Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében."

Átírás

1 Tartalom: Húsvétra készülve Gyónás Püspök atyánknál SZÍV találkozó Szűcs Rózsa néni A KÉSZ elnöke nálunk járt VII. évf. 2002/2.sz. március A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA Húsvétra készülve A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében. Az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy Péter apostol pünkösdi beszéde után mintegy háromezren megkeresztelkedtek. A későbbi korokban ezt a szentséget többéves felkészülés előzte meg a katekumenátus intézményében. Húsvét előtt volt a közvetlen felkészülés ideje, ami a nagyböjt idejére esett. Ebben az időben többet imádkoztak a szentségekre készülőkért, majd pedig húsvét vigiliáján kiszolgáltatták nekik a szentségeket: a keresztséget, áldozást és bérmálást a püspök által vezetett liturgia keretében. A katekumenátus intézménye az ötödik század környékén bomlani kezdett. A barbár népek megtérése tömeges keresztséggel járt, amelyre a katekumenátus intézménye nem volt alkalmas. A nagyböjt ideje új motívummal gyarapodott azzal, hogy a bűnbánat szentségében vált fontossá ez az időtartam. Ehhez tudnunk kell, hogy más volt a bűnbánati fegyelem, mint ma. A bűnbevallás szertartása a hetedik században már hamvazószerdára tevődött át nagyböjt első vasárnapjáról. Ezt követte az elégtétel elvégzése, amely hosszabb vezeklés vagy zarándoklat volt. A kiengesztelődés szertartása pedig nagycsütörtökön történt püspöki kézfeltétellel. A bűnbánattartás ezen fegyelme is megváltozott; ír, skót szerzetesek körében megjelent a ma is használatos fülbe gyónás, ahol a bűnbevallás és a feloldozás egy időben van jelen, majd ezt követi az elégtétel elvégzése. Így a nagyböjtnek két gondolati köre maradt ránk, a keresztségre készülés és a bünbánat gondolata. A harmadik gondolat a készület későbbi idők eredménye. Ebben a gondolatvilágban húsvétra készülünk, emlékezve húsvét szent titkára, amelyben a teljes keresztény élet valósága megmutatkozik: a küzdelem és a győzelem, a szenvedés és a megdicsőülés, a halál és a feltámadás. A rövid történeti felvezetés után minket inkább az érdekel, hogyan is készülünk, hogyan is készüljünk most a nagyböjtben húsvétra. Három momentumot emelhetünk ki: megtérés, böjt és jócselekedetek. A Szentírás megtérésre szólít fel minket, ami gondolatbeli és érzületbeli változtatást kíván tőlünk. Isten felé fordulni annyit jelent, keresni az Ő akaratát. Itt nem nagy szózatra kell gondolnunk, amely az égből szól felénk, hanem sokkal inkább egy magunkba nézést, magunkba szállást, csendet, melyben meghallhatjuk a jóra való indíttatásokat, Isten halkan szóló szavait, kéréseit, az ember szívébe írt törvényeit. Szenthelyi- Molnár István ezt így fogalmazta meg Emberek! Az élet szép című könyvében: Csendben osztja áldott sugarait a nap, csendben érik a gyümölcs, csendben tervezi a szobrász, festő, építész remek munkáját, csendben írja műveit a költő, csendben születnek a legmagasztosabb gondolatok, csendben emelkedik fel szívünk Istenhez. (91. oldal). Készségesnek kell lennünk tehát a csendre és a Szentírás igéire, melyet az Anyaszentegyház tár elénk mind a szentmisékben, mind az egyéni bibliaolvasásainkban. Át kell, hogy itasson minket Isten szava, mely készségessé tesz minket a jó megtételére és Isten mélyebb megismerésére. A böjt és a jócselekedetek ezen az úton segítenek minket. A böjtben emlékezünk Jézus negyvennapos böjtjére, melyben küldetésének teljesítésére készült a pusztában. Mi is böjtjeinkkel, péntekenkénti lemondásainkkal készülünk a húsvétra, kiüresítjük magunkat, hogy helyet készítsünk Isten akarata számára. A böjt jelenti, hogy lemondunk olyan dolgokról, melyek nem szükségesek számunkra, hanem csupán kényünket, kedvünket, azaz önzésünket szolgálják. Kicsiny dolgokra kell itt elsősorban gondolnunk, amelyek Isten szemében mégis nagy dolgoknak számítanak. Hisz aki a kicsiben hű tud maradni, az a nagyban is hű lesz, így majd nagyot bíznak rá. Apró lemondásainkkal ugyanis hűségünket is kifejezzük Isten iránt, hiszen akaratának megfelelően bánunk a teremtett dolgokkal, melyeket Isten az emberre bízott, hogy vigyázzon rájuk. -folyt. a 2.old.-

2 2 Ú j S z í v március N a g y b ö j t b e n nak az imádságok, rászorulók támogatása, figyelmességek másokkal szemben, segítőkészség stb. A nagyböjt- Húsvétra készülve ben kiemelkedő szerepet kap a keresztúti ájtatosság, -folyt. az 1.oldalrólamelyben Jézus keresztútjára emlékezünk, szenvedéseit A böjt pusztája egyúttal a megkísértés helye is, mivel aki Isten felé fordul, az a Sátán számára veszélyes. Mi is tudatosítjuk magunkban megsejtve azt a nagy szeretetet, amelyet irántunk tanúsított. Ez a nagy szeretet egyúttal megpróbáltatunk, mint ahogy az ószövetségi Jób is, vigaszunk is saját küzdelmeinkben, mert belátjuk, hogy azért, hogy igaznak bizonyuljunk. Jézust is megkísértette a Sátán, de Ő példánk abban, hogy ellent kell állnunk, hogy mi is Isten fiai lehessünk. Azonban nem csupán magunkra kell elsősorban számítanunk a küzdelemben, hanem Isten szeretetére, mivel Isten nem enged erőnkön felül megkísértetni. Ha engedjük, hogy küzdelmeinkben Ő vezessen, ha kell, a bűn útján is, de győzedelmeskedik irgalmas szeretete által, mely az üdvösségre juttat minket. A jócselekedetek is készületünket segítik, mivel a jócselekedetek érdemszerző voltukkal kegyelmeket közölnek Jézus szenvedéseihez képest mi mindig csak kevésbé szenvedünk. Felismerjük azonban azt is, hogy szenvedéseinknek igenis van értelme, azokkal kiegészítjük életünkben Krisztus szenvedéseit. Vele együtt szándékaink szerint szolgálhatjuk az üdvösség terjedését, hiszen szenvedéseinket felajánlhatjuk különböző nemes célokra. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek jó felkészülést a nagyböjtben az örömteli húsvétra! Háda László, diakónus velünk az Isten felé vezető utunkon. Ide tartoz- A gyónás: halottfeltámasztás Részlet Varga László atya beszédéből, ami az Antióchiás lelkigyakorlaton hangzott el Nem attól tökéletes a gyónás, ha minden bűnt tökéletesen felsorolsz, hanem a szándékodtól! Kész vagy-e megnyílni Isten irgalma és szeretete előtt? Ha meggyónsz, visszakerülsz az üdvösség tökéletes állapotába. Minden gyónás egy halott feltámasztás, amiben az Isten irgalma a fontos. Hatalmas ünnep, amit be kell fogadni! Nem tudsz olyan bűnt elkövetni, ami meghaladná Isten irgalmát! Ezt azért mondom, hogy NE FÉLJ! Ne félj Isten irgalma előtt megnyitni a szívedet! Ne félj elmondani, hogy rászorulsz erre a szeretetre! Mi is a bűn? A bűn sokkal több annál, hogy megsértettél egy-két szabályt. A bűn több annál, mint probléma. A bűn állapotába nem akkor kerültél, mikor káromkodtál. Ez következmény. Akkor kerülsz a bűn állapotába, amikor függetleníted magadat Istentől, amikor nem kérdezed meg, hogy ő mit tenne. A bűn állapota és a kegyelmi állapot között nincs határsáv. Tudd, hogy amikor azt mondod, hogy ez még nem bűn, akkor már a bűn állapotában vagy. A bűn súlyossága nem egyenlő a bűn miatt érzett szégyennel. Nem az a legsúlyosabb bűnöd, ami miatt szégyenkezel. Ha sorrendbe állítanánk őket, akkor nézzük meg, hogy mi az első, ami miatt szégyenkezel? Ezek a testi bűnök, amik az ösztöneidből fakadnak. Csak utána következnek a lelki bűnök, amik a szeretet ellen elkövetett bűnök: a gőg, az önzés, az ítélkezés, a bírvágy, vagy azok a szokásaid, amikről nem bírsz lemondani. Ez után következnek az ún. szellemi bűnök, vagyis a lázadásaink, az elszakadásaink Istentől. Föl se fogjuk, hogy ezeket elkövettük. Hányszor élek úgy, mintha magamé lennék, mintha nem lennék megváltva, mintha nem lennék az Istené. És ezek a legsúlyosabb dolgok. Bűnbánat és bűntudat. Nem ugyanaz a kettő. Kétféle bűntudat létezik. A pozitív bűntudat az, amikor tudom, hogy a káromkodás bűn, van mit megbánnom és meg tudok tőle szabadulni. A negatív bűntudat az, hogy én rossz vagyok. Szégyellem magam. Isten soha nem mondta a Bibliában, hogy szégyelld magad. Azt viszont többször kérte, hogy térj meg. Kérte, hogy tarts bűnbánatot, ő nem akarja, hogy szégyenkezz. Tudd, hogy ez bűn volt és bánd meg. És ekkor tudsz újrakezdeni. A bűntudat középpontjában nem Isten van, hanem te. Miért van bűntudatod? Mert nem illik a képbe az, amit elkövettél. A bűnbánat középpontjában az Isten áll. Fölkelek és Őhozzá megyek. Ez a bűnbánat. Ez a megtérés. Kész vagyok befogadni a szeretetedet. Ebből következik számomra az, hogy a tökéletes bánat az tulajdonképpen szeretet-bűnbánat. Az elégtétel. Istent nem kell kiengesztelni. Isten a fiában, Jézus Krisztusban kiengesztelődött veled. A kereszten minden bűnödet eltörölte. Be kell fogadni ezt a szeretetet, meg kell nyílni előtte. Az elégtétel nem elsősorban Isten felé irányul, mert Istennek nem kell jóvátenned, ő Jézusban jóvátett mindent. Az elégtételnek elsősorban önmagad felé és embertársad felé kel irányulni. Rendezni kell az adósságaidat, bocsánatot kell kérni vagy megbocsátani, jóvátenni a sértéseket, vagy ha elloptál valamit, azt vissza kell adni. Imádkozni kell, és önmegtagadást gyakorolni. Isten annyira szeret, hogy újjá teremtett és ennek következtében neked lehetőséged van arra, hogy már csak szeress. Mert megkaptad ajándékba Isten irgalmát, Isten szeretetét, az örök életet. Ami itt és most történik, és majd odaát beteljesedik.

3 2002. március Ú j S z í v 3 F i a t a l o k Szombat reggel nagy örömmel köszöntöttük körünkben Balás Béla püspök atyát, aki a nap házigazdájaként Püspök atyánk vendégei voltunk a betervezett két előadásból csak egyet tudott megtartani Megújult a szívünk mert a fiatalok előre megírt, illetve időközben eszükbe Régi vágya teljesült február én, a Kaposvári jutott kérdéseire válaszolt fórum keretében. Jó volt látni egyházmegyében működő Antióchia közösségeknek. A mind az előadó, mind a résztvevők lelkesedését. A fiatalokat segítő,,háttérszülők ugyanis egy egész hétvégés lelkigyakorlatot szerveztek a számukra a püspök- lelkigyakorlatért elénekeltük a püspök atyának a szí- szentmise után pedig, mikor hálából az egész napért és a ségen. A hívó szót meghallva érkeztek is az antióchiás áldást, mindenki nagyon meghatóvünkhöz legközelebb álló "Áldjon meg Téged" kezdetű ifjak Somogyszobról, Nagykanizsáról és természetesen A szombat esti előadó, dr. dott. a házigazda kaposvári csapat Rumszauer Miklós atya olyan, a is szinte teljes létszámban fiatalok számára fontos témákról képviseltette magát. A három helyről nyolcvan fiatal, megőrzése a házasságig, az abortusz, beszélt előadásában, mint a tisztaság illetve örökifjú résztvevő és a testi hibák kezelése, elviselése. érkezett. Az ezt követő fórumon igazán kényes kérdések is előkerültek, és min- Az első este Fábry Kornél atya előadását hallhattuk a den bizonnyal mindkét fél számára hivatásról. Tanúságot tett saját hivatásáról, hogy az hasznosak voltak. Atya hogyan egyengette életét a legjobb irányba. Elmondta azt is, hogy mindenkinek más és más hivatása legmeghatóbb része: a szentségimádás. A fiatalok együtt Ezután következett a hétvége talán legfelemelőbb, van. Van, aki családos emberként szolgálja jobban az imádkoztak a szentségi Jézus előtt egymásért, a közösségért, önmaguk és saját imaszándékaik teljesüléséért. A Urat, és van, akit a papi szolgálatra teremtett. Az este másik vendége Varga Laci atya volt, aki a szentségimádást egész éjszakás virrasztás követte, ahol gyónásról, annak fontosságáról, és a kiengesztelődésről a fiatalok órás terminusokban váltották egymást, és beszélt (az előadásból részlet a 2. old.). Az este hátralevő részében, amíg a gyónók az atyák segítségével megszentség előtt. összesen 28-an virrasztottak csendes imában az Oltáritisztultak bűneiktől, addig a többiek a közösségen belüli Vasárnap zárómise, és elültettünk két rózsatövet a sebeket orvosolhatták,,bocsánatkérő levelek írásával. püspökség kertjében, amelyek mint antióchiás szimbólumok, reméljük, virágot fakasztanak, úgy mint a kapott Nagy jelentősége és igazi értéke volt ezeknek a soroknak, hiszen régi sérülések gyógyulhattak általuk, nekem ajándékok a lelkünkben, amelyeket ki-ki a saját közösségének, környezetének ad tovább. Mert az igazi keresz- is sikerült pontot tennem két régi fájdalmam, sértődöttségem végére. Nagy élmény volt újra tiszta lélekkel és ténység két lelkigyakorlat között zajlik - mondta Püspök tiszta tekintettel nézni egymásra! atyánk. Kóré Péter Antióchiás országgyűlés Február 16-án, szombat reggel egy kis háromfős csapat vette útját Budapest felé. Izgalommal vártuk a találkozást az országban működő Antióchia közösség képviselőivel. Azokkal a szülőkkel és ifjúsági vezetőkkel, akik ifjaink lelki vezetésében és katolikus hitünk elmélyítésén fáradoznak. Jó volt találkozni Várnai Péter atyával, aki a közösség szerepéről tartott előadást, továbbá Csanády Miklós piarista atyával, aki közel tíz éve hallott először az Antióchia lelkiségi mozgalomról és az ő kezdeményezésére alakult ki a kapcsolat az ausztrál ősökkel. Az előadások utáni kiscsoportos beszélgetéseken megosztottuk egymással gondjainkat és örömeinket, összegeztük az eddigi feladatokat és jövőbeni teendőinket, mérleget vontunk. Mód nyílott arra is, hogy megismerjük a más városokban működő közösségek vezetőit, háttérházaspárjait, akikkel jókat beszélgettünk. Hálásak vagyunk a szervező budapesti Szt. Rókus Antióchia közösségnek, hogy megszervezték ezt a találkozót. Külön köszönet illeti a Bittsánszky házaspárt mint főszervezőket. A találkozó végén szentmisével búcsúztunk egymástól, ahol újra átélhettük, hogy: ó mily jó és gyönyörűséges, a testvérekkel egységben lenni E&Imi

4 4 Ú j S z í v március V a l l o m á s o k - Szűcs Rózsa életéből Rózsika néni az 1948-ban feloszlatott Szent Imre kórus egyetlen ma is éneklő tagja, aki egyébként ma is gyalogtúrákat szervez és azokon fiatalos lendülettel vesz részt. Jelenleg egy fotokiállítást szervez éppen az Olajipari Művelődési Házban. CSALÁD: Szeretteim elhunyta után egyedül maradtam. A Jóisten azonban nem hagyott egyedül, megáldott egy igen népes családdal. A neve: Olajipari Természetbarát Egyesület. Az ő szeretetüket élvezem. MUNKA(hely): Iskoláim elvégzése után Nagykanizsa Megyei Város Gazdasági Hivatalánál, ezt követve a Tófeji Jegyzőségen, és végül a DKG-nál dolgoztam. Jelenleg nyugdíjas vagyok. BECENÉV: Hívnak Rózsi, Rózsának, de a legkedvesebb az Ilus, ahogy családtagjaim kislány koromban neveztek. KEDVENC ÉTEL, SZÍN, VIRÁG: sertésborda rántva, fehér és kék, tőzike. UTAZÁS: Mint természetjáró leginkább gyalogolni szeretek. A 40 év alatt 40 ezer km-t gyalogoltam hegyen-völgyön át. ÖRÖM: Mindennek tudok örülni, ami jó és szép, és az általam becsült embereknek örömet okoz. BÁNAT: A korommal járó kisebbnagyobb gondok. Nagy szomorúsággal tölt el, hogy az emberek egymás iránti megbecsülése, szeretete az utóbbi időben nagyon megkopott. Újrakezdés Újév, számtalan újrakezdéssel, tervekkel, fogadkozásokkal. Vajon mit tennék másként, ha tényleg újra kezdhetném, kezdeném? és persze, hogy újra kezdhetem bármikor. Ha életemet újra kezdhetném, kevesebbet beszélnék, és többet hallgatnék. Azért, hogy lakásom tapétája kifakult és a heverőm anyaga is színét vesztette, nem gondolnék arra, hogy egyenlőre nem hívok vendégeket. A nappaliban mernék kenyeret enni, és nem izgatna a kandalló körüli rendetlenség sem. TV-RÁDIÓ VAGY ÚJSÁG: Nem vagyok egyiknek sem rabja, de a jó műsorok szórakoztatnak. KÖZÖSSÉG: A nagy tömeget nem szeretem. A kis közösségek életében szívesen részt vettem. Ilyen volt a missziós Szent Ilona Leányklub, a Szent Imre Kórus és a Természetbarát Egyesület. HUMOR: Nem vagyok viccmesélő alkat. A szellemes, jó humort azonban szeretem. MI HOZZA ZAVARBA? A nyilvános szereplés, valamint az obszcén megnyilvánulások. PÉNZ: Pénzem sosem volt sok, de mindig elég volt. BARÁTOK: Baráti köröm korosztályomból kerül ki. HALÁL: A halál nem foglalkoztat. Hiszem, hogy egykor elnyerem büntetésemet és jutalmamat. KÁVÉ, TEA, KAPUCCSINO? HÁNY CUKORRAL? Szívesen fogyasztom a teát két cukorral. HITVALLÁSOM: Római katolikus családból származom. A hittételekkel azonosulok, soha nem tagadtam meg vallásomat. Mindig templombajáró voltam IMA: Az imát a Jóistennel való kapcsolatnak tekintem és mindig élek vele örömömben és bánatomban egyaránt. HOBBY: A természetjárás, a keresztrejtvényfejtés, az olvasás, de nem vetem meg a kártyázást sem SPORT: l961-ben megszerveztem az Olajos Turista Egyesületet nemcsak a magam szórakozására, hanem arra való tekintettel is, hogy szervezett körülmények között megismerjük hazánk természeti adottságait, felkereshessük történelmi emlékhelyeit és nem utolsó sorban a szabadidőnket kellemes környezetben, kulturált módon tölthessük el. KIT VILLANTSUNK FEL A KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN? Tornyos Ferenc ny. igazgatót. Régi kanizsai családból származik, és én olyan embernek ismerem, akinek véleményére érdemes odafigyelni. MIT KÉRNE A "JÓTÜNDÉR- TŐL"? Kérem a tündérkét, hogy szűnjön meg végre a turáni átok. Mindenki szeresse a hazáját, hitét, legyen vége az ízléstelen acsarkodásnak MIT KÉRDEZ AZ ELHANGZOT- TAKON KÍVÜL? Mi volt életében a legfontosabb tényező? Mire emlékszik legszívesebben élete folyamán? M.N.Mária Szerkesztői hiba miatt újságunk utolsó számából kimaradt e cikk folytatása, most pótoljuk. Elnézést kérünk olvasóinktól és a szerzőtől! Türelemmel hallgatnám nagyapámat, amikor fiatal éveiről mesél. Nem követelném meg, hogy egy meleg nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húzva, mert összeborzolódik a frizurám. Rózsa formájú gyertyám gyakrabban meggyújtanám. Kevesebbet tévéznék, inkább figyelnék az élet nehézségeire. Gyermekeimmel gyakrabban leülnék a parkban játszani, és kevesebbet gondolnék a fű által okozott zöld foltokra. -folyt. az 5. oldalon-

5 2002. február Ú j S z í v 5 P l é b á n i á n k o n Csemegéző A ZÁSZLÓNK c. katolikus diáklap februári számában bukkantam erre a bölcs és összefoglaló jellegű útmutatóra. A fiataloknak megfontolásra, a szülőknek pedig gyermekeiknek való továbbadásra szeretném ajánlani. Milyen pusztítást okoz a házasság előtti szexuális kapcsolat: 1. A pár életéből egy felhőtlen, játékos korszak ( gyermekkor ) egyszer s mindenkorra kimarad. Jól tudjuk, hogy milyen meghatározó egész életünkre gyermekkorunk (játék, bizalom, ráhagyatkozás...). Ha egy pár, a házasságkötésig tartózkodik a szexuális kapcsolattól, hallatlanul szép, játékos, felhőtlen korszakkal alapozza meg jövő életét. Ezt később pótolni nem lehet! 2. A sokszínűség ki sem épül vagy leépül. Két ember között a legkifejezőbb a testi kapcsolat. Amíg ez nem jöhet létre, ezer más módon fejezik ki figyelmességüket, ragaszkodásukat. Ha a testi kapcsolat belép, az összes többi kifejezésmód háttérbe szorul. Ha a belépésig már kiépült egy gazdag kapcsolatrendszer, az tovább él. 3. A szexuális kapcsolat a teljes önátadásnak és elfogadásnak a jele. A teljesség nem lehet egy estére, vagy például három hónapra szóló. Amikor tehát eljátszszák a teljes odaadást holott egészen más a valóság -, becsapják egymást, hazudnak egymásnak. A teljes elfogadás azt jelenti, hogy visszavonhatatlan a döntésem. Ez csak a házasságban igaz. 4. Egy személy számára a legmegalázóbb, ha tárgyként kezelem. Nem tárgyként, hanem személyként fordulni a másik felé, azt jelenti, hogy páratlan szerepet tölt be az életemben (nem pusztán szexuális ösztönöm tárgya). Az említett páratlanság csak a házasságban válik valósággá. 5. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban védtelenné, kiszolgáltatottá válik az ember. A szemérmesség védi az értéket, a titkot a jogtalan szemektől, illetéktelen személyektől. A házasságban ezt az értékvédő szerepet átveszi a bizalom. A házasságon kívüli meztelenségben leomlik az első védőrendszer (szemérmesség), s még nincs meg a második (bizalom), az ember így kiszolgáltatott lesz. 6. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban az egyik legszentebb valósághoz, két ember tökéletes szeretet-kapcsolatához félelem, bűntudat kapcsolódik. Nincs mögötte a teljes elköteleződés biztonsága: Te életre szólóan, visszavonhatatlanul az enyém vagy, és én a tied. A próbaházasság egysíkú döntést hoz; amióta ez a divat, sokkal több a válás, mint azelőtt. 7. A házasság előtti szexuális kapcsolat a féltékenység, gyanakvás, bizalmatlanság alapjait rakja le. Partnerem ma velem él házasságon kívüli szexuális életet. Holnap házastársam lesz, de velem hűséges tud-e majd maradni? Életünknek és testünknek is Isten a gazdája. Göndics János HÍRTURMIX A nagyböjt minden péntekjén 17:15-tól keresztutat tartunk templomunkban. Március minden vasárnapján a 9 órai diákmisén az Ifjúsági Kórus énekel. Márc. 2-án a 18 órai szentmise keretében a katekumenátus kurzus első előadása lesz, amely a felnőtt elsőáldozásra, bérmálása készíti fel a résztvevőket. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt! A közösségek megjelenésére, támogatására feltétlen számítunk! Márc. 3-án a kor kezdődő szentmisén a Szent Imre Kórus énekel, 18 órakor gitáros szentmise lesz. Márc között minden nap az esti szentmise előtt 17:15-től imakilencedet tartunk Hazánkért. Márc. 10-én 16 órakor ovismise lesz. Márc. 13-án 21 órától medjugorjei szentségimádást tartunk. Március 16-án egyházközségünk a KÉSZ szervezésében Ópusztaszerre zarándokol. A jelentkezések alapján három buszt indítunk. Indulás a templom mellől reggel 5 órakor. Márc án az esti szentmise keretében Jelenits István piarista atya tart lelkigyakorlatot egyházközségünknek. Márc. 22-én 17 órától Sillye Jenő gitáros keresztútját énekli a Magvető közösség. Márc. 24-én órakor ovismise lesz, a 18 órai szentmisén a Női Kar énekel. Újrakezdés -folyt. a 4.oldalról- Férjemmel jobban megosztanám a felelősséget. Egy kis rosszullét esetén is lefeküdnék, nem gondolva arra, hogy nélkülem a hivatalban megáll a világ. Nem várnám, hogy állapotosságom kilenc hónapja gyorsan elmúljon, inkább örvendenék minden pillanatban, hisz a bennem fejlődő élet az egyetlen módja az Isten csodálatos tervével való együtt működésnek. Fiamnak, aki izzadtan érkezett haza a játékból, nem mondanám: Elég volt, hagyd abba, mosakodjál meg, mert már kész a vacsora! Gyakrabban mondanám: Szeretlek és ritkábban Nagyon sajnálom, de mindenekelőtt, ha újból kezdhetnék mindent, minden percet tudatosan élnék meg, addig figyelnék, míg tényleg meglátok mindent átélném és nem engedném el soha. Az életünk egyszeri és megismételhetetlen. Megismételhetetlen minden nap, óra, és perc. Ezért nagyon fontos, hogy az adott pillanatot hogyan éljük meg. Én azt szeretném az új esztendőben, hogy sokkal többszőr érezzem az eltelt percek után, hogy érdemes volt, boldog volt, és ne kelljen azt mondanom, hogy sajnálom, már másképp tenném Erna Bambeck gondolatai alapján: Czné

6 6 Ú j S z í v március C S A L Á D I O L D A L Krisztus, ki Nap vagy és világ - a magyar lélek kibontása címmel tartott előadást Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke. Közreműködött a Vagantes Trió. Ennyi csak a hír, de ennél jóval több történt január utolsó napján a kórházkápolnában. Több ismerős káplánunknak volt a szemináriumban oktatója Zoltán atya. Örültünk, hogy együtt lehettünk az esti szentmisén és boldogan tanultunk tőle valamennyien úgy a prédikáció, mint a zenei kommentár során. Igen csak meglepődtünk a Vagantes triót hallva. Ahhoz két tanárembernek és egy fizikusnak kellett közénk jönni zenélni, hogy megtudjuk, a XIV-XIX század magyar zenéje más mint amit korábban belénk sulykoltak. Nem csak históriás siralmas énekek, gregorián és népi dallamok jellemezték a kort. Büszkék lehetünk és elgondolkodhatunk elődeink boldogságot és örömet sugárzó, mélységes Isten és hazaszeretetről tanúságot tevő dalain, muzsikáin. A névtelen és neves (Balassi, Esterházy, Garay, Petőfi) szerzők dalait, viola da gamba, lant, dob, koboz, mandolin, furulya, fuvola és zergekürt által kísérve hallhatta a mintegy100 fős közönség. A KÉSZ-szel egyidőben, 1989-ben alakult együttes tagjai maguk kutatták fel (főleg az Országos Széchenyi Könyvtárban) azokat az emlékeket, amelyekből összeállították műsorukat és a több száz dallamot felsorakoztató CD és kazetta kínálatukat. Kész csoda, hogy ezek, a hányatott sorsában is boldog, Isten szeretetében örvendő keresztény hazánk értékes emlékei még fellelhetők, élvezhetők és HASZNOSÍTHATÓK. Terveink szerint az ősz folyamán ismét nálunk koncertezik a négytagú trió. A sikeren felbuzdulva a leendő előadást már a felsőtemplomban tartjuk. elnök Humorsarok A bölcs atyához odamegy egy ember: - Atyám, kétségbe vagyok esve, mit tegyek! - Fontos az, hogy kétségbeesésedből ne csinálj fotelt, amelybe beleülsz. Evezz a mélyre! Február 15-től 17-ig Budapesten közel 70 párral közösen egy Házas Hétvégés lelkigyakorlaton vehettünk részt. Nagykanizsáról 3 házaspár érkezett. A lelkigyakorlatot Bíró László püspök atya vezette. Az alábbiakban szeretnénk néhány, számunkra kedves és mély gondolatot megosztani az olvasókkal. Szemlélni Krisztus arcát Az evangéliumok az első források, ahol szemlélhetjük Jézust. Vessünk horgonyt a szentírásban. Nyitottsággal kell olvasni és engedni, hogy a Lélek működjön bennünk. Az Emmauszi tanítványok a kenyértörés gesztusában ismerik fel a megváltót a hit által. A hit által lesz Jézus azzá aki: az élő Isten fia. Életszentség Az a dimenzió, mely legjobban kifejezi a hitünk lényegét, megmutatja Jézus arcát. Olyan emberré kell válnunk, amilyennek Isten megálmodott bennünket. Az életszentség nem külön foglalkozás. Szent az, akivel ha találkozol, semmi kétséged, hogy van Isten. Belső élet és az imádság Tudatosítani kell, hogy a belső élet nem tétlenség. Az imádság küzdelem. Fontos, hogy tudjunk rá időt szakítani és kérjük az Urat: - Taníts meg minket imádkozni! - A legfontosabb a reggeli imádság, amikor a kezdődő nap minden percét az Úr kezébe tesszük és kérjük áldását életünkre, szeretteinkre. Az imádság érdeme a kezdés maga. Házasság szentsége A házasság az adás Szentsége. Két ember meghalása egymásért, húsvéti szentség. Egymást átölelni és Istent átölelni lélekben ugyanaz. A mi kettőnk szerelme képes bemutatni Istennek az ember iránti szerelmét. A házasság felbonthatatlan, mivel Jézus szeretete is visszavonhatatlan. Miklós & Adri Jézus Szíve Plébánia Lapja Kizárólag belső használatra. Lapzárta: minden hó 20-án. Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Fliszár Károly plébános Nagykanizsa, Deák F. tér 4. Nyomja: KANIZSAI NYOMDA Kft.

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos, 2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG CSALÁD ÉVE Az idei évet a Magyar Katolikus Egyház a családnak szenteli. Nagyböjti készületünkben, önmegtagadásainkban, imádságainkban és újrakezdéseinkben is legyen ez előttünk. Nagyböjti

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

SziklaAlap ISKOLAKEZDÉSRE. Jézus Szíve titka. "Szüntelen imádkozzatok!" VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA

SziklaAlap ISKOLAKEZDÉSRE. Jézus Szíve titka. Szüntelen imádkozzatok! VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA ISKOLAKEZDÉSRE Elmúltak a szép nyári napok, véget értek a nyaralások, amelyek alkalmat adtak

Részletesebben

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok

Részletesebben

A templom függönye kettéhasadt

A templom függönye kettéhasadt AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2015. 04. 04. - XXV. ÉVF. 2. SZ. A templom függönye kettéhasadt Jézus nem csak azért jött közénk a földre, hogy kinyilatkoztassa Isten

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben