek (veszélyes hulladék) - Akkumulátor hulladék (veszélyes hulladék) - Háztartási lom hulladék A fenti hulladékokat reggel 8 órától kezdődően teherautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni, de a főtérrel szemben a vasútállomás és a Szabadság út közötti területre kihelyezett konténerekbe a lakosok maguk is elszállíthatják a papír, műanyag, elektronikai hulladék, elem- és akkumulátor hulladékokat. Annak érdekében, hogy a több éve tapasztalt kora reggeli guberálások, az idegenek által okozott rendetlenség elkerülhetők legyenek, kérjük, ne hordják ki a hulladékokat az utcára. Sőt, amennyiben megoldható, azt kérjük, hogy a fentiek szerint különválogatott és előkészített hulladékot hagyják kapun belül, s az arra járó autóink dudálással jelzik majd érkezésüket. Illetve pénteken egész nap, vagy szombat reggel telefonáljanak a Művelődési Házba, pontos cím bejelentéssel, és segítőink házhoz mennek. Kérünk minden ikladi polgárt, hogy a több éves gyakorlat szerint éljenek a lehetőséggel, s e rendezett formában szabaduljanak meg a feleslegessé vált hulladékaiktól. Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta önzetlenül részt vesznek a hulladékgyűjtési, lomtalanítási munkában, ezzel nagymértékben hozzájárulnak falunk tisztaságához és a környezettudatos polgári szemlélet kialakításához. Akik a program lebonyolításában továbbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni, kérjük, hogy március 28-án, reggel 7:30 órakor gyülekezzenek a Művelődési Házban. Hatékony segítség továbbá, ha a vasútállomás és Szabadság út közötti, főtérrel szemben található gyűjtőhelyre szállítják a feleslegessé vált holmikat 12 óráig. A segítőket a reggeli zsíros kenyéren kívül ebéddel is megvendégeljük. Hogy falunk szép és tiszta legyen!

8 8 Ikladi Hírek Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Hírei február 7-én a Rozmaring Nyugdíjas Klub és a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület együtt farsangoztak. Megköszöntük vezetőink munkáját Oszkár díj átadásával. Egy mondatban A táncos lányok retro discora táncoltak, majd nyugdíjasok vidám jelenetein nevethettünk együtt. Volt ott eszem-iszom, dínom-dánom Értékes tombolanyeremények is gazdára leltek. Az est jó hangulatáról Braun János (Kenyeres) és fia gondoskodott. Köszönjük a nyugdíjasoknak és az egyesület tagjainak azt a sok finomságot, amit közösen elfogyasztottunk. A farsangról készült képeket megtekinthetik facebook oldalunkon: facebook.com/nnkkeiklad Tagdíj befizetések Kérjük az egyesület tagjait, hogy az éves tagdíjat (2.000,- Ft/fő) április 30-áig befizetni szíveskedjenek. Továbbra is nagy szeretettel várjuk az egyesület tagjai közé azokat, akik szívesen részt vennének programjainkon, s támogatják egyesületünk működését. NNKKE Autóbuszos kirándulást szervezünk május 9-10-én a Németország bajorországi tartományában, a Berchtesgadeni-Alpokban található Sasfészekbe és Ausztria ékszerdoboza, Salzburg megtekintésére. Érdeklődni Braunné Monánál a es, vagy a ös telefonszámon. Eladó Galgagyörkön étkezési (100Ft/kg) és jó minőségű tálálló vetőmag burgonya (sárga hópehely, piros desire) 150Ft/kg áron. Érdeklődni: Nemecz Attilánál a telefonszámon lehet. Az Iklad Községi Football Club gondnoki feladatkör ellátására megbízható személyt keres. Jelentkezni a lehet. Értesítjük az ikladi családokat, hogy Dr. Bodó Zsolt gyermekorvos minden héten csütörtökön óráig tanácsadást tart az eddigi keddi nap helyett az egészséges gyermekeknek és szüleiknek. Folytatódódik a méhnyak szűrés azon női lakosok részére akik ÁNTSZ-től behívó levelet kaptak. Jelentkezés, időpont kérés Botyik Katalin védőnőnél személyesen vagy a es telefonszámon. Az évi szokásos, rendszeres mammográfiai szűrés várhatóan szeptemberben lesz a kistarcsai kórházban. A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket. Továbbra is várjuk az új és a régi tagokat a csütörtökönként óráig tartandó Baba- Mama klubba a könyvtárba. Web:

9 03. szám 9 Művelődési Ház programjából Színházlátogatás: Március 10-én, Kedden este József Attila Színház Az újvidéki Színház vendégelőadása Csárdáskirálynő Kedvezményes belépődíj: 1500.Utazási költség: Ft/fő Autóbusz indul: 17:30 órakor Április 19-én, Vasárnap este József Attila Színház Békeffi Bérlet 4. előadás Kaviár és lencse Utazási költség: Ft/fő Autóbusz indul: 17:30 órakor Nippon Zengo aerobik csoportot szeretnénk indítani. Az első alkalom március 20án, pénteken 18 órától lenne. Várjuk az érdeklődőket. Csütörtökönként 18 órától jóga csoport tartja a foglalkozásait. Újabb tagok jelentkezését is szívesen fogadják. Március 20-án, pénteken 9-11 óráig Filléres vásárt tartunk. Bagyin Katalin

10 10 Ikladi Hírek Kuckózzunk a kartali sóbarlangban! Vajon tudnak róla a Galga-menti lakosok, hogy nem kell Pestre menniük, ha sóbarlangot keresnek? Hiszen tőlük karnyújtásnyira található a kartali Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum. Mi is az a sóbarlang? A sóbarlang egy tiszta, csíramentes, vírusmentes, valamint baktériumoktól és egyéb mikroorganizmusoktól mentes helyiség, mely a tisztaságát a magas só koncentrációnak köszönheti. A száraz sós levegő nagy mennyiségű negatív töltésű részecskét tartalmaz, ami igazi felüdülést jelent a szervezetünk immunrendszerének. Ösztönösen mélyebbeket lélegzünk, szinte "harapjuk" a levegőt. A sóterápia segít leküzdeni a napjainkban népbetegségként jelentkező légúti és bőrgyógyászati allergiás panaszokat, valamint az asztma kezelésének egyik alapeleme lehet. Mellékhatása nincsen, és bármelyik korosztály részére ajánlott. A sóbarlangba lépve a falakon váltakozó színekkel megvilágított sókristályok természetes barlanghoz hasonló látvánnyal fogadják a látogatót. Az aljzatot vastagon borító sóban a gyerekek kipróbálhatják a só-homokozást is. A fűthető sópad és melegíthető aljzat a tengerpartra varázsol bennünket, a párás, sós levegő pedig kiválóan tisztítja légútjainkat, jótékony a gerinc és ízületi megbetegedésekre, az idült nőgyógyászati gyulladásokra. A kellemes zene és a fények fokozzák a relaxációs hatást, a teljes kikapcsolódást biztosítják. A sóterápia mellett számos egyéb szolgáltatás segíti a kikapcsolódni és gyógyulni vágyókat. A masszázs, a mágnesterápia, az infraszauna mind egymás hatását erősítik, illetve mindenki megtalálja köztük az igényeinek megfelelő kezelést. Boltunkban többféle sótermékből válogathatnak, a sólámpától kezdve az egyre népszerűbb sópárnáig. A Kuckó Sóbarlang több, mint szolgáltatás! Otthon érezheti magát az ember, családias légkör, szolid árak! Ki kell próbálni, és élni a lehetőséggel, hogy vidéken ilyen elérhető! (Horváth József és felesége) Látogasson el honlapunkra: Sok kicsi sokra megy Tisztelt adófizető polgárok! Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ára: Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Galga Tenisz Egyesület Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány Iklad Diák Sportkör Alapítvány Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Tasnádi Lajos Alapítvány (Evangélikus gyülekezet alapítványa) Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései. Köszönetnyilvánítás Köszönjük! Tisztelettel megköszönjük a kedves Ikladi Embereknek, hogy 2015 február 19-én örökre elszenderült édesanyánkat, Péter Lászlónét - Marika nénit - utolsó útján elkísérték, sírhantjára szeretetük jeléül, búcsúzóul virágot helyeztek. A gyászoló család nevében, leányai Irénke és Marika. Ikladi Hírek Önkormányzati Híradó Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, Tel.: Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin Szerkesztők: Braun Anikó Tel.: Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai Készült: 650 példányban Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: április Web:

Pilisborosjenôi KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

Pilisborosjenôi KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK Pilisborosjenôi Hírmondó XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK Tisztelt Pilisborosjenõi Lakosok! A Képviselõ-testület februári rendes ülését 2012. 02. 26. napján tartotta. A

Részletesebben

Ünnepi megemlékezés NŐNAPI ÜNNEPSÉGET. tartunk.

Ünnepi megemlékezés NŐNAPI ÜNNEPSÉGET. tartunk. Ikladi Hírek XXI. évfolyam 3. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2014. március Március 9-én, vasárnap 14.30 órakor az Általános Iskola tornatermében hagyományos NŐNAPI ÜNNEPSÉGET tartunk.

Részletesebben

XIX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. április. Húsvéti Vers

XIX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. április. Húsvéti Vers Ikladi Hírek XIX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. április Húsvéti Vers Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na,

Részletesebben

IX. Német Nemzetiségi Nosztalgia Majális

IX. Német Nemzetiségi Nosztalgia Majális Ikladi Hírek XXII. évfolyam 5. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2015. május IX. Német Nemzetiségi Nosztalgia Majális Délutáni műsorunkat az esőtől tartva a tornateremben tartottuk meg. Ugyanúgy

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Megépülhet a körforgalom a bagi leágazásnál

Megépülhet a körforgalom a bagi leágazásnál ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Emlékezetes augusztusi pillanatok Gazdag programmal jubilált a XX. Aszód Fesztivál Augusztus 20-án ezúttal A Mûvelõdés Házának udvarán rendezték meg városunk Szent István-napi

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

A történelem tanulsága és üzenete

A történelem tanulsága és üzenete XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁRCIUS 31. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA A történelem tanulsága és üzenete Fotó: Bajnoczi István A kerület lakossága együtt ünnepelte

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól.

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól. XVII. évfolyam 1. szám 2015. január-február SZIGETBECSEI KRÓNIKA Évértékelés, tervek, gondolatok Véget ért a 2014-es esztendő, eljött a számvetés ideje, s itt az idő az új év tervezésére. Az év utolsó

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára.

Alsónémedi Hírmondó. Hóvirágok, ibolyák, mennyi kedves kis virág! Telik egy szép csokrocskára minden lánynak Nők napjára. Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 2. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara fotója Napsugár szól: itt vagyok!

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Könyvtári közlemények Február 10-én Családi mesedélután sorozat indult. A nagy sikerre való tekintettel havonta egy alkalom helyett kétszer is lesz. 7. oldal Új tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-én

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

Múzeumok Éjszakája 2013

Múzeumok Éjszakája 2013 Ikladi Hírek XX. évfolyam 6. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. június Múzeumok Éjszakája 2013 Immár hatodik alkalommal várjuk községünk lakóit Június 22-én, szombaton a 30. születésnapját

Részletesebben