Beszámoló az iskola személyi-tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról, a továbbtanulás helyzetéről (2010/2011-es tanév)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az iskola személyi-tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról, a továbbtanulás helyzetéről (2010/2011-es tanév)"

Átírás

1 BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Tel.: 06-87/ , fax: 06-87/ Honlap: www. bozzaysuli.hu Beszámoló az iskola személyi-tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról, a továbbtanulás helyzetéről (2010/2011-es tanév)

2 2 Bevezető A 2010/2011-es tanévben a tornaterem építés és iskolabővítés eredményeképpen az eddigiekhez viszonyítva sokkal jobb, optimálist megközelítő körülmények között végezhettük munkánkat. A tornaterem adta lehetőségeket az iskola, a község, sőt a mikrotérség sportolni vágyó közösségei is maximálisan kihasználtak. Iskolánkban megvalósult a mindennapos testnevelés, ami a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelése terén a legfontosabb. A két új tantermünk adta lehetőségekkel jól éltünk: az egyikből osztálytermet alakítottunk ki és ezzel lehetővé vált a technika terem tűzoltószertárból történő hazaköltöztetése, a nagyobbik termet pedig előadások és csoportbontások esetén használtuk ki sokoldalúan. A tanév végére megvalósult iskolánk korszerű informatikai eszközökkel való felszerelése is, amely ugyan nem helyettesíti és hitelesíti a pedagógus személyiségét új távlatokat nyit az oktatás modernizálása tekintetében. Az iskola történetében ez volt az első olyan tanévünk, amikor szakmai erőfeszítéseinket, sikereinket vonzó, XXI. századi színvonalú feltételrendszer inspirálta és a továbbiakban is minőségi munkára sarkall bennünket. Az iskola vonzereje ezzel tovább nőtt és ezt tényszerűen is elismeri a környezetünk, ami megmutatkozik az iskolánkat választó gyerekek létszámában is. Annak ellenére, hogy az iskolaköteles korba lépő gyerekekből 10 főt visszafogtak az óvodánkban, 17 elsősünk lesz, ami azt jelenti, hogy szeptembertől a zánkai Bozzay meghaladja a révfülöpi iskolások létszámát. A térségünkben is csökkenő gyereklétszám ellenére enyhén emelkedő létszámmal számolhatunk, hiszen jelenleg 20 zánkai óvodába járó kisgyermek lesz 2012-ben tanköteles. I. Iskolánk személyi és tárgyi feltételeiről I.1. Személyi feltételek Iskolánk nagy erénye a személyi állományunk képzettsége, stabilitása, gyermekek iránti elkötelezettsége, odaadó, nagy leterheltséget jelentő, színvonalas munkavégzése. Ebben a tanévben élve a törvény által biztosított lehetőséggel a Prémiumévek Programot megszakítva, előrehozott öregségi nyugdíjba ment Bárczay Sándor matematika-fizika szakos tanár. ( A pedagógus státuszunk betöltésére pályázatot írtunk ki, s remélhetőleg szeptembertől új pedagógussal egészül ki tantestületünk.) Munkatársaink ebben

3 3 a tanévben is szívüket-lelküket kitették tanulóinkért, rengeteg tanórán túli feladatot felvállalva. A túlterheltség és a mindennapi stressz sajnos lebetegedések, balesetek formájában is visszaütött a soron következő tanévtől szelektálnunk szükséges tanórán kívüli programjainkból. A túlterhelés nemcsak a pedagógus állományt, de a felfokozott, ránk kényszerített adminisztráció következtében az iskolatitkárt, a községi és iskolai könyvtárat működtető (szombaton is nyitvatartó), a nevelő munkába bevont könyvtárost is érinti. Az étkeztetésen és az iskola tisztántartásán túl a tornaterem (plusz 2 tanterem) takarításának és gondnokolásának feladataival nőtt a három takarítónő munkája is. Egyedüli érdemi könnyítést rendbontások és az agresszió megfékezése, illetve mérséklése képpen Simon Mihály judo mester alkalmazása, edzései, valamint Kelemen Krisztián karate edzései jelentették a számunkra. Összességében az óraadókkal kiegészülve tantestületünk és a technikai személyzet hosszú távon is alkalmas az iskola eredményes működtetésére. I.2. Tárgyi és financiális feltételek Az új épületrésszel kiegészülve iskolánk nemcsak esztétikailag vált vonzóvá, hanem a régebbi épületszárnyon kivitelezett nyílászáró cserék, valamint az egész épület szigetelése és egységes vakolása következtében fajlagosan, területarányosan olcsóbban is üzemeltethető. Ez várakozásainknak megfelelően azt jelenti, hogy a fűtési költségeink ismerve a téli fűtési résszámláinkat a duplájára nőtt légköbméter ellenére sem növekedtek. Természetesen ez nem igaz a víz és a világítási költségeinkre. A Faluházból és adományokból sikerült berendeznünk egyszerűbb kondigépekkel a konditermünket is. Simon Mihály judo mester egyezségünk értelmében 80 m 2 -es összterületű tatamit telepített tornatermünkbe, amelyet a karaté edzéseken és testnevelés órákon is térítésmentesen használhatunk. A tornaterem kihasználtsága a téli időszakban maximális volt. A zánkaiaknak átmenetileg biztosított ingyenességet februártól 50 %-os bérleti kedvezményre módosítottuk, ami korrektnek mondható és hozzájárul a fenntartási költségekhez. Tárgyi feltételeink az optimálishoz közelítenek, még azzal együtt is, hogy az új előadótermünk bebútorozatlan, az orvosi szoba az ÁNTSZ jegyzőkönyve szerint a tanév végéig kötelezően berendezésre vár. Hiányzik az iskola kerítése is, ennek következtében több rongálást is kénytelenek voltunk elszenvedni (labdarúgó hálók rongálása, elültetett fáink keresztbetördelése).

4 4 Nagy előrelépésnek tartjuk, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében komoly informatikai fejlesztésre pályáztunk és 6,8 millió Ft értékben nyertünk. Négy tantermünk kapott interaktív táblát projektorral, laptoppal és egyéb tartozékokkal. Ezen kívül 12 multimédiás számítógépet vásárolhattunk szoftverekkel és az egész iskolára nézve kiépítettük a wi-fi rendszert. A modern számítástechnikai eszközök használatát egésznapos tanfolyamon próbáltuk meg elsajátítani. Ez a fejlesztés nagy előrelépés lesz iskolánknak, hiszen a diákok számára elősegíti majd a tananyag könnyebb és gyorsabb elsajátítását. A projektzáró rendezvényre, az eszközök ünnepélyes átadására a tanévzáró előtti napon került sor. Ez a fejlesztés egyben lehetővé tette azt is, hogy a számítástechnikai terem elavult gépeit leselejtezzük, illetve a használhatók közül 6 db-ot átadjunk a Faluház részére. A 2011-es költségvetési évben az egy tanulóra vetített fajlagos költségek csökkentésének és Zánka község költségvetése hitel nélküli tervezésének jogos igényével iskolánk példátlanul nagy arányú megszorítást kénytelen elviselni. A 2010-es költségvetésünkhöz képest majd 15 %-os (11,5 millió Ft-os) finanszírozási csökkentés különösen annak tudatában tűnik drasztikusnak, hogy a tornaterem felépítésével az elviselhetőség végső határáig nőttek elvégzendő feladataink. Gondjainkat növeli ezen felül 1,5 millió Ft céltartalékba helyezése, valamint a megítélésem szerint fenntarthatalan azon képviselőtestületi döntés, amelynek értelmében a szakfeladatok nem átjárhatóak, azaz nincs lehetőség a dologi kiadások közötti átcsoportosítására. Mindez rugalmatlanná teszi a gazdálkodást az előre nem látható ellátandó feladatok (pl. orvosi szoba berendezése, Nagy Vagy! utazási költségei stb.) nem spórolhatóak meg egyéb, betervezett dologi költségek rovására, ami összességében nem ösztönöz hatékony feladatellátásra. És még nem is említettük az ebből fakadó, az amúgy is szinte elviselhetetlenül nagy bürokráciát növelő szerepét. II. Szakmai munka II.1. Oktatás A tanulmányi eredményesség növelése érdekében az idei tanévben is éltünk a pozitív motiváció számos formájával. Második évben folytattuk az egész iskolára kiterjedő, osztályok közötti komplex versenyt és értékelési rendszert. A tanulmányi eredményekre, magatartásra, szorgalomra, szaktárgyi-, kulturális- és sportversenyekre, rendezvényekre

5 5 kiterjedő pontversenyt alsó tagozaton a 4., felső tagozaton a 7. osztály nyerte. Mindkét osztály közössége ezzel egy hetes ingyenes nyári táborozást nyert, amelyet pályázaton nyertünk tanulóink részére. Legjobb tanulóink az idei tanévzárón is könyvjutalomban részesülnek, a legjobb németeseknek pedig a Zánkai Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat biztosítja az ajándékot. Legjobb tanulóink: 1. osztály: Cseh András, Koncz Ábel, Steierlein Luca 2. osztály: Pál Kata, Farkas Karolina, Bácsi Viktória, Polák Vanessza, Tóth Evelin 3. osztály: Mikolacsek Réka, Csizmadia Tibor, Kovács Tibor, Stróbl Eszter 4. osztály: Birkás Balázs, Bácsi Konstantina, Bárány Fanni, Szabó Benjamin, Koncz Otília 5. osztály: Sári Ferenc, Takács Blanka, Polgár Cecília, Gaál Levente, Burkus Roland 6. osztály: Végh Sarolta, Szűcs Regina, Gaál Kincső, Takács Márk 7. osztály: Takács Dóra, Mihalkó Johanna, Sári Franciska, Bartalos Zsófia 8. osztály: Szücs Fanni, Lakosi Lívia, Takács Matrtin Legjobb németesek: Alsó tagozat: Csizmadia Tibor (3.oszt.) Felső tagozat: Szűcs Fanni (8.oszt.) Idén is kiosztottuk a Bozzay-díjat, kiváló tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Szücs Fanni (8.oszt.) vehette át az elismeréssel járó oklevelet és a Szülői Munkaközösség által biztosított digitális fényképezőgépet. A Sáriné Albert Éva vezette Szülői Munkaközösséggel és a szülők nagy többségével nagyon jó az iskolavezetésnek, osztályfőnököknek, pedagógusoknak a kapcsolata. A szülők többsége értéknek tekinti a tanulást és a tudást, nagyon sok iskolai programba, a különféle szaktárgyi-, sport- és kulturális versenyek előkészítésébe, kíséretbe bekapcsolódnak. Külön is ki kell emelni e téren a TV2 által rendezett Nagy Vagy! országos családiiskolai sport és ügyességi vetélkedőt, ahol tanulóink mellett négy szülő (Bárány Gyuláné, Lakosiné Mészáros Judit, Kelemen Krisztián) is szerepelt a Takács András vezette 10 fős csapatban. A tanulók részéről Lakosi Lívia (8. oszt.), Bor Dávid (8. oszt.), Mihalkó Johanna (7. oszt.), Nemes Etele (7. oszt.), Gaál Levente (5. oszt.), Bárány Fanni (4. oszt) alkották a Bozzay csapatát. A TV2 műsorában két alkalommal is szereplő csapatunk 100 fő lelkes buzdításától kísérve az első körben nagyszerű győzelmet aratott, majd az elődöntőben

6 6 is helytállt és 5. helyezést szerzett. Ugyancsak büszkék lehetünk a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület által megrendezett Ablak a Földre c. megyei vetélkedőn elért 2. helyezésünkre. A 4 fordulós levelező verseny alapján 150 csapatból 50 három fős csapatot Birkás Balázs (4. oszt.), Sári Ferenc (5. oszt.), Takács Márk (6. oszt.) hívtak be a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark területén megrendezett döntőre, ahol a szaktanárt segítő Birkás Attila szakszerű és lelkiismeretes felkészítése nélkül nem érhettük volna el az ezüst érmes helyezést. Szabó László is immár évek óta szállítja és buzdítja a különféle sakkversenyeken fiát és csapattársait. Az idei évben is sok sikerélményben volt részünk aranyérmektől a tisztes helytállásokig, a számunkra leginkább mérvadó megmérettetésen a Sakk Diákolimpia Megyei Döntőjén egyéniben Szabó Benjamin (4. oszt.) és csapatban Buda Patrik (8. oszt.), Bor Dávid (8. oszt.), Sári Ferenc (5. oszt.), Szücs Olivér (5. oszt.), Burkus Roland (5. oszt.) is bronzérmes helyezésekkel tértek haza. A jó szülői hozzáállásról a példákat még tovább lehetne sorolni. Tanulóink az idei sporteredményeink alapján is rászolgáltak a tornateremre. Lakosi Lívia (8.oszt.) a körzeti versenyeken szerzett egyéni győzelmein túl a megyei döntőkön különféle sportágakban (Köztársaság Kupa: 100 m-es síkfutás-3. hely, Diák Olimpia: asztalitenisz-3.hely, 800 m-es síkfutás-3.hely) és a Nagy Vagy csapat húzóembereként is bizonyította, kiérdemli az iskola legjobb sportolója címet. A Kis Iskolák Atlétika Diákolimpiájának Megyei Döntőjén lány csapatunk a 3. helyezést, fiú labdarúgóink szintén bronz érmet szerezetek, a focistáink a nagy iskolákat sem kímélve még ennél is jobban örülhettek az Eötvös Labdarúgó Kupán elért győzelmünknek (Balatonfüred). Judósaink is kezdik bontogatni szárnyaikat és néhányan érmekkel, sárga övvel tértek haza a különféle versenyekről és vizsgákról. Művészpalántáink közül különféle országos rajzpályázatokon Steierlein Luca (1. oszt.), Csizmadia Tibor (3. oszt.), Kovács Tibor (3. oszt.) és Birkás Balázs (4. oszt.) nyertek el díjakat, míg Csizmadia Tibor a megyei német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyen 3. helyezést szerzett. Az iskolánkban folyó oktatómunka eredményességéről azonban leginkább a kompetencia mérés, a központi felvételi vizsga, a középiskolai beiskolázások eredményei tanúskodnak leginkább. A kompetencia vizsgálat átlag eredményei (2011.) mind a matematika, mind pedig a magyar (szövegértés) területén összességében kiválóan sikerültek, a 24 Balaton-felvidéki iskola viszonylatában is az élvonalban vagyunk (lsd. Melléklet). A középiskolai beiskolázási eredményeinket is hagyományosan jónak tarjuk (lsd. Melléklet), ami nem okozott meglepetést, hiszen a központi felvételi vizsga eredményeinek átlaga jóval

7 7 meghaladta a országos átlagot, Szücs Fanni 83 pontos teljesítménye egészen kiváló volt, akárcsak Buda Patrik Zrínyi Matematikaversenyen elért megyei 11. helyezése. A kiváló teljesítmények listáját a Herman Ottó verseny országos döntőjébe bejutott tanulóink közül Birkás Balázs 2., Sári Franciska (7.oszt.) 7., Sári Ferenc 9., Csizmadia Tibor 9. és Mikolacsek Réka (3. oszt.) 11. helyezésével gyarapította. Szabó Norbert (8. oszt.) az Odüsszeusz országos történelmi levelezős versenyen 13. helyezést, a Megyei Alapműveleti Matematikaversenyen Birkás Balázs és Sári Ferenc 3. helyezést ért el saját korosztályában. Egyedüli csalódás az alapfokú német nyelvvizsgák szerény eredménye volt, csupán Szücs Fanninak sikerült első nekifutásra az írásbeli vizsga. II.2. Nevelés Nevelési vonatkozásban a tavalyi tanévhez képest kissé javult az összkép. A fizikai agresszió visszaszorulóban van, a verbális agresszió, a kulturálatlan viselkedés, a rendbontások azonban nap mint nap komoly kihívások elé állítanak bennünket. E téren nem segített rajtunk az egész tantestületre kiterjesztett agressziókezelő tréning, de még a Biztonságos Böngészés Program sem, amelynek keretében a szülőknek és pedagógusoknak felvilágosító előadást szerveztünk, az iskolai számítógépekre szoftverszűrő programot telepítettünk és ugyanezt ingyenesen ajánlottuk a szülőknek az otthoni számítógépek vonatkozásában is. Az agresszió némi visszaszorítását a minden tanulóra kiterjesztett judogimnasztika, a délutáni judo és karate edzések jótékony hatásában látom. A küzdősportok és a hagyományos sport szakkörök és testnevelés órák minden tanulónk számára lehetővé teszik a mindennapos testnevelést, amely az egészséges életmódra nevelésen túl a stresszoldásnak is kitűnő módja. Ugyanilyen fontos nevelési területnek tartjuk a művészeti nevelést is, a hagyományos ének és rajz órák tudásanyaga az alapfokú művészetoktatás keretében zeneiskolai, néptánc, képzőművészet tanszakokon nagyon értékes személyiségfejlesztő műveltségi elemekkel egészül ki. Gyermek táncegyüttesünk a nevelési lehetőségek tárházával, kellemes színfoltja az iskola, a község és a térség különféle rendezvényeinek. A községi és iskolai ünnepségeink, rendezvényeink nagy tetszést aratnak az érdeklődők körében. A bábszínházi programok, a színházlátogatások, versmondó versenyek, kulturális vetélkedők, osztálykirándulások mind-mind műveltebbé, talpraesettebbé teszi diákjainkat. Németeseink a nagy érdeklődést kiváltó Márton Nap mellé újabb nagy

8 8 rendezvénnyel rukkoltak ki jól sikerült Német Nemzetiségi Napot rendeztek, a hagyományteremtés szándékával. A tanórán kívüli iskolai rendezvényeink sokasága pedagógusaink számára kitűnő nevelési színteret biztosítanak az örök emberi értékek átadásához. Sajnos ezek a törekvéseink gyakran hajótörést szenvednek a gyermekkorosztályt is érintő média uralta világunk hullámverésében. A tévécsatornák sugározta trendi műsorokkal, az internet nyújtotta lehetőségek sokaságából a gyerekek rosszabbik énjét mozgósító viselkedésmintákkal nehezen tudjuk felvenni a versenyt. Iskolánk családias légköre azonban a személyes törődést garantálja, amelyet a szülők és gyerekek is nagyon igényelnek és ez sok mindenért kárpótol mindnyájunkat. A nyár folyamán a Veszprémi Múzeumi Igazgatósággal közös pályázaton Ft-ot elnyerve 4 x 1 hetes ingyenes szaktáborba hívunk 80 tanulónkat, amelyet részben jutalomként nyertek el egyes osztályok. A fős táborokat az alábbi témákban, időpontokban és helyszíneken szervezzük közösen a múzeum szakembereivel. Varázsoljunk együtt a természettel! (Környezetismereti-kézműves szaktábor alsósoknak, bejárós) Pálköve-Ifjúsági Tábor, június július 1. Varázsoljunk együtt a természettel! (Környezetismereti-kézműves szaktábor felsősöknek, bentlakásos) Balatonszepezd-Ifjúsági Tábor, július július 8. Fűben-fában orvosság! (Gyógynövényes-kézműves szaktábor alsósoknak, bejárós) Pálköve-Ifjúsági Tábor, augusztus augusztus 5. Balatoni helytörténeti kalandtúra! (Túrás-néprajzos-helytörténeti szaktábor felsősök-nek, bejárós) Pálköve-Ifjúsági Tábor, augusztus augusztus 12. Ezen kívül a Zánkai Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat finanszírozásában az idén is részt vesznek tanulóink a városlődi táborozáson és a néptáncos gyerekek is szaktáborba készülnek. Reméljük, hogy a táboroztatás élményekben gazdag programjainak megvalósulásával elmondhatjuk az idén is nagyon sikeres tanévet zártunk. Zánka, június 6. Horváth Lajos iskolaigazgató

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011-2012-es tanévének munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról

Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011-2012-es tanévének munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011-2012-es tanévének munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról 2 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben