KIS VASÍMAPI ÚJSÁG. HORYÁTH MIHÁLY. czimü ifjúsági képes hetilap 1874-dik évi folyamára.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIS VASÍMAPI ÚJSÁG. HORYÁTH MIHÁLY. czimü ifjúsági képes hetilap 1874-dik évi folyamára."

Átírás

1 VASÁRNAPI ÚJSÁG 32 Lgtjdlmbb kép htilp, niindktniü ifjúág zm Előfiztéi fölhívá KIS VASÍMAPI ÚJSÁG XXI ÉVFOLYAM SZÁM ISC^Tljn mgjlnt*&m Fnkiin-táult" mgy idlmi intézt kidáábn (Budpt, gytm-utcz 4-dik zám ltt) mgjlnt é mindn könyvkk débn kphtó: HORYÁTH MIHÁLY czimü ifjúági kép htilp 1874-dik évi flymá Itt kácny, ztt, cládk ünnp, mlyn mindnki it fölkni z övéit, hgy zkt kdv mlékkl, ztténk zálgávl lpj mg Az ifjúág gy z ény, d hü é igz bátj npn zintén bkpgtt övéihz, tihzzátk, kdvim! hizztik, hgy látgtáávl öömt fg kzni nktk, h mgúgj, mizint jövő évbn i htnkint l-llátgt hzzátk, multttó, d gyzmind tnulág é zivnmitft tálgál fűzzvén zbd időtökt Ign, K i Vánpi Újág" ifjúit ővl flyttv pályfutáát, jövőbn i k d v l t lpj igykzik lnni mindkét nmű ifjúágnk, hgy vlóbn z lz, Itn gélyévl é buzgó munkálkdáunk flytán biztn, méljük A kik Ki Vánpi Cjág"-t imik, zk jln évflym mindn gy zámából léggé mggyőződhttk ól, hgy i l y g z d g é váltzt ttlm Ifjúági htilp (zénytlnég nélkül mndhtjuk) hzánkbn m é g nm létztt, őt lynt külföldön i ck kvt tlálhtni; mindmlltt tökdni fgunk, hgy jövő évflym mind ttlmág, mind kfll-cin tkinttéből mz túlhldj z idit A kik pdig Ki Vánpi Ujág"-t még ck névől imik, zk biz nyá vágyt ézndnk vl közlbből mgimkdni,h övid fglltbn lőljuk zt k zép, j ó é hzn dlgt, mit vánpnkint hzni fg Lznk bnn: 1 Multttó l b z é l é k, gék, tündémék II K ö l t m é n y k, hzfi vk, z v l m á n y k, l k l m i vztk (közöntők) III N v z t féfik é nók, tudók, művézk, hóök, g y m k b á tk, i ó k, k ö l t ö k, g v h á z i k, ipk tb éltjzi I V É d k utliák, zázföldi é tngi klndk, vdázkln dk, ctképk T n u l á g töténti jzk z Ó-, k ö z é p - é újkból, vlmint hzi töténlmből VI Hzi é külföldi n v z t é g k, mlékk, épültk, blngk, tájézk t b líái VII Képk z á l l t v i l á g b ó l ; itkább mlőök, z á n y k, h ü l l ő k t b imtté VIII F l f ö d ö z é k, t l á l m á n y k tötént IX Tmézti tünményk m g y á z t X Ifjúági k ö n y v t á, v g y i z ifjúág zámá it l g ú j b b k ö n y v k imtté XI A n y m n d t c k, k ö l c i igzágk, g é z é g i tnáck XII Nvtttő d m á k é áttln téfák XIII K ü l ö n f é l tájátékk, z b d b n é zbábn X I V K é p t l á n y k, btű- é z á m j t v é n y k, f l d v á n y k, m g f j t ő k zmá j u t l m k k l ö z k ö t v X V K ó n i k : f ő v á i, vidéki n g y v i l á g i é d k m é n y k é újdnágk Aznflül mindn z á m t több z b b n é l z b b k é p fg ékitni, mgfllő m g y á z t t l, ugy hgy K i Vánpi Ujág"-t ööm lz ck nézni i, hát még lvni! Egy zóvl: jt lzünk, hgy fitl bátink é bátnőink zbd óáit minél élvztbbkké é hznbbkká thük Mt pdig még néhány őzint, bizlm zót t z ü l ő k h ö z, n v l ő k h ö z, tní t ó k h z á t l á b n z ifjúág bmijihz Jlzvunkhz hivn: A m u l t t t ó t hznn, h z n t multttv", Ki Vánpi Újág" zkztéénél mindig zm lőtt ttjuk, hgy lpunk k t t ő zéljánk tökéltn mgflljn dülő ifjúágnk ép ugy, mint kibb gym kknk gyánt multttó é t n u l á g lélk- é z i v n m í t ó étlmfjlztó lvmányul zlgáljn H thát t zülők, nvlők tb gymkikt, illtőlg növn dékikt czélzü, hzn, nmck pillntnyi öömt kzó, d ttó é nm é l v z t t nyújtó újévi jándkkl óhjtják mglpni, zt tökéltn léik, h zá muk Ki Vánpi Ujág"-t mgndlik Lgyn zbd mélnünk, hgy t zülök, tnitók é z ifjúág bátji, méltá nylv ngy hdjű tökvéünkt, nnk minél ikbb mgvlóítáá gédk zt fgnk nyújtni bc pátláuk áltl Itn vlünk! K Bniczky Im, A Ki Vánpi Újág" fllő zkztőj Kidói zó A K i Vánpi Újág" 1874-bn i mgjlnik géz évn át, thát z ik li zünidő ltt i, htnkint g y z, 16 ldlból á l l ó n g y ivén, z á m kép pl, z é p fhé ő ppín, díz kiállítál A mgjlnét illtőlg ugy intéz kdtünk, hgy K i Vánpi U j á g ' - t má vánp ggl v l m n n y i, még vidéki lőfiztőink i mgkphák MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME Az uj dlgzt mádik, bővíttt kidá 1 4 kött, özn 134y 2 iv, ngy 8-, dizkidábn á 14 ft, 5 é 6 7 é 773 A > "'' A T> ^H^H ^^fl 8 ' Vn zncénk étitni z lvóközönégt, hgy zn mádik kidá jlntékny dlékkkl bővült; minélfgv n y l c z köttből áll Eznuj kidá kántm gyzű lnymt z lő uj dlgztnk,hnm z gnd átvizgálá lá véttvén, hiányi béci cázái knczlláii é gyéb nyilván é mgán lvéltákbn intéztt töténti nymzák d ményi zint pótltttk bővíttttk í g y például, kztényégnk hzánk bn mglpitá, z vntkzó kútfők gézn újból tnulmányzá után, mt dtik itt lőzö tágy fntág édkég áltl zintúgy, mint i dlmunk méltóág áltl igénylt tjdlmbn kzűéggl; mt állítttnk itt lőzö zmünk léb mind zn gyéniégk, ézint bővbbn i jllmzv, kik zn ngy ténynk, mly nmztünkt kztény czivilizáczió ktéb bvnt, lókézitói, munkái véghjtói vltánk E kidá lkjá nézv i nmck kkl cinbb dízbb z lébbinél, d ézbn uj flztá é bndzé; tvábbá z ményk id i tágyknk z újnnn lklmztt fjzt- é zél-czimkbn vló kitüntté áltl, kkl könnybbn kzlhtővé hználhtóvá tétttt Az utló kött gézn z 1825-ki zággyűléig vitttt tlj kp cltb hzttt zző Huznöt év Mgyzág töténlméből" czimü mun kájávl zintén zám dlékkkl bővült Bcky, Bthln Gáb Rákó czy k küzdlmi k ézbn uj világítábn tűnnk lő A ztmái békkötéhz, pgmtik nctióhz, hizánkn I I I Kály, Mái Tézi utódi ltti töténlméhz, zintén jlntékny uj dtkt zlgáltttk z ujbb töténti nymzák é lvéltái kutták Kilnczdik évflym Jgtudmányi Közlöny kpcltbn DÖNTVÉNYTÁR-l é tövénykzé vntkzó öz Szbályndltk ) ffvíh>manvavpi Tövényjvltk j ^ujtmnyvj Szktudók közműködéévl Szkzti Kidj: D Dádi Sánd m Fnklin-tált Előfiztéi föltétlk: Ngydév (jnuá mácziu) Félév (jnuá júniu) Hámngydév (jnuá zptmb) Egéz év (jnuá dczmb) 3 fint Előfiztéi á: A lp kidó-hivtl ézéől lgyn zbd figylmzttni, hgy Jgtu dmányi Közlöny" nmck lgtjdlmbb, hnm lglcóbb zklp, mt Egéz év (jn dc) 6 It k fllt mllékltk külön bzzéénél ndltk tá" évnkint 3 ftb, Dönt vénytá" évnkint 4 ftb é tövényjvltk" évnkint lglább 2 fitb, thát Félév (jn jun) 3 özn 9 ftb külnk, é igy Jgtudmányi Közlöny" zn mllkltk zlgált Ngydév ( j n - mácz) 1 50 táávl lglcóbb zklp I V Különö k d v z m é n y ü l g é z - é v lőfiztőinkt g y dfz, ktb Az lőfiztéi pénzk bémntn é vidéjcől lgczélzübbn pt-utlvány illzthtő nity képpl fgjuk mglpni, mly képnk blti á 8 ft Mgjgyzndő, utján küldndők hgy jutlmképt zn f é l é v é n g y d é v lőfiztőink i mgkpják, kik lőfi ztéikt időnkint mgújítv, K i Vánpi Ujág"-t géz évn át játják E jutlmképét mmi ntnfizté n m j á Budpt, gytm-utcz 4 i k z ltt Mindn félévbn HZ lő zámml zín bítékt küldünk, mlyb kövtkző zámkt b lhn kni Az lőfiztéi pénzkt(lgzélzübb pti utlványnyl) m i l ő b b kéjükbkül- A Fnklin-táult mgy idlmi intézt kidáábn mgjlnt (Budpt, gy tm-utcz 4-ikzám) é mindn könyvkkdébn kphtódni K i Vánpi Újág" kidó hivtláb (Pt, gytm-utcz 4 z), hgy lp zétküldé mmi kdályt znvdjn Egyz bküldött 10 lőfiztő után t gyűjtőknk tiztltpéldánynyl zlgálunk Klt Ptn, dczmbhóbn, 1873 Jgtudmányi Közlöny'' kidó-hivtláhz Fnklin-Táult", mgy idlmi intézt é könyvnymd (zlőtt Hcknt Guzt v Ki Vánpi Újág" kidó tuljdn M I M IIMffilK Sz'chnyi é Vöömty - Kuth é Ptőfi - Dák é Any i 60 kjzá Kidj é nymtj F n k l i n - t á u l t " mgy idlmi intézt é könyvnymd, Budp M t (gytm-utcz 4-ik zám) 3-dik zám ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK: Vánpi Újág é Plitiki Újdnágk gyütt: Egéz év 12 ft, félév 6 ft Cupán Vánpi Újág: Egéz év 8 ft-, félév 4 ft Cupán Plitiki Újdnágk: Egéz év 6 ft, félév3 ft X X I évflym HIRDETÉSEK DIJA : Egy ötzö hábztt ptit, vgy nnk hly gyzi igttánál 15 kjzá; többzöi igttánál 10 kjzá Bélygdij külön mindn igtt után 30 kjzá Kidó-hivtlunk zámá hidtménykt lfgd Bécbn : Opplik Alj, Wllzil N 22 é Hntin é Vgl, Wllficbg N 10 Pdlinbn, Kzminiczbn végzvén kézikönyvét, mly 1842-bn jlnt mg; tnulmányit, 1828-bn lngyl hd 1844-bn pdig hdcptk fölztá gb léptt tüzééghz, hzáj ánk zbályztit fjtgtt gy tj KÉT kki küzdlmibn Skzyncki c- dlm munkábn, mly fnczi ktni ptjáb zlgált, mivltég é kiváló köökbn i ngy figylmt gjzttt ktni tuljdni áltl nmká z Vycki kk má Pibn lktt, hl di ngt vivtt ki 1832-bn pz lngyl migáczió zámá gykn tült léptt át Rybinky tábnk tttt ktni föllvákt ycki é Bixi! Vycki kk jlnt mg nálunk, Hlnk, hlnk, gy kl gyütt, ménytln cták után Bm, Dmbinki többi hnfitá ltévén kdját, Fnczizágb mnt, mik hlnk hl fitl mb ktni tnulmányk i, ő ltt lkult (1848 kt 19) z Azk közül, kik 1848 d hgy mgélhn, kt lő lngyl légió, mlynk zvzéét dt mgát, 49-ki zbdághzunkdlgztt i Lglőzö Tulnbn, z Kuth má júniubn kívántnk jln nk lőndű hői vltk, ágyú öntődébn ktt lklmzát, ttt ki Mint őngy léptt mgy má lig gy vgy kttő vn mjd Mtzb mnt ktni kiképzé, zbdághcz zlgáltáb, végig n éltbn A túlnymó, lg z ttni hdi ikl gyik lgzgl dültln hiv mdt, ő fdzvén még ngybb éz nyugzik má mbb látgtój vlt Állndó özköt Ovánál i Kuth é bátink kiv föld ltt, nm zvj többé mmi znk álmát Szbd- ttébn élt lngyl xdikttl Mi- nuláát Az di vá ltt (dcz 14) tnú ághzunk tábnki, tizn lwkyvl, több ktni könyvt i itk gyütt Mg Vycki lglőzö íttt bát lzántágáét zdi ngt hám di vétnún kzdv, Bé lngyl nylvn it mg hdkzák nyt, mjd 1849 jun 17-én z ézki mn, Kmttyn Dmbinkin, Guynn, Mé zán é többi dicő bj nkn kztül végig, lhullt tk mind gy má után, lgngybb ézt idgn ég ltt Lgközlbb Vycki hlálát jlnté Piból ékztt hi O i gyik vlt zknk, kiknk lőklő zpt zánt h zánk függtlnégi küz dlmibn Abból z zágból ittt vzély idjén hzzánk, mly ly kn vlt blbn hzánkkl, mly dicő hábúnknk nnyi n m bjnkt dtt, kik közül zámn hltk köztünk vétnú-hlált, kik közül hám: Dmbinki, Bm é Vycki lgngybb állá küz döttk föl mgukt z bdágét lángló ll kdéükkl, önztln égükkl é hdi é nyikkl V y c k i 1809-bn BIXIO N I N O VYSOCKI zülttt lngylzági SZABADSÁGHŐS

2 34 hdtt pncnkágát bizták á Dinbinki hlytt, ki ttól vizvnult, mi után k i n m m l özütközéb jött mitt, hgy nm ngdték m g nki btöét Glicziáb Kéőbb közép tizi hdő' vzéégt i ábízták, d nm fgdt l mivl Dmbinkit nvz ték főpncnknk, fzült vizny lévén köztük Yvcki k ctábn vtt ézt, nv ztn Adnál, Tápió-Bickén é váczi lő ütköztnél, Ngy-Slónál, hl K zinczyvl gyütt vé utczi hzbn vt ki Dihnn-dndát; tvábbá Izgnél, H t v n n á l, Szlunknál K m á m n á l, tb Mint bát é llk ktná mlé kzik mindnki, ki imt Vykit, z igénvtln küljű, épn nm mg nyő czu vzét, ki ly övidn é zigún tudt kidni hzi p n ckt A világi fgyvltétl után V y cki légiój z vi közlkdét fdzt, ug 20-án kövtkző búcu-nviltkztt intéztt Mgyzághz, mly léggé jllmzi Yycki ézültit: A lngyl légió főpncnk mgy nmzthz! Nm mgy kmányhz, hnm mgy nmzthz zólunk, mlylyl z ddig fnnálltt zlgáltkötlzttég Mgyhn zbdághczábn özctlt Nm k mányhz; mt nmztgyűlé áltl tövény n lkttt kmány mgzűnt Tábnkitk gyik tulhtlmnk ngdtt,z llnéggli lkudzá áltl zncétln hznk végt vtni mélt Ez lkubn nm vhtünk nm vzünk mmi t ézt Épn ugy nm kunk ily tcttu létjötténk kdályi lnni, h mgy nmzt mgmntéét ily lkuk áltl vélt zközölhtni Földttt nkünk: z gytln közlk dét, mly Mgyhnt Ov áltl idgn htlmkkl özköti, lfgllni fdzni! E földtt hivn tljítők D köülményk j kkép állnk, hgy ínulhtln zükég nyil- j vánul Mgyhn földét lhgyni, ltnni \ zmzéditk kzéb zn fgyvt, mlylyl \ gy évig ügyötökét küzdénk Vltk hczltunk, tudjátk zt, nm mint zldk, nm zmély vgy önző né ztkből, hnm ménybn, hgy zbdág tk kiküzdé bbn vtt ézünk gy tvábbi hcz lpzlpit képzndik éltünk flyt n czéljánk, Lngylhn zbdégáéti hznk, mly nélkül Mgyhn függtln ég m mgtthtó, m kivihtő lééébn Ügyötökéti hzbn czélunk vlt z i, hgy közttk zláv é mán tözk közt köz bnjáók lgyünk, kik gy zncétln pli tik áltl llnitkké lttk, d kik bölc blá tá 8 igzágztt áltl gyk biztn méljük álldlmtk hű gzkdó pl gátái lndnk Őizzétk mg nm zivitkbn fny gttt földtk jöttünk mlékét! Őizzétk mg, mint mi, hz iánti hűégt, nnk jövőj mgzbditáábni hitt; é ngy áldztk nm vzndnk l; é jövnd idő, midőn, dj itn, vltk gyülv, znt hzt mgujitndjuk Igzágztttknél mlékzztk kk, hgy mindvégig vltk mdánk Ó-Ov, ug 20-ikán 1849 V y c k i J k, tábnk" t ' i mint nnyi kn, töök föld mnkült kéőim Kiutliiáb int nálták Innn Angliáb utztt, hnnn 1853-bn Fnzixttzágb tét bnőbb özkötttéb léptt lngyl mnkül tkkl A htvn évkbn z lz k m á n y lngyl ktni iklát lpíttt Cunbn, nnk igzgtójává Vykit nvzt ki Az intézt nm ttztt z z kmánynk, é nnk mgzűnt téét ügtvén, z b i kövtkztt VASÁRNAPI UJSAG Vycki új Fnczizágb, nvz tn Pib tét, hl lngyl iklát nyittt, mlyt léggé látgttk, d mik I I I Npóln lngyl migán k lln zigún kzdtt föllépni, z iklát i bcukták, miáltl Vycki gvik fő nygi támzát vzttt l Az ujbb lngyl fölkléknél, nv zti) z 1863-kinál, Vycki külföldi kmitébn vtt tvékny ézt Hzájáb nm mhttt, mt vizntgágtlj élt mgtöt jét Snyú hlyzténk' híé jött M g y zág i H n " g y fncziü hilp nymán étítvén közönégt zbdághzunk gyik lőndű bjnkánk zncétlnégéől, zn zm mgpndité mlltt, h g y z épn kk t vztt hnvédmnháznk Vvki lgyn lglő lkój, gyűjtét ndztt zámá Az kkép gybgyűlt özg lfgdáá ck nhzn lhttt áb zélni Vég lfgdt kövtkző l vélbn közönt m g : Uim! Önök 1871 zpt 29-dikén it lvlét vttm bból étültm, hgy önök Mgyzágn gyűjtét ndznk zámm Indítttv ézm mgmt, hgy kifjzzm önök iánt őzint hálámt nm nnyi nkm küldött nygi gélyét, hbá z igzt mgvllv, jlnlg nm dickdhtm vlmi fény hlyzttl, mt plitiki pályámn hm igykztm vgyn zt tnni", igy ngyn tmézt, hgy ögégm npji mgzult hlyztb kllé jutnm D mit mindnkfölött zivm mélyéből közönök, z, hgy önök húz hzú év után i mgmlékz tk gy ög ktnáól, ki zncéjénk é büzkégénk ttj, hgy kk ő i hczlhttt z önök zbdágáét, z önök függt lnégét E mgmlékzé ign dág nkm vigztláá zlgál záműztém zmú npjink Fgdják knznvm ézlmé nk őzint nyilvánítáát Üdv é ttvéié-! ; Vycki" H g y hnvédmnház lkój lh n, bbn m g k d á l y z t z év jn 3-kán bkövtkztt hlál K é t hzáj i vlt mégi idgn földön kllé mghlni D bbn ngy tmtőbn, mlyt Mgyzág töté ntkönyvénk nvzünk*, lgjbbké között lnd följgyzv z ő nv i A zbdágnk gy máik bjnk, kit zintén közlbb l h u n y t jlntékny mbk között kll följgyznünk, Bixi Nin 0 nm vlt kizáólg mink, d mnnyibn világzbdág, mlynk kiváló hő vlt, z géz világé biznyá mgunkénk i ttmijuk őt, m i g zbdág tökvő n é p l- j B i x i N i n Olzzágnk Gibldi után lgnépzűbb fi vlt 1821-bn, G n u á b n zülttt, lint kkdői pályá kézült D z lz ifjúágt zidőbn llkitő ámlttól gdttv, ő i ktn ltt, vlmint Gibldi, ő i zádinii tngéztbn zlgált 1N47bn G n u á b n ő i gyik indítój, vlt zknk mzglmknk, mlyk Pimnt é Szdíni kiályát, K á l y Al btt ábíták, hgy zágánk lkt m á n y t djn 1849-bn ézt vtt Kóm mgvédé ébn fncziák lln é vizvt Oudint-t Az Auzti lln 1859-bn vilt há búbn Gibldi zázlój lá küdött, m i, n t, z d z ^lpi vdázk" zázlóljánk pncnk ltt XXI ÉVFOLYAM 3 S Z I M D lgkiválóbb zplé mli xpdizíó idjé ik Azn z h ő " mádik vlt ő, kik k é t hjón indulv, kizálltk Mlánál é Szicziliát lfg llták, ü vlt z gyik hjó, P i m n t " pncnk A kizálló pó, d vk mő cpt élén, Gibldi ldl mlltt küzdött Cltifiminél é Plmónál, hl m g i bült, mjd Rggiónál é Vltunónál A k é t Sziczili mghódítá után, miután Gibldi i gyült kiályi ggl, tábnk ltt zülővá, G n u mgválztá zággyűléi képvi lőjénk I t t blldln ült, d füg gtlnégét mindn i á n y b n mgőizv, nm ctlkztt m k m á n y p á t h z, m z llnzékhz 1866-bn Alndi p n c n k ltt, mint ilyn vtt ézt z Auzti lln flytttt h á b ú b n A dwi ct után Olzzág gyik n g y hdtténk ltt pncnk kéőbb lközönvén képvilőégől, znátá válztttt 1870-bn ézt vtt R ó m lln indíttt fgyv vállltbn CivitVchiát lfgllv, Cdn tábnkkl gyült R ó m tmk zmélyn jln vlt P t P i btöéénél, m lyn kztül győző g bvnult, z öök váb A p á p t t m á n y i é fővá lfglltttk, bék é nd hly állt d Bixi n m tudtt pihnni A tng vlt z ő élttő lm L m n dtt hdpncnkágól imét k kdlmi hjó ült Mg kll mlitnünk még, h g y Bixi vlt hvbb Gibldi mlltt m é éklő lm 0 vlt, ki Olzzág k é t lgnvztbb féfiát, Gibldit é Cvut gymál kibékíttt, k i k g y mlékzt plmnti ülé ltt öz zöntk Gibldi ugyni hzfi ll kdé áltl lgdttv Cvu góft zzl vádlt, h g y z lzkt plgá hábú fgj kényzítni A miniz t vizutíttt vádt, líhttln jlnt ltt k m á b n, mlyből vzé ly kövtkzményk i zámzhttk vln Bixi fölállt hlyéől, közvtítő g y n á n t léptt föl Cvu góf", mnd, kétégkivül n g y l l k ű ; m i ülé lő ézét ki kll töülnünk mlékztünkből Szncétlnég úly zvk mndt tk, mlykt znbn öök idő l kll fljtnünk'' Bixi z utló időbn mindn pli tiki kcziótól vizvnulv, gydül tngéztnk élt É p n g y klt-ázii xpdiczió indult, midőn útközbn, dczmb 14-én Szumt zigtén l gdt z tt ulkdó j á v á n y, lig 5 3 év kábn Hcz, küzdlm é flytn m u n k vlt két zbdághő géz élt; kv n édmlték m g hálá utók m lékztét é z öök békét l y igzán, mint ők Mngé 1874jn 1 Egy év lpgtt, vntttt futá A vén óából gy ki zm hmk, Jlöli útját k zép ngy buká, Egy uj lb inc, ck kpá mk Ily ztndőt ég étk má vénk, Ekdt küzöbjén ív lépk át A tmplmkbn pnz z énk Síkól zngi költő dlát JANUÁR Kápáti zél üvölt, flttünk tmbl, Sijkb űzi tán llkkt, Kik gy hlálból, zázz hlmból Hzzánk itnk g y év ölt mg! S z lő g bú mzbn kilépv, Hlvány np, nm vlt ugá flül, Mig á tkinténk, lágy dűt zínéb" Jó zm ' láthttt, ményjlül VASÁRNAPI ÚJSÁG :;-) lflé vágják, mnnk, minth ck pül t ngy éd bizdlmdbn mint kéz nénk; z in kvély pádé uhájábn I kinchz hzzá fdultál n hnm ck zét ül lyn hgyn kci! Kály ől zólk mlltt, hgy má mziől mglán Igz dkt u, z fáj, z b mindnkit, figylmzt j ó lő lgégtőbb nyögött zgény Ög zgénybb utkt, h g y : íél-fél mb t n y é b hjtván vány, lzá d bnt puh lym pánán, zépn dt fjét Sh hittm, li gn flöltözködv gy ngyág u ül kd dltm! Olyn lázt vlt hzzám min A bölc: btg, dlát költő fldt, v flégévl ló j ó éd Klym, dig, mint k u t y ; dicét, mgztlt, Egy zázlót m tt óiái k, gyt zólj, ck ttvéidmg nnk mint kink mz vidékn lgtöbb A töp fj tz, vng fltt, llktln pádnk kdvééit öltél zin, tiztégm vn; hgv Ígét S czif zó önédkt tk É milliók vzétlén hnnk, mlg béllé hintóbn, különbn lhi hgy mit, niit-nm fg ő iántm tnni, Lidécz nymáb, kkny ál-utn zm öömctbb ázttd vln mgdt h vlmik mgzólítnám hm, h m! Hit é hz ég lfldv vnnk, mi óz zkünkön gyt zólj; S nvtv mlt öklit S z uj bálvány i ingványb vn én, tudd, ztlk, mg zttlk i min Az ög zny z ltt gy cmó dig, nm zttm mát h pdig l lvlt húztt ki uházkény fiókjá Én nm öültm, midőn fölöttd gn k é t k hllg, n védlmzd mg ból, gy ngyt d ttt lém hgy Az uj np, ím ht év má, kiklt, Hzám! ugái nm áldá jöttk, dt, mi lmúlt, j ó hát ugy mndm: lvm Almlgénk nm dtm hitlt; lmúlt, nnk mg klltt töténni, d Ezt lvlt kk it féjm Olvtm tötént tk lpján, h g y miét? zt h tudm Külön ö, mik zgény Kály nm áll É láttm jlnlét fiit, bn nm zét vltm p p lány, h g y htv tvább nnk pkl vló zott z ő nm fét mg zűk lpján, z itni gndviléb mg n nyugd znynk btány clkdtit d A gyöngég önművén döbbn itt jm Mgnyugdtm, mgnyugzm Lá hgyt Vm ktélyt, \\<y mdt Cüggdtn állk, nincn í kzmbn, tm u g y i, hiáb vgyunk jók, kgy mint z ujjin I'z, má k mb Hzám, hzám, t új ngy btg! k, itnfélők, mmik vgyunk d, ugy ttt vln, hgy mglpt vln zt H vln lángéz éző kblmbn, h g y cináljunk vlmit: é z znyt jól kizívt vln mindnét, Lgzbb dlm lzngném nkd; Mint uj Kpiztán, zőzbn, zivmbn m m i m á E n n y i z c<iéz! Hát t ugy álltt vln dább Xm! Kály mézt, t m cinálhttál mát, lvt zt gndlt: lő bcült Olv Ihlttl, lángigékkl jkmn, Lftném hjh, vébib zíndbn td Ymnét zót fgdtál kdv ck dkt u, zép lvél, igzi jó llkű Töténtünkt, bú képd' h hn! pádnk Mt jó zív vlt bnnd: öcé gy lvél, vigyázk i á, mint zmm dt ckugyn kivttd mlnáinág világá Ck t kdvdét, llkm Kiűzném kufát znt cnkdbúi, ból, kitníttttd, úá tttd; tégd pdig Kály Adj ck É hívtlnt ltáidtul l, z hitvány zny, mik gykit E l, ki tétln ngy jutlmt kldul, S z zny él hngn, hvn fölnvltd, gzdágát ndb hztd, Szövtkzném igzzl é hűvl; lvni kzdt: mgnégyzztd g y má ifjbb Ngy zívbn lln dl mndékt, U g y látzik, t nkm ck ujbb Ngy név idn Ápád öökén lgény kdvéét lcptt mgától Éd mg ujbb zmúágt kz nyújtni D hjh! ck töp gymkd vn nékd, K l y m : é mmi m á! köülményid mgíá áltl Nkm k Ck töp, btg töp vgyk én! Szggéd Mim, zgg; h dlgm, füdő kézülök gy ui tá Egy év lpgtt mi nymáb támd vlmit mghgytt vln :Í világ még ággl znbn t kdélymt épn mt Váái zj, cüggdt, zngv kél, jtm, kk t nkd vn jgd, lzg-! zvd föl Kíméltbb lhtnél Mit D óhjából nm jut hzánk, gthdd ltéphdd lvághdd ólm őjöngz, mit pnzkdó! z mbk Fillét vzítni mind, 8 áldzni fél I Az ög mb féltzíttt mg lln? Ltt vln több zd; ügytln Oh, mind, ki hű, jőjön, pczt kév! Imádkzzék: gyógyuljn btg! lől pht, háttl fdult njénk, B égd zönyn bánt Itt mindnki óld Tán nyhül, é t ö k, itn büntté mélyn ziv fnkéől jöhtő hngn bzél, zégynltmbn zint lülydk S jbb kt tán z újév hzz mg! m m g á : milyn gyáv vltm, hgy Mit töődő! t zzl, hgy nőd mifél Gápá Im zókzát k, kikkl tálg? z nm mtm mgmt mgölni Lvő vlt ám tizt ögknk znflül, hgy ui zká k mb lőtt nm i tűnik föl H vizgnd nm mélt fölindulá A SORS É S SEMMI M Á S lk zlőtt év: nm imk A éd Kálvm, é mmi Éltkép m á imélé zlídn nő féjét kiév ád Nkm u g y ttzik: t kk u g y I t : TOLNAI LAJOS tkinttévl Mi zülttünk, hgy indultál z éltnk, mint gy finm, tpin (Vég) clódjunk, znvdjünk, d h g y tt diplmt, épn z llnkző gymát z g g u k nm, nm édm! fjlődtél Nm tudtd zt z znyt jól É n ck pámn, nyámn, tt ( mégclni? Kzdbn vlt mindn d S z ög zny átöllt féjét véimn kk gítni zt mndtd Apáti hibá, ttvéid; viz h t z ő zámá ipánkdtál mt Azt zóltt közb mgván z éltk jóágddl Addig ítk, kétk dj gykihz nkm pdig hgyj ög mb békét Azt i hllm, h g y bátiddl mig ngdtél nkik Tudm U g y? válzlt nénéd hát! mghnlttál, biznyn mt tőlük i Mgfizttm z áát mindnnk Mi nm j u t zdb? pénzt kétél Az gézből zt látm: högé z ög dzn, lázv nyká É n ztm mt i igz, zt hibá t vgy Kövtlő vgy Ez mg ól nj kzét mndtd fg gyülölttni mindnkivl Mt nm Mg K l y, E l kll nnn jönnöd biztttt gíthtlk, gézégm z lő L é g y Az znvt indultb hzhtt féjé nénéd józn" nk hidgég, nnk tuljdnithtm, Mt m é g n m thtm Hlló u hllgttt, mvn néztt! Nm-, éd öcém! T u d m én, h g y ujbb éléggl töt ki z blk flé, u g y látztt m á n m ű T«Mndd, mit nytél vl, hgy pád h g y mét nm, ngm n m clz mg, képkkl v n lfgllv, mint m i n ő k ui kiptábn nyugzik, t m g itt hányóh zgény Mit mgcld i, én tudm, lvélbn vnnk dl czigányn má knyhájábn? hl j á z zd, mi nttt m g zi K á l y! lvunk m é g? kdé vdt Sztd zép lvkt, m g hin nm vln- jbb, h mcéi jgyző nj hdd imkdjék m g dkt u tt pihnn vlhl mcéi tmtő tót, z ui táágt N m i g y bzélt- u zzl j ó ttvél L á lglább, bn, blő mbk között, t m g tt K á l y, n é n é d? H m! flyttá lm h g y ngm kik m i t t d ől nm lydv, zlídbb tkintttl j ó z- kézülgtnél közldő kácm znt zny én i ültm gyz hintón, mik ünnpk mkői pchiábn, mint z! zólk Az ög mb m é g mindig l vlt pámt kivittték gzdg Mizy u tm én bldgult p á m utód? Látd, pdig téé Szép, zép, éd ingázni z mb mindn ck zn fdult ám m g mélydv, kvt töődött vlünk nk mgát z ugó puh p á n á n : kll hnm nm zólk, mt zt mndd, lvlkkl E z t z g y t m é g mivl lg m lgndlkzni', mik lvk u g y zggtlk Szggttk ám zk j ó llkű cttgnk kmény, tizt utón; zép ttvéid Mndd, mit nytél vl, hgy utló: llvm mnd z znyág: íd h g y id vágynál jönni köz nézni, mik u g y fölttják zkt vékny z öcédt llkd áán úá tttd? zt, hgy ki fülikt, mjd m g fjükt hgv mik nymúág ád cptt lmb, ándálni ztnél vlmit Fl-

3 ^ 36 VASÁRNAPI UJSAG XXI ÉVFOLYAM 3 SZÁM zólitlk, hgy kk tbágt n tégy Pénzd, tudm hgy ninc, én m dhtk Kll ög npjim Kölcön nm kék nkitől, d én m dk nkink Ez nálm évk ót lv, lvmhz hű zktm mdni A kkt gy féfinál z lő, d nkd ől h vlt tizt fglmd" Nm kiálttt föl z ög mb, öklévl ngyt cpv z ztl zmb fdult vlünk Nm, én h nm tudtm mi kkt! hgy pámt, nyámt úá thm, mgmt ldtm, ztőmt, mátkámt mgcltm; nm! hgy öcémt kivgym ngyból lipánná tgym: nvmt d ítm klduk közé Od nm, Kály, mig én élk; mig z z én két kzm lbíj mát, vát; mig jó itn z igz munkát nél jbb, igzbb földön, hnm többé zkól zkól n bzélj N ugy-? tödlé nő z lézéknydénk, gúnynk, hgnk különö vgyültévl n zóljk? n ám, mt t még, milyn blnd zivd vlt, biznyn még mt i ztd őkt Hlló u kzivl muttt, hgy z utóbbi állítá mő képtlnég; högött, mint mgkgttt mb, zihált, nvttt é hhtázv kczgtt Hllóné, ki mindn gyöngéd ziv dczá i éz m kt vnni, hgy z őtln, bldgtln mb mint vnglik, vgődik imét hzzám fdult é cöndn flyttt: Tméztn Kály zgény zt gndlt: lgjbb lz, h mghl; zégyn, gylázt, clódá, mgvttté tt! Különbn, éd dkt u, nm töténik itt má, ck mi mg vn iv Kiztu uunk mnd: lvégztttt mindn! El! N, hát h l: hát mnjn mindn mg ndjén Ugy i mnt Kály fölgyógyult, lvtt, én mégi Hlló Kályné lttm; igz, kdv zülött földünkől lköltöztünk, id távl hgyk közé, hl nkink inc, ck ngy idgnég n mg z ngy itn fnnvlókkl Nm vztünk l! Tiznnégy ztndj, hgy itt élünk; Kály lint hivtlt ktt, mindnütt zt vttték: ög mb mit k? mi np nm ög mbké má világ, hlni, mghlni ög, z vln lgjbb Az, mndám nnk gnz llktknk, dhgy nm; klln? Azét m hlunk mg Hzzá fgtunk hhz, mit tudtunk; féjm intáncziákt it z ügy- Kclyázá pti váligtin («A jégn czimü czikkhz) A kiályi vákté budi Dnpt (A közmunktnác áltl lfgdtt tvjz után fá jz Hk ) mgáldj: ddig, éd ögm, gy cpp kd inc búulni Ez, mi mt kövtkzik, nm nhéz dlg má én nkm dkt u, fdult nő én flém, ck tudtm mgmt nhzn lhtázni, hgy mik zgény Kály mindnkitől lhgytv, mgvtttv Kdcán btgn fküdt: d mnjk btg ágyáhz, zt mndjm: Kály, Hlló Kály itt vgyk, nm mntm még féjhz, mt zttlk, ljöttm, hgy ápljlk A ki mgzól, hdd zóljn, én zámlk z én itnmml Hnm vég mt h zégynkzv, h iv i: mgtttm, zivm d vitt Hlló Kály u d bult nj vállá, én nm tudm, d féfink, főként ög mbnk lyn fucán álló zkgál mnd: Közönöm, éd Mim, mindnm vgy, mindnkiugy i mind ljött, mi vló vln hát itt élni még! Oh, h, vlmik én i igy gndlkztm, gy np zázz i kimntm Dun ptjá, hgy bl vtm mgm, mink ugy i, h mindn lvztt: d llkm pámnk z k zép tnítá: bldgk kik ink, mt ők mgvigztlttnk"; h láttm, hgy z u lhgyt vln z övéit"; imét: higyj, t hitd mgttnd tégdt" mindig, minth mgfgták vln uhám zélét, cönd jól ő hngn mndták vln: t, nézd ck, ngy itn mtt néz mg flhőkből, nm zégynld- mgd pp-lány létd? Vizmntm, dlgztm, imádkztm, nm i vttm éz, mik kéz ög lttm Oh um! ilynk má kitödzik ám zivből mindn, z i, mi fájt, z i, mi jól bj zgényknk, mt zgény, nymult ngyn k vn: ktünk, fi munkánk mindig vlt Én gyógyítttm, étttm vlmit bk 'gyógyítááhz; főkép vlt gy ngyn jó zmvágm llkm pámtól tnultm zt i bldgultunk Mgbcülnk bnnünkt, ztnk, ck ugy ttnk, minth uk vlnánk, tmplmbn mguk z löljáók ültttk bnnünkt z uk pdjáb Dkt u, llkm, mdjn hlnpig, jöjjön l vlünk tmplmb; lyn ppunk vn, minth ck bldgult éd pámt látnám, üü tömött őz hj, fkt zm, btvált ábáztj, mg ő tmt, z mély zgő, zivhtó gn-hngj Oh milyn zépn bzélt multki ól, hgy: Vlki SY gymknk gndját fölvzi: én nkm vzi föl gndmt" Sz- «/

4 38 g é n y Kálym gndltm, kicdult k ö n y zmmből A két ö g özbult fél klltt fdulnm, hgy viztthtm k ö n y i m t ljtm Elvégztttt, lvégztttt m i n d n mndgtáni d d i g h n m éztt éd m g n y u g v á l m g m b n, midőn m á n p g g l h z flé i t t m : m i nk m g kll t ö t é n n i : töténjék Ign m i z t m n d m, t g d h t l n u l u g y vn: é m m i m á! A kiályi vákt é budi Dunpt átlkítá A fővá budi Dunptj övid idő múlv nm lz többé kicinyltt é lnéztt mthttvé ptink A közmunktnác zbályzái tv bvnt köéb budi ptt i géz hzábn, kzdv jövő év ljé lkézülő ngy mgitzigti Ilidtől gé zn l Cpl-zigtig Néhány év lfgá után budi Dunpt közmndá lhgy ttt é lhnyglt állptánk má ck hi lnd fönn, ki kk fgj mjd látni hzú ptvnlt gánitflztu kptjávl, bfáittt zfltjádáivl, pti ldlnk mgfllő pltávl, nnk nhéz lz lhinni, hgy kvé idő lőtt még z lhny gltág képét t ü n t t t föl ptldl, mlynk lgngybb ézén még múlt zázdbn mlt égi é khdt épültk zégynkznk pti pt ngyzű pltánk átllnébn A fővá Dun-flőli ézénk pnámáj végtlnül kt ny zépég é özhngzt nézv budi Dun-ldl zbályzá é kiépí té áltl Minth gy dli tmtű, mg növéű féfiút, kink mindn tgj z ány ág kinymtát vili mgán, költv látnánk étálni gy pó, púp é lólábu mb kévl ly bnymát gykl ánk két átlln pt, gyik víztől cóklt, nyílgy n kptflztávl é Dun tükéig lvivő lépcőztévl, máik hullámk zzélyétől gyntlnné mtt é ndztln ptjávl Amz ány mgágú, hám- é négym lt uj pltávl, mz még zmú töökvilág jllgét föltünttő pó mlt h á z i v l, mlykt néhány időközbn épült plt é ngy béház ck zmétőbbkké tz D, mint má mndtuk, mhlnp u j, impzán,ndztt lkbn fg lőttünk állni budi Dunpt A lánzhidtól l- é fölflé má ttm hzágbn vnul végig z uj budi kpt, má kézn álló éz élénk fglmt nyújt ól, minő igzi világvái flyóptj lz mgy fővánk, h lké zül fővá közötti Dun-zbályzá ny műv E g y fél méföldnél hzbb vnln két gánitfl közé lz zítv méltóágtl jn tvhömpölygő flym, két pt mn tén plták é házóiák bláthtln án fg mgnyugdni bámuló zm S ngy átlkítá, mly Budptt világnk lgzbb flyópttl bió váává tndi, kézzlfghtó közlégbn áll lőttünk, m á lő vti j ö v ő fényénk ugit A köz munktnác kldlú működéénk yik kiváló ldlát m é g mindig budi Dunpt zépítéénk k t p i n t t t é izlét igénylő kédé képzi, nnk dmény kiályi plt é vákt könyékénk zbályzáá vntkzó tv i, mly h létülni fg, ngy bn mlndi budi éz zépégét, ugv vá é vákt Tbán flőli, mint duni ldlán Nm lht hlyn földtunk ézltn imttni zt k" gnddl kézittt tvt, mlyt zbályzá vntkzólg közmun ktnác műzki ztályábn K i t t Fncz m á lgpóbb ézltkig l k é z í t t t, mlyt közmunktnác má mgáévá i ttt lég h átlánágbn éintjük mg, hgv zmt kiályi plt é vákt könvék zzl gyütt Bud géz déli é nyú -ti éz ly ngymévű zépiténk néz léj, minő vlóbn méltó z zág főváánk zn ézéhz, hl kiály pltáj mlkdik E VASÁRNAPI UJSAG XXI ÉVFOLYAM 3 SZÁM JANUÁR kmdv m i n t g y mgjgyzv lvilági kvácink zikái áltl A z lő lkt k é p ztm gjióól v t t ; máik mintgy G pd líá áltl j ö t t lét z E l Ccdil"ól E két főödög mlltt vlt még gy néhány kibb, pódik A fitl lány fny gtv lnni látztt vzélybn H l l t t m, hgy nvmt kiáltj nvmn zólit, hgy jöjjk gítégé S éztm, hgy nm vgyk kép Mg vltm k ö t v, m l á b m t, m kzimt nm mzgthttm Mégi ipkdtm jt, z ipkdám, z ő flytn kibáláivl, föl ébzttt álmmból Vlóbn öz vltm kötv, mint föl ébdv, jól láthttm A fágk közzé kv tm mgm T h á t itt nm j á t z t t k é p z lm; kiáltákbn m, ckhgy zk nm Engci Agütól j ö t t k, hnm q u mdától, igófjtól, mly Cub cingáibn gykn lőfdul Mgzbdulv álmám vázától, d nm zbdulv mg nnk kllmtlnégitől, hllgtózv fküdtm tt M t z éjimdá kiáltáábn vlmi játág vlt, ltéő n d hngjától Vlóbn imét hllttm, vilá gn hlltztt, mint vlmly ctkiáltá Nm h l l g t t m tvább á M á, kkl ngybb fntágú h n g k vtték igényb figylmmt, kétégtlnül mbi hngk E mlltt fák között még ly zj i hlltztt, mint midőn mnéközbn mghjttt ágk lőbbi hlyök vizpttnnk ngy tv nmck fdit figylmt, hgy váb nyugtól é délől fölvztő utk hlytt ujk építtnk illtőlg má mg lvők zélbkké, kénylmbb é kvébbé ljtőkké tétnk miét zükégé i fg válni mtni fhévái kpu, z zt zgélyző bátyflk, kpu mlltti ktni lktny 9 kpu déli ldlán lvő közbáty lmblá hnm zbályzz plt é vákt géz könyékét i z utóbbit j l n téknyn bőviti Hgy mgábn vábn mily ngymévű álkítákt tz zbályzái tv, kitűnik zn ézltkből i, hgy zint nmck gy uj utcz építé gy máik zűk utczánk bépíté lnd zükég SzntGyögy tén, hnm té flé álló vlt főőégi ház é vngéliku tmplm lmblá i F ő figylmt klltt znbn fditni közmunktnácnk vákt Dun flőli l d l z nnk mntén ltülő háznk zbályzáá, miután éz nm t k t tik l kptn mlndő házk á l t l, hnm zbdn néz pti ldun n g y pltái S z z átlkítá közmunktnác gy égbbi htázt flytán má tvzzl fg mgkzdtni, mivégből kiályi v á k t ljábn mlkdő díztln ház ltávlítá á nézv m á mgtöténtk zükég lőintézkdék K é p ü n k közmunktnác tv zinti budi ptt tüntti lő Széch nyi "-zálldától Dbczn " - zálldáig A z átlkitá, mlyn vnl má közlbb át fg mnni, lő tkintt kllmn zm bötlő A mgngybbíttt kiályi vákt Biznyn E l Ccdil vizté l k h mindn ézől zbdn néz Duná, nm lvén lőtt mminmű mgbb épült,miu lyé, vlmly zövtég kíétébn, g n tán Széchnyi"-8zálldától Dbczn"- dltm A hld közbn fölklt több nyilt hlyt zálldáig tjdő mtni jbbdá lcny mlt házkból álló épült lmblttik, mgvilágíttt mngvk között E g y ily hlyét gy Ízlé é könnyd tylbn mlt nyil vlt közl hhz, hl ü l t m ; mt mt bzázü épült fgllván l, mly g y m á lháítttm lmb-át ttjét ülő h l y dül bltkt fg ttlmzni E z lőtt tjd zt mlkdtm föl A hlvány ugk fdén l ztán jlntékny zélégbn z uj k zkdtk l föld, d két tét lkt éz p t, htlm gánitflzt, zfltjádáj, lhttt vnnm M i n d k t t ő mbi lk vlt, f é légzzkndlbjivl vlódi hbá vlmi Ödögi munkávl fgllkztk Világ ltt lőttm, hgy i t t vlmi vilá gvái kép Dunáól vgy pti ldl óz c-jáól tkintv Rméljük, hgy m u n k töténik kivitl nm fg hzu nyúlni, hgy A fák gyökin tv kpzkdv m i n d fővá budi Dunptjánk lz övid idő kttn, vlmi tht vittk m g u k k l E t h múlv gy lyn kiépíttt éz, mlyn m g - hz lkú v l t, kpó, v g y hltttm légülv nyughtik hzfi é z idgn zm lhttt, d inkább z utóbbi gyánt Minő zákmány lht z, mlyhz, hgy Ccdil kunyhójáb vnzlh, gitég vn zükég Biznyá vlmly kdv t á g y, könnyn mgngálhtó, vgy ltöhtő! M í g igy tnkdtm, két lk thévl Elbzélé gézn közl jött hhz hlyhz, hl ültm I t t má világn láttm lkjikt, mt M y n R i d kpitánytól hldvilág, flvlk nyilin kztül, g y (Flyti á) pillnt zuk ütött Ck gy pillntát vthttm jk, d z i lég vlt, hgy m Hgy kénylmb tgym mgm, mny képztmt mgőít, minth mt i l u d nyi köülményk mgngdik, ly hlyt nám, álmdnám! Mt két cz tökéltn zmltm ki, hl z ágk zn öz vltk lyn vlt, mint z épn mt lmódtt l á t zövődv zn végig fküdtm, mint hgy ványk, zz: két főödög cz pcnyét végig n y j t j á k télyn D m i Tvább i figylmml nézv őkt, vlmit lőtt lludtm vln, óvtágból lmbátt vttm éz, midőn má cknm lvztttm hjtttm öz mgm köül, hgy zzl tt zmm lől lkjkt A két lk között fény mt mgvédlmzzm Különbn ign könnyn ltt vlmi; mvn néztm á, zivm d b lhttm vln mcáb, igy kjmá gá cknm mgzűnt vé gyn j á t nknk tm vln zákmányául imb Vlmi fhé t á g y lógtt l köztök Hlyztm lég kénylmtln vlt hgy ü g y látztt, mint vlmly könnyű, zínztt n zóljk mmit mquitók (lgyk) zúá kndő, vgy mánmű női uh áól, mlyk znként pkdtk k ö ü Mily nő lht z, kit itt huczlnk? S h löttm A mngv - mcá lglklmbb nő, vájjn él- még, vgy m á ck hltttm hlyök kátékny álltknk, hl lgngybb fhé uh, mlyb buklv vn, hltti jökbn ézik mgukt lpl? D fádágm, mly flytn, több, Kdvm j ö t t á, hgy utánk mnjk, mint két 'ói kúzá dmény vlt, gy mgnézzm őkt E z több vlt, mint kívánci ülv z géz npn k z t ü l ' t t t t ijdt ág Vlóbn gézn mánmű ézlm vlt, éggl ggódál, vég lgyőzött z lk- minth imétlv látnám mgm lőtt zkt ülhtln zunnydá bkövtkztt jlntkt, mlyk álmmbn nyugtlnítttk Mnnyi idig fküdtm tt öntudtlnul, L h t é g -, hgy z z l k, mlyt zt ck kéőbb tudtm mgmndni, midőn többik mgukkl vnzltk, ő E n g c i özhnlítv z időt, zt gy óányink t A g ü láltm E z idő ltt ttnt álmim vltk Nm, nm! E föltétl ign képtln féllmt kltő látványk vnultk f é l - é b ngyn hihttln S mily izgttt állptbn ézékim lőtt O t t vlt többk közt házigz vltm, nm kétlkdhttm b n n, hffvj c dám Dn Min Agü, z ő zép nővé, lódtm * mt m á mint mnyznym; ngylként Vlóbn u g y lz, ugy, mit lébb h i t t m, néztt ki, fénylő ny didémml hmlkán, hgy t í zökött bzlg zövtég cz znbn hlvány zmú vlt Mlltt bláuk utló dlgáhz j u t t t k, lptt két ödög állt: z gyik fényn öltözködv, józágt mt ljtik L h t, hgy vlmi hnló Luczifhz; máik fktébb n cmpézé vlt A mit Gpd lbzélt gybb vlt, mint vlmi Vulkán, bő b vlt gjióól, z utóbbi vlózínűbbnk l á t z t t A mngvk között Gndlkdv, z dmény jutttm' < } cmpézkt mguk hgym lglább z éjzká A véltln utján fölfdztm tit k hlyökt H házigzdám tuljdnát é t t t é k mg, tudni fgm, hgy mi bj vn lépékt thtk, hgy zt fölfdzzm A hld világn ütött zt hittm, hgy mt má mgllm z utt, mly mngv mcából kivzt E z nnál könnybb lhttt, m t mgjgyztm z iányt, mlyől két mb közldtt flém, kik tméztn záz földől j ö t t k M á fölkltm, hgy nymikt km, midőn vlmi játág t á g y lptt mg, mly gítégm zlgált Fölflé tkintv, z égn fény pntkt láttm N m hld vlt z nmi cillgk, hnm piág zínű világ, mlyt könnyn lhttt vlmly égé fényénk gndlni L httln, vgy tűz mngvk közt ltt vln, vgy épn t u l jt tngn A tűz, báminő vlt i, biznynyl záz földhöz ttztt E fényt, mint vztő cillgt tkintv, gyn ugttm föl Ckhm létm mngv-üüég zélét lugv gyöké hálóztól gyz zilád földt éztm lá bim ltt K ö ü l tkintv ézvttm, hgy imt hlyn j ö t t m k i ; z vlt z hly, hl fl mingó lőttm Közl vlt f, mlyhz kötöt t m lvmt blépv hly, ckugyn t t t l á l t m zgény álltt, mlyt, mint ngm i, mquitók ttntn mgkínz tk Gyng nyítél fjzt ki öömét mg ékzémn Gyn lvttm zblát f ágól nyká vtvén kötőfékt, nygb u t t m M i u t á n z utt jól imtm, tizt hldvilágnál nm tévzthttm l igy útnk indultm A l i g húz pz múlv tt vltm kávé tlpitvényn ház flé ttttm Nm, nm ház flé H á z m á nm vlt i t t : ck flk látzttk, ngy fdlökkl, mlyből láng lövlt ki zikák zálltk z é g flé A étányn végig tkintttm kiályi pálmák i közt tét nnk végén lőzö m i n t g y npfény áltl mgvilágítv láttm, ckhgy ngy tüz v világítáábn Nm vlt zükég hllnm, hgy tüz nm mgától dt Öztönzűlg tudtm zt, vlmi zncétlnégt i jtttm, mly tűznél i zbb Szivm i lánglni éz tm mgkntyúzv lvmt, gyn h n t m közlbb Midőn közl étm, láttm köököül futkó népt, féfikt é znykt ggódó t k i n t t t l, világíttt h á t t é flé fdulv H l l t t m jj kiáltáukt é íáikt mindnnyin é m ü l t t, vgy zmúágt fjztk ki E g y pillnt ltt köztök vltm, é viz g á l t m zukt, h vájjn ninc- köztök két fhé z égő ház u únőj? Shl gy fhé cz, m i n d n ü t t fkt, b n é ág tlpitvény bzlgái é jbbágyi E g y féfi lém ittt; mgálltt lvm fjénél A tüz fényénél mgimtm Gpd ó t A nélkül, hgy vátm vln, mit mnd, kédm: H l vnnk: Dn Min Dn E n gci?" O d mindkttő d vn! h! Snn! n m zmu- z v O d vnnk! Hgyn? A t ü z! Mit jlnt m i n d z? Mndd ck Gyn, gyn!" I t n m! cbll, nm tudm Mgm m tudm Ck gy félóáj j ö t t m hz S mgm i u g y tláltm mindnt, mint mt l á t j ; ckhgy t ü z nm vlt ly ngy M g kiélttük lfjtni, d nm l h t t t ; égi h á z l fg puztulni" K i t t t z t? " kédm nyugtlnul Vlmi jtlm úgt nkm, hgy jól imm -i tttt I g n ; zt mndják, hgy Btbnból k t n á k jöttk z u t lfgni, mt ő gyik ptiótáknk D ő mgjdítv zt, lmnt 8 ktnák nélkül tétk viz Kéőbb, midőn t n á éjzk vlt, mák j ö t t k, kik nm vltk ktnák, hnm álzáztt mbk Ezk vl tk, kik Snnitát lblták ngy házt VASÁRNAPI UJSAG f ö l g y u J t t t á k A ház zót flytnn ég, ő zgény nki m tudj, hv vitték, vgy mi tötént vl" A z lőt t u d t m, d máik dlg im tln vlt lőttm Rttnt gndlt kinztt llkmt Mt má nm kétlkdtm, hgy z, mit két bló mgávl vnzlt, Engci A g ü vlt D vájjn élt- még kk? vgy mggyilklták? mit én láttm, ck ttm vlt? Itnm! Itnm!" Sóhjtk llki küz dlmmbn ttnt féllm zálltt mg Gpd! t dék mb vgy; nmd kczká mnéd tnni éltdt, hgy kizznyt mgmnthük, nmd?" Tizz i, um; ck mndj m g : hgyn? Tgyn póbá Snn: mjd mg látj" Hzd lő pukádt lvdt" I t t vnnk" Lvá mutttt, mly tt álltt kí téhz kötv Gyn thát, köv ngm N vzít ünk gy pillntt m!" A czd nygb ugtt En l m zálltm gyn llvgltunk, v lán gkt mgunk után hgyv Egynn L Zpt mcá flé mn tünk A l i g húz pz ltt tt vltunk nnk zélénél Lzállv, biztágb hlyztük lvin kt, ugyn hhz fáhz kötv, mlynél z én lvm délutánt tét töltött Bkötöttük lvk záját, hgy n tudjnk nyítni T vünk óvtágt kövtlt cndégt, hgy blókt mglhük Útközbn lbzéltm Gpdónk, mi vlm tötént közöltm vl tvmt, mit ö gézn hlylt Kézk vltunk két mgunkhz hnló jű mbl m g k ü z d n i, hgy vizv g y ü n k tőlök gy fglyt, kit biznynyl nm dnk át küzdlm nélkül Mindkét ldlól hcz élt é hlál zól, mb mb lln tméztn kétégbtt küzdlm lnd Tám i tudt zt, d nm félt M é g téfálv bzélt cntjiól cknm ly láz vlt, mint én, hgy munkánkt mgkzdjük Ennélfgv nm ggódhttm fölött, hgy tám lhgy vgy mgcl Ck ttól féltm, hgy nm lzk kép zmb állni z llnéggl Vájjn lhtég lz- imét föltlálnm nymkt b zlg kunyhójáhz? E kédé ign ggzttt, znbn czd bbn i gítégm ltt M i u t á n lmndtm ggdlmmt, kinyiltkz ttt, hgy ő biztn mg fgj llni z utt U g y bzélt, minth gézn j á t vln itt E t i kóbláim közbn ézvttm gy fát, mly ngybb vlt, mint köültt többi; nm mngv vlt z, hbá köztök nőtt E f közl vlt mgzökött bzlg lkhlyéhz Különön mgjgyztm zt mgmnk má lőbb, hgy h ntán hly kllnd viz jönnöm, zt záz földől i mgimhm É j i hmább vlt zükégm, mint hittm Mt vizgálni kzdtm É n jól imm fát", mnd vdáz E z gy mhgu, mly ly mgvkból nő, mit mdk hznk mngvk közé E m l é k zm á, hgy m á lőttm i jt gy mdt, gy ngy gdzó t, mly ágin ült H z z hly, kk géz biztn dvztm önt, hbá má évkkl lőbb lőttm zt mdt A f mitt n ggódjék, föltév, hgy mg tudj muttni nkm zt z utt, mlyől b zélt, H vlh mb cuzkáit gyökk között, én biztn mgtlálm nymkt, még h ck hldvilágunk vn i N féljn, cbll! Jöjjön, mut mg zt hlyt, hl mcából kijött" Miután lvzttm őt nym <> ltt vztő fölhívtt, hgy kövm (Vég kövtk) Hll kpitány ézkki xpdicziój Mjdnm hám év múlt má, hgy H l l kpitány P l á i " nvű hjón Uj-Yk kikö tőjét lhgyt é z ézkki jégvidékk imtln, titkzü tömklgéb mélydt A ngy köztáág kmány mindzzl bővn llátt őt, mi z xpdiczióikét biztíthtt E y ngy nmzt jókivánti kiéték méz ; 39 útjábn nm ttnv viz m m b zztó vzélyktől, mlykkl mjdnm vl mnnyi lődénk küzdni klltt, m Fnklin J é mbi zmú ától, m vég Kné é Hy áltl kiálltt znvdéktől bát kuttó tng zállt zzl zilád lhtázál, hgy vgy fölki z ézki kt, vgy tt véz l m idg jégpuzt ágk öökké ttó éjzkájábn E g y é b á n t z óhjttt ikt biztnk tttt Szándé kánk véghzvitlé öt évt fg zntlni mndgtá gykn vém*, htáztt, vkmő tmézt kizát likéitől mindn kétlyt zándékánk ikülé iánt Xm i lhttt vln gykönnyn lklmbb mbt kpni gy ilyn válllt, ki ki tngk é ttmányk kdályin é vzélyin nynyi ulkdni tudjn, mint Hll kpitány A Si J h n Fnklin áltl vzélt mjdnm nymtlnul ltűnt xpdiczió mdványi nk flké végtt má kétz ját b Hll idg églju tájkt, huzmb időig tt élvén bnzülöttk hókunyhóibn, épn ugy, minth ő mg i zülttt zkimó ltt vln Vlők gyütt ny hút vtt é fókzit ivtt Utljá má nnyi vitt z zkimó ágbn, hgy gy npn 15 fnt ny hút vtt mg 2x/j pint hlzit ivtt mg á! E zd vidékből gy géz zkimó cládt, fé jt, nőt é gy lánygymkt vitt mgávl hz Amikáb é zk bcült hű mbk báti é kiéői vltk élt utló pillntáig Elő utzáábn két évt töltött Bffin-Öböl ptjin, mádik xpdicziój lklmávl öt évig vlt lvzv z öökö hó bidlmábn Vlt thát lég módj mgi mkdni kvidéki átázák nélkülözéi vl é kdályivl, znvdéivl é gyönyö ivl, mik mádik útjából vég mjdnm öt évi távllét után bátji é imői ngy öömé hitln lőkült, z élt é gézég vlt mg, minth hzú idő ltt lgn gybb kénylmbn töltött vln idjét M g m pihnt j ó fmán é má imét ujbb t vkn töt fjét: ziládul lhtázt, hgy lődit kvttlnül tul hldj é hzáj lbgóját z ézki knál fgj kitűzni H g y mily közl vlt czéljáhz, mik titkzü hlál, mlynk k é köülményi máig m imtk léggé, ly vátlnul állt l didlutját, hgy mnnyi j u t t t z ézki k vidékét fdő üü lpl fóllbbntéébn, z iánt fölfdzéiől élt utló npjiól ddig köztudmá juttt dtk nm nyújtnk kllő fölvilágitát Annyi bizny, hgy z gy P y t kivév, vl mnnyi lődénél tvább juttt ézk flé m á tt állt m ötét, imtln világ véghtáán, mly képzlmét mindig ly élénkn fgllkdttá méz vállltibn bizttá, clgtá E k k ztán P l á i " 1871 őzén ltűnt világ zmi lől Bmélydt Smith-öbölb, hl má ő lőtt Mtn é Hy gy ézki czán duzzdó hullámit vélték fölfdzhtni, tvább htlt mindgyikénél Gönlnd nyugti ptján közlgő tél lől bizt kikö tőb mnkült A hjóól Hll kutyák áltl vnt zánkn ki tng iányábn ézk flé ngy kiándulát ttt z ézki zélég 82-ik fkáig é ltj-ik pczéig htlt, thát lgngybb m g á g i g, mlyt z mbi ély é kittá vlh léni kép vlt Szi vét ik fölött éztt ööm é büzkég dgzttt, midőn kiánduláánk véghtá áhz ét vidámn, ménynyl tlv é l g jbb gézégbn tét viz lhgytt hjójá hz é táihz I t t ztán 1871 nvmb 8-án hitln mghlt Bá gézég nm l á t z t t mgtámdv utóbbi fádágtlj válllt, áltl, mégi z kzhtt hitln hlálát, mly zmúággl tölt l z xpdiczió vlmnynyi mbét Ott hlyzték öök nyuglm Gönlnd öökö hólpl lá kvidéki éjk ötét ányékábn Tái könnyzv állták köül duván öztáklt fkpóját, mly z ézk-miki E g y ü l t - Á l l m k n k cil lgkkl bhinttt lbgój vlt títv Ilyn kpóbn pihnt m g öök z bát llkit hő ki hét tlt élt á t mg ézk kitln jégvidékin, távl m ü v i t világtól, ki éltét tudmányét ly g y k n kczká tévé Mint tábnk cttén, ő i zn hlyn hlt l, mlynk iznytit ugy zólv kihívt mg lln é l i t u d t győzni zlőtt mind-

5 - VASÁRNAPI UJSAG nnyiz A ki tmtéi mnt zmún i n d u l t mg kpóvl ndlttéi hlyé T é l i öltöztökb buklv, kzökbn l á m p á k kl mndgéltk Plái" mbi ötét ki éjbn kpó m l l t t ; zán t t t kpót mtózk húzták hű J é fl ég H n n h többi zkimókkl g y ü t t iv kiéték zttt főnökük, vzéök é bátjk földi mdványit A t n g p t t ó l köülblől gy ngl [méföldnyi, kőkmény fgytt földbn átál? mg ít H l l kpitány zámá; miután j mgittt vzé hltttét lábcáttták jkiki gy gööngyöt dbtt kpó é mlékül ihntól gy mknyi földt vtt mgáhz, it ngy kődbkkl bk ták, hgy vdálltk föl n dúlhák föléj gy kztt állitttk H l l nvévl élt évink (50) zámávl A hó nm ká fhé hltti lplll vnt b zmú zttá h l y é t, hl tudmány gyik dék hcz p i h n 8 lbgó ézki fény vlmi különö, vázgygát tjzttt zét föld kk égénk lgézkibbn fkvő kzt ij fölé H l tlálhttt vln éltéhz méltóbb tmtőhlyt méz utzó, mint jégvidékn, hv mindig ly ign vágytt, hl Fnklin, Hudn é Bntz vlők gyütt lvztt utk öök álmukt luzzák! A P l á i " fdélztén m d t utzók nm vlt iigylndőbb, mint többiké A hullámktól hányt-vttt hjóvl, mindját hgy pthz étk, kikötöttk tlt P l á i " dzkáiból é gndáiból duván özztáklt kunyhókbn töltötték l, pá j ó llkű zkimó kgylmén tngődv 1873 j n u á j á bn két cónkt kézítttk é zkn j ú n i u 23-kán hz indultk Sk vződég után Mlvill-öbölb étk, hl ztán Rvncig" nvű kót czthláz hjó fölzdt őkt A hz blyngá ltt éllmi zök m i n dn má kézltök tljn lfgytt Szpt 19-én ékztk mg z mlíttt hjó fdélztén Dund-b (Skótzágbn), hnnn B u d d i n g tn kpitány é mbi néhány npi pihné u t á n ú t kltk hzájk: z ézk-miki Egyült-Állmk flé 40 A z xpdicziót dék vzéénk hlálávl znccillg i ck hm lhgyt A P l á i " tlt tt vát végig kikötőbn kövt kző év júniuánk 8-án lgényég gy éz két cónkn ézk flé kiándulát kíéltt mg, mlynk dményéől mt még ck nnyit t u d u n k, hgy K n é áltl fölfd ztt nyilt ki tngt ők i léték júliu 8-án hjóhz viztév hzutzáhz zükég lőkézül tkt znnl mgttték 1872 ug 12-én Plái" ú t n k indult d é l flé, d m á 15-én nnyi köülvt ték z úzó jéghgyk, hgy lgény ég hjó lhgyáát vélvén züké gnk, kézltkt é cónkkt gy htlm tjdlmű j é g t á b l á kzdtt kizállítni E m u n k köz bn Pli"-t hv hmu d é l nyugti zél fdélztén md B u d d i n g t n kpitánynyl (ki H l l l h u n y t u t á n pncnkágt á t v t t ) é lgényég gy ézévl h gnyiól hitln lzkíttt p p n t béggl dél flé hjttt, tt hgyván 19 mbt z éllmi z k j ó n g y ézévl gyütt ivtg jégmzőn A mi zután bkövtk ztt, z még ddig pátlnul áll kvidéki fölfdző utzák t ö t é ntébn Sm Kné, kink élthlálhczt klltt vivni Gönlnd ptjin j é g t n g bzlmivl, m R8, P y é M'Clintck nm vltk ly képzlhttln znvdé knk kitév, mint z ki cpt, mly Tyn kpitány vzélt ltt z úzó jégmzőn kdt A különö nzád ln zkdtt lá dél flé Bffin-öböl hábgó hullámin, kgyt ln vihk áltl mindgy több dbb zúztv, é tngézkből zkimó féfikból, nőkből é gymkből álló zncétln utit gyik tödző j é g d b ó l máik mnkülni kényzítv H n m mnkülők mindig h ű é gn özttttk Kmötét kvidéki éjbn, km flhőktől bíttt cillgtln, fénytln ég ltt, iznyú hidgkt zn vdv cupán közlökb t é v d t fókák é jg mdvék ny húávl táplálkzv, h ó k u n y kókbn gugglv, néh p d i g hjléktlnul, mtzőn fgy vizbn t é d i g lubiczklv, mjdnm hét géz hónpig blyngtk vló bn zánlm méltó zncétlnk v é g t lnnk látzó jégtngn, mig vég z A t l n t i czán nyhébb vidéké j u t h t t k, hl őkt L b d félzigt ptjától 40 mfld 1873 ápili 29-én T i g " nvű czthlázgőzö kpitány znvdéiktől mgzbdíttt í g y végződött bzztó klnd, mlynk hét hvi t t m ltt jégmző lkói lgngybb éltvzélyk, nélkülözék é znvdék k ö zött 1500 méföldnyi u t t tttk mg B á H l l xpdiczíój, mint l á t j u k, lhtő lgzncétlnbb végt ét, mindz áltl gyik vlt lgikdúbb ilyzü vál lltknk A Plái", ámbá ck ckély jű flymi gőzö vlt, özn 30 mbl (id étv nőkt, gymkkt é nylcz XXI ÉVFOLYAM 3 SZÁM JAKUAE A kfizén á flytnn mlkdik z kból néhány ngl ménök új mgpndité zt égi zmét, hgy tngpti gyátlpk hyduliku gépink mzgáb hztlát hullá mk pály é dgály áltl lőidéztt ppnt ővl kíéték mg Az id vntkzó kíéltkt Sint-Ml közlébn fgják mgtnni III Npóln hlttt hó 9-ón, mint cázá hlálánk évfdulóján, z uj ibltb vitttt á t, mlyt Eugéni tmplm mlltt építtttt; zn kpób ttték, mlyt Viktói kiályné cázá özvgyénk jándékztt Ck köülblől kétzázn, kik külön mghívát kptk, vttk ézt z ünnpélyn chilhuti tmplm bn Cupán z xcázánó ó fi tédltk I I I Npóln kpójánál A Bnpt-clád tgji közül jln vltk: Bnpt J m, Muát Lucián hczg é Bnpt Lui Lucián hczg A tmplmi zttákt uth-wki püpök végzó Ezk végztévl mgnyíltk hltti kápln jtói, tt vlt kpó, fölött gy bíbtítő, mlyb ny knák vltk hímzv A cázáné zlgái fölmlték kpót é zmzéd i bltb fkttték, hvá őkt lgmélybb gyázb öltözött cázáné é fi kövtték A iblt gót tylbn é cni máványból vn építv, ugy hgy I I I Npóln hlttt fnczi flk közt nyugzik A kpót gytln gánitdbból Abdn kézité; jt vn gy kzt cupán fölittl: Npóln R J P " A kpó lőézén zvk vnnk bvév: E kpó Eugéni cázá nénk zntltttt, zívély ézvét jléül Viktói kiálynőtől R 1873" Cub zigtn pnylk áltl l itélt kivégztt lázdók zámát 40,000- tzik; ctábn lttkt nm lht fölzámítni A lázdók pdig kivégztk, vgy hczbn mgöltk özn 75,000 pnylt Ez mind zbdág nvé bn tötént Az zták-mgy kvidéki xpdiczióól kövtkző hit vzzük: Miután ém nvégii, m má hlá zk Spitzbgák közlébn, vgy N wj-sml köül Tgtthf'-fl nm tlálkztk, m hit ól nm hllttk, lgngybb vlózínűéggl állithtó, hgy kvidéki xpdiczió zn idő bn, midőn hláztk mgkzdődnk, Nwj-Sml ézki cúcát má l hgyt Ily köülményk között nm vlózínű, hgy Tgtthf áól 1874 któb lőtt, midőn vizté é fg mgtöténni, hit hllnánk Hll kpitány tmté z ézki kvidékn zkimót i) ly u t t t t t mg, mlyt zlőtt kkl htlmbb j á m ü v i i mjdnm lh ttlnnk ttttk A földjz é tmézt tudmányk zámá zztt kzü tpz tltk é vivmányk vlódi mév m é g ck zután fg kitűnni, h H l l kpitány jgyzti nymán z xpdiczió töténtét dményit z miki kmány közbcátj Sámi Lj Egyvlg Egy miki czthláz, Ptt kpitány, Glci" pncnk lgutóbbi kvidéki utzá ltt pénztáczákt é knyhzkt tlált hztt hz Uj-Bdfdb (Egyült-Áll mk, Mchutt állm), mlyk z lvztt Si Jhn Fnklinéi vltk E tágykt Ptt kpi tány zkimóktól váált öz, kik zt állítják, hgy Fnklin ó mbi z ttni zdn tmé zt cpái ltt é nm vd bnzülöttk gyil k kzi áltl vztk l Piábn közlbből k mány gy bizttágt küldött ki m bzztó pti kink kipuhtláá, mly z zág lkágát múlt óv flytán nnyi mgtizdlt E bizttág néhány tgj mt zt állítj, hgy já vány gy ngy tjdlmű blng fölnyitá kövtkztébn tjdt zét, mlyb z 1832 táján dühöngött khl áld zti vltk tmtv E blng tljá nk minőég kéllttt hullák é bnnök jlő kónygk zótbmláát, nnn tjdtk ó hpóztk zót kóciák vlők gyütt z iznyú jávány i Dág távíd Á m u l t évbn (1873-bn) Lndn é Sydny (Auztáli fővá) közt táv íd özkötttét hztk lét, mly miként mndják k hznt hjt b, nh gy ügöny földá zvnként 10 hilling (5 ft) Oly költég, hgy mgánhználtt mjdnm lh ttlnné tzi A viágkdvlőknk A zbi növényknk, főlg téln, ninc ngybb llnégük, mint p Bbiznyíttt dlg, hgy zbákbn vgy növényházkbn tllő növényk kkl könnyb bn kiállják tlt, h lvlikt időnként lngy vizb máttt finm zivccl ptól mgtiztít juk Apó lvlű növényknél z öntözé, vgy lllá jánlhtó, mit zbdbn ck nyh időbn lht zközölni A gyki, például gyöng zppn vizzl vló má vkt i ltá vlítj Bécbn múlt évbn 216 öngyilkág fdult lő, mig 1872-bn 172 t A gymk-játékk ügyébn 41 VASÁRNAPI U J S A G E zt mintgy 50-fél váltztát vlt Tnuitják zt égibb kból fnnmdt némly följgyzék, mlyk muttj gymk-játékknk cupán géz át fgllják mgukbn gy gy ikl tnulói között: hát még h többikéit i imnők, vgyimnők z mk-játékknk Égy ilyn bjgyzé tlálttik zi kt i, mlyk z iklából kiklt, gti f lyqzum égibb jgyzőkönyvi thát ngybb kú, fitlág köébn gyikébn, mlyt znnl közlök z l divtztk divtznk? É z 50-ből htvn év múlv mi gymk-g vókkl : lig im, lig gykl tizt 1802 dcz 11 Vlóbn itt z idj, hgy zk i Ikli gyűlé; 127 zám tjzzük ki figylmünkt, nck Minthgy játzából k bj zktt kövtkzni: nnálfgv özittk zn j á t é k zkt igykzzünk mgmntni, dván nmk, mlyk tnulógymkk között l g ólk pnt líákt, mlyk jln inkább vnnk zkábn, ztból mg lg i még zkábn vnnk, hnm láthtni, mlyk tillmk mlyk vnnk zkt i igykzzünk följgyzni, gy mgngdv bgyűjtni, mgmgyázni, mlyk I L p t j á t é k E z többfél nk má ck mlékzt vn fnn 1) Ngy kivő; zbd Mi időbli mbinktől nm vá 2) Pádi; zbd htjuk, hgy pl 70 év lőtti dlgkt 3) A ki kp, z ü t ; zbd 4) Pcz; n m z b d tudjnk: hnm zét n hgyjunk föl 5) Hóhédi bnfgó; zbd z ügygyi A hjdnhz közlbb kú 6) Lvlpt: ögbkt kll tlmáckul mgkéni, ) A midőn máikn ül fnn ülők kézől kéz b mikől ők fölvilágitákt dnk, z cátják lptát, j á t é k kt tgyük mi iáb knk mghtázá zszép példáink vnnk kövté Kiint özmnnk vikd fludy-táág Mgy Népköltéi Gyűj nk; n m z b d tmény "- uj flymábn, mly mind b) Vgy pdig lpt ljté után fnn ülők lzld L, mind II kött bővn fgll mgábn kibbzü gymkjátékkt ( ; nk; n m z b d c) Vgy földhöz vt lptá- II lpkn), milynkt kt kpják m g ; n m z még biznynyl többkt i lhtn özbd zgyüjtni hz többi vidékiől I I Bikózá, mly imét kfél Ily módn klln gybzdni 1) K é t zmély közt; n m z dültbbk játékit, igy z ifjkéit, még bd 2) T ö b b zmély közt, mint kttő; pdig lhtő itéggl, mig őkt z idő nm zbd nyéztő htlm fldéknyégb nm I I I Kiálydi; n m z b d dj I V Kci-pci; zbd Kívánt, hgy gndbb mb V K t n á d i, mly többfél 1) V g y ck xcitiumból á l l ; ink n vgyék üktég figylmz zbd ttő zvimt Idővl, h gyb lznk 2) Vgy vikdnk; n m z állitv, kd, hizm, ly mbünk i bd ki, fölimvén bnnök képző lm VI P i p ; n m zbd kt, földlgzz őkt étékitni fgj V I I Tünődi; zbd V I I I Kigyófk:i,mik kk gyb- mi npig ngyn lhnyglt t t i fgódzván,kingnk; n m z n v l é b n ; gymnztüti gyk bd ltknk gy ly lklmztt ágát fg I X Lvdi; zbd juk áltlk mghnitni, mly z gy X Lpczkádi; n m z b d zű l m i gykltk gyfmágát X I Czicz; n m z b d cnct-cptztk áltl kllmn X I I Libádi; n m z b d X I I I K ü n n b á á n y, bnn fk; fgj, hzn mlltt, váltztá tnni Öömml lvtm Vánpi Új ág" z évi 1-ő zámábn G y ö g y Aldá nymó étkzéét, mlylyl XVII zá zdi némt gymk-játékkt ábázló képt kiét; mint mglptt gy flől z z gybtlálkzá, mly mny nyi gymk-km vizmlékzm, zk é mgyzágik között lét zik: ugy jnálttl gndltm máflől, hgy mi npág z ffél játékk má mind zükbb-zükbb kö húzód nk öz m-hlnp nnyi kimnnk zkából, hgy gynémlyiknk utl já ck n v md fnn z időbk jkin nélkül, hgy zk m ó d j á t vlki mg tudná mgyázni E köülményt vlóág vztégnk kll mndnunk; mt játékkb, zn flül hgy z g y t m mbi tvé knyégi öztön j nyiltkzik bnnök, vn vlmi, mi zknk ját külön jllgt i kölcönöz, htázttn gyik vgy máik nmzt phyignmiáj á utl, igy zk nyéztévl gy-gy játág nyézik l népnk, mlyknk hlyéb kz i d g n lmk fézklik mg mgukt Pdig z individulitá lmó dá mint gybkbn, ugy itt i mindig htáztt vztég, h zn átlán ttképző lm vztét nm tkintjük i, mly z ffél ttdző játékkkl gyütt já Ngyn hlyn tznk thát némt zmzédink, kik fölimvén b cülni tudván gymk-játékk fnt ágát ugy n v l é i, mint n m z t i zmpntból, zkt nmck lnyézni nm ngdik, mnnyibn még fnn vnnk, d őt mglvőkt étékitni, fölhználni i igykznk Egéz i dlmml bink má, mly zzl fg llkzik Könyvik vnnk, mlykbn gymk- é népjátékk gybgyüjtvék, mgmgyázvák mlyk lpján é gikt viznt éltb lht lépttni; K l pdig, némt ttgyklt-iók gyik jlbik, kink könyvi több mint 30 év ót lgkiválóbbk közé ttznk ^H zbd ttgyklt-idlmbn, ujbbn zt i X I V Bábjáték; zbd mgkiéltt, miképn lhtn külön X V S i t t y ; zbd X V I H é l y ; zbd böző játékkt z lklmztt ttgy X V I I S z i t á d i ; zbd kltk közé fölvnni XVIII O l j t ö é ; nm zbd Ck minálunk nm ign gndlnk X I X Angyl; n m zbd még, épn nm-gndlánk fő X X Tznbz; zbd X X I Cűök; n m z b d k, hgy gymkink köéből m-hl X X I I Kczk; zbd np kivznk ttdző játékk, X X I I I Bt t ö n i ; n m z b d hlyökt ly fgllkzák töltik b, X X I V Diznódi; n m z b d mlyk ttt-llkt gyánt tönk X X V Gómbdi A gmb hlytt kővl zbd, mt nykdni j á t é k b n tznk nm zbd Hgy nnyi közönyöé ltt népünk X X V I Kpcdi; n m z b d gymk-ifjúágunk játékk iánt, X X V I I Mtólládi; n m z b d nm ki bflyál vltk zk X X V I I I Cípi cók; zbd tillmzák i, mlykkl zk nézv X X I X G y t y á d i ; zbd zülék, tánitók z iklákbn viltt X X X Mlmdi; n m z b d X X X I Bk-fitty: tk, tgdhttln lvén, hgy zk né 1) Nylcz; n m z b d mlyi nm itkán, méz vltknál 2) E g y ; n m z b d fgv, ckugyn vzélyk i lhttk; X X X I I Hdódi; n m z b d pdig z ck tt állhttt, hl kllő X X X I I I Knkuj; n m z b d vigyázt flügylt nélkül mntk végb X X X I V ö d ö g h i n t ó, vgy lóginy A játékk Báhgy tötént i, bámly gymkknk n m z b d X X X V Ödög-mtóll; n m z b d czélból: lég, hgy gymkkbn mgx X X V I P i t y A mzőn zbd ign j ó fvtkztt kdv tilttt vlmi iánt, vigyázál, d mák közt n m mgfgytkztt kdv közönyöégt zbd zült, z végül zt z állptt idézt X X X V I I Tk; nm z b d lő, mlybn mt vgyunk X X X V H I Kikázá; n m z b d X X X I X Bdzf-pukázá Pdi* gymk-multzái módk X L Siknyó; vigyázál zbd nm gvk ign viágzó é váltzt Szilágyi Itván A jégn Föv&i t á c z Ugy ttzik nkm, minth évől-év ngldnánk gy kvt, zkáink é zókzáink dlgábn itt fővábn A kié különcz, őt lyk xcntiku, d mindig dti é gyklti fólfgáu J h n B u l i b blzttünk ézvétl nül, gymáután lv l től, hgyn öltözködik, hgyn lkik, hgyn dzi ttét, üzi l unlmát é zz mgánk élvztt é gyönyöűégt ködö zigthnábn, hl p t p l n gyógyz, mint chinin hidglléé Vlóág éltzükég, mly nélkül igzi ngl nm i képzlhtő, lgyn ztán pt tágy ká költég vnypip, ká kcú vnyclnk, ká z áttln c i c k t", ká z ldlbdákt zuzó öklözé Néhány év lőtt bét Jhn Bull iánti li méünk zzl, hgy mgunk öltöttük uhtáá nk játág dbjuit: z lpuztithtln nmz klpt mlyn mg m látzik, h z mb gy éjzkán át pán gynánt hznált vúti wggnbn vgy vízhtln őköpnyt, wtpf-t, z nyő htlm vnytá át; vgy mindn lklm plidt, zn z mtt uhdbk között, é tán még Kmálit" i, mly pz mi lid cizmzáunk kl föl nm é S mint uhtáunkbn hóditólg fgllt mgánk tét z ngl, vgy lglább ngl nk állíttt gyátmány, ugy áldzni kzdtünk lká ink zk bndzé tkinttébn i bit

6 VASÁRNAPI ÚJSÁG 42 XXI ÉVFOLYAM - 3 SZÁM! tó ckély vizét Mt znbn má öt hét ót zi- hölgyk Ízlé kcly-öltözókít é limét i ládul tt jégtükö téli np vöfényénk ztv jégpt mtdjink, kik kigyóhjlóninc még ck nnyi mlg m, hgy mglágyít knyággl tönk utt mguknk kclyázók pá óá flültét Alu czt piító mg- tömg között, még ck kényökkl m év villám vá"<*l fújdgál dkünn ligtbn, budi gy püléükbn játlnbb zmzédkhz hgyk flől ly dmztő zélll közönt b, hgy A ktni zn hgó hngjib blvgyül z kclyázóknk kdvé m jáhtn má jbbn lklmi áuk kiáltá, kik kiállítái" pczt, A délutáni np végig önti ugit z épülő déli gyümölcöt é gyéb nylánkágt kínálnk I fővá gyik lghtlmbb utvnlán, zél z pó világnk, mly kclyázá közbn htlj ugáútn, mlyn ligtb hldunk Az k t - j m étvágy ébd I g n-tén, hl külő köút ugáúttl tlál Lnt kcly-gylt bplánklt jégpályá kzik, ngy épülttömgk mlkdnk hl hám, ján kán lnyugvó np gy cmó igéző fitl hl négymltnyi mgágbn kék égbltzt hölgy ó dli fitl mb vti lhlványuló flé,mégbfjztln állptbn ugyn, hnm fgl ugit Kztül-kul gymán kgtik, üldö mt nyújtv z útvnl ngyzűégéől A fltöltött zik kclyázók z időt, mly hl m múlik ut hmkj cikg lábid ltt, mint külbb tán l gybbn, mint itt j é g n, hl kipdhthldz vából Alcny dzkkíté kíti ln zókzá A féfik lőzéknyég nm im z ut géz hzábn bépíté váó ü tlk htát jég hátán A kcly ólén még félénkn kt, kíté mázlt flitból tudd mg, hgy mzgó fitl hölgy lvzttt báttlnágát, hgy mlyik lndő házcpt hly mlltt viz l utd jbb ó bl kj gy-gy gykltt kclyázó Mt zük hmk mindn, bám fdítd z I kjábn pihn, kik ly biztnággl gdják mdt, ugáút váligti tkltánál mlkdő mgukkl gyönyö ó hidgtől kipiult hölgyt, négy nyáilk ugy tűnik föl lőttd távlbn, mint ivtg vánd lőtt z ázi, pálmáivl é hgy z gndlni m k buká lhtőégé fávizévl Tmédk még itt tnnivló, l Nm ily biztn támzkdik- z élt ögö pályá m md gndlni, mik fgz plták tövébn, ján i gyngébb nő őbb féfiú ldláhz? A lámpák kigyúlnk jég hátán, hzn zfltjádán vácziutól ugáútn át vá lnyúló pi fényt vtv záz mg záz kcligtb étálhtni lyéltől fölkczlt fhé lp, é mt még ck A vőfény np dczá, mly üd nm génybbé lz zintk, hl gymáb gmél téli lvgőjévl mg dgztj mlldt, lydó, hl mzi zótfzló kág látvány Ott ugy vzd éz, hgy gydül tzd mg z utt gy fnczi négyt ndztk jógpt fölkntji, kiflé Kcik é gylgjáók kiály-utczát hz köülállók kczj biznyá gy multág nálják még Itt ck néhány ltévdt hlló ütké bukánk zól; mitt lámpák világító köén kívül zik z ut közpén, mg-mgiztv gy gzdátln lbbn tv kígyózó hullámvnlkbn gy gymáb kmnd áltl, mly z lhgytt db fővá fgóztt fitl pá, édn uttgó zvkt célv jgt látzik fmálni Mgugt tégdt i, d^h gymál; é itt má hz flé kézül gy cmó fléj hdnázl btddl, mgugik gy kíté üd, igéző lány, lővigyáztn mlg bundákb ttégii vnl mögött húzz mg mgát lővi tkv gnd mmák é zlgáltkéz udvlók gyázt félénkéggl kzi áltl A fgtk é békcik lőbgnk, Két fiu, tiznkét-tiznhám v gymkk, gymáután, bljükb jtv jég vid közöné gy mllékutczából kiknydv, útitáiddá gét, é mi znk indulóját hgttj, má lznk z ut még hátlvő ézébn Kclyái- ck néhány lkév ékztt kclyázó vn kt kzükbn ttják, hnm gyíttt mnéük bázdákt jégb A jógpt hiv ztán légültn dczá i lég időt tlálnk vittkzni föld idm ki föl mlg zbáját, l-lfházkdv lfkvé ó ngyág fölött Nm nhéz ézvnnd, hgy lőtt z áhitt bnőógóvl: Adjál um fgyt Btyáni Nánd kibbik jóvl zglmbb tnuló lht buki tvább i! í'jü táánál, ki föld idmávl gyátlán nin cn tiztábn, nnk gömbölyüégétdjkménk ttj Az pó tudó nki tüzdik, lőlj blygónk gömbidmát biznyító köülménykt, é Bltnfőkjá, jnuá 9 I midőn hittln é gyügyű Tmá még mt i A múlt dczmb hó 17-ón Bltnn tö i kétlkdni m, lnvzi gymk fölhábdál tónt zncétln t vntkzólg, tudtm, mi [ Háy Jánnk, ki világ végéől lógtt l zint vízb fuldtk mindnnyin lőkültk; ] lábit mmiégb Mt má ztán ingültbb mt dczmb 20-dikán mgtlálták még bnt hngn flyttják vitát, gmb upltivumdt hám vizbfult hulláját i kt vágnk gymá fjéhz, úgyhgy hinni kzdd Mt znbn ihtk gy ki jó hít i Az má, mikóp békitő nmtőnk küldött m id midőn gyz ligt lmbtln fái közül lő- igz, hgy félk bl kpni, mt fóldmi vlóinkt cillámlni látd tó jégtükét, mi z pó mbk ugynck ngy vzély fnygti Októb utlján ögtön mgfldkznk hgjukól é kclváik vlt őnk, zót ngy záz fgyk vtéinkt i zijjit kzdik igzítni Mg vgy mntv ttól ; nnyi kiölték, hgy félv tkintünk jövő tá lé A ngy záz hidgk kövtkztébn földünk földttól, hgy ngyhtlmág létd két pá épugy mg vn pdzv, mint nyán fóágk nyi htlm között intvniálj idjén N d zn kmény fgyk kövtkztébn Azt hittd, hgy Alu u kéz- é lábd- í töténhttt ck, hgy hó 8-án hlázk közl mztö jlntkzé mitt kvé nézőközönégt pthz két hálóvl gy húzá több mint négyfgz tlálni tó ptján é im több mbt [ záz máz kzgt húztk ki jég ttjé Azt látz mgd köül, mint k nyái np délutánján I mndj á z gyik vz um: hminczn' Hölgyink bámultn dczlnk hidggl,! gydik téln ják má jég, d z h tötént minth ck S u w w tábnkt válzttták! vlünk" Knéén még zncébb fgát tttk : vln lőképül, ki zd tél idjén gytln pz-! mt tt fgt, üllőt, pntyt, hcát fgtk ; tókbátbn vztt át gót vájczi Simpln i lőtt vló np nnyit, hgy közl z máz hl öök hó ó jéggl bíttt mán Cdálkzunk, Alig hinnők, h nm látnók, zünkb jutttj hgy piczi lábk nm dmdnk mg fgytól, égi nótát: Jj d k hl vn bb Bltnb, hnm ly mzgéknyn kndikálnk lő, minth bbb, Öül tt hláz ööméb, bbb" gy báli tm pqutt-jét tpdnák Az czk tb D Ptőfi vándlgényévl i lmndhtjuk : I kicttnnk hidg é gézég gymáb lvdó é jó, hgy ilyn hidg vn", mt mi i lnn \ píjától zmk ly izzó ugkt lövlnk, bből tömédk hlból, h lágy idő vln A minth bnnük özpntuln tt géz mlg A látványhz, mlyt jégn nyüzgő, tk hlázk öülnk, d zncénk nm ign öül mbcpt nyújt, méltó ptn lvő könyzt nk zk, kik fgtt hlk zződéilg átvnni i Egy db édk ó vnzó téli éltn kd ttznk: mt nnyi hln övid idő ltt tl mg itt zm A kcly-gylt fpvillnj dni ily pónzzük viznyk közt, nm ki bjjl já, közpntj mzglmnk Bkáig éő zinó é zk bizny vkják fjőkt znc fölött E hlázti tudóítá mlltt álljn itt vdá póm köntöb bujtttt ctlók únőikt gí tik kimlni zát hintó bundbittt bljéből zti i Dczmb 30-án lpényi kövdáztn Udvló fitl mbk hölgyik kclyáit lóbál zákmányul tt 'Jl nyúl, d h jbbn lőnk, ják kzükbn, bldgn mlygv, hgy kitün több i ltt vln Ez dickdénk zét dick ttő zlgáltt tljítniük zbd Ohgyig dé, mt mig zmzéd vidókbli közégk nykkndők mögé tlzlt ög ink tán ját htáikn vdáztt bitng áét v y néhl i ifjúáguk ltűnt npjiól álmdznk, végig nézv zét mg nm mndhtó ndtlnég fitlág zókzáán A pt hmkján jön-mgy vizélék közt mguk bitlják, ddig zn köz közönég, kitizálv jégn tvp ül ői-t, kczgv égnk vdázt 550 ftt jövdlmz évnként,! g v ügytln kzdő bukfnczén, mgbánn mt ndn béb dják Bizny kulhtnánk kmftnk, mly hznt kllml, czélzüégt kénylmml ly özhngztn tudj mggyzttni Háziuink között ugyn nm ign tlálkztt utánzój z nglknk, kik kizáólgn gy clád zámá ztik építni házkt hiz nálunk z z építé földt, hgy minél több bébdhtó lkát péljn ki gy épültből hnm zét tgdhtln, hgy lg újbbn épült béházink bndzéébn má mégi vn nym z ngl kmftnk A lkz tályk gndbb lkülönítéét gymától, kny hákb vzttt vizt é légzzt, kttő jtókt é ngy blkkt, födött é tág flyókt z nglktól ltk l építézink, ligh háziuk káá Angl gyátmány ó ngl kmfttl tjd ztán pt ngl nmi iánti lőztt i, mint hgy z utóbbik növkdő fölklá imét ngybb klndőégt biztit z lőbbiknk Egy ánt látjuk zt ngybb dlgk é ckélyégk tkinttébn i Vlmint tuf" lvgji zmé bn ck z j c k y, kit Albin ködbu g ltt zült bit ny, ugy vizi pt mb lőtt ck z clnk, mlynk ldlbdáit ngl hjóáck zkétő kz fgt ki S nm mdn l mögöttük jégpt gyik vlmivló hív m, ki ck ngl gyátmányú kclyá küzik Jhn Bull mglht vlünk légdv vló bn, miét nymdkibn ipkdunk jáni pt tén- Alklmzzuk ló- é gáidmitóit, é imptáljuk nmck vnypipáit 03 flkáit, hnm clnkit ó kclyáit i Még zizgő é lypítő bzédét i mgtnultuk töni ugylígy A lóvnyté pndján váligti jég tük én bn tn"-hz ttzik mt zt kédni gy mától hgy: H w d y u d i? A mi bizny néh ztán lyn flltt kp z mb, hgy Vámbéy, Budnz é Hunflvy gyüttvév m tudnák kiütni, hgy nglul vlt- mndv, vgy cmizül Shkp é Byn zllm bcán mg z illtőknk z ngl nylv lln intéztt ményltükét! S minthgy má jégől zóltunk, mdjunk mg jégn, budpti kcly-gylt váligti jgén, mly z idő zint fővá zínénk gyülhly délutáni óákbn A jégpt ck pá év hnult mg nálunk, é zívn limjük, hgy ézbn kcly-gyltt illti mg lgfőbb édm Tgji buzgó, glánt, éltvló fitl mbk ly ügy ppgndát tudtk cinálni pt ttt-llkt üditö nménk, hgy m má z gylt im jégpályáj légyttj fővái közön ég zn ézénk, mlyt gyébk ck zátköű tánczviglmkn é ngy hngvnykn zk tunk gyütt látni dut gázcillái ltt É mindmlltt, h ztályzni knók ptnm kt, zt klln mndnunk, hgy kclyázá dmkáczi ptj Nmck zét, mivl bizny vgyni hlyztt nm föltétlz, mint ká tú in, ká hjó-gyltk clnkjibn vló mg jlné, hnm zét i, mivl jég hátán éintk zéb é pdig lyk ugynk é z h t ő éintkzéb hzz tádlm különböző ztá lyit gymál Ez nm lyn pt, mlyt ck zültéi é vgynitkáti űzht, hnm mindnki, kink gy pá kclyáj gy blépti jgy vló pénz vn A tt ügyégét gyánt fjlzthti é tökólbithti ptnm álll gzdg é zgény, töténlmi név öökö ugy, mint z igénytln munkáclád jdék A jég tük dmktikubb té, mint Rák pndj Ez ptnm gyébiánt z, mlynk p ág nm kizáólg z nglké A kclyázá vlmnnyi ézki ttmánybn pt, é Hlln diábn még inkább, mint Angliábn A tngl htá, flyók ó ctnák áltl kztül-kul zlt Hllndbn géz téln át nyüzög kc lyázók élénk ó mzgékny tömg jég hátán, é mindnupi dlg géz cládkt látni, kik kclyán tznk mg hám-négy méföldnyi utt vlmly zmzéd váb imőik mglá tgtáá Ott gymk mjdnm jáál gyütt tnulj kclyázát i, fiu vgy lány z mindgy Amik Jckn Hin, nálunk i imt kclyvituz hzáj hnlókép löl já jógpt mivléébn, ézki ézénk téln tüköimágu lppá fgyó tvi htlm tél kínálkznk kclyázóknk Nálunk fővábn váligti tó jégpályá já zítkzik pt hívink dző fgllkzá Az idén tél figy léptt kclyázókkl, ká pótlni kván őkt vlózinülg múltév lngy időjáááét, mly lig ngdt kmény fnyni A Bltn mllől i zép pékián Ngy Án JANUÁR i iu Idlm é művézt Im Sánd kdémii dicétt nyt p á l y m u n k á j : A m g y nylvújítá ót divtb j ö t t idgn é hibá zólák bíált, t k i n t t t l z ujitá hly módji", zintén mgjlnt, z ugynzn pálykédé j u t l m á t lnyt T w w k Emil-fél A hly mgy ág lvi" u t á n A kédé, z idlmunkbn kivált z időzki idlmbn nnyi ládt idgn zólák, mind j b b n - j b b n tjdő mgytlnág, innn-nnn má népbn i kivzni vgy lglább tmpulni kzdő nylv ézék kábn, n g y fntágú jól é tl jn mgldv n d k í v ü l bc é ziv vnni vló munk vln N m állitjuk (z k démii bíálók m állíttták) hgy két jl p á l y m ű közül gyik i tljn mgldtt, vgy épn mindn ézltibn kimíttt vln kédét; d állíttták mi i mgd j u k, hgy mind kttőbn k j ó ; kédé hlyn vn fölfgv, vizgálódák jól mginditv j ó iánybn vztv, igy min dnt édm munk mind kttő A hám bíáló közül kttő, b á limt, hgy I m munkáj több ldlú tlán több j ó t i ttlmz, mégi zint i ckélybb bcünk itélt j u t l m t, mt, úgymnd, mbbn néhány tévdé vn A hmdik biáló htázttn z I m munkáját ttt lőbb Mt nyilvánág lőtt vn mindkét m u n k közvélmény é zkétők Ítélht n k flttök N k ü n k ugy t t z i k, hgy I m munkáj kkl több ldlú, tljbb, bh tóbb, fjtgtéibn m é l y b b, nylvtöténti kézltébn hnlithtlnul gzdgbb á t l á b n tudmány mű,mig P T w w k é i n k á b b hpditiku jgyztk hlmz I m Sánd munkáj nylvézti idlmunk nézv m i n dnt vlódi nyég, hgy fölött t n u l ág, mlltt élvzhtő m ű i, mlyt min dnkink imni klln: nki m fgj ltgdni Á 1 f 50 k A Mgy töténlmi mlékké-bői mly kt mgy tud kdémi töténlmi biztt ág d ki, imét két vtg kött jlnt mg, m i n d k t t ő z lő ztályból, z k m á n y t á k ból A i k k ö t t z á p á d k i u j k m á n y t á 11-ik köttét tzi, lginkább zágábi ékég káptln lvéltáiból 457 k m á n y t t t l m z Szk d W n z l Guztáv, á 4 ft A 21-ik köttt S z i l á g y i S á n d zkzté, látt l j g y z t k k l külön czim l t t : O k m á n y t á I R á k ó c z i G y ö g y v é d é f n c z i z ö v t k é z é i n k t ö t é n t é h z" A gyűjtmény nm k v b b, mint 2 3 2, ézbn m g y nylvn i t kmányt ttlmz Á 3 ft 15 k Ugynck z kdémi kidáábn jlnt mg: M g y - u g ö z h n l í t ó z ó t á " I t B u d n z Józf A z lő 16 ivnyi füzt á 1 ft 60 k Szző cmiz, ézt, finn, lpp, mdvin, ztják, vgul, vtjk zűjén tözkt hnlítj öz m g y l, méltánylnunk kll fádzáit é t u d mány k u t t á i t, mlykkl mgyl kn nylvkt lőttünk földítni ipkdik Spzn Páltól, kzthlyi gzd l őbb tnintézt igzgtójától Emlékit h zi gzdági t n ü g y t á g y á b n " czimü füzt j l n t mg Gzdági t n ü g y ü n k még nm áll k zínvnlán, zvzé nm ndz, vzté hiány, zét dmény i légtln A z zággyűlé ügti gzdági t n ü g y vizióját é földmivléi miniztéium z lőkézültkt mg i t t t ; zkmbk é ttültk fölzólittttk vélménydá 8 j l n füzt i nnk flytán kézült A z mlék it k p h t ó Sóg G y ö g y könyvkkdéé b n K z t h l y n, á 40 k Cngy Guztáv munkái" czim ltt h á m kött jlnt mg Luff Vilmnál Cngy, kink nvévl gykn tlálkzhtunk z időzki jtó tén, flyékny vlő é könnyd lbzélő E k ö t t k lj költmény k t t t l m z ; két kött pdig hét lbzélét t á z lvó lé, zkbn lvn líák biznyitják,hgy zzőjüknk htáztt tht ég vn póz-idlm müvlééhz A h á m kött á 3 ft 50 k Hki Bácitól, ki t u d ini gymkk nylvén, ily czimü könyvck j l n t mg z p ó nmzdék z á m á : K i z á g z i v, 43, VASÁRNAPI UJSAG vgy Budpt hlyimt" A gymk é tnitó közti bzélgték Luff Vilm kidáábn Budptn mgjlnt: Egyvilágvá titki"rgény Bn Gyögytől, fdítj Tbódy Józf, 8, 9 é 10-ik kött A gény mt má gézn b vn végzv, gy-gy kött á 80 k Tvábbá Lipcébn nymttv mgjlnt: A j z u i t á k t ö t é n t " A lguj bb íók zint kidl gzt Bcky Butu ö t kött, á 5 ft A Pttán gyházi é ikli lp",bllgi Mó közlöny mt 17-ik évflymb léptt A zkztő pgmmczikkébn fölmlíti miió-ügyt, ávügyt, t k é k m g t á k t, ppi étkzltkt knvnt zméjét, mlyk lpjánk kzdményzé után létültk gy úttl jövő nézv kitűzi zbd pt tntizmu czélját, mly zint többé nm z állm lln, hnm z állmml gyültn z ultmntnízmu lln áll küzdébn E jó iányú közművlődéi ügykkl tüztn fgllkzó lp á géz év 9 ft, ngydév 2 ft 25 k, mly özg zkztőhöz ( M á i-utcz 10 z) küldndő b, Az Edélyi Gzd", mly Klzváit má öt év ót j l n i k, mgédmli gzdáink figylmét E hti közlöny gyzmind z délyi gzdági gylt közlöny, lgjbb zllmi ők támgtják Gmuf Vilm z kztőt Az uj évi flymbn béci közkiállitá gzdági jlnégit i fgj imttni, u g y liólg, mint özhnlitólg hzánk viznyi vló tkintttl E kövtkzők válllkztk: Bky K á l m á n mgy-óvái gzdági tná, Székly Mihály, Vöö Sánd klmnti, Tmy Bél budpti állt gyógyintézti tnák A z lőfiztéi á géz év 4 ft, félév 2 ft A Mgy Cmp" zkztőj, Mihók Sánd tudtj, hgy zn, mgyzági özz pénz-, hitl-, ip- é biztító-intéztkt, zknk 1873-ik évi mélgit,ézvény-ztlé kit tb, tvábbá öz vutit, pt távidi állmáit ézlt dtkkl imttő mun káj I l - i k évflymánk zkztééhz hzzá fgtt, fölkéi z illtő hzi intéztk vz tőit, hgy z lőfdult váltzákól é tö tént mélgzéől őt étitni zívkdjnk A Széchnyi-zbt z évbn m á föl kják állítni z kdémi lőtt Ezzl t méztn z géz Fncz-Józf-té zbá lyzái munkáj áll kpcltbn A zbt gy ki ligttl vzik köül A knázái dmbt pdig, mlyt z idő gy nt, ltá vlítják A zbályzái tvt Ritt Fncz minizti tnác má ég lkézité Báó Eötvö Józf zbmintájá dczm b 31-ig, mint htánpig, ht pálymű ék ztt, jligékkl: P p d t," M ü n chn," Hldá," Mindnt hzáét," D mtui nil nii b n " Szllm fényébn látt E u ó p hzánkt" E z utló znbn mgkívánt zb-mint hlytt ck jzmin tát küldött b, z pályázt nm bcáthtó A Dugnit-zb mlyt Szgdn állitnk föl, ddig 2969 ft 50 k g y ű l t öz, d bizttág még mt fg gyűjtékhz, ményük m i kép vá i hzzá j á u l z fttl Izót m á flzóliták zb lkézíté é, ki l i válllt zt Dák czképét kéziti mt K n Á m i n czképftő, még pdig tmézt u t á n Dák nk ddigi, ljftéü czképi fényképk utáni máltk v l t k, z ög u " többzöö fölzóllá m kván ftő lőtt ülni Mt znbn kni kééénk ngdv, blgy ztt z czképzéb, dcz 30-án é hó 5-én ült gy-gy ó hzt művéz lőtt, k i ikült czképét kézíttt Mgy házi ipczikkk ábái A közk ttái minizt világtáltn vlt házi ip nvztb dbjiból kép könyvt dt ki czim ltt Mgyzági házi ip-dizitményk mgy nmzti múzum gyűjtményé ből" Szövg mgy, fnczi é némt nyl vn lz E kidá, mly gyflől világtá lti mlék, máflől pdig ábái áltl jzt ndák gédkönyv lz, Fichbch F i g y műintézt t t t ly kdvző jánltt, mlynél fgv kidá lhtégé vált Különbn czél cupán g Zichy E d m u n d ötzáz fin tt, Tft minizt pdig ötvnt dtk Má nki Ftményk váálá A k é p z ő - m ű v é zti táult évnként 5000 fintt kp k mánytól, hgy nnk étékébn külföldi ft ménykt vááljn múzum zámá ját kiállítáán Az idén t h á t kövtkző ftmé nykt váált m g : I b i - F u v l t - t ó l : A z álló uc" (400 ftét), Bul-tól: L g l ő thnk" (480 fintét), M u n t h - t ő l : Téli tájkép" (1200 f i n t é t ), t v á b b á mgvtt Andtől gy tájképt 1890 ftn, L u m t ó l zintén tájképt 430 ftn ö z n öt ft ményt 5400 ftét Nmzti zínház E hó 14-én átlán htá közt muttták b Dóczi Ljnk Cók" czimü vígjátékát, mlylyl pálydijt nyt z k d é miánál g Tlki-fél jutlmból Lgjbbn mglpt közönégt gnddl kzlt nylv zt, mly nmck flyékny, hnm g y k n költői lndült i vn bnn, 8 ötltk lvnitik Mg t á g y gzü, tlv k vlózinütlnéggl, z géz db inkább hnlk gy hzú, költői lbzéléhz, mint dámi műhöz Alkji m vlmi kidmbdök, nm jllmzéikbn vn k m i k u m, hnm hlyztkbn, mlyk multágá tzik min dnikt, ki hlyztk köéb lép A z lp zm z, hgy N v kgy é fitl kiály nnyi vizi z ónyégt, mikép zl mt m t ű i udvábn, mitt záműzél büntt többkt H n m z gyik záműzött, kink zlm z udvnál mdt, vizjön áluhábn, fgdát jánl zmzéd ulkdó ézéől nézv, hgy mihlyt kiály l klmt ngd udvábn zlmkdé, lkövtik zönyű b ű n t zk i, kik mt zigún litélik A kiály ááll fgdá, kihidti, hgy hzbb idő lutzik, ztán áluhát ölt vn mit látni, őt önmg i blbtlik Á m hálójáb, é zmjzik gy pzt lány cókj után A cóklózák db lgcttnóbb jlnti közül vlók A ki imischuft't Skkt kiálynk"czimü vígjátékát, ézvhti z lpgndlt közti knágt, mt Schuflftnél kiály pipázát tiltj, é hnló indkkból ávzik ztán őt i, hgy pipázzék A db vlózinütlnégh Dóczi költézt ttztő fmáibn m u ttván, közönég mgbcáttt m i t t zkzti hibákt, jónévn fgdt hihttlnógkt i, mt kllmn lmndv hlltt A lgngybb htát gy cin lyi költmény, mly cókól zól, kzt Szzőt kz kitplták, mik mgjlnt, új tplv fgdták A z lődá jól mnt, htából nm ki ézt biztittt kivált F l kyné é Mlnáné kitűnő játék A z p á n k pdig vndég vlt lflyt h é t n : S z i g t h i E d tnit, ki mgy mb, bcllni zinház tgj Kétz léptt föl, mint T u b d u " ó F u t, " d ly kici hngn énklt, hgy Szződttééől zó m lht, pdig tnitá ngy zükég vln Népzínműi pályázt A nmzti zinház igzgtóág imét 1Ó0 db nyt tűzött ki múlt, közlmúlt vgy jln mgy éltből míttt dti népzinmű A pálydíj z ánylg lgjbb műnk kt 1-én dtik ki, kivév, h pályművk közt gy m tlál ttnék lődá méltónk A nyt mű dijn kivül zká lődái dijkbn i ézül A bküldéi htáidő flyó évi u g 16-dik Az pház tvink lkézítéé fólzólittt öt építéz má lkézíttt t v z tkt, bdt kiküldött juynk, mly mt tágylj zkt A népzínház ügy övndt h l d á t tz LhmnndizltftőéTulich gépéz nép zínházi bizttág lnökénk b d t á k m á dízltk, gépztk k ö l t é g - l ő i á n y z t á t ; tvik zint zk 50,000 ftnyi özgt igé nylnénk A népzínház tvzt zint z géz zták-mgy m n c h i lgngybb téfgtú muz-tmplm lz A zinpd lő t 44 lábnyi zélég vn zámítv, m i g ngy béci d l m ű z i n h á z b n zinpd lőt ck 42 lábnyi zél; ülyztő 24 lábnyi zél lz A z géz nézőté 5000 zmély vn zámítv, mi m u t t, hgy népzinházi bizttág lőtt minél ngybb tömgk vló htá lbgtt czélul D hgy zn hlylndő czél vlóbn l i éék, zükég, hgy népzínház látgtá lhtő lgtágbb **

7 VASÁRNAPI UJSAG k ö ö k n k téték lhtégé A nmzti z i n h á z p d i g géz n g y j á t é k n d t é t ö z tgkt d át népzínháznk lő zázdkból dt, többi z vké A lltkbn k bltt t á g y vn b b á ign kvé B b á jllg m u t t z n y ékz tömöbb hznált vgy z ékiték duv ág A bbá kból lglő mlék k u n á g ti Jutinin kából dt mlékkkl E l ő dó néhányt zn mlékkből ézltn li A l g t ö b b z ü t é n y é k z zíj é k i t é é zlgált A zntndi llt kunágtivl i g n h n l ó F ü l b v l ó k, finm b y z n t i j l l g -l, i t t f d u l n k l ő l ő z ö, l g n g y b b n v ztég két kngylv, mlyt ómik m é g n m i m t k ck i t t fdul lő l g l ő zö A z zi kinc n m t l n b b k v é k ü züt dényi kunágtinál gy zázddl kéőbbik, d még ign hnlítnk hzzájk A ómi művézt nymi má kk tökélt n l t ű n t k A zntndi l l t b n l g n v z t b b k n g y l v é p t k ó, m l y k z t biznyítják, h g y z v k m á h z n á l t á k lvgi mdványkt, mlyből gyzmind z i k ö v t k z i k, h g y l v á g u k v l t c t á bn, mik még zknk döntő zpléét hczkbn lig imték, zint ők kzd t é k m g l v g k t A l g t ö b b m l é k é é k z, m l y f ö l d lól l ő k ü l, n m j á t k é z í t m é nyük, d idgn józág Nálk gydül fényűző mtégk tjdtk l : mint kvác, ötvö, z í j g y á t ó é z b ó ; m ü v l t é g ö k i g n l c n y t u á n i fkn álltt A m á d i k lődát, zintén égézti t á g y ó l, H n z l m n n I m ttá, nd t g i zékét fgllván l Tnulmányk g ó t h művéztől" czimü ét kzéévl A lgégibb g ó t h népk n é m l y művézi hgymányiól, különön p nylzági ykli áták lklmávl fölfd ztt mlékkől zólt, m l y k n k g y p z l n y m t i béci v i l á g t á l t n i k i v l t k állítv Lgnvztbb közöttük két pht ttó lk zknk mindn pó dizitményéől ézlt t n u l m á n y b n g z d g étkzé t ü z tn zól Hnló l k k t g y k J n y hjlndó ltt vln Hdt líá nymán mgy vgy kith mléknk ttni, Hnzl m n n znbn kimuttj, hgy tévdtt, mt zk g ó t h kézítményk Az Aplló" c z i m ü f l y ó i t ú j é v i f l y m á b ó l m g j l n t z lő z á m, t t l m á n é váltztn özállítv E l ő d b j g y é z T h m n k ép m t n p i n d n l v ő M i g n n " dlművéből, zngá i v ; t v á b b á Album-lp" Gbbi Hniktől; Szbdág i n d u l ó " Tiz A l d á t ó l ; N m zmd m é g, m é g ", H u b K á l y t ó l A flyóit mt bítékbn jlnik m g, mly znézti c z i k k k - é h i k v n n k n y m v E g y z á m á 50 k E l ő f i z t é i á g é z é v 6 ft, félév 3 f i n t, z k z t i F l l g i V i k t ( B u d p t, v i z i v á, i k l - u t c z z) / Uj znmüvk A h á m k i á l y h á t á n bközöntött fng vig hczg, zglm k i d ó i n k, T b z k y é P c h c z é g, g n d k d t k ó l, h g y v i g z n é v l f g d h u k é muzikáli utón kiéhük k íjáb A nvztt czégnél ujbbn mgjlntk: M ü l l O t t ó t ó l : M i n n i D v i n é g y " ( á 60 k ) z n g l d l é n k n ő k é p é v l é k d v n c z d l i ból özállítv E dllmk ck u g y t ű h t ő k, h z m b l á t t D v i t től m g á t ó l h l ltt különbn unlm ngl lbuj-dlk lődáát A pti táncz-znzzők lgjlbikifjfhbch Fülöp kmt hám ik ült művl zpl névunkn: A Kicinyk zámá" zgő-plk (50 k), mgjáj ngyk z á m á i, F d l i c h t " z g ő - p l k ( 5 0 k ), g y i k j l fitl z z ő l g i k ü l t b b é mái népzűvé vált zzményink, u g y zintén z Őzi lmbk" k i n g ő (á 80 k ), m l y g y z ű é k t l n m d á v l L n n fél w l z k m l t l n i á n y á m l é k z t t Abóth Vilm Szcn induló"-j (60 k ), mint Ng-Mch m á bját főváunk z ú g zn-lklitáité nm gy fütyülő uztin nál tlált vizhng Södn H BöllpM c h " ( N á z i n d u l ó ) é B t ö l l p - G d n " ( A názháznál) zng-átitát, véd h ö l g y quttt két kdvlt dlát dj, kvébbé ikült átdlgzábn, mint milyn Dutch W i l l y hnló czimü átit M g y z Az íók é művézk t á á g v á n p zőink közül Tiz A l d á : Népzű indulók" tttt évi közgyűléét A ' tgk ly n g y gyűjtményét inditá mg (á zngá füz zámml jlntk mg, hgy lig lhttt mz t n k é n t 8 0 k ) A z I - ő f ü z t R á k ó c z i - i n d u l ó d u l n i z u g y i z ű k h l y i é g k b n, m l y k é n y l l é g g é i k ü l t é k ö n n y ű á t i t á t é g y J ó k i m t l n é g znbn n m fg i m é t l ő d n i, m i n t induló" czimü cinálmányt ttlmz Sjó hgy táág májubn átköltözködik ht k u t y á m " zngá ugynzn zzőtől (00 k), v n i é u j v i l á g - u t c z k á n l v ő I l k y - f é l lújábn lég cin, fiébn zző zktt házb, hl ht tág, gymáb nyiló tmbn chblnzü átiti mdábn vn ttv k l l ő k é n y l m ő l lz g n d k d v A z z S k k l j b b á t i t é g n d b b á t d l g z á ó l évi jlntét S z n T m á t i t k á lvt föl, tnúkdik Tiz A l d á : H tyu tyu t y u " utlv táág áltl dtni zktt télyk, cádá, mly lgdivtb cádáink n é h á n y Lizt-ünnpély, tvbn lvő E k l - j u b i j á t dj, b á k ö n n y ű, d m g y z m t u á t i t lum tb A z nygi dménykt illtőlg b n é g n d b b ö z á l l í t á l, m i n t z z ő n é l jlnté kimli, hgy bá táág kzdt mgzktuk By F Gldn Mldicn nhézégivl küzdött, mégi 543 ftnyi töblkn"-j czimü k ö n n y ű dlgyűjtmény zn t t m u t t h t f ö l, é j ö v ő f é l - é v b n m á t l j g á ( á 80 k ) m l é k z t t g y v k l i - k ó t n mgzbdul dóágitól A t á á g n k g y ü j t m é n y S h n n y i l c é p l t l g k ü l ö n j l n l g m á h l y b l i é 2 0 v i d é k i t g j félébb fjtájú d l l m t g y ü t t! H n m h g y vn A jlntét éljnzél fgdták; éljnn g y n kvé t u d m á n y n y l j á t z h t ó k, z z é l f g d t t t t z n j l n t é i, h g y S z n bizny, é bbn v n g y t l n é d m ü k T m á kö j v á 500 ftnyi titkái dijáól U g y n c k ifj F h b c h F ü l ö p t ő l m g lmndtt V é g ü l még lfgdtttt zn indít jlnt Wttutllung-Mch" zngá vány, hgy j ö v ő közgyűlétől fgv t g á g i ( á 60 k), gyik l g i k ü l t b b p l k - i n d u d i j 3 6 í t ó l 2 4 í t fg l z á l l i t t t n i E z k u t á n lóinknk Angyl A K c h p l k á " - j (á közgyülé áttéttiztujitá Elnöknkimét 50 k ) ő z k l t h u m ö z á l l í t á l é S z i g l i g t i E d é t kiálták ki g y h n g ú l g ; d hnló czimlppl; hnm zét többt é H t l P é t é T l p i K á l y llnökök, Lui K t z u : Schön Fu'* plk-fncis z n T m á t i t k á é A i g n L j p é n z t á j á n á l, m l y m m i v l j b b, z b b, m i n t n k v á l z t á n é l k ü l t v á b b i m g h g y t t k zzőnk kábbi 39 pu L g t ö b b t é t i z t é g i k b n V á l z t m á n y i t g k n k i j b c z i m l p z n i, m i n t t ö b b i n bá zkt válzttták mg, kik ddig vltk Közintéztk, gyltk Egyház é ikl A mgy tud k d é m i j n i k i ü l é é n P u l z k y F n c z ég H n z l m n n I m é d k lődákt ttttk P u l z k y étkzéénk t á g y z v k m i v l t é g v l t M i n d n k -lőtt m g y fld é g i l k ó i n k m ű v l t é g i m d v á n y i t nymzv, zn d m é n y j u t, hgy z itt lktt vk gv ngyéz vlójziülg gyült mgykkl kétégtln, h g y kkl hzbb idig lktk hzábn, m i n t m i n d n má nép A lltknél t ö b b n v i z é m k t k i n t h t ő k f ő u t m u t t ó k u l, z n b n z k i g n itkák h z á n k b n m u z u m u n k b n z ztptki, kunágti, zntndi, zi, v é d i é g l g ó c z i l l t k i l y n k A z u t ó b b i m g y v z é k k á b ó l v l ó, z lő m é g z A pímát, m i n t u j b i b n k t, h ó 1 4 én n g y ünnpélyéggl fgdták z é k v á ábn, Eztgmbn Hngk zúgá, mz k dögé közt ékztt m g ; bndéiumk m g küldöttégk kiéték Az üdvözlő bzé dt g F g á c h Á g t n czimzt p ü p ö k é főipáni hlytt mndt A budpti gytmi könyvtá igzgtój T l d y Fncz, mint hivtl lpbn mg j l n t k i á l y i kézit j l n t i, ját k é l m é álláától fölmntttt, hlyéb d H v á t h Á p á d g y t m i t n á é d d i g i k ö n y v t á i lő ő n v z t t t t ki A tizántúli f gyházkült gyűlé hó 10-én kzdttt mg Dbcznbn főikli xxi ÉVFOLYAM - 3 SZÁM g y ű l é t m b n, R é v é z B á l i n t p ü p ö k é g Dégnfld I m főgndnk lnöklt ltt J ln vltk m é g : Tiz K á l m á n, V á d y G á b, Móicz Pál, Mlná Gyögy tb A püpök m g n y i t ó j u t á n I l l y é B á l i n t k i ú j z á l l á i f llkéz gyházkülti ljgyzővé fölvttttt ü n n p é l y n z k ü t l t t t M j d k ö z é p t n d i j v l t ó l zóló k ü l d ö t t é g i j l n t é tágyltttt, nnk lvit lénygtln váltz t t á l z g y h á z k ü l t m g á é v á t t t z é t l m b n m l é k i t t t j z t v l l á é k ö z kttá miniztéiumhz A küldöttégi jlnté közkézn fg Oltnu p ü p ö k N g y - V á d k ö l t ö z v é n, d d i g i g y h á z m g y é j é t ő l K ó t ó l é z é k hlyétől Lúgtól mlg hngn it lvélbn b ú c ú z t t l Bltk, lmi cpák Szncétlnég vútnál A k d b g i v ú t i v n l n f h ó 5 - é n g g l 8 ó flé, m i d ő n m u n k á k h á z m g á g ú hófuvtg átmtzéévl fgllkztk, vúti vnt ékztt, mlynk jldáát hófuvtgb n d l g z ó m u n k á k zél m i t t n m v h t t é k éz A z utló pillntbn, m i d ő n v n t ck p á lépényi t á v l á g b n vlt, m u n kák hófuvtg fláhz lpultk : té znbn ign zűk lvén, vggnk lépcőj munkák közül többt mgávl gdtt, hámt vzélyn m g b í t t t, őt g y m u n k á t znnl éltétől fzttt m g TŰZ N g y - E m ő k é n (Nyitmgy) d c z é n é j f é l k t ű z ü t ö t t k i, m l y 15 h á z t h m v z t t t l, l g n g y b b é z b n é p z n házkt, m l y k z 1872-iki tűzvéz u t á n ck m t é p ü l t k föl Mi újág? T lőfiztőinktől m i n d z k z t ő é g m l y k ü l ö n b n z d l g n m t t z i k, m t z lőfizték bzdéévl, l p k c m g l á á v l é p t á - k ü l d é é v l, m i n t m á többzö mgjgyztük, nm zkztőég, hnm kidó-hivtl fgllkzik, mind kidó-hivtl ngy zámml vtt klmácziók t h é t f l y t á n, ő t m g l ő z ő h é t n i lpk l m d á mitt D ki n n k z k? I l n y í l t n é ő z i n t é n k l l z ó l n u n k, Bnki m á, m i n t t l ő f i z t ő k A l g t ö b b n d c z m b utló v g y j n u á lő n p j i b n tzik p t á z lőfiztét t t l m z ó lvlikt, v g y pt-utlványikt, 3-kán, 4-kén, 5-kén m á kn pnzkdnk, hgy nm kpják lpt A kidó-hivtl figylmztti z ily klmáló u k t, lgynk zivk tkinttb vnni, hgy lvlök vgy utlványuk földá után zknk Budpt zállítá gy-két npt igényb vz; mig ptáól kidó-hiv t l b j u t, z i m é t g y - k é t n p, őt t ö b b i vlt z újév köüli npkbn, mik k ü l d m é nyk ndkívüli mgtlódá mitt ptán m győzték lvlkt, utlványkt nd időbn kézhz j u t t t n i, u g y hgy vlt t á, h g y ck 4 5 n p m ú l v j u t t t k k i d ó hivtlhz, p é l d á u l j n u á 7-én, m l y n p n cupán mi kidó-hivtlunk z z á z pénz l v l t é u t l v á n y t k p t t, m l y k k ö z t m é g d c z m b u t l ó n p j i b n f ö l d t t k i t l á l kztk A békztt lvlkt pdig kidó hivtlnk nd könyvib pntn b kll vztni, czimzlgkt kizdtni, kiny mtni, vidálni, ztályzni mindz nnyi i d ő t é m u n k á t i g é n y l, h g y l h t t l n z t k í v á n n i, h g y t l ő f i z t ő k m á z n p m g kpják lpt, mik mgndlék bék ztt, í g y v n z m i n d n ü t t, n m i lht m á k é p ; é p n bj l k ü l é é z l g á l n h í lpknk dczmb h v á b n többzö közzé ttt zn figylmztté z lőfiztőkhöz, hgy m g n d l é i k t n h g y j á k z utló npk, h zt kják, h g y lp küldéébn fönkdá n töténjék K ü l ö n b n k i d ó - h i v t l u n k m má nnyi lőhldhttt munkájábn, h g y mindzn lőfiztőknk, kiknk m g n dlé j n u á i g kzihz j u t t t, lpt m g k ü l d h t t U g y hizzük, zntúl ck zó v á n y n m ü l h t föl p n z, F n k l i n t á u l t k i d ó - h i v t l n m fg k é d l m z n i b b n, h g y j g i g é n y k t j ö v ő i p n tn kilégít A kiály h ó á n t l u t z t t B u d ptől Bécbn A kiályné pdig hó 10-én VASÁRNAPI U J S A G JANUÁR m n t gynn M ü n c h n b Gizll főhczgn ő l á t g t á á A z u l k d ó fb 9-én i n d u l S z n t - P é t v á z z c z á l á t g t á á Gizll főhczgnő lánykájánk k z t lőj hétfőn délbn vlt A ki hczgnő E z é bt Ludvic Fncik Mái Jzf nvt kptt Kztnyj E l i z b t h főhczgzny, K á l y F d i n á n d főhczg nj K i á l y n é ő f l é g k é t h t t fg M ü n c h n b n töltni, hl nm kiályi lkb zállt mg, hnm B i H f " n v ű z á l l d á b E h ó á n d u 4 ók Gizll főhczgnő póánk, L u i t pld hczgnk pltájábn dizlkm vlt, mlyn hczg cládján kivül kiálynénk i j l n v l t, k i l ő t t v l ó n p z ü l ő i t i m g l á t g t t Pnhfbn, g y ü t t tét viz vlők Münchnb A hnvédég főuhktáát, mlyől m ú l t k A l b c h t f ő h c z g i l y n g y l i mél nyiltkztt, kiály mglátgtt h ó 12-én, t ö b b főtizt kiétébn Sznd m i n i z t, b F j é v á y á l l m t i t k á é F á b y z d á l t l f g d t t v á n, h l y i é g k t é k é z l t k t b h t ó n m g v i z g á l t, é c z é l zü kzlé, vlmint mindnütt tpz tlt nd nézv ugy minizt, mint F á b i pncnk iányábn lgngybb mglégdé ét fjzt ki A fővá építkzéi 1874-bn A pti é Szkztői mndnivló u g v n > d biznyá gyik zknk, mlyk ' ppk jvdlmzáánk ndzéét ügő Bztczbány F J A mgnyugvá kédénk tkinttik vlóbn thtég muttó ki költmény Uj zm nm ign vn b n n ; d tmézt ézjáá, őzint h n g, gyzű, tul nm fzittt, mlg ézlm H v á t h G y ö g y, Kckmét vá H nylv nhézégi még itt-tt ki nm ínánk ánk nm égibn mgválzttt gyik képvi (pl két utló bn z név lő kétz i lőj, l h u n y t n p k b n A bldgult lhgyá, hl pdig nylvtnilg nélkülözhtln, i d l m i t é n i f g l l k z t t, t ő l b i j u k tb) még tán közölhtő i vln E g y l ő fél D n Q u i j t " lő m g y f d í t á á t M ü v i t tzszük, bbn ménybn, hgy idővl kkl féfiú é d é k hzfi h u n y t l b n n j b b t i kphtunk nnn K l m n J á n, 1848 lőtt lzág VáCZ J L A Bynból fdíttt póágk b i ó, B i h m g y g y i k l g é d m b fi, kvéé ikültk, nm ilyn hng, ő, nylv, kif m g h l t S z p n 8 1 é v k á b n h ó é n jzé z dtié Lgjbb vln még z utló tmtték N-Vádn ( V l n é k ck") d z ck végtófáj gy S á v á y I m, m i n i z t l n ö k é g i z ngybbck, gyönyöű vnk, mly kétz i t á l y t n á c, ki n m é g i b n m n t h z D b (Kényi, Száz K áltl) jbbn l vn m á cznb, tt zülői háznál btvávl lmtzé m g y fditv n y k á t, n n k f l y t á n m g h l t 37 é v v l t, Pnnnhlm F Fgdj közöntünkt é i g n k é p z t t, z g l m t i z v i l ő, k i n k z édk közlményét A kivánt példánykt hlálát mind fővábn, m i n d Dbcznbn kidó-hivtl áltl mgküldttük kn fájllják A zncétln t t t lkövté Kunhgy K L Hlyi édkű dlgk é égi b t g é g g d t, n m t u d v á n bból vntkzó fölzóllákt, mgvákt ck z kiépülni tbn közölhtünk mindn kihgyá vgy váltz B m d L i p ó t, m k i b á n y f ő ü g y ttá nélkül, h z illtő lvél iój mndttkét n ö k é g i g z g t ó j, zél k ö ö k b n t i z t l t nvénk láíáávl i fllőégt válll A z féfiú, m g h l t B u d p t n 5 2 é v k á b n kztőég ck ly dlgét válllht fllőégt, S z l m y M i k l ó, m ki vúti mit im m é n ö k L n d n b n élő imt S z l T-FUd B Z A lvlt á t d t u k k i d ó m y fi, l h u n y t h ó 9 - é n 29 é v k á b n hivtlnk lintézé végtt K u t t n S á n d, béztud fővá Hlálzák budi ménöki hivtlk fölzólittttk, tjz t n é k lő j v l t i k t f l y ó é v b n z k ö z l n g y i k h l t t k é m, ki k ikli k ö n y v t dő építkzék vntkzólg E z mg'i t ö t é n t A Vánpi Újág" évi flymából i i t, l h u n y t h ó é n P t nézv jvlt építkzék költégi 3, 5, 6, 1 1, 12, é 44-ik zám tljn L u k á c M ó n é, z ü l B i l y K i z t i n 4425,875 í t vltk lőiányzv: B u d á n kifgyván, zámkból néhány példányt vizvált z n y, p á év l ő t t f ő v á u n k t á é l t é n k z k ö z l n d ő k ö z é p i t k z é k p d i g 4 4 2, ft - kidó -hivtl g y i k k i v á l ó t g j, n p k b n h u n y t l i g é n y l t t n é k E b b ő l uj i k l á k é p í t é é 7 4, M n b n, 35 é v k á b n F é j, k i t c p á f t, é g i i k l á k j ó k b n t t á á 1 5, ft, ét, idlmunk gyik égi, jl munká c t n á z á 2 4, ft, k ö v z é 3 4 0, ft Elhunytk m é g : V u 1 g á n Ján, győi nék d i k z á in u f l d v á n y k á p t l n vlt ménök, G y ő b n ; A m i n g Hn Edét m ú l t h ó f l y t á n P i b n A ngyziubii icuitétóu P á l, K b u g hczg v m ű g y á i n k főpénzh á m év ót m ű k ö d ő Sciét d lgiltin t á n k 7 8 é v k á b n B u d p t n ; ö z v Sötét cmpé" tgjául válzttt H n E d tá C b J ó z f n é, z ü l P t z k ó J z f, 75 ult fölzólitáá mgigét npkbn, hgy m g y p l m n t m ú l t évi m ű k ö d é é ő l év k á b n B u d p t n ; F n c z Józfné, zül S i m n M á i, hó 9-én 58 év k á b n működéénk dményiől méltányló jlntét M vááhlytt, hvá gymk, Zuznn fg k é z í t n i n v z t t t á u l t á l t l k i d t t Száz Róbtné látgtáá utztt; K é y Annui d lgiltinétngé" jövő máju h v á b n m g j l n n d ő 3-ik évflym z á m á K á l m á n n á, zül D 5 y I m hó 7-én 36 év k á b n V ö l c n ; O z v M d u v i t z Az uz-tövénykől z d i A l f ö l d " E l k n é, zül E d v i - I l l é Knéli, hó 14-én hzbb czikkt közöl, mly zn lpz Budptn m é b ő l i n d u l k i, h g y h i t l - é t ő k f g l m Á külföld hlttji közül mgmlitjük átlán lvi zbdágánk fnttá mlltt S c h l i c h E d é t, kitűnő tájképftőt z állm, t k i n t t b vév ját pczili viz m ü n c h n i k d é m i t n á á t, kitől k h z á n k nyinkt különön z lóbb ztályk m ű fi ( t ö b b i k ö z t M é z ö l y i ) n y t k t t á t v l t é g i á l l p t á t, z n l ó b b é z g é n y b b Mt ékztt hzzánk ldy L y l l, hi z t á l y k t z uz k á h t á i t ó l l h t ő ngl glg Chl Lyll nj, hlálánk hí, lg, mnnyi jó tövénykkl zt gyátlán ki t ö b b hó lőtt h u n y t l, ki m g y m i thtni, védni kötl E z kból czikk zt g c z i i á n t l y k k n z n v t é á l d z t jánlj, h g y gézbn vév k m t l á b m g kézégt tnúíttt, hgy kpójá nkünk á l l p í t á j ö v ő i k ö l c ö n v v ő é k ö l c ö n i illő l m n d n i : b é k l g y n f ö l ö t t dó zbd blgyzéé bizék, d tt, hl b c d f R k ö l c ö n ö z g ftt m g n m h l d j Világ kölcönvvő ká bizt kézi, ká jlzálgt Világ indul 3 mádik lépé mttt mnd d, z á l l m k m t l á b m x i m u m á t k ö ü l b l ü l P é n t k, j n 9,Vlí" Edti t g é 18 zázlékbn állpít mg E g y z m i n d di 5 flv I t Szigligti A 732-dik zámú fldvány mgfjté mgmlítjük, hgy N g y v á d vá közgyű S z m b t, j n 10 A tubdu" O p (GézKálytól Sáptkn) léén G y l k y u i n d í t v á n y t t t t z uz 4 flv Znéjét zztté V d i (Szigti E d u Vil S8t tövény vizállítáánk kélmzéé 1 V b 8 - g 8 K± í fólléptül) Spt B t t h y á n y E l m é góf, O c z y 2 Fd6-M Kfó-l V á n p, j n 1 1 A czigány" Edti E l k b á ó é T c h t w t i n z k y h g p á n p 3 Vg8 ti tlz z l ő t t u t z t k l T i z t b, h n n n B i n d i i n, népzínmű 3 flv I t Szigligti 4 F h i g l nit' A l x n d i á n é u z i c t n á n á t K l k u t t á b Hlyn fjttték m g : Vzpémbn: Fülöp J ó H é t f ő, j n 1 2 A gyöngéd knk" Víg zf Qlwén: Gling Zigmnd Dbcznbn: mnnk zlánt vdázni j á t é k 3 flv I t B n d i x ; fd Rdnótfáy Zgyv Im Szigt-Cépn: My Kály Ctd Dág tól c z i m n m g v ó l g m l í t i k K d d, j n 1 3 Fut" O p 5 flv Z czán: Pick Mó - Sdtptkn: Géci Kály é lpk, hgy H d y E n ő képvilő njénk néjét zztté G u n d (Szigti E d u utló lluby Gyul A pnti *>kk-kö fólléptül) t m t é k z p j i k p l é b á n, d c z á Étfvidétiték: Czáczdn: P M A kijvíttt ujunn bküldött 3 lépé> fldvány imét hibá h g y t l p é n z é h u l l z á l l i t á d i j m á S z d, j n 1 4 E l ő z ö : Cók" Edti 2 Vfi f7 ötét, Vzé 2 b3- lép ét ninc mt P t n m g l t t fiztv, b z n t l é é t h vigjáték 3 flv I t Dóczi Lj H i b i g z í t á : A 735 z fldványbn Pp Dző l t t h á z n á l, é m t z u t c z á n v é g i g k i é t C ü t ö t ö k, j n 1 5,A fkt dminó'tói világ Kiály h?-öl f7- tndő át ft 20 k i t kövtlt N m p á t l n t Vigp 3 flv Znéjét zztté A u b SAKKJÁTÉK Nmzti zinház TARTALOM HETI-NAPTÁR Hónpi- é* Htinp Kt liliku é pttán nptá G8ö"g z nptá Izliták nptá hz Hld Np kél nyugi hz I kél K i z l v R II c p ó p jn(ó) Jnuá 7 46 ^M V á D 2 J z nv D 2 Pik! 6 F Epiphin l S b t B K Ján Máin Héif Miu > I ő Kdd Fábián é Sbt Fáb,Özéb ' 8 Gyögy 3Jázn I 9 Pliuct Ágn Szd Ágn zűz ;10 N G g l y Vincz Anztáz Cőt 5 M Thdz Imik Pént B Az ljgyz 6 Sb V Timó'h 12 Titián Szóm Timótb Hld váltzá 3 Elő ngyd 25 ggli 1 ó 56 pk f ó p 05 2ó nyögó p U 31 gg Két zbdághő (két czképpl) M ngé A é mmi má (vég) A kiályi vákt é budi Dunpt átlkítá (képpl) A mngvk között (flyt) Hll kpitány ézk-ki xpdicziój (képpl) Egyvlg M l l é k l t : Ágymk-játékk ügyé bn Ajégn (képpl) A Bltn mllől Idlm é művézt Közintéztk, gyltk Egyhái é ikl - Bltk, lmi cpák* Mi újág? Nmzti zinház Szkztő* mndnivló Skkjáték Hti nptá Fllő zkztő Ngy Mikló (L zuk-utz 11 z)

8 VASÁRNAPI UJSAG 46 XXI ÉVFOLYAM SZÁM HIRDETÉSEK Vánpi Újág é Plitiki Újdnágk 1874-dik évi flymá mlhük : Vánpi Újág" tjdlmét jövő évtől kzdv htnként gy fél ívvl növljük, ugy hgy V á n p i Ú j á g " j ö v ő álln dón két ivnyi t t l m m l fg mgjlnni, mi áltl lhtővé válik, hgy lp ngybb tjdlmű zépidlmi müvkt (génykt, lb zélékt) i flytnn közölhn Az így mgnövkdtt két ív tjdő lpnk mindn ézébn gyképn diz kiállítáá é pnt zétküldéé lgngybb gndt fgjuk fdítni Fnklin-Táult mgy idlmi intézt é könyvnymd Előfiztéi föltétlk: pti zétküldél vgy Budptn házhz hdv f S~ Cupán "g^i BC* Cupán "?Í33 é Plitiki Újdnágk gyütt: Vánpi Újág: Plitiki 6 ft k 3 _, kájczáv (Pt, gytm-utcz 4-dik zám ltt) váltóláz lln, különön gymkknél, kik kű Chinint mákép bvnni nm képk, Chinin-ckládé Chinin-czuk A Fnklin-táult kidáábn B d p t n, (gy'm-ntcz 4-dik zám) mgjlntk é mindn könyv kkdébn kphtók: A mgy váltójgi ljáá é z 1840-ki 1844-ki tövényczikklyk, H z n y y M g y ó g y z é z t ő l Z m b n T l n m g y é b n, mlykt mgy vk é tmézt-vizgálók ngygyűlé zágbíói étkzltk htázti é némly ujbb lgflőbb ndltk zint Rndzn lődv példákkl é imány-mintákkl, különö tkintttl z zt váltójgi ljáá Fiúmébn pálydíjjl kzúztt Kphtó vgy mgndlhtő bidlm mindn jóhiü gyógyztáábn- BT" A hmiítáktól óvkdni k l l! 'W& Mindnki ck R z u n y n y 91-fl p l y k z u z t t k é z í t m é n y t kéj é fgdj í 135 ( ) Utánvét mlltt küld zét má 1849 ót fnnálló >3_j Lukvit Józf-féi fiiz-, tíi-, um- é bkkdé It KARVASY ÁGOST Hmdik kidá (152 lp, 8-ét) Fűzv lft A bölcézti jgtudmány kézikönyv Özhnlító tkintttl tétljgi intézményk D Schilling J A, után D Wn Rudlf Mádik ttmn övidíttt kidá (Ngy 8-t, X I I é 483 lp) Á 3 ft 50 k Ptn, z zág-ut czuk-utcz kán: ft k ftk 1 fnt lgfinczuk á üvg zám 31 1 fnt finm mlng th 3, 4 finm czuk üvg zám 30 1 v pcc viág-th 4, 5, 6 középzű czuk á 28 1 zmánczlt th-zlncz, '/jfnt lgfinmbb Cub kávé 5 mlng th-ttlmml 1 50 * jmik kávé ugjnz '/«fnt ttlmml 1 mkk ábii káv pint bzílii um 1 cyln, cub tum ny-jv kávé l vlódi Jmic um cmpin k á v é lgfin Jmic um cmp v fnt ckládé k lgfinmbb iz th-ütmény középzű \ _ 70 1 hdóck z din 2 z th (12 20) mé kifs"íí ^ Ü S mmdnnmü pzgő-, ztli- é cmg bimt, tvábbá Milly fló gytyákt, Libich-fél hukivntt, mindn z zkb vágó áuczikkkt Az utló pt, vgy vúti állmá pnt fljgyzé kétik m V l ó d i á k - é ^ l y m é t é k é t j ó t á l l á b i z t í t t t i k Lukvit Józf Hübch Bnát é Júli GRÓF TELEKI EMMA GÖKÖG0KSZÁGILEVELEI ÉS A EÉGI ATTIKÁNAK hitl kútfők utáni líá Egy téképpl 9 éz- é fmtzvénynyl (ngy 8-ét, 22Q lp) fűzv 4 ft A dék gófné, ki ép ly élvzt, mint tnulág könyvi áltl i ly jó zlgáltt ttt hzi ifjúági idlmunknk, mt nm kibb közönt kötlzi l mindzkt, kik klziku világ imttéét, lm-, ziv- é izlénmitö képző bflyáánál fgv fntnk ttják Az élvzt iálylyl bizlm lvlzé fztln bájávl, z zmdú é tnulág lődái mdbn tttt mú nymdi kiállitá i itk dizli Athn téképén kivül hám gyönyöű ézmtzvény zkkl vtkdő zépégű ht fmtzvény diziti, mlyk göög művézt ngy lktáit ikültn ábázlják WEBER GYÖRGY Nyilván limé A znvdő mbiég édkébn biznyítm znnl, hgy 5 p á i i t l á n t p z, " mly T ö ö k J ó z f u gyógyztáábn (Budpt, kiály-utz) kphtó, vlmint áltlm ugy cládm áltl mindnnmű bk é dgntknál ly dménynyl hználtttt, hgy nnk gyógyj ndkí vülink nvzhtő Kívánm, hgy im zn gyógyz jbb tjzté iánt közöltnk, mivl záltl még k znvdő tlálht gélyt 167 (1 3) A Vánpi Újág é Plitiki Újdnágk kidó-hivtl A lgbiztbb é lgkllmbb z 166 (1-3) DE GERANDO ÁGOSTNE ztl z lő mugy v-iti kcigyábn Budpt, kőbányi ut " ' I VILÁGTÖRTÉNET TAN KÖN YVIi i Tkintttl mivltég, idlm é vllá A X I kidá u t á n m g y í t v (>"?y 8-ét) I kött Az óvilág tötént ( I V 296 lp) fűzv I I kött A népvándlá z gyitnhivé mglpítá A középk (400 lp) fűzv III kött Az újk tötént fnczi fdlmig (373 1) f I V kött Az újk tötént fnczi fdlmtól kunkig ( I V 202 lp) fűzv V kött A némt é mgy idlm tötént, vázlt é z géz mű vntkzó ( ) fűzv 2 ft 40 k 2 ft 40 k 2 ft 2 ft tágvmutitó 2 ft 40 k Újdnágk: 12 ft Egéz év (jnuá dczmb) 8 ft Egéz év (jnuá dczmb) 6 Félév jnuá juinu) 4 Félév (jnuá-júniu) 3 Évngyd (jnuá mácziu) 2 Évngyd (jnuá mácziu) lgczélzübbn1 pti u t l v á n y áltl zközölhtők, mly bémntítéül ck gy db Tíz lőfizttt példány gyűjtőinknk gy tiztltpéldánynyl zlgálunk Az mbiég llni vétkt kövtnék l, h hll gtnék ól, miként nőm zbduláát bzztó fájdlmitól kjibn gydül ck z öntől vtt k ö i v é n y v á z n n k közönhti Mit zgény nőm znvdtt, líni nm lht; éjjl-nppl zünt nél kül ttó jjgtá ngm áthtó zánlm gjzt vén, én i btgkdtm Kgyd, tiztltméltó mbbát, kéém zívkdtt kivánt váznt tütént mgküldni, én zt juniuhó 14-én mg i kptm A fájdlmd ínég z np ngdtk, é hál z égnk! 16-án má nym m vlt Itn áldj mg önt! z lgbnőbb hálám kifjzé, mt nőm nél m füdők, m vi zk nm hználtk Vgy znnl közöntmt llkiimtn fgk tökdni gyógyzt közmgimtté jutttni Gyóm, 1873 júliu hóbn Philipp Antl, A Vánpi Újág Egéz év (jnuá dczmb) Félév (jnuá-júniu) Évngyd (jnuá mácziu) * < ^ Egy lőfizték béi á*-*7*? S kívánttik A Fnklin-táult" mgy idlmi intézt kidáábn, (Budpt, gytm-utcz 4-ik zám) mgjlnt é mindn könyváunál kphtó: gyógyzéz unák Budptn 47 VASÁRNAPI UJSAG T z Töök Józf c^ Előfiztéi flhívá "^8 Alulit kidó-táult hílpji kidáánál bldó k é hó-lpl vó közönég fkztt igényit ttván zm lőtt, költégt é fádágt nm kiméivé, igykztt két évtizd ót fnnállóé közkdvltégbn éz ülő ttvélpknt mz igénykhz métn állítni ki így fölimv béci közkiállitáhn jlő ngy hdjű művlődé-töténti mzzntt, világtált mgnyitá ót géz z év végéig béci kiállítáól gy c k n m hntjdlmü kép lpt dtt V á n p i Ú j á g " mllékltéül A plitiki ményk tlj hti kónikáját ttlmzó P l i t i k i Ujdnágk"-tpdig M g y G z d " czimü gzdági uj mlléklppl gyápitttuk Hgy közönég ézéől tnúíttt ngybb mévű pátlát kiéd JANUÁR KAÜTZ GYULA NEMZETGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYTAN A m tud kdémi áltl Mczibányi-djjl jutlmztt dlgzt Mádik átdlgztt é jvíttt kidá I kött: Nmztgzdágtn ndz 4 fint II kött: Pénzügytn 2 ft FIEDLER IGNÁCZ~ gyklti lklmzá Hmdik kidá ( X X I V, 274 lp, 8-ét) Fűzv 2 ft 40 k C é ki zbdl máztt, mg nmé bn gytln htáú p t k á n y - é g é i t ó z E g y bádg dbz á 1 ft, 6 dbz 5 ft é " í C é ki zb gyök mi ^ / n htó p l k - I t ó z, ^B i ^ \ b ú t k zámá-egy üvg V ^ «^ * á 4 0 k 6 üvg 8fté Fölülmulhtln htáú p l k - l t ftzz, flzt zámá Fténél, m zlénél vgy flk mázláánál f tékb, mézb vgy vkltb kvé lklm E g y pint üvg á 1 ft, 6 pint üvg 5ft é 1 pint üvg lég ég gy középngyágú zbá S p c i l i t á, kitű nőn bizt é gyök n htó v á b - b g (Himchn) I t ó - p 1 cmg á 3 0 k, 6 cmg á 1ft6 0 k Vlódi p v- p, blhák, mlyk,lgyk,hn gyák tb kiitáá Egy ngy Üvg á 4 0 k, 6 ngy üvg % ft 0 é '/ f n t 5 5 k -> V> fnt 1 ft, 1 fnt 1ft9 0 k S V * A lgckélybb mgndlék i, illték bküldé vgy utánvét ml ltt, pntn tljítttnk Mindn czikkhz zükég hználti utítá mlléklv vn 65 ( ) + 8 W " Ngybni ázbályk t z gyógyzéz é kkdő uk kíván tá dij- é bémntn mgküldtnk 8PO~* Alólit gyá, kölcönö mg gyzé flytán, gyzmind vái h k, flui bitkk, gyák, áuktk, kóházk é gy hlyiégknk z mélyzt áltl nvztt fégktőlimg tiztítáá kzég mlltt válllkzik V Azn hthtó dményk kö *ttl, mlyk fég-itó zim lklm z áltl léttk, cupán kövtkző kt vgyk bát kimlni: mgy ki minizt-lnökég é mgy ki blügy miniztéium pltái; tvábbá Fticb Ágtn é Fttich Dén gófk p itái tb tb Szám mgndlét vá: RF1SS II mgy, ki zb vgyzk gyá fégk gyök kiitáá Ptn, b á m k n - n t z t w «áw %&W Y>ft>T %l>f V&tf z A # ^Éff ^ÉM l A # f %Éf ttéff %itf ^1W ^ É * c A f %C* ftff %Éf 1 Házttákbn íiélfct'üözlitlii közhznú vgytni kézülékk A zbpdlók önmg b- B ú t k gyéb t á g y k Écznmúk tiztítááhz Lbm H-fl F>lu d'gnt pu, kitünö pft t i z ü t ö l ö z db ft 135 ngl zütmüt z p p n, 50 k Wichin W p d l ó - f é n y p é p j kőzépngy Killu l k k j, fnttt, n«m fényztt bút- Oky Stbéflzütnniii-tÍMztitópl5k k náákbkk: t l fnt üvg ft 2 Bágti zbánk lgndő dbz ft 1 MíUl F C n t c h u c - p é p j, ngybb Wichin f é n y í t ő p é p j lényitt ht^ Nin t" z i í t t i z t i t ó g l y ó i, dbják khz 80 k Nin k i t i i n p i éctayk é db íz ft 130 z é, lvlkbn 5 K, ngybb cmgk T f l y é k n y f é n y i t ö j tény KiiUn A v i z k - p é p j, lfnt dbz ft 130 Müll bn20 k, kk dbzkbn 10, 15 é 20 k ztt bátkhz 85 k ' K;ül!n A z b p d l ó - l p m é z g j ft P á g n i t i z t í t ó k ö, G é 10 k M K n n i v z á l - l k k j 60 k LM é f é n y l k k - m é z g & j ft 1 30, fly Wgn S z v b Ó ö k zütnmük tiztitáábz, I Günth fináz 45 k kny állptbn vn gyütt hználtt:fttói 1 ít 50 k'ig Killn A f l y é k n y p d l ó - T i z k f R z d t i z t, n g n y mglpő htáú 20k t k, 1 fnt ög 75 k Müll F x i c n j cz^láúk é fgyk zdát-íli tiztítááhz 1 tégly 80 k Fnczi z d l l n ó v ó z i, 75 k Ndl hidg f l y é k n y n y v hni ké' i n g l k é t i z t í t - d V k k A k 50 k 1 dbz t i z t i t - p hzzá 50 k ' fzitmény, 50 k Wgn f h é f l y é k n y nyt'ij é G5k m g y z á g i f ő k t á : l'i'l M n c h l'id I i n m i i l i m M n d l C m n t 50 k K ^ z t é k Ki Gnttmnn p t k á n y, g é, m z i Vnin Ljtól 25 k Cmcnt-C'iiii- R t i tilt i F l n i d, l?k zámá ft 140 g é, v k n d k é v A b b g - i t ó - q n 59 k A m i k i n u i v z l - - K n n b u g i m h p, cmgj 42 í, pléh-dbz utítál ft 120 m n t 35 k kitünö gztóz=k töőtl 84 k t Ri Guttmnn p l k - i t ó - f l y d é k, pczllán, üg, kitúly, gyg, tjtéktá- E ő í t ő t á p l á l é k lóik é mhák ézé, > üvgcéj 65 k Imétldóknk ngdk gyk t zámá cmgj 30 k 1 ládáck 3 ft i Zckl I v i t ó - p, üvgcébn 35 k, S t é p, cmgj 63 k L;4 ínt pléh-dbzbn S0 k, pléhből kézült Wyöyp házi zányk ézé, fúvókbn ö k p l k i t ó - f l y d é k ctmgj 50 k üvgcéj 50 k Py M á k i n? i n k 4 k J t l i n ft 1 K u t y l b d c k z bk é zttég i, lcticid Vicát, lgjbb páizi v i t ó ' Wgn n c i f : jiztntx lphb- lln, ktnly ft 1 z, üvgcékbn 30, 45 é 75 k tnmt t tát'mázó, ft 2ÖJ F l ^ n y é z P t - k n c, dbz ft 125 ', Bu é H m l y i t ó f l y d é k 40 k t n t titk lvlzé-hz, 25 k U é k lvélbélygzö t n t 25 k, finm f h é t n t 25 k, lgfinmbb c m i n - t n t 30 k Fitch f m - k i v n t, á ft 1 őlpu p i t k n ő c t y ú k z m k, [ F ü t ö l n z á l 50 k ft 1 K i á l y i f u Kitűnő m l 6 - í c n t 35 é $5 k V i l k l i t A S5 k tölö-pcok F t i t ö l ö - g y t y á k k k é k i t n t, 35 k A n i l i n k - k i ó VIIS t y n k z m - k i k á k, tucztj Sí k, Bt) k F ü t ö l ő - p p í 25 E V l ó d i tnt,45k A l i z i n i t n t, 1020k f^jd^ntkk 50 k b t f l d i v i z 40k Lnbin z h f i i t ö l ó T y u k z H i - á p l y k, 25 k n z i j 85 k, ft 140 n d v i T y u k z m - k k, 05 któl 1 ft 30 kig d I, v u d 30 k lgfinmbb ft 1 40 l ' h u - m t i é ", lélkzét üditó, du i n f c t i F l n i d SS k V i l p, Stti d Hutmü illt f g p é p 35 l hány^zgt ltávlító lbdck, 50 k t fhénmű közé cmgj 9) k D Pfffmnn f g p é p ft 1 2ti Andym Nklc égi jókiü, vlódi ngl l'pp J G n ö v é n y - f f f p 03 k, n - CjV'iiikffyöny ö k, ft 3 t l i c i n f p é p j ft 122, n t h i n H y - d y, Abt W lgújbb, tljn áttln z á j v i z It 140 b j t z utítál,ft350 ' ' B ö n n - fi'i p c é t - v i k Anthln-zjviákhz czimztt gyógy- Mczuky d i ó h é j - k é z ü l t i, mgőzült ] n q n m t i c 80 k, ngl p c n é t - tából Bécbn, 40 k hjnk zők, bn vgy fkt n iz fc SS«IICEl 70V, Lykn M pt*f-vz#* D Fb M K- kitűnő fgp PuitB ft 1 nyéé: 35 k p h n 30 k h n z i n 25 k i l l t D Uthé Rubin fgp ft 1 l > i n - l j bn é fkt hjhz, 1 é 2 ft p-pc f tinmtttó z p p n íik G?-* Tpu Nuglich fgpép S\ k, c h i n h é j - n i ó - k n ö, bn it fkt hjhz, ft 2 - f x t i i i i ' t kztyfíkns 40 k, n i Itió-ki v n t, zők, bn é fkt hjnúl f«: p 40 k VOJ tpdtf-jitk lávlitáá 30 k Pllti M J vlódi d n t i n j ft 225 ógtón htá ft 3 3 z t é é h z zbtiztitó gély nélvöl' flfiítééhz Flyékny nyv é kitűnő '< Kátékny fég, bgá, gé, gztó-pépk ptkány t itó-zk Kwizd álltgyógyzi Fhénmü-jlzó, iótnták Különfélék Szbfütölök Kitünö fgtiztitózk ;Kitünö pcéttiztitó-zk I S F * A n y á k k ü l ö n ö figylméb jánljuk GEHRIG ttvék blini I-M mp gyó^txé: é ünú zállító gymkk fgzáát lőmzdító villny fgzó- zlgjit A f >gzá gymk ciádzó éltébn z lő jlntékny tvéknyég Ezn bány-zlgk z ddig fltlált zk között lghíihtöb- * bknk biznyultk zn gykn éltvzély átmnt könnyű é fájdlnélköli zközléé, 8 zzl jáó^ göcök é lázktóli ngmn- < télé, mi czl fgzá jlntkzéénél gvmk nyká kötttnk géz ttmán át jt hgytnk,?iin<l*n c l á G l i i g ttvék** z á ^ v í ; vititgl l l á t t t d b z b v n h l y z v A 1 ft H n g n y inllt-tlk 4i!, 50, ti M ál <lbj R n g n y í l z i p k : gymk fj ki, l nyru*-!«ny-tiiygy\z R n u y á g y b t é t k gymk- é6 btg kák ft 1, hölgyk ft 115 é uk ézé ' I'tufcny m n i n gyink-zp< ágyk éz fi ngyágbn 90 któl 3 ítig pij ft 140 t t ó - z i l k é i, z nymllt lkjá é mii ' é g g l t ö l t h t ő n g n y f j -, illó- é L t n n t h k ö n n y ű k h ö l g y kódé lgtmébtthűbbn pótlók,dbj ft 3 g y é b p á n k váltzi, külön ngyágú c z l p ó k, páj ft 2 1 Rngny ö ö l t ö n y ö k nzóóvk zimw é ii lndni y i n k - z p t t ó ' nmi ST8-10 ítig z i l k é i, ig'it lgjbb é kitűnőknk li R n g n y b -, n y m é h - é l l ö v t - v - z k ó k, l b t ö i t l k, lóltbmtk dbj f 1 Olcóbb ngny gyé- f k n d k ujbb é lgczélzn>b nmit m n t ó k, n y ő k, g y m k c ö g ó k, bbftk é g y é b J A l é k mk-zptt'-izilkék dbj S0 é 80 k R n g n y l j f j ü k 85 k, ft 150 2J0 I g n z i i l z n j p t ó l u m ^lj<li i i «f ; c > l <, ü v g g l y ó v l i t l p d b j jy íábli mgbizlc P t «>, gyn é pntn D t t y - n t z 3 z zkőkdzőlttnk zinháy-téi zclcl KERTÉSZ ÉS EISERT A w!ívi""i vkyftlékk l m i n t nk uu li öv un uu uu ii üu 111 n, «* la i',i ^ m j «*3z;v* Xuli-4/iuilii n< i u< i*n ^i n i -*i utilftt, «««I!-M*«J«%v - «-«* m jtm - -* i ii ZM n _ ^ n m _ n _ ^ t _ - n _ X #Vá^k#l A n l n_3 ^ - _ H -* «_ m~ IAUu*vk k ö z l b b i l i á i l t t t l m z * f ü z i k é! z i v n z l l t i u k --m A A

9 48 VASÁRNAPI UJSAG XXI ÉVFOLYAM SZÁM A Fnklin-Táultnál Bud-Ptn, gytm-utcz 4-dik zám ltt mgjlntk z 1874-dik év zóló átlánn kdvlt dú ttlmit HA* 1 AKAIi úgymint: Lidécz-nptá Rémtöténtk, klndk, bűntk, lélkjlnék, tündégék tb gyűjtmény Sk képpl Fűzv á 60 k Itván báci nptá Fűzv á 50 k Pttán uj kép-nptá,! Fűzv á 50 k Flui gzd nptá Szkzti d Fk Mihály, földbitk Fűzv á 80 k ] Kuth nptá Szkzti Hnfi Tihmé Fűzv á 40 k Hnvéd nptá (Egyúttl ktni nptá) Szkzti Ald Im Fűzv á 60 kjczá Népzázló-nptá A mgy nép zámá Szkzti Áli Im Fűzv 40 k Nmzti ngy kép nptá Szépidlmi é imttjztő ttlmml, tjdlm é pnt tizti névtál, zám képpl Szkzti Áld Im Fűzv 1 ft mindnnmű hivtlnkk, ügyvédk, jgyzők, vk, gzdtiztk, utzók é üzék zámá Kötv 1 ft 20 k i Mgy nők házi nptá Szkzti Bniczky Im Fűzv á 60 k Nvünk! Uj humiztiku nptá Fűzv á 40 k Jícuc thu tit fűt ttttgcttt tttó 2tl)ciibih^cit 93tté (jljftt 50 ^u^ Nptái jgyzék-könyvck gzdák zámá Kötv 1 ft Blpáti nép-nptá Szkzti Vgyúó Tmá - Füzv á 50 k Bázti nptá Szkzttt d Nyáy Fncz igzgtó-tná - Fűzv á 80k Uj fli nptá Egéz ív, á 20 kjczá H t tt t x (Sin gn$ 23gn, $ig 20 ^ug 4-dik zám ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK: Vánpi Újág é Plitiki Újdnágk gyütt: Egéz év 12 ft, félév 6 ft Cupán Vánpi Újág: Egéz év 8 ft, félév 4 ft Cupán Plitiki Újdnágk: Egéz év 6 ft, félév3 ft XXI évflym HIRDETÉSEK DIJA : Egy ötzö hábztt ptit, vgy nnk hly gyzi igttánál 15 kjczá; többzöi igttánál 10 kjczá Bélygdij külön mindn igttá után 30 kjczá Kidó-hivtlunk zámá hidtménykt lfgd Bécbn : Ópplik Alájön Wllzil K 22 é Hntln é Vgl, Wllncbg N 10 BARO BÁNFFY JÁNOS ( ) kétégtln, hgy lghíbb mbk nm mindig lgkitűnőbbk A, hgy vlki zél köbn imt é ngyhtáú lgyn, hgy zpljn, népzűégt nyjn,* [mg plcz mlkdjék milliók á, hzáj vgy világ állptá döntő vgy m- dndójihflyát gyklhn, kiváló blő tuljdnkn kivül még k külőégnk tlégnk i kll hzzájáulni Nm zólunk zkól, kik hű-hó áltl pillntnyi lcó népzűég tlán döntő bflyá i tttk zt gy őztln pillntbn népk át i tthtták kzökbn D vlóbn ngy tmtt mbk- 1 % nk i, blő édmn kölci é étlmi v átmttégn kivül még gy g külő tlg tuljdn i vn zükégök, hgy évényíthék bcbb tuljdnikt Szónki hng, bátág külő plmnti pályán, tti dzttég mézég hdvzéül, é k má, mi nélkül lht vlki ngy, d nm lht hi, nm zplht nm döntht tt, hl milliók á fdul kczk Igz, hgy blő j élégk vlódi édm nélkül nm mdht nki állndón mgltn, hv tlán ck znc mlt; d blő j élég vlódi édm mgábn nm lég, hgy d fölmlkdhk S mégi: kibb- z édm, mt nélkülözi föltünó'ég tuljdnit? S híég mulhttln- vlkink igzi j élégéhz? Nm mgvtndő, őt nm i kicinylndő tuljdnk közéltbn, kétégkívül; mint zóló művéztbn z zmi bélttlmhz külfmánk i kll jáulni, nmck hgy htá, hnm hgy tökély i lgyn, ugy művéztk m lgngybbikábn, z állmk é tádlmk vztéébn i D zét édm md z édm föltüné nélkül i; z zm fm cinj nélkül i bc, mint tkji b fphábn i dicő itl; kitűnőég képzlhtő, őt gykn tlálhtó, híég nélkül i B Bánffy Ján közéltbn, ngy köbn lglább, nm vlt hi mb A kik, z ujbb (1867-diki) unió után, pti képvilőházbn, mint Tdmgy flő külténk képvilőjét látták, cknm vk, é cknm ikt mbt figylmml kiéték, mint füléhz illzttt hlló-cövévl zónkkhz mnt, mjd jbb, mjd bl vgy zélő-bl gy-gy pdjábn ült l, hgy vlmit hlljn bzédből, vgy mint utn-utféln mindnkit mgzólíttt, l-lfgtt, győl máól bzélgtni, mi máik félnk kz nhzn mhttt: zk tlán ck gy km-iózu vén mbnk tttták, ki nm thtv BÁRÓ BÁNFFY JÁNOS z éltbn má mmit, nm tudv, hgy ölni l z időt, bállt képvilőnk (zámnk zámb) lkllódik klubbn, táágkbn, tvékny é tétln mbk tk vgyültébn D ki gyz huzmn bzélt vl, lcdálkztt ppnt lvttágán, tljn mgmézttt, jól ndztt tiztáztt imt- é zmkincén élénk, fitl llkű édklődéén közélt mindn ágzt, mindn mzznt iánt A kik pdig gykbbn éintkztk vl közlbből imték, ly mbt bámultk bnn, ki fitl k ót tnulv é munkáikd Víl, íl ppnt tjdlmű lmélti imtkt gyklti élt ép lyzél- Kidj é nymtj Fnklin-táult" mgy idlmi intézt é könyvnymd, Budpt (gytm-utcz,

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LNY EE 5 ELEP P KÚ t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/2 -től 2 -i BP blő mnt - 10 C 110 C 1 B ikomillimt báloá ltő conkok á há n.hu v l n.hu v l 5 ELEP KÚP PECIFIKÁCIÓK: Tt

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 1100 L LP GÓSZ N L L I P W t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 5-től 200 mm-i Kimák PN10 0 C 0 C 10 b DN 125-i 7 álláú ki k Wf típu Io 5211 hjtómű illtőpm há n.hu v l. n.hu v l.

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 552 CAP Ó Y L O G T B - B N t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től -i BP blő mnt - 10 C 120 C 25 b (DN 1"-i) Záhtó k PTF tömítl Tlj fut á n.hu v l n.hu v l AP 552 GOLYÓC

Részletesebben

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 7/97 AP C Ó Y L O G NT t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től 1/2 -i Külő Blő BP - C 90 C 1 b Záhtó k O-űű lpáon Fkt lumínium k á há n.hu v l. n.hu v l. P LYÓCA O G NT

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olhto m. Törk rr, hoy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olto m. Törk rr, oy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L E 15 PN1 PEN K É F S KAI IS 9001 : 08 PED 97/2/CE t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 25-től 250-i PN 1 Kimák - C 00 C 1 B nliánú moá odmnt blő cővl odmnt cl hullám tt Acl kimák

Részletesebben

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal.

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal. Mtt Lcock játék Mgvn bnntk mindn, mi z mbriség mgmntéséhz kll? Egy járványlhárító cspt szkképztt tgjiként kll flfdzntk tomboló hlálos járványok llnszérumit, még milőtt zok világszrt ltrjdnénk. Nkd és cspt

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG

VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG Hódmzővásáhly, ÍJI4 jnuá 30. péntk. 4 fflléf. X. évfolym 26. szám. VÁSÁRHELYI " REGGELI UJSG F ü g Síksítőség í kidóhivtl Kos«oth-té. Tlfon i 87, f E g y s szám 2 fillé, vsánp pici npokon 4 fülé.l G y

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

SS3S ELŐFIZETÉSI ÁS VIDÉKEM esteréti*. K 3 S - - félém.. K14. rwgysdém K T egyhd**ffi*k 2'4B. IV. évfolyam 32. szám.

SS3S ELŐFIZETÉSI ÁS VIDÉKEM esteréti*. K 3 S - - félém.. K14. rwgysdém K T egyhd**ffi*k 2'4B. IV. évfolyam 32. szám. ÖTLZCT& ÁL SZGS *ÖBén* Rh~ félém..ki- Sigd, 1915. LGÚJABB. Budpstről jlnti tudósítónk: Az Assitd Pss munktárs lőtt némt trónörökös nyiltkztt. indn némt, mgyr és sztrák bizts győzlmünkbn, úgymnd utlsó spp

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: / 8 / 8 / / TEL L E 1 P O P LS ÉZ GO t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 1/8" " üő Bő BSP C 10 C 0 b (DN 1"i) Záhtó k tömít EPD Oűű Tj fut Sá TEL P O P S SC 88 1 YÓ SPECFÁCÓ: pi

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: NY S 0 P S K SŐ S A FNCI t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 1/2"tő "i ő SP 0 C 90 C 10 b (DN 1"i) Füő p űő ütköő N tömít há P 0 S K SŐ S FNCIA UAJDONSGOK: t b ámái iánt (mt ní

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben