Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében."

Átírás

1 Tartalom: Húsvétra készülve Gyónás Püspök atyánknál SZÍV találkozó Szűcs Rózsa néni A KÉSZ elnöke nálunk járt VII. évf. 2002/2.sz. március A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA Húsvétra készülve A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében. Az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy Péter apostol pünkösdi beszéde után mintegy háromezren megkeresztelkedtek. A későbbi korokban ezt a szentséget többéves felkészülés előzte meg a katekumenátus intézményében. Húsvét előtt volt a közvetlen felkészülés ideje, ami a nagyböjt idejére esett. Ebben az időben többet imádkoztak a szentségekre készülőkért, majd pedig húsvét vigiliáján kiszolgáltatták nekik a szentségeket: a keresztséget, áldozást és bérmálást a püspök által vezetett liturgia keretében. A katekumenátus intézménye az ötödik század környékén bomlani kezdett. A barbár népek megtérése tömeges keresztséggel járt, amelyre a katekumenátus intézménye nem volt alkalmas. A nagyböjt ideje új motívummal gyarapodott azzal, hogy a bűnbánat szentségében vált fontossá ez az időtartam. Ehhez tudnunk kell, hogy más volt a bűnbánati fegyelem, mint ma. A bűnbevallás szertartása a hetedik században már hamvazószerdára tevődött át nagyböjt első vasárnapjáról. Ezt követte az elégtétel elvégzése, amely hosszabb vezeklés vagy zarándoklat volt. A kiengesztelődés szertartása pedig nagycsütörtökön történt püspöki kézfeltétellel. A bűnbánattartás ezen fegyelme is megváltozott; ír, skót szerzetesek körében megjelent a ma is használatos fülbe gyónás, ahol a bűnbevallás és a feloldozás egy időben van jelen, majd ezt követi az elégtétel elvégzése. Így a nagyböjtnek két gondolati köre maradt ránk, a keresztségre készülés és a bünbánat gondolata. A harmadik gondolat a készület későbbi idők eredménye. Ebben a gondolatvilágban húsvétra készülünk, emlékezve húsvét szent titkára, amelyben a teljes keresztény élet valósága megmutatkozik: a küzdelem és a győzelem, a szenvedés és a megdicsőülés, a halál és a feltámadás. A rövid történeti felvezetés után minket inkább az érdekel, hogyan is készülünk, hogyan is készüljünk most a nagyböjtben húsvétra. Három momentumot emelhetünk ki: megtérés, böjt és jócselekedetek. A Szentírás megtérésre szólít fel minket, ami gondolatbeli és érzületbeli változtatást kíván tőlünk. Isten felé fordulni annyit jelent, keresni az Ő akaratát. Itt nem nagy szózatra kell gondolnunk, amely az égből szól felénk, hanem sokkal inkább egy magunkba nézést, magunkba szállást, csendet, melyben meghallhatjuk a jóra való indíttatásokat, Isten halkan szóló szavait, kéréseit, az ember szívébe írt törvényeit. Szenthelyi- Molnár István ezt így fogalmazta meg Emberek! Az élet szép című könyvében: Csendben osztja áldott sugarait a nap, csendben érik a gyümölcs, csendben tervezi a szobrász, festő, építész remek munkáját, csendben írja műveit a költő, csendben születnek a legmagasztosabb gondolatok, csendben emelkedik fel szívünk Istenhez. (91. oldal). Készségesnek kell lennünk tehát a csendre és a Szentírás igéire, melyet az Anyaszentegyház tár elénk mind a szentmisékben, mind az egyéni bibliaolvasásainkban. Át kell, hogy itasson minket Isten szava, mely készségessé tesz minket a jó megtételére és Isten mélyebb megismerésére. A böjt és a jócselekedetek ezen az úton segítenek minket. A böjtben emlékezünk Jézus negyvennapos böjtjére, melyben küldetésének teljesítésére készült a pusztában. Mi is böjtjeinkkel, péntekenkénti lemondásainkkal készülünk a húsvétra, kiüresítjük magunkat, hogy helyet készítsünk Isten akarata számára. A böjt jelenti, hogy lemondunk olyan dolgokról, melyek nem szükségesek számunkra, hanem csupán kényünket, kedvünket, azaz önzésünket szolgálják. Kicsiny dolgokra kell itt elsősorban gondolnunk, amelyek Isten szemében mégis nagy dolgoknak számítanak. Hisz aki a kicsiben hű tud maradni, az a nagyban is hű lesz, így majd nagyot bíznak rá. Apró lemondásainkkal ugyanis hűségünket is kifejezzük Isten iránt, hiszen akaratának megfelelően bánunk a teremtett dolgokkal, melyeket Isten az emberre bízott, hogy vigyázzon rájuk. -folyt. a 2.old.-

2 2 Ú j S z í v március N a g y b ö j t b e n nak az imádságok, rászorulók támogatása, figyelmességek másokkal szemben, segítőkészség stb. A nagyböjt- Húsvétra készülve ben kiemelkedő szerepet kap a keresztúti ájtatosság, -folyt. az 1.oldalrólamelyben Jézus keresztútjára emlékezünk, szenvedéseit A böjt pusztája egyúttal a megkísértés helye is, mivel aki Isten felé fordul, az a Sátán számára veszélyes. Mi is tudatosítjuk magunkban megsejtve azt a nagy szeretetet, amelyet irántunk tanúsított. Ez a nagy szeretet egyúttal megpróbáltatunk, mint ahogy az ószövetségi Jób is, vigaszunk is saját küzdelmeinkben, mert belátjuk, hogy azért, hogy igaznak bizonyuljunk. Jézust is megkísértette a Sátán, de Ő példánk abban, hogy ellent kell állnunk, hogy mi is Isten fiai lehessünk. Azonban nem csupán magunkra kell elsősorban számítanunk a küzdelemben, hanem Isten szeretetére, mivel Isten nem enged erőnkön felül megkísértetni. Ha engedjük, hogy küzdelmeinkben Ő vezessen, ha kell, a bűn útján is, de győzedelmeskedik irgalmas szeretete által, mely az üdvösségre juttat minket. A jócselekedetek is készületünket segítik, mivel a jócselekedetek érdemszerző voltukkal kegyelmeket közölnek Jézus szenvedéseihez képest mi mindig csak kevésbé szenvedünk. Felismerjük azonban azt is, hogy szenvedéseinknek igenis van értelme, azokkal kiegészítjük életünkben Krisztus szenvedéseit. Vele együtt szándékaink szerint szolgálhatjuk az üdvösség terjedését, hiszen szenvedéseinket felajánlhatjuk különböző nemes célokra. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek jó felkészülést a nagyböjtben az örömteli húsvétra! Háda László, diakónus velünk az Isten felé vezető utunkon. Ide tartoz- A gyónás: halottfeltámasztás Részlet Varga László atya beszédéből, ami az Antióchiás lelkigyakorlaton hangzott el Nem attól tökéletes a gyónás, ha minden bűnt tökéletesen felsorolsz, hanem a szándékodtól! Kész vagy-e megnyílni Isten irgalma és szeretete előtt? Ha meggyónsz, visszakerülsz az üdvösség tökéletes állapotába. Minden gyónás egy halott feltámasztás, amiben az Isten irgalma a fontos. Hatalmas ünnep, amit be kell fogadni! Nem tudsz olyan bűnt elkövetni, ami meghaladná Isten irgalmát! Ezt azért mondom, hogy NE FÉLJ! Ne félj Isten irgalma előtt megnyitni a szívedet! Ne félj elmondani, hogy rászorulsz erre a szeretetre! Mi is a bűn? A bűn sokkal több annál, hogy megsértettél egy-két szabályt. A bűn több annál, mint probléma. A bűn állapotába nem akkor kerültél, mikor káromkodtál. Ez következmény. Akkor kerülsz a bűn állapotába, amikor függetleníted magadat Istentől, amikor nem kérdezed meg, hogy ő mit tenne. A bűn állapota és a kegyelmi állapot között nincs határsáv. Tudd, hogy amikor azt mondod, hogy ez még nem bűn, akkor már a bűn állapotában vagy. A bűn súlyossága nem egyenlő a bűn miatt érzett szégyennel. Nem az a legsúlyosabb bűnöd, ami miatt szégyenkezel. Ha sorrendbe állítanánk őket, akkor nézzük meg, hogy mi az első, ami miatt szégyenkezel? Ezek a testi bűnök, amik az ösztöneidből fakadnak. Csak utána következnek a lelki bűnök, amik a szeretet ellen elkövetett bűnök: a gőg, az önzés, az ítélkezés, a bírvágy, vagy azok a szokásaid, amikről nem bírsz lemondani. Ez után következnek az ún. szellemi bűnök, vagyis a lázadásaink, az elszakadásaink Istentől. Föl se fogjuk, hogy ezeket elkövettük. Hányszor élek úgy, mintha magamé lennék, mintha nem lennék megváltva, mintha nem lennék az Istené. És ezek a legsúlyosabb dolgok. Bűnbánat és bűntudat. Nem ugyanaz a kettő. Kétféle bűntudat létezik. A pozitív bűntudat az, amikor tudom, hogy a káromkodás bűn, van mit megbánnom és meg tudok tőle szabadulni. A negatív bűntudat az, hogy én rossz vagyok. Szégyellem magam. Isten soha nem mondta a Bibliában, hogy szégyelld magad. Azt viszont többször kérte, hogy térj meg. Kérte, hogy tarts bűnbánatot, ő nem akarja, hogy szégyenkezz. Tudd, hogy ez bűn volt és bánd meg. És ekkor tudsz újrakezdeni. A bűntudat középpontjában nem Isten van, hanem te. Miért van bűntudatod? Mert nem illik a képbe az, amit elkövettél. A bűnbánat középpontjában az Isten áll. Fölkelek és Őhozzá megyek. Ez a bűnbánat. Ez a megtérés. Kész vagyok befogadni a szeretetedet. Ebből következik számomra az, hogy a tökéletes bánat az tulajdonképpen szeretet-bűnbánat. Az elégtétel. Istent nem kell kiengesztelni. Isten a fiában, Jézus Krisztusban kiengesztelődött veled. A kereszten minden bűnödet eltörölte. Be kell fogadni ezt a szeretetet, meg kell nyílni előtte. Az elégtétel nem elsősorban Isten felé irányul, mert Istennek nem kell jóvátenned, ő Jézusban jóvátett mindent. Az elégtételnek elsősorban önmagad felé és embertársad felé kel irányulni. Rendezni kell az adósságaidat, bocsánatot kell kérni vagy megbocsátani, jóvátenni a sértéseket, vagy ha elloptál valamit, azt vissza kell adni. Imádkozni kell, és önmegtagadást gyakorolni. Isten annyira szeret, hogy újjá teremtett és ennek következtében neked lehetőséged van arra, hogy már csak szeress. Mert megkaptad ajándékba Isten irgalmát, Isten szeretetét, az örök életet. Ami itt és most történik, és majd odaát beteljesedik.

3 2002. március Ú j S z í v 3 F i a t a l o k Szombat reggel nagy örömmel köszöntöttük körünkben Balás Béla püspök atyát, aki a nap házigazdájaként Püspök atyánk vendégei voltunk a betervezett két előadásból csak egyet tudott megtartani Megújult a szívünk mert a fiatalok előre megírt, illetve időközben eszükbe Régi vágya teljesült február én, a Kaposvári jutott kérdéseire válaszolt fórum keretében. Jó volt látni egyházmegyében működő Antióchia közösségeknek. A mind az előadó, mind a résztvevők lelkesedését. A fiatalokat segítő,,háttérszülők ugyanis egy egész hétvégés lelkigyakorlatot szerveztek a számukra a püspök- lelkigyakorlatért elénekeltük a püspök atyának a szí- szentmise után pedig, mikor hálából az egész napért és a ségen. A hívó szót meghallva érkeztek is az antióchiás áldást, mindenki nagyon meghatóvünkhöz legközelebb álló "Áldjon meg Téged" kezdetű ifjak Somogyszobról, Nagykanizsáról és természetesen A szombat esti előadó, dr. dott. a házigazda kaposvári csapat Rumszauer Miklós atya olyan, a is szinte teljes létszámban fiatalok számára fontos témákról képviseltette magát. A három helyről nyolcvan fiatal, megőrzése a házasságig, az abortusz, beszélt előadásában, mint a tisztaság illetve örökifjú résztvevő és a testi hibák kezelése, elviselése. érkezett. Az ezt követő fórumon igazán kényes kérdések is előkerültek, és min- Az első este Fábry Kornél atya előadását hallhattuk a den bizonnyal mindkét fél számára hivatásról. Tanúságot tett saját hivatásáról, hogy az hasznosak voltak. Atya hogyan egyengette életét a legjobb irányba. Elmondta azt is, hogy mindenkinek más és más hivatása legmeghatóbb része: a szentségimádás. A fiatalok együtt Ezután következett a hétvége talán legfelemelőbb, van. Van, aki családos emberként szolgálja jobban az imádkoztak a szentségi Jézus előtt egymásért, a közösségért, önmaguk és saját imaszándékaik teljesüléséért. A Urat, és van, akit a papi szolgálatra teremtett. Az este másik vendége Varga Laci atya volt, aki a szentségimádást egész éjszakás virrasztás követte, ahol gyónásról, annak fontosságáról, és a kiengesztelődésről a fiatalok órás terminusokban váltották egymást, és beszélt (az előadásból részlet a 2. old.). Az este hátralevő részében, amíg a gyónók az atyák segítségével megszentség előtt. összesen 28-an virrasztottak csendes imában az Oltáritisztultak bűneiktől, addig a többiek a közösségen belüli Vasárnap zárómise, és elültettünk két rózsatövet a sebeket orvosolhatták,,bocsánatkérő levelek írásával. püspökség kertjében, amelyek mint antióchiás szimbólumok, reméljük, virágot fakasztanak, úgy mint a kapott Nagy jelentősége és igazi értéke volt ezeknek a soroknak, hiszen régi sérülések gyógyulhattak általuk, nekem ajándékok a lelkünkben, amelyeket ki-ki a saját közösségének, környezetének ad tovább. Mert az igazi keresz- is sikerült pontot tennem két régi fájdalmam, sértődöttségem végére. Nagy élmény volt újra tiszta lélekkel és ténység két lelkigyakorlat között zajlik - mondta Püspök tiszta tekintettel nézni egymásra! atyánk. Kóré Péter Antióchiás országgyűlés Február 16-án, szombat reggel egy kis háromfős csapat vette útját Budapest felé. Izgalommal vártuk a találkozást az országban működő Antióchia közösség képviselőivel. Azokkal a szülőkkel és ifjúsági vezetőkkel, akik ifjaink lelki vezetésében és katolikus hitünk elmélyítésén fáradoznak. Jó volt találkozni Várnai Péter atyával, aki a közösség szerepéről tartott előadást, továbbá Csanády Miklós piarista atyával, aki közel tíz éve hallott először az Antióchia lelkiségi mozgalomról és az ő kezdeményezésére alakult ki a kapcsolat az ausztrál ősökkel. Az előadások utáni kiscsoportos beszélgetéseken megosztottuk egymással gondjainkat és örömeinket, összegeztük az eddigi feladatokat és jövőbeni teendőinket, mérleget vontunk. Mód nyílott arra is, hogy megismerjük a más városokban működő közösségek vezetőit, háttérházaspárjait, akikkel jókat beszélgettünk. Hálásak vagyunk a szervező budapesti Szt. Rókus Antióchia közösségnek, hogy megszervezték ezt a találkozót. Külön köszönet illeti a Bittsánszky házaspárt mint főszervezőket. A találkozó végén szentmisével búcsúztunk egymástól, ahol újra átélhettük, hogy: ó mily jó és gyönyörűséges, a testvérekkel egységben lenni E&Imi

4 4 Ú j S z í v március V a l l o m á s o k - Szűcs Rózsa életéből Rózsika néni az 1948-ban feloszlatott Szent Imre kórus egyetlen ma is éneklő tagja, aki egyébként ma is gyalogtúrákat szervez és azokon fiatalos lendülettel vesz részt. Jelenleg egy fotokiállítást szervez éppen az Olajipari Művelődési Házban. CSALÁD: Szeretteim elhunyta után egyedül maradtam. A Jóisten azonban nem hagyott egyedül, megáldott egy igen népes családdal. A neve: Olajipari Természetbarát Egyesület. Az ő szeretetüket élvezem. MUNKA(hely): Iskoláim elvégzése után Nagykanizsa Megyei Város Gazdasági Hivatalánál, ezt követve a Tófeji Jegyzőségen, és végül a DKG-nál dolgoztam. Jelenleg nyugdíjas vagyok. BECENÉV: Hívnak Rózsi, Rózsának, de a legkedvesebb az Ilus, ahogy családtagjaim kislány koromban neveztek. KEDVENC ÉTEL, SZÍN, VIRÁG: sertésborda rántva, fehér és kék, tőzike. UTAZÁS: Mint természetjáró leginkább gyalogolni szeretek. A 40 év alatt 40 ezer km-t gyalogoltam hegyen-völgyön át. ÖRÖM: Mindennek tudok örülni, ami jó és szép, és az általam becsült embereknek örömet okoz. BÁNAT: A korommal járó kisebbnagyobb gondok. Nagy szomorúsággal tölt el, hogy az emberek egymás iránti megbecsülése, szeretete az utóbbi időben nagyon megkopott. Újrakezdés Újév, számtalan újrakezdéssel, tervekkel, fogadkozásokkal. Vajon mit tennék másként, ha tényleg újra kezdhetném, kezdeném? és persze, hogy újra kezdhetem bármikor. Ha életemet újra kezdhetném, kevesebbet beszélnék, és többet hallgatnék. Azért, hogy lakásom tapétája kifakult és a heverőm anyaga is színét vesztette, nem gondolnék arra, hogy egyenlőre nem hívok vendégeket. A nappaliban mernék kenyeret enni, és nem izgatna a kandalló körüli rendetlenség sem. TV-RÁDIÓ VAGY ÚJSÁG: Nem vagyok egyiknek sem rabja, de a jó műsorok szórakoztatnak. KÖZÖSSÉG: A nagy tömeget nem szeretem. A kis közösségek életében szívesen részt vettem. Ilyen volt a missziós Szent Ilona Leányklub, a Szent Imre Kórus és a Természetbarát Egyesület. HUMOR: Nem vagyok viccmesélő alkat. A szellemes, jó humort azonban szeretem. MI HOZZA ZAVARBA? A nyilvános szereplés, valamint az obszcén megnyilvánulások. PÉNZ: Pénzem sosem volt sok, de mindig elég volt. BARÁTOK: Baráti köröm korosztályomból kerül ki. HALÁL: A halál nem foglalkoztat. Hiszem, hogy egykor elnyerem büntetésemet és jutalmamat. KÁVÉ, TEA, KAPUCCSINO? HÁNY CUKORRAL? Szívesen fogyasztom a teát két cukorral. HITVALLÁSOM: Római katolikus családból származom. A hittételekkel azonosulok, soha nem tagadtam meg vallásomat. Mindig templombajáró voltam IMA: Az imát a Jóistennel való kapcsolatnak tekintem és mindig élek vele örömömben és bánatomban egyaránt. HOBBY: A természetjárás, a keresztrejtvényfejtés, az olvasás, de nem vetem meg a kártyázást sem SPORT: l961-ben megszerveztem az Olajos Turista Egyesületet nemcsak a magam szórakozására, hanem arra való tekintettel is, hogy szervezett körülmények között megismerjük hazánk természeti adottságait, felkereshessük történelmi emlékhelyeit és nem utolsó sorban a szabadidőnket kellemes környezetben, kulturált módon tölthessük el. KIT VILLANTSUNK FEL A KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN? Tornyos Ferenc ny. igazgatót. Régi kanizsai családból származik, és én olyan embernek ismerem, akinek véleményére érdemes odafigyelni. MIT KÉRNE A "JÓTÜNDÉR- TŐL"? Kérem a tündérkét, hogy szűnjön meg végre a turáni átok. Mindenki szeresse a hazáját, hitét, legyen vége az ízléstelen acsarkodásnak MIT KÉRDEZ AZ ELHANGZOT- TAKON KÍVÜL? Mi volt életében a legfontosabb tényező? Mire emlékszik legszívesebben élete folyamán? M.N.Mária Szerkesztői hiba miatt újságunk utolsó számából kimaradt e cikk folytatása, most pótoljuk. Elnézést kérünk olvasóinktól és a szerzőtől! Türelemmel hallgatnám nagyapámat, amikor fiatal éveiről mesél. Nem követelném meg, hogy egy meleg nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húzva, mert összeborzolódik a frizurám. Rózsa formájú gyertyám gyakrabban meggyújtanám. Kevesebbet tévéznék, inkább figyelnék az élet nehézségeire. Gyermekeimmel gyakrabban leülnék a parkban játszani, és kevesebbet gondolnék a fű által okozott zöld foltokra. -folyt. az 5. oldalon-

5 2002. február Ú j S z í v 5 P l é b á n i á n k o n Csemegéző A ZÁSZLÓNK c. katolikus diáklap februári számában bukkantam erre a bölcs és összefoglaló jellegű útmutatóra. A fiataloknak megfontolásra, a szülőknek pedig gyermekeiknek való továbbadásra szeretném ajánlani. Milyen pusztítást okoz a házasság előtti szexuális kapcsolat: 1. A pár életéből egy felhőtlen, játékos korszak ( gyermekkor ) egyszer s mindenkorra kimarad. Jól tudjuk, hogy milyen meghatározó egész életünkre gyermekkorunk (játék, bizalom, ráhagyatkozás...). Ha egy pár, a házasságkötésig tartózkodik a szexuális kapcsolattól, hallatlanul szép, játékos, felhőtlen korszakkal alapozza meg jövő életét. Ezt később pótolni nem lehet! 2. A sokszínűség ki sem épül vagy leépül. Két ember között a legkifejezőbb a testi kapcsolat. Amíg ez nem jöhet létre, ezer más módon fejezik ki figyelmességüket, ragaszkodásukat. Ha a testi kapcsolat belép, az összes többi kifejezésmód háttérbe szorul. Ha a belépésig már kiépült egy gazdag kapcsolatrendszer, az tovább él. 3. A szexuális kapcsolat a teljes önátadásnak és elfogadásnak a jele. A teljesség nem lehet egy estére, vagy például három hónapra szóló. Amikor tehát eljátszszák a teljes odaadást holott egészen más a valóság -, becsapják egymást, hazudnak egymásnak. A teljes elfogadás azt jelenti, hogy visszavonhatatlan a döntésem. Ez csak a házasságban igaz. 4. Egy személy számára a legmegalázóbb, ha tárgyként kezelem. Nem tárgyként, hanem személyként fordulni a másik felé, azt jelenti, hogy páratlan szerepet tölt be az életemben (nem pusztán szexuális ösztönöm tárgya). Az említett páratlanság csak a házasságban válik valósággá. 5. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban védtelenné, kiszolgáltatottá válik az ember. A szemérmesség védi az értéket, a titkot a jogtalan szemektől, illetéktelen személyektől. A házasságban ezt az értékvédő szerepet átveszi a bizalom. A házasságon kívüli meztelenségben leomlik az első védőrendszer (szemérmesség), s még nincs meg a második (bizalom), az ember így kiszolgáltatott lesz. 6. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban az egyik legszentebb valósághoz, két ember tökéletes szeretet-kapcsolatához félelem, bűntudat kapcsolódik. Nincs mögötte a teljes elköteleződés biztonsága: Te életre szólóan, visszavonhatatlanul az enyém vagy, és én a tied. A próbaházasság egysíkú döntést hoz; amióta ez a divat, sokkal több a válás, mint azelőtt. 7. A házasság előtti szexuális kapcsolat a féltékenység, gyanakvás, bizalmatlanság alapjait rakja le. Partnerem ma velem él házasságon kívüli szexuális életet. Holnap házastársam lesz, de velem hűséges tud-e majd maradni? Életünknek és testünknek is Isten a gazdája. Göndics János HÍRTURMIX A nagyböjt minden péntekjén 17:15-tól keresztutat tartunk templomunkban. Március minden vasárnapján a 9 órai diákmisén az Ifjúsági Kórus énekel. Márc. 2-án a 18 órai szentmise keretében a katekumenátus kurzus első előadása lesz, amely a felnőtt elsőáldozásra, bérmálása készíti fel a résztvevőket. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt! A közösségek megjelenésére, támogatására feltétlen számítunk! Márc. 3-án a kor kezdődő szentmisén a Szent Imre Kórus énekel, 18 órakor gitáros szentmise lesz. Márc között minden nap az esti szentmise előtt 17:15-től imakilencedet tartunk Hazánkért. Márc. 10-én 16 órakor ovismise lesz. Márc. 13-án 21 órától medjugorjei szentségimádást tartunk. Március 16-án egyházközségünk a KÉSZ szervezésében Ópusztaszerre zarándokol. A jelentkezések alapján három buszt indítunk. Indulás a templom mellől reggel 5 órakor. Márc án az esti szentmise keretében Jelenits István piarista atya tart lelkigyakorlatot egyházközségünknek. Márc. 22-én 17 órától Sillye Jenő gitáros keresztútját énekli a Magvető közösség. Márc. 24-én órakor ovismise lesz, a 18 órai szentmisén a Női Kar énekel. Újrakezdés -folyt. a 4.oldalról- Férjemmel jobban megosztanám a felelősséget. Egy kis rosszullét esetén is lefeküdnék, nem gondolva arra, hogy nélkülem a hivatalban megáll a világ. Nem várnám, hogy állapotosságom kilenc hónapja gyorsan elmúljon, inkább örvendenék minden pillanatban, hisz a bennem fejlődő élet az egyetlen módja az Isten csodálatos tervével való együtt működésnek. Fiamnak, aki izzadtan érkezett haza a játékból, nem mondanám: Elég volt, hagyd abba, mosakodjál meg, mert már kész a vacsora! Gyakrabban mondanám: Szeretlek és ritkábban Nagyon sajnálom, de mindenekelőtt, ha újból kezdhetnék mindent, minden percet tudatosan élnék meg, addig figyelnék, míg tényleg meglátok mindent átélném és nem engedném el soha. Az életünk egyszeri és megismételhetetlen. Megismételhetetlen minden nap, óra, és perc. Ezért nagyon fontos, hogy az adott pillanatot hogyan éljük meg. Én azt szeretném az új esztendőben, hogy sokkal többszőr érezzem az eltelt percek után, hogy érdemes volt, boldog volt, és ne kelljen azt mondanom, hogy sajnálom, már másképp tenném Erna Bambeck gondolatai alapján: Czné

6 6 Ú j S z í v március C S A L Á D I O L D A L Krisztus, ki Nap vagy és világ - a magyar lélek kibontása címmel tartott előadást Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke. Közreműködött a Vagantes Trió. Ennyi csak a hír, de ennél jóval több történt január utolsó napján a kórházkápolnában. Több ismerős káplánunknak volt a szemináriumban oktatója Zoltán atya. Örültünk, hogy együtt lehettünk az esti szentmisén és boldogan tanultunk tőle valamennyien úgy a prédikáció, mint a zenei kommentár során. Igen csak meglepődtünk a Vagantes triót hallva. Ahhoz két tanárembernek és egy fizikusnak kellett közénk jönni zenélni, hogy megtudjuk, a XIV-XIX század magyar zenéje más mint amit korábban belénk sulykoltak. Nem csak históriás siralmas énekek, gregorián és népi dallamok jellemezték a kort. Büszkék lehetünk és elgondolkodhatunk elődeink boldogságot és örömet sugárzó, mélységes Isten és hazaszeretetről tanúságot tevő dalain, muzsikáin. A névtelen és neves (Balassi, Esterházy, Garay, Petőfi) szerzők dalait, viola da gamba, lant, dob, koboz, mandolin, furulya, fuvola és zergekürt által kísérve hallhatta a mintegy100 fős közönség. A KÉSZ-szel egyidőben, 1989-ben alakult együttes tagjai maguk kutatták fel (főleg az Országos Széchenyi Könyvtárban) azokat az emlékeket, amelyekből összeállították műsorukat és a több száz dallamot felsorakoztató CD és kazetta kínálatukat. Kész csoda, hogy ezek, a hányatott sorsában is boldog, Isten szeretetében örvendő keresztény hazánk értékes emlékei még fellelhetők, élvezhetők és HASZNOSÍTHATÓK. Terveink szerint az ősz folyamán ismét nálunk koncertezik a négytagú trió. A sikeren felbuzdulva a leendő előadást már a felsőtemplomban tartjuk. elnök Humorsarok A bölcs atyához odamegy egy ember: - Atyám, kétségbe vagyok esve, mit tegyek! - Fontos az, hogy kétségbeesésedből ne csinálj fotelt, amelybe beleülsz. Evezz a mélyre! Február 15-től 17-ig Budapesten közel 70 párral közösen egy Házas Hétvégés lelkigyakorlaton vehettünk részt. Nagykanizsáról 3 házaspár érkezett. A lelkigyakorlatot Bíró László püspök atya vezette. Az alábbiakban szeretnénk néhány, számunkra kedves és mély gondolatot megosztani az olvasókkal. Szemlélni Krisztus arcát Az evangéliumok az első források, ahol szemlélhetjük Jézust. Vessünk horgonyt a szentírásban. Nyitottsággal kell olvasni és engedni, hogy a Lélek működjön bennünk. Az Emmauszi tanítványok a kenyértörés gesztusában ismerik fel a megváltót a hit által. A hit által lesz Jézus azzá aki: az élő Isten fia. Életszentség Az a dimenzió, mely legjobban kifejezi a hitünk lényegét, megmutatja Jézus arcát. Olyan emberré kell válnunk, amilyennek Isten megálmodott bennünket. Az életszentség nem külön foglalkozás. Szent az, akivel ha találkozol, semmi kétséged, hogy van Isten. Belső élet és az imádság Tudatosítani kell, hogy a belső élet nem tétlenség. Az imádság küzdelem. Fontos, hogy tudjunk rá időt szakítani és kérjük az Urat: - Taníts meg minket imádkozni! - A legfontosabb a reggeli imádság, amikor a kezdődő nap minden percét az Úr kezébe tesszük és kérjük áldását életünkre, szeretteinkre. Az imádság érdeme a kezdés maga. Házasság szentsége A házasság az adás Szentsége. Két ember meghalása egymásért, húsvéti szentség. Egymást átölelni és Istent átölelni lélekben ugyanaz. A mi kettőnk szerelme képes bemutatni Istennek az ember iránti szerelmét. A házasság felbonthatatlan, mivel Jézus szeretete is visszavonhatatlan. Miklós & Adri Jézus Szíve Plébánia Lapja Kizárólag belső használatra. Lapzárta: minden hó 20-án. Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Fliszár Károly plébános Nagykanizsa, Deák F. tér 4. Nyomja: KANIZSAI NYOMDA Kft.

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

VII. évf. 2002/1.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA

VII. évf. 2002/1.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA Tartalom: Új Szív Hálaadás Taizéi találkozó Plébániánk története Villanások Martonné Németh Má i él téből VII. évf. 2002/1.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA HÁLAADÁS A legszebb erények

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A bűnbocsánat szentsége 1. A bűn és az Ószövetség Nincs egységes szó arra, hogy mi is a bűn, HANEM úgy értelmezik, mint: Félrelépés / a helyes útról való letérés a. Ha beismerem

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Káposztássy Béla Bűnbánattartás és közösség. kifejezte a bűnnek, illetve a kiengesztelődésnek a keresztény közösséggel és az

Káposztássy Béla Bűnbánattartás és közösség. kifejezte a bűnnek, illetve a kiengesztelődésnek a keresztény közösséggel és az Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Káposztássy Béla Cím Bűnbánat és közösség Megjelenés Új Ember 2002. 03. 24. Tárgyszavak bűnbánattartás gyakorlata, közösségi bűnbánattartás, magángyónás Káposztássy

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Húsvét a tanítványokkal

Húsvét a tanítványokkal Húsvét a tanítványokkal 87 Ezt az alkalmat akkor illesszük be a sorozatba, ha nagyhéten vagy húsvét hetében tartunk összejövetelt. Nagyhéten a kereszt, a szenvedés előtt borulunk le, húsvét után pedig

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A keresztségben Isten gyermekei lettünk visszakaptuk mindazt, amit az ember az eredeti bűnnel elvesztett: a szentség lehetőségét. De természetünk gyenge és törékeny, állandóan

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni TE DEUM PALÁNKI FERENC EGRI SEGÉDPÜSPÖK SZENTBESZÉDE Kedves Testvéreim! Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben