Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok"

Átírás

1 Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De zt is érezzük, hogy Krácsony közeledtével szívünket melegség tölti el. Ismét megállunk egy-egy pillntr ebben rohnó világbn, és elgondolkodunk zon, mi is történt velünk évben. A legszebb pillntokt idézzük fel minden szépségében, jóságábn és elrktározzuk szívünk legmélyére. Ezekből pillntokból meríthetünk ztán erőt következő, feldtokbn bővelkedő esztendőre. Az ünnep hngultábn persze elgondolkodunk zon is, mivel örvendeztettük meg ebben z évben szeretteinket, brátinkt, birisieket és mindzokt, kik fontosk számunkr. Biri polgármestereként jóleső érzéssel tekintek vissz erre z évre, hiszen sok-sok jándékkl leptük meg már évközben is kicsiny flunk lkóit. Számtln pályáztot benyújtottunk és számtln beruházást (prkoló építése, Fluház és Teleház felújítás, sportöltöző és sportpály rendbetétele, komposztálók kiosztás stb.) megvlósítottunk; s erőnkhöz mérten továbbgyrpítottuk önkormányztunk vgyonát. Együtt búcsúztttuk bllgóinkt és köszöntöttük új diákjinkt. S persze együtt multtunk Májusi Rügyfksztáson és VII. Tócsnifesztiválon, sőt bbn is biztos vgyok, hogy Mindenki Krácsonyán is megjándékozzuk mjd egymást egy-két önzetlen boldog mosollyl! Az év folymán örülhettünk lbdrúgóink és birkózóink sikereinek; büszkék lehettünk állndó vérdóinkr; sőt jóleső érzéssel vettük tudomásul Polgárőr Egyesület meglkulását is. Arr is büszkék lehetünk, hogy megtisztelt bennünket látogtásávl Dr. Hoffmnn Rózs okttásért felelős állmtitkár. De z is ngy port kvrt, mikor településünk htárábn száguldoztk keresztül z I. Retro Rádió Ngykálló Kup versenyzői. S persze legngyobb dolog, mit elérhettünk, hogy hétköznpok őrjítő rohnásábn néh-néh boldognk láthttuk településünk lkóit: legkisebbektől legkorosbbkig! Tlán mondnom sem kell, ebben z esztendőben sem feledkeztünk meg flu krácsonyi díszkivilágításáról, sőt Fluház felöltöztetésével tovább bővítettük szeretet ünnepének fényét. A fenti gondoltok jóleső érzésével kívánok minden birisi lkosnk Békés Áldott Krácsonyt és reményteli Boldog Új Esztendőt! Almási Ktlin polgármester XI. évfolym 4. szám december Kosztolányi Dezső: Krácsony Ezüst esőben száll le krácsony, kályh zúg, hóesés sűrű; lámpfény rnylik klácson, kock pörg, gőzöl tejsűrű. Kik messze voltk, most mind összejönnek percet édes szóvl ütni el, míg tél megfgyott mezőket krcolj éles, kék jégkörmivel. (részlet) A fenti jókívánság szellemében, megújult állndó publikálói nevében köszönöm Olvsóink ezévi töretlen bizlmát, írásit és kretív ötleteit! Gyirán Zoltán 1

2 A sportöltöző felújítás Évvégi vásárlások Az önkormányzt szeptember 22-én sportöltöző belső és külső felújítási munkáltit htározt el. A munkáltok kivitelezésére Rácz és Társ Kft-vel kötött megállpodást. Az önkormányzt beruházás költségét bruttó 9,3 millió forintbn htározt meg, melyet 8,3 millió forint összegű pályázti forrásból, vlmint tárgyévi költségvetéséből biztosított. Ezen túlmenően z önkormányzt sportöltöző belső és külső felújításánk további munkáltir, mgánszemélyek áltl is hsználhtó mosdók és W.C.-k kilkításár bruttó 4,7 millió forintot fordított tárgyévi költségvetéséből. Sőt forint értékben sportpály térvilágítás is kiépült november folymán. Az önkormányzt szeptember 29-i rendkívüli ülésén Biri, Mező Imre utc 18. szám ltti ingtln megvásárlásáról döntött. A 1,5 millió forintért megvásárolt, romos állpotbn lévő lkóházt képviselő-testület pályáztokból megvlósuló építési beruházások helyszínének szánj. Újjáépült Devecser október 11-én önkormányztunk félmillió forintot utlt át Devecser város önkormányzti számlájár, vörös iszppl súlyosn szennyezett település lkóink megsegítésére. A fentiekre tekintettel Toldi Tmás, Devecser Város polgármestere meghívt Almási Ktlint, községünk polgármesterét vörösiszp-ktsztróf egyéves évfordulój lklmából október 4-én megrendezésre került emlékezésre, nyílt npr. A meghívó következő gondoltokkl zárult: Egy év telt el vörösiszp-ktsztróf ót. Átélni sok, z újrkezdéshez elég. Devecser város z összefogás jelképévé vált. A döntésünk, hogy itt élünk tovább, kevés lett voln, kellett hozzá z Ön támogtás, bátorítás, szeretete. Így kptuk meg reményt. A lelki sebek begyógyulásához még sok időre vn szükség, de város rcultábn bekövetkezett változás világ számár is csod. Csod, melyet közösen értünk el. Ez úton szeretnénk fejet hjtni és tisztelegni mindenki előtt, ki velünk volt és segített. A megvásárolt ingtln jelenlegi állpotábn A képviselő-testület két hét múlv egy kedvező jánltot követően november 14-i ülésén megvásárolt ingtln szomszédságábn (Mező Imre utc 16. szám) egy másik ingtlnt is megvásárolt négymillió forintért. Sőt novemberi rendkívüli ülésen képviselőink rról is döntöttek, hogy rossz állpotbn lévő Mzd kisteherutót (melyet Ft-ért értékesítésre meghirdetnek) egy jóvl fitlbb, Volkswgen Trnsporterre cserélik. Önkormányztunk, s ezáltl településünk tehát folymtosn gyrpodik, mi zt bizonyítj, hogy flu vezetői jól sáfárkodnk rájuk bízott vgyonnl! Fluház és szolgálti lkás Lkossági fórumok Az önkormányzt szeptember 29-i rendkívüli ülésén z Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm Az önkormányzt döntése lpján képviselő-testület keretében meghirdetett egyes pályáz lkosság közvetlen tájékozttás érdekében évente egy tok benyújtásáról döntött. lklomml flugyűlést trt. Az idei flugyűlést novemennek megfelelően pályáztot nyújtottunk be A heber 7-én trtott testület megújult Fluházbn. Almási lyi értékek és hungrikumok feltárását bemuttó és életktlin polgármester tájékozttt csekély számbn meg- ben trtását szolgáló fejlesztések és ttrkciók támogtájelent érdeklődő lkosinkt z Önkormányzt idei s (Tájház kilkítás) megnevezésű projektre, melynek eredményéről, pénzügyi helyzetéről, pályáztokon nyer- teljes becsült költsége ötmillió forint. tes projektek megvlósításáról, és jövő terveiről. Pályáztot nyújtottunk be továbbá Tudásoddl Az önkormányzti törvény lpján képviselő-testüsegítsd vidéket! Ingtlnok átlkítás és felújítás, let évente leglább egyszer, előre meghirdetett közmeghllgtást trt, melyen z állmpolgárok és helyben szolgálti lkások kilkítás céljából fitl diplomások érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és j- számár megnevezésű projektre, melynek teljes becsült vsltot tehetnek. Az idei közmeghllgtást képvise- költsége hétmillió forint. lőtestület november 24-i ülés utolsó npirendi pontjmindkét beruházást szeptemberben vásárolt Mező Imre ként trtott meg. utci ingtlnon kívánj megvlósítni z önkormányzt. 2

3 Élelmiszerdományok Gyrpodó önkormányzt Ebben z évben több lklomml márciusbn, június-bn, szeptemberben, novemberben és decemberben osztottunk élelmiszereket településünk lkóink. Szeptember 9-én Dnon joghurtot, 360 gr-os zöldborsó konzervet, 190 gr-os prdicsomos burgony bébiételt, 32 gr-os MAGGI Májgombócleves Alpot, és 215 gr-os kukoricás chilisbbot trtlmztk csomgok. A ezévi júliusi számánk 2. oldlán Egyházi kártlnítás című írásunkbn tájékoztttunk olvsóinkt z egyházi ingtlnok kártlnításánk lezárásáról. A kártlnítás tényleges lezárásár végül szeptember közepén került sor, hiszen megérkezett z önkormányzti pénzforglmi számlár görög ktolikus egyházi ingtln kárpótlásánk összege: tizenhétmillió forint. Október 19-én végre -több mint egy év múltán- megérkezett számlánkr június 14-i vihrt követően megigényelt vis mior támogtás összege is, mely több mint négymillió forintot jelent. A fentieknek köszönhetően önkormányztunk pénzállomány tovább gyrpodott. A szeptember eleji élelmiszerosztáson: Belme Melind, Herczkuné Mgyr Andre, Kévés József unokájávl Kévés Bálinttl és Belme Orsoly Szeptember án 300 g-os lebbencs tésztát, 1 kg-os Bácski Búz Sütőlisztet, vlmint 1000 g-os Háztrtási kekszet rejtettek táskák. Újrindult könyvtár és Teleház Október végén ismét megnyílt Községi Könyvtár, hol Belme Györgyné várj ór között z okosodni, szórkozni vágyó gyermekeket és felnőtteket. Erdélyi vendégek október között, XXV. Kálli Kettős Néptánc-fesztivál ideje ltt Kolozsvár környéki települések lpolgármestereit és iskoligzgtóit láttuk vendégül Biriben, és szállásoltuk el z iskoli kollégiumbn. A tízfős delegáció megismerkedett helyi önkormányzti rendszerrel, vlmint biri nevelési-okttási intézmény-hálózttl. A új számítógépek November 3-án Hegedűs Mihály rendszergzd beüzemelte Teleház htszázezer forint értékben beszerzett ht drb új számítógépét, így két év után ismét várj z érdeklődőket szolgálttó ház, s természetesen z ott tevékenykedő Béni Alexndr. Az érdeklődők hsználhtják számítógépeket, z internetet és egyéb progrmokt, vlmint fénymásolhtnk is. Nyitv trtás: Hétfőtől péntekig ór között, szombton ór között Almási Ktlin köszönti z erdélyi vendégeket A szolgálttás igénybe vételének díj: számítógép- és internet hsznált 200 Ft/ór; fénymásolás: A/4-es lp Ft/ lp, A/3-s lp Ft/lp. 3

4 Selejtezés A Községi Könyvtár állományánk visszköltöztetésével egy időben megtörtént könyvek állpotánk (szkdt, penészes, sérült kidványok) átvizsgálás is. A selejtezés következtében 1106 drb könyv került ki z állományból, melyek közül október 28-án délelőtt ingyenesen válogthttk z érdeklődő birisi lkosok. Az első érdeklődők Burs Hungric Almási Ktlin polgármester szeptember 23-án elküldte nyiltkoztát Burs Hungric Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjpályázthoz vló cstlkozásról, vlmint z elektronikus dtbázis hsználtáról. A cstlkozás lpján Önkormányztunk 2011-ben pályáztot hirdetett tnulmányi ösztöndíj elnyerésére, mely 2011/2012. tnév második félévének, vlmint 2012/2013. tnév első félévének időszkár szól. A pályázti ütemterv szerint október 17. npjáig Gyirán Zoltán jegyző kiírt z A és B típusú pályáztot. A részletes pályázti kiírás Polgármesteri Hivtlbn Kerecseny Ferencné ügyintézőnél, vlmint Biri Község honlpján volt megtekinthető (www.biri.hu). A meghirdetést követően tíz drb A típusú és egy drb B típusú pályázti csomgot vittek el z érdeklődők. A pályáztot biri állndó lkóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskoli/egyetemi, nppli tgoztos hllgtók ( A típusú pályázt), vlmint felsőokttási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fitlok ( B típusú pályázt) nyújthtták be november 14-ig. A képviselőtestület november 24-i ülésén következő pályázókt részesítette tíz hónpon keresztül hvi forint összegű támogtásbn: Ferencz Alexndr, Tóth Csill, Szilágyi Ktlin, Bjz Brbr, Dombi Dór Ilon, Adorján Anit, Brn Alex, Brátán György és Mudri Kitti Ktlin. Lkossági fórumok 4 Elismerés Július 6-án pályáztot nyújtott be önkormányztunk z Idősbrát Önkormányzti Díjr. A díjjl járó egymillió forintot nem nyertük el, ellenben elismerték önkormányztunk idősekért végzett folymtos munkáját. Szeptember 28-án Almási Ktlin polgármester Prlmentben vette át Soltész Miklóstól, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Cslád- és Ifjúságügyért felelős állmtitkárától zt z oklevelet, mit Biri Község Önkormányzt kpott évi Idősbrát Önkormányzti díjr benyújtott pályáztáért. Az Idősbrát Önkormányzt Díjt szociális miniszter és belügyminiszter lpított 2004-ben. Az lpítók díj dományozásávl z eredmények elismerése mellett rr szeretnék figyelmet felhívni, hogy településeken z önkormányztok tehetnek legtöbbet komplex időspolitik érdekében. A díjt pályázt útján zok helyi önkormányztok nyerhetik el, melyek ktív tevékenységükkel elősegítik z időskorúk helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnk szbdidős progrmjik megszervezéséhez, továbbá példmuttó együttműködést lkítnk ki kistérségük helyi önkormányztivl, vlmint civil szervezetekkel és lkosság önkéntes segítőivel z időskorúk életvitelének jvítás érdekében, továbbá helyi közéletbe, illetve nnk lkításáb széleskörűen bevonják z időskorú polgárokt, illetve szervezeteiket. Többen! Áprilisbn, Kevesebben! című írásunkbn rról számoltunk be, hogy z éves sttisztiki jelentés szerint jnuár 1-jén Biri állndó lkóink szám 1399 fő. Már csökkenő tendenci megállt, sőt emelkedő irányt vett településünk lkóink szám. Ez természetesen nem nnk köszönhető, hogy többen születtek voln, mint mennyien elhláloztk. A növekedés egyértelműen bból dódik, hogy egyre többen költöznek kicsiny flunkb. Jelenleg 1480 állndó lkos vn Birinek!

5 Időseink köszöntése A ezévi 3. számánk 10. oldlán Szép-korú lkosink címmel írást közöltünk településünk legmgsbb kort megélt lkosiról. Almási Ktlin polgármester z idősbrát önkormányzt céljink szellemében ezért 90 év fölötti lkosink köszöntését htározt el. Október 12-én Kton István lpolgármester és Gyirán Zoltán jegyző köszöntötte szépkort elért lkosinkt egy-egy édességkosárrl és egy-egy cserép orchideávl. Legidősebbjeink örömmel fogdták személyes köszöntést. Kton István lpolgármester és 98 éves Szegfü Pálné A 91 éves Béni Mihályné A 91 éves Csorb Miklósné Második esély! A 94 éves Svnk Jánosné A projekt célj, hogy segítse középiskoli végzettséggel nem rendelkező, z iskolrendszerből lemorzsolódott vgy zt korábbn elhgyó tnköteles, illetve nem tnköteles korú fitlokt középfokú végzettség, illetve z érettségi megszerzésében. A projekt célkitűzése, hogy olyn új tnulást támogtó, z egyéni tnulási igényekre regáló tnulásszervezési eljárások lklmzását segítse elő, melyek korábbn nem, vgy csk elszórtn voltk jelen közokttás középfokú intézményeiben, illetve egy komplex segítő szolgálttásrendszer működtetésével elősegítse, hogy z érintett célcsoport sikeresen elvégezze tnulmányit. A projekt zonosítószám: TÁMOP-3.2.1/B-09/ Projekt megnevezése: Új tnulási formák és rendszerek Második Esély Gimnáziumi progrmok Kedvezményezett: Dnkó Pist Egységes Óvod-Bölcsőde, Áltlános Iskol, Szkképző Iskol, Gimnázium és Kollégium A projekt z Európi Unió támogtásávl, z Európi Szociális Alp társfinnszírozásávl vlósul meg. Projekt megvlósítás ideje: szeptember ugusztus 31. A 92 éves Brkszi Miklósné Elnyert támogtás összege: Ft 5

6 Megkérdeztük: Miért jó Biriben lkni? Születésem ót itt élek. A gyerekkori pjtásim is helybéliek; szoros brátság köt hozzájuk mi npig. A rokonságom egy része is flubn él, de ettől függetlenül z itt élő emberek és z előbb említett brátok ide kötik szívemet. S hogy miért volt eddig is jó itt lkni? Elsősorbn zért, mert település csendes, nyugodt, igen jó levegőjű és jó hngultú. Ngyon szépen fejlődik községünk, mire büszke vgyok! Fontosnk és rendkívül jónk trtom, hogy z okttási intézményünkbe már bölcsődés kortól egészen középiskoláig járthtják szülők gyermekeiket. Számos rendezvény kerül megrendezésre, hol flu és környék lkosi egyránt részt vehetnek. Szeretem ezt dinmikus fejlődést és büszke vgyok rr, hogy Biriben lkom. Nem szeretnék innen elköltözni, nem tudnám elképzelni z életemet más településen. Itt szeretnék mjd csládot lpítni és gyermekeimet iskolázttni. Érdeklődtem több embertől is, hogy miért szeretnek Biriben lkni és mi véleményük községünkről. Örömmel töltött el, hogy mosolyt és boldogságot láttm z rcokon, mikor fluról beszéltek. Az idősebbek ngyon sokt tudtk mesélni, hogy flu milyen változásokon ment végbe z évtizedek során. Kondorné Brátán Ilonk néni is ngyon szívesen mesélt rról, hogy Ő miért szeret Biriben lkni. Óvodás korom ót itt élek Biriben, szüleimmel és ht testvéremmel költöztünk ide. Mindig is gzdálkodtunk, földünk és házunk is itt vn. A férjem és szülei is Biriben lktk. A testvéreimmel mi npig itt élünk szeretetben, békességben. A gyermekeim is ide telepedtek le. Ngyon szeretek itt lkni, mert nincs semmi problém, nyuglom vn, z emberek is ngyon kedvesek. A település is szépen fejlődik. Már 80. életévemet is betöltöttem és örülök, hogy itt élek. Fábián Év kedvesével nemrég költözött településünkre. Ő következőket válszolt feltett kérdésre: Azért válsztottuk Birit lkhelyünknek, mert csendes, és régi közvetlen csládis flut idézi, hol szívesen élünk. A szomszédok odfigyelnek egymásr és segítenek, miben csk tudnk. Bánkövi Ottíli és Széles Szbolcs szerint: Itt tiszt levegő, csend és nyuglom vn. Közel vn munkhelyünk és nem utolsósorbn kedvező áron tudtunk lbérletet tlálni. Szeretjük z itt élőket, mert nyíltszívűek, segítőkészek. Jól érezzük itt mgunkt! Sok szép hely vn világon, és sok szép hely vn Mgyrországon is. Jó utzni, szétnézni, de mindig legjobb hzjönni! Ahol szüleink élnek, hol felnőttünk ott vnnk gyökereink. Itt otthon vgyok biztonságbn, nyuglombn. Brkszi Ilon SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL ÚJ TELEPHELY LÉTESÜL BALKÁNY VÁROSÁBAN Az Új Széchenyi Terv Gzdságfejlesztési Opertív Progrm keretében kiírt GOP /M Mikroválllkozások fejlesztése című pályáztr Biri székhelyű Blogh-Víz Kft sikeres pályáztot nyújtott be. A Blogh-Víz Kft versenyképességének jvítás telephely vásárlás címen. A 9 millió Ft összköltségű projektre, 4 millió forintos támogtást nyertek el. A Blogh-Víz Kereskedelmi és Szolgálttó Kft-t 2009-ben lpított Blogh Ferenc és Béni Gyöngyi. A cég fő profilj közműépítés, épületgépészeti szerelés, vízi létesítmény építése. Ezen szolgálttásokt főként mgánszemélyek, társsházk veszik igénybe. A Blogh Kft. egyik fontos megbízás Pnelprogrm keretében kivitelezési feldtok ellátás. Biriben fejlesztési és kitörési lehetőségek korlátozottk, ezért Blkány településen hoztuk létre telephelyet, bízv szélesebb megrendelői körben. Az új telephely kilkításávl új picok megszerzése, vlmint további árbevétel növekedése és fogllkoztthtóság jvítás is megvlósíthtóvá vált. A projekt megvlósulásávl jvul válllkozás tőkeerőssége és versenyképessége. A megvásárolt telephely: 4233 Blkány, Szkolyi u. 26. szám ltti ingtln. A projekt szám: GOP /M A projekt költsége: Ft Támogtás: Ft 6

7 Terep-rlly Luc npi hiedelmek Szeptember között megyénkben rendezték meg z I. Retro Rádió Ngykálló Kupát, mi egyben z országos terep-rllye bjnokság htodik, mindent eldöntő szksz is volt. Szent Luc legend szerint keresztény hitéért hlt vértnúhlált. Neve ltin lux, zz fény szóból szármzik. Luc npját (december 13.) z egész mgyr nyelvterületen gonoszjáró npnk trtották, ezért különösen boszorkányok rontás ellen kellett védekezni. A boszorkányok felismerésére készült z ún. lucszék. Luc nptól krácsonyig kellett elkészíteni, innen z ismert közmondás: Lssn készül, mint lucszéke. A meghtározott számú és fjtájú fából készült széket krácsonyi éjféli misére, templomb vgy keresztútr vitték. Az éjféli misén lucszékre ráállv lehetett csk meglátni, hogy kik boszorkányok. Után nyombn el kellett égetni. Rtkó Lujz Mesék, mondák Biriből című, 1987ben készült könyve is trtlmz két történetet Donk Julinn és Donk András elődás lpján lucszékről: A boszorkányok megölik lucszék készítőjét Luc npján kezdték csinálni széket. És vili estéig minden np kellett vlmit rjt csinálni. És kkor mikor z elsőt elhrngozták templomb éjfélbe, kkor elvinni templomb, ott leülni rá templompitrbn, és kkor mikor leültek, figyelni, hogy ki megy befele templomb, és megláss, hogy kinek vn ngy szrv és kinek nincs. És ngyon igyekezzen hzfelé lucszékkel! Itt vn z kis mlomház, z én pámnk ngybátyját ott ölték meg! Abb házb. Mer z széket csinált, oszt ott ült templompitrbn, oszt mondt mindenkit, hogy Mrcsánk milyen ngy szrv vn, Julcsánk milyen ngy szrv vn, meg ennek, meg nnk. Oszt kkor zok ugyi mind bementek templomb. Mjd mikor templombul jöttek kifele, otthun égett tűz, de mégse tudott lucszék elégni! Nem égett el lucszék, mire jöttek templombul kifele, kkorr el kellett vón égni. És kkor jól gyb-fűbe verték, oszt meg is hlt. A boszorkányok vótk! Lucszék Mikor eljön Luc np, december tizenhrmdik, kkor hozzáfog csinálni egy kisszéket. Hát nem ngy kell od, csk hogy legyen vlmi z ember ltt. Hozzáfog csinálni Luc npján, és ztt krácsonyig mindig csinálni kell, vlmit mindég kell bele frgni, hogy vili este frgj z utólsót. És kkor elmegyek templomb z jtóho közel, és meglátom, hogy ki boszorkány templomb! Mán ez itt is történt! Az onokotestvére vót pámnk, itt lktk mimingyá ebbe z utcáb, Kutyszorítób. Jó belemenős legényember vót; csinál ű egy lucszéket! Mikor mentek elfele templomb, szont z nyjánk, hogy: - Anyám, tüzet jó rkj meg, hogy égjen tűz! - Lesz tűz, fim, lesz! - mondj neki z nyj. Aztán felment templob, leült templomjtób belülrül kisszékjire. Mikor ott vót z idő, hogy mos mán jönnek kifele kkor felkpt kisszéket, és ló hzfele, trppb! Nem olyn messzi vn templomho pedig! Alig érkezett benyomni spórb kisszéket! Ott vótk után: - Jól jártál, te, b... meg ez még z z nyádt, hogy beérkeztél menni! Hát. Megmondt mindet, hogy melyik milyen vót! Ment befele templom, osztán kkor fejit mozgtt kétódlr, hogy szrvát tegye elébb be, ki olyn boszorkányos vót. Azért is közlésre méltó hír lezjlott megyei terep-rlly, mert verseny helyszíne, útvonl községünket is érintette. A Ngykálló, Biri, Blkány, Szkoly és Kállósemjén településeket érintő versenyútvonl 437 kilométer volt, 25 cspt, utók, motorok és qudok mérték össze erejüket, tudásukt. A szervezők: Czeglédi Péter és Mészáros Sándor A verseny egyedi jellegét muttt, hogy külföldi versenyzők mellett rendező Qulisport Kft. z OPEN ktegóri kiírásávl mtőröknek is megdt lehetőséget rr, hogy felmérjék tudásukt profikhoz képest. 7

8 Gyerekoldl Színező Kedves Gyerekek! Itt z lklom, próbáljunk meg közösen verset írni! Tláljátok ki, milyen szvk hiányoznk versikék végéről! Megérett már z lm, potyog sok szilv. A ngymmám dzsemet főz, itt vn szép, színes... Hűvösödnek reggelek, fázik z őz, megremeg. A sok mdár útr kél, közeledik már... A puttony jó nehéz, minden házb belenéz. Ez bácsi mily csodás! Ő lenne...? 8 December A Lucánk híres npj A npot rövidre szbj. Téli mennydörgés, Meglesz jó termés. Zöld krácsony rossz, Fehér húsvétot hoz. János-np h borús, A termés igen dús. Pálnk fordulás Jnuár Fél tél elmúlás Pirosk npján fgy Negyven npig el nem hgy. H fénylik Vince, Megtelik pince. A ködös jnuár Nedves tvsszl jár.

9 Reflektorfényben Noh kistelepülésen élünk, nem feledkezhetünk meg rról, hogy olyn emberek élnek közöttünk, kikről nem is sejtjük milyen érdekes, színes és változtos életet éltek, s milyen sok esemény, siker köthető z életükhöz. Ilyen ember Béke utci Kémeri Ferenc. Kémeri Ferenc március 12-én született Kiskállóbn. Kis flunk Feri Bácsi -j elérzékenyülten emlékszik vissz több mint 50 év történéseire, hiszen kiskállói gyermek ngy elismerést vívott ki produkciójávl z kkori ngykállói birkózóplánták között. Megyei III. osztály Nyíregyházi Csoport évi bjnokság őszi végeredménye November 13-án befejeződtek Megyei III. osztály Nyíregyházi csoportjánk őszi mérkőzései. A Biri S.E. nyolc győztes mérkőzéssel, két elért döntetlennel és három vereséggel, 26 pontot gyűjtve Nyíregyházi Old-Boys FC és Bököny SE mögött z előkelő hrmdik helyen tnyázik. Az őszi mérkőzéseken 52 gólt rúgtk rnylábú legényeink, s csupán 31 lklomml rezdült meg birisi háló! A Biri Birkózó Egyesület Kémeri Ferenc díji körében 1955-ben kezdődött el birkózói pályfutás. Fénykorábn NB 1-es csptbjnokságon ért el sikereket kg közötti súlycsoportbn. Később Kzincbrcikán, Miskolcon és Pécsen erősítette helyi csptokt. A versenyzést 32 esztendősen hgyt bb, de szeretett sportágától kkor sem tudott elszkdni. A szőnyegen kívülre került, és edzőként tehetséges fitlokkl kezdett el fogllkozni. Jó 30 éve tért vissz szülőföldjére: először Nyíregyházán kezdte el birkózás felélesztését, után jött Biri, ztán Blkány, mjd ismét Biri. Közben segített záhonyi és ibrányi birkózóélet meglkításábn, de szíve csücskét Biri és környékbeli srácok jelentik. Számos kitüntetést kpott sikeredzőként. Több NB 1-es csptbjnokságon jutttt győzelemre csptot. Mint birkózó és edző ngyon sok nemzetközi versenyen vett részt. Feri Bácsi Több birisi gyermekkel ért el diákolimpián helyezést ben 2000 induló közül Erdei Richárd bronzérmes lett, Szilágyi Kornéli szintén hrmdik helyezést ért el. Vskó István következő diákolimpián ezüstérmes lett, bjnoki rnyig, számos medálig jutott. A ptinás Ferencváros is felfigyelt vsgyúró Vskó fiúr, így fővárosbn folyttt birkózói pályfutását. Feri bácsi komoly műtéteken vn túl, ám hite és krt töretlen, tovább dolgozik, mert ez z élete. Szeretném felélénkíteni Biri birkózóéletét, ezért várom z lsó tgoztos srácok, kár környékbeliek jelentkezését is, hiszen nem szűnhet meg birkózás. Igz fogásokt már nem tudom bemuttni, de el tudom mgyrázni. zárt le z emlékezést Kémeri Ferenc. Október 15-én IV. Cspó Géz Emlékversenyen mérettették meg mgukt fitljink. 11 cspt, 84 indulój közül Biri Földes és Kb mögött 3. legeredményesebb cspt lett. Egyéni eredményeink: 1. Kemény János ifi 50 kg, 2. Tóth János ifi 50 kg, 2. Blázs Erik diák I. 38 kg, 3. Tóth Levente gyermek 29 kg, Csontos Krisztián diák I. 42 kg, Lski Mihály diák I. 46 kg, Brth Dániel diák I. 69 kg, Huszti Richárd ifi 58 kg, Tóth Zoltán junior 55 kg, 5. Mdr Máté diák I. 42 kg. November 5-én, Szerencsen szbdfogású Meggymg Bonbon Kupán 13 fővel vettek részt birisi birkózók. Négy megye kilenc egyesületének 121 sportolój küzdött z érmekért, miket Repk Attil Brcelon olimpii bjnok dott át dobogósoknk, köztük tíz birkózónknk. Arnyérmesek: Tóth Levente gyermek I. 26 kg, Gilányi Ptrik diák I. 46 kg. Ezüstérmes: Brbás Mihály gyermek II. 18 kg. Bronzérmesek: Lski Richárd gyermek II. 18 kg, Besnyi Gergő gyermek II. 44 kg, Pnkoti Márk diák II. 29 kg, Mdr Máté diák II. 42 kg, Brbás Miklós diák I. 38 kg, Blogh Dávid diák I. 46 kg, Csontos Krisztián diák I. 46 kg. Ötödik helyezettek: Mgdus György gyer-mek I. 32 kg, Kovács Sándor gyermek I. +50 kg, Lski Mihály diák I. 46 kg. A csptversenyben z 5. helyezést érte el Biri Birkózó Egyesület. 9

10 Koszorúzás Ngy István prókus Október 21-én Millenniumi Prkbn Nemzeti Ünnep 55. évfordulój lklmából Dnkó Pist Egyesített Óvod-Bölcsőde, Áltlános Iskol, Szkképző Iskol, Gimnázium és Kollégium óvodási, diákji és pedgógusi mellett Polgármesteri Hivtl dolgozói is elhelyezték z emlékezés virágit, koszorúit és mécseseit z 1956-os forrdlom során meggyilkolt Gyirán Ferenc emléktáblájánál október 18-tól Terdik Mihály esperes szeptember 20-i búcsúját követően ismét vn görög ktolikus templomnk és prókiánk gzdáj. Az július 15én Láccsékén született Ngy István lett z új görög ktolikus prókus Biriben. Ngy Istvánt ugusztus 8-án szentelték pppá. Négy fi és két unokáj vn. Budpesten, Nyírturán, Ngy István prókus Nyíregyház-Borbányán és Szigetszentmiklóson ( ) teljesített eddig szolgáltot. Emellett meglpított 1993-bn nyíregyházi Szent Ktlin Szeretetotthont. A nemzeti ünnep helyi résztvevői Az 1956-os forrdlom biri áldozt Gyirán Ferenc, ki november 8-án hlt hősi hlált Budpesten. A 21 éves ifjú, mint sorkton nyolc Szbolcs megyei társávl együtt Mgyr Képzőművészeti Egyetem pincéjében bujkált, de vlki elárult őket és felbőszült ellenforrdlmárok három társávl együtt helyszínen gyonlőtték. Községünk 56 -os áldozt helyi temetőben nyugszik. Hősi hlálár emlékezve településünk lkói görög ktolikus templom flán elhelyezett emléktáblávl, millenniumi ünnepségek során pedig Millenniumi Prkbn felállított emléktáblávl rótták le kegyeletüket. Gyirán Ferenc emléktábláj Millenniumi Prkbn 10 Ngy István Biriben ppi teendők ellátás mellett természetesen hitokttást is ellátj. Könyvjánló november 13-án Biri Görögktolikus Egyházközség megbízásából, Kocsis Fülöp megyéspüspök látogtás és templombúcsú lklmából jelent meg Terdik Szilveszer Adtok biri görögktolikus egyházközség történetéhez című könyve, melynek kidás z Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm III. tengelye támogtásávl vlósult meg. A 64. oldls, közel 50 fotót trtlmzó ismeretterjesztő könyvecske következő témákt tárgylj : Középkori előzmények. Az egyházközség lpítás és első templom. Az új templom építése. A templom leírás. A háborúk közötti, illetve utáni időszk. Hrngok. A próki épülete. Néhány szó hitéletről. A hívek szám. Az egyházközség prókusi. Orosz Péter Pál vértnú. Mindenkinek jánlom könyvecske olvsását, hiszen z érdekes, új információkt trtlmzó, Biriről szóló újbb mű flu történetének egyik fehér foltját vrázsolt színessé!

11 Fájó szívvel búcsúzunk! Vss Zsuzsnn Gyöngyi & Molnár László június 18-án László Mári & Kssi Attil ugusztus 6-án Kiss Gbriell & Pöstényi László október 29-én Újszülötteink z idén Liskán Brnbás (édesnyj: Csizmár Zsuzsnn) jnuár 02. Vss Gbriell (édesnyj: Vss Zsuzsnn) jnuár 24. Fábián Bence (édesnyj: Móricz Annmári) március 15. Tóth Ákos (édesnyj: Tóth Elizbet) július 20. Ppp Hell (édesnyj: Ferencz Noémi) ugusztus 27. Kssi Attil (édesnyj: László Mári) szeptember 11. Szilágyi Bence (édesnyj: Popovics Srolt) szeptember 27. Molnár Blnk (édesnyj: Vss Zsuzsnn Gyöngyi) október 22. Tóth Gábor (édesnyj: Koklács Tünde) november 22. A Védőnői Szolgált jelenleg három kismmát trt nyilván. Díszvilágítás Kidványunk címlpján Almási Ktlin polgármester rról tájékozttt Kedves Olvsóinkt, hogy ebben z esztendőben sem feledkeztünk meg flu krácsonyi díszkivilágításáról. Azonbn zt is tisztünk elárulni, hogy z idei forintos fejlesztés z önkormányzti forrás mellett következő válllkozók támogtásávl vlósulhtott meg: Brkszi Brn, Brn József, Csorb Ferenc, Dombi György, Gur Andrásné, Horváth Mihály, Kovács László, Közös Kincs Kft, Molnár László, Szbolcs Tkrékszövetkezet, Szilágyi Ferencné, Szőllősi László, Szőllősi Tmás, Dr. Vonz Tibor. KÖSZÖNJÜK! Pető Mihály (81) jnuár 05. Boros Sándor (70) jnuár 15. Ngy Mihály Pál (43) jnuár 17. Vrg Jánosné (Slli Ilon, 92) február 12. Vonyigás Miklós (65) március 05. Ngy Sándor (86) március 11. Ortó Jánosné (Kton Mári, 79) április 16. Pető Mihályné (Tóth Mári, 77) április 18. Kiss Sándorné (Kiss Erzsébet, 87) április 19. Ngy Lászlóné (Petrás Mgdoln, 84) április 21. Hrjd Miklós (51) május 02. Mjoros Jánosné (Pável Julinn, 82) május 14. Vss Ferenc (61) május 27. Szilágyi János (89) június 10. Kton György Szilárd (31) június 13. Tóth László (58) július 04. Vszil Károlyné (Kígyósi Erzsébet, 59) július 09. Petrás Mihály (87) július 22. Szilágyi Mihály (85) szeptember 09. Kovács Ferencné (Lovácsi Julinn, 75) szeptember 16. Kovács András Ljos (53) október 04. László Mihály (79) november 07. Kovács Mihály (68) november 19. Hrjd Miklósné (Kocsis Ilon, 82) november 27. Vrg Ferenc (83) november 27. Mjoros János (83) november 30. Állmpolgársági eskü Szeptember 9-én Tóth Anikó Biri, Szbdság utc 87. szám ltti lkos letette z állmpolgársági esküt Almási Ktlin polgármester előtt, mjd átvette új okmányit. Tóth Anikó ettől z időponttól mgyr állmpolgár. Grtulálunk! Vérdás A februári és júniusi (30 fő) vérdást követően október 25-én immáron z idén hrmdik lklomml 22 fő dott vért Biriben, Dnkó Pist Egyesített Óvod-Bölcsőde, Áltlános Iskol, Szkképző Iskol, Gimnázium és Kollégium tornszobájábn. 11

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

./0-1%*!!"#('2 !!"#$%&'()*+,-'( Az MVH által, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től

./0-1%*!!#('2 !!#$%&'()*+,-'( Az MVH által, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től !!"#$%&'()*+,-'( Számomra a karácsony az év egyik legszebb ünnepe. Gyermekként izgatottan számoltam vissza, és vártam a nagy napot, amikor megtelik fenyőillattal a lakás, és persze kifúrta az oldalamat

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS!

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! MEGJELENIK 10 ÉVE! Szigliget Község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 11-12.szám TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! Szigliget Képviselő-testülete nem tud és nem is kr zonosulni kegyeletsértő, emlékműgylázó

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE PROGRMFÜZETE ecskeméti Ifjúsági Otthon Ő s zi k ín á l ó 2010 2011 JÖVÖN ÉPÍTŐOCÁ I ECSEMÉTEN projekt z Európi Unió támogtásávl, z Európi Regionális Fejletési lp társfinnírozásávl vlósult meg. edvezményezett:

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült ÓPÁLYI HÍRLAP Az Ópályiak Baráti Körének Lapja XII. évfolyam 2. szám Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet) Állnak: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László,

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben