hírmondó MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15."

Átírás

1 HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy másnapi kinyomtatása a Hatvani utcai Landerer-Heckenast nyomdában. Kellett hozzá mintegy 15 elszánt fiatalember is, kik végigjárták az egyetemi ifjúság szállásait, s néhány óra múlva Pest utcáin soha nem látott, húszezres tömeg hömpölygött. A tömegben az egyetemi ifjúság, a pesti polgárok és munkások mellett ott voltak a Józsefnapi vásárra Pestre jött földművesek ezrei is. hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Talpra magyar, hí a haza! március 15. A városi tanács Rottenbiller Lipót vezetésével csatlakozott a 12 ponthoz, vagyis Pest városa elhatározta, hogy azt a Pozsonyban székelő diéta elé terjeszti, mint javaslatot. Megalakult a Közbátorsági Választmány, mely az elhatározásból rögtön tettet kovácsolt: a tömeg élén Budára menvén kiszabadította a sajtóvétség címén elítélt Táncsics Mihályt. Küldöttség indult Vasvári Pál vezetésével már másnap Pozsonyba Pest városának előterjesztésével. A pesti forradalom hírére V. Ferdinánd március 17-én miniszterelnöki megbízást adott gróf Batthyány Lajosnak. Mi kellett a változáshoz? A program megfogalmazásán túl a mozgósítás március 15. után a pesti forradalom híre elterjedt a hazában, s sok helyen hozzáláttak még törvényi felhatalmazás nélkül a 12 pont megvalósításához. A Felvidék keleti részén pl. református szlovák parasztok megtagadták az úrbéri kötelezettségek teljesítését. A tömegek megmozdulására a pozsonyi országgyűlésen az eddig a változásokat ellenzők meghátráltak, s lázas törvényalkotó munka eredményeként sor kerülhetett Magyarország polgárosítására. Március 15. után tehát következett április 11., a polgári Magyarország törvényeinek, az áprilisi törvényeknek a szentesítése. Április 11. így lett a polgári átalakulás szimbóluma. Április 11. nincs március 15. és a tömegek megmozdulása nélkül. Itt az idő, most vagy soha! Magyarországon a polgári átalakulás vérontás nélkül ment végbe. Lezajlott a törvényes forradalom. Az átalakulás törvényességét senki sem vonhatta kétségbe. Ezt a legitimációt a nagyarányú támogatottság biztosította. Döntési helyzetben magyarok és nem magyarok bölcsen döntöttek. Bölcsen és határozottan. Petőfi és Vasvári, Batthyány és Kossuth nem a régmúlton és nem is a közelmúlton Folytatás a 2. oldalon. Szeretettel meghívjuk Halásztelek város lakosságát a Március 15. alkalmából rendezett ünnepségekre! órakor: ünnepi Istentisztelet a Református Templomban órakor: ünnepi műsor az es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Helye: Hunyadi Mátyás ÁMK.

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Folytatás a 1. oldalról.. merengett, hanem cselekedett. Ez vezetett sikerre április 11-én. A jobbágyság s az úrbéri szolgáltatások megszűntek, a tizedet, az ősiséget eltörölték, megvalósult a sajtószabadság, a közteherviselés, a keresztyén felekezetek egyenjogúsága. Erdély egyesült Magyarországgal, létrejött a népképviselet és a felelős kormányzás ban Európában Magyarországon jött létre a legszélesebb választójog, mégpedig úgy, hogy politikai jogélvezetet senkitől sem vett el az országgyűlés. Minderre a birodalmi politika válasza a megosztás volt. Először a horvátok, majd a szlovákok, a szerbek és a románok fogtak fegyvert a polgári Magyarország ellen. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a szabadságharcban a magyarság oldalán harcolt mintegy húszezer zsidó, ezer szlovák s számos cigány. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a népek tavasza legelszántabb nemzetével nem bíró birodalmi politika könnyen beavatkozásra késztette a cári Oroszországot (1849. május 6.). Az azonban akkor még váratlannak tűnt, hogy a korszak demokratikusnak tartott nyugati államai hallgatásukkal vagy éppen elvi támogatásukkal győzelemre segítették a szabadságharcot vérbefojtó idegen erőket. [Lord Palmerston angol külügyminiszter az intervenciót bejelentő orosz követnek egyenesen azt válaszolta, hogy jól van, csak gyorsan végezzenek. A konfliktus elhúzódása ugyanis mozgósíthatta volna a passzív nyugati államok közvéleményét saját kormányuk ellen.] Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés Nekünk most azon egyszerű feladat jutott fogalmazta meg Kossuth Lajos, hogy a mozgalmakat bölcsen vezessük, s azon kell lennünk, hogy a gyeplő kezeink közt maradjon, mert eddig alkotmányos úton haladtunk. Senki ne engedje magát túlragadtatni a kellő vonalon, de ezen vonalig mindent. Alkotmányos úton a lehetőségek határáig ki kell terjeszteni a magyarság haladását. A határt a lehető legnagyobb egység jelöli ki. Magyarország talpra állítása, az Európai Unióban a magyarság súlyának méltó elismertetése nem lehet megosztó kérdés. A pénzügyi rabság után tehát nem kevesebb, mint szabadságunk kivívása a feladat. Ehhez összefogásra és tettekre van szükség ben mindez végül még véres szabadságharc árán sem vált lehetségessé, csak 1867-ben. Az elmúlt két évtized megosztottsága után ismét itt az esély. Papp Kornél TAVASZI nagytakarítás Elindult a civil szervezeteket segítő két kormányzati honlap kormány civil.kormany.hu, és A kozhasznusag.kormany.hu címen elindítja a civil törvénnyel kapcsolatos honlapjait, amelyek tájékoztatást kívánnak nyújtani a hazai civil szervezeteknek a rájuk vonatkozó új jogszabályi háttérről, a működésüket segítő információkról. A honlapok részei annak az új civil törvénnyel is megcélzott szemléletváltásnak, amely szerint a kormány átlátható kapcsolatokat kíván teremteni a civil szektorral. A több mint egy éves előkészítő munka után elfogadott és január 1-jén hatályba lépett új civil törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény) a civil szervezetek számára kevesebb adminisztrációt garantál, működésüket átlátható, világos szabályokkal kívánja segíteni. A civil.kormany.hu címen érdeklődők számos témakörben kaphatnak bővebb információt a honlapon keresztül a civil szervezetek működésére vonatkozóan (pl. a törvényben rögzített fogalmak, civil szervezet alapításának feltételei, szervezettípusok, a nyilvántartásra, működésre, megszűnésre vonatkozó szabályok, a Nemzeti Együttműködési Alap működése). Az egyes témák alatt megjelenő információk fogódzót, segítséget kívánnak nyújtani a törvény értelmezéséhez, a kapcsolódó jogszabályok azonosításához. A honlap akadálymentes formában is elérhető, célja, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása megvalósuljon. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ezzel párhuzamosan dolgozik egy olyan Civil Információs Portál létrehozásán, amely széleskörű szolgáltatásokat lesz képes nyújtani a civil szervezeteknek. A várhatóan júliusra létrejövő portálon keresztül például lekérdezhetővé válnak a letétbe helyezett beszámoló és közhasznúsági melléklet adatai, és nyilvános lesz a civil szervezetek állami támogatása valamint a jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezetőjének vagyonnyilatkozata. A portálon a Nemzeti Együttműködési Alap működésének nyilvánossága érdekében közzéteszik majd a Tanács és a kollégiumok döntését; a Tanács és a kollégiumok tagjainak nevét; a tanácsi és kollégiumi tagok érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevét; a pályázati felhívást; a részletes pályázati kiírást; támogatási és érdekeltségi adatokat, a Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek helyét, időpontját és napirendjét. Elérhetők lesznek a honlapon a civil szervezetek elektori gyűléseinek helyére, időpontjára és a mandátumvizsgálat módjára vonatkozó adatok is. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény hatályba lépésével sokakban felmerül a kérdés, hogy szervezetük a későbbiekben, az új szabályozás alapján megszerezheti-e a közhasznú minősítést, vagy, hogy szervezetük, amely a korábbi szabályok szerint közhasznú volt, megtarthatja-e jogállását? Ezért a szervezetek számára egy kalkulátort jelentetünk meg a kozhasznusag. kormany.hu honlapon, amellyel a közhasznú státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket bárki saját szervezetére nézve leellenőrizheti néhány adat beírásával. Az online felületen futó rendszer a jelenlegi törvény alapján ellenőrzi és ismerteti az eredményt, amely szerint közhasznú minősítést szerezhet egy adott szervezet. (forrás: kormany.hu) Közterületeink és közintézményeink tavaszi nagytakarítása elkezdődött, hatékony segítséget kapunk a Halásztelki Polgárőrségtől a munkák szervezéséhez, lebonyolításához. Alapítvány a halásztelki gyerekekért Adószám: Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ával támogatják a Hunyadi ÁMK alapítványa céljainak megvalósítását.

3 ÖNKORMÁNYZAT - OKTATÁS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek részére A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2011. (III. 25.) Kt. számú rendelettel módosított 22/2005. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet 4. -a alapján a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatás igényüket a költségvetésről szóló rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül* pályázati adatlapon (mely letölthető a honlapról, vagy a hivatalban személyesen átvehető) nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához. A pályázathoz csatolni kell: a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, az a) b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. A pályázat kitöltésével kapcsolatban bármely kérdéssel, problémával forduljanak a hivatalban Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadóhoz a következő telefonszámok valamelyikén: vagy Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (*A Képviselő-testület március 8-ai ülésén tárgyalja a város költségvetését. Elfogadása esetén ettől az időponttól számít a 30 napos beadási határidő.) ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS a 2012/13-AS TANÉVRE a Hunyadi Mátyás ÁMK Általános Iskolájába. Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a leendő 1. osztályosok beíratása április 2-án, 3-án (hétfőn és kedden) 8.00 órától óráig lesz a Hunyadi Mátyás ÁMK-ban a könyvtár melletti helyiségben (Halásztelek, Somogyi Béla u ) Tel.: 06/ Mobil: 06/ A szülők hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a gyermek TAJ-kártyáját, az óvodai szakvéleményt, a tanulóbiztosítás megkötéséhez pénzt. Magyarországon. a gyermek.attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a 6. életévét május 31. napjáig betölti (1999. évi LXVIII. Törvény a Közoktatásról 6. (2) bek.) Az iskola vezetősége Beíratkozás és nyílt órák és a Bocskaiban! A Bocskai István Református Általános Iskola (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.) szeretettel várja április 2-3-án (hétfő-kedd) a 2-3. órában ( h) azon érdeklődő leendő első osztályos korú gyermekeket és szüleiket, akik a korábbi bemutató órákra - információ híján - nem jutottak el, illetve ugyanezen a két napon a Bocskai 2-8. évfolyamos diákjainak szüleit. A beíratkozás mindkét napon 8-18 óráig tart, melynek dokumentumai: Születési Anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, a tanuló és szülő érvényes lakcímkártyája, óvodai szakvélemény, nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya. Kovács István igazgató FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA Tisztelt Szülők! A Tündérkert Óvodában a 2012/2013-es nevelési évre történő beiratkozás ( május. 31.-ig született gyermekek részére) március 26. (hétfő)-től március 30. (péntek)-ig minden nap 8-18 óráig lesz az intézmény székhelyén (2314 Halásztelek, Óvoda utca 1.) a vezető óvónői irodában. A beiratkozáshoz szükséges: - a szülő személyazonosító igazolványa, - a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek TB kártyája, - a gyermek oltási könyve - és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. A beiratkozáskor szeretettel várjuk a leendő kis óvodást is! Túljelentkezés esetén a felvételről bizottság dönt. Urbán Miklósné óvodavezető

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ MŰVÉSZET Pezsdül művészeti életünk február 24-én, a halásztelki Hermina étterem a város életében nagy jelentőségű eseménynek adott helyet. Tizenegy alapító, három pártoló tag részvételével megalakult a Halásztelek Kulturális Egyesület. Az alapító tagok Budahelyi Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész, Makay Sándor színész-karikaturista, Óváry Géza festőművész, Kriston Erika fotográfus, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória festőművész, Patkós Gyula grafikus-festőművész, Mizsei Zsuzsanna meseíró, Kálmán Csilla festőművész, Vaskó Éva festőművész, Rogács László neves koreográfus. A városvezetés képviseletében Szabó Tibor alpolgármester, Lengyel Izabella és Papp Kornél képviselő ajánlotta fel támogatását az újonnan alakult egyesületnek. A szervezet elnökének Bagaméry Ábelné Hatvany Viktóriát, elnökségi tagoknak Óváry Gézát, Mizsei Zsuzsát valamint Kriston Ildikót választották meg egyhangúlag. A kezdeményezést összművészeti mivolta teszi talán még országosan is különlegessé. Az alapító tagok a képző-, zene-, tánc-, szín- és fotóművészet területén tevékenykednek. Az alakuló gyűlésen résztvevők karakteres célokat fogalmaztak meg, és egyhangúan elkötelezték magukat Halásztelek kulturális életének felvirágoztatása mellett. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, így az alapítók szívesen veszik más helyi szerveződések megkeresését közös programok, események megvalósításában. Az egyesület nagy vállalkozása egy összművészeti művésztelep meghonosítása. Idén, első alkalommal augusztus 15. és augusztus 20. között kívánják megrendezni. Az alapítók remélik, hogy mind az esemény, mind az időpont hagyományteremtő erejű lesz. A tervezett művésztelep látványos kulturális megmozdulásokat is tartalmaz, a helyiek számára is érdekes és élvezetes programokat kínál. A művésztelepen dolgozó művészek koncerteket, kortárs táncbemutatókat, kiállításokat, érdekes beszélgetős esteket ígérnek a lakosságnak. Az egyesület nyílt szerveződés, és mint ilyen, továbbra is várja a rendesés a támogató tagok jelentkezését. A jelentkezéseket az egyesület vezetősé- ge bírálja el a jelöltek tehetsége és a város felé való elkötelezettségük alapján. Emellett a tagoknak el kell fogadni az egyesület céljait, alapszabályát, és az éves tagdíjat is vállalniuk kell. A pártoló tagok személyes közreműködéssel, illetve anyagi hozzájárulással támogathatják a művésztelep céljait, amelynek ellentételezéseként az egyesület többek között a művésztelepen készült színvonalas alkotásokat ajánlja fel. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória két éves a Süni! Nagy izgalommal vártuk március 2-át, Süni ovink két éves évfordulóját. Már korábban a felfokozott hangulat érezhető volt a gyerekek körében. Mi felnőttek is lázas izgalommal készültünk a nagy napra: díszítettünk, dekoráltunk, sünivel kapcsolatos meséket, verseket olvastunk, daloltunk. A nagy napon, több programmal is készültünk a gyerekeknek. Kézművesedtünk, barkácsoltunk, különböző technikákkal süniket készítettünk. Vághattak, ragaszthattak, alkothattak a kicsik és a szülők a kedvükre. Meglepetés-vendégként egy népművelő bácsit köszönthettünk, aki kecskedudájával igazi táncházas hangulatot teremtett! Ovisaink örömére arcfestés is volt, ami mindig népszerű a kisebbek és nagyobbak körében is. Óvodánk tiszteletére Fésűs Éva Sünid versét mondtuk el közösen a gyerekekkel. A nap fénypontja a hatalmas szülinapi torta volt, és az a sok-sok finomság, melyekkel a szülők készültek a jeles napra. Reméljük, hogy nemcsak nekünk felnőtteknek volt emlékezetes ez a nap, hanem gyermekeink is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, és boldogan mentek haza!!! Köszönjük városunk önkormányzatának a támogatását, a szülők bizalmát és rengeteg segítségét, valamint ovisainknak a vidám, boldog pillanatokat, akik mindezt lehetővé tették nekünk!!! Köszönettel: Süni ovi dolgozói Kérjük, befizetett adója 1%-val támogassa óvodás gyermekeinket! Adószám: Kedvezményezett neve: Süni Magánóvoda Nonprofit Kft. Szeretettel várunk mindenkit KÖLTÉSZET NAPI LÍRA-ESTÜNKRE április 11-én a Közösségi Házba. Hívunk, ha szívesen elmondanád kedvenc verseidet, ha megosztanád másokkal saját költeményedet, ha szereted a megzenésített poézist és szívesen beszállnál egy kis zenei rögtönzésbe, hogy: Szálljon a költemény, szóljon a költemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám és van remény - Van idő, csípjük csak fülön. Hozd el hát hangszeredet, ha van és egy gyertyát, amit meggyújthatunk költőink emlékére. HAlásztelki VERsbarátOK

5 HITÉLET HÚSVÉT Egyházunk legnagyobb ünnepe a húsvét, amit megelőz egy felemelő liturgikus menetrend a nagyböjt folyamán. Görögkatolikus egyházunk már a böjt előtti vasárnapokat is felkészülésnek szánja, hiszen így nevezzük azokat: húshagyó vasárnap és vajhagyó vasárnap. Ez azt is jelzi, hogy évszázadokon át e vasárnapoktól kezdve nem fogyasztottak a felnőtt, egészséges hívek állati eredetű élelmiszert. Nem főztek zsírral, lecserélték még az edényeket is és csak a böjtös ételek kerülhettek az asztalra. Bizonyára az idősebb olvasók közül most sokaknak jut eszébe a lapcsányka, a puliszkával töltött tormalevél, a sült halak, az olajütőből frissen hozott igazi napraforgó olaj házi kenyérrel, a krumplislángos és még hosszasan sorolhatnánk a teljesen böjtös, de annál finomabb nagyböjti eledeleket. Egyházunk eme ősi szokása erősíti a testet, az akaratot és a lelket. Testünknek mintegy hathetes teljes méregtelenítő kúrája ez, amit a természetgyógyászok is folyton javasolnak. Szétszórt figyelmünknek és sokszor gyenge akaratunknak edzőtábora. Elsősorban azonban a lelkünket erősíti, méregteleníti és készíti fel a feltámadás titkának megértésére. A húsvéti Szentliturgia fontos része az úgynevezett pászkaszentelés, azaz a húsvéti eledelek megáldása. Erre az alkalomra, a háziasszonyok már napokkal Húsvétvasárnap előtt sütnek, főznek és ezek az eledelek, mint sonka, kolbász, tojás, vajbárány, bor és a kevéssé ismert sárgatúró, kerülnek a pászkás kosárba. Minthogy ezen a napon veszünk magunkhoz hosszú idő óta ismét húst, ezért kapta e vasárnap a húsvét nevet. A templomból hazavitt megszentelt eledelek kerülnek az ünnepi asztalra. A maradékokat nem szabad szemétbe, vagy az állatok elé dobni, hanem lehetőség szerint el kell égetni, vagy egy bokor alá elásni. Természetesen a Húsvét nem az evészet és italozás ünnepe, hanem Krisztus feltámadásának az ünnepe. Ezért is emlékeztetjük egymást a Húsvétot követő negyven napon át köszöntésünkkel is így: Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Gábor atya Húsvéti liturgikus alkalmaink a görögkatolikus templomban: Nagycsütörtök: kínszenvedési evangéliumok, 16 órától. Nagypéntek: sírbatételi szertartás 16 órától. Nagyszombat: feltámadási szertartás 16 órától. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő 9.30-tól. Görögkatolikus templomunk: Halásztelek, Ságvári E. u. 45. Tel.: 24/ HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ A húsvét célja Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt az Igét azért nevezzük aranyevangéliumnak, mert a hitünk lényegét foglalja össze egyetlen mondatban: mindazt, ami nagypénteken és húsvét vasárnapján történt. Mennyit ér az ember? merül fel időről időre a kérdés legtöbbünkben. Az, hogy mennyire vagyunk fontosak valaki számára, kiderül a szavaiból is, de még beszédesebbek a tettei. Mindig annyira érezzük magunkat fontosnak, amennyit valaki megtesz értünk. Nagypénteken Jézus Krisztust keresztre feszítették. Jézus a keresztre feszítést nemcsak elszenvedte, hanem az emberért szenvedte el. Elkerülhette volna a keresztet, de az irántunk való szeretete nem engedte ezt. Ő úgy döntött: vállalja. Az emberért. Miértünk. Ezzel egyszer s mindenkorra, a tetteivel mondta ki, hogy számára mennyit ér az ember. Jézus kereszthalálának a célja a bűnbocsánat. Isten számára annyira fontos az ember, hogy nem aszerint bánt vele, amit az ember tett, de nem kellett volna, vagy amit nem tett, pedig kellett volna, hanem az Ő szeretete szerint. Nem a múlt határozta meg tetteit, hanem a reményteljes jövőért cselekedett. És ezért a legnagyobb áldozatot is kész volt meghozni: a kereszthalált. Azért hogy helyreálljon a kapcsolat közte és az ember között. A Ő célja ez. Isten és ember között az Ő bocsánata állítja helyre a kapcsolatot hogy az ember el ne vesszen. Ahogy minden emberi kapcsolatot is csak ez tud helyreállítani és kibontakoztatni: amikor nem mások hiányosságai indítanak tettekre, hanem az áldozatra kész szeretetünk hogy szeretteink el ne A Via Dolorosa, amin Jézust a Golgotára, keresztre feszítésének helyére vitték A Római Katolikus Templom húsvéti szertartásai Április 5., Nagycsütörtök: Utolsó vacsora emlékmise, du. 5-kor Április 6., Nagypéntek: Keresztút negyed 6-kor, Szertartás du. 6-kor Április 7., Nagyszombat: Szentmise, feltámadási körmenet este 8-kor Április 8., Húsvét vasárnap: Szentmise, ételszentelés fél 12-kor. Minden kedves halásztelki testvérünknek áldott Húsvéti Ünnepeket kíván az Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség 5 vesszenek mellőlünk, és nélkülük mi is elvezettnek érezzük magunkat ebben a világban. A bűnbocsánat, az Istennel helyreállt kapcsolat következménye az örökélet. Húsvét vasárnapján Jézus feltámadt. Az övéi ezért nemcsak remélhetik, hanem tudhatják, hogy nekik is lesz feltámadásuk, és övéké is az örökélet. A halál kérdésére az egész emberiség mindig is kereste, és ma is keresi a választ, a vigaszt. Ez a válaszkeresés azért folyamatos, mert sosem talált megnyugtató és vigasztaló választ. Folyamatosan keresi, és ösztönösen teszi ezt, mert a halált nem tudja természetesnek elfogadni, hiszen nem is lehet. Mert az örökéletre teremtettünk. Isten vigasztaló válasza a húsvét vasárnapja: Jézus feltámadása, aki által nekünk is van feltámadásunk és örökéletünk. Isten vigasztaló válasza, hogy nemcsak a kezünk munkája és az emlékünk él tovább, hanem mi magunk élhetünk örökké. És az örökkévalóságban az övéi együtt élhetnek örökké. Jelényi Lászó református lekész - vallástanár

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYTÖRTÉNET Halásztelki lengyelek Március huszonharmadika a Lengyel-Magyar Barátság Napja. Hét éve ünnepeljük ezt az emléknapot a magyar országgyűlés és a lengyel szejm elhatározásából, annak alapján, hogy 900 éven át élt a két szomszédos ország egymás mellett békében és barátságban, ami egyedülálló a világon. Az emléknap alkalmából halásztelki lengyeleket illetve hozzátartozóikat kerestünk fel egy kis emlékidézésre, beszélgetésre. Fekete Violetta óvónőről nagyon sokan tudják, hogy lengyel gyökerei vannak, sosem csinált titkot belőle. Én magyar vagyok, itt születtem, de mégis félig lengyelnek tartom magam mondja régi fényképalbumokban keresgélve lengyel édesanyja képei után. Nagyon sokszor utazom Lengyelországba, amikor csak tehetem, hol a rokonaimhoz, hol csoportot vezetve, hol tolmácsként. A legszebb látványt számomra a Tátra magas hegycsúcsai jelentik, a legnagyobb színházi és jazzkoncert-élményeim ott értek. Ha bántják a lengyeleket, az épp annyira fáj nekem, mint ha valahol a magyarokról beszélnek elítélően. Édesanyja, Teresa Kowalska Zakopanéban nőtt fel, lengyel ifjúsági óriásműlesikló bajnok volt, amikor Violetta apjával megismerkedett. Fekete Andor, a magyar sífutó válogatott tagja 1956 decemberében az Újpesti Dózsa csapatával érkezett Zakopanéba, mint azt megírtuk decemberi számunkban (Egy kertészmérnök viszszaemlékezései). Terézával eleinte oroszul beszéltek, majd hamar megtanulták egymás nyelvét és összeházasodtak. Miután Teréza gyermeket várt, sikerült nagy nehezen engedélyt kapnia, hogy még a szülés előtt Magyarországra költözzön a férje után. Itt folytathatta a síelést, 1958-ban Budapest bajnoka lett. Teréza Kowalska a kis Violettával 1959-ben A Kurzawa család Fekete Andor Krosno zászlajával Teréza Zakopanéban, 60 évesen Andor bácsit, a Kertészeti Egyetemi Tangazdaság volt igazgatóját Malonyay utcai új otthonában látogatom meg. Nem tudott tovább maradni a Rózsa utcai társasházi lakásban mondja Teresa 2009-es elhunyta után, mert ott minden őt idézte. Alig hozott valamit magával a költözéskor. Csak egy kis háromszögletű települészászlót mutat, 1982 nyarán kapta az első halásztelki lengyel tábor résztvevőitől. Akkoriban decemberében vezették be Lengyelországban a szükségállapotot, ötezer embert internáltak, ezreket bocsájtottak el a munkahelyükről. Az 56-os nemzetőr múlttal rendelkező igazgató személyes ügyének is tekintette, hogy segítsen azoknak az oszlopos Szolidaritás tagoknak, akik a táborozók közé vegyülve rövid időre így el tudtak tűnni a hatóságok szeme elől. Hat kispap is jött, őket elvitte Ferenc atyához Szenderffy Ferenc plébánoshoz, azontúl minden vasárnapjukat ott töltötték, segítettek a már álló faszerkezetű templom építésében. Azon a nyáron egyébként sokfelé szerveztek Magyarországon tábort a lengyeleknek, de ez volt a legnagyobb: kétszázötven fő érkezett a tangazdaságba. Az is megkülönböztette a halásztelki tábort a többitől, hogy itt nem kellett tolmáccsal kínlódni, az igazgató beszélt lengyelül, a felesége pedig a táborozók honfitársa volt. Később csak hatvan-nyolcvan fős csoportokat fogadtak. Tíz éven keresztül jöttek a fiatalok Lengyelország minden területéről, májustól szeptember közepéig cseresznyét, meggyet, almát szedni, két hetes turnusokban, évente hétnyolc turnusban. Több ezer lengyel fiatal fordult meg ebben az időszakban Halásztelken. Minden csoport hozta a városának, falujának a zászlaját, a végén több mint ötszáz gyűlt össze. Az igazgató hosszú léceket szereltetett a Rassay kúriában lévő irodája falára, hogy elférjen a rengeteg zászlócska. Nemcsak a lengyelek jártak ide, Teréza és fia, Balázs csereüdüléseket is szervezett. Évente egyszer-kétszer útnak indult a gépkocsikaraván és a halásztelkiek bejárták Lengyelország legszebb tájait a Tátrától a Mazuri tavakig, a Balti-tengerig és a Helfélszigetig. Közben Terézáék vitték az élelmiszert a rokonaiknak, mert akkoriban óriási áruhiány volt, alig lehetett kapni valamit a lengyel üzletekben. Andor bácsi búcsúzóul elmondja, hogy már echte lengyel család is lakik Halásztelken, így a Rózsa utca felé veszem utamat. Jacek Kurzawa tessékel be a négyszintes sorházi lakás bejárati ajtaján. Ő a kilencvenes évek közepén a Kandó Kálmán főiskolán tanult, de villamos üzemmérnöki diplomája megszerzése után itt maradt és építőanyag-kereskedelmi vállalkozásba kezdett. Rugalmasnak kell lenni mondja, s a lengyelek tényleg megta- nulták a rugalmasságot a rendszerváltás utáni időkben. Kétmillióan indultak útnak a világ minden tájára, hogy megtanuljanak kereskedni, idegen nyelvet beszélni, üzletet építeni vagy hogy egyszerűen csak jobban éljenek. Felesége, Karolina még erősen töri a nyelvet, de látszik, hogy majdnem mindent megért. A két éves Roberttel az anyanyelvén beszél, majd az óvodában megtanul magyarul, mondja. Ő szeret itt élni, tetszik neki Halásztelek, kedvesek vele az emberek, egyre jobban el tud beszélgetni a kozmetikussal, a játszótéri anyukákkal, a boltosokkal. Kívánjuk nekik, hogy minél jobban sikerüljön beilleszkedniük és elfogadni új hazájukat ezekben a nehezebb időkben is. Holakovszky László Láthatatlan emléktábla Ha már a lengyel-magyar barátságról írunk, ne hagyjuk említés nélkül az 1939-es eseményeket, amikor a hatalmas német túlerő elől a lengyel hadsereg több tízezer katonája menekült Magyarországra és egy század az akkori Herminamajorban talált hónapokra menedéket. A Szabadság u. 53. szám alatti egykori cselédségi épület falára július 11-én a lengyel nagykövetség támogatásával, a Füzesséry és a Temesfői családok jóvoltából gránit emléktábla került. Sajnos, egy elhúzódó házfelújítás miatt az épület faláról már több mint egy éve levették az emléktáblát, de amúgy sincs jó helyen a zárt kertben, messze az utcától, elolvashatatlanul. Jó lenne, ha az önkormányzat például a Szent László téren méltóbb elhelyezést találna a számára. Végül is azokban a vészterhes, háborús időkben a lengyel menekültek befogadása egy olyan tett volt, amelyre ma is büszkék lehetünk.

7 KULTÚRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Egy süllyedő Atlantisz szemtanúja 7 A moldvai csángókról és magyarságukról tartott színes előadást Csoma Gergely szobrászés fotóművész, néprajzkutató februárban a halásztelki közéleti klubban. Olyan helyre kalauzolt el bennünket, ahol megállt az idő és olyan emberek lakták egykor, akik azt hitték, hogy magyarok csak Erdélyben élnek. Akik ellátogattak az Összefogás Halásztelekért Egyesület rendezvényére ezen a zimankós februári estén, egy igazi megszállottal találkozhattak, aki hallgatóit másfél óra alatt történeteivel, verseivel, meséivel olyan vehemenciával ragadta magával, hogy mindenkinek sikerült átélnie a moldvai csángók hánytatott sorsát. Csoma Gergely segítségével egy utazásban volt részünk: elrepített bennünket, oda, ahol megállt az idő. Persze volt mit mesélnie, hiszen immár 36 éve vissza-visszajár a moldvai csángókhoz tanítani őket, segít a magyarságtudatukat megőrizni, kutatja hányatott sorsukat, óvja és védi az időseket és fiatalokat egyaránt. Csoma még fiatalon, 24 éves korában járt először Moldvában. Ekkor szembesült először az ottani magyarság helyzetével. Rádöbbent: a moldvai csángók népcsoportja hacsak csoda nem történik menthetetlenül el fog pusztulni, hiszen a kommunizmus idején se Magyarországtól, se Romániától semmilyen támogatást se erkölcsi, se pénzbeli nem kaptak, az erdélyi magyarok pedig nem mehettek be Moldvába, azóta pedig rohamosan asszimilálódnak. Ő is éveken át arra kényszerült, hogy illegálisan utazzon ki és közlekedjen a falvak között, hiszen a világtól elzárt, elszigetelt régió volt ez. Így kötötte az életét az ottaniakhoz, a szerelem pedig azóta is tart, hiszen élete során rengeteg művészeti, kulturális élményt kapott tőlük, fényképeket, filmeket készített róluk. Cserébe pedig szobrokat alkotott nekik, tanította őket. Mindezt önerőből, mert mint mondta, rajtunk magyarokon kívül ezt soha, senki nem csinálná velük. Példaként említette nevelőmesterét, Domokos Pál Pétert, a híres néprajzkutatót, aki számtalanszor inspirálta, segítette munkáját útmutatásaival, emberi tartásával. Vele a harmadik útján találkozott először. Ő tudatosította benne, járjon Moldvába, sose adja fel ezt a lendületét, szeretetét. A művész az előadásában torokszorító élményeiről is beszélt, melyben számtalan része volt. Az Elveszett szavak című könyvében erről is vallott, mely többek között a csángó és magyar szöveg keveredéséről, aszszimilációjáról is szól. Sokszor találkozott kint olyan fiatalokkal, akik már alig, vagy egyáltalán nem tudtak magyarul, ráadásul még iskolába sem járhattak. Nekik mesejátékokat szervezett, hazai gyerekverseket, énekeket tanított. Csoma erről így vallott: teljesen mindegy volt, hogy nem értették amit mondunk vagy játszunk, beszélt a testünk, szólt a szemünk, ott volt köztünk a parázsló tűz. Élvezettel tanultak a magyarságról magyarul a csöppségek, és ez volt számomra a legszebb feladat. A szavak kuszaságából építettünk várakat, mivel több ékezetes és más betűt kihagynak a beszédükben, így egészen furcsán kommunikálnak. Sőt, olyannyira megállt az idő náluk, hogy számtalanszor talált náluk varázslattal, ráolvasással, rontáshárítással, pokolszökéssel kapcsolatos, kézzel írt füzeteket is. Ezekben a szavak már olyan szintek kavarogtak, hogy a hozzáértőkön kívül se román, se magyar ezt a vegyített tájszólást már nem érti. Ezt Lakatos Demeter, szabófalvi költő egyik sziszegő versével illusztrálta, melyből következzék egy részlet: Messze, hol nap lebujik nini ott vagyon egy nagy szíp urszag tudd meg te isz megjárdod azt világodant ha leikrisz. Én elmenek moszt, vén vagyok nem ura A művész rengeteg fotót is készített az utókor számára a csángókról. Nemrég jelent meg az egyik olyan albuma, melyben oldalanként fiatalon és már idősen ábrázolja ugyanazt a személyt. Megrendítő volt számára az is, hogy fényképeivel gyerekként is, majd idősként is bemutathatja egy-egy ember portréját, életútját. De részt vett még harangöntésben is, mert mint fogalmazott, aki egyszer magyarként beteszi Moldvába a lábát az biztos, hogy valamilyen módon megpróbál Igaz Tibor, Balázs György, Petőfi szobor fa mintája és alkotója Csoma Gergely rajtuk segíteni. Hiszen ennyi érték, ilyen gazdag kultúra nem süllyedhet el a történelem örvényében. És mint szobrászművész ezen az estén bemutatta Petőfi Sándor mellszobrának tölgyfából faragott alkotását, melynek műkő változatát a Falvak Kultúrájáért Alapítvány önkénteseként, Halásztelek Város és az Összefogás Halásztelekért Egyesület közös gyámságára szeretne bízni, a helyi kultúra és a művészet szeretetének örök mementójaként. Tisztelt művész úr! Biztosíthatom, hogy az Ön alkotásának és művészi szellemiségének méltó gondozói leszünk itt Halásztelken. E szavakkal zárta ezt a fantasztikus estet végszavával Balázs György, az egyesület elnöke. Bódy Géza

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ BÁL Sokáig tartott ez a mínuszokkal teli, süvítő szeles téli idő. Az emberek már vágytak egy kis derűre, melegségre. Hát ha csak egy estére is, de sikerült a Halásztelki Nyugdíjas Egyesületnek szívmelengető tavaszt varázsolni a Közösségi Házba. A helyiség temérdek tavaszi virággal volt feldíszítve, amit a klub tagjai lelkesen készítettek el. A Tavaszváró bálra legalább 120 ember érkezett. Megtisztelt bennünket a polgármester, helyettese és több képviselő is, akik szemmel láthatóan jól érezték magukat körünkben. Az est fénypontjaként meghívott vendégeink Karcagi Nagy Zoltán és testvére, Andy lépett fel egy órás műsorral. A csodálatos hanggal megáldott testvérpárral mindenki együtt énekelte a mulatós és modernebb számokat is. Emelkedett, jó hangulat alakult ki. Záróképként összeállt nagy körtánccal és hosszú vonatozással fejezték be műsorukat. Ezt tetézve vezetőségünk egy pohár forralt borral kínálta meg a vidám, egybegyűlt közönséget. Az est fergeteges hangulatáról a már megszokott módon Ádám Gyuri barátunk gondoskodott. Röpke kis pihenőket tartott, de egész éjjel vidáman Tündérkert alapítványi bál Tavaszváró bál ütögette a szintetizátor billentyűit és hozzá énekelt - mi meg vele együtt. Csak hajnali három óra körül kezdtek szállingózni hazafelé a vendégek. Úgy érzem ez azért volt, mert mindenki nagyon jól érezte magát. Nyugdíjas összejövetel Nagyon örültünk, hogy sikerült egy kis tavaszi melegséget, boldogságot csempészni az emberek életébe. Reméljük, hogy még sok ilyen eseményre tudunk majd sort keríteni. Oszoliné Betty Vidám hangulatú összejövetelt szervezett a halásztelki Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete március 3-án a közösségi házban. Az immár szokásos negyedéves találkozójuk ezúttal a Farsang jegyében telt, melyre meghívták a helyi Nyugdíjasok Egyesületét is. A díszterem zsúfolásig telt, hiszen számtalan szórakoztató programra került sor. Volt versmondás, ének, tombola és jelmezes bemutató is a zenei kíséret mellett. Éhes és szomjas sem maradt senki, hiszen mindenki annyi sós és édes aprósüteményt hozott amennyit csak elbírt. A Tündérkert alapítványi bálon a jelmezeké és a jókedvé volt a főszerep. A bált a SZMK szervezte az alapítvány javára. Reméljük a hangulatot és résztvevők fantáziáját képeink hűen tükrözik.

9 ISKOLA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Hunyadi-hét képes beszámoló Általános iskolánk 1951-ben vált ki a tököli általános iskolából. Abból az alkalomból, hogy a hatvanadik tanévet kezdtük az idén önálló iskolaként, egész hetes rendezvénysorozatot szerveztünk névadónknak tisztelegve. A műveltségi vetélkedő résztvevői. (A győztes csapat tagjai: Bednárik Boglárka 6.b, Horváth Balázs 6.b, Kóti Alexandra 8.a, Lakatos Krisztián 7.b, Marinkás Melitta 6.b) A hét programját kézműves foglalkozás és komolyzenei koncert színesítette. Hagyományainkhoz híven a rendezvénysorozat méltó lezárásaként gálaműsort adtunk, amelyen ismét bizonyították az ÁMK pedagógusai és diákjai tehetségüket, sokoldalúságukat. Az est ünnepélyes percekkel indult: Bundev Todorov Ivánné ajándékaként Óváry Géza festőművész Hunyadi Mátyás-portréját avathattuk fel, a kép az iskola auláját ékesíti. Köszönet az ajándékozónak és a művésznek. A 7.b szatmári csárdást mutatott be, Lázárné Bakó Krisztina koreográfiájában. A gimnázium 9. osztályosai zenés csalimesével szórakoztatták a közönséget. A Mátyás-mondákhoz és mesékhez készített rajzok versenyében a legkiválóbb alkotások díjazottjai. Műveik megtekinthetők az ÁMK főbejáratánál. Dr. Juhász Árpád, geológus volt vendégünk. Utazásairól, a klímaváltozásról és egyéb érdekes dolgokról mesélt. Szívesen hallgatták kicsik és nagyok. A műsor a legfiatalabb zeneiskolások nyitányával kezdődött. Karvezető: Perecsényi Zsuzsanna. A gála hagyományosan a 8. osztályosok reneszánsz táncával zárult. A 2.c osztály mesejátékot adott elő, amelyet Kecskésné Szőts Anna-Mária tanított be. Mozgalmas tavasz a Bocskaiban Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szak- A iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium a 2012/13. tanévben 3 osztály indítását tervezi. A január 21-i írásbeli felvételi vizsga után február én és március 2-án került sor az intézményben a szóbeli felvételi vizsgákra, mely után a nyelvi előkészítő évfolyamos gimnáziumi, a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályba jelentkező 225 nyolcadik évfolyamos diák közül 96 tanuló számíthat a felvételre. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan a legnagyobb mértékű túljelentkezés ez alkalommal is a gimnáziumi osztályban, valamint az informatikai szakképzést előkészítő szakközépiskolai osztályban volt. A felvételről lemaradó jelentkezők idén is várólistára kerülnek márciusában a Bocskai nyolc diákja látogat el a dél-itáliai partneriskolába az intézmény II. Comeniusprojectje keretében, ahol Halásztelek német testvérvárosa (Leisning) diákjaival bonyolítanak le közös programot. Március végén a virágkötészeté lesz ismét a főszerep. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Agrárkamara felkérésére a Bocskai szervezi a virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakma 2011/12. tanévi legrangosabb országos versenyét, a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjét. A megmérettetésre március között kerül sor a Malonyay kastélyban [a kastély már a decemberi Ady karácsonyai c. kiállítás esetében is nagyszerű helyszínnek bizonyult]. Az ország egész területéről érkező középiskolások által elkészített versenymunkák március 28-án óra között a kastélyban ingyenesen megtekinthetők. Március 31-én immár 4. alkalommal rendezi meg az intézmény a Bocskai-byte Informatikai Alkalmazói Versenyt, melyre fenntartótól függetlenül az ország egész területéről érkeznek középiskolás diákok Halásztelekre. Húsvét után pedig immár 13. alkalommal kerül sor a Bocskaiban a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és magyarországi református középiskolák műveltségi vetélkedőjére. A verseny két napja (április ) alatt nemcsak a lexikális tudásukról adnak számot, hanem bemutatókkal, előadásokkal is készülnek a résztvevők. A Bocskai szervezésében a Kárpát-medencében működő református középiskolák között zajló nemes versengés méltó példája a nemzeti összetartozásnak, fontos színtere a kapcsolatok ápolásának, hisz barátságok kötődtek a pedagógusok és a diákok között egyaránt. Kállai Attila

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KÖZÉLET Két évtizedes közélet Városunk fideszes önkormányzati képviselőjének, Igaz Tibornak az életében mindig fontos szerepet játszott a politika. Ezt szem előtt tartva indult az önkormányzati választáson 2010-ben. Emellett számos más tisztséget is betölt. Ennek apropóján kérdezte a Hírmondó a városatyát. Hogyan bírja lendülettel a sok munkát? Amellett, hogy önkormányzati képviselő vagyok, bizottsági munkákban is részt veszek, mivel számomra kiemelt szerepet játszik városunk lakosságának az érdekképviselete. Ezen kívül a Parlamentben is dolgozom, mint a Fidesz frakció parlamenti referense, valamint a Főváros és környéke közlekedési felügyelő bizottságának is tagja vagyok. Munkáimat szeretettel és odaadással végzem, amelyben kedvemet is lelem. Az emberek iránti empátiám jó, számtalan esetben keresnek meg problémáikkal. Milyen hatékonysággal tudja a városunk érdekeit képviselni? Úgy gondolom, számos eredményről beszámolhatok: ilyen például a város közvilágítási problémáinak a megoldása, hiszen közös érdekünk a közművesítés fejlesztése. Szívügyem az útjaink folyamatos karbantartása, ez ügyben is történnek előrelépések csakúgy, mint az utcanevek tábláinak kihelyezése, ami hamarosan megvalósul, illetve a bölcsőde kialakítása. Ez utóbbi azért sürgető, mert hamarosan átlépjük a tízezres lélekszámot és a kormányrendelet alapján e felett a picik szakszerű elhelyezését is meg kell oldani. Ezekhez a terveimhez elengedhetetlen a frakciómmal való jó együttműködés, a képviselőtársakkal és Szentgyörgyi József polgármesterrel való kapcsolat ápolása. Mindez szépen hangzik, de hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani? A konfliktusokat félre kell tenni, hiszen az érdekünk közös: tudomásul kell vennünk, hogy városunkba egyre többen költöznek, az agglomeráció tűrőképessége a határon van. Az sem mellékes, hogy Halásztelek az emberek életkorát tekintve idősnek számít, hiszen közel 40 százaléka nyugdíjas. Ezért minden erőnkkel azon vagyunk, hogy fiatalítsunk. Sajnos a város eladósodottsága miatt megszorításokkal is kell élnünk. Ám ez nem jelenteti azt, hogy a szűkös büdzsé miatt a kiemelt területeken a lakosság hátrányba kerüljön. Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy az ország jelenlegi gazdasági és politikai helyzete nehézségekkel küzd, ám bízom benne, hogy jövőre már a lejtőn felfelé indulunk. Említette az életkort. Hogyan lehet a város fiataljainak az érdekét képviselni? Megszólítva őket oktatási, kulturális és sport szempontból, egy vonzó jövőt kialakítva a város részéről, maradásra lehet ösztönözni. Nem hallgathatjuk el az erősebb alkohol- és drogprevenció kérdését sem, mert sajnos magam is tapasztalom, hogy sötétedés után fiatalkorúakkal népesednek be parkjaink, ahol előkerül az italosüveg és bizony más ajzószer is. Döbbenetes volt látnom az üres fecskendőket és tűket a kisgyerekek homokozójában és játékaik körül. Éppen ezért az Ügyrendi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság, valamint az oktatási és kulturális bizottság közösen karöltve előadásokat szeretne szervezni számukra a témában. Hogyan tudja optimizmusát és jókedvét megőrizni ennyi feladat és probléma mellett? Életfilozófiám: amennyit adok az embereknek, annyit is kapok vissza. Ezért tapasztalom azt, hogy akihez kedvesen, mosolyogva szólok, attól még rossz szót nem kaptam. Szeretném ha politikai életünkben kicsiben és nagyban végre ugyanez érvényesülhetne. Bódy Géza Ismét parlamenti látogatásra kerül sor április 21-én kor (szombat) a város lakói számára a délelőtti órákban. Érdeklődni Igaz Tibor képviselő mobilján: 06-20/ A csoportot 50 fő erejéig engedik be. Az érdeklődők jelentkezését szeretettel várjuk a fenti telefonszámon óráig. Egy igazi önkéntes MIZIK ÁDÁM Mizik Ádám Halásztelek Város Önkormányzatától Leg-díjat kapott 2011-ben, mégpedig azért, mert az Önkéntesség Évében rengeteg önkéntes munkát vállalt a Halásztelki Polgárőr Egyesületben. Ádám születése óta itt él a családjával (édesanyjával, édesapjával és húgával), immár 23 éve. Iskoláit először Csepelen kezdte, majd később a Hunyadi ÁMK-ban folytatta. Ezután a fővárosi Mándy Iván Szakmunkásképző iskolában folytatta a tanulmányait ahol szobafestő-mázoló-tapétázó szakképesítést szerzett. Abban az időben került kapcsolatba az egyik országos biztonsági szolgálattal, amelynek városunkban is volt kirendeltsége. A céghez érdekes módon jutott be: az egyik járőrautó megállította az utcán, és aziránt érdeklődött a vezetője, hogy nem lenne-e kedve polgárőrnek szegődni. Ádámnak tetszett a hirtelen jött ötlet, így nemsokára letette a polgárőr vizsgát és ezáltal egyre gyakrabban vállalhatott önkéntes munkát, amely napi rendszeres szolgálattá nőtte ki magát. Az évek során szinte rabja lett ennek a hivatásnak, már nem számított se éjjel, se pedig nappal, se zord időjárás. Amelyik napon nem kellett iskolába mennie, a Bocskai iskola előtti zebránál segítette a gyerekek biztonságos átkelését reggel, majd este pedig Halásztelek utcáit rótta, ám nem csak autóval, hanem biciklivel is. Többször hiúsított meg bűncselekményt ily módon! Miután az idők folyamán városunknak önálló polgárőrsége lett, így náluk vállalt - szintén önkéntesen és ingyen- járőrszolgálatot. Azóta szinte nincs olyan nap, hogy ne vigyázna Halásztelek biztonságára. Ádám hobbija többek között a kerékpározás és a sportolás, ám kevés szabadidejét most mégis tanulással kell töltenie, mivel hamarosan újabb szakképesítést és érettségit szerez. Amikor megtudta, hogy a város önkormányzata kiemelkedő önkéntes munkájáért Leg-díjban részesíti igen nagy örömmel töltötte el őt és családját. Ám mint mondja, ez az elismerés még több felelősséget ró rá, hiszen évente csak hárman részesülhetnek ebben a kitüntetésben. Azt szeretné elérni, hogy egyre többen elismerjék a polgárőrök áldozatos munkáját és csatlakozzanak a csapathoz, hiszen a város közbiztonságáért sokat kell tenni, mivel a bűnözők Halásztelket sem kerülik el. A közbiztonság megóvása pedig közös érdek. Bódy Géza polgárőreink HÍREI 2012 A halásztelki polgárőrség az extrém hideg hónapokban sem volt tétlen. Sokszor ellenőrizték az idős emberek otthonait és a közterületeket is. Szerencsére fagyhalál városunkban az idén nem történt. Az Iskola utcában csőtörés volt, ekkor a helyszínt biztosították. Három esetben fogtak bicikli tolvajt, háromszor pedig besurranó betö- rőket kaptak el. Mindkét alkalommal a bűnözők akik heten voltak összesenrendőrkézre kerültek. Ismét felhívjuk a lakosság figyelmét, közlekedjenek óvatosabban és vigyázzanak jobban az otthonaikra. A házak és lakások riasztórendszerrel való felszerelése kevesebbe kerül, mint egy betörés okozta anyagi kár, nem beszélve a lelki megrázkódtatásról. A mai riasztók beköthetők egy távfelügyeleti rendszerbe, ahol 24 órás ügyelet és kivonuló szolgálat vigyázza értékeinket és nyugalmunkat. Figyelem, 1% - Tisztelt adózók! Kérjük Önöket, hogy a Halásztelki Polgárőr Egyesület javára rendelkezzenek jövedelemadójuk 1%-áról. Kérjük, könyvelőjüknek adják le az egyesület pontos nevét és adószámát! Halásztelki Polgárőr Egyesület - adószám: Kérjük, támogassák közbiztonságunkat azzal, hogy a rendelkező nyilatkozat kitöltését kérik könyvelőjüktől, vagy munkahelyük bérelszámolásán!

11 TÜNDÉRKERT Tündérkarate Öt hónapja kezdődtek meg a karate edzések a Tündérkert ovi Iskola és Óvoda utcai tornatermeiben. A két helyszínen mintegy 35 ovis vesz részt a foglalkozásokon, amelyeknek legfőbb célkitűzései az általános ügyességfejlesztés, a karate sportág alapjainak elsajátítása, valamint annak a fegyelemnek és szellemiségnek a megismerése, amely átszövi a keleti harcművészeti ágakat. A karate magyarországi fejlődésének köszönhetően a sportág képviselői egyre több lehetőséget biztosítanak a fiatalok, illetőleg az egészen apró gyermekek versenyeztetéséhez, akik így sokkal motiváltabbá válnak, valamint olyan helyzetekkel ismerkedhetnek meg, amelyek különféle pozitív hatásokat váltanak ki a még folyamatban lévő személyiségfejlődésükben. Efféle indíttatásokból kifolyólag februárban a tündérkerti csapat egy része Szigethalomra utazott, hogy az óvoda színeiben részt vegyenek életük első karate versenyén. A kilenc bátor vállalkozó nem várt helytállást tanúsított a téthelyzetben és ennek eredményeképpen összesen 10 bronz-, 2 ezüst- és 4 aranyéremmel tértek haza. Ezúton is gratulálunk nekik! Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi lesz az óvodai évek után? Nos, a jövő a gyerekeké. Szerencsére, akik továbbra is folytatni szeretnék harcművészeti tanulmányaikat, azok könnyen megtehetik ezt, hiszen a halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, vagy a környék összes településén találnak karate oktatást. Akik pedig más sportág után néznek majd, már túl lesznek egy olyan mozgásügyességi alapozáson amire bátran lehet építkezni. Kisszékelyi Zsolt karate oktató HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Táncoslábúak Február 18-án a Tündérkert Óvoda Pillangó csoportja kisebb megszakításokkal, immár 20 éve ismét megrendezte hagyományos Táncházát. Idén a Madárkás csoport is csatlakozott hozzánk. Az időjárás kegyes volt gyönyörű, napsütéses téli nap köszöntötte a táncoslábúakat. A zenét a Pittyendáré zenekar szolgáltatta Szécsi Attila vezetésével. A program kezdetén először egy fiatal néptáncos pár bemutatóját láthatták a gyerekek és a szülők, majd kezdetét vehette a mulatság, ahol kicsik és nagyok együtt próbálták a sokszor nem is olyan egyszerű tánclépéseket elsajátítani. Jó volt látni a gyerekek arcát, ahogy koncentráltak a megoldandó feladatra, és ahogy szüleikkel összemosolyogtak. A büfében a két csoportba járó gyerekek szülei által készített házi finomságokat lehetett fogyasztani és a 11 Pillangó csoport óvodai rendezvényekről már ismert kemencés lángosát. A jó hangulatú hagyományőrző programon a gyerekek és szüleik ízelítőt kaphattak a régi idők mulatságaiból. Reméljük, a legközelebbi táncházunkba még több táncolni vágyó gyermeket és felnőttet köszönthetünk. Miheller Tímea Pillangó csoport SZMK tagja Átalakuló önkormányzati rendszer A Halásztelki Hírmondó legutóbbi számában már olvashattak a Kormány közigazgatási reformjáról, a járások kialakításáról. Most a december 28-án elfogadott új önkormányzati törvény legfontosabb változásaival ismertetjük meg az olvasókat. Több mint két évtized után az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény váltja fel. Kissé szokatlan módon jelenleg mindkét jogszabály hatályos, mivel a megfelelő átmenet biztosítása érdekében az új jogszabály fokozatosan lép hatályba, egyes rendelkezései január 1. míg más április 15. illetve január 1. napjától hatályosak. A törvény valamennyi rendelkezése a évi önkormányzati választások napján lesz hatályos. A teljes egészében átalakuló önkormányzati rendszer egyik legnagyobb újdonsága, hogy a közoktatási intézmények és a kórházak is állami fenntartásba kerülnek. A kormány a módosítástól azt várja, hogy az új struktúra költségtakarékos és feladatközpontú lesz és szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatokat. A fakultatív feladatok finanszírozása a saját bevételek, illetve az e célra biztosított források terhére lehetséges. Az önkormányzatok ellátandó feladatai, különösen a közbiztonság fenntartása, az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, a távhőszolgáltatás, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások, sport, ifjúsági ügyek, óvodai ellátás, településüzemeltetés. A változások közé tartozik az is, hogy a törvény helyiadó-kivetési jogot ad a településeknek saját bevételeik növelésére. Megváltoztak az összeférhetetlenségi szabályok is, így például polgármester nem lehet országgyűlési képviselő a 2014-es választások után. A közélet tisztasága érdekében a törvény szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, ami a házastársra, az élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. A szabályok a bizottságok külsős nem képviselő tagjaira is vonatkoznak majd. A törvény megerősíti a polgármestereket a képviselő-testülettel szemben, így például meghatározott esetekre vétójogot kap, és tisztségének megszűnéséről csak bíróság dönthet. Testületi ülést évente legalább hatszor kell tartani, akár a fővárosi/megyei kormányhivatal indítványára is. A helyi konfliktusok feloldásának eszközeként a testület minősített többséggel mondhatja ki saját feloszlását, ekkor három hónapon belüli időpontra időközi választást kell kiírni; ennek költségét az önkormányzat viseli. Kivételes eszközként az Országgyűlés a kormány javaslatára is dönthet a testület feloszlatásáról, ha az alaptörvény-ellenesen működik. Az önkormányzatok pénzügyigazdasági helyzetének megszilárdítása, biztosabb alapokra helyezése érdekében átláthatóbb és egyben kötöttebb finanszírozási rendszer kerül kialakításra. Összeállította: B.N.E.

12 12 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Dolezsál Ricsi küzdelme Tatami Karate Kupa Nemzetközi, magas színvonalú versennyel kezdődött a 2012-es tavaszi idény a kis karatésok számára. Február 25-én, szombaton több száz versenyző 5 különböző országból gyűlt össze a budaörsi sportcsarnokban csak azért, hogy győzzön. A klubunk 15 versenyzője is köztük volt. Horváth Krisztián, Mones Omyd és Szőlősi Patrik kumitében, Végh Dorina és újra Patrik formagyakorlatban az ötödik helyen végzett. Miheller András a legkisebb súlyés korcsoportban sajnos az első körben búcsúzott a versenytől. Forrai Soma két győztes meccs után a harmadik körben kikapott, de vigaszágon megszerezte a harmadik helyet. Ugyanebben a korosztályban Horváth Krisztián Gonzálesz-Lennert Dánielnek nem sikerült az érem szerzés. Pintér Dániel négy sikeres küzdelem után a döntőben hajszálhíján 1:0- ra kapott ki nagy riválisától, így a dobogó második fokára állhatott fel. Tóth Viktória a éves korosztályban bírói döntéssel a 2. helyen végzett. Miheller Zsófia és Glotz Viki meg nem állva a döntőig a nemzetközi versenyen az előkelő első helyezést gyűjtötték be. Ugyancsak a éves korosztályban Dolezsál Ricsi 12 évesen és 5 naposan a legfiatalabb versenyzőnek számított a korosztályában. De Ricsi hősiesen küzdött, ennek ellenére a 2. körben nem tudta megtartani előnyét annak ellenére, hogy vezetett, 3:1 arányban alulmaradt az Ukrán versenyzővel szemben. Kandev Angel is a második körben kellett, hogy búcsúzzon a versenytől. Marics Márk 0:0-s meccs után bírói döntéssel alul maradt ellenfelével szemben és vigaszágon sem küzdhetett tovább. Végh Vitus az első körben kikapott, de vigaszágon még tovább küzdhetett a harmadik helyért, amit végül nem sikerült megszereznie. A kis karatésok az elvárásokon felül teljesítettek, még azok is, akiknek nem sikerült érmet szerezniük becsületesen küzdöttek. Következő versenyük március végén lesz: a Magyar Bajnokságon mutathatják meg újra, mire is képesek. Hegedűs Nikolett edző Budo Fight Karate Klub Parkettázást, csiszolást, lakkozást, PVC, szőnyegpadló és lamináltpadló-fektetést vállalok Fül-orr-gégészeti magánrendelés Dr. Pozsár István. Elérhetőség: minden szerdán 17:00-19:00-ig, Dózsa György utca 14. Telefon: 20/ biorezonanciás állapotfelmérés Izületi fájdalomcsillapítás Fülakupunktúra Dohányzás leszoktatás Lomi-lomi masszázs Lávaköves masszázs Fej-, has-, hát-masszázs Kínai masszázs akupresszúra Állandó akciók!!! Egészségpénztár elfogadóhely Bejelentkezés: 70/ , 70/ Halásztelek, Kossuth u. 1./emelet MEGOLDÁS SZIGET Szervíz ÉS ALKATRÉSZBolt Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Hirdetések felvétele: az Önkormányzat Polgármesteri Titkárságán. Pintér Dániel Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 239. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben