J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Gazdasági Bizottság február 8-án tartott ülésén. Jelen vannak: Jámbor Mihályné Gazdasági Bizottság elnöke Herczeg József, Papp Emese és Serdült Lajos bizottsági tagok Meghívottként jelen van: Dr. Szabó József polgármester és Petrucz Sándor jegyző JÁMBOR MIHÁLYNÉ köszönti a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint Dr. Szabó József polgármestert és Petrucz Sándor jegyzőt. Megállapítja, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatára a bizottság az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el: NAPIRENDI PONTOK: A képviselő-testület elé kerülő gazdasági jellegű napirendek megtárgyalása. 1.) A évi költségvetés megtárgyalása. Előadó: Dr. Szabó József polgármester 2.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A évi költségvetés megtárgyalása. (Az előterjesztés a képviselő-testület nyílt üléséről készült jegyzőkönyvének mellékleteként csatolva.) DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy ami a költségvetést illeti részletesen le van írva minden. Nem rosszabb, mint a évi, igaz, hogy a normatíva csökkent, de csökkentek a foglalkoztatási járulékok is. Vannak olyan önkormányzatok, ahol ezek a változások sok mindent hoznak, de van ahol semmit nem változtat. Ami változott az a normatíva kiegészítés az iskolánál 2 millió Ft-tal, illetve a szociális normatívát is ki kell egészíteni. A dologi kiadásokra 6 % van tervezve. Ha nagyobb mértékben emelkednek főleg az energiaár, akkor nőni fog a hiány mértéke. Ha az ÖNHIKI-t befogadja a Minisztérium az előző évi szinten, akkor végig lehet vinni az évet. Felhalmozási pénzmaradványuk nyújt fedezetet a likviditásukra addig míg az ÖNHIKI előleget megkapják. 20 év alatt egyszer kellett néhány hónapig bérhitelt felvenni, ezt el kell kerülni. Az ÖNHIKI támogatáson sok múlik. Ha kevesebb támogatást kapnak, az nagy gondot fog jelenteni. PETRUCZ SÁNDOR a fentiekkel kapcsolatban elmondja, hogy az iskola normatív kiegészítése közel 900 eft-tal csökkenthető, ha 1 fő rehabilitációs járadékban részesülő személyt tudnak foglalkoztatni. DR. SZABÓ JÓZSEF véleménye szerint bihartordai személyt kell keresni. SERDÜLT LAJOS véleménye szerint van a településen Rehabilitációs Bizottság, akinek elvileg tudni kellene, hogy van-e ilyen személy.

2 PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a Rehabilitációs Bizottságnak csak szociális járadékon lévő személyekről van tudomása. Felhívta a Munkaügyi Központot, hogy van-e olyan regisztrált személy, aki rehabilitációs járadékon van a Munkaügyi Központnál, de azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs ilyen személy. JÁMBOR MIHÁLYNÉ véleménye szerint inkább az idősebbek vannak szociális járadékon. DR. SZABÓ JÓZSEF Serdült Lajos kérdésére válaszolva elmondja, hogy a költségvetés elfogadása után lehet az ÖNHIKI előleget igénybe venni. Az előző évi támogatás összegének 70 %-át lehet előlegként megkérni. Ha nem nyernek annyit, akkor kamattal együtt kell visszafizetni. Kb. 70 %-a az önkormányzatoknak ÖNHIKI-s. Elmondja továbbá, hogy folyamatban lévő felújításaikhoz az önerő adott. Nyertes pályázatuk a Kastélykert felújítása, viszont hitelt kellene felvenni hozzá az elszámolásig. Azt tudja javasolni, hogy a végrehajtásban kérjenek halasztást őszre, tavasszal ne kezdjenek hozzá. 34 millió Ft a bekerülési költség, közbeszereztetni kell. Sok hitelt kellene felvenni, sok lenne a kamat. Még a közbeszerzés sincs kiírva. PETRUCZ SÁNDOR Serdült Lajos kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Kastélykert felújításával kerítés épülne, egy másik esőbeálló, egy fedett színpad, játszótér és tekepálya. DR. SZABÓ JÓZSEF Herczeg József kérdésére válaszolva elmondja, hogy ahol régen a kastély állt, ott nem fásítanának, a többi be lesz fásítva. A kis épület is megmaradna, az is felújításra kerül. Szökőkút is lett volna a pályázat szerint, de az már nem fér bele. A évi költségvetéssel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 1/2010.(II. 08.) GB. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló tervezetet elfogadja és változtatás nélkül javasolja a képviselő-testület elé elfogadásra. II. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: DR. SZABÓ JÓZSEF kéri a bizottság tagjait, hogy a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda évi költségvetésével kapcsolatban mondják el véleményüket. (Az előterjesztés a képviselő-testület nyílt ülésén készült jegyzőkönyvének mellékleteként csatolva.) A bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 2/2010.(II. 08.) GB. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda évi költségvetéséről szóló tervezetet elfogadásra javasolja. 2

3 DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a márciusi Tordai rendezvényre Szerbiába fő mehet innen, Romániából is és a TV-s stáb is szintén ennyi. Nekik így 100 embert kellene elhelyezni. A Szerbiai Tordán lesz megrendezve. A képviselő-testületi ülésre tudni kell ki az aki menni akar. Március 13-án megy az előcsapat, 15-én pedig 3 órakor indulnak haza. A táncos gyerekek és az Idősek Otthonának dolgozói műsorral vennének részt ezen a rendezvényen. Problémaként jelentkezik, hogy 5 felnőtt, illetve 6 gyerek nem rendelkezik útlevéllel. A felnőttek segítséget kérhetnének az Önkormányzattól, hogy az útlevél kiváltásának költségét az Önkormányzat teljes egészében vállalja át, illetve az Általános Iskolások részéről az útlevél készítési díj 50 %-át finanszírozza az Önkormányzat. Kéri, hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslatukat. Az elhangzottakkal a bizottság egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 3/2010. (II. 08.) Gb. sz. határozat: képviselő-testületnek, hogy 5 felnőtt útlevél kiváltásának költségét teljes egészében, 5 általános iskolás gyermek útlevél kiváltási díjának pedig 50 %-át vállalja át az Önkormányzat. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy elkészült a Közfoglalkoztatási terv az Út a munkához program megvalósítására. Február 15-ig kell a képviselő-testületnek elfogadnia. A Munkaügyi Központ már véleményezte a tervet. (Az előterjesztés és a közfoglalkoztatási tervezet a képviselő-testület nyílt ülésén készült jegyzőkönyvének mellékleteként csatolva.) Kéri a bizottság tagjait, hogy mondják el véleményüket. A bizottság a Közfoglalkoztatási tervvel egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 4/2010.(II. 08.) Gb. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága az Út a munkához program megvalósításáról szóló Közfoglalkoztatási Tervet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 3

4 PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az Államháztartási törvény előírja hogy megvalósítási tervet és teljesítménytervet kell készíteni az Önkormányzatnak. A évre a képviselő-testület mentesítheti az Önkormányzatokat a tervek elkészítése alól. Tekintettel arra, hogy még a végrehajtás módja, a megvalósítási és a teljesítményterv elvált tartalma ugyan jóvá lett hagyva, de az Ámr.-ben meghatározott tartalom nem igazán elegendő nem nyújt kellő információt a két terv megfelelő szakmai és számszaki kidolgozására, javasolja a 2010-es és évre a mentesítést a terv elkészítése alól. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a képviselő-testület nyílt ülésén készült jegyzőkönyvének mellékleteként csatolva.) DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy vannak kötelező feladatok, amelyeket végre kell hajtani. Az Önkormányzatok törvényességi felügyelete nincs megoldva. Az elhangzottakkal a bizottság egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 5/2010.(II. 08.) Gb. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága 1. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 90.. (5) bekezdése értelmében az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek számára nem írja elő teljesítményterv készítését. 2. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. Törvény 2.. (67) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél évekre javasolja a képviselőtestületnek, hogy tekintsen el a megvalósítási terv készítésétől. HERCZEG JÓZSEF elmondja, hogy van olyan település, ahol a képviselő-testület megtiltotta, hogy házaló árusok járjanak a faluban. Jöjjenek a piactérre, de a lakosokat ne zaklassák. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy ilyet lehet, sőt ha kell, meglátják őket, akkor lehet a piactérre irányítani, vagy rendőrt hívni. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy érkezett egy kérelem három összefüggő telek megvásárlására. A telkek a következők: 630 hrsz-ú 2147 m2, 631 hrsz-ú 2151 m2 és a 632 hrszú, mely szintén 2151 m2. A képviselő-testületnek van egy rendelete, amely a telkek eladását 2 éves beépítési kötelezettséggel engedi. Debrecen város megtette, hogy felfügggesztette 2 évre a telkek beépítési kötelezettségét. Véleménye szerint a helyi képviselő-testület is módosíthatja ezt a rendeletét, az ésszerűség ezt diktálja. Varga Imre szeretné a 3 telket megvásárolni zöldségtermesztés és feldolgozás céljából. Kéri a bizottság tagjait, hogy mondják el ezzel kapcsolatban véleményüket. A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 4

5 6/2010.(II. 08.) Gb. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága javasolja Varga Imre részére a 630, 631 és 632 hrsz-ú telkek értékesítését. A 2 éves beépítési kötelezettség felfüggesztésével kapcsolatban felkéri a Jegyzőt, hogy a Községi Önkormányzat vagyonának meghatározásáról és kezeléséről szóló rendelet-tervezetet a képviselőtestületi ülésre készítse elő. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a HBm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság megküldte Támogatási Szerződését. Minden évben támogatni szokta az Önkormányzat a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltséget. Az elmúlt évben 40 Ft/lakosságszám arányában nyújtottak támogatást, most a támogatási szerződéstervezet szerint 35 Ft/lakosságszám arányában javasolja a kirendeltséget támogatni. A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 7/2010.(II. 08.) Gb. sz. határozat: képviselő-testületnek, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot lakosságszám arányában 35 Ft/fő támogatásban részesítse évben. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Sárréti Bushido Karate Sportegyesület is támogatást kér az Önkormányzattól. Az idén vizsgák lesznek itt helyben megtartva. PAPP EMESE elmondja, hogy a karate tanfolyam fizetős, 2000 vagy Ft-ot fizetnek a szülők havonta. Itt hetente egyszer van karate oktatás, de átmehetnek a másik településre is. DR. SZABÓ JÓZSEF Ft támogatást javasol részükre. A bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 8/2010.(II. 08.) Gb. sz. határozat: képviselő-testületnek, hogy a Sárréti Bushido Karate Sportegyesület részére Ft támogatást biztosítson a évi költségvetés terhére. 5

6 DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft is megkereste levélben, melyben megköszöni az Önkormányzat kitűnő együttműködését, mellyel az orvosi ügyelet kérdését 2009-ben is kezelte március 15-ig beszámolót juttatnak el a képviselő-testület elé, melyben összefoglalják az orvosi ügyelet évi tevékenységét. Kezdeményezik továbbá a feladatellátási szerződés 9. pontjának megfelelően az önkormányzati hozzájárulás összegének inflációkövető megemelését. Kéri a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket. A bizottság az emelés mértékével egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 9/2010.(II. 08.) Gb. sz. határozat: Képviselő-testületnek, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részére az önkormányzati hozzájárulás összegének infláció követő megemelését biztosítsa a évre. DR. SZABÓ JÓZSEF Papp Emese kérdésére válaszolva elmondja, hogy az Aldimar International Food & Trading Kft-ben dolgoznak az emberek, a telekvásárlásra azért volt szükség, mert a tulajdonos fejleszteni szeretné az üzemet és a jövőben 100 főt szeretne foglalkoztatni. Az ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el. A bizottság elnöke az ülést berekesztette. k.m.f. Jámbor Mihályné Sólyomné Bernát Magdolna Bizottsági elnök jegyzőkönyv-vezető 6

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben